0

Gv Hoang Tram Ngu Van 8 ki I 1314

191 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:42

Tóm tắt VBTS: dùng lời văn của mình trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính Yêu cầu: Phản ánh trung thành nội dụng củaVB Các bước: Đọc kĩ VB, xác định nội dung chính cần tóm tắt, sắp [r] (1)NS:………… NG:………… Tiết 1+2 Văn bản: TÔI ĐI HỌC - Thanh Tịnh A Mục tiêu cần đat: Giúp Hs : Kiến thức: Cảm nhận tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ nhân vật ''tôi'' buổi tựu trường đầu tiên đời; Thấy ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, gợi dư vị trữ tình man mác Thanh Tịnh Kĩ năng: - Kĩ nằng bài học: Rèn kĩ đọc diễn cảm văn hồi ức - biểu cảm - Kĩ sống: + Giao tiếp: Thể cảm thông trước cảm xúc đẹp tuổi học trò, kỉ niệm đáng nhớ + Suy nghĩ sáng tạo: Phát hiện, phân tích diễn biến tâm trạng n/vật tự (dòng hồi tưởng nhân vật “tôi’’ theo trình tự thồi gian buổi tựu trường) + Tự nhận thức: Biết trân trọng cảm xúc chân thành, kỉ niệm đẹp tuổi học trò (cuộc đời người) Thái độ: Giáo dục tình cảm gắn bó với trường, lớp; trân trọng, yêu kính mẹ B Chuẩn bị - Tập truyện: Quê mẹ; chân dung tác giả Thanh Tịnh - Tranh ảnh ngày khai trường C Phương pháp: Đọc - hiểu văn bản, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phân tích, giảng bình, D Tiến trình dạy: Ổn định :(1p ) Kiểm tra bài cũ: (3p ) Kiểm tra sách vở, việc chuẩn bị bài học sinh Bài mới: (48’ ) (2) Hoạt động 1:Tìm hiểu tác giả, tác phẩm.( 8p ) I Giới thiệu chung Tác giả:(1911-1988 ) ? Đọc thầm chú thích */T8 ? ? Trình bày ngắn gọn hiểu biết em tác giả và tác phẩm? - GV có thể bổ sung theo TLTK Tác phẩm: ? Nêu xuất xứ văn này? - Truyện ngắn in tập"Quê mẹ"- 1941 II Đọc – tìm hiểu tác phẩm: - GV nêu yêu cầu đọc: Giọng chậm, buồn, Đọc, tìm hiểu chú thích: lắng sâu; chú ý giọng nói nhân vật '' tôi '', người mẹ và ông đốc - GV đọc mẫu - Gọi h/s đọc tiếp ? Yêu cầu h/s nhận xét cách đọc bạn ? ? "Ông đốc" văn là ? ? Lớp văn có phải là lớp cuối cấp tiểu học em không ? Kết cấu, bố cục: Hoạt động 2: Phân tích văn - Thể loại: Truyện ngắn B1.(5p ) ? Văn thuộc thể loại nào? (3) Củng cố: (3p)? Cảm nhận em truyện ngắn? ? PBCN em dòng cảm xúc NV "tôi'' truyện ngắn HDVN: (2p - Học bài và làm bài tập - Soạn "Trong lòng mẹ": tìm đọc Tp " Những ngày thơ ấu " - Nguyên Hồng E Rút kinh nghiệm: NS:……………… Tiết NG:…………… Tập làm văn TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Nắm chủ đề văn bản, tính thống chủ đề văn Kĩ năng: - Kĩ bài dạy: Biết viết văn đảm bảo tính thống chủ đề, biết xác định và trì đối tượng trình bày, chọn lựa, xếp các phần cho văn tập trung nêu bật ý kiến, cảm xúc mình - Kĩ sống: Trong giao tiếp, trình bày biết tư để trình bày vấn đề có tính thống chủ đề Thái độ: - Giáo dục ý thức xây dựng văn đảm bảo tính thống B Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, TLTK, … HS: Tìm hiểu trước nội dung bài học C Phương pháp: Phân tích, quy nạp, HĐ cá nhân, thảo luận nhóm … D Tiến trình dạy: Ổn định : (1p ) KTBC: (5p ) ? Mạch lạc văn là gì ? Các điều kiện để văn có tính mạch lạc ? - Là tiếp nối các câu, các ý theo trình tự hợp lí - ĐK: + Nội dung VB bám sát đề tài, xoay quanh việc, NV chính + ND các phần, đoạn VB tập trung thể chủ đề VB Bài mới: (35p ) Hoạt động 1: (7p) A Lý thuyết ? HS đọc thầm lại văn "Tôi học" ? I Chủ đề văn bản: ? Tác giả nhớ lại kỉ niệm sâu sắc nào thời 1.phân tích ngữ liệu thơ ấu mình ? "Tôi học :" -Kỉ niệm buổi tựu trường đầu tiên ? Sự hồi tưởng gợi lên ấn tượng gì lòng tác giả ? - Tâm trạng hồi hộp , cảm giác bỡ ngỡ (4) ? Các nội dung đó xuyên suốt tác phẩm và coi là - Tâm trạng hồi hộp, cảm chủ đề văn Vậy em hãy phát biểu chủ đề giác bỡ ngỡ nhân vật văn này ? buổi tựu trường đầu tiên Ghi nhớ 1: ? Em hiểu nào là chủ đề văn ? Chủ đề văn là đối tượng và vấn đề chính tác giả nêu lên, đặt văn Hoạt động 2: (15p ) II Tính thống chủ đề văn bản: ? Quan sát lại VB "Tôi học " ? phân tích ngữ liệu: Văn "Tôi học" ? Căn vào đâu mà em biết VB Tôi học "nói lên - Nhan đề văn cho phép kỉ niệm tác giả buổi tựu trường đầu tiên ? dự đoán VB nói chuyện "Tôi học" - Đó là kỉ niệm ? Hãy tìm các từ ngữ chứng tỏ tâm trạng đó in sâu buổi đầu học "tôi" lòng "tôi" suốt đời ? nên đại từ "tôi ", các từ - Lòng tôi lại náo nức… ngữ biểu thị ý nghĩa học - Tôi quên nào … lặp lại nhiều lần ? Câu hỏi b - T12 ? - Các câu văn nhắc đến - Tâm trạng , cảm nhận vật có thay kỉ niệm buổi tựu trường đổi : trên đường, sân trường , lớp học đầu tiên (SGV-11, 12.)  các chi tiết , ngôn ngữ văn tập trung - Tính thống chủ khắc hoạ tô đậm cảm giác này và việc chúng ta có thể đề văn là cảm nhận nội dung , chủ đề văn thông quán chủ đề đã xác qua hình ảnh, câu, từ , … thể tính thống định văn - Tính thống thể phương diện : ? Vậy em hiểu nào là tính thống chủ đề + Hình thức : Nhan đề văn văn ? , tính mạch lạc qua các phần , đoạn, câu, từ … Tập trung bật chủ đề + Nội dung : Xác định đối tượng và mục đích văn ? HS đọc ghi nhớ ? Ghi nhớ2 : SGK - T12 Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập (15p ) B Luyện tập : ? Nêu yêu cầu cuả bài tập ? Bài tập : Văn "Rừng cọ quê tôi " - ND : Viết tình cảm - Cho học sinh thảo luận nhóm theo câu hỏi cuối bài - gắn bó người dân sông các nhóm trình bày - nhận xét Thao với rừng cọ quê - GV nhận xét, chốt ý hương (5) - HS thảo luận - GV hướng dẫn theo SGV - Các đoạn trình bày : Giới thịêu rừng cọ , tác dụng cây cọ , t/ c gắn bó với cây cọ  Được xếp hợp lí, không nên thay đổi Bài tập 2: - a và d Bài tập 3: - c, h xa với chủ đề - b diễn đạt chưa tốt, chưa tập trung TH C.đề Củng cố : (1p ) ? Em hiểu nào là tính thống chủ đề văn ? ? Để văn đảm bảo tính thống ,cần phải chú ý điều gì ? HDVN : ( 2p ) - Học ghi nhớ, nắm nội dung bài - Hoàn chỉnh bài tập - Tìm hiểu trước bài : Bố cục văn - KN, nhiệm vụ phần bố cục; Đọc VB: Người thầy đạo cao đức trọng Tiết sau học văn học E Rút kinh nghiệm : Tự học có hướng dẫn Tiếng Việt CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ Bước 1: * So sánh nghĩa từ: -"Động vật" rộng : thú, chim, cá - "Thú"rộng : voi, hươu -"Cá" rộng :cá rô, - Thú, chim ,cá rộng hơn: voi, hươu, cá thu; Đồng thời hẹp : "động vật" ? Câu hỏi b-SGK ? ? Câu hỏi c-SGK ? GV: Nhìn vào sơ đồ, ta thấy nghĩa từ :Thú, chim, cá khái quát nghĩa từ: voi, hươu, tu hú, sáo, cá rô, cá thu theo đó, nghĩa từ "động vật" khái quát nghĩa từ: thú, chim, cá => Sự khái quát có mức độ từ nhỏ đến lớn vâỵ các từ ngữ gọi là: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ ? => Nghĩa từ có thể rộng hay hẹp nghĩa từ ngữ khác Bước 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập NS: ……./…… Tiết 4+5 NG: 8B……/…… Văn bản: 8A……/…… TRONG LÒNG MẸ (6) (Trích: Những ngày thơ ấu) Nguyên Hồng A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Tình cảnh đáng thương và nỗi đau tinh thần nhân vật bé Hồng - Cảm nhận tình yêu mãnh liệt bé Hồng mẹ - Bước đầu hiểu thể loại hồi kí và nét đặc sắc thể loại này qua ngòi bút Nguyên Hồng thấm đượm chất trữ tình, lời văn tự truyện chân thành, giàu sức truyền cảm Kĩ năng: - Kĩ bài day: Rèn kĩ phân tích, đánh giá nhân vật và tác phẩm văn học - Kĩ sống: Mỗi chúng ta phải biết đánh giá và yêu thương người cho đúng mực Thái độ: Giáo dục lòng nhân ái, đồng cảm với người có hoàn cảnh bất hạnh B Chuẩn bị: - GV: Soạn bài, tham khảo tài liệu, ảnh chân dung tác giả - HS: Tìm hiểu bài theo yêu cầu giáo viên C Phương pháp: Phương pháp đàm thoại, nêu vấn đề, giảng bình, tích hợp D Tiến trình dạy: 1- Ổn định tổ chức (1p) 2- Kiểm tra bài cũ (5p) ? Văn " Tôi học" viết theo thể loại nào ? ? Nội dung chủ đạo tác phẩm là gì ? - Thể loại: truyện ngắn trữ tình - Chủ đề: Dòng cảm xúc đẹp đẽ, sáng, sâu sắc mái trường tuổi thơ 3- Bài mới: (35p ) - Giáo viên giới thiệu bài Hoạt động GV- HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm (8p ) Nội dung kiến thức I Giới thiệu chung ? Dựa chú thích, em hãy nêu ngắn gọn Tác giả ( 1918- 1982) nét tác giả và tác phẩm? - Là nhà văn lớn VHVN đại - HS nêu ngắn gọn - Là nhà văn người lao - GV bổ sung theo TLTK động nghèo khổ, nhà văn phụ nữ và nhi đồng - Hồi kí tự truyện: ghi lại, kể lại truyện Tác phẩm: chính mình- NV chính tronh truyện xưng - Tập hồi kí tự truyện: " Tôi"- là tác giả- người kể truyện và bộc lộ " Những ngày thơ ấu"- (1938cảm xúc 1940) viết tuổi thơ cay đắng - Từ cảnh ngộ và tâm bé Hồng, tác giả tác giả cho thấy mặt lạnh lùng xã hội đồng tiền đầy rẫy thành kiến cổ hủ, thói nhỏ nhen độc ác đám thị dân tiểu tư sản khiến -Tác phẩm gồm chương cho tình ruột thịt trở lên khô héo -Văn "Trong lòng mẹ" là (7) - Tên đoạn trích người soạn sách đặt chương IV Hoạt động 2: B1 ( 27p ) II Đọc - hiểu văn - Y.c đọc : Giọng chậm, tình cảm Lời bà Đọc, tìm hiểu chú thích: cô đọc với giọng kéo dài, lộ rõ sắc thái châm a Đọc biếm b.Tìm hiểu chú thích: ? Giải thích các chú thích: 5, 8, 14, 17 Kết cấu, bố cục: ? Văn sử dụng phương thức BĐ - PTBĐ: Kết hợp tự sự, miêu tả và nào ? biểu cảm ? Là hồi kí, NV người kể chuyện xưng tôi, ngôi thứ Điều đó có ý nghiã gì ? - Câu chuỵên trở lên trung thực, chân thành ? Câu chuyện bé Hồng kể với việc nào? - Cuộc trò chuyện bé Hồng và người cô - Cuộc trò chuyện mẹ bé Hồng ? Hãy tìm và đánh dấu trên văn ranh giới - Bố cục: Phần các việc đó ? - Từ đầu đến chứ/ 17 - Còn lại Tìm hiểu tác phẩm: ( Có thể có nhiều cách chia khác nữa) a Nhân vật người cô GV: Phân tích theo nhân vật đối thoại với bé Hồng: ? Theo dõi phần chữ nhỏ, em thấy cảnh ngộ bé Hồng có gì đặc biệt? Em cảm nhận nào cảnh ngộ ? - Cảnh ngộ bé Hồng: + Mồ côi cha, xa mẹ + Sống nhờ cô ruột- bị ghẻ lạnh- khao khát tình yêu thương. Thương tâm ? NV người cô đóng vai trò gì đối thoại với bé Hồng ? - Chủ động trò chuyện, lái câu chuyện theo ý mình ? Tìm chi tiết miêu tả HĐ, cử chỉ, và giọng nói người cô ? - HĐ, cử chỉ: Gọi tôi đến, cười hỏi, vỗ vai, cười mà nói, tươi cười kể các chuyện - Lời nói: + Xưng hô: mày tao gần gũi, thân tình + Giọng nói: ngào ? Nhận xét biểu bề ngoài người cô trò chuyện với bé Hồng? - Tỏ dịu dàng, thân mật, quan tâm (8) ? Thực chất đó có phải là mục đích người cô không ? Căn vào đâu em đánh giá ? ? Vậy mục đích người cô là gì ? ? Em hiểu nào nụ cười kịch người cô ?- giả dối ? Những HĐ, cử chỉ, lời nói nào người cô đoạn đối thoại làm em chú ý ? Những chi tiết biểu điều gì ? - Hỏi giọng ngọt: mợ mày phát tài - Hai mắt long lanh- chằm chặp nhìn - Vỗ vai, cười mà nói: vào mà thăm em béngân dài, , rõ - Tươi cười kể tình cảnh túng quẫn, gầy guộc, rách rưới cách tỉ mỉ  Biểu hiện: Chủ động dàn dựng, bước gieo nọc độc, thâm hiểm, lạnh lùng vô cảm, độc ác ? Cử chỉ, thái độ người cô cuối thoại thay đổi nào ? Đó có phải là thay đổi tình cảm chứng kiến đau đớn , phẫn uất đứa cháu không ? - Đổi giọng, vỗ vai, nghiêm nghị - Tỏ ngậm ngùi, thương xót  Thay đổi chiến thuật Bản chất giả dối, thâm hiểm đến trơ trẽn ? Qua phân tích, em hiểu gì tâm địa và chất người cô ? * Củng cố( tiết 1): (1p ) ? Theo em vì bà cô có thái độ cay nghiệt với mẹ bé Hồng ? - Sự ích kỉ, thói nhỏ nhen, thành kiến cổ hủNV đại diện cho lớp thị dân tiểu tư sản ? Vì trò chuỵên với người cô, bé Hồng lại ứng xử ? - Toan trả lời có - Cúi đầu không đáp  Nhận ý nghĩa cay độc - Cười đáp: không, không muốn vào  Không để rắp tâm xâm phạm ? Em đánh giá nào cách ứng xử Hồng tình này ?  Phản ứng thông minh ? Nếu tình bé Hồng, em ứng xử nào ? - HS tự bộc lộ - Người cô thật giả dối, lạnh lùng, độc ác và thâm hiểm b.Nhân vật bé Hồng: +) Bé Hồng trò chuyện với người cô: (9) ? Sau câu hỏi thứ hai người cô, tâm trạng bé Hồng nào ? - Im lặng cúi đầu,lòng thắt lại, mắt cay cay đau đớn, xót xa ? Khi nghe lời nhục mạ, mỉa mai bà cô mẹ, tâm trạng bé Hồng nào ? - Nước mắt ròng ròng,chan hoà đầm đìa - Cười dài nước mắt  Đau đớn, phẫn uất ? Tâm trạng bé Hồng nào nghe người cô tươi cười kể cảnh ngộ tội nghiệp mẹ mình ? - Cổ họng nghẹn ứ, khóc không tiếng - Những cổ tục vồ mà cắn, nhai, nghiến ? Hãy cái đặc sắc câu văn và tác dụng nó ? - Lời văn dồn dập, hình ảnh so sánh đặc sắc, các động từ mạnh Đau đớn, uất ức căm giận cực điểm -> Lòng yêu thương mẹ tha thiết, mãnh liệt ? Tìm đọc câu văn biểu rõ tình cảm sâu sắc mà bé Hồng dành cho mẹ ? - Nhưng đời nào rắp tâm - Tôi thương mẹ tôi và căm tức - Giá cổ tục đã đày đoạ ? Qua cảm xúc, suuy nghĩ, thái độ trò chuyện với người cô, ta biết điều gì tình cảm bé Hồng mẹ ? ? Bé Hồng gặp mẹ hoàn cảnh nào ? Bé có HĐ nào phút giây phút đầu tiên ? + Khi thoáng thấy bóng mẹ: - Hoàn cảnh: Chiều tan học, thoáng thấy - HĐ: Liền đuổi theo, gọi bối rối ? HĐ cho em hình dung nào tình cảm, tâm trạng bé Hồng lúc đó ?  Khát khao gặp mẹ Mừng rỡ, cuống quýt, hi vọng. Phản ứng tức thì, tự nhiên ? Nếu người ngồi xe không phải là mẹ bé Hồng thì điều gì xảy ? - Nếu không phải mẹ Bạn bè cười chê Bản thân thẹn, tủi cực: ảo ảnh - Trong tâm trạng đau đớn, xót xa, phẫn uất cực điểm cổ tục, bé Hồng bộc lộ TY thương tha thiết , mãnh liệt mẹ +) Bé Hồng gặp mẹ và lòng mẹ: (10) ? Thử phân tích cái hay hình ảnh so sánh này ?  H ả so sánh- cực tả nỗi khát khao gặp mẹ ? Hãy phân tích chi tiết miêu tả HĐ bé Hồng gặp mẹ để thấy khả miêu tả tâm lí tinh tế Nguyên Hồng ? - Thở trán chân - phần nhiều vì nỗi xúc động mạnh mẽ dâng lên lòng đó đúng là mẹ - Không oà khóc ngay- mẹ kéo tay, xoa đầu hỏi thì niềm sung sướng, xúc động vỡ oà thàng tiếng khóc Mtả tâm lí tinh tế xúc động, sung sướng ? Tiếng khóc lần này có gì khác với khóc nói chuyện với người cô ? ? Khi lòng mẹ, bé Hồng có cảm giác nào ? Theo em cảm giác nào là mạnh nhất, vì ? + Khi lòng mẹ: ấm áp,thơm tho lạ thường,êm dịu vô cùng và sung sướng- hạnh phúc đỉnh (mạnh vì nó át tất ) ? Cảm nhận bé Hồng lòng mẹ diễn tả phương thức biểu đạt chính nào ? ? Qua đó em cảm nhận thêm điều gì tâm hồn tác giả ?  PTBĐ chính: Biểu cảm-Cảm hứng say mê, rung động tinh tế ? Kênh hình gợi cho em cảm nhận gì ? GV bình hình ảnh bé Hồng lòng mẹ ? Ấn tượng sâu sắc em hình ảnh bé Hồng gặp mẹ và lòng mẹ là gì ? Hoạt động 3: Tổng kết (5p ) ? Trong văn ,chất trữ tình thể qua phương diện nào ? ? Nội dung đoạn trích là gì ? ? Giá trị thực và giá trị nhân đạo thể nào qua đoạn trích ? - GT nhân đạo: Ca ngợi , cảm thông, lên án - GT thực: Phản ánh ? Đọc ghi nhớ Hoạt động 4: Luyện tập (2p ) ? Em hiểu nào nhận định :" Nguyên Hồng là nhà văn phụ nữ và nhi đồng" ? HD theo SGV Củng cố: ( 1p ) -Trong lòng mẹ, bé Hồng chìm niềm sung sướng, hạnh phúc đỉnh Tổng kết: 4.1 Nội dung : - Cảnh ngộ đáng thương và nỗi buồn nhân vật bé Hồng - Nỗi cô đơn và niềm khát khao bé Hồng bất chấp tàn nhẫn, vô tình bà cô - Cảm nhận bé Hồng vè tình mẫu tử thiêng liêng, sâu nặng gặp mẹ, 4.2 Nghệ thuật: - Kết hợp lời văn kể chuyện với miêu tả, biểu cảm 4.3 Ghi nhớ:SGK/ 21 III Luyện tập: (11) - GV Đọc tư liệu tham khảo cho học sinh nghe - Có thể cho học sinh hát hay đọc thơ ca ngợi tình mẫu tử HDVN: (2p ) - Tóm tắt văn bản, tìm đọc tác phẩm - Viết đoạn văn PBCN nhân vật người mẹ đoạn trích - Soạn bài "Tức nước vỡ bờ" Tiết sau học tiếng Việt E Rút kinh nghiệm: NS: ……./…… Tiết NG: 8B……/…… Tiếng Việt 8A……/…… TRƯỜNG TỪ VỰNG A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Hiểu nào là trường từ vựng, biết xác lập các trường từ vựng đơn giản - Bước đầu hiểu mối quan hệ trường từ vựng với các tượng ngôn ngữ đã học đồng nghĩa, trái nghĩa, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hoá giúp ích cho việc học văn và làm văn Kĩ năng: - Kĩ bài dạy: Rèn kĩ lập trường từ vựng và sử dụng nói, viết - Kĩ sống: Trong quan hệ phải sử dụng các trường từ vựng chính xác và có hiệu Thái độ: Có ý thức sử dụng trường từ vựng nói và viết B Chuẩn bị: GV: Giáo án, bảng phụ HS : Tìm hiểu trước nội dung bài C Phương pháp: Phân tích, quy nạp, hoạt động nhóm, thực hành D Tiến trình dạy: Ổn định:(1' ) KTBC:(5' ) ? Thế nào là cấp độ khái quát nghiã từ ngữ ? Cho ví dụ- phân tích ? - Trả lời theo ghi nhớ- ví dụ: lúa, ngô, khoai, sắn Lương thực Bài mới:35’ Hoạt động GV- HS Hoạt động 1:Tìm hiểu mục I.(20' ) PP: Vấn đáp, KT động não ? Đọc ví dụ SGK / 21 ? Chú ý từ in đậm Nội dung kiến thức A Lý thuyết I Thế nào là trường từ vựng: phân tích ngữ liệu: - Mặt, mắt, da, gò má, đùi, đầu, ? Các từ in đậm có nét chung nào nghĩa ? cánh tay, miệng  Đều phận thể GV: Khi tập hợp các từ này thành nhóm thì ta có người trường từ vựng phận thể người ? Cơ sở hình thành trường từ vựng là gì ? (12) - Có ít nét chung nghĩa Không có đặc điểm chung nghĩa thì không có trường từ vựng ? Vậy em hiểu trường từ vựng là gì ? BT nhanh: Cho nhóm từ: cao, thấp, béo, lùn, xác ve, bị thịt Hãy xác định trường từ vựng cho nhóm từ trên ?  Chỉ dáng người Tìm các từ trường từ vựng: dụng cụ nấu nướng? - xoong, nồi, chảo , niêu GV lưu ý HS: Những từ đồng nghĩa trái nghĩa thường nằm trường T.V - Trường từ vựng là tập hợp từ có nét chung nghĩa Ghi nhớ:SGK/ 21 *Lưu ý : - trường từ vựng có thể bao ? Đọc VD a mục lưu ý ? Trường từ vựng "mắt" gồm nhiều trường từ vựng nhỏ gồm trường từ vựng nhỏ nào ? GV: trường từ vựng có tính hệ thống ? Trường từ vựng " người " có thể gồm trường T.V nhỏ nào ? Kể các từ thuộc trường từ vựng? NgườiĐặc điểm xã hội ( tuổi tác, nghề nghiệp, ) Đặc điểm người ( phận, HĐ, tính chất, trạng thái, ) ? Nhận xét từ loại trường từ vựng " mắt" ? - Có thể là DT, ĐT, TT ? Từ đó em có nhận xét gì đặc điểm từ loại - trường từ vựng có thể bao trường TV ? gồm từ loại khác biệt ? Nhận xét gì nghĩa từ "ngọt" trong: mía ngọt, nói ngọt, rét ? - Từ " ngọt" có nhiều nghĩa - Do tượng nhiều nghĩa, ? Với nghĩa trên từ "ngọt" có thể thuộc từ có thể thuộc nhiếu trường từ trường từ vựng nào ? vựng khác - Theo SGK ? Nghiên cứu VD d ? Các từ in đậm thường dùng để đối tượng nào ? - Chuyển trường T.V có tác ? Trong đoạn trích nó dùng để đối tượng dụng làm tăng sức gợi cảm nào? có tác dụng gì ? (phép so sánh, ẩn dụ, nhân - Chỉ người vật- nhân hoá hoá )  Chuyển trường T.V để tăng hiệu diễn đạt ? Trường từ vựng và cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ khác điểm nào ? cho ví dụ ? Hoạt động 2: Luyện tập (15' ) B Luyện tập: PP: Vấn đáp, KT động não Bài 1: ? Tìm các từ thuộc trương T.V "người ruột thịt" - Trường T.V người ruột thịt: đoạn trích "Trong lòng mẹ" ? thầy, mợ, cô, mẹ, em, (13) ? Đặt tên trường T.V cho nhóm từ ? HS lên bảng làm Bài 2: a D cụ đánh bắt thuỷ sản b D.cụ để đựng c HĐ chân d Trạng thái tâm lí e Tính cách người g Dụng cụ để viết ? Nêu yêu cầu BT ? Đọc đoạn văn, thực theo Bài3: yêu cầu ? Trường T.V thái độ Bài 4: - H.dẫn học sinh lên bảng làm - K giác: mũi, thơm, điếc, thính - T giác: tai, nghe, điếc, thính, rõ Bài 5: - H.Dẫn học sinh HĐ nhóm- nhóm từ Bài 6: - Lưu ý HS có thể tra từ điển Chuyển trường T.V quân sang nông nghiệp TH tinh thần thi đua K.C' toàn dân GV gợi ý HS tìm từ thuộc trường T.V viết Bài 7: Củng cố:( 3' ) Kháo quát lại nội dung bài học HDVN:( 1' ) - Học bài, nắm vững các đơn vị kiến thức.Hoàn chỉnh các bài tập - Chuẩn bị: Từ tượng hình, từ tượng Tiết sau hoc văn học E Rút kinh nghiệm: NS: ……./…… NG: 8B……/…… 8A……/…… Tiết 7+8 Văn TỨC NƯỚC VỠ BỜ ( Trích: Tắt Đèn ) Ngô Tất Tố A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Qua đoạn trích thấy mặt tàn ác, bất nhân chế đọ xã hội đương thời và tình cảm đau thương người nông dân cùng khổ xã hội - Cảm nhận qui luật thực xã hội: Có áp bức, có đ/t là qui luật tự nhiên "Tức nước vỡ bờ" - Thấy vẻ đẹp tâm hồn và sức sống tiềm tàng người phụ nữ nông dân Kĩ năng: - Rèn kĩ phân tích nhân vật - KNS: Phải có quan hệ đúng mực Phải biết yêu ghét rõ ràng Thái độ:- GD ý thức: Biết đồng cảm với người cùng khổ, tỏ thái độ bất bình trước bất công xã hội B Chuẩn bị: (14) GV: Giáo án,Tp"Tắt đèn", chân dung tác giả, TLTK HS: Soạn bài theo câu hỏi SGK đã hướng dẫn C Phương pháp: Đàm thoại, phân tích, bình giảng, tích hợp D.Tiến trình dạy: 1.Ổn định (1 ' ) KTBC ( ' ) ? Phân tích tâm trạng bé Hồng gặp gỡ và lòng mẹ ? - Dựa ND ghi Cảm xúc dâng trào, cảm nhận giác quan, hạnh phúc vô bờ Bài 35’ Tác phẩm "Tắt đèn" tiêu biểu nghiệp văn học NTT và trào lưu thực phê phán giai đoạn 30- 45 TP có sức khái quát cao giúp người đọc hình dung toàn cảnh XH nông thôn đương thời Hoạt động 1:Tìm hiểu tác giả, tác phẩm.(7' ) I Giới thiệu chung PP: Vấn đáp, KT động não Tác giả (1893-1945) - GV giới thiệu nhanh chân dung tác giả - Quê: Từ Sơn – Bắc Ninh ? Nêu ngắn gọn hiểu biết em tác - Là nhà văn xuất sắc trào lưu giả? văn học thực phê phán 30 – GV bổ sung theo tư liệu tham khảo 45 và là nhà văn nông dân 2 Tác phẩm: - " Tắt đèn" là tác phẩm tiêu biểu ? Nêu hiểu biết em tác phẩm "Tắt SNVH NTT và trào đèn" NTT ? lưu VHHT phê phán trước cách - GV giới thiệu thêm theo SGV/26 mạng; là tranh thu nhỏ nông thôn VN trước cách mạngT8 - Đoạn trích nằm chương XVIII tác phẩm ? Nêu xuất xứ đoạn trích ? II Đọc – hiểu văn bản: Đọc, tìm hiểu chú thích Hoạt động 2: (25’):Yêu cầu đọc: + Đoạn đầu: Hồi hộp, khẩn trương, + Đoạn cuối: Bi hài, sảng khoái - Chú ý đoạn đối thoại các nhân vật ? Đọc phân vai ? ? Giải thích "sưu" ? ? Truyện viết theo thể loại nào? ? Mạch đoạn truyện diễn theo trình tự nào ? - T gian ? Đoạn trích có việc chính Đó là việc nào ? Tương ứng với phần nào đoạn trích ? - phần-Từ đầu ngon miệng hay ko Tình cảnh gia đình chị Dậu Còn lại Chị Dậu với cai lệ và người nhà lí Kết cấu, bố cục: - Thể loại:Tiểu thuyết với kết cấu chương hồi - Bố cục: phần (15) trưởng ? Phần tóm tắt đầu đoạn trích cho ta biết gì tình cảnh gia đình chị Dậu ? - Tình cảnh: + Nghèo xơ xác + Nợ sưu chưa trả + Anh Dậu ốm, có thể bị đánh trói lúc nào ? Chị Dậu chăm sóc người chồng đâu yếu mình nào ? - Nấu cháo, quạt cho nguội - Rón rén, ngồi chờ ?Những cử chỉ, lời nói chị Dậu chăm sóc chồng cho em hình dung nào ng` phụ nữ này? Người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, tận tuỵ, hết lòng yêu thương chăm sóc chồng ? H.ả bà lão và bát gạo nấu cháo gợi cho em suy nghĩ gì cs ng` nông dân xã hội xưa ? - Nghèo khổ, bế tắc - Giàu tình nghĩa- với người thân Với xóm làng( tắt lửa tối đèn ) ? Chỉ BPNT tương phản và tác dụng nó đoạn truyện này ?  NT tương phản- tình cảnh khốn quẫn ng nd P.c' tốt đẹp chị Dậu Tìm hiểu tác phẩm a Tình cảnh gia đình chị Dậu: - Việc thiếu sưu đã đẩy gia đình chị Dậu vào tình cảnh đáng thương, nguy cấp - Chị Dậu bộc lộ dịu dàng, tận tuỵ, hết lòng yêu thương chăm sóc chồng b Chị Dậu với bọn Cai lệ và người nhà lí trưởng: + Nhân vật Cai lệ: ? Cai lệ là ? Có vai trò gì vụ sưu làng Đông xá ? - Là tay sai, công cụ đắc lực trật tự XH tàn bạo ? Hắn và tên ng` nhà lí trưởng xông vào nhà chị Dậu với mục đích gì ? - Thúc sưu ? Ngòi bút thực NTT đã khắc hoạ H.ả NV này chi tiết nào ? NX thái độ, HĐ, lời nói ? - Thái độ: Hung hăng, hống hách - HĐ, cử chỉ: Hung hãn, tàn ác - NV Cai lệ là thân sinh động - Lời nói: Thô lỗ, thị oai XHTD PK đương thời với ? Em có nhận xét gì tính cách ng` chất tàn ác, bất nhân này?  B.c' tàn bạo không chút tình người (16) ? Vì Cai lệ là tên tay sai mạt hạng mà lại có quyền đánh trói ng`vô tội vạ ? - Được chủ dung túng, là công cụ ? Qua đó em hiểu gì XHPK đương thời ? ? Em có nhận xét gì NT miêu tả NV tác giả ?  NT M.tả NV sinh động, chân thực, điển hình ? Khi Cai lệ định bắt trói anh Dậu, chị Dậu đã làm gì để bảo vệ chồng ? - Van xin, cãi lí, đánh lại ? Hãy phân tích diễn biến HĐ, cử chỉ, ngôn ngữ chị Dậu quá trình đối phó với tên Cai lệ ? - Lúc đầu: Nhẫn nhịn, lễ phép - Sau đó: Cương quyết, cãi lí - Cuối cùng :Quyết liệt, mạnh mẽ ? Nhận xét BPNT mà tác giả sử dụng đoạn truyện này và tác dụng BPNT ? - N.T tương phản đối lập H.ả chị Dậu với sức mạnh ghê gớm, tư hiên ngang ? Theo em đâu chị Dậu có sức mạnh lạ lụng quật ngã tên tay sai ? - Sức mạnh lòng căm hờn và tình yêu thương ? Qua đoạn trích, em có nhận xét gì vẻ đẹp và tính cách chị Dậu ? +Nhân vật chị Dậu: - Chị Dậu là ng`phụ nữ mộc mạc, hiền dịu, khiêm nhường nhẫn nhịn không yếu đuối, có sức sống mạnh mẽ,1 tinh thần phản kháng liệt Tổng kết: 4.1 Nội dung: Hoạt động 3: ? Câu hỏi 4-SGK ? ? Văn giúp em hiểu thêm gì chất XHPK và cs' ng` nông dânVN XH ? ? Qua H.ả NV chị Dậu, em nhận thức nào ng`phụ nữ nông dân VN trước cách mạng? Vẻ đẹp tâm hồn: Vừa giàu TY thương , vừa tiềm tàng sức sống mạng mẽ ? Nêu nét NT tiêu biểu đoạn trích ? - Ngòi bút Mtả thực sinh động, linh hoạt - NT khắc hoạ nhân vật mang tính điển hình - Ngôn ngữ kể chuyện, Mtả tác giả và ngôn ngữ đối thoại nhân vật đắc sắc - NT tương phản đối lập ? Đọc ghi nhớ ? 4.2 Nghệ thuật: - Tạo tình truyện có tính kịch tức: nước vỡ bờ - Kể chuyện, miêu tả nhân vật chân thực sinh động 4.3 Ghi nhớ :tr 32 SGK III Luyện tập: (17) Hoạt động4: Luyện tập - HD làm nhà Củng cố:(2’) ? Cảm nhận H.ả chị Dậu đoạn trích ? HDVN:(2’) - Học bài, phân tích đoạn trích - Soạn : Lão Hạc Tìm đọc :Truyện ngắn Nam Cao Tiết sau học TLV E Rút kinh nghiệm: NS: ……./…… NG: 8B……/…… 8A……/…… Tiết Tập làm văn BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức:Nắm bố cục văn bản, đặc biệt là cách xếp các nội dung phần thân bài Kĩ năng:Biết xây dựng bố cục văn mạch lạc, phù hợp với đối tượng và nhận thức người đọc - KNS: Trong giao tiếp nội dung trình bày phải trình bày phải rõ ràng dành mạch 3.Thái độ:Rèn thói quen xây dựng bố cục văn B.Chuẩn bị: - Gv: Giáo án - Hs: chuẩn bị theo yêu cầu C Phương pháp: - Nêu vấn đề, qui nạp, thực hành D.Tiến trình dạy: Ổn định: ( 1' ) KTBC:( 5' ) ? Chủ đề văn là gì ? Tính thống chủ đề văn là gì.? ? Tính thống chủ đề văn thống phương diện nào ? * Đáp án: - Chủ đề là là đối tượng và vấn đề chính mà văn biểu đạt - Tính thống chủ đề biểu đạt chủ đề đã xác định, không xa rời hay lạc sang chủ đề khác Phương diện: Để viết hiểu văn bản, cần xác định chủ đề thể nhan đề, đề mục, quan hệ các phần văn và các từ ngữ then chốt thường lặp lặp lại Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu mục II.(10') A Lý thuyết PP : Vấn đáp, KT động não I.Bố cục văn bản: ? H/S đọc văn bản: " Người thầy " ? phân tích ngữ liệu: Văn bản:" Người thầy đạo cao đức trọng " ? Văn trên chia thành phần ? Chỉ các - Văn gồm phần: phần đó ? + MB: Giới thiệu thầy giáo ? Nêu nhiệm vụ phần ? C.V.A ? Giữa các phần có mối quan hệ với + TB: Công lao, uy tín, tính (18) nào ?  Mối quan hệ liên kết, khăng khít, gắn bó không tách rời nhau, các phần tập hợp làm rõ chủ đề văn bản: Ca ngợi người thầy đạo cao đức trọng - Phần MB: Nêu vấn đề, làm tiền đề cho phần sau - TB:Nối tiếp, trình bày rõ đặc điểm nêu phần MB -KB: Chốt lại, kđ, tổng kết ? Bố cục văn là gì ? ? Bố cục văn gồm phần? Nhiệm vụ phần nào ? ? Các phần có mối quan hệ với nào? HS đọc ghi nhớ cách thầy C.V.A + KB: Tình cảm người thầy C.V.A => Bố cục văn gồm phần: MB-TB-KB Ghi nhớ (T25) Hoạt động 2: (15') PP: Vấn đáp, KT động não - GV dg theo SGK ? TB văn "Tôi học" Thanh Tịnh kể kiện nào ? Các kiện xếp theo thứ tự nào ? ? Hãy diễn biến tâm trạng Bé Hồng phần TB cua văn bản"Trong lòng mẹ"Nguyên Hồng ? ? Khi tả nguời,vật,con vật,phong cảnh em tả theo trình tự nào? Hãy kể số trình tự thường gặp mà em biết ?? Nêu cách xếp các việc ?-CH4 ? Câu hỏi 5-SGK ? ? Đọc ghi nhớ-SGK/25? Hoạt động 3:luyện tập (10') PP: Vấn đáp, tìm toi; KT động não ? Nêu yêu cầu BT1? muốn TH y/c phải làm nào ? II Cách bố trí, xếp nội dung phần thân bài văn bản: phân tích ngữ liệu: - Văn bản:"Tôi học" Kể cảm xúc KN buổi đầu học: + Trên đường tới trường + Khi sân trường + Trong lớp học  Sắp xếp theo trình tự T.gian, K.gian -VB "Trong lòng mẹ" Diễn biến tâm trạng bé Hồng: + Tình thương mẹ, căm ghét cổ tục đã dày đoạ mẹ + Vui sướng cực độ lòng mẹ - Một số trình tự miêu tả: Theo T gian, K gian, trình tự tình cảm- cảm xúc, chỉnh thểbộ phận - VB" Người thầy đạo cao đức trọng" + CVA là người tài cao + CVA là người có đạo đức học trò kính trọng Ghi nhớ2 (25) B Luyện tập: (19) Bài1: PT' cách trình bày ý: a T tự K.gian: Xa -gần- tận nơi- xa dần b T tự Tgian: Về chiều- lúc hoàng hôn c Luận điểm: Bàn Mqh thật Lsử và truyền thuyết luận xếp theo tầm quan trọng chúng Đ/v luận điểm cần CM (lưu ý nội dung gợi ý/27) 4.Củng cố :1' Bố cục văn gồm phần nào? phần thân bài cần xếp ntn? 5.HDVN:2' - Chuẩn bị bài:Xd đoạn văn văn E Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… NS: ……./…… Tiết 10 NG: 8B……/…… Tập làm văn 8A……/…… XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Hiểu khái niệm đoạn văn, câu chủ đề, quan hệ các câu đoạn văn và cách trình bày nội dung đoạn văn Kĩ năng: - Kĩ bài dạy: Rèn luyện kĩ xây dựng đoạn văn hoạn chỉnh theo các yêu cầu cấu trúc và ngữ nghĩa - Kĩ sống: Trong giao tiếp tạo lập văn phải ngắn gọn, rõ ràng Thái độ: - Có ý thức xây dựng các đoạn văn có nội dung và hình thức đạt yêu cầu chuẩn B Chuẩn bị: GV: Giáo án, Chuẩn KTKN HS: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn C Phương pháp- kĩ thuật dạy học: - Phương pháp phân tích tình giao tiếp để hiểu các xây dựng đoạn văn văn - Kĩ thuật động não, thảo luận trao đổi để xác định các đặc điểm đoạn văn Thực hành viết tích cực D Tiến trình dạy: Ổn định:(1' ) 2.KTBC: (5' ) ? Bố cục văn là gì? Nêu nhiệm vụ phần bố cục văn bản? ? Nêu cách xếp tổ chức nội dung phần thân bài văn bản? * Đáp án:(10 đ) - Bố cục văn là tổ chức các đoạn văn để thể chủ đề (20) - Nhiệm vụ phần: Phần mở bài nêu chủ đề văn bản, phần TB thường có số đoạn nhr trình bày các khía cạnh chủ đề, phần KB tổng kết chủ đề văn - Cách xếp theo trình tự thời gian Bài mới: Hoạt động 1: 14' ) A Lý thuyết: PP: Vấn đáp, KT động não I Thế nào là đoạn văn: ? Đọc văn bản: NTT và tác phẩm "Tắt đèn" ? phân tích ngữ liệu: VB: "NTT và t.phẩm "Tắt đèn" gồm ý(2 ND): ? Văn trên có ý ? Mỗi ý viết thành + Giới thiệu tg NTT đoạn văn ? + G thiệu TP "Tắt đèn" ? Như VB này có đoạn văn ? - Mỗi ý viết thành đoạn ? Dựa vào dấu hiệu hình thức nào mà em khẳng văn định ? - Hình thức nhận biết ĐV: Bắt đầu bằn chữ viết hoa, lùi đầu ? Nhận xét cấu tạo đoạn văn ? dòng Kết thúc dấu chấm xuống dòng - Cấu tạo: Do nhiều câu tạo thành => ĐV là đơn vị trực tiếp tạo nên văn - Hình thức: + Bắt đầu + Kết thúc - ND: Thường biểu đạt ý tương đối hoàn chỉnh - Cấu tạo: Thường nhiều câu tạo thành ? Qua phân tích, em hiểu ĐV là gì ? Ghi nhớ ( Đặc điểm ND, HT', C tạo ) GV: Từ là đơn vị ngôn ngữ cấu tạo nên câu Câu là đơn vị ngôn ngữ cấu tạo nên đoạn văn ĐV là đơn vị trên câu (do nhiều câu tạo thành) có vai trò quan trọng việc tạo lập văn II Từ ngữ và câu đoạn văn: Hoạt động (12 ' ) phân tích ngữ liệu: ? Đối tượng mà đoạn văn nói tới là ? *) Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề - Nhà văn NTTố đoạn văn: ? Đọc thầm đoạn văn văn trên và tìm các từ ngữ có tác dụng trì đối tượng đoạn văn ?( tìm từ ngữ chủ đề ) - Từ ngữ chủ đề: NTố, ông, nhà ? Em hiểu từ ngữ chủ đề là gì ? vănDuy trì đối tượng (Tg NTT), thường lặp lặp lại nhiều ? Đọc đoạn văn văn ? lần ? Ý nghĩa khái quát bao trùm đoạn văn là gì ? - Câu chủ đề:  Đánh giá thành công xuất sắc NTT tác phẩm " Tắt đèn" việc tái hiện (21) thực nông thôn VN trước CM T8 và khẳng định Pc' tốt đẹp ng` nông dân ? Câu nào đoạn văn chứa đựng ý khái quát ấy? ? Nhận xét hình thức câu chủ đề này ? Vị trí nó đoạn văn ? ? Em hiểu câu chủ đề là gì ? ? Đọc đoạn văn 2b SGK/ 35 ? ? Thảo luận nhóm tổ: Hãy Pt' và so sánh cách trình bày ý đoạn văn ? GV gợi ý: - Pt' cách trình bày đoạn văn theo gợi ý SGK - Chỉ khác cách trình bày ý đoạn văn này - HS đại diện nhóm Tbày- nhóm NX, bổ sung - GV nhận xét, chốt ý Như vậy: +Đ1: T bày ý theo kiểu song hành- đoạn song hành +Đ2: " diễn dịch- đoạn diễn dịch +Đ3: " quy nạp- đoạn quy nạp * Đoạn văn diễn dịch có thể đảo lại thành quy nạp ngược lại ? Có cách trình bày ND đoạn văn nào? - cách ? Đọc ghi nhớ ? Hoạt động 3: Luyện tập.(10' ) -Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu NTTố" Câu mang ý nghĩa Kq' + Hình thức: Ngắn gọn, đủ thành phần + Vị trí: Đứng đầu đoạn văn *) Cách trình bày ND đoạn văn: - Đoạn1: + Ko có câu chủ đề + Từ ngữ chủ đề trì đối tượng ĐV + Các câu văn bình đẳng, ngang hàng nghĩa  Song hành - Đoạn 2: + Câu chủ đề đứng đầu đoạn- chứa ý khái quát + Các câu sau cụ thể hoá và làm sáng tỏ ý nhgiã cho câu chủ đề  Trình bày ý: Kq' - Cụ thể ( Diễn dịch) - Đoạn 3: + Câu chủ đề đứng cuối đoạn - nêu ý khái quát + Các câu mang ý chi tiết, cụ thể đứng trước  Trình bày ý: Cụ thể- Kq' ( Quy nạp ) Ghi nhớ 2: SGK B Luyện tập: Bài 1: ? Đọc VB- thực theo yêu cầu bài tập ? - VB gồm ý, ý đoạn văn Bài 2: - Hoạt động nhóm: Ngoài- a.b; Trong - c a Diễn dịch ( Câu 1- câu chủ đề ) b Song hành ( Song hành: Ko có câu chủ đề, các câu bình c Song hành đẳng ý nghĩa) GV H.dẫn:Viết câu chủ đề- các câu triển khai: Bài : + KN bà Trưng + Chiến thắng Ngô Quyền + Chiến thắng nhà Trần + Chiến thắng Lê Lợi + Kc' chống P' thành công + Kc' chống Mĩ toàn thắng (22) * Đối với đoạn quy nạp: Trước câu chủ đề thường có các từ ngữ để nối với các câu triển khai: Vì vậy, cho nên, đó, tóm lại Củng cố:(1' )? ĐV là gì? Có cách trình bày đoạn văn? HDVN:( 1' ).Học bài, hoàn chỉnh bài tập Chuẩn bị tiết viết bài TLV số E Rút kinh nghiệm: NS: ……./…… NG: 8B……/…… 8A……/…… Tiết 11+12 Tập làm văn VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ (Văn tự sự) A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức : - Giúp HS ôn lại các kiến thức kiểu bài tự có kết hợp biểu cảm lớp từ đó viết bài văn tự có kết hợp biểu cảm cách tự nhiên, chân thành, gợi cảm Kĩ : - Kĩ bài dạy: Rèn kĩ tạo lập văn có tích hợp với các kiến thức TLV và văn vừa học - Kĩ sống: + HS đôc lập, suy nghĩ, sáng tạo + Tự đánh giá khả nhận thức mình Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực làm bài B Chuẩn bị: GV: Đề bài, đáp án, biểu điểm phù hợp HS: Ôn kiểu bài tự sự, tìm hiểu trước đề bài SGK C Phương pháp- kĩ thuật dạy học: Thực hành viết bài D Tiến trình dạy: Ổn định: 1’ KT sĩ số KTBC:Kiểm tra việc chuẩn bị viết văn HS Bài mới: Đề bài: Kể lại kỉ niệm ngày khai trường để lại ấn tượng sâu sắc em Yêu cầu : + Nội dung: HS đảm bảo đạt các ý: a Mở bài: - Giới thiệu chủ đề văn bản( đề bài ) - Dẫn dắt giới thiệu tình gợi kỉ niệm, cảm xúc - ấn tượng, cảm xúc thân kỉ niệm b Thân bài:Trình các khía cạnh chủ đề - Có thể theo mạch cảm xúc người viết - Có thể kể theo việc có tình tiết, có cốt truyện xoay quanh kỉ niệm khó quên ngày khai trường để lại ấn tượng sâu sắc nhất, kết hợp miêu tả không gian cảnh vật, miêu tả cảm xúc, tâm trạng Chú ý ấn tượng việc gì là sâu sắc nhất, cảm xúc sâu sắc Lưu ý : Trình bày theo trình tự thời gian không gian định XD đoạn văn theo các cách diễn dịch, quy nạp (23) c Kết bài: Tổng kết chủ đề: Cảm xúc, tình cảm mình; ý nghĩa KN thân + Hình thức: - Bài viết có bố cục phần , cân đối, hài hoà - Các câu, đoạn văn chính xác, sáng, mạch lạc và liên kết chặt chẽ với - Đảm bảo chính xác chính tả và ngữ pháp - Trình bày rõ ràng, đẹp Biểu điểm: - Điểm 9- 10: Thực tốt yêu cầu trên nội dung và hình thức, bài viết có cảm xúc sâu sắc, tự nhiên - Điểm 7- 8: Hiểu đề, đạt các yêu cầu trên, diễn đạt tốt, có sức thuyết phục, song đôi còn mắc số lỗi câu, từ - Điểm 5- 6: Nội dung là tạm song còn sơ sài lan man, chưa chọn lọc, chưa thoát ý, còn mắc các lỗi chính tả, diễn đạt - Điểm : Tuỳ mức độ mắc lỗi bài làm điểm Củng cố : GV thu bài, rút kinh nghiệm thái độ làm bài HS HDVN:- Ôn lại các kiiến thức TLV đã học - Xem lại các văn tự sự, tiép tục rèn luỵên kĩ viết văn tự E Rút kinh nghiệm: NS: ……./…… Tiết 13+14 NG: 8B……/…… Văn 8A……/…… LÃO HẠC Nam Cao A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - HS thấy đời khổ đau và nhân cách cao quý Lão Hạc, hiểu thêm số phận đáng thương người nông dân VN trước CM Tháng - Thấy lòng nhân đạo sâu sắc tác giả Bước đầu nắm nghệ thuật đặc sắc văn Kĩ năng: - Phân tích nhân vật qua ngôn ngữ, hình dáng, cử và hành động - Đọc diễn cảm, thay đổi giọng điệu phù hợp với tâm trạng nhân vật *) KNS: Thấy nỗi khổ người nông dân xã hội cũ, đồng thời so sánh với người nông dân xã hội - Tự nhận thức để cảm thông, chia sẻ với nỗi đau người nông dân xã hội cũ Thái độ - Bồi dưỡng lòng nhân, ái biết cảm thông, chia sẻ với đời người nông dân nghèo trước cách mạng B Chuẩn bị : GV: Soạn bài, TLTK, ảnh chân dung Nam Cao HS: Đọc truyện Lão Hạc, tóm tắt nội dung, soạn bài C Phương pháp- kĩ thuật dạy học: - Phương pháp đàm thoại, phân tích, giảng bình, tích hợp, vấn đáp - Kĩ thật động não, suy nghĩ, viết tích cực D Tiến trình dạy: Ổn định: (1' ) (24) Kiểm tra bài cũ (1' ) - Từ nhân vật Chị Dậu, em có thể khái quát đieu gì ve số phận va phẩm cách người nông dân Việt Nam trước Cách Mạng tháng Tám? - Từ nhân vật cai lệ và người nhà lý trưởng có thể khái quát điều gì chất chế độ TD nửa PK lúc giờ? Bài mới: Hoạt động GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu chung I.Tìm hiểu chung: Dựa vào SGK, em hãy nêu vài nét nhà văn Tác gia : Nam Cao? - Nam Cao( 1915 - 1951) tên thật Trần Hữu Tri -Là nhà văn xuất sắc dòng văn học HTPP, đã đóng góp cho văn học dân các tác phẩm thực xuất sắc viết đề tài người nông dân nghèo bị áp và người trí thức nghèo sống mòn mỏi xã hội cũ - Thấm nhuần sâu sắc CNNĐ: Em hãy cho biết đề tài mà tác giả Nam Cao viết yêu thương người truyện ngắn Lão Hạc đó là gi? Tác phẩm * Đề tài người nông dân thành công là truyện - Lão Hạc là tác phẩm tiêu Lão Hạc biểu nhà văn Nam cao (Tình cảnh lão Hạc: nhà nghèo, vợ sớm, đăng báo lần đầu năm 1943 có đứa trai; Tình cảm lão Hạc với chó - Viết đề tài người nông dân Vàng; Sự túng quẫn lão: đau ốm, đói nghèo ) nghèo trước Cách mạng : Tình * Hướng dẫn đọc và tìm hiểu chú thích cảnh khốn cùng và phẩm chất - Chú ý phân biệt giọng đọc: ông giáo –người kể cao quý lão Hạc chuyện: đọc với giọng cảm thông, có lúc xót xa Đọc, tìm hiểu chú thích đau đớn suy tư và ngẫm nghĩ chú ý đoạn độc - Lưu ý các chú thích: 5, 6, 9, thoại 10 11, 15, 21, 24, 27, 28, 40, - Giọng lão Hạc đau đớn, ân hận, dằn vặt, 43.4 Bố cục : phần ăn năn, giãi bày, chua chát mỉa mai - Lão Hạc sang nhờ cậy ông Đoạn trích kể chuyện gì và có thể chia làm giáo- Cuộc sống lão Hạc sau đoạn? đó, thái đô ông giáo và Binh Tư - Cái chết lão Hạc (25) Hướng dẫn HS phân tích Tình cảnh lão Hạc giới thiệu nào? * Tình cảnh lão Hạc: - Vợ sớm, nhà nghèo - Không đủ tiền cưới vợ cho con, bỏ làm ăn xa, lão sống mình - Làm bạn với chó vàng, bị ốm, việc, hoa màu sạch, không còn gì ăn, bán chó (Người bố yêu thương con, nhân hậu, giàu lòng tự trọng) Vì lão Hạc yêu thương cậu Vàng mà phải đành lòng bán? Trước bán cậu vàng, tâm trạng lão Hạc nào? Vì vậy? (Bởi đó là việc hệ trọng với lão : cậu vàng là người bạn thân thiết, là kỉ vật trai mà lão thương yêu) (Lưu ý thái độ lão chó sống thường ngày.) Sau bán cậu Vàng tâm trạng lão sao? Em hãy tìm từ ngữ, hình ảnh miêu tả thái độ tâm trạng lão Hạc lão kể chuyện bán “cậu Vàng” với ông giáo? Giải thích từ ầng ậc Phân tích a) Nhân vật lão Hạc: * Đối với “cậu Vàng”: - Vợ chết, xa, lão Hạc dồn tình cảm cho chó -> đắn đo, suy tính việc bán cậu Vàng vì không có lựa chọn nào khác - Sau bán cậu Vàng: + Cố làm vui vẻ day dứt, ăn năn, hối hận + Cười mếu lão tự kết +Đôi mắt ầng ậc nước tội mình + Da mặt co rúm là đã đánh + Khóc hu hu lừa chó + Bằng này tuổi… Cái hay cách miêu tả là chỗ nào? Nghệ thuật đặc tả ngoại hình (Nỗi đau tác giả miêu tả chân thật, cụ thể và nhân vật chính xác, diễn biến tâm trạng đau đớn người già cô đơn, tất oà vỡ thành tiếng khóc hu hu nít.) Bằng các chi tiết đặc tả ngoại hình, tác giả cho => Sự thẳng, giàu lòng thấy tâm trạng lão Hạc lúc này nào? nhân hậu và cao đẹp nhân cách lão Hạc Câu chuyện hoá kiếp người nói lên điều gì? - Câu chuyện hóa kiếp người: (Những câu nói đượm màu triết lý dân gian, dung thể nỗi bất lực họ trước dị người nông dân nghèo khổ, thất học và vô vọng tương lai qua bao năm tháng trải nghiệm và suy người nông dân trước ngẫm kiếp người Những câu nói thể CM tháng nỗi bất lực họ trước và vô vọng tương lai người nông dân trước CM tháng 8) * Đối với con: Tình cảm lão Hạc nào? - Tìm lời khuyên (26) Trong lời kể lể, phân trần than vãn với ông giáo, còn cho ta thấy tính cách lão Hạc nào? 10 Em có nhận xét gì nguyên nhân và mục đích việc lão Hạc nhờ ông giáo? Có ý kiến cho lão làm là gàn dở, có ý kiến cho lão làm là đúng Ý kiến em? (học sinh thảo luận) (Lão vòng vo vì khó nói, vì câu chuyện quá hệ trọng mà khả nói lão hạn chế Cách giải lão có lúc gàn dở có tiền mà tự làm khổ mình thực đó là lòng thương và lòng tự trọng cao) Nỗi khốn cùng lão Hạc miêu tả theo trình tự nào? Nam Cao tả cái chết lão Hạc nào? - Học sinh tìm chi tiết SGK Tại lại chọn cái chết vậy? (Vừa để giải thoát, vừa để tạ tội với cậu Vàng Nguyên nhân và ý nghĩa cái chết lão? (Cái chết bất ngờ, khó hiểu, mâu thuẫn đẩy lên đến đỉnh điểm và kết thúc bi đát và tất yếu - Cái chết dội kinh hoàng – Lão không còn đường nào khác - Với tính cách lão Hạc cái chết là tất yếu, cách chọn cái chết là tất yếu - cái chết ý nghĩa: số phận và tính cách lão Hạc, số phận người nông dân nghèo trước CM tháng 8) So với cách kể chuyện Ngô Tất Tố, cách kể Nam Cao có gì khác? ( Tắt đèn: ngôi kể thứ 3, tác giả dấu mặt; còn Nam Cao chọn ngôi kể thứ - nhân vật ông giáo: vừa người chứng kiến,vừa tham gia vào câu chuyện nhân vật chính, vừa đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện, vừa trực tiếp bày tỏ thái độ) Ông giáo có hiểu LH từ đầu không? Thái độ nhân vật “tôi” nghe lão Hạc kể chuyện nào? Hành động sao? 6.Thái độ ông lão Hạc chứng tỏ ông giáo là trí thức nào? (Nhân vật ông giáo xây dựng thành công, trí thức nghèo sống nông thôn, là người giàu tình thương, lòng tự trọng) - Rân rấn nước mắt kể - Trân trọng kỷ vật - Quyết giữ mảnh vườn cho => Ông là người sống tình nghĩa, thuỷ chung, trung thực, thương sâu sắc * Đối với xóm làng - Không muốn giúp đỡ ông giáo, gởi tiền cho ông giáo lo ma chay cho mình  Chu đáo và tự trọng *) Cái chết lão Hạc - Vì nghèo khổ, đói rách, túng quẫn - Muốn bảo toàn mảnh vườn cho - Quyết định cuối cùng: tự tử(ăn bả chó có tẩm thuốc đọc)  Cái chết tự nguyện xuất phát từ lòng thương âm thầm mà lớn lao, lòng tự trọng đáng kính - “Lão Hạc…dữ dội”  Cái chết dội và kinh hoàng, cái chết là tất yếu đó là số phận người nông dân trước CM T8 b) Nhân vật ông giáo - Thấu hiểu , cảm thông với lòng người cha mực yêu thương con, muốn vun đắp, dành dụm tất gì có thể có để có sống h phúc - Yêu thương, trân trọng (27) * Cho học sinh đọc lại đoạn văn Chao ôi người sống …nghĩa khác Tại ông giáo lại suy nghĩ vậy? Em có đồng ý với suy nghĩ không? Vì sao? Tại đáng buồn khác không hẳn đáng buồn là nào? Những đoạn văn có tác dụng gì truyện ngắn này? (Đây là lời triết lý trữ tình xót xa Nam Cao, khẳng định cần quan sát suy nghĩ đầy đủ người sống quanh ta lòng thương cảm) Tất điều đó thể lòng nào tác giả người nông dân nghèo? Tổng kết Nét nghệ thuật độc đáo văn bản? - Cho học sinh đọc ghi nhớ SGK người - Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp tiềm ẩn người nông dân cảnh khốn cùng giàu lòng tự trọng, khí khái =>Lòng nhân đạo sâu sắc tác giả người nông dân nghèo khổ Tổng kết: a) Nghệ thuật: - Sử dụng ngôi kể thứ nhất, người kể là nhân vật hiểu, chứng kiến toàn câu chuyện và cảm thông với lão Hạc - Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật độc đáo - Cách kể chuyện giản dị * Ghi nhớ : SGK III Luyện tập: ?Cho học sinh thảo luận, trao đổi câu - SGK tr 48 - Họ là người nông dân nghèo khổ,túng quẫn có phẩm chất đáng quý: có thể nêu tính cách chị Dậu, lão Hạc Cái chết họ, đấu tranh tự phát chị Dậu là tự giải cách thời, có giá trị tố cáo sâu sắc Củng cố: -Qua truyện ngắn Lão Hạc em hiểu gì số phận người nông dân - Thái độ nhà văn Nam Cao người nông dân nghèo khổ nào? Hướng dẫn nhà: - Học bài, tóm tắt văn bản.Viết đoạn văn 5-7 dòng phát biểu cảm nghĩ nhân vật lão Hạc.- Soạn: Cô bé bán diêm Tiết sau học tiếng Việt E.Rút kinh nghiệm: NS: ……./…… Tiết 15 NG: 8A……/…… Tiếng Việt 8B……/…… TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: (28) - Hiểu nào là từ tượng hình, từ tượng - Đặc điểm từ tượng hình, từ tượng Công dụng từ tượng hình, từ tượng Kĩ năng: - Nhận biết từ tượng hình, từ tượng và giá trị chúng văn miêu tả - Lựa chọn, sử dụng từ tượng hình, từ tượng phù hợp với hoàn cảnh nói, viết - Rèn kĩ lựa chọn, sử dụng loại từ này nói và viết văn tự sự, miêu tả, biểu cảm để đạt hiệu giao tiếp và tạo lập văn *) Kĩ sống: Trong nói và viết cần sử dụng từ tượng hình, từ tượng chính xác, phù hơp với hoàn cảnh giao tiếp Thái độ:- Giáo dục ý thức trân trọng vẻ đẹp và phong phú Tiếng Việt Có ý thức trau dồi vốn từ, yêu mến tiếng Việt, sử dụng giao tiếp nói, viết B Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, TLTK, giáo án, bảng phụ - HS: Trả lời câu hỏi, tìm hiểu, sưu tầm đoạn văn, đoạn thơ có dùng từ tượng thanh, tượng hình C Phương pháp- kĩ thuật dạy học: - Phương pháp đàm thoại, tích hợp, quy nạp, thực hành, HĐ nhóm - Kĩ thuật: động não D Tiến trình dạy: Ổn định : (1' ) Kiểm tra bài cũ (5' ) ? Thế nào là trường từ vựng? Cần lưu ý gì? Làm bài tập (23)? - Trả lời theo ghi nhớ Bài mới: Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động (15’) A Lý thuyết: * HS đọc VD trên bảng phụ (Lão Hạc) Đặc điểm, công dụng : ?) Trong từ gạch chân, từ nào gợi phân tích ngữ liệu: tả dáng vẻ, trạng thái vật ? - Móm mém, xồng xộc, vật vã, rũ rượi, - Móm mém, xồng xộc xộc xệch, sòng sọc -> Gợi tả hình ảnh, dáng vẻ ?) Những từ nào mô âm - Hu hu, -> mô âm tự nhiên, người? - Hu hu, =>Từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái =>Những từ trên gọi là từ tượng hình, -> Từ tượng hình tượng - Từ mô âm -> Từ tượng ? Vậy em hiểu nào từ tượng hình, từ tượng thanh? Cho VD ? -> Gợi âm thanh, hình ảnh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao ?) Những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, âm trên có tác dụng gì văn miêu tả và tự sự? Ghi nhớ: SGK ( 49) ? HS đọc ghi nhớ (sgk 49) ? * Lưu ý: Phần lớn từ T.thanh, tượng hình B Luyện tập: (29) là từ láy Hoạt động (20’) ? Nêu yêu cầu bài tập ? - HS làm miệngHS làm miệng (hoặc lên bảng) - HS thảo luận trao đổi nhóm -> trình bày - nhận xét, bổ sung Bài tập 1: a) Từ tượng hình: rón rén, lẻo khoẻo, chỏng quèo b) Từ tượng thanh: bịch, bốp, soàn soạt Bài tập : - Từ tượng hình gợi tả dáng người: lom khom, dò dẫm, ngưởng, liêu xiêu, lò dò - Mỗi nhóm từ -> lên bảng làm - Khuyến khích đặt câu với từ trở lên - Nhận xét, sửa chữa - VD: Qua đèo ngang HS đọc yêu cầu bài tập GV gọi hs làm miệng Bài tập : - Ha hả: Gợi tả tiếng cười to, sảng khoái, đắc ý - Hì hì: Vừa phải, thích thú, hồn nhiên, hiền lành - Hô hố: To, vô ý, thô lỗ - Hơ hớ: Thoải mái, vui vẻ, vô duyên Bài tập : Bài HD HS làm bài tập 4, - Ngoài trời đã có hạt mưa xuân lắc bài5 HS làm nhà rắc (cây gãy) - Cô bé khóc nước mắt rơi lã chã - Trên cây đào trước ngõ đã có lấm mụn đào, báo hiệu xuân sang - Vịt bầu mẹ lạch bạch trước, đàn nhỏ líu ríu theo sau - Đêm tối, đoạn đường khúc khuỷu, thấp thoáng đom đóm lập loè - Người đàn ông cất giọng nói ồm ồm ? Viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ tượng Bài tập : và từ tượng hình? Bài tập bổ sung: Củng cố : (1' ) GV hệ thống hoá kiến thức bài Hướng dẫn nhà (2’) - Học bài, hoàn thành bài tập, tập viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ Tiết sau học TLV E Rút kinh nghiệm NS: ……./…… Tiết 16 NG: 8A……/…… Tiếng Việt 8B……/…… LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN Kiến thức: Giúp HS: - Nắm liên kết các đoạn văn, các phương tiện liên kết đoạn (từ liên kết và câu nối) - Tác dụng việc liên kết các đoạn văn quá trình tạo lập văn Kĩ năng: (30) - Nhận biết, sử dụng các câu, các từ có chức năng, tác dụng liên kết các đoạn văn Thái độ: Có ý thức trau dồi vận dụng tốt nói, viết văn B Chuẩn bị - GV: SGK, TLTK, giáo án, bảng phụ - HS : Làm bài tập C Phương pháp: - Phương pháp đàm thoại, phân tích, quy nạp, tích hợp D Tiến trình dạy: 1- Ổn định (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (4’) ? Thế nào là đoạn văn ? Cách trình bày nội dung đoạn văn ? ? Trình bày bài tập 3(37) * Trả lời theo: Ghi nhớ /36 GV chữa BT 3- Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung Hoạt động 1: Tác dụng việc liên kết A Lý thuyết: các đoạn văn văn I Tác dụng việc liên kết các đoạn văn - Cho học sinh đọc đoạn văn trong văn SGK Phân tích ngữ liệu * GV treo bảng phụ Hai đoạn văn có mối liên hệ gì với không sao? - Hai đoạn văn trên cùng hướng ngôi - Hai đoạn văn trên cùng hướng ngôi trường Tả và phát biểu cảm nghĩ trường Tả và phát biểu cảm nghĩ thời điểm tả và phát biểu cảm nghĩ không thời điểm tả và phát biểu cảm nghĩ hợp lý, đánh đồng thời gian và không hợp lý, đánh đồng thời gian quá khứ nên liên kết còn lỏng lẻo đó và quá khứ nên liên kết còn lỏng người đọc thấy hụt hẫng lẻo đó người đọc thấy hụt hẫng - HS Đọc lại đoạn văn Thanh Tịnh và nhận xét: Cụm từ “trước đó hôm” viết 2“ Trước đó hôm”: xác định thời gian thêm vào đầu đoạn văn có tác dụng gì? nhân vật tôi ghé lại trường Sau thêm cụm từ “trước đó -> Phương tiện liên kết: tạo liên tưởng hôm” hai đoạn văn đã liên kết với cho người đọc với đoạn văn trước nào? - Tạo liên kết hình thức và nội dung với đoạn văn thứ nhất, hai đoạn trở nên gắn bó chặt chẽ với Cụm từ “trước đó hôm” là Ghi nhớ ý 1: SGK phương tiện liên kết đoạn Hãy cho biết tác dụng việc liên kết đoạn văn bản? Hoạt động : Cách liên kết các đoạn văn II Cách liên kết các đoạn văn văn văn bản (31) + Dùng từ ngữ để liên kết - Giáo viên cho học sinh đọc ví dụ SGK * GV treo bảng phụ Tìm phương tiện liên kết đoạn văn ví dụ a, vị trí và ý nghĩa chúng? Tìm phương tiện liên kết đoạn văn ví dụ b, vị trí và ý nghĩa chúng? * Giáo viên cho học sinh đọc hai đoạn văn mục I.2 tr 50 – 51 SGK Tìm phương tiện liên kết đoạn văn ví dụ c, vị trí và ý nghĩa chúng? Trước đó là thời điểm nào? Từ đó thuộc từ loại nào? Kể thêm số từ cùng loại với từ đó? Tác dụng từ đó? ( học sinh thảo luận) - HS đọc ví dụ d Tìm phương tiện liên kết đoạn văn ví dụ d, vị trí và ý nghĩa chúng? Từ phân tích trên cho biết để đoạn văn thể mối quan hệ người ta dùng phương tiện nào để liên kết? + Dùng câu nối để liên kết các đoạn văn: Cho học sinh đọc đoạn văn mục II.2 Xác định câu nối dùng để liên kết hai đoạn văn?Vì nói đó là câu có tác dụng liên kết? Phân tích ngữ liệu *) Dùng từ ngữ để liên kết các đoạn văn a- Sau khâu tìm hiểu  có tác dụng liệt kê (trước hết, đầu tiên, cuối cùng, sau nữa, trở lên, mặt, hai là, ba là, ngoài ra) b Nhưng  tương phản, đối lập (trái lại, vậy, ngược lại) c Trước lúc nv “tôi” lần đầu tiên cắp sách đến trường - Chỉ từ (này, kia, ấy, nọ) - >Liên kết đoạn văn d Nói tóm lại (tóm lại, nhìn chung) =>Từ ngữ để liên kết *) Dùng câu để liên kết các đoạn văn Ví dụ : SGK - Ái dà, lại còn chuyện học đấy? - Nối tiếp và phát triển ý cụm từ bố đóng sách cho mà học đoạn văn trên 10 Từ phân tích trên cho biết ngồi dùng => Câu để liên kết từ để liên kết đoạn văn, người ta dùng phương tiện nào nữa? * Học sinh đọc ghi nhớ SGK Hoạt động 3: Luyện tập 2) Ghi nhớ : ý SGK BT1: Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập, B Luyện tập thảo luận các tổ, cử đại diện trình bày Bài BT2: Cho học sinh tìm hiểu ý nghĩa, sau a) Nói : tổng kết đó điền từ nhóm đoạn b) Thế mà : tương phản c) Cũng : nối tiếp, liệt kê Tuy nhiên : tương phản Bài 2/54: a) Từ đó b) Nói tóm lại c) Tuy nhiên d) Thật khó trả lời BT3: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm Bài 3/55 (32) bài 3, bài tập nâng cao viết đoạn Lượm là chú bé hồn nhiên với ca lô đội lệch mồm huýt sáo vang.Chú hồn nhiên làm công việc hệ trọng làn tên đạn hiểm nguy với hình ảnh chim chích nhảy trên đường vàng Ngoài đức tính hồn nhiên, Lượm còn là chú bé dũng cảm Hình ảnh Vụt qua mặt trận vèo vèo chú sống mãi tâm tưởng người đọc tượng đài người anh hùng trẻ tuổi Củng cố (3’) : Câu hỏi SGK Hướng dẫn nhà (2’) Học bài, chuẩn bị bài:Tóm tắt vb Tự Tiết sau học TV E Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… NS: ……./…… NG: 8A……/…… 8B……/…… Tiết 17 Tiếng Việt TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ Xà HỘI I Mục tiêu cần đạt - Hiểu nào là từ ngữ địa phương, biệt ngữ XH - Năm hoàn cảnh sử dụng và giá trị từ ngữ địa phương và biệt ngữ XH văn * Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: Kiến thức: - Khái niệm từ ngữ địa phương, biệt ngữ XH - Tác dụng việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ XH VB Kỹ năng: - Nhận biết hiểu nghĩa số từ ngữ địa phương và biệt ngữ XH - Dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ phù hợp với tình giao tiếp *) KNS: + Ra định, sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ XH (33) + Suy nghĩ sáng tạo:phân tích, so sánh từ ngữ địa phương và biệt ngữ XH; đặc điểm và cách dùng + Giao tiếp: sử dụng linh hoạt từ ngữ địa phương và BNXH h.động giao tiếp + Tự nhận thức: tự tin, biết cách sử dụng linh hoạt từ ngữ các hoàn cảnh khác Thái độ: Giáo dục ý thức tìm hiểu phong phú Tiếng việt, sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội đúng lúc, đúng chỗ nhằm tăng hiệu giao tiếp II Chuẩn bị - GV: SGK, SGV, STK -> soạn bài, bảng phụ, bảng nhóm - HS: Chuẩn bị bài, phiếu học tập II Phương pháp –kĩ thuật dạy học - P2: quy nạp, vấn đáp, trao đổi, hđ nhóm, luyện tập - Kĩ thuật: động não IV Tiến trình bài học: 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Thế nào là từ tượng hình? Tượng ? Tác dụng ? Đặt câu có dùng từ loại này? - Trả lời theo ghi nhớ Đặt câu đúng yêu cầu 3- Bài (35’) Tiếng Việt là tiếng có tính thống cao Tuy nhiên, bên cạnh thống đó, tiếng nói địa phương có khác biệt ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp Vậy nào là từ địa phương, sử dụng từ địa phương ntn co phù hợp và hiệu qủa Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm Hoạt động 1: Tìm hiểu KN từ địa phương A/ Lý thuyết: I/ Từ ngữ địa phương GV: Đọc ví dụ SGK56 chú ý từ in đậm Phân tích ngữ liệu H: Đọc lớp theo dõi GV: Các từ "Bắp, bẹ, ngô "Có quan hệ với - Các từ Bắp, bẹ, ngô là các nào nghĩa? tù đồng nghĩa H: Đó là từ đồng nghĩa + Ngô sử dụng rộng GV: So sánh p vi sử dụng ba từ đồng nghĩa rãi nước -> từ toàn đó? dân H: + Bắp, bẹ sử + Bắp dùng miền trung - Nam dụng số địa + Bẹ là từ dùng miền núi phía bắc pương định -> từ địa -> Từ địa phương phương GV: Từ đó, hãy p, biệt từ toàn dân và từ địa phương? H: Trình bày: GV uốn nắn Đọc ghi nhớ SGk GV: Tìm số từ địa phương có từ toàn dân tương ứng? 2, Ghi nhớ: SGK 57 * Hoạt động 2: Tìm hiểu biệt ngữ XH II, Biệt ngữ XH GV: Đọc VD và từ ngữ in đậm? Phân tích ngữ liệu H: Mẹ, mợ GV: từ đó có quan hệ với ntn nghĩa? đoạn văn trên có chỗ tg dùng là "Mẹ "có chỗ dùng (34) là Mợ? H: - Đó là từ đồng nghĩa + Mẹ là từ ngữ toàn dân dùng lời kể chú bé H hồi kí " Ngững ngày thơ ấu" Đối tượng lời kể là độc giả + Mợ là từ X câu trả lời bé H trả lời người cô hỏi GV: Vậy theo em, trước Cm t8 tầng lớp Xh nào nước ta gọi mẹ là mợ, gọi cha là cậu H: Cậu, mợ là từ ngữ gọi cha mẹ dùng tầng lớp trung lưu, thượng lưu sống thành thị trước Cm t8.1945 GV: Đọc Vd b? các từ in đậm? H: Ngỗng, Trúng tư GV: Các từ đó có ý nghĩa gì? Từ ngữ này dùng tầng lớp XH nào? H; Giải thích GV: biệt ngữ Xh là gì? phân biệt từ địa phương với B/ ngữ XH? H: Trình bày theo ghi nhớ SGK - HS lấy VD biệt ngữ XH * Hoạt động 3: Hướng dẫn H sử dụng TN địa phương và B/ ngữ XH GV: Có phải hiểu từ ngữ địa phương và b/ ngữ XH không? H: Không phải hiểu GV: Khi sử dụng Tn địa phương và b/ ngữ XH cần phải chú ý điều gì? Tại không nên lạm dụng từ ngữ địa phương và b/ ngữ XH? H: Trình bày: GV uốn nắn GV: Đọc đoạn trích a,b,SGK tác giả dùng TN địa phương và biệt ngữ Xh có tác dụng gì? Trình bày: GV uốn nắn GV: Khi sử dụng từ địa phương và b/ ngữ XH cần phải chú ý ntn? H: Khái quát lại nd bài học Hoạt động 4: Hướng dẫn H luyện tập Bài 1: - Choa ( tao ) ; Nác ( nước ) Nôm ( cưỡi ) Thẹn ( xấu hổ ) Trung - Bụ ( Béo ) ; khoai mì ( sắn ) Mắc cỡ ( xấu hổ ); té ( ngã ) ; Mừ ( mà ) Nam - Quay ( Q bài ) Chép bài xem bài người khác Bài 2: - Viên màng túi: Hết tiền - Xạc ( Xạc cho trận ): Phê bình - Trẫm: Vua tự xưng a, Mợ cậu là từ gọi mẹ cha tầng lớp trung lưu trước CM t8 1945 b, Ngỗng, trúng tư là các từ dùng hạn chế sinh viên học sinh -> Biệt ngữ XH 2, Ghi nhớ: sgk III, Sử dụng từ địa phương và biệt ngữ XH 1, Phân tích ngữ liệu - Khi sử dụng phải phù hợp với tình giao tiếp - Không nên lạm dụng gây khó hiểu - Trong văn thơ sử dụng từ địa phương và b/ ngữ XH> Tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp XH ng2 và tính cách Ghi nhớ: Sgk/58 B/ Luyện tập Bài tập 1: Tìm từ địa phương từ toàn dân tương ứng Bài tập Tìm biệt ngữ XH (35) - Ngự thiện: thức ăn vua Bài 3: Nếu là người nước ngoài người địa phương Bài tập 3: khác mà giao tiếp sử dụng từ địa phương gây k Giải tình SGk giao tiếp 4/ Củng cố ? Phân biệt từ địa phương với từ toàn dân? biệt ngữ XH? VD? ? Khi sử dụng từ địa phương và b/ ngữ XH cần lưu ý gì ? 5/ Hướng dẫn học nhà và chuẩn bị bài sau: - Sưu tâm số câu ca dao, thơ văn có sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xh - Đọc và sửa lại các lỗi lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xh bài TLV - Soạn bài “Trợ từ, thán từ" Tiết sau học TLV E Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: ……./…… NG: 8A……/…… 8B……/…… Tiết 18 Tập làm văn TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: Biết cách tóm tắt VBTS * Trọng tâm: Kiến thức: Các yêu cầu việc tóm tắt VBTS Kỹ năng: - Đoc – hiểu, nắm bắt toàn cốt truyện VBTS - Phân biệt khác tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết - Tóm tắt VBTS phù hợp với yêu cầu sử dụng *) KNS: + Ra định: lựa chọn cách tóm tắt VB + Giao tiếp trình bày suy nghĩ, ý tưởng phản hồi/ lắng nghe tích cực + Suy nghĩ sáng tạo, tìm kiếm và xử lí thông tin để tóm tắt theo yêu cầu khác Thái độ: : Yêu thích học tập môn, có ý thức vận dụng học tập văn II Chuẩn bị - GV: SGK, SGV, STK -> soạn bài, bảng phụ, bảng nhóm (36) - HS: Chuẩn bị bài, phiếu học tập B Phương pháp –kĩ thuật dạy học - P2: quy nạp, vấn đáp, trao đổi, hđ nhóm, thực hành viết tích cực - Kĩ thuật động não IV Tiến trình bài học 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Cho biết tác dụng việc liên kết các đoạn văn văn bản? ( - t quan hệ ý nghĩa các đoạn văn ( đặc biệt đoạn văn chứa p tiện l kết ); Làm cho các đoạn văn liền ý, liền mạch ) ? Có các phương tiện nào để lk đoạn văn? ( Có phương tiện để lk đoạn văn : Từ LK, câu LK ) 3- Bài (30’) Hoạt động 1: Hướng dẫn H tìm hiểu Thế nào là tóm tắt VB tự " GV: Có vb tự ta chứa có điều kiện: Đọc, muốn biết nội dung chính nó Thì lúc ta phải làm gì? H: Ta phải đọc qua tóm tắt vb GV: Hoặc có vb đã học muốn ghi lại nội dung chính chúng để sử dụng truyền đạt cho người khác thì ta phải làm gì? H: Ta cần tóm tắt vb GV: Như em hiểu tóm tắt vb tự là gì? H: H thảo luận chọn phương án đã cho - Chọn phương án b GV: lại chọn k luận b? H: - Giúp cho người nghe hình dung chính xác câu chuyện và hiểu nội dung tư tưởng câu chuyện đó * Hoạt động 2: Hướng dẫn H tìm hiểu cách tóm tắt vb GV: Đọc đoạn văn? Văn này đã tóm tắt nội dung vb nào? Dựa vào đâu mà em nhận điều đó? VB tóm tắt trên có nêu nội dung chính vb không? H: - Thảo luận theo nhóm bàn - VB tóm tắt trên kể lại nội dung truyện " Sơn tinh, Thuỷ tinh " - Dựa vào các n/ vật, việc, chi tiết tiêu biểu đã nêu vb tóm tắt, ta nhận - VB tóm tắt trên đã nêu nội dung chính cảu Sơn tinh, thuỷ tinh GV: Vb tóm tắt trên có gì khác so với vb độ dài, đoạn văn, số lượng việc , n/ vật ? H: Thảo luận nhóm bàn: - Vb tóm tắt ngắn nhiều lời văn cô đúc hơn, việc có lược bớt tóm tắt lại ( Chỉ lữa chọn các nv chính và A/ Lý thuyết: I Thế nào là tóm tắt vb tự Khảo sát ngữ liệu - Tóm tắt vb tự là dùng lời văn mình trình bày cách ngắn gọn nội dung chính vb đó Ghi nhớ : SGK/61 II, Cách tóm tắt vb tự 1,Yêu cầu tóm tắt vb tự a, Khảo sát ngữ liệu - VB tóm tắt truyện " Sơn tinh, thuỷ tinh " + Dùng lời văn người viết tóm tắt trình bày ngắn gọn nội dung chính TP " Sơn tinh, thuỷ tinh " (37) việc quan trọng ) - Vb tóm tắt không trích nv lời TP" Sơn tinh, thuỷ tinh " mà là lời người viết tóm tắt -> vb tóm tắt trên đã p/á trung thành ndung vb tóm tắt GV: Từ việc tìm hiểu trên, hãy cho biết yêu cầu vb tóm tắt? H: Trình bày ghi nhớ 1-2 SGK GV: Muốn viết vb tóm tắt , theo em phải làm việc gì? NHững việc phải thực theo trình tự nào? H: Trình bày GV ghi bảng -> Phản ánh trung thành nội dung TP b Ghi nhớ: SGK/61 Các bước tóm tắt VB: a Khảo sát ngữ liệu : - Đọc kĩ tác phẩm tóm tắt để nắm ND - Xác định ND chính cần tóm tắt, lựa chọn các nhân vật, SV tiêu biểu - Sắp xếp ND theo trình tự định - Viết VB tóm tắt bàng lời văn mình b Ghi nhớ 3: Sgk/61 GV: Nêu các bước tóm tắt vb? - HS thảo luận theo nhóm bàn GV KL H: Trình bày ghi nhớ SGK B Luyện tập * Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập Tóm tắt đoạn trích" Tức nước vỡ bờ" Trích " tắt đèn" Ngô tất Tố a, Nhân vật chính: Chị Dậu b, Sự việc tiêu biểu: - Chị Dậu chăm sóc chồng bị ốm - Chị Dậu đối phó với bọn cai lệ - Chị Dậu đánh lại tên cai lệ và người nhà lí trưởng để bảo vệ chồng c, Viết đoạn văn tóm tắt Nhận bát gạo bà lão hàng xóm giúp đỡ, Chị Dậu nấu nồi cháo cho chồng và ăn vì nhà đã nhịn đói từ hôm qua Anh Dậu chưa kịp đưa bát cháo lên miệng, cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào định trói và mang anh Dậu đình Chị Dậu hoảng hốt van xin mong chúng tha cho anh Dậu Song bọn chúng xông đến đánh trói anh Dậu và chị Tức quá bèn cự lại đánh ngã hai tên tay sai 4/ Củng cố - Thế nào là tóm tắt vb tự sự? Yêu cầu tóm tắt vb tự sự? - Nêu các bước tóm tắt vb tự 5/ Hướng dẫn tự học - Học bài theo ghi nhớ SGK Tìm đọc phần tóm tắt số tác phẩm tự đã học - Chuẩn bị bài" Luyện tập tóm tắt vb tự " Tiết sau học TLV E Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………_ (38) NS: ……./…… NG: 8A……/…… 8B……/…… Tiết 19 Tập làm văn LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ A MỤC TIÊU * Mức độ: Biết cách tóm tắt VBTS * Trọng tâm: Kiến thức: Các yêu cầu việc tóm tắt VBTS Kỹ năng: - Đoc – hiểu, nắm bắt toàn cốt truyện VBTS - Phân biệt khác tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết - Tóm tắt VBTS phù hợp với yêu cầu sử dụng *) KNS: + Ra định: lựa chọn cách tóm tắt VB + Giao tiếp trình bày suy nghĩ, ý tưởng phản hồi/ lắng nghe tích cực + Suy nghĩ sáng tạo, tìm kiếm và xử lí thông tin để tóm tắt theo yêu cầu khác Thái độ: : Yêu thích học tập môn, có ý thức vận dụng học tập văn B CHUẨN BỊ - GV: Nội dung bài học - HS: Chuẩn bị bài, phiếu học tập III PHƯƠNG PHÁP – KĨ THUẬT DẠY HỌC - P2: quy nạp, vấn đáp, trao đổi, hđ nhóm, thực hành viết tích cực - Kĩ thuật động não, trình bày phút IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Tóm tắt vb tự là gì? Yêu cầu và nêu các bước tóm tắt vb tự sự? Tóm tắt VBTS: dùng lời văn mình trình bày cách ngắn gọn nội dung chính Yêu cầu: Phản ánh trung thành nội dụng củaVB Các bước: Đọc kĩ VB, xác định nội dung chính cần tóm tắt, xếp các nội dung theo trình tự hợp lí, viết thành VB 3- Bài (30’) Yêu cầu HS nhắc lại các bước tóm tắt VBTS A/ Lý thuyết: GV: Cho H đọc yêu cầu bài tập H: Đọc bài tập GV: Yêu cầu H thảo luận theo nhóm bàn các câu hỏi sau: 1, Bản liệt kê trên đã nêu các việc tiêu biểu và các nhân vật quan trọng truyện Lão Hạc chưa? Nếu phải bổ xung thì em nêu thêm gì? B/ Luyện tập: Bài tập 1: a, Bản liệt kê đã nêu các việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng To (39) 2, hãy xếp các việc đã nêu theo trình tự hợp lí? ( GV ghi bảng phụ ) a, Lão hạc có người trai, mảnh vườn và chó vàng b, Con trai lão phu đồn điền cao su, lão còn lại cậu Vàng c, Vì muốn giữu lại mảnh vườn cho lão phải bán chó d, lão mang tiền dành dụm gửi ông giáo và nhờ ông trông coi mảnh vườn e, Cuộc sống ngày khó khăn, lão kiếm gì ăn nấy, ốm trận khủng khiếp f, Một hôm lão xin Binh tư ít bả chó g, Ông giáo buồn nghe binh tư kể chuyện h, Lão nhiên chết - Cái dội i, Cả làng không hiểu vì lão chết, Trừ Binh tư và ông giáo GV: Viết tóm tắt truyện LH vb thật ngắn gọn ( Khoảng 10 dòng ) H: Viết, đọc : GV uốn nắn, sửa GV: Tóm tắt đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” H: Thực các thao tác sau + Đọc để nắm nội dung Vb + Tìm các việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng * Sự việc tiêu biểu 1, Chị Dậu vừa múc cháo lên cho chồng, Anh Dậu chưa kịp ăn thì cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào quát, đòi trói kẻ thiếu sưu 2, Chị Dậu cố van xin tên tay sai 3, Cai lệ đánh chị, chị vùng lên quật tên tay sai đó * Nhân vật: Chị Dậu và tay sai + Sắp xếp các việc theo trình tự hợp lí + Viết vb tóm tắt lời văn mình LH song xếp còn thiếu mạch lạc b, Sẵp xếp các việc theo trình tự hợp lí - Viết vb tóm tắt Bài tập 2: Tóm tắt đoạn trích " Tức nước vỡ bờ" Bài tập 3: GV: Hai vb "tôi học"trong lòng mẹ khó tóm tắt? VB " Tôi học" và " Đúng hay sai? Trong lòng mẹ" khó H: Thảo luận: Tuy là tự yếu tố trữ tình tóm tắt vì các SV thường khá đậm nét, có lúc lấn át yếu tố tự -> đan cài với theo dòng Khó tóm tắt cảm xúc nhân vật tôi 4/ Củng cố - Nêu yêu cầu, các bước tóm tắt vb tự 5/ Hướng dẫn học nhà - Xem lại cách làm bài văn tự + đề số -> chuẩn bị tiết trả bài - Tiết sau hoc TLV RÚT KINH NGHIỆM (40) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… NS: ……./…… NG: 8A……/…… 8B……/…… Tiết 20 Tập làm văn TRẢ BÀI VIẾT SỐ – VĂN TỰ SỰ I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: Kiến thức: Giúp H nhận ưu khuyết điểm bài viết mình thể văn Tự ( kể ngôi thứ có yếu tố biểu cảm trũ tình đằm thắm ) Kỹ năng: - Rèn luyện các kĩ ngôn ngữ và xây dựng văn Thái độ: - Giáo dục tinh thần phê và tự phê, có ý thức vươn lên HS B Chuẩn bị : - Bài viết học sinh đã chấm chữa cụ thể - Sổ chấm chữa bài C Phương pháp – kĩ thâut dạy học: - Nhận xét, rút kinh nghiệm D Tiến trình dạy: 1- Ổn định (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (41) Hoạt động (2’) Hoạt động (3’) Hoạt động 3(7’) I Đề bài: Kể buổi khai trường để lại em ấn tượng sâu sắc II Tìm hiểu đề: - Thể loại : Tự (kết hợp miêu tả + biểu cảm) - Nội dung: Kể buổi khai trường để lại em ấn tượng sâu sắc - Phạm vi, giới hạn: + buổi khai trường + ấn tượng sâu sắc II Dàn ý : HS cần đạt được: Mở bài: Giới thiệu buổi khai trường đó Thân bài: Kể câu chuyện: -Kể lại các việc buổi khai trường đó, chú ý chọn các việc tiêu biểu, gây ấn tượng với mình- có kết hợp với miêu tả + biểu cảm Kết bài: Nêu cảm nghĩ thân ý nghĩa buổi khai trường với thân, với học trò nói chung (42) Hướng dẫn nhà: (2' ) - Ôn tập lại văn tự - Chuẩn bị : Miêu tả và biểu cảm văn tự Tiết sau học văn học E Rút kinh nghiệm: NS: ……./…… NG: 8A……/…… 8B……/…… Tiết 21+22 Văn CÔ BÉ BÁN DIÊM (An-Đéc-xen) I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Biết đọc – hiểu đoạn trích tác phẩm truyện - Sự thể tinh thần nhân đạo, tài NT xuất sắc nhà văn An - đéc – xen qua tác phẩm tiêu biểu 1.Kiến thức: - Giúp HS có hiểu biết bước đầu người kể chuyện cổ tích An -đéc – xen; - Nghệ thuật kể chuyện, cách tổ chức các yếu tố thực avf mộng tưởng tác phẩm - Lòng thương cảm tác giả em bé bất hạnh (43) Kỹ năng: - Kĩ bài bài dạy: + Đọc diễn cảm, hiểu,tóm tắt tác phẩm truyện + Phân tích số hình ảnh tương phản ( đối lập, đặt gần nhau, làm bật lẫn nhau) + Phát biểu cảm nghĩ đoạn truyện - KNS + Giao tiếp, trình bày, suy nghĩ, ý tưởng phản hồi/ lắng nghe tích cực tình cảnh đáng thương cô bé + Suy nghĩ sáng tạo: phân tích, bình luận + Tự nhận thức: xác định lối sống nhân ái yêu thương và chia se với người xung quanh Thái độ: Giáo dục lòng yêu thương người H B Chuẩn bị - GV: SGK, SGV , tư liệu tham khảo - HS: Soạn bài C Phương pháp-kĩ thuật dạy học - Đọc, gợi mở phân tích, bỡnh, trao đổi, vấn đáp, thảo luận nhóm: trình bày phút viết sáng tạo C Tiến trình bài học 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Cái chết cảu LH nhà văn NC miêu tả ntn? Từ cái chết đó, em suy nghĩ gì số phận và p/c người nông dân trước Cm tháng - 1945 *) Gợi ý: - Lão vật vã, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc, lão tru tréo, lại bị giật mạnh -> Cái chết miêu tả cụ thể, chi tiết với việc sử dụng liên tiêpa từ tượng hình từ tương -> tạo h/ả cụ thể, sinh động cái chết thê thảm, dội -> Phản ánh chân thực và sâu sắc số phận nghèo hèn người nhân dân trước Cm + Lão chết để giữu trọn tình thương người cha nhân hậu và lòng tự trọng người lương thiện -> Tg ca ngợi khẳng định phẩm chất tốt đẹp người n.dân + phê phán tố cáo XH phi nhân tính, tàn ác -> người 3- Bài Trên TG có không nhiều nhà văn chuyên viết truyện và gtruyện cổ tích cho thiếu nhi Những truyện cổ tích nhà văn Đan Mạch An-đéc–xen sáng tạo thì thật tuyệt vời Không trẻ khắp nơi vô cùng yêu thích, say mê đón đọc mà người lớn đủ lứa tuổi đọc mãi không chán “Cô bé bán diêm” là câu chuyện * Hoạt động 1: Hướng dẫn H tìm hiểu tg - I/ Giới thiệu chung: GV: hãy giới thiệu công tác An ? 1, Tác giả ( 1805 -1875 ) H: Trình bày SGK - Nhà văn tiếng Đan GV: củng cố Mạch và giới - Nhà văn Đan Mạch sinh 2-4-1805 thành phố cổ ÔĐen-Dê Cha ông la thợ đóng giày có tài kể chuyện năm 11 tuổi cha mất, ông phải tự kiếm sống sống lam lũ đã giúp ông thấu hiểu và thông cảm với cảnh đời khổ ải (44) - Ông là người tiếng có tài kể chuyện và đam mê văn học An lên thủ đô cô - Pen gơ theo đuổi ngành sân khấu Không thành công ông chuyển sang sáng tác thơ song thất bại - An - Đéc thực lừng danh với mẩu chuyện cổ tích Đây là truyện ngắn viết theo kiểu hư cấu truyện cổ tích Những tiếng ông là: Bộ quần áo Hoàng đế; chú lính chì dũng cảm, bầy chim thiên nga GV: Nêu xuất xứ Vb " Cô bé bán diêm " H: Là phần quan trọng cùng tên + Viết truyện cho thiếu nhi +Truyện ông nhẹ nhàng thấm đượm lòng yêu thương 2, Tác phẩm:" Cô bé bán diêm " - Là phần trọng tâm truyện ngắn cùng tên GV: Hướng dẫn H đọc: Đọc với giọng nhẹ nhàng, tình II/ Đọc hiểu văn : cảm Đọc – Chú thích : GV đọc: từ đầu -> Cứng đờ H2: Đọc đến " Về chầu thượng đế H3: Đọc đoạn còn lại GV: Nhận xét đánh giá việc đọc bài H GV: Cho H chú thích 2- 3- 4- 7- 8- 10- 11 SGk H: Đọc các chú thích GV: hãy tóm tắt vb "Cô bé bán diêm "bằng lời văn mình? H: Tóm tắt Đêm giao thừa giá buốt, em bé bán diêm mồ côi mẹ, đầu trần, chân đất đêm tối Em không dám nhà, sợ bố mắng vì ngày không ván que diêm nào Các ngôi nhà sáng đèn và sực nức mùi ngỗng quay Em ngồi nép góc tường lãnh lẽo trời lạnh đôi tay cứng đờ, em lấy diêm quẹt để sưởi cho đỡ rét Que diêm quẹt lên em tưởng mình ngồi trước lò sưởi Em quẹt que thứ bàn ăn ngỗng quay Cây thông nô en xuất sau lửa que diêm thứ Và người bà đã sau que diêm thứ tư Rồi em que diêm tất que diêm bao để giữ bà lại Cuối cùng linh hồn em thoe bà bay lên trời Hôm mồng tết, người ta phát xác chết em bé có đôi má hồng và đôi môi mỉm cười trời tuyết lạnh GV? Qua đọc và phân tích văn bản, hãy cho biết nội dung chính mà An- Đéc xen muốn thể qua văn này là gì? GV? Văn có nhân vật nào? Nhân vật chính truỵện là ai? Vì em xác định vậy? GV? Vb gồm phần? Giới hạn? Nội dung 2.Kết cấu – Bố cục : - Nội dung : Viết hoàn cảnh, thực và mộng tưởng và cái chết em bé bán diêm - Nhân vật chính: cô bé bán (45) phần?Nhận xét gì bố cục ấy? GV? Em có nhận xét gì hình thức kể chuyện tác giả văn này? HS: Kể đan xen các yếu tố thực và mộng tưởng GV? Vậy văn xuất phương thức biểu đạt nào? Phương thức nào là chính? GV: Căn vào đầu để có thể chia phần thứ thành đoạn nhỏ hơn? H: Căn vào lần quẹt diêm ( đoạn nhỏ ) GV: Đọc phần thứ vb ? Qua phần đầu cho em biết gia cảnh cô bé bán diêm có gì đặc biệt? H: Hoàn cảnh gia đình và c/s em bé thật đáng thương + Người bà hiền hậu thương yêu cháu đã mất, lại mồ côi mẹ +Gia sản tiêu tán không còn gì, em phải bán diêm để kiếm sống và luôn phải nghe lời mắng nhiếc chửi rủa người cha GV: Em có suy nghĩ gì hoàn cảnh em bé bán diêm qua loạt chi tiết trên? H: Hoàn cảnh sống tội nghiệp đáng thương: Nghèo đói, mồ côi, thiếu văn tình yêu thương chia sẻ, đồng cảm GV: và cô bé bán diêm xuất khoảng thời gian không gian nào? H: Trong đêm giao thừa rét buốt em bé đầu trần chân đất lang thang ngoài đường em ngồi nép vào số tg mong cho đỡ lạnh GV: Vì tác giả lại để cô bé cuất đêm giao thừa giá rét vậy? H: Đêm giao thừa giá người xum vầy hạnh phúc ngôi nhà mình, còn em lang thang cô độc ngoài đường phố Hơn Đan mạch là nướ lạnh nhiệt độ có xuống tới và chục độ không độ, tuyết rơi dầy đặc -> Diễn tả nỗi khổ cực em bé dường tăng gấp bội lần Tg chọn thời điểm này, tạo tương phản thống khổ em với không thông cảm thờ người với kiếp người khổ cực Xh GV: Liệt kê h/ả tương phản đối lập nhà văn s.dụng nhằm khắc hoạ nỗi thống khổ cô bé? H: - Ngôi nhà trướ đây >< nhà - Trời đông giá buốt >< Em đầu trần - Cửa sổ nhà sáng đèn, phố sực nức mùi ngỗng quay >< Em lang thang trên đường phố b/ diêm -> Mạch lạc hợp lí - PTBĐ: tự sự+ miêu tả, biểu cảm 3, Phân tích a, Hình ảnh cô bé bán diêm - Gia cảnh đáng thương: người thân yêu em là mẹ và bà đã từ lâu, nỗi khổ khiến người bos trở nên thô bạo, em phải bán diêm để kiếm sống - Trong đêm giao thừa giá lạnh, cô bé bán diêm bất hạnh phải chịu cảnh cô đơn, đói rét, không nhà, không người yêu (46) diêm, bụng đói cật rét GV: Qua h/ả tương phản, em có ấn tượng ntn cảnh cô bé b/diêm? H: Cô bé đáng thương, có sống cay đắng thiếu tình yêu thương, quan tâm cha , luôn sống sợ hãi, đói nghèo, đau khổ bất hạnh và cô độc GV: Qua việc khắc hoạ h/ cảnh cô bé bán diêm tác giả đã bộc lộ thái độ t/cảm gì? H: Niềm xót xa thương cảm trước số phận đau khổ cô bé bán diêm, kiếp người tội nghiệp Xh GV: Đọc phần văn thứ 2?( Từ chỗ “ Chà! Giá quẹt….thượng đế” GV: Căn vào đâu để có thể chia phần thứ thành đoạn nhỏ hơn? HS: Căn vào lần quẹt diêm GV: Em bé đã quẹt diêm để làm gì? và đã quẹt tất lần? Trong các lần đó, lần nào là khác biệt cả? HS: Quẹt diêm để sởi ấm vì chân tay em đã cứng đờ Quẹt tất lần Bốn lần đầu, lần quẹt que, lần cuối cùng em quẹt hết số diêm còn lại bao GV: Những lần quẹt diêm em đã thấy gì? Những h/ả có thật không? HS: - Quẹt que diêm thứ - Lò sởi - Quẹt que diêm thứ - Bàn ăn thịnh soạn - Quẹt que diêm thứ - Cây thông nô en - Quẹt que diêm thứ - Gặp bà hiền hậu - Quẹt que diêm thứ - Hai bà cháu chầu thợng đế Tất h/ả đó a/sáng lần quẹt diêm -> Tất là mộng tưởng GV: Vì lần quẹt diêm, lửa cháy sáng ấm lên thì mộng tưởng lại đến với em Điều này có thường xảy sống người không? HS: Mộng tưởng xảy người nghèo khổ, bất hạnh họ lâm vào hoàn cảnh thật éo le, khắc nghiệt cô bé bán diêm - Khi sống thực quá khổ, họ phải mơ ước đến sống tốt đẹp hơn, ước mơ đó có thể là mộng tưởng Điều này đã làm nên đặc điểm bật đoạn văn đó là đan xen thực và mộng tởng, khiến câu chuyện thương tâm lại hẫp dẫn cái chất thơ kì diệu nó GV? Trong lần quẹt diêm thứ nhất, hình ảnh lửa - Nghệ thuật tương phản đối lập -> Nổi bật h/cảnh đáng thương, cay đắng: đói nghèo, đau khổ, bất hạnh, thiếu tình yêu thương, b, Thực tế và mộng tưởng Mộng tưởng Thực tế (47) miêu tả nào? HS: Xanh lam, trắng ra, rực hồng lên GV? Em có nhận xét gì cách miêu tả tác giả? HS: Sử dụng tính từ miêu tả lửa biến đổi kì diệu, phong phú GV? Với biến đổi kì diệu lửa, em bé đã ước ngồi trước lò sưởi với hình đồng Theo em, vì lại vậy? HS: Lúc em đầu trần, chân đất, lang thang ngoài đường phố đầy tuyết rơi và gió lạnh, đôi bàn tay cứng đờ em cần sưởi ấm GV? Qua mộng tưởng ngồi trước lò sưởi, em biết ước mơ gì cô bé bán diêm? HS: ước mơ sưởi ấm ngôi nhà thân thuộc mình… GVbình: Chỉ que diêm quẹt lên mênh mông giá rét, nó đã thắp lên em ước mơ thật đẹp đẽ, ám áp và giản dị biết bao- đó là ước mơ sưởi ấm đêm giao thừa cô đơn, giá lạnh em bé bất hạnh GV? Nhưng que diêm tắt thì thực tế nào đã lên với em? HS: Lò sưởi biến mất, nghĩ đến việc cha gao cho bán diêm, lo sợ nhà bị cha đánh vì không bán bao diêm nào GV? Qua suy nghĩ và diều cô bé lo sợ, em cảm nhận gì từ cách đối xử người cha? HS: Cái nghèo, cái khổ đã biến người cha thành người cục cằn, khô héo tình cảm… GV? Em nghĩ gì thân phận cô bé bán diêm qua chi tiết vừa phân tích trên? HS: Đó là cô bé côi cút, bất hạnh… GV: Khi chẳng còn ôm ấp, chở che, em còn cách gửi ước mơ mình vào que diêm bé nhỏ GV? Nhắc lại lần quẹt diêm thứ 2, em bé mộng tưởng thấy điều gì? Trong mộng tưởng em bé, có hình ảnh nào giống cổ tích?( ngỗng quay nhảy ra…) GV? Qua mộng tưởng đó, em đoán biết ước mơ nào cô bé? Tại em bé lại có ước mơ đó? HS: Khao khát ăn ngon là ước mơ xuất phát từ thực tế.Điều này hoàn toàn phù hợp với cầu em bé, vì với em lúc này sau cái rét là cái đói Suốt ngày em bán diêm không ăn gì, và vào cái thời khắc giao thừa, em bé nào lại không nhớ đến mâm cỗ - Ngồi trước lò sưởi => Mong ước sưởi ấm ngôi nhà thân thuộc - Lò sưởi biến mất, nghĩ đến cha, lo sợ bị đánh ->Bất hạnh - Bàn ăn với đồ đạc quý giá, ngỗng quay => Khao - Bức tường dàyđặc, phố xávắng teo, tuyết phủ trắng xóa, (48) gia đình ấm cúng Bàn ăn điều tự nhiên tất yếu em bé lúc này Vì là ước mơ nên bàn ăn sang trọng ngộ nghĩnh trẻ thơ và thú vị GV? Khi que diêm tắt thì thực tế nào thay cho mộng tưởng? HS: Bàn ăn biến mất, phố xá vắng teo GV? Em cảm nhận nào thiên nhiên và người lúc này?( Thờ ơ, vô tình…) GV? Giữa thiên nhiên và người thì cảnh nào đáng em suy nghĩ nhất? Vì sao? HS: Cảnh người Con người quá thờ ơ, vô tình… Giá người khách qua đường đông đúc động lòng trắc ẩn, bố thí cho em vài xu thừa mua cho em vài hộp diêm thì em đã nhà….Đằng này, họ lạnh lùng, thờ ơ, không thèm đếm xỉa khổ em GV? Điều này giúp em hiểu gì xã hội và người thời đại An- Đéc- xen? HS: Xã hội lạnh lùng, vô nhân đạo, thiếu vắng tình người GV? Lần thứ quẹt diêm, em đã thấy gì? HS: Thấy cây thông Nô- en… GV: Người Châu âu có phong tục dịp lễ Nô- en và tết dương lịch, họ trang trí nhà cửa mình cây thông nhỏ kết nối nhiều đèn hoa để mừng đón mùa giáng sinh vui vẻ, an lành… GV? Từ mộng tưởng đó, em biết ước mơ gì em bé?( ước mơ vui chơi) GV? Theo em, mộng tưởng và ước mơ đó có hợp lí và tự nhiên không ? HS: Sau ước mơ sưởi ấm, ăn no, trẻ em là vui chơi giải trí Và vào lúc giao thừa h/ả cây thông nô en là niềm ao ước em bé các nước tây âu- là niềm vui năm Chỉ có điều đây là cây thông mơ ước mộng tưởng em nên nó trang trí lộng lẫy cây thông mà em thấy qua cửa kính nhà buôn giàu có GV? Khi diêm tắt thì điều gì đã xảy ra? HS: Cây thông biến mất, hàng ngàn nến rực sáng bay lên thành ngôi trên trời ->Đây là chi tiết thú vị, vừa bay bổng lãng mạn GV? Em nhận xét nào mộng tưởng và thực tế lần này? HS: Thật kì diệu vì thực tế lần này không giống lần trước Que diêm tắt mộng tưởng tươi đẹp khát ăn gió thổi vi ngon vu…; người vội vã,lãnhđạm -> Thiên nhiên vô tình, người vô tâm - Cây thông Nô- en với hàng ngàn nến sáng rực -> Cảnh đẹp huyền thoại => ước mơ vui chơi - Cây thông biến mất, nến bay lên thành ngôi -> Thực tế và mộng tưởng hòa quyện vào (49) còn , đó là nến bay lên hóa thành ngôi trên trời… GV? Điều đó có ý nghĩa gì không? HS: Thực tế và mộng tưởng hòa quyện vào Đúng là mộng tưởng đã chiến thắng thực Em đã tin vào giới khác, đó là giới linh hồn… GV? Khi que diêm thứ tư sáng lên, em đã nhìn thấy gì? ( Bà mỉm cười với em) GV? Trong cái ánh sáng xanh tỏa nến, người bà mỉm cười với cô bé , điều đó cho em cảm nhận cô bé sống giới nào?( Thế giới kì diệu truyện cổ tích) GV? Trong cái giới đó, em bé nói gì với bà? HS: Bà cho cháu theo với… GV? Từ lời nói đó, em hiểu cô bé mong ước điều gì? Tại em có mong ước đó? HS: ước mong sống bên bà, bà yêu thương, che chở vì bố là người thân còn lại mà ghẻ lạnh em, người xung quanh thờ , lãnh đạm em, em còn bà là người thân yêu GV? Em nghĩ nào ước mơ em bé? HS: ước mơ giản dị, ngây thơ chân thành gắn liền với tuổi thơ sáng và nhân hậu em Đó là khát vọng chính đáng GVbình: Những ước mơ em thật giản dị, ngây thơ, gắn liền với tuổi thơ sáng em Em khao khát có sống đầy đủ vật chất, hưởng thụ thú vui tinh thần, sống gia đình yên ấm, hạnh phúc Đó là ước mơ, là khát vọng chính đáng muôn đời em bé nói riêng và người nói chung GV? Theo em, ước mơ và mộng tưởng này diễn có hợp lý không? Vì sao? HS: Các mộng tưởng diễn lần luợt thật hợp lí Vì nó đúng với h/cảnh sống và phù hợp với ước mơ em lúc này: vì rét-> ước có lò sưởi, đói-> ước có bàn ăn, giao thừa-> ước cây thông Nô- en để vui chơi, nhớ bà-> ước bà xuất hiện…=> điều đó hoàn toàn phù hợp với tâm lý nhân vật GV chuyển ý: Khi em bé nói “ cháu van bà… với bà”, có thể đến phút giây này em đã sức tàn lực kiệt, gục xuống cạnh tường buốt giá Em lịm dần và trôi vào giấc mơ đẹp, diêm tắt, ảo ảnh biến - Bà - Diêm tắt, mỉm cười bà biến với em mất… => ước mơ bên bà, bà che chở, yêu thương; không còn buồn đau, đói khổ => ước mơ giản dị, ngây thơ, chân thành- khát vọng chính đáng (50) GV? Đến lúc này, em bé đã vội vã làm gì? Em thấy gì lần quẹt diêm này? HS: Em quẹt tất que diêm còn lại và em thấy bà lên to lớn, hai bà cháu nắm tay bay lên, không còn đói rét, buồn đau… GV? Nêu cảm nhận em hình ảnh này? HS: Đó là hình ảnh bay bổng, diệu kì Thế giới mà em đến là giới tươi đẹp, không còn buồn đau đói rét… GV: Cuối cùng hai ba cháu cùng bay lên để chầu thượng đế, đó là mộng tưởng cuối cùng cái đêm đầy bất hạnh kì diệu Để giữ lại h/ả người bà yêu quí em đã quẹt tất que diêm còn lại bao Thế là cảnh huy hoàng rực rỡ trước mắt em Một mộng tưởng thật đẹp và thánh thiện tuổi thơ đã đến với em toả sáng tâm hồn em, đưa em giới vĩnh cùng người bà yêu quí GV? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để xây dựng tình truyện ? Biện pháp nghệ thuật dó giúp em cảm nhận gì hình ảnh cô bé bán diêm? HS: Xây dựng mộng tưởng phù hợp với hoàn cảnh sống và tâm lí nhân vật - Khéo léo đan xen thực và mộng tưởng Kết hợp tự sự, tả biểu cảm - Tương phản-> Gợi hình ảnh cô bé bị bỏ rơi, đói rét, cô đơn, luôn khát khao sống ấm no, hạnh phúc GV? Qua mơ ước cô bé, em hiểu nhà văn có mong ước gì? HS: Mong ước tất em bé, tất người, là người nghèo khổ vượt qua thực tế phũ phàng để vươn tới sống ấm no, hạnh phúc-> Đó chính là lòng nhân đạo nhà văn GV? Trong số mộng tướng ấy, mộng tưởng nào gắn với thực tế, mộng tưởng nào tuý là mộng tưởng? Vì sao? HS: Tất các mộng tưởng: Lò sởi, bàn ăn, cây thông nô en, người bà lên qua bốn lần quẹt diêm gắn với thực tế, là nhớ lại điều em đã nhìn thấy trước đây và nó đã trở thành mộng tưởng lung linh toả sáng tâm hồn em - Duy có lần cuối cùng không gắn với thực tế mà tuý là mộng tưởng: " hai bà cháu … thợng đế " Đây là ước mơ đẹp đẽ mãnh liệt em bé đau khổ bất hạnh Em đã đến với vầng sáng rực rỡ em cùng bà bay lên, đến nơi chẳng còn đói rét đau buồn Một mộng tưởng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc - Bà to lớn, đẹp lão, bà cháu nắm tay bay lên, không còn đói rét buồn đau-> em từ giã cõi đời -> Nghệ thuật tương phản, đan xen thực và mộng tưởng=> gợi hình ảnh cô bé bị bỏ rơi, đói rét, cô độc, luôn khát khao sống ấm no, hạnh phúc (51) -> Nghệ thuật kể chuyện khéo léo đan xen thực và mộng tưởng GV chuyển ý: Em từ giã cõi đời mang mình mộng tưởng tươi đẹp Cái chết em nhà văn tái laji nào và tình cảm tác giảdành cho em bé sao-> nội dung cuối bài GV: Đọc đoạn cuối vb? Cô bé đã chết vì điều gì? H: Vì đói, rét, vì thiếu tình yêu thương, chia sẻ quan tâm người GV: Tìm câu văn miêu tả thi thể cô bé bán diêm từ đó em có cảm nhận ntn cái chết ấy? H: Đọc câu văn miêu tả cái chết cảu cô bé bán diêm -> Cái chết thản mãn nguyện vì đã sống giây phút hạnh phúc mộng tưởng GV: Từ đó cho em cảm nhận gì nhà văn An Đéc Xen? H: Giàu tình yêu thương, niềm tin vào người, luôn khát khao điều đẹp đẽ cho kiếp đời bất hạnh * Hoạt động 3: Hướng dẫn tổng kết GV: Nêu giá trị nd - Nghệ thuật đặc sắc vb? -Nội dung: Từ sống và cái chết cô bé bán diêm, tác giả muốn gửi gắm lòng yêu thương và khát khao đem đến cho người sống tốt đẹp - Nghệ thuật : Kể chuyện hấp dẫn phương thức: tự + miêu tả + biểu cảm Sử dụng nghệ thuật tương phản đối lập, đan xen thực tế và mộng tưởng giàu xúc động lòng người c, Lòng thương cảm tác giả em bé bất hạnh - Đồng cảm với khát khao hạnh phuchs em bé -Cách kết thúc truyện thể nỗi dạy dứt, nỗi xót xa nhà văn em bé bất hạnh 4, Tổng kết a) Nghệ thuật: Miêu tả rõ nét cảnh ngộ và nỗi cực em bé chi tiết,hình ảnh đối lập -Sắp xếp trình tự việc nhằm khắc họa tâm lí em bé cảnh ngộ bất hạnh b) Ý nghĩa văn bản; Truyện thể niềm thương cảm sâu sắc nhà văn số phận bất hạnh c, Ghi nhớ: SGK III, Luyện tập - Ghi nhớ : sgk (68) * Hoạt đông 4: Hướng dẫn H luyện tập GV: Tóm tắt lại vb " Cô bé bán diêm" Bằng lời văn mình H: Tóm tắt 4/ Củng cố * Nhận định nào nói đúng t/c câu truyện " Cô bé bán diêm (A) Cô bé bán diêm là truyện có hậu B Cô bé bán diêm là truyện cổ tích có hậu C, Cô bé bán diêm là truyện cổ tích thần kì D, Cô bé bán diêm là truyện ngắn có tính bi kịch ? Trình bày ND, NT truyện? (52) 5/ Hướng dẫn học nhà và chuẩn bị bài sau: - Đọc diễn cảm đoạn trích Ghi lại cảm nhận em chi tiết nghệ thuật trương phản đoạn trích Chuẩ bị bài ‘Đánh nhau…gió’ Tiết sau học tiếng việt E Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: …… /… … NG: 8A….… /.…… 8B…… /……… Tiết 23 Tiếng việt TRỢ TỪ, THÁN TỪ I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Hiểu nào là trợ từ, thán từ, các loại thán từ - Nhận biết và hiểu tác dụng trợ từ, thán từ VB - Biết dùng trợ từ, thán từ các trường hợp giao tiếp cụ thể Kiến thức: - Khái niệm trợ từ, thán từ - Đặc điểm và cách sử dụng trợ từ thán từ Kỹ năng: - Dùng trợ từ thán từ phù hợp nói và viết - KNS: + Ra định, sử dụng trợ từ, thán từ phù hợp với tình gt + Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách sử dụng trợ từ thán từ Thái độ: : Có ý thức sử dụng để tăng tính hình tượng, biểu cảm nói và viết B Chuẩn bị - GV: SGK, SGV, STK -> soạn bài, ƯDCNTT - HS: Chuẩn bị bài, phiếu học tập C Phương pháp-kĩ thuật dạy học - P2: quy nạp, Phân tích các tình mẫu, thực hành, đàm thoại, vấn đáp - Kĩ thuật động não D Tiến trình bài học 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Phân biệt từ địa phương và biệt ngữ XH? ? Đặt câu với từ ngữ địa phương và b/ ngữ XH? * Đáp án: Từ ngữ ĐP là từ dụng số địa phương định Biệt ngữ XH: dụng nhóm, tầng lớp XH định 3- Bài (30’) * Hoạt động 1: Hướng dẫn H tìm hiểu KN trợ từ A/ Lý thuyết I, Trợ từ GV: Đọc VD SGK 65 H lớp quan sát điểm Khảo sát ngữ liệu giống và khác ý nghĩa câu trên? H: Thảo luận *Giống nhau: Cả câu trên thông báo việc Nó ăn bát (53) cơm * Khác nhau: + Câu: "Nó ăn bát cơm " Chỉ thông báo việc đã diễn cách khquan không có ý nghĩa nhấn mạnh biểu thị thái độ việc câu còn lại + Câu: " Nó ăn bát cơm" có từ “những” kèm " bát cơm " biểu thị ý nhấn mạnh, đánh giá người nói việc" ăn bát cơm" là nhiều so với b/ thường + Câu " Nó ăn có bát cơm" Bởi từ " có " kèm " bát cơm" có ý nghĩa nhấn mạnh b thị thái độ việc ăn bát cơm là ít so với mức bình thường GV: Vậy từ "Những , có "đi kèm từ ngữ "2 bát cơm"trong câu để nhằm mục đích gì? H: Những có kèm " bát cơm " để nhấn mạnh ý và biểu thị thái độ đánh giá người nói việc nói đến câu -> Trợ từ GV: Từ đó, em hiểu trợ từ là gì? Thường gặp từ nào? Đặt câu có sử dụng trợ từ? H: Trình bày ghi nhớ: KN trợ từ - Đặt câu: - Chắc là bạn ốm - Dường gió - Chính tôi làm việc đó *GV nêu VD lưu ý Hiện tượng chuyển loại: - chính ( nhân vật chính) -> Trợ từ - Những ( bàn) -> lượng từ - Có ( có vở) -> Đại từ * Hoạt động 2: Hướng dẫn H tìm hiểu KN thán từ GV: Đọc VD và chú ý TN in đậm? Các từ in đậm: A, này, vâng câu trên biểu thị điều gì? H: Thảo luận: - A: Bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên, trách mọc cậu Vàng -> Lão Hạc ( lão đọc đc ánh mắt nó) - này: Dùng để gọi - vâng: Dùng để đáp lại lời người khác GV: Nhận xét cách dùng các từ: này, a vâng cách lựa chọn câu trả lời đúng? H: Thảo luận và lựa chọn phương án a,d GV: Từ đó, em hiểu thán từ là gì? có loại? kể thán từ thường gặp? Đặt câu? - Các từ " Những, có" kèm " bát cơm" để nhấn mạnh ý và biểu thị thái độ đánh giá người nói việc nói câu-> Trợ từ 2, Ghi nhớ: SGK * Lưu ý: - Trợ từ không dùng đối lập làm câu thành phần câu, cụm từ - Trợ từ thường các từ loại khác chuyển thành II, Thán từ 1, Khảo sát ngữ liệu: - A: Bộc lộ cảm xúc - Này: Dùng để gọi - Vâng: Dùng để đáp * Cách dùng: - Bộc lộ tình cảm, gọi đáp - Thường đứng đầu câu có tách thành câu đặc biệt -> Thán từ - loại thán từ -> bộc lộ tình cảm, cảm (54) H: Trình bày ghi nhớ Đặt câu + Cao ôi, biển đẹp quá! + Này, cậu chơi với tớ đi! + Dạ, trường cháu đây rồi! xúc: a, ái, ơ, ôi -> gọi đáp: này, ơi, vâng, dạ… 2, Ghi nhớ B/ Luyện tập * Hoạt động 3: Hướng dẫn H luyện tập Bài tập Các định trợ từ ( H thảo luận n/ bàn ) a, Chính c, Ngau ( nhấn mạnh vào đối tượng tôi ) g: Là i, Những Bài tập 2: Giải thích nghĩa các trợ từ in đậm ( làm bài theo nhóm tổ ) Tổ 1/ a: Lấy ( Nhấn mạnh ý tối thiểu ) Tổ 2: / B: Nguyên (Chỉ riêng thứ nào đó, không có gì thêm không có gì khác Đến: nhấn mạnh mức độ cao đối tượng Tổ 2/ C: Cả: Nhấn mạnh đối tượng so sánh " tôi" Cử: Nhấn mạnh ý khẳng định việc nêu câu Bài tập 3: Tìm các thán từ: a, Các thán từ bộc lộ t/c, cảm xúc người nói: à, ấy, chao ôi, Chán/ từ dùng để gọi đáp: này, vâng Bài tập 4: Nêu tác dụng b/ lộ cảm xúc các thán từ a, Ha ha: c xúc vui mừng , tán thưởng, thoải mái c, ái ái: cảm xúc cảm giác bị đau đột ngột d, than ôi: Cảm xúc đau buồn thương tiếc Bài tập 5-6 Đặt câu với thán từ - Trợ từ a, Gớm, cậu giận mình mãi - A! Tớ làm bài toán khó này b, Ngày em không giải bài tập này à? - Chính tôi làm việc này Bài tập 7: - Viết đoạn văn tự với đề tài tự chọn đó có sử dụng thán từ, trợ từ - H đọc: GV đánh giá nhận xét 4/ Củng cố - Thế nào là thán từ? trợ từ? Kể tên thán từ, trợ từ thường gặp 5/ Hướng dẫn nhà và chuẩn bị bài mới: - Vặn dụng kiến thức đã học để nhận biết trợ từ, thán từ văn tự chọn - Chuẩn bị bài: ‘Tình tháo từ’ Tiết sau học tập làm văn E Rút kinh nghệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (55) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: …… /… … Tiết 24 Tập làm văn NG: 8A….… /.…… 8B…… /……… MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ I Mục tiêu cần đạt: * Mức độ: Nhận và hiểu vai trò các yếu tố miêu tả, biểu cảm VBTS - Biết cách đưa các yếu tố MT, BC vào bài văn TS Kiến thức: - Vai trò các yếu tố kể VBTS - Vai trò cuả các yếu tố MT, BC VBTS - Sự kết hợp các yếu tố MT và biểu lộ tình cảm VBTS Kỹ năng: - Nhận và phân tích tác dụng các yếu tố MT và BC VBTS - Sử dụng kết hợp các yếu tố MT và BC làm văn TS *)KNS:+ Giao tiếp trình bày ý tưởng; trao đổi để xác định yếu tố MT và BC, kết hợp, mục đích, ý nghĩa việc kết hợp yếu tố đó văn TS + Ra định: sử dụng yếu tố MT và BC để nâng cao hiệu bài văn TS Thái độ: : Chủ động tự giác học tập B Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, STK -> soạn bài, bảng phụ, bảng nhóm - HS: Chuẩn bị bài, phiếu học tập C Phương pháp –kĩ thuật dạy họ - P2: quy nạp, vấn đáp, trao đổi, hđ nhóm, thực hành viết tích cực - Kĩ thuật động não, tư D Tiến trình bài học: 1- Ổn định tổ chức : 2- Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các bước tóm tắt văn tự sự? Yêu cầu văn tóm tắt? * Yêu cầu - Tóm tắt văn tự theo các bước: + Đọc kĩ tác phẩm + Xác định nội dung cần tóm tắt + Sắp xếp nội dung theo trình tự hợp lí + Viết thành văn tóm tắt - Văn tóm tắt phải ngắn gọn, trung thành với văn gốc .3- Bài : Trong các văn đã học từ đầu năm, em thấy có điểm chung gì phương thức biểu đạt? (kết hợp các phương thức tự + miêu tả + biểu cảm).Việc kết hợp các phương thức đó tạo nên điều gì cho các văn bản? (sức hấp dẫn) Việc kết hợp các yếu tố này với nào để có hiệu Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm * Hoạt động 1: Hướng dẫn H tìm hiểu kết hợp các yếu A/ Lí thuyết : tố kể, tả, biểu cảm vb tự I, Sự kết hợp các yếu tố kể, GV: Nhắc lại vai trò các yếu tố kể, tả, b/c? tả và bộc lộ tình cảm H: - Kể: tập trung kể lại hành động việc làm n/v văn tự (56) - Tả: Khắc hoạ, tái m sắc t/chất, s.vật, việc - B/c:Bày tỏ thái độ c.xúc người viết trước việc, GV: Đọc phần trích sgk?Đây là đoạn văn tự sự, đúng hay sai? H: Đọc đoạn trích-> đây là đoạn văn tự GV yêu cầu H thảo luận nhóm GV: Đoạn văn kể lại chuyện gì? H1: Kể lại gặp gỡ đầy cảm động nhân vật tôi với người mẹ sau bao ngày xa cách GV: Tìm và yếu tổ miêu tả và yếu tố bc đoạn văn trên? Cho biết các yếu tố này đứng riêng hay đan xen với yếu tố tự sự? H: * Yếu tố miêu tả: tẩ người + Tôi ( Bé hồng): Thở hồng hộc, trán dẫm mồ hôi, ríu chân lại + Mẹ kéo tay tôi, xoa đầu tôi, tôi oà lên khóc + Mẹ thấm nước mắt cho tôi xốc nách tôi lên xe + Gương mặt mẹ: Tươi sáng, đôi mắt trong, nước da mịn, bật màu hồng gò má + Đầu áp, đầu mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi 1,Phân tích ngữ liệu: Đoạn trích vb " Trong lòng mẹ" - ND: gặp gỡ cảm động chú bé Hồng với mẹ - Yếu tố miêu tả: + thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, ríu chân + mẹ kéo tay,xoa đầu, oà khóc, + Mẹ thấm nước mắt, xốc nách tôi + Mẹ không còm cõi, gương mặt tươi sáng, * Yếu tố biểu cảm ( T/cảm mẹ ) -Yếu tố biểu cảm: + Hay sung sướng thuở còn sung túc + Hay sung sướng + tôi thấy cảm giác ấm áp mơn man khắp da + Tôi thấy cảm thịt, thở khuôn miệng xinh xắn thơm tho giác lạ thường + Phải bé lại + Phải bé lại người mẹ có êm dịu vô cùng * Qua các chi tiết trên ta thấy các yếu tố tả, biểu cảm không đứng riêng mà đan xen vào nhau, đan xen kết hợp yếu tố kể - Miêu tả là để biểu cảm tình cảm người thương bộc lộ dáng vẻ, cử chỉ, thái độ hành động miêu tả gợi lên - Có yếu tố biểu cảm đứng riêng Khi tg muốn nhấn mạnh khắc sâu t/c cảm xúc nhân vật => Các y/tố MT, BC đan GV: Thử bỏ hết các yếu tố miêu tả, biểu cảm đoạn xen với các y/tố tự văn trên các em có đoạn văn kể người và việc ntn? Hãy đối chiếu với đoạn ng/ và nêu n/ xét? H: Đoạn văn mà GV đã ghi lên bảng phụ: Chạy chầm chậm Mẹ tôi vẫy tôi Tôi duổi kịp và trèo lên xe Meh kéo tay xoa đầu tôi hơi, tôi khóc mẹ tôi khóc Mẹ lấy vạt áo thấm nước mắt cho tôi xốc nách tôi lên xe, ôm tôi vào lòng từ ngã tư câu gì? -> Đoạn văn trên kể lại việc hai mẹ gặp Nhưng t/c mẹ chưa đượ bộc lộ rõ Người đọc chưa hình dung t/c mẹ (57) -> Lờ kể đơn điệu, khô khan, thiếu sinh động, hấp dẫn, không gợi cx lòng người đọc, không thể t/c, thái đọ người viết với nvvà sv kể GV: Từ đó rút kết luận vai trò, tác dụng yếu tố tả, biểu cảm kể chuyện? H: Yếu tố miêu tả giúp cho việc kể lại thêm sâu sắc, sinh động - yếu tố b/cảm giúp người viết thể tình cảm, cảm xúc, ý nghĩ GV: Thử bỏ hết các yếu tố đoạn văn trên, để lại các câu văn miêu tả và biểu cảm thì đoạn văn bị ảnh hưởng sao? H: Thảo luận: Nếu để lại các câu văn miêu tả và biểu cảm thì người đọc khó hình dung câu chuyện họ thấy hai mẹ thương Nhưng việc xảy ntn, đâu, diễn biến và kết thúc ntn thì không rõ Vậy vai trò yếu tố kể văn tự quan trọng và cần thiết Nó dựng lên cái khung câu chuyện, cho người đọc thấy diễn biến cốt truyện Các yếu tố tả, biểu cảm có thể vào việc phát triển GV: Từ ví dự trên, em rút mối quan hệ các yếu tố kể, tả, biểu cảm vb tự sự? H: Khi kể thường đan xen tả + B/c GV: Trong vb tự yếu tố tả + Biểu cảm có vai trò ý nghĩa gì? H: Yếu tố tả: Làm cho việc kể thêm sinh động và lên thật - Yếu tố biểu cảm cảm xúc việc nhân vật kể - Đọc to rõ ràng ghi nhớ SGK Hoạt động 2: Luyện tập - Vai trò: + Yếu tố miêu tả giúp cho sv đựơc kể thêm sinh động + Yếu tố biểu cảm giúp cho câu chuyện thêm ý nghĩa, sâu sắc + Y/ tố kể có vai trò dựng lên cái khung câu chuyện-> quan trọng 2, Ghi nhớ: SGK B , Luyện tập Bài tập Tìm đoạn văn vb tôi học và tức nước vỡ bờ có sử dụng yếu tố biểu cảm A, Vb tôi học ( Đoạn đầu vb) - Yừu tố kể: Kể lại tình gợi nhớ kỉ niệm lần đầu tiên học - Y tố tả: Gợi thời gian, thời gian, k2 buổi tựu trường - Y tố biểu cảm: Gợi cảm xúc sáng… B, Tức nước vỡ bờ: Đoạn văn kể chi dậu đánh với cai lệ - Kể lại việc đánh chi Dởu - Cai lệ (58) - Y tố tả: Giúp người đọc h/ dung rõ dạng thất bại thảm hại cai lệ và sức mạnh người đàn bà lực điền - y tố b/c: THái độ mỉa mai tg -> Cai lệ Bài tập Viết vb tự có sử dụng y tố miêu tả + Bc Gợi ý: - Sự việc: Giây phút đầu tiên gặp lại người thân sau bao ngày xa cách - Nhân vật: Có " Tôi" , bà ( Ông, cha, mẹ, bạn ) - Ngôi kể: Kể ngôi thứ nhân xưng - Chi tiết tả: Cử chỉ, hành động, lời nói Biểu cảm: bộc lô cảm xúc giây phút đầu tiên gặp lại người thân * H viết bài, đọc : GV nhận xét đánh giá 4/ Củng cố - Sự kết hợp y tố tả + tả + Bc văn tự biểu ntn? - Y tố miêu tả, bc có vai trò gì? 5/ Hướng dẫn nhà: - Vân dụng kiên thức bài học để đọc –hiểu,cảm thụ tác phẩm tự có sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm Tập viết đoạn văn có yếu tôe trên - Chuẩn bị bài:’Luyện tập viết …….biểu cảm’ Tiết sau học văn học E Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: …… /… … NG: 8A….… /.…… 8B…… /……… Tiết 25+26 Văn ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ (Trích Đôn-ki-hô-tê) - Xéc – van – tét- I Mục tiêu cần đạt: * Mức độ: - Cảm nhận đúng các hình tượng và cách xây dựng các nhân vật này đoạn trích Kiến thức: - Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật,sự kiện, diễn biến truyện qua đoạn trích tác phẩm Đôn Ki – hô - tê - ý nghĩa cặp nhân vật bất hủ mà Xéc – van – tét đã góp vào VH nhân loại: Đôn Ki – hô - tê và Xan – chô Pan – xa Kỹ năng: - Nắm bắt diễn biến các kiện đoạn trích - Chỉ chi tiết tiêu biểu cho tính cách nhân vật ( Đôn Ki – hô - tê và Xan – chô Pan – xa) miêu tả đoạn trích (59) *) KNS: GD lối sống có lí tưởng đẹp Thái độ: Giáo dục HS có tinh thần làm việc nghĩa hiệp B Chuẩn bị: - Gv: SGK, SGV, bảng phụ, tài liệu tác giả và tác phẩm - Hs: Đọc, tóm tắt, soạn bài C Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Đọc, gợi mở phân tích, vấn đáp, đàm thoại, trao đổi, vấn đỏp, thảo luận nhóm: - Kĩ thuật động náo, suy nghĩ trình bày phút viết sáng tạo D Tiến trình bài học: 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Nêu gia trị nghệ thuật và ý nghĩa văn ‘Cô bé bán diêm”? đọc thuộc lòng đoạn văn em thích? *) Gợi ý: (10 đ) -Nghệ thuật: Miêu tả rõ nét cảnh ngộ và nỗi cực em bé chi tiết,hình ảnh đối lập -Sắp xếp trình tự việc nhằm khắc họa tâm lí em bé cảnh ngộ bất hạnh - Ý nghĩa văn bản; Truyện thể niềm thương cảm sâu sắc nhà văn số phận bất hạnh - Đọc thuuoj lòng 3- Bài mới: Yêu cầu học sinh trình bày hiểu biết mình đất nước TBN GV giới thiệu thêm VH ĐN này Hoạt động 1: tìm hiểu tác giả, tác phẩm I/ Giới thiệu chung: ?Giới thiệu vài nét khái quát Tg Xéc – van – tec? Tác giả: (1547 – 1616) H: Mi-ghen-đơ Xéc – van – téc là nhà văn tiếng TBN thời Phục Hưng Cha ông là thầy thuốc nghèo đông con, thuở ấu thơ ông chịu nhiều cực khổ cùng gia đình chuyển qua nhiều thành phố để kiếm sống Khi trưởng thành ông nhập quân đội TBN, chiến đấu dũng cảm Italia thưởng huân chương Trên đường trở nước, ông bị bọn cướp biền Bắc Phi bắt làm tù binh, sau đó ông gia đình chuộc về, ông đã làm đủ nghề trước kiếm sống nghề viết văn Ông làm thơ, viết kịch, sáng tác truyện ngắn, ông thực tiếng với tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê ? Hãy giới thiệu tác phẩm Đôn Ki-hô-tê? H: Một tiểu thuyết dày gần 1000 trang, nhan đề chính là tên nhân vật trung tâm, nhân vật văn học tiếng Tác phẩm: khắp giới từ đời cách đây gần 400 năm - Tiểu thuyết Đôn Ki-hôTiểu thuyết gồm phần với 126 chương: tê là tiểu thuyết gồm + Phần 1: 52 chương (1605) phần với 126 chương + Phần 2: 74 chương (1615) viết từ năm 1602 ? Hãy tóm tắt ngắn gọn nội dung tiểu thuyết đồ sộ -1615 này? - VB: “ Đánh với cối H: Tóm tắt SGK xay gió” thuộc phần đầu G: Qua phần tóm tắt chúng ta có thể hình dung không chương tác phẩm (60) khí đất nước TBN cách đây TK qua hình ảnh cối xay gió, hiệp sĩ cưỡi ngựa, mặc áo giáp, vác thương, vác giáo rong ruổi trên đường -> Đôn Ki-hô-tê coi là kiệt tác văn chương TG: tác phẩm thể tư tưởng nhân đạo và NT xd n/v đặc sắc t.giả ? Hãy trình bày xuất xứ đoạn trích đánh với cối xay gió? H: Đoạn trích thuộc phần đấu chương 8(phần 1) có tựa đề: “Cuộc gặp gỡ rùng rợn quá sức tưởng tượng hiệp sĩ dũng cảm Đôn Ki-hô-tê với cối xay gió và việc đáng ghi nhớ khác” - GV hướng dẫn cách đọc: rõ ràng, vui tươi, hóm hỉnh, II/ Đọc – hiểu văn phù hợp với n/v ( Đôn Ki-hô-tê: giọng mạnh mẽ, dứt khoát đầy hoang tưởng, Xan-chô thực dụng, khôn 1.Đọc – chú thích: ngoan ) GV đọc mẫu đoạn HS đọc HS, Gv nhận xét, uốn nắn ? Liệt kê SV chủ yếu đoạn trích? HS: thảoluận và trình bày bảng nhóm Hai thầy trò nhận định cối xay gió Đôn Ki-hô-tê múa giáo đánh với côi xay gió,mặc kệ lời can ngăn Xan – chô Hai thầy trò bày tỏ quan điểm và cách ứng xử sau bị đau đớn Đôn Ki – hô - tê chưa cần ăn còn Xan – chô vừa vừa ung dung đánh chén Đôn Ki-hô-tê suốt đêm không ngủ đển ghĩ đến tình nương đến tận sáng hôm sau không muốn ăn, còn Xan – chô ngủ ngon lành sau bụng đã no căng vừa thức dậy đã nghĩ đến chuyện ăn uống ? Hãy tóm tắt ngắn gọn đoạn trích? Xác định n/v chính đoạn trích? HS tóm tắt theo SV đã liệt kê - HS giải thích các chú thích: 1, 5, 6, 7, 9, ? Đoạn trích này kể việc gì? a Hiệp sĩ Đôn- ki- hô - tê ? Hãy xác định bố cục VB: Đầu -> không cân sức: Thầy trò Đôn Ki-hô-tê trước trận chiến đấu Tiếp -> ngã văng xa: Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê liều mình công bọn khổng lồ và thảm bại Phần còn lại: Hai thầy trò tiếp tục lên đường ? ấn tượng ban đầu em n/v này? HS: Không bình thường, đáng cười ? Dựa vào chú thích sgk, nêu nét hình dung (61) sơ nhân vật này? ?Theo dõi phần đầu văn bản, hãy cho biết vì Đôn đánh với cối xay gió? ( tưởng là pháp thuật pháp sư Phơ re xtôn ) ? Suy nghĩ Đôn - ki- hô- tê ? - Phải kết liễu đời lũ khổng lồ yêu quái này -nhằm mục đích gì ? - Trước hết là để thu chiến lợi phẩm mà trở nên giàu sang phú quý, sau là để quét cái giống xấu xa này khỏi mặt đất và để phụng chúa ? Khi nhìn thấy lại tưởng là Nguyên nhân nào khiến lão nhìn “gà hoá cáo” vậy? ? Lão muốn tay tiễu trừ cái giống xấu xa Em đánh giá gì khát vọng Đôn ? ( tiếc đầu óc hoang tưởng làm cho sai lệch đi, trở nên hão huyền ) ? Mặc dù đã giám mã hết lời can ngăn Đôn bỏ ngoài tai hết Điều đó giúp em hiểu gì thái độ Đôn ? (đến mức gạt bỏ ngoài tai thật hiển nhiên qua lời giải thích rõ ràng, giản dị, rành mạch Xan chô ? Trước lúc vào giao tranh với lũ khổng lồ, lão Đôn đã có hành động gì ? -> Người đọc không nhịn cười trước hành động này lão ta ? Trong lúc đánh với Đôn đã bộc lộ tinh thần thái độ gì ? (coi cái chết nhẹ tựa lông hồng Bản thân tự đánh giá là giao tranh không cân sức.-> Dũng cảm ? Em đánh giá nào phẩm chất này Đôn ki -hô -tê ? - Nếu đối thủ là quân gian ác thì hành động đó thực đáng khen hành động đó thực đáng cười ? Trận đánh Đôn đã đem lại hậu nào ? - Ngọn giáo gẫy tan tành, người và ngựa bị ngã văng Đôn nằm không cựa quậy, ngựa bị toạc nửa vai -> Hình ảnh Đôn nằm không cựa quậy là nét vẽ biếm họa đặc sắc có giá trị chế giễu tầng lớp hiệp sĩ thời trung cổ đã lỗi thời Theo dõi câu chuyện hai thầy trò sau trận đánh cực kì thú vị Trước lời an ủi giám mã , Đôn đã cho biết cái nghề cung kiếm luôn luôn biến hoá khôn lường, nghĩa là thắng bại là chuyện bình thường Câu nói đó cho ta thấy Đôn còn có điểm gì đáng chê cười ? - Chết mà không chừa, bị thảm hại nhục nhã mà còn mê muội (62) ? Nguyên nhân thất bại theo Đôn bất ngờ đó là gì ? (vì lão pháp sư Phơ- re xtôn đã đánh cắp sách vở, bảo bối lão Hắn đã “ thâm thù ta” đã tước phần vinh quang chiến thắng ta - Đúng là khấu khí hiệp sĩ xứ Man tra lừng danh thiên hạ ? Sau đánh với , Đôn có hành động và ý nghĩ gì ? - Bẻ cành khô, rút cái mũi sắt Thức suốt đêm không ngủ để nghĩ tới nàng Đuyn-xê-nê-a; Không muốn ăn sáng Nhận xét các biểu đó Đôn ? - Không giống người bình thường ? Điều đó giúp ta hiểu thêm điều gì quan niệm quanh việc ăn uống và cách xử Đôn ? Trong đời bao kẻ lo ăn lo ngủ khác với tất cả, Đôn nghĩ đến “tình nương” ? Đến đây có thể khái quát nào đặc điểm nhân vật Đôn xung quanh việc đánh với cối xay gió? - Là người có lí tưởng, khát vọng tốt đẹp, tinh thàn c/đ dũng cảm, hoang tưởng, ngỡ cối xay gió là kẻ thù khổng lồ dị dạng và đánh với nó thảm bại b Giám mã Xan - chôpan - xa : ? Dựa vào chú thích sgk hình dung sơ nhân vật Xan- chô ? ( dáng vẻ, nguồn gốc, xuất thân ) - Một bác nông dân béo lùn, nhận làm giám mã cho Đôn với hi vọng sau này chủ công thành danh toại bác làm thống đốc cai trị vài hòn đảo Giám mã cưỡi trên lưng lừa thấp lè tè, lúc nào mang theo bầu rượu và cái túi hai ngăn đựng đầy thức ăn ngon ? Dưới ngòi bút độc đáo tác giả, hình ảnh Xan chô xây dựng nào so với nhân vật Đôn? - Nói tới Đôn thì không thể không nói tới anh chàng giám mã Xan chô này- người luôn luôn song hành cùng ông chủ kì quặc trên các nẻo đường, cùng chia vui, chia khổ Nhưng Xan chô kể, tả hoàn toàn đối sánh, tương phản toàn diện với Đôn từ hình dáng, trang phục, suy nghĩ, hành động, tính nết, thói quen ? Khi nhìn thấy cối xay gió, bác đã có nhận định khác với Đôn nào? ? Em thấy lời nhận định đó bác nào? Vì bác lại có lời nhận định vậy? - Biết rõ thật là cối xay gió không phải bọn khổng lồ (63) ? Khi chủ muốn công bác đã có hành động gì ? - Cố can ngăn ? Bác đã không theo chủ xông tới giao tranh, xử có đúng không ? Cách xử giúp em hiểu gì tích cách bác ? - Sợ hãi, nhút nhát không muốn nói là hèn nhát ? Khi Đôn bị cánh quạt quật ngã, Xan chô đã có hành động, lời nói nào với chủ ?- Thúc lừa chạy đến cứu, tỉnh táo nói câu an ủi với giọng thương xót chân thành và hài hước ? Tại chủ bị đau thì Xan chô lại nói : “ Còn tôi có thể xin thưa với ngài cần đau chút là tôi rên rỉ ngay” - Vì tự biết không chịu đau đớn, vì tin người đã đau thì phải rên la ? Với câu nói đó Xan chô giúp em cảm nhận thêm - Là người tỉnh táo điều gì nhân vật này ? ước muốn tầm thường, thực dụng, có ? Theo dõi đoạn văn : “Được phép .là khác” Nhận xét mặt tốt nhân vật Xan- chô qua đoạn văn đó ? có mặt đáng chê ( Căn vào mục đích hành động Xan chô) ? trách ? Đến đây em hiểu gì toàn tính cách người Xan - chô ? ? Nếu cần bình luận người này thì lí lẽ em c Cặp nhân vật tương là gì ? - Con người cần tỉnh táo nhưng không vì phản: mà quá thực dụng, tầm thường ? Câu hỏi số sgk trang 79- GV nêu câu hỏi , học sinh trả lời và gv kết luận bảng phụ: ĐÔN XAN- CHÔ - Dòng dõi quý tộc - Nông dân - Gầy gò, cao lênh khênh, - Béo lùn, lại ngồi trên cưỡi trên lưng ngựa lưng lừa > càng lùn còm > càng cao thêm tịt - Khát vọng cao - Ước muốn tầm thường - Mong muốn giúp ích cho - Chỉ nghĩ đến cá nhân đời - Mê muội - Tỉnh táo - Hão huyền - Thiết thực - Sự tương phản - Dũng cảm - Hèn nhát mặt hai nhân vật có - Mỗi khía cạnh nhân vật Đôn Xan chô đối tác dụng làm bật tính lập rõ rệt với khía cạnh tương ứng nhân vật và làm cách trái ngược hai nhân vật tạo nên bật lên ? Theo em việc xây dựng hai nhân vật vừa song song vừa cặp nhân vật bất hủ văn học giới tương phản đối lập có tác dụng nghệ thuật gì ? (64) - Sự tương phản mặt hai nhân vật có tác dụng làm bật tính cách trái ngược hai nhân vật tạo nên cặp nhân vật bất hủ văn học giới Nhân vật Xan chô, nhân vật phụ, nết vẽ bổ trợ sống động mặt có giá trị làm bật tính cách ngông cuồng, mụ mẫm, ôm ấp mộng tưởng hão huyền nhân vật Đôn- ki- hô- tê Mặt khác thể quan niệm sống hồn nhiên, phác thực, giản dị người dân quê yêu đời, thiết thực ? Em hiểu gì cặp nhân vật bất hủ này văn học giới? - Đôn ki hô tê thật nực cười có phẩm chất đáng quý, Xan chô có mặt tốt song bộc lộ điểm đáng chê trách Hoạt động 3: Hướng dẫn tổng kết.(3p ) ? Em hiểu gì nhà văn từ hai nhân vật tiếng đó ông ? - Sử dụng tiếng cười khôi hài để giễu cợt cái hoang tưởng cái tầm thường, đề cao cái thực tế,cái cao thượng ? Với chúng ta bài học từ hai tính cách này là gì? (Thảo luận nhóm) - Con người muốn tốt đẹp không hoang tưởng và thực dụng mà cần tỉnh táo, cao thượng Tổng kết: a) Nghệ thuật - Nghệ thuật kể chuyện tô đậm tương phản hai hình tượng nhân vật Có giọng điệu phê phán, hài hước b) ý nghĩa văn bản: Chế diếu lý tưởng phiêu lưu, hão huyền, phê phán thói thực dụng thiểu cận người đới sống xã hội III Luyện tập Hoạt động 4: HD Luyện tập :( 5p ) ( Dùng bảng phụ chia hai cột theo các nội dung sau ) Đôn - ki- hô- tê Xan- chô- pan - xa Chân dung ngoại hình Mục đích hành động Đặc điểm tính cách : điểm tốt đáng khen, điểm đáng trách đáng chê cười Đặc điểm tính cách trội Suy nghĩ, ước muốn Giải thích nguyên nhân Bài tập : Biện pháp nghệ thuật song song và tương phản đã có tác dụng nào việc khắc hoạ hai nhân vật đoạn trích ? Củng cố:? Mục đích nhà văn là gì xây dựng NV tương phản tiếng đó? - Dùng tiếng cười khôi hài để giễu cợt cái hoang tưởng, tầm thường, đè cao cái thực tế, cao Hướng dẫn nhà : (2p ) - Học kĩ bài, hoàn chỉnh bài tập.Tập viết đoạn văn nêu cảm nhận văn đã học -Soạn : Chiếc lá cuối cùng ;chú ý diễn biến tâm trạng nhân vật Tiết sau học tiếng Việt (65) E Rút kinh nghiệm: NS: 07/ 10 / 2012 NG: 8A….… /.…… 8B…… /……… Tiết 27 Tiếng Việt TÌNH THÁI TỪ I Mục tiêu cần đạt: * Mức độ: - Hiểu nào là tình thái từ - Nhận biết và hiểu tác dụng tình thái từ VB - Biết dùng tình thái từ phù hợp với tình giáo tiếp Kiến thức: - Khái niệm tình thán từ - Cách sử dụng tình thái từ Kỹ năng: Dùng tình thái từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp *) KNS:+ Ra định, sử dụng tình thái từ phù hợp với tình giao tiếp + Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách sử dụng tình thái từ Thái độ: : Có ý thức sử dụng để tăng tính hình tượng, biểu cảm nói và viết II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, STK -> soạn bài, - HS: Chuẩn bị bài, phiếu học tập III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Phương pháp đàm thoại, tích hợp, quy nạp, phân tích tình mẫu - Kĩ thuật động não IV Tiến trình bài học 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): - Viết đoạn văn ngắn có sử dụng trợ từ và thán từ? - Trình bày khác trợ từ và thán từ? ( HS lên bảng) ND: - nhấn mạnh ý và biểu thị thái độ đánh giá người nói việc nói câu-> Trợ từ (66) - Là từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc người nói dùngđể gọi đáp -> Thán từ 3- Bài (30’) HĐ1:Hướng dẫn tìm hiểu chức tình thái từ: GVdùng bảng phụ ghi VD HS đọc ? Trong các VD a, b, c bỏ các từ in đậm thì ýnghĩa các câu có gì thay đổi? H: Trình bàu kết thảo luận: a, Mẹ làm à? -> Mẹ làm b, Con nín đi! -> Con nín c, Thương thay -> Thương cũng….! Khéo mang … chi -> khéo mang lấy! d, Em chào cô ạ! -> Em chào cô - Nếu bỏ các từ in đậm thì ý nghĩa câu có thay đổi Câu a, không còn là câu để hỏi Câu b, không còn là câu cầu khiến Câu c, không còn là câu thán Câu d, không biểu thị sắc thái tình cảm người nói người nghe ? Vậy các từ đó thêm vào câu có tác dụng gì? H: Để tạo câu NV, câu CK, câu CT A/Lí thuyết: I Chức tình thái từ: Khảo sát ngữ liệu - Các từ à, đi, thay thêm vào câu để tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm ? Từ “ạ” thêm vào câu để biểu thị điều gì? thán H: Biểu thị sắc thái tình cảm kính trọng người nói - Từ thêm vào câu để ? Từ phân tích VD em hiểu tình thái từ là gì? Có biểu thị sắc thái tình cảm loại tình thái từ? người nói HS trình bày theo ND ghi nhớ *) số tình thái từ thường Kể tên các tình thái từ cụ thể gặp: Đặt câu - Nghi vấn: à, ư, chứ, - Cầu khiến: đi, nào, với -Cảm thán: thay, - Biểu thị sắc thái tình cảm: ạ, nhé, cơ, mà GV nhắc lại ND cần ghi nhớ Ghi nhớ: SGK ? Tình thái từ khác trợ từ, thán từ ntn? H: - Thán từ: - dùng để bộc lộ cx - dùng để gọi đáp - không biểu thị kn, độc lập tạo thành câu làm thành phần biệt lập câu - Trợ từ: Đi kèm với từ ngữ … - Tình thái từ: Thêm vào câu để tạo câu NV, … Nó không có khả độc lập tạo thành câu, không BT1: làm thành phần biệt lập câu a) nào  đại từ GV y/c HS làm BT2/ SGK/81 b) nào  tình thái từ H: áp dụng làm bài tập1- Sgk: c)  tình thái từ (67) H chia lớp làm nhóm Câu a, b,c Câu d, e,g Câu h, i ? Từ bài tập 1, em rút điều gì đáng ghi nhớ? HS cần phân biệt tình thái từ với các từ đồng âm khác nghĩa, khác từ loại (với đại từ nghi vấn, với thán từ “nào”, với qhtừ “chứ”, với ĐT “đi” HĐ2: tìm hiểu sử dụng tình thái từ H: Đọc các VD chú ý từ in đậm ? So sánh các câu a-b, c-d để thấy các tình thái từ im đậm dùng hoàn cảnh giao tiếp khác ntn? H: Thảo luận *Câu a-b: là câu nghi vấn sử dụng tình thái từ khác vì: Câu a: để hỏi người có quan hệ ngang hàng thân mật Câu b: Hỏi người bậc trên với thái độ kính trọng Câu c - d: là câu cầu khiến Hoàn cảnh giao tiếp khác sử dụng tình thái từ khác - Câu c: cầu khiến thân mật - Câu d: cầu khiến kính trọng ? Từ phân tích VD, em rút nhận xét gì việc sd tình thái từ? d)  quan hệ từ e) với  tình thái từ g) với  quan hệ từ h)  từ để trỏ i)  tình thái từ II-Sử dụng tình thái từ 1,Khảo sát ngữ liệu - à Nhé: dùng quan hệ ngang hàng, thân mật - ạ: dùng quan hệ lệch vai XH, thể kính trọng => sử dụng tình thái từ phải phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp Ghi nhớ: SGK GV Yêu cầu H đọc ghi nhớ SGK ? Đặt câu với các TTT phù hợp với các qhtừ H: chia làm nhóm chơi trò chơi “ Ai nhanh hơn” TGL p B-Luyện tập HĐ3: Hướng dẫn HS luyện tập Bài 2: Hoạt động nhóm ( nhóm ) Câu a: Hỏi với ý ít nhiều khẳng định điều vừa hỏi Câu b: Biểu thị ý nhấn mạnh thêm điều vừa khẳng định cho là không thể khác Câu c: Hỏi với thái độ phân vân ngạc nhiên trước điều mình không ngờ tới Câu d: Hỏi với thái độ thân mật Câu e : T/c dặn dò, thân mật, quan tâm Câu g: Câù khiến mong muốn người đối thoại đồng tình với mình với thái độ miễn cưỡng Câu h : Biểu thị thái độ thuyết phục Bài 3,4: GV cho H đặt câu theo kiểu chơi tiếp sức theo nhóm G lưu ý HS phân biệt T.T.T mà với QHT mà, T.T.T với Qht , T.T.T thôi với ĐT thôi , T.T.T với đại từ : H: Trình bày, GV sửa Bài 3: VD: - Em làm bài tập mà - Con thích áo này (68) Bài 4: Đặt câu - Mẹ đã làm ạ? - Chiều nay, tụi mình học nhóm chứ? 4/ Củng cố:Gv nhắc lại nội dung chính bài 5/ Hướng dẫn học nhà:- Học bài, hoàn thành BT - Chuẩn bị bài: Chương trình đại phương phần TV Tiết sau học TLV V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 07/ 10 / 2012 Tiết 28 NG: 8A….… /.…… 8B…… /……… Tập làm văn LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM I Mục tiêu cần đạt: * Mức độ: - Vận dụng kiến thức các yếu tố MT và BC VBTS, thực hành viết đoạn văn TS có sử dụng các yếu tố MT và BC * Trọng tâm: Kiến thức: Sự kết hợp các yếu tố kể tả và biểu lộ tình cảm VBTS Kỹ năng: +Thực hành sử dụng kết hợp các yếu tố MT và BC làm văn kể chuyện + Viết đoạn văn TS có sử dụng các yếu tố MT và BC có độ dài khoảng 90 chữ *) KNS: trình bày suy nghĩ, ý tưởng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách viết đoạn văn tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm Thái độ: : HS có ý thức tự giac việc học tập môn thông qua việc tự giác, chủ động kết hợp ND đã học vào bài làm II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, STK -> soạn bài - HS: Chuẩn bị bài, phiếu học tập III Phương pháp – kĩ thuật dạy học - Phân tích các tình giao tiếp để lựa chọn cách viết đoạn văn tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm yêu cầu khác - Thảo luận, trao đổi Thực hành viết tích cực đoạn văn tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm IV Tiến trình bài học: 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): Trong văn tự yấu tố miêu tả, biểu cảm có vai trò gì? Tìm văn “ Cô bé bán diêm ” đoạn văn TS kết hợp với MT và BC? Hãy phân tích vai trò các yếu tố MT, BC đoạn văn ấy? *) Gợi ý: Làm cho việc kể chuyện sinh động hấp dẫn - Đoạn văn kể các mộng tưởng cô bé bán diêm Nngx giấc mơ lung linh đẹp đẽ, sống động 3- Bài (30’) (69) Như chúng ta đã biết, yếu tố miêu tả và biểu cảm có vai trò quan trọng văn tự Vậy để xây dựng đoạn văn tự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm thì ta làm nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu quá trình xây dựng A/ Lí thuyết: đoạn văn TS kết hợp với yếu tố MT, BC I- Từ việc và nhân vật đến đoạn văn tự có yếu tố miêu tả và biểu cảm 1.Khảo sát ngữ liệu ? Kể các yếu tố cần thiết văn ts? - Văn tự sư: sv kể, người kể, ngôi kể, trình tự kể ? Các yếu tố miêu tả? - Các yếu tố miêu tả: hình ảnh, hình dáng, kích thước, màu sắc, âm sử dụng việc ts sinh động ? Tác dụng các yếu tố biểu cảm? - Các yếu tố biểu (trực tiếp và gián tiếp) sử dụng lời văn ts trở nên gợi cmar *XD đoạn văn tự có sử GV:Để xây dựng đoạn văn TS có kết hợp yếu tố dụng yếu tố MT và BC MT, BC cần thực bước nào? SGK/83- 84 H: Thảo luận: - Lựa chọn việc chính - Lựa chọn ngôi kể - Xác định thứ tự kể - Xác định yếu tố miêu tả, biểu cảm - Viết thành đoạn văn tự và miêu tả, biểu cảm ? Tại phải thực theo bước đó H: - Nòng cốt củavăn TS là việc và nhân vật, nên các yếu tố MT và BC phải dựa vào SV và nhân vật dể phát triển - Phải lựa chọn ngôi kể phù hợp dễ dàng bộc lộ cảm xúc, thái độ người kể -> tăng tính hiệu giao tiếp - Xác định thứ tự kể: Đ văn mạch lạc hợp lí người đọc dễ hình dung SV diễn cách dễ dàng, hiểu ý nghĩa truyện cách sâu sắc - Xác định yếu tố MT và BC để kết hợp cách nhuẫn nhuyễn bài viết ->tăng tính sinh động hấp dẫn GV: Phân công h sinh lựa chọn SV chính -Tổ 1: SV a- Chẳng may đánh vỡ lọ hoa -Tổ 2: SV b- Giúp bà lão lúc qua đường -Tổ 3: SV c- Nhận món quà bất ngờ ngày sinh nhật (70) H: thảo luận nhóm và trả lời dựa vào bước đã nêu trên ( ghia vào bảng nhóm) G: treo bảng các nhom, NX và sửa chữa * Ngôi kể : thứ * SV chính: ( a) : - Đánh vỡ lọ hoa h/c nào? Kể lại SV ấy: Miêu tả lọ hoa - Tâm trạng sao? ( tâm trạng, suy nghĩ, xử ntn bố mẹ ) - Thái độ mẹ ntn? ( bảo lần sau cẩn thận hơn) - CX, t.trạng ntn sau SV ? (b) : -Thấy bà lão lúng túng sang đường vào gìơ cao điểm, xe cộ lại mắc cửi ( miêu tả quang cảnh đường phố)- Tôi nghĩ gì và hành động nào ( kể lại hành động và miêu tả hành động) - Hai bà cháu thấy vui Vì sao? (c) : - Ngày s.nhật đó diễn ntn? - Ngày sinh nhật tôi nhận nhiều quà, bất ngờ là món quà Lan ( bất ngờ vì sao? (MT lại món quà đó ) - Tâm trạng ntn ?(Tôi hạnh phúc) * Thứ tự kể: trên * XĐ các yếu tố MT- BC: trên GV: Cho H viết đ,văn ngắn ( TS + MT + BC ) H: Mỗi nhóm viết đoạn -> Đọc trước lớp GV,H cùng nhận xét HĐ 2: Luyện tập: B-Luyện tập: Bài tập 1: Kể lại SV sau bán chó lão Hạc sang nhà ông giáo báo tin cho ông giáo biết HS dựa vào bước đã nêu trên để thực hành - SV : Sau bán chó, lão Hạc sang báo để ông giáo biết - Nhân vật : Lão hạc, ông giáo - Thứ tự kể: theo trình tự diễn tác phẩm - Ngôi kể: Ngôi thứ ( ông giáo) - Yếu tố tả: Nét mặt, tâm trạng lão Hạc - Yếu tố b.cảm: + Lòng đồng cảm với lão Hạc + Suy nghĩ “ tôi” H: Viết đ.văn theo y/c GV chữa bài cho HS Bài tập 2: a, Đoạn văn tương ứng với việc trên: Hôm sau lão Hạc sang…lão hu hu khóc b, Yếu tố tả +Tả gương mặt lão hạc Yếu tố b.cảm +Tôi ôm choàng… (71) c, Tác dụng:Gợi tả sinh động ngoại hình lão Hạc ( khốn khổ, đáng thương) - > Bộc lộ tâm trạng đau đớn, dằn vặt, ân hận xót xa lão Hạc, bộc lộ niềm thương cảm ông giáo lão hạc d, So sánh với bài viết thân ( Gợi ý cách viết: Tôi nghĩ ngợi vẩn vơ người hàng xóm quang tôi, đó có lão Hạc Lão sống âm thầm cảnh túng quẫn và chờ đợi đứa trai Bỗng lão Hạc bước vào .) H: đọc phần đọc thêm ? Nx gì các đoạn văn vửa đọc? Các đoạn văn đó kết hợp yếu tố MT,BC ntn? H: pbyk tdo G chốt và KL 4/ Củng cố: Nêu các bước xd đoạn văn TS kết hợp MT và BC 5/ Hướng dẫn nhà: - Rút bài học việc viết đoạn văn ts có sử dụng kết hợp các yếu tố kể, tả, biểu cảm Phân tích yếu tố miêu tả, biểu cảm đoạn kết truyện “ Cô bé bán diêm” - Chuẩn bị bài : ‘Lập dàn ý cho bài văn tự ’ Tiết sau học văn V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (72) NS: 14 / 10 / 2012 NG: 8A….… /.…… 8B…… /……… Tiết 29+30 Văn CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG O Hen – ri - I Mục tiêu cần đạt: * Mức độ: - Hiểu lòng yêu thương người nghèo khổ nhà văn thể truyện - Thấy NT kể chuyện độc đáo, hấp dẫn tác giả O Hen - ri * Trọng tâm: Kiến thức: - Nhân vật,sự kiện, cốt truyện tác phẩm truyện ngắn đại Mĩ - Lòng cảm thông, sẻ chia nghệ sĩ nghèo - ý nghĩa tác phẩm NT vì sống CN Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức kết hợp cá PTBĐ tác phẩm TS để đọc hiểu tác phẩm - Phát hiện, phân tích đặc điểm bật NT kể chuyện nhà văn - Cảm nhận ý nghĩa nhân văn sâu sắc truyện *) KNS:+Giao tiếp: Phản hổi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng tình truyện và cách ứng xử cảu các nhân vật + Suy nghĩ sáng tạo: Phân tích giá trị nội dung NT VB + Xác định giá trị thân: sống có tình yêu thương Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu cái đẹp, nghệ thuật, cảm thông với người nghèo II Chuẩn bị: - Gv: SGK, SGV, bảng phụ, tài liệu tác giả và tác phẩm - Trò: Đọc, tóm tắt, soạn bài III Phương pháp kĩ thuật dạy học - Phương pháp đọc sáng tạo, dùng lời (phương pháp diễn giảng, bình giảng, thông báo, truyền thụ), vấn đáp, gợi tìm - Kĩ thuật: Động não suy nghĩ; học theo nhóm:Trao đổi câu chuyện cảm động tình yêu thương người nghệ sĩ nghèo IV Tiến trình bài học 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Đối chiếu hai nhân vật Đôn Ki –hô-tê và Xan-chô Pan-xa các mặt để thấy rõ nhà văn xây dựng cặp nhân vật tương phản? Gợi ý trả lời: - Tương phản: nguồn gốc, hình dáng, mục đích sống, suy nghĩ, tính cách, phẩm chất -> Đây là cặp nhân vật tương phản tiếng văn học giới, làm bật, nhấn mạnh đặc điểm nhân vật và làm hoàn thiện tính cách, phẩm chất 3- Bài (73) Bài ca tình người văn chương không dừng lại tình máu mủ, ruột thịt mà nó bao la, vô tận Tình yêu thương người, lòng vị tha là nét nhân cao quý người xuất nơi, lúc trên trái đất này Đọc truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” nhà văn Ô -Hen – Ri chúng ta biết thêm câu chuyện tình người cao quý Hoạt động 1: Tìm hiểu tác giả, tác phẩm I Tìm hiểu chung: ? Qua phần chú thích sgk em hiểu gì nhà Tác giả: ( 1862- 1910) văn Mĩ : O Hen- ri ? - Là nhà văn Mĩ chuyên viết - HS trả lời, GV bổ sung : truyện ngắn Mồ côi mẹ năm 3t, cha là thầy thuốc 15 tuổi bỏ - Thành công đặc biệt mảng học để làm hiệu thuốc chú ruột, làm truyện ngắn nhiều nghề Bắt đầu viết từ ngoài 20 tuổi, có bút - Truyện ông thường nhẹ lực dồi dào ( 40 truyện ngắn và số bài thơ ) có nhàng, toát lên tinh thần lối viết nhẹ nhàng, nửa hư nửa thực , có biệt tài nhân đạo cao cả, tình thương yêu xây dựng cốt truyện chặt chẽ , tình ngẫu người nghèo khổ nhiên, kết thúc thú vị, bất ngờ Đã ngồi tù năm( tội thụt két) Ông vì bệnh lao.Bút danh ông là tên người quản tù đã đối xử tốt với ông Tác phẩm : ? Em hiểu gì xuất xứ văn học ? -Được trích từ phần cuối Vb thuộc thể loại nào? truyện ngắn cùng tên -Thể koại: truyện ngắn Hoạt động 2: HD phân tích văn - Hướng dẫn cách đọc : Chú ý phân biệt lời kể, tả tác giả, chú ý đọc các lời đối thoại - GV đọc đoạn, gọi hai học sinh đọc tiếp hết ; nhận xét cách đọc ? Giải thích các chú thích 2, 3, 4? ? Hãy tóm tắt văn đoạn văn ngắn ? - Giôn- xi ốm nặng và cô chờ đợi lá thường xuân rụng là lúc cô lìa đời Nhưng qua đêm mưa tuyết dội lá còn đó khiến cô thoát khỏi ý nghĩ đó và bình phục Xiungười bạn gái đã cho cô biết thật lá chính là tranh họa sĩ già Bơ- men đã vẽ cách bí mật đêm mưa gió để cứu Giôn- xi và cụ đã chết vì bệnh sưng phổi ? Theo dõi văn hãy cho biết văn đã sử dụng phương thức biểu đạt nào? Trong đó phương thức nào là chủ đạo làm nên sức hấp dẫn văn ? ? Văn có nhân vật nào ? Họ có điểm gì chung? ? Trong truyện chi tiết nào là chi tiết lề II Đọc - Hiểu văn Đọc- chú thích: Kết cấu, bố cục: phần : - Từ đầu đên tảng đá -> Xiu và cụ Bơ- men lo lắng cho Giôn- xi - Tiếp đến thôi -> Giôn –xi qua nguy hiểm (74) truyện? - Còn lại-> Xiu kể cho Giôn-xi nghe cái chết cụ Bơ- men Tìm hiểu nhân vật Giôn-xi ? Theo dõi phần đầu văn và cho biết Giôn Phân tích: xi tình trạng nào ? a Nhân vật Giôn xi: - Bị mắc bệnh sưng phổi nặng ? Giôn xi miêu tả nào ? - cặp mắt thẫn thờ, giọng nói thều thào ? Hình dung em nhân vật Giôn xi qua hai chi tiết trên ? - Một cô gái tình trạng sức khoẻ yếu ớt, gần cạn kiệt sống ? Trạng thái tinh thần Giôn xi lúc này nào ? - Ý nghĩ lá thường xuân cuối cùng rụng là lúc mình chết Mọi ý nghĩ thu lại điều, chìm ám ảnh đáng sợ : Khi lá rụng là lúc mình lìa đời, định buông xuôi không muốn sống Cô đèn cạn dầu leo lét trước gió, muốn buông trôi ? Em có nhận xét gì tâm trạng Giôn xi lúc này ? - Tâm trạng Giôn xi chán nản, tuyệt vọng, đa sầu, yếu đuối, suy sụp tinh thần, không ? Trong bài hình ảnh cái cây rụng lá có nhiều ý còn niềm tin vào sống nghĩa Hình ảnh đó đã đưa đến cảm giác gì cho Giôn xi ? - Nằm đếm lá, khắc khoải ngóng nhìn Gợi cảm giác đời tàn lụi dần dần, phút trôi qua là rơi rụng mát Sự tươi tốt tan biến nhường chỗ cho héo hắt, trỗng rỗng, khẳng khiu ? Tại nhìn lá rụng Giôn xi lại có cảm giác đó ? - Chiếc lá lìa cành và người bệnh hoạn ốm đau có nét giống nhau- dễ làm cho cô có liên tưởng - lá rụng báo hiệu lìa đời nàng tới Tư tưởng chán chườngnàng không còn hi vọng gì tương lai, cái chết lúc đến gần ? Theo em, cảm giác, suy nghĩ đó có hợp lí không ? - Có, u uất chán chường tưởng tượng bệnh hoạn có thể xảy và là hợp lí Xiu và người khoẻ mạnh không thể hiểu tâm trạng này ? Tâm trạng Giôn- xi có thay đổi Cô đã vượt (75) qua cái chết, đã hồi sinh nào ? - Sau đêm mưa gió dội mành kéo lên lúc trời vừa hửng sáng, Giôn xi đã phát điều gì ? - Chiếc lá còn đó ? Tại Giôn -xi lại thấy mình là bé hư ? Giôn xi đã cảm nhận điều gì từ lá cuối cùng đó ? - Trong lá mỏng manh đó chứa đựng sức sống bền bỉ mãnh liệt ? Chi tiết Giôn xi đòi cháo, sữa, soi gương đã cho thấy điều thay đổi nào cô ? - Nhu cầu sống đã trở lại cô ? Câu nói : “ Chị Xiu Naplơ” Giôn- xi biểu thay đổi nào cô ? - Tình bạn, tình yêu nghệ thuật đã trở lại với Giôn xi, cô đã chiến thắng bệnh tật, vượt qua cái chết ? Nguyên nhân khiến Giôn- xi hồi sinh là gì ? - Sự gan góc lá chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, bám lấy sống trái ngược với nghị lực yếu đuối, muốn buông xuôi sống mình Giôn xi ? Nếu nói đây là đảo ngược tình lần thứ thì ý kiến em nào? Hãy rõ ? ? Thảo luận: Theo em vì người có thể vượt lên trên cái chết vì lá mỏng manh còn bám trên cây? - Chiếc lá mỏng manh, nhỏ nhoi là mọtt sống - Sự sống dẻo dai bền bỉ lá có thể kích thích tình yêu sống người Tiết Tìm hiểu nhân vật Xiu: ? Khi Giôn xi ốm Xiu đã có cử chỉ, lời nói và việc làm nào ? ? Nhận xét lời nói đó Xiu ? - Lời động viên an ủi đầy kiên nhẫn, ta nghe thấy tiếng thở dài thương xót não nuột chị ? Cách chăm sóc người bẹnh chị ? chăm sóc tận tình, làm việc nhiều để lấy tiền mua thuốc, nấu cháo, pha sữa ? Đến đây em có thể đánh giá nào nhân vật Xiu ? Ấn tượng em nhân vật này ? Tìm hiểu nhân vật cụ Bơ-men - Chiếc lá cuối cùng đã đem lại hồi sinh cho Giôn- xi b Nhân vật Xiu : - Một cô gái có trái tim nhân hậu, giàu đức hi sinh cao Tận tình, chu đáo chăm sóc Giôn-xi c Cụ Bơ- men và kiệt tác cuối (76) ? Nhân vật này có đặc điểm gì ? - Một họa sĩ già đã ngoài 60 tuổi, kiếm ăn nghề ngồi làm mẫu vẽ, sống độc thân, chưa thực khát vọng nghệ thuật, chưa có kiệt tác Đó luôn là nỗi trăn trở, khát khao lớn luôn canh cánh bên lòng mà cụ chưa có điều kiện thực ? Cảm nhận chung em nhân vật cụ Bơ men - Có lòng nhân ái, hi sinh quên mình cao ? Theo dõi phần đầu văn và cho biét thái độ cụ Bơ men lúc đầu Xiu kéo mành lên - Thái độ sợ sệt, không nói gì ? Thái độ đó thể tâm trạng nào cụ ? - Tâm trạng lo lắng - Lúc đó cụ và Xiu không nói gì có thể thâm tâm cụ nghĩ đến cách vẽ lá ý định đó có thể đã hình thành từ lúc ? Bơ men đã vẽ lá với mục đích gì ? - Cứu Giôn xi Bức tranh lá có thể kéo dài sống cho tâm hồn yếu đuối đếm lá rụng chờ chết Khi Giôn xi nghĩ bác nghĩ rằng: Nếu lá còn thì sống Giôn xi tồn Ý nghĩ bác đơn giản mà sâu xa ? Họa sĩ già Bơ- men đã vẽ tranh CLCC nào ? - Vẽ đêm mưa gió dội : Gió bấc thổi ào ào, mưa đập xuống mái hiên thấp - Vẽ cách âm thầm bí mật ? Chi tiết nào cho ta biết điều đó ? - Người ta tìm thấy đèn bão màu vàng pha trộn lẫn Cụ vẽ không hé Xiu không biết ý định này ? Người họa sĩ già đã nào hoàn thành vẽ mình ? - Cụ đã vẽ, chặn đứng thần chết để cứu sống Giôn- xi, cụ đã sáng tạo vì sống, vì hạnh phúc người khác, dù đổi tính mạng mình cụ sẵn sàng Một bi kịch mang tính nhân sâu sắc Đến đây có phải là đảo ngược tình huốn lần thứ truyện không, em hãy rõ ? ? Từ đó em hiểu gì người, phẩm chất cụ Bơ men ? ? Tại tác giả bỏ qua không nói đến cụ vẽ lá đêm mưa tuyết mà đến cùng: - Dù không nói lời tình yêu thương cụ dành Giôn-xi thật cảm động - Trong đêm mưa tuyết, cụ vẽ lá thường xuân lên tường - Cụ là người nhân hậu, có tình thương yêu bao la và hi sinh cao (77) dòng cuối cùng truyện cho bạn đọc biết qua lời kể Xiu ? - Tạo bất ngờ, gây hứng thú - Cách kể độc đáo, xây dựng tình tiết hấp dẫn ? Tại Xiu gọi CKCC là kiệt tác ? ?Em hiểu nào kiệt tác nghệ thuật ? - Kiệt tác nghệ thuật ( nghệ thuật chân chính ) tạo từ lòng yêu thương người - Nghệ thuật chân chính là nghệ thuật phục vụ người ( quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh > < nghệ thuật vị nghệ thuật ? Nhà văn kết thúc truyện lời kể nhân vật Xiu không có suy nghĩ, phản ứng gì Giôn xi, điều đó có ý nghĩa gì ? - Để lại dư âm lòng người đọc, người đọc phải suy nghĩ, dự đoán - Truyện kém hay để Giôn- xi tự bộc lộ suy nghĩ hành động đây chính là cách kết thúc độc đáo Hoạt động 3: ( 4p ) Tổng kết ? Nét độc đáo nghệ thuật truyện ngắn này ? ? Hiện tượng đảo ngược tình hai lần Em hãy rõ ? - Nhân vật Giôn xi từ cái chết đến sống - Cụ Bơ men từ sống đến cái chết - Hai lần đảo ngược tình trái chiều nhau, liên quan đến bệnh sưng phổi và lá cuối cùng Nhờ lá mà Giôn xi hồi sinh và vì lá mà cụ Bơ men đã vĩnh viễn ? Từ đó em hiểu gì tư tưởng và tài tác giả đây ? - Yêu thương quý người nghèo khổ, gây rung cảm cho chúng ta - Tài viết truyện với cách kết thúc độc đáo bất ngờ - Học sinh đọc phần ghi nhớ * CLCC là kiệt tác : - Sinh động, giống thật - Tạo sức mạnh, nhen lên niêm tin, niềm hy vọng và nghị lực sống cho Giôn-xi - Được vẽ lòng nhân hậu, trái tim yêu thương và hi sinh cao Tổng kết a Nghệ thuật : - Dàn dựng cốt truyện chu đáo, các tình tiết xếp tạo nên hứng thú với độc giả - Nghệ thuật kể chuyện đảo ngực tình hai lần tạo nên sức hấp dẫn cho thiên truyện b Ý nghĩa văn bản: Là câu chuyện cảm động tình yêu thương người nghệ sĩ nghèo Qua đó tác gải thể quan niệm mình mục đích sáng tạo nghệ thuật Tình thương yêu cao người nghèo khổ c Ghi nhớ Củng cố: Giáo viên chốt lại nội dung chính bài Hướng dẫn nhà: - Nhớ số chi tiết hay văn Đọc phần tóm tắt để nắm cốt truyện - Chuẩn bị bài: ‘Hai cây phong’ Tiết sau học tiếng Việt V Rút kinh nghiệm: (78) NS: 14 / 10 / 2012 NG: 8A….… /.…… 8B…… /……… Tiết 31 Tiếng Việt CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG I Mục tiêu cần đạt: * Mức độ: - Hệ thống hóa từ ngữ chỉa quan hệ ruột thịt thân thích dùng giao tiếp địa phương * Trọng tâm: Kiến thức: Các từ ngữ địa phương quan hệ ruột thịt thân thích Kỹ năng: Sử dụng từ ngữ địa phương quan hệ thân thích ruột thịt * KNS: Tạo ý thức tự học hỏi cho thân Thái độ: Tạo ý thức tự giác luyện độ, tạo thái độ mạnh bạo trước đám đông II-Chuẩn bị: - Đồ dùng, tài liệu có liên quan đén bài học III Phương pháp – kĩ thuật : - Thực hành có hướng dẫn: nhận và sửa các lỗi hay mắc viết văn IV Tiến trình bài học 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ Kiểm tra 15 phút * Đề bài: ? Thế nào là tình thái từ? Có loại tình thái từ? Đặt câu với các kiểu tình thái từ? * Đáp án – Biểu điểm: - Khái niệm: (2đ) - Phân loại: (2đ) - Đặt câu: ( 6đ) 3- Bài (30’) HS nhắc lại khái niệm từ địa phương? Cách sử dụng? HĐ1:HS thảo luận theo nhóm, bàn tổ I Các từ quan hệ ruột thịt 1.ND: Tìm các từ quan hệ ruột thịt thân thiết thân thiết địa phương dùng địa phương em tương đương với các từ toàn dân Hình thức: Mỗi tổ làm chung bảng điều tra gồm 12 từ, cuối bảng điều tra rút từ không trùng với từ toàn dân (nếu có) - Tổ 1: 12 từ đầu - Tổ 2: 12 từ tiếptheo (79) - Tổ 3: 12 từ cuối Tt Từ ngữ toàn dân Cha Mẹ Bác ( Chị gái mẹ ) Chú( em trai mẹ) Thím ( vợ chú ) Mợ ( vợ cậu ) ông ngoại Chị dâu ( vợ anh trai ) Em dâu ( vợ em trai ) 10 Cháu ( ) Từ ngữ địa phương Bố, thầy mẹ, u Bá Chú Thím ( cô ) Mợ ( cô ) ông ngoại chị ( chị dâu ) Em ( em dâu ) Cháu GV: quan sát kết qủa thảo luận em có nhận xét gì - Địa phương em có nhiều TN họ hàng thân thích ĐP em? từ ngữ họ hàng thân thích H: Trình bày GV ghi bảng chung với từ địa phương HĐ 2: Sưu tầm từ ngữ quan hệ ruột thịt II, Sưu tầm từ ngữ quan hệ địa phương ruột thịt địa phương khác: GV: Cho H hoạt động nhóm, tổ ( bàn ) thảo luận ( phút ) sau đó trình bày bảng nhóm GV: kẻ bảng Tt TN toàn dân Cha Mẹ ông nội chị gái Dì ( chị mẹ ) TN đ.phương Bố, thầy Mẹ, u ông nội chị ( gái ) Bá, dì, bác TN các địa phương khác Bắc Bộ Trung Bộ Nam Bộ Bố, thầy Bọ , tía, bố Ba Mẹ.u(bầm) Mạ, Mẹ Má ông nội ông nội Nội chị chị gái O chị hai Bá, dì, bác Bá Dì Hoạt động : Sưu tầm số câu thơ, ca dao, từ ngữ … người có quan hệ ruột thịt, thân thích caủa địa phương H chơi trò chơi tiếp sức: +Lên non biết non cao Nuôi biết công lao mẹ thầy +O du kĩch nhỏ giương cao súng Thằng Mĩ lênh khênh bước cúi đầu +Tôi xin anh xin ả Tôi xin hai người Phạt tiền tôi trả (80) 4/ Củng cố: -Sưu tầm các từ địa phương, giải thích nghĩa 5/ Hướng dẫn nhà: - Chuẩn bị bài: ‘Nói quá’ Tiết sau học TLV V Rút kinh nghiệm: NS: 14 / 10 / 2012 NG: 8A….… /.…… 8B…… /……… Tiết 32 Tiếng Việt LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM I Mục tiêu cần đạt: * Mức độ: - Biết lập bố cục và cách thức xây dựng dàn bài cho bài văn tự có yếu tố MT và BC * Trọng tâm: Kiến thức: Cách lập dàn ý cho VbTS có sử dụng yếu tố MT và BC Kỹ năng: - Xây dựng bố cục các yếu tố MT và BC làm văn kể chuyện - Viết đoạn văn TS có sử dụng các yếu tố MT và BC có độ dài khoảng 90 chữ * Kĩ sống: - Phân tích, bình luận và đưa ý kiến cá nhân bài văn tự kết hợp yếu tố mt, bc - Lựa chọn cách lập luận, lấy dẫn chứng…khi tạo lập và giao tiếp hiệu văn tự Về thái độ: HS có ý thức tự giac việc học tập môn thông qua việc tự giác, chủ động kết hợp ND đã học vào bài làm II Chuẩn bị G:N/c: Sgk, Sgv, Chuẩn KTKN, bảng phụ số đề bài văn nghị luận H: Đọc- chuẩn bị theo yêu cầu câu hỏi theo Sgk III Phương pháp – kĩ thuật: - Quy nạp Phân tích tình giao tiếp để hiểu vai trò và cách tạo lập văn tự Luyên tập, thực hành - Động não suy nghĩ trao đổi để xác định các đặc điểm văn tự Thực hành viết tích cực IV Tiến trình dạy 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra bài cũ ? Nêu các bước để viết đoạn văn tự có yếu tố MT và BC? * Gợi ý trả lời: - Lựa chọn việc chính - Lựa chọn ngôi kể (81) - Xác định thứ tự kể - Xác định yếu tố miêu tả, biểu cảm - Viết thành đoạn văn tự và miêu tả, biểu cảm 3- Bài Giờ trước chúng ta đã tìm hiểu cách viết đoạn văn TS có sử dụng yếu tố MT và BC Giờ này chúng ta thực hành để củng cố kĩ viết đoạn văn TS đó Hoạt động 1: ( 20p) Tìm hiểu phần I H đọc bài văn sgk ? Bài văn trên có thể chia làm phần ? Hãy phần mở bài, thân bài, kết bài và nêu nội dung khái quát phần đó ? I Dàn ý bài văn tự sự: Khảo sát và phân tích ngữ liệu: a Tìm hiểu dàn ý bài văn tự sự: *.Bài văn : Món quà sinh nhật * Bố cục : - Mở bài : Từ đầu đến trên bàn : Kể và tả lại quang cảnh chung buổi sinh nhật - Thân bài : Tiếp theo không nói: Tập trung kể món quà độc đáo người bạn - Kết bài: Còn lại: Nêu cảm nghĩ người bạn món quà sinh nhật - Sự việc chính: diễn biến buổi sinh nhật - Ngôi kể: ngôi thứ - Thời gian: buổi sáng - Không gian : nhà Trang - Hoàn cảnh: vào ngày sinh nhật Trang, các bạn đến chúc mừng ? Truyện kể việc gì ? ? Ai là người kể chuyện ? (ở ngôi thứ mấy? ) ? Câu chuyện xảy đâu ? Vào lúc nào ? ? Trong hoàn cảnh nào ? ? Chuyện xảy với ? Có nhân vật nào, nhân vật nào là chính? Tính cách nhân vật ? - Sự việc xoay quanh NV Trang- NV chính: Hồn nhiên, vô tư -NV phụ: Trinh, Thanh và các bạn khác - Diễn biến câu chuyện có mở đầu, có đỉnh điểm, có kết thúc Trinh kín đáo, đằm thắm, chân tình ; + Mở đầu : Buổi sinh nhật vui vẻ đã Thanh hồn nhiên, nhanh nhẹn, tinh ý đến hồi kết, Trang sốt ruột vì người bạn ? Câu chuyện diễn nào ? thân chưa đến ? Mở đầu nêu vấn đề gì ? +Diễn biến: Trinh đến và giải toả băn khoăn Trang, món quà độc đáo: ? Câu chuyện phát triển đến đỉnh điểm chùm ổi Trinh chăm sóc từ đâu ? còn là cái nụ +Kết thúc: Cảm nghĩ Trang món quà độc đáo mừng sinh nhật ? Kết thúc chỗ nào ? ? Điều gì đã tạo nên bất ngờ? (82) - Tình truyện ? Các yếu tố miêu tả, biểu cảm kế hợp và sử dụng chỗ nào truyện ? Nêu tác dụng ? - Miêu tả: Suốt buổi sáng nhà tôi tấp nập người người vào, ngồi chật nhà nhìn thấy Trinh cười tươi - Tác dụng: miêu tả tỉ mỉ các diễn biến buôỉ sinh nhật giúp cho người đọc có thể hình dung không khí nó và cảm nhận tình bạn thắm thiết Trang và Trinh - Biểu cảm: Tôi bồn chồn không yên bắt đầu lo tủi thân và giận Trinh Tôi run run cảm ơn Trinh quý giá làm - Tác dụng : Bộc lộ tình cảm bạn bè chân thành và sâu sắc giúp người đọc hiểu tặng cái gì không quan trọng tặng nào ? Thứ tự kể nội dung trên ? - Kể theo trình tự thời gian kể tác giả đã dùng hồi ức ngược thời gian nhớ việc đã diễn “lâu , từ tháng trước lúc ổi hoa ” b Dàn ý bài văn tự : Mở bài : ? Từ bài tập tìm hiểu văn trên em hãy Thường giới thiệu việc, nhân vật và nhận xét bố cục và dàn ý bài văn tự tình xảy câu chuyện ( có kết hợp với miêu tả và biểu cảm ? nêu kết việc, số phận nhân vật Nội dung chính phần là gì ? trước sau đó thân bài kể ngược lên theo thời gian) Thân bài : Kể lại diễn biến câu chuyện theo trình tự định, thực chất là trả lời câu hỏi: Câu chuyện đã diễn nào ; kể người viết đã miêu tả người, việc và thể tình cảm thái độ mình trước việc và người miêu tả Kết bài : Nêu kết cục và cảm nghĩ người (người kể chuyện hay nhân vật nào đó) ? Trong phần bố cục ba phần trên ta cần đưa thêm yếu tố nào vào bài văn tự ? Nhằm mục đích gì ? (83) - Cần đưa các yếu tố miêu tả và biểu cảm Ghi nhớ: SGK để dàn ý hoàn chỉnh II Luyện tập ? Học sinh đọc ghi nhớ ? Hoạt động 2: HD học sinh luyện tập Bài số 1: a Mở bài : Giới thiệu quang cảnh đêm giao thừa và gia cảnh em bé nhân vật chính truyện b Thân bài : Lúc đầu không bán diêm nên em bé sợ không dám nhà vì sợ bố đánh - Em tìm góc tường để ngồi tránh rét - Kết em bị gió rét hành hạ bàn tay cứng đờ - Em đánh liều quẹt que diêm để sưởi ấm cho mình Mỗi lần que diêm loé sáng là cảnh tượng tươi đẹp đầu óc em bé Và que diêm tắt là lúc em trở lại với thực đau thương phũ phàng mình Khi que diêm đầu tiên cháy sáng em thấy mình đứng trước lò sưởi với ấm toả cách dịu dàng.Khi que diêm thứ thứ năm - Các yếu tố miêu tả và biểu cảm đan xen vào với quá trình kể chuyện Đặc biệt yếu tố miêu tả mộng tưởng và thực em sau lần quẹt diêm Yếu tố biểu cảm : suy nghĩ, tâm trạng em lúc đó Kết bài : Kết cục em bé bán diêm đã chết vì giá rét đêm giao thừa, người qua đường không bíêt điều kì diệu mà em bé đã trông thấy, là giây phút em gặp lại bà và cùng bà bay lên để đón niềm vui đầu năm Bài tập 2: Học sinh xác định yêu cầu đề - gv gợi ý hướng dẫn- học sinh làm Mở bài : Giới thiệu người bạn mình là ? Kỉ niệm khiến mình xúc động là kỉ niệm nào ? (Nêu cách khái quát ) Thân bài : Tập trung kể kỉ niệm xúc động : -Nó xảy đâu ? Lúc nào ? ( Thời gian, hoàn cảnh ) với ? ( nhân vật) -Chuyện xảy nào ? ( mở đầu, diễn biến, kết ) -Điều gì khiến em xúc động ? xúc động nào ( miêu tả các biểu xúc động ) Kết bài : Em có suy nghĩ gì kỉ niệm đó ? củng cố: (1p) ? Dàn ý bài văn tự kết hợp miêu tả và biểu cảm gồm phần? ? ND chính phần? Hướng dẫn nhà:(2p) - Nắm đươc nhiệm vụ phần bài văn tự kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm lập dàn ý cho bài văn tự - Chuẩn bị bài: Viết tập làm văn số Tiết sau học văn học E Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (84) ****************************************** NS: 21/ 10 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 33+34 Văn HAI CÂY PHONG Ai-ma-tốp I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Hiểu và cảm nhận tình yêu quê hương và lòng biết ơn người thầy đã vun trồng ước mơ và hi vọng cho tâm hồn trẻ thơ - Hiểu rõ NTTS, MT và BC VB truyện * Trọng tâm: Kiến thức: - Phát vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh hai cây phong đoạn trích - Hiểu Sự gắn bó người họa sĩ với quê hương, với thiện nhiên và lòng biết ơn người thày Đuy - sen - Cách xây dựng mạch kể; cách miêu tả giàu hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc Kỹ năng: - Đọc – hiểu VB có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích đặc sắc nghệ thuật miêu tả biểu cảm đoạn trích - Cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm các h.ảnh đoạn trích *) KNS:+ giao tiếp: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng tình yêu que hương và lòng biết ơn thày giáo Đuy - sen + Suy nghĩ sáng tạo: Phân tích giá trị nội dung NT VB + Xác định giá trị thân: biết ơn người có công dưỡng dục mình, sống có trách nhiệm với quê hương Thái độ: Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, kỉ niệm tuổi thơ để từ đó giúp các em biết trân tình yêu quê hương đất nước II Chuẩn bị: - Gv: SGK, SGV, bài soạn bảng phụ, tài liệu tác giả và tác phẩm - Hs: Đọc, tóm tắt, soạn bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Phương pháp đọc sáng tạo, dùng lời (phương pháp diễn giảng, bình giảng, thông báo, truyền thụ), vấn đáp, gợi tìm - Kĩ thuật: Động não suy nghĩ; học theo nhóm:Trao đổi câu chuyện cảm động tình yêu quê hương đất nước IV Tiến trình bài học 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): (85) ? Tại có thể nói lá cuối cùng mà cụ Bơ-men vẽ cái đêm mưa to, gió lớn là kiệt tác nghệ thuật? Từ đó, em hiểu nào là kiệt tác nghệ thuật chân chính? * Yêu cầu trả lời: - “Chiếc là cuối cùng”là kiệt tác vì: + Giống thật đánh lừa mắt chuyên môn của người hoạ sỹ trẻ + Có giá trị nhân sinh cao, cứu sống mạng người + trả giá quá đắt: đánh đổi mạng sống người + vẽ tình yêu thương bao la, đức hi sinh cao - Một kiệt tác nghệ thuật( tác phẩm nghệ thuật chân chính) phải là tác phẩm đẹp, có giá trị nhân sinh và giá trị nghệ thuật- phục vụ sống, đem lại niềm tin và nghị lực cho người… ? Vì lá cuối cùng là tác phẩm nghệ thuật kiệt tác cụ Bơ - men? * Gợi ý trả lời: - Giống thật – đẹp - Có giá trị nhân sinh cao cả: Cứu sống CN - Có giá qúa đắt, tác phẩm đánh đổi tính mạng chính người sinh nó 3- Bài (33’) Đối với người VN, kí ức tuổi thơ thường gắn liền với cây đa, bến nước, sân đình, làng quê mờ xa không gian và thời gian thăm thẳm Còn nhân vật hoạ sĩ truyện: “Người thầy đầu tiên ” nhà văn Ai – ma – tốp là nhớ tới hai cây phong trên đỉnh đồi đầu làng Hoạt động Gv- Hs Nội dung cần đạt H Đ 1: Tìm hiểu chung I Giới thiệu chung GV: Hãy giới thiệu vài nét khái quát tác T¸c gi¶ - Sinh năm 1928, là nhà văn Cư – giả, tác phẩm? Gư – Xtan, nước vùng Trung GV bổ sung: - Ông xuất thân từ gia đình viên chức Sau Á tốt nghiệp Đại học nông nghiệp, ông lại -Được nhận giải thưởng văn học Lênin văn học nghệ thuật học trường viết văn Go – rơ – ki - Rồi ông trở thành nhµ văn Cư – rơ – gư – Xtan tươi đẹp có núi đồi và thảo nguyên, dãy núi trập trùng, có áng mây lơ lửng chẳng khấcnò đoàn chiến hạm bơi nơi xa xôi -Năm 1958 ông bắt đầu tiếng với TN Gia – Tác phẩm mi – li – a, Cây phong non trùm khăn đỏ -Văn “ Hai cây phong” thuộc GV: Văn “ Hai cây phong ” đựơc trích phần đầu tác phẩm “ Người thầy tác phẩm nào? đầu tiên” H: trình bày GV: Em tóm tắt ngắn gọn truyện “ Người thầy đầu tiên” II Đovj – Hiểu văn H: Trình bày theo chú thích SGK §äc – Chó thÝch Hoạt động 2: Đọc – hiểu văn (86) GV: Hướng dẫn học sinh đọc bài: Đọc với giọng tình cảm thiết tha, xúc động GV: Tìm chú thích liên quan đến nhan đề và từ bộc lộ cảm xúc tâm trạng người trước vẻ đẹp quê hương? H: chú thích 5, 10 GV nhắc H nhà đọc kỹ các chú thích 3,4,5,6,7… GV: Văn đợc kết cấu theo trình tự nào? GV: cho H thảo luận câu hỏi SGK N1.Căn vào đại từ nhân xưng ( tôi, chúng tôi) người kể chuyện, hãy xác định hai mạch kể phân biệt lồng vào tác phẩm? H: Có hai mạch kể văn bản: mạch kể mà người kể chuyện xưng tôi và mạch kể mà người kể chuyện xưng chúng tôi + Mạch kể người xưng tôi ( từ đầu  gương thần xanh và đoạn kết văn ( tôi tai nghe  hết + Mạch kể người kể chuyện xưng chúng tôi ( vào năm học cuối  biêng biếc ) N2: Nhân vật người kể chuyện có vị trí ntn mạch kể? Vì có thể nói mạch kể người kể chuyện xưng “tôi” quan trọng - Hai mạch kể trên có phần riêng khác lại lồng vào kết cấu chung tổng thể bài văn : tôi – chúng tôi – tôi - Khi xưng tôi là riêng tác giả Còn chúng tôi là tác giả và người bạn học cùng với tác giả vào cái năm học cuối cùng - Mạch kể thứ người kể chuyện đã nhân danh là người quê hương làng Ku –ku-rêu để kể hai cây phong với bao kỷ niệm êm đẹp từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành - Ở mạch thứ hai người kể chuyện đã nhân danh học sinh địa diện cho H vào năm học cuối cùng kể kỉ niệm với tuổi học trò đổi với hai cây phong thân thiết - Mạch kể nào có cảm xúc êm đềm, cảm xúc nồng nàn với hai cây phong Nhưng vào độ dài hai mạch kể, thấy mạch kể người kể chuyện xưng tôi quan trọng Vì đây chính là tác giả, tự sâu thẳm lòng mình đã nhìn nhận, suy KÕt cÊu – Bè côc - KÕt cÊu theo tr×nh tù thêi gian - V¨n b¶n cã m¹ch kÓ lång vµo làm bật chủ đề văn (87) nghĩ, cảm xúc trước hai cây phong GV: Em có nhận xét gi bố cục văn bản? V¨n b¶n cã m¹ch kÓ lång ghÐp, ®an xen vµo - Mạch kể xưng tôi là tác giả, là người quê hương kể hai cây phong với bao kỉ niệm đẹp từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành - Mạch kể xưng chúng tôi là tác giả và các bạn học năm cuối kể chuyện kỉ niệm tuổi học trò với hai cây thông => Không cần phân chia bố cục Hoạt động 3: Phân tích văn ?Trong mạch kể người kể chuyện xưng chúng tôi, cái gì thu hút người kể chuyện cùngbọn trẻ và làm cho chúng ngây ngất? H: Cái thực thu hút bọn trẻ và lam cho bọn chúng ngây ngât chính là cái giới vô ngần không gian bao la va ánh sáng “ chúng trèo lên cây phong và đến cành cao ngất, cao ngang tầm cánh chim bay ” phải chăn nhà văn muốn thay đổi điểm nhìn, muốn hoá thân thực vào giới tuổi thơ để cảm nhận vẻ đẹp thơ mộng quê hương mình GV: Làng Ku –ku – rêu đã mắt trẻ thơ lạ và kỳ diệu ntn? H: lúc ấy, có phép thần thông mở trước mắt bọn trẻ cái giới kỳ diệu mà lần đầu tiên chúng thấy + Trời đất đẹp và bao la làm chúng sửng sốt nín thở, ngồi lặng trên cành cây, quên chim, tổ chim - Trứơc mắt chúng là tranh thiên nhiên bao la choán hút tất tâm hồn trẻ thơ + Chuồng ngựa nông trang rọng lớn gian là nhà xép bình thường + Dải thảo nguyên hoang vu phía sau làng hút sau làn sương mờ đục + Xa là dòng sông lấp loáng tân chân trời sợi bạc mỏng manh -> Thú vị biết bao, nhờ vị trí trên cao hai cây phong, các tâm hồn tuổi thơ đã thu hút vào tầm mắt muôn trùng nước non GV: Cũng chính từ vị trí cây cao ngất Ph©n tÝch a Hai cây phong và kí ức tuổi thơ -Lên đến cành cao ngất hai cây thông, mở trước mắt bọn trẻ giới diệu kỳ quê hương + Trời đất đẹp bao la + Lắng nghe âm huyền ảo gió + Suy nghĩ mơ mộng, khát khao  Bức tranh thiên nhiên vẽ mắt hoạ sĩ vừa có vừa có đường nét, màu sắc, ánh sáng, âm thanh, độ cao, bề rộng, lại có tâm (88) các cậu đã sống phút giây ngây ngất hạnh phúc nào? H: Ngồi nép mình trên cành cây suy nghĩ đã phải là nơi tận cùng thề giới chưa, lắng nghe tiếng gió huyền ảo, tiếng lá cây đáp lại lời gió…biêng biếc GV: Có thể nói cái giíi đã trước mắt chúng tranh thiên nhiên huyền ảo tuyệt vời người hoạ sĩ? H: Rõ ràng người kể chuyện đã xen lẫn lời kể và tả cho tranh thiên nhiên ( hai cây phong và cảnh đất trời bao la ) vừa có đường nét, màu sắc, ánh sáng, âm thanh, độ cao, bề rộng, lại có tâm hồn chất chứa bao kỷ niệm và tình người đó GV bình: Trên đỉnh cao hai cây phong, tầm nhìn trẻ thơ mở rộng, suy nghĩ đựơc khơi sâu, tâm hồn, trí tuệ cùng cất cánh cảm nhận bao vẻ đẹp rộng dài, lắng nghe bao âm huyền ảo, khát khao bao điều kỳ diệu thiêng liêng Có thể nói kỷ niệm tuổi thơ cụ thể nhà văn đã đánh thức người đọc kỷ niệm êm đềm, thân thương quê hương đất nước GV: Trong mạch kể chuyện xưng tôi, nguyên nhân nào khiến hai cây phong chiến vị trí trung tâm và gây xúc động sâu sắc cho người kể chuyện.? + Hai cây phong gắn với tình yêu quê hương tha thiết + Hơn hai cây phong đã gắn bó sâu sắc với kỷ niệm xa xưa tuổi học trò + Hai cây phong còn là nhân chứng cảm động thầy Đuy-Sen và cô bé An-tư-nai gần 40 năm trước mà người kể gần đây biết  Hai cây phong đã gắn bó sâu sắc và gây xúc động mãnh liệt tâm hồn hai người kể chuyện GV: Hai cây phong không ngắm nhìn mắt mà nhận từ lòng Điều đó biểu chi tiết nào? H: Mong chóng tới làng, chóng lên đồi với hai cây phong…say sưa ngất ngây đó là ước muốn, khát khao thật trẻ Hai cây phong không là hai cái cây , mà hai hồn chất chứa bao kỷ niệm và tình người đó b Hai cây phong và cảm xúc nhân vật ‘tôi’ - Hai cây phong hải đăng  ánh sáng văn hoá tinh thần quê (89) người gắn bó với tác giả suốt tuổi thơ ông Nó là quê hương ông GV: Quê hương người hoạ sĩ miêu tả ntn? H: Vùng quê thơ mộng có núi, có thảo nguyên, có âm khe nước ào ào, có sắc màu đât vàng, rặng núi Đen GV: Hình tựơng quê hương yêu dấu là hình ảnh nào? Hình ảnh đó ví ntn? Ý nghĩa việc so sánh đó? H: Hai cây phong hải đăng đặt trên núi  hai cây phong là ánh sáng văn hoá, tinh thần quê hương toả ánh sáng soi đường dẫn dắt người làng Ku-ku-rêu hướng về, tìm quê hương GV: Hai cây phong miêu tả ntn? H: thảo luận, gạch chân từ ngữ miêu tả - Ngoại diện: Hai cây phong lớn mọc trên đồi - Tâm hồn: Chúng có tiếng nói riêng, thở dài lượt - ©m thanh: Khi là làn sóng thuỷ triều dâng lên…bốc chát rừng rực - Sức sống: bão giông thân dẻo dia và reo vù vù lửa rừng rực GV: nhận xét cách miêu tả khắc hoạ hình ảnh hai cây phong tác giả? H: Tác giả kết hợp kể-tả-hình ảnh hai cây phong sống động hai người thông qua quan sát người họa sĩ GV: Tại có thể nói mạch kiểu xen lẫn tả này, hai cây phong miêu tả sống động hai người và không thông qua quan sát người họa sĩ? H: Bằng quan sát người họa sĩ và lòng người quê hương, tác giả đã kể hai cây phong thật chân thành, xúc động và chúng hai người sống động khác hẳn với các loại cây khác, hai cây phong có tiếng nói riêng chan chưa lời ca êm ái…và tác giả thấu hiểu cung bậc hiểu lòng người tri kỷ là làn sóng triều dâng lên, lúc lại cất tiếng thở dài… đó là cung bậc cây hay người diễn tả sống động và gợi cảm phải là kết từ mắt nhìn người họa sĩ và hương, là biểu tượng quê hương - Hai cây phong: + To lớn + Có tâm hồn, tiếng nói riêng + Có âm kỳ diệu + Có sức sống dẻo dai - Là biểu tượng sức sống dẻo dai kiêu hùng, bất khuất dịu dàng mộc mạc người trên quê hương => Hai cây phong gắn với tình yêu quê hương, với kỉ niệm tuổi thơ và câu chuyện cảm động thầy Đuysen Tæng kÕt a)Nghệ thuật: - Lựa chọn ngôi kể, người kể tạo nên hai mạch kể lồng ghép độc đáo - MT ngòi bút hội họa truyền ung động (90) lòng người đã gắn bó với quê hương, có tình yêu tha thiết cây phong trên mảnh đất tuổi thơ mình tuổi thơ đã gắn bó với hai cây phong, đã có bao nhiêu kỉ niệm êm đẹp với hai người bạn thân thiết mà tận bây tác giả không thể nào quên Hoạt động 2: Tổng kết GV: Nêu giá trị nghệ thuật đặc sắc, nội dung văn bản? - Có nhiều liên tưởng, tt hết phong phú b) Ý nghĩa văn bản: - Hai cây phong là biểu tượng tình yêu quê hương sâu nặng liền với kỉ niệm tuổi thơ họa sĩ làng Ku-ku-rêu c Ghi nhớ./ SGK-101 sức cảu gắn đẹp GV: Hai cây phong không là biểu tượng quê hương ku-ku-rêu mà còn là biểu tượng người trên quê hương ntn? H: trình bày H: Đọc ghi chú SGK GV: Văn “ Hai cây phong” đã thức dậy tình cảm gì em? -H: tình cảm quê hương, tình cảm với kỷ niệm tuổi thơ GV: Trong văn học tình yêu quê hương đất nước biểu cây cối dòng sông…Hãy tìm tác phẩm văn học VN có diễn tả -H: - Bếp lửa, Nhớ sông quê hương, Quê hương 4/ Củng cố: Nhắc lại nội dung chính văn 5/ Hướng nhà: - Đọc tác phẩm “Người thầy đầu tiên”, học thuộc lòng đoạn văn viết 2cây phong - Chuẩn bị bài: Ôn tập truyện kí VN Tiết sau viết bài TLV số E Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 21/ 10 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 35+36 Văn VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ Văn tự kết hợp miêu tả và biểu cảm I Mục tiêu cần đạt Kiến thức: HS củng cố lại kiến thức văn tự đó có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm Tích hợp giáo duc môi trường (91) Kĩ năng: - Rèn kỹ diễn đạt trình bày bài văn tự kết hợp miêu tả và biểu cảm - KNS: + HS đôc lập, suy nghĩ, sáng tạo + Tự đánh giá khả nhận thức mình Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực làm bài B Chuẩn bị: GV: Đề bài, đáp án, biểu điểm phù hợp HS: Ôn kiểu bài tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm C Phương pháp- kĩ thuật dạy học: Thực hành viết bài D Tiến trình bài học 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra phần chuẩn bị HS viết 3- Bài (88) HS có thể chon đề sau: Đề bài 1: Kể lại kỉ niệm em khiến thầy cô vui lòng( buồn lòng) Đề bài 2: Kể lại chuyến dã ngoại em A Yêu cầu nội dung: - Giới thiệu việc, nhân vật kể - Kể lại kỉ niệm sâu sắc, có ý nghĩa, làm thay đổi nhận thức và hành động em - Đảm bảo theo trình tự hợp lí: mở đầu- diễn biến - kết thúc - Lựa chọn ngôi kể phù hợp B Yêu cầu hình thức: - Đảm bảo bố cục ba phần cân đối - Sử dụng hài hoà, hợp lí TS-MT-BC - Trình bày đẹp, tách ý tách đoạn - Diễn đạt mạch lạc, trôi chảy C Hướng dẫn chấm + Điểm - 10: - Xác định đúng kiểu bài tự sự, có sử dụng đan xen các yếu tố miêu tả, biểu cảm phù hợp - Dùng đúng ngôi kể, ghi lại câu chuyện xúc động, tình cảm chân thành, nội dung kể hoàn chỉnh - Văn viết trôi chảy, mạch lạc, không sai lỗi chính tả + Điểm 7- 8: Trình bày khá đầy đủ yêu cầu đề ( Có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm ) Văn viết khá trôi chảy, mạch lạc, vấp ít lỗi dùng từ, đặt câu + Điểm - 6: Biết cách kể chuyện, có sử dụng các yếu tố miêu tả, biểu cảm song diễn đạt chưa trôi chảy, còn sai chính tả + Điểm - 4: Kể còn lan man, chưa xác định đúng yêu cầu đề Văn viết lủng cũng, sai nhiều chính tả + Điểm - 2: Hiểu sai yêu cầu đề, văn viết cẩu thả, sai nhiều lỗi chính tả + Điểm 0: Không làm đung yêu cầu đề 4.Củng cố: - Gv thu bài - Nhận xét viết bài Hướng dẫn nhà và chuản bị bài sau: (92) - Viết lại đề còn lại - Chuẩn bị bài “luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm” Tiết sau học tiếng Việt V Rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………………………… NS: 20/ 10 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 37 Tiếng Việt NÓI QUÁ I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Hiểu khái niệm, tác dụng cảu nói quá văn chương và giao tiếp ngày - Biết vận dụng hiểu biết biện pháp nói quá đọc – hiểu và tạo lập VB * Trọng tâm: Kiến thức: -Nắm khái niệm nói quá - Phạm vi sử dụng biện pháp tu từ nói quá (chú ý cách sử dụng thành ngữ, tục ngữ, ca dao) - Tác dụng biện pháp tu từ nói quá Kỹ năng: - Vận dụng hiểu biết biện pháp nói quá đọc – hiểu VB - KNS : + Ra định: sử dụng các phép tu từ nói quá và cách sử dụng + Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách sử dụng phép tu từ nói quá Thái độ: Phê phán lời nói khoác, nói sai thực II Chuẩn bị - Gv: SGK, SGV, bảng phụ, bảng nhóm, truyện cười dân gian phê phán thói khoác lác - Hs: Chuẩn bị bài III Phương pháp – kĩ thuật dạy học - Phương pháp đàm thoại, tích hợp, quy nạp, phân tích tình mẫu, thực hành có hướng dẫn - Kĩ thuật động não, trình bày phút IV Tiến trình bài học: 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): 3- Bài (30’) * Giới thiệu bài: Hoạt động Cho hs đọc VD SGK Chiếu trên máy vd: ? “ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối” Em hiểu hai cách nói trên có nghĩa là nào ? I Nói quá và tác dụng nói quá 1.Khảo sát ngữ liệu a) - Ngụ ý thời gian đêm tháng năm ngắn Ngày tháng (93) 10 ngắn b) - Muốn nói lên vất vả, ? Cũng tương tự nói ‘mồ hôi thánh thót cực nhọc người nông mưa ruộng cày’ là ngụ ý nói điều gì ? dân ? Theo em cách diễn đạt sau có quá thật không: Chưa nằm đã sáng Chưa cười đã tối Thánh thót mưa ruộng cày - Cách nói quá thật phóng đại, khoa trương, cường điệu vật tượng lên G: Cách nói phóng đại thời gian ví dụ (a) là phóng đại tích chất Sự phóng đại giọt mồ hôi ví dụ (b) là phóng đại mức độ *) Bài tập: Nối A với B ? Chỉ phóng đại sd câu c? Rồi nối A với B cho phù hợp? A Nối B a)Đêm tháng .sáng Ngày tháng tối b) mồ hôi thánh thót mưa ruộng cày c)Trước mặt tôi là đường mòn chạy thẳng đến tận trời Phóng đại mức độ Phóng đại quy mô Phóng đại tính chât Nói quá là biện pháp tu ? Sự phóng đại trên gọi là nói quá Hãy nêu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất vật, hiểu biết đầu tiên em nói quá? tượng miêu tả ?So sánh hai cách diễn đạt sau để rút nhận xét? A Đêm tháng .sáng Ngày tháng tối .mồ hôi thánh thót mưa ruộng cày Trước mặt tôi là đường mòn chạy thẳng đến tận trời Cách nói khoa chương cường điệu, nhằm gạy ấn tượng, tăng sức biểu cảm B Đêm tháng năm ngắn Ngày tháng mười ngắn Mồ hôi rơi nhiều, liên tục Trước mặt tôi là đường mòn dài Nói đúng thật, không gây ấn tượng ?Như nói quá có tác dụng gì? G: Từ láy tượng ‘thánh thót’ gợi tả giọt mồ hôi rơi liên tiếp xuống, âm vang giọt mồ hôi - Tác dung: + Để nhấm mạnh + Gây ấn tượng + Tăng sức biểu cảm (94) nghe đều rõ Hình ảnh giọt mồ hôi túa ra, rơi thánh thót để thấy công việc cày đồng ban trưa vô cùng vất vả *) Bài tập: Xác định phép nói quá ví dụ đậy? a) Đen cột nhà cháy (Thành ngữ) b) Bàn tay ta làm nên tất Có sức người sỏi đá thành cơm ( Hoàng Trung Thông- Bài ca vỡ đất) c) Lỗ mũi mười tám gánh lông Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho ( Ca dao châm biếm) d) Anh yên tâm, em khỏe có thể cùng anh lên đến tận trời - Vân dụng: + Trong lồ nói hàng ngày ? Từ phân tích trên, em có nhận xét gì việc vận dụng + Trong văn chương: pháp nói quá? ) Tục ngữ, ca dao, thành ngữ ) Văn thơ: trữ tình, châm biếm Ghi nhớ : sgk( 102) ? Qua phân tích các ví dụ trên, em hãy khái quát lại nào là nói quá, tác dụng nó? G: đọc câu chuyện “Con rắn vuông” ? em có nhận xét gì cách nói anh chàng câu chuyện trên? - Nói không có sở thực tế, nói khoác phóng đại quy mô tính chất vật lên - Con rắn bề ngang 30 thức Bề dài 120 thước 100 thước 30 thước Có tác dụng gây cười cho người đọc *) Lưu ý - Phân biệt nói quá và ? Qua phân tích câu chuyện “Con rắn vuông” và phần nói khoác ca dao, tục ngữ trên em có nhận xét gì điểm giống và khác nói quá và nói khoác? Nói quá Nói khoác Giống Đều phóng đại quy mô, tính chất vật tượng miêu tả Khác Để nhằm mục đích Để nhằmg mục đích làm cho nhấm mạnh, gây người nghe tin vào điều không ấn tượng, tăng sức có thật, tạo tiếng cười có ý biểu cảm Nói qua nghĩa phê phán kẻ khoác là hành động có lạc sống Nói khoác tác dụng tích cực là hành động có tác dụng tiêu cực (95) G: Cho bài tập bổ sung: a Tiếng đồn cha mẹ anh hiền, Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ tan -> Thực chất khó tính, gớm ghê, đáng sợ b Bao cây cải làm đình Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta > ‘mình’ chắng lấy ‘ta’ c Đêm nằm lưng chẳng đến giường Mong trời mau sáng đường gặp em - > Thao thức suất đêm trằn trọc không ngủ - Khi phân tích thơ văn, người ta hay dùng các khái niệm xưng, khoa trương, phóng đại, cường điệu, ngoa ngữ, ít dùng khái niệm nói quá II Luyện tập Bài LUYỆN TẬP Chơi trò chơi “TIẾP SỨC” - Chia lớp thành hai nhóm vòng phút tổ nào ghi nhiều thắng - Yêu cầu: tìm thành ngữ so sánh có dùng phép nói quá BT (102) - HS làm miệng a) Sỏi đá thành cơm -> thành lao động gian khổ vất vả, nhọc nhằn (niềm tin vào bàn tay lao động) b) Đi lên đến tận trời: vết thương chẳng có nghĩa lí gì, không phải lo lắng, bận tâm c) Thét lửa: kẻ có quyền sinh quyền sát với người khác BT (102) Hoạt động nhóm -> lên điền a) Chó ăn đá gà ăn sỏi bảng phụ b) Bầm gan tím ruột c) Ruột để ngoài da d) Nở khúc ruột đ) Vắt chân lên cổ BT 3(102) - Hoạt động nhóm a) Kiều có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành ( nhóm nhóm) b) Biết ĐK, ta dời non lấp biển dễ dàng -> nhóm câu c) Giải phóng dân tộc là công việc lấp biển và trời nhiều hệ d) Những chiến sĩ mình đồng da sắt đã chiến đấu oanh liệt đ) Mình nghĩ nát óc chưa giải bài toàn 4.Củng cố: Đưa sơ đồ bài học Hướng dẫn nhà và chuẩn bị bài sau: (96) - Học bài, làm bài tập 4, 5, tìm thêm ví dụ - Chuẩn bị bài: /Nói giảm nói tránh’ Tiết sau học văn học V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………….………………………………………………………………… ………………………….………………………………………………………………… NS: 20/ 10 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 38 Văn học ÔN TẬP TRUYỆN, KÍ VIỆT NAM I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Hệ thống hóa và khắc sâu kiến thức các VB truyện, kí Việt Nam đại đã học HKI Kiến thức: - Sự giống và khác các truyện kí đã học các phương diện thể loại, PTBĐ, nội dung, nghệ thuật - Những nét độc đáo nội dung nghệ thuật VB - Đặc điểm nhân vật tác phẩm truyện Kỹ : - Kĩ bài dạy: +Khái quát, hệ thống hóa và nhận xét tác phẩm VH trên số phương diện cụ thể + Cảm thụ nét riêng độc đáo tác phẩm đã học - KNS: + Ra định: đưa thông tin chính xác truyện kí Việt Nam + Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách truyện kí Việt Nam Thái độ :- Giáo dục lòng yêu thích văn học nước nhà II Chuẩn bị - Gv: SGK, SGV, bảng phụ, bảng nhóm, truyện kí Việt Nam - Hs: Chuẩn bị bài III Phương pháp – kĩ thuật dạy học - Phương pháp đàm thoại, tích hợp, quy nạp, phân tích tình mẫu, thực hành có hướng dẫn - Kĩ thuật động não, trình bày phút IV Tiến trình bài học: 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Trình bày đặc sắc nội dung, nghệ thuật văn “Hai cây phong”? Đọc thuộc lòng đoạn văn em thích * Đáp án: Phần ghi + Ghi nhớ HS đọc đoạn văn tự chọn văn 3- Bài (30’) (97) GV nêu nhiệm vụ và hướng dẫn HS phương pháp ôn tập học Câu 1: Lập bảng tổng kết các tác phẩm đã học Tên văn / Thể loại Phương thức Nội dung chủ yếu Tác giả biểu đạt Tôi họcTruyện Tự (KH Những kỉ niệm Thanh Tịnh ngắn trữ miêu tả và sáng tuổi học trò(1911-1988) tình biểu cảm) Nhất là buổi tựu trường đầu tiên Trong lòng mẹ Hồi (Trích: Những (trích) ngày thơ ấu) Nguyên Hồng (1918-1982) kí Tự (KH Miêu tả + biểu cảm) Tức nước vỡ Tiểu bờ -trích: Tắt thuyết đèn1939) (trích) Ngô Tất Tố (1893-1954 ) Tự (KH Miêu tả + biểu cảm) Lão Hạc Truyện Nam Cao ngắn (1915-1951) (trích) Tự (KH Miêu tả + biểu cảm) Đặc sắc nghệ thuật Bố cục theo dòng hồi tưởng , kết hợp hài hoà kể + miêu tả và bộc lộ tâm trạng; không có cốt truyện Kể lại cách chân thực Tình truyện, Lời kể, và cảm động cay giọng văn thấm đậm chất đắng tủi cực và tình yêu trữ tình thương cháy bỏng - TS + miêu tả+ biểu cảm Bé Hồng người - Diễn biến tâm lí nhân vật mẹ bất hạnh - Hình ảnh so sánh, liên tưởng Vạch trần mặt tàn ác Nghệ thuật miêu tả khắc bất nhân XHPK hoạ chân dung nhân vật đương thời, xã hội đã điển hình đẩy người nông dân vào - Xây dựng tình tình cảnh cùng cực và vẻ truyện bất ngờ và giải đẹp tâm hồn ng phụ hợp lí Cách xây dựng nhân nữ nông dân vật - Ngòi bút thực sâu sắc Số phận bi thảm Cách kể chuyện tự nhiên, người nông dân cùng linh hoạt vừa chân thực vừa khổ và nhân phẩm cao đậm chất triết lí Nhân vật đẹp họ đào sâu tâm lí -Thái độ trân trọng - Tự + miêu tả+ biểu cảm- Cách miêu tả, phân tích diễn tác giả biến tâm lí nhân vật, ngôn ngữ chân thực Câu So sánh văn bản: 1.Giống : - Đều là văn tự sự, là truyện kí đại ( sáng tác vào năm1930-1945) -Đều lấy đề tài người và sống xã hội đương thời tác giả; sâu vào miêu tả số phận người cực khổ bị vùi dập - Đều chan chứa tinh thần nhân đạo(yêu thương trân trọng t/ cảm, phẩm chất đẹp đẽ người, tố cáo gì tàn ác, xấu xa) - Đều có cách viết chân thực, gần đời sống, sinh động (Bút pháp thực) GV: Đó là đặc điểm chung dòng văn xuôi thực nước ta trước CM Văn học thời kì này có đổi sâu sắc, mạnh mẽ theo hướng đại hóa Các văn này viết chữ quốc ngữ với cách viết mẻ khác hẳn với truyện kí trung đại lớp ? lớp 6,7 em đã học truyện, kí nào ? - Mẹ hiền dạy con, Thầy thuốc giỏi cốt lòng, Sống chết mặc bay, Một thứ quà lúa non : Cốm, Dế mèn phiêu lưu kí ( GV nói thêm đặc điểm truyện trung đại Việt Nam ) (98) - Truyện trung đại tồn và phát triển môi trường văn học trung đại có quy luật văn sử bất phân, văn triết bất phân đó truyện có đan xen các yếu tố văn và yếu tố sử, yêú tố triết ; đan xen hai kiểu tư hình tượng và tư luân lí ( tư lô gic và tư khái niệm ) - Truyện pha tính chất kí- ghi chép việc, kiện dựa trên sở người thật việc thật đã là truyện thì ít nhiều có cốt truyện và nhân vật Tác phẩm tiêu biểu là : Truyền kì mạn lục - Nguyễn Dữ - truyện đã trở nên hoàn chỉnh - vai trò hư cấu nghệ thuật chiếm vị trí chủ công, cốt lõi - Truyện trung đại cốt truyện giữ vị trí quan trọng mặc dù trình độ xây dựng cốt truyện còn đơn giản ; cách kết cấu cốt truyện thường là đơn tuyến trật tự thời gian trước, sau Trong cốt truyện có nhân vật tính cách nhân vật lên chủ yếu qua lời kể người dẫn truyện và qua hành động ngôn ngữ đối thoại nhân vật Sự phát triển giới nội tâm, ngôn ngữ độc thoại nhân vật nhìn chung còn hạn chế - Về chi tiết nghệ thuật : Bên cạnh loại chi tiết chân thực lấy từ sống truyện trung đại thường hay sử dụng loại chi tiết li kì, hoang đường Khác nhau: Hướng dẫn học sinh làm bảng đối chiếu theo mẫu sau Văn Thể loại Trong lòng mẹ Hồi kí Tắt đèn Lão Hạc Phương Nội dung chủ yếu Đặc điểm nghệ thuật thức biểu đạt Tự xen Nỗi đau chú bé mồ côi và Văn hồi kí chân thực, trữ trữ tình tình yêu thương mẹ chú bé tình thiết tha Tiểu thuyết Tự Phê phán chế độ tàn ác, bất nhân và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng người phụ nữ nông thôn Tự xen Số phận bi thảm người trữ tình nông dân cùng khổ và nhân phẩm cao đẹp họ Truyện ngắn Khắc họa nhân vật và miêu tả thực cách chân thực ,sinh động Nhân vật đào sâu tâm lí, cách kể chuyện tự nhiên, linh hoạt, vừa chân thực vừa đậm chất triết lí, trữ tình Câu hỏi 3.:- GV định hướng cho học sinh trả lời - Học sinh trình bày phần chuẩn bị mình ( gọi nhiều học sinh cùng trả lời ) - Nhận xét, sửa chữa Củng cố (2’) GV nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ phần VHVN đại 5Hướng dẫn nhà (2’) - Học bài ôn tập, học thuộc đoạn văn hay các văn - Chuẩn bị bài: Thông tin Ngày Trái Đất năm 2000 Tiết sau học Văn học Rút kinh nhiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 20/ 10 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … I Mục tiêu cần đạt: * Mức độ: Tiết 39 Văn học THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (99) - Thấy ý nghĩa to lớn việc bảo vệ MT.Từ đó có suy nghĩ và hành động tích cực vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt - Thấy tình thuyết phục cách thuyết minh và kiến nghị mà tác giả đề xuất VB * Trọng tâm: Kiến thức: - Mối nguy hại đến môi trường sống và sức khỏe người thói quen dùng túi ni lông - Tính khả thitrong đề xuất tác giả trình bày - Việc sử dụng từ ngữ dể hiểu, giả thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí đã tạo nên tính thuyết phục VB - Tích hợp GDBVMT Kỹ năng: *) Kĩ bài bài dạy: - Tích hợp với phần TLV để tập viết bài văn thuyết minh - Đọc – hiểu VB nhật dụng đề cập đến vấn đề XH thiết *) Kĩ sống: - Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng việc sử dụng bao bì ni lông, giữ gìn MT + Suy nghĩ sáng tạo: Phân tích, bình luận tính thuyết phục thuyết minh, tính hợp lí kiến nghị VB + Tự quản thân: kiên định hạn chế sử dụng bao bì ni lông và vận động người cùng thực Thái độ: Có thái độ, ý thức tích cực việc bảo vệ môi trường qua việc sử dụng bao bì và xử lí rác thải, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội II Chuẩn bị: - Gv: SGK, SGV, giáo án, túi nilông và số loại túi thay khác - Hs: Học bài và chuẩn bị bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Phương pháp đàm thoại, tích hợp, quy nạp, phân tích tình mẫu, thực hành có hướng dẫn - Kĩ thuật động não, trình bày phút IV Tiến trình bài học: 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Trong chương trình Ngữ văn 6, em đã học văn nhật dụng nào? Đề cập đến vấn đề gì? Hãy kể tên các văn đó? * Gợi ý trả lời: - Các VBND:Bức thư thủ lĩnh da đỏ Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử - Đề cập đến vấn đề quan trọng, xúc XH: MT, Quyền TE… 3- Bài (30’) Trái đất là ngôi nhà chung chúng ta Tài nguyên trái đất không phải là vô tận Sức chịu đựng trái đất có hạn Sự phát triển khoa học kĩ thuật và vô tâm người đã làm cho trái đất bị tổn thương, đó có vấn đề rác thải công nghiệp vì rác thải gây ô nhiễm môi trường Giải vấn đề này không phải là chuyện (100) quốc gia, TT mà là vấn đề mang tính toàn cầu Chính vì năm 2000 VN tham gia vào “Ngày trái đất” Hoạt động I Tìm hiểu chung B1: (5p) - Là văn nhật dụng - Văn ? Nếu văn thuyết minh nhằm trình bày các tri soạn thảo dựa trên thông thức tượng, vật tự nhiên và xã điệp 13 quan nhà nước và hội thì theo em Thông tin ngày trái đất năm tổ chức phi chính phủ phát ngày 2000 có thuộc kiểu văn thuyết minh không ? 22/4/2000 nhân lần đầu tiên VN Vì sao? tham gia ngày trái đất - Vì văn này đã cung cấp cho người rõ ràng tác hại việc sử dụng bao bì ni lông và việc hạn chế sử dụng chúng ? Tính nhật dụng văn này biểu - Tính nhật dụng văn : Vấn vấn đề xã hội nào mà nó đề cập ? đề bảo vệ môi -Vấn đề bảo vệ môi trường trường trái đất Trái đất - vấn đề thời đặt xã hội đại Hoạt động 2: (30p) HD đọc văn II Đọc hiểu văn và tìm hiểu chú thích Đọc, Chú thích : GV nêu yêu cầu đọc và đọc đoạn - Gọi học sinh đọc tiếp hết - học sinh nhận xét, gv nhận xét - Hướng đẫn học sinh tìm hiểu các chú thích 1, 2, 3, 6, ? Hãy nêu bố cục văn này ? Kết cấu, bố cục: - Đoạn : Từ đầu đến ngày không bao bì - Bố cục : phần ni lông : Nguyên nhân đời thông điệp - Đoạn 2: Tiếp ô nhiễm môi trường : Tác hại việc sử dụng bao bì ni lông và số giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông - Đoạn : Còn lại : Lời kêu gọi việc bảo vệ môi trường trái đất ? Theo dõi phần đầu văn và hãy cho biết Phân tích : kiện nào nói tới đây ? a Nguyên nhân đời - Ngày 22/4 thông điệp ngày trái đất: - Có 141 nước tham gia Năm 2000 lần đầu tiên Việt Nam ? Em có nhận xét gì cách trình bày các - Thuyết minh số liệu , từ kiện đó ? thông tin khái quát đến cụ thể - Thuyết minh số liệu cụ thể, từ thông tin - Lời thông báo trực tiếp, ngắn khái quát đến cụ thể gọn, dễ hiểu, dễ nhớ - Lời thông báo trực tiếp, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ -Vấn đề bảo vệ môi trường TĐ là nhớ vấn đề giới đề quan tâm, đó có Việt Nam ? Từ đó em thu nhận nội dung quan b Tác hại và biện pháp xử lí: trọng nào nêu phần đầu văn ? * Tác hại : (101) - Học sinh nghiên cứu phần ? Tác hại việc sử dụng bao bì ni lông nói tới phương diện nào ? - Gây độc hại môi trường đặc tính không phân huỷ Pla xtic - Lẫn vào đất làm xói mòn các vùng núi - Tắc nghẽn các đường - Ô nhiễm thực phẩm - Khí độc Gv nói thêm Mĩ Mê hi cô (sgv) Việc sử lí bao bì ni lông là vấn đề nan giải ? Dùng bao bì ni lông theo em có ưu gì không? - So sánh cách toàn diện thì việc dùng bao bì ni lông đã phân tích là lợi bất cập hại ? Trong đoạn văn trên đã sử dụng phương pháp thuyết minh cách nào ? Tác dụng nó ? - Liệt kê, liệt kê và phân tích, phân tích - Vừa mang tính khoa học vừa mang tính thực tiễn ; sáng rõ dễ hiểu, dễ nhớ ? Trước có thông tin này em hiểu gì tác hại việc sử dụng bao bì ni lông? ? Sau đọc thông tin này em thu nhận kiến thức nào tác hại việc sử dụng bao bì ni lông ? - Dùng bao bì ni lông bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, phát sinh nhiều dịch bệnh, có thể gây chết người - Dùng bao bì ni lông bừa bãi có hại cho môi trường sống và sức khoẻ người ? Theo em có cách nào tránh hiểm họa đó? Theo dõi phần văn hãy cho biết phần này trình bày nội dung gì? ? Các biện pháp đó tập trung vào điều chính nào cần phải nhớ ? Theo em biện pháp nào là hiệu ? Muốn có hiệu cần có thêm điều kiện nào ? - Tính không phân hủy pla-xtíc chính là nguyên nhân khiến cho việcdungf bao bì ni lông gây nguy hại đến môi trường và sức kỏe người -> Được thuyết minh cách liệt kê, liệt kê và phân tích, phân tích -> Vừa mang tính khoa học vừa mang tính thực tiễn sáng rõ; dễ hiểu dễ nhớ - Dùng bao bì ni lông gây ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường và sức khoẻ người * Biện pháp xử lí : - Hạn chế tối đa việc dùng bao bì ni lông là giải pháp hợp lí và có tính khả thi nhằm thông bảo vệ môi trường và sức khỏe người ? Theo dõi phần kết bài hãy cho biết có kiến - Thông báo cho người hiểu nghị nêu lên đây ? tác hại việc lạm dụng bao bì ni ? Tại nhiệm vụ chung nêu trước, hành lông sức khoẻ và môi động cụ thể nêu sau ? trường sống người ? Việc sử dụng các câu cầu khiến : Hãy ( ba (102) câu) dùng cuối văn có ý nghĩa gì ? - Sử dụng câu cầu khiến - Lời kêu gọi bình thường trang trọng c Những kiến nghị việc bảo vệ môi trường TĐ: - Kêu gọi, đề nghị người hãy Hoạt động 3: Tổng kết (3p) bảo vệ, giữ gìn môi trường trái đất ? Nhận xet hình thức văn thuyets minh hành động cụ thể trên? - Lời kêu gọi “một ngày không dùng bao ni lông” Tổng kết : a) Hình thức: - Văn giải thích đơn giản, ngắn gọn mà sáng tỏ tác hại bao bì ni lông, lợi ích việc giảm bớt chát thải ni lông - Ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác ? Văn có ý nghĩa nào? b) Ý nghĩa văn - nhận thức tác dụng hành động nhỏ, có tính khả thi việc bảo vệ môi trường Trái Đất c) Ghi nhớ ( sgk) Củng cố: (2p) ? Văn nhật dụng này đem đến cho em hiểu biết mẻ nào việc : Một ngày không sử dụng bao bì ni lông ? - Những tác hại - Hạn chế bảo vệ môi trường trái đất ? Em dự định làm gì để thông tin này vào đời sống, biến thành hành động cụ thể ? ? Bảo vệ môi trường người Em còn biết việc làm nào, phong trào nào nhằm bảo vệ môi trường trên giới nước ta địa phương em ? - Phong trào trồng cây gây rừng - Phong trào xanh, sạch, đẹp Hướng dẫn nhà :(2p) - Sưu tầm tranh ảnh, tài kiệu tác hại việc dùng bao bì ni lông và vấn đề khác rác thải sinh hoạt làm ô nhiễm môi trường - Học bài, nắm vững nội dung bài học - Tập viết đoạn văn ngắn với lời kêu gọi hãy biết bảo vệ giữ gìn môi trường - Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra 45’ Tiết sau học tiếng Việt V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (103) NS: 20/ 10 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 40 Tiếng Việt NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Hiểu khái niệm, tác dụng biện pháp nói giảm, nói tránh - Biết sử dụng biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh Kiến thức:- Khái niệm nói giảm, nói tránh - Tác dụng biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh Kỹ năng: *) Kĩ bài bài dạy: - Phân biệt nói giảm, nói tránh với nói không đúng thật - Sử dụng nói giảm, nói tránh đúng lúc, đúng chỗ để tạo lời nói trang nhã, lịch *) Kĩ sống: + Ra định: sử dụng các phép tu từ nói giảm, nói tránh và cách sử dụng + Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách sử dụng phép tu từ nói giảm, nói tránh 3.Thái độ: Có ý thức sử dụng nói giảm, nói tránh đúng lúc, đúng chỗ để tạo lời nói trang nhã, lịch II Chuẩn bị: - GV nghiên cứu kĩ bài, chuẩn bị bảng phụ có ghi nội dung - Học sinh xem trước bài, tìm văn Lão Hạc trường hợp sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh III Phương pháp – kĩ thuật dạy học - Phương pháp đàm thoại, tích hợp, quy nạp, phân tích tình mẫu, thực hành có hướng dẫn - Kĩ thuật động não, trình bày phút IV Tiến trình học 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Thế nào là tính thái từ? Cách sử dụng? Ví dụ minh hoạ? * Gợi ý trả lời: - Tình thái từ: là từ thêm vào câu để tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm người nói (2đ) - Cách sử dụng: Phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp (2đ) - Cho VD: (6đ) 3- Bài (30’) Hoạt động GV và HS Nội dung I/ Nói giảm, nói tránh và tác dụng nói giảm, nói tránh : Khảo sát ngữ liệu : - GV treo bảng phụ, HS đọc - VD : Đều nói cái chết -> ?) Những từ gạch chân có nghĩa là gì ? giảm cảm giác đau buồn người viết lại dùng cách diễn đạt đó ? (104) - Cùng nói đến cái chết -> để giảm nhẹ, tránh phần nào đau buồn ?) Cùng nói cái chết còn cách nói nào khác có tác dụng trên ? - Mờt, theo tổ tiên, nơi chín suối ? Thế nào là nói giảm, nói tránh? - VD2 : tránh cảm giác thô tục, thiếu lịch - VD3 : tạo tế nhị, lịch thiệp => Nói giảm, nói tránh ghi nhớ : Sgk/ 108 * Lưu ý: Các cách nói giảm nói tránh ?) Ở VD 1, nói giảm nói tránh cách nào? - Sử dụng tượng chuyển nghĩa: - Sử dụng tượng chuyển nghĩa chết = ?) Người ta thường nói là tử thi, thi hài mà - Dùng từ đồng nghĩa Hán Việt: xác không nói là xác chết? Nói cách nào? chết = tử thi - Giảm cảm giác ghê sợ -> Từ ĐN Hán Việt - Phủ định từ trái nghĩa: xấu = *GV: Nói là “chưa đẹp, chưa tốt” thay cho “xấu” chưa đẹp là cách nói nào? – Phủ định từ trái nghĩa - Nói tỉnh lược ?) Xét VD 1: Ông chết * Ít dùng các văn hành Nói trống chính, khoa học Ông mai thôi VD 2: “Thật lão tâm ngẩm phết chả vừa đâu -> Nói tỉnh lược (không dùng: gian, ác, tham phết ) - GV:+) Nói các cách nói giảm, nói tránh(sgv/ 109 ) + Nói giảm nói tránh văn chương VD : Trong tác phẩm Lão Hạc : “ Cậu vàng đời ông giáo !” và “ Lão lão phết ” ? Em hãy phân tích hiệu diễn đạt các từ ‘đi đời, phết’ ? +.Nói giảm, nói tránh giao tiếp sống hàng ngày: Nói giảm nói tránh thể thái độ, nhã nhặn, lịch người nói, quan tâm tôn trọng người nói người nghe, góp phần tạo phong cách nói đúng mực người có văn hoá, có giáo dục Cần phê phán thói quen ăn nói bỗ bã, thô tục Khi cần thiết phải nói thẳng, nói đúng mức độ thật thì không nên nói giảm, nói tránh vì là bất lợi Hoạt động II Luyện tập - HS điền bảng phụ BT (108) a) Đi nghỉ d) có tuổi b) Chia tay e) bước c) khiếm thị - HS làm miệng BT (108) a2, b2, c1, d1, e2: -> Nói giảm nói tránh ? Gọi hai học sinh BT 3(109) (105) lên bảng cùng làm - Mẫu: Cô đen -> Cô không trắng lớp cùng làm Bạn An học kém -> Bạn An học chưa giỏi - Bài thơ anh dở - Bài thơ anh chưa hay - Anh hát nghe đau tai quá - Anh hát không hay - Cấm cười to - Xin cười nho nhỏ chút thôi - HS thảo luận -> Bài tập số 4: trình bày Không nên nói giảm, nói tránh cần phải nói thẳng, nói đúng thật (khi thể quan điểm, chính kiến mình ) Củng cố ? Sau bài học này chúng ta cần ghi nhớ nội dung gì? Hướng dẫn nhà và chuẩn bị bài sau: - Phấn tích tác dụng biện pháp nói giảm nói tránh đoạn văn cụ thể - Học bài, viết đoạn văn ngắn có dùng cách nói giảm nói tránh - Chuẩn bị bài câu ghép Tiết sau học văn học V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 30 / 10 / 2012 Tiết 41 NG: 8A….… ……….… KIỂM TRA VĂN 8B…… ……… … I Mục tiêu: Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ chương trình hoc kì I môn Ngữ văn môn văn học vơid mục đích đánh giá lực đọc –hiểu và tạo lập văn học sinh thông qua hình thức kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận Trong tâm là đánh giá mức độ đạt sau các bài học truyện kí Việt Nam giai đoạn 1930-1945, và truyện nước ngoài II Hình thức: - Hình thức đề kiểm tra: Trức nghiệm kết hợp với tự luận - Cách tổ chức kiểm tra: Cho HS làm bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận vòng 45 phút thu bài III Ma trận: Mức độ Chủ đề Tôi học Nhận biết TN Nêu thể loại Thông hiểu TL TN Vận dụng T L Thấp cao Cộng (106) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tức nước vỡ bờ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Trong lòng mẹ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Lão Hạc Số câu Số điểm Tỉ lệ % Cô bé bán diêm Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chiếc lá cuối cùng Số câu Số điểm Tỉ lệ % Truyện và kí VN gia đoạn 1930-1945 Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm Tỉ lệ % văn 0.5 0.5 Nắm nghệ thuật xây dựng nhân vật 0.5 0.5 Nêu nguồn gốc văn 0.5 0.5 Nêu đúng nghệ thuật xây dựng nhân vật 0.5 Điền từ thiếu và cái hay, cái đẹp từ đó đoạn văn 30 3.5 35 Nhớ chi tiết văn 0.5 Nêu nghề nhân vật văn 0.5 20 0.5 10 30 IV Đề kiểm tra: I) Trắc nghiệm: điểm (Mỗi câu đúng 0,5 điểm) Câu Văn ‘Tôi học’(Thanh Tịnh) viết theo thể loại nào? A Bút kí B Truyện ngắn C Tùy bút Phẩm chất người mẹ, người vợ, người phụ nữ VN qua số vb 40 40 40 10 100 (107) Câu Văn ‘Trong lòng mẹ’ Nguyên Hồng trích từ tác phẩm nào sâu đây? A Quê mẹ B Thời thơ ấu C Những ngày thơ ấu Câu Các nhân vật truyện ngắn ‘Chiếc lá cuối cùng’ O-Hen-ri làm nghề gì? A Bác sĩ B Nhà văn C Họa sĩ Câu Qua các lần quẹt diêm, mộng tưởng nhân vật ‘em’ truyện “Cô bé bán diêm” nhà văn An-đéc-xen diễn theo trình tự nào sau đây? A Lò sưởi, bàn ăn, cây thông Nô-en, người bà, hai bà cháu bay B Lò sưởi, bàn ăn, cây thông Nô-en, hai bà cháu bay đi, người bà C Lò sưởi, cây thông Nô-en, bàn ăn, người bà, hai bà cháu bay Câu 5: Trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”, tác giả chủ yếu miêu tả nhân vật cách nào? A Giới thiệu nhân vật và các phẩm chất tính cách nhân vật B Để cho nhân vật tự bộc lộ qua hành vi, giọng nói, điệu C Để cho nhân vật này nói nhân vật Câu Ý kiến nào nói đầy đủ nghệ thuật xây dượng nhân vật chính nhà văn Nam Cao qua truyện ngắn “Lão Hạc”? A Đặt nhân vật vào tình trớ trêu để tự bộc lộ mình B Để cho nhân vật khác nhận xét nhân vật chính C Nhân vật chính đối thoại với các nhân vật khác để bộc lộ mình? D Cả A, B, C II) Tự luận (7 điểm) Câu (3 điểm) Đoạn văn sau còn thiếu hai từ, em hãy điền hai từ đó vào đúng vị trí và nói ró tác dụng chúng: Cái đầu lão nghoẹo bên và cái miệng lão mếu nít Lão khóc (Nam Cao, Lão Hạc) Câu (4 điểm) Qua các văn Tôi học, Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, em hiểu gì phẩm chất người mẹ, người vợ, người phụ nữ Việt Nam? V Hướng dẫn chấm và biểu điểm: (I) Trắc nghiệm: ( Mõi câu đúng 0,5 điểm) Câu Đáp án A C C A B D (II) Tự luận: (7 điểm) Câu1 (3 điểm): - Nhớ đúng, gọi đúng từ loại, điền đúng vị trí (móm mém: tượng hình, hu hu: tượng thanh) (1 điểm) - Tác dụng hai từ móm mém, hu hu: Miêu tả chân dung ngoại hình và tâm trạng đau đớn, an hận lão Hạc kể chuyện bán cho cụ thể, chân thực Sự kết hợp khéo léo kể và tả đó đã tạo nên giọng điệu và cái hay cho đoạn văn (2 điểm) Câu 2: (4 điểm) Qua nhân vật người vợ, người mẹ các tác phẩm Tôi học, Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, chúng ta thấy sáng ngời phẩm chất cao quý người mẹ - (108) người phụ nữ VN Đó là tình cảm thắm thiết, sâu nặng chồng hoàn cảnh đau đớn tủi cực, gay cấn Họ không bộc lộ chất dịu hiền, đảm mà còn thể sức mạnh tiềm tàng, đức hi sinh quên mình chống lại bọn tàn bạo để bảo vệ gia đình *) Lưu ý: - Điểm trừ đoạn văn không đảm bảo kiểu bài nghị luận là 0,1 điểm - Điểm trừ tối đa với đoạnn văn không đúng ý là 0,5 điểm - Điểm trừ tối đa đoạn văn có nhiều lỗi chính tả, diễn đạt, dùng từ, đặt câu là 0,5 điểm VI Củng cố GV thu bài, nhận xét kiểm tra VII Hướng dẫn nhà và chuẩn bị bài sau: - Chuẩn bị bài: “Ôn dịch thuốc lá” Tiết sau học TLV VIII Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 30 / 10 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 42 Tập làm văn LUYỆN NÓI: KỂ CHUYỆN THEO NGÔI KỂ KẾT HỢP MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM I Mục tiêu cần đạt: - Nắm kiến thức ngôi kể - Trình bày đạt yêu cầu câu chuyện có kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm Kiến thức - Ngôi kể và tác dụng việc thay đổi ngôi kể văn tự - Sự kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm văn tư - Những yêu cầu trình bày văn nói kể chuyện Kỹ năng: - Kể câu chuyện theo nhiều ngôi kể khác nhau; biết lựa chọn ngôi kể phù hợp với câu chuyện kể - Lập dàn ý văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm - Diễn đạt trôi chảy, gãy gọn, biểu cảm, sinh động câu chuyện kết hợp sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ *) KNS: Rèn kĩ trình bày trước đám đông cho hs Hs có khả tự diễn đạt vấn đề cần trình bày II Chuẩn bị: - GV: Soạn giáo án - HS: Chuẩn bị trước bài tập III Phương pháp –kĩ thuật dạy học - Phương pháp: Đàm thoại, vấn đáp, quy nạp, thực hành (109) - Kĩ thuật: Động náo, trình bày phút IV Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: KT bài cũ: Kiểm tra chuẩn bị bài trước học sinh Bài mới: Hoạt động : Khởi động Giờ luyện nói thực chất giúp các em trình bày vấn đề trước tập thể cho tự nhiên , rõ ràng và thuyết phục Bởi thực tế nhiều HS có bài làm , suy nghĩ tốt trình bày lại lúng túng … Hoạt động 2: I/ - Ôn tập ngôi kể ? Kể theo ngôi thứ là kể nào? Ngôi kể - Cách kể mà người kể xưng tôi */Ngôi kể thứ nhất:: tác dụng? Với tư cách người cuộc: Cách kể mà người kể xưng tôi, trực tiếp Tăng tính chân thực tính thuyết phục kể gì mình trải qua, chứng kiến và nói đượ suy nghĩ, tình cảm ? Như nào là kể theo ngôi thứ và tác thân dụng? */ Ngôi kể thứ 3: - Người kể dấu mình gọi tên các nhân vật Người kể dấu mình gọi tên các nhân vật cách khách quan-> Người kể có thể cách khách quan kể linh hoạt, tự gì diễn với nhân vật ? Lấy ví dụ cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất? - Lão Hạc, Tôi hoc, ngày thơ ấu ?Ví dụ ngôi kể thứ 3? - Tắt đèn,Cô bé bán diêm, Chiếc lá cuối cùng ? Tại người ta phải thay đổi ngôi kể? */ Việc thay đỏi ngôi kể là mục đích, ý đồ nghệ thuật người viets, giúp cách kể chuyện phù hợp với cốt truyện, nhân vật và hấp dẫn người đọc ? Vai trò yếu tố miêu tả và biểu cảm Vai trò yếu tố miêu tả và biểu cảm văn tự sự? văn tự sự: Kết hợp các yếu tố này tạo nên cách kể sinh động, có cảm xúc ? Yêu cầu việc kể theo ngôi kể kết hợp - Kể phải rõ ràng, tự nhiên, lưu loát, hấp với miêu tả và biểu cảm? dẫn Hoạt động 3: II/ - Chuẩn bị luyện nói: - Giáo viên yêu cầu HS đọc to, rõ, diễn 1/ Đọc đoạn văn: cảm đoạn văn ? Em hãy xác định việc chính, nhân vật chính và ngôi kể đoạn văn? - Sự việc: Cuộc đối đầu kẻ thúc 2/ Xác định việc, nhân vật, yếu tố biểu sưu và người xin khất sưu cảm, miêu tả: - Nhân vật: Chị Dậu, cai lệ, người nhà lí trưởng (110) - Ngôi kể: Thứ 3/ Đóng vai chị Dậu kể lại: ? Xác định yếu tố miêu tả, biểu cảm nỗi bật đoạn văn? Theo em đóng vai chị dậu thì thay đổi ngôi kể nào? - Thứ lựa chọn yếu tố miêu tả, biểu cảm sát hợp với ngôi thứ Hoạt động 4-: III/ - Luyện nói: - Giáo viên yêu cầu HS (người kể) đóng vai chị Dậu xưng tôi kể việc hành động ngôn ngữ bám sát đoạn văn - Hướng dẫn HS kể có thể kết hợp các động tác, cử chỉ, nét mặt để miêu tả thể tình cảm - Lần lượt gọi các HS kể _ HS khác nhận xét, giáo viên điều chỉnh Tôi tái xám mặt, vội vàng đặt bé xuống đất, chạy tới đỡ tay người nhà lí trưởng, van xin : - Cháu van ông, nhà cháu Tha này ! tha này ! vừa nói vừa bịch luôn tôi bịch và hùng hổ sấn tới để trói chồng tôi Vừa thương chồng, vừa uất ức trước thái độ bất nhân hắn, tôi gằn giọng: Chồng tôi đau ốm, ông ko phép hành hạ Cai lệ tát tôi cái đánh bốp, nhảy vào chỗ chồng tôi Tôi nghiến răng: Mày trói xem - Rồi tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi cửa Sức lẻo khoẻo anh chàng nghiện Đánh giá kết quả: - GV nhận xét luyện nói - Nhắc nhở các em mạnh dạn, tự tin để đạt hiệu giao tiếp Hướng dẫn học nhà: (3') - Ôn lại kiến thức ngôi kể - Kể chuyện, nghe kể chuyện và nhận xét các nhóm tự học - Chuẩn bị bài:Trả bài kiểm tra số Tiết sau học tiếng Việt V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 30 / 10 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 43 Tiếng Việt CÂU GHÉP I Mục tiêu cần đạt - Nắm đặc điểm câu ghép, cách nối các vế câu ghép - Biết sử dụng cõu ghộp phự hợp với yờu cầu giao tiếp Lưu ý: Học sinh đó học câu ghép Tiểu học Kiến thức - Đặc điểm câu ghép (111) - Cách nối các vế câu ghép Kỹ năng: - Phân biệt câu ghép với câu đơn và câu mở rộng thành phần - Sử dụng câu ghép phự hợp với hoàn cảnh giao tiếp - Nối các vế câu ghép theo yêu cầu *) KNS: - Ra định: nhận và biết sử dụng câu ghép - Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách sử dụng câu ghép Thái độ: Giáo dục lòng yêu thích, khám phá phong phú Tiếng việt II Chuẩn bị: - GV: SKG, SGV, bài soạn, phiếu học tập - HS: Học bài cũ, Xem trước bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học: - Trải nghiệm: Vận dụng câu ghép vào các hoạt động giao tiếp và các bối cảnh giao tiếp khác - Thảo luận nhóm: Trao đổi để lựa chọn phương án sử dụng ngôn ngữ tối ưu tình giao tiếp cụ thể - Thực hành có hướng dẫn IV Tiến trình lên lớp:: Ổn định lớp: KT bài cũ: ? Thế nào là nói giảm nói tránh? Tác dụng bp tu từ này ? ? Đặt câu đánh giá người, vật, tượng nào đó có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh? *) Gợi ý: Hs trả lời thoe ghi nhớ (4 đ) - Lấy vd ( đ) Bài mới: Hoạt động 1: Khởi động Ở lớp các em đã học câu đơn Vậy câu ghép khác câu đơn nào? Câu ghép có đặc điểm gì? có cách nối các vế câu nào câu ghép? Tiết học hôm giúp các em nắm rõ điều đó Hoạt động 2: I/ - Đặc điểm câu ghép: - GV cho HS đọc kĩ các ví dụ I Đặc điểm câu ghép: SGK Phân tích ngữ liệu ? Tìm các cụm C-V *) Câu: ‘ Tôi quên thể … quang đãng’ câu in đậm? - CN1 – VN1 “Tôi/… quang đãng” -> làm nòng cốt câu - Cụm C2 – V2 “ cảm giác sáng ấy/ …lòng tôi” BN cho ĐT “ quên” - Cụm C3 – V3 “mấy cánhh hoa tươi/…quang đãng” - >BN cho ĐT “ nảy nở” ? Kết luận kiểu câu gì đã => Câu mở rộng thành phần phụ ngữ sau học lớp 7? cụm động từ (Hai cụm C2-V2 và C3-V là phụ ngữ sau cho động từ trung tâm “quên” và “ nảy nở” Giữa chúng có mối quan hệ so sánh: “như”) (112) *) Câu: Buổi mai hôm ấy……dài và hẹp C: mẹ tôi V: âu yếm nắm…… dài và hẹp => Một cụm C-V làm nòn cốt câu - > Câu đơn *) Câu: ‘Cảnh vật chung quanh….tôi học’ - Cảnh vật chung quanh tôi thay đổi ? Kết luận câu này? C1 V1 - Chính lòng tôi có thay đổi lớn C1 - hôm tôi ?Kết luận kiểu câu này? ? Trình bày kết phân tích vào bảng theo mẫu và xác định kiểu câu: Kiểu câu cấu tạo Câu có cụm CV Câu Cụm C-V có hai nhỏ nằm cụm nhiều C-v Lớn cụm Cụm C-V C-V không bao chứa Câu cụ thể C1 V1 học V1 => câu có cụm CV không bao hàm nhau, tạo thành vế câu -> câu ghép Kiểu câu Câu đơn Câu MRTP Câu ghép ? Nêu đặc điểm câu ghép? -> Câu ghép là câu nhiều cụm C-V không bao hàm tạo thành Mỗi cụm C-V gọi là môt vế câu 2.Ghi nhớ: SGK II Cách nối câu ghép ?Tìm thêm các câu ghép có Phân tích ngữ liệu: đoạn trích mục I? - Câu ghép: Hàng …….cuối thu, lá ngoài đường/ rụng nhiều c1 v1 (và) trên không / có đấm mây bàng bạc(, ) c2 v2 lòng tôi / lại nao … kỉ niệm buổi tựu trường ?Trong câu ghép trên các vế c3 v3 nối với cách - Dùng dấu phẩy và quan hệ từ(và) để nối các vế nào? câu câu ghép G: Đưa thêm ví dụ Xác định cách nối các vế câu ghép? Hắn/ làm ghề ăn trộm (nên) - Dùng cặp qua hệ từ để nối vốn không ưa lão Hạc/( vì) lão lương thiện quá Tôi/ im lặng cúi đầu xuống - Dùng các loại dấu câu để nối đất(:) lòng tôi / đã thắt lại(,) khoe mắt tôi đã cay cay (113) Nước sông / (càng) dâng lên (bao nhiêu) thì đồi núi / (càng) dâng lên (bấy nhiêu) Anh/ đường (này) em/ đường (nọ) ? Qua phân tích trên hãy rút có cách để nối các vế câu ghép? - Dùng cặp phó từ, đại từ, quan hệ từ để nối - Dùng cặp từ để nối các vế câu -> Có hai cách để nối các vế câu ghép: + Dùng từ nối: quan hệ từ,cặp quan hệ từ, cặp phó từ, đại từ hay từ + Không dùng từ nối: dùng dấu phẩy, dấu chấm phẩy dấu hai chấm Ghi nhớ (SGK) III Luyện tập - HS đọc các đoạn trích, tìm câu ghép và cho biết câu ghép, các vế nối với cách nào? Bài tập 1: a) Câu 3, 4, 5, (nối với dấu phẩy) (nối với qht và dấu phấy) b) Câu 1, 2(dấu phấy, và qht) c) Câu (dấu2 chấm, dấu phẩy) d) Câu (cặp quan hệ) G: Cho HS thảo luận làm bài tập Bài tập + 4: và 4: Mẫu bài 2: a, Vì Thúy nói lỡ lời nên bạn Nga giận b, Nếu ta thắng trận này thì lọt vào vòng c, Tuy gia đình khó khăn Lan vươn lên học giỏi Mẫu bài a, Trời vừa hửng sáng, chúng tôi đã lên đường b, Lũ tràn đến đâu, nhà cửa trôi đến c, Gió càng lớn, đám cháy càng mạnh Bài tập 3: VD: Vì Nam chăm học nên bạn đạt kết cao C1: + Nam chăm học nên bạn đạt kết cao +Vì Nam chăm học, bạn đạt kết cao C2: Nam đạt kết cao vì bạn chăm học Bài hướng dẫn hs viết Củng cố - Câu ghép có gì khác câu đơn? Có cách nào để nối các vế câu câu ghép? Hướng dẫn học nhà:(3') - Làm tiếp bài tập Tìm và phân tích cấu tạo ngữ pháp câu ghép đ.trích đã học - Chuẩn bị bài: Câu ghép (tiếp) Tiết sau học TLV: Trả bài TLV số V Rút kinh nghiệm: (114) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… NS: 30 / 10 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 44 Tập làm văn TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ I Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Đánh giá ưu, khuyết điểm mình kiến thức và kĩ - Kể chuyện có sử dụng kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm Kĩ năng: - Liên kết văn bản, dùng từ, đặt câu, phân tích, khái quát, cảm thụ *) KNS: biết đánh giá lại lực viết và cảm thụ văn thân và bạn bè 3.Thái độ: - ý thức phê bình và tự phê bình II Phương pháp – kĩ thuạt dạy học: - Qui nạp, nêu vấn đề III Chuẩn bị: GV: Tổng hợp bài tốt, chưa tốt, chữa lỗi cho HS HS: Xem lại kiến thức văn tự kết hợp miêu tả, biểu cảm IV Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động: nhận xét đánh giá chung: - GV yêu cầu HS nhắc lại đề, GV ghi đề lên bảng ? Em hãy trình bày mục đích yêu cầu tiết viết bài? Ôn lại kiểu văn tự kết hợp miêu tả, biểu cảm và xây dựng đạn văn - GV hướng dẫn HS lập dàn ý ( theo dàn ý giáo viên đã lập đáp án) - GV nhận xét: + Ưu điểm: Đa số nắm phương pháp, biết kết hợp có hiệu yếu tố miêu tả, biểu cảm Nắm bố cục, nhiều bài viết chân thành diễn đạt trôi chảy, mạch lạc G: đọc số bài làm tốt + Hạn chế: Nhiều bài chưa xác định đúng yêu cầu đề, đề yêu cầu :Sai nhiều lỗi 1/ Mục đích, yêu cầu 2/ Lập dàn ý: 3/ Nhận xét chung kết làm bài học sinh: (115) chính tả, diễn đạt GV công bố kết ( cụ thể mức điểm) G: Cho hs tự xem lại bia mình, giải thắc mắc có G: Lấy điểm vào sổ Củng cố: Nhắc lại nội dung kiến thức bài viết số Hướng dẫn nhà: - Học bài, chuẩn bị bài mới: Tìm hiểu chung văn thuyết minh Tiết sau học TLV.V V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 02 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 45 Tập làm văn TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH I Mục tiêu cần đạt: * Mức độ : Nắm đặc điểm, vai trò, tác dụng VBTM * Trọng tâm: 1.Kiến thức: - Đặc điểm văn thuyết minh - Ý nghĩa, phạm vi sử dụng VBTM - Yêu cầu bài văn TM ( ND, ngôn ngữ ) Kỹ : - Kĩ bài dạy: + Nhận biết, phân biệt VBTM và các kiểu VB đã học trước đó + Trình bày các tri thức có tính chất khách quan, khoa học thông qua tri thức môn Ngữ văn và các môn học khác - Kĩ sống: + Giao tiếp: Trình bày ý tưởng trao đổi đặc điểm cách tạo lập VB + Suy nghĩ sáng tạo: thu thập, xử lí thông tin phục vụ cho việc tạo lập VB Thái độ: Giáo dục ý thức nghiên cứu, tìm hiểu các loại văn II Chuẩn bị: - GV: Soạn giáo án, SGK, SGV - HS: Học bài cũ, xem trước bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Phân tích tình huống: phân tích số ví dụ để nhận vai trò, đặc điểm văn thuyết minh - Học theo nhóm: Trao đổi, phân tích vai trò, đặc điểm, cách viết văn thuyết minh (116) IV Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: KT bài cũ: Sự chuẩn bị bài học sinh Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu mục I.(10p) I Vai trò và đặc điểm chung văn thuyết minh: 1.Văn thuyết minh ?Học sinh đọc văn ? đời sống người.: Thảo luận nhóm theo bàn: VDa: ?Mỗi văn trên trình bày, giới thiệu giải thích điều Trình bày ích lợi cây dừa gì? Đối tượng trình bày các văn ? Em mà các cây khác không có, có nhận xét gì các đối tượng trình bày đây ? giới thiệu riêng cây dừa - Các nhóm trả lời và nhận xét chéo Bình Định -Văn a: Cây dừa BĐ trình bày lợi ích cây dừa lợi ích này gắn với đặc điểm cây dừa mà các cây khác không có Tất nhiên cây dừa BĐ hay nơi khác Nhưng cây dừa BĐ gắn với người dân VDb: BĐ Giải thích tác dụng chất -Văn b: Giới thiệu tác dụng chất diệp lục diệp lục làm cho lá cây có làm lá cây có mầu xanh màu xanh VDc: -Văn c: Giải thích Huế trung tâm VHNT lớn Giới thiệu Huế là VN với đặc điểm tiêu biểu riêng Huế trung tâm văn hoá nghệ thuật lớn VN với đặc điểm tiêu biểu riêng Huế Nhận xét: - Đối tượng là vật, ? Em có nhận xét gì đối tượng trình bày tượng có đời sống văn bản? người - Mục đích: Cung cấp các tri thức khác quan đặc điểm, ? Người viết đã trình bày đặc điểm bản, tính tính chất, nguyên nhân chất, nguyên nhân các vật, tượng này các vật tượng nhằm mục đích gì ? đời sống - Giúp ta hiểu rõ vật tượng cách đầy đủ đúng đắn rõ ràng- biết cách sử dụng chúng vào mục đích có lợi cho người - Phương thức: Trình bày, ? Mỗi văn trình bày theo phương thức nào ? giới thiệu, giải thích - Phạm vi sử dụng: thông ? Em thường gặp loại văn đó đâu ? dụng, phổ biến đ/sống * Loại văn này thông dụng lĩnh vực đời sống ? Kể thêm vài văn cùng loại mà em biết ? VD: + Cầu LB chứng nhân lịch sử + Thông tin ngày trái đất năm 2000 (117) Hoặc: Các tờ giấy thuyết minh đồ vật, bài giới thiệu tác phẩm VH, tác giả, ?Qua p/ tích nêu mục đích văn thuyết minh? Hoạt động 2: HD học sinh tìm hiểu văn thuyết minh ? Các văn trên có thể xem là văn tự ( hay miêu tả, nghị luận, biểu cảm không) ? Chúng khác với các văn chỗ nào? - Văn tự trình bày việc, diễn biến , nhân vật, các văn này không đề cập đến yếu tố đó, chúng không có cốt truyện, nhân vật - Văn miêu tả trình bày chi tiết cụ thể cho ta cảm nhận vật, người Các văn này chủ yếu làm cho người ta hiểu - Văn nghị luận trình bày quan điểm, ý kiến đây có kiến thức -> Đây là kiểu văn khác ? Vậy v/bản này chúng có đặc điểm chung nào làm chúng trở thành kiểu văn riêng? * Ba văn này, văn nào trình bày đặc điểm tiêu biểu đối tượng thuyết minh + cây dừa: từ thân, lá đến nước dừa, cùi dừa, sọ dừa có ích cho người cho nên nó gắn bó với sống người dân + Lá cây có chất diệp lục cho nên có màu xanh lục + Huế là thành phố có cảnh sắc, sông núi hài hoà, có nhiều công trình văn hoá, nghệ thuật tiếng, có nhiều vườn hoa cây cảnh, món ăn đặc sản, nó trở thành trung tâm văn hoá nước ta ?Chúng thuyết minh đối tượng phương thức nào ? *) Ghi nhớ (ý 1) Đặc điểm chung văn thuyết minh : Văn t/minh có nhiệm vụ: - Cung cấp tri thức khách quan vật, giúp người có hiểu biết vật cách đầy đủ, đúng đắn ? Thế nào là tri thức khách quan? - Tri thức khách quan nghĩa là tri thức phải phù hợp với thực tế và không đòi hỏi người làm phải bộc lộ cảm xúc cá nhân chủ quan mình, người viết phải biết tôn trọng thật, không vì lòng yêu ghét mình mà thêm thắt cho đối tượng - Tính chất: khách quan, ? Tính chất văn này? chân thực hữ ích + Văn thuyết minh có tính chất thực dụng, cung cấp tri thức là chính, không đòi hỏi bắt buộc phải làm cho người đọc thưởng thức cái hay cái đẹp tác phẩm VH Tuy nhiên viết có cảm xúc, biết gây - Ngôn ngữ trình bày (118) hứng thú cho người đọc thì tốt ?Ngôn ngữ các văn trên có đặc điểm gì? sáng, rõ ràng, chính xác, chặt chẽ và hấp dẫn Ở văn cây dừa, từ thân cây, lá cây, nước dừa, cùi dừa, sọ dừa, có ích cho người, gắn với sống người dân lá cây có mầu xanh lục vì có chất diệp lục Huế là thành phố có sắc cảnh sông núi hài hoà, có nhiều công trình văn hoá NT tiếng -> Cung cấp tri thức khách quan vật, giúp người có hiểu biết vật cách đúng đắn, đầy đủ Đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt kiểu văn này với kiểu văn khác Tri thức không thể hư cấu, bịa đặt, tưởng tượng hay suy luận mà được.Tri thức phải phù hợp với thực tế, không đòi hỏi bộc lộ cảm xúc ? Như từ tìm hiểu trên, em rút kết luận gì đặc điểm văn thuyết minh? - H/sinh đọc ghi nhớ? Hoạt động 3: HD học sinh luyện tập Bài tập 1: a, Văn cung cấp kiến thức lịch sử b, Văn cung cấp kiến thức khoa học sinh vật - >Vậy các văn là văn thuyết minh Bài tập *) Ghi nhớ: sgk/117 II Luyện tập : Bài tập 2: - Văn nhật dụng, thuộc kiểu văn nghị luận - Có sử dụng thuyết minh nói tác hại bao ni lông, làm cho đề nghị có sức thuyết phục cao Bài tập 3: Bài 3: Hướng dẫn nhà làm (Các văn khác cần yếu tố thuyết minh để giới thiệu) Củng cố: G chốt lại kiến thức chính Hướng dần nhà: - Học bài, làm bài tập Đọc thêm các văn thuyết minh Chuẩn bị bài ‘Phương pháp thuyết minh” Tiết sau học văn học V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 02 / 11 / 2012 Tiết 46 (119) NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Văn ÔN DỊCH, THUỐC LÁ Theo Nguyễn Khắc Viện I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Biết cách đọc – hiểu, nắm bắt các vấn đề xã hội VBND - Có thái độ tâm phòng chống thuốc lá - Thấy sức thuyết phục kết hợp chặt chẽ phương thức lập luận và thuyết minh VB * Trọng tâm: Kiến thức: - Mối nguy hại ghê gớm, toàn diện tệ nghiện thuốc lá sức khỏe CN và đạo đức XH - Tác dụng việc kết hợp các phương thức biểu đạt lập luận và thuyết minh VB - Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường Kỹ năng: - Kĩ bài bài dạy: + Đọc – hiểu văn nhật dụng đề cập đến vấn đề XH thiết + Tích hợp với phần TLV để tập viết bài văn TM vấn đề đời sống XH - Kĩ sống: + giao tiếp: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe tích cực tác hại và tổn thất to lớn nạn dịch thuốc lá gây cho người + Suy nghĩ sáng tạo: Phân tích, bình luận tính thuyết phục thuyết minh, tính hợp lí lập luận VB + Ra định: tâm phòng chống tệ nạn thuốc lá 1.3 Thái độ: Giáo dục HS có thái độ và cách ứng xử đúng có người hút thuốc lá II Chuẩn bị - Gv: SGK, SGV, giáo án, chuẩn KTKN - Hs: Học bài và chuẩn bị bài III Phương pháp –kĩ thuật dạy học - Thảo luận nhóm: trao đổi thảo luận tác hại thuốc lá thân, người xung quanh - Viết sáng tạo: tuyên truyền tác hại thuốc lá và cách tránh xa thuốc lá IV Tiến trình bài học 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ?Văn “Thông tin ngày trái đất năm 2000” giúp em cảm nhận điều gì? * Gợi ý trả lời: (Ghi nhớ sgk) 3- Bài (30’) GV đưa số hình ảnh, thông tin thuốc lá, và người hút thuốc lá HĐ 1: HD tìm hiểu tác giả, tác phẩm I / Giới thiêu chung ? Nêu nét tác giả, tác phẩm? - Ng Khắc Viện Là bác sĩ, nhà văn hóa, 1.Tác giả: Nguyễn Khắc Viện người am hiểu các lĩnh vực KH đặc biệt là y học Tác phẩm Ông là gương tiêu biểu cho việc bảo vệ và chăm - Trích “Từ thuốc lá đến sóc sức khoẻ cho người Ông có nhiều là ma tuý- bệnh nghiện” xuất bài học bổ ích cho việc phòng và chữa bệnh năm 1992 (120) GV nêu yêu cầu đọc : Đọc rõ ràng, mạch lạc, dòng chữ in nghiêng cần đọc chậm; lưu ý cần dừng lại lâu cuối phần - Cho học sinh giải thích các chú thích 1, 3, 6, ?Ta có thể hiểu nào nhan đề v bản? - Thuốc lá là cách nói tắt “ tệ nghiện thuốc lá” ? Tác giả so sánh ôn dịch thuốc lá vối đại dịch nào ? -So sánh ôn dịch thuốc lá với ôn dịch, đại dịch tiếng khác trên giới ? So sánh có tác dụng gì ? - Là cách vào đề có tác dụng gây chú ý người đọc, khiến cho họ có thể ngạc nhiên, có thể chưa tin người viết để thuận lợi cho phần So sánh tệ nghiện thuốc lá với ôn dịch là thoả đáng vì tệ nghiện thuốc lá chính là thứ bệnh và hai có đặc điểm chung là dễ lây lan ? Từ ôn dịch, thuốc lá có ý nghĩa gì? - Từ ôn dịch tên gọi văn không đơn có ý nghĩa là thứ bệnh lan rộng Nếu dùng với ý nghĩa tác giả đã chọn tên ngắn gọn Ở đây tác giả dùng từ ôn dịch từ còn thường dùng làm tiếng chửi rủa, lại có dấu phảy ngăn cách hai từ hãy phân tích ý nghĩa việc dùng dấu phảy này ? -Có thể diễn đạt tên gọi văn cách nôm na sau: Thuốc lá, mày là đồ ôn dịch, mày là đồ chết toi ? Có thể sửa thành ôn dịch thuốc lá thuốc lá là loại ôn dịch không ? Vì ? - Nếu đổi nội dung không sai tính biểu cảm không rõ dùng dấu phảy cụm từ II Đọc – hiểu VB : 1.Đọc - chú thích II Đọc hiểu văn Đọc, chú thích Kết cấu, bố cục: ? Phương thức biểu đạt v.bản - Phương thức biểu đạt : thuyết minh + nghị luận ? Vì có thể gọi đây là văn thuyết minh ? - Kiểu văn : Thuyết minh - Vì nội dung văn này cung cấp các tri thức - Là văn nhật dụng tác hại thuốc lá để bạn đọc nhận biết và biết cách đề phòng Lời văn chính xác, cô đọng, chặt chẽ, sinh động - Bố cục : phần ? Hãy tách văn thành các phần và nêu ý chính phần ? - P1: Từ đầu đến còn nặng AIDS: Thông báo nạn dịch thuốc lá (121) - P2: Tiếp đến đường phạm pháp: Tác hại thuốc lá - P3: Còn lại: Kiến nghị phòng chống thuốc lá ?Tin tức nào đươc thông báo phần mở đầu văn và đó thông tin nào mang chủ đề văn ? - Có ôn dịch xuất hiện: AIDS và ôn dịch thuốc lá - Ôn dịch thuốc lá đe doạ sức khoẻ, tính mạng người còn nặng AIDS -> Nhận định này định đề, không cần chứng minh, biện luận ?Dựa vào đâu người viết có thể khđịnh vậy? Em có nhận xét gì đặc điểm lời văn thuyết minh các thông tin mở đầu? - Dựa vào kết luận vạn công trình nghiên cứu thực tế, không cần phải chứng minh, bàn luận - Sử dụng các thuật ngữ ngành y: ôn dịch, dịch hạch, AIDS, tả … - Sử dụng phép tu từ so sánh: Ôn dịch thuốc lá còn nặng AIDS - Việc sử dụng lời văn thông báo ngắn gọn, chính xác, rõ ràng, có tác dụng nhấn mạnh rõ ?Em đón nhận thông tin này nào? - Ngạc nhiên, bất ngờ Đọc phần VB Sau phần mở bài nói hiểm hoạ dịch thuốc lá, tác giả nói chuyện đánh giặc cha ông Vì tác giả dẫn lời Trần Hưng Đạo bàn việc đánh giặc trước phân tích tác hại thuốc lá? Điều đó có tác dụng gì lập luận? - Đọc câu văn: “Nếu giặc công vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm tằm ăn dâu…” - Tác giả muốn so sánh việc thuốc lá công loài người giặc ngoại xâm đánh phá So sánh chống hút thuốc lá chống giặc ngoại xâm -> Tác giả đã mượn lối so sánh hay nhà quân thiên tài Trần Hưng Đạo để khđịnh vđề y học, cảnh báo thuốc lá là kẻ thù nguy hiểm ngoại xâm Muốn thắng phải hành động ngay, phải bền bỉ, lâu dài Bởi thuốc lá gặm nhấm chúng ta cách bí mật, âm thầm giờ, ngày không dễ nhìn thấy, không dễ ngăn chặn.-> tăng tính thuyết phục, nhấn mạnh nguy hiểm… Phân tích a, Thông báo nạn dịch thuốc lá - Ôn dịch thuốc lá đe doạ sức khoẻ và tính mạng người còn nặng AIDS -> Lời thông báo rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, nhấn mạnh hiểm hoạ to lớn b, Tác hại thuốc lá (122) G: Tác hại thuốc lá thuyết minh trên phương diện nào? Hãy tìm hiểu tác hại đó? H: Chia nhóm tổ để học sinh tìm: Thuốc lá có hại người hút? Có hại người xung quanh (Không hút thuốc lá)? Ảnh hưởng kinh tế, đến đạo đức ntn? H: - Trình bày bảng nhóm, treo bảng chính - Theo các nhà nghiên cứu có trên 4000 chất hoá học khói thuốc lá, có khả gây các bệnh hiểm nghèo, mà còn thấy sảng khoái nhả khói phì phèo là nguyên nhân nhiều bệnh và cái chết - Khói thuốc lá chứa nhiều độc tố thấm vào thể người hút: + Chất hắc ín làm tê liệt lông mao vòm họng, phế quản, nang phổi tích tụ lại gây ho hen, viêm phế quản, ung thư vòm họng + Chất oxit các bon thấm vào máu -> không tiếp nhận oxi -> Sức khoẻ suy giảm + Chất ni- cô- tin làm co thắt các động mạch gây nhồi máu tim… Thuốc lá còn đầu độc người xung quanh: đau tim mạch, ung thư, đẻ thai nhi yếu… Hút thuốc lá -> ốm bệnh, giảm ngày công, ảnh hưởng đến thu nhập - Tốn tiền Ví dụ người hút thuốc bao/ ngày… Cơ thể người cấu tạo…cơ tim (SGV/126) Vì tác giả đặt g/định “ có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!” trước nêu lên tác hại phương diện xã hội thuốc lá? Tác giả đưa giả định có vẻ hợp lí sau đó lại bác bỏ giả định đó Giả định này điểm xuất phát để tạo chú ý cho người đọc, người nghe Từ đó tác giả phân tích, chứng minh để nêu bật tác hại phương diện xã hội thuốc lá cách cụ thể câu văn khẳng định đầy sức thuyết phục: Hút thuốc lá là quyền anh, anh không có quyền đầu độc người gần anh ? Qua d/chứng trên, em hãy kh quát - Gây nhiều bệnh hiểm tác hại thuốc lá? nghèo-> cái chết người hút và người không hút - Tổn hại lớn KT, XH GV Giới thiệu h ảnh tác hại thuốc lá - Nêu gương xấu đạo đức (123) ? Nhận xét cách lập luận đoạn văn? Tác dụng diễn đạt đó? - Chứng khoa học cụ thể phân tích và minh hoạ các số liệu thống kê có sức thuyết phục cao - Lập luận phản bác, TN biểu cảm => Tác dụng nhấn mạnh mức độ nguy hiểm tệ nghiện thuốc lá, nêu rõ tác hại thuốc lá sức khoẻ, tính mạng người Hãy pbiểu vài suy nghĩ mình thuốc lá? G: Thuốc lá ngày càng trở thành mối lo người Nó là nguyên nhân qtrọng huỷ hoại sức khoẻ, tiến bộ, lối sống và nhân cách người , đặc biệt là thiếu niên Thuốc lá là thứ ôn dịch nguy hiểm đe doạ đời sống chúng ta Nếu chúng ta không ngăn chặn và đẩy lùi thì nó gây hậu khôn lường ?Đọc phần cuối VB Thông tin mà tg nêu đoạn văn là gì? ?Phần cuối văn cung cấp các thông tin c/dịch chống thuốc lá? Em hiểu nào là c/dịch và c/dịch chống thuốc lá? - Chiến dịch là toàn các hoạt động nhằm thông tin khẩn trương, huy động nhiều lực lượng xã hội thời gian ngắn để thực mục tiêu cụ thể nào - Chiến dịch chống thuốc lá: Là hoạt động thống rộng khắp toàn xã hội nhằm chống lại cách có hiệu ôn dịch thuốc lá GV chiếu hình ảnh các biện pháp chống thuốc lá Chiến dịch đó thực và đạt kết ntn các nước p/ triển? Với nước ta tg đã có suy nghĩ và kiến nghị gì?Thái độ tg đây ntn? - Chiến dịch diễn mạnh mẽ các nước ptriển, số lượng người hút thuốc lá giảm hẳn - VN: nghèo, bệnh tật nhiều lại thêm ôn dịch thuốc lá=> nghèo nàn, lạc hậu…=> người phải ngăn ngừa và chống lại ôn dịch thuốc lá Thđộ: sợ hãi lo lắng cho sức khoẻ cộng đồng trước ôn dịch thuốc lá, cổ vũ cho chiến dịch chống thuuốc lá Tin tưởng, hi vọng vào chiến thắng chiến dịch chống thuốc lá Em có nhận xét gì cách thuyết minh tác giả phần cuối văn bản? -> Cách lập luận: chặt chẽ, rõ ràng; dựa trên sở KH, xác thực, số liệu cụ thể-> nhấn mạnh nguy hiểm, tác hại to lớn thuốc lá c, Lời kiến nghị chống thuốc lá - Mọi người cần phải ngăn ngừa và chống lại ôn dịch thuốc lá - Thái độ: lo lắng, sợ hãi trước nguy hiểm thuốc lá; cổ vũ cho chiến dịch chống thuốc lá - Dùng số liệu thống kê so sánh cụ thể, chính xác, thực tế (124) Tác giả dùng số liệu thống kê và so sánh, ví dụ: + Tỉ lệ hút thuốc lá ta và các nước Âu- Mĩ là tương đương nhau=> số tiền là nhỏ so với nước Mĩ lại là lớn so với VN nước ta lại quá nghèo + Ở Bỉ từ năm 1987, vi phạm hút thuốc nơi công cộng lần thứ phạt 40, tái phạm phạt 500 đô la Tại tg lại đưa số liệu để so sánh tình hình hút thuốc lá nước ta với các nước Âu- Mĩ trước đưa kiến nghị? Tdụng bpháp ấy? - Đưa so sánh dụng ý tg: + Giúp người đọc thấy vô lí việc nghiện thuốc lá VN nghèo lại tốn kém nhiều tiền vào việc vô cùng có hại + Thấy đựoc nghiêm trọng và cấp bách vđề từ đó làm rõ điều đã thuyết minh trên Nhờ tính khách quan thông tin, văn đã thuyết phục bạn đọc ý nghĩa cần có chiến dịch chống thuốc lá Em biết gì dịch hút thuốc lá địa phương gia đình và lớp em? Em làm gì dịch thuốc lá đã và lan rộng thực tế nay? Tdo PBYK Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tổng kết: Chiếu: ? VB thuyết phục người đọc yếu tố NT nào? Chọn đáp án đúng nhất: A.Kết hợp chặt chẽ th.minh và NL B Bố cục chặt chẽ, rõ ràng C Dùng phương pháp liệt kê, phân tích, d/ chứng, số liệu cụ thể , phép so sánh hợp lí D Cả A, B, C đúng Chọn ( D) Văn giúp em hiểu điều gì thuốc lá? Cần phải làm gì chống loại ôn dịch này? - Đọc ghi nhớ sgk Hoạt động 4: luyện tập Hướng dẫn hs làm bài tập 1,2 sgk/ 122: - BT 1: hs điều tra, sưu tầm tài liệu, lập bảng thống kê Đến bài 30- học kì II viết thành VB ngắn trình 4, Tổng kết a) Hình thức: - Lập luận chát chẽ, dẫn chứng sinh động với thuyết minh cụ thể, phân tích trên sở khoa học- Sử dụng biện pháp so sánh để thuyết minh cách thuyết phục vấn đề y học liên quan đến tệ nạn xã hội b) Ý nghĩa văn bản: - Với phân tích khoa học, tg đẫ tác hại việc hút thuốc lá đời sống người, từ đó phê phán và kêu gọi người ngăn ngừa tệ hút thuốc lá c.Ghi nhớ/ sgk- 122 III, Luyện tập (125) bày trước lớp - BT2: cảm nghĩ phải chân thực, không viết quá dòng, tdụng cảnh báo mạnh mẽ tin nêu cái chết thảm thương nà tỉ phú Mĩ Làm BT theo y/cầu Củng cố: GV:Em thấy nhà nước ta đã làm gì để chống thuốc lá? Em học tập điều gì phương pháp thuyết minh tg? Hướng dẫn nhà: - Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu tác hại của tệ nghiện thuốc lá và kghois thuốc lá sức khỏe người và cộng đồng - Chuẩn bị bài: “Bài toán dân số” Tiết sau học tiếng Việt V Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… NS: 10 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 47 Tiếng Viêt CÂU GHÉP ( Tiếp theo ) I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Nắm quan hệ các vế câu ghép * Trọng tâm: Kiến thức: - Mối quan hệ và ý nghĩa các vế câu - Cách thể quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép Kỹ năng: - Kĩ bài bài dạy: (126) + Xác định quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép dựa vào văn cảnh hoàn cảnh giao tiếp +Tạo lập tương đối thành thạo câu ghép phù hợp với yêu cầu giao tiếp - Kĩ sống: + Ra định: nhận và biết sử dụng câu ghép + Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách sử dụng câu ghép Thái độ: Vận dụng kiến thức học nói viết, tạo lập văn II Chuẩn bị: - Gv: SGK, SGV, bảng phụ, bảng nhóm, máy chiếu - Hs: Chuẩn bị bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học: - Trải nghiệm: Vận dụng câu ghép vào các hoạt động giao tiếp và các bối cảnh giao tiếp khác - Thảo luận nhóm: Trao đổi để lựa chọn phương án sử dụng ngôn ngữ tối ưu tình giao tiếp cụ thể - Thực hành có hướng dẫn IV Tiến trình bài học 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Câu ghép là gì? Có cách nối câu ghép? VD? * Gợi ý trả lời: - Câu ghép: là câu hai nhiều cụm C – V không bao chứa tạo thành - Các cách nối các vế câu: + Dùng từ nối + Không dùng từ nối - VD: Bài HĐ1: Tìm hiểu quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép I, Quan hệ ý nghĩa H: Cho học sinh đọc ví dụ sgk các vế câu ? Xđ các vế câu ghép? Quan hệ các vế câu là 1.Khảo sát ngữ liệu: quan hệ gì? Trong mối quan hệ đó vế câu biểu thị ý nghĩa gì? Được đánh dấu quan hệ từ nào? - Các qhệ câu - Câu ghép có vế câu_ vế câu này có quan hệ ý nghĩa ghép: chặt chẽ: + nguyên nhân- kết +Vế 1: Nêu nhận định- hệ quả +Vế 2,3: Nêu nguyên nhân để giải thích cho vế ( vì, do, tại, bởi- nên) ->Được đánh dấu quan hệ từ “bởi vì” + Quan hệ giải thích GV: Đưa BT 1/ sgk- 124 ? Xđịnh câu ghép ? Chỉ các QHT câu ghép đó? a: Các vế câu có qhệ ý nghĩa chặt chẽ: - Vế 1với vế 2: Có quan hệ nguyên nhân- kq ( qht “vì”) - Vế2,vế 3:có quan hệ giải thích ( vế g.thích cho vế 2) b : Có vế câu quan hệ điều kiện- giả thiết:( cặp qht “ Nếuthì”) (127) - Vế 1: Nêu ĐK - Vế 2: Nêu Kquả c: Các vế câu quan hệ với ý nghĩa đồng thời ( các cặp qht “ chẳng những- mà” ) d: Qhệ ý nghĩa nhượng bộ- tăng tiến ( cặp qht : “ tuynhưng” ) e: - Câu ghép1: qhệ thời gian nối tiếp( qht “ rồi” nối vế câu) Câu ghép 2: không dùng qht nối các câu đó là qh nguyên nhân- kết ? Dựa vào kiến thức đã học lớp dưới, hãy nêu thêm quan hệ ý nghĩa có thể có các vế câu? Cho ví dụ ? + Qhệ nguyên nhân Quan hệ ý nghĩa Dấu hiệu hình thức thường gặp + Qhệ điều kiên các vế câu ghép Quan hệ nguyên nhân Vì … nên … … nên,nhờ… + Q hệ tương phản + Qhệ tăng tiến nên , Quan hệ điều kiện (giả Nếu … thì …, giá … thì , + Q hệ tăng tiến + Q/hệ lựa chọn thiết) thì , + Qhệ đồng thời Quan hệ tương phản Tuy … , … +Qhệ giải thích Quan hệ tăng tiến Càng …càng …, … Quan hệ lựa chọn hay, hoặc, … Quan hệ bổ sung Không … mà còn …, Quan hệ tiếp nối rồi, … Quan hệ đồng thời vừa … vừa…, Quan hệ giải thích Dấu hai chấm (:), … H: Nêu thêm số kiểu qhệ bài chưa có và lấy VD G: chữa cho hs - Mối quan hệ ? Qua phân tích ví dụ em thấy các vế câu ghép có đánh dấu bằng: qhệ ý nghĩa nào với nhau?Mối quan hệ thường + Quan hệ từ đánh dấu từ nào? + Cặp quan hệ từ H: Trình bày theo ghi nhớ Sgk + Cặp từ hô ứng G: Để nhận biết chính xác quan hệ ý nghĩa các vế câu Ghi nhớ:sgk/ 123 thường dựa vào văn cảnh hoàn cảnh giao tiếp H: Đọc ghi nhớ/ sgk- 123 II Luyện tập Bài *Đoạn trích 1: có câu ghép (trừ câu 1), các vế câu ghép là quan hệ điều kiện /giả thiết – hệ (vế1 ĐK, vế hệ quả) ->không có từ nối *Đoạn trích 2: Có câu ghép ( trừ câu 1) các vế câu có quan hệ nguyên nhân – hệ quả.Vế nguyên nhân, vế hệ c, Không nên tách vế câu câu ghép thành câu đơn vì ý nghĩa các vế câu có quan hệ chặt chẽ với Bài Xét mặt lập luận, câu gồm nhiều vế, tập trung trình bày việc lão Hạc nhờ ông giáo: + Việc thứ lão Hạc gửi mảnh vườn nhờ ông giáo trông coi cho lão (128) + Việc thứ hai lão Hạc gửi tiền nhờ ông giáo lo ma chay chẳng may lão chết -> Nếu tách vế câu câu ghép thành câu đơn thì không đảm bảo tính mạch lạc lập luận - Xét giá trị biểu hiện, tác giả cố ý viết câu dài là để tái cách kể lể “dài dòng” lão Hạc -> phù hợp với cách nói chậm rãi, dài dòng người già,phù hợp với tính cách lão Hạc Xét giá trị biểu hiện, tác giả cố ý viết câu dài là để tái cách kể lể “dài dòng” lão Hạc -> phù hợp với cách nói chậm rãi, dài dòng người già, phù hợp với tính cách lão Hạc Bài 4: Đoạn văn có câu ghép: a, Quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép thứ là quan hệ điều kiện -> Để thể rõ mối quan hệ này, không nên tách vế câu thành câu đơn b, Hai câu ghép còn lại, tách vế câu thành câu đơn thì là hàng loạt câu ngắn xếp cạnh có thể hình dung là nhân vật nói nhát gừng nghẹn ngào Trong đó, cách viết NTT gợi cách kể lể, van lài thiết tha chị Dậu .4 Củng cố:G chốt lại nội dung chính Hướng dẫn nhà: - Học bài, hoàn thành bài tập Chuẩn bị bài “Dấu ngoắc chấm” Tiết sau học TLV V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 10 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 48 Tập làm văn PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH I Mục tiêu cần đạt * Mức độ : Nâng cao hiểu biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh việc tạo lập VB * Trọng tâm: Kiến thức : - Kiến thức VBTM ( cụm bài học VBTM đã học và học) - Đặc điểm và tác dụng các phương pháp TM Kĩ năng: - Kĩ bài dạy: + Nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh + Rèn luyện khả quan sát để nắm bắt chất vật + Tích lũy và nâng cao tri thức đời sống + Phối hợp sử dụng các PPTM để tạo lập VBTM theo yêu cầu - Kĩ sống: + Lựa chọn phương pháp phù hợp định nghĩa, so sánh, phân tích, liệt kê để thuyết minh nguồn gốc, đặc điểm, công dụng đối tượng (129) Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn II Chuẩn bị : - Gv: Giáo án, TLTK, SGK, số VBTM mẫu trên báo -Hs: Chuẩn bị bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Phân tích tình huống: phân tích số ví dụ để tìm các phương pháp thuyết minh - Học theo nhóm: Trao đổi, phân tích vai trò, đặc điểm, cách viết văn thuyết minh IV Tiến trình bài học 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (1’): Kiểm tra chuẩn bị học sinh 3.Bài mới: HĐ1: Giúp nhận thức muốn làm bài thuyết minh, I, Tìm hiểu các phương phải có tri thức pháp thuyết minh Đọc nhẩm lại các văn vừa học: Cây dừa Bình Định, Quan sát, học tập, tích Tại lá cây có màu xanh lục, Huế, Khởi nghĩa Nông luỹ tri thức để làm bài Văn Vân, Con giun đất văn thuyết minh ? Các văn đã sử dụng các loại tri thức gì? Các văn đã sử dụng các loại tri thức: Khoa học tự nhiện, hiểu biết địa lý, sinh học Khoa học xã hội, lịch sử, vốn văn hoá… ? Làm cách nào để có tri thức ấy? Vai trò quan sát, học -Muốn có tri thức để tập, tích luỹ đây nào? thuyết minh cần quan sát, Để có vốn tri thức người viết phải quan sát, không tìm hiểu đối tượng ngừng học tập, tích luỹ tri thức ? Hãy cụ thể hoá việc cần làm quá trình q.sát, học tập, tích luỹ? - Quan sát không phải giản đơn là nhìn, xem mà còn phải xem xét, tìm hiểu sv- htượng để phát đặc điểm tiêu biểu vật có ý nghĩa phân biệt vật này với các vật khác,phân biệt đặc điểm chính, phụ - Không ngừng h.tập để trau dồi hiểu biết không hiểu tra cứu t.liệu, từ điển, hỏi người có hiểu biết, tham quan + Phải biết p.tích tri thức: đặc điểm,c tạo, phận, đặc điểm phận, q.hệ các phận, hay hình thành các sv,h.tượng, g.trị, ý nghĩa, tdụng nó CN => Làm thì có tri thức TM ? Bằng tưởng tượng, suy luận có thể có tri thức để làm bài văn thuyết minh không?Vì sao? -Để làm bài văn thuyết minh, ta phải nắm đặc điểm tiêu biểu, chất, đặc trưng vật tượng không thể tưởng tượng, suy luận mà có làm Vì văn TM đòi hỏi phải cung cấp cho người đọc người nghe tri thức chính xác, khách quan, xác thực mà suy luận, tưởng tượng thì ph/ánh sv-ht thiếu chính xác, và mang tính chủ quan (130) ? Muốn có tri thức để làm tốt bài văn TM, người viết phải làm gì? -Có tri thức sv- ht chưa phải là đã có bài TM Muốn có bài TM cần có phương pháp TM HĐ2: Hướng dẫn hiểu phương pháp thuyết minh Đọc các vd a, b, c, d, e, g mục 2/ 127 ? Các đoạn văn vừa đọc có phải là văn thuyết minh không? Vì sao? - Có Vì các đoạn văn trình bày tri thức chính xác, khách quan sv- ht có thực tế ? ND đoạn văn? Tự trình bày kiến thức đã học tiết trước - Yêu cầu Hs hđộng nhóm: lớp chia làm nhóm, nhóm thảo luận vd theo câu hỏi sgk - Thời gian thảo luận là phút - Câu hỏi thảo luận sau:( gv ghi câu hỏi thảo luận vào phiếu học tập phát cho nhóm) Nhóm 1- vd a: ? Trong các câu trên ta thường gặp từ gì?Sau từ người ta cung cấp kiến thức nào? Xđ kiểu câu? Các câu có vị trí ntn đoạn văn? Chúng ta thường gặp kiểu câu này đâu? Lấy vd - Thường gặp từ “là” biểu thị phán đoán - Sau từ ấy, người ta đã quy vật vào loại nó và đặc điểm, công dụng riêng - Kiểu câu định ghĩa, giải thích Các câu này phần lớn có vị trí đầu bài, đầu đoạn văn, giữ vai trò giới thiệu cho người đọc thấy nét chung chủ yếu đối tượng trước thuyết minh cụ thể phận - Kiểu câu này thường gặp việc định nghĩa các svht.( hs tự lấy vd) ? PP nêu định nghĩa là gì? Nhóm 2- ví dụ b: Đoạn văn trên thuyết minh = cách nào? Cách có đặc điểm gì? Tác dụng nó việc trình bày tính chất vật? Tìm vd khác có cách trình bày giống đoạn văn đó? - Kể, giới thiệu các đặc điểm, tính chất vật theo trật tự định: + giới thiệu lợi ích cây dừa: thân cây, cọng, lá, gốc dừa, nước dừa… + Giới thiệu, thuyết minh tác hại việc sử dụng bao bì ni lông bừa bãi - Tdụng: sv- ht hình dung cách cụ thể, dễ hiểu, dễ - Nắm đặc điểm tiêu biểu, chất, đặc trưng sv-ht Phương pháp thuyết minh a) Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích -> PP nêu định nghĩa chất đ.tượng th.minh lời văn rõ ràng, ngắn gọn, chính xác b) Thuyết minh cách liệt kê: (131) nắm bắt, nhấn mạnh thêm lợi ích cây dừa -Hs tự tìm vd ?Thuyết minh cách liệt kê là ntn? Nhóm 3- vd c: Chỉ các ví dụ đoạn văn sau và nêu tác dụng nó việc trình bày cách xử phạt người hút thuốc lá nơi công cộng? - Ví dụ: Bỉ,…500 đô la - Giúp người đọc hình dung cụ thể vấn đề, hiểu tác hại việc hút thuốc lá , chiến dịch phòng chống thuốc lá mạnh mẽ các nước phát triển và thấy hình phạt nặng và nghiêm khắc người hút thuốc lá => Những ví dụ nêu có sở thực tế, đáng tin cậy, có sức thuyết phục cao - Hs tự tìm Vd Nhóm 4- vd d: Đoạn văn cung cấp số liệu nào? Nếu không có số liệu, có thể làm sáng tỏ vai trò cỏ TP không? tìm thêm vd khác có sử dụng cách dùng số liệu? - Đoạn văn đã cung cấp số liệu cụ thể dưỡng khí và thán khí, khả hấp thụ thán khí và nhả dưỡng khí nó -> Nhờ đó thấy rõ vai trò nó TP với sống người ? Đặc điểm pp này? -> PPLK: các đực điểm, tính chất đối tượng c) Phương pháp nêu ví dụ: d) Phương pháp dùng số liệu -> Dẫn các số cụ thể để t.minh làm cho vb thêm tin cậy e) Phương pháp so sánh Nhóm 5- vd e: - Phương pháp so sánh: Đoạn văn thuyết minh = cách nào? Tác dụng phương đối chiếu sv- ht này với pháp TM ấy? VB nào mà em biét có sdụng ph.pháp TM sv- ht khác => Làm này? bật chất vấn đề thuyết minh Vd:Diện tích rộng lớn Thái Bình Dương g) Phương pháp phân Nhóm 6- vd g: loại, phân tích ?Trong VB Huế, người viết đã trình bày đặc điểm thành phố Huế theo mặt nào? Tại phải trình bày theo cách đó ? Phương pháp thuyết minh đó gọi là gì? Tìm vb em đã học có s.dụng phương pháp TM = cách ấy? - Huế trình bày theo các mặt sau: * Huế là kết hợp hài hoà núi sông và biển * Huế đẹp với cảnh sắc sông núi * Huế có công trình kiến trúc tiếng * “ có sản phẩm đặc biệt (132) * “ tiếng với món ăn * “là th Phố đấu tranh kiên cường - Cách trình bày trên làm bật vẻ đẹp phong phú, -> Chia đối tượng đa dạng 1trung tâm vhoá NT lớn VN loại, mặt để th.minh ? Đặc điểm pptm này là gì? làm cho đ.tượng trở nên - Hs tự tìm vd cụ thể, rõ ràng *) Ghi nhớ: (SGK) ? Để bài văn thuyết minh có sức thuyết phục, dễ hiểu, sáng rõ, người ta sử dụng phối hợp các phương thức II Luyện tập th.minh nào? Bài - Phạm vi tìm hiểu bài “Ôn dịch, thuốc lá” - Tác hại thuốc lá gây người hút, giảm sức khoẻ, gây bệnh hiểm nghèo ( phương diện y học) - Tác hại thuốc lá người xung quanh (Pdiện xã hội) - So sánh việc hút thuốc lá Việt Nam với các nước Âu, Mỹ.( tài liệu tích luỹ) - Tình hình chống hút thuốc lá các nước phát triển => kthức người tâm huyết với vđề xh xúc Người viết đã phải huy động tối đa với hiểu biết để viết bài thuyết minh vấn đề đó Bài - Bài viết đã sử dụng các PP thuyết minh: Phương pháp liệt kê, phương pháp nêu ví dụ, phương pháp dùng số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp phân loại, phân tích Bài - Thuyết minh đòi hỏi hình thức cụ thể, chính xác, khoa học lịch sử - Văn “Ngã ba Đồng Lộc” đã sử dụng các phương pháp thuyết minh: phương pháp nêu định nghĩa; phương pháp nêu ví dụ, phương pháp dùng số liệu Bài Thuyết minh chưa rõ ràng nên người nghe khó tiếp nhận Nên phân thành các loại sau: - Loại học yếu ham chơi - Loại học yếu hoàn cảnh gia đình khó khăn - Loại học yếu vốn kiến thức sở yếu từ lớp 4.Củng cố Muốn có tri thức để thuyết minh cần phải làm gì? Có phương pháp thuyết minh nào? 5.Hướng dẫn nhà - Sưu tầm Đọc thêm các VBTH s.dụng ph phú các pp để học tập Đọc kĩ đoan văn TM - Chuẩn bị bài: “Đề văn thuyết thuyế minh” Tiết sau học văn V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (133) NS: 10 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 49 Văn BÀI TOÁN DÂN SỐ Thái An I Mục tiêu cần đạt: * Mức độ: - Biết cách đọc – hiểu VBND - Hiểu việc hạn chế bùng nổ và gia tăng dân số là đòi hỏi tất yếu phát triển loài người - Thấy kết hợp PTTS với lập luận tạo nên sức thuyết phục bài viết - Thấy cách trình bày vấn đề đời sống có tính chất toàn cầu VB * Trọng tâm: 1.Kiến thức: - Sự hạn chế gia tăng dân số là đường tốn hay không tồn chính loài người - Sự chặt chẽ, khả thuyết phục cách lập luận bắt đầu câu chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn - Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường Kĩ năng: - Kĩ bài bài dạy: +Tích hợp với phần TLV, vận dụng kiến thức đã học bài phương pháp TM để đọc – hiểu, nắm bắt vấn đề có ý nghĩa thời VB + Vận dụng vào việc viết bài văn thuyết minh - Kĩ sống: + Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe tích cực vấn đề dân số + Suy nghĩ sáng tạo: Phân tích, bình luận tính thuyết phục, tính hợp lí lập luận VB + Ra định: động viên người cùng thực hạn chế gia tăng dân số Thái độ: Giáo dục H biết và tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình II Chuẩn bị: - Gv: SGK, SGV, giáo án, chuẩn KTKN - Hs: học bài, chuẩn bị bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Thảo luận nhóm: trao đổi thảo luận tấc độ gia tăng dsố và cách thực KHHGĐ - Viết sáng tạo:tuyên truyền mối nguy hại gia tăng ds và cách thực KHHGĐ IV Tiến trình bài dạy 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ?Cho biết ý nghĩa, nội dung VB “Ôn dịch thuốc lá”? Có thể có biện pháp nào để hạn chế việc hút thuốc lá? - ND : Ghi nhớ SGK 3- Bài (134) Giới thiệu tình hình phát triển dân số trên giới, VN thông qua hệ thống bảng số liệu -> Nói vấn đề XH khô cứng người ta thường dùng số khô khan, tác giả Thái An lại chon cách trình bày hấp dẫn Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu tác giả, tác phẩm I, Giới thiệu chung : ? Em hãy giới thiệu tác giả Thái An? Tác giả Giới thiệu xuất xứ văn bản? - Thái An H: -Thái An là nhà báo tờ báo GD và thời đại chủ 2.T.phẩm nhật -Trích từ báo giáo dục và thời đại chủ nhật số 28/1995 Bài viết nguyên là tác giả Thái An Tên đầy đủ là “Bài toán dân số đã đặt từ thời cổ đại” Khi tuyển chọn, người biên tập có rút gọn tên bài, sửa số chi tiết, cách diễn đạt cho phù hợp với yêu cầu SGK Họat động 2: Hướng dẫn HS phân tích II/ Đọc – hiểu VB : G: - Hướng dẫn HS đọc: To, rõ ràng, chậm rãi Đọc – chú thích - GV đọc từ đầu -> Tôi sáng mắt HS1: Đọc tiếp đến -> số dân đã mon men sang ô thứ 31 bàn cờ HS2: Đọc phần còn lại - Giáo viên nhận xét việc đọc bài học sinh Cho HS tìm hiểu chú thích SGK ? Theo em có thể gọi: Bài toán dân số là văn nhật Kết cấu, bố cục dụng không? Vì sao? H: Đây là văn nhật dụng vì đã đề cập đến vấn - Văn nhật dụng đề thời vừa cấp thiết vừa lâu dài đời sống nhân loại Đó là vấn đề gia tăng dân số và hiểm hoạ nó ? Văn viết theo phương thức biểu đạt nào? - Phương thức biểu đạt: H: Viết theo phương thức nghị luận + tự Phương thức nghị luận + tự biểu đạt chính văn này là nghị luận ? Xác định cách bố cục văn bản? Nêu nội dung chính - Bố cục: Ba phần: phần? H: Bố cục phần: + Mở bài: ĐV1- Nêu vấn đề dân số, Bài toán dân số và kế hoạch hoá dường đã đặt từ thời cổ đại + Thân bài: ĐV 2,3.4- Tập trung làm sáng tỏ vấn đề: Từ câu chuyện cổ đến ô thứ 31 bàn cờ => Tốc độ gia tăng dân số là nhanh chóng + Kết bài: Phần văn còn lại Kêu gọi loài người cần hạn chế bùng nổ và gia tăng dân số Đó là đường tồn chính loài người ? Nhắc lại nào là luận điểm? Phần thân bài triển khai luận điểm nào? * Luận điểm 1: Nêu bài toán dân số dẫn đễn kết luận ô bàn cờ ban đầu là vài hạt thóc, tưởng là ít sau đó gấp đôi lên theo cấp số nhân thì số thóc bàn cờ là số khủng khiếp (135) * Luận điểm 2: So sánh gia tăng dân số giống lượng thóc các ô bàn cờ * Luận điểm 3: Thực tế phụ nữ lại có thể sinh nhiều G: Kh.quát: VB chia làm phần : MB – Nêu VĐ, TB- tập trung làm sáng tỏ VĐ, KB- KTVĐ- Lời kêu gọi ? Nhận xét bố cục văn bản? H: Bố cục rõ ràng, hợp lý, lô gích ? Vấn đề chính mà tác giả đặt văn này là gì? Thế giới đứng trước nguy bùng nổ và gia tăng dân số quá nhanh Đó là hiểm hoạ => cần hạn chế gia tăng dsố ? Đọc mở bài? Mở bài nêu vấn đề gì? H: Trình bày, giáo viên ghi bảng ? Em hiểu nào dân số và kế hoạh hoá gia đình? H: - Dân số: là số người sinh sống trên phạm vi quốc gia, châu lục, toàn giới Dân số gắn liền đến tiến bộ, phát triển xã hội - Dân số gắn liền với KHHGĐ (vấn đề sinh sản) ? Vấn đề đặt từ bao giờ? Thái độ tg sao? H: Đặt từ thời cổ đại Tg: lúc đầu không tin nghe xong câu chuyện “sáng mắt ra” ? Em hiểu cụm từ sáng mắt ntn? Điều gì đã làm tác giả sáng mắt ra? H: - Sáng mắt ra: nhận ra, hiểu VĐ - Điều làm tác giả sáng mắt chính là vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình tưởng đặt vài chục năm Thế mà nghe xong bài toán cổ tác giả hiểu đúng là vấn đề đã đặt từ thời cổ đại G: Vấn đề DS được đặt từ vài chục năm Nhưng từ đầu TKXX Tế Xương viết: Nó lại mừng Sinh năm đẻ bảy vuông tròn Phố phường chật hẹp người đông đúc Bồng bế lên nó non Sáng mắt đặt dấu ngoặc kép có td đánh dấu cụm từ đươc hiểu cách khác thường => chúng ta tìm hiểu td dấu ngoặc kép tiết học sau Tác giả nhận vấn đề và có lẽ tác giả muốn người đọc “sáng mắt ra” vấn đề dân số và KHH gia đình ? Cách nêu vấn đề tác giả có tác dụng gì? H: Tạo tò mò, hấp dẫn người đọc đến với phần thân bài H: đọc phần thân bài ? Để ch.minh cho nhận định trên, lđ1, tg đưa bài toán cổ.Tóm tắt bài toán cổ nhà thông thái? H:Tóm tắt theo SGK ->Rõ ràng, hợp lí, logic Phân tích a, Nêu vần đề: Dân số và kế hoạch hoá gia đình: - Đã đặt từ thời cổ đại-> tg “ sáng mắt ra” -> Hấp dẫn, gây tò mò b, Giải vấn đề: Làm rõ vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình: (136) ? Giải nghĩa từ cấp số nhân? H: theochú thích sgk G: Đưa bảng phụ minh hoạ bàn cờ ô vuông và số thóc đặt vào ô ? Tại tg lại tập trung làm rõ vđề = cách đưa bài toán cổ? Từ câu chuyện kén rể nhà thông thái, tác giả giúp ta liên tưởng đến điều gì? H: - Làm cho vđ nói đến trở nên sinh động hơn, hấp dẫn, bất ngờ lại dễ hiểu giúp ta liên tưởng đến bài toán dân số loài người ? Câu chuyện kén rể nhà thông thái có vai trò ý nghĩa nào việc làm bật vấn đề chính mà tác giả muốn nói tới? H: Tự PBYK G: Dưới hình thức bài toán cổ, câu chuyện kén rể nhà thông thái kể văn vừa gây tò mò, hấp dẫn người đọc vừa mang kết luận bất ngờ Tổng số thóc ít hoá có thể phủ kín bề mặt trái đất Câu chuyện là tiền đề để tác giả so sánh với bùng nổ và gia tăng dân số Giống chỗ hai số thóc các ô bàn cờ và dân số giới tăng theo cấp số nhân công bội là (2 gia đình) Từ so sánh, tác giả giúp người đọc hình dung tốc độ gia tăng dân số là nhanh chóng và khủng khiếp trên trái đất G: Tg tiếp tục làm rõ vđ = số liệu cụ thể đv ? Quan sát đoạn văn tiếp theo, số liệu cụ thể mà tg đưa tăng dsố? Td việc đưa số liệu đó? H: gạch chân sgk-> số liệu chính xác, cụ thể, giàu sức thuyết phục G: treo bảng phụ có các số liệu tỉ lệ sinh số nước ? Việc đưa số tỷ lệ sinh phụ nữ số nước theo thông báo hội nghị Cai - Rô nhằm mục đích gì? H: - phụ nữ có khả sinh nhiều và tốc độ tăng dsố là nhanh-> tiêu GĐ có là khó khăn ? Trong số các nước kể trên văn bản, nước nào Châu Phi, nước nào thuộc Châu á? H: Trình bày: Châu á: VN, ấn Độ Châu Phi: các nước còn lại ? Nx tỉ lệ sinh nước đó? Nx gì p/triển dsố và KT, VH, GD và MT nước này? *) Bài toán cổ: Số thóc thu đựoc có thể phủ kín bề mặt Trái Đất - Câu chuyện cổ hạt thóc trên bàn cờ đã làm sáng tỏ tượng tấc độ gia tăng vô cùng nhanh chóng d/sốtg -Vấn đề dân số: Câu chuyện kinh thánh -> Tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng và khủng khiếp * Vấn đề dân số –thực tế sinh đẻ phụ nữ: - Nguy bùng nổ dân số trên toàn (137) H: Tỉ lệ sinh nước nàylà cao, đó là nước có đông dân nhất, đó là nước có tỉ lệ gia tăng dân số nhanh chóng và mạnh mẽ nhiều so với các nước châu Âu, châu Mĩ Nhưng ngược lại nước này lại là nước nghèo nàn và lạc hậu, chậm phát triển ? Nếu quốc gia chậm, kém phát triển có thể hạn chế bùng nổ dân số không? Từ đó em có thể rút kết luận gì mối quan hệ dân số và phát triển xã hội? H: Khi kinh tế, văn hoá, giáo dục càng kém phát triển thì càng không thể khống chế bùng nổ và gia tăng dân số Sự gia tăng dân số và phát triển đời sống xã hội có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau, vừa là nguyên nhân vừa là kết quả: dsố tăng nhanh <-> nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế, văn hoá, gd chậm phát triển-> ảnh hưởng xấu đến MT ? Nhận xét cách lập luận tg phần thân bài? H: pbyk bảng chính G: Kết hợp linh hoạt các dấu câu, dấu hai chấm, dấu chấm phẩy để tăng khả diễn đạt H quan sát kết bài ? Em hiểu nào câu nói: “ Đừng để người dân….hạy thóc” ? H: - Đất đai không sinh thêm, người ngày càng nhiều lên gấp bội.Con người tự làm hại chính mình và đó là hiểm hoạ loài người G:Nếu người sinh sôi trên trái đất theo cấp số nhân bài toán cổ thì đến lúc không còn đất sống Muốn còn đất sống, người phải kiềm chế gia tăng dân số việc sinh đẻ có kế hoạch ? Tại tác giả cho rằng: “Đó là đường tồn hay không tồn tại” chính loài người? H: Rõ ràng người cần có đất đai để và trồng trọt, khai thác Thế đất đai lại không sinh ra, người ngày nhiều Do đó người muốn tồn phải biết hạn chế gia tăng dân số Đây là vấn đề quan trọng, mang ý nghĩa sống còn nhân loại ? Nhận xét cách diễn đạt nội dung kết bài và thái độ tg qua phần kbài? Bằng câu cầu khiến - > lời kêu gọi đầy tính thuyết phục=> thái độ có trách nhiệm đời sống cộng đồng, nhận thức rõ gia tăng dân số là hiểm hoạ *Hoạt động 3: Hướng dẫn tổng kết ? Sức hấp dẫn văn này là gì? giới Gia tăng dân số -> nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế, vhoá, gd,… kém phát triển, -> Lập luận chặt chẽ: lụân điểm rõ ràng, dẫn chứng chính xác, số liệu thuyết phục, kết hợp tự nhẹ nhàng, sinh động c, Kết thúc vđ- Lời kêu gọi: - Không còn cách nào khác loài ngưòi phải hành động tự giác hạn chế sinh đẻ làm giảm bùng nổ và gia tăng dân số Tổng kết a) Nghệ thuật (138) - sử dụng kết hợp pp so sánh, dùng s/liệu,p/tích - Lập luận chặt chẽ - Ng ngữ khoa hcoj, giàu sức thuyết phục G: treo tranh sinh đẻ không có kế hoạch b) Ý nghĩa vb ? Nêu ý nghĩa tranh? - nêu lên vấn đề thời H: hậu gia tăng dân số, cảnh sống nheo nhóc, đói củ đời sống tại: khổ sinh đẻ không có k/ hoạch Dân số và tương lai ? Văn giúp em nhận thức rõ điều gì vấn đề dân tộc, nhân loại dân số và kế hoạch hoá gia đình? H: Sự gia tăng dân số là thực trạng đáng lo ngại giới, nguyên nhân dẫn đến số đói nghèo lạc hậu Hạn chế gia tăng dân số là đòi hỏi sống còn nhân loại, là trách nhiệm không toàn xã hội mà là gia đình và cá nhân ? Nx gì việc hạn chế dân số địa phương em Con đường tốt là kiềm chế gia tăng dân số là gì? H: - Đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền vấn đề dân số để người nhận thức rõ hiểm hoạ việc gia tăng dân số, mối quan hệ bài toán dân số và bài toán phát triển xã hội - Mỗi gia đình, cá nhân cần phải có ý thức và hành động KHH gia đình để hạn chế sinh đẻ tự nhiên = nhiều biện pháp: đặt vòng, uống thuốc,tiêm,…tránh thai… H: Đọc ghi nhớ SGK c Ghi nhớ: sgk/132 Hoạt động 4: Hướng dẫn luyện tập: III Luyện tập: ? Câu hỏi 1: Đó là đường đẩy mạnh giáo dục cho phụ nữ.( sgv/ 138) ? Câu 2: Gia tăng dân số quá nhanh đất đai không sinh thêm, chỗ ở, lương thực, việc làm, giáo dục không đáp ứng dẫn đến nghèo đói, bệnh tật, thất học, lạc hậu, là nước chậm phát triển ? Câu 3: Tổng số người trên trái đất vào thời điểm 30/9/2003 là:3.320815650 người Vào năm 2000 là: 6.080.141.683 người Tăng: 240.673.967 người Lấy số người tăng giới chia cho số dân Việt Nam 240673967: 80.000.000 (gấp khoảng lần) Củng cố - Địa phương em có biện pháp gì để hạn chế gia tăng dân số? - Sưu tầm ca dao nói kế hoạch hoá gia đình Hướng dẫn nhà - Tự yimf hiểu nghiên cứu tình hình dân số địa phương, từ đó đề xuất giả pháp cho vấn đề này - Học bài, chuẩn bị bài “ Chương trình …văn” HS sưu tầm theo tổ (tác giả QN viết QN và các tg khác viết QN) Lưu ý: sưu tầm thơ, văn, truyện STT Tên tác Năm sinh – Quê quán Tác phẩm (139) giả Tên Nội dung chính Tiết sau học tiếng Việt V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… NS: 10 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 50 Tiếng Việt DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Hiểu công dụng và biết cách sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm viết * Trọng tâm: Kiến thức: công dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm Kĩ năng: - Kĩ bài bài dạy: + Sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm + Sửa lỗi dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm - Kĩ sống: + Ra định: nhận và biết sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm + Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm Thái độ: Vận dụng kiến thức học nói viết, tạo lập văn II Chuẩn bị: - Gv: SGK, SGV, bảng phụ, bảng nhóm, máy chiếu - Hs: Chuẩn bị bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học: - Trải nghiệm: Vận dụng câu ghép vào các hoạt động giao tiếp và các bối cảnh giao tiếp khác - Thảo luận nhóm: Trao đổi để lựa chọn phương án sử dụng ngôn ngữ tối ưu tình giao tiếp cụ thể - Thực hành có hướng dẫn IV Tiến trình bài học 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Câu ghép là gì? Có cách nối câu ghép? VD? (140) * Gợi ý trả lời: - Câu ghép: là câu hai nhiều cụm C – V không bao chứa tạo thành - Các cách nối các vế câu: + Dùng từ nối + Không dùng từ nối - VD: Bài Trong các văn viết các em thường thấy xuất dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm Vậy người ta sử dụng chúng để làm gì? công dụng chúng sao? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm HĐ 1: Tìm hiểu công dụng dấu ngoặc đơn I/ Dấu ngoặc đơn Yêu cầu H tự luận theo nhóm bàn3 1.Khảo sát ngữ liệu HS đọc ?: Dấu ngoặc đơn đoạn trích trên dùng để - Dấu ngoặc đơn đánh dấu: làm gì? - Đoạn a: Dấu ngoặc đơn đánh dấu phần thuýết minh, a, Phần giải thích thuyết minh loại động vật tên là ba khía - Đoạn b: Dấu ngoặc đơn đánh dấu phần thuyết minh- b, Phần thuyết minh thuyết minh vật có tên là Ba Khía - Đoạn c: Dấu ngoặc đơn đánh dấu phần bổ sung thông c, Phần bổ sung năm sinh, năm Lý Bạch ? Những phần dấu ngoặc đơn có thuộc phần -> Phần chú thích nghĩa câu không? Nếu ta bỏ phần dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa đoạn trích trên có thay đổi không? H: Những từ ngữ dấu ngoặc đơn không phải là phần nghĩa câu mà là phần chú thích nhằm cung cấp thêm thông tin kèm theo câu Khi bỏ phần dấu ngoặc đơn thì nghĩa đoạn trích không thay đổi Vì các phần dấu ngoặc đơn là phần phụ chú thích ?: Từ đó hãy cho biết công dụng dấu ngoặc đơn ghi nhớ: sgk H: Đọc ghi nhớ SGK? Cho ví dụ minh hoạ GV đưa VD: “Tiếng trống thống lí (lí trưởng) thúc gọi nộp thuế rền rĩ “ (Tô Hoài) ?Cho biết dấu ngoặc đơn dùng VD trên có tác dụng gì? H: Chú thích cho từ không thông dụng (từ cổ, từ địa phương) ? Chúng ta còn có dấu câu nào có tác dụng đánh dấu phần chú thích ? - Dấu gạch ngang GV chiếu VD HĐ 2: Tìm hiểu công dụng dấu hai chấm II, Dấu hai chấm ? Dấu hai chấm đoạn trích dùng để làm gì? Khảo sát ngữ liệu: (141) - Dấu hai chấm dùng để đánh dấu (báo trước): + Lời đối thoại (dùng với dấu gạch ngang) + Lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc kép) + Phần giải thích cho phần trước đó - Đoạn trích a: Dấu hai chấm dùng để đánh dấu báo trước: Lời đối thoại DM và DC - Đoạn trích b: để đánh dấu lời dẫn trực tiếp (thép dẫn lại lời (xưa) - Đoạn trích c: Để đánh dấu báo trước phần giải thích lý thay đổi tâm trạng tác giả ngày đầu học ?: Qua phân tích, hãy cho biết công dụng dấu hai chấm? Ghi nhớ: sgk H: Đọc ghi nhớ SGK Cho ví dụ minh hoạ * Chú ý: Khi đọc phải ngắt nghỉ dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm ngữ điệu phải thích hợp với thành phần chú thích, phần TM HĐ 3: Hướng dẫn luyện tập III Luyện tập Bài 1: Giải thích công dụng dấu ngoặc đơn a Đánh dấu phần giải thích ý nghĩa các cụm từ “tiệt nhiện, định phận…bại hư” b Đánh dấu phần thuyết minh nhằm giúp người đọc hiểu rõ 2290m chiều dài cầu có tính phần mấu cầu c1: Đánh dấu phần bổ sung c2: Đánh dấu phần thuyết minh để làm rõ phương tiện đây là gì? Bài 2:Giải thích công dụng dấu hai chấm a Đánh dấu báo trước phải giải thích cho ý: họ thách nặng quá b Đánh dấu báo trước phần đối thoại và phần thuyết minh nội dung mà dế choắt khuyên dế mèn c Đánh dấu báo trước phần thuyết minh cho ý: đủ màu là màu nào? Bài 3: Đoạn trích bỏ dấu hai chấm Nhưng nghĩa phần đặt sau dấu hai chấm không nhấn mạnh Bài 4: a, Được thay dấu hai chấm dấu ngoặc đơn Nghĩa câu không thay đổi Những người viết coi phần dấu ngoặc đơn có tác dụng kèm thêm không phải phần nghĩa câu dùng dấu : b Không thể thay dấu hai chấm dấu ngoặc đơn Vì câu này TN sau chấm là phần Bài 5: a Sai, vì dấu ngoặc đơn dùng theo cặp - Sửa: Đặt thêm dấu ngoặc đơn b Phần đánh dấu ngoặc đơn không phải là phận câu Bài 6: Viết đoạn văn sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm chuyên đề: Sự cần thiết phải hạn chế gia tăng dân số + Gia tăng dân số tác động lớn tương lai nhân loại + Nếu không hạn chế gia tăng dân số thì người huỷ hoại chính mình + Hạn chế đường đẩy mạnh giáo dục cho phụ nữ 4/ Củng cố: Gv chốt lại kiến thức (142) 5/ Hướng dẫn nhà: - Tìm vb có chứa dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm để chuẩn bị cho bài học - Hoàn thành bài tập, chuẩn bị bài “Dấu ngoặc kép” Tiết sau học TLV V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… NS: 16 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 51 Tập làm văn ĐỀ VĂN THUYẾT MINH VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH I Mục tiêu cần đạt * Mức độ : Nhận dạng, hiểu đề văn TM và cách làm bài văn TM * Trọng tâm: Kiến thức: - Đề văn thuyết minh - Yêu cầu cần đạt làm bài văn thuyết minh - Cách quan sát, tích luỹ tri thức và vận dụng các phương pháp để làm bài văn thuyết minh Kĩ năng: - Kĩ bài dạy: + Xác định yêu cầu đề văn thuyết minh + Quan sát, nắm đặc điểm, cấu tạo, nguyên lí vận hành, công dụng đối tượng cần thuyết minh +Tìm ý, lập dàn ý, tạo lập VB thuyết minh - Kĩ sống + Lựa chọn phương pháp phù hợp định nghĩa, so sánh, phân tích, liệt kê để làm bài văn thuyết minh 3.Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn II Chuẩn bị : - Gv: Giáo án, TLTK, SGK, số VBTM mẫu trên báo -Hs: Chuẩn bị bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Phân tích tình huống: phân tích số ví dụ để tìm các phương pháp thuyết minh - Học theo nhóm: Trao đổi, phân tích vai trò, đặc điểm, cách viết văn th.minh IV Tiến trình bài học 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Muốn có tri thức thuyết minh ta phải làm gì? Có phương pháp thuyết minh nào? Em hãy đặt 1-2 câu thuyết minh phương pháp đã học * Gợi ý trả lời: - qua ghi nhớ - hs đặt câu 3.Bài mới: HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề văn thuyết I Đề văn thuyết minh và cách làm minh đề văn thuyết minh ? Yêu cầu HS đọc các đề SGK 137? Các đề bài Đề văn thuyết minh (143) trên nêu lên điều gì? - Nêu rõ yêu cầu giới thiệu, thuyết minh - Nêu rõ đối tượng phải thuyết minh (riêng đề h, i, l, n có tính chất lựa chọn, có thể chọn đối tượng cụ thể mà mình hiểu biết) Đối tượng thuyết minh có thể gồm loại nào? Nhận xét phạm vi các đề nêu trên H: Con người, đồ vật, di tích, vật, thực vật, món ăn, đồ chơi, lễ tết Phạm vi các đề văn thuyết minh rộng ?Cách trình bày ntn? ?Làm các em biết đó là đề văn thuyết minh? H: Không yêu cầu kể, tả, biểu cảm mà yêu cầu giới thiệu thuyết minh giải thích Bổ sung miêu tả nhằm tái người, vật, làm cho người ta cảm thấy chung còn thấy mình là trình bày tri thức, hiểu biết người vật Giải thích là thao tác văn nghị luận thường giải thích ý nghĩa câu tục ngữ, ca dao … (trình bày cách hiểu người giải thích) Còn thuyết minh đòi hỏi trình bày tri thức vật, tượng (trình bày tri thức lai lịch, công dụng, hoạt động, tác dụng vật, tượng) ?Yêu cầu đề số đề bài văn thuyết minh Giáo viên có thể nêu vấn đề và gợi ý HS các đề cùng loại Ra đề thuyết minh HĐ2: Hướng dẫn tìm hiểu đề ? Đối tượng thuyết minh bài văn là gì? – Chiếc xe đạp - Các yêu cầu đề văn thuyết minh nêu rõ đối tượng cần thuyết minh: + Con người, đồ vật, loài vật, di tích… -> Phạm vi rộng - Cách trình bày giới thiệu sát đúng với thực tế 2.Cách làm bài văn thuyết minh: a Tìm hiểu đề: - Đối tượng TM: xe đạp - Yêu cầu: TM - Nội dung: cấu tạo, công dụng xe đạp - phương tiện giao thông phổ biến ? Bài văn gồm phần? Xác định ranh giới b, Bố cục và nội dung bài TM phần? phần ? Cho biết nội dung phần? - Mở bài: Giới thiệu khái quát phương tiện xe đạp - Thân bài: Giới thiệu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động nó - Kết bài: Vị trí xe đạp đời sống người việt nam và tương lại ? Để giới thiệu xe đạp, bài viết trình bày cấu * Phân tích: Thân bài (144) tạo xe nào? ? Xe gồm phận? các phận đó là gì? Hệ thống truyền động Hệ thống điều khiển Hệ thống chuyên chở ? Ngoài ra, nó còn có phận phụ nào? Chắn bùn, chắn xích ? Em thử phân biệt văn thuyết minh trên với văn miêu tả xe đạp? Miêu tả phải chú ý đến màu sắc, kiểu dáng, vẻ đạp xe Trong miêu tả: Có lồng yếu tố biểu cảm ? Vậy văn thuyết minh SGK có yếu tố miêu tả không? Vì sao? Không vì mục đích giúp người đọc hiểu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động xe đạp? ?Theo em bài viết, tác giả đã sử dụng phuơng pháp thuyết minh nào? nhận xét ngôn ngữ? H: Diễn đạt dễ hiểu, phương pháp phù hợp, bám sát đề bài ? Theo em để tiến hành làm bài văn thuyết minh cần chú ý điều gì? Bố cục bài văn thuyết minh GV gọi HS đọc to rõ ghi nhớ: SGK - Câu tạo gồm : phận - Xác định phương pháp thuyết minh +Phương pháp phân tích +Phương pháp giải thích *) Ghi nhớ: SGK II/ Luyện tập: Bài Tìm hiểu đề: -Thuyết minh đồ vật -Đối tượng thuyết minh nón lá Việt Nam -Phạm vi tri thức: Nguồn gốc, hình dáng, cách làm, công dụng -Phương pháp thuyết minh: định nghĩa, phân tích, phân loại… Bài Dàn ý: Mở bài: Giới thiệu nón lá Việt Nam (nêu định nghĩa nón lá Việt Nam) Thân bài: -Giới thiệu đặc điểm đối tượng thuyết minh -Giới thiệu nguồn gốc, các loại nón -Giới thiệu hình dáng, cách làm -Giới thiệu công dụng Kết bài: Cảm xúc lón lá 4/ Củng cố : Gv chốt lại kiến thức chính bài 5/ Hướng dẫn nhà: - Tìm ý và lập dàn ý cho đề văn thuyết minh theo yêu cầu - Học bài, chuẩn bị bài “ Luyện nói: thuyêt minh dùng” Tiết sau học văn học V Rút kinh nghiệm: (145) NS: 16 / 11 / 2012 Tiết 52 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG NG: 8A….… ……….… (PHẦN VĂN) 8B…… ……… … I Mục tiêu cần đạt * Mức độ : - Hiểu biết thêm các ác giả VH địa phương và các tác phẩm VH viết ĐP trước năm 1975 - Bước đầu biết thẩm bình và biết công việc tuyển chọn các tác phẩm VH * Trọng tâm: Kiến thức: - Cách tìm hiểu nhà văn , nhà thơ địa phương - Cách tìm hiểu tác phẩm văn thơ viết địa phương - Hiểu sống và đấu tranh kiên cường, bất khuất người công nhân mỏ tổ chức và lãnh đạo cán cách mạng thời kì tiền khởi nghĩa - Bước đầu tìm hiểu đóng góp nhà văn Võ Huy Tâm hình tượng người công nhân – hình tượng tập thể VHVN Kĩ năng: - Sưu tầm tuyển chọn tài liệu văn thơ viết địa phương - Đọc – hiểu và thẩm bình thơ văn địa phương - KNS: Biết cách thống kê tài liệu thơ văn viết địa phương Thái độ: Qua việc chọn chép bài thơ…ở địa phương vừa củng cố tình cảm quê hương, vừa rèn luyện lực thẩm bình, tuyển chọn văn thơ II Chuẩn bị -Gv: SGK + SGV, Chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo, bảng phụ -Trò: Đọc, trả lời câu hỏi SGK III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Thảo luận nhóm: trao đổi thảo luận tìm hiểu các nhà văn, nhà thơ địa phương và bài thơ, bài văn, đoạn trích viết địa phương - Viết sáng tạo:tuyên truyền mối nguy hại gia tăng ds và cách thực KHHGĐ IV Tiến trình bài dạy 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (2’): - Kiểm tra kết sưu tầm các nhà văn, nhà thơ địa phương và bài thơ, bài văn, đoạn trích viết địa phương HS 3.Bài mới: * GV nêu yêu cầu tiết học này * Học sinh chuẩn bị trước trình bày 5’ - GV định ba học sinh trình bày danh sách các tác giả địa phương - Cho học sinh khác bổ sung, nhận xét - GV bổ sung thêm tác giả có vị trí định phát triển văn học nước địa phương - Thống kê theo mẫu sau: ( chú ý thống kê tác giả có sáng tác trước năm 1975 ) STT Họ và tên Bút danh Nơi sinh Năm sinh- Tác phẩm chính (146) Võ Huy Tâm Không Năm 1926- 1996 Tiểu thuyết: Vùng mỏ Tô Ngọc Hiến 1942- 1998 T ngắn : Người kiểm tu Lí Biên Cương Chí Linh Người đàn bà ngang qua đời tôi ( Truyện vừa ) Đức Rực Yên Đông Lửa hàn ngõ thợ Đức Triều (1972) Hoa mùa thu(1993) Sĩ Hồng Xế chiều(T vừa ) Dương Hướng Thái Thụy 1949 Khoảng trời riêng ( Truyện ngắn) Trần Nhuận Minh Trước mùa mưa bão (Truyện vừa -1979) Võ Khắc Nghiêm Khánh 1942 Nhân danh công lí Hòa ( Kịch- 1985) Mảnh đời Huệ ( Tiểu thuyết ) - GV bổ sung thêm tác phẩm : Một thời dông bão - Tiểu thuyết tác giả Cao Huy Đỉnh ( thành viên hội nhà văn Quảng Ninh, trước là công an, thợ chụp ảnh đã nghỉ hưu và sống Uông Bí- gần Bưu điện Uông Bí - GV giới thiệu thêm số tác phẩm thơ: Bóng tùng Yên Tử - Câu lạc thị xã Uông Bí Tập thơ Uông Bí ( tuyển ) Tác phẩm thơ in nhân dịp 35 năm ngày thành lập thị xã (1961- 1996 ) - Chỉ định ba học sinh đọc thơ, văn viết địa phương mà em biết, em thích( tác giả không thiết phải là người địa phương ) viết phong cảnh quê hương người, sinh hoạt văn hóa, truyền thống lịch sử quê hương mà em thấy hay - Học sinh trao đổi ý kiến tác phẩm Cũng có thể học sinh không tán thành ý kiến chọn tác phẩm mà đề xuất các tác phẩm khác - khômg nên gò bó, miễn là học sinh hiểu - GV có thể nêu ý kiến riêng mình, gợi lên định hướng cần thiết, tiêu chuẩncơ tuyển chọnthơ văn theo yêu cầu nào đó.( giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, sắc địa phương, sở thích cá nhân ) *) Sưu tầm tác giả, tác phẩm viết QN Gợi ý: Trần Nhuận Minh(1944)– Dặn Nguyễn Huyên – Biển tình thương Bùi Văn - Chỉ riêng đất biết Nguyễn Anh Dũng – Chiều quê Anh Vũ - Dòng máu hồi sinh 6.Võ Huy TÂm( 1926- 1996)- tiểu thuyết Vùng mỏ 7.Trần Ngọc Tảo ( 1947- 2008)- Vòm trời 8.Ngô Tiến Cảnh – Hạ Long quê tôi (147) Lý Biên Cương (1941)- Người tôi yêu mến 10 Phạm Đắc Trọng- Quê hương tôi( Ca ngợi vẻ đẹp , sức sống tiềm tàng và thể niềm tin vào tương lai tươi sáng Vân Đồn) 11.Từ Đăng Bảo- Tự hào quê đảo Vân Đồn( Ca ngợi truyền thống lịch sử Vân Đồn, bồi dưỡng lòng tự hào quê hương Vân Đồn)… Củng cố: Tổng kết rút kinh nghiệm từ tiết học việc sưu tầm, tích lũy và tuyển chọn tư liệu văn học Biểu dương danh sách chính xác nhất, phong phú nhất, tác phẩm lựa chọn thích đáng HDVN: - Hướng dẫn học sinh tiếp tục hoàn chỉnh hai bài tập trên nhà - Soạn : Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác E Rút kinh nghiệm: NS: 16 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 53 Tiếng Việt DẤU NGOẶC KÉP I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Hiểu công dụng và biết cách sử dụng dấu ngoặc kép viết * Trọng tâm: Kiến thức: Công dụng dấu ngoặc kép Kĩ năng: - Kĩ bài bài dạy: Sử dụng dấu ngoặc kép, sử dụng phối hợp dấu ngoặc kép với các dấu khác sửa lỗi dấu ngoặc kép - Kĩ sống: + Ra định: nhận và biết sử dụng dấu ngoặc kép + Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách sử dụng dấu ngoặc kép Thái độ: Vận dụng kiến thức học nói viết, tạo lập văn II Chuẩn bị: - Gv: SGK, SGV, bảng phụ, bảng nhóm, máy chiếu - Hs: Chuẩn bị bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học: - Trải nghiệm: Vận dụng dấu ngoặc kép vào các hoạt động giao tiếp và các bối cảnh giao tiếp khác - Thảo luận nhóm: Trao đổi để lựa chọn phương án sử dụng ngôn ngữ tối ưu tình giao tiếp cụ thể - Thực hành có hướng dẫn (148) D Tiến trình bài học 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Hãy cho biết công dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm? VD? *Gợi ý trả lời: ND ghi nhớ Sgk/ 134, 135 VD: Lý Bạch (701 – 762) là nhà thơ tiếng Trung Quốc Người VN có truyền thống: “ Lá lành đùm lá rách” Bài Hoạt động I Công dụng GV treo bảng phụ -> HS đọc VD 1.Khảo sát ngữ liệu: ?) Dấu “ ” các ví dụ trên dùng để làm gì? - Dấu ngoặc kép dùng để a) Đánh dấu lời dẫn trực tiếp: câu nói Găngđi đánh dấu: b) Đánh dấu từ ngữ hiểu theo số nghĩa đặc biệt (ẩn a) Lời dẫn trực tiếp dụ): Từ “dải lụa” cầu -> cách nói hình ảnh b) Từ ngữ hiểu theo nghĩa c) Đánh dấu từ ngữ hàm ý mỉa mai đặc biệt d) Đánh dấu tên các kịch c) Từ ngữ hàm ý mỉa mai *GV lưu ý: Tên các tác phẩm, tập san dẫn d) Tên các kịch in có thể in nghiêng, đậm gạch chân ?) Qua các VD, hãy nêu công dụng dấu “ ” - HS nêu -> HS đọc ghi nhớ Ghi nhớ : sgk( 142) Hoạt động II Luyện tập BT (142) Đánh dấu - HS trả lời miệng a) Lời dẫn trực tiếp: câu nói lão Hạc b) Từ ngữ hàm ý mỉa mai d) Lời dẫn trực tiếp:dẫn lại lời người khác d) Lời dẫn trực tiếp + hàm ý mỉa mai, châm biếm e) Lời dẫn trực tiếp: từ ngữ trích câu thơ N.Du BT (143) - HS chia nhóm a) cười bảo: đánh dấu lời đối thoại thảo luận “cá tươi”, “tươi”: đánh dấu từ ngữ dẫn lại b) chú Tiến Lê: đánh dấu lời dẫn trực tiếp “Cháu hãy cháu”: lời dẫn trực tiếp c) bảo hắn: đánh dấu lời dẫn trực tiếp “Đây là ”: đánh dấu lời dẫn trực tiếp BT 3(144) - HS chia nhóm Hai câu có ý nghĩa giống dùng dấu câu khác thảo luận a) Dùng đủ dấu câu đê đánh dấu lời dẫn trực tiếp: lời chủ tịch Hồ Chí Minh b) Không dùng dấu câu trên vì đây là lời dẫn gián tiếp BT 5(144) - HS làm việc cá - Bài “Ôn dịch thuốc lá” nhân + Ngày trước, Trần Hưng Đạo dặn nhà vua: “Nếu giặc đánh ” -> báo trước lời dẫn trực tiếp + lời dẫn gián tiếp + Người ta cấm người vi phạm (ở Bỉ từ 1987 ) -> dẫn chứng và giải thích (149) - HS làm phiếu BT 4(144) học tập - Viết đoạn văn, chủ đề tự chọn Củng cố: - GV hệ thống kiến thức Hướng dẫn nhà - Học bài, hoàn thành bài tập - Chuẩn bị bài: Ôn tập dấu câu (150 - 151), lập bảng thống kê E RÚT KINH NGHIỆM ……………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 17 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 54 Tập làm văn LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH MỘT THỨ ĐỒ DÙNG MỤC TIÊU * Mức độ: - Củng cố, nâng cao kiến thức và kĩ làm bài văn thuyết minh thứ đồ dùng - Biết trình bày thuyết minh thứ đồ dùng ngôn ngữ nói * Trọng tâm: Kiến thức : - Cách thức tìm hiểu, quan sát và nắm đặc điểm cấu tạo, công dụng … vật dụng gần gũi với thân - Cách xây dựng trình tự các nội dung cần trình bày ngôn ngữ nói thứ đồ dùng tước lớp Kĩ năng: -Kĩ bài dạy: + Tạo lập VBTM +Sử dụng ngôn ngữ dạng nói trình bày chủ động thứ đồ dung trước tập thể - KNS: Biết vận dụng kiến thức để có bài văn nói hoàn chỉnh Thái độ: - Giáo dục ý thức tự giác, mạnh dạn - Sử dụng ngôn ngữ dạng nói trình bày chủ động thứ đồ dung trước tập thể II Chuẩn bị: - Gv: Giáo án, TLTK, SGK, chuẩn KTKN, dàn ý - Trò: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK III Phương pháp –kĩ thuật dạy học - Phương pháp: Đàm thoại, vấn đáp, quy nạp, thực hành (150) - Kĩ thuật: Động náo, trình bày phút IV Tiến trình bài học: 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Khi tìm hiểu đề văn thuyết minh cần tìm hiểu gì ? Hãy nêu bố cục bài văn thuyết minh ? *) Gợi ý: - Cần tìm hiểu kĩ đối tượng thuyết minh, xác định rõ phạm vi tri thức đối tượng đó ; sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp ; ngôn ngữ chính xác dễ hiểu - Bố cục bài văn thuyết minh thường có ba phần : + Mở bài : Giới thiệu đối tượng thuyết minh + Thân bài : Trình bày cấu tạo, các đặc điểm, lợi ích đối tượng + Kết bài : Bày tỏ thái độ đối tượng Bài Bài mới: Đề bài : Thuyết minh cái phích nước ( Người miền Nam gọi là cái bình thuỷ ) Yêu cầu : Trình bày công dụng, cấu tạo, nguyên lí giữ nhiệt và cách bảo quản, giúp người nghe có hiểu biết tương đối đầy đủ cái phích nước Hoạt động : 15’ - Chia lớp thành nhóm, để các nhóm tự nói với cho tự nhiên GV theo dõi * Gợi ý : - Xác định phích nước là thứ đồ dùng có gia đình, phục vụ cho gia đình - Xác định phích nước phận nào tạo thành + Bộ phận quan trọng phích nước là ruột phích- cấu tạo nào để giữ nhiệt ?- hai lớp thuỷ tinh, là môi trường chân không làm khả truyền nhiệt ngoài; phía lớp thuỷ tinh tráng bạc nhằm hắt nhiệt trở lại để giữ nhiệt ; miệng bình nhỏ làm giảm khả truyền nhiệt - Hiệu giữ nhiệt : Trong vòng tiếng đồng hồ nước từ - Bộ phận vỏ phích làm gì, có tác dụng bảo quản ruột phích nào - Bảo quản ruột phích nào để khỏi vỡ, nước sôi không gây nguy hại cho trẻ em - Nên sử dụng phương pháp thuyết minh : phân tích và giải thích Hoạt động 2: ( 23’): Cho học sinh trình bày trước lớp: - Gọi số học sinh trình bày trước lớp Để nhiều học sinh có họi tập nói không thiết em phải trình bày trọn vẹn, mà có thể trình bày phần tổng thể - Hướng dẫn học sinh tập nói nghiêm túc, nói thành câu trọn vẹn, luyện cách sử dụng từ ngữ, đảm bảo mạch lạc, phát âm rõ ràng, đảm bảo âm lượng cho lớp nghe, tư tác phong đĩnh đạc bình tĩnh, tự tin - Gọi học sinh nhận xét, giáo viên nhận xét, cho điểm * Gợi ý : Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn thân mến ! Hiện nhiều gia đình khá giả đã có bình nóng lạnh, các loại phích đại, đại đa Vì từ lâu cái phích đã trở thành vật dụng vô cùng quan trọng và quen thuộc nhiều gia đình người Việt Nam chúng ta (151) Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Củng cố: (1p) GV đánh giá, nhận xét tiết luỵên nói Hướng dẫn nhà: (2p) - Học bài, xem lại văn thuyết minh -Tham khảo các đề bài sgk trang 145 - Chuẩn bị tốt cho bài viết số Củng cố : - GV nhận xét luyện nói Hướng dẫn nhà: - Ôn tập lại kiểu văn thuyết minh - Tập lập dàn ý thuyết minh số đồ dùng để chuẩn bị viết bài số V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 17 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 55+56 Tập làm văn VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ (VĂN THUYẾT MINH) I Mục tiêu cần đạt Kiến thức: Cho học sinh tập dượt làm bài thuyết minh để kiểm tra toàn diện các kiến thức đã học loại bài này Kĩ năng: Rèn kĩ tạo lập văn thuyết minh *) KNS: biết vận dụng kiến thức văn thuyết minh để làm bài Thái độ: Giáo dục ý thức tích cực, tự giác làm bài II Chuẩn bị: - Gv đề bài phù hợp - Học sinh nghiên cứu trước các đề bài tham khảo sách giáo khoa /145 III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Thực hành viết sáng tạo IV Tiến trình dạy: ổn định: Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra chuẩn bị học sinh: Vở viết văn Viết bài lớp: Đề bài: Giới thiệu áo dài Việt Nam ( đề số - sgk/ 145) I Yêu cầu : Nội dung: Học sinh cần nêu các ý sau - áo dài là trang phục truyền thống người phụ nữ Việt Nam - Là loại áo đặc trưng Việt Nam - Quê hương áo dài là xứ Huế và đây thợ may áo dài đẹp - Áo thường may từ các chất liệu vải mềm lụa, gấm hay phi bóng, voan với quần rộng ống cùng vải cùng màu khác màu tuỳ ý người mặc - Áo dài mặc dịp long trọng và nghiêm trang ngày lễ, đám cưới (152) - Nữ sinh trung học phổ thông xem áo dài là đồng phục học đường và là nét tinh khôi, đáng nhớ, đáng yêu tuổi học sinh - Ngày nay, áo dài cách tân cho phù hợp với sở thích người mặc : độ dài áo, kiểu áo, cổ áo - Các bạn nước ngoài đến Việt Nam thích áo dài Việt Nam nên thường đem áo dài Việt Nam nước làm kỉ niệm - Áo dài Việt Nam đem lại mềm mại, duyên dáng và kín đáo cho người phụ nữ Việt Nam mặc trang phục truyền thống đó Hình thức trình bày: - Bố cục phải đủ ba phần, các phần phải phân biệt rõ rệt - Mở bài: Nêu định nghĩa chung xác đáng áo dài - Thân bài : áo dài với giá trị nó trên trường quốc tế và vị nước - Giá trị thẩm mĩ áo dài đời sống sinh hoạt người Việt nam - Kết bài : Sức sống và ý nghĩa văn hoá áo dài - Trong bài làm cần vận dụng các phương pháp TM : nêu định nghĩa, phân tích, giải thíchchính xác các đặc điểm chất liệu, kiểu dáng, màu sắc liệt kê các kiểu loại áo dài - Câu văn chính xác, sinh động, hấp dẫn, không sai lỗi chính tả,ngữ pháp và dùng từ II Biểu điểm: - Điểm 9-10 : Đạt các yêu cầu trên nội dung , hình thức vận dụng linh hoạt, đan xen các phương pháp thuyết minh - Điểm 7- : Đạt các yêu cầu nội dung trên, còn sai 2, lỗi chính tả, câu, dùng từ - Điểm 5- : Về nội dung giới thiệu trình bày còn chưa đủ ý, nêu vai trò, vị chưa nêu giá trị thẩm mĩ, sức sống và ý nghĩa văn hoá ngược lại, còn sai 3- lỗi chính tả, câu, từ - Điểm : Bài viết quá sơ sài nội dung ; hình thức chưa đủ ba phần ; còn sai nhiều lỗi chính tả , câu, dùng từ ; kiến thức còn nông cạn, hời hợt Gv thu bài, nhận xét: Về tinh thần thái độ làm bài học sinh HDVN: - Chuẩn bị bài : ‘Thuyết minh mộ thể loại văn học’ Tiết sau học văn học E Rút kinh nghiệm: NS: 23 / 11 / 2012 Tiết 57 Văn NG: 8A….… ……….… ĐỌC THÊM: 8B…… ……… … VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TÁC - Phan Bội Châu I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Thấy nét mẻ nội dung số tác phẩm thơ Nôm viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật VH yêu nước và CM đầu TK XX qua sáng tác tiêu biểu Phan Bội Châu * Trọng tâm: (153) Kiến thức: - Khí phách kiên cường, phong thái ung dung nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu hoàn cảnh ngục tù - Cảm hứng hào hùng lãng mạn, giọng thơ mạnh mẽ, khoáng đạt thể bài thơ - Tích hợp giáo dục tư tưởng HCM Kĩ năng: - Đọc – hiểu VB thơ thất ngôn bát cú Đường luật đầu TK XX - Cảm nhận giọng thơ, hình ảnh thơ các VB *) KNS: rèn ý thức kính trọng, khâm phục vị anh hùng dân tộc kỉ XX- Phan Bội Châu Thái độ: - Giáo dục lòng tự hào dân tộc, khâm phục trước anh hùng DT II Chuẩn bị: - GV soạn bài, xem thêm tư liệu Phan Bội Châu , sưu tầm chân dung Phan Bội Châu, nắm vững tiến trình lịch sử giai đoạn này - Học sinh : Xem lại thể thơ thất ngôn bát cú, chuẩn bị kĩ bài theo yêu cầu III Phương pháp – kĩ thuạt dạy học : - Nêu vấn đề, thuyết trình, quy nạp, giảng bình, - Quy nạp: Phân tích các tình mẫu, động não, thực hành có hướng dẫn IV Tiến trình bài học 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra bài cũ : Sự chuẩn bị bài học sinh 3- Bài * Giới thiệu bài: Hoạt động I Giới thiệu chung : ?) Trình bày hiểu biết em PBC? Tác giả - HS trình bày -> GV chốt, bổ sung - Phan Bội Châu(1867 – 1940) - Mùa đông năm Quí Sửu (1913) PBC sống - Ông là lãnh tụ cách mạng, Dương Thành(Quảng Đông, Trung Quốc) thì đô nhà văn, nhà thơ lớn đốc Quảng Đông là Long Tế Quang câu kết với dân tộc toàn quyền Đông Dương đã bắt PBC và có ý định trao trả ông cho Pháp ?) Nêu hoàn cảnh đời tác phẩm? Tác phẩm - PBC đã bị Pháp kết án tử hình vắng mặt từ - Bài thơ viết 1914, in 1912 -> bị bọn quân phiệt Quảng Đông bắt và “Ngục trung thơ” định trao trả cho Pháp, ông nghĩ mình khó có - Chủ đề: bài thơ thể khí thể thoát chết nên đêm đầu tiên, ông đã phách anh hùng, tinh thần tự ứng bài thơ để tự an ủi minhg, sau này chủ người chiến sĩ cách các nhà nghiên cứu lịch sử và văn học đặt nhan đề mạng mang hoài bão “kinh bang là “ Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông” tế thế”, tin tưởng vào nghiệp ?) Hãy thử xác định chủ đề bài thơ? cứu nước, coi thường thử - HS -> GV chốt thách, hiểm nguy Hoạt động II/ Đọc – hiểu văn : * GV hướng dẫn đọc: giọng thơ hào hùng, riêng câu – Đọc - chú thích đọc với giọng thống thiết Ngắt nhịp 4/3,3/4 - HS giải thích các từ khó Kết cấu - Bố cục: ?) Bài thơ làm theo thể thơ gì? Bố cục? - Thể thơ : Thất ngôn bát (154) - Thơ thất ngôn bát cú đường luật: phần: đề – thực – cú Đường luật luận – kết - PTBĐ : Biểu cảm - Bố cục : phần HS đọc câu đề Phân tích ?) Hai câu thơ mở đầu bài thơ đã phác họa chân dung a Hai câu đề thật đẹp Đó là ai? Vẻ đẹp đó là gì? - Khí phách hiên ngang, - Là hình ảnh người tù PBC lên với khí phách hiên phong thái ung dung, coi ngang, phong thái ung dung tự thường hiểm nguy là ?) Vẻ đẹp đó nhà thơ diễn tả từ ngữ tâm đẹp người nào? Phân tích k/n biểu cảm các từ đó? chiến sĩ cách mạng - Từ: hào kiệt, phong lưu, -> người có tài cao chí lớn cứu nước cứu dân; nhà Nho trang nhã, ung dung, đàng hoàng Điệp từ “vẫn” làm cho ý thơ khẳng định, bộc lộ lòng tự hào nhân cách cao đẹp không thay đổi hoàn cảnh nào ?)Thường kẻ thù dựng lên nhà tù để làm gì? - Giam cầm, bẻ gãy ý chí cách mạng người tù khiến họ từ bỏ lí tưởng đầu hàng ?) Thái độ PBC với việc tù đày? Nx t.độ đó? * GV bình: PBC không cảnh ngộ đè bẹp mình mà đứng cao nhà tù, vượt lên trên gông cùm, xiềng xích kẻ thù để hòan toàn tự thản mặt tinh thần -> trước thực đen tối, người chiến sĩ nói giọng đùa vui Khẩu khí này tạo nên sức hấp dẫn bài thơ( Liên hệ với lĩnh người chiến sĩ CM HCM thời gian bị tù đày nhà ngục Tưởng Giới Thạch) * HS đọc câu thực ?) Hai câu thực tác giả viết đời mình Cuộc đời b Hai câu thực đó nào? - Diễn tả đời cách - Đầy sóng gió, có tầm vóc lớn lao, coi nghiệp vì dân, mạng đầy sóng gió với vì nước là lẽ sống riêng mình tâm hồn cao đẹp, mang ?) Hãy phân tích nghệ thuật đối câu này? Vẻ đẹp tầm vóc lớn lao PBC nào PBC bộc lộ? - Ngôn ngữ thơ cân xứng: khách không nhà - người có tội Bốn bể – năm châu -> Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh *GV: Cuộc đời chiến sĩ ách mạng phải xa gia đình, quê hương đất nước, bôn ba hải ngoại, nếm trải thử thách gian truân, có chí lớn tung hoành mang tầm vóc lớn lao đo “năm châu”, “bốn bể” * HS đọc câu luận c Hai câu luận ?) Tác giả tiếp tục khắc họa nét đẹp là gì? Qua biện - Người tù cách mạng pháp nghệ thuật gì? Tác dụng? tiếp tục khẳng định - Đặc tả dáng hình và ý chí người mang lí tưởng lĩnh kiên cường, phong (155) đẹp, quan tâm cao, ngạo nghễ trước thủ đoạn kẻ thái ngạo nghễ bất chấp thù, lạc quan tin tưởng mình thắng gian nguy, thử thách - Nghệ thuật đối: đối ý, đối khí phách hiên ngang đời - Nói quá: Bủa tay ôm chặt không khuất phục, Mở miệng cười tan khắc họa rõ nét tầm vóc nhân vật trữ tình lớn lao, kì vĩ * GV bình: Hình ảnh xưng, các động từ mạnh đã dựng lên hình ảnh đấng nam nhi, trang anh hùng, bậc trượng phu hào kiệt tù đầy lạc quan, bất khuất, ngạo nghễ PBC là người lịch sử Ngục tù có thể giam cầm thể xác làm đủ sức giam hãm tinh thần người tù vĩ đại * HS đọc câu kết ?) Bài thơ khép lại hai câu có nội dung mạnh mẽ, d Hai câu kết giống lời thề thiêng liêng Lời thề đó là gì? Nghệ - Lời thề người chiến thuật? sĩ cách mạng: còn sống - Lời thề: còn sống còn chiến đấu còn chiến đấu, ý chí sắt - Điệp từ “còn” => khẳng định niềm tin sắt đá vào thành thép không có gì bẻ công SN, ý chí sắt thép không gì bẻ gãy gãy => giọng thơ dõng dạc, dứt khoát *GV: Câu thơ mang tính hướng nội động viên, khích lệ mình và khẳng định: PBC còn sống, trái tim còn nhịp đập thì còn tiếp tục theo đuổi nghiệp cách mạng Đó là lĩnh Đó là tất hội tụ để làm nên nhân cách vĩ đại – nhân cách nhà chí sĩ yêu nước PBC Hoạt động Tổng kết ?) Hãy khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật bật a Nội dung : bài thơ? a Nghệ thuật : - HS nêu -> GV chốt -> HS đọc ghi nhớ c Ghi nhớ : sgk (148) Hoạt động III Luyện tập - HS trả lời miệng BT 1: Nêu đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú đường luật - HS đọc BT 2: Đọc thêm (148) Củng cố (2’): - GV hệ thống hoá kiến thức bài Hướng dẫn nhà: (2’) - Học thuộc bài thơ, phân tích - Chuẩn bị: Đập đá Côn Lôn (Tìm hiểu tác giả, tác phẩm; phân tích phần) E Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (156) NS: 23 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……….… 8B…… ……… … Tiết 58 Văn ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN Phan Châu Trinh MỤC TIÊU * Mức độ: - Thấy đóng góp cảu nhà chí sĩ CM Phan Châu Trinh cho VH VN đầu TK XX - Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng người chí sĩ yêu nước khắc họa bút pháp NT lãng mạn, giọng điệu hào hùng tác phẩm tiêu biểu PCT * Trọng tâm: Kiến thức: - Sự mở rộng kiến thức VHCM đầu TK XX - Chí khí lẫm liệt, phong thái đàng hoàng nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh - Cảm hứng hào hùng, lãng mạn thể bài thơ - Tích hợp giáo dục tư tưởng HCM Kĩ năng: - Đọc – hiểu VB thơ văn yêu nước viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật - Phân tích vẻ đẹp hình tượng nhân vật trữ tình bài thơ - Cảm nhận giọng điệu, hình ảnh thơ VB *) KNS: rèn ý thức kính trọng, khâm phục vị anh hùng dân tộc kỉ XX- Phan Châu Chinh Thái độ: - Khâm phục, tự hào anh hùng dân tộc, học tập ý chí quan tâm, bền chí và vận dụng vào sống II Chuẩn bị - GV: Giáo án, TLTK, ảnh Phan Châu Trinh - HS: Bài soạn III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Nêu vấn đề, thuyết trình, quy nạp, giảng bình, - Quy nạp: Phân tích các tình mẫu, động não, thực hành có hướng dẫn IV.Tiến trình dạy 1- ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): ? Đọc thuộc lòng bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông ” và nêu giá trị nội dung, nghệ thuật, phân tích câu đầu? * Gợi ý: - Đọc thuộc lòng bài thơ - ND, NT: nêu theo ghi nhớ sgk 3- Bài (30’) Hoạt động I Giới thiệu chung : ?) Trình bày hiểu biết em tác giả? Tác giả - HS trình bày -> GV chốt, bổ sung (1872-1926) hiệu Tây Hồ, biệt - Ông là nhà yêu nước lớn có tư tưởng dân chủ sơm hiệu Hi Mã VN giảng dạy trường Đông Kinh - Ông là người đề xướng dân nghĩa thục chủ, bãi bỏ chế độ quân chủ - 1908: nhân vụ chống sưu thuế Trung Kì -> ông sớm Việt Nam bị bắt và đầy Côn Lôn với án khổ sai chung thân năm đầu kỉ XX - 1926: PCT từ Pháp trở nước và bị đột ngột (157) -> Đám tang cụ là quốc tang, trở thành phong trào yêu nước rầm rộ khắp Bắc- Trung - Nam ?) Nêu xuất xứ và chủ đề tác phẩm? Tác phẩm - HS -> GV chốt -> Ghi - Xuất xứ: viết thời kì tác giả bị giam cầm Côn Đảo (1908 – 1911) - Chủ đề: Bài thơ mượn chuyện đập đá, lao động khổ sai để bộc lộ khí phách hiên ngang, bất khuất, coi thường thử thách gian nan giữ vững khí tiết niềm tin và ý chí chiến đấu người tù cách mạng Hoạt động II/Đọc – hiểu văn : * HDđọc: khí ngang tàng, giọng thơ hào hùng Đọc - chú thích - HS giải thích các từ khó * GV: Bài thơ có bố cục phần phân tích theo đặc điểm nhân vật trữ tình: câu đầu (dáng vẻ bề Kết cấu - Bố cục: ngoài chân dung) câu cuối (cảm nghĩ - Thể thơ : Thất ngôn bát người tù cách mạng) cú Đường luật - PTBĐ : Biểu cảm - Bố cục : phần ?) Đọc lại câu đầu Phân tích ?) Hình ảnh người tù cách mạng khắc họa a.Hình ảnh người tù với nào câu thơ đầu? công việc lao động khổ sai - câu đề: trực tiếp miêu tả người đập đá, tư thế, địa cực nhọc điểm, sức mạnh động tác và hiệu công việc - câu thực: tả thực công việc mà người tù làm hết mình, tung hoành ngang dọc, liệt ?)Tác giả tái hình ảnh người tù cách mạng cachs nào? Nhận xét? - Từ ngữ miêu tả: trang trọng “Làm trai, đứng ” + Nhiều động từ mạnh: xách, đánh, đập -> Diễn tả hành động nhanh, mạnh, liên tiếp -> sức mạnh ghê ghớm ?) Hãy nêu VD quan niệm “làm trai” mà em biết - Ca dao; Nguyễn Công Trứ “Làm trai đứng trời đất Phải có danh gì với núi sông” -> Hình ảnh đối xứng, hài hòa, ngôn ngữ nôm na vừa - Hình ảnh người tù cách chạm khắc chân dung nhân vật, vừa ngân vang âm mạng với tư hiên thanh, nhịp điệu công việc ngang, lĩnh phi thường ?) Nhận xét hình ảnh người tù cách mạng câu và tinh thần kiên đầu? chống kẻ thù - HS nêu (158) *GV: câu thơ giúp ta hình dung đấng nam nhi, đứng hiên ngang trên mảnh đất đại dương mênh mông – nơi coi là địa ngục trần gian Con người đó có lĩnh phi thường, tình thần kiên chống kẻ thù Đây là hình ảnh người phi phàm, anh b Hình tượng người anh hùng thần thoại thể sứ mệnh thiêng liêng hùng cảnh nguy nan: * GV chuyển ý ?) Bốn câu là cảm xúc, suy nghĩ tác giả Đó là cảm xúc, suy nghĩ gì? Phân tích nghệ thuật đối hai câu luận? - Cảm xúc: tự hào đời cách mạng mình, không ân hận, tiếc nuối dù trải qua gian khổ hi sinh - Suy nghĩ: đường cách mạng vô cùng khó khăn, tù đày khổ sai -> là trường học để tôi luyện ý chí - Hình ảnh, từ ngữ đối: + tháng ngày – mưa nắng + thân sành sỏi – sắt son -> Khẳng định thời gian, không gian, nắng mưa bão tố - Khí phách hiên ngang, đời đợi chờ phía trước lâm liệt ? Qua đó thấy khí phách, niềm tin và hành động - Niêm tin vào lý tưởng và người tù ntn ? ỹ chí chiến đấu sắt son *GV: Người tù biết đất là nhà tù, gông xiềng, tra tấn, - Hành động phi thường, lao dịch khổ sai và coi đó là trường học để tôi luyện tầm vóc lớn lao lòng trung thành với dân với nước Bài học sống đẹp thật sáng ngời, vô giá( Liên hệ với lĩnh người chiến sĩ CM HCM thời gian bị tù đày nhà ngục Tưởng Giới Thạch) ?) Bốn câu cuối tác giả sử dụng nghệ thuật gì? Tác dụng? - Phép đối, ẩn dụ: sành sỏi, sắt son; nói quá -> khắc họa đậm nét phẩm chất và tầm vóc lớn lao nhân vật trữ tình Hoạt động Tổng kết ?) Bài thơ viết với ngôn a) Nghệ thuật: ngữ, hình ảnh, cảm hứng thơ - Xây dựng hình tương nghệ thuật có tính chất đa nào? Tác dụng gì nghĩa cho việc thể giọng điệu - sử dụng bút pháp lãng mạn, thể khí ngang tàn, và nhân vật? ngạo nghễ và giọng điệu hào hùng - HS -> GV chốt - HS - Sử dụng thủ pháp đối lập, nét bút khoa trương góp đọc ghi nhớ phần làm bật tầm vóc không lồ người anh hùng cách mạng ?) Tác giả muốn gửi gắm bài b) Ý nghĩa văn : học gì qua bài thơ? Nhà tù đế quốc thực dân không thể khuất phục ý - Không lùi bước trước gian chí, nghị lực và niên tin lí tưởng người chiến sĩ khổ, không khuất phục trước cách mạng bạo lực quân thù Hoạt động III Luyện tập (159) - Chia nhóm -> Đọc diễn cảm bài thơ trình bày Phân tích vẻ đẹp hình tượng nhân vật trữ tình bài thơ Củng cố (2’): - GV hệ thống hoá kiến thức bài Hướng dẫn nhà (2’) - Ôn lại đực điểm thể thơ thất ngôn bát cú Đương luật Sưu tầm tranh ảnh, thơ văn Côn Đảo - Chuẩn bị: ‘Muốn làm thằng Cuội’ Tiết sau học tiếng Việt E Rút kinh nghiệm: NS: 23 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……… 8B…… ……… Tiết 59 Tiếng Việt ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Hệ thống hóa kiến thức dấu câu đã học - Nhận và biết cách sửa lỗi thường gặp dấu câu * Trọng tâm: Kiến thức: - Hệ thống các dấu câu và công dụng chúng h.động g tiếp - Việc phối hợp s.d các dấu câu hợp lí tạo nên hiệu cho VB; ngược lại sd dấu câu sai có thể làm cho người đọc không hiểu hiểu sai ý người viết định diễn đạt Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức dấu câu quá trình đọc – hiểu VB - Nhận biết và sửa các lỗi dấu câu *) KNS: Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sống 3.Thái độ: Giáo dục HS có ý thứ cẩn trọng việc dùng dấu câu, tránh các lỗi thường gặp dấu câu II Chuẩn bị : (160) - GV: Giáo án, bảng thống kê dấu câu, Bảng phụ - HS: Chuẩn bị bài III Phương pháp-kĩ thuật dạy học - Phương pháp đàm thoại, tích hợp - Vận dụng vào viết đoạn văn IV Tiến trình bài dạy 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra bài cũ (5’): Kiểm tra bảng thống kê dấu câu HS 3- Bài (30’) Hoạt động I Tổng kết dấu câu ?) Ở lớp 6, ta đã học Lớp dấu câu nào?Tác a Dấu chấm: kết thúc câu trần thuật dụng? - HS thảo luận b Dấu hỏi: kết thúc câu nghi vấn - HS -> đại diện nhóm c Dấu chấm than: kết thúc câu cầu khiến hoạt cảm thán - GV chốt: Ngoài các tác d Dấu phẩy: phân cách thành phần, phận câu dụng trên, dấu câu còn dùng để bày tỏ thái độ, tình cảm người viết (câu hỏi tu từ) Lớp ?) Hãy nêu các loại dấu a Dấu chấm lửng: câu và công dụng nó - Biểu thị phận chưa liệt kê hết mà em học lớp 7? - Biểu thị lời nói ngập ngừng, đứt quãng - HS thảo luận -> trình bày - Làm giãn nhịp điệu câu văn, biểu thị ý hài hước, dí dỏm b Dấu chấm phảy: - Đánh dấu (nối các vế câu ghép có cấu tạo phức tạp - Đạm dấu các phận phép liệt kê phức tạp ?) Dấu gạch ngang và c Dấu gạch ngang: gạch nối khác - Đánh dấu phận giải thích, chú thích nào? - Đánh dấu lời nói trực tiếp - Dấu gạch nối không phải - Biểu thị liệt kê là dấu câu mà là - Nối các từ liên danh quy định chính tả d Dấu gạch nối: nối các tiếng từ phiên âm) - Dấu gạch nối viết ngắn dấu gạch ngang Lớp ?) Ở lớp học loại a Dấu ngoặc đơn: đánh dấu phần chú thích dấu câu nào? Tác dụng? b Dấu hai chấm: – HS nêu - Báo trước phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho *GV: Đây là tất phần trước đó dấu câu ta đã học lớp 6, - Báo trước lời dẫn trực tiếp, lời đối thoại 7, Vậy chúng ta phải sử c Dấu “ ”: dụng nào cho hợp - Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp lí - Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt mỉa mai - Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo Hoạt động II Các lỗi thường gặp dấu câu (161) * HS đọc ví dụ trên bảng phụ Thiếu dấu ngắt câu câu đã kết thúc ?) Ví dụ trên thiếu dấu ngắt câu chỗ a VD: sgk(151) nào? Nên dùng dấu gì đó? b Phân tích - Sau từ “xúc động” -> Dấu chấm -> Viết c Nhận xét: - Thiếu dấu chấm hoa chữ “Trong” Dùng ngắt câu câu chưa kết thúc * HS đọc VD a VD: ?) Dùng dấu câu trên sai chỗ nào? b Phân tích Vì sao? Nên dùng dấu gì? c Nhận xét: - Câu chưa kết thúc đã dùng - Sai vì nhiều câu chưa kết thúc, nên dùng dấu chấm dấu phẩy để tách trạng ngữ với nòng cốt Thiếu dấu thích hợp để tách các *HS quan sát VD phận câu cần thiết ?)Hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ a VD: câu? b Phân tích ?) Ở phận đồng chức nên dùng dấu c Nhận xét: - Thiếu dấu phẩy để tách các gì? phận đồng chức - HS trả lời Lẫn lộn công dụng các dấu câu * HS quan sát VD a VD: ?) Câu trên dùng sai dấu chỗ nào? Vì b Phân tích sao? Nên dùng dấu gì? c Nhận xét: ?) Qua các VD trên, hãy rút các lỗi - Câu 1: Dấu chấm thường gặp dấu câu? - Câu 2: Dấu chấm hỏi - HS -> GV chốt -> HS đọc ghi nhớ * Ghi nhớ: sgk(151) Hoạt động III Luyện tập - HS thảo luận -> đại diện trình bày BT (152) - HS làm miệng BT (152) b) sau “xưa”, “vậy”, có thể dùng dấu a) về? Mẹ dặn là anh chiều phẩy b) sản xuất, có câu tục ngữ “Lá lành ” c) năm tháng, Củng cố: - GV hệ thống hoá kiến thức bài Hướng dẫn nhà: - Ôn tập lại phần tiếng Việt kì I để kiểm tra 45’ (cả lý thuyết và bài tập) - Chuẩn bị bài Thuyết minh thể loại VH V Rút kinh nghiệm: (162) NS: 23 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……… 8B…… ……… Tiết 60 Tập làm văn THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC I.Mục tiêu cần đạt * Mức độ: Giúp HS Nắm các kĩ và vận dụng để làm bài văn thuyết minh thể loại văn học * Trọng tâm: Kiến thức: - Sự đa dạng đối tượng giới thiệu văn thuyết minh - Việc vận dụng kết quan sát, tìm hiểu số tác phẩm cùng thể loại để làm bài văn thuyết minh thể loại văn học Kĩ năng: - Quan sát đặc điểm, hình thức thể loại văn học - Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn thuyết minh thể loại văn học - Hiểu và cảm thụ giá trị NT thể loại VH - Tạo lập VNTM thể loại văn học - Kĩ sống: + Lựa chọn phương pháp phù hợp định nghĩa, so sánh, phân tích, liệt kê để thuyết minh nguồn gốc, đặc điểm, công dụng đối tượng Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn II Chuẩn bị : - Gv: Giáo án, TLTK, SGK, chuẩn KTKN -Hs: Chuẩn bị bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Phân tích tình huống: phân tích số ví dụ để tìm các phương pháp thuyết minh - Học theo nhóm: Trao đổi, phân tích vai trò, đặc điểm, cách viết văn th.minh IV Tiến trình bài học (163) ổn đinh tổ chức lớp Kiểm tra bài cũ ? Muốn có tri thức làm bài văn thuyết minh, ta phải làm gì? Trả lời: Muốn có tri thức làm tốt bài văn thuyết minh, người viết phải quan sát, tìm hiểu vật, tượng thuyết minh, là phải nắm chất đặc trưng chúng, để tránh sa vào trình bày các biểu không tiêu biểu Bài *Hoạt động 1: Đọc đề và tìm hiểu đề bài I, Từ quan sát đến miêu tả, ? Cách làm bài văn thuyết minh? thuyết minh thể loại văn H: Để làm bài văn thuyết minh, cần tìm hiểu đối học tượng thuyết minh, xác định rõ phạm vi tri thức đối Đề bài: Thuyết minh đặc tượng đó, sử dụng phương pháp thuyết minh thích điểm thể thơ thất ngôn bát cú hợp, chính xác, dễ hiểu đường luật G:- Chép đề bài lên bảng - Yêu cầu: HS thực bước tìm hiểu đề Tìm hiểu đề + Thể loại - Thể loại: thuyết minh + Đối tượng TM thể loại văn học + Phạm vi tri thức: Đặc điểm số câu chữ ; luật - Đối tượng thuyết minh: thể bằng, trắc ; nhịp; vần; đối; bố cục thơ thất ngôn bát cú đường + Phương pháp tminh luật - Phạm vi tri thức: - Phương pháp thuyết minh: + Nêu định nghĩa + Phân tích + Nêu ví dụ… G: Viết bài thơ “Đập đá Côn Lôn” lên bảng phụ để Quan sát- nhận xét: HS quan sát số câu chữ, số dòng, kí hiệu trắc, niêm, luật, vần, nhịp G: Dựa vào câu hỏi sgk để trao đổi với HS HS trình bày H1:Mỗi câu bắt buộc phải có dòng, dòng có - Số câu,chữ : 8câu, chữ chữ (tiếng), không thêm bớt Bài “Đập đá Côn Lôn” có tiếng hiệp vần: - Hiệp vần chữ cuối các Lôn, non, hòn, son, câu 1.2.4.6.8 thường là vần => Các tiếng hiệp vần nằm vị trí cuối các câu thơ 1, 2, 4, 6, là vần H3: Nhịp thơ: 4/3 , 2/2/3 có 2/5 - Nhịp thơ: 4/3; 2/ 2/3; 2/5 Riêng câu thơ bài “Cảm tác…” ngắt nhịp ngoại lệ tác giả nhấn mạnh ý thơ - Đối các cặp câu 3-4; 5-6 H4: Nghệ thuật đối các câu: 3-4; -6 chỉnh lẫn ý H5:- Cấu trúc phần: - Cấu trúc: đề, thực, luận, kết + đề, thực, luận, kết - Luật ( hệ thống ngang): - Luật: Các tiếng 2,4,6 các nhất, tam, ngũ bất luận- nhị tứ, lục phân minh dòng1 với 2; 3với ; với ( đúng luật:đối nhau) 6; với đối (164) - Niêm ( hệ thống dọc) : tiếng dòng trên là B thì tiếng dòng là B => gọi là niêm( dính) với G: treo bảng phụ có ghi các đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú hs đã phát biểu G: Hướng dẫn HS lập dàn ý theo gợi ý sgk và dựa vào dàn bài đã lập để thuyết minh theo y/c đề bài G: Hãy dùng phương pháp định nghĩa để giới thiệu thể thơ này phần MB? H: Thất ngôn bát cú Đường luật là thể thơ thông dụng thơ Đường, các nhà thơ VN ưa chuộng Các nhà thơ cổ điển VN có thể làm thể thơ này chữ H (N) G: Hãy giới thiệu đặc điểm thể thơ TNBC theo kết khảo sát? G: uốn nắn, sửa G: Nhận xét ưu( vẻ đẹp, nhạc điệu), nhược và vị trí thể thơ này thơ ca Việt Nam? H: Trình bày giáo viên ghi bảng (ưu nhược): *Thể thơ này đẹp tề chỉnh, hài hoà, âm trầm bổng, nhạc điệu phong phú, bố cục cân đối hài hoà, vần điệu nhịp nhàng mang đậm chất cổ điển - Nhược điểm: có nhiều ràng buộc gò bó, kiểu khuôn mẫu, không phóng khoáng thơ tự - Thơ ca VN có nhiều bài thơ hay sáng tác theo thể thơ này Ngày thể thơ này ưa chuộng - Niêm: Các tiếng 2, 4, các dòng 1vớ 8; với 3; với 5; với cùng là B T Dàn bài a Mở bài -Thể thơ TNBCĐL là thể thơ thông dụng các thể thơ ĐL các nhà thơ VN yêu chuộng… b Thân bài: *Giới thiệu đặc điểm thể thơ: - Số câu, số chữ bài… - Quy luật trắc… - Cách gieo vần, ngắt nhịp - Nghệ thuật đối… - Cấu trúc bài thơ… * Ưu điểm: * Nhược điểm: * Vị trí: c Kết bài - Thể thơ quan trọng, ngày này ưa chuộng G: Từ quan sát trên, rút bài học nào cách thminh đặc điểm thể loại văn học? H: Muốn thuyết minh đặc điểm thể loại văn học, trước hết phải quan sát, nhận xét, sau đó khái quát thành đặc điểm ? Khi nêu các đ2 cần chú ý lựa chọn ntn? H: Khi nêu các đặc điểm cần lựa chọn đặc điểm tiêu biểu, quan trọng và cần có ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ các đặc điểm H: Đọc ghi nhớ/ sgk-154 * Ghi nhớ : sgk (154) * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập II Luyện tập Bài tập 1: Quan sát: Qua VB truyện ngắn đã học - Định nghĩa thể loại truyện ngắn: thuộc thể tự loại nhỏ - Dung lượng ( Nội dung phản ánh) Dung lượng nhỏ, tập trung mô tả mảng sống hay biến cố, hành động, trạng thái (165) nào đó đời nhân vật, thể khía cạnh tính cách hay mặt nào đó đời sống xã hội (ví dụ minh hoa) - Nhân vật kiện: ít - Cốt truyện thường diễn khoảng không gian, thời gian hạn chế, không kể trọn vẹn quá trình diễn biến đời người mà chọn khoảnh khắc, lát cắt sống để thể - Kết cấu thường là đặt đối chiếu tương phản để làm bật chủ đề - Truyện ngắn dung lượng ngắn thường đề cập vấn đề lớn đời Củng cố: Muốn thuyết minh đặc điểm thể loại văn học ta phải làm gì? Hướng dẫn nhà Hoàn thành bài tập, dàn ý, viết bài, Chuẩn bị bài “ Muốn làm thằng Cuội” V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 30 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……… 8B…… ……… Tiết 61 Văn Đọc thêm MUỐN LÀM TẰNG CUỘI - Tản Đà - I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Cảm nhận tâm và khát vọng hồn thơ lãng mạn Tản Đà (166) - Thấy t.chất mẻ sáng tác viết theo thể thơ truyền thống Tản Đà * Trọng tâm: Kiến thức: - Tâm buồn chán thực tại, muốn thoát li Ngông và lòng yêu nước Tản Đà - Sự đổi ngôn ngữ, giọng điệu, ý tứ, cảm xúc bài thơ: Muốn làm thằng Cuội Kĩ năng: - Phân tích tác phẩm để thấy tâm nhà thơ Tản Đà - Phát hiện, so sánh, thấy đổi hình thức thể loại văn học truyền thống *) KNS: Biết trân trọng, yêu quý nhà văn Tẩn Đà Thái độ: Yêu thích thơ ca II Chuẩn bị - Gv: Sgk, SGV, tài liệu tham khảo, bảng phụ - Hs: Chuẩn bị bài theo yêu cầu III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Hướng dẫn học, trao đổi, vấn đáp, hoạt động nhóm, cá nhân IV Tiến trình bài dạy 1/ ổn định tổ chức 2/ Kiểm tra bài cũ: ? Đọc thuộc lòng bài thơ Đập đá Côn Lôn và cho biết nd bài? * Gợi ý: - Đọc thuộc lòng bài thơ - ND: Bài thơ giúp ta cảm nhận hình tượng đẹp, lẫm liệt, ngang tàng người anh hùng cứu nước dù gặp bước nguy nan không sờn lòng đổi chí 3/ Bài mới: * Hoạt động 1: I/ Giới thiệu chung: G: Hãy giới thiệu khái quát tác giả Tản Đà? Tác giả:(1889-1939) H: Trình bày SGK - Quê: làng Khê Thượng, G: - Tản Đà- bút danh là Nguyễn Khắc Hiếu Tên Bất Bạt, Sơn Tây ông là từ ghép núi Tản Viên và sông Đà - Thơ Tản Đà là gạch nối q.hương ông.Thi lần không đỗ, hoạn lộ dở dang, lận thơ cổ điển và thơ đận.Thi sĩ tài hoa, lãng mạn, nhà thơ lớn khu đại VN vực thơ ca hợp pháp 30 năm đầu TK XX, là người mở -Lãng mạn, tài hoa, ngông đường cho dòng thơ lãng mạn VN là phong cách NT thi sĩ Trong hoàn cảnh đầy biến động XHVN (giữa TĐ buổi giao thời XHPKVN tan rã, XH nửa thuộc địa ách thống trị thdân Pháp hình thành, ảnh hưởng nhiều luồng tư tưởng khác nhau) Tản Đà là nhà văn đã mạnh dạn đổi ND lẫn hình thức văn chương Ông đã biết kết hợp vẻ đẹp truyền thống với y/c cách tân thời đại Ông đã sáng tác đặc sắc mang thở lớp người giàu khát vọng, yêu nước, yêu đời bế tắc -Tản Đà là gạch nối thơ cổ điển và đại -Lãng mạn, tài hoa, ngông là phong cách NT thi sĩ (167) TĐ Bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” thể cái “ngông” G: Nêu xuất xứ bài thơ? Bài thơ sáng tác theo thể thơ nào? -> Thể thơ thất ngôn bát cú HĐ2 : Tìm hiểu ND VB G: Cần đọc nào? H: Ngắt nhịp 4/3, giọng trầm buồn, pha chút hóm hỉnh G: Em biết gì NV chú Cuội ,chị Hằng và cành đa, cung quế? H: Trả lời theo chú thích sgk G: Đây là bài thơ trữ tình Đúng hay sai? H: Đúng Vì: tg chính là người bộc lộ tâm trạng, cảm xúc-> là NV trữ tình bài thơ + PTBĐ chính baì thơ là BC G: Bài thơ làm theo thể thơ nào? Bố cục? H: Thất ngôn bát cú Đường luật G: Nhan đề bài thơ có gì đặc biệt? Nó khác với nhan đề thơ cổ điển đã học ntn? H: tên bài thơ gợi thân mật, dân dã, bình dị khác với nhan đề thơ cổ điển thường lớn lao, kì vĩ, trang trọng( VD: Bạch Đằng hải khẩu, Nam quốc sơn hà, Côn Sơn ca,…) G: Đọc và nêu ND câu thơ đầu? H: tâm tg với chị Hằng đêm thu, tiếng than, nỗi lòng G: Hai câu đầu là tiếng than và lời tâm Tản Đà với chị Hằng Theo em vì Tản Đà lại có tâm trạng chán trần thế? H: PBYK củamình G: Tiếng than đó chứa chất nỗi sầu da diết khôn nguôi diễn tả qua hai tiếng “buồn lắm” Đó là nỗi buồn đêm thu cộng với nỗi buồn chán đời Nỗi buồn đêm thu là cái thường tình thi sĩ, còn nỗi chán đời có duyên cớ vì đâu? Đó là nỗi ưu thời mẫn trước tồn vong đất nước, dân tộc; có nỗi đau nhân sinh trước cảnh đời “gió gió, mưa mưa”; có nỗi cô đơn thất vọng, bế tắc thân cá nhân: “ 20 năm lẻ hoài cơm áo, Mà đến bây có thôi” - Tiếng than ấy, nỗi buồn chán ấychất chứa hầu hết các bài thơ TĐ: “ Đời đáng chán biết thôi là đủ Sự chán đời xin nhủ lại tri âm” Hay: “ Gió gió, mưa mưa đã chán phèo Sự đời nghĩ đến lại buồn teo” Tác phẩm: - Thể thơ thất ngôn bát cú II Đọc – hiểu VB : Đọc- chú thích: 2.Kết cấu, bố cục: - PTBĐ : Biểu cảm - Thể thơ: Bát cú Đường luật Phân tích: a, câu đầu: -Tiếng than, lời tâm sự: buồn, chán trần => nỗi bất hoà sâu sắc với (168) -> Tác giả cảm thấy bất hoà sâu sắc với xã hội và muốn thoát li khỏi đời đáng chán nản G: Tại tg lại chọn đêm thu để than thở với chị Hằng? H: thu tức là buồn, là gợi buồn, là mộng G: -TĐ viết “ Từ vào thu đến nay, gió thu hiu hắt Sương thu lạnh.Khói thu xây thành, lá thu rơi rụng đầu ghềnh Sông thu đưa lá bao ngành biệt li”( Cảm thu, tiễn thu) Thế Lữ: “Em có nghe mùa thu trăng….” G: NX gì cách bộc lộ cảm xúc tg câu thơ đầu? Cảm nhận tâm trạng nhà thơ? H: PB bảng chính G: Bình: Lời bộc bạch tg câu thơ đầu thật chân thành, tha thiết Trong đêm thu vắng có vầng trăng vằng vặc sáng, phúc hậu, vô tư đáng là tri âm tri kỉ, đáng là người bạn tâm giao nhà thơ.Và có lẽ có chị Hằng hiểu nỗi lòng thi sĩ Hai câu thơ đầu là tiếng lòng, là tâm sự, là tiếng nói trái tim, tiếng linh hồn H: Đọc câu thơ G: Sau lời tâm với chị Hằng, nhà thơ có tâm trạng ntn câu thơ tiếp theo? G: Nhiều người đã nhận xét cách xác đáng rằng: Tản Đà là hồn thơ “ngông”, em hiểu ngông nghĩa là gì? G: - Ngông văn chương thường thể lĩnh người có cá tính mạnh mẽ, có mối bất hoà sâu sắc với thực tại, không chịu ép mình vào khuôn khổ chật hẹp lễ nghi, lề thói thông thường “ngông là sản phẩm XHPK chuyên chế không tôn trọng cá tính người G: Hãy phân tích cái “ngông” Tản Đà ước muốn làm thằng cuội câu thơ tiếp theo?( chú ý: Ước muốn khát vọng, cách lên cung trăng, cách xưng hô, địa điểm thoát li, MĐ thoát li có gì khác thường) H : - Khát vọng : độc đáo , khác lạ -Thoát li khỏi thực tế cách lên cung trăng-> Bởi thông thường buồn người ta thường tìm đến bầu rượu, túi thơ - Cách thoát li chẳng giống giống thằng Cuội - Xưng hô chị em -> bầu bạn->dễ bộc lộ tâm sự, nỗi lòng thầm kín và dễ thông cảm - Đđ thoát li: chốn bồng lai tiên cảnh , nơi tao sáng, cõi tiên, lánh xa cõi trần bụi bặm.=> lí tưởng tuyệt đối - MĐ: làm bạn với chị Hằng, vui cùng mây gió, lánh xa thực + Lời bộc bạch chân thành, tha thiết; giọng điệu tự nhiên; cách xưng hô thân mật b, bốn câu tiếp: + Khát vọng: muốn lên cung trăng làm bạn với chị Hằng, vui cùng mây gió (169) cõi đời đáng chán Sống với niềm vui mà cõi đời không có G:Hãy nét NT mẻ, khác biệt câu thơ so với qui tắc thơ Đường?(bố cục, h/ả, ý tứ, phép tu từ) H: - câu thực không tả thực, câu luận không bình luận, suy luận, mở rộng VĐ => phạm luật - Phép đối v.dụng cách s.tạo: tiểu đối, bình đối -Ngôn ngữ trôi chảy, ý tứ khoáng đạt, phát triển tự nhiên, phép điệp từ => tạo gắn bó hài hoà câu thơ Giọng điệu thoát nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh, đùa vui -H/ ả thơ độc đáo, gần gũi mà đầy tình tứ, lãng mạn gợi bao chuyện huyền thoại… ?4 câu thơ giúp em cảm nhận điều gì? H: -> khát vọng tự tâm hồn lãng mạn, thể rõ phong cách “ ngông, sầu, mộng” G: Tâm hồn lãng mạn, p/cách ngông , sầu, mộng thể qua nhiều bài thơ: Tản Đà luôn cảm thấy trống vắng, cô đơn, khắc khoải: “ Chung quanh đá cùng mây Biết người tri kỉ đâu đây mà tìm” Luôn ao ước thả hồn cùng mây gió:“ Kiếp sau xin làm người Làm đôi chim nhạn trời mà bay” Và luôn sầu, mộng:“ Nghĩ lúc đời không mộng Tiếc mộng bao nhiêu laị ngán đời” G: Cái ngông, cái lãng mạn còn th.hiện rõ câu kết G: Đọc hai câu kết ý nghĩa từ “cười”? H: Cười vì thoả mãn khát vọng thoát li mãnh liệt, đã xa lánh hẳn cõi trần bụi bặm Vừa thể mỉa mai khinh bỉ trần thế, thích thú vì sánh vai cùng chị Hằng G: Mạch CX lãng mạn và ngông đã đẩy lên đến cao độ = h/ả tưởng tượng đầy bất ngờ, thú vị -> Đỉnh cao hồn thơ lãng mạn và ngông Tản Đà Hoạt động 3: Tổng kết G: Cảm nhận điều gì tâm cuả TĐà? H: PBYK ghi nhớ G: Nêu giá trị nghệ thuật đặc sắc làm nên sức hấp dẫn bài thơ? Chọn đáp án đúng nhất: A Cảm xúc mãnh liệt, dồi dào, sâu lắng, thiết tha B Lời thơ giản dị, sáng ý nhị, giàu sức biểu cảm, và đa dạng lối biểu C Sức tưởng tượng phong phú táo bạo, chi tiết gợi cảm, bất ngờ, hồn thơ lãng mạn pha chút ngông D Vận dụng sáng tạo thể thơ Đường Luật E Cả phương án trên => độc đáo, khác thường, lãng mạn ->phong cách “ngông” c, câu kết: -“cười”: h/ả tưởng tượng đầy bất ngờ thú vị -> đỉnh cao lãng mạn, ngông Tổng kết: a)Nội dung: b) Nghệ thuật: (170) H: chọn : E => ghi vào Ghi nhớ: SGK/157 H: Đọc ghi nhớ / sgk- 157 Hoạt động 4: Luyện tập H: Thực phần luyện tập theo sgk * Câu 1: phép đối linh hoạt, sáng tạo: cặp câu chưa thực đối ngôn từ, ý nghĩa Song đọc lên thấy trôi chảy, ý tứ khoáng đạt, hồn thơ phát triển tự nhiên, gắn bó hài hoà với câu đề =>cách tân III Luyện tập: thơ Đường luật => bộc lộ cái tôi cách tự nhiên, ý tình mở rộng * Câu 2: - “ Qua Đèo Ngang” : Ngôn ngữ trang trọng, mực thước, đăng đối, đúng với qui tắc thơ Đường Giọng điệu buồn, hoài cổ - “Muốn làm thằng Cuội” : + số câu chữ ấy, ý tứ hàm súc, chứa chất tâm trạng giai điệu thật nhẹ nhàng, thoát pha chút tình tứ, hóm hỉnh, có nét phóng túng, ngông nghênh hồn thơ lãng mạn thoát li + Lời thơ giản dị, sáng, gần với ngữ + Vần, luật chặt chẽ k gò bó, trói buộc t.hồn thi sĩ+ Cảm xúc tự nhiên, không câu nệ, khuôn sáo 4/ Củng cố:Chốt lại nội dung chính 5/ Hướng dẫn nhà:- Học thuộc lòng hai bài Tiết sau học tiếng Việt V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (171) NS: 30 / 11 / 2012 NG: 8A….… ……… 8B…… ……… Tiết 62 Tiếng Việt ÔN TẬP TIẾNG VIỆT I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: Hệ thống hóa kiến thức tiếng Việt học KHI * Trọng tâm: Kiến thức: Hệ thống các kiến thức từ vựng, ngữ pháp đã học KHI Kĩ năng: Vận dụng thức kiến thức Tiếng Việt đã học HKI để hiểu nội dung, ý nghĩa VB tạo lập VB - Kĩ sống: + Ra định: nhận và biết sử dụng từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt + Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách sử dụng từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt Thái độ: Vận dụng kiến thức học nói viết, tạo lập văn II Chuẩn bị: - Gv: SGK, SGV, bảng phụ, bảng nhóm, máy chiếu - Hs: Chuẩn bị bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học: - Trải nghiệm: Vận dụng từ vựng, ngữ pháp vào các hoạt động giao tiếp và các bối cảnh giao tiếp khác - Thảo luận nhóm: Trao đổi để lựa chọn phương án sử dụng ngôn ngữ tối ưu tình giao tiếp cụ thể - Thực hành có hướng dẫn IV Tiến trình bài học ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Kết hợp quá trình ôn tập Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn tập từ vựng I Từ vựng: G: Thống kê kiến thức TV thuộc phạm trù từ vựng đã học? H: Cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ - Trường từ vựng - Từ tượng hình, từ tượng - Từ địa phương, biệt ngữ XH - Các biện pháp tu từ: nói giảm, nói tránh, nói quá G: Nhắc lại khái niệm cấp độ khái quát nghĩa TN? Cấp độ khái quát Trường từ vựng? Lấy VD minh hoạ? nghĩa từ ngữ: H: - Nghĩa TN có thể rộng hẹp so với nghĩa từ ngữ khác - Một TN có nghĩa rộng phạm vi nghĩa từ ngữ đó (172) bao hàm phạm vi nghĩa số từ ngữ khác và ngược lại - Một TN có thể có nghĩa rộng với TN này có thể có nghĩa hẹp TN khác H: Trường từ vựng là tập hợp từ có ít nét chung nghĩa Ví dụ: trường từ vựng tâm trạng: buồn vui, phấn khởi, lo lắng G: Nhắc lại khái niệm từ tượng hình, từ tượng Cho ví dụ minh hoạ? H: - Từ tượng hình là từ gợi tả dáng vẻ, âm thanh, trạng thái vật Ví dụ: Lất phất, nho nhỏ, dập dềnh - Từ tượng là từ mô âm TN và CN Ví dụ: ào ào, lộp độp, hu hu, hì hì G: Nhắc lại khái niệm từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội? Cho ví dụ minh hoạ H: - Từ địa phương là TN dùng địa phương định VD: Má công tác, ba chị em phải biết thương yêu, bảo ban - Biệt ngữ XH: Là TN dùng tầng lớp XH định VD: Cậu làm bài có “trúng tủ” không! G: Nhắc lại TN nói quá, nói giảm, nói tránh? Tìm ví dụ minh hoạ (trong văn đã học) H: - Nói quá: là phép tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất vật hình thượng miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm - Nói giảm, nói tránh: Là phép tu từ dùng phép diễn đạt tế nhị, uyển chuyển tránh gây cảm giác đau buồn, tránh thô tục lịch G: Cho HS làm bài tập a, b, c ( SGK/155) H1: lên bảng điền vào sơ đồ trên bảng phụ: thứ tự các từ là: truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn H: Truyện dân gian Truyện truyền thuyết: là truyện dân gian kể các nhân vật và kiện có liên quan đến lịch sử, có yếu tố tưởng tượng kì ảo, thể thái độ, cách đánh giá nhd nv và kiện nói đến Truyện cổ tích: Là truyện dân gian kể đời số nhân vật quen thuộc ( NV bất hạnh, NV dũng sĩ có tài kì lạ NV thông minh hay ngốc nghếch, NV là loài vật), có nhiều yếu tố tưởng tượng kỳ ảo Truyện ngụ ngôn: Là truyện dân gian mượn chuỵện loài vật, đồ vật chính người để nói bóng gió chuyện người -> đưa bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc, kín đáo Truyện cười: Truyện dân gian kể tượng Trường từ vựng: Từ tượng hình, từ tượng thanh: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ XH: Một số biện pháp tu từ : - Nói quá - Nói giảm, nói tránh * Bài tập (173) đáng cười sống để mua vui, phê bình, đả kích => giống từ: “ truyện”-> thuộc trường từ vựng “truyện” H2: lên bảng tìm VD để g.quyết mục b H3; làm bài tập c H: - Mưa xuân lất phất bay - Hà nội bây không còn tiếng chuông tàu điện leng keng * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS ôn tập ngữ pháp G:Thống kê kiến thức đã học thuộc phạm trù G: NP mà em đã học? HS trình bày G: Trợ từ, thán từ, tình thái từ là gì? Ví dụ minh hoạ? H: - Trợ từ: là từ kèm TN khác câu để nhấn mạnh biểu thị thái độ đánh giá vật, việc nói đến TN đó + Ngay, chính, những… - Thán từ: Là từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc người nói dùng để gọi đáp Thán từ thường đứng đầu câu, tách làm thành câu đặc biệt - Tình thái từ: Là từ thêm vào câu để tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị sắc thái tình cảm người nói G: Câu ghép là gì? H: Là hai hay nhiều cụm C-V không bao chứa tạo thành Mỗi C-V gọi là vế câu G: Có cách để nối các vế câu câu ghép H: -Dùng từ có dụng nối: -> quan hệ từ, cặp quan hệ từ -Cặp phó từ (đại từ) -Không dùng từ nối (giữa các vế có dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm) G: Chỉ các kiểu ghi ý nghĩa các vế câu ghép thường gặp H: Nguyên nhân, ĐK, GT, tương phản, tăng tiến, lựa chọn, bổ sung, nối tiếp, đồng thời, GT… HĐ3: Luyện tập G: Yêu cầu HS làm bài tập : a, b, c H: a - Chao ôi, cậu làm ba bài toán khó à? - Chính em làm việc này à? b- Câu là câu ghép Nếu tách thành câu đơn thì không thể mối liên hệ, liên tục việc gộp vế câu ghép c- Câu 1, câu là câu ghép + vế câu nối với bừng quan hệ từ “cũng như” + vế câu là câu ghép nối với q.h từ “bởi vì” * Hoạt động 3: Giáo viên hướng dẫn HS viết đoạn văn II, Ngữ pháp: Một số từ loại: - Trợ từ - Thán từ - Tình thái từ Câu ghép a Khái niệm b Cách nối các vế câu câu ghép c Các kiểu quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép III Luyện tập: (174) Viết đoạn văn ngắn kể kỷ niệm em gắn bó với mái trường có sử dụng vốn kiến thức tiếng việt đã học lớp - Viết (5’) sau đó trình bày/ - Giáo viên nhận xét, uốn nắn 4/ Củng cố: Đặt câu với các kiến thức TV đã học 5/ Hướng dẫn nhà - Ôn lại kiến thức đã học để tiết sau kiểm tra TV V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 01 / 12 / 2012 Tiết 63 Tiếng Việt NG: 8A….… ……… KỂM TRA TIẾNG VIỆT 8B…… ……… A Mục tiêu: Thu thập thông tin để đánh giâ mức độ đạt chuản kiên thức, kĩ chương trình học kì I môn Ngữ văn lớp phân môn tiêng Việt với mục đích đánh giá khả tiếp thu kiên thức và tạo lập văn HS thông qua qua hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Trọng tâm là đánh giá mức độ đạt chuẩn sau các bài hoc trường từ vựng; từ tượng bình, từ tượng thanh; tình thái từ; câu ghép; các biện pháp tu từ; ôn luyện dấu câu B Hình thức: - Hình thức đề kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận - Cách tổ chức kiểm tra: Cho hs làm bài kiểm tr trắc nghiệm kết hợp với tự luận vòng 45 phút thu bài C Ma trận: Mức độ Chủ đề Nhận biết TN Trường từ Nhận diện các từ vựng cùng trường từ vựng Số câu Số điểm 0,5 Tỉ lệ % Từ tượng Thông hiểu TL TN Vận dụng T L Thấp Cộng cao 0,5 Hiểu giá trị gị sử (175) hình, từ tượng Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tình thái từ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Các biện pháp tu từ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Câu ghép Số câu Số điểm Tỉ lệ % Dấu câu Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm Tỉ lệ % dụng từ tượng hình, từ tượng 0,5 Nhận diện câu sử dụng tình thái từ 0,5 Nhớ khái niệm nói quá 0,5 Nhớ khái niệm câu ghép 0,5 Mục đích nói giảm, nói tránh 0,5 10 Phân tích cấu tạo và nêu ý nghĩa câu ghép 30 0,5 20 0,5 10 30 3,5 35 Viết đoạn văn thuyết minh có sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép 40 40 40 10 100 I Trắc nghiệm: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng hgi chữ cái đầu tiên giấy Câu 1: Trong các nhóm từ sau, nhóm nào xếp hợp lí? A Vi vu, ngào, lóng lánh, xa xa, phơi phới B Ha hả, hô hô, hơ hớ, hì hì, khúc khúc C Thong thả, khoan thai, uyển chuyển, róc rách Câu 2: Các từ tượng hình, từ tượng thường dùng tong các kiểu văn nào? A Tự và miêu tả B Nghị luận và biểu cảm C Miêu tả và biểu cảm (176) Câu 3: Trong các câu sau câu nào không sử dụng tình thái từ: A Nhưng tên khổng lồ nào cơ? B Giúp tôi với, lạy chúa! C Nếu vậy, tôi chẳng biết trả lời Câu 4: Nói quá là gì? A Là hình thức xếp đạt để đối chiếu hai vật, tượng có mối liên hệ giống B Là phương thức chuyển tên gọi từ vật này sang vật khác C Là biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô, tính chất vật tượng Câu 5: Dòng nào sau đây nêu đúng định nghĩa câu ghép? A Câu ghép là câu hai nhiều cụm chủ vị không bao chứa tạo thành Mỗi cụm chủ vị gọi là vế câu B Câu ghép là câu có hai kết cấu chủ vị trở lên C Câu ghép là câu có hai cụm hoạc niều cụm chủ vị trở lên, chúng bao chưs lẫn Câu 6: Mục đích nói giảm, nói tránh là gì? A Để bộc lộ thái độ, tình cảm người nói B Để tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch C Nhấn mạnh đội tượng và tăng sức biểu cản cho vật tượng II Tự luận ( điểm) Câu a) Phân tích cấu tạo ngữ pháp các câu ghép sau Vợ tôi không ác, thị khổ quá Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng nghĩ gì đến Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi buồn ( Trích "Lão Hạc'' Ngữ văn tập I) b) Hãy mối quan hệ ý nghĩa các câu ghép trên Câu : Viết đoạn văn thuyết minh ngắn giới thiệu tác giả Bội Châu có dùng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép thích hợp? D Hướng dẫn chấm và biểu điểm I Trắc nghiệm: ( điểm- Mỗi câu đúng 0,5 điểm) Câu Đáp án B A C C A B II Tự luận (7 điểm) Câu 1: (3đ) a) Phân tích cấu tạo ngữ pháp (1,5đ) Vợ tôi/ không ác, thị / khổ quá (0,5đ) C1 V1 C2 V2 (177) Vế Vế 2 Khi người ta / khổ quá thì người ta / chẳng còn nghĩ gì đến (0,5đ) C1 V1 C2 V2 Vế Vế Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn (0,5đ) C1 V1 C2 V2 C3 V3 Vế Vế vế b) Chỉ mối quan hệ ý nghĩa Câu ghép có quan hệ tương phản (0,5đ) Câu ghép có nguyên nhân - kết (0,5đ) Câu ghép có bổ sung (0,5đ) Câu2: ( đ) - Học sinh viết đúng yêu cầu các dấu câu (3 đ) - Đúng thể loại thuyết minh (1 đ) VI Củng cố GV thu bài, nhận xét kiểm tra VII Hướng dẫn nhà và chuẩn bị bài sau: - Chuẩn bị bài: “Ôn dịch thuốc lá” Tiết sau học TLV VIII Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… NS: 01 / 12 / 2012 NG: 8A….… ……… 8B…… ……… I Mục tiêu cầ đạt : Giúp học sinh : Kiến thức: Tiết 64 Tiếng Việt TRẢ BÀI KIỂM TRA TẬP LÀM VĂN SỐ BÀI KIỂM TRA VĂN (178) - Thấy mức độ hoàn thành bài viết mình, củng cố cho học sinh nắm vững kĩ viết bài thuyết minh Kĩ năng: - Nhận chỗ mạnh, chỗ yếu viết bài và có hướng sửa chữa, khắc phục lỗi sai bài viết mình *)KNS: Nhận và tự sửa chữa khuyết điểm thân và bạn bè Thái độ: - Hình thành lực tự đánh giá và sửa chữa bài văn mình II Chuẩn bị: - GV chấm chữa bài cụ thể, chi tiết - HS xem kĩ lại bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học: - Thực các bước chữa bài phương pháp vấn đáp, trao đổi, hoạt động nhóm, thực hành IV Tiến trình dạy: Ổn định: Bài mới: Hoạt động 1: Trả bàiTLV số và bài kiểm tra văn Gv trả bài để HS xem lại bài viết Hoạt động 2: HD Tìm hiểu đề bài, tìm ý bài TLV số 3: ? Nhắc lại đề bài TLV số 3? I Đề bài : Giới thiệu áo dài Việt Nam Tìm hiểu đề: ? Xác định yêu cầu đề bài kiểu bài, nội dung? - Kiểu bài: Thuyết minh thứ đồ dùng - Nội dung: Chiếc áo dài Việt Nam - Phương pháp thuyết minh: so sánh, nêu định nghĩa, nêu ví dụ, Dàn ý: ? Xây dựng dàn ý đề bài ? - HD xây dựng dàn ý GA tiết 55- 56 Hoạt động 3: 5p Nhận xét đánh giá chung : II Nhận xét đánh giá chung : ? Giáo viên cho học sinh tự nhận xét bài viết mình từ việc đối chiếu với phần dàn ý đã nêu? * Gv nhận xét đánh giá chung: * Ưu điểm : - Học sinh đã xác định đúng yêu cầu đề bài, đã bước đầu biết viết bài thuyết minh, số bài viết có tiến rõ rệt - Đa số trình bày rõ ràng * Nhược điểm: - Nhiều bài viết nội dung còn sơ sài, còn quá phụ thuộc vào văn mẫu - Một số bài sai kiến thức lịch sử - Một số bài còn sai nhiều lỗi chính tả và cách diễn đạt - Đặc biệt còn có số bài bố cục chưa cân xứng, phần kết bài viết chưa đúng cách làm cho bài viết cụt và hẫng Hoạt động 4: 15p Chữa các lỗi sai III Chữa số lỗi sai : (179) GV đưa các lỗi sai để học sinh tự chữa sổ chấm chữa bài a Lỗi chính tả: - nối sống, lấp nó, tuổi trung liên, rễ chịu, chải qua, xát lách,rất nâu, quộc sống, quộc thi hoa hậu, suất sứ, sưa, tạo lên, sể hai bên, dản gị b Lỗi dùng từ và diễn đạt: - cổ không nhăn và cổ có thể đứng ; - người Việt Nam ta mặc nó - áo dài ít ưa chuộng mong áo dài quay lại lòng người Việt Nam nhiều - áo dài là đồ mặc nam và nữ che thân từ cổ đến đầu gối quá đầu gối, áo dài có thể có từ hai đến năm thân Hoạt động 5: Trả bài kiểm tra Văn Gv: công bố đáp án chính xác cho hs theo tiết 41 Nhận xét chung: Phần trắc nghiệm đa số hs làm tốt, phần tự luận nhiều em làm câu hai chưa đúng yêu cầu, còn nhiết tách biệt tường tác phẩm Câu thì lớp 8B làm tốt lớp 8A, các em còn nhầm lẫm và điềm thiếu từ Hoạt động 6: Đọc bài hay, công bố điểm: - Đọc hai bài đoạn viết tốt trước lớp Củng cố:1p GV đánh giá chung chất lượng bài viết, nhắc nhở nội dung cần bổ sung, RKN cho bài viết sau Hướng dẫn nhà: 2p - Xem lại văn thuyết minh, cách viết bài văn thuyết minh - Tiếp tục sửa các lỗi sai bài viết V Rút kinh nghiệm: NS: 07 / 12 / 2012 NG: 8A….… ……… 8B…… ……… Tiết 65+ 66 HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I I Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Giúp HS nắm vững nội dung từ vựng tiếng việt đó học KHI Kĩ năng: sử dụng vốn kiến thức TV đã học *) KNS: + Ra định: nhận và biết cách làm bài kiểm tra học kì I (180) + Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách làm bài kiểm tra học kì I Thái độ: Có ý thức học tập môn II Chuẩn bị: - Gv: SGK, SGV, bảng phụ, bảng nhóm, máy chiếu - Hs: Ôn tập theo nội dung bài III Phương pháp- kĩ thuật dạy học: - Trải nghiệm: Vận dụng kiến thức vào các hoạt động giao tiếp và các bối cảnh giao tiếp khác - Thảo luận nhóm: Trao đổi để lựa chọn phương án sử dụng ngôn ngữ tối ưu tình giao tiếp cụ thể - Thực hành có hướng dẫn IV Tiến trình bài học 1/ Ổn định tổ chức 2/ Kiểm tra bài cũ: Kết hợp quá trình ôn tập 3/ Bài mới: A/ TRUYÊN KÍ VIỆT NAM STT Tên Vb Tg -TL Tôi học Thanh Tịnh Tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm Truyện ngắn Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) PTBĐ Tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm Nguyên Hồng Hồi kí Tức nước vỡ bờ Tự ( trích Tắt Nội dung Ý nghĩa Nghệ thuật - Những việc khiến nhân vật tôi có liên tưởng ngày đầu tiên học mình: cảnh đất trời cuối thu, hình ảnh em nhỏ núp nón mẹ lần đầu đến trường - Những hồi tưởng nv tôi: + không khí ngày tựu trường náo nức vui vẻ trang trọng, + tâm trạng cảm xúc ấn tượng nhân vật tôi thầy giáo trường lớp, bạn bè và người xung quanh buổi tựu trường đầu tiên - Cảnh ngộ đáng thương và nỗi buồn cùa nhân vật bé Hồng - Nỗi cô đơn, niềm khát khao tình mẹ bé Hồng bất chấp tàn nhẫn, vô tình bà cô - Cảm nhận bé Hồng tình mẫu tử thiêng liêng sâu nặng gặp mẹ Buổi tựu trường đầu tiên mãi không thể nào quên kí úc nhà văn Thanh Tịnh - Miêu tả tinh tế chân thực diễn biến tâm trạng nhân vật “tôi” ngày đầu tiên học - Sử dụng ngôn ngữ giàu yếu tố biểu cảm, hình ảnh so sánh độc đáo ghi lại dòng liên tưởng, hồi tưởngcủa nv “tôi” - Giọng điệu trữ tình, sáng Tình mẫu tử là mạch nguồn tình cảm không vơi tâm hồn người - Tạo dựng mạch truyện, mạch cảm xúc đ trích tự nhiên, chân thực -Kết hợp lời văn kể chuyện với miêu tả, biểu cảm tạo nên rung động lòng độc giả - Khắc họa hình tượng nhân vật bé Hồng với lời nói hành động tâm trạng sinh động, chân thật - Bộ mặt tàn ác, bất nhân Với cảm xã hội thực dân nửa PK đương quan nhạy - Tạo tình thời qua việc miêu tả lối hành bén, nhà truyện có tính kịch” (181) đèn) Ngô Tố Tất Tiểu thuyết Tự kết hợp miêu tả biểu cảm và nghị luận Lão Hạc (trích “Lão Hạc” Nam Cao Tiểu thuyết sử nhân vật thuộc máy chính quyền thực dân nửa PK, đại diện cho giai cấp thống trị (giá trị thực) - Sự thấu hiểu cảm thông sâu sắc tác giả với tình cảnh cực bế tắc người nông dân ( giá trị nhân đạo) - Sự phát tác giả tâm hồn yêu thương, tinh thần phản kháng mãnh liệt người nông dân vốn hiền lành, chất phác (giá trị nhân đạo) 1)Tác phẩm phản ánh hiên thực số phận người nông dân trước Cách mạng tháng Tám qua tình cảnh lão Hạc: + Vì nghèo phải bán “cậu vàng” – kỉ vật anh trai, người bạn thân thiết mình + Không có lối thoát phải chọn cái chết để bảo toàn TS cho và không phiền hà bà làng xóm 2) “Lão Hạc” thể lòng nhà văn trước số phận đáng thương người: + Cảm thông với lòng người cha mực thương con, muốn vun đắp dành dụm tất gì có thể có để có sống hạnh phúc; - Trân trọng ngợi ca vẻ đẹp tìềm ẩn người nd cảnh khốn cùng giàu lòng tự trọng, khí khái văn Ngô Tất Tố đã phản ánh thực sức ph kháng mãnh liệt chống lại áp người ND hiền lành chất phác Văn thể phẩm giá người dân không thể bị hoen ố cho dù phải sống cảnh khốn cùng Tức nước vỡ bờ” - Kể chuyện, miêu tả nhân vật chân thật, sinh động (ngoại hình, ngôn ngữ, hành động, tâm lí ) - Sử dụng ngôi kể thứ nhất, người kể là nhân vật hiểu, chứng kiến toàn câu chuyên và cảm thông với lão Hạc - Kết hợp các phương thức tự sự, biểu cảm, nghị luân, thể chiều sâu tâm lí nhân vật với diễn biến tâm trạng phức tạp, sinh động; - Sử dụng ngôn ngữ hiệu quả, tạo lối kể khách quan, xây dựng hình tượng nhân vật có tính cá thể hóa cao *KHÁI QUÁT GIÁ TRỊ NÔI DUNG NGHỆ THUẬT CỦA CÁC VĂN BẢN TRUYỆN KÍ VIỆT NAM 1/ Nội dung: + Phản ánh hiến thực xã hội Việt Nam trước 1945 (bộ mặt xấu xa tầng lớp thống trị, đời sống cực khổ người dân ); + Thể đồng cảm, thương yêu, trân trọng ngợi ca phẩm chất tốt đẹp cảu tác giả người nghèo khổ bất hạnh; 2/ Nghệ thuật: + Có sáng tạo độc đáo nghệ thuật tự (kết hợp tự với miêu tả, biểu cảm, lựa chọn ngôi kể, xây dựng nhân vật B/ CÁC VĂN BẢN NƯỚC NGOÀI TT Tên VB PTBĐ Tg-Tp-Tl Nội dung chủ yếu Ý nghĩa VB Đặc sắc nghệ thuật - Số phận em bé bán Truyện thể Miêu tả rõ cảnh ngộ và (182) Cô bé bán diêm An-décxen (Đan Mạch) Tự kết hợp miêu tả biểu cảm Truyện ngắn Đánh Tự với cối xay gió (trích) Xecvan-tex (Tây Ban Nha) Chiếc lá cuối Tự kết cùng hợp miêu (trích) tả biểu cảm O Henri (Mỹ) Hai cây phong (trích “Người thầy đầu tiên”) Ai-matốp Tự kết hợp miêu tả biểu cảm diêm: Gia cảnh đáng thương, phải chịu cảnh ngộ đói rét, không nhà, không người yêu thương đêm giao thừa - Lòng thương t giả em bé bất hạnh: Đồng cảm với khát khao hạnh phúc em bé, cách kết thúc truyện thể nỗi day dứt xót xa nhà văn em bé bất hạnh - Hình tượng nhân vật Đôn Kihôtê: có khát vọng và lí tưởng cao đẹp hoang tưởng, ngỡ cối xay gió là kẻ thù khổng lồ dị dạng và đánh với chúng thảm bại - Hình tượng Xan-chô Panxa: tỉnh táo thực dụng - Hai nhân vật đối lập gay gắt lại có quan hệ bổ sung cho để làm rõ chủ đề -Cảnh ngộ và tâm trạng Giôn-xi: bệnh tật, tuyệt vọng -Hình tượng người nghệ sĩ giàu tình yêu thương: + Xiu: tận tình, chu đáo chăm sóc GX.+ Cụ Bơ-men: dù không nói lời tình yêu thương cụ dành chi GX thật cảm động: đêm mưa tuyết, cụ vẽ lá th xuân lên tường, nhen lên niềm tin, niềm hi vọng và nghị lực sống cho GX - Ý nghĩa TP nghệ thuật chân chính: vì sống người Đoạn trích là bài ca tình yêu quê hương xứ sở, bài ca người thầy chân chính: Hình ảnh hai cây phong cảm nhận người họa sĩ là biểu tượng cuả quê hương Những kỉ niệm tuổi thơ đẹp dẽ không thể nào quên Lòng biết ơn người thầy niềm đồng cảm sâu sắc nhà văn số phận bất hạnh nỗi khổ cực em bé chi tiết, hình ảnh đối lập Sắp xếp việcnhằm thể tâm lí nhân vật em bé cảnh ngộ bất hạnh Sáng tạo cách kể chuyện Kể câu chuyên thất bại Đôn-ki-hô-tê đánh với cối xoay gió, nhà văn chế giễu lí tưởng hiệp sĩ phiêu lưu hão huyền, phê phán thói thực dụng thiển cận người đời sống xã hội - Nghệ thuật kể chuyện tô đậm tương phản hình tượng nhân vật - Giọng điệu hài hước, phê phán Chiếc lá cuối cùng là câu chuyên cảm động tình yêu thương người NS nghèo Qua đó tg thể quan niệm mình mục đích s tạo nghệ thuật - Dàn dựng cốt truyện chu đáo, xếp tình tiết khéo léo tạo hứng thú cho độc giả - Đảo ngược tình lần tạo nên sức hấp dẫn cho thiên truyện Hai cây phong là biểu tượng tình yêu quê hương sâu nặng gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ người họa sĩ làng Ku-ku-rêu - Lựa chọn ngôi kể, người kể tạo nên mạch kể lồng ghép độc đáo - Miêu tả ngòi bút đậm chất hội họa, truyền rung cảm đến người đọc - Có nhiều liên tưởng, tưởng tượng (183) Đuy sen - người đã gieo vào tâm hồn trẻ thơ niềm tin, niềm khát khao hi vọng sống tốt đẹp phong phú C/ CÁC VĂN BẢN NHẬT DỤNG: Thông tin trái đất năm 2000 Ôn dịch thuốc lá (theo Nguyễn Khắc Viện) Bài toán dân số (theo Thái An) Nội dung - Tính không phân hủy plastis là nguyên nhân khiến cho việc dùng bao bì ni lon gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe người Thuốc lá đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người Thuốc lá không làm hại tới sức khỏe mà còn gây ảnh hưởng xấu đạo đức Hình thức Ý nghĩa VB VB giải thích đơn giản, Nhận thức tác dụng ngắn gọn mà sáng tỏ tác hại hành động nhỏ, việc dùng bao bì nilon, có tính khả thi việc lội ích việc giảm bớt chất bảo vệ môi trường Trái thải ni lon Đất Ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác, thuyết phục Kết hơp lập luận chặt chẽ, dẫn Với phân tích chứng sinh động với T minh cụ khoa học, tác giả đã thể, phân tích trên sở khoa tác hại việc hút học thuốc lá đời sống Sử dụng thủ pháp so sánh để người, từ đó phê thuyết minh cách thuyết phán và kêu gọi phục vấn đề y học liên người ngăn ngừa tệ nạn quan đến tệ nạn xã hội thuốc lá -Câu chuyện cổ hạt thóc trên bàn cờ đã làm - Sử dụng kết -VB nêu lên sáng tỏ tượng tốc độ gia tăng vô cùng hợp các phương vấn đề thời nhanh chóng dân số giới pháp so sánh, đời sống -Thực trạng tình hình dân số giới và VN dùng số liệu đại: Dân (1995) phát triển nhan và cân đối (đặc phân tích số và tương lai biệt các nước chậm phát triển) ảnh hưởng - Lập luận chặt dân tộc cảu đến tương lai cácdân tộc và nhân loại chẽ nhân loại -Giải pháp: Không có cách nào khác, phải - Ngôn ngữ khoa hành động tự giác hạn chế sinh đẻ để làm giảm học giàu sức bùng nổ và gia tăng dân số thuyết phục TRƯỜNG TỪ VỰNG - TỪ TƯỢNG THANH, TỪ TƯỢNG HÌNH – TỪ ĐỊAPHƯƠNG, BIỆT NGỮ Xà HỘI A Trường từ vựng I Khái niệm: là tập hợp từ có ít nét chung nghĩa Vd: Hoạt động tay:nắm ,xé ,đấm ,tát,đập,… II Bài tập Đặt tên cho các trường từ vựng sau: - sách, vở, bút, giấy, mực, thước, com-pa, êke, -> Đồ dùng học tập - hiền, lành, hiền lanh, độ lượng, tốt, tốt bụng, ác, ác độc, hẹp hòi, ích kỉ, xấu, xấu bụng, -> Tính cách người 2.Cho các từ sau xếp chúng vào các trường từ vựng thích hợp? - nghĩ, nhìn, suy nghĩ, ngẫm, nghiền ngẫm, trông, thấy, túm, nắm, húc, đá, đạp, đi, chạy, đứng, ngồi, cúi,suy, phán đoán, phân tích, ngó, ngửi, xé, chặt, cắt đội, xéo, giẫm, * Các từ nằm TTV hoạt động người Chia các TTV nhỏ: - Hoạt động trí tuệ: nghĩ, suy nghĩ,phán đoán, ngẫm, nghiền ngẫm,phân tích, tổng hợp, suy, - Hoạt động các giác quan để cảm giác: nhìn, trông, thấy, ngó, ngửi, - Hoạt động người tác động đến đối tượng: + Hoạt động tay: túm, nắm, xé, cắt, chặt, (184) +Hoạt động đầu: húc, đội, + Hoạt động chân: đá, đạp, xéo, giẫm, - Hoạt động dời chỗ: đi, chạy, nhảy, trườn, di chuyển, - Hoạt động thay đổi tư thế: đứng, ngồi, cúi, lom khom, B Từ tượng – Tượng hình I Kiến thức cần nhớ Từ tượng - Là từ mô âm người và tự nhiện VD: ầm, ào ào, the thé Từ tượng hình - Là từ gợi hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái SV, người VD: lom khom: gợi dáng chậm, cúi đầu ( gù lưng) sừng sững: gợi hình ảnh vật to lớn trạng thái đứng im II Bài tập Bài tập Hãy miêu tả hình ảnh, âm cụ thể các từ tượng thanh, tượng hình sau đây gợi - mấp mô: không phẳng ( tượng hình ) miêu tả âm tiếng ho cụ già - lụ khụ : gợi tả hình ảnh yếu ớt, tiều tuỵ - réo rắt : âm trầm bổng ngân xa - ú : Chỉ âm giọng nói không rõ ràng, đứt quãng - thườn thướt: vật dài - gập ghềnh : phẳng, lúc xuống lúc lên khó - lanh lảnh : âm trong, kéo dài, sắc - the thé : âm cao, chói tai - gâu gâu: âm tiếng chó sủa Bài tập Tìm từ tượng hình thích hợp gợi tả dáng người dựa vào gợi ý sau: GV hướng dẫn HS làm bài tập 2,4 Sách kiến thức nâng cao Ngữ văn C Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội I Kiến thức cần nhớ Từ ngữ địa phương - Là từ ngữ dùng địa phương định VD: - O ( Nghệ Tĩnh) => cô gái - keo ( Miền Nam ) => lớn - hỉm ( Thanh Hoá ) => bé gái Biệt ngữ xã hội - Là từ ngữ dùng tầng lớp xã hội định Sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội - Sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ XH phải thực phù hợp với tình giao tiếp => biểu cảm - Trong sáng tác văn học : Không nên lãm dụng quá mức = khó hiểu - Sử dụng tạo màu sắc địa phương, biệt ngữ XH TRỢ TỪ – THÁN TỪ – TÌNH THÁI TỪ (185) I Trợ từ Khái niệm - Là tà ngữ kèm với từ ngữ khác câu, để nhấn mạnh, biểu lộ đánh giá SV, SV câu Trợ từ thường các từ loại chuyển thành Các loại trợ từ - Trợ từ để nhấn mạnh : những, cái, thì, mà, là…VD: Người hay nói chuyện riêng là nó - Trợ từ biểu thị thái độ đánh giá SV, SV : chính, đích, ngay… VD: Chính anh là người đã làm việc đó II Thán từ Khái niệm : Là từ dùng để bộc lộ cảm xúc gọi đáp Vị trí thán từ - Thán từ tách thành câu đặc biệt VD: - ái tôi đau quá ! - Trời ! tôi biết làm bây - Thán từ là phận câu có thể đứng đầu câu ( ) VD: Này, cậu đâu ? Các loại thán từ a, Thán từ bộc lộ cảm xúc, tình cảm VD: Ôi, ái, trời ơi, chao ôi… b, Thán từ gọi đáp VD: ơi, hỡi, vâng, dạ… * Bài tập áp dụng: Đặt câu có các thán từ sau: à, úi chà, chết thật, eo ơi, ơi, trời ơi, vâng, người ta III Hình thái từ Khái niệm Tình thái từ là từ thêm vào câu để cấu tạo câu theo mục đích nói “nghi vấn, cầu khiến, câu cảm thán”.Biểu lộ sắc thái tình cảm người nói VD: U bán thật ? Chức tình thái từ a, Chức cấu tạo câu mục đích nói - Chức cấu tạo câu nghi vấn: hả, hử, à, ừ, - Chức cấu tạo câu cầu khiến : đi, nào, thôi, nhé, nghe - Chức cấu tạo câu cảm thán: thay, sao, thật b, Chức biểu thị sắc thái tình cảm: à, a, nhé, mà - Sử dụng tình thái từ phù hợp với tình giáo tiếp cụ thể đạt hiệu cao Sử dụng tình thái từ - Khi thể lễ phép, kính trọng, thường dùng từ “ạ” - Khi bày tỏ ý ý khác, người ta thường dùng từ “ kia” - Khi bày tỏ miễn cưỡng thường dùng từ “ vậy” - Khi bày tỏ phân tâm, giải thích thường dùng từ “ mà” Củng cố: G chốt lại nội dung chính Hướng dẫn nhà: Ôn tập lí cho bài kiểm tra học ki I V Rút kinh nghiệm: (186) NS: 07 / 12 / 2012 NG: 8A….… ……… 8B…… ……… Tiết 69 Đọc thêm: Văn HAI CHỮ NƯỚC NHÀ Trần Tuấn khải I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Cảm nhận tâm và khát vọng hồn thơ lãng mạn Tản Đà - Thấy t.chất mẻ sáng tác viết theo thể thơ truyền thống Tản Đà - Bổ sung kiến thức VHVN đầu TKXX - Cảm nhận cảm xúc trữ tình yêu nước đoạn thơ - Cảm nhận sức truyền cảm NT ngòi bút Trần tuấn Khải * Trọng tâm: Kiến thức: - Nỗi đau nước và ý chí phục thù cứu nước thể đoạn thơ - Sức hấp dẫn đoạn thơ qua cách khai thác đề tài lịch sử, lựa chọn thể thơ để diễn tả xúc động tâm trạng nhân vật lịch sử với giọng thơ thống thiết - Tích hợp giáo dục tư tưởng HCM vấn đề dân tộc (tư tưởng yêu nước và độc lập DT) Kĩ năng: - Kĩ bài dạy: + Đọc – hiểu đoạn thơ khai thác đề tài lịch sử + Cảm thụ cảm xúc mãn liệt thể thể thơ song thất lục bát - KNS:Giao tiếp: Biết thể tình thần yêu nước cá nhân trước cộng đồng giới Thái độ: Yêu thích thơ ca II Chuẩn bị - Gv: Sgk, SGV, tài liệu tham khảo, bảng phụ - Hs: Chuẩn bị bài theo yêu cầu III Phương pháp- kĩ thuật dạy học - Hướng dẫn học, trao đổi , vấn đáp, hoạt động nhóm, cá nhân IV Tiến trình bài học 1/ ổn định tổ chức 2/ Kiểm tra bài cũ:? Đọc thuộc lòng bài thơ Muốn làm thằng Cuội 3/ Bài mới: Tìm hiểu chung: - Á Nam Trần Tuấn Khải (1895- 1983) Quê Nam Định - ‘Hai chữ nước nhà’ trích ‘Bút quan hoài I’(1924) Thể thở song thâts lục bát thích hợp để lộ cảm xúc thống thiết - Văn có bố cục ba phần Đọc hiểu văn bản: Cho hs đọc ba lần văn a) nội dung: (187) - Bài thơ khai thác đè tài lịc sử: chía li không có ngày gặp lại cha Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trãi - Lời nhắn gửi cuối cùng Nguyễn Phi Khanh với đượm nỗi buồn nước Có tác dụng nung nấu Ý chí phục thù cứu nước, cứu nhà Nguyễn Trãi - Liên hệ với thực tế đất nước năm đầu kỉ XX để thấy vấn đề có tính thời câu chuyện Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi và tâm kín đáo Trần Tuấn Khải nước b) Nghệ thuật: - Kết hợp tự với biểu cảm - Thể thơ truyền thống tương đối phong phú nhịp điệu - Giọng điệu trữ tình, thống thiết c) Ý nghĩa văn bản: - Mượn lời Nguyễn Phi Khanh nói với là Nguyên Trãi, tác giả bày tỏ và khơi gợi nhiệt huyết yêu nước người Việt Nam cảnh nước nhà tan 4/ Củng cố: Đọc diễn cảm bài thơ? Làm bài tập phần luyện tập SGK 5/ Hướng dẫn nhà - Chuẩn bị bài : Làm thơ bảy chữ Học thuộc lòng bài thơ V Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… NS: / 12 / 2012 Tiết 70 + 71 Hoạt động Ngữ văn NG: 8A….… ………… 8B…… ………… LÀM THƠ BẢY CHỮ I Mục tiêu cần đạt * Mức độ: - Nhận dạng và bước đầu biết cách làm thơ bảy chữ * Trọng tâm: Kiến thức: - Những yêu cầu tối thiểu làm thơ bảy chữ Kĩ năng: - Nhận biết thơ bảy chữ - Đặt câu thơ bảy chữ với các yêu cầu đối, nhịp, vần *) KNS: Biết vận dụng kiến thức đã họ vào thực hành làm thơ các dipij 20/11 8/3, 26/6, 22/12… Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thơ ca, ham muốn sáng tạo II Chuẩn bị - Gv: Sgk, SGV, tài liệu tham khảo, bảng phụ - Hs: Chuẩn bị bài theo yêu cầu III Phương pháp – kĩ thuật dạy học - Hướng dẫn học, trao đổi , vấn đáp, hoạt động nhóm, cá nhân IV Tiến trình bài học 1/ ổn định tổ chức (188) 2/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sơ lược chuẩn bị bài Hs 3/ Bài mới: ? Thơ chữ các em đã học cụ thể thể loại nào? H: Thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt ? Em hãy thuyết minh lại đặc điểm thể thơ đó? H: thuyết minh theo ý hiểu mình đặc điểm thể thơ G: Treo bảng phụ ghi bài thơ “Chiều” H: Đọc bài thơ trên bảng phụ ? Một em hãy lên bảng gạch nhịp bài thơ? H: 4/3 ? Chỉ các tiếng gieo vần mối quan hệ trắc câu thơ kề bài thơ? H: + Gieo vần: Tiếng cuối câu 1, 2, (Vần bằng) + Mối quan hệ B – T ? Qua phân tích , hãy nêu hiểu biết em thể thơ chữ? G: Nói rõ bố cục bài thơ câu, chữ: câu đầu: miêu tả vật, việc Câu thứ 3: chuyển mạch ý Câu thứ 4: biểu thị tư tưởng A/ Lý thuyết: I Nhận diện luật thơ chữ Khảo sát ngữ liệu * Bài thơ “ Chiều” B T T B B T T B B B B B T B B T T T B T B T T B B B T B + Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt( câu, câu chữ) + Ngắt nhip: 4/3, , 2/2/3 + Gieo vần: Tiếng cuối câu 1, 2, (Vần bằng) + Mối quan hệ B – T: theo mô hình: B-T-B, T-B-T + Đối: 1-2, 3-4 + Niêm: 1-4, 2-3 ? Bài thơ Tối ĐVC đã bị chép sai, hãy * Bài thơ: Tối _Đoàn Văn Cừ_ chỗ sai, nói lí do, tìm cách sửa lại cho - Sai luật: đúng + Câu 2: sau “ngọn đèn mờ” không H: Đọc bài thơ và lỗi sai có dấu phẩy, dấu phẩy gây đọc sai + Sai ngắt nhịp dấu phẩy nhịp + Hiệp vần sai? + Hiệp vần chữ cuối câu sai ? Sửa lại ntn cho đúng - Sửa lại: H: Bỏ dấu phẩy câu + bỏ dấu phẩy câu H Chép lại bài thơ đúng sau đã sửa lỗi: + Thay chữ “xanh” cuối câu = chữ “Trong túp lều tranh cánh liếp che, “lè” Ngọn đèn mờ toả ánh xanh lè, Tiếng chày nhịp đêm vắng, Như bước thời gian đếm quãng khuya.” Hoạt động II ? Làm tiếp câu cuối theo ý mình bài B/ Luyện tập: thơ Tú Xương m à người biên soạn đã a) Tôi thấy người ta có bảo (189) giấu H: Suy nghĩ, tập làm sau đó trao đổi thảo luận theo bàn để chọn phương án hợp lí G: Gợi ý ? Đề tài bài thơ mà các em phải làm tiếp là gì? H: Chuyện thằng cuội cung trăng ? Hai câu sau phải đảm bảo yêu cầu gì ND? H: Phát triển đề tài ? Em biết chuyện gì chú cuội H: Cuội nói dối, cung trăng có chị Hằng, có cây đa, có thỏ ngọc ? Hai câu tiếp phải theo luật B –T ntn? B B T T B B T T T B B T T B Bảo thằng cuội cung trăng - Hs đọc yêu cầu bài tập ? Hai câu đầu viết cảnh gì?( Cảnh mùa hè) ? Em dự định câu sau viết cái gì? ( chuyện nghỉ hè, chuyện chia tay, hẹn năm sau…) Gv yêu cầu Hs thi theo tổ(yêu cầu phải đảm bảo nội dung, phải đảm bảo đúng luật thơ) * Bài tập 2: Làm tiếp bthơ dang dở Vui ngày đã chuyển sang hè Phượng đỏ sân trường rộn tiếng ve - Nắng mưa trát nước Bao người vội vã -Thầy nhớ, bạn thương, vắng bóng Lệ nhoè đôi mắt hàng me * Bài tập 3: Thi sáng tác thơ chữ Trên sở đã giao cho Hs thực nhà-> Gv cho các tổ phút chuẩn bị( chọn bài để thi và chọn người để đọc) - Mỗi tổ cử bạn làm BGK, lớp cử bạn làm thư kí- ghi kết phần thi các tổ lên bảng - Gv gọi các tổ lên trình bày theo thứ tự bốc thăm Sau phần thực tổ, Gv yêu cầu BGK công bố kết để thư kí ghi lên bảng cho lớp cùng theo dỗi - Đáng cho cái tội quân lừa dối Già khắc nhân gian gọi thằng ( Mục đích nhấn mạnh việc nói dối cuội: chê cười) - Cung trăng đất và đá Hít bụi suốt ngày đã sướng chăng? ( Chế giễu chú cuội cô đơn nơi mặt trăng có cát, bụi) - Cõi trần chừa mặt nó Nay đến cung trăng bỡn chị Hằng ( Lo cho chị Hằng) - Chứa chẳng chứa, chứa thằng cuội Tôi gớm gan cho cái chị Hằng * Giới thiệu bài thơ chữ hay và độc đáo: (1) Áo đỏ em phố đông Cây xanh ánh theo hồng Em lửa cháy bao mắt Anh đứng thành tro em biết không? (2) Trời buồn làm gì trời rầu rầu Anh không thương em anh đâu Lắng tiếng gió suối thấy tiếng khóc Một bụng một nặng nhọc (3) Chiều trên đồi êm tơ Chiều người êm mơ Lam nhung ô! Màu ngưng lưng trời Xanh nhung ô! Màu phơi nơi nơi Gv nhận xét tổng hợp, tuyên dương các tổ có kết cao Giới thiệu số bài thơ chữ hay và độc đáo - Bài thơ thứ (2) độc đáo: dòng thơ sử dụng điệu - Bài thơ thứ (3) độc đáo: bài thơ sử dụng thanh( bằng) Củng cố: G hệ thống lại toàn nội dung kiến thức bài học cần ghi nhớ (190) Tiếp tục sưu tầm bài thơ chữ , tập sáng tác bài thơ chữ Hướng dẫn nhà: - Ôn kĩ lại đặc điểm thơ chữ, sưu tầm thêm các bài thơ chữ - Tập sáng tác bài thơ chữ V Rút kinh nghiệm: NS: / 12 / 2012 NG: 8A….… ………… 8B…… ………… Tiết 72 TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I, BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: Khắc sâu kiến thức đã học chương trình 1.2 Kĩ năng:Giúp HS nhận ưu khuyết điểm bài kiểm tra để sửa 1.3 Thái độ: HS có ý thức học tập CHUẨN BỊ: - Thày: Đề bài, bài kiểm tra HS, đáp án, biểu điểm - Trò: Xem lại đề bài PHƯƠNG PHÁP: - Trả, chữa bài cho HS TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 4.1/ ổn định tổ chức lớp 4.2/ Kiểm tra bài cũ 4.3/ Bài Kiểm tra học kì I: Giáo viên cho HS xem lại đề bài sau đó cung cấp đáp án, biểu điểm phần Đề bài: (Tiết 67- 68) I Đáp án, biểu điểm: Trong đề bài ( tiết 67- 68 ) II Nhận xét bài làm HS: GV nhận xét bài làm HS theo sổ chấm chữa bài III Chữa lỗi: G: hướng dẫn HS vào đáp án để chữa lỗi sai bài (191) H: Tự sửa lỗi Trao đổi nhóm để chữa bài và rút kinh nghiệm G: Đọc cho HS nghe bài viết tốt Kiểm tra TV I Chữa lỗi: ( đề bài, đáp án, biểu điểm Tiết 63) H: đọc lại đề bài G: yêu cầu HS chữa câu bài H: chữa bài G: ghi đáp án đúng vào bảng II Nhận xét bài làm : GV nhận xét bài làm HS theo sổ chấm chữa bài III Chữa bài: - GV trảbài cho HS, HS tự sửa chữa bài mình 4.4 Củng cố: GV rút kinh nghiệm cho HS kiến thức và kĩ làm bài kiểm tra 4.5 Hướng dẫn HS học nhà và chuẩn bị bài sau: - Ôn tập lại toàn ND chương trình Ngữ văn đã học - Đọc và trả lời câu hỏi bài “ Nhớ rừng” ( SGK Ngữ văn kì II ) RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… (192)
- Xem thêm -

Xem thêm: Gv Hoang Tram Ngu Van 8 ki I 1314, Gv Hoang Tram Ngu Van 8 ki I 1314