0

Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 5 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

31 2 0
  • Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 5 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:10

Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 5 Văn hóa doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp; Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự phát triển của doanh nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp; Các giai đoạn hình thành và cơ cấu thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo! CHƢƠNG 5: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NỘI DUNG Tổng quan văn hóa doanh nghiệp Tác động văn hóa doanh nghiệp đến phát triển doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp Các giai đoạn hình thành cấu thay đổi văn hóa doanh nghiệp Tình  Tại doanh nghiệp lại xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho riêng mình? Thực tế: Trong năm 2010 – 2011 Ngân hàng Agribank chi hàng tỷ vào việc nâng cao lực lãnh đạo quản lý cho cấp lãnh đạo Trong nội dung đào tạo có nội dung nâng cao nhận thức xây dựng văn hóa Agribank Một dẫn chứng khác, năm 2013 Tổng công ty Bia Saigon chi tỷ đồng để xây dựng Bộ thiết chế văn hóa cho TCTy EVN, Vietel, VNPT… ý việc đầu tư xây dựng văn hóa doanh nghiệp  Vậy, văn hóa doanh nghiệp có tác động đến hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp sẵn sàng bỏ tiền đầu tư xây dựng văn hóa cho mình? 5.1 TỔNG QUAN VỀ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP 5.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp  Tổ chức Lao động quốc tế (International Labour Organization – ILO) định nghĩa sau:“Văn hố doanh nghiệp trộn lẫn đặc biệt giá trị, tiêu chuẩn, thói quen truyền thống, thái độ ứng xử lễ nghi mà toàn chúng tổ chức biết”  Định nghĩa phổ biến chấp nhận rộng rãi định nghĩa Edgar Shein, chuyên gia nghiên cứu tổ chức:“Văn hố cơng ty tổng hợp quan niệm chung mà thành viên công ty học trình giải vấn đề nội xử lý với môi trường xung quanh” 5.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp (tiếp) Văn hóa doanh nghiệp hệ thống giá trị, chuẩn mực, quan niệm hành vi doanh nghiệp, chi phối hoạt động thành viên doanh nghiệp tạo nên sắc kinh doanh riêng doanh nghiệp 5.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp (tiếp) Tồn giá trị văn hóa xây dựng suốt q trình hình thành phát triển DN Trở thành giá trị, quan niệm tập quán truyền thống ăn sâu vào hoạt động DN Chi phối suy nghĩ hành vi người doanh nghiệp Tạo nên sắc, phong cách khác biệt DN 5.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp (tiếp) Tạo biểu hoạt động kinh doanh:  Các sản phẩm hữu hình: Hình thức, mẫu mã sản phẩm, thiết bị nhà xưởng; biểu tượng, hiệu, logo, lễ nghi,…  Các sản phẩm vơ hình: Phương thức tổ chức, quản lý kinh doanh, hệ giá trị, tâm lý truyền thống doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh doanh nghiệp, … 5.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp (tiếp) Viettel đưa vào logo yếu tố văn hóa nào? Ý nghĩa lúa logo??? 5.1.2 Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp Cấp độ 1- Hữu hình: Những trình cấu trúc hữu hình doanh nghiệp • Kiến trúc nội ngoại thất • Cơ cấu tổ chức, văn quy định nguyên tắc… • Lễ nghi, lễ hội, logo, mẫu mã sản phẩm… Cấp độ 2: Những giá trị chấp nhận Cấp độ 3: Những quan niệm, giá trị cốt lõi chung • Những giá trị công bố: chiến lược, mục tiêu, triết lý kinh doanh • Các quy định, nguyên tắc hoạt động • Những quan niệm chung cá nhân khuyến khích để tách biệt đưa ý kiến, sáng kiến, chí cá nhân cấp sở, khích lệ phát huy tính động sáng tạo thành viên cơng ty, sở cho q trình nghiên cứu phát triển (R&D) cơng ty Góp phần nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp:  Nâng cao đạo đức kinh doanh;  Làm phong phú dịch vụ cho khách hàng mang lại hình ảnh doanh nghiệp 5.4 CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ CƠ CẤU THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 5.4.1 Các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp • Doanh nghiệp phải tập trung tạo giá trị văn hoá khác biệt so với đối thủ, củng cố giá trị truyền đạt cho người (hoặc lựa chọn nhân lực phù hợp với giá trị này) Giaiđoạn thứ nhất: Giai đoạn non trẻ Giaiđoạn thứ hai: Giai đoạn • Tương đối ổn định, xảy thay đổi văn hóa doanh nghiệp • Xuất dấu hiệu yếu tố văn hoá doanh nghiệp lỗi thời có tác động tiêu cực đến doanh nghiệp • địi hỏi thay đổi văn hóa doanh nghiệp Giai đoạn thứ ba: Giai đoạn chín muồi nguy suy thoái 5.4.2 Cơ cấu thay đổi văn hóa doanh nghiệp Xuất động lực thay đổi • Cósự thay đổi giới lãnh đạo cơng ty; • Doanh nghiệp cịn non trẻ; • Văn hố doanh nghiệp yếu; • Có khủng hoảng trầm trọng tổ chức Quá trình thay đổi diễn ra: • Trước tiên cần thay đổi yếu tố thuộc lớp văn hoá thứ thứ thứ hai để tạo tảng cho thay đổi sâu rộng hơn; • Sự thay đổi tồn diện thay đổi từ cốt lõi (lớp thứ 3) Củng cố thay đổi • Củng cố lại hệ thống hành vi, quan niệm chung (các lớp văn hoá) tạo thơng tin tích cực 5.4.3 Một số cách thức thay đổi cấu văn hóa doanh nghiệp Thay đổi nhỏ chi tiết mức độ tổng thể • Cốt lõi văn hố doanh nghiệp giữ nguyên giá trị thuộc lớp phát triển mức độ cao hơn, đa dạng đổi • Thay đổi số phận doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện môi trường kinh doanh Thay đổi tự giác • Các thành viên tự nhận thức mặt tồn doanh nghiệp, nguyên nhân, tìm cách giải vấn đề " tự ý thức việc cần phải thay đổi kiểm sốt q trình thay đổi 5.4.3 Một số cách thức thay đổi cấu văn hóa doanh nghiệp Tạo thay đổi nhờ nhân rộng điển hình; Thay đổi nhờ phát huy cách có trật tự tiểu văn hóa tiêu biểu; Thay đổi thông qua xây dựng hệ thống thử nghiệm song song; Thay đổi nhờ áp dụng công nghệ mới: Nhờ vào ảnh hươởng công nghệ để thay đổi giá trị văn hóa doanh nghiệp; Thay đổi nhờ thay vị trí doanh nghiệp: • Đổi cấu trúc nhóm nhà lãnh đạo; • Đưa số người bên vào vị trí lãnh đạo bên cấp cao tạo điều kiện cho họ thay đổi dần lề lối suy nghĩ cấp Thay đổi vụ scandal việc phá vỡ huyền thoại, biểu tượng Một số yếu tố văn hóa doanh nghiệp bị phơi bày trước cơng chúng bị trích mạnh mẽ Tình huống: Sự thay đổi logo vinaphone 5.4.4 Các dạng văn hóa doanh nghiệp PHÂN LOẠI THEO SỰ PHÂN CẤP QUYỀN LỰC Mơ hình văn hóa ngun tắc • Dựa nguyên tắc quy định, vai trò trách nhiệm thành viên từ cấp lãnh đạo nhân viên xác định cách rõ ràng Mơ hình văn hóa quyền hạn • Quyền lực xuất phát từ nhà lãnh đạo, văn hoá người lãnh đạo yếu tố định văn hóa doanh nghiệp • Bill Gate, Soichiro Honda Mơ hình văn hóa đồng đội • Sự hỗ trợ lẫn hợp tác nội doanh nghiệp giá trị quan trọng • Đây mơ hình đặc trưng Nhật Mơ hình văn hóa sáng tạo • Sự sáng tạo, thành công hăng hái công việc giá trị quan trọng, sử dụng chế tư với chuyên gia, chuyên viên • Thích hợp với cơng ty thực dự án 5.4.4 Các dạng văn hóa doanh nghiệp (tiếp)  PHÂN LOẠI THEO MỐI QUAN TẤM ĐẾN CON NGƯỜI VÀ MỐI QUAN TÂM ĐẾN THÀNH TÍCH  PHÂN LOẠI THEO VAI TRỊ LÃNH ĐẠO:  Văn hóa quyền lực: Thủ trưởng quan nắm quyền lực tuyệt đối  Văn hóa gương mẫu: Vai trị lãnh đạo làm gương cho cấp noi theo  Văn hóa nhiệm vụ: Chức vụ tổ chức dựa nhiệm vụ giao dựa hệ thống phân bố quyền lực  Văn hóa chấp nhận rủi ro: Vai trò người lãnh đạo khuyến khích nhân viên làm việc tinh thần sáng tạo, dám lãnh trách nhiệm  Văn hóa đề cao vai trị cá nhân  Văn hóa đề cao vai trò tập thể ... Vậy, văn hóa doanh nghiệp có tác động đến hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp sẵn sàng bỏ tiền đầu tư xây dựng văn hóa cho mình? 5. 1 TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 5. 1.1 Khái niệm văn hóa doanh. .. tổ chức, quản lý kinh doanh, hệ giá trị, tâm lý truyền thống doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh doanh nghiệp, … 5. 1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp (tiếp)... Tổng quan văn hóa doanh nghiệp Tác động văn hóa doanh nghiệp đến phát triển doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp Các giai đoạn hình thành cấu thay đổi văn hóa doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 5 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm, Bài giảng Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chương 5 - TS.GVCC Vũ Quang và TS. Nguyễn Văn Lâm