0

giao an lop 5

109 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:20

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định tổ chức: 2 HS lên bảng làm bài 2.Kiểm tra bài cũ: GV gọi HS lên chữa bài 4 và 5 trang 15 GV kiểm tra và chấm một số bài Nhận xét [r] (1)( Hiệu trưởng dạy ) Tiết 5: MĨ THUẬT (Giáo viên chuyên soạn giảng) Tiết 5: MĨ THUẬT (GV chuyên soạn giảng) TUẦN: Thứ hai ngày 03 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn: 31 / 08 / 2012 Ngày giảng:03 / 09 / 2012 Tiết 1: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TUẦN HOẠT ĐỘNG DẦU TUẦN Tiết 2: TẬP ĐỌC LÒNG DÂN (Tiết 1) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Biết đọc đúng văn kịch: ngắt giọng,thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch - Hiểu nội dung,ý nghĩa: Ca ngợi Dì Năm dũng cảm , mưu trí lừa giặc,cứu cán cách mạng (trả lời câu hỏi 1,2,3) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.GV:- Tranh minh hoạ bài đọc SGK - Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch 2.HS: dụng cụ học tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Họat động học Kiểm tra bài cũ: - Giáo viên gọi số HS lên bảng kiểm - 2-3 HS lên bảng thực theo yêu tra bài cầu GV (2) - Nhận xét và cho điểm học sinh Bài : Giới thiệu bài HĐ : Luyện đọc - Cho HS đọc lời mở đầu - Gv đọc diễn cảm màn kịch + Giọng đọc rõ ràng, rành mạch + Chú ý đổi giọng, hạ giọng đọc chữ ngoặc đơn nói hành động, thái độ nhân vật + Giọng cai lính:hống hách, xấc xược + Giọng di Năm : tự nhiên đoạn đầu, nghẹn ngào đoạn sau -GV chia làm đoạn - Đ1: Từ đầu đến lời dì Năm - Đ2:Từ lời cai đến lời lính - Đ3: Còn lại - Cho HS đọc nối tiếp - Cho HS luyện đọc từ ngữ khó: cai , hổng thấy , thiệt quẹo vô , lẹ , ráng , xẵng giọng - Cho HS luyện đọc theo cặp - Cho HS đọc chú giải + giải nghĩa từ - Gọi , hai HS đọc lại đoạn kịch HĐ : Hướng dẫn tìm hiểu bài - Giao việc : Lớp trưởng điều khiển cho lớp thảo luận câu hỏi 1,2 SGK +Lớp trưởng lên bảng đọc câu hỏi H: Chú cán gặp nguy hiểm gì? H : Dì Năm đã nghĩ cách gì để cứu chú cán bộ? -GV cho lớp đọc thầm lại bài lượt và lớp phó lên điều khiển lớp thảo luận câu hỏi 3,4 -Lớp phó đọc câu hỏi H: Dì Năm đấu trí với địch khôn khéo nào? - HS đọc phần giới thiệu nhân vật, cảnh trí thời gian - HS quan sát tranh minh hoạ nhân vật màn kịch -HS dùng viết chì đánh dấu - Hs đọc đoạn - HS đọc từ theo hướng dẫn GV - Hsđọc bài theo nhóm đôi - HS đọc chú giải - HS đọc lại đoạn kịch - HS đọc phần giới thiệu nhân vật, cảnh trí, thời gian - Lớp trưởng lên bảng -Cả lớp trao đổi, thảo luận: Chú cán bị bọn giặc rượt đuổi bắt, hết đường, chạy vào dì Năm + Dì đưa chú áo khác để thay……… -Cả lớp đọc thầm lại bài -Lớp phó lên bảng +Dì Năm bình tĩnh trả lời các câu hỏi tên cai Dì nhận chú cán là chồng … -HS tự lựa chọn tình mình thích H: tình nào đoạn kịch làm em thích thú nhất? vì sao? -GV chốt lại: bài tình kết -Nhiều học sinh luyện đọc diễn cảm thúc màn là hấp dẫn vì dì Năm theo cách ngắt nhịp, nhấn giọng làm bọn giặc hí hửng tưởng dì khai đánh dấu trên bảng phụ ………… (3) HĐ : Đọc diễn cảm -GV đọc diễn cảm đoạn -Nhấn giọng từ ngữ có: Thấy, -HS chia nhóm và nhóm hổng thấy, lâu mau… phân vai +Nghỉ nhịp chỗ ngăn cách nhân vật và lời nói nhân vật cuối câu -2 nhóm lên thi +Nghỉ nhịp chỗ dấu phâỷ -Lớp nhận xét -Cho HS đọc phân vai: GV chia HS thành nhóm em, em sắm vai GV nhắc học sinh em đóng vai người dẫn chuyện -Cho HS thi đọc -GV nhận xét và khen nhóm đọc hay Củng cố , dặn dò : -Gv nhận xét tiết học và biểu dương học sinh đọc tốt -Yêu cầu HS các nhóm tập đóng kịch trên -Dặn các em nhà chuẩn bị bài tập đọc tới, đọc trước màn kịch lòng dân Rút kinh nghiệm: Tiết 3: TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp học sinh:biết cộng , trừ , nhân , chia hỗn số và biết so sánh các hỗn số II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: 1,GV: Đồ dùng dạy học 2,HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: -Gọi HS lên bảng làm bài tập -Chấm số HS -Nhận xét chung Bài : Hướng dẫn HS làm các bài tập Bài 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số Hoạt động học sinh -Hát -HS thực -Nhận xét -1 HS đọc đề bài -HS làm bài vào vở: (4) - Gọi HS đọc yêu cầu bài + Chuyển các hỗn số thành phân số -Gọi HS nhắc lại cách làm - Gọi HS lên bảng làm Bài : So sánh các hỗn số H : Nêu yêu cầu bài ? x 5+3 13 = = 5 5 x 9+ 49 = = 9 -1-2HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số - HS lên bảng làm - HS trả lời H : Muốn so sánh hai hỗn số; 10 vaø -C1: Đổi sang phân số so sánh hai phân số vừa tìm ta làm nào? C2: So sánh phần nguyên so sánh 10 -Yêu cầu HS thực cách nhà tự phân số 9 làm cách 2 a)3 10 d) 10 =3 10 - HS trả lời Bài : Chuyển các hỗn số thành phân số -HS tự làm bài vào thực phép tính 1 17 a) + = + = + = H : Bài toán yêu cầu làm gì ? -Chuyển hỗn số thành phân số thực 11 56 33 23 −1 − = − = b) = phép tính 7 21 21 21 21 x 21 168 c, x = x = x =12 -Nhận xét chấm bài -Nhận xét chung 1 28 d, : = : = x = 18 -Một số HS đọc kết -Nhận xét sửa bài -1-2HS nhắc lại kiến thức Củng cố, dặn dò : -Hệ thống kiến thức -Dặn HS làm bài nhà Rút kinh nghiệm: Tiết 4: THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) Tiết 5: ĐẠO ĐỨC (5) CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH ( Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Biết nào là có trách nhiệm việc làm mình - Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa - Biết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng mình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1, GV: Đồ dùng dạy học 2, HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức: - HS lên bảng trả lời câu hỏi 2.Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi - HS trả lời - Nêu việc làm tuần để xứng đáng là HS lớp ? H : Nêu việc làm giúp đỡ các hs các lớp nhỏ ? - HS nhận xét * Nhận xét chung 3.Bài mới: GT bài: HĐ1:Tìm hiểu truyện : Chuyện Đức MT:HS thấy rõ diễn biến việc và tâm trạng Đức ; biết phân tích đưa * HS quan sát tranh và nêu đầu bài định đúng * Đọc thầm lớp * Cho HS quan sát tranh SGK để GT - 1,2 HS đọc to câu chuyện bài- Ghi đầu bài - HS đọc câu hỏi SGK * Cho HS đọc thầm và suy nghĩ câu - Ghi ý kiến thân vào giấy chuyện - Trình bày ý kiến mình với các - Yêu cầu 1,2 HS đọc to câu chuyện bạn - Yêu cầu HS thảo luận theo lớp theo - 3,4 HS trình bày trước lớp câu hỏi SGK - Tổng hợp ý kiến, rút kết luận - Yêu cầu 4,5 HS trả lời câu hỏi * 1,2 HS đọc bài học SGK * Nhận xét rút kết luận: -Đức vô ý đá bóng vào bà Doan và có Đức với Hợp biết Nhưng lòng Đức tự có trách nhiệm hành động mình và suy nghĩ tìm cách giải phù hợp nhất…Các em đã đưa giúp Đức số cách giải vừa có lí, vừa có tình * Làm việc theo nhóm, điều HĐ2:Làm bài tập SGK khiển cuả nhóm trưởng MT:HS xác điïnh việc nào - HS nêu lại yêu cầu bài là biểu người sống có trách - Ghi kết các ý thảo luận (6) nhiệm không có trách nhiệm * Chia lớp thanøh các nhóm nhỏ - Gọi HS nhắc lại yêu cầu bài tập - Thảo luận theo nhóm, yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết * Nhận xét rút kết luận : - a, b,d,g là biểu người sống có trách nhiệm ; c, d, e không phải là biểu người sống có trách nhiệm - Biết suy nghĩ trước hành động, dám nhận lỗi, sữa lỗi ; làm việc gì thì làm đến nơi đến chốn … là biểu người sống có trách nhiệm Đó là điều chúng ta cần học tập HĐ3:Bày tỏ thái độ ( BT 2,SGK) MT:HS tán thành ý kiến đúng và không tán thành ý kiến không đúng * Lần lượt nêu các ý kiến bài tập : - Yêu cầu HS bày tỏ ý kiến: tán thành hay không tán thành ( Theo qui ước ) - Yêu cầu vài HS giaiû thích tán thàh phản đối ý kiến đó * Nhận xét rút kết luận : Tán thành ý kiến đó : a, d - Không tán thành ý kiến : b, c, d - Đại diện các nhóm lên trình bày * Nhận xét các nhóm rút kết luận + 3,4 HS nêu lại nội dung cần ghi nhớ - Liên hệ việc làm thiết thực cá nhân * Làm việc cá nhân - Giơ thẻ bày tỏ ý kiến - Mỗi ý 1,2 HS giải thích + Nêu nhận xét chug * Nêu lại toàn bài tập bài tỏ ý kiến * Phân công các vai chuẩn bị cho bài học tuần sau - 3,4 HS nêu lại nội dung bài - Thực các việc đã học tuần 3.Củng cố ,dặn dò: * HD HS chuẩn bị trò chơi cho tuần sau - Nêu lại ND bài học - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: Thứ tư ngày 05 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn:31/09/2012 Ngày giảng: 05 / 09 / 2012 Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: (7) - Chuyển đổi phân số thành phân số thập phân - Chuyển đổi hỗn số thành phân số - Ôn tập mối quan hệ các quan hệ đo thông dụng:Số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo và ngược lại - Giải bài toán tìm số biết giá trị phân số số đó - Cộng trừ phân số ,hỗn số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV: Đồ dùng dạy học 2,HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ : -Gọi HS lên bảng làm bài tập trang 14 -Chấm số -Nhận xét chung Bài : GTB HĐ1: Ôn tập đổi phân số thành phân số thập phân Bài 1: Chuyển các phân số thành phân số thập phân -Cho HS làm bài vào bảng -Yêu cầu HS nhắc lại cách chuyển đổi -Cho HS tự làm bài -Nhận xét cho điểm HĐ : Ôn tập chuyển các hỗn số thành phân số Hoạt động học sinh -2HS lên bảng làm bài -2 HS lên bảng làm bài -Lớp làm bài vào bảng 14 11 75 23 , , , 70 25 300 500 -Nhận xét bài làm trên bảng -HS Tự làm bài vào tương tự bài Bài 2:Chuyển các hỗn số thành phân số -Một số HS đọc kết -Lớp nhận xét tự sửa bài -Nêu yêu cầu bài x 5+ 42 x +3 23 -Tổ chức hoạt động theo nhóm = = ;5 = = 5 4 -Nhận xét đánh giá -Gọi HS đọc yêu cầu bài -Cho HS làm bài vào -Nhận xét chấm bài HĐ : Củng cố cách đổi số đo độ dài -Hình thành nhóm dạng phân số -Đại diện nhóm lên chữa bài Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ a) 1dm = 10 m ; 3dm = 10 m chấm -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập ;9dm= -Cho HS tự làm bài vào 10 -Nhận xét sửa bài cho HS kg ;8g= kg ;25g= b,1g= Bài : Viết số đo độ dài ( theo mẫu ) H : Bài toán yêu cầu gì ? 1000 25 kg 1000 1000 (8) - GV hướng dẫn : 7 5m 7dm = 5m + 10 m = 10 m - Cho HS làm bài vào -3HS lên bảng làm bài c,1phĩt= 60 giê;6phĩt= 10 giê;12ph ĩt= giê -Nhận xét kết các nhóm -1HS đọc yêu cầu bài -Lớp làm bài vào 5m7dm, 2m3dm, 4m37cm, 1m53cm -Đổi chéo kiểm tra -Một số HS đọc kết - 1- 2HS nhắc lại kiến thức bài học Củng cố, dặn dò : -Nhận xét chung -Dặn HS nhà làm bài Rút kinh nghiệm: Tiết 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN DÂN I MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU: -Xếp các từ ngữ cho trước chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp (BT1); nắm số các thành ngữ ,tục ngữ nói phẩm chất tốt đẹp người phụ nữ Việt Nam (BT 2) ; hiểu nghĩa từ đồng bào ,tìm số từ bắt đầu tiếng đồng, đặt câu với mọt từ có tiếng đồng vừa tìm (BT3) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV: -Bút và vài tờ phiếu khổ tobảng phụ ,từ điển 2,HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: - GV gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ - Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Bài : Giới thiệu bài HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập1 - Cho HS đọc yêu cầu BT1 - GV giao việc: BT1 cho sau nhóm từ a,b,c,d Nhiệm vụ các em là chọn Hoạt động học sinh -Hát - 2-3 HS lên bảng thực theo yêu cầu - Nghe - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo (9) các từ cho ngoặc đơn để xếp vào các nhóm đã cho cho đúng - Cho HS làm bài theo nhóm GV phát phiếu cho HS - Cho HS trình bày kết - GV nhận xét và chốt lại kết đúng a)Công nhân: thợ điện, thợ khí b)Nông dân : thợ cầy, thợ cày c)Doanh nhân : tiểu thương, nhà tư sản ……… HĐ2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Cho HS đọc yêu cầu đề bài - GV giao việc: Các em rõ câu tục ngữ, thành ngữ đã cho ca ngợi phẩm chất gì người Việt Nam? - Cho HS làm bài - Cho HS trình bày kết bài làm - GV nhận xét và chốt lại ý đúng a)Chịu thương chịu khó: Cần cù, chăm chỉ, không ngại khó,ngại khổ……… d)Uống nước nhớ nguồn HĐ3: Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Cho HS đọc yêu cầu BT3 - Giáo viên giao việc: Các em đọc thầm lại truyện Con rồng cháu tiên Ở câu a, các em làm việc cá nhân, câu b cac em làm việc theo nhóm…… a)H: Vì người Việt Nam ta gọi là đồng bào? - GV chốt lại ý đúng: Gọi đồng bào vì: Ý nói tất sinh từ bọc trăm trứng mẹ Âu Cơ b)Tìm từ bắt đầu tiếng đồng? - Cho HS trình bày kết - Gv nhận xét và chốt lại từ HS đã tìm đúng - Đồng hương, đồng chí, đồng ca… c)Cho HS đặt câu: - Cho HS đọc câu mình đã đặt - HS làm bài theo nhóm Ghi kết vào phiếu - Đại diện nhóm lên dán kết bài làm lên bảng lớp - Lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu và đọc câu a, b, c, d, e - HS làm bài cá nhân - HS tìm ý câu - Lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu đọc truyện Con rồng cháu tiên - Một vài học sinh trả lời - Lớp nhận xét - HS sử dụng từ điền để tìm từ có tiếng đồng đứng trước và ghi vào phiếu - Đại diện các nhóm trình bày kết - Lớp nhận xét - HS tự chọn từ bắt đầu tiếng đồng và đặt câu - Một số học sinh - Lớp nhận xét (10) - GV nhận xét + khen HS đặt câu hay Củng cố, dặn dò : - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà làm lại bài tập câu a, b, c bài tập Rút kinh nghiệm: Tiết 3: KHOA HỌC CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHOẺ I MỤC TIÊU: + Nêu việc nên và không nên làm để chăm sóc phụ nữ có thai + Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1.GV - Hình 12,13 SGK -Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch 2.HS: dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2HS lên bảng trả lời câu hỏi H :Nêu các giai đoạn phát triển thể người? * Nhận xét chung 3.Bài : HĐ1:Làm việc với SGK MT:HS nêu việc nên làm và không nên làm phụ nữ có thai để dảm bảo mẹ khoẻ và thai nhi khoẻ * Giao nhiệm vụ và hướng dẫn - Yêu cầu HS làm việc theo cặp - Quan sát các hình 1,2,3,4 trang 12 SGK để trả lời câu hỏi: H : Phụ nữ có thai nên làm gì ? sao? - Yêu cầu số trình bày kết qua.û KL: Phụ nữ có thai cần: - Ăn uống đủ chất, đủ lượng Hoạt động học sinh *Hát * HS lên bảng trả lời câu hỏi - Quan sát các tranh và trả lời câu hỏi -HS nhận xét * Lắng nghe nhiệm vụ - HS thảo luận cặp đôi - Quan sát tranh và nêu câu trả lời - Trả lời cá nhân - Lắng nghe nhận xét H1: Các nhóm thức ăn có lợi cho sức khoẻ mẹ và thai nhi H2: Một số không tốt cho mẹ và thai nhi H3: Người phụ nữ có thai cần khám (11) - Không dùng các chất kích thích thuốc lá,thuốc lao, rượu, ma tuý,… - Nghỉ ngơi nhiều hơn, tinh thần thoải mái - Tránh lao động nặng, tránh tiếp xúc với các chất độc hoá học thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,… - Đi khám thai định kì : tháng lần - Tiêm vác xin phòng bệnh và uống thuốc cần theo dẫn bác sĩ HĐ2:Thảo luận lớp MT:HS xác định nhiệm vụ người chồng và các thành viên khác gia đình là phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ có thai * Yêu cầu HS quan sát các hình 5,6,7 trang 13 SGK nêu ND hình - Chốt ý chung - Cả lớp trả lời câu hỏi : Mọi người gia đình cần làm gì để thể quan tâm, chăm sóc phụ nữ có thai? KL: - Chuẩn bị cho em bé chào đời là trách nhiệm người gia đình, đặc biệt là người bố - Chăm sóc sức khoẻ người mẹ trước có thai và thời kì mang tháĩe giúp cho thai nhi khoẻ mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt Đồng thời người mẹ khoẻ ,giảm nguy simh HĐ3:Đóng vai MT:HS có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai * Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi 13 SGK - Làm việc theo nhóm, thảo luận đống vai - Yêu cầu các nhóm trình diễn trước lớp - Chốt ý chung y tế H4: Người phụ nữ có thai ghánh lúa và tiếp xúc với các loại hoá chất có hại - HS nhận xét và nêu lại * Quan sát SGK và thảo luận trả lời câu hỏi -Đáp án : H5 : -Người chồng gắp thức ăn cho người vợ H6: Người phụ nữ có thai làm nhữmg công việc nhe ïnhư… H7: Người chồng quạt cho vợ và gái học khoe điểm 10 - Thảo luận trả lời câu hỏi - Nêu lại ND bài học - Liên hệ thực tế đời sống ngày hs - Liên hệ đói với gia đình hs * Thảo luận và phân vai đóng - Các nhóm phân vai - Các nhóm trình bày - Nhận xét chéo lãn * HS nêu lại - HS liên hệ thực tế - Chuẩn bị bài Củng cố, dặn dò: * Nêu lại ND bài - Liên hệ thừc tế cho hs - Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: (12) Tiết 4: ĐỊA LÝ KHÍ HẬU I MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có thể - Nêu số đặc điểm chính khí hậu Việt Nam: + Khí hậu ẩm nhiệt đới gió mùa + Có khác biệt hai miền, miền Bắc có mùa đông lạnh, miền Nam nóng quanh năm có hai mùa ma + Nhận biết ảnh hởng khí hậu tới đời sống và sản xuất nhân dân ta, ảnh hởng tích cực :cây cối xanh tốt quanh năm ; ảnh hởng tiêu cực: thiên tai lũ lụt… - Chỉ ranh giới khí hậu Bắc-Nam(dãy núi Bạch Mã)trên đồ - nhận xét bảng số liệu khí hậu mức độ đơn giản II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV: Đồ dùng dạy học 2,HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ : - Trình bày đặc điểm chính địa hình nước ta? - Nêu tên và số dãy núi và đồng trên đồ Địa lí tự nhiên VN -Nhận xét, ghi điểm 3.Bài : GTBThời gian gió mùa thổi HĐ1:Nước ta có khí hậu nhiệt đới gióTháng mùa -Chia HS thành các nhóm nhỏ, phát phiếu học tập Tháng cầu cho nhóm và yêu HS thảo luận để hoàn thành phiếu -Theo dõi , giúp đỡ nhóm khó khăn Hoạt động học sinh -3HSlần lượt lên bảng trả lời câu hỏi -Nhận xét -Mỗi nhóm có em nhận Hướng gió chính nhiệm vụ và triển khai thảo luận để hoàn thành ……………………… phiếu ……………………… -2 nhóm lên bảng trình bày ……………………… ……………………… -Khoảng HS thi trước lớp có sử dụng địa cầu… -Yêu cầu nhóm lên trình bày kết -Nhận xét tuyên dương -Nghe các nhóm -Tổ chức cho HS dựa vào (13) phiếu học tập thi tình bày đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa VN - Nhận xét, khen ngợi HS KL:Nước ta nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa… HĐ2:Khí hậu các miền có khác -Yêu cầu HS ngồi cạnh cùng đọc sách, xem lược đồ VN để thực các nhiệm vụ sau: +Chỉ trên lược đồ ranh giới khí hậu Miền Bắc và miền Nam nước ta H : MBắc có hướng gió nào hoạt động ảnh hướng hướng gió đó đến khí hậu miền Bắc? H : MNam có hướng gió naò hoạt động? ảnh hưởng hướng gió đến khí hậu MN? - Chỉ trên lược đồ miền khí hậu có mùa đông lạnh và miền khí hậu có nóng quanh năm -Gọi HS tình bày kết thảo luận:Nước ta có miền khí hậu, nêu đặc điểm chủ yếu miền khí hậu? KL:Khí hậu nước ta có khác biệt MBăùc… HĐ3:Ảnh hưởng khí hậu đến đời sống và sản xuất H : Khí hậu nóng và mưa nhiều giúp gì cho phát triển cây cối nươcù ta? H : Tại nói nước ta có thểâ trồng nhiều loại cây khác nhau? -HS nhận nhiệm vụ và cùng thực -Vào khoảng tháng MB có gió mùa đông bắc tạo khí hậu mùa hạ, trời nóng và nhiều mưa -Tháng có gió đông nam, tháng có gió tây nam… -Dùng que chỉ, theo đường bao quanh miền khí hậu -3 HS lên bảng vừa trên đồ và nêu đặc điểm tưng miền khí hậu… -Nghe -…giúp cây cối dễ phát triển - Khí hậu nước ta thuộc nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho cây cối phát triển , xanh tốt quanh năm -Nghe (14) -KL:Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều giúp cây cối phát triển nhanh, xanh tốt quanh năm… -Tổng kết nội dung chính khí hậu VN theo sơ đồ 4.Củng cố ,dặn dò -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà thực hành Rút kinh nghiệm: Tiết 5: ÂM NHẠC (GV chuyên soạn giảng) Thứ năm ngày 06 tháng năm 2012 Ngày soạn: 31/9/2012 Ngày giảng: 06 / / 2012 Tiết 1: TẬP ĐỌC LÒNG DÂN (Tiếp theo) I MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU: - Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm bài;biết đọc ngắt giọng, thay đôỉ giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật và tình đoạn kịch + Hiểu nội dung, ý nghĩa cuả toàn kịch: Ca ngợi mẹ dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ.(Trả lời câu hỏi 1,2,3) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV: Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ bài đọc SGK - Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch cần hướng dẫn HS luyện đọc 2,HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức: -Hát (15) Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra học sinh - Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Bài : Giới thiệu bài H Đ : Luyện đọc - Gọi -2 HS khá đọc toàn bài Yêu cầu : + Đọc với giọng rõ ràng, rành mạch Đổi giọng, hạ giọng đọc chữ ngoặc đơn nói thái độ, hành động nhân vật + Giọng cai và lính: Khi dịu giọng mua chuộc dụ dỗ, lúc hống hách… + Giọng An: Thật thà, hồn nhiên + Giọng gì Năm, chú cán bình tĩnh - GV chia đoạn - Đoạn 1: Từ đầu đến chú cán bộ.( … Chú toan , cai cản lại ) - Đoạn 2: đến lời dì Năm ( Chưa thấy ) -Đoạn : còn lại -Cho HS đọc đoạn nối tiếp -Cho HS luyện đọc từ ngữ dễ viết sai, đọc sai:Hiềm, miễn cưỡng, tía , , hổng , , nè … - HS luyện đọc đoạn nối tiếp - Nhận xét sửa sai cho HS - GV đọc mẫu toàn bài HĐ : Hướng dẫn tìm hiểu bài - GV : Trước hết các em đọc lại đoạn và trao đổi câu hỏi Thầy mời lớp trưởng lên điều khiển cho lớp thảo luận các câu hỏi - Lớp trưởng: Đọc câu hỏi H: An đã làm cho bọn giặc mừng hụt nào? - HS lên bảng thực yêu cầu - Nghe - HS đọc thầm – HS đọc phần chú giải - HS dùng viết chì đánh dấu SGK - HS đọc đoạn nối tiếp lượt - HS đọc từ theo hướng dẫn GV - HS luyện đọc nối tiếp - HS đọc lướt đoạn - Lớp trưởng lên điều khiển + An trả lời không phải tía làm cho chúng hí hửng An khai thật Sau đó, chúng tức tốt, tẽn tò nghe An giải thích gọi ba Ý : Sự thông minh, khôn khéo An - Cả lớp đọc thầm H : Qua đó em thấy An là người ntn ? - Cho HS đọc thầm đoạn 2,3 - Lớp trưởng đọc câu hỏi: - Dì vờ hỏi chú cán để giấy tờ chỗ H: Những chi tiết nào cho thấy dì Năm nào, vờ không tìm thấy Đến bọn ứng xử thông minh? giặc định trói chú cán đưa dì đưa giấy tờ ra… H : Em có nhận xét gì hành Ý : Sự dũng cảm , mưu trí dì (16) động dì Năm ? Năm H: Vì kịch đặt tên là Lòng - HS phát biểu tự dân ? - GV chốt lại: Vì kịch thể lòng người dân cách mạng Người dân tin yêu cách mạng sẵn sàng ý nghĩa bài : Ca ngợi mẹ dì Năm bảo vệ cách mạng Lòng dân là chỗ dựa thông minh ,mưu trí đấu vào cách mạng tranh với giặc đề bảo vệ cán cách - Cho HS thảo luận tìm đại ý mạng HĐ : Đọc diễn cảm -GV đưa bảng phụ đã chép đoạn cần - HS lên bảng gạch luyện đọc lên và yêu cầu HS dùng phấn - Lớp nhận xét màu gach chéo chỗ cần ngắt giọng, gạch từ ngữ cần nhấn giọng - GV gạch chéo chỗ ngắt giọng và gạch từ ngữ cần nhấn giọng - Nhiều HS đọc đoạn HS gạch sai -GV đọc mẫu đoạn luyện - HS nhóm Mỗi em sắm vai đọc để đọc thử nhóm - GV chia nhóm - 2Nhóm lên thi đọc - Cho HS thi đọc hình thức phân - Lớp nhận xét vai (mỗi HS sắm vai) - Gv nhận xét và khen nhóm đọc hay Củng cố , dặn dò: - GV nhận xét tiết học, biểu dương HS học tốt - Yêu cầu các nhóm nhà dựng lại kịch có điều kiện - Dặn HS nhà chuẩn bị cho tiết tập đọc sau Rút kinh nghiệm: Tiết 2: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: - Cộng, trừ hai phân số,hỗn số - Chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo - Giải bài toán tìm số tìm số biết giá trị phân số số đó II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: 1, GV: Đồ dùng dạy học 2, HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (17) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức: HS lên bảng làm bài 2.Kiểm tra bài cũ: GV gọi HS lên chữa bài và trang 15 GV kiểm tra và chấm số bài Nhận xét bài làm HS 3,Bài HĐ1: Củng cố các phép tính phân số HS lên bảng làm bài: 2-3HS lên bảng làm Bài :Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài - Lớp làm bài vào a) + 10 GVnhận xét chữa bài Bài 2: Tính - Gọi HS nêu yêu cầu bài - Cho HS tự làm bài vào 70+81 151 90 20+21 41 = 24 24 = 90 b) + = - 1HS nêu yêu cầu bài tập - Nhận xét sửa bài - 1HS nêu yêu cầu bài tập - 3HS lên bảng làm - Lớp làm bài vào 25 −16 40 11 22 −15 − = − = = 10 10 20 20 a) − = 40 - Nhận xét cho điểm HĐ : Củng cố đo độ dài Bài 4: Viết các số đo độ dài - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài = b) = - HS đọc kết và kiểm tra chéo - Một số HS nêu kết - HS nêu yêu cầu - HS làm miệng và giải thích cách làm Câu c là đúng vì 3+2 + = = 8 - Nhận xét bổ sung - 1HS đọc yêu cầu - 2HS lên bảng làm bài - Tự làm bài vào 5 9m5dm = 9m + 10 m = 10 m 8dm9cm = 8dm + 9 dm = 10 10 dm 12cm5mm = 12cm + 12 -Nhận xét chấm điểm Bài GV gọi HS đọc bài toán cm = 10 cm 10 HS đọc bài –nêu cách giải chữa bài Giải Quãng đường AB dài là (18) 12: =40(km) 10 §¸p sè: 40 km GV nhËn xÐt ch÷a bµi HS nh¾c l¹i néidung tiÕt häc 4.Củng cố , dặn dò GV củng cố bài ,nhận xét tiết học ,nhắc HS chuẩn bị cho tiíet học sau Rút kinh nghiệm: Tiết 3: KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Kể câu chuyện (đã chúng kiến tham gia), biết qua truyền hình, phim ảnh hay đã nghe đã đọc ngươì có việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước - Biết trao đổi ý nghiã câu chuyện đã kể II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1, GV: Đồ dùng dạy học - Bút + tờ phiếu khổ to 2, HS: Dụng cụ học tập - Một số tranh ảnh gợi ý việc làm tốt thể ý thức xây dựng quê hương đất nước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên 1Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra học sinh - Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Bài : Giới thiệu bài HĐ1: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề - Cho HS đọc yêu cầu đề baì SGK - GV ghi đề bài lên bảng và gạch từ ngữ quan trọng - Đề bài : Kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước người em biết - GV nhắc lại yêu cầu: Các em nhớ kể việc làm tốt người mà em biết không kể chuyện em biết trên Hoạt động học sinh - HS lên bảng thực yêu cầu -Nghe - HS đọc to, lớp đọc thầm -Cả lớp đọc thầm lại đề bài và các gợi ý - HS trao đổi và phát biểu ý kiến (19) sách báo…… HĐ2: Hướng dẫn HS kể chuyện nhóm - HS đọc gợi ý 2,3 - Cho HS đọc gợi ý và trao đổi nội - Một số HS nói trước lớp đề tài, dung các gợi ý đó việc tốt, người mình đã chứng H : Ngoài việc làm thể ý thức kiến………… xây dựng quê hương , đất nước đã nêu gợi ý còn có việc làm nào khác? - HS khá giỏi kể mâũ - Cho HS đọc các gợi ý lại - HS kể - Cho HS nói đề tài mình kể - Đại diện các nhóm thi kể - Cho HS đọc gợi ý - Lớp nhận xét và bình chọn người kể HĐ3: Hướng dẫn HS kể chuyện trước chuyện hay, câu chuyện hay lớp - Cho HS kể chuyện nhóm - Cho HS kể mẫu - Cho HS kể - Cho HS thi kể - GV nhận xét và bình chọn câu chuyện hay nhất, người kể chuyện hay 4.Củng cố ,dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS: + Về nhà các em tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe + Xem tranh và đọc lời dẫn chuyện tranh bài Tiếng vĩ cầm Mĩ Lai Rút kinh nghiệm: Tiết 4: CHÍNH TẢ (NHỚ - VIẾT) THƯ GỬI CÁC HỌC SINH I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: -Viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi -Chép đúng vần tiếng hai dòng thơ vào vào mô hình cấu tạo vần, nắm cách đặt dấu âm chính II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV: Đồ dùng dạy học - Phấn màu - Bút và số tờ phiếu khổ to 2,HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: (20) Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu HS chữabài tập tiết trước GV nhận xét bài -GV: Giới thiệu bài -Gọi HS nêu yêu cầu bài và đọc thuộc lòng bài GV:Lưúy HS trước viết bài -GV đọc lại đoạn viết –yêu cầu HS ghi nhớ và viết bài GV chấm và nhận xét bài viết HS Bài tập 2:GVhướng dẫn HS làm bài GVhướng dẫn HS làm bài GVnhận xét chữa bài Bài tập Hoạt động học sinh HS ch÷a bµi HS đọc thuộc đoạn viết HS viÕt bµi -HS so¸t l¹i bµi viÕt HS xem l¹i bµi vµ ch÷a l¹i c¸c tõ viÕt sai HSchÐp vÇn vµo tõng tiÕng theo m« h×nh -HSph¸t biÓu ý kiÕn ch÷a bµi HS nªu yªu cÇu bµi tËp HSnªu –HSkh¸c nhËn xÐt HS nh¾c l¹i néi dung tiÕt häc Häc sinh hoµn thµnh bµi tËp vë bµi tËp ?Khi viết tiếng dấu đặt đâu? GVnhậm xét chốt lại Củng cố ,dặn dò Gvgọi HS nhắc lại nội dung tiết học GV nhận xét nhắc HS chuẩn bị cho tiêt học sau và hoàn thành bài tập bài tập Rút kinh nghiệm: Tiết 5: KĨ THUẬT THÊU DẤU NHÂN I MỤC TIÊU: -Biết cách thêm dấu nhân -Thêu mũi thêu dấu nhân Các mũi thêu tương đối Thêu ít dấu nhân Đường thêu có thể bị dúm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: (21) - Mẫu thêu dấu nhân - Một số sản phẩm thêu trang trí mũi thêu dấu nhân - Vật liệu và dụng cụ cần thiết + Một mảnh vải trắng màu, kích thước 35 cm x 35cm + Kim khâu len + Phấn màu, thước kẻ, kéo, khung thêu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY.HỌC CHỦ YẾU: Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng HS Bài mới: a-Giới thiệu bài: -Cho HS nhắc lại cách đính khuy hai lỗ -Giới thiệu và nêu mục đích tiết học b-Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu -GV giới thiệu mẫu thêu dấu nhân -Nhận xét: Thêu dấu nhân là cách thêu cho HS quan sát, nhận xét tạo thành các mũi thêu giống dấu nhân nối tiếp liên tiếp đường -GV giới thiệu số sản phẩm may thẳng song song mặt phải đường thêu mặc có thêu trang trí mũi thêu dấu nhân +Em hãy nêu ứng dụng thêu chữ -Để thêu trang trí trên các sản phẩm may X? mặc váy, áo, vỏ gối, khăn ăn… c-Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật Hướng dẫn HS đọc mục II-SGK để nêu các bước thêu dấu nhân -Nêu cách vạch dấu đường thêu dấu -HS nêu mục 1-SGK và thực hành vạch nhân? So sánh với cách vạch dấu đdấu đường thêu dấu nhân ường thêu chữ V? -Nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu -HS nêu mục 2-SGK và theo dõi các thao mũi thêu dấu nhân? GV hướng dẫn tác GV hướng dẫn các thao tác bắt đầu thêu, thêu mũi 1, -HS tập thêu các mũi thêu -GV mời 2-3 HS lên bảng thêu các mũi thêu -HS nêu và thực -Em hãy nêu và thực các thao tác kết thúc đường thêu? +)GV hướng dẫn nhanh các thao tác thêu dấu nhân lần thứ -HS nhắc lại cách thêu dấu nhân -Yêu cầu HS nhắc lại cách thêu dấu nhân -HS khác nhận xét, bổ sung -HS tập thêu dấu nhân -GV tổ chức cho HS tập thêu dấu nhân trên giấy kẻ ô li vải Củng cố, dặn dò: (22) -GV nhận xét học -Nhắc HS nhà học bài và chuẩn bị bài để tiết sau thực hành Rút kinh nghiệm : , Thứ sáu ngày 07 tháng năm 2012 Ngày soạn: 31/9/2012 Ngày giảng: 07/ / 2012 Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: - Nhân, chia hai phân số - Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo dạng hỗn số và tên đơn vị đo II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: 1,GV: Đồ dùng dạy học 2,HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức: -2HS lên bảng làm 2.Kiểm tra bài cũ: -Nhận xét Gọi HS làm bài tập trang 15 -Chấm số -Nhận xét chung Bài : HĐ : Củng cố các phép tính phân -HS nêu số -2HS lên bảng làm bài.Lớp làm bài Bài 1: Tính vào 28 -Nêu yêu cầu làm bài x = a) ;d) 45 -Cho HS làm bài vào 1 6 18 -Nhận xét cho điểm :1 = : = x = 5 20 8 c, : = x =35 17 153 b x = x =20 , -Nhận xét bài làm bạn trên bảng Bài 2:Tìm x -Gọi HS nêu yêu cầu bài tập -1-2HS đọc yêu cầu đề bài H : x là thành phần nào chưa +x là số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị (23) biết? chia chưa biết -4HS nối tiếp nêu H : Muốn tìm thành phần chưa biết đó ta -HS làm bài vào làm nào? -Nhận xét sửa bài -Cho HS làm bài vào a) x+ = -Nhận xét sửa bài Nhận xét chữa ba× = c ) x x 11 x = − = x = 11 : HĐ : Củng cố đổi số đo độ dài x x 21 = 11 Bài 3: Viết cách số đo độ dài -Nêu yêu cầu bài tập 1 b , x- =10 d , x: =¿ x= x x= 10 + -Nhận xét cho điểm x= 10 -1HS nêu lại: x= 15 a)2m15cm = … 100 m 75 b) 1m75cm = 100 … m 36 c) 5m36cm= 100 …m d) 8m 8cm= 100 ….m -Nhận xét chữa bài Củng cố, dặn dò : -Dặn HS nhà làm bài - Chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: Tiết 2: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (24) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Tìm dấu hiệu báo mưa đến,những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa,tả cây cối,con vật bầu trời bài Mưa rào;từ đó nắn cách quan sát và chọn lọc chi tiết bài văn miêu tả - Lập dàn ý bài văn miêu tả mưa II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Những ghi chép HS quan sát mưa - Bút dạ+ tờ giấy khổ to III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức: -Hát Kiểm tra bài cũ: - 2-3 Hs lên bảng làm theo yêu cầu - Kiểm tra học sinh GV - Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Bài : - Nghe Giới thiệu bài - HS đọc lớp đọc thầm yêu cầu HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài BT, bài Mưa rào, đọc câu hỏi - Cho Hs đọc yêu cầu BT1 - Cả lớp đọc thầm kĩ lại bài Mưa rào - GV giao việc: Các em đọc Mưa rào và trả lời cho cô câu hỏi SGK - Một số HS phát biểu ý kiến - Cho HS làm việc - Lớp nhận xét - Cho HS trình bày kết bài làm - HS dùng viết chì gạch - GV nhận xét + chốt lại ý trả lời đúng chi tiết GV vừa chốt a)Những dấu hiệu báo mưa đến - Mây: bay về; mây lớn, nặng, đặc xịt…… - HS dùng viết chì gạch - Gió: Thổi giât, đổi mát lạnh, nhuốm từ tả tiếng mưa, giọt mưa nước… b)Những từ ngữ tả tiếng mưa hạt mưa từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc trận mưa - Tiếng mưa: Lẹt đẹt, lách tach, rào rào, sầm sập - HS dùng viết chì gạch từ ngữ, - Hạt mưa: Những giọt nước lăn, chi tiết đã nêu giọt tuôn rào rào… c)Những từ ngữ, chi tiết miêu tả cây cối, vật và sau mưa - Trong mưa: Lá đào, lá na, lá sõi, vẩy tai run rẩy - Sau mưa: trời rạng dần, chào mào hót râm ran, trời vắt, mặt trời ló d)Tác giả đã quan sát bằng: Thị giác, thính giác, xúc giác… - GV: nhờ có khả quan sát tinh tế, tác giả đã viết bài văn tả cảnh mưa rào hay Qua đó ta thấy (25) nghệ thuật quan sát và miêu tả tài - HS đọc to, lớp đọc thầm tình tác giả - HS đọc bài ghi quan sát mình HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài mưa - Cho HS đọc yêu cầu BT - GV giao việc: Các em đã quan sát và - nhóm làm bài vào giấy, các nhóm ghi lại mưa Dựa vào còn lại làm vào giấy nháp quan sát đã có, các em hãy chuyển thành - Đại diện nhóm lên dán kết bài dàn ý chi tiết làm lên bảng - Cho HS làm bài - Lớp nhận xét - GV phát giấy+bút cho nhóm - Cho HS trình bày kết bài làm - GV nhận xét và khen học sinh làm đúng, làm hay Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà hoàn chỉnh lại dàn ý - Đọc trước và chuẩn bị cho bài học TLV tới Rút kinh nghiệm: Tiết 3: KHOA HỌC TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI ĐẬY THÌ I MỤC TIÊU: - Nêu các giai đoạn phát triển người từ lúc sinh tới tuổi đậy thì - Nêu số thay đổi sinh học và mối quan hệ xã hội tuổi dậy thì II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Thông tin và hình trang 14,15 SGK 1,GV: Đồ dùng dạy học 2,HS: Dụng cụ học tập - HS sưu tầm ảnh chụp thân lúc còn nhỏ ,ảnh trẻ các lứa tuổi khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ : * HS nêu lại * Nêu lại ND bài học - HS nêu lại H : Cần làm việc gì để giúp đỡ - HS nhận xét phụ nữ có thai? * Nhận xét chung 3.Bài : HĐ1:Thảo luận lớp (26) MT:HS nêu tuổi và đặc điểm bé ảnh đã sưu tầm * Yêu cầu HS đem ảnh mìmh hồi nhỏ, các ảnh sưu tầm giới thiệu trước lớp theo yêu cầu : H : Hình em bé tuổi? H : Em bé đã biết làm gì? * Tổng kết chung HĐ2:Trò chơi "ai nhanh,ai đúng" MT:HS nêu số đặc điểm chung trẻ emở giai đoạn tuổi từ đến tuổi , từ đến 10 tuổi *Nêu yêu cầu làm việc theo nhóm thi viết nhanh lên bảng theo vị trí đã phân - Thảo luận xong lên viết bảng - Nhận xét bài HS - Công bố đáp án cho HS * Nhận xét tuyên dương nhóm HĐ3:Thực hành MT:HS nêu đặc điểm và tầm quan trọng tuổi dậy thì đời người * Yêu cầu HS làm việc các nhân : Đọc thông tin trang 15 SGK và trả lời câu hỏi : H :Tại nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đời người ? - Gọi HS trả lời câu hỏi KL: Tuổi dậy thì có tầm quan trọngđặc biệt đói với đời người, vì đây là thời kì thể có nhiều thay đổi Cụ thể là : - Cơ thể phát triển chiều cao và cân nặng - Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, gái xuất kinh nguyệt, trai có tượng xuất tinh - Biến đổi tình cảm, suy nghĩ và mối quan hệ xã hội * HS mang ảnh cá nhân giới thiệu cho nghe - Làm việc theo nhóm đôi - Từng HS lên bảng giới thiệu tranh ảnh mình - HS nhận xét theo tranh bạn * Lắng nghe yêu cầu - Thảo luận theo nhóm và trình bày đáp án - Theo dõi bài các nhóm nhận xét Đáp án : 1-b;2-a ;3 –c ; *Đọc SGK và trả lời câu hỏi - Mỗi HS nêu lên ý kiến thân mình - Nêu lại kết luận - Liên hệ thân HS - Nêu lại ND bài học - Chuẩn bị bài sau Củng cố ,dặn dò: * Nêu lại ND bài (27) -Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: Tiết 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU: - Biết sử dụng từ đồng nghĩa cách thích hợp (BT1);hiểu ý nghĩa chung số từ ngữ(BT2) - Dựa theo ý khổ thơq bài Sắcmàu em yêu,viết doạn văn miêu tả vật có sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa(BT3) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1, GV: Đồ dùng dạy học - Bút + tờ phiếu khổ to 2, HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra học sinh - Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Bài : Giới thiệu bài HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài - Cho HS đọc yêu cầu BT - GV giao việc: - Các em quan sát tranh SGK - BT đã cho trước đoạn văn và còn để trống số chỗ Các em chọn các từ xách, đeo, khiêng….để điền vào chỗ trống đoạn văn đó cho đúng - Cho HS làm bài nhắc HS lấy viết chì điền vào chỗ trống SGK, phát tờ giấy khổ to cho HS - Cho HS trình bày - GV nhận xét và chốt lại kết đúng: Các từ cần điền vào chỗ trống là: đeo, xách, vác, khiêng, kẹp HĐ2: hướng dẫn HS làm bài - Cho HS đọc yêu cầu BT2 Hoạt động học sinh -Hát - 2-3 HS lên bảng thực theo yêu cầu - Nghe - HS đọc to, lớp đọc thầm theo - HS quan sát tranh - Làm bài cá nhân - HS làm bài vào giấy - HS đem dán bài lên bảng - Lớp nhận xét - Chép lời giải đúng vào - HS đọc yêu cầu và đọc câu a,b,c (28) - GV giao viêc: Các em có nhiệm vụ chọn - HS đọc lại câu a,b,c và các gợi ý ý ngoặc đơn cho ý đó có thể giải cho ngoặc đơn thích nghĩa chung câu tục ngữ, thành ngữ đã cho - Cho HS làm bài - HS ghép ý vào câu - GV gợi ý: Các em có thể lắp các - Một số HS phát biểu ý kiến ý ngoặc đơn vào câu a,b,c ý nào đúng với câu thì ý đó là đúng - Lớp nhận xét - Cho HS trình bày kết - GV nhật xét và chốt lại ý đúng HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài - Cho HS đọc yêu cầu BT3 - HS đọc,lớp lắng nghe.-Hs lần - GV giao việc: việc lượt thực việc - Các em đọc lại bài Sắc màu em yêu - Một số học sinh đọc đoạn đã viết - Chọn khổ thơ bài - Lớp nhận xét + Viết đoạn văn miêu tả màu sắc vật mà em yêu thích đoạn văn có sử dụng từ đồng nghĩa - Cho HS làm bài - Cho HS trình bày - GV nhận xét và khen HS viết đoạn văn hay, có sử dụng từ đồng nghĩa Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS lớp nhà viết hoàn chỉnh BT3 Rút kinh nghiệm: Tiết 5: MĨ THUẬT (GV chuyên soạn giảng) Thứ bảy ngày 08 tháng năm 2012 Ngày soạn: 31/9/2012 Ngày giảng: 08/ / 2012 Tiết 1: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU: (29) - Nắm ý chính đoạn văn và chọn đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu (bt1) - Dựa vào dàn ý bìa văn miêu tả mưa đã lập tiết trước ,viết đoạn văn có chi tiết và hình ảnh hợp lý (BT2) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1, GV: Đồ dùng dạy học 2, HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra học sinh - Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Bài : Giới thiệu bài HĐ1: Hướng dẫn HS làm BT1 - Cho HS đọc BT1 - GV giao viêc: + Đọc kĩ lại đề, yêu cầu + Chỉ nội dung chính đoạn + Viết thêm vào chỗ có dấu (…) để hoàn chỉnh nội dung đoạn - Cho HS làm bài - Cho HS trình bày ý chính đoạn văn - GV chốt lại ý đúng câu: - Đ1: Giới thiệu mưa rào ào ạt tạnh - Đ2: Cảnh tượng muôn vật sau mưa - Đ3: Cây cối sau mưa - Đ4: Đường phố và người sau mưa - GV cho HS viết thêm đoạn văn - Cho HS trình bày đoạn văn - GV nhận xét và chọn đoạn hay đọc cho lớp nghe HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài - Cho HS đọc yêu cầu - GV giao viêc: - Chọn dàn bài đã chuẩn bị tiết TLV trước phần nào đó - Viết phần dàn bài đã chọn thành đoạn văn hoàn chỉnh Hoạt động học sinh Hát - 2-3 HS lên bảng làm theo yêu cầu GV - Nghe - HS đọc to - HS nhận việc - HS đọc thầm lại đề và yêu cầu đoạn - Xác định ý chính đoạn Một số HS trình bày - Lớp nhận xét - HS làm bài cá nhân, viết thêm vào chỗ có dấu (…) phần cần thiết phù hợp với nội dung đoạn - Một vài HS đọc đoạn văn - Lớp nhận xét - HS xem lại dàn bài tả mưa đã làm tiết TLV trước - Chọn phần dàn bài - Viết phần đã chọn thành đoạn văn (30) - Cho HS làm bài - Cho HS trình bày bài làm - GV nhận xét và khen HS viết đoạn văn hay, biết chuyển dàn ý thành đoạn văn hoàn chỉnh Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà hoàn thiện nốt đoạn văn lớp viết chưa xong - Dặn HS nhà đọc trước bài học tiết TLV tuần Rút kinh nghiệm: Tiết 2: TOÁN ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I MỤC TIÊU: - Làm bài tập dạng tìm hai số biết tổng hiệu và tỉ số hai số đó II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: 1, GV: Đồ dùng dạy học Bảng phụ ghi các bài toán để hướng dẫn 2, HS: Dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: H : Nêu tên các bài toán điển hình em đã học lớp 4? - Nhắc lại các loại toán điển hình - Nhận xét chung Bài : GTB HĐ 1: Củng cố lại dạng toán tìm hai số biết tổng ( hiệu ) và cách giải *GV nêu bài toán 1: + Gọi HS đọc lại bài toán H : Bài toán cho biết gì ? Hoạt động học sinh -Hát -Nối tiếp nêu -Nghe - 1-2 HS đọc + Tổng hai số là 121; tỉ số hai số là + Tìm số đó + Số thứ hai có phần H :Bài toán hỏi gì ? ? - GV nêu : Nếu coi số thứ là phần thì số thứ hai có bao nhiêu phần Số be ù : |—|—|—|—|—| ? 121 (31) - Gọi HS lên vẽ sơ đồ và tóm tắt H : Bài toán thuộc dạng nào? - Yêu cầu xác định yếu tố đặc trương dạng toán - Gọi HS lên bảng làm -Nhận xét đánh giá H : Giải bài toán thực bước? Nêu các bước? -Nhận xét chốt ý: *GV nêu bài toán - Hướng dẫn tương tự bài toán -Yêu cầu xác định yếu tố đặc trương dạng toán - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét đánh giá H : Giải bài toán thực bước? Nêu các bước? Số bé :|—|—|—|—|—|—| ? + Tìm hai số biết tổng và tỉ số hai số đó - Tổng 121, tỉ số - 1HS lên bảng thực Lớp làm bào nháp Bài giải Theo sơ đồ , tổng số phần là : + = 11 ( phần ) Số bế là : 121 : 11 x = 55 Số lớn là : 121 – 55 = 66 Đáp số : 55 và 66 -Lớp nhận xét bài làm trên bảng và sửa bài mình -Trả lời: Bước 1:Xác định tổng, … Bước 2: Tìm tổng số … Bước 3: Tìm giá trị … Bước 4: Tìm số lớn … -Một số HS nhắc lại -HS đọc bài toán - HS tìm hiểu và phân tích , tóm tắt bài toán ? Số bé : |——|——|——| 192 Số lớn : |——|——|——|——| ——| ? Bài giải Theo sơ đồ , hiệu số phần là : - = ( phần ) Số bé là : 192 : x = 288 Số lớn là : 288 + 192 = 480 Đáp số : 288 và 480 - HS trả lời HĐ 2: Luyện tập Bài 1: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài trang - 1HS đọc đề bài 18 (32) H : Em hãy xác định dạng toán cho phần ? - Chia lớp thành nhóm ( dãy bàn ) nhóm làm phần - Gọi HS đại diện nhóm lên bảng làm - Khuyến khích học sinh nêu lên các cách giải hai (trả lời đúng và gọn) - HS trả lời + HS làm câu a ? Số bé: Số lớn 84 ? Lời giải : Tổng số phần là: + = 16 ( phần ) Số bé là : 80 : 16 x = 35 Số lớn là: 80 - 35 = 45 Đáp số : 35 và 45 + HS 2: làm câu b 55 Số lớn: Số bé: ? Lời giải : Hiệu số phần là: - = ( phần ) - Nhận xét - tuyên dương nhóm nhiều Số bé là : 55 : x = 44 em làm đúng Số lớn là: 55 + 44 = 99 Đáp số : 44 và 99 - Nhận xét bài làm trên bảng HS nh¾c l¹i néi dung bµi Củng cố, dặn dò - Nhận xét chung học - Dặn HS nhà làm bài tập Rút kinh nghiệm: Tiết 3: LỊCH SỬ CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ I MỤC TIÊU: - Tường thuật sơ lược phản công kinh thành huế Tôn Thất Thuyết và số quan lại tổ chức: + Trong nội triều đình Huế có hai pháI :chủ chiến và chủ hoà (đại diện là Tôn Thất Thuyết ) (33) + Đêm mùng rạng sáng 05/07/1885 pháI chủ chiến là Tôn Thất Thuyết chủ động công quân Pháp kinh thành Huế + Trước mạnh giặc ,nghĩa quân phảI rút quân lên vùng rừng núi Quảng Trị + Tại vùng vua Hàm Nghi Chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh Pháp - Biết tên số người lãnh đạo các khởi nghĩa lớn phong trào Cần Vương: Phạm Bành- ĐInh Công Tráng ( Khởi nghĩa Ba Đình ), Nguyễn Thiện Thuật ( BãI Sậy), Phan Đình Phùng ( Hương Khê) - Nêu tên số đường phố, trường học, liên đội TNTP,…ở địa phương mang tên nhân vật nói trên II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Lược đồ kinh thành Huế năm 1885, có các vị trí kinh thành Huế, đồn Mang Cá, toà Khâm sứ có - Bản đồ hành chính VN - Hình minh hoạ tronng SGK - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức: -Hát Kiểm tra bài cũ : - 2-3 HS lên bảng thực yêu cầu - GV gọi số HS lên bảng kiêm tra GV bài - Nghe - Nhận xét cho điểm HS 3.Bài : - Nghe và nêu để xác định vấn đề, sau GV giới thiệu bài cho HS đó tự đọc SGK và tìm câu trả lời cho HĐ1:Người đại diện phía chủ chiến các câu hỏi - GV nêu vấn đề: 1884, triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ thực dân pháp trên toàn đất nước + Quan lại nhà Nguyễn chia thành ta Sau hiệp ước này, tình hình nước ta có phái Chủ hoà và chủ chiến nét chính nào? Em hãy đọc SGK - Chủ hoà chủ trương thuyết phục và trả lời câu hỏi thực dân pháp H : Quan lại triều đình nhà Nguyễn có - Chủ chiến Đại diện là Tôn Thất thái độ thực dân Pháp Thuyết, cùng nhân dân tiếp tục chiến nào? đấu… + Không chịu khuất phục thực dân pháp - HS trả lời, HS lớp theo dõi và bổ sung ý kiến H : Nhân dân ta phản ứng nào trước việc triều đình kí hiệp ước với thực dân pháp? - GV nêu câu hỏi trên và gọi HS trả - Chia thành các nhóm nhỏ, lời trước lớp nhóm 4-6 HS, cùng thảo luận và ghi (34) - GV nhận xét câu trả lời HS sau đó nêu KL HĐ2: Nguyên nhân diễn biến và ý nghĩa phản cônng kinh thành Huế - GV chia HS thành cacù nhóm, yêu cầu thảo luận để trả lời các câu hỏi các câu trả lời vào phiếu + Tôn Thất Thuyết đã tích cực chuẩn bị để chống giặc Pháp Giặc Pháp lập mưu bắt ông không thành Trước uy hiếp kẻ thù ông định nổ súng trước để giành chủ công H :Nguyên nhân nào dẫn đến phản + Đêm mông 5-7 -1885, phản công kinh thành Huế? công bắt đầu tiếng nổ rầm trời cảu súng “ thần công” quân ta Tôn Thất Thuyết huy đã cônng và đồn Mạng Cá và toà Khâm sứ pháp…… H : Hãy thuật lại phản công kinh - nhóm HS cử đại diện báo cáo kết thành Huế diễn nào? Ai là người thảo luận lãnh đạo? Tinh thần phản công quân ta nào? Vì phản công thất bại? - GV tổ chức cho HS trình bày kết thảo luận trước lớp - GV nhận xét kết thảo luận HS HĐ3: Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương -GV yêu cầu HS trả lời: H : Sau phản công kinh thành Huế thất bại Tôn Thất Thuyết đã làm gì? Việc làm đó có ý nghĩa nào với phong trào chống Pháp nhân dân ta? - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, chia sẻ với các bạn nhóm thông tin, hình ảnh mình sưu tầm Hàm Nghi và chiếu Cần Vương - GV gọi HS trình bày kết thảo luận và yêu cầu HS các nhóm khác theo dõi, bổ sung ý kiến cần thiết - GV có thể giới thiêu thêm vua Hàm nghi - GV nêu câu hỏi H :Em hãy nêu tên các khởi nghĩa tiêu biểu hưởng ứng chiếu Cần Vương? - Đã đưa vua Hàm Nghi và đoàn tuỳ tùng lên vùng rừng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến Tại đây ông đã lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi chiếu Cần vương kể gọi nhân dân nước giúp vua -HS làm việc nhóm theo yêu cầu GV - HS trình bày kết chia sẻ kiến thức trước lớp + Phạm Bành, Đình Công Tráng (Ba đình- Thanh hoá) + Phan đình Phùng (Hương khê- hà tĩnh)……… (35) - GV tóm tắt nôi dung hoạt động Củng cố, dặn dò : - GV nhận xét tiết học, tuyên dương các HS, nhóm HS tích cực tham gia xây dựng bài, nhắc nhở các HS còn chưa cố gắng - Dặn HS nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: Tiết 4: Tiết 5: THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN I MỤC TIÊU: - Tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động để các em thấy ưu, nhược điểm thân , từ đó có hướng phấn đấu, sửa chữa - Tổng kết việc thực nội quy vào lớp học sinh - Rút kinh nghiệm công tác tuần qua và đề công tác tuần tới (tuần 3) II NỘI DUNG SINH HOẠT: Nhận xét, đánh giá các mặt hoạt động tuần: * Lớp trưởng nhận xét chung: - Đạo đức: trì nề nếp: chào hỏi người; nề nếp ra, vào lớp, ý thức tu dưỡng đạo đức thân, việc đón xuân… - Học tập: học bài và làm bài đầy đủ, ghi chép bài đúng quy định, ý thức xây dựng bài các tiết học - Các hoạt động Đội: trì và thực tốt các mặt hoạt động theo đúng quy định Đội đề * GV nhận xét đánh giá chung - Việc thực nội quy vào lớp học sinh - Kết việc chuẩn bị ôn tập thi học sinh khiếu Rút kinh nghiệm chung tuần- Đề công tác tuần tới: - Nhắc nhở HS rút kinh nghiệm nhược điểm mắc phải tuần và trì tốt các mặt hoạt động: Đạo đức, học tập và các hoạt động đội - Yêu cầu HS thực tốt với ý thức tự giác, nghiêm túc - GV giao nhiệm vụ cho cá nhân:Tổ trưởng, lớp phó, lớp trưởng giám sát các thành viên lớp thực tốt các mặt hoạt động - Kiểm tra sách học sinh Rút kinh nghiệm: (36) TUẦN Thứ hai ngày 10 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn : 8/09/2012 Ngày dạy : 10 /09 / 2012 Tiết 1: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TUẦN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TUẦN Tiết 2: TẬP ĐỌC NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : - Đọc lưu loát, toàn bài + Đọc đúng tên người, tên địa lí nước ngoài : Xa-da-côXa-xa-ki , Hi-rô-si-ma , Na-ga-da-ki.biết đọc diễn cảm bài văn -Hiểu ý chính bài: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, nói lên khát vọng sống , khát vọng hoà bình trẻ em toàn giới.(Trả lời các câu hỏi 1,2,3) - GD cho HS lòng yêu quê hương đất nước , yêu hoà bình ghét chiến tranh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV:đồ dùng dạy học :-Tranh minh hoạ bài đọc SGK -Bảng phụ viết sẵn đoạn văn luyện đọc 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Kiểm tra bài cũ: - Đọc bài “ Lòng dân “ ( phần ) - 2-3 HS lên bảng thực theo H : Nêu nội dung và ý nghĩa kịch ? yêu cầu GV - Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh 2.Bài : Giới thiệu bài HĐ : luyện đọc - Gọi 1-2 HS khá đọc toàn bài - HS khá đọc -GV chia đoạn - Đ1: Từ đầu đến đầu hàng - Đ2 Tiếp theo đến nguyên tử - Đ3 Tiếp theo đến 644 - Đ4: Còn lại -Gọi HS đọc nối tiếp toàn bài (Rèn HS -4 HS đọc nối tiếp toàn bài yếu) - GV nêu các từ khó : Xa-da-côXa-xa-ki , - HS luyện đọc từ khó (37) Hi-rô-si-ma , Na-ga-da-ki - Cho HS đọc đoạn nối tiếp l2 Y/c : -Tổ chức cho HS đọc nhóm -Gọi đại diện nhóm đọc trước lớp -NX,TD HĐ : Tìm hiểu bài - GV đọc toàn bài H: Xa-da-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử nào? - GV : Vào lúc chiến tranh kết thúc , Mỹ định ném bom nguyên tử chế tạo xuống nước Nhật để chứng tỏ sức mạnh nước Mỹ , hòng làm giới khiếp sợ trước loại vũ khí giết người hàng loạt này Các em đã thấy số liệu thống kê thảm hoạ mà bom nguyên tử gây H:Cô bé hi vọng kéo dài sống mình cách nào? -4 HS đọc nối tiếp toàn bài l2 – HS đọc chú giải -2HS cùng bàn đọc nhóm -Đại diện nhóm đọc trước lớp - HS theo dõi và đọc lướt toàn bài + Khi Mĩ lệnh ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản + Tin vào truyền thuyết nói gấp đủ nghìn sếu giấy treo quanh phòng thì H: Các bạn nhỏ đã làm gì để tỏ tình đáng kể khỏi bệnh với Xa-da-cô + Đã gấp sếu gửi tới tấp cho XaH: Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện da-cô vọng hoà bình? +Quyên góp tiền để xây dựng H: Nếu đứng trước tượng dài em tượng đài nhớ nạn nhân bị nói gì với Xa-da-cô? bom nguyên tử sát hại… + HS có thể phát biểu tự như: - Cho HS thảo luận tìm hiểu nội dung -Cái chết bạn nhắc nhở chúng bài tôi phải yêu hoà bình… * ý nghĩa`` : Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân , nói nên khát vọng HĐ : Đọc diễn cảm sống , khát vọng hoà bình tất - GV đưa bảng phụ đã chép trước đoạn văn trẻ em trên giới cần luyện lên và gạch chéo gạch dấu phẩy, gạch dấu chấm câu, gạch từ ngữ cần nhấn giọng - GV đọc trước đoạn cần luyện thêm lượt - Cho HS đọc theo nhóm bàn -Cho các cá nhân thi đọc - GV nhận xét và khen HS đọc hay -Nhiều HS luyện đọc đoạn -Các cá nhân thi đọc -Lớp nhận xét (38) Củng cố , dặn dò : - Gv nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà luyện đọc bài văn Tiết 3: TOÁN ÔN TẬP VÀ BỔ XUNG VỀ GIẢI TOÁN I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Biết dạng quan hệ tỉ lệ (đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng gấp lên nhiêu lần) - Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này hai cách “Rút đơn vị ” “tìm tỉ số” II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP : 1,GV:đồ dùng dạy học:- Bảng phụ ghi các bài toán hướng dẫn 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (39) Hoạt động giáo viên Bài cũ : - Gọi HS lên làm bài tập - Nhận xét chung Bài : - GTB HĐ1: Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ - Nêu ví dụ SGK - Treo bảng phụ để ghi kết vào - Gọi HS lên bảng điền vào bảng Thời gian giờ Quãng đường 4õ km km 12 km Hoạt động học sinh - Nêu: - 1HS lên bảng làm bài - Quan sát - 1HS lên bảng thực +Khi tăng thời gian lên gấp (3) lần thì quãng đường tăng H : Khi tăng thời gian thì quang đường thay lên gấp (3) lần đổi nào? - lần (Chỉ vào gợi ý cần) - Từ tăng lên thì thời gian tăng - 2lần bao nhiêu lần? - Quãng đường tương ứng tăng bao nhiêu … lần? + Khi thời gian tăng lên bao … - Hãy nêu nhận xét mối quan hệ hai nhiêu lần thì quãng đường tăng lên nhiêu lần đại lượng -Chốt : - 1-2HS nhắc lại HĐ 2: Hình thành phương pháp giải toán * Nêu bài toán SGK.( bảng phụ ) H : Muốn biết ô tô bao nhiêu km,trước hết ta phải biết điều (40) Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Tiết 4: THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) Tiết 5: ĐẠO ĐỨC CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (tiết 2) I MỤC TIÊU : - Biết nào là có trách nhiệm việc làm mình -Kihi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa - Biết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng mình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV:đồ dùng dạy học -Một vài mẫu chuyện người có trách nhiệm công việc dũnh cảm nhận lõi và sửa lỗi -Bài tập viết vào bảng phụ -Thẻ bày tỏ ý kiến 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi - 2-3 HS lên bảng trả lời câu hỏi H : Khi làm việc không đúng em cần -HS trả lời có thái độ nào ? H : Có nên trốn tránh trách nhiệm đổi lỗi cho người khác không ? * Nhận xét chung -HS nhận xét 2.Bài : GTB HĐ1:Xử lí tình ( BT 3) MT:HS biết lựa chọn cách giải phù hợp tình * Thảo luận cách đóng vai các tình * Yêu cầu thảo luận đóng vai theo vai các nhóm đã chuẩn bị tuần trước -Lần lượt các nhóm lên trình bày -Cho các nhóm trình bày trình bày theo các tình đã chuẩn bị tình -Theo dõi nhận xét bổ sung -Yêu cầu các nhóm khác nhận xét bổ sung * Nhận xét chung rút kết luận : Mỗi tình có nhiều cách giải Người (41) có trách nhiệm phải chọn cách giải nào thể rõ trách nhiệm mình và phùø hợp với hoàn cảnh HĐ2:Tự liên hệ thân MT:Mỗi HS có thể tự liên hệ, kể việc làm mình ( dù nhỏ )và rút bài học H : Qua bài học em rút điều gì ? * Liên hệ nhóm đóng vai và rút bài học cho thân - 3,4 HS nhắc lại kết luận * Cần phải suy nghĩ trước giải vấn đề, cần tìm cách giải tốt * Mỗi HS tự nhớ việc làm * Gợi ý để HS, nhớ lại việc làm mình, nêu và trao đổi cùng bạn mình dù nhỏ, và tự rút kết luận bài học - HS nhớ lại và nêu -Việc làm đó có trách nhiệm thiếu * Nêu thời gian và hoàn cảnh có trách nhiệm thực em H : Chuyện xẩy nào và lúc đó em đã - Nêu theo ý kiến thân làm gì ? H : Bây nghĩ lại em thấy nào ? + Thảo luận cặp đôi và trao đổi * Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trao đổi cùng bạn câu chuyện mình - HS trao đổi cùng nhau, rút tình - Yêu cầu HS trình bày trước lớp cần ghi nhớ, nêu cách giải - Gợi ý để HS rút bài học tình * Nhận xét chung, rút kết luận : - Yêu cầu đại diện nhóm lên +Khi giải công việc hay tình trình bày cách có trách nhiệm, chúng ta thấy vui - Nhận xét các nhóm và thản Ngược lại, làm việc - Nêu người nào là người thiếu trách nhiệm, dù không biết, tự có trách nhiệm chúng ta thấy áy náy lòng - Nêu người nào là người + Người có trách nhiệm là người làm thiếu trách nhiệm việc gì suy nghĩ cẩn thận nhằm mục đích tốt đẹp và với cách thức phù hợp ; làm hỏng việc có lỗi, họ dám nhận trách nhiệm và sẵn sàng làm lại cho tốt 3.Củng cố, dặn dò: * Yêu cầu HS đọc lại ghi nhớ * Nhận xét tiết học *Yêu cầu HS liên hệ thực tế tuần Rút kinh nghiệm: …………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… Thứ ba ngày 11 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn :8/09/2012 (42) Ngày dạy : 11 / 09 / 2012 Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này hai cách “Rút đơn vị ” “tìm tỉ số” II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: 1,GV:đồ dùng dạy học 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên 1.Bài cũ : Gọi HS lên bảng làm bài 2/ 19 -Chấm số HS -Nhận xét chung 2.Bài : GTB Hướng dẫn HS làm các bài tập SGK Bài -Gọi HS đọc bài toán -H : Bài toán cho biết gì ? Hỏi gì ? Nêu đề toán HD giúp HS tóm tắt Hoạt động học sinh -1HS lên bảng làm bài -Nhận xét bài làm trên bảng -Nhắc lại tên bài học - HS đọc bài toán – phân tích và tóm tắt Tóm tắt : 12 vở: 24000 đồng 30 vở: ……… đồng? +Rút đơn vị -1HS lên bảng giải, lớp giải vào Bài giải H : Với bài toán em giải cách Giá tiền là nào? 24000: 12=2000(đồng) Số tiền mua 30 2000x 30 = 60000 (đồng ) Đáp số: 60000đồng -Nhận xét bài làm trên bảng -1HS đọc đề bài và tóm tắt +Tìm tỉ số -Nhận xét cho điểm -1HS lên bảng giải -Lớp giải vào Bài Bài giải -Y/c HS đọc đề bài và hướng dẫn 24 bút chì với bút chì giảm số lần là tương tự bài 24 : = (lần) H : Với bài toán này em giải Số tiền mua bút chì là cách nào? 30000 : = 10 000(đ) Đáp số: 10 000 đồng -Nhận xét bài làm trên bảng *Chú ý: Số bút chì giảm lần thì số tiền mua giảm -1HS đọc đề bài toán nhiêu lần -Nêu: (43) -Rút đơn vị :1ô tô chở bao nhiêu HS -Nêu: -Nhận xét cho điểm Bài -1HS lên bảng giải, lớp giải vào -Gọi HS nêu bài toán -Bài toán cho biết gì? Bài giải -Bài toán hỏi gì? Số HS trên xe ô tô là H : Bài toán này giải cách 120 : = 40 (học sinh) nào? Số xe ô tô chở HS là H : Đơn vị bài toán này là gì? 160 : 40 = (xe) H :Hai đại lượng quan hệ tỉ lệ đây Đáp số : xe là gì? - Nhận xét bài làm trên bảng Tóm tắt : xe : 120 - HS nờu bài toán – chữa bài HS Số tiền công ngày là ? xe : 160 72000 : = 36000 (đồng) HS Số tiỊn công ngày là 36000 x = 180000 (đồng) đ/s : 180000 ( đồng) -Nhận xét cho điểm Bài -Yêu cầu thực tương tự bài H : Em hãy nêu lại các cách giải bài học này? - Cho HS làm vào – Gọi HS lên bảng chữa bài H : Em hiều cụm từ “ với mức trả công “ là ntn ? - Chấm số bài HS – Nhận xét - Làm các bài tập bài Củng cố , dặn dò : H : Nêu các bước giải loại toán tỷ lệ tập Rút kinh nghiệm: ( Thuận ) ? ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ TRÁI NGHĨA I MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU: (44) - Hiểu nào là từ trái nghĩa, tác dụng từ trái nghĩa đặt cạnh nhau(Ndghi nhớ) - nhận biết cặp từ trái nghiã các thành ngữ,tục ngữ (BT1);biết tìm từ tráI nghĩa với từ cho trước(BT2,BT3) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phô tô vài trang Từ điển tiếng việt - 3,4 tờ phiếu khổ to III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Kiểm tra bài cũ : - Gọi HS đọc lại đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp vật dựa theo ý , khổ thơ bài Sắc màu em yêu – BT3 - Nhận xét ghi điểm Bài : Giới thiệu bài HĐ1: Nhận xét *Hướng dẫn HS làm bài - Cho HS đọc yêu cầu BT1 - GV nêu nghĩa từ phi nghĩa và từ chính nghĩa từ điển + Phi nghĩa: Trái với đạo lí chiến tranh phi nghĩa là chiến tranh có mục đích xấu xa… + Chính nghĩa: Đúng với đạo lí… H: So sánh nghĩa từ phi nghĩa và từ chính nghĩa ? * Hướng dẫn HS làm bài - Cho HS làm bài - Cho HS trình bày kết bài làm - GV nhận xét và chốt lại kết đúng - Những từ trái nghĩa câu Sống –chết Vinh - nhục - GV chốt lại: ngưới Việt Nam có quan niệm sống cao đẹp… HĐ : Ghi nhớ -Cho HS đọc lại phần ghi nhớ SGK -Cho HS tìm VD HĐ : Luyện tập Bài -Cho HS đọc yêu cầu BT1 Hoạt động học sinh - 2-3 HS lên bảng thực - HS đọc to lớp lắng nghe + Từ phi nghĩa và từ chính nghĩa là từ trái ngược Đó là từ trái nghĩa - HS làm bài cá nhân - Một số cá nhân trình bày - Lớp nhận xét - HS xác định yêu cầu bài và làm vào - HS lên bảng làm a) đục / b) đen / sáng c) rách / lành ; trên / (45) -GV giao việc: Các em tìm các cặp trái nghĩa các câu a, b, c -Cho HS làm bài -Cho HS trình bày kết -GV nhận xét và chốt lại các cặp trái nghĩa Bài ( tổ chức bài ) -Cho HS đọc yêu cầu BT2 -GV giao việc : HS tìm và điền vào ô trống các từ trái nghĩa với từ in đậm - Nhận xét – chữa bài -1 HS đọc to, lớp đọc theo - HS lên bảng làm – lớp làm vào a) Hẹp nhà rộng bụng b) Xấu người đẹp nết c ) Trên kính nhường - HS nêu - HS làm theo nhóm bàn Bài - nhóm lên bảng trình bày H : Nêu yêu cầu bài ? - Một vài HS phát biểu ý kiến các -Cho HS làm bài GV dán lên bảng lớp cặp từ trái nghĩa tờ phiếu đã chuẩn bị trước - Lớp nhận xét -Cho HS trình bày kết -GV chốt lại lời giải đúng Các từ trái nghĩa với từ đã cho là a) Hoà bình / chiến tranh, xung đột…… b) Thương yêu / căm ghét , căm giận , - HS đọc yêu cầu đề bài căm hờn … c) Đoàn kết / chia rẽ , bè phái , xung - Mỗi HS chọn cặp từ trái nghĩa và khắc … đặt câu d) Giừ gìn / phá hoại , phá phách , huỷ - Một số HS nói câu mình đặt hoại …… - Lớp nhận xét Bài - GV giao việc : Các em chọn cặp từ trái nghĩa BT3 - Đặt câu câu chứa từ cặp từ trái nghĩa vừa chọn - Cho HS làm bài - Cho HS trình bày - GV nhận xét và khen HS đặt câu hay Củng cố , dặn dò : - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà giải nghĩa các từ BT2 - Dặn HS nhà chuẩn bị trước bài học tiết tới Rút kinh nghiệm: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (46) Tiết 3: KHOA HỌC TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ I MỤC TIÊU: Giúp HS : nêu các giai đoạn phát triển cửa người từ tuổi vị thành niên đến tuổi già II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1,GV:đồ dùng dạy học : - Thông tin hình 16,17 SGK - Sưu tầm tranh ảnh người lớn các lứa tuổi khác và làm các nghề khác 2,HS: dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên 1.Kiểm tra bài cũ: * Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi H : Nêu nét đặc trưng tuổi dậy thì ? -Nhận xét tổng kết 2.Bài : GTB HĐ1:Làm việc với SGK MT:HS nêu số đặc điểm chung tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già Hoạt động học sinh * HS lên bảng trả lời câu hỏi - HS nêu - HS nhận xét * Đọc sách GK và trả lời câu hỏi * Giao nhiệm vụ và HD : đọc các thông tin - Thảo luận theo nhóm trước 16,17,SGK thảo luận theo nhóm đặc điểm trình bày kết bật giai đoận lứa tuổi Thư kí ghi ý kiến: Giai đoạn Đ ặc điểm bật Tuổi vị thành niên Tuổi trưởng thành Tuổi già - Yêu cầu các nhốm treo sản phẩm nhận xét - Nhận xét , chốt ý chung - Liên hệ cho HS cần ăn uống luyện tập lứa tuổi cho phù hợp HĐ2:Cung cấp thêm kiến thức cho HS MT: HS biết thêm các giai đoạn tuổi vị thành niên và tuổi già * HD cho HS hiểu các giai đoạn: - Tuổi vị thành niên chia thành giai đoạn : + Giai đoạn đầu : 10-13 tuổi * Đặc điểm bật: - Tuổi vị thành niên: Chuyển từ trẻ sang người lớn,… - Tuổi trưởng thành : Đánh dấu phát triển mặt sinh học và xã hội - Tuổi già : Cơ thể yếu dần, các phận thể suy yếu dần,… - Nêu các giai đoạn tuổi già : + Người cao tuổi : 60-74 tuổi + Người già : 75 -90 tuổi + Người già sống lâu : Trên 90 tuổi (47) + Giai đoạn : 14-16 tuổi + Giai đoạn cuối 17-19 tuổi HĐ3:Trò chơi ( ? họ giai đoạn * Quan sát tramh ảmh nào đời MT:Củng cố cho HS biết tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già Xác định -T hảo luận nhóm và trả lời câu hỏi thân vào tuổi nào * Cho HS xem các tranh ảnh GV đã chuẩn Nhóm trưởng điều khiển các nhóm bị : nam nữ , trai gái đủ các lứa tuổi , các * Đại diện các nhóm lên trình bày nghành nghề khác - Chia lớp thành nhóm , nhóm búc - Liên hệ thân giai đoạn tranh nêu các giai đoạn các giai đoạn nào đời và các đặc điểm giai đoạn đó - Nêu các chế độ ăn uống , luyện tập - Yêu cầu các nhóm lên trình bày cho phù hợp với giai đoạn phát triển * GV chốt ý - Rút kết luận H : Bạn giai đoạn nào - Nêu lại ND đời ? - Liên hệ việc thân đã H : Biết dang giai đoạn nào làm đời có lợi gì ? * Liên hệ thực tế thân KL: Chúng ta giai đoạn giai Đọc lại ND bài đoạn nào đời giúp chúng ta hình dung phát triển mặt thể … Từø đó chúng ta hiểu và làm chủ thân , tránh đựoc sai lầm không đáng có Củng cố , dặn dò: * Nêu lại nội dung bài học - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: ……………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 4: ĐỊA LÝ SÔNG NGÒI I MỤC TIÊU: - Học xong bài này học sinh nắm + vị trí giới hạn sông ngòi Việt Nam-nắm sơ lược vềmối quan hệ khí hậu ví sông ngòi ,biết thuận lợi vị trí sông ngòi đời sống nd ta II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV:đồ dùng dạy học: đồ ,lược đồ sông ngòi , khung tương tự hình 1sgk 2,HS dụng cụ học tập (48) III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1-Kiểm tra bài cũ Vì nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ? 2-giới thiệu bài 3-Dạy học bài Hoạt động giáo viên 1_nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc và sông có nhiều phù xa gv treo lược đồ sông ngòi -nhận xét xem sông ngòi nước ta nhiều hây ít ? -chỉ trên lược đồ hình và trên số sông nước ta ? -ở miền bắc Trung Nam có sông nào ? ?vì sông miền trung thường ngắn và dốc 2-sôngngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa -yêu cầu hs hoàn thành bảng sau thời gian lượng nước Mùa mưa Mùa khô 3-Vai trò sông *Hoạt động ?nêu vai trò sông ngòi ?hs lên bảng đồ +Vị trí đồng lớn +Vị trí nhà máy thủy điện *Hoạt động Trò chơi -hs đọc phần ghi nhớ ảnh hưởng tới đời sông và sản xuất Hoạt động học sinh -thảo luận nhóm làm việc cá nhân -hs qs lượcđồ h1 hs trả lời ?nước ta có nhiều sông -MBắc sông Hồng sôngThái Bình ,sông Đà -mTr;sông Cả ,sông Mã -MN sông Tiền sông Hậu sông Đồng Nai -sông ngòi miền trung thường nhắn và dốcvì miền trung hẹp ngang -hs thảo luận nhóm hstrình bày kết -nhóm khác nhận xét *làm việc lớp -vai trò sông + +bồi đắp nên nhiều đồng +cung cấp nước +là ngồn thủy điện đường giao thông +cung cấp nhiều tôm cá -2đồng lớn +đồng Bắc phù sa sông Hồng +đồng Nam phù sa sông Tiền và sông Hậu HS nh¾c l¹i néi dung tiÕt häc 4, Củng cố, dặn dò - Gv nhận xét học nhắc Hschuẩn bị cho tiết sau Rút kinh nghiệm: …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (49) Tiết 5: ÂM NHẠC (GV chuyên soạn giảng) Thứ tư ngày 12 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn :8/09/2012 Ngày dạy : 12 / 09 / 2012 Tiết 1: TẬP ĐỌC BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT I MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU: -Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng tự hào, vui tươi - Hiểu nội dung,ý nghĩa bài thơ:Mọi người hãy sống vì hoà bình,chống chiến tranh,bảo vệ quyền bình đẳng các dân tộc.(trả lời các câu hỏi SGK ;Học thuộc1,2 khổ thơ ) Học thuộc ít khổ thơ II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: 1,GV:đồ dùng dạy học :-Tranh minh hoạ bài đọc SGK -Bảng phụ để ghi câu cần luyện đọc 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Kiểm tra bài cũ : -2-3 HS lên bảng thực theo yêu - Đọc bài Những sếu giấy và cầu GV trả lời câu hỏi SGK -Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh -Nghe Bài : Giới thiệu bài HĐ1 : Luyện đọc -Lớp đọc thầm - HS đọc phần chú - Gọi -2 HS khá đọc bài giải - Gọi 3-4 em đọc nối tiếp bài thơ -3-4 Hs đọc nối tiếp – lớp theo dõi - Cho HS phát bạn đọc sai từ và nxét y/c HS đọc phát âm lại - HS luyện phát âm từ khó -Cho HS đọc khổ nối tiếp Với y/c : - HS đọc nối tiếp – HS khác theo dõi +Cần đọc với giọng sôi nổi, tha thiết -HS nối tiếp đọc khổ đọc lượt +Ngắt nhịp: khổ 1và chủ yếu ngắt nhịp ¾.Khổ chú ý câu thứ ngắt nhịp 4/4 +Nhấn giọng từ ngữ: Của chúng mình, bóng… HĐ2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài - HS lắng nghe - GV đọc diễn cảm bài thơ -HS đọc lướt bài thơ - Cho HS đọc lướt toàn bài +Trái đất giống bóng xanh bay H:Hình ảnh trái đất có gì đẹp? bâù trời xanh ; có tiếng chim bồ (50) H: Hiểu câu thơ cuối khổ thơ nói gì? ( Màu hoa nào quý , thơm ! ) ? ( Màu hoa nào quý , thơm ! ) ý nói gì ? H:Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho trái đất? GV: Bài thơ muốn nói với em điều gì? - Cho HS thảo luận tìm đại ý bài thơ HĐ3 : Đọc diễn cảm – Đọc thuộc lòng - Cho HS đọc diễn cảm khổ thơ, bài thơ - GV đưa bảng phụ đã chép trước khổ thơ cần luyện đọc lên… - Cho HS đọc khổ thơ luyện - GV lưu ý: Các em có thể học thuộc lòng lớp bài khổ Về nhà các em tiếp tục HTL - GV nhận xét và khen học sinh đọc hay thuộc lòng tốt câu , cánh chim hải âu vờn sóng biển -HS đọc thầm khổ +Mỗi loài hoa có vẻ đẹp riêng loài hoa nào quý, thơm Cũng trẻ em trên giới dù khác màu da bình đẳng , đáng quý đáng yêu +Chống chiến tranh, chống bom nguyên tử, bom hạt nhân Chỉ có hoà bình, tiếng hát mang laị bình yên -HS có thể trả lời: +Trái đất là tất trẻ em +Phải chống chiến tranh ý nghÜa : Toàn giới đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ sống bình yên và quyền bình đẳng các dân tộc trên trái đất -Mỗi HS đọc diễn cảm khổ thơ sau đoc vài em đọc bài - Một số HS đọc khổ thơ - HS thi đọc diễn cảm - HS đọc thuộc lòng - Một số hướng dẫn đọc thuộc lòng trước lớp - Lớp nhận xét Củng cố , dặn dò : - Cho HS hát bài Trái đất này chúng em - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà tiếp tục HTL bài thơ - Dặn HS đọc trước bài Một chuyên gia máy xúc Rút kinh nghiệm:………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 2: TOÁN ÔN TẬP VÀ BỔ XUNG VỀ (51) GIẢI TOÁN (tiếp theo) I MỤC TIÊU: - Biết dạng quan hệ tỉ lệ (đại lượng tỉ lệ này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng gấp lên nhiêu lần ) - Biết giảI toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này hai cách”Rút đơn vị” “Tìm tỉ số” II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: - Bảng phụ kẻ sẵn ví dụ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (52) Củng dặncủa giáo viên Hoạtcố, động dò : Bài cũ : -Gọi HS làm bài tập Nêu tên các đại lượng bài có quan hệ rỉ lệ với -Nêu các cách có thể để giải bài tập toán quan hệ tỉ lệ đã học -Nhận xét chung 2.Bài : GTB HĐ1: Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ t ỉ lệ -Nêu bài toán SGK -Với số gạo đã cho không đổi là 100kg, nhìn vào bảng, em có nhận xét gì mối quan hệ hai đại lượng số kg gạo bao và số bao? -Gọi HS nhắc lại nhận xét HĐ2: Giới thiệu bài toán và cách giải - GV đọc và ghi bài toán lên bảng -Yêu cầu HS đọc đề bài -HD HS phân tích đề và ghi tóm tắt lên bảng -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? H : Muốn đắp xong nhà ngày thì cần bao nhiêu người? Ta làm nào? (Đây là bước rút đơn vị) H :Muốn đắp xong nhà đó ngày thì cần số người là bao nhiêu? - GV trình bày bài giải SGK H : Bài toán còn cách giải nào khác không? Hoạt động học sinh -1 HS lên bảng làm bài vài nêu -Nối tiếp nêu: -Nhận xét bổ sung -Nghe Số kg bao Số bao 5kg 10kg 20kg 20 10 bao bao bao -Khi số gạo bao tăng lên bao nhiêu lần thì số bao gạo giảm nhiêu lần -Số kg gạo bao tăng lên 5kg đến 20 kg tăng lên lần, thì số gạo giảm lần -Một số HS nhắc lại -1HS đọc đề bài Trả lời -Đắp nhà : ngày : 12 người ngày : … người? +Từ ngày rút xuống còn ngày tức số ngày giảm : = lần thì số người phải tăng lên gấp lần Cụ thể là: 12 x = 24 (n) +Từ 1ngày tăng lên 4ngày tức là số ngày tăng lên : = (lần) thì số người giảm lần Số người cần là 24 : = (người) -HS tự nêu cách làm -Nêu: … -Quan sát -1HS đọc đề bài 7ngày : 10 người 5ngày : … người? -Giá trị đại lượng này tăng lên thì đại (53) -Nhắc HS nhà làm bài tập Rút kinh nghiệm: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 3: KỂ CHUYỆN TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Dựa vào lời kể GV và hình ảnh minh hoạ SGK, và lời thuyết minh ,kể lại câu chuyện rõ ràng ngắn gọn , rõ các chi tiết truyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động dũng cảm người lính Mỹ có lương tri đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ quân đội Mỹ chiến tranh xâm lược Việt Nam II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV:đồ dùng dạy học: - Các hình ảnh minh hoạ phim SGK 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Kiểm tra bài cũ: H : Em hãy kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương , đất nước mà em biết ? - Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Bài : Giới thiệu bài *HĐ1: GV kể lần - Chú ý giọng kể - Đ1: kể với giọng chậm rãi, trầm lắng - Đ2: kể với giọng nhanh hơn, thể căm hờn, nhấn giọng từ ngữ tả tội ác Lính Mỹ - Đ3: Kể với giọng hôì hộp - Đ4: Kể với giọng trần thuật - Đ5; Kể với gọng tự nhiên *HĐ2 : GV kể lần kết hợp ghi tên các nhân vật lên bảng và kể theo tranh - Mai-cơ; Cựu chiến binh Mĩ - Tôm-xôn: Chỉ huy đội bay Hoạt động học sinh - 2-3 HS lên bảng thực theo yêu cầu GV - Nghe - HS nhìn lên bảng nhìn SGK ảnh và đọc lời thuyết minh ảnh (54) … + GV kể đoạn - GV đưa ảnh lên bảng cho HS quan sát SGK và giới thiệu: Đây là cựu chiến binh Mĩ Mai-cơ, ông trở lại Việt Nam với mong ước đánh đàn cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất Mĩ Lai + GV kể đoạn - GV đưa ảnh lên bảng: Đây là ảnh nhà khoa học báo Mĩ tên là rô-nan… + GV kể đoạn - GV kể đoạn xong thì đưa ảnh lên giới thiệu nội dung tranh thể Đây là ảnh từ liệu chụp… + GV kể đoạn 4: - Khi kể xong đoạn GV dán ảnh và ảnh lên bảng Ảnh 4: Hai lính Mĩ dìu anh lính da đen Ha-Bớt… Ảnh 5: Ảnh chụp nhà báo mĩ tố cáo vụ thảm sát Mĩ lai trước công luận + GV kể đoạn - Khi kể xong, GV giới thiệu ảnh 6,7 sau 30 năm… *HĐ : Hướng dẫn HS kể chuyện + Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu đề - Cho HS đọc yêu cầu bài - GV lưu ý kể các em cần dựa vào lời thuyết minh cho cảnh và dựa vào nội dung câu chuyện thầy kể + Cho HS kể chuyện - Cho HS kể đoạn - Cho HS thi kể - GV nhận xét và khen học sinh kể đúng, kể hay - GV nêu câu hỏi cho học sinh đặt câu hỏi HĐ4 : Trao đổi ý nghĩa truyện - HS quan sát ảnh - HS lắng nghe và quan sát tranh - HS lắng nghe và quan sát tranh - HS đọc to - lớp lắng nghe -Một số HS kể chuyện có thể em kể đoạn đoạn - 2-3 Hs lên thi kể - Lớp nhận xét - HS có thể trả lời (55) H: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Củng cố , dặn dò: - GV nhận xét tiết học, cho lớp bình chọn HS kể chuyện hay nhất… - Yêu cầu HS nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe, chuẩn bị cho tiết kể chuyện tuần Rút kinh nghiệm: …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 4: CHÍNH TẢ (NGHE- VIẾT) ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Nghe - viết đúng chính tả bài Anh đội Cụ Hồ gốc Bỉ.trình bày đúng hình thức bài văn xuôi - nắm mô hình cấu tạo vần và quy tắc ghi dấu tiếng có ia,iê (BT 1,BT2) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV:đồ dùng dạy học: -Bút dạ-phiếu phô tô sẵn mô hình cấu tạo tiếng 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ : HS viết vần các tiếng chúng-tôi-mong-thế- -2-3 HS lên bảng thực giới-này-mãi-mãi-hoà-bình vàomô hình cấu tạo theo yêu cầu GV, vần ; sau đó nói rõ vị trí đặt dấu tiếng - Nhận xét – ghi điểm Bài : Giới thiệu bài HĐ : Hướng dẫn HS nghe – viết -Nghe và theo dõi bài chính tả -GV đọc bài chính tả lượt SGK -HS luyện viết từ khó -HD cho HS luyện viết chữ dễ viết sai: Phrăng-đơ Bô-en… -Gấp sách giáo khoa lại nghe -GV đọc câu phận ngắn GV đọc câu Mỗi câu, đọc 2,3 lượt -HS soát lỗi => tự chữa lỗi -GV đọc lại bài lần -HS đổi tập cho sửa lỗi -GV chấm 5-7 bài -GV nhận xét HĐ : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả -HS đọc to lớp lắng nghe (56) *Cho HS đọc yêu cầu BT1 -HS làm bài cá nhân ,2 HS -GV giao việc: Các em kẻ mô hình cấu tạo.Ghi lên làm trên mô hình và trình vần tiếng nghĩa và tiếng chiến vào mô hình bày sư giống và khác… Chỉ tiếng nghĩa và tiếng chiến có gì giống và khác -Cho HS làm bài dán phiếu đã kẻ sẵn mô hình lên bảng lớp -Sự giống tiếng là: âm chính tiếng là nguyên âm đôi ia, iê -Sự khác là: tiếng nghĩa không có âm cuối, tiếng chiến có âm cuối -1 HS đọc to lớp nghe *Cho HS đọc yêu cầu BT2 -HS nhận việc -GV giao việc :Các em quan sát mô hình.Nêu quy tacé ghi dấu tiếng nghĩa và tiếng chiến -Cho HS làm bài -HS làm bài cá nhân -Cho HS trình bày bài làm -Một số HS phát biểu =>GV nhận xét và chốt lại -Lớp nhận xét +Trong tiếng nghĩa (không có âm cuối ) nên dấu -1 Số HS nêu ví dụ ghi trên chữ cái đứng trước nguyên âm đôi +Trong tiếng chiến (có âm cuối ) : đặt dấu chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi -GV có thể cho HS tìm thêm số VD cho quy tắc trên Củng cố ,dặn dò: GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS ghi nhớ quy tắc đánh dấu tiếng, làm vào BT2 -Dặn HS chuẩn bị cho bài học sau Rút kinh nghiệm: …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 5: KỸ THUẬT THÊU DẤU NHÂN (tiết 2) I MỤC TIÊU: -Biết cách thêu dấu nhân -Thêu các mũi thêu dấu nhân -Các mũi thêu tương đối -Thêu ít dấu nhân.Đường thêu có thể bị dúm -Yêu thích, tự hào với sản phẩm làm (57) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu thêu dấu nhân - Một số sản phẩm thêu trang trí mũi thêu dấu nhân - Vật liệu và dụng cụ cần thiết + Một mảnh vải trắng màu, kích thước 35 cm x 35cm + Kim khâu len + Phấn màu, thước kẻ, kéo, khung thêu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng HS Bài mới: a-Giới thiệu bài: -Cho HS nhắc lại các kiểu thêu -Giới thiệu và nêu mục đích tiết học b-Hoạt động 1: Ôn lại các thao tác kĩ thuật GV hướng dẫn HS ôn lại các thao tác kĩ thuật: -Nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu mũi thêu dấu nhân? -Nêu các thao tác bắt đầu thêu, thêu mũi 1, 2? -Em hãy nêu và thực các thao tác kết thúc đường thêu? -Yêu cầu HS nhắc lại cách thêu dấu nhân -HS khác nhận xét, bổ sung -GV nhận xét và hệ thống lại cách thêu dấu nhân c-Hoạt động 2: HS thực hành -GV mời HS nêu các yêu cầu sản phẩm -GV nêu thời gian thực hành -HS thực hành thêu dấu nhân ( Cá nhân theo nhóm) -GV quan sát, uốn nắn cho HS còn lúng túng Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét học -Nhắc HS nhà học bài và chuẩn bị bài để tiết sau tiếp tục thực hành -HS nêu và thực -HS nhắc lại cách thêu dấu nhân -HS nêu -HS thực hành thêu dấu nhân Lắng nghe Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 13 tháng 09 năm 2012 (58) Ngày soạn : 8/09/2012 Ngày dạy : 13 / 09 /2012 Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này hai cách “Rút đơn vị ” “tìm tỉ số” II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV:đồ dùng dạy học 2,HS dụng cụ học tập III MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên 1, Bài cũ Gọi HS chữa bài tâp1 tiết trước Gv nhận xét chữa bài 2, Bài Gv giới thiệu bài Bài gọi HS đọc bài toán Hoạt động học sinh HS chữa bài HS đọc đề toán phân tích bài toán, tóm tắt nêu cách giải chữa bài Giải GVphân tích bài toán ,gọi HS chữa bài 3000 đồng gấp 1500 đồng số lần là 3000 : 1500 = 2(lần) 1500 đồng /1quyển mua số là 25 x = 50 (quyển) GVnhận xét chữa bài, khuyến khích HS Đáp số:50 (quyển) làm cách Bài gọi HS đọc bài toán HS đọc đề toán phân tích bài toán GVphân tích bài toán ,gọi HS chữa bài ,tóm tắt nêu cách giải chữa bài Giải Tổng thu nhập gia đình 800000 x3 =2400000(đồng) Bình quân thu nhập người là 2400000 : = 600000 (đồng) Thu nhập bình quân 1người giảm là 800000 – 600000 = 200000 (đồng) GVnhận xét chữa bài, khuyến khích HS Đ/S :200000(đồng) làm cách Học sinh nhắc lại nội dungtiết học Củng cố, dặn dò Gọi HS nhắc lại nội dung tiết học GVnhận xết tiết học nhắc HS chuẩn bị cho tiết sau Rút kinh nghiệm: ………………………………………… (59) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 2: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU: - Lập dàn ý cho bài văn tả ngôi trường đủ phần:mở bài ,thân bài ,kết bài; biết lựa chọn nét bật đẻ tả ngôi trường - Dựa vào dàn ý viết đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh,xắp xếp các chi tiết hợp lí II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV:đồ dùng dạy học - Những ghi chép HS quan sát cảnh trường học - Bút và tờ phiếu khổ to 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ : H : Em hãy trình bày kết đã quan - 2-3 HS nêu sát cảnh trường học ? -Nhận xét đánh giá cho điểm học sinh Bài : Giới thiệu bài HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài -Cho HS đọc yêu cầu BT -1 HS đọc to lớp lắng nghe -GV giao việc +Các em xem lại lượt các ý đã ghi chép quan sát trường học +Các em xếp các ý đó thành dàn ý chi tiết -3 HS đọc trước lớp -Cho số HS trình bày điều đã quan sát -HS làm việc cá nhân, HS làm vào -Cho HS làm việc phiếu… -3 HS làm vào phiếu lên dán bài làm lên -Cho HS trình bày kết bảng -Lớp nhận xét và bổ sung -GV nhận xét và bổ sung ý để có dàn bài hoàn chỉnh HĐ2: Cho HS làm bài -1 HS đọc to, lớp lắng nghe -Cho HS đọc yêu cầu BT2 -GV giao việc -HS chọn đoạn dàn bài +Các em chọn phần dàn bài vừa làm (60) +Chuyển phần dàn bài vừa chọn thành đoạn văn hoàn chỉnh -GV lưu ý: Các em nên chọn phần thân bài -Cho HS viết -HS làm việc cá nhân Mỗi em viết đoạn văn hoàn chỉnh -Một số em đọc đoạn văn mình -Lớp nhận xét -Cho HS trình bày kết -Gv nhận xét và khen học sinh viết văn hay Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà chuẩn bị cho tiết kiểm tra viết tới việc xem lại các tiết TLV tả cảnh đã học Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 3: KHOA HỌC VỆ SINH Ở TUỔI DẬY THÌ I MỤC TIÊU: + Nêu việc nên và không nên làm đểû giữ vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì + Từ chối sử dụng rượu, bia ,thuốc lá, ma tuý II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV:đồ dùng dạy học- Hình 18 , 19 SGK -Các phiếu ghi số thông tin việc nên làm để bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì - phiéu trình bày kết 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bài cũ : * Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi * HS lên bảng H : Nêu các giai đoạn phát triển - 2HS trả lời câu hỏi thể người ? H : Nêu chế độ ăn uống thân cho phù hợp với quá trình phát triển - Nhận xét thân ? -Nhận xét chung 2.Bài : * Lắng nghe * Giảng và nêu vấn đề : Ở tuổi dậy thì, các tuyến mồ hôi và tuyến dầu da hoạt động (61) mạnh Có thể gây mùi hôi khó chịu, mụi trứng cá Vậy tuổi này, chunùg ta nên làm gì để giữ cho thể luôn sễ, thơm tho và tránh mụn trứng cá HĐ1: Động não MT: HS nêu việc nên làm để giữ vệ sinh thể tuổi dậy thì - Cho HS thảo luận cá nhân nên các việc làm cá nhân - Ghi các ý kiến HS - Tổng kết chung : cần Tắm rửa, gội đầu, thay quần áo thường xuyên, … HĐ2 : Lamø việc với phiếu học tập MT:Trình bày cách vệ sinh các quan sinh dục nam nữ * Chia lớp thành nhóm nam nữ thảo luận và viết vào phiếu -Các nhóm nêu ý kiến -Nhận xét ý kiến tổng kết các nhóm * Lưu ý HS cách vệ sinh nam và nữ khác HĐ3 : Quan sát tranh và thảo luận MT: HS xác định việc nên làm và việc không nên làm đẻ đảm bảo sức khoẻ tuổi dậy thì * Làm việc theo nhóm : - Yêu cầu các nhóm trưởng điều khiển quan sát các hình 4,5,6,7 trang 19 SGK và trả lời các câu hỏi : H : Chúng ta nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì ? - Sửa cho HS theo nhóm KL: Ở tuổi dậy thì, chúng ta cần ăn uống đủ chất tăng cường luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh ; Tuyệt đối không sử dụng các chất gây nghiện thuốc lá, rượu, … không xem phim ảnh , sách báo không lành mạnh HĐ4: Trò chơi "tập diễn giải" MT: Giúp HS hệ thống lại kiến thức đã học việc nên làm và không nên làm tuổi dậy thì * Giao nhiệm vụ và HD : Giao tranh ảnh cho HS quan sát thảo luận lên thuyết trình - Liên hệ thực tế HS - Các việc làm ngày các em - Trình bày cá nhân - Mỗi HS nêu ý riêng * Tổng kết chung nêu ý chung - Nêu lại ND ý chính * Thảo luận theo nhóm - Ghi kết thảo luận vào giấy - Báo cáo kết với giáo viên - Nêu lại lưu ý chung * Liên hệ sống thân HS cá nhân * Thảo luận theo nhóm, nêu cách trình bày - Nêu việc nên làm và không nên làm đẻ bảo vệ sức khoẻ - Các nhóm trình bày * Chốt ý chung các nhóm - Nhắc lại kết luận - Liên hệ thân * Nêu các chất không nên dùng * Các nhóm thảo luận phân vai trình bày - Thuyết trình theo các vai đã phân công - Đại diện các nhóm trình bày theo các vai - Nêu lại các việc nên làm và không nên làm * Nêu lại ND bài - Liên hệ bài sau (62) - Yêu cầu đại diện lên trình bày * Chốt ý chung dãy , nhóm Củng cố, dặn dò: - Lưu ý các em việc nên làm và không nên làm * Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Tìm các từ trái nghĩa theo yêu cầu bài tập 1,BT2 ,(trong số câu )BT3 -Biết tìm từ tráI nghĩa để miêu tả theo yêu cầu bài tạp (chọn số ý:a,b,c,d); đặt câu để phân biệt cặp từ tráI nghĩa tìm bài tập (BT5) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1,GV:đồ dùng dạy học: 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1)Kiểm tra bài cũ ?thế nào là từ trái nghĩa có tác dụng gì 2)Dạy học bài a)tìm hiểu và làm bài tập bài ;cho hs dọc yêu cầu và nội dung bài tập -phần nhận xét -+gv chỉnh sửa câu trả lời cho hs cần +*những từ có nghĩa khác gọi là từ trái nghĩa bài gọi hs đọc yêu cầu bài tập học sinh làm việc theo cặpvới hd gv -hs phát biểu ý kiến trước lớp yêu cầu hs khác theo dõi bổ xung ý kiến +gv nhận xét kết luận _Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí lớn trẻ già cùng đánh giặc trên đoàn kết lòng hs đọc thành tiếng các hs khác suy nghĩ ,tìm hiểu nghĩa từ gạch chân cac từ trái nghĩa có các câu thành ngữ tục ngữ -hs nêu ý kiến hs khác nêu ts kiến bổ sung thống -1 hs đọc thành tiếng trước lớp -2 hs ngồi cùng bàn thực theo hd và phát biểu ý kiến -hs lắng nghe -3hs tiếp nối trả lời -+hs tiếp nối đọc thành tiếng ,cả lớp đọc thầm để thuộc lớp (63) *gv ghi nhanh các từ lên bảng và nhận xét c)luyện tập bài 4,3 học sinh đọc yêu cầu đề -gv chia nhóm để hs làm -gv hs hs nhận xét chữa bài củng cố, dặn dò Nhận xét tiết học hs đọc thành tiếng trước lớp -1hs dọc hs ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận để cùng làm bài -hs làm vào Hướng dẫn học sinh học nhà Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 5: MĨ THUẬT (GV chuyên soạn giảng) Thứ sáu ngày 14 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn : 8/09/2012 Ngày dạy : 14 / 09 / 2012 Tiết 1: TẬP LÀM VĂN TẢ CẢNH ( kiểm tra viết ) I MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU : - viết bài văn miêu tả hoàn chỉnh có đủ phần (mở bài, thân bài, kết bài ), thể rõ quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả - Diễn đạt thành câu ;bước đầu biết dùng từ ngữ , hình ảnh gợi tả bài văn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV:đồ dùng dạy học 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bài cũ : - Kiểm tra chuẩn bị HS - HS chuần bị giấy – bút Bài : Giới thiệu bài - Cho HS đọc các đề bài GV ghi lên bảng -HS đọc các đề trên bảng và -GV nêu yêu cầu: Đây là lần đầu tiên các em chọn đề viết bài văn hoàn chỉnh vì các em đọc kĩ số đề thầyâ đã ghi trên bảng và chọn đề (64) nào các em thấy mình có thể viết tốt nhất… - HS làm bài -GV tạo điều kiện yên tĩnh cho HS làm bài -HS làm bài -GV thu bài cuối -HS nộp bài Củng cố, dặn dò: -Gv nhận xét tiết làm bài HS -Yêu cầu HS nhà đọc trước đề bài gợi ý tiết TLV tuần sau Rút kinh nghiệm: ……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 2: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: -Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này hai cách “Rút đơn vị ” “tìm tỉ số” II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: 1,GV:đồ dùng dạy học 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bài cũ : -Gọi HS lên bảng làm bài tập -1HS lên bảng giải H : Có bài toán quan hệ tỉ lệ đã -Lớp nối tiếp nêu học? Thường có cách giải -Nhận xét chung Bài : GTB Bài -1HS đọc đề bài -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập +Tìm hai số tổng và tỉ số hai số H : Bài toán thuộc dạng toán nào đã đó học? H : Em hãy nêu cách giải chung? +Tìm rổng số phần nhau, tìm giá trị phần và tìm yêu cầu theo bài toán -1HS lên bảng giải - Lớp làm vào -Nhận xét cho điểm -Nhận xét bài làm trên bảng Bài -Gọi HS đọc đề bài H : Bài toán đã cho biết gì ? hỏi gì ? -1HS đọc đề bài H : Bài toán thuộc dạng toán nào? - HS phân tích và tóm tắt bài toán (65) Tóm tắt : Chiều dài : |——|——| Chiều rộng : |——| 15m -Nhận xét cho điểm Bài -Yêu cầu HS đọc đề bài -Tổ chức thảo luận tìm cách giải Tóm tắt : 100km : 12l xăng 50km : ….l xăng ? -Nhận xét cho điểm +Tìm hai số biết hiệu và tỉ số hai số đó -1HS lên bảng giải - Lớp làm vào Bài giải Chiều rộng mảnh đất là : 15 : (2-1) = 15 (m) Chiều dài mảnh đất là : 15 x = 30 (m) Chu vi mảnh đất là (30 + 15) x = 90 (m) Đáp số: 90m -Nhận xét chữa bài trên bảng -2 HS đọc đề bài -Thảo luận theo nhóm tìm cách giải - 2HS lên bảng giải lớp làm bài vào Bài giải 100km gấp 50km số lần là : 100 : 50 = (lần) Ô tô 50 km tiêu thụ số lít xăng là : 12 : = (l) Đáp số: lít -Nhận xét sửa bài trên bảng -Nhắc lại các cách giải toán đã học bài -Nhận xét dặn HS làm BT Củng cố , dặn dò : Rút kinh nghiệm: H : Em hãy nhắc lại các dạng toán và cách giải ……………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… Tiết 3: LỊCH SỬ Xà HỘI VIỆT NAM Ở CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX I MỤC TIÊU: - Biết vài điểm tìmh hình kinh tế – xã hội Việt Nam đầu kỉ XX (66) + Về kinh tế:xuất nhà máy ,hầm mỏ ,đồn điền , đường ô tô ,đường sắt +Về xã hội:xuất các tầng lớp :chủ xưởng , chủ nhà buôn, công nhân II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1,GV:đồ dùng dạy học -Các hình minh hoạ SGK phóng to -Tranh ảnh, 3tư liệu kinh tế xã hội Việt Nam cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX 2,HS dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ : H : Em hãy thuật lại phản công kinh -2-3 HS lên bảng thực yêu thành Huế ? cầu GV H : Nêu ý nghĩa chiếu Cần vương ? Bài : giới thiệu bài HĐ1: Những thay đổi kinh tế Việt Nam cuối thể kỉ 19 đầu thề kỉ 20 -GV yêu cầu HS làm việc theo cặp cùng đọc -HS làm việc theo cặp để cùng sách, quan sát các hình minh hoạ để trả lời bàn bạc giải quết vấn đề các câu hỏi sau: H : Trước thực dân Pháp xâm lược, +Trước pháp xâm lược kinh tế kinh tế Việt Nam có ngành nnào là Việt Nam dựa vào nông nghiệp là chủ yếu? chủ yếu… H : Sau thực dân Pháp đặt ách thống trị +Chúng khai thác khoáng sản VN chúng đã thi hành biện pháp nào đất nước ta khai thác than, để khai thác, bóc lột vơ vét tài nguyên thiếc, bạcc, vàng…… nước ta? +Người Pháp là người H : Ai là người hưởng nguồn lợi hưởng nguồn lợi phát phát triển kinh tế? triển kinh tế -GV gọi HS phát biểu ý kiến trước lớp -3 HS phát biêu ý kiến, - GV cho HS quan sát các hình ành SGK sau lần có HS phát biểu, các KL: Từ cuối kỉ 19 thực dân pháp tăng bạn khác lại cùng nhận xét cường khai mỏ… HĐ2: Những thay đổi xã hôi VN cuối kỉ 19 đầu kỉ 20 -GV tiếp tục yêu cầu HS thảo luận theo cặp -HS làm việc theo cặp cùng trao để trả lời các câu hỏi sau đây đổi và trả lời câu hỏi H : Trước thực dân Pháp vào xâm lược, +Có giai cấp là địa chủ phong xã hội Việt Nam có tầng lớp nào? kiến và nông dân H : Nêu nét chính đời sống +Nông dân Việt Nam bị công nhân và nông dân Việt Nam cuối kỉ ruông đất, đói nghèo phải vào làm 19 đầu thề kỉ XX ? việc các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền và nhận đồng lương rẻ - GV cho HS phát biểu ý kiến trước lớp mạt… - GV nhận xét kết làm việ HS và hỏi - HS trình bày ý kiến thêm mình theo các câu hỏi trên - KL: Những nét chính biến đổi (67) xã hội nước ta… - GV yêu cầu HS lập bảng so sánh tình hình - HS làm việc cá nhân, tự hoàn kinh tế, xã hội Việt Nam trước thực dân thành bảng so sánh Pháp xâm lược nước ta và sau thực dân pháp xâm lược nước ta - GV nhận xét phần lập bảng HS Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học ; dặn dò HS nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài sau - Sưu tầm tranh ảnh tư liệu nhân vật lịch sử Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du Rút kinh nghiệm: ……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 4: THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) Tiết 5: HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN I GV NHẬN XÉT : ƯU ĐIỂM : - Nhìn chung các em có tiến so với tuần trước - Các em học đầy đủ, đúng Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè - Học bài và làm bài đầy đủ có chất lượng Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài - Vệ sinh sẽ, gọn gàng Tuyên dương số bạn có thành tích tuần NHƯỢC ĐIỂM : - Một số bạn lớp chưa chú ý nghe giảng - Vệ sinh lớp học chưa nhanh nhẹn (68) II PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN SAU : - Phát huy ưu điểm tuần, khắc phục nhược điểm Thi đua học tập tốt học bài và làm bài tập đầy đủ, chuẩn bị bài trước đến lớp Vệ sinh sẽ, gọn gàng Rút kinh nghiệm: …………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………… TUẦN Thứ hai ngày 17 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn : 15/09/2012 Ngày dạy : 17 / 09 /2012 Tiết 1: HOẠT ĐỘNG ĐẦU TUẦN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TUẦN Tiết 2: TẬP ĐỌC MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Đọc diễn cảm bài văn thể cảm xúc tình bạn, tình hữu nghị người kể chuyện với chuyên gia nước bạn - Hiểu nội dung bài : Tình hữu nghị chuyên gia nước bạn với công nhân Việt Nam II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh các công trình chuyên gia nước ngoài hỗ trợ xây dựng: Cầu Thăng Long, nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cầu mỹ Thuận III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh A kiểm tra bài cũ - HS đọc thuộc lòng bài thơ Bài ca trái đất - HS đọc thuộc lòng và trả lời - GV nhận xét ghi điểm các câu hỏi SGK B Bài Giới thiệu bài Trong nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc, chúng ta thường xuyên nhận giúp đỡ - HS nghe tận tình bạn bè năm châu bài Một chuyên gia máy xúc thể phần nào tình cảm hữu nghị, tương thân tương ái bạn bè nước (69) ngoài với nhân dân VN Ta hãy quan sát tranh minh hoạ bài đọc SGK Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a) Luyện đọc - GV đọc- HS đọc - Chia đoạn: Bài chia làm đoạn GV nêu các đoạn - Đọc nối tiếp lần 1: HS đọc GV sửa lỗi phát âm - GV ghi từ khó HS đọc sai - HS đọc nối tiếp lần GV kết hợp giải nghĩa từ chú giải - Yêu cầu đọc lướt văn tìm câu , đoạn khó đọc - GV ghi từ câu dài khó đọc lên bảng (Bảng phụ) - Yêu cầu hS đọc - GV đọc - GV đọc toàn bài b) Tìm hiểu bài HS đọc thầm đoạn - HS đọc câu hỏi H: Anh Thuỷ gặp anh A- lếch - xay đâu? H: Dáng vẻ anh A- lếch- xây có gì đặc biệt khiến anh Thuỷ chú ý? H: Dáng vẻ A- lếch- xây gợi cho tác giả cảm nghĩ nào? H: Chi tiết nào làm cho em nhớ nhất?Vì sao? - giảng : chuyên gia máy xúc A- lếch- xây cùng vơi nhân Liên Xô luôn kề vai sát canh với nhân dân việt nam, giúp đỡ nhân dân ta công xây dựng đất nuớc dáng vẻ anh A- lếch - xây khiến anh thuỷ đặc biệt chú ý, gợi nên cảm giác đầu thật giản dị, thân mật Anh có vẻ mặt chất phát, dáng dấp người lao động Tất toát lên vẻ dễ gần, dễ mến Tình bạn người thể tình hữu nghị các dân tộc H: Nội dung bài nói lên điều gì? - HS đọc, lớp đọc thầm bài - HS đọc nối tiếp - HS đọc từ khó - HS đọc nối tiếp - HS đọc từ chú giải SGK - HS đọc - HS đọc - HS đọc thầm doạn - HS đọc câu hỏi + Anh Thuỷ gặp anh A- lếchxây công trường xây dựng + Anh A-lếch- xây có vóc người cao lớn, mái tóc vàng óng ửng lên mảng nắng , thân hình và khoẻ quần áo xanh công nhân, khuôn mặt to chất phác + Cuộc gặp gỡ người bạn đồng nghiệp cởi mở và thân mật, họ nhìn ánh mắt đầy thiện cảm, họ nắm tay bàn tay đầy dầu mỡ + Chi tiết tả anh A- lếch- xây xuất công trường + chi tiết tả gặp gỡ anh Thuỷ và anh A- lếch xây Họ công việc Họ nói chuyện cởi mở, thân mạt - lắng nghe (70) - GV ghi nội dung bài c) đọc diễn cảm - Treo bảng phụ có đoạn văn chọn hướng dẫn luyện đọc (Đ4) - GV đọc mẫu - HS thi đọc diễn cảm - GV nhận xét ghi điểm - Kể tình cảm chân thành chuyên gia nước bạn với công nhân VN, qua đó thể tình hữu nghị các dân tộc trên thể giới - HS nhắc lại nội dung bài - HS đọc HS nghe- HS thi đọc Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học bài và xem trước bài Ê- mi- li, Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 3: TOÁN ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI I MỤC TIÊU: - Biết tên gọi , kí hiệu và quan hệ các đơn vị đo độ dài thông dụng - Biết chuyển đổi các số đo độ dài và giải các bài toán với các số đo độ dài II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên 1.kiểm tra bài cũ GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập - GV nhận xét và cho điểm HS Dạy , học bài 2.1.Giới thiệu bài - Trong tiết học toán này chúng ta cùng ôn tập các đơn vị đo độ dài và giải các bài tập có liên quan đến đơn vị đo độ dài 2.2.Hướng dẫn luyện tập Bài - GV treo bảng có sẵn nội dung bài tập và yêu cầu HS đọc đề bài Hoạt động học sinh - HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dõi và nhận xét - HS nghe - HS đọc đề bài (71) - GV hỏi : 1m bao nhiêu dm ? - GV viết vào cột mét : 1m = 10 dm - 1m bao nhiêu dam ? - GV viết tiếp vào cột mét để có : - HS : 1m = 10dm - 1m = dam 10 1m = 10dm = 10 dam - GV yêu cầu HS làm tiếp các cột còn lại bảng km 1km = 10hm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm bài vào bài tập Lớn mét Mét Hm Dam m 1hm 1m 1m =10dam = 10dm = = 10dm Dm 1dm = 10cm = 10 hm = 10 m 1 dam 10 = 10 dam - GV hỏi : Dựa vào bảng đơn vị hãy cho biết hai đơn vị đo độ dài liền thì đơn vị gấp lần đơn vị bé, đơn vị bé phần đơn vị lớn Bài - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài a) 135m = 1350 dm 342dm = 3420cm 15cm = 150mm bé mét cm mm 1cm 1mm = 10mm = 10 = 10 cm dm - HS nêu : Trong đơn vị đo độ dài liền thì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé đơn vị bé 10 đơn vị lớn - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm bài vào bài tập cm 10 1cm = 100 m 1m = 1000 m c) 1mm = - GV gọi HS chữa bài bạn trên bảng lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo để kiểm tra bài lẫn Bài - GV yêu cầu HS đọc đề bài - HS đọc thầm đề bài SGK - GV viết lên bảng 4km 37m = m - HS nêu : và yêu cầu HS nêu cách tìm số thích 4km37 = 4km + 37m hợp điền vào chỗ trống = 4000m + 37 = 4037m Vậy 4km37m = 4037m - GV yêu cầu HS làm tiếp các phần - HS làm bài trên bảng lớp, HS lớp (72) còn lại bàn - Nhận xét bài làm HS, sau đó cho điểm làm bài vào bài tập GV sau đó đổi chéo để kiểm tra bài lẫn củng cố , dặn dò GV tổng kết học, dặn dò HS nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: …………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 4: THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) Tiết 5: ĐẠO ĐỨC CÓ CHÍ THÌ NÊN I MỤC TIÊU: - Biết số biểu người sống có ý chí - Biết người có ý trí có thể vượt qua khó khăn sống - Cảm phục và nói theo gương có ý chí vượt lên trên khó khăn sống để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ - VBT đạo đức III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ổn định tổ chức - Hát Kiểm tra bài cũ - Thế nào là trách nhiệm việc làm mình ? - Khi làm việc gì sai em phải làm gì ? - GV nhận xét , ghi điểm Bài a Giới thiệu bài: b Nội dung bài: * Hoạt động 1: HS tìm hiểu thông tin gương vượt khó Trần Bảo Đồng - Yêu cầu HS đọc thông tin Trần Bảo - HS đọc SGK HS đọc to lớp cùng nghe Đồng SGK - Yêu cầu HS thảo luận lớp theo câu - HS đọc câu hỏi SGK và trả lời (73) hỏi SGK H: Trần Bảo Đồng đã gặp khó khăn gì sống và học tập? H: Trần Bảo Đồng đã vượt khó khăn để vươn lên nào? - Nhà nghèo, đông anh em, cha hay đau ốm, hàng ngày còn phải gúp mẹ bán bán bánh mì - Đồng đã sử dụng thời gian hợp lí và phương pháp học tập tốt Nên suốt 12 năm học Đồng luôn luôn là học sinh giỏi Đỗ thủ khoa, nhận học bổng H:Em học tập gì từ Nguyễn Thái Bình, gương đó? - Em học tập Đồng ý chí vượt KL: Từ gương Trần Bảo Đồng ta khó học tập, phấn đấu vươn lên thấy: Dù gặp phải hoàn cảnh khó hoàn cảnh khăn, có tâm cao và biết xếp thời gian hợp lí thì có thể vừa học tốt vừa giúp gia đình việc * Hoạt động 2: xử lí tình - GV chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm thảo luận tình + Tình 1: học lớp 5, tai - Các nhóm thảo luận nạn bất ngờ đã cướp Khôi đôi - đại diện nhóm lên trình bày ý kiến chân khiến em không thể nhóm Trong hoàn cảnh đó, Khôi có thể - lớp nhận xét bổ xung nào? + Tình 2: Nhà Thiên nghèo, vừa qua lại nị lũ lụt trôi hết nhà cửa đồ đạc Theo em , hoàn cảnh đó, Thiên có thể làm gì để có thể tiếp tục học - GV: Trong tình trên, người ta có thể tuyệt vọng , chán nản, bỏ học biết vượt qua khó khăn để sống và tiếp tục học tập là người có chí * Hoạt động 3: Làm bài tập 1-2 Trong SGK - Yêu cầu HS thảo luận nhóm - HS thảo luận nhóm - GV nêu trường hợp, HS - HS giơ thẻ theo quy ước giơ thẻ màu thể đánh giá mình Bài 1: Những trường hợp đây là biểu người có ý chí? + Nguyễn Ngọc kí bị liệt tay, phải dùng chân để viết mà học giỏi + Dù phải trèo đèo lội suối, vượt đường (74) xa để đến trường mai học + vụ lúa này nhà bạn Phương mùa nên có khó khăn, Phương liền bỏ học + chữ bạn Hiếu xấu sau năm kiên trì rèn luyện chữ viết , Hiếu viết vừa đẹp , vừa nhanh Bài 2: em có nhận xét gì ý kiến đây? + Những người k huyết tật dù cố gắng học hành chẳng để làm gì + " có công mài sắt có ngày nên kim" - Hs đọc ghi nhớ + nhà nghèo cần có chí vượt khó, còn nhà giàu thì không cần + Con trai cần có chía + Kiên trì sửa chữa khiếm khuyết thân ( nói ngọng, nói lắp ) là người có chí - GV nhận xét - KL: Các em đã phân biệt rõ đâu là biểu người có ý chí Những biểu đó thể việc nhỏ và việc lớn , học tập và đời sống -> Ghi nhớ : SGK Củng cố, dặn dò - Nhận xét học - Dặn HS chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 18 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn :15/09/2012 Ngày dạy : 18 / 09 / 2012 Tiết 1: TOÁN ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG I MỤC TIÊU: - Biết tên gọi kí hiệu và quạn hệ các đơn vị đo khối lượng thông dụng (75) - Biết chuyển đổi các số đo độ dìa và giải các bài toán với các số đo khối lượng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ viết sẵn bài tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh 1.Kiểm tra bài cũ - GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm các bài tập hướng dẫn luyện tập theo dõi và nhận xét thêm tiết học trước - GV nhận xét và cho điểm HS Dạy học bài 2.1.Giới thiệu bài - Trong tiết học toán này chúng ta - HS nghe cùng ôn tập các đơn vị đo khối lượng và giải các bài toán có liên quan đến các đơn vị đo khối lượng 2.2.Hướng dẫn ôn tập Bài - GV treo bảng có sẵn nội dung bài tập - HS đọc đề bài và yêu cầu các HS đọc đề bài - GV hỏi : 1kg bao nhiêu hg ? - HS : 1kg = 10hg - GV viết vào cột kg : 1kg = 10hg - 1kg bao nhiêu yến ? - HS : 1kg = yến 10 - GV viết tiếp vào cột kg để có : 1kg = 10hg = 10 yến - GV yêu cầu HS làm tiếp các cột còn lại bảng tấn = 10 tạ - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm bài vào bài tập Lớn kg tạ yến tạ yến = 10 yến = 10kg kg kg kg = 10 hg Hg 1hg = 10 dag Bé kg Dag 1dag = 10g = = = = = 10 = tạ 10 10 yến kg 10 10 g 1g 10 dag hg - GV hỏi : Dựa vào bảng hãy cho biết - HS nêu : Trong đơn vị đo khối lượng hai đơn vị đo khối lượng liền liền thì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn thì đơn vị lớn gấp lần đơn vị vị bé, đơn vị bé đơn vị lớn 10 bé, đơn vị bé phần đơn vị (76) lớn Bài - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài a) 18 yến = 180 kg 200 tạ = 20 000 kg 35 = 35 000 kg c) 2kg326g = 2326g - GV gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng GV yêu cầu HS nêu cách đổi phần c,d - GV nhận xét và cho điểm HS Bài - GV gọi HS đọc đề bài toán - GV yêu cầu HS tự làm bài - GV gọi HS nhận xét bài làm bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm bài vào bài tập b) 430kg = 43 yến 2500 kg = 25 tạ 16 000 kg = 16 d) 4008g = 4kg8g - HS nhận xét, lớp theo dõi bổ xung ý kiến Sau đó, HS đổi chéo để kiểm tra bài lẫn - Một số HS nêu trước lớp - HS đọc đề bài toán trước lớp, HS lớp đọc thầm đề bài SGK - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm bài vào bài tập Bài giải Ngày thứ hai cửa hàng bán là : 300 x = 600 (kg) Hai ngày đầu cửa hàng bán là : 300 + 600 = 900 (kg) = 1000 kg Ngày thứ ba cửa hàng bán là : 1000 – 900 = 100 (kg) củng cố , dặn dò GV tổng kết học, dặn dò HS Rút kinh nghiệm: …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : HOÀ BÌNH I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Hiểu nghĩa từ Hoà bình ( BT1 ) ; Tìm từ đồng nghĩa với từ hoà bình ( BT2 ) - Viết đoạn văn miêu tả cảnh bình miền quê thành phố ( BT ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: (77) số tờ phiếu viết nội dung bài tập 1, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh A.Kiểm tra bài cũ - Gọi HS lên bảng đặt câu với cặp từ - HS lên làm trái nghĩa mà em biết? - Gọi HS lớp đọc thuộc lòng các câu - HS đọc tục ngữ thành ngữ tiết trước - GV nhận xét ghi điểm B Bài Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn HS làm bài tập Bài tập - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - HS nêu - Yêu cầu HS tự làm bài - HS tự làm bài và phát biểu + ý b, trạng thái không có chiến GV nhận xét chốt lại tranh Bài tập - HS đọc - gọi HS đọc yêu cầu - HS thảo luận theo cặp - Yêu cầu HS làm theo cặp - Những từ đồng nghĩa với từ hoà - Gọi HS trả lời bình: bình yên, bình, thái bình H: Nêu ý nghĩa từ ngữ và đặt + bình yên: yên lành không gặp điều câu? gì rủi ro hay tai hoạ + bình thản: phẳng lặng, yên ổn tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái không có điều gì áy náy lo nghĩ + Lặng yên: trạng thái yên và không có tiếng động + hiền hoà: hiền lành và ôn hoà + thái bình: yên ổn không có chiến tranh + bình: yên vui cảnh hoà bình - HS đọc yêu cầu Bài tập - HS tự làm bài - HS đọc yêu cầu - HS làm - HS tự làm bài - HS đọc đoạn văn mình - Gọi HS làm vào giấy khổ to dán lên bảng GV và lớp nhận xét Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS hoàn thành bài văn mình Rút kinh nghiệm: …………………………… (78) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 3: KHOA HỌC THỰC HÀNH: NÓI “KHÔNG” VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN I MỤC TIÊU: - Nêu số tác hại ma tuý, thuốc lá, rượu, bia - Từ chối sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma tuý - Giáo dục HS biết tác hại các chất gây nghiện II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ - Nêu việc em nên làm - HS trả lời để giữ vệ sinh thể tuổi dậy thì? - Nhận xét, cho điểm Dạy bài a Giới thiệu bài b Nội dung Hoạt động 1: Thực hành xử lí - Học sinh thảo luận theo cặp làm vào bài thông tin tập cặp làm vào bảng phụ kẻ sẵn * Bước 1: - Yêu cầu học sinh Tác Tác Tác hại ma đọc các thông tin sách giáo hại hại tuý khoa và hoàn thành bảng sau của - Giáo viên giúp đỡ các nhóm thuốc rượu, lá bia đ/v Có hại Gây Gây nghiện có người sử sức nhiều thể bị chết dụng khoẻ, loại người gây bệnh nhiều bệnh đ/v Hít Gây Kinh tế sa sút người xa phải tai nạn tội phạm gia khói giao tăng thuốc thông, * Bước 2: Gọi học sinh trình vi bày bị phạm * Bước 3: Kết luận (79) - Bia, rượu, thuốc lá, ma tuý bênh pháp gây hại, nghiện Riêng ma luật tuý là chất gây nghiện bị nhà - Học sinh lên bảng trình bày, nhóm bổ xung nước cấm gây hại cho sức khoẻ người Hoạt động 2: Trò chơi Bốc thăm trả lời câu hỏi ? * Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn - Giới thiệu hộp đựng phiếu - Học sinh quan sát, lắng nghe ghi câu hỏi - Yêu cầu: Mỗi nhóm cử bạn - Các tổ cử người tham gia chơi vào Ban giám khảo, thống cho điểm - Đại diện các nhóm lên bốc thăm và trả lời * Bước 2: Thực yêu cầu câu hỏi - Giáo viên và ban giám khảo cho điểm * Bước 3: Tổng kết hoạt động - Nhóm nào có điểm trung bình cao là - Nhận xét tuyên dương nhóm thắng Củng cố , Dặn dò - Giáo viên nhận xét học Dặn HS nhà học bài chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… Tiết 4: ĐỊA LÝ VÙNG BIỂN NƯỚC TA I MỤC TIÊU: - Nêu số đặc điểm và vai trò vùng biển nước ta + Vùng biển Việt Nam là phận biển đông + vùng biển Việt Nam , nước không đóng băng + Biển có vai trò điều hoà khí hậu , là đường giao thông quan trọng và cung cấp nguồn tài nguyên to lớn - Chỉ số điểm du lịch , nghỉ mát ven biển tiếng : Hạ Long , Nha Trang , Vũng tàu trên đồ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC; - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam; Bản đồ hành chính Việt Nam - Lược đồ khu vực biển Đông (80) - Các hình minh hoạ SGK - Phiếu học tập HS - HS sưu tầm thông tin, tranh ảnh số điểm du lịch, bãi tắm tiếng - GV chuẩn bị số miếng bìa nhỏ cắt hình ô (kí hiệu điểm du lịch biển); các thẻ từ ghi tên số bãi tắm, khu du lịch biển tiếng như: ; Trà Cổ Cửa Lò ; Vịnh Hạ Long ; Lăng Cô ; ; Cát Bà Quy Nhơn ; Đồ Sơn ; Mũi Né ; Sầm Sơn Vũng Tàu ; III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: kiểm tra bài cũ giới thiệu bài Dạy học bài - GV gọi HS lên bảng, yêu cầu trả lời - HS lên bảng trả lời các các câu hỏi nội dung bài cũ, sau đó câu hỏi sau: nhận xét và cho điểm HS + Nêu tên và trên đồ số sông nước ta + Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì? + Nêu vai trò sông ngòi - GV giới thiệu bài: Trong bài học đầu tiên chương trình, các em đã biết nước ta giáp biển Đông và có đường bờ biển dài Vậy vùng biển nước ta có đặc điểm gì? Vùng biển có vai trò nào khí hậu, đời sống và sản xuất nước ta? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm Hoạt động VÙNG BIỂN NƯỚC TA - GV treo lược đồ khu vực biển Đông - HS nêu: Lược đồ khu vực biển Đông và yêu cầu HS nêu tên, nêu công dụng giúp ta nhận xét các đặc điểm vùng lược đồ biển này như: Giới hạn biển Đông, các nước có chung biển Đông, - GV vùng biển Việt Nam trên biển Đông và nêu: Nước ta có vùng biển rộng, biển nước ta là phận biển Đông - HS nêu: Biển Đông bao bọc phía - GV yêu cầu HS quan sát lược đồ và đông, phía nam và tây nam phần đất hỏi HS: Biển Đông bao bọc liền nước ta phía nào phần đất liền Việt - HS ngồi cạnh vào lược đồ (81) Nam? - GV yêu cầu HS vùng biển Việt Nam trên đồ (lược dồ) SGK cho xem, HS này HS phải nhận xét bạn đúng hay sai, sai thì sửa lại cho bạn Sau đó GV gọi HS lên bảng trên đồ, lớp cùng theo dõi - GV kết luận: Vùng biển nước ta là phận biển Đông Hoạt dộng ĐẶC ĐIỂM CỦA VÙNG BIỂN NƯỚC TA - GV yêu cầu HS ngồi cạnh - HS làm việc theo cặp, đọc SGK, trao cùng đọc mục SGK để: đổi, sau đó ghi giấy các đặc diểm + Tìm đặc điểm biển Việt vùng biển Việt Nam Nam + Mỗi đặc điểm trên có tác động nào đến đời sống và sản xuất nhân dân ta? - GV gọi HS nêu các đặc điểm - HS nêu ý kiến, lớp theo dõi, bổ vùng biển Việt Nam sung ý kiến và đến thống nhất: Các đặc điểm biển Việt Nam:  Nước không đóng băng  Miền Bắc và miền Trung hay có bão  Hằng ngày, nước biển có lúc dâng - GV yêu cầu HS trình bày tác động lên, có lúc hạ xuống đặc điểm trên đến đời sống và - HS nối tiếp nêu ý kiến Mỗi sản xuất nhân dân HS nêu ý, lớp theo dõi, nhận xét và thống câu trả lời:  Vì biển không đóng băng nên thuận lợi cho giao thông đường biển và đánh bắt thuỷ hải sản trên biển  Bão biển đã gây thiệt hại lớn cho tàu thuyền và vùng ven biển  Nhân dân vùng biển lợi dụng thuỷ triều để lấy nước làm muối và - GV yêu cầu HS dựa vào kết trên khơi đánh cá kẻ và hoàn thành sơ đồ sau vào - HS thực hành vẽ sơ đồ thể mối theo bước quan hệ đặc điểm biển nước + Bước 1: Điền thông tin phù hợp vào ô ta và tác động chúng đến đời trống (82) + Bước 2: Vẽ mũi tên cho thích hợp sống và sản xuất nhân dân Hoạt động VAI TRÒ CỦA BIỂN - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm với yêu cầu: Nêu vai trò biển khí hậu, đời sống và sản xuất nhân dân, sau đó ghi các vai trò mà nhóm tìm vào phiếu thảo luận - HS chia thành các nhóm nhỏ, nhóm - HS nhận nhiệm vụ, sau đó thảo luận để thực nhiệm vụ - GV theo dõi và hướng dẫn các nhóm - Nêu câu hỏi và nhờ GV giúp đỡ gặp khó khăn, có thể nêu các câu hỏi gặp khó khăn Có thể dựa theo các câu sau để gợi ý cho HS: hỏi gợi ý GV để nêu các vai trò biển:  Biển tác động nào đến khí  Biển giúp cho khí hậu nước ta trở hậu nước ta? nên điều hoà  Biển cung cấp cho chúng ta  Biển cung cấp dầu mỏ, khí tự nhiên loại tài nguyên nào? Các loại tài làm nhiên liệu cho ngành công nguyên này đóng góp gì vào đời nghiệp, cung cấp muối, hải sản cho sống và sản xuất nhân dân ta? đời sống và ngành sản xuất chế biến hải sản  Biển mang lại thuận lợi gì cho giao  Biển là đường giao thông quan thông nước ta? trọng  Bờ biển dài với nhiều bãi biển góp phần phát triển ngành kinh tế nào?  Các bãi biển đẹp là nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn, góp phần đáng kể để - GV mời đại diện nhóm trình bày ý phát triển ngành du lịch - nhóm trình bày ý kiến trước lớp, các kiến nhóm khác theo dõi, bổ sung ý kiến - GV söa ch÷a, bæ sung c©u tr¶ lêi cho HS để có câu trả lời hoàn chỉnh - GV kết luận: Biển điều hoà khí hậu, là nguồn tài nguyên và đường giao thông quan trọng Ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn 4.Củng cố, dặn dò - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "Hướng dẫn viên du lịch" sau: + Chọn HS tham gia thi theo tinh thần xung phong + Phát cho HS số miếng bìa vẽ kí hiệu điểm du lịch biển (hình cái ô), các thẻ từ ghi tên số bãi tắm, khu du lịch biển tiếng đã nêu (ở phần II Đồ dùng dạy - học) + Yêu cầu HS vừa giới thiệu tên, địa khu du lịch biển tiếng (nằm tỉnh nào), vừa dán kí hiệu và bảng tên vào đúng vị trí nó trên đồ (lược đồ) - Lưu ý: Sử dụng đồ hành chính Việt Nam cho HS dễ phát vị trí các khu du lịch biển (83) + Tuyên dương HS lớp bình chọn là giới thiệu đúng và hay , tặng danh hiệu "Hướng dẫn viên du lịch giỏi" cho HS đó - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS nhà học bài, thực hành vị trí các khu du lịch biển tiếng nước ta trên lược đồ và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… Tiết 5: ÂM NHẠC (GV chuyên soạn giảng) Thứ tư ngày 19 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn :15/09/2012 Ngày dạy : 19/ 09 /2012 Tiết 1: TẬP ĐỌC Ê - MI – LI , CON … I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : - Đọc đúng tên nước ngoài bài , đọc diễn cảm bài thơ - Hiểu ý nghĩa : ca ngợi hành động dũng cảm công nhân Mĩ tự thiêu để phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam ( TRả lời các câu hỏi , , , ) thuộc khổ thơ bài II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ bài đọc SGKL - Tranh ảnh nhữnh cảnh đau thương mà đế quốc Mĩ gây trên đất nước VN III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra bài cũ - Gọi HS đọc bài Một chuyên gia - HS đọc và trả lời câu hỏi máy xúc - Dáng vẻ anh A-lếch- xây có gì khiến anh Thuỷ chú ý? - Câu chuyện nói lên điều gì? - GV nhận xét cho điểm B Bài Giới thiệu bài: Qua câu chuyện Tiếng vĩ cầm Mĩ lai học tuần trước, các em đã biết hành động dũng cảm người lính Mĩ chống lại hành động tàn bạo quân đội nước họ Bài thơ E- mi li, các em học hôm kể hành động dũng cảm công dân Mĩ - chú Mo- ri-xơn Ngày 2- 11- 1965 chua đã tự thiêu thủ đô nước Mĩ để phản đối chiến tranh xâm lược VN Xúc động trước hành động chú nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Ê- (84) mi- li, Bài thơ gợi lại hình ảnh chú mo- ri -xơn bế gái là là bé Ê- mi- li 18 tháng tuổi tới trụ sở Bộ quốc phòng Mĩ , nơi chú tự thiêu vì hoà bình VN Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a) luyện đọc - GV đọc bài - HS đọc bài - Yêu cầu HS đọc các tên riêng nước ngoài: E-mi- li, Mo-ri- xơn, giôn - xơn, Pô- tô- mác, Oa- sinh- tơn - HS đọc nối tiếp GV kết hợp sửa lỗi phat âm ngắt giọng - GV ghi từ khó đọc - HS đọc nối tiếp lần HS đọc phần chú giải - HS đọc lướt văn tìm câu khó đọc GV ghi bảng HD đọc - GV đọc toàn bài b) Tìm hiểu bài - Yêu cầu HS đọc thầm và đọc câu hỏi H: Vì chú Mo -li- xơn lên án chiến tranh xâm lược chính quyền Mĩ? GV ghi: TTố cáo tội ác Mĩ H: Chú mo- li-xơn nói với điều gì? GV ghi ý: Chú Mo-li-xơn nói chuyện cùng gái Ê- mi- li H: Vì sdao chú Mo-li-xon nói: Cha vui ? - HS theo dõi - HS đọc lớp đọc thầm - HS đọc đồng - HS đọc nối tiếp - HS đọc từ khó - HS đọc nối tiếp - HS tìm và nêu - HS đọc - HS đọc thầm đoạn thơ và đọc to câu hỏi + Vì đây là chiến tranh phi nghĩa và vô nhân đạo, không nhân danh Chúng ném bom na pan, B52, độc để đốt bệnh viện, trường học, giết tẻ em vô tội, giết cánh đồng xanh + Chú nói trời tối, cha không bế nữa, Chú dặn mẹ đến, hãy ôm hôn mẹ cho cha và nói với mẹ: " Cha vui, xin mẹ đừng buồn + Chú muốn động viên vợ bớt Ghi ý: lời từ biệt vợ đau khổ vì chú Chú H: Bạn có suy nghĩ gì hành động thản, tự nguyện, vì lí tưởng cao chú Mo-li-xơn? đẹp H: Bài thơ muốn nói với chúng ta điều - Chú Mo-li-xơn dám xả thân vì việc gì? nghĩa - Hành động chú thật cao Đó chính là nội dung bài + Bài thơ ca ngợi hành động dũng GV ghi bảng cảm chú mo-li- xơn, dám tự thiêu (85) dể phản đối chiến tranh xâm lược VN Mĩ - HS đọc nội dung bài c) Đọc diễn cảm - Gọi HS đọc nối tiếp bài - GV teo bảng phụ ghi sẵn khổ thơ 3, HD HS luyện đọc diễn cảm sau đó học - HS đọc nối tiếp thuộc lòng - HS luyện đọc - HS thi đọc thuộc lòng - GV nhận xét ghi điểm - HS thi - HS bình chọn bạn đọc hay và thuộc Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS đọc thuộc lòng và xem trước bài Sự sụp đổ chế độ a- pác- thai Rút kinh nghiệm: …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 2: TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Biết tính diện tích hình quy tính diện tích hình chữ nhật hình vuông - Biết cách giải bài toán với các số đo độ dài khối lượng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Hình vẽ bài tập vẽ sẵn trên bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt dộng giáo viên 1.kiểm tra bài cũ - GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm tiết học trước - GV nhận xét và cho điểm HS Dạy học bài 2.1.Giới thiệu bài - Trong tiết học toán này chúng ta cùng học luyện tập giải các bài toán với các đơn vị đo 2.2.Hướng dẫn luyện tập Bài - GV yêu cầu HS đọc đề bài trước lớp - GV yêu cầu các HS khác tự làm bài, sau đó hướng dẫn các HS kém Hoạt động học sinh - HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dõi và nhận xét - HS nghe - HS đọc đề bài thành tiếng trước lớp - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm bài vào bài tập (86) Câu hỏi hướng dẫn : + Cả hai trường thu giấy vụn ? + Biết hai giấy vụn thì sản xuất 50 000 vở, thì sản xuất nhiêu ? Bài giải Cả hai trường thu là : 300kg + 700kg = 1000 kg (giấy) 1000kg = gấp số lần là : : = (lần) Số sản xuất là : 50000 x = 100 000 (quyển) Đáp số : 100 000 - GV chữa bài HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS Bài - GV cho HS quan sát hình và hỏi : - Mảnh đất tảo hai hình : Mảnh đất tạo các mảnh có - Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng kích thước, hình dạng nào ? 6m, chiều dài 14m Hình vuông CEMN có cạnh dài 7m - GV : Hãy so sánh diện tích mảnh - Diện tích mảnh đất tổng diện tích đất với tổng diện tích hai hình đó hai hình - GV yêu cầu HS làm bài - HS lớp làm bài vào bài tập Sau đó HS đọc bài chữa trước lớp, HS lớp nhận xét và tự kiểm tra lại bài mình Bài giải Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 14 x = 84 (m2) Diện tích hình vuông CEMN là : x = 49(m2) - GV nhận xét và cho điểm HS Diện tích mảnh đất là : 84 + 49 = 133 (m2) Đáp số : 133 m2 củng cố, dặn dò GV tổng kết tiết học, dặn dò HS Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 3: KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN Đà NGHE, Đà ĐỌC I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : - Kể lại câu chuyện đã nghe , đã đọc ca ngợi hoà bình , chống chiến tranh , biết chao đổi nội dung ý nghĩa câu chuyện (87) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách báo, truyện gắn với chủ điểm hoà bình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A Kiểm tra bài cũ - HS kể lại theo tranh đoạn câu chuyện Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai - GV nhận xét ghi điểm B Bài Giới thiệu bài - GV giới thiệu và nêu mục đích yêu cầu bài Hướng dẫn HS kể chuyện a) Hướng dẫn HS hiểu đúng yêu cầu học - Một HS đọc đề bài GV gạch chân từ: Kể lai câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình chống chiến tranh - GV nhắc HS : SGK có số câu chuyện các em đã học: Anh đội cụ Hồ gốc Bỉ, sếu giấy đề tài này Em cần kể chuyện mình nghe được, tìm ngoài SGK Chỉ không tìm câu chuyện ngoài SGK , em kể câu chuyện đó - Yêu cầu hS đọc kĩ gợi ý GV ghi nhanh lên bảng các tiêu chí đánh giá lên bảng b) Kể nhóm - HS kể - HS nghe - HS đọc - HS đọc yêu cầu - Một số HS giới thiệu câu chuyện mình kể - HS kể nhóm 4, cùng nhận xét bổ xung cho nội dung ý GV có thể gợi ý: nghĩa câu chuyện mà các bạn + Trong câu chuyện bạn thích nhân vật nhóm mình kể nào? Vì sao? + Chi tiết nào câu chuyện bạn cho là hay nhất? + Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? + Câu chuyện có ý nghĩa nào phong trào yêu hoà bình, chống chiến tranh? - 5- HS thi kể chuyện mình c) Thi kể trước lớp - Tổ chức HS kể trước lớp - HS khác nghe và hỏi lại nội dung ý nghĩa câu chuyện trả lời câu hỏi bạn để tạo không khí - Gọi HS nhận xét bạn kể theo tiêu chí đã sôi nổi, hào hứng lớp (88) nêu GV nhận xét khen ngợi , tuyên dương Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 4: CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) MỘT CHUYÊN GIA MÁY SÚC I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Viết đungd bài chính tả , biết trình bày đúng đoạn văn - Tìm các tiếng có chứa uô, ua bài văn và nắm cách đánh dấu : các tiếng có uô , ua ( bài tập ) ; tìm tiếng thích hợp có chứa uô , ua để điền vào số câu thành ngữ BT3 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng lớp viết sẵn mô hình cấu tạo vần III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ - HS đọc từ, viết cấu tạo vần các - gọi HS lên bảng đọc cho HS viết lên tiếng vừa đọc bảng lớp, lớp viết vào các tiếng: Vần tiến, biển, bìa, mía, theo mô hình cấu tạo Tiếng âm âm âm vần đêm chính cuối -H: Em có nhận xét gì cách đánh dấu tiến iê N tiếng? biển iê N Bìa ia Mía ia HS nhận xét: tiếng có âm cuối dấu đặt chữ cái thứ ghi nguyên âm đôi Những tiếng không có âm cuối dấu đặt chữ cái đầu ghi nguyên âm - GV nhận xét ghi điểm Bài 2.1 Giới thiệu bài Tiết chính tả hôm các em cùng nghe viết đoạn bài Một chuyên gia máy xúc và thực hành cách đánh dấu các tiếng có nguyên âm đôi 2.2 Hướng dẫn viết chính tả (89) a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn - HS đọc đoạn văn H: Dáng vẻ người ngoại quốc này có gì đặc biệt? - HS đọc đoạn viết - Anh cao lớn, tóc vàng ửng lên mảng nắng Anh mặc quần b) Hướng dẫn viết từ khó áo màu xanh công nhân, thân hình - Yêu cầu HS tìm từ khó và khoẻ, khuôn mặt to chất - Yêu cầu HS đọc và viết các rừ vừa tìm phát tất gợi lên nét giản dị, thân mật c) Viết chính tả - HS nêu : Khung cửa, buồng máy, d) Soát lỗi, chấm bài ngoại quốc, tham quan, công trường Hướng dẫn làm bài tập khoẻ, chất phác, giản dị Bài - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS nhận xét tiếng bạn vừa tìm trên bảng H: Em có nhận xét gì cách ghi dấu tiếng em vừa tìm được? - HS đọc yêu cầu bài - HS lên bảng làm bài còn HS lớp làm vào - Lớp nhận xét bài bạn làm trên bảng + Các tiếng chứa uô: cuốn, cuộc, muôn, buôn, + Các tiếng chứa ua: của, múa + Trong các tiếng chứa ua dấu - GV nhận xét đặt chữ cái đầu âm chính ua Bài là chữ u - Gọi HS đọc yêu cầu +Trong các tiếng chứa uô dấu - HS làm bài tập theo cặp đôi: Tìm tiếng đặt chữ cái thứ âm còn thiếu câu thành ngữ và giải thích chính uô là chữ ô nghĩa thành ngữ đó - Gọi HS trả lời - HS nêu yêu cầu - HS thảo luận và trả lời: GV nhận xét + Muôn người một: người đoàn kết lòng + Chậm rùa: quá chậm chạp + Ngang cua: tính tình gàn dở , khó nói chuyện, khó thống ý kiến + Cày sâu cuốc bẫm: chăm làm việc trên đồng ruộng (90) Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ghi nhớ quy tắc đánh dấu các tiếng chứa nguyên âm đôi và học thuộc lòng các câu thành ngữ bài tập Rút kinh nghiệm: …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 5: KỸ THUẬT MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I MỤC TIÊU: - HS biết đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản số dụng cụ nấu ăn và ăn uống gia đình - Giáo dục kĩ sống cho HS - Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo quản, na toàn sử dụng dụng cụ đun nấu, ăn uống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Một số dụng cụ đun nấu, ăn uống thông thường - Tranh SGK Phiếu HT II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên Ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra chuẩn bị HS Bài a Giới thiệu bài - Nêu mục tiêu tiết học b Hoạt động 1: Xác định dụng cụ đun, nấu, ăn, uống thông thường gia đình - GV đặt câu hỏi gợi ý để HS kể tên dụng cụ nấu ăn và ăn uống gia đình - GV ghi tên các dụng cụ nấu ăn và ăn uống gia đình theo nhóm - GV nhận xét và nhắc số dụng cụ c Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản dụng cụ - GV Nêu cách thực hiện: HS thảo luận nhóm các đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản số dụng cụ đun, nấu, ăn uống gia đình - GV phân công nhiệm vụ cho nhóm Hoạt động học sinh - HS nêu chuẩn bị mình - Nghe - HS kể tên dụng cụ nấu ăn và ăn uống gia đình - HS thảo luận nhóm: Mỗi nhóm thảo luận loại dụng cụ, Bao gồm: (91) + Tên loại dụng cụ:…… + Tên các dụng cụ cùng loại:… + Tác dụng các dụng cụ cùng loại: + Cách bảo quản: - GV sử dụng tranh minh hoạ để kết luận - Các nhóm thảo luận ghi vào nội dung SGK bảng phụ d Hoạt động 3: Đánh giá kết học tập - Đạidiện nhóm lên trình bày - GV hỏi câu hỏi SGK cho HS trả lời - Các nhóm nhận xét, bổ sung - Phát cho nhóm phiếu HT để HS thực - HS trả lời - GV đánh giá kết học tập HS - HS nhận phiếu HT và thảo luận Củng cố, dặn dò ghi vào phiếu - GV tổng kết tiết học, dặn HS sưu tầm tranh - Đại diện nhónm lên trình bày ảnh các dụng cụ đun, nấu, ăn uống - Các nhóm nhận xét, bổ sung gia đình HS chuẩn bị theo nhóm: Một số loại rau xanh, củ, quả, thịt,cá, trứng - Nghe - Liên hệ GD HS Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 20 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn : 15/09/2012 Ngày dạy : 20 / 09/ 2012 Tiết 1: TOÁN ĐỀ – CA – MÉT VUÔNG HÉC – TÔ- MÉT VUÔNG I MỤC TIÊU: - Biết tên gọi , kí hiệu và quan hệ các đơn vị đo diện tích: ĐỀ – CA – MÉT VUÔNG HÉC TÔ- MÉT VUÔNG - Biết đoc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề-ca-mét vuông - biết mói quan hệ đề-ca-mét vuông với mét vuông; đề-ca-mét vuông với hét-tô-mét vuông -Biết chuyển đổi số đo diện tích ( trường hợp đơn giản) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: (92) Chuẩn bị trước hình biểu diễn hình vuông có cạnh dài dam, 1hm (thu nhỏ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt dộng giáo viên 1.Kiểm tra bài cũ GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm tiết học trước - GV nhận xét và cho điểm HS Dạy – học bài 2.1.Giới thiệu bài - GV yêu cầu HS nêu các đơn vị đo diện tích đã học - GV giới thiệu bài : Trong thực tế, để thuận tiện người ta phải sử dụng các đơn vị đo diện tích lớn mét vuông Bài học hôm chúng ta cùng học hai đơn vị đo diện tích lớn mét vuông là đề-ca-mét vuông và héc-tô-mét vuông 2.2.Giới thiệu đơn vị đo diện tích đề-camét vuông a) Hình thành biểu tượng đề-ca-mét vuông - GV treo lên bảng hình biểu diễn hình vuông có cạnh 1dam SGK - GV : Hình vuông có cạnh dài dam, em hãy tính diện tích hình vuông - GV giới thiệu : dam x dam = dam2, đề-ca-mét vuông chính là diện tích hình vuông có cạnh dài dam - GV giới thiệu tiếp : đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2, đọc là đề-ca-mét vuông b) Tìm mối quan hệ đề-ca-mét vuông và mét vuông - GV hỏi : dam bao nhiêu mét - GV yêu cầu : Hãy chia cạnh hình vuông dam thành 10 phần nhau, sau đó nối các điểm để tạo thành các hình vuông nhỏ - GV hỏi : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu mét ? + Chia cạnh hình vuông lớn có cạnh dài dam thành các hình vuông nhỏ cạnh 1m thì tất bao nhiêu hình vuông nhỏ ? Hoạt động học sinh - HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dõi và nhận xét - HS nêu : cm2 ; dm2; m2 - HS nghe để xác định nhiệm vụ tiết học - HS quan sát hình - HS tính : 1dam x dam = 1dam2 - HS nghe GV giảng - HS viết : dam2 HS đọc : đề-ca-mét vuông - HS nêu : dam = 10m - HS thực thao tác chia hình vuông cạnh dam thành 100 hình vuông nhỏ cạnh 1m - HS : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài 1m + Được tất 10 x 10 = 100 (hình) + Mỗi hình vuông nhỏ có dịên tích là 1m2 (93) + Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông ? + 100 hình vuông nhỏ có diện tích là bao nhiêu mét vuông ? + Vậy dam2 bao nhiêu mét vuông + đề-ca-mét vuông gấp bao nhiêu lần mét vuông ? 2.3.Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc-tômét vuông ? a) Hình thành biểu tượng héc-tô-mét vuông - GV treo lên bảng hình biểu diễn hình vuông có cạnh dài 1hm SGK - GV nêu : Hình vuông có cạnh dài 1hm, em hãy tình diện tích hình vuông - GV giới thiệu : 1hm x 1hm = 1hm2 héc-tô-mét vuông chính là diện tích hình vuồng có cạnh dài 1hm - GV giới thiệu tiếp : héc-tô-mét vuông viết tắt là hm2, đọc là héc-tô-mét vuông b) Tìm mối quan hệ héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét vuông - GV hỏi : 1hm bao nhiêu đề-camét? - GV yêu cầu : Hãy chia cạnh hình vuông 1hm thành 10 phần nhau, sau đó nối các điểm để tạo thành các hình vuông nhỏ - GV hỏi : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu đề-ca-mét ? + Chia hình vuông lớn có cạnh dài 1hm thành các hình vuông nhỏ cạnh 1dam thì tất bao nhiêu hình vuông nhỏ ? + Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là bao nhiêu đề-ca-mét vuông ? + 100 hình vuông nhỏ có diện tích là bao nhiêu đề-ca-mét vuông ? + Vậy 1hm2 bao nhiêu đề-ca-mét vuông ? + Héc-tô-mét vuông gấp bao nhiêu lần đề-ca-mét vuông ? - GV yêu câu HS nêu lại mối quan hệ đề-ca-mét vuông và mét vuông, héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét vuông 2.4.Luyện tập – thực hành + 100 hình vuông nhỏ có diện tích là x 100 = 100 (cm2) + Vậy 1dam2 = 100m2 HS viết và đọc 1dam2 = 100m2 + Đề-ca-mét vuông gấp 100 lần mét vuông - HS quan sát hình - HS tính : 1hm x 1hm = 1hm2 - HS nghe GV giảng bài - HS viết : hm2 HS đọc : héc-tô-mét vuông - HS nêu : 1hm = 10dam - HS thực thao tác chia hình vuông cạnh 1hm thành 100 hình vuông nhỏ cạnh 1dam - HS : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài dam + Được tất 10 x 10 = 100 hình + Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là 1dam2 + 100 hình vuông nhỏ có diện tích là : x 100 = 100 (dam2) + hm2 = 100dam2 HS viết và đọc : 1hm2 = 100dam2 + Héc-tô-mét vuông gấp 100 lần đềca-mét vuông - Một số HS nêu trước lớp (94) Bài - GV viết các số đo diện tích lên bảng và yêu cầu HS đọc, có thể viết thêm các số đo khác Bài - GV đọc các số đo diện tích cho HS viết Bài - GV viết lên bảng các trường hợp sau : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 2dam2 = m2 3dam25m2 = m2 3m2 = dam2 - GV gọi HS khá làm bài trước lớp, sau đó nêu rõ cách làm - HS đọc các số đo diện tích trước lớp - HS lên bảng viết, các HS khác viết vào bài tập Yêu cầu viết đúng thứ tự GV đọc - HS lên bảng làm và nêu cách làm : 2dam2 = m2 Ta có dam2 = 100m2 Vậy dam2 = 200m2 dam215m2 = m2 Ta có 3dam2 = 300m2 Vậy 3dam215m2 = 300m2 + 15m2 = 315m2 3m2 = dam2 Ta có 100m2 = 1dam2 1m2 = 100 dam2 Suy 3m2 = 10 dm2 - HS lên bảng làm bài, các HS khác làm bài vào bài tập - GV yêu cầu HS tiếp tục làm các phần - Theo dõi bài chữa GV và kiểm còn lại bài tra lại bài mình - GV chữa bài HS trên bảng lớp, sau - HS nêu : Bài tập yêu cầu chúng ta đó nhận xét và cho điểm HS viết các số đo có đơn vị dạng số đó có đơn vị là đề-ca-mét vuông - HS lên bảng làm mẫu : 23 5dam223m2 = dam2 + 100 dam2 23 = 100 dam2 3.củng cố , dặn dò GV tổng kết tiết học, dặn dò HS nhà làm các bài tập hướng dânc luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 2: TẬP LÀM VĂN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ (95) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Biết thống kê theo hàng (BT1) và thống kê cách lập bảng(BT2) để trình bày kêt điểm học tập tháng thành viên và tổ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi sẵn bảng thống kê viết trên bảng lớp - Phiếu ghi điểm HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên A kiểm tra bài cũ - Gọi HS đọc lại bảng thống kê số HS tổ lớp - Nhận xét bài làm HS B Dạy bài Giới thiệu bài: em đã làm quen với bảng số liệu, cùng lập bảng thống kê số HS tổ Tiết học hôm các em cùng lập bảng thống kê kết học tập mình và các bạn tổ Hướng dẫn làm bài tập Bài - HS đọc yêu cầu bài tập - HS lên bảng làm - Gọi HS đọc kết thống kê và cách trình bày HS H: Em có nhận xét gì kết học tập mình? GV Bây các em cùng lập kết học tập tháng các thành viên tổ bài - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Yêu cầu HS làm bài vào - Gọi HS làm trên giấy khổ to dán phiếu và đọc phiếu - Nhận xét bài làm HS Hoạt động học sinh - HS đọc lại bảng thống kê - HS nghe - HS đọc yêu cầu - HS lên làm trên bảng lớp HS lớp làm vào - HS đọc nối tiếp VD: Điểm tháng 10 Hương Giang, tổ 1: + Số điểm 5: + Số điểm từ đến 6: + Số điểm từ đến 8: + Số điểm từ đến 10: - HS đọc - HS làm vào - HS làm vào phiếu theo nhómvà đọc phiếu VD: (96) Bảng thống kê kết học tập tháng Tổ STT Họ và tên Vàng Thị Ky Chồ A Tỷ Giàng Thị Ví Giàng A Khẻ Chang Thị Nợ Lùng Thị Do Sùng A Trừ Giàng Thị Sú Chồ A Thố Tổng cộng 0- 0 0 0 0 0 5- 0 0 0 Số điểm 7- 6 48 9- 10 1 1 13 - Gọi HS cùng tổ nhận xét phiếu bạn - HS nhận xét bài bạn H: Em có nhận xét gì kết học tập tổ 1,2,3 - HS nêu nhận xét H: Trong tổ ( 2,3, ) bạn nào học tập tiến nhất? Bạn nào chưa tiến bộ? GV kết luận: Qua bảng thống kê em đã biết kết học tập mình Vậy các em cố gắng để tháng sau đạt kết - Giúp ta biết tình hình học tập học tập tốt mình và nhận xét bảng thống kê Củng cố, dặn dò H: Bảng thống kê có tác dụng gì? - Nhận xét học - Dặn HS đưa bảng thống kê kết qủa học tập mình cho bố mẹ xem và tự lập bảng thống kê tháng tới Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 3: KHOA HỌC THỰC HÀNH: NÓI “KHÔNG” VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN (Tiết 2) I MỤC TIÊU: - Nêu số tác hại ma tuý, thuốc lá, rượu, bia - Từ chối sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma tuý - HS tránh xa các chất gây nghiện II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Ghế giáo viên dành cho hoạt động (97) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên Kiểm tra bài cũ - Em hãy nói tác hại thuốc lá, rượu, bia, ma tuý với người? - Giáo viên nhận xét cho điểm Dạy bài a Giới thiệu bài b Nội dung Hoạt động 3: Trò chơi “Chiếc ghế nguy hiểm” * Bước1:- Phủ ghế, giới thiệu trò chơi: Đây là ghế nguy hiểm vì nó đã nhiễm điện cao thế, chạm vào bị điện giật chết, tiếp xúc với người chạm vào ghế bị điện giật Chiếc ghế này đặt cửa, các em từ ngoài vào cố gắng đừng chạm vào ghế vào người tiếp xúc với ghế * Bước 2:- Yêu cầu lớp ngoài hành lang - Thực yêu cầu * Bước 3: Thảo luận lớp + Em cảm thấy nào qua ghế? + Tại qua ghế, số bạn đã chậm lại và thận trọng? + Tại có người biết ghế nguy hiểm mà đẩy bạn chạm vào ghế? - Tại có bạn có bạn lại thử chạm tay vào ghế? * Kết luận: Mọi người thận trọng và luôn tránh xa nguy hiểm Tuy nhiên có số người biết họ thực số hành vi nguy hiểm cho thân người khác Hoạt động 4: Đóng vai - Hỏi: chúng ta từ chối đó điều gì chúng ta nói gì? làm gì? * Bước 1: Tổ chức hướng dẫn - Chia lớp thành nhóm phát phiếu ghi tình cho các nhóm (Giáo viên đã chuẩn bị) * Bước 2: Thảo luận * Bước 3: Trình diễn, thảo luận - Gọi nhóm lên đóng vai Hoạt động học sinh - em nối tiếp trả lời - Học sinh quan sát, lắng nghe hướng dẫn - Học sinh ngoài và khéo léo vòng qua ghế vào lớp - Học sinh trả lời - Học sinh giải thích - Học sinh trả lời - Nhiều em nêu: nói rõ là không muốn làm việc đó, khỏi nơi đó - Học sinh nhóm nhận phiếu thảo luận - Các nhóm đọc tình huống, tìm cách ứng xử, cử bạn đóng vai (98) - Nêu câu hỏi cho lớp thảo luận + Việc từ chối hút thuốc lá, uống rượu - Từng nhóm lên biểu diễn bia, sử dụng ma tuý có dễ dàng không? + Trong trường hợp bị ép buộc doạ dẫm + không dễ dàng vì nên làm gì + Chúng ta nên tìm giúp đỡ + Học sinh trả lời không tự giải được? * Kết luận: Mỗi chúng ta có quyền từ chối, quyền tự bảo vệ và bảo vệ Đồng thời chúng ta phải tôn trọng - Học sinh nghe quyền đó người khác Mỗi chúng ta có cách từ chối riêng để tới lời nói “không” với các chất gây nghiện Củng cố, dặn dò - Các em hãy cho biết tác hại rượu, bia, thuốc lá? Em nói gì với các chất đó? - Nhận xét học Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ ĐỒNG ÂM I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Hiểu nào là từ đồng âm - Biết phân biệt nghĩa từ đồng âm Đặt câu phân biệt các từ đồng âm - Bước đầu hiểu tác dụng , từ đồng âm qua mẩu chuyện vui và các câu đố II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Một số tranh ảnh các vật, tượng, hoạt động có tên gọi giống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra bài cũ - gọi HS đọc đoạn văn miêu tả vẻ - HS đọc bình nông thôn đã làm tiết trước - GV nhận xét ghi điểm B Bài Giới thiệu bài: nêu mục đích yêu cầu tiết học - HS nghe Nhận xét Bài Viét bảng câu: Ông ngồi câu cá Đoạn văn này có câu - HS đọc câu văn (99) H: Em có nhận xét gì hai câu văn trên? + Hai câu văn trên là câu kể câu có từ câu nghĩa H: Nghĩa câu trên là gì? chúng khác Em hãy chọn lời giải thích đúng bài tập + Từ câu Ông ngồi câu cá là bắt cá tôm móc sắt nhỏ buộc đầu dây + từ câu Đoạn văn này có câu là đơn vị lời nói diễn đạt ý trọn vẹn, trên văn mở đầu chữ cái viết hoa và kết thúc H: Hãy nêu nhận xét em nghĩa và dấu ngắt câu cách phát âm các từ câu trên + hai từ câu có phát âm giống KL: Những từ phát âm hoàn toàn giống có nghĩa khác nhau song có nghĩa khác gọi là từ đồng âm Ghi nhớ - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS lấy VD - HS đọc ghi nhớ - Nhận xét khen ngợi - HS lấy VD Luyện tập + cánh đồng: khoảng đất rộng và Bài phẳng, dùng để cày cấy trồng - Gọi HS đọc yêu cầu trọt - Tổ chức HS làm việc theo cặp + Tượng đồng: Kim loại có màu đổ - Gọi HS trả lời dễ dát mỏng và kéo thành sợi thường - Nhận xét lời giải đúng dùng làm dây điện + Một nghìn đồng: đơn vị tiền tệ VN + hòn đá: chất rắn cấu tạo nên vỏ trái đất, kết thành tảng, hòn + đá bóng: đưa chân và hất mạnh bóng cho xa + ba má: balà bố, người sinh và Bài 2: nuôi dưỡng mình - Gọi HS đọc yêu cầu bài và bài mẫu + ba tuổi: ba là số liên số - Yêu cầu HS tự làm bài dãy số tự nhiên - GV nhận xét - HS đọc - HS lên bảng lớp làm, lớp làm vào - HS đọc bài mình + bố em mua bàn ghế đẹp/ họ bàn việc sửa đường + nhà cửa đây xây dựng hình - gọi HS giải thích: bàn cờ/ Lá cờ đỏ vàng phấp phới + bàn: trao đổi ý kiến tung bay (100) + bàn: đồ dùng gỗ có mặt phẳng có + yêu nước là thi đua/ bạn lan chân đứng lấy nước + cờ: vật làm vải lụa có kích cỡ mà sắc định tượng trưng cho quốc gia + cờ: trò chơi thể thao, các quân theo kẻ ô định + Nước: chất lỏng không màu không mùi, không vị + Nước: vùng đất có nhiều người hay nhiều dân tộc cùng sinh sống Bài - HS đọc yêu cầu bài tập H: Vì Nam tưởng ba mình chuyển sang làm việc ngân hàng? - HS đọc + Vì Nam nhầm lẫn nghĩa từ đồng âm là tiền tiêu - tiền tiêu: chi tiêu - tiền tiêu: vị trí quan trọng nơi bố trí - GV nhận xét lời gải đúng canh gác phía trước khu vực trú quân hướng phía địch Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 5: MĨ THUẬT (GV chuyên soạn giảng) Thứ sáu ngày 21 tháng 09 năm 2012 Ngày soạn : 15/09/2012 Ngày dạy : 21 / 09 / 2012 Tiết 1: TẬP LÀM VĂN TRẢ BÀI VĂN TRẢ CẢNH I MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU : -Biết rút kinh nghiệm viết bài văn tả cảnh ( ý , bố cục , dùng từ , đặt câu… ) - Nhận biết lỗi bài và tự sửa lỗi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: (101) - Bảng lớp ghi các đề bài tiết tả cảnh cuối tuần 4; số lỗi điển hình chính tả, dùng từ, đặt câu cần chữa chung trước lớp - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra bài cũ - GV chấm bảng thống kê - HS nộp bài chấm - Nhận xét B Dạy bài Giới thiệu bài - GV nêu mục đích yêu cầu tiết học - HS nghe Nhận xét chung và hướng dẫn HS chữa số lỗi điển hình a) Nhận xét chung + Ưu điểm: - HS đã hiểu đề, viết đúng yêu cầu đề - xác định đúng yêu cầu đề, bố cục rõ ràng - Diễn đạt câu ý rõ ràng - có sáng tạo làm bài - Lỗi chính tả có tiến bộ, hình thức trình bày đẹp, khoa học + GV nêu số bài văn đúng yêu cầu và sinh động giàu tình cảm, có sáng tạo cách trình bày khoa học + Nhược điểm: GV nêu số lỗi điển hình ý, dùng từ, đặt câu, cách trình bày + Viết trên bảng phụ các lỗi phổ biến - Yêu cầu HS thảo luận và tìm cách sửa - Trả bài cho HS - HS nhóm trao đổi để cùng b) Hướng dẫn chữa bài chữa bài - yêu cầu HS tự chữa bài mình - HS xem lại bài mình cách trao đổi với bạn - GV theo dõi giúp đỡ - HS chữa bài c) Học tập đoạn văn hay, bài văn tốt - GV gọi HS đọc đoạn văn hay cho lớp nghe GV hỏi HS tìm cách dùng từ, diễn đạt - HS đọc ý hay d) viết lại đoạn văn - HS trả lời - GV gợi ý viết lại đoạn văn khi: + Đoạn văn có nhiều lỗi chính tả + Đoạn văn lủng củng diễn đạt chưa rõ ý - HS viết (102) + Đoạn văn dùng từ chưa hay - HS đọc bài đã viết lại + Đoạn văn viết câu cụt, đơn giản + Đoạn mở bài, kết bài chưa hay - Gọi HS đọc đoạn văn đã viết lại - GV nhận xét Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS viết lại bài chưa đạt , quan sát cảnh sông nước, biển, suối ghi đặc điểm cảnh đó để chuẩn bị cho bài sau Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 2: TOÁN MI – LI – MÉT – VUÔNG BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH I MỤC TIÊU: - Biết tên gọi , kí hiệu , độ lớn mi – li – mét vuông - Biết quan hệ mi – li – mét vuông và xăng ti mét vuông - Biết tên gọi , kí hiệu và mối quan hệ các đơn vị đo diện tích Bảng đơn vị đo diện tích II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Chuẩn bị trước hình biểu diễn hình vuông có cạnh dài dam, 1hm (thu nhỏ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt dộng giáo viên 1.Kiểm tra bài cũ GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm tiết học trước - GV nhận xét và cho điểm HS Dạy học bài 2.1.Giới thiệu bài - GV yêu cầu HS nêu các đơn vị đo diện tích đã học - GV giới thiệu bài : Trong thực tế, để thuận tiện người ta phải sử dụng các đơn vị đo diện tích lớn mét vuông Bài học hôm chúng ta cùng học hai đơn vị đo diện tích lớn mét vuông là đề-ca-mét vuông và héc-tômét vuông 2.2.Giới thiệu đơn vị đo diện tích đề- Hoạt động học sinh - HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dõi và nhận xét - HS nêu : cm2 ; dm2; m2 - HS nghe để xác định nhiệm vụ tiết học (103) ca-mét vuông a) Hình thành biểu tượng đề-camét vuông - GV treo lên bảng hình biểu diễn hình vuông có cạnh 1dam SGK - GV : Hình vuông có cạnh dài dam, em hãy tính diện tích hình vuông - GV giới thiệu : dam x dam = dam2, đề-ca-mét vuông chính là diện tích hình vuông có cạnh dài dam - GV giới thiệu tiếp : đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2, đọc là đề-ca-mét vuông b) Tìm mối quan hệ đề-ca-mét vuông và mét vuông - GV hỏi : dam bao nhiêu mét - GV yêu cầu : Hãy chia cạnh hình vuông dam thành 10 phần nhau, sau đó nối các điểm để tạo thành các hình vuông nhỏ - GV hỏi : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu mét ? + Chia cạnh hình vuông lớn có cạnh dài dam thành các hình vuông nhỏ cạnh 1m thì tất bao nhiêu hình vuông nhỏ ? + Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông ? + 100 hình vuông nhỏ có diện tích là bao nhiêu mét vuông ? + Vậy dam2 bao nhiêu mét vuông + đề-ca-mét vuông gấp bao nhiêu lần mét vuông ? 2.3.Giới thiệu đơn vị đo diện tích héctô-mét vuông ? a) Hình thành biểu tượng héc-tômét vuông - GV treo lên bảng hình biểu diễn hình vuông có cạnh dài 1hm SGK - GV nêu : Hình vuông có cạnh dài 1hm, em hãy tình diện tích hình vuông - HS quan sát hình - HS tính : 1dam x dam = 1dam2 - HS nghe GV giảng - HS viết : dam2 HS đọc : đề-ca-mét vuông - HS nêu : dam = 10m - HS thực thao tác chia hình vuông cạnh dam thành 100 hình vuông nhỏ cạnh 1m - HS : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài 1m + Được tất 10 x 10 = 100 (hình) + Mỗi hình vuông nhỏ có dịên tích là 1m2 + 100 hình vuông nhỏ có diện tích là x 100 = 100 (cm2) + Vậy 1dam2 = 100m2 HS viết và đọc 1dam2 = 100m2 + Đề-ca-mét vuông gấp 100 lần mét vuông - HS quan sát hình - HS tính : 1hm x 1hm = 1hm2 - HS nghe GV giảng bài - HS viết : hm2 HS đọc : héc-tô-mét vuông - HS nêu : 1hm = 10dam (104) - GV giới thiệu : 1hm x 1hm = 1hm2 héc-tô-mét vuông chính là diện tích hình vuồng có cạnh dài 1hm - GV giới thiệu tiếp : héc-tô-mét vuông viết tắt là hm2, đọc là héc-tômét vuông b) Tìm mối quan hệ héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét vuông - GV hỏi : 1hm bao nhiêu đề-camét? - GV yêu cầu : Hãy chia cạnh hình vuông 1hm thành 10 phần nhau, sau đó nối các điểm để tạo thành các hình vuông nhỏ - GV hỏi : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu đề-ca-mét ? + Chia hình vuông lớn có cạnh dài 1hm thành các hình vuông nhỏ cạnh 1dam thì tất bao nhiêu hình vuông nhỏ ? + Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là bao nhiêu đề-ca-mét vuông ? + 100 hình vuông nhỏ có diện tích là bao nhiêu đề-ca-mét vuông ? + Vậy 1hm2 bao nhiêu đề-camét vuông ? + Héc-tô-mét vuông gấp bao nhiêu lần đề-ca-mét vuông ? - GV yêu câu HS nêu lại mối quan hệ đề-ca-mét vuông và mét vuông, héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét vuông 2.4.Luyện tập – thực hành Bài - GV viết các số đo diện tích lên bảng và yêu cầu HS đọc, có thể viết thêm các số đo khác Bài - GV đọc các số đo diện tích cho HS viết Bài - HS thực thao tác chia hình vuông cạnh 1hm thành 100 hình vuông nhỏ cạnh 1dam - HS : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài dam + Được tất 10 x 10 = 100 hình + Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là 1dam2 + 100 hình vuông nhỏ có diện tích là : x 100 = 100 (dam2) + hm2 = 100dam2 HS viết và đọc : 1hm2 = 100dam2 + Héc-tô-mét vuông gấp 100 lần đề-camét vuông - Một số HS nêu trước lớp - HS đọc các số đo diện tích trước lớp - HS lên bảng viết, các HS khác viết vào bài tập Yêu cầu viết đúng thứ tự GV đọc - HS lên bảng làm và nêu cách làm : 2dam2 = m2 Ta có dam2 = 100m2 Vậy dam2 = 200m2 dam215m2 = m2 Ta có 3dam2 = 300m2 Vậy 3dam215m2 = 300m2 + 15m2 = 315m2 3m2 = dam2 Ta có 100m2 = 1dam2 1m2 = 100 dam2 Suy 3m2 = 10 dm2 - HS lên bảng làm bài, các HS khác - GV viết lên bảng các trường hợp làm bài vào bài tập sau : - Theo dõi bài chữa GV và kiểm tra Viết số thích hợp vào chỗ chấm : (105) 2dam2 = m2 lại bài mình 3dam25m2 = m2 - HS nêu : Bài tập yêu cầu chúng ta viết 3m2 = dam2 các số đo có đơn vị dạng số đó có - GV gọi HS khá làm bài trước lớp, đơn vị là đề-ca-mét vuông sau đó nêu rõ cách làm - HS lên bảng làm mẫu : 23 5dam223m2 = dam2 + 100 dam2 23 = 100 dam2 - HS lớp cùng chữa bài làm mẫu, sau đó tự làm các phần còn lại bài - HS theo dõi bài chữa bạn và kiểm - GV yêu cầu HS tiếp tục làm các tra lại bài mình phần còn lại bài - GV chữa bài HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS củng cố ,dặn dò GV tổng kết tiết học, dặn dò HS nhà làm các bài tập hướng dânc luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 3: LỊCH SỬ PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU I MỤC TIÊU: - Biết Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu kỉ xx ( giới thiệu đôi nét đời , hoạt động PBC ) + Phan Bội Châu sinh năm 1867 gia đình nhà thơ nghèo thuộc tỉnh Nghệ An PBC lớn lên đất nước bị thực dân Pháp đô hộ , Ông day dứt lo tìm đường giải phóng dân tộc + Từ năm 1905 đến 1908 ông vận động niên Việt Nam sang Nhât học đẻ trở đánh Pháp cứu nước Đây là phong trào Đông Du II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ giới - Tư liệu Phan Bội Châu và phong trào Đông Du III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh A kiểm tra bài cũ Gọi HS trả lời - HS trả lời các câu hỏi GV H: Từ cuối kỉ XIX VN xuất đưa (106) ngành kinh tế nào? H: Những thay đổi KT đã tạo giai cấp, tầng lớp nào XH VN? - GV nhận xét ghi điểm B Bài Giới thiệu bài: Phan bội Châu và phong trào Đông Du Nội dung bài * Hoạt động 1: Tiểu sử Phan Bội Châu - HS làm việc theo nhóm H: Em hãy nêu nét chính tiểu sử Phan Bội châu? * Hoạt động 2: Sơ lược phong trào Đông Du - HS thảo luận nhóm, đọc SGK H: Phong trào Đông Du diễn nào?Ai là người lãnh đạo? mục đích phong trào là gì? H: Nhân dân đã làm gì để hưởng ứng phong trào ? - HS nghe và nhắc lại đầu bài - HS thảo luận nhóm + Phan Bội Châu sinh năm 1867 Trong gia đình nhà nho nghèo, giàu truyền thống yêu nước thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Ngay từ còn trẻ ông đã nhiệt tình cứu nước năm 17 tuổi ông viết hịch " Bình tây thu bắc" Năm 19 tuổi lập đội " Thí sinh quân" để ứng nghĩa kinh thành huế thất thủ việc không thành Năm 1904 ông bắt đầu HĐ đấu tranh giải phóng dân tộc việc khởi xướng và lập Hội Duy Tân, tổ chức chống Pháp chủ trương theo cái mới, tiến Ông năm 1940 Huế - HS thảo luận nhóm + Phong trào Đông Du khởi xướng năm 1905 Phan Bội Châu lãnh đạo Mục đích phong trào này là đào tạo người yêu nước có kiến thức khoa học kĩ thuật học nước Nhật tiên tiến, sau đó trở nước để họ hoạt động cứu nước + Phong trào vận động nhiều người sang Nhật học Để có tiền ăn học, họ phải làm nhiều nghề kể việc đánh giày, rửa bát các quán ăn Cuộc sống họ kham khổ, nhà chật chội, thiếu thốn đủ thứ họ hăng say học tập Nhân dân nước nô nức đóng ngóp tiền cho phong trào + Phong trào phát triển làm cho TDP hết (107) sức lo ngại , năm 1908 TDP cấu kết với Nhật chống phá phong trào Chính phủ H: Kết phong trào và ý nghĩa Nhật lệnh trục xuất người yêu phong trào này là gì? nước VN và Phan Bội Châu khỏi Nhật phong trào Đông Du tan rã Tuy thất bại phong trào đã tạo nhiều nhân tài cho đất nước, đồng thời cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước nhân dân ta GV KL: Nêu bài học Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà tìm hiểu quê hương nguyễn Tất Thành Rút kinh nghiệm: ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 4: THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) Tiết 5: HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN I MỤC TIÊU: -Nhận xét ưu và nhược điểm lớp tuần -Rèn ý thức phê và tự phê -Đề kế hoạch thực tuần tới II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : *Tiến hành sinh hoạt : -Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt -Các tổ trưởng nhận xét tổ mình -Lớp phó học tập nhận xét học tập chung lớp -Ý kiến cá nhân tổ *Giáo viên nhận xét chung : *Ưu điểm : (108) + Giờ giấc vào lớp tốt + Vệ sinh và ngoài lớp khá + Sách chuẩn bị đầy đủ *Nhược điểm : + Một số em còn lười học , chưa thuộc bài trước đến lớp ; số em chưa chú ý học tập : + Chữ viết các em quá xấu , trình bày bài chưa đẹp + Trong tuần còn tình trạng HS mộn *Cách khắc phục : - Thường xuyên kiểm tra luyện viết học sinh Tăng cường kiểm tra bài lẫn nhau,phát sai sót sửa sai kịp thời - Thành lập đôi bạn học tập ,giúp lúc nơi *Sinh hoạt tập thể: Cho học sinh hát ,kể chuyện III KẾ HOẠCH TUẦN TỚI : -Duy trì nề nếp vào lớp ,nề nếp học tập -Kiểm tra luyện viết -Thành lập đôi bạn “Học tập” Rút kinh nghiệm: …………………………… (109) (110)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 5, giao an lop 5