0

Mau dieu van khi truy dieu

3 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2021, 18:48

- Cụ mất đi, từ đây gia đình vắng đi một người Bà, người mẹ rất mực yêu thương con, vắng đi một người bà chăm sóc các cháu sớm chiều. mất đi là một tổn thất lớn của chúng ta, là nổi buồ[r] (1)Điếu văn truy điệu Kính thưa hương linh Cụ……… .! Kính thưa đồng chí, bà tồn thể tang quyến! Vào lúc giờ……phút ngày tháng năm 2013( nhằm ngày tháng năm 2013), tin làm bàng hồng nhiều người: Cụ………. từ trần.Hơm đến để tiễn đưa (đồng chí)………. chúng ta; một người mẹ, người bà, người cụ, người thân gia đình công dân mẫu mực sang giới bên kia. Thay mặt ban lễ tang, xin bày tỏ thương nhớ lịng thành kính ngưỡng mộ Cụ. Cụ , sinh năm làng quê , xã , huyện gia đình có truyền thống u nước. Dưới chế độ cũ, em gia đình nghèo khó khác, cụ khơng được học Tháng năm cụ (2)(3)……… Kính thưa đồng chí bà con! Kính thưa tang gia hiếu quyến Cụ Khi cịn sống Cụ người đức độ, tình cảm, sống người Nay cụ đi, chị hội người cao tuổi thành viên ưu tú, gương mẫu tiên phong ……… ……… - Cụ mất đi, quê hương người tâm huyết Họ phái người cụ, người bà, người mẹ yêu thương sớm hôm gần gũi! - Cụ đi, từ gia đình vắng người Bà, người mẹ mực yêu thương con, vắng người bà chăm sóc cháu sớm chiều Nhưng từ đây, cõi dương gian này,nhà cụ vắng bóng thành viên, nỗi buồn lấy che lấp nỗi! Dẫu biết “Sinh hữu hạn, tử vơ kỳ”! Kính thưa hương linh Cụ Kính thưa đồng chí bà con! Kính thưa tang gia hiếu quyến! Cụ ………. tổn thất lớn chúng ta, buồn nhiều người Trong phút xúc động này, Thay mặt Ban lễ tang chúng tơi trân trọng kính mời đồng chí, bà giành phút mặc niệm, nghiêng tiễn biệt Cụ Đề nghị người đứng lên……… phút mặc niệm bắt đầu ! Xin thành tâm chia buồn tang quyến!
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau dieu van khi truy dieu, Mau dieu van khi truy dieu