0

Hạ tầng chất lượng quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

3 2 0
  • Hạ tầng chất lượng quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 23:07

Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) được coi là nền tảng cơ bản của thương mại quốc tế, là tiền đề để các quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia đang phát triển, tiếp cận thị trường quốc tế theo nguyên tắc hiện đại. Mặc dù nhiều sản phẩm, dịch vụ được sản xuất ở các quốc gia đang phát triển đạt chất lượng cao nhưng vẫn rất khó để các quốc gia này có thể quảng bá ra thế giới nếu NQI không hoạt động một cách hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế... diễn đàn khoa học công nghệ Diễn đàn Khoa học Công nghệ Hạ tầng chất lượng quốc gia bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 TS Hà Minh Hiệp, TS Đoàn Anh Vũ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) coi tảng thương mại quốc tế, tiền đề để quốc gia giới, quốc gia phát triển, tiếp cận thị trường quốc tế theo nguyên tắc đại Mặc dù nhiều sản phẩm, dịch vụ sản xuất quốc gia phát triển đạt chất lượng cao khó để quốc gia quảng bá giới NQI không hoạt động cách hiệu phù hợp với thông lệ quốc tế Tương tự hạ tầng vật lý (đường sá, bến cảng, hệ thống lưới điện…), phát triển NQI coi nhiệm vụ quan trọng phủ bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 q trình hội nhập quốc tế diễn ngày mạnh mẽ NQI: công cụ quan trọng phát triển kinh tế đất nước Trước đây, thuật ngữ “đo lường học, tiêu chuẩn kỹ thuật, thử nghiệm chất lượng” hay “tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, công nhận, đo lường học” thường sử dụng để mô tả NQI Tuy nhiên, đến năm 2017, định nghĩa NQI xác nhận cách rõ ràng tổ chức quốc tế đo lường (Văn phòng Cân đo quốc tế - BIPM, Tổ chức Đo lường hợp pháp quốc tế - OIML), tiêu chuẩn (ISO, IEC, Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU), công nhận (Diễn đàn Công nhận quốc tế - IAF, Hiệp hội Cơng nhận phịng thí nghiệm quốc tế - ILAC)… Theo đó, NQI hiểu hệ thống bao gồm tổ chức nhà nước tư nhân sách, khung pháp lý chế định tương ứng, hoạt động cần thiết nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng, tính an tồn lành mạnh môi trường, dịch vụ quy trình Mặc dù dịch vụ NQI sử dụng để bảo đảm chất lượng hạ tầng vật lý, song phạm vi NQI rộng nhiều so với hạ tầng vật lý, bao gồm lĩnh vực sức khỏe, môi trường, bảo vệ người tiêu dùng NQI đề cập đến “phần Số năm 2021 cứng” (hardware) “phần mềm” (software) cần thiết để bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo tin tưởng đối tác thương mại thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp tổ chức hỗ trợ, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng văn hóa chất lượng cho toàn xã hội Sự vận hành NQI dựa hoạt động: i) Tiêu chuẩn hóa (bao gồm quy trình cần thiết để hình thành, ban hành thực tiêu chuẩn nhằm nâng cao tính phù hợp sản phẩm, quy trình dịch vụ, qua tạo thuận lợi cho hoạt động hợp tác ngăn ngừa Diễn đàn khoa học công nghệ rào cản thương mại); ii) Đo lường (bao gồm đơn vị đo lường quốc tế công nhận, thực tiêu chuẩn đo lường bảo đảm dẫn xuất quốc tế phép đo ); iii) Công nhận (hoạt động chứng thực tuyên bố thức bên thứ ba độc lập - quan công nhận - tổ chức đánh giá phù hợp có đủ lực để thực dịch vụ); iv) Hoạt động đánh giá phù hợp (nhằm bảo đảm yêu cầu cụ thể sản phẩm, trình, hệ thống, người quan đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu đề cập theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17000) Trong xu tồn cầu hóa nay, hàng rào thuế quan quốc gia, khu vực ngày nới lỏng Thay vào đó, quốc gia tăng cường siết chặt hàng rào phi thuế quan, điển hình hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nói cách khác, hàng hóa quốc gia muốn gia nhập cạnh tranh thị trường trước hết phải vượt qua kiểm tra, đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn thị trường Việc thường tốn thời gian, chi phí cơng sức doanh nghiệp Trong hồn cảnh đó, quan chứng nhận NQI, phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, quan giám định… đóng vai trị quan trọng, bảo đảm chứng nhận cho chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Nhờ đó, doanh nghiệp có Diễn đàn Phát triển NQI đến 2030 thể giảm bớt gánh nặng liên quan đến TBT NQI định hướng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Trong bối cảnh nay, bên cạnh vấn đề an ninh phi truyền thống biến đổi khí hậu, nhiễm môi trường…, xuất đại dịch COVID-19 khiến nhiều người đặt câu hỏi mơ hình kinh tế Theo đó, việc doanh nghiệp hướng tới vấn đề chất lượng lực cạnh tranh không đủ Các doanh nghiệp cần thiết lập trạng thái phát triển mơ hình kinh tế bền vững mặt xã hội môi trường Điều đồng nghĩa với việc NQI phải xây dựng lại định hướng cung cấp dịch vụ Hiện nay, Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) kêu gọi “tái cấu trúc” NQI Theo UNIDO, NQI công cụ quan trọng giúp cải thiện, phát triển kinh tế quốc gia, quốc gia phát triển, NQI cần đẩy mạnh để phù hợp với phát triển, đổi cơng nghệ ứng phó với mối đe dọa biến đổi khí hậu, nhiễm môi trường, suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên phá hủy sinh Trong Mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc thông qua định hướng lại mơ hình để có cách tiếp cận rộng hơn, NQI đặt mục tiêu hướng tới đóng góp vào ba trụ cột (con người, thịnh vượng hành tinh) Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển số hóa NQI trở thành yêu cầu cấp thiết kinh tế Một số vấn đề cụ thể đặt với định hướng phát triển NQI Việt Nam giai đoạn tới sau: Một là, phát triển đo lường 4.0 Đo lường công nghiệp với Số năm 2021 Diễn đàn Khoa học Công nghệ chứng hiệu chuẩn máy móc/ thiết bị1 cho phép tổ chức trao đổi chứng hiệu chuẩn máy móc/thiết bị thông qua công nghệ số Một số quốc gia phát triển châu Âu hợp tác để tạo “đám mây đo lường” gắn với công nghệ AI nhằm hỗ trợ dẫn xuất kiểm định phép đo theo hướng số hóa Việt Nam nước Đơng Nam Á khơng nằm ngồi xu Việc sớm nhận diện, nâng cao kiến thức chuyển đổi số giúp Việt Nam tiếp cận chương trình, dự án quốc tế chuyển đổi số đo lường như: chuyển đổi số dịch vụ đo lường (phát triển kiến trúc tham chiếu - Reference Architectures, quy trình thống kê, hạ tầng chứng nhận số, đám mây đo lường ); đo lường phân tích lượng liệu lớn; đo lường hệ thống thông tin nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật, hiệu đo lường đo lường mô thiết bị đo ảo… Hai là, Việt Nam cần xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa 4.0 cho phép tích hợp hệ thống tất hệ thống phân cấp ISO IEC thành lập Ủy ban Điều phối sản xuất thơng minh (SMCC) nhằm mục đích thúc đẩy trao đổi thông tin quốc tế hoạt động xây dựng tiêu chuẩn sản xuất thông minh Các ủy ban tiêu chuẩn khác giải hệ thống tự Kiểm tra máy móc/thiết bị nhằm bảo đảm chức máy móc/thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu nhà sản xuất động hóa tích hợp (ISO/TC 184), trí tuệ nhân tạo (ISO/IEC JTC SC 42) rô-bốt (ISO/TC 299) Các ​​tiêu chuẩn tạo thành tảng cho chuỗi giá trị số tồn cầu Chính vậy, bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần chủ động nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện thể chế, chế, sách tiêu chuẩn, tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật, nghiên cứu xây dựng đề án chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đền 2030 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Ba là, hình thành hoạt động cơng nhận 4.0 Các công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua hoạt động thử nghiệm, giám định chứng nhận, trở thành “đối tác tin cậy” mạng lưới chuỗi giá trị tồn cầu Cơng nhận tạo sở cho tin tưởng hệ thống “phần cứng” “phần mềm”, tăng cường bảo mật thông tin liệu Hiện tại, số quan chứng nhận phát triển hệ thống để cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng chuỗi cung ứng thông qua giải pháp số dựa mơ hình điện tốn đám mây2 Vì vậy, thời gian tới, hoạt động công nhận Việt Nam cần trì thực tảng số tin cậy, có tính kết nối quốc tế, Điện tốn đám mây, cịn gọi điện tốn máy chủ ảo, mơ hình điện tốn sử dụng cơng nghệ máy tính phát triển dựa vào mạng internet Số năm 2021 cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Blockchain AI để nâng cao tính minh bạch hệ thống Ngày nay, với phát triển thương mại quốc tế, gia tăng trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc gia, vùng lãnh thổ làm cho tảng NQI ngày phát triển để phục vụ cho việc thừa nhận lẫn kết thử nghiệm, chứng nhận giám định Đặc biệt, bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0, q trình hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, doanh nghiệp kết nối làm ăn với nước ngồi ngày nhiều việc tuân thủ luật chơi chung vô cần thiết nhằm tránh bị đào thải Vai trò hoạt động tiêu chuẩn, đo lường công nhận tảng NQI đề cập nhiều Hiệp định WTO/TBT, CPTPP, Hiệp định FTA, thỏa thuận ASEAN hiệp định song phương đa phương phủ đề cập đến vấn đề thừa nhận kết đánh giá phù hợp Vì vậy, định hướng phát triển NQI khơng thể nằm ngồi chuyển đổi cách mạng cơng nghiệp 4.0, xem chìa khóa quan trọng để phát triển đất nước ? ... nghiệp Nhờ đó, doanh nghiệp có Diễn đàn Phát triển NQI đến 2030 thể giảm bớt gánh nặng liên quan đến TBT NQI định hướng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Trong bối cảnh nay, bên cạnh vấn... tiêu chuẩn hóa quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đền 2030 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Ba là, hình thành hoạt động công nhận 4.0 Các công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua hoạt... quốc gia, vùng lãnh thổ làm cho tảng NQI ngày phát triển để phục vụ cho việc thừa nhận lẫn kết thử nghiệm, chứng nhận giám định Đặc biệt, bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trình hội nhập quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạ tầng chất lượng quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Hạ tầng chất lượng quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0