0

giao an lop 4 tuan 31

26 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:29

Hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1Khởi động: - Lớp ổn đinh - KTBC: Nêu yêu cầu - 2 HS trả lời theo yêu cầu - Nhận xét, ghi điểm - Giới thiệu bài 2Bài mới: HĐ 1: Làm[r] (1)TUẦN 31 Thứ hai ngày tháng năm 2013 Chào cờ TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG ****************************** Tập đọc ĂNG - CO VÁT I Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm đoạn bài với giọng chậm rãi, biểu lộ tình cảm kính phục - Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi Ăng-co Vát, công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu nhân dân Cam-pu-chia (trả lời các câu hỏi SGK) - Giáo dục lòng yêu thích môn học II Chuẩn bị: - Bảng phụ, phấn màu III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra bài cũ - Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ Dòng - HS lên bảng thực theo yêu cầu sông mặc áo và trả lời câu hỏi nội dung GV bài - Nhận xét, cho điểm HS Bài a Giới thiệu bài - HS nghe - GV giới thiệu bài b Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài * Luyện đọc - Gọi HS tiếp nối đọc đoạn - HS đọc bài theo trình tự bài lượt GV chú ý sửa lỗi phát âm, Đ1: Ăng-covát đầu kỉ XII ngắt giọng cho HS Chú ý câu dài Đ2: Khu đền chính… Xây gạch vỡ Đ3: Toàn khu đền… từ các ngách - Gọi HS đọc phần chú giải - HS đọc to phần chú giải - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS ngồi cùng bàn đọc thầm tiếp nối đoạn - Gọi HS đọc toàn bài - HS đọc toàn bài - GV đọc mẫu Chú ý giọng đọc - Theo dõi GV đọc mẫu * Tìm hiểu bài - Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài, trao đổi - HS ngồi cùng bàn đọc thầm, trao đổi, và trả lời câu hỏi tiếp nối trả lời câu hỏi + Ăng-co Vát xây dựng đâu và từ + Ăng- co Vát xây dựng Cambao giờ? pu-chia đầu kỉ XII + Lúc hoàng hôn, phong cảnh khu đền có + Vào lúc hoàng hôn đền thật huy hoàng gì đẹp? - Giảng bài: Khu đền Ăng-co vát quay - HS nghe hướng tây nên vào lúc hoàng hôn, ánh sáng mặt trời soi vào bóng tối - Trao đổi và tiếp nối trả lời (2) - Em hãy nêu ý chính đoạn + Bài Ăng –co vát cho ta thấy điều gì? - Ghi ý toàn bài lên bảng - Giảng bài: Đền Ăng-co Vát là công trình xây dựng và điêu khắc theo kiểu mẫu mang tính nghệ thuật… c Đọc diễn cảm - Gọi HS tiếp nối đọc toàn bài Yêu cầu HS lớp theo dõi, tìm cách đọc hay - Tổ chức HS thi đọc diễn cảm đoạn + Treo bảng phụ có ghi sẵn đoạn văn + Đọc mẫu + Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp + Tổ chức cho HS thi đọc + Nhận xét, cho điểm HS Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học bài và soạn bài Con chuồn chuồn nước + Đ1: Giới thiệu chung khu đen…… + Đ2: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ, uy nghi đền, công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu…… - HS trả lời - HS nghe - HS đọc thành tiếng Cả lớp theo dõi, tìm giọng đọc - Theo dõi GV đọc mẫu - HS ngồi cùng bàn luyện đọc - 3-5 HS thi đọc - HS lắng nghe ****************************** Toán THỰC HÀNH ( tt) I Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cách vẽ trên đồ (có tỉ lệ cho trước) đoạn thẳng AB (thu nhỏ) - Biểu thị đoạn thẳng AB có độ dài thật cho trước - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác II Chuẩn bị: - Phấn màu III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS Bài a) Giới thiệu bài: - Hôm chúng ta giúp các em ứng dụng vẽ đoạn thẳng thu nhỏ từ kích + Lắng nghe thước thực tế cho trước Giới thiệu bài tập1: - Gọi HS đọc bài tập - HS đọc thành tiếng , lớp đọc - GV gợi ý HS: thầm - Lắng nghe - HS quan sát đồ và trao đổi - Độ dài thật khoảng cách (đoạn AB) trên bàn thực hành đọc nhẩm tỉ lệ sân trường dài mét ? - Tiếp nối phát biểu: (3) + Đề bài yêu cầu ta làm gì ? - Dài 20m - Vẽ đoạn thẳng AB đó trên đồ theo tỉ lệ 1: 400 - Tính độ dài thu nhỏ tương ứng trên + Ta phải tính theo đơn vị nào ? đồ - Hướng dẫn HS ghi bài giải SGK - Tính theo đơn vị xăng - ti - mét + 1HS nêu bài giải : Bài giải: 20m = 2000 cm Khoảng cách từ A đến B trên đồ là: 2000 : 400 = ( cm ) + Yêu cầu HS thực hành vẽ đoạn thẳng trên Đáp số : cm đồ - HS lên bảng vẽ đoạn thẳng AB có độ dài cm A 5cm B b) Thực hành: * * *Bài : -Yêu cầu học sinh nêu đề bài - HS đọc thành tiếng , lớp đọc - GV yêu cầu HS lên đo độ dài cái bảng và thầm đọc kết cho lớp nghe - HS lên thực hành đo chiều dài - Hướng dẫn HS tự tính độ dài thu nhỏ bảng đen và đọc kết ( mét ) vẽ vào + Lắng nghe GV hướng dẫn - GV giúp đỡ HS gặp khó khăn - HS tiến hành tính và vẽ thu nhỏ vào - Đổi m = 300 cm - Độ dài thu nhỏ là 300 : 50 = (cm) - Độ dài cái bảng thu nhỏ: A 6cm B -Nhận xét bài làm học sinh *Bài 2: -Yêu cầu học sinh nêu đề bài - GV yêu cầu HS nhắc lại chiều dài và chiều rộng nhà hình chữ nhật - Hướng dẫn HS tự tính độ dài thu nhỏ vẽ vào - GV giúp đỡ HS gặp khó khăn - Nhận xét bài bạn - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - Đọc kết (chiều dài m, chiều rộng m) + Lắng nghe GV hướng dẫn - HS tiến hành tính và vẽ thu nhỏ vào - Đổi m = 800 cm ; m = 600 cm - Độ dài thu nhỏ là 800 : 200 = (cm) 600 : 200 = (cm) - Độ dài phòng thu nhỏ: 3cm 4cm (4) -Nhận xét bài làm học sinh d) Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn nhà học bài và làm bài + Nhận xét bài bạn -Học sinh nhắc lại nội dung bài -Về nhà học bài và làm bài tập còn lại *************************** Khoa học TRAO ĐỔI CHẤT Ở THỰC VẬT I Mục tiêu: Sau bài học HS có thể: - Trình bày trao đổi chất thực vật với môi trường: thực vật thường xuyện phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các – bô – níc, khí ô – xi và thải nước, khí ô – xi và các chất khoáng khác Thể trao đổi chất thực vật với môi trường sơ đồ - Kể gì thực vật phải thường xuyên lấy từ môi trường và thải môi trường quá trình sống Vẽ và trình bày sơ đồ trao đổi khí và sơ đồ trao đổi thức ăn thực vật - Có ý thức bảo vệ cây cối, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên II Chuẩn bị: - Hình trang 122,123 SGK phóng to III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1/Bài cũ: Gọi 2HS lên bảng trả lời - 2HS lên bảng trả lời -Kể vai trò không khí đời sống thực vật? -Nêu vài ứng dụng trồng trọt nhu cầu không khí thực vật - Nx, cho điểm 2/Bài mới: HĐ1:Phát biểu hiệnbên ngoài trao đổi chất thực vật *Làm việc theo cặp: - GV yêu cầu HS quan sát hình -HS thực nhiệm vụ theo gợi ý cùng với trang 122sgk và thực theo các bạn gợi ý sau: +Kể tên gì vẽ hình? + Trong hình có cây xanh, mặt trời, ao … +Tìm yếu tố đóng vai trò quan trọng sống cây +Ánh sáng, nuớc, chất khoáng đất có xanh? hình +Những yếu tố còn thiếu để bổ sung? +Khí các- bô- níc, khí ô -xi -GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm *Làm việc lớp: (5) H Kể tên yếu tố cây thường xuyên phải lấy từ môi trường và thải môi trường quá trình sống? H.Quá trình trên gọi là gì? HĐ2:Thực hành vẽ sơ đồ trao đổi chất thực vật -GV chia lớp thành nhóm, phát giấy và bút vẽ cho các nhóm -Yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ trao đổi khí và trao đổi thức ăn thực vật -Mời đại diện các nhóm trình bày GVnhận xét ,tuyên dương nhóm vẽ đúng: -Thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các –bon –níc, nước khí ô- xi, và thải nước, khí cácbon- níc, các chất khoáng khác -Quá trình đó gọi là quá trình trao đổi chất thực vật với môi trường -HS làm việc theo nhóm, các em cùng tham gia vẽ sơ đồ trao đổi khí và trao đổi thức ăn thực vật Nhóm trưởng điều khiển các bạn giải thích sơ đồ nhóm - Các nhóm treo sản phẩm và cử đại diện trình bày trước lớp 1) Sơ đồ trao đổi khí hô hấp thực vật: Hấp thụ Thải Khí ô- xi Thực vật Khí các –bon –níc 2) Sơ đồ trao đổi thức ăn thực vật: Ánh sáng mặt trời Hấp thụ Thải Khí- các- bon- níc Khí ô- xi Thực vật Nước Hơi nước Các chất khoáng Các chất khoáng khác 3/Củng cố –dặn dò: -Gọi Hs đọc mục bạn cần biết SGK -Nhận xét tiết học Dặn HS chuẩn bị bài: Động vật cần gì để sống *************************** Đạo đức BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (T2) I Mục tiêu: - Biết cần thiết phải bảo vệ môi trường và trách nhiệm tham gia BVMT - Nêu việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để BVMT - Tham gia BVMT nhà và nơi công cộng việc làm phù hợp với khả II Chuẩn bị: - Phấn màu, tranh ảnh - Các bìa màu xanh, đỏ, trắng III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS (6) Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng nêu ghi nhớ tiết trước - Nhận xét chung ghi điểm Bài mới: a Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài b Hoạt động HĐ1: Bày tỏ ý kiến - Yêu cầu thảo luận cặp đôi, bày tỏ ý kiến các ý kiến sau và giải thích vì Mở xưởng cưa gỗ gần khu dân cư Trong cây gây rừng Dọn rác thải trên đường phố thường xuyên Làm ruộng bậc thang - Nhận xét câu trả lời HS - KL: bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sống hôm và mai sau Có nhiều cách bảo vệ môi trường như: Trồng cây gây rừng, sử dụng tiết kiệm nguon tài nguyên HĐ2: Xử lí tình - Chia lớp thành nhóm - Yêu cầu thảo luận nhóm, xử lí các tình sau Hàng xóm nhà em đặt bếp than tổ ong lối chung để đun nấu … Lớp em tổ chức thu nhặt phế liệu và dọn đường làng - Nhận xét câu trả lời HS KL: Bảo vệ môi trường phải là ý thức và trách nhiệm người, không loại trừ riêng HĐ3: Liên hệ H: Em biết gì môi trường địa phương mình -Nhận xét -Giảng kiến thức mở rộng, liên hệ thực tế với môi trường địa phương sinh sống HĐ4: Vẽ tranh “Bảo vệ môi trường” - 2HS lên bảng nêu - Lớp nhận xét bổ sung - HS nghe - Tiến hành thảo luận cặp đôi - Đại diện các cặp đôi trình bày ý kiến - Sai: Vì mùn cưa và tiếng ồn có thể gây bụi bẩn, ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khoẻ…… - Đúng: Vì cây xanh quang hợp giúp cho không khí lành làm cho sức khoẻ người tốt - Đúng: Vì vừa giữ mỹ quan thành phố, vừa giữ cho môi trường đẹp - Đúng: Vì điều đó tiết kiệm nước, tận dụng tối đa nguồn nước - HS lớp nhận xét - 1-2 HS nhắc lại ý chính - Tiến hành thảo luận nhóm - Đại diện các nhóm trình bày kết thảo luận - Em bảo với bố mẹ có ý kiến với bác hàng xóm Vì làm vậy, vừa làm mỹ quan……… - Em tham gia tích cực và làm việc phù hợp với khả mình - HS lớp nhận xét, bổ sung - HS trả lời việc quan sát xung quanh địa phương mình - Nghe (7) - GV yêu cầu HS vẽ tranh có nội dung ve bảo vệ môi trường - GV nhận xét, khen ngơị HS chính xác, hợp lí, khuýên khích HS khác - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Về nhà tập vẽ lại tranh bảo vệ môi trường - HS tiến hành vẽ - HS trình bày ý tưởng và ý nghĩa các vẽ mình - HS lớp nhận xét - HS lắng nghe ********************************************************************* Thứ ba ngày tháng năm 2013 Toán ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN I Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập và củng cố về: - Đọc, viết số hệ thập phân Hàng và lớp; giá trị chữ số Dãy số tự nhiên - Đọc, viết số hệ thập phân Hàng và lớp; giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí chữ số đó số cụ thể Dãy số tự nhiên và số đặc điểm nó - Giáo dục HS cẩn thận tính toán II Chuẩn bị: - Bảng nhóm, phấn màu III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Bài cũ: 2/ Bài mới: - GV giới thiệu bài, Bài 1: Củng cố cách HS nêu kết Đọc số Viết số Số gồm có đọc viết số và cấu tạo Hai mươi tư nghìn ba trăm chục nghìn, thập phân số linh tám 24308 nghìn, trăm, đơn GV hướng dẫn bài vị mẫu, cho HS tự làm Một trăm sáu mươi nghìn 1trăm nghìn, chục phần còn lại hai trăm bảy mươi tư 160274 nghìn, trăm, GV nhận xét , sửa bài Bài 3a: Cho HS đọc yêu cầu GV hướng dẫn bài , cho HS tự làm phần còn lại GV nhận xét , sửa bài Một triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn không trăm linh 1237005 năm Tám triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm chín 8004090 mươi chục, đơn vị 1triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, đơn vị triệu, nghìn, chục HS đọc yêu cầu- theo dõi- tự làm phần còn lại HS lên làm- lớp nhận xét, sửa bài a Trong số 67358, chữ số thuộc hàng chục, lớp đơn vị Trong số 851904, chữ số thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn + 3205700, chữ số thuộc hàng nghìn, lớp nghìn + 195080126 chữ số thuộc hàng triệu, lớp triệu (8) Bài 4: Cho HS đọc yêu cầu GV nêu yêu cầu, HS trao đổi trả lời GV nhận xét , sửa bài 4/ Củng cố- Dặn dò: - GV nhận xét tiết học HS đọc kĩ yêu cầu , suy nghĩ trả lời HS khác nhận xét a,Trong dãy số tự nhiên hai số liên tiếp kém đơn vị a,Số tự nhiên bé là số a, Không có số tự nhiên lớn - Về nhà làm lại các bài tập ************************* Luyện từ và câu THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU I Mục tiêu: - Hiểu nào là trạng ngữ (ND ghi nhớ) - Nhận diện trạng ngữ câu (BT1, mục III), bước đầu viết đoạn văn ngắn đó có ít câu có dụng trạng ngữ (BT2) - Giáo dục HS yêu thích tiếng Việt II Chuẩn bị: - Bảng phụ, phấn màu III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra bài cũ - Mỗi HS đặt câu cảm - HS lên bảng đặt câu + Câu cảm dùng để làm gì? - HS đứng chỗ trả lời - Nhận xét cho điểm HS - HS nhận xét Bài a Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài - HS nghe b Tìm hiểu ví dụ - Viết lên bảng câu văn: Hôm nay, em cô giáo khen - HS làm miệng - Yêu cầu HS đọc và tìm CN, VN câu - Nhận xét bài làm HS Bài 1,2,3: - Yêu cầu HS tiếp nối đọc - HS tiếp nối đọc thành tiếng yêu cầu bài tập trước lớp Cả lớp theo dõi SGK + Em hãy đọc phần in nghiêng - Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau câu này + Em hãy đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng? - Tiếp nối đặt câu - GV ghi nhanh các câu HS vừa đặt lên bảng - Nhận xét, kết luận câu HS đặt đúng, + Em hãy thay đổi vị trí các phần in nghiêng câu? - GV ghi nhanh lên bảng các câu HS - Em có nhận xét gì vị trí các phần in - Các phần in nghiêng có thể dùng nghiêng đầu câu, cuối câu đứng - KL: Các phần in nghiêng gọi là trạng chủ ngữ và vị ngữ (9) ngữ Đây là phần phụ câu xác định thời gian…… + Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi nào? + Trạng ngữ có vị trí đâu câu? c Ghi nhớ - Gọi HS đọc phần ghi nhớ - Yêu cầu HS đặt câu có trạng ngữ GV chú ý sửa lỗi cho HS d Luyện tập: Bài 1; - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập - Yêu cầu HS tự làm bài - GV nhắc HS dùng bút chì gạch chân phần trạng ngữ - Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng - Nhận xét, kết luận lời giải đúng + Em hãy nêu ý nghĩa trạng ngữ câu? Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS đọc đoạn văn GV chú ý sửa lỗi dùng từ, đặt câu cho HS - Cho điểm HS viết tốt Củng cố - dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà hoàn thành đoạn văn, học thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị bài sau - Nghe - Trả lời cho câu hỏi: Khi nào? đâu? Để làm gì? - Có thể đứng đầu câu, cuối câu chen chủ ngữ và vị ngữ - HS đọc thành tiếng phần ghi nhớ - 3-5 HS tiếp nối đọc câu mình trước lớp - HS đọc thành tiếng yêu cầu bài - HS làm bài trên bảng lớp HS lớp dùng bút chì ghạch chân các trạng ngữ, câu - HS nhận xét - HS nối trình bày a)Trạng ngữ thời gian……… -1 HS đọc thành tiếng yêu cầu bài trước lớp - HS tự viết bài sau đó đổi cho để chữa bài - 3-5 HS đọc đoạn văn mình trước lớp - HS lắng nghe ************************* Địa lí BIỂN, ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO I Mục tiêu: - Nhận biết ví trí Biển Đông, số vịnh, quần đảo, đảo lớn Việt Nam trên đồ (lược đồ): vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc - Biết sơ lược vùng biển, đảo và quần đảo nước ta: Vùng biển rộng lớn với nhiều đảo và quần đảo - Kể tên số hoạt động khai thác nguồn lợi chính biển, đảo + Khai thác khoáng sản: dầu khí, cát trắng, muối + Đánh bắt và nuôi trồng hải sản II Đồ dùng dạy học: - BĐ Địa lí tự nhiên VN - Tranh, ảnh biển, đảo VN III Các hoạt động dạy – học: (10) Hoạt động GV KTBC: - Em hãy nêu tên số ngành sản xuất ĐN - Vì ĐN lại thu hút nhiều khách du lịch? - GV nhận xét, ghi điểm Bài mới: a Giới thiệu bài: Ghi tên bài b Phát triển bài: * Vùng biển Việt Nam: *Hoạt động cá nhân cặp: GV cho HS quan sát hình 1, trả lời câu hỏi mục 1, SGK: + Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào phần đất liền nước ta ? + Chỉ vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan trên lược đồ + Tìm trên lược đồ nơi có các mỏ dầu nước ta Cho HS dựa vào kênh chữ SGK, đồ trả lời các câu hỏi sau: + Vùng biển nước ta có đặc điểm gì? + Biển có vai trò nào nước ta? - GV cho HS trình bày kết - GV mô tả, cho HS xem tranh, ảnh biển nước ta, phân tích thêm vai trò Biển Đông nước ta * Đảo và quần đảo : * Hoạt động lớp: - GV các đảo, quần đảo trên Biển Đông và yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: + Em hiểu nào là đảo, quần đảo? + Biển nước ta có nhiều đảo, quần đảo không? + Nơi nào trên nước ta có nhiều đảo nhất? - GV nhận xét phần trả lời HS * Hoạt động nhóm: Cho HS dựa vào tranh, ảnh, SGK, thảo luận các câu hỏi sau: - Nêu đặc điểm các đảo Vịnh Bắc Bộ - Các đảo, quần đảo miền Trung và biển phía nam nước ta có đảo lớn nào? - Các đảo, quần đảo nước ta có giá trị gì? Củng cố - Dặn dò: - Cho HS đọc bài học SGK - Nêu vai trò biển, đảo và quần đảo nước ta - Chỉ đồ và mô tả vùng biển nước ta - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài nhà: “Khai thác khoáng sản và hải sản vùng biển VN” Hoạt động HS - HS trả lời - HS nhận xét, bổ sung - HS quan sát và trả lời - HS khác nhận xét, bổ sung - Vài HS lên trên đồ - HS thực - HS trả lời - HS theo dõi - HS trả lời - HS khác nhận xét, bổ sung - HS trả lời - HS đọc bài học - HS thực - HS lắng nghe (11) ************************* Lịch sử NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP I Mục tiêu: - Nắm đôi nét thành lập nhà Nguyễn: + Sau Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần Lợi dụng thời đó Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng công nhà Tây Sơn Năm 1802, triều Tây Sơn bị lật đổ, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đô Phú Xuân (Huế) - Nêu vài chính sách cụ thể các vua nhà Nguyễn để cố thống trị: + Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình điều hành việc hệ trọng nước + Tăng cường lực lượng quân đội (với nhiều thứ quân, các nơi có thành trì vững chắc,…) + Ban hành Bộ luật Gia Long nhằm bảo vệ quyền hành tuyệt đối nhà vua, trừng trị tàn bạo kẻ chống đối - Giáo dục HS biết yêu lịch sử đất nước II Chuẩn bị: - Tư liệu III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1)Khởi động: - Lớp ổn đinh - KTBC: Nêu yêu cầu - HS trả lời theo yêu cầu - Nhận xét, ghi điểm - Giới thiệu bài 2)Bài mới: HĐ 1: Làm việc lớp - GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận - Mở SGK + Sự đời nhà nguyễn? - Lớp đọc SGK thảo luận trả lời: Vua Quang Trung mất, Nguyễn Ánh lợi dụng triều đình suy yếu liền kéo quân công, lật đổ nhà Tây Sơn - Nhà - GV kết luận nói thêm Nguyễn Ánh Nguyễn thành lập HĐ 2: Thảo luận nhóm - Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm: - HS các nhóm thảo luận và trả lời: Tìm hiểu chính sách nhà Nguyễn? luật nêu: các kẻ mưu phản và cùng âm mưu bị xử lăng trì - GV nhận xét - Người thân từ 16 tuổi trở lên bị chém đầu, 15 tuổi trở xuống bị bát làm nô tì Tài sản bị thu lại - Nêu kết luận - HS đọc ghi nhớ 3)Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe - Dặn học bài và chuẩn bị tiết sau (12) ************************* Khoa học ĐỘNG VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG? I Mục tiêu: - Sau bài học, HS biết yếu tố cần để trì sống động vật như: nước, thức ăn, không khí, ánh sáng - HS nêu yếu tố cần để trì sống động vật như: nước, thức ăn, không khí, ánh sáng - Áp dụng tốt vào chăn nuôi các vật Một số đặt điểm chính môi trường và tài nguyên thiên nhiên II Chuẩn bị: - Bảng nhóm, tranh ảnh III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1/ Bài cũ: H Trao đổi chất thực vật là - HS lên bảng, trả lời câu hỏi, lớp nhận gì? xét H Kể tên gì thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường và phải thải môi trường quá trình sống -HS theo dõi 2/ Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng Hoạt động 1: Thí nghiệm động vật cần gì để sống - GV đặt vấn đề: Chúng ta có thể sử dụng - Các nhóm theo dõi, nhận nhiệm vụ kiến thức cách làm thí nghiệm - Nhóm trưởng điều khiển nhóm làm việc chứng minh thực vật cần gì để sống? để - Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm tìm cách làm thí nghiệm chứng minh: khác nhận xét, bổ sung động vật cần gì để sống? Chuột Điều kiện Điều kiện - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4, sống cung cấp thiếu giao nhiệm vụ cho các nhóm: hộp + Đọc mục quan sát trang 124/ SGK để Ánh sáng, nước, Thức ăn xác định điều kiện sống chuột không khí thí nghiệm Ánh sáng, không Nước + Nêu nguyên tắc thí nghiệm khí, thức ăn + Đánh dấu vào phiếu theo dõi điều kiện Ásáng, nước, sống và dự đoán kết không khí, thức - Yêu cầu các nhóm trình bày kết làm ăn việc, GV nhận xét, chốt ý đúng điền vào Ánh sáng, nước, Không bảng thức ăn khí Nước, không khí, Ánh sáng Hoạt động 2: Dự đoán kết thí thức ăn nghiệm - GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu - Nhóm trưởng điều khiển hỏi SGK: H Dự đoán xem chuột hộp nào chết trước? Tại sao?những chuột còn lại nào? (13) H Kể các yếu tố cần để vật sống và phát triển bình thường Đại diện các nhòm trình bày dự đoán Gv nhận xét chốt ý đúng: Hộp 1: Sẽ chết sau chuột hộp và hộp Hộp 2: Sẽ chết sau chuột hộp Hộp : Sống bình thường Hộp 4: Sẽ chết trước tiên Hộp 5: Sống không khoẻ mạnh - GV hướng dẫn lớp nêu kết luận mục Bạn cần biết SGK 3/ Củng cố- Dặn dò: - H Kể tên các điều kiện cần để động vật sống và phát triển bình thường - GV nhận xét tiết học Yêu cầu HS nhà hoc lại bài,Chuẩn bị bài sau - Đại diện nhóm trình bày kết - HS nêu - HS trả lời - HS nghe ************************* Kĩ thuật LẮP Ô TÔ TẢI ( tiết ) I Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết đế lắp ô tô tải - Lắp ô ô tải theo mẫu, ô tô chuyển động - Giáo dục HS cẩn thận thực hành lắp ghép II Đồ dùng dạy học: - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật Mẫu ô tô tải đã lắp sẵn III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I / Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh nhắc lại ghi nhớ lắp xe nôi - GV nhận xét - học sinh nhắc lại ghi nhớ III / Bài mới: a Giới thiệu bài: Ghi bảng b Hướng dẫn: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét - Cho HS quan sát mẫu ôtô tải đã lắp + Để lắp ôtô tải cẩn phải có bao nhiêu - Giá đỡ bánh xe và sàn ca bin, thành sau phận ? thành xe và trục bánh xe + Nêu tác dụng ôtô tải ? - Xe để chở hàng hóa Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật a) GV hướng dẫn HS chọn các chi tiết - GV cùng HS gọi tên và số lượng và chọn - HS xếp các chi tiết đã chọn vào nắp loại chi tiết theo bảng SGK cho hộp đúng đủ (14) b) Lắp phận - Lắp giá đỡ vào trục bánh xe và sàn ca bin (H2- SGK ) + Để lắp phận này ta cần phải lắp phần ? - GV tiến hành lắp phần giá đỡ, trục bánh xe, sàn xe nối phần với * Lắp ca bin ( H3 - SGK ) - HS quan sát hình SGK, em hãy nêu các bước lắp cabin ? * Lắp thành sau thùng xe và lắp trục bánh xe ( H 4, H5 SGK ) c ) Lắp ráp xe ôtô tải - GV lắp ráp xe theo các bước SGK d ) GV hướng dẫn HS thực tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp IV/ Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà chuẩn bị bài sau - Giá đỡ , trục bánh xe, sàn ca bin - Một HS lên lắp, HS khác nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh - Có bước SGK - (HS khéo tay lắp ô tô chắn, chuyển động ) - HS lắng nghe ********************************************************************* Thứ tư ngày tháng năm 2013 Tập đọc CON CHUỒN CHUỒN NƯỚC I Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm đoạn bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả - Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi vẻ đẹp sinh động chú chuồn chuồn nước và cảnh đẹp quê hương ( trả lời các câu hỏi SGK) - Rèn kĩ đọc diễn cảm cho HS - Giáo dục yêu cảnh đẹp thiên nhiên II Chuẩn bị: - Bảng phụ, phấn màu III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra bài cũ - Gọi HS đọc tiếp nối đoạn bài Ăng- co-Vát, - HS lên bảng thực theo và trả lời câu hỏi nội dung bài yêu cầu - Nhận xét và cho điểm HS Bài a Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài - HS nghe b Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài * Luyện đọc - Gọi HS tiếp nối đọc toàn bài lượt GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho em - HS đọc bài theo trình tự (15) có - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - Yêu cầu HS đọc toàn bài - GV đọc mẫu Chú ý giọng đọc * Tìm hiểu bài - Yêu cầu HS đọc thầm, trao đổi và trả lời câu hỏi + Chú chuồn chuồn nước miêu tả nào? + Chú chuồn chuồn nước miêu tả đẹp nhờ biện pháp nghệ thuật nào? - Giảng bài Ở đoạn hình dáng, màu sắc chú chuồn chuồn nước miêu tả đẹp……… + Cách miêu tả chú chuồn chuồn bay có gì hay? - Cách miêu tả chú chuồn chuồn bay tác giả đặc sắc Nó thực …… + Đoạn cho biết điều gì? + Bài văn nói lên điều gì? - Ghi ý chính bài c Đọc diễn cảm - Yêu cầu HS đọc tiếp nối đoạn Cả lớp đọc thầm, tìm cách đọc hay - Tổ chức cho HS đọc diễn cảm §1 + Treo bảng phụ có đoạn văn cần luyện đọc + Đọc mẫu + Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp + Tổ chức cho HS thi đọc + Nhận xét, cho điểm HS Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học bài,chuẩn bi bài: Vương quốc vắng nụ cười - HS ngồi cùng bàn đọc tiếp nối - HS đọc toàn bài - HS theo dõi GV đọc mẫu - HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận, tiếp nối trả lời + Rất đẹp : Bốn cái cánh mỏng giấy bóng,…… + Nhờ biện pháp so sánh - HS nghe - Tác giả tả đúng cách bay vọt lên bất ngờ chú và theo cánh bay chú cảnh đẹp đất nước - HS nghe - Cho thấy tình yêu quê hương đất nước tác giả miêu tả cảnh đẹp làn quê - Ca ngợi vẻ đẹp sinh động chú chuồn chuồn nước, cảnh đẹp thiên nhiên đất nước……… - HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thầm, tìm giọng đọc - Theo dõi GV đọc mẫu - HS ngồi cùng bàn luyện đọc diễn cảm - 3-5 HS thi đọc diễn cảm - HS lắng nghe ************************* Toán ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TỰ NHIÊN (TT) I Mục tiêu: - So sánh các số có đến chữ số - Biết xếp số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé - Bài tập dòng 1,2, bài 2, II Chuẩn bị: - Phấn màu, bảng phụ III Các hoạt động dạy – học: (16) Hoạt động GV Kiểm tra bài cũ - Gọi HS lên bảng làm bài tập tiết trước - Nhận xét chung ghi điểm Bài a Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài Luyện tập Bài 1: Dòng1, - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Nhận xét chốt lời giải đúng -Vì em biết 989 < 1321? Bài 2,3: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - GV theo dõi, giúp đỡ HS - Chữa bài và yêu cầu HS giải thích Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Nhắc HS làm bài tập thêm nhà Hoạt động HS - 2HS lên bảng làm bài tập - HS nhn xÐt - HS nghe - 1HS nêu yêu cầu bài tập - 2HS lên bảng, lớp làm bài vào bảng - Nhận xét sửa bài và giải thích - Bài tập yêu cầu chúng ta viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé - 2HS lên bảng làm, lớp làm bài vào a) 999, 7426, 7624, 7642 b) 1853, 3158, 3190, 3518 - Nhận xét bài làm bạn - HS lắng nghe ************************* Tập làm văn LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CON VẬT I Mục tiêu: - Nhận biết nét tả phận chính vật đoạn văn (BT 1, 2) - Quan sát các phận vật em yêu thích và bước đầu tìm từ ngữ miêu tả thích hợp (BT3) - Giáo dục HS biết yêu thích động vật II Chuẩn bị: - Bảng phụ - Tranh, ảnh số vật để HS làm bài tập III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra bài cũ - Gọi HS đọc đoạn văn miêu tả hình dáng – - HS thực yêu cầu hoạt động vật - Nhận xét, cho điểm HS Bài a Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài - HS nghe Luyện tập Bài 1,2: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - HS đọc thành tiếng yêu cầu bài bài tập trước lớp (17) - Yêu cầu HS gạch chân từ ngữ miêu tả phận vật - GV viết lên bảng cột: Các phận và từ ngữ miêu tả - Gọi HS nêu phận miêu tả và từ ngữ miêu tả phận đó GV ghi nhanh lên bảng - GV nhận xét và bổ sung Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - Yêu cầu HS tự làm bài, HS làm vào giấy khổ to - Gợi ý HS có thể dùng dàn ý quan sát tiết trước để miêu tả…… - Gọi HS dán phiếu lên bảng GV sửa chữa thật kĩ cho em - Gọi HS lớp đọc đoạn văn mình - Nhận xét, cho điểm HS viết tốt Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà hoàn thành đoạn văn tả các phận vật và chuẩn bị bài sau -Tự làm bài - HS tiếp nối phát biểu Mỗi HS nêu phận - HS đọc thành tiếng - HS tự làm bài vào - Theo dõi GV sửa bài cho bạn - 3-5 HS đọc đoạn văn - Ghi vào - HS lắng nghe ************************* Kể chuyện (không dạy) Thay LTVC: LUYỆN TẬP VỀ TỪ LOẠI I Mục tiêu: - Hiểu danh từ là từ vật (người, vật, khái niệm, đơn vị) Động từ (từ hoạt động, trạng thái vật: người, vật, tượng) Tính từ (từ đặc điểm, tính chất vật) - Xác định danh từ, động từ, tính từ câu - Biết đặt câu với danh từ, động từ, tính từ - Giáo dục lòng yêu thích môn II Chuẩn bị: - Bảng phụ, phấn màu III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS I- Kiểm tra: Kết hợp ôn tập II- Bài mới: 1- Giới thiệu bài Bài 1: 2- Hướng dẫn HS luyện tập Tìm chỗ sai các câu đây và Bài 1: sửa lại cho đúng: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập A B Bạn Vân nấu Bạn Vân nấu - Hướng dẫn HS làm bài cơm nước cơm Bác nông dân Bác nông dân (18) - Yêu cầu HS làm bài vào vở, HS làm trên bảng phụ, gắn bảng - Gọi vài HS nêu kết - Nhận xét, chữa bài Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS làm bài vào vở, 1HS làm bài trên bảng phụ - Yêu cầu HS đặt câu - Nhận xét, chữa bài Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS làm bài vào vở, 1HS làm bài trên bảng phụ - Nhận xét, chữa bài Bài 4: - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS làm bài vào vở, HS làm bài trên bảng - GV chấm số bài - Nhận xét, chữa bài cày ruộng nương cày ruộng Mẹ cháu vừa Mẹ cháu vừa chợ búa chợ Em có người Em có người bạn bè thân bạn thân Bài 2: Tìm và gạch động từ các câu sau: a) Nó suy nghĩ - Những suy nghĩ nó sâu sắc b) Tôi kết luận việc này - Kết luận anh rõ ràng c) Nam ước mơ trở thành phi công vũ trụ - Những ước mơ Nam thật viển vông Bài 3: Tìm và gạch tính từ câu sau: Quyển này còn thơm mùi mực - HS làm bài vào Bài 4: a) Đặt câu với danh từ bất kì b) Đặt câu có các động từ hoạt động, trạng thái c) Đặt câu với tính từ bất kì - HS làm bài vào - Nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe III- Củng cố – dặn dò: - Hệ thống bài – Nhận xét học - Hướng dẫn HS ôn bài ******************************************************************* Thứ năm ngày tháng năm 2013 Toán ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN ( TIẾP THEO ) I Mục tiêu: - Củng cố cho HS dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, - Rèn kĩ vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 vào làm các bài toán liên quan - Giáo dục tính chính xác học toán II Chuẩn bị: - Phấn màu III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài Luyện tập (19) - GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK Bài 1: - GV yêu cầu HS nhắc lại các dấu hiệu chia hết 2, 3, 5, - GV chốt lại ý đúng Bài 2: HS nêu yêu cầu bài tập - HS nêu yêu cầu bài tập - HS nhắc lại các dấu hiệu chia hết 2, 3, 5, - HS làm vào sau đó nêu miệng - HS nêu yêu cầu bài tập - 1HS giỏi làm mẫu câu a - Cả lớp làm phần còn lại vào - GV chấm và chữa bài Bài 3: - HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn : x là số chia hết cho thì - HS làm bài x có chữ số tận cùng là và x phải thỏa mãn điều kiện là số lẻ - GV chấm và chữa bài - Nếu còn thời gian HS khá giỏi làm bài 4,5 Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị bài sau **************************** Luyện từ và câu THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU I Mục tiêu: - Hiểu đước tác dúng và đặc điểm trạng ngữ nơi chốn câu (trả lời câu hỏi Ở đâu?) nhận biết trạng ngữ nơi chốn câu (BT1, mục III); bước đầu biết thêm trạng ngữ nơi chốn cho câu chưa có trạng ngữ (BT2); biết thêm phận cần thiết để hoàn chỉnh câu có trạng ngữ cho trước (BT3) II Chuẩn bị: - Phấn màu III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra bài cũ - Yêu cau HS đặt câu có thành phần trạng ngữ - HS lên bảng đặt câu và nêu ý nghĩa trạng ngữ - Nhận xét, cho điểm HS Bài a Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài - Nghe b Tìm hiểu ví dụ Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài - HS đọc yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS tự làm bài theo cặp - HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo - Gọi HS phát biểu, GV chữa bài trên bảng lớp luận - Nhận xét, kết luận câu trả lời đúng - HS phát biểu Bài 2: - GV nêu yêu cầu + Em hãy đặt câu hỏi cho các phận trạng ngữ - Tiếp nối đặt câu hỏi trước tìm các câu trên? lớp (20) + Trạng ngữ nơi chốn trả lời cho câu hỏi nào? + Trả lời cho câu hỏi Ở đâu? c Ghi nhớ - Gọi HS đọc phần ghi nhớ - HS tiếp nối đọc thành tiếng HS đọc thầm để thuộc bài lớp - Yêu cầu HS đặt câu có trạng ngữ nơi chốn - HS tiếp nối đọc câu GV chú ý sửa chữa cho HS, khen ngợi HS hiểu mình bài nhanh d Luyện tập Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập - HS đọc thành tiếng, yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm bài bài - HS làm bài trên bảng HS - Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng? lớp làm vào BT - Nhận xét, kết luận lời giải đúng - Nhận xét Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập - HS đọc thành tiếng yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm bài bài trước lớp - Gọi HS đọc câu đã hoàn thành Yêu cầu HS - HS tự làm bài vào SGK khác bổ sung đặt câu khác GV chú ý sửa - Đọc câu văn đã hoàn thành chữa - Chữa bài sai - Nhận xét, kết luận câu trả lời đúng Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài - HS đọc thành tiếng yêu cầu tập bài tập - GV chia HS thành nhóm nhỏ, nhóm HS - Hoạt động nhóm - Phát giấy và bút cho nhóm - Yêu cầu HS đặt tất các câu có H: Bộ phận cần điền để hoàn thiện các câu văn là - Bộ phận cần điền để hoàn thiện phận nào? các câu là hai phận chính CN - Yêu cầu nhóm dán phiếu lên bảng và VN - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung GV ghi nhanh lên bảng - Nhận xét bổ sung - Nhận xét, kết luận câu đúng - Viết bài vào Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học thuộc phần ghi nhớ, đặt câu có thành phần phụ trạng ngữ nơi chốn và - HS lắng nghe chuẩn bị bài sau **************************** Chính tả NGHE LỜI CHIM NÓI I Mục tiêu: - Nghe – viết đúng bài chính tả; biết trình bày các dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ chữ - Làm đúng bài tập chính tả - Rèn kĩ viết đúng chính tả, trình bày bài đẹp - Giáo dục ý thức rèn chữ giữ II Chuẩn bị: (21) - Bảng phụ, phấn màu III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Kiểm tra bài cũ - Gọi HS lên bảng Yêu cầu HS viết từ đa tìm BT1 tiết chính tả tuần 30 - Nhận xét chữ viết HS Bài a Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài b Hướng dẫn viết chính tả * Tìm hiểu nội dung bài thơ - GV đọc bài thơ H: Loài chim nói điều gì? * Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS tìm, luyện viết các từ khó, dễ lẫn viết chính tả * Viết chính tả * Thu chấm, nhận xét c Hướng dẫn viết chính tả Bài 2: a) – Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập - Chia HS thành nhóm, nhóm HS - Phát giấy và bút cho nhóm - Yêu cầu HS tìm từ - Gọi nhóm dán phiếu lên bảng và đọc các từ nhóm mình tìm Các nhóm khác bổ sung GV ghi nhanh lên bảng - KL từ đúng - Gv tổ chức cho HS làm phần b tương tự cách tổ chức làm phần a Bài 3: a)- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập - Yêu cầu HS tự làm bài, nhắc HS dùng bút chì gạch chân từ không thích hợp - Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng - Nhận xét, kết luận lời giải đúng - Gọi HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh b) GV tổ chức cho HS làm phần b tương tự cách tổ chức làm phần a Củng cố dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà đọc lại các từ vừa tìm được, học thuộc các mẩu tin và chuẩn bị bài sau Hoạt động HS - HS thực yêu cầu - HS nghe - Theo dõi GV đọc, HS đọc thành tiếng trước lớp - Nói cánh đồng nối mùa… - HS luyện đọc và viết các từ lắng nghe, bận rộn say mê, rừng sâu,…… - HS đọc thành tiếng yêu cầu bài trước lớp - Hoạt động nhóm - HS dán phiếu, đọc, nhận xét, bổ sung - HS viết vào khoảng 15 từ - HS đọc thành tiếng yêu cầu bài trước lớp - HS làm bài trên bảng lớp HS lớp làm bút chì vào SGK - HS nhận xét - Một số học sinh đọc - Thực theo yêu cầu (22) ******************************************************************* Thứ sáu ngày tháng năm 2013 Tập làm văn LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CON VẬT I Mục tiêu: - Nhận biết đoạn văn và ý chính đoạn bài văn tả chuồn chuồn nước (BT1); biết xếp các câu cho trước thành đoạn văn (BT2); bước đầu viết đoạn văn có câu mở đầu cho sẵn (BT3) - Rèn kĩ viết đoạn văn miêu tả vật - Giáo dục ý thức bảo vệ loài vật II Chuẩn bị: - Tranh ảnh số vật, bảng phụ III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra bài cũ - Gọi HS đọc lại ghi chép sau quan sát - HS thực yêu cầu các phận vật mà mình yêu thích - Nhận xét, cho điểm HS Bài a Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài - HS nghe b Luyện tập Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - 1HS đọc thành tiếng yêu cầu - Yêu cầu HS đọc tham bài Con chuồn chuồn bài nước xác định các đoạn văn bài và tìm ý - Làm bài cá nhân chính đoạn - Gọi HS phát biểu ý kiến, yêu cầu các HS khác - HS phát biểu và thống ý theo dõi và nhận xét bổ sung ý kiến kiến đúng - Nhận xét kết luận.: bài văn chuồn - Nghe chuồn nước, tác giả đã xây dựng hai đoạn với nội dung cụ thể…… Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài - 1HS đọc thành tiếng yêu cầu bài trước lớp - Yêu cầu HS làm việc theo cặp - 2HS ngồi cùng bàn trao đổi , thảo luận, làm văn - Gợi ý HS xếp các câu theo trình tự hợp lí - Nghe miêu tả… - Gọi HS đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh Yêu cầu HS khác nhận xét - Kết luận lời giải đúng Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý bài tập - 1HS đọc thành tiếng trứơc lớp - Yêu cầu HS tự viết bài - Nhắc HS; Đoạn văn đã có câu mở đoạn cho - 2HS viết vào giấy khổ to HS sẵn……… viết vào (23) * Chữa bài - Yêu cầu HS dán phiếu lên bảng, đọc đoạn văn GV chú ý sửa lỗi dùng từ đặt câu, diễn đạt cho HS - Gọi HS lớp đọc đoạn văn - Cho điểm HS viết tốt Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau - Nghe - Theo dõi - 3-5 HS đọc đoạn văn - HS lắng nghe ************************* Toán ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN I Mục tiêu: - Biết đặt tính và thực cộng, trừ các số tự nhiên - Vận dụng các tính chất phép cộng để tính thuận tiện - Giải bài toán liên quan đến phép cộng và phép trừ - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác tính toán II Chuẩn bị: - Phấn màu III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra bài cũ - Gọi HS lên bảng làm bài tập tiết trước - 2HS lên bảng làm bài tập - Nhận xét chung ghi điểm Bài a Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài - Nhắc lại tên bài học b Luyện tập Bài 1: (Dòng 1, 2) - Gọi HS đọc đề bài - Nêu: Đặt tính và tính - HS t lµm bµi - 2HS lên bảng làm bài, lớp làm - Theo dõi sửa bài cho HS bài vào nh¸p - Gọi HS lên bảng làm a) 6195 + 2785 47836 + 5409 b) 5342 – 4185 29041 - 5987 -Nhận xét cho điểm - Nhận xét sửa bài bạn Bài - Gọi HS nêu cách tìm số hạng chưa biết - 2HS đọc và số bị trừ - 1HS nêu hai quy tắc - Nêu các quy tắc thực tìm x - 2HS lên bảng làm, lớp làm bài - HS làm bài vào vào - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét sửa bài trên bảng - Theo dõi giúp đỡ HS - Nhận xét sửa bài Bài 4: (Dòng 1) - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - 1HS đọc yêu cầu bài tập -Nêu các tính chất đã áp dụng? - 2HS lên bảng làm, HS làm dòng, lớp làm bài vào - Nhận xét nhắc lại tính chất - Nhận xét bổ sung (24) Bài 5: Gọi HS đọc đề bài Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? HD trình bày bài giải - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - Nhận xét chữa bài và cho điểm Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Nhắc HS nhà làm bài tập - 1HS đọc đề bài - Nêu: - 1HS lên bảng làm, lớp làm bài vào - Nhận xét bài làm trên bảng - HS lắng nghe ************************* Hoạt động ngoài lên lớp NHỮNG CÁNH CHIM HOÀ BÌNH HỮU NGHỊ I Mục tiêu: - HS biết yêu hoà bình và biết thể tinh thần đoàn kết với thiếu nhi và nhân dân các dân tộc qua các thông điệp cụ thể - HS bồi dưỡng tình yêu hoà bình và có ý thức học tập và có hành động vì hoà bình II Chuẩn bị: - Tổ chức theo quy mô lớp - Một số bóng màu; giấy kéo, hồ dán, dây làm diều, giấy bút để viết các thông điệp hoà bình Bài hát: “Liên hoan thiếu nhi giới”; “ Trái đất này” III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS Chuẩn bị: -GV phổ biến kế hoạch hoạt động và hướng dẫn HS công việc cần chuẩn bị - Yêu cầu nhóm, HS chuẩn bị: - HS chuẩn bị theo yêu cầu GV + Quả bón bay diều - Bóng bay, diều tự làm + Yêu cầu HS chuẩn bị sẵn viết thông điệp - Các nhóm HS chuẩn bị viết các thông hoà bình hữu nghị đính vào bóng bay điệp hoà bình hữu nghị vào băng để - Yêu cầu HS lưu ý: Viết thông điệp cần đính vào bóng bay ngắn gọn, xúc tích, thể tình cảm và - Những thông điệp đó phải ngắn gọn thể mong muốn các em hoà bình, cảm xúc mong muốn hoà bình hữu hữu nghị nghị Gửi thông điệp hoà bình qua bóng bay diều: - HS gửi thông điệp hoà bình hữu nghị - GV yêu cầu HS có thể tổ chức thả bóng bay thả diều mà HS đã chuẩn bị - HS chuẩn bị sân trường nơi có không gian - HS tổ chức thả bóng bay thả diều rộng theo yêu cầu HD GV nơi có không - Mở đầu, GV yêu cầu đại diện HS gian rộng thoáng nói ngắn gọn mục đích, ý nghĩa - HS lắng nghe GV nói có thể là đại các hoạt động là muốn gửi các thông điệp diện HS nói ngắn gọn mục đích ý hoà bình, hữu nghị tới tất người nghĩa các thông điệp hoà bình, hữu - Tiếp theo GV yêu cầu nhóm nghị lớp hô to để thả bóng bay và thả diều - HS các nhóm hô to: 1; 2; (25) - Yêu cầu HS hát bài hát: Liên hoan thiếu nhi giới và bài hát Trái đất màu xanh Kết thúc: - Tổng kết ghi lại thông điệp hoà bình, hữu nghị HS đưa lên cao - Trước kết thúc, GV cảm ơn HS và nói ý nghĩa lớn BVHB thả bóng thả diều - HS hát vang bài hát: Liên hoan thiếu nhi giới và bài hát: Trái đất màu xanh - Lắng nghe tổng kết thông điệp hoà bình, hữu nghị - Chuẩn bị tốt cho Giáo dục ngoài lên lớp tuần 32 ******************************** Hoạt động tập thể KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TUẦN 31 I Mục tiêu: - Thực nhận xét, đánh giá kết công việc tuần qua - Biết công việc tuần tới để xếp, chuẩn bị - Giáo dục và rèn luyện cho HS tính tự quản, tự giác, thi đua, tích cực tham gia các hoạt động tổ, lớp, trường II Chuẩn bị: - Nội dung sinh hoạt III Nội dung: Hoạt động 1: Kiểm điểm hoạt động tuần 30 Kiểm điểm công việc tuần qua: - Lớp trưởng nhận xét nề nếp chung: vào lớp, ý thức tập thể, việc thực nội quy HS - Lớp phó học tập nhận xét: ý thức học tập, việc học bài nhà - Lớp phó văn thể nhận xét: việc thực vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung, thể dục, văn nghệ Hoạt động 2: GV nhận xét - GV nhận xét chung, tuyên dương em đạt kết tốt Nhắc nhở em cần cố gắng các mặt thực hiện: + Đồng phục + Khăn quàng + Vệ sinh + Đồ dùng + Thể dục + Học bài - GV nhận xét kết công tác xây dựng các đôi bạn cùng tiến lớp - GV nhận xét kết thi học kì * GV nêu phương hướng tuần tới - Khắc phục tồn tuần vừa qua - Học và làm bài đầy đủ - Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 30/4 - Thực tốt nội quy nhà trường và đoàn đội đề - Giữ gìn sách sẽ, có đủ đồ dùng học tập Hoạt động 3: Biểu diễn văn nghệ - Các HS, tổ đăng kí tiết mục văn nghệ - HS biểu diễn số tiết mục văn nghệ: Cá nhân, tổ, tập thể - GV tuyên dương HS mạnh dạn, HS có tiết mục hay, đặc sắc (26) (27)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 4 tuan 31, giao an lop 4 tuan 31