0

Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 6 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

78 13 0
  • Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 6 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:10

Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 6 Tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cung cấp cho người học những kiến thức như: Tinh thần khởi nghiệp; Các yếu tố cốt lõi tinh thần khởi nghiệp; Mục đích chủ đạo của người khởi nghiệp; Khởi nghiệp xuất phát từ sở thích, đam mê; Khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng, tham vọng lớn. Mời các bạn cùng tham khảo! CHƯƠNG TINH THẦN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TINH THẦN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KHÁI NIỆM KHỞI NGHIỆP  Khởi nghiệp trình cá nhân hay nhóm tìm kiếm theo đuổi hội kinh doanh”  “q trình sáng tạo giá trị cách huy động nguồn lực để tận dụng hội”  “quá trình biến ý tưởng kinh doanh ban đầu trở thành thực” => Khởi nghiệp kinh doanh hiểu nỗ lực thực định mạo hiểm kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới, hình thức tự th, tự doanh, làm việc mình, thành lập doanh nghiệp mới, mở rộng doanh nghiệp cá nhân, nhóm cá nhân doanh nghiệp thành lập… TINH THẦN KHỞI NGHIỆP  Tinh thần khởi nghiệp (entrepreneurship) gọi tinh thần doanh nhân khởi nghiệp, thuật ngữ xuất lâu giới  Những doanh nhân có tinh thần khởi nghiệp thật phải người mà thân họ có hồi bão vượt lên số phận, chấp nhận rủi ro với tinh thần đổi sáng tạo  Peter F Drucker cho “tinh thần doanh nhân khởi nghiệp hiểu hành động doanh nhân khởi nghiệp - người tiến hành việc biến cảm nhận nhạy bén kinh doanh, tài đổi thành sản phẩm hàng hóa mang tính kinh tế Các yếu tố cốt lõi tinh thần khởi nghiệp  Khả nắm bắt hội kinh doanh; thái độ chấp nhận rủi ro; ý tưởng đổi - sáng tạo Các nhà nghiên cứu đưa số đặc trưng tinh thần khởi nghiệp là: (i) Có hồi bão khát vọng kinh doanh; (ii) Có khả kiến tạo hội kinh doanh; (iii) Độc lập dám làm, dám chịu trách nhiệm; (iv) Phát triển ý tưởng sáng tạo đổi phương pháp giải vấn đề; (v) Bền bỉ dám chấp nhận rủi ro, thất bại; vi) Có đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội NGƯỜI KHỞI NGHIỆP NGƯỜI KHỞI NGHIỆP NGƯỜI KHỞI NGHIỆP NGƯỜI KHỞI NGHIỆP NGƯỜI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP TINH THẦN KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP ... tuyến TINH THẦN KHỞI NGHIỆP KHỞI NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TINH THẦN KHỞI... TRÌNH KHỞI NGHIỆP LƯU Ý LƯU Ý CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TINH THẦN KHỞI... doanh nghiệp mới, mở rộng doanh nghiệp cá nhân, nhóm cá nhân doanh nghiệp thành lập… TINH THẦN KHỞI NGHIỆP  Tinh thần khởi nghiệp (entrepreneurship) gọi tinh thần doanh nhân khởi nghiệp, thuật ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 6 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm, Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 6 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

Từ khóa liên quan