0

de kiem tra

1 2 0
  • de kiem tra

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:01

b Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.. 2,5 điểm Cho điểm A nằm bên ngoài đường tròn O.[r] (1)Họ và tên …………………………… ĐIỂM: KIỂM TRA ĐẦU VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài : 90 phút Câu (2,5 điểm)  x  A    :  x  x   x 1 Cho biểu thức a) Tìm điều kiện xác định và rút biểu thức A b) Tìm tất các giá trị x để A  Câu (2,5 điểm) Một ô tô và xe máy hai địa điểm A và B cách 180 km, khởi hành cùng lúc ngược chiều và gặp sau Biết vận tốc ô tô lớn vận tốc xe máy 10 km/h Tính vận tốc xe Câu (2,5 điểm) Cho phương trình x  2(m  1) x  2m  m 0 (m là tham số) a) Giải phương trình m = b) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với m Câu (2,5 điểm) Cho điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn đó (B, C là các tiếp điểm) Gọi M là trung điểm AB Đường thẳng MC cắt đường tròn (O) N (N khác C) a) Chứng minh ABOC là tứ giác nội tiếp b) Chứng minh MB MN MC   c) Tia AN cắt đường tròn (O) D ( D khác N) Chứng minh: MAN  ADC - Hết (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra, de kiem tra