0

giáo án dấu của tam thức bậc 2 chuẩn 5512 lớp 10

4 9 0
  • giáo án dấu của tam thức bậc 2 chuẩn 5512 lớp 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 09:26

giáo án chuẩn 5512 thông tư 26. Bài dạy dấu của tam thức bậc hai tiết 1giáo án chuẩn 5512 thông tư 26. Bài dạy dấu của tam thức bậc hai tiết 1giáo án chuẩn 5512 thông tư 26. Bài dạy dấu của tam thức bậc hai tiết 1giáo án chuẩn 5512 thông tư 26. Bài dạy dấu của tam thức bậc hai tiết 1giáo án chuẩn 5512 thông tư 26. Bài dạy dấu của tam thức bậc hai tiết 1giáo án chuẩn 5512 thông tư 26. Bài dạy dấu của tam thức bậc hai tiết 1giáo án chuẩn 5512 thông tư 26. Bài dạy dấu của tam thức bậc hai tiết 1giáo án chuẩn 5512 thông tư 26. Bài dạy dấu của tam thức bậc hai tiết 1giáo án chuẩn 5512 thông tư 26. Bài dạy dấu của tam thức bậc hai tiết 1giáo án chuẩn 5512 thông tư 26. Bài dạy dấu của tam thức bậc hai tiết 1 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI I MỤC TIÊU: Kiến thức:  Hiểu định lí dấu tam thức bậc hai  Thấy mối liên hệ dấu tam thức bậc hai giải bất phương trình bậc hai Năng lực:  Vận dụng định lí dấu tam thức bậc hai để lập bảng xét dấu, xác định điều kiện để tam thức bậc hai dương ln âm Phẩm chất:  Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học, tính tốn xác cẩn thận II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ trường hợp dấu tam thức bậc2 Học sinh: Ôn tập kiến thức hàm số bậc hai, dấu nhị thức bậc III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: (3') Giáo viên yêu cầu HS xét dấu biểu thức f (x)  (x  1)(2x  3) ? Giảng mới: TL Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm tam thức bậc hai a) Mục tiêu: Hiểu khái niệm tam thức bậc hai b) Nội dung: Cho HS nêu khái niệm tam thức bậc hai từ viết ví dụ tam thức bậc hai c) Sản phẩm: Nêu ví dụ tam thức bậc hai d) Tổ chức thực hiện: 7'  GV nêu khái niệm tam thức bậc hai H1 Cho VD tam thức bậc Đ1 f (x)  x2  3x  , hai? g(x)  x2  5, h(x)  x2  x  1 Tam thức bậc hai Định nghĩa: Tam thức bậc hai (đối với x) biểu thức có dạng ax  bx  c , a, b, c  R a  Nghiệm PT ax2  bx  c  nghiệm đgl tam thức f(x)=ax2  bx  c Hoạt động 2: Tìm hiểu định lí dấu tam thức bậc hai a) Mục tiêu: Giúp hs hiểu định lý dấu tam thức bậc hai b) Nội dung: Cho Hs quan sát đồ thị tam thức bậc hai để hs thảo luận, sau nêu định lý dấu tam thức bậc hai c) Sản phẩm: HS dấu tam thức bậc hai phụ thuộc vào điều kiện nghiệm d) Tổ chức thực hiện:  GV cho HS quan sát đồ  Các nhóm thảo luận Dấu tam thức bậc 20 thị hai hàm số trình bày ' f (x)  ax2  bx  c nêu nhận xét dấu f (x) a>0 a 0: f (x) có nghiệm x1 x2 (x1  x2) , + a f (x)  0,x�[x1; x2] a f (x)  0,x�(x1; x2) + Hoạt động 3: Áp dụng xét dấu tam thức bậc hai a) Mục tiêu: Áp dụng thạo định lý dấu tam thức bậc hai vào làm tập b) Nội dung: Cho ví dụ dạng tập cho học sinh thực dấu tam thức bậc hai c) Sản phẩm: Hs giải áp dụng định lý vào giải tập d) Tổ chức thực hiện: H1 Nêu bước thực Đ1 VD1: Xét dấu tam 10 hiện? a) Vì a = –2 < f (x) thức sau: ' a) f (x)  2x2  5x  x1  1, x2  có nghiệm g(x)  2x2  x  b) � 7� nên f (x)  với x�� 1; � � � c) h(x)  9x  12x  � 7� x�� 1; f (x)  với � 2� � b) Vì a = –2 <  = – 51 < nên g(x)  0, x�R c) Vì a = >  = h(x)  0,x � nên Hoạt động 4: Củng cố a) Mục tiêu: Giúp HS nắm kiến thức nêu tiết học b) Nội dung: GV nhấn mạnh định lý, cách vận dụng đồ thị để xét dấu tam thức bậc hai c) Sản phẩm: HS nghe, hiểu ghi nhớ vấn đề d) Tổ chức thực hiện: 3' Nhấn mạnh: – Định lí dấu tam thức bậc hai – Cách vận dụng đồ thị để xét dấu tam thức bậc hai BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài 49 SGK  Đọc tiếp "Dấu tam thức bậc hai" IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ...f(x)=ax2  bx  c Hoạt động 2: Tìm hiểu định lí dấu tam thức bậc hai a) Mục tiêu: Giúp hs hiểu định lý dấu tam thức bậc hai b) Nội dung: Cho Hs quan sát đồ thị tam thức bậc hai để hs... nêu định lý dấu tam thức bậc hai c) Sản phẩm: HS dấu tam thức bậc hai phụ thuộc vào điều kiện nghiệm d) Tổ chức thực hiện:  GV cho HS quan sát đồ  Các nhóm thảo luận Dấu tam thức bậc 20 thị hai... b 2a   > 0: f (x) có nghiệm x1 x2 (x1  x2) , + a f (x)  0,x�[x1; x2] a f (x)  0,x�(x1; x2) + Hoạt động 3: Áp dụng xét dấu tam thức bậc hai a) Mục tiêu: Áp dụng thạo định lý dấu tam thức
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án dấu của tam thức bậc 2 chuẩn 5512 lớp 10, giáo án dấu của tam thức bậc 2 chuẩn 5512 lớp 10