0

phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược việt nam

13 3 0
  • phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 15:42

Theo Michael Porter, cường độ cạnh tranh trên thị trường trong một ngành sản xuất bất kỳ chịu tác động của 5 lực lượng cạnh tranh sau:1.Đe dọa gia nhập mới2.Đối thủ cạnh tranh trong ngành3.Quyền thương lượng của nhà cung ứng (khách hàng)4.Sản phẩm dịch vụ thay thế5.Quyền thương lượng của các bên liên quan khácDược là một ngành nghề liên quan đến lĩnh vực dược phẩm. Trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng cần phải sử dụng thuốc ở những mức độ khác nhau từ thuốc bổ thông thường, cảm cúm đến thuốc đặc trị các loại bệnh nan y. Do đó, các sản phẩm của ngành Dược mang tính phổ thông rất cao. Vì vậy có thể nói đây là 1 ngành rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp đã, đang và sẽ có ý định đầu tư. Bài toán được đặt ra là làm thế nào để có 1 chiến lược nhằm tìm kiếm cơ hội, phát hiện ra các thách thức cũng như đánh giá được các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các định hướng chiến lược nhằm nắm bắt tốt nhất thời cơ, vượt qua các thách thức đó. Trong khuôn khổ bài thảo luận nhóm 2. Nhóm chúng em sẽ đi “Vận dụng mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh của M. Porter phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh của ngành tân dược Việt Nam.” ĐỀ 3: NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM Câu hỏi: Vận dụng mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam I Phần mở đầu: Michael Porter, nhà hoạch định chiến lược cạnh tranh hàng đầu giới nay, cung cấp khung lý thuyết để phân tích Trong đó, ơng mơ hình hóa ngành kinh doanh cho ngành kinh doanh phải chịu tác động năm lực lượng cạnh tranh Các nhà chiến lược tìm kiếm ưu trội đối thủ sử dụng mơ hình nhằm hiểu rõ bối cảnh ngành kinh doanh hoạt động Các doanh nghiệp thường sử dụng mơ hình để phân tích xem họ có nên gia nhập thị trường đó, hoạt động thị trường khơng Tuy nhiên, mơi trường kinh doanh ngày mang tính “động”, nên mơ hình cịn áp dụng để tìm kiếm ngành định khu vực cần cải thiện để sản sinh nhiều lợi nhuận Theo Michael Porter, cường độ cạnh tranh thị trường ngành sản xuất chịu tác động lực lượng cạnh tranh sau: Đe dọa gia nhập Đối thủ cạnh tranh ngành Quyền thương lượng nhà cung ứng (khách hàng) Sản phẩm/ dịch vụ thay Quyền thương lượng bên liên quan khác Dược ngành nghề liên quan đến lĩnh vực dược phẩm Trong sống hàng ngày, cần phải sử dụng thuốc mức độ khác từ thuốc bổ thông thường, cảm cúm đến thuốc đặc trị loại bệnh nan y Do đó, sản phẩm ngành Dược mang tính phổ thơng cao Vì nói ngành hấp dẫn doanh nghiệp đã, có ý định đầu tư Bài tốn đặt làm để có chiến lược nhằm tìm kiếm hội, phát thách thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp, từ đưa định hướng chiến lược nhằm nắm bắt tốt thời cơ, vượt qua thách thức Trong khn khổ thảo luận nhóm Nhóm chúng em “Vận dụng mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M Porter phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam.” II Vận dụng mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M Porter phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam: Đe dọa gia nhập mới: Đến từ công ty có chiến lược gia nhập vào ngành kinh doanh – Trong tình nhận thấy Việt Nam hưởng đông dược có lịch sử hàng ngàn năm, đến ngày ngành dược nước đáp ứng khoảng 50% nhu cầu thị trường Theo số liệu thống kê Cục quản lí dược Việt Nam có khoảng 180 DN sản xuất dược phẩm 224 sở sản xuất nhà máy nước đạt tiêu chuẩn GMP Nhu cầu sử dụng thuốc nhiều dân số Việt Nam lớn, tỷ lệ dân số già hóa cao, doanh nghiệp sản xuất thuốc Việt Nam cịn khiêm tốn, miếng mồi ngon hấp dẫn với doanh nghiệp có chiến lược gia nhập vào miếng mồi ngon họ nhận thấy thị trường nhiều khoảng trống để họ chen chân chiếm lĩnh thị trường, họ nhận thấy tiềm sử dụng thuốc vai trị khơng thể thiếu thuốc người - Một yếu tố khác nhận thấy hội cho đe dọa gia nhập cơng ty dược nước chủ yếu sản xuất dạng bào chế đơn giản, thực phẩm chức loại thuốc generic Vậy nên loại thuốc khác mà doanh nghiệp gia nhập nhắm đến Do thị trường chủng loại miếng mồi ngon đe dọa gia nhập Chính tiềm phát triển biến lĩnh vực kinh doanh trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhà sản xuất ngồi nước Cụ thể có nhiều nhà đầu tư nước, hoạt động ngành Thế giới di động, FPT Retail, Nguyễn Kim,… nhảy vào tham gia vào lĩnh vực phân phối Bởi thị trường có vọn vẹn Doanh nghiệp chuyên phân phối Vimedimex, Ladopharm, Dược Hà Tây, Dược Bến Tre - Các yếu tố cản trở gia nhập ngành đe dọa gia nhập không q đáng kể VD: tính kinh tế theo quy mơ, khác biệt hóa sản phẩm hay nhu cầu vốn đầu tư ban đầu hay gia nhập vào hệ thống phân phối đối sức cản trở khơng q to lớn doanh nghiệp có ý định gia nhập ngành khơng có q ngại với lực cản trở mà sẵn sàng bước chân vào miếng mồi ngon Tóm lại, ngành tân dược Việt Nam phải đối diện với thâm nhập đối thủ cạnh tranh do:  Tỷ suất lợi nhuận bên ngành cao  Nguồn cung ngành khơng đủ  Khơng có q nhiều rào cản thâm nhập  Tiềm phát triển tương lai cao  Khả tạo lợi cạnh tranh so với doanh nghiệp kinh doanh sản xuất dược phẩm tồn  Nhận xét: Tác động tức gia nhập việc giảm thị phần cơng ty ngành tăng cường độ cạnh tranh ngành; dài hạn, cơng ty gia nhập ngành thành cơng đe dọa tới vị trí công ty ngành Đối thủ cạnh tranh ngành a Số lượng đối thủ cạnh tranh: Đi đầu phải kể đến 13 công ty dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam doanh nghiệp chuyên phân phối Bên cạnh khối đối nội khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đầu tư mạnh mẽ Xu hướng M & A doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước diễn mạnh mẽ lĩnh vực sản xuất lẫn phân phối như: Tập đoàn Abbot (Mỹ) sở hữu 51,7% cổ phần Domesco mua lại công ty cổ phần dược phẩm Glomed; Taisho Phamarceuutial ( Nhật Bản ) tăng sở hữu công ty dược Hậu Giang lên 34,4%  Nhận xét: Số lượng đối thủ cạnh tranh cho thông tin chất cấu trúc cạnh tranh ngành Đây ngành phân tán bao gồm số lớn công ty qui mô tương đương, cơng ty giữ vị trí thống trị Cấu trúc ngành phân tán đem lại đe dọa hội, cạnh tranh cao Hầu hết bùng nổ diễn tương đối ngắn, nhập dễ dàng Rất khó tạo khác biệt sản phẩm ngành vậy, nên chiến lược tốt để công ty theo đuổi cực tiểu chi phí Chiến lược cho phép công ty bỏ vào túi phần lợi nhuận lớn thời kỳ bùng nổ sống sót suy giảm b Mức độ tăng trưởng ngành  Theo số liệu công bố Tổng cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng CPI 12/2019 tăng 1,4% so với tháng trước, CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với năm 2018, CPI bình quân quý 4/2019 tăng 3,66% so với kỳ năm trước Đây mức tăng trưởng hấp dẫn, thu hút đối thủ tiềm giữ chân đối thủ cạnh tranh ngành  Hơn nữa, hiệp định thương mại tự (EVFTA) có hiệu lực, dược phẩm mặt hàng mà Việt Nam xóa bỏ thuế nhập (từ mức khoảng 2,5% 0%) tạo nên môi trường cạnh tranh ngành tân dược gay gắt  Nhận xét: Thị trường tân dược tăng trưởng mạnh cho phép số lượng lớn cơng ty thu lợi nhuận không tạo áp lực lớn việc phân chia lại thị trường c Các rào cản rút lui khỏi ngành tân dược Việt Nam Một rào cản rút lui khỏi ngành tân dược Việt Nam lớn yếu tố lịch sử cội nguồn, lịch sử ngành, quan hệ cộng đồng khiến cho doanh nghiệp không muốn rút lui khỏi ngành Mặt khác cịn có rào cản cơng nghệ vốn đầu tư, sở vật chất hạ tầng giao thông, công nghệ, … đầu tư cho ngành tân dược lớn Vì vậy, muốn bỏ ngành, buộc DN bỏ phí hội giá trị tài sản d Tính đa dạng đối thủ cạnh tranh: Các đối thủ cạnh tranh ngành tân dược đa dạng quy mô vị trí địa lí, quan hệ với cơng ty mẹ ví dụ doanh nghiệp phân bố rải rác lãnh thổ Việt Nam ngồi cịn có doanh nghiệp có liên kết với nước ngồi với Mỹ, với Nhật từ dẫn đến phân khúc đoạn thị trường khó khăn cho việc nhận dạng đối thủ cạnh tranh nguy hiểm e Đặc điểm sản phẩm dịch vụ: Thuốc sản phẩm thiếu vắng nhân tố để tạo nên yếu tố khác biệt hóa sản phẩm khiến cho đối thủ cạnh tranh phải tập trung kiểm soát chặt chẽ cấu trúc chi phí tốn tối ưu hóa chi phí khoảng cho phép để sản phẩm đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu người sử dụng, mà đảm bảo yếu tố lợi nhuận cho doanh nghiệp Quyền thương lượng nhà cung ứng khách hàng a Các nhà cung ứng - Các nhà cung ứng xem đe dọa họ thúc ép nâng giá giảm giá phải giảm yêu cầu chất lượng đầu vào mà họ cung cấp cho cơng ty, làm giảm khả sinh lợi công ty Ngược lại, nhà cung cấp yếu, điều lại cho công ty hội thúc ép giảm giá yêu cầu chất lượng cao - Việt Nam nhập 351 triệu USD hóa chất, chủ yếu từ Trung Quốc (220 triệu USD), Ấn Độ (60,5 triệu USD), Tây Ban Nha (10,4 triệu USD) Đức (10,1 triệu USD) Giống nhiều quốc gia khác, Việt Nam phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc Ở Việt Nam, nguyên phụ dược liệu nhập cho chiếm phần lớn tổng nhu cầu, khoảng 80%-90% - Vì vậy, vấn đề Việt Nam dài hạn, để sản xuất dược liệu địi hỏi phải đầu tư nhiều cần có khả cơng nghệ (Việt Nam khơng có lợi cạnh tranh so với nước khác, Trung Quốc, Ấn Độ) Các cơng ty ngành dược phẩm phải đối mặt với giá nguyên phụ liệu tăng cao, đối mặt với rủi ro tỷ giá - Ngành tân dược Việt Nam cho đặc thù bới yếu tố công nghệ sản xuất phụ thuộc vào máy móc, thiết bị cơng nghệ tiên tiến phụ thuộc vào nước - Khả liên kết theo chiều dọc: Đó doanh nghiệp lựa chọn mở rộng cách mua lại sát nhập, đảm nhận nhiều giai đoạn chuối cung ứng đồng thời đóng vai trị nhà cung ứng kênh phân phối Tuy nhiên khả xảy khó trạng doanh nghiệp đầu tư vào ngành dược cịn thơ sơ, phụ thuộc toàn vào nhà cung ứng Nếu doanh nghiệp chớp hội nói gây áp lực cạnh tranh chí áp đảo doanh nghiệp khác; khiến doanh nghiệp khác phụ thuộc giá vào mình; đẩy giá nguyên liệu cung ứng lên cao trường hợp doanh nghiệp chọn làm nhà cung ứng, ngồi có khả loại bỏ nhiều đối thủ cạnh tranh  Nhận xét: Các doanh nghiệp Việt Nam khả liên kết theo chiều dọc yếu họ bị lệ thuộc vào nhà cung ứngQuyền lực thương lượng với nhà cung ứng thấp ngun nhân sau:  Có nhà cung cấp có nhiều người mua  Có (ít) ngun liệu thay  Các nhà cung cấp nắm giữ nguồn lực khan  Chi phí chuyển đổi nguyên liệu cao Những điều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm đầu đồng thời tác động đến khả cạnh tranh doanh nghiệp b Khách hàng - Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh DN Khách hàng tạo áp lực giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo DN Chính họ điều khiển áp lực cạnh tranh ngành thông qua định mua hàng Chúng ta thường nghe “khách hàng thượng đế” Đúng vậy, công ty doanh nghiệp muốn thành công họ phải cố gắng để phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Khách hàng tác động trực tiếp đến khả cạnh tranh doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp cung cấp sản phẩm với giá thấp sản phẩm chất lượng dịch vụ tốt - Dân số già hóa, thu nhập gia tăng kèm với quan tâm ngày nhiều người dân vấn đề chăm sóc sức khỏe yếu tố khiến ngành tân dược Việt Nam hấp dẫn Hiện giới trẻ quan tâm đến tình trạng sức khỏe vấn đề liên quan đến tình trạng sức khỏe hay làm đẹp - Mức độ sẵn sàng chi trả cho dịch vụ y tế có xu hướng tăng lên thu nhập bình quân đầu người trình độ dân trí cải thiện, mơi trường sống ngày có nguy nhiễm cao làm gia tăng ngày nhiều loại bệnh tật yếu tố dẫn đến phát triển tất yếu ngành dược Tỷ lệ chi tiêu cho ngành dược dự báo ngày tăng chiếm khoảng 13.4% tổng chi tiêu người Việt Nam  Nhận xét: Quyền lực thương lượng Doanh nghiệp lúc khách hàng cao cho phép doanh nghiệp có ưu tăng giá (phù hợp) khách hàng khơng có lựa chọn khác không chọn mua Sản phẩm dịch vụ thay - Sản phẩm dịch vụ thay sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu tương đương với sản phẩm dịch vụ ngành - Dân số già hóa, thu nhập tăng lên kèm theo quan tâm ngày nhiều người dân vấn đề sức khỏe khiến cho nhiều người tin dùng sử dụng sản phẩm ngoại nhập thay Điều tạo thách thức doanh nghiệp nước ngày phải hồn thiện chất lượng sản phẩm lấy lịng tin người sử dụng - Trong sống sinh hoạt người nay, tất cần sử dụng thuốc sống mức độ khác Đó viên thuốc cảm sốt, thuốc bổ sung vitamin thông thường hay đến loại thuốc đặc biệt điều trị bệnh nan y loại thực phẩm chức coi sản phẩm thay ngành tân dược Việt Nam - Các sản phẩm thuốc nhập giá rẻ từ Trung Quốc Ấn Độ, thương hiệu thuốc ngoại Sanofi, GSK, Astrazeneca Tuy nhiên phủ có sách ưu tiên phủ với doanh nghiệp Việt: ưu tiên chào thầu mặt hàng thuốc nội địa, Luật Dược có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 ưu tiên nguồn nguyên liệu nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký sản xuất generic => Nhận xét: Các doanh nghiệp ngành phải cạnh tranh với doanh nghiệp ngành khác có sản phẩm có giá trị lợi ích cơng dụng Sự tồn sản phẩm thay rào cản hạn chế mức lợi nhuận tiệm ngành với ngưỡng giá tối đa mà doanh nghiệp ngành đặt Điều nhà kinh doanh nhà khoa học kinh tế gọi "độ co giãn chéo" Do sản phẩm có khả thay cho nên chúng cạnh tranh với để khách hàng lựa chọn Giá sản phẩm thay giám cầu cho sản phẩm xem xét giảm Ngược lại, giá sản phẩm thay thể tăng lên khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm Khi khả lựa chọn sản phẩm thay hấp dẫn ngưỡng chặn lợi nhuận ngành vững mức thấp Quyền thương lượng bên quan khác  Trong mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành M Porter, lực thứ ảnh hưởng từ bên hữu quan cổ đơng, cơng đồn, phủ, tổ chức tín dụng, hiệp hội thương mại, dân chúng nhóm quan tâm đặc biệt  Chính phủ ban hành nhiều văn pháp lý để quản lý ngành dược bao gồm văn liên quan đến vấn đề Chính sách nhà nước lĩnh vực dược, quản lý nhà nước giá thuốc, điều kiện kinh doanh thuốc, quản lý thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt, tiêu chuẩn chất lượng thuốc, sở kiểm nghiệm thuốc  Chính phủ ln tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thuốc, đẩy mạnh loại thuốc q Ngồi cịn hỗ trợ khoản phí không nhỏ từ nguồn vốn nhằm thúc đẩy DN việc nghiên cứu phát triển y dược  Nhận xét: Quyền thương lượng Chính phủ nhân tố có sức ảnh hưởng lớn doanh nghiệp đặc biệt ngành tân dược Việt Nam Bởi tất doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam phải tn thủ theo trị, luật pháp Việt Nam Và ngành tân dược mà nói Việt Nam tạo điều kiện nhiều ngành phát triển hơn, Giáo dục – Sức khỏe yếu tố mà Nhà nước ưu tiên hàng đầu phục vụ nhu cầu thiết yếu người dân Từ tạo điều kiện cho doanh nghiệp muốn lấn sân sang lĩnh vực nhà nước hậu thuẫn giúp đỡ nhiều Tuy nhiên thách thức với doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp ngày phải nâng cao chất lượng 19/04/2020 y tế ban hành Quyết định số 27/2007/QĐ –BYT lộ trình triển khai nguyên tắc “Thực hành tốt sản xuất thuốc”(GMP) Theo định này, doanh nghiệp sản xuất không đạt chuẩn Tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo WHO bị ngừng sản xuất thuốc Hay thơng tư khác phủ 11/2016/TT-BYT danh mục thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc khả cung ứng Bộ Y tế cơng bố thuộc tiêu chí kĩ thuật nhóm thuốc hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu khơng chào thuốc nhập thuộc nhóm đó, với doanh nghiệp nước đáp ứng đủ yêu cầu Y tế gia tăng thị phần từ kênh đấu thầu thuốc Động thái cho thấy nhà nước, phủ sức bảo vệ hỗ trợ quyền lợi cho doanh nghiệp nước, tạo điều kiện để họ phát triển III Đánh giá: Dược phẩm Việt Nam vốn xem ngành tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro nhiên phủ nhận ngành Dược đà phát triển đầy tiềm Nhìn chung, ngành dược Việt Nam nhiều tiềm phát triển, nhiên việc đầu tư mở rộng, tăng công suất, hoạt động nghiên cứu phát triển, chiến lược marketing cịn hạn chế Ngồi ra, tình trạng cạnh tranh gay gắt với thuốc nhập khẩu, nguồn ngun liệu bị phụ thuộc, sách cịn nhiều bất cập thách thức doanh nghiệp nhựa Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp ngành dược cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, tăng cường công tác quản trị rủi ro đặc biệt công tác dự trữ nguyên liệu, ứng dụng công nghệ thông tin sản xuất kinh doanh, nhằm đạt mục tiêu phát triển doanh nghiệp xu hướng phát triển ngành hội nhập kinh tế toàn cầu *Một số nhiệm vụ giải pháp thực Chiến lược phát triển: + Giải pháp xây dựng ban hành sách: Thực cơng tác sửa đổi bổ sung luật dược, ban hành sách ưu đãi việc sản xuất cung ứng sử dụng thuốc chuyên khoa đặc trị, có dạng bào chế đặc biệt, vắc xin; ban hành sách ưu đãi cho việc nghiên cứu sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu Việt Nam + Giải pháp quy hoạch Thực biện phát sáp nhập, mua bán, mở rộng quy mô để nâng cao tính cạnh tranh, quy hoạch cơng nghiệp dược theo hướng phát triển cơng nghiệp bào chế, hóa dược, vắc xin Quy hoạch lại hệ thống phân phối thuốc theo hướng chuyên nghiệp đại hơn, quy mô lớn Ưu tiên phát triển vùng nuôi trồng làm thuốc, bảo tồn nguồn gen phát triển loại dược liệu quý + Giải pháp đầu tư Đẩy mạnh công tác huy động tổ chức, cá nhân nước để đầu tư phát triển cho ngành dược Đầu tư hỗ trợ phát triển hệ thống cung ứng thuốc cho vùng có điều kiện kinh tế phát triển cịn khó khăn hay vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo + Giải pháp hợp tác hội nhập quốc tế Tăng cường hợp tác với nước có tiềm phát triển công nghiệp dược, tập trung đối đa nguồn lực, kinh nghiệm, lực quản lý nước tổ chức quốc tế để phát triển ngành dược Việt Nam Dù cịn gặp nhiều khó khăn vấn đề sản xuất công nghệ với cấu dân số trẻ, thu nhập mức độ chăm sóc sức khỏe người dân ngày cao Việt Nam nước có nhiều tiêm để phát triển ngành dược phẩm ĐỀ 5: TIỀM NĂNG TỪ THỊ TRƯỜNG GIAO ĐỒ ĂN TRỰC TUYẾN Câu hỏi: Nhận dạng phân tích hội thách thức tới từ mơi trường vĩ mơ từ tiềm từ thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam I Phần mở đầu: Môi trường vĩ mô bao gồm yếu tố nằm bên tổ chức, doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh hoạt động chiến lược doanh nghiệp Môi trường vĩ mô cịn yếu tố, lực lượng, thể chế… nằm bên ngồi tổ chức mà nhà quản trị khó kiểm sốt được, chúng có ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động kết hoạt động tổ chức Nhịp sống đại bận rộn dẫn đến thay đổi đáng kể thói quen ăn uống nhiều người, thay nấu nướng hay quán họ chọn giải pháp giao hàng tận nơi Sự chuyển hành vi tiêu dùng tạo đua giao đồ ăn trực tuyến thương hiệu vô khốc liệt Thị trường dần nóng lên ngày với tiềm khai thác ngày rộng lớn.Trong khuôn khổ thảo luận nhóm em đề cập đến hội thách thức từ môi trưỡng vĩ mô thị trường giao đồ ăn trực tuyến từ tiềm ngành Việt Nam II Cơ hội thách thức thị trường giao đồ ăn trực tuyến Kinh tế: a Cơ hội  Thu nhập người dân đô thị cao gấp từ 2-2,5 lần so với nông thôn điều cho phép họ sẵn sàng chi hầu bao cho dịch vụ gọi đồ ăn trực tuyến  Lãi suất cho vay giảm: Kể từ đầu tháng 7-2020 hàng loạt ngân hàng tuyên bố giảm lãi suất cho vay Dẫn đầu ngân hàng lớn BIDV, VietcomBank, Agribank,… Giảm lãi suất giúp cho doanh nghiệp có hội vay vốn để bù đắp vào chi phí mùa dịch Ngoài việc giảm lãi suất cho vay giúp cho doanh nghiệp có khoản đầu tư để phát triển hạng mục để phù hợp với tình hình mùa dịch Covid mà vốn quay vòng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn b Thách thức:  Dịch viêm đường hô hấp virus Sars-Cov-2 tác động nghiêm trọng tới kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng, nhiều quốc gia dự báo mức tăng trưởng kinh tế âm Việt Nam chịu mức tăng trưởng kinh tế sụt giảm khoảng 4% Khi mà kinh tế rơi vào sụt giảm gây nhiều hệ lụy cho ngành kinh doanh Chẳng hạn kinh tế tiếp tục bị sụt giảm ngành đầu tàu ngân hàng bị kéo theo đương nhiên việc hạ lãi suất cho vay khơng thể tiếp tục diễn ngành ngân hàng rơi vào trạng thái khó khăn, ngành giao đồ ăn trực tuyến khơng xoay sở vốn quay vịng để bù đắp cho lỗ Và từ dẫn đến tình trạng phá sản,… Các lực lượng văn hóa xã hội: a Cơ hội: - Nhân học: + Quy mô dân số Việt Nam cuối năm 2019 97,4 triệu dân báo hiệu quy mô thị trường lớn Quy mô dân số lớn hấp dẫn nhà đầu tư thị trường giao đồ ăn trực tuyến đầu tư dân số đối tượng sử dụng dịch vụ cơng ty Dân số tăng có quy mơ lớn nói hội to lớn cho dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến bới để đáp ứng nhu cầu quy mô dân số lớn ngành Việt Nam doanh nghiệp tiến chân vào mức thấp so giới miếng mồi ngon mà doanh nghiệp nước nước mong chờ + Tốc độ thị hóa ngày tăng: Việt Nam quốc gia có tỷ lệ dân cư đô thị thấp (34,4%), xét nước phát triển tỷ lệ dao động từ 70-80% Đây hội lớn dân cư thị hóa mà cao nhu cầu phục vụ cao lên Mức sống dân cư đô thị khác so với dân cư nông thôn, điều hình thành điều kiện riêng vùng thị có, chẳng hạn thời gian làm việc thành phố khác với nông thôn người ta làm muộn tan muộn thời gian để nhà nấu nướng tình trạng tắc đường xảy cao lựa chọn gọi đồ ăn giao trực tuyến lựa chọn thơng minh Văn hóa: a Cơ hội:  Văn hóa gọi đồ ăn trực tuyến: Số lượng dân cư đô thị ngày tăng làm thay đổi hành vi sinh hoạt hàng ngày, áp lực cơng việc cao nên dân cư thị dành thời gian cho công việc vào bếp, thay vào họ có xu hướng gọi đồ ăn trực tuyến thông qua ứng dụng để tiết kiệm thời gian hơn, điều cho phép họ có nhiều lựa chọn đồ ăn với hương vị ngon so với đồ ăn tự nấu  Thói quen ngại đường phương tiện cá nhân lưu thông nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường Vấn đề sử dụng phương tiện giao thông cá nhân liên quan mật thiết tới tình trạng nhiễm khơng khí Việt Nam quốc gia sử dụng nhiều phương tiện cá nhân chạy lượng hóa thạch, đặc biệt hai khu vực Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Ơ nhiễm khơng khí gây bệnh đường hơ hấp làm cho người dân e ngại đường, thay vào họ sử dụng dịch vụ gọi đồ ăn trực tuyến, hội cho doanh nghiệp lĩnh vực  Văn hóa sử dụng Smartphone Việt Nam cao Năm 2019 Việt Nam có 43.7/97.4 = 44.87%, Việt Nam lọt top 15 thị trường có số lượng người dùng smartphone cao giới Điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân người Việt với nhiều mục đích sử dụng khác không dừng lại chức túy gọi nghe Người dân cảm thấy tiện lợi mua sắm thơng qua smartphone có tích ứng nhiều chức tiện lợi tốn trực tuyến, lựa chọn menu smartphone, tiết kiệm thời gian, bất tiện đến ăn cửa hàng phải xếp hàng công gọi chờ đợi phục vụ Đây yếu tố tạo điều kiện cho doanh nghiệp mảng dịch vụ ăn nên làm ra, tạo điều kiện cho khách hàng không dùng tiền mặt thu hút nhiều đối tác tài xế tham gia họ khơng phải ứng tiền để mua đồ ăn cho khách tình trạng bom hàng xảy b Thách thức:  Văn hóa ưa dùng hàng khuyến người Việt: Người Việt Nam có tâm lý thích dùng hàng khuyến mãi, hàng giảm giá Vì coi thách thức gia nhập ngành doanh nghiệp muốn cạnh tranh thị phần với doanh nghiệp có chỗ đứng định NOW, GRAP,… Bài tốn đặt để đáp ứng tâm lý khách hàng phải đầu tư tài nhiều cho chương trình khuyến kích cầu khách hàng địi hỏi doanh nghiệp cần phải có tài vững định Sự phát triển công nghệ: a Cơ hội:  Sự phát triển cơng nghệ smartphone tích hợp nhiều chức điều làm thay đổi văn hóa tiêu dùng người Việt thay chợ theo lối truyền thống họ ứng dụng thành tựu tảng cơng nghệ chọn tốn từ xa tiết kiệm chi phí thời gian cơng sức rủi ro khơng đáng có đường tai nạn bụi đường, tắc đường,…  Các tảng cơng nghệ tích hợp ngân hàng toán điện tử Momo, airpay kết hợp với doanh nghiệp đồ ăn trực tuyến tạo hội lớn doanh nghiệp Bởi khách hàng xã hội theo định hướng công nghệ 4.0 thay vào việc dùng tiền mặt trước người ta giai đoạn thích ưu tiên tốn dùng ví điện tử vừa nhanh chóng, tiện lợi, lại hạn chế lưu thơng tiền mặt Chính trị - luật pháp: a Cơ hội:  Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Sar- Cov quan quản lý nhà nước ban hành lệnh cấm tụ tập đông người, cấm sở kinh doanh dịch vụ không thiết mở cửa, cấm dịch vụ chuyển hành khách, dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến Đó thời điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp giao đồ ăn trực tuyến gặp khó khăn Tuy nhiên sau quan nhà nước dỡ bỏ lệnh cấm người dân có tâm lý ngại đến nơi đơng người , doanh nghiệp giao đồ ăn trực tuyến lại hoạt động cách sơi trở lại người dân nhà mà ăn u thích mà khơng lo nhiễm bệnh đường Tuy nhiên tình hình dịch bệnh khó lường sách quy định nhà nước theo chiều dịch bệnh mà thay đổi nên khơng thể nói trước chắn điều  Bộ Tài dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết Quốc Hội giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp phải nộp năm 2020 doanh nghiệp, hợp tác xã đơn vị nghiệp tổ chức khác Sự tác động luật pháp tạo ràng buộc mang tính bắt buộc doanh nghiệp Trong trường hợp phủ, nhà nước có động thái giúp cho doanh nghiệp vượt qua tình trạng suy thối dịch bệnh Covid Cụ thể phủ tiếp tục ban hành lệnh cấm hoạt động doanh nghiệp tình trạng chơn chân chống lại luật pháp họ bị vi phạm pháp luật tuân thủ luật pháp tốn phá sản diễn nhanh Mặc dù doanh nghiệp giao đồ ăn trực tuyến khơng cần phải quan tâm đến tốn thuê cửa hàng họ hoạt động tảng ứng dụng khó khăn họ người dân nhận lệnh phủ ban hành họ không nghĩ đến việc đặt hàng đặt họ bị vi phạm pháp luật bị xử phạt Vì luật pháp nới lỏng cho doanh nghiệp thực tín hiệu đáng mừng ngành giao đồ ăn trực tuyến, nói giải pháp ổn thỏa cho người dân họ đường đáp ứng nhu cầu ăn uống họ doanh nghiệp giao đồ ăn trực tuyến có cách để ngăn ngừa hiệu dịch bệnh lấy hàng hay giao hàng tuân thủ việc ngăn cách có kính để ngăn cách họ từ tạo cảm giác an tồn tin tưởng cho khách hàng sử dụng dịch vụ họ  Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có tác dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp việc bù đắp chi phí, quay vịng vốn b Thách thức:  Hành lang pháp lý chưa bắt kịp với tốc độ phát triển ngành giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam Các quan quản lý chưa quản lý 100% chất lượng nhà hàng, quán ăn hay vật dụng sử dụng Những điều cần quy định chặt chẽ để không xảy tình trạng đáng tiếc xảy ngộ độc thực phẩm II Tiềm từ thị trường giao đồ ăn nhanh Việt Nam Qua việc nhận dạng phân tích hội thách thức thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam ta nhận thấy tiềm sau:  Theo ước tính tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International, thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam có giá trị quy mô khoảng 33 triệu USD năm 2018, dự kiến đạt quy mô khoảng 38 triệu USD năm 2020 trì mức tăng trưởng bình quân 11% năm tới  Thị trường giao nhận đồ ăn trực tuyến phù hợp xu hướng tiêu dùng đại, đa tiện ích cho nhà hàng lẫn thực khách, giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh  Việt Nam quốc gia có nhiều tiềm phát triển giao nhận đồ ăn trực tuyến nhờ giới trẻ tiếp cận nhanh chóng xu hướng đại, phong cách sống đô thị, lan tỏa cơng nghệ, smartphone ví điện tử, thói quen tiêu dùng, ăn uống người Việt, hướng đến giải pháp giao hàng tận nơi, trọng tiện lợi đáp ứng nhu cầu nhanh chóng  Quy mơ thị trường nhiều khả mở rộng khu vực thành thị lẫn vùng ven Trong bối cảnh dịch bệnh, giao dịch trực tuyến cách giúp nhà hàng, quán ăn đa dạng hóa kênh thu nhập, giảm thiểu rủi ro mơ hình truyền thống phục vụ chỗ Sự xuất ứng dụng tạo hệ sinh thái rộng mở, thu hút không nhà hàng mà cửa tiệm nhỏ, hàng quán hẻm với đơn hàng nhỏ lẻ tham gia Riêng với hàng quán nhỏ hơn, bắt tay với ứng dụng đặt giúp giải tốn mặt bằng, chi phí vận hành, khả tiếp cận lượng lớn khách hàng với chiến dịch marketing chuẩn bị sẵn Nhiều trường hợp thực tế, quán ăn rộng chưa tới 2m2 lại thành công bán app ... phần công ty ngành tăng cường độ cạnh tranh ngành; cịn dài hạn, cơng ty gia nhập ngành thành cơng đe dọa tới vị trí công ty ngành Đối thủ cạnh tranh ngành a Số lượng đối thủ cạnh tranh: Đi đầu... (Việt Nam khơng có lợi cạnh tranh so với nước khác, Trung Quốc, Ấn Độ) Các công ty ngành dược phẩm phải đối mặt với giá nguyên phụ liệu tăng cao, đối mặt với rủi ro tỷ giá - Ngành tân dược Việt. .. công nghệ, … đầu tư cho ngành tân dược lớn Vì vậy, muốn bỏ ngành, buộc DN bỏ phí hội giá trị tài sản d Tính đa dạng đối thủ cạnh tranh: Các đối thủ cạnh tranh ngành tân dược đa dạng quy mơ vị
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược việt nam, phân tích và đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược việt nam