0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tố trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự mua bán người đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

5 2 0
  • Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tố trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự mua bán người đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:04

Tội phạm mua bán người trong những năm qua diễn biến còn phức tạp, đa dạng, quy mô và thủ đoạn hoạt động ngày càng nghiêm trọng, tinh vi; Nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia, có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TỐ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ MUA BÁN NGƯỜI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LÊ MINH LONG* Tội phạm mua bán người năm qua diễn biến phức tạp, đa dạng, quy mô thủ đoạn hoạt động ngày nghiêm trọng, tinh vi; nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có câu kết chặt chẽ có tính xun quốc gia, có câu kết đối tượng nước nước Bên cạnh kết đạt được, công tác thực hành quyền cơng tố q trình giải vụ án số Viện kiểm sát tồn tại, thiếu sót Việc nghiên cứu nguyên nhân để đưa giải pháp nâng cao chất lượng cơng tố q trình giải vụ án hình mua bán người đáp ứng yêu cầu giai đoạn cần thiết Từ khóa: Tội phạm, mua bán người, thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát Ngày nhận bài: 22/6/2021; Biên tập xong: 29/6/2021; Duyệt đăng: 30/6/2021 Human trafficking in recent years is still complicated and diverse The scale and methods are becoming more and more serious and sophisticated In many cases, there has been the involvement of organized crimes with close collusion and activities between domestic and foreign entities However, the Procuracy may still experience some shortcomings to exercise the right to prosecution in handling human trafficking cases It is essential to study these causes and recommend solutions to improve the quality of prosecution in the process of handling human trafficking cases Keywords: Crimes, human trafficking, exercise the right to prosecution, the Procuracy Đ ể đấu tranh có hiệu tội phạm mua bán người, ngày 31/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2546/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phịng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 Quán triệt thực nghiêm túc chương trình phịng chống, mua bán người Chính phủ, năm qua, quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, áp dụng đồng biện pháp đấu tranh, kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử nghiêm minh loại tội phạm Kết từ năm 2016 đến năm 2020, toàn quốc phát hiện, khởi tố, điều tra tổng số 508 vụ/930 bị can Tội mua bán người, mua bán người 16 tuổi Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp định Số chuyên đề 02 - 2021 truy tố thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 502 vụ/918 bị can Tội mua bán người, mua bán người 16 tuổi; có nhiều bị cáo bị tuyên phạt với mức án cao, thể nghiêm minh pháp luật, có tác dụng răn đe, giáo dục, dư luận xã hội đồng tình ủng hộ Ngồi ra, tội phạm khác liên quan đến mua bán người kịp thời phát xử lý Kết quan tiến hành tố tụng phát hiện, khởi tố 266 vụ/460 bị can; truy tố 193 vụ/304 bị can xét xử 189 vụ/306 bị cáo phạm tội: Tội mua bán chiếm đoạt mô phận thể người1; Tội tổ chức mang thai hộ * Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 1  Khởi tố, truy tố xét xử: 08 vụ/ 09 bị can Khoa học Kiểm sát 111 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TỐ mục đích thương mại2; Tội vi phạm quy định xuất cảnh, nhập cảnh, tội lại Việt Nam trái phép3; Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép4; Tội tổ chức, mơi giới cho người khác trốn nước ngồi lại nước trái phép5 Đạt kết nỗ lực quan tiến hành tố tụng cấp Trong đó, ngành Kiểm sát nhân dân thực có hiệu việc nâng cao chất lượng hoạt động công tố trình giải vụ án mua bán người Lãnh đạo VKSND cấp thực hoạt động công tố sớm hơn, chủ động, sâu sát, toàn diện, trách nhiệm VKSND cấp kiểm sát chặt chẽ hoạt động xác minh, điều tra, thu thập chứng Cơ quan điều tra, thận trọng việc xét phê chuẩn định tố tụng, đặc biệt định liên quan đến quyền người, trình kiểm sát ban hành yêu cầu điều tra để hỗ trợ Cơ quan điều tra làm rõ thật vụ án Kiểm sát viên tăng cường thực biện pháp trực tiếp xác minh tố giác, hỏi cung bị can, lấy lời khai để đánh giá tính khách quan chứng thu thập được, kịp thời phát thiếu sót vi phạm Điều tra viên, cán điều tra việc thu thập chứng kiên kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm Kết nâng cao chất lượng công tố bảo vệ tốt quyền người tố tụng hình sự, khơng để xảy vụ án mua bán người   Khởi tố 09 vụ/18 bị can, truy tố 07 vụ/17 bị can xét xử 06 vụ/15 bị cáo   Khởi tố 08 vụ/13 bị can, truy tố 06 vụ/11 bị can xét xử 06 vụ/11 bị cáo   Khởi tố 44 vụ/89 bị can, truy tố 18 vụ/33 bị can xét xử 17 vụ/32 bị cáo   Khởi tố 197 vụ/331 bị can, truy tố 154 vụ/234 bị can xét xử 152 vụ/239 bị cáo 112 Khoa học Kiểm sát khởi tố điều tra, truy tố sau phải đình điều tra khơng phạm tội Tồ án tun khơng phạm tội Điều tạo chuyển biến tích cực nhận thức, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, hạn chế đáng kể trường hợp oan, sai bỏ lọt tội phạm… VKSND ngày khẳng định vai trị, vị trí quan trọng q trình giải vụ án hình nói chung, vụ án mua bán người nói riêng, bước củng cố niềm tin Đảng, Nhà nước nhân dân ngành Kiểm sát nhân dân Để đáp ứng u cầu đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng, đáp ứng u cầu tình hình mới, thực có hiệu Nghị Quốc hội công tác này, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 “Tăng cường trách nhiệm cơng tố giải vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tội phạm” (gọi tắt Chỉ thị số 05) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác xác minh tố giác tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử vụ án hình sự, bảo đảm việc truy cứu trách nhiệm hình người, tội, pháp luật, hạn chế đến mức thấp việc bỏ lọt tội phạm, kiên không để xảy oan, sai Ngay sau ban hành, Chỉ thị số 05 quán triệt, triển khai tới Kiểm sát viên, Điều tra viên toàn ngành Kiểm sát nhân dân để thống nhận thức cần thiết ý nghĩa việc tăng cường trách nhiệm công tố giải vụ án hình Khi xây dựng kế hoạch công tác năm, VKSND cấp phải xác định nội dung tăng cường trách nhiệm công tố giải vụ án Số chuyên đề 02 - 2021 LÊ MINH LONG hình nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nghiêm túc triển khai thực Nhiều Viện kiểm sát địa phương chủ động phối hợp với quan tiến hành tố tụng cấp xây dựng Quy chế phối hợp trình xác minh tố giác, tin báo tội phạm, khởi tố điều tra, truy tố vụ án hình nhằm đấu tranh với loại tội phạm, bảo đảm thực chất, hiệu thống Ở số địa phương, lãnh đạo Cơ quan điều tra chưa quan tâm mức công tác đạo xác minh tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, công tác khởi tố, điều tra vụ án mua bán người; số Điều tra viên, cán điều tra chưa làm hết trách nhiệm giao, chưa phối hợp chặt chẽ với Kiểm sát viên Điều kiện sở vật chất trang thiết bị, kinh phí phục vụ bảo đảm tăng cường công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra cịn hạn chế; chế độ, sách tiền lương, khen thưởng, sách đãi ngộ đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên chưa phù hợp, chưa tương xứng với khó khăn, phức tạp cơng tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình Một số lãnh đạo Viện kiểm sát địa phương chưa nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, chưa quan tâm mức đến công tác này; chưa thực đổi nâng cao chất lượng công tác quản lý, đạo, điều hành; mối quan hệ phối hợp với Cơ quan điều tra, đơi lúc cịn thiếu chặt chẽ, mang tính hình thức Vẫn cịn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm Khi phát Cơ quan điều tra, Điều tra viên có vi phạm, thiếu sót khơng kiên kiến nghị u cầu khắc phục, chí cịn bao che, bỏ qua khơng xử lý Một số Kiểm sát viên ý thức trách nhiệm chưa cao, thụ động, phụ thuộc vào Điều tra viên giải án Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác số Viện kiểm sát tồn tại, thiếu sót, là: Hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm mua bán người nhiều hạn chế, chưa thực tốt quyền cơng tố giai đoạn này; cịn tình trạng xác minh tố giác, tin báo bị kéo dài, thời hạn giải quyết, dẫn đến số vụ việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố tạm đình cịn cao; Kiểm sát viên cịn thụ động, khơng giám sát chặt chẽ hoạt động Điều tra viên, dẫn đến nguy bỏ lọt tội phạm người phạm tội Lãnh đạo số đơn vị Viện kiểm sát chưa thực tốt việc đạo Kiểm sát viên thực hành quyền công tố nên số vụ án phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung với lý thiếu chứng quan trọng cao (như chưa xác định hành vi mua bán người; vị trí, vai trị người thực tội phạm vụ án có đồng phạm, tính có tổ chức; động gây án bị can; quy kết trách nhiệm hình Trên sở đánh giá kết bị can; chưa thu giữ vật chứng đạt được, phân tích làm rõ tồn tại, quan trọng vụ án ) Nguyên nhân dẫn đến tồn thiếu sót nguyên nhân để qua nâng nêu là: Còn số chế định pháp luật cao thực hiệu công áp dụng chế tài tùy nghi, có tác thời gian tới, cần có số quy định hành vi cấu thành tội phạm giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, VKSND cấp phải tăng mua bán người việc giải thích, hướng dẫn pháp luật chưa kịp thời dẫn cường phối hợp chặt chẽ hơn, gắn chặt đến nhận thức, áp dụng pháp luật khơng với Cơ quan điều tra q trình thực Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 113 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TỐ hành quyền cơng tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình mua bán người Trong q trình giải quyết, có khó khăn vướng mắc cần kịp thời phối hợp thống giải ngay, đảm bảo pháp luật, không để xảy oan sai bỏ lọt tội phạm hành vi phạm tội, dấu hiệu pháp lý loại tội phạm này; nắm phương thức, thủ đoạn thực tội phạm che giấu hành vi phạm tội mua bán người, từ đề phương pháp thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải vụ án mua bán người đạt hiệu Trong giai đoạn xác minh tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố vụ án mua bán người, Kiểm sát viên phải phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên thực kiểm sát chặt chẽ tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Cơ quan điều tra thụ lý, giải Nâng cao trách nhiệm việc nghiên cứu xét, phê chuẩn áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, phải chủ động đề yêu cầu xác minh để làm rõ việc, kiên yêu cầu đề nghị lãnh đạo Viện kiểm sát định huỷ bỏ định khởi tố vụ án hình khơng pháp luật Cơ quan điều tra Khi phát vi phạm pháp luật nghiêm trọng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, phải khẩn trương báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát để tiến hành trực tiếp xác minh tố giác theo quy định khoản Điều 145 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 Thứ hai, Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp, thủ trưởng đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án trật tự xã hội thuộc VKSND tối cao cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Thực đổi nâng cao chất lượng công tác đạo điều hành thực tốt chế độ, quy trình duyệt án, báo cáo án bảo đảm chế giám sát chặt chẽ; phải thận trọng hơn, kiên việc xét phê chuẩn, ban hành định tố tụng; tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lĩnh lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ Kiểm sát viên, công chức ngành Quan tâm mức thực có hiệu cơng tác tra, kiểm tra bảo đảm liêm chính, cơng khai, minh bạch để phịng ngừa có hiệu tham nhũng, tiêu cực q trình thực hành quyền cơng tố, kiểm sát việc xác minh tố giác, tin Trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án, báo tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố Kiểm sát viên phải nắm tiến độ điều xét xử vụ án hình tra vụ án, chủ động đề yêu cầu điều Thứ ba, Kiểm sát viên Viện kiểm sát tra xác để hỗ trợ Điều tra viên thu cấp phải thường xuyên đổi phương thập chứng làm rõ hành vi phạm tội pháp thực hành quyền công tố kiểm mua bán người; thận trọng đề xuất xét, sát điều tra vụ án hình sự, có phê chuẩn lệnh, định tố tụng vụ án mua bán người để đảm bảo thực Trường hợp người bị bắt, người bị khởi tố hành quyền công tố sớm chặt chẽ không nhận tội, khai báo quanh co tài từ xác minh tố giác, tin báo tội phạm liệu, chứng có mâu thuẫn, Kiểm sát viên suốt trình khởi tố, điều tra, phải trực tiếp lấy lời khai, hỏi cung bị can truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án Phải nắm trước đề nghị lãnh đạo phê chuẩn, bảo đặc điểm hình sự, tính đặc thù đảm chống oan sai bỏ lọt tội phạm; loại tội phạm mua bán người, dạng thực nghiêm đầy đủ biện pháp 114 Khoa học Kiểm sát Số chuyên đề 02 - 2021 LÊ MINH LONG trực tiếp kiểm sát Điều tra viên tiến hành hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, thực nghiệm điều tra, khám xét trình điều tra vụ án mua bán người Kiểm sát chặt chẽ tuân thủ nghiêm túc việc hỏi cung bị can, lấy lời khai có ghi âm ghi hình có âm trụ sở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp sở giam giữ; phải kiểm sát chặt chẽ việc ban hành định đình điều tra, tạm đình điều tra vụ án mua bán người (miễn trách nhiệm hình hành vi không cấu thành tội phạm), kiên yêu cầu trực tiếp huỷ bỏ Quyết định đình không pháp luật Cơ quan điều tra kế hoạch tranh luận, đối đáp phiên tòa Nội dung luận tội phải sắc bén, có tính thuyết phục, sử dụng chứng quy kết hành vi phạm tội bị cáo Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải chủ động xét hỏi, tranh luận làm rõ tình tiết vụ án Khi tranh luận, Kiểm sát viên cần lưu ý đưa chứng tài liệu chứng minh hành vi phạm tội bị cáo đồng phạm để lập luận, đối đáp đầy đủ ý kiến bị cáo, người bào chữa người tham gia tố tụng khác phiên tòa Thứ tư, VKSND tối cao cần phối hợp liên ngành tư pháp Trung ương ban hành thông tư hướng dẫn áp dụng pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho quan tố tụng thực tốt hoạt động xác minh tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, thực tốt hoạt động khởi tố, điều tra thu thập chứng nhằm làm rõ thật vụ án mua bán người; tạo điều kiện cho Viện kiểm sát cấp thực có hiệu chủ trương tăng cường công tố giải vụ án hình mua bán người Trong giai đoạn truy tố, Kiểm sát viên phải phúc tra lại chứng cứ, tài liệu hồ sơ vụ án, đánh giá xác, khách quan chứng buộc tội chứng gỡ tội Trước định việc truy tố, cần thiết trực tiếp hỏi cung bị can, ghi lời khai người làm chứng, người bị hại, trực tiếp xem xét dấu vết, vật chứng; nâng cao chất lượng Cáo trạng, bảo đảm việc truy tố bị can phải người, tội Thứ năm, quan tâm xây dựng tổ chức danh, tính chất, mức độ hành vi phạm máy, đội ngũ Kiểm sát viên, bảo đảm tội thời hạn luật định đủ biên chế, tạo điều kiện cho Viện Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án, kiểm sát cấp tăng cường hoạt động Kiểm sát viên phải nâng cao chất lượng công tố giải vụ án hình tranh tụng phiên tồ; phải nắm nói chung, vụ án mua bán người nội dung vụ án, chứng buộc nói riêng Quan tâm mức đến cơng tội chứng gỡ tội Trong giai đoạn tác đào tạo, đào tạo chỗ; tăng cường chuẩn bị xét xử, Kiểm sát viên phải chuẩn bị đề cương xét hỏi, thống kê chứng tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu buộc tội, chứng gỡ tội chi tiết, đầy kỹ thực hành quyền công tố, kiểm đủ; phải dự kiến vấn đề cần xét hỏi để sát giải vụ án mua bán người làm rõ tình tiết vụ án; tính chất, để bước nâng cao lực, trình độ mức độ hành vi phạm tội, tình tiết nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, công chức tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, bị cáo phạm tội mua bán người kiểm sát việc giải loại án này, đáp Phải chuẩn bị dự thảo luận tội; xây dựng ứng yêu cầu cải cách tư pháp./ Số chuyên đề 02 - 2021 Khoa học Kiểm sát 115 ... kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm Kết nâng cao chất lượng công tố bảo vệ tốt quyền người tố tụng hình sự, không để xảy vụ án mua bán người   Khởi tố 09 vụ/ 18 bị can, truy tố 07 vụ/ 17 bị can... 113 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TỐ hành quyền cơng tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình mua bán người. .. phải nâng cao chất lượng cơng tố giải vụ án hình tranh tụng phiên tồ; phải nắm nói chung, vụ án mua bán người nội dung vụ án, chứng buộc nói riêng Quan tâm mức đến công tội chứng gỡ tội Trong giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tố trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự mua bán người đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tố trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự mua bán người đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay