0

HH 9 T 31 TUAN 17

2 2 0
  • HH 9 T 31 TUAN 17

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 11:44

Kĩ năng: - Rèn kĩ năng giải một số bài toán liên quan đến các hệ thức trong tam giác vuông.. Thái độ: - Rèn kĩ năng tính toán, suy luận, phân tích, tìm lời giải và khả năng trình bày 1 b[r] (1)Tuần: 17 Tiết: 31 Ngày Soạn: 11 / 12 / 2015 Ngày dạy: 16 / 12 / 2015 ÔN TẬP HỌC KÌ I (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hệ thống hóa các kiến thức hệ thức lượng tam giác vuông và đường tròn Kĩ năng: - Rèn kĩ giải số bài toán liên quan đến các hệ thức tam giác vuông Thái độ: - Rèn kĩ tính toán, suy luận, phân tích, tìm lời giải và khả trình bày bài toán hhọc II CHUẨN BỊ: - HS: Ôn tập các kiến thức chương và chương - GV: Hình vẽ vị trí tương đối đường thẳng và đường tròn, hai đường tròn III PHƯƠNG PHÁP: Đặt và giải vấn đề, gợi mở IV TIẾN TRÌNH: Ổn định lớp: (1’) 9A1:……………………………………………………………………… Kiểm tra bài cũ: Trong lúc giải bài tập, GV hỏi các kiến thức có liên quan Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài 30: Hoạt động 1: (20’) Một HS đọc đề bài GV vẽ hình và cho HS toán, các em khác vẽ hình và tóm tắt bài toán tóm tắt bài toán Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt thì OC là đường  gì AOM ? OD thì sao?   AOM và BOM là hai góc nào với nhau? Hai tia phân giác hai góc kề bù nào? Theo tính chất t.tuyến cắt thì AC = ? BD = ? CD = ? + ? Hãy áp dụng công thức: h2 = b’.c’ COD MC.MD = ? OM2 = ? GHI BẢNG Tia phân giác a) Ta có:  OC là tia phân giác AOM OD là tia phân giác  OD là tia phân giác BOM BOM   Hai góc kề bù Mà AOM và BOM là hai góc kề bù  900  OD hay COD Nên OC Vuông góc AC = MC; BD = MD CD = MC + MD CD = AC + BD MC.MD = OM2 MC.MD = AC.BD OM2 = R2 b) Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt ta có: AC = MC; BD = MD Do đó: CD = MC + MD = AC + BD c) Xét tam giác vuông OCD ta có: MC.MD = OM2 AC.BD = R2 (2) HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 2: (17’) GV giới thiệu bài toán Viết 2AD = AD + AF AD = ? – ? AF = ? – ? BD = ? CF = ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BẢNG Bài 31: HS chú ý theo dõi và đọc hình SGK AD = AB – BD AF = AC – CF BD = BE CF = CE em lên bảng, các em GV cho HS lên bảng thi khác viết vào vở, theo dõi và viết các hệ thức tương tự nhận xét a) Chứng minh: 2AD = AB + AC – BC Ta có: 2AD = AD + AF = (AB – BD) + (AC – CF) = AB + AC – (BD + CF) = AB + AC – (BE + CE) = AB + AC – BC b) 2BE = AB + BC – AC 2CF = BC + AC – AB Củng Cố - Xen vào lúc luyện tập Hướng dẫn nhà: (7’) - Về nhà xem lại các bài tập đã giải - Làm bài tập 32 (GVHD) - Xem trước bài Rút kinh nghiệm: (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: HH 9 T 31 TUAN 17, HH 9 T 31 TUAN 17