0

Dự án xây dựng bưu điện cai lậy

25 407 0
  • Dự án xây dựng bưu điện cai lậy

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 16:14

Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA SAU ĐẠI HỌC LỚP MBA11B Tiểu luận mơn học QUẢN TRỊ DỰ ÁN Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy Học viên thực hiện : Nguyễn Trung Kiên Lớp : MBA11B Mã học viên : MBAB11026 GVHD :TS. Lưu Trường Văn TP.HCM – 06/2012 1 Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy MỤ C L Ụ C 14. TỔNG KẾT KINH NGHIỆM . 21 2 Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy 1. LÍ DO HÌNH THÀNH DỰ ÁN - Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thông tin liên lạc ngày càng cao trở thành một thách thức đối với các công ty cung cấp các dòch vụ viễn thông. Có một mạng lưới rộng khắp là một mục tiêu mà tất cả các công ty Viễn thông luôn luôn hướng tới. Các công trình Viễn thông đang dần dần được xây dựng và phân bố trên cả nước đến cả những khu vực xa xôi nhất. - Huyện Cai Lậy là một trong những huyện trung tâm cuả tỉnh Tiền Giang đang có những bước phát triển rất nhanh về kinh tế xã hội. Với ưu thế vò trí nằm dọc theo đường quốc lộ 1A từ TPHCM đi về Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây và là một khu vực trong hành lang phát triển Đô thò của khu vực phiá Nam đang có tốc độ phát triển kinh tế cao, huyện Cai Lậy là một trong những vò trí chiến lược để phát triển mạng lưới bưu điện. - Hiện tại Bưu điện tỉnh Tiền Giang đang thiếu cơ sở vật chất để đặt nhà tổng đài Host, qua nghiên cứu sơ bộ về kỹ thuật bưu chính viễn thông cho thấy khả năng đặt tổng đài bưu điện tại huyện Cai Lậy là hợp lý. - Vì những lý do trên, Bưu điện Tỉnh Tiền Giang đã lập dự án đầu tư nhà tổng đài bưu điện Host đặt tại huyện Cai Lậy 2. MỤC TIÊU DỰ ÁN 3 Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy 2.1 Mục tiêu : -Tạo cơ sở vật chất để bố trí hệ thống kỹ thuật cần thiết cho hoạt động của Bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông trên đòa bàn. -Góp phần phát triển hệ thống Bưu điện trong phạm vi Tỉnh Tiền Giang. Việc xây dựng cơ sở vật chất của Bưu điện Tỉnh cũng đã góp phần chỉnh trang bộ mặt kiến trúc và hạ tầng cơ sở của đòa phương. -Cung cấp các dòch vụ viễn thông tới khách hàng,người dân một cách tốt nhất, nâng cao chất lượng dòch vụ,thu phát sóng cho đòa phương. -Phát triển hoạt động viễn thông của đòa phương, giúp người dân tiếp cận các phương tiện thông tin liên lạc được dể dàng,thông suốt và thuận tiện hơn. 3. QUI MÔ DỰ ÁN 3.1.Dự kiến quy mô đầu tư : • Diện tích xây dựng : 500m2 • Đòa điểm : 71 A Đường Nam Kỳ Khởi Nghóa – Thành Phố Mỹ Tho Theo thoả thuận về quy hoạch đòa điểm xây dựng của phòng xây dựng huyện , Số tầng của công trình : 1 Trệt và 2 lầu. 3.1.2 Hạ tầng: - Hệ thống đường dây điện, điện thoại, Internet, TV cable ngầm. - Hệ thống ăngten parabol. - Hệ thống cấp nước thành phố. Hệ thống thoát nước theo quy đònh. - Công viên – thảm cỏ – cây xanh – ghế đá. 3.1.3 Cơ cấu diện tích sử dụng. 4 Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy 5 STT TÊN PHÒNG & CHỨC NĂNG Diện tích sử dụng (M2) (1) (2) (3) I NHÀ BƯU ĐIỆN 684 A TRỆT 228 1 SẢNH ĐÓN 14.64 2 QUẦY GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG 22.4 3 TỔ KẾ TOÁN 22.4 4 PHÒNG PHÓ ĐÀI 20 5 TỔ KĨ THUẬT 30 6 TỔ DÂY MÁY 20 8 VỆ SINH NAM 5.75 9 VỆ SINH NỮ 5.75 10 HÀNH LANG+SẢNH PHỤ 50 11 THANG BỘ 18 B LẦU 1 228 1 POWER 12 2 GMT 17 3 MDF 12 4 VỆ SINH NAM 5.75 5 VỆ SINH NỮ 5.75 6 HÀNH LANG+GIAO THÔNG C LẦU 2 191.15 1 HỘI TRƯỜNG 70 2 PHÒNG CHỨC NĂNG KHÁC 22.4 3 PHÒNG THI ĐUA CÔNG TRÌNH 16 4 PHÒNG TRƯỜNG ĐÀI 22.4 5 VỆ SINH NAM 5.75 10 VỆ SINH NỮ 5.75 Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy 3.2 Giải pháp kết cấu : Vật liệu: Sử dụng các loại vật liệu thông dụng dùng trong cao ốc văn phòng, tốt; Hoàn thiện nội thất bằng sơn nước, thiết bò nội thất tiêu chuẩn, điển hình chung cho toàn toà nhà. 3.3 Biện pháp phòng cháy chửa cháy- An ninh: - PCCC: Thiết kế theo các tiêu chuẩn về PCCC hiện hành. - An ninh: Có lực lượng bảo vệ cùng với hệ thống giám sát bằng camera, cửa tự động tại các tầng. 4.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN 6 Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy Tổng mức đầu tư bao gồm những chi phí cho chi phí thực hiện đầu tư và xây dựng, chi phí quản lý dự án và chi phí khác, chi phí dự phòng . 4.1 Chi phí dự phòng : - Dự phòng phí lấy 10% (giá xây lắp +thiết bò +chi phí khác) 4.2 Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng : Tổng vốn đầu tư : 3.081.078.000 đồng ( Ba tỷ không trăm tám mốt triệu không trăm bảy tám ngàn đồng ) Trong đó bao gồm : Chi phí xây dựng Gxl (sau thuế) : ( 684 m2 + 228/2 m2) x 3.000.000 đ/ m2 = 2.394.000.000 đ Chi phí trang thiết bò (Tb) (sau thuế) : 2.394.000.000 x 10 % = 239.000.000 đ Chi phí quản lý dự án và chi phí khác (K) : Gxl x 7% = 167.580.000 đ Dự phòng phí : 10 % x ( Gxl + Tb + K ) = 280.098.000 đ 4.3 Nguồn vốn đầu tư : Vốn đầu tư chủ yếu từ tập đoàn bưu chính viễn thông 4.4 Phân bổ diện tích : 7 Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy 4.4.1 Tầng trệt : diện tích 228 M 2 - Sảnh đón 14.64 M 2 -Quầy giao dòch khách hàng 22.4 M 2 -Tổ kế toán 22.4 M 2 -Phòng phó đài 20 M 2 -Tổ kó thuật 30 M 2 -Tổ dây máy 20 M 2 -Nhà vệ sinh 15 M 2 -Hành lang + Sảnh phụ 50 M 2 -Thang bộ 18 M 2 4.4.2 Lầu 1: 228 M 2 -Power 12 M 2 -GMT 17 M 2 -MDF 12 M 2 -Nhà vệ sinh 15 M 2 4.4.3 Lầu 2: 191.15 M 2 -Hội trường 70 M 2 -Phòng chức năng khác 22.4 M 2 -Phòng thi đua công trình 16 M 2 -Phòng trường đài 22.4 M 2 -Nhà vệ sinh 15 M 2 4.5 Phương án kinh doanh: 8 Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy 9 STT Khoản mục Diện tích Đơn giá Theo tháng Theo năm Ghi chú : 1 Tầng trệt 228 160 36.480 437.760 2 Lầu 1 228 160 36.480 437.760 10 3 Lầu 2 191,15 160 30.584 367.008 USD/tháng Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy Bảng dự trù chi phí : Đơn vò tính : 1000 đồng Khoản mục 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cộng 1. Chi phí cố đònh 0 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 1.165.478 Khấu hao TSCĐ 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 116.548 2. Chi phí biến đổi 299.843 300.076 300.076 300.076 300.076 300.076 300.076 300.076 300.076 300.076 3.000.524 Quản lý điều hành 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 Chi phí bảo dưỡng sửa chữa 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 Chi phí bảo hiểm TSCĐ 0 233 233 233 233 233 233 233 233 233 Chi phí bảo hiểm (Xh+Yt), tính 19% lương 27.360 27.360 27.360 27.360 27.360 27.360 27.360 27.360 27.360 27.360 Chi phí điện nước 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 Chi phí quảng cáo 6.213 6.213 6.213 6.213 6.213 6.213 6.213 6.213 6.213 6.213 Tổng chi phí 0 416.390 416.624 416.624 416.624 416.624 416.624 416.624 416.624 416.624 416.624 4.166.002 Hiện giá thuần thu nhập – NPV : 9 . Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA SAU ĐẠI HỌC LỚP MBA11B Tiểu luận mơn học QUẢN TRỊ DỰ ÁN Dự án xây dựng bưu điện Cai. PHÍ CỦA DỰ ÁN 6 Dự án xây dựng bưu điện Cai Lậy Tổng mức đầu tư bao gồm những chi phí cho chi phí thực hiện đầu tư và xây dựng, chi phí quản lý dự án và
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án xây dựng bưu điện cai lậy , Dự án xây dựng bưu điện cai lậy

Từ khóa liên quan