0

GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

121 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2021, 03:35

xác định bằng tỉ số giữa thích kí hiệu của các đại phần nhiệt lượng chuyển lượng trong công thức và hoá thành công cơ học và nêu đơn vị của chúng?. nhiệt lượng do nhiên liệu - GV nhận xé[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN,

Hình ảnh liên quan

- Tranh vẽ phóng to hình 1.1;1.2;1.3 trong SGK. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

ranh.

vẽ phóng to hình 1.1;1.2;1.3 trong SGK Xem tại trang 1 của tài liệu.
- 1 bảng 2.1 - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

1.

bảng 2.1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
-GV cho HS đọc bảng 2.1 - Yêu cầu HS hoàn thànhC1 - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

cho.

HS đọc bảng 2.1 - Yêu cầu HS hoàn thànhC1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
-GV cho 2 HS lên bảng làm C6,C7 - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

cho.

2 HS lên bảng làm C6,C7 Xem tại trang 6 của tài liệu.
- 1HS lên bảng làm C5 - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

1.

HS lên bảng làm C5 Xem tại trang 8 của tài liệu.
-2 HS lên bảng trả lời. -HS lắng nghe, ghi nhớ. -HS lắng nghe, ghi vở - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

2.

HS lên bảng trả lời. -HS lắng nghe, ghi nhớ. -HS lắng nghe, ghi vở Xem tại trang 11 của tài liệu.
- 3 HS lên bảng trình bày. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

3.

HS lên bảng trình bày Xem tại trang 12 của tài liệu.
-Một hs lên bảng làm bài. - hs khác nx, bổ xung. -Gv  nx,  chốt  lại  và  cho - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

t.

hs lên bảng làm bài. - hs khác nx, bổ xung. -Gv nx, chốt lại và cho Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Y/c 3 HS lên bảng - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

c.

3 HS lên bảng Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Bảng phụ, tranh vẽ H: 7.3 cho mỗi nhóm HS: - 1 khay đựng cát, 3 hòn gạch. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

Bảng ph.

ụ, tranh vẽ H: 7.3 cho mỗi nhóm HS: - 1 khay đựng cát, 3 hòn gạch Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Bảng phụ, tranh vẽ hình 8.2, 8.3 cho mỗi nhóm HS: - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

Bảng ph.

ụ, tranh vẽ hình 8.2, 8.3 cho mỗi nhóm HS: Xem tại trang 25 của tài liệu.
-Y/c Hs quan sát hình 10.2 SGK. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

c.

Hs quan sát hình 10.2 SGK Xem tại trang 32 của tài liệu.
1.GV: Bảng phụ, tài liệu tham khảo. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

1..

GV: Bảng phụ, tài liệu tham khảo Xem tại trang 46 của tài liệu.
-Y/c Hs lên bảng chữa bài. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

c.

Hs lên bảng chữa bài Xem tại trang 47 của tài liệu.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG Xem tại trang 54 của tài liệu.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG Xem tại trang 59 của tài liệu.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG -  Gv  thông  báo  về  định - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

v.

thông báo về định Xem tại trang 66 của tài liệu.
GHI BẢNG - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN
GHI BẢNG Xem tại trang 68 của tài liệu.
GHI BẢNG - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN
GHI BẢNG Xem tại trang 71 của tài liệu.
- Lắp thí nghiệm theo hình vẽ. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

p.

thí nghiệm theo hình vẽ Xem tại trang 76 của tài liệu.
- Gọi HS lên bảng trả lời câu C12. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

i.

HS lên bảng trả lời câu C12 Xem tại trang 80 của tài liệu.
-GV phát bảng 24.2 cho các nhóm, yêu cầu các nhóm tìm số thích hợp cho các ô trống ở 2 cột cuối bảng. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

ph.

át bảng 24.2 cho các nhóm, yêu cầu các nhóm tìm số thích hợp cho các ô trống ở 2 cột cuối bảng Xem tại trang 84 của tài liệu.
GV: Gọi 1 em lên bảng trình bày. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

i.

1 em lên bảng trình bày Xem tại trang 88 của tài liệu.
GV: Treo bảng phụ bài tập: - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

reo.

bảng phụ bài tập: Xem tại trang 96 của tài liệu.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG Xem tại trang 98 của tài liệu.
- Gọi 2 HS lên bảng làm câu C2. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

i.

2 HS lên bảng làm câu C2 Xem tại trang 103 của tài liệu.
- Tranh vẽ bảng 27.1, 27.2. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

ranh.

vẽ bảng 27.1, 27.2 Xem tại trang 105 của tài liệu.
-Gv treo bảng 27.1 lên bảng. - GV yêu câu HS chia nhóm, nghiên cứu câu C1, thảo luận trả lời. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

v.

treo bảng 27.1 lên bảng. - GV yêu câu HS chia nhóm, nghiên cứu câu C1, thảo luận trả lời Xem tại trang 106 của tài liệu.
ÔN TẬP I. MỤC TIÊU - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN
ÔN TẬP I. MỤC TIÊU Xem tại trang 114 của tài liệu.
- Gọi 2 HS lên bảng làm. - GIAO AN VAT LI 8 CA NAM 3 COT CHUAN

i.

2 HS lên bảng làm Xem tại trang 116 của tài liệu.