0

Giáo án hướng dẫn học Tin học lớp 5 new

100 1 0
  • Giáo án hướng dẫn học Tin học lớp 5 new

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:52

Giáo án Hướng dẫn học tin học Lớp 5TUẦN 1Thứ hai ngày 21 tháng 8 năm 2019KHÁM PHÁ MÁY TÍNHBài 1: KHÁM PHÁ COMPUTER (tiết 1)I. MỤC TIÊU Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục; Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗingăn của cửa sổ; Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mụctệp trongchương trình quản lí tệp và thư mục.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1. Ổn định lớp2. Dạy bài mới Giới thiệu bàiĐể biết bên trong máy tính chứa nhữnggì thì hôm nay thầy và các em tìm hiểu tiếptrong chương mới này. Bài mớiA. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN1. Những gì em đã biếta) Điền từcụm từ thích hợp vào chỗ chấm(…). Hát. Chú ý lắng nghe. Đọc đề bài và làm việc theo từngcá nhân. Kết quả điền là:+ tệp+ tệp+ nháy đúp chuột===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp 5 – Năm học 2019 20203> Nhận xét và nêu kết quả đúng, tuyêndương học sinh điền đúng vào các từcụmtừ.b) Quan sát hình, điền từcụm từ thích hợpvào chỗ chấm (...) rồi trả lời các câu hỏi. Thư mục nào đang được mở? Trong thư mục đang mở, em thấy nhữnggì?> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyêndương học sinh.c) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm. Khi cửa sổ máy tính đang mở, em thấynhững gì? Nhận xét, nêu kết quả đúng và giới thiệuthêm một số chương trình phầm mềm trongmáy tính như Word, PowerPoint, Paint.2. Khám phá máy tínha) Khởi động chương trình quản lí tệp vàthư mục. Quan sát hình rồi điền các cụm từ thíchhợp vào chỗ chấm (...).> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyêndương các nhóm làm đúng. Em hãy chỉ ra tên cửa sổ, các nút điềukhiển cửa sổ, ngăn trái và ngăn phải của cửa> Báo cáo kết quả với giáo viên. Lắng nghe, hoan hô. Làm việc cá nhân và điền vào chỗchấm là:+ thư mục;+ tệp. Chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi.>Thư mục đang mở là thư mụcKHIEM> Trong thư mục đang mở em thấycác thư mục con và các tệp. Lắng nghe, hoan hô. Chú ý lắng nghe và quan sát hìnhtrong SGK.> Cửa sổ Computer được mở ra làdo một chương trình phần mềm gọilà chương trình quản lí tệp và thưmục đã được khởi động. Lắng nghe. Lắng nghe. Thảo luận nhóm đôi và nêu kếtquả theo từng nhóm.+ Kết quả điền theo thứ tự là: cửa sổ Computer tên cửa sổ các nút lệnh điều khiển cửa sổ hai, trái, phải. Các nhóm nhận xét lẫn nhau vàbáo cáo kết quả để giáo viên biết. Lắng nghe.===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp 5 – Năm học 2019 20204sổ Computer trên màn hình máy tính.b) Nháy dấu () trước tên ổ đĩa (D:) trongngăn trái và quan sát sự thay đổi. Đánh dấuX vào  đặt cuối câu đúng.> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyêndương các nhóm làm đúng.=> Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa họcvà tuyên dương.3. Củng cố dặn dò Hãy gọi tên các thư mục và tệp đang mở? Hãy chỉ ra được các thành phần trong cửasổ Computer? Xem trước phần còn lại của bài đã học. Từng cá nhân quan sát trên cửa sổComputer và chỉ ra tên ra tên cửasổ, các nút điều khiển cửa sổ, ngăntrái và ngăn phải. Chú ý quan sát. Thảo luận nhóm đôi và nêu kếtquả theo từng nhóm. Các nhóm nhận xét và báo cáo kếtquả cho giáo viên. Lắng nghe.=> Em báo cáo kết quả sau khi tìmhiểu phần hoạt động cơ bản vớithầycô giá Lắng nghe và trả lời. Lắng nghe và trả lời Chú ý lắng nghe.____________________________________________Thứ ba ngày 22 tháng 8 năm 2019KHÁM PHÁ COMPUTER (tiết 2)I. MỤC TIÊU Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục; Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗingăn của cửa sổ; Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mụctệp trongchương trình quản lí tệp và thư mục.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1. Ổn định lớp2. Dạy bài mới Giới thiệu bàiCác em đã học phần giới thiệu ở phần A,hôm nay thầy và cả lớp sẽ tiếp tục thực hànhtrên máy tính. Bài mớiB. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH1. Trong ngăn trái, nháy chọn ổ đĩa (D:). Hát. Chú ý lắng nghe. Lắng nghe.===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp 5 – Năm học 2019 20205Trong ngăn phải tạo các thư mục theo mô tảnhư sau: Thao tác mẫu để học sinh nắm bắt và thựchành theo. Theo dõi và hướng dẫn học sinh thựchành.> Nhận xét và tuyên dương những họcsinh làm đúng và làm nhanh.2. Điều khiển sao cho ngăng trái của cửa sổgiống như hình sau:> Nhận xét và tuyên dương những họcsinh làm giống như hình bên.3. Em thực hiện các yêu cầu sau rồi đánhdấu X vào  đặt trước câu trả lời đúng.> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyêndương các nhóm làm đúng các câu a, b, c, d,e.C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNGa) Điều khiển sao cho ngăn trái của cửa sổgiống như hình sau. Thực hiện các Bước 1,Bước 2 theo hướng dẫn. Giáo viên thưc hiện mẫu để học sinh quansát. Theo dõi và hướng dẫn học sinh thựchành.> Nhận xét và tuyên dương những họcsinh làm giống như hình bên. Chú ý quan sát giáo viên thực hànhmẫu. Từng cá nhân thực hành theo yêucầu bài đề ra.> Báo cáo kết quả mình làm đượccho thầycô giáo. Lắng nghe và hoan hô các bạn làmđúng và nhanh. Lắng nghe và quan sát. So sánh kết quả mình đã làm vớibạn và sau đó so sánh với hình bên. Lắng nghe và hoan hô các bạn làmđúng và nhanh. Lắng nghe. Thảo luận nhóm đôi và nêu kết quảtheo từng nhóm. Các nhóm nhận xét và báo cáo kếtquả cho giáo viên. Lắng nghe và hoan hô các nhómlàm đúng. Lắng nghe. Chú ý quan sát. Thực hành theo các Bước 1 vàBước 2 theo hướng dẫn. Quan sát sựthay đổi của các thư mụcSOANTHAO, TRINHCHIEU, VE. Lắng nghe và hoan hô các bạn làmđúng===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp 5 – Năm học 2019 20206b) Nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phảidựa vào các thao tác em đã thực hiện ở Bước1, Bước 2.> Nhận xét và tuyên dương những họcsinh làm đúng.=> Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học,thực hiện mẫu lại các thao tác tạo thư mục vàtuyên dương học sinh.3. Củng cố dặn dò Tạo và sắp sếp thư mục và tệp theo yêucầu bài; Em hãy đọc phần ghi nhớ; Xem trước bài tiếp theo. Lắng nghe. Từng cá nhân tiến hành nối các cộtlại với nhau. So sánh kết quả với bạn và báo cáocho giáo viên biết. Lắng nghe và hoan hô các bạn làmđúng.=> Em báo cáo kết quả sau khi tìmhiểu phần hoạt động thực hành vàhoạt động ứng dụng, mở rộng vớithầycô giáo. Thực hành tạo và sắp xếp thư mục. Đọc phần ghi nhớ. Chú ý lắng nghe.________________________________________TUẦN 2Thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2019Bài 2: LUYỆN TẬP (tiết 1)I. MỤC TIÊU Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn củacửa sổ; Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác tạo, mở, saochép, xóa thư mục.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN1. Ổn định lớp2. Dạy bài mới Giới thiệu bàiĐể tìm hiểu kĩ hơn về chức năng của cáccửa sổ trong máy tính, hôm nay thầy và cácem tìm hiểu tiếp trong bài mới này. Bài mớiA. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNHHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hát. Chú ý lắng nghe.===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp 5 – Năm học 2019 202071. Điều khiển cửa sổ và cách hiển thị cácbiểu tượng trong mỗi ngăn. Hình bên, trong ổ đĩa (D:) có những gì?> Nhận xét và nêu kết quả đúng. Thay đổi cách hiển thị các biểu tượng trongngăn bên phải lần lượt theo các dạng khácnhau. Quan sát học sinh thực hành và kiểm tra kếtquả.2. Phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ, thựchiện các thao tác: tạo, mở, sao chép, xóa thưmục.a) Thực hiện sao chép thư mục KHIEM từ thưmục TO1 nằm trong thư mục LOP4A sang thưmục TO1 nằm trong thư mục LOP5A theohướng dẫn sau. Quan sát và hướng dẫn học sinh thực hành.> Nhận xét tuyên dương học sinh thựchành làm giống hình mẫu.b) Thực hiện sao chép các thư mục AN,BINH từ thư mục TO1 nằm trong thư mụcLOP4A sang thư mục TO1 nằm trong thư mụcLOP5A tương tự như hướng dẫn ở bên.> Nhận xét và tuyên dương học sinh thựchành theo đúng yêu cầu.=> Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học vàtuyên dương.3. Củng cố dặn dò Hãy sao chép thư mục này sang thư mụckhác. Xem trước phần còn lại của bài đã học. Quan sát hình. Trong ổ đĩa (D:) có những thưmục LOP4A, LOP4B và LOP5A. Lắng nghe. Thực hiện thay đổi các biểutượng theo các dạng: cỡ nhỏ, cỡlớn, cỡ rất lớn, cỡ trung bình, sắpxếp kiểu chi tiết, sắp xếp kiểudanh sách. Lắng nghe. Từng cá nhân thực hiện theođúng các Bước 1 và Bước 2 theoyêu cầu đề ra.> Báo cáo kết quả mình làm đượcvới giáo viên. Lắng nghe, hoan hô. Lắng nghe. Làm việc cá nhân và thực hànhsao chép thư mục theo yêu cầu.> So sánh kết quả với bạn và báocáo kết quả mình làm được chogiáo viên. Lắng nghe, hoan hô=> Em báo áo kết quả sau khi tìmhiểu phần hoạt động cơ bản vớithầycô giáo Sao chép thư mục theo yêu cầu. Chú ý lắng nghe.________________________________________===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp 5 – Năm học 2019 20208Thứ ba ngày 5 tháng 9 năm 2019Bài 2: LUYỆN TẬP (tiết 2)I. MỤC TIÊU Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn củacửa sổ; Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác tạo, mở, saochép, xóa thư mục.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN1. Ổn định lớp2. Dạy bài mới Giới thiệu bàiHôm nay thầy và các em sẽ tiếp tục tìm hiểuphần ứng dụng và mở rộng của bài. Bài mớiB. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞRỘNG1. Điều khiển để ngăn trái, ngăn phải hiển thịnhư hình dưới đây. Thực hiện sao chép hai tệpBai1SoanThao.docx và Bai2SoanThao.docx từthư mục SoanThao, trong thư mục KHIEM củaLOP4A sang thư mục LAN, trong thư mục TO2của LOP5A theo hướng dẫn. Bước 1: Trong ngăn phải, nhấn giữ phímShift đồng thời nháy chọn hai tệpBai1SoanThao và Bai2SoanThao, nháy chuộtphải rồi chọn Copy. Bước 2: Trong ngăn trái, nháy chuột phảivào thư mục SOANTHAO rồi chọn Paste. Thao tác mẫu để học sinh nắm bắt và thựchành theo. Theo dõi và hướng dẫn học sinh thực hành.HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hát. Chú ý lắng nghe. Lắng nghe. Chú ý quan sát giáo viên thực===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp 5 – Năm học 2019 20209> Nhận xét và tuyên dương những học sinhlàm đúng và làm nhanh.2. Thảo luận với bạn em các thao tác cần làmtrước khi quyết định xóa thư mục LOP4A. Theo dõi quá trình thực hành của học sinhvà biện pháp khắc phục khi làm sai.> Nhận xét và tuyên dương các nhóm.=> Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học, thựchiện mẫu lại các thao tác sao chép và dán cáctệpthư mục và tuyên dương học sinh.3. Củng cố dặn dò Sao chép và dán tệpthư mục ở mục 1 phần B; Em hãy đọc phần ghi nhớ; Xem trước bài tiếp theo.hành mẫu. Từng cá nhân thực hành từngbước theo yêu cầu bài đề ra.> Báo cáo kết quả mình làm đượccho thầycô giáo. Lắng nghe và hoan hô các bạnlàm đúng và nhanh. Lắng nghe. Thảo luận nhóm đôi và nêu kếtquả theo từng nhóm. Các nhóm nhận xét và báo cáokết quả cho giáo viên. Lắng nghe và hoan hô các nhómlàm đúng.=> Em báo cáo kết quả sau khitìm hiểu phần hoạt động ứngdụng, mở rộng với thầycô giáo. Thực hành tạo và sắp xếp thưmục. Đọc phần ghi nhớ. Chú ý lắng nghe._______________________________TUẦN 3Thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2019THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) (tiết 1)I. MỤC TIÊU Biết được cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử; Hiểu được lợi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi vànhận thư điện tử.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy tính, SGK.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1. Ổn định lớp2. Dạy bài mới Giới thiệu bàiCông nghệ ngày càng hiện đại, thì việc gởi Hát. Chú ý lắng nghe.===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp 5 – Năm học 2019 202010nhận thư qua mạng rất phổ biến. Và thư điệntử là một công cụ gởi nhận mail hỗ trợ ngườidùng nhất. Hôm nay thầy và các em sẽ tìm hiểuvề thư điện tử. Bài mớiA. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN1. Địa chỉ thư điện tử Quan sát và đọc thông tin trong hình dướiđây. Một địa chỉ thư điện tử có cấu trúc như thếnào?> Nhận xét, tuyên dương và nêu sơ lược vềcấu trúc của địa chỉ thư điện tử. Có những nhà cung cấp dịch vụ nào?> Nhận xét và giới thiệu về các nhà cungcấp dịch vụ trên mạng internet.2. Đăng kí tài khoản thư điện tử miễn phí Hãy điền vào chỗ chấm(…) để tự đặt cho mình một địa chỉ thư điệntử. Gọi một số học sinh đọc tên người dùngmà mình vừa điền vào chỗ chấm(…)> Nhận xét tuyên dương học sinh.3. Nhận và gửi thư điện tửa) Vào hộp thư, xem thư Hãy nêu các bước để thực hiện việc vàohộp thư và xem thư? Quan sát hình. Lắng nghe.> Một địa chỉ thư điện tử có cấutrúc gồm:+ Tên người dùng;+ Tên nhà cung cấp dịch vụ. Lắng nghe, hoan hô. Lắng nghe.> Có rất nhiều nhà cung cấp dịchvụ, có hai nhà cung cấp dịch vụnổi tiếng là Gmail và Yahoo. Lắng nghe Chú ý lắng nghe.> Thực hiện các nhân và điền tênngười dùng vào chỗ chấm.+ Hà Thành Toàn thì có thể đặttên người dùng:thanhtoanlop5gmail.com Chú ý lắng nghe.> Một số học sinh đọc tên ngườidùng của mình, cả lớp lắng nghevà nhận xét. Lắng nghe, hoan hô. Lắng nghe.> Các bước để thực hiện vào hộpthư và xem thư điện tử:+ Bước 1: Truy cập trang webhttp:google.com.vn, chọn Đăngnhập góc trên bên phải cửa sổtrình duyệt.+ Bước 2: Nhập , rồi nháy chuột vào nút tiếp ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 Giáo án Hướng dẫn học tin học Lớp TUẦN Thứ hai ngày 21 tháng năm 2019 KHÁM PHÁ MÁY TÍNH Bài 1: KHÁM PHÁ COMPUTER (tiết 1) I MỤC TIÊU - Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp thư mục; - Thực thao tác điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ; - Thực thao tác như: tạo, mở, chép, xóa thư mục/tệp chương trình quản lí tệp thư mục II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ổn định lớp Dạy * Giới thiệu Để biết bên máy tính chứa hơm thầy em tìm hiểu tiếp chương * Bài A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Những em biết a) Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ chấm (…) HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - Chú ý lắng nghe - Đọc đề làm việc theo cá nhân - Kết điền là: + tệp + tệp + nháy đúp chuột ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 -> Báo cáo kết với giáo viên -> Nhận xét nêu kết đúng, tuyên - Lắng nghe, hoan hô dương học sinh điền vào từ/cụm từ b) Quan sát hình, điền từ/cụm từ thích hợp - Làm việc cá nhân điền vào chỗ vào chỗ chấm ( ) trả lời câu hỏi chấm là: + thư mục; - Thư mục mở? + tệp - Chú ý lắng nghe trả lời câu hỏi - Trong thư mục mở, em thấy ->Thư mục mở thư mục gì? KHIEM -> Nhận xét, nêu kết tuyên -> Trong thư mục mở em thấy dương học sinh thư mục tệp c) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm - Lắng nghe, hoan hơ - Khi cửa sổ máy tính mở, em thấy gì? - Chú ý lắng nghe quan sát hình SGK -> Cửa sổ Computer mở chương trình phần mềm gọi chương trình quản lí tệp thư mục khởi động - Nhận xét, nêu kết giới thiệu thêm số chương trình phầm mềm máy tính Word, PowerPoint, Paint - Lắng nghe Khám phá máy tính a) Khởi động chương trình quản lí tệp thư mục - Quan sát hình điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm ( ) - Lắng nghe - Thảo luận nhóm đơi nêu kết theo nhóm + Kết điền theo thứ tự là: * cửa sổ Computer * tên cửa sổ * nút lệnh điều khiển cửa sổ -> Nhận xét, nêu kết tuyên * hai, trái, phải dương nhóm làm - Các nhóm nhận xét lẫn - Em tên cửa sổ, nút điều báo cáo kết để giáo viên biết khiển cửa sổ, ngăn trái ngăn phải cửa - Lắng nghe ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 sổ Computer hình máy tính b) Nháy dấu () trước tên ổ đĩa (D:) ngăn trái quan sát thay đổi Đánh dấu X vào  đặt cuối câu -> Nhận xét, nêu kết tuyên dương nhóm làm - Từng cá nhân quan sát cửa sổ Computer tên tên cửa sổ, nút điều khiển cửa sổ, ngăn trái ngăn phải - Chú ý quan sát - Thảo luận nhóm đơi nêu kết theo nhóm - Các nhóm nhận xét báo cáo kết cho giáo viên - Lắng nghe => Em báo cáo kết sau tìm hiểu phần hoạt động với thầy/cô giá- Lắng nghe trả lời => Nhận xét, nêu lại kiến thức vừa học tuyên dương Củng cố - dặn dò - Hãy gọi tên thư mục tệp mở? - Hãy thành phần cửa sổ Computer? - Lắng nghe trả lời - Xem trước phần lại học - Chú ý lắng nghe Thứ ba ngày 22 tháng năm 2019 KHÁM PHÁ COMPUTER (tiết 2) I MỤC TIÊU - Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp thư mục; - Thực thao tác điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ; - Thực thao tác như: tạo, mở, chép, xóa thư mục/tệp chương trình quản lí tệp thư mục II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định lớp - Hát Dạy * Giới thiệu Các em học phần giới thiệu phần A, - Chú ý lắng nghe hôm thầy lớp tiếp tục thực hành máy tính * Bài B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Trong ngăn trái, nháy chọn ổ đĩa (D:) - Lắng nghe ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 Trong ngăn phải tạo thư mục theo mô tả sau: - Thao tác mẫu để học sinh nắm bắt thực hành theo - Theo dõi hướng dẫn học sinh thực hành - Chú ý quan sát giáo viên thực hành mẫu - Từng cá nhân thực hành theo yêu cầu đề -> Báo cáo kết làm cho thầy/cơ giáo -> Nhận xét tuyên dương học - Lắng nghe hoan hô bạn làm sinh làm làm nhanh nhanh Điều khiển cho ngăng trái cửa sổ - Lắng nghe quan sát giống hình sau: - So sánh kết làm với bạn sau so sánh với hình bên -> Nhận xét tuyên dương học - Lắng nghe hoan hô bạn làm sinh làm giống hình bên nhanh Em thực yêu cầu sau đánh - Lắng nghe dấu X vào  đặt trước câu trả lời - Thảo luận nhóm đơi nêu kết theo nhóm - Các nhóm nhận xét báo cáo kết -> Nhận xét, nêu kết tuyên cho giáo viên dương nhóm làm câu a, b, c, d, - Lắng nghe hoan hơ nhóm e làm C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG a) Điều khiển cho ngăn trái cửa sổ - Lắng nghe giống hình sau Thực Bước 1, Bước theo hướng dẫn - Giáo viên thưc mẫu để học sinh quan - Chú ý quan sát sát - Theo dõi hướng dẫn học sinh thực - Thực hành theo Bước hành Bước theo hướng dẫn Quan sát thay đổi thư mục SOANTHAO, TRINHCHIEU, VE -> Nhận xét tuyên dương học - Lắng nghe hoan hô bạn làm sinh làm giống hình bên ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 b) Nối ô cột trái với ô cột phải - Lắng nghe dựa vào thao tác em thực Bước - Từng cá nhân tiến hành nối cột 1, Bước lại với - So sánh kết với bạn báo cáo cho giáo viên biết -> Nhận xét tuyên dương học - Lắng nghe hoan hô bạn làm sinh làm đúng => Em báo cáo kết sau tìm hiểu phần hoạt động thực hành hoạt động ứng dụng, mở rộng với => Nhận xét, nêu lại kiến thức vừa học, thầy/cô giáo thực mẫu lại thao tác tạo thư mục tuyên dương học sinh Củng cố - dặn dò - Tạo sếp thư mục tệp theo yêu cầu bài; - Thực hành tạo xếp thư mục - Em đọc phần ghi nhớ; - Đọc phần ghi nhớ - Xem trước - Chú ý lắng nghe TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2019 Bài 2: LUYỆN TẬP (tiết 1) I MỤC TIÊU - Rèn luyện kĩ điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ; - Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ để thực thao tác tạo, mở, chép, xóa thư mục II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định lớp - Hát Dạy * Giới thiệu Để tìm hiểu kĩ chức - Chú ý lắng nghe cửa sổ máy tính, hơm thầy em tìm hiểu tiếp * Bài A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 Điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn - Quan sát hình - Hình bên, ổ đĩa (D:) có gì? -> Nhận xét nêu kết - Thay đổi cách hiển thị biểu tượng ngăn bên phải theo dạng khác - Quan sát học sinh thực hành kiểm tra kết Phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ, thực thao tác: tạo, mở, chép, xóa thư mục a) Thực chép thư mục KHIEM từ thư mục TO1 nằm thư mục LOP4A sang thư mục TO1 nằm thư mục LOP5A theo hướng dẫn sau - Quan sát hướng dẫn học sinh thực hành -> Nhận xét tuyên dương học sinh thực hành làm giống hình mẫu b) Thực chép thư mục AN, BINH từ thư mục TO1 nằm thư mục LOP4A sang thư mục TO1 nằm thư mục LOP5A tương tự hướng dẫn bên -> Nhận xét tuyên dương học sinh thực hành theo yêu cầu => Nhận xét, nêu lại kiến thức vừa học tuyên dương Củng cố - dặn dò - Hãy chép thư mục sang thư mục khác - Xem trước phần lại học - Trong ổ đĩa (D:) có thư mục LOP4A, LOP4B LOP5A - Lắng nghe - Thực thay đổi biểu tượng theo dạng: cỡ nhỏ, cỡ lớn, cỡ lớn, cỡ trung bình, xếp kiểu chi tiết, xếp kiểu danh sách - Lắng nghe - Từng cá nhân thực theo Bước Bước theo yêu cầu đề -> Báo cáo kết làm với giáo viên - Lắng nghe, hoan hô - Lắng nghe - Làm việc cá nhân thực hành chép thư mục theo yêu cầu -> So sánh kết với bạn báo cáo kết làm cho giáo viên - Lắng nghe, hoan hô => Em báo áo kết sau tìm hiểu phần hoạt động với thầy/cô giáo - Sao chép thư mục theo yêu cầu - Chú ý lắng nghe ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 Thứ ba ngày tháng năm 2019 Bài 2: LUYỆN TẬP (tiết 2) I MỤC TIÊU - Rèn luyện kĩ điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ; - Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ để thực thao tác tạo, mở, chép, xóa thư mục II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định lớp - Hát Dạy * Giới thiệu Hôm thầy em tiếp tục tìm hiểu - Chú ý lắng nghe phần ứng dụng mở rộng * Bài B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG - Lắng nghe Điều khiển để ngăn trái, ngăn phải hiển thị hình Thực chép hai tệp Bai1SoanThao.docx Bai2SoanThao.docx từ thư mục SoanThao, thư mục KHIEM LOP4A sang thư mục LAN, thư mục TO2 LOP5A theo hướng dẫn - Bước 1: Trong ngăn phải, nhấn giữ phím Shift đồng thời nháy chọn hai tệp Bai1SoanThao Bai2SoanThao, nháy chuột phải chọn Copy - Bước 2: Trong ngăn trái, nháy chuột phải vào thư mục SOANTHAO chọn Paste - Thao tác mẫu để học sinh nắm bắt thực hành theo - Chú ý quan sát giáo viên thực - Theo dõi hướng dẫn học sinh thực hành ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 hành mẫu - Từng cá nhân thực hành -> Nhận xét tuyên dương học sinh bước theo yêu cầu đề làm làm nhanh -> Báo cáo kết làm Thảo luận với bạn em thao tác cần làm cho thầy/cơ giáo trước định xóa thư mục LOP4A - Lắng nghe hoan hô bạn - Theo dõi trình thực hành học sinh làm nhanh biện pháp khắc phục làm sai - Lắng nghe -> Nhận xét tun dương nhóm - Thảo luận nhóm đơi nêu kết theo nhóm - Các nhóm nhận xét báo cáo kết cho giáo viên => Nhận xét, nêu lại kiến thức vừa học, thực - Lắng nghe hoan hơ nhóm mẫu lại thao tác chép dán làm tệp/thư mục tuyên dương học sinh => Em báo cáo kết sau Củng cố - dặn dị tìm hiểu phần hoạt động ứng - Sao chép dán tệp/thư mục mục phần B; dụng, mở rộng với thầy/cô giáo - Em đọc phần ghi nhớ; - Thực hành tạo xếp thư - Xem trước mục - Đọc phần ghi nhớ - Chú ý lắng nghe _ TUẦN Thứ hai ngày 11 tháng năm 2019 THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) (tiết 1) I MỤC TIÊU - Biết cấu trúc địa thư điện tử; - Hiểu lợi ích dịch vụ thư điện tử biết sử dụng dịch vụ để gửi nhận thư điện tử II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định lớp - Hát Dạy * Giới thiệu Công nghệ ngày đại, việc gởi - Chú ý lắng nghe ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 nhận thư qua mạng phổ biến Và thư điện tử công cụ gởi nhận mail hỗ trợ người dùng Hơm thầy em tìm hiểu thư điện tử * Bài A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Địa thư điện tử - Quan sát đọc thơng tin hình - Một địa thư điện tử có cấu trúc nào? -> Nhận xét, tuyên dương nêu sơ lược cấu trúc địa thư điện tử - Có nhà cung cấp dịch vụ nào? -> Nhận xét giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ mạng internet Đăng kí tài khoản thư điện tử miễn phí - Hãy điền vào chỗ chấm (…) để tự đặt cho địa thư điện tử - Gọi số học sinh đọc tên người dùng mà vừa điền vào chỗ chấm(…) -> Nhận xét tuyên dương học sinh Nhận gửi thư điện tử a) Vào hộp thư, xem thư - Hãy nêu bước để thực việc vào hộp thư xem thư? - Quan sát hình - Lắng nghe -> Một địa thư điện tử có cấu trúc gồm: + Tên người dùng; + Tên nhà cung cấp dịch vụ - Lắng nghe, hoan hơ - Lắng nghe -> Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ, có hai nhà cung cấp dịch vụ tiếng Gmail Yahoo - Lắng nghe - Chú ý lắng nghe -> Thực nhân điền tên người dùng vào chỗ chấm + Hà Thành Tồn đặt tên người dùng: thanhtoanlop5@gmail.com - Chú ý lắng nghe -> Một số học sinh đọc tên người dùng mình, lớp lắng nghe nhận xét - Lắng nghe, hoan hô - Lắng nghe -> Các bước để thực vào hộp thư xem thư điện tử: + Bước 1: Truy cập trang web http://google.com.vn, chọn Đăng nhập góc bên phải cửa sổ trình duyệt + Bước 2: Nhập , nháy chuột vào nút tiếp 10 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Lắng nghe - Nhận xét IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Thực hành lại cho học sinh quan sát lỗi mà em hay vấp phải - Về nhà xem lại kiến thức học chuẩn bị TUẦN 29 Thứ năm ngày tháng năm 2018 BÀI 2: BƯỚC ĐẦU TẠO BẢN NHẠC VỚI PHẦN MỀM MUSESECODE (tiết 1) I MỤC TIÊU: - Tạo nhạc - Biết cách nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc vàu tạo Lưu nhạc vào thư mục máy tính II CHUẨN BỊ: - Giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định lớp: - Em nêu cách mở nhạc có sẵn - Lắng nghe Trả lời câu hỏi - Nhận xét Các hoạt động: a Tạo nhạc: - GV hướng dẫn học sinh khởi động Musescode - Lắng nghe chọn tạo nhạc - HS thực hành - Nhập tiêu đề, thông tin cần thiết cho - HS làm theo hướng dẫn GV nhạc nhấn Tiếp theo - HS thực hành - Chọn nhạc mẫu nhấn Tiếp theo - HS làm theo hướng dẫn GV - Chọn hóa biểu nhịp độ, nhấn Tiếp theo - Tạo số nhịp số lượng nhịp, nhấn hồn thành - Giao diện nhạc xuất - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét - HS thực hành b Nhập nốt nhạc vào khuôn nhạc tạo: - HS làm theo hướng dẫn GV - GV hướng dấn học sinh nhập nốt nhạc vào kh nhạc + Bước 1: Nhấn phím N +Bước 2: Nhấn chọn trường độ nốt nhạc - HS thực hành công cụ - HS làm theo hướng dẫn GV + Bước 3: Nhấn chọn vị trí cao độ nốt nhạc 86 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 muốn nhập lên khuôn nhạc + Bước 4: Lần lượt nháy vào dịng kẻ thích hợp để nhập nốt nhạc đến hết đoạn/bản nhạc, - HS thực hành nhấn phim ESC kết thúc trình nhập nốt nhạc - HS làm theo hướng dẫn GV - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Lắng nghe - Nhận xét IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Thực hành lại cho học sinh quan sát lỗi mà em hay vấp phải - Về nhà xem lại kiến thức học chuẩn bị _ BÀI 2: BƯỚC ĐẦU TẠO BẢN NHẠC VỚI PHẦN MỀM MUSESECODE (tiết 2) I MỤC TIÊU: - HS nắm thao tác sử dụng phần mềm Biết cách tạo nhạc Hoàn thành tập đọc nhạc - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt thực hành II CHUẨN BỊ: - Giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định lớp: - Em tạo nhạc nhập nốt vào - Lắng nghe Trả lời câu hỏi khuôn nhạc - Nhận xét Các hoạt động: a Lưu nhạc vừa tạo: - Lắng nghe - GV hướng dẫn học sinh lưu nhạc tạo - HS thực hành + Bước 1: Chọn tập tin lưu trữ hình - HS làm theo hướng dẫn GV + Bước 2: Chọn nơi lưu, đặt tên nhạc muốn lưu, nhấn Save - HS thực hành - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét - HS làm theo hướng dẫn GV b Hoạt động thực hành: - GV hướng dấn học sinh chép lại đoạn nhạc vào phần mềm musescode - HS thực hành 87 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 - HS làm theo hướng dẫn GV - Lắng nghe - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Thực hành lại cho học sinh quan sát lỗi mà em hay vấp phải - Về nhà xem lại kiến thức học chuẩn bị TUẦN 30 Thứ năm ngày 12 tháng năm 2018 BÀI 3: GHI LỜI BẢN NHẠC THAY ĐỔI NỐT NHẠC, THÊM Ô NHỊP (tiết 1) I MỤC TIÊU: - HS nắm thao tác sử dụng phần mềm - Biết cách tạo thay đổi nhạc Hoàn thành tập đọc nhạc II CHUẨN BỊ: - Giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định lớp: - Em thực hành bước tạo nhạc - Lắng nghe Trả lời câu hỏi - Nhận xét Các hoạt động: a Ghi lời nhạc: - GV hướng dẫn học sinh khởi động Musescode chọn mở nhạc có sẵn ghi lời cho nhạc theo hướng dẫn + Bước 1: Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời + Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L em - Lắng nghe thấy trỏ xuất bên nốt nhạc - HS thực hành + Bước 3: Gõ lời cho nốt nhạc đó, nhấn phím - HS làm theo hướng dẫn GV Space (phím dấu cách) để chuyển ghi lời cho nốt nhạc + Bước 4: Nhấn phím ESC để hồn thành tạm dừng q trình ghi lời cho đoạn nhạc 88 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 - HS thực hành - HS quan sát làm theo hướng dẫn - HS làm theo hướng dẫn GV - Nhận xét b Thực hành: * GV hướng dấn học sinh nhập lời hát cho nhạc tạo sẵn - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn GV - Lắng nghe - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét * GV hướng dấn học sinh nhập nốt nhạc vào khn nhạc, sau nhập lời hát cho nhạc 89 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Thực hành lại cho học sinh quan sát lỗi mà em hay vấp phải - Về nhà xem lại kiến thức học chuẩn bị BÀI 3: GHI LỜI BẢN NHẠC THAY ĐỔI NỐT NHẠC, THÊM Ô NHỊP (tiết 2) I MỤC TIÊU: - Biết ghi lời nhạc, biết cách thay đổi nốt nhạc nhập, thêm ô nhịp Lưu thay đổi thành nhạc - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt thực hành II CHUẨN BỊ: - Giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định lớp: - Em ghi lời cho nhạc có sẵn - Lắng nghe Trả lời câu hỏi - Nhận xét Các hoạt động: a Thay đổi nốt nhạc ghi: - GV hướng dẫn học sinh thay đổi nốt nhạc ghi - Lắng nghe + Bước 1: Chọn nốt nhạc cần thay đổi - HS thực hành + Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa nốt nhạc - HS làm theo hướng dẫn GV + Bước 3: Nhấn phím N để chuyển sang chế độ nhập nốt nhạc + Bước 4: Chọn trường độ công cụ + Bước 5: Nhấn vào khuông nhạc vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lại - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét b Thêm ô nhịp: - GV hướng dấn học sinh thêm nhịp vào vị trí nhạc 90 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 + Bước 1: Chọn Add + Bước 2: Chọn Measures  Insert one measure: chèn ô nhịp trước ô nhịp chọn  Insert measure: Chèn nhiều ô nhịp trước ô nhịp chọn  Append one measure: Nối thêm nhịp vị trí cuối đoạn nhạc  Append measure: Nối thêm nhiều ô nhịp vị trí cuối đoạn nhạc - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét c Lưu thay đổi thành nhạc mới: - Gv hướng dẫn học sinh lưu nhạc + Bước 1: Chọn File + Bước 2: Chọn Save a copy + Bước 3: Chọn vị trí lưu - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét d Hoạt động thực hành: - Gv hướng dẫn học sinh làm hoạt động thực hành 1-2 trang 124 SGK - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn GV - Lắng nghe - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Thực hành lại cho học sinh quan sát lỗi mà em hay vấp phải - Về nhà xem lại kiến thức học chuẩn bị TUẦN 31 Thứ năm ngày 19 tháng năm 2018 BÀI 4: CHÈN Ô NHỊP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ BẢN NHẠC (tiết 1) I MỤC TIÊU: - HS nắm thao tác sử dụng phần mềm - Biết cách tạo thay đổi nhạc Hoàn thành tập đọc nhạc 91 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 II CHUẨN BỊ: - Giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ổn định lớp: - Em thực hành bước ghi lời hát vào nhạc - Em nêu bước thêm ô nhịp - Nhận xét Các hoạt động: a Chèn thêm ô nhịp, nhiều ô nhịp: - GV nhắc lại cách chèn nhịp vào vị trí nhạc học trước + Bước 1: Chọn Add + Bước 2: Chọn Measures  Insert one measure: chèn ô nhịp trước ô nhịp chọn  Insert measure: Chèn nhiều ô nhịp trước ô nhịp chọn  Append one measure: Nối thêm ô nhịp vị trí cuối đoạn nhạc  Append measure: Nối thêm nhiều nhịp vị trí cuối đoạn nhạc HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Lắng nghe Trả lời câu hỏi - Lắng nghe - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn GV - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét b Thực hành: * GV hướng dấn học sinh chèn ô nhịp cho - HS thực hành đoạn nhạc để hoàn thành hát - HS làm theo hướng dẫn - Bản nhạc cần chèn thêm GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn GV 92 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 Các vị trí cần chèn - HS quan sát làm theo hướng dẫn - HS thực hành - Nhận xét c, Thay đổi tựa đề, tiêu đ, tên nhạc sĩ, - HS làm theo hướng dẫn nhạc tạo GV - Để thay đổi thông tin nhạc, em nháy đúp chuột vào thơng tin đó, thay đổi nội dung - Lắng nghe kích thước chữ theo hướng dẫn - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Thực hành lại cho học sinh quan sát lỗi mà em hay vấp phải - Về nhà xem lại kiến thức học chuẩn bị _ BÀI 4: CHÈN Ô NHỊP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ BẢN NHẠC (tiết 2) I MỤC TIÊU: - Biết cách chèn thêm nhiều ô nhịp - Thay đổi thông tin nhạc tạo - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt thực hành II CHUẨN BỊ: - Giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định lớp: - Em nêu bước thêm nhiều ô - Lắng nghe Trả lời câu hỏi nhịp vào nhạc - Nhận xét Các hoạt động: a Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động thực hành trang 127 SGK Mở đoạn nhạc TĐN số 1, chèn ô nhịp ghi thêm nốt nhạc hai ô nhịp mới, chơi thử đoạn nhạc - Lắng nghe 93 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Gv quan sát, giúp đỡ bạn yếu Nhận xét - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động thực hành trang 127 SGK Tạo nhạc chéo nhạc em học Soạn tiêu đề, từa đề cho nhạc Chơi thử nhạc - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét b Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động ứng dụng mở rộng trang 127 SGK Mở đoạn nhạc Múa vui, chèn thêm ô nhịp ghi thêm nốt nhạc tự sáng tác lời cho đoạn nhạc - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Gv quan sát, giúp đỡ bạn yếu Nhận xét GV - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động ứng dụng trang 128 SGK Tìm đoạn nhạc thiếu nhi mà em thích, dùng phần mềm Musescore để chép, chơi thử lưu vào máy - Lắng nghe - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Thực hành lại cho học sinh quan sát lỗi mà em hay vấp phải - Về nhà xem lại kiến thức học chuẩn bị _ TUẦN 32 Thứ năm ngày 26 tháng năm 2018 BÀI 5: THIẾT LẬP TRANG GIẤY VÀ XUẤT BÀI NHẠC (tiết 1) I MỤC TIÊU: - HS nắm thao tác thiết lập trang giấy xuất nhạc 94 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 - Hoàn thành tập đọc nhạc II CHUẨN BỊ: - Giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định lớp: - Em chèn thêm ô nhịp vào nhạc - Lắng nghe Trả lời câu hỏi cho sẵn - Nhận xét Các hoạt động: a Thiết lập trang giấy: - GV hướng dẫn hs đặt khổ giấy, chỉnh lề - Lắng nghe cho nhạc theo hướng dẫn - HS thực hành + Bước 1: Chọn Layout - HS làm theo hướng dẫn GV + Bước 2: Chọn Page Settings + Bước 3: Đặt lại kích thước, chọn khổ giấy cửa sổ musescore: bố trí trang nhấn đồng ý - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét - HS thực hành b Xuất nhạc: - GV hướng dấn học sinh xuất nhạc thành - HS làm theo hướng dẫn GV dạng tệp âm wav em thực theo hướng dẫn sau + Bước 1: Chọn File - HS thực hành +Bước 2: Chọn Export - HS làm theo hướng dẫn GV + Bước 3: Chọn nơi lưu nhạc + Bước 4: Chọn loại định dạng wave audio - HS làm theo hướng dẫn GV (*.wav) nhấn Save - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét - Lắng nghe IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Thực hành lại cho học sinh quan sát lỗi mà em hay vấp phải - Về nhà xem lại kiến thức học chuẩn bị BÀI 5: THIẾT LẬP TRANG GIẤY VÀ XUẤT BÀI NHẠC (tiết 2) I MỤC TIÊU: - Biết cách thiết lập trang giấy, xuất nhạc định dạng tệp âm 95 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt thực hành II CHUẨN BỊ: - Giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ổn định lớp: - Em trình bày cách xuất nhạc - Nhận xét Các hoạt động: a Nhắc lại cách thiết lập trang giấy: + Bước 1: Chọn Layout + Bước 2: Chọn Page Settings HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Lắng nghe Trả lời câu hỏi - Lắng nghe - HS thực hành + Bước 3: Đặt lại kích thước, chọn khổ giấy - HS làm theo hướng dẫn GV cửa sổ musescore: bố trí trang nhấn đồng ý - GV hướng dẫn hs làm hoạt động trang 131 SGK Thiết lập khổ giấy A4, ngang, đặt khoảng cách khuôn nhạc 3500 mm - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét - HS thực hành b Nhắc lại cách xuất nhạc: + Bước 1: Chọn File - HS làm theo hướng dẫn GV +Bước 2: Chọn Export + Bước 3: Chọn nơi lưu nhạc + Bước 4: Chọn loại định dạng wave audio (*.wav) nhấn Save - GV hướng dẫn hs làm hoạt động trang 131 SGK Xuất đoạn nhạc theo định dạng *.wav đặt tên “ Tập đọc nhạc số 1” - HS thực hành - HS quan sát làm theo hướng dẫn - HS làm theo hướng dẫn GV - Nhận xét c Hoạt động ứng dụng mở rộng: - Hs mở đạn nhạc “ Hoa bé ngoan”, đặt thông số cho nhạc hình bên - HS làm theo hướng dẫn GV 96 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 - Lắng nghe - HS quan sát làm theo hướng dẫn - Nhận xét IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Thực hành lại cho học sinh quan sát lỗi mà em hay vấp phải - Về nhà xem lại kiến thức học chuẩn bị TUẦN 33 Thứ năm ngày tháng năm 2018 HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH: GẤU CHƠI PIANO (TIẾT 1) I MỤC TIÊU - Nắm thao tác sử dụng phần mềm - Rèn luyện kĩ quan sát nhanh, xác, khả nghe đoán nốt nhạc vừa gõ - Hứng thú với môn học Nghiêm túc thực hành II ĐỒ DÙNG - Máy chiếu, bảng lớp, giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh I Hoạt động khởi động (5 phút) - Nhắc lại kiến thức cũ: Mở nhạc có phần mở - HS lên thực rộng mscz có sẵn máy tính Thiết lập trang giấy A4, kiểu giấy nằm ngang, có khoảng cách khng nhạc 20mm Xuất nhạc thành tệp có - HS lên thực phần mở rộng wav II Các hoạt động chính: 97 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 Giới thiệu trò chơi - GV giới thiệu: Trò chơi “Gấu chơi Piano” trò chơi đơn giản Là phần mềm giúp em hình dung cách rõ âm riêng biệt nốt nhạc vị trí nốt nhạc đàn Cách chơi - Yêu cầu HS nêu cách để khởi động phần mềm? - HS nhận xét - GV chốt - GV hướng dẫn học sinh chơi - GV yêu cầu học sinh khởi động phần mềm “Gấu chơi Piano” hình Bước 1: Nhấn đúp vào biểu tượng hình Bước 2: Màn hình khởi động phần mềm Nhấn vào Play để chơi - Sau nhấn Play, Gấu gõ vài nốt nhạc Em tập trung nghe quan sát thật kĩ nốt nhạc Gấu gõ để gõ lại theo âm vừa nghe - Nếu gõ sai, trò chơi yêu cầu gõ lại - GV cho HS thực hành - HS lắng nghe - HS trả lời - HS lắng nghe - HS thực - HS thực hành IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Xem lại nội dung học - Chuẩn bị cho tiết học sau HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH: GẤU CHƠI PIANO (TIẾT 2) I MỤC TIÊU - Nắm thao tác sử dụng phần mềm - Rèn luyện kĩ quan sát nhanh, xác, khả nghe đoán nốt nhạc vừa gõ - Hứng thú với môn học Nghiêm túc thực hành 98 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 II ĐỒ DÙNG - Máy chiếu, bảng lớp, giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên I Hoạt động khởi động (5 phút) - Nhắc lại kiến thức cũ: Mở nhạc có phần mở rộng mscz có sẵn máy tính Thiết lập trang giấy A4, kiểu giấy nằm ngang, có khoảng cách khuông nhạc 20mm Xuất nhạc thành tệp có phần mở rộng wav II Các hoạt động chính: Giới thiệu trị chơi - GV giới thiệu: Trò chơi “Gấu chơi Piano” trò chơi đơn giản Là phần mềm giúp em hình dung cách rõ âm riêng biệt nốt nhạc vị trí nốt nhạc đàn Cách chơi - Yêu cầu HS nêu cách để khởi động phần mềm? - HS nhận xét - GV chốt - GV hướng dẫn học sinh chơi - GV yêu cầu học sinh khởi động phần mềm “Gấu chơi Piano” hình Bước 1: Nhấn đúp vào biểu tượng hình Bước 2: Màn hình khởi động phần mềm Nhấn vào Play để chơi - Sau nhấn Play, Gấu gõ vài nốt nhạc Em tập trung nghe quan sát thật kĩ nốt nhạc Gấu gõ để gõ lại theo âm vừa nghe - Nếu gõ sai, trò chơi yêu cầu gõ lại Hoạt động Học sinh - HS lên thực - HS lên thực - HS lắng nghe - HS trả lời - HS lắng nghe - HS thực - HS thực hành 99 ===========================================================Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 - GV cho HS thực hành IV CỦNG CỐ DẶN DÒ - Xem lại nội dung học - Chuẩn bị cho tiết học sau: “Ôn tập” 100 ...========================================================== =Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 Giáo án Hướng dẫn học tin học Lớp TUẦN Thứ hai ngày 21 tháng năm 2019 KHÁM PHÁ MÁY TÍNH Bài 1: KHÁM... văn theo hướng dẫn 25 ========================================================== =Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 Định dạng lề lề - Hướng dẫn cách định dạng lề lề để học sinh... ========================================================== =Giáo án Hướng dẫn học Tin học Lớp – Năm học 2019- 2020 - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập II CHUẨN BỊ: Giáo án, phòng máy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hướng dẫn học Tin học lớp 5 new, Giáo án hướng dẫn học Tin học lớp 5 new