0

giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 2 (học kỳ 2) sách cánh diều

165 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:31

TUẦN 19 TIẾT 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜPHÁT ĐỘNG THAM GIA HỘI CHỢ XUÂNI. MỤC TIÊU1. Mức độ, yêu cầu cần đạtBiết được nội dung của kế hoạch tổ chức Hội chợ xuân.2. Năng lựcNăng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. Năng lực riêng:Nhiệt tình, sẵn sàng tham gia các hoạt động chuẩn bị cho Hội chợ xuân. 3. Phẩm chấtBồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 1. Phương pháp dạy họcVấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.2. Thiết bị dạy họca. Đối với GVNhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn. b. Đối với HS: Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHI. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNGa. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen với các hoạt động chào cờ.b. Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨCa. Mục tiêu: HS tham gia các hoạt động trong phong trào Hội chợi xuân.b. Cách tiến hành: GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ. HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới. GV Tổng phụ trách Đội phát động HS toàn trường tham gia Hội chợ xuân: + Phổ biến nội dung chính và ý nghĩa của Hội chợ xuân.+ Kế hoạch cụ thể tổ chức: thời gian, địa điểm, phạm vi tổ chức, những thứ cần chuẩn bị,...+ Cả lớp tổ chức Hội chợ xuân quy mô nhỏ tại lớp mình để hưởng ứng phong trào chung của toàn trường. HS chào cờ. HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện. HS chú ý theo dõi. TUẦN 19 - TIẾT 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ PHÁT ĐỘNG THAM GIA HỘI CHỢ XUÂN I MỤC TIÊU Mức độ, yêu cầu cần đạt - Biết nội dung kế hoạch tổ chức Hội chợ xuân Năng lực - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học - Năng lực riêng:Nhiệt tình, sẵn sàng tham gia hoạt động chuẩn bị cho Hội chợ xuân Phẩm chất - Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm II PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp dạy học - Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải vấn đề, lắng nghe tích cực Thiết bị dạy học a Đối với GV - Nhắc HS mặc đồng phục, trang phục biểu diễn b Đối với HS: - Mặc lịch sự, sẽ; đầu tóc gọn gàng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: Tạo tâm hứng thú cho học sinh bước làm quen với hoạt động chào cờ b Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực nghi lễ chào cờ II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC a Mục tiêu: HS tham gia hoạt động phong trào Hội chợi xuân b Cách tiến hành: - GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực - HS chào cờ nghi lễ chào cờ - HS nghe GV nhận xét kết thi đua tuần - HS lắng nghe, tiếp thu, thực vừa qua phát động phong trào tuần tới - GV Tổng phụ trách Đội phát động HS toàn trường tham gia Hội chợ xuân: - HS ý theo dõi + Phổ biến nội dung ý nghĩa Hội chợ xuân + Kế hoạch cụ thể tổ chức: thời gian, địa điểm, phạm vi tổ chức, thứ cần chuẩn bị, + Cả lớp tổ chức Hội chợ xn quy mơ nhỏ lớp để hưởng ứng phong trào chung toàn trường Ngày soạn:…/…/… Ngày dạy:…/…/… TUẦN 19 - TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ - MUA SẮM HÀNG HÓA I MỤC TIÊU Mức độ, yêu cầu cần đạt - Biết số hoạt động mua sắm hàng hóa - Làm quen nhận biết số đồng tiền Việt Nam sử dụng trao đổi hàng hóa Năng lực - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học - Năng lực riêng:Bước đầu tự tin giao tiếp sử dụng tiền mua sắm hàng hóa Phẩm chất - Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm II PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp dạy học - Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải vấn đề, lắng nghe tích cực Thiết bị dạy học a Đối với GV - Giáo án - SGK - Một số đồng tiền Việt Nam có mệnh giá nghìn đồng, nghìn đồng, nghìn đồng, 10 nghìn đồng, 20 nghìn đồng 50 nghìn đồng b Đối với HS: - SGK - Các tờ giấy màu, kéo, bút chì, bút màu, băng dính - Sách, vở, đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu:Tạo tâm hứng thú cho học sinh bước làm quen học b Cách tiến hành: - GV giới thiệu trực tiếp vào Hoạt động giáo dục theo chủ đề nghề nghiệp – Mua sắm hàng hóa HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Nhận biết đồng tiền Việt Nam a Mục tiêu:HS nhận biết làm quen với số đồng tiền Việt Nam sử dụng trao đổi hàng hóa b.Cách tiến hành: (1) Làm việc nhóm: - GV chia HS thành nhóm, nhóm từ 4-6 HS - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi: - HS chia thành nhóm - HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi + Theo em, tiền sử dụng để biểu đo lường giá trị + Theo em, tiền sử dụng để làm hàng hóa sống hàng ngày? + Sử dụng đồng tiền tình + Em sử dụng đồng tiền chưa?Nếu có huống: mua sắm, chợ bố tình nào? mẹ, trả hàng hóa đơn giản + Hãy kể tên mệnh giá đồng tiền Việt Nam mà (quà, bánh), lì xì dịp Tết, em biết - HS trình bày (2) Làm việc lớp - GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp nội dung thảo luận - GV yêu cầu nhóm nhận xét đóng góp ý kiến - GV tổng kết ý kiến HS lấy đồng tiền thật để giới thiệu cho HS quan sát trực tiếp Các đồng tiền có mệnh giá nghìn, nghìn, - HS đóng góp ý kiến nghìn, 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn, - HS mơ tả tờ tiền nghìn đồng:là - GV gợi ý để HS mô tả số đồng tiền đồng tiền có mệnh giá lớn thứ (chất liệu, màu sắc, mệnh giá, hình ảnh in hệ thống tiền tệ, đồng tiền tờ tiền) Hoạt động 2: Trị chơi Bán hàng giấy có mệnh giá lớn lưu hành a Mục tiêu: - Bước đầu biết hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa - Vui vẻ, đồn kết, nhiệt tình tham gia hoạt động với bạn b Cách tiến hành: (1) Làm việc cá nhân - HS trả lời - GV yêu cầu HS: + Nhớ lại trò chơi bán hàng chơi + Kể lại hoạt động trị chơi bán hàng (2) Làm việc nhóm - HS chia thành nhóm - GV chia lớp thành nhóm tương ứng với - HS lắng nghe, thực tổ - GV hướng dẫn HS làm phiếu mua hàng để trao đổi hàng hóa chơi bán hàng - GV khuyến khích nhóm sáng tạo phiếu mua hàng (hình đám mây, hình trái tim, hình bơng hoa, ) làm nhiều mệnh giá khác - HS thực - GV hướng dẫn HS tổ chức, trang trí, xếp hàng hóa quầy hàng nhóm (3) Cả lớp chơi Bán hàng - HS chơi trò chơi - GV phổ biến trò chơi Bán hàng: HS dùng phiếu làm để mua hàng nhóm khác - HS trình bày trước lớp cảm xúc - GV mời số HS nêu cảm xúc sau tham sau tham gia trò chơi gia trò chơi bán hàng - HS lắng nghe, tiếp thu c Kết luận: Thông qua trị chơi, em có hiểu biết cách thức mua sắm, trao đổi hàng hóa Đồng thời, có gắn bó, đồn kết với - GV chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm: Lên ý tưởng trang trí quầy hàng chuẩn bị hàng hóa để tham gia Hội chợ xuân lớp - HS thực Ngày soạn:…/…/… Ngày dạy:…/…/… TUẦN 19- TIẾT 3: SINH HOẠT LỚP - HỘI CHỢI XUÂN LỚP EM I MỤC TIÊU Mức độ, yêu cầu cần đạt - Biết tổ chức tham gia hoạt động Hội chợ xuân lớp - Bước đầu nhận thức giá trị đồng tiền trao đổi hàng hóa Năng lực - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học - Năng lực riêng:Hiểu ý nghĩa hoạt động Hội chợ xuân Phẩm chất - Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm II PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp dạy học - Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải vấn đề, lắng nghe tích cực Thiết bị dạy học a Đối với GV - Giáo án b Đối với HS: - SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp b Cách tiến hành:GV điều hành lớp nêu hoạt động Hội chợi xuân lớp em II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC a Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa hoạt động Hội chợ xuân lớp em b.Cách tiến hành: (1) GV HS chuẩn bị: + Bàn ghế kê, xếp lại phù hợp với việc tổ chức gian hàng Hội chợ xuân để - HS chuẩn bị bàn ghế nhóm trưng bày cách khoa học + Phơng bảng có ghi Hội chợ xuân + GV phân vị trị cho nhóm chuẩn bị quầy hàng (2) Trang trí quầy hàng: + GV theo dõi, hỗ trợ nhóm thực ý tưởng trang trí quầy hàng GV khuyến khích - HS thực ý tưởng trang trí ý tưởng trang trí độc đáo, lạ quầy hàng + Các nhóm xếp hàng hóa cho quầy hàng (3) Thực mua bán hàng hóa: - GV hướng dẫn: + Các nhóm tham quan quầy hàng - HS tham quan quầy hàng nhận xét ý tưởng trang trí quầy hàng nhóm bạn + Các nhóm thực giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa với Có thể sử dụng phiếu mua hàng làm + GV yêu cầu HS bày tỏ cảm xúc tham gia Hội chợ xuân lớp - HS bày tỏ suy nghĩ thức tự bảo vệ trước tình nguy hiểm Hoạt động 4: Xác định nơi có nguy bị bắt cóc a Mục tiêu: HS xác định nơi xung quanh có nguy bị bắt cóc, từ có biện - HS thảo luận theo nhóm pháp phịng tránh nguy hiểm với thân b.Cách tiến hành: (1) Làm việc nhóm: - GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, chia sẻ nội dung: + Nơi đường học nơi mà em có - HS ghi lại kết vào giấy thể gặp nguy hiểm? + Những nguy hiểm em gặp phải gì? - HS trình bày trước lớp + Nêu cách thức để em phòng tránh nguy hiểm nơi - Các nhóm ghi lại kết thảo luận giấy - HS rút học (2) Làm việc lớp: - Kết thúc thảo luận, GV tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Các nhóm khác đóng góp ý kiến rút học cho thân c Kết luận:Nguy bị bắt cóc xảy địa điểm xung quanh em đường - HS lắng nghe, tiếp thu học về, gần nhà,…Các em cần nhớ không theo người lạ kêu lên thật to bị người lạ công Ngày soạn:…/…/… Ngày dạy:…/…/… TUẦN 34- TIẾT 3: SINH HOẠT LỚP - THỰC HÀNH PHÒNG TRÁNH BỊ BẮT CÓC I MỤC TIÊU Mức độ, yêu cầu cần đạt - HS vận dụng kĩ phịng tránh bị bắt cóc để thực hành số tình cụ thể Năng lực - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học - Năng lực riêng:Hiểu tình có nguy bị bắt cóc, cần phải làm Phẩm chất - Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm II PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp dạy học - Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải vấn đề, lắng nghe tích cực Thiết bị dạy học a Đối với GV - Giáo án b Đối với HS: - SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp b Cách tiến hành:GV điều hành lớp nêu hoạt động Thực hành phòng tránh bị bắt cóc II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC a Mục tiêu: HS thực hành xử lí tình có nguy bị bắt cóc b.Cách tiến hành: (1) Làm việc nhóm: - GV chia lớp thành nhóm - HS chia thành nhóm - HS quan sát tranh, nhớ nội dung tranh - GV đưa hai tranh với nội dung tình huống: + Tình 1: Một người đàn ơng kéo tay em nhỏ theo + Tình 2: Một người phụ nữ lạ mặt tiến lại gần hai bạn nhỏ chơi ngồi sân để nhờ tìm - HS thực nhiệm vụ hộ mèo cô bị - GV giao cho nhóm tranh phổ biến nhiệm vụ: + Các nhóm quan sát tranh thảo luận cách xử lí tình + Các nhóm thực hành xử lí tình qua hình thức đóng vai - HS đóng vai (2) Làm việc lớp: - GV mời nhóm lêm trước lớp đóng vai thể cách xử lí tình - GV HS theo dõi, đưa nhận xét - GV mời HS chia sẻ điều thân học qua cách xử lí tình Ngày soạn:…/…/… Ngày dạy:…/…/… - HS rút học TUẦN 35 - TIẾT 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ CHUẨN BỊ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC I MỤC TIÊU Mức độ, yêu cầu cần đạt - Biết công việc cần chuẩn bị cho buổi Lễ tổng kết năm học Năng lực - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học - Năng lực riêng:Có ý thức tự giác, tích cực tham gia chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết năm học Phẩm chất - Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm II PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp dạy học - Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải vấn đề, lắng nghe tích cực Thiết bị dạy học a Đối với GV - Nhắc HS mặc đồng phục, trang phục biểu diễn b Đối với HS: - Mặc lịch sự, sẽ; đầu tóc gọn gàng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: Tạo tâm hứng thú cho học sinh bước làm quen với hoạt động chào cờ b Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực nghi lễ chào cờ II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC a Mục tiêu: HS tham gia hưởng ứng phong trào an toàn sống b Cách tiến hành: - GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực - HS chào cờ - HS lắng nghe, tiếp thu, thực nghi lễ chào cờ - HS nghe GV nhận xét kết thi đua tuần vừa qua phát động phong trào tuần tới - HS toàn trưởng lắng nghe - GV Tổng phụ trách Đội phổ biến công việc hưởng ứng cần chuẩn bị cho Lễ tổng kết năm học Ngày soạn:…/…/… Ngày dạy:…/…/… TUẦN 34 - TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ - ĐỀ PHỊNG BỊ BẮT CĨC I MỤC TIÊU Mức độ, yêu cầu cần đạt - Biết số tình bạn nhỏ có nguy bị lạc - Có kĩ xử lí bị lạc Năng lực - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học - Năng lực riêng:Có ý thức tự bảo vệ thân, phòng tránh trước nguy an toàn sống Phẩm chất - Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm II PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp dạy học - Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải vấn đề, lắng nghe tích cực Thiết bị dạy học a Đối với GV - Giáo án - Các tình nguy bạn nhỏ bị lạc b Đối với HS: - SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu:Tạo tâm hứng thú cho học sinh bước làm quen học b Cách tiến hành: - GV giới thiệu trực tiếp vào học Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đề phòng bị lạc II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Tình có nguy bị lạc a Mục tiêu: Giúp HS nhận biết số tình mà bạn nhỏ có nguy bị lạc b.Cách tiến hành: (1) Làm việc nhóm: - GV yêu cầu HS quan sát hai tình - HS quan sát tranh SGK - HS thảo luận theo nhóm - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nguy bị lạc mà bạn nhỏ gặp phải tình - HS trao đổi với cách xử lí bị lạc (2) Làm việc lớp: - HS trình bày trước lớp - GV mời số HS chia sẻ kết thảo luận trước lớp - HS nêu cách xử lí bị lạc GV khuyến khích HS nêu thành bước cụ thể để xử lí bị lạc - GV tổng kết hoạt động đưa kết luận c Kết luận: Hiện tượng trẻ em bị lạc xảy phổ biến phút sơ sẩy, tập trung Việc trẻ em bị lạc dẫn đến nhiều mối nguy hiểm - HS lắng nghe, tiếp thu em Vì thế, bạn nhỏ cần biết phòng tránh bị lạc biết cách xử lí bị lạc Hoạt động 2: Xử lí bị lạc a Mục tiêu: - Giúp HS hiểu biết cách xử lí bị lạc - HS có ý thức vận dụng điều học vào thực tế đời sống để đảm bảo an toàn cho thân - HS chia thành nhóm b Cách tiến hành: (1) Làm việc nhóm: - HS quan sát tranh - GV chia lớp thành nhóm - GV phổ biến nhiệm vụ: Các nhóm quan sát tranh SGK thảo luận cách xử lí tình tranh + Tình 1: Bạn nhỏ bị lạc cơng viên + Tình 2: Bạn nhỏ bị lạc bến xe - HS thảo luận nhóm - HS đóng vai - GV yêu cầu nhóm thể cách xử lí tình - HS lắng nghe, tiếp thu thơng qua hình thức đóng vai (2) Làm việc lớp: - GV mời số nhóm đóng vai thể cách xử lí tình trước lớp - HS khác nhận xét cách xử lí tình cách thể hiên vai diễn - GV khuyến khích HS chia sẻ điều thân học qua xử lí tình - GV tổng kết đưa kết luận c Kết luận: Khi bị lạc, em cần: + Bình tĩnh quan sát để tìm người thân (nếu người thân cùng) + Tìm tới người làm bảo vệ công an gần + Nhờ liên hệ với người thân qua điện thoại địa nhà Ngày soạn:…/…/… Ngày dạy:…/…/… TUẦN 35- TIẾT 3: SINH HOẠT LỚP - ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC TỪ CHỦ ĐỀ AN TOÀN TRONG CUỘC SỐNG I MỤC TIÊU Mức độ, yêu cầu cần đạt - Giúp HS tự nhận xét, đánh giá điều thân học sau tham gia hoạt động chủ đề An toàn sống Năng lực - Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học - Năng lực riêng:Hiểu ý nghĩa học chủ đề An toàn sống Phẩm chất - Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm II PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Phương pháp dạy học - Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải vấn đề, lắng nghe tích cực Thiết bị dạy học a Đối với GV - Giáo án b Đối với HS: - SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp b Cách tiến hành:GV điều hành lớp nêu hoạt động Điều em học từ chủ đề An tồn sống II HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC a Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa học HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH chủ đề An toàn sống b.Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp đôi nội dung: - HS thảo luận theo cặp đôi, trả lời + Kể lại hoạt động mà em tham gia câu hỏi chủ đề An toàn sống + Ghi lại vào tờ giấy nhỏ hoạt động mà em yêu thích - GV mời số HS chia sẻ trước lớp hoạt động chủ đề mà HS yêu thích điều - HS trình bày trước lớp học tham gia hoạt động chủ đề - GV yêu cầu HS tự nhận xét, đánh giá sau học - HS tự nhận xét, đánh giá xong chủ đề An toàn sống - HS lắng nghe, thực - GV nhắc nhở HS nội dung: + Thực phịng tránh bị lạc, bị bắt cóc nhắc nhở bạn thực + Lưu ý vui chơi an toàn mùa hè ... - Giáo án b Đối với HS: - SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp. .. tóc gọn gàng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: Tạo tâm hứng thú cho học sinh bước làm quen với hoạt động chào cờ b Cách... tóc gọn gàng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: Tạo tâm hứng thú cho học sinh bước làm quen với hoạt động chào cờ b Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 2 (học kỳ 2) sách cánh diều, giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 2 (học kỳ 2) sách cánh diều

Mục lục

Xem thêm