0

kiemtradaiso11chuong 2

1 1 0
  • kiemtradaiso11chuong 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:45

Bạn Hồng có một bộ sách tham khảo gồm 17 quyển khác nhau, trong đó có 7 quyển sách Văn học, 6 quyển sách Lịch sử và 4 quyển sách Địa lý.. Bạn Hồng muốn lấy 4 quyển sách để tham khảo.[r] (1)Trường THPT Nguyễn Văn Cừ —————— ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 11 Chương II, Năm học 2014-2015 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể giao đề ——————————— Câu (3,0 điểm) a) Có thể lập bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, b) Có thể lập bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm bốn chữ số khác đôi từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5,  4 Câu (3,0 điểm) a) Khai triển nhị thức Niu Tơn x + 2y 6 b) Tìm hệ số chứa x khai triển x − x  Câu (3,0 điểm) Bạn Hồng có sách tham khảo gồm 17 khác nhau, đó có sách Văn học, sách Lịch sử và sách Địa lý Bạn Hồng muốn lấy sách để tham khảo Tính xác suất để a) Bốn sách lấy cùng môn b) Bốn sách lấy có ba môn Câu (1,0 điểm) Cho n là số tự nhiên lẻ (n ≥ 1) Chứng minh đẳng thức Cn1 + Cn3 + Cn5 + · · · + Cnn = 2n−1 —————– Hết —————– Họ và tên học sinh: ; Lớp: (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: kiemtradaiso11chuong 2, kiemtradaiso11chuong 2