0

Tuan 16 Keo co

15 0 0
  • Tuan 16 Keo co

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:05

Tục kéo co mỗi vùng một khác, nhưng bao giờ cũng là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai bên.. - Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ , tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ.[r] (1)Nhiệt liệt chào mừng quý Thầy g Về dự Môn: Tiếng Việt Lớp 4B GV: ĐẶNG THỊ CÔNG (2) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Tiếng Việt Bài 16A: Trò chơi (tiết 1) A Hoạt động (3) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Tiếng Việt Bài 16A: Trò chơi (tiết 1) (4) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Tiếng Việt Bài 16A: Trò chơi (tiết 1) (5) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Tiếng Việt Bài 16A: Trò chơi (tiết 1) (6) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Tiếng Việt Bài 16A: Trò chơi (tiết 1) (7) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Tiếng Việt Bài 16A: Trò chơi (tiết 1) (8) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Tiếng Việt Bài 16A: Trò chơi (tiết 1) a)b)Đọc ngữ: Đọctừ câu: chuyển thành - thượng Kéo co võ, là khuyến trò khích, chơi thể hiệnbại tinh thần thắng thượng võ dân ta Tục kéo co vùng khác, là đấu tài, đấu sức hai bên - Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ , tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co nam và nữ Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng (9) Thứ hai ngày tháng 12 năm 2016 Tiếng Việt Bài 16A: Trò chơi (tiết 1) A Hoạt động (10) Thả diều (11) Múa lân (12) Chơi đu (13) Múa sạp (14) Đua thuyền (15) Xin chào các thầy cô giáo ! Chúc các em chăm ngoan, học giỏi (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 16 Keo co, Tuan 16 Keo co