0

SBD 12C2

44 0 0
  • SBD 12C2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:50

[r] (1)Họ tên thí sinh: NGUYỄN BẢO AN Ngày sinh:28/12/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523702 Hộ TT: SN 32, ngõ 11, đường Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D01 - Trường ĐH Hồng Đức - sở - Số 565 Quang Trung 3, phường Đơng Vệ, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT000061 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Phòng thi 0048 0035 0043 0012 (2)Họ tên thí sinh: ĐẶNG THỊ VÂN ANH Ngày sinh:26/12/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174507840 Hộ TT: SN 14, Ngõ 19, đường Nam Sơn, phố Thống Sơn, phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D11 - Trường THPT Lam Sơn - Số 89 Hàn Thun, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT000355 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0340 0340 0340 0324 (3)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Ngày sinh:04/06/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174502710 Hộ TT: Phòng 711, tầng 7-CT1, chung cư Phú Sơn, phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D25 - Trường THPT Đặng Thai Mai - Km13 QL1A, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa Số báo danh:HDT001150 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phịng thi 0689 0689 0689 0689 0689 (4)Họ tên thí sinh: PHẠM PHƯƠNG ANH Ngày sinh:27/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174515251 Hộ TT: SN 31B Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D07 - Trường ĐH Hồng Đức - sở II - Số 307 Lê Lai, phường Đơng Sơn, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT001379 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Sinh học Phịng thi 0172 0172 0172 0172 0172 (5)Họ tên thí sinh: LÊ THỊ NGỌC ÁNH Ngày sinh:15/11/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523583 Hộ TT: SN 383 đường Duy Tân, phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D17 - Trường THPT Hàm Rồng - Số 13 Chu Văn An, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT001796 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0431 0431 0431 0431 (6)Họ tên thí sinh: LÊ KIỀU CHINH Ngày sinh:26/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523554 Hộ TT: 25/179, Ái Sơn 2, phường Đơng Hải, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D15 - Trường THPT Nguyễn Trãi - Số 38 Lê Hồn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT002725 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0400 0400 0400 0400 (7)Họ tên thí sinh: CAO THỊ KIM CÚC Ngày sinh:15/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174502384 Hộ TT: SN 129 đường Đông Tác, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT003080 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0377 0377 0377 0377 (8)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THÙY DUNG Ngày sinh:05/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174513394 Hộ TT: SN 142, đường Thành Thái, phường Đơng Thọ, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hố Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT003996 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0368 0368 0368 0368 (9)Họ tên thí sinh: PHẠM THU DUNG Ngày sinh:10/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174503094 Hộ TT: SN 1D, Ngõ 49 phố Thành Công, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D15 - Trường THPT Nguyễn Trãi - Số 38 Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT004029 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0400 0400 0400 0400 (10)Họ tên thí sinh: LỂ THỊ THÙY DƯƠNG Ngày sinh:22/02/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174511843 Hộ TT: 05/219 đường Nguyễn Tĩnh, phường Đơng Hương, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hố Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D01 - Trường ĐH Hồng Đức - sở - Số 565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT004801 Thứ tự mơn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Phòng thi 0051 0039 0047 0015 (11)Họ tên thí sinh: LÊ THỊ HẢO Ngày sinh:20/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174520217 Hộ TT: Sn 3/09/23 phố Sơn Vạn, phường Đơng Hải, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hố Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D11 - Trường THPT Lam Sơn - Số 89 Hàn Thuyên, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT007681 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0341 0341 0341 0325 (12)Họ tên thí sinh: ĐÀO THỊ HỊA Ngày sinh:08/11/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174515810 Hộ TT: SN 13/46 đường Lê Niệm, phố 6, phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D15 - Trường THPT Nguyễn Trãi - Số 38 Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT009412 Thứ tự mơn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0403 0403 0403 0403 (13)Họ tên thí sinh: PHẠM ÁNH HỒNG Ngày sinh:07/01/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174513336 Hộ TT: Sn 94 Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT010204 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0378 0378 0378 0378 (14)Họ tên thí sinh: LÊ THỊ HUYỀN Ngày sinh:10/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174520570 Hộ TT: SN 03/04/23, phố Vạn Sơn, phường Đơng Hải, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D14 - Trường THCS Trần Phú - Số 104 Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT011364 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0382 0382 0382 0382 (15)Họ tên thí sinh: PHẠM THỊ HƯỜNG Ngày sinh:30/06/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174517689 Hộ TT: SN 188 đường Trần Hưng Đạo, phố Tân Sơn 1, phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT012514 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0378 0378 0378 0378 (16)Họ tên thí sinh: PHẠM THỊ LỆ Ngày sinh:28/01/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523298 Hộ TT: SN 11/25/12 phố lễ Môn, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D16 - Trường THCS Điện Biên - Số 55 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT013565 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0417 0417 0417 0417 (17)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ LINH Ngày sinh:13/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174521194 Hộ TT: 07/40 Lê Hoàn, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D12 - Trường THCS Quang Trung - Số 02 Phạm Bành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT014499 Thứ tự mơn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0343 0343 0343 0343 (18)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ MAI LINH Ngày sinh:08/01/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174518061 Hộ TT: SN 31 phố Thành Công, phường Đơng Thọ, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hố Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D12 - Trường THCS Quang Trung - Số 02 Phạm Bành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT014563 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0352 0352 0352 0352 (19)Họ tên thí sinh: TRẦN THỊ LINH Ngày sinh:20/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174524062 Hộ TT: Thành Yên, Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D12 - Trường THCS Quang Trung - Số 02 Phạm Bành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT014871 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0355 0355 0355 0355 (20)Họ tên thí sinh: VŨ HƯƠNG LÝ Ngày sinh:02/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174980434 Hộ TT: SN 19/upload.123doc.net đường Thành Thái, phường Đơng Thọ, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hố Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT015905 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0377 0377 0377 0377 (21)Họ tên thí sinh: ĐỒN THỊ MAI Ngày sinh:21/06/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174509243 Hộ TT: đường Đại Lộ Lê Lợi, phố Hịa Bình, phường Đơng Hương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT015961 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0370 0370 0370 0370 (22)Họ tên thí sinh: ĐÀO THỊ HOÀI NAM Ngày sinh:12/11/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:281213339 Hộ TT: phịng 512, nhà 18D2, chung cư Đơng Phát, phường Đơng Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT016924 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0378 0378 0378 0378 (23)Họ tên thí sinh: LÊ ĐỨC NAM Ngày sinh:15/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174519747 Hộ TT: SN 06B phố Lương Đình Của, đường Đội CUng, phường Đơng Thọ , Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D16 - Trường THCS Điện Biên - Số 55 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT016977 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0413 0413 0413 0413 (24)Họ tên thí sinh: LÊ THỊ HỒNG NGÂN Ngày sinh:22/12/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174513036 Hộ TT: SN 29 Ngơ Sỹ Liên, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D05 - Trường THCS Lê Lợi - Số 54 Quảng Xá, phường Đơng Vệ, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT017639 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Sinh học Phịng thi 0137 0137 0137 0137 0137 (25)Họ tên thí sinh: VÕ THỊ KIM NGÂN Ngày sinh:14/08/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174505146 Hộ TT: 277A Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D23 - Trường THPT Quảng Xương - Thôn xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa Số báo danh:HDT017709 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0649 0649 0649 0649 0649 (26)Họ tên thí sinh: TRẦN YẾN NHI Ngày sinh:28/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523987 Hộ TT: Sn 29/22 đường Ái Sơn 1, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT018590 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0363 0363 0363 0363 (27)Họ tên thí sinh: HỒNG ANH QN Ngày sinh:26/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174519890 Hộ TT: SN 117 trần Đại Nghĩa, phường Đơng Thọ, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hố Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D01 - Trường ĐH Hồng Đức - sở - Số 565 Quang Trung 3, phường Đơng Vệ, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT020521 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Phòng thi 0051 0039 0047 0016 (28)Họ tên thí sinh: HỒNG TRUNG QN Ngày sinh:03/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174525045 Hộ TT: 46 Lê Phung Hiểu, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT020522 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0362 0362 0362 0362 (29)Họ tên thí sinh: CAO THÚY QUỲNH Ngày sinh:11/06/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174507666 Hộ TT: SN 12 ngõ 97 phố Đồn, đường Đơng Tác, phường Đơng Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D15 - Trường THPT Nguyễn Trãi - Số 38 Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT020949 Thứ tự mơn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0402 0402 0402 0402 (30)Họ tên thí sinh: NGƠ THỊ QUỲNH Ngày sinh:10/10/1996 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174524740 Hộ TT: SN 05/105/153 đường Sơn vạn, Phố Xuân Lộc, phường Đơng Hải, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hố Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D11 - Trường THPT Lam Sơn - Số 89 Hàn Thun, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT021138 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0332 0332 0332 0316 (31)Họ tên thí sinh: NGƠ THỌ SỰ Ngày sinh:01/02/1996 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174521178 Hộ TT: 49/49 đường Hàm Nghi, phố Tân Hà, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D12 - Trường THCS Quang Trung - Số 02 Phạm Bành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT021965 Thứ tự mơn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0354 0354 0354 0354 (32)Họ tên thí sinh: LÊ NGỌC THÀNH Ngày sinh:21/03/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174624097 Hộ TT: 07/42 Mật Sơn, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D01 - Trường ĐH Hồng Đức - sở - Số 565 Quang Trung 3, phường Đơng Vệ, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT022793 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Phịng thi 0038 0025 0033 0023 (33)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THU THẢO Ngày sinh:08/04/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174524042 Hộ TT: 159 Thành Thái, phường Đơng Thọ, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hố Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D17 - Trường THPT Hàm Rồng - Số 13 Chu Văn An, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT023354 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0433 0433 0433 0433 (34)Họ tên thí sinh: VŨ VĂN THẮNG Ngày sinh:12/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523508 Hộ TT: SN 197 Nghĩa Sơn 1, phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D14 - Trường THCS Trần Phú - Số 104 Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT023856 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0386 0386 0386 0386 (35)Họ tên thí sinh: NGÔ THỊ THỦY Ngày sinh:12/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523296 Hộ TT: SN 07/105/153 đường Sơn Vạn, phố Xuân Lộc, phường Đơng Hải, Thành phố Thanh Hố, Thanh Hố Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 2.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D12 - Trường THCS Quang Trung - Số 02 Phạm Bành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT024971 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0358 0358 0358 0358 (36)Họ tên thí sinh: VƯƠNGTHANH KHÁNH TIÊN Ngày sinh:14/12/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523518 Hộ TT: SN 08 Tạnh Xá 1, phường Động Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D01 - Trường ĐH Hồng Đức - sở - Số 565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT025689 Thứ tự mơn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Toán Tiếng Anh Ngữ văn Sinh học Phòng thi 0049 0036 0044 0013 (37)Họ tên thí sinh: NGUYỄN HUYỀN TRANG Ngày sinh:01/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174513354 Hộ TT: SN 12, ngõ 43, đường Thọ Hạc, phố Thắng, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D11 - Trường THPT Lam Sơn - Số 89 Hàn Thun, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT026714 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0333 0333 0333 0317 (38)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Ngày sinh:09/08/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523122 Hộ TT: Lô B70 -MB08 quy hoạch 08 phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D11 - Trường THPT Lam Sơn - Số 89 Hàn Thuyên, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT026755 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0336 0336 0336 0320 (39)Họ tên thí sinh: TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG Ngày sinh:20/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174514992 Hộ TT: SN 07 Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D12 - Trường THCS Quang Trung - Số 02 Phạm Bành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT027196 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0352 0352 0352 0352 (40)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ TRÂM Ngày sinh:26/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523126 Hộ TT: SN 24/103 đường Sơn Vạn, phố Xuân Lộc, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D16 - Trường THCS Điện Biên - Số 55 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT027344 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0425 0425 0425 0425 (41)Họ tên thí sinh: LÊ THỊ TUYẾT Ngày sinh:15/08/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174523589 Hộ TT: SN 375 đường Nguyễn Tỉnh, phố bào Ngoại, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT029060 Thứ tự mơn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0376 0376 0376 0376 (42)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ TƯƠI Ngày sinh:27/06/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174521235 Hộ TT: SN 9/6 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT029226 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0376 0376 0376 0376 (43)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ VÂN Ngày sinh:21/08/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174519895 Hộ TT: 53/421, đường Nguyễn Tĩnh, phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 2.50 Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D13 - Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT029599 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0376 0376 0376 0376 (44)Họ tên thí sinh: LÊ KHÁNH VY Ngày sinh:19/02/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Thanh Hóa Số CMND:174500606 Hộ TT: SN 31 dốc Ga, phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Học sinh trường: THPT Nguyễn Trãi Lớp: 12C2 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tượng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: HDT - Hội đồng thi Trường Đại học Hồng Đức Địa Điểm thi: D15 - Trường THPT Nguyễn Trãi - Số 38 Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa Số báo danh:HDT030106 Thứ tự môn thi Ngày … tháng ….năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0410 0410 0410 0410
- Xem thêm -

Xem thêm: SBD 12C2, SBD 12C2