0

Y tuong thiet ke mot hoat dong day hocCDTHCK39DOTRAMY

3 2 0
  • Y tuong thiet ke mot hoat dong day hocCDTHCK39DOTRAMY

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:28

Với việc sử dụng phương pháp này ở hoạt động 1 đã dạy cho và hình thành được cho trẻ kĩ năng lắng nghe,giao tiếp ra quyết định và giải quyết vấn đề..  Cách tiến hành:.[r] (1)Sinh viên: Đỗ Trà My Lớp: CĐTHC – K39 Năm 2016 - 2017 TRÌNH BÀY Ý TƯỞNG TỔ CHỨC MỘT HOẠT ĐỘNG DẠY MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON (2)PHÂN MÔN: TẬP LÀM VĂN BÀI: ĐÁP LỜI CHÀO , LỜI TỰ GIỚI THIỆU 1 Nội dung ý tưởng : - Với tập làm văn ĐÁP LỜI CHÀO , LỜI TỰ GIỚI THIỆU này em tích hợp kĩ sống rèn luyện cho trẻ thông qua hoạt động dạy học - Các kĩ sống giáo dục qua bài:  Giao tiếp ứng xử văn hóa  Lắng nghe tích cực - Các phương pháp, dạy học tích cực sử dụng  Phương pháp đóng vai  Kĩ thuật khăn trải bàn Hoạt động 1: Bài tập 1/ sgk 12 - Ở hoạt động em cho HS quan sát tranh sử dụng phương pháp đóng vai để xử lí tình Với việc sử dụng phương pháp hoạt động dạy cho hình thành cho trẻ kĩ lắng nghe,giao tiếp định giải vấn đề  Cách tiến hành:  Giáo viên cho học sinh quan sát tranh, chia nhóm gioa tình  HS thảo luận tình huống, đóng vai  GV nhận xét , kết luận Hoạt động 2: Bài tập 2/ sgk 12 (3)và hoạt động nhóm Và qua rèn cho em kĩ tư phê phán, định giải vấn đề, hợp tác, giao tiếp, trình bày, đảm nhiệm trách nhiệm,giải mâu thuẫn  Cách tiến hành:  HS chia thành nhóm nhỏ với tờ giấy A0 khăn trải bàn  Chia tờ giấy A0 thành phần xung quanh chia theo số thành viên nhóm  Mỗi thành viên suy nghĩ trình bày ý tưởng vào phần khăn trải bàn  Thảo luận chung đưa ý tưởng chung viết vào phần khăn trải bàn 2.Lưu ý: GV ý : thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Y tuong thiet ke mot hoat dong day hocCDTHCK39DOTRAMY, Y tuong thiet ke mot hoat dong day hocCDTHCK39DOTRAMY