Giao an lop ghep 12

30 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:33

-Thuộc bảng trừ biết làm tớnh trừ trong phạm vi 8 - Viết được phép tính thích hợp với hỡnh vẽ II/ Đồ dùng dạy học.. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu..[r] (1)Tuần 14 Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 Tiết 1: Tập chung cờ Lớp * Tiết Lớp * Tiết Tiết 2: Tiếng việt Toán eng – iêng 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 - I/ Mục tiêu - Đọc eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng, đọc đúng câu ứng dụng Viết các vần eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng - Luyện núi từ 2-4 cõu theo chủ đề: “Ao, hồ, giếng” - II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: tranh - Học sinh: chữ, bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a) Giới thiệu bài b) Giảng bài * Dạy vần: eng (đọc mẫu) * Đọc cá nhân + Nhận diện, ghép vần eng - Ghép tiếng : xẻng - Ghi bảng : xẻng - HS đọc, phân tích - Trực quan tranh - HS quan sát - Ghi bảng: lưỡi xẻng - Đọc cá nhân * Dạy vần iêng (tương tự) chiêng I/ Mục tiêu - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100 dạng 56-7, 37-8, 68-9 - Biết tìm số hạng chưa biết tổng II/ Đồ dùng dạy học - GV : que tính - HS : que tính III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài : a/ Giới thiệu bài b/ Bài giảng * HD thực phép tính: * HS nhắc lại cách thực 55 47 - Tương tự cho HS thực hiện: 55 37 68 - - - * Luyện tập - HS nêu cách tựng (2) trống chiêng - So sánh âm + Giải lao + Dạy tiếng, từ ứng dụng: cái xẻng củ riềng xà beng bay liệng + Giảng từ + HD viết - GV viết mẫu và hướng dẫn iêng, eng, lưỡi xẻng * Đọc lại toàn bài * Tìm vần có chứa từ - Đọc cá nhân + HS quan sát, viết bảng - Quan sát, nhận xét + Trò chơi: Tìm tiếng * Tiết - Kiểm tra - GV nghe, nhận xét a/ Luyện đọc câu ứng dụng: - Trực quan tranh -+ Ghi bảng b/ Luyện đọc bài sgk - GV nhận xét c/ Luyện viết GV quan sát, uốn nắn - Thu chấm, nhận xét - HS đọc lại bài tiết - Đọc cá nhân Bài 1: Tính HD làm miệng Đáp án a) 36,69,88 b) 59,87,28 c) 76,65,39 - GV kết luận chung * Nêu yêu cầu bài tập - HS tự làm bài, nêu kết - Nhận xét, bổ sung Bài 2:Tìm X HD làm bảng X+9=27 7+X=35 X=27-9 X=35-7 X=19 X= 28 - Gọi nhận xét, sửa sai 3) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * Đọc đề bài - Làm bảng, chữa bài * Tiết +HS đọc thầm tìm tiếng chứa vần HS đọc tiếng, từ, câu - HS đọc nối tiếp + HS nhắc lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết d/ Luyện nói chủ đề: “Ao, hồ, giếng” Hs đọc tờn bài luyện núi - GV treo tranh lên bảng Đạo đức Giữ gìn trường lớp đẹp (tiết 1) I/ Mục tiêu - Nêu lợi ích việc giữ gìn trường lớp đẹp - Nêu việc cần làm để giữ gìn trường lớp đẹp - Hiểu giữ gìn trường lơp s đẹp là trách nhiệm HS thực giữ gìn trường lớp đẹp II/ Đồ dùng dạy học - GV : tranh - HS : sgk III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu (3) + Gợi ý nội dung + Trong tranh vẽ gỡ ? + Những tranh này nói cái gỡ? + Chỉ đâu là cái giếng ? + Làng em cú ao hồ giếng khụng ? + Nơi em thường lấy nước ăn từ đâu ? + Theo em lấy nước đâu là hợp vệ sinh ? + Để giữ vệ sinh cho nước ăn em và các bạn em phải làm gỡ ? - GV nhận xét, liên hệ + Trò chơi 3) Củng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau - HS chú ý quan sát và trả lời HS thảo luận nhóm đôi em hỏi em trả lời - Các nhóm lên bảng Tiết 4: Toán Phép trừ phạm vi I/ Mục tiêu -Thuộc bảng trừ biết làm tớnh trừ phạm vi - Viết phép tính thích hợp với hỡnh vẽ II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: - Học sinh: đồ dùng toán III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên 1/ Kiểm tra 2/ Bài : Giới thiệu bài Bài giảng * Hoạt động 1: Tiểu phẩm Bạn Hùng thật đáng khen - Mục tiêu: Giúp HS biết số việc làm cụ thể để giữ gìn trường lớp đẹp - GV đọc tiểu phẩm Bạn Hùng đã làm gì buổi sinh nhật mình ? - Hãy đoán xem bạn Hùng làm ? - Kết luận chung * Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ - Mục tiêu: Giúp HS bày tỏ thái độ phù hợp với việc làm đúng và không đúng việc giữ gìn trường lớp đẹp - GV giao việc Em có đồng ý vơí việc làm bạn tranh không vì ? -Nếu là bạn tranh em làm gì ? HĐ 3: Bày tỏ ý kiến - Nhận xét, kết luận 3) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài Học sinh * HS chú ý nghe - Đóng vai theo nhóm * Các nhóm thảo luận, trả lời cách dùng thẻ HS làm việc theo phiếu học tập Đọc ghi nhớ bài (4) Giáo viên 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a)Giới thiệu bài b)Bài * HD học sinh tự thành lập bảng trừ phạm vi - Nhận xét, thao tác lại, ghi phép tính: 8–2=6 8-6=2 8-5=3 8-3=5 8-4=4 8-4=4 - Xoá kết * Luyện tập Bài 1: Tính HD làm bảng 8 8 - Gọi nhận xét, bổ sung Bài 2:Tính HD làm bài cá nhân 1+7=8 2+6=8 4+4=8 8-1=7 8-2=6 8-4=4 8-7=1 8-6=2 8-8=0 - GV kết luận chung Học sinh - Nhắc chuẩn bị sau * Tiết Tập đọc * HS tự thao tác trên que tính thành lập bảng trừ phạm vi - HS đọc - HS học thuộc * Nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài, nêu kết * Đọc yêu cầu bài tập - HS làm bài, nêu kết Câu chuyện bó đũa I/ Mục tiêu - Biết ngắt nghỉ đúng chỗ , bết đọc rõ lời bài - Hiểu ND: Đoàn kết tạo nên sức mạnh, anh chị em nhà phải biết đoàn kết, thương yêu GD tình cảm đẹp đẽ anh em gia đình II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: tranh - Học sinh: III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a)Giới thiệu bài b)Bài * HD luyện đọc, giải nghĩa từ - GV đọc mẫu * Lớp chú ý nghe - Đọc câu - Đọc nối tiếp câu - Luyện đọc từ khó - Đọc cá nhân - Đọc đoạn, kết hợp giải - Đọc nối nghĩa từ đoạn - HD đọc câu dài: - Đọc cá nhân - Đọc đoạn nhóm - Đọc cho nghe - Thi đọc các nhóm - Đại diện nhóm đọc - Đọc bài - Đọc cá nhân - Nhận xét, ghi điểm - Đọc lại toàn bài (5) Bài : HD làm 8-4=4 8-1-3=4 8-2-2=4 - Chấm, chữa bài Bài 4: Viết phép tính thích hợp * Nêu yêu cầu bài tập -Làm bài vào vở, chữa bài HS nhìn tranh nêu bài toán Viết phép tính 8-6=2 c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * Tiết Đạo đức Đi học và đúng (tiết 1) I/ Mục tiêu - Nêu nào là học và đúng giờ? - Biết lợi ích việc học và đúng - Biết nhiệm vụ HS là phải học và đúng - Thực ngày học và đúng II/ Đồ dùng dạy-học - Giáo viên : tranh - Học sinh : III/ Các hoạt động dạy-học Giáo viên 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài : Giới thiệu Bài giảng a/ Hoạt động 1: Quan sát Học sinh * HS quan sát, nhận xét, ( Tập đọc tiết 2) * Tìm hiểu bài - GV cho HS đọc các đoạn, nêu các câu hỏi, hướng dẫn HS trả lời + Câu chuyện này có nhữngnhân vật nào ? + Thấy các co không thương yêu ông cụ làm gì ? + Tại người không bẻ bó đũa + Người cha bẻ gãy bó đũa cách nào ? + Một đũa ngầm so sánh với gì? + Người cha muốn khuyên các điều gì? - HD học sinh nêu nội dung bài - Liên hệ - Luyện đọc lại - Thi đọc diễn cảm - Nhận xét, ghi điểm * HS đọc đoạn, trả lời câu hỏi - HS nêu - Đọc phân vai HS trả lời (6) bài tập thảo luận theo nhóm - Trực quan tranh Vì thỏ nhanh nhẹn lại - Các nhóm trình bày trước học muộn lớp + Qua câu chuyênh bạn nào đáng khen vì ? - GV kết luận b/ Hoạt động 2: Đóng vai theo tình - HD đóng vai - Nhận xét, thảo luận - Nếu em có mặt đó em nói gì với bạn vì c/ Hoạt động 3: Liên hệ Bạn nào lớp mình luôn học đúng - Kể việc làm để di học đúng 3/ Củng cố-dặn dò -Nhắc lại nội dung bài -Về nhà học bài * HS thực hành đóng vai theo nhóm - Từng nhóm lên trình bày * HS tự liên hệ Qua bài cho ta thấy điều gì? c)Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau (7) Thứ ba ngày 30tháng 11 năm 2010 Lớp *Tiết Lớp *Tiết Lớp 1: Hoạt động tập thể Lớp 2: Thể dục Trò chơi: Vòng tròn I/ Mục tiêu - HS biết cách thực trò chơi: Vòng tròn, yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động - Rèn cho HS có kĩ tập luyện, tác phong nhanh nhẹn II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm:Trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn - Phương tiện: còi III/ Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung 1/ Phần mở đầu - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu học 2/ Phần * Ôn bài thể dục đã học ĐL Phương pháp - * Tập hợp, điểm số, báo 18 22 cáo sĩ số - Khởi động các khớp - Chạy chỗ - Chơi trò chơi khởi động * Lớp trưởng điều khiển các bạn tập - Tập theo nhóm - Thi các nhóm (8) * Trò chơi: Vòng tròn *Tiết Học vần.(tiết 1) 4- uông – ương I/ Mục tiêu - đọc được: uông, ương, chuông, đường, đọc đúng câu ứng dụng -Viết uông, ương, chuông, đường - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: “Đồng ruộng” II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: tranh - Học sinh: chữ, bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a) Giới thiệu bài b) Giảng bài * Dạy vần: uông (đọc mẫu) GV giới thiệu và ghi vần + Nhận diện, ghép vần uông Phân tích vần, đánh vần ,đọc - Ghi bảng : chuông - Ghép tiếng : chuông - Trực quan tranh - HS đọc, phân tích - Ghi bảng: chuông - HS ghep từ, phân tích,đoc - Đọc cá nhân * Dạy vần ương (tương tự) đường 3/ Phần kết thúc - HD học sinh hệ thống bài - Nhận xét, đánh giá học - GV nhận xét, tuyên dương * GV nêu tên trò chơi - HD luật chơi - Lớp chơi thử - Lớp thực hành chơi * Thả lỏng, hồi tĩnh - Nêu lại nội dung học *Tiết Toán 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 - 29 I/ Mục tiêu - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100 dạng 6538, 46-17, 57-28,78-29 - Biết giải toán có phép trừ dạng trên II/ Đồ dùng dạy học - GV : que tính - HS : que tính III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài : a/ Giới thiệu bài b/ Bài giảng * HD thực phép tính: * HS thao tác trên que tính, 65 tìm kết quả, nêu cách thực - 38 (9) đường - So sánh âm + Giải lao + Dạy tiếng, từ ứng dụng: rau muống nhà tầng luống cày nương rẫy + Giảng từ + HD viết - GV viết mẫu và hướng dẫn - Quan sát, nhận xét + Trò chơi: Tìm tiếng *Tiết (Học vần tiết 2) - Kiểm tra - GV nghe, nhận xét a/ Luyện đọc câu ứng dụng: - Trực quan tranh - Ghi bảng b/ Luyện đọc bài sgk - GV nhận xét c/ Luyện viết - GV quan sát, uốn nắn - Thu chấm, nhận xét d/ Luyện nói chủ đề: “Đồng ruộng” - GV treo tranh lên bảng + Gợi ý nội dung + Trong tranh vẽ gì? + Lúa , ngô, khoai, sắn * Đọc lại toàn bài * Tìm vần có chứa từ - Đọc cá nhân, nhóm + HS quan sát, viết bảng - HS đọc lại bài tiết - Đọc thầm tìm tiếng chứa vần Đọc tiếng từ câu +HS đọc thầm - Đọc cá nhân, nhóm + HS nhắc lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết HS đọc tên bài luyện nói 27 - Tương tự cho HS thực hiện: 46 57 78 -17 - 28 -29 * Luyện tập Bài 1: Tính HD làm miệng - GV kết luận chung Bài 2: Số HD làm bảng - Gọi nhận xét, sửa sai Bài 3: HD làm - Chấm, chữa bài Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? - HS nêu cách thực * Nêu yêu cầu bài tập - HS tự làm bài, nêu kết - Nhận xét, bổ sung * Đọc đề bài - Làm bảng, chữa bài * Nêu yêu cầu tập - Làm vở, chữa bảng: Bài giải Số tuổi mẹ năm là 65-27=38 ( tuổi) Đáp số : 38 tuổi 3) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * Tiết Kể chuyện Câu chuyện bó đũa I/ Mục tiêu Dựa theo tranh và gợi ý tranh kể lại đoạn câu chuyện II/ Đồ dùng dạy học (10) trồng đâu? + Ai trồng lúa , ngô, khoai, sắn? + Trên đồng ruộng các bác nông dân làm gì ? + Ngoài việc tranh đã vẽ em còn biết bác nông dân có nhjững điểm gì khác ? + Em nông thôn hay TP em đã thấy các bác nông dân làm viec j trên cánh đồng chưa? + Nếu không có các bác nông dân làm lúa, ngô, khoai , sắn , chúng ta có gì để ăn - GV nhận xét, liên hệ 3) Củng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * Tiết - HS chú ý quan sát và trả lời - HS thảo luận nhóm đôi em hỏi em trả lời - Các nhóm lên bảng - Giáo viên: tranh - Học sinh: sgk III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a)Giới thiệu bài b)Bài * HD kể chuyện * Lớp chú ý nghe * Kể theo đoạn * Đọc yêu cầu - Trực quan tranh - Quan sát tranh - Nhận xét cách diễn đạt, - Kể nhóm cách thể - Kể nối tiếp đoạn * HD kể toàn câu chuyện * Kể nhóm - Cho HS nhận xét, bình - Đóng vai dựng lại truyện chọn nhóm kể hay c)Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau HS đọc lại bài Toán Luyện tập I/ Mục tiêu - Thực phép cộng và phép trừ phạm vi 8; viết phép tính thích hợp với hình vẽ II/ Đồ dùng - Giáo viên: * Tiết Chính tả ( nghe - viết ) Bài viết : Câu chuyện bó đũa I/ Mục tiêu - HS nghe- viết chính xác, đẹp đoạn bài: Câu (11) - Học sinh: bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a)Giới thiệu bài b)Bài * HD học sinh luyện tập Bài 1:Tính HD làm bảng * Nêu yêu cầu bài tập 7+1=8 6+2=8 - HS làm bài, nêu kết 1+7=8 2+6=8 8-7=1 8-6=2 8-1=7 8-2=6 - Gọi nhận xét, bổ sung Bài 2: Số? HD làm miệng * Đọc yêu cầu bài tập - GV kết luận chung - HS tự làm bài, nêu kết Bài 4: Viết phép tính thích hợp * Đọc yêu cầu bài toán HD làm nhóm - Các nhóm làm bài - Đại diện nhóm nêu kết - GV kết luận chung Bài 3: HD làm - Chấm, chữa bài 3+4+1=8 2+6-5=3 5+1+2=8 7-3+4=8 c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào vở, chữa bài chuyện bó đũa, làm đúng các bài tập - Rèn kĩ nghe viết đúng, đẹp - Giáo dục HS ý thức giữ gìn sách vở, viết chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học - GV : bảng phụ - HS : bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài : a/ Giới thiệu bài b/ Bài giảng + GV đọc mẫu bài trên * HS chú ý nghe bảng phụ -2 HS đọc lại - HD tìm hiểu nội dung -HS trả lời theo CH - HD viết chữ khó GV - Nhận xét, sửa sai - Viết bảng + HD viết bài vào - Đọc bài lần - Nhắc lại tư ngồi viết - GV đọc cho học sinh viết - Đọc lại bài - Nghe – viết bài vào - Chấm bài - HS soát lỗi + Luyện tập - HD làm các bài tập chính tả * Nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài, nêu kết 3) Củng cố - dặn dò - Nhận xét, bổ sung - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau (12) * Tiết Mĩ thuật Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu * Tiết Tự nhiên và xã hội An toàn nhà I/ Mục tiêu - Giúp học sinh kể tên số vật sắc, nhon nhà cóa thể gây xước tay, chảy máu - Xác định các vật có thể gây nóng, bỏng và cháy, biết số điện thoại báo cứu hoả II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: tranh - Học sinh : sgk III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh A/ Kiểm tra bài cũ B/ Bài 1) Giới thiệu bài 2) Giảng bài * Hoạt động 1: - Trực quan tranh các hình trang 30 sgk - GV kết luận * Hoạt động 2: Đóng vai - Trực quan tranh trang 31 - GV kết luận * Quan sát tranh, thảo luận nhóm - Từng nhóm lên trình bày * Hoạt động 3: Thảo luận lớp * HS quan sát tranh sgk, đóng vai - Từng nhóm lên trình bày * HS phát biểu (13) - GV nêu câu hỏi cho lớp thảo luận - Kết luận chung 3) Củng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 (14) Tiết 1: Mỹ thuật GV luân lưu dạy Lớp * Tiết Lớp * Tiết Tiết 2:Tiếng việt Tiết 2: Toán ang – anh Luyện tập I/ Mục tiêu - HS đọc và viết ang, anh, cây bàng, cành chanh, đọc đúng câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “Buổi sáng” - Rèn kĩ đọc, viết, nói cho HS II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: tranh - Học sinh: chữ, bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a) Giới thiệu bài b) Giảng bài * Dạy vần: ang GV giới thiệu và ghi vần + Nhận diện, ghép vần ang Phân tích, đấnh vần, đọc Ghép tiếng: bàng - Ghi bảng: bàng - HS đọc, phân tích,đánh vần, đọc - Trực quan tranh - HS quan sát - Ghi bảng: cây bàng - HS ghép từ, phân tích, đọc * Dạy vần anh (tương tự) HS đọc: ang-bàng-cây chanh bàng I/ Mục tiêu Thuộc bảng 15,16,17,18 trừ số - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100 các số đã học - Biết giải toán ít II/ Đồ dùng dạy học - GV : - HS : bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài : Giới thiệu bài Bài giảng * HD học sinh luyện tập Bài 1: Tính nhẩm * Nêu yêu cầu bài tập HD làm cá nhân - HS làm bài, nêu kết Đáp án 9,9, 9, 9, 6, 8, 7, 7, 8, 8, - Gọi nhận xét, bổ sung Bài 2: Tính nhẩm * Đọc yêu cầu HD làm miệng - Làm bài, nêu kết - HS nhắc lại - GV kết luận chung Bài 3: HD làm nhóm - GV kết luận chung * Nêu yêu cầu bài tập - Các nhóm làm bài, chữa (15) cành chanh - So sánh âm + Giải lao + Dạy tiếng, từ ứng dụng: buôn làng bánh chưng hải cảng hiền lành + Giảng từ + HD viết - GV viết mẫu và hướng dẫn - Quan sát, nhận xét + Trò chơi: * Tiết - Kiểm tra - GV nghe, nhận xét a/ Luyện đọc câu ứng dụng: - Trực quan tranh - Ghi bảng b/ Luyện đọc bài sgk - GV nhận xét + Giải lao c/ Luyện viết - GV quan sát, uốn nắn - Thu chấm, nhận xét d/ Luyện nói chủ đề: “Buổi sáng” - GV treo tranh lên bảng + Gợi ý nội dung +Trong tranh vẽ cảnh gì? Đây là cảnh nông thôn hay * Đọc lại toàn bài bảng * Đọc yêu cầu bài tập - Làm vở, chữa bảng Bài giải Chị vắt số sữa là 50-18=32 (l) Đáp số 32 lít sữa Bài 4: HD làm - Chấm, chữa bài * Tìm vần có chứa từ - Đọc cá nhân + HS quan sát, viết bảng 3) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * Tiết Luyện từ và câu - HS đọc lại bài tiết - Đọc cá nhân +HS đọc thầm - Đọc cá nhân, nhóm + HS nhắc lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết HS đọc tên bài luyện nói - HS chú ý quan sát và trả lời - HS thảo luận nhóm đôi Từ ngữ tình cảm gia đình- Câu kiểu Ai là gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi I/ Mục tiêu -Nêu số từ ngữ tình cảm gia đình ( BT1) - Biết sếp các từ đã cho thành câu theo mẫu Ai làm gì? ( BT 2) điền dúng dấu chấm , dấu chấm hỏi vào đoạn văn có ô trống II/ Đ)ồ dùng dạy học - Giáo viên: - Học sinh: sách, III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a)Giới thiệu bài b)Bài * HD làm bài tập (16) thành phố? + Trong tranh buổi sáng người đâu ? + Buổi sáng em làm việc gì? + Em thích buổi sáng mưa hay nắng ? + Em thích buổi nào vì sao? em hỏi em trả lời - GV nhận xét, liên hệ + Trò chơi 3) Củng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau - Các nhóm lên bảng Bài 1: Hãy tìm từ nói tình cảm thương yêu anh chị em HD làm miệng - GV kết luận chung * Nêu yêu cầu bài tập - HS nêu từ tình yêu thương anh chị em Bài 2: Sắp xếp các từ ba nhóm sau thành câu Mẫu SGK HD làm cá nhân * Nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài, nêu kết - Nhận xét, bổ sung - GV kết luận chung Bài 3:Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống HD làm * HS đọc đầu bài - Làm bài vào - Chữa bài * Tiết Toán Phép cộng phạm vi I/ Mục tiêu - Thực bảng cộng biết làm tính cộng phạm vi , viết phép tính thích hợp với hình vẽ II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: - Học sinh: dùng toán III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a)Giới thiệu bài b)Bài * HD học sinh tự thành lập - Chấm, chữa bài c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * Tiết Tập đọc Nhắn tin I/ Mục tiêu - Rèn kĩ đọc thành tiếng, đọc trơn toàn bài - Rèn kĩ đọc hiểu: nắm nghĩa các từ - Hiểu ý nghĩa bài: Hiểu nội dung các mẩu tin nhắn, biết viết tin nhắn II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: tranh (17) bảng cộng phạm vi - Nhận xét, ghi bảng 8+1=9 1+8=9 7+2=9 2+7=9 6+3=9 3+6=9 5+4=9 6+5=9 - Xoá kết * Luyện tập Bài 1:Tính HD làm bảng + + + + + 5 9 9 - Gọi nhận xét, bổ sung Bài 2:Tính HD làm bài cá nhân 2+7=9 6+3=9 8+1=9 0+9=9 1+7=8 5+2=7 8-5=3 0+8=8 6-1=5 - GV kết luận chung Bài : HD làm - Chấm, chữa bài Bài 4: Viết phép tính thích hợp + = + = c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * HS tự thành lập bảng cộng phạm vi - Đọc lại bảng cộng - HS đọc thuộc lòng bảng cộng * Nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài, nêu kết * Đọc yêu cầu bài tập - HS làm bài, nêu kết * Nêu yêu cầu bài tập - Làm bài vào vở, chữa bài - Học sinh: III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a)Giới thiệu bài b)Bài * HD luyện đọc - GV đọc mẫu * Lớp chú ý nghe - Đọc câu - Đọc nối tiếp câu - Luyện từ khó - Đọc cá nhân - Đọc đoạn * Luyện đọc theo nhóm - Đọc cho nghe - Đại diện nhóm đọc - Đọc lại toàn bài * Tìm hiểu bài Những nhắn tin cho Linh ? Nhắn tin cách nào? + Vì chị Nga và hà phải nhắn tin cho Linh cách ấy? + Chị Nga nhắn Linh gì? + Tập viết tin nhắn * Luyện đọc lại c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * HS đọc câu hỏi, trả lời câu hỏi * HS đọc phân vai (18) * Tiết Ôn tập bàiÂm nhạc hát: Sắp đến tết Âm nhạc Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon (Giáo viên môn soạn, giảng) (19) (Giáo viên môn soạn, giảng) Thứ năm ngày tháng 12 năm 2010 Lớp * Tiết Lớp * Tiết Thể dục Thể dục (20) Thể dục rèn luyện TTCB – Trò chơi: Vận động Trò chơi: Vòng tròn I/ Mục tiêu - Tiếp tục học trò chơi: Vòng tròn, yêu cầu biết cách chơi và - Ôn số động tác thể dục rèn luyện TTCB tham gia trò chơi theo vần điệu mức ban đầu, ôn đều, đã học, yêu cầu thực động tác đúng, nhanh, trật yêu cầu thực đều, đẹp - Rèn cho học sinh tác phong nhanh nhẹn tập luyện tự II/ Địa điểm, phương tiện trước - Địa điểm:Trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn - Rèn cho HS thói quen tập luyện, tác phong - Phương tiện: còi nhanh nhẹn III/ Nội dung và phương pháp lên lớp - Làm quen với trò chơi : Chạy tiếp sức II/ Địa điểm, phương tiện Nội dung ĐL Phương pháp - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm 1/ Phần mở đầu 4-6 bảo an toàn - Phổ biến nhiệm vụ, * Tập hợp, điểm số, báo - Phương tiện: còi yêu cầu học cáo sĩ số III/ Nội dung và phương pháp lên lớp - Khởi động các khớp Nội dung ĐL Phương pháp - Chạy chỗ 1/ Phần mở đầu 4- Chơi trò chơi khởi động 18- Phổ biến nhiệm vụ, 6’ * Tập hợp, điểm số, báo 2/ Phần 22 yêu cầu học cáo sĩ số * Ôn bài * Lớp trưởng điều khiển - Khởi động các khớp lớp tập - Chạy chỗ - GV quan sát, uốn nắn - Chơi trò chơi khởi động - Tập theo nhóm 18- GV quan sát, sửa sai 2/ Phần 22’ * Trò chơi: Vòng * GV nhắc lại luật chơi - Ôn các động tác rèn * GV hô cho lớp tập tròn - Lớp thực hành chơi luyện TTCB - Lớp trưởng điều khiển 3/ Phần kết thúc * Thả lỏng, hồi tĩnh lớp tập - HD học sinh hệ - Nêu lại nội dung - Tập theo nhóm thống bài học - Lớp tập thi các - Nhận xét, đánh giá 4- nhóm b/ Trò chơi: “Chạy - GV quan sát, sửa sai I/ Mục tiêu (21) tiếp sức” - Nêu tên trò chơi, HD 4luật chơi - Động viên nhắc nhở các đội chơi 3/ Phần kết thúc - HD học sinh hệ thống bài - Nhận xét, đánh giá học * Chơi thử 1-2 lần - Các đội chơi chính thức * Tiết Toán Bảng trừ * Thả lỏng, hồi tĩnh - Nêu lại nội dung học * Tiết Học vần inh – ênh I/ Mục tiêu - Đọc được: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh, đọc đúng câu ứng dụng bài - Viết inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh, - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: “Máy cày, máy nổ” - Rèn kĩ đọc, viết, nói cho HS II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: tranh - Học sinh: chữ, bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a) Giới thiệu bài b) Giảng bài * Dạy vần: inh GV giới thiệu và ghi vần + Nhận diện vần, ghép vần I/ Mục tiêu - Thuộc các bảng trừ phạm vi 20 – Biết vận dụng bảng cộng trừ phạm vi 20 để làm tính cộng trư liên tiếp II/ Đồ dùng dạy học - GV : - HS : bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài : Giới thiệu bài Bài giảng * HD tính nhẩm và nêu kết * HS nêu kết quả, đọc lại bảng trừ 11, 12 18 trừ bảng trừ số * Luyện tập Bài 1: Tính * Nêu yêu cầu bài tập HD làm miệng - HS nêu kết quả, đọc bảng - GV hệ thống, ghi bảng cộng 11-2=9 12-3=9 13-4=9 - Lớp đọc lại 11-3=8 12-4=8 13-5=8 11-4=7 12-5=7 13-6=7 11-5=6 12-6=6 13-7=6 11-6=5 12-7=5 13-8=5 11-7=4 12-8=4 13-9=4 11-8=3 12-9=3 11-9=2 b) Tương tự - GV xoá kết (22) - Ghi bảng : tính - Trực quan tranh - Ghi bảng: máy vi tính * Dạy vần: ênh (tương tự) kênh dòng kênh + Giải lao + Dạy tiếng, từ ứng dụng: đình làng bệnh viện thông minh ễnh ương + Giảng từ + HD viết - GV viết mẫu và hướng dẫn inh -Phân tích, đánh vần, đọc Ghép tiếng : tính - HS đọc, phân tích - HS quan sát -HS ghép từ, phân tích, đọc từ HS đọc: inh- tính- máy vi tính * Đọc yêu cầu bài tập - Làm vở, chữa bảng: * Tiết Tập viết Chữ hoa M * Tìm vần có chứa từ - Đọc cá nhân + HS quan sát, viết bảng inh ênh máy vi tính dng kênh - Quan sát, nhận xét + Trò chơi : Tìm tiếng * Tiết (Học vần tiết ) - Kiểm tra - GV nghe, nhận xét a/ Luyện đọc câu ứng dụng: - Trực quan tranh - Ghi bảng b/ Luyện đọc bài sgk Bài : HD làm - Chấm, chữa bài 3) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau - HS đọc lại bài tiết - Đọc cá nhân tiếng,từ,câu +HS đọc thầm - Đọc cá nhân, nhóm I/ Mục tiêu - HS viết chữ cái hoa M, viết câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, biết viết cụm từ ứng dụng: Miệng nói tay làm - Rèn kĩ viết đúng cỡ mẫu chữ, nét và đẹp - Giáo dục HS ý thức giữ gìn sách và viết chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học - GV : chữ mẫu - HS : bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài : a/ Giới thiệu bài b/ Bài giảng + HD viết chữ hoa M - Trực quan chữ mẫu M * HS quan sát, nhận xét, - Nhận xét, nêu cấu tạo chữ nêu cấu tạo chữ + Hướng dẫn viết - Viết mẫu cỡ vừa và cỡ * Viết bảng nhỏ - Nhận xét, sửa sai (23) - GV nhận xét c/ Luyện viết - GV quan sát, uốn nắn - Thu chấm, nhận xét + HS nhắc lại tư ngồi viết - HS viết vào tập viết d/ Luyện nói chủ đề: “Máy cày, máy nổ” - GV treo tranh lên bảng + Gợi ý nội dung + Trong tranh có máy nào em chưa biết ? + Máy cày dùng làm gì thường thấy đâu? + Máy nổ dùng để làm gì? + Máy khâu dùng để làm gì? + Máy tính dùng làm gì? + Em còn biết các loại máy nào , chúng dùng để làm gì? - GV nhận xét, liên hệ + Trò chơi 3) Củng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau HS dọc tên bài luyện nói nhỏ) - HS chú ý quan sát và trả lời - HS thảo luận nhóm đôi em hỏi em trả lời * Đọc cụm từ, nêu cấu tạo chữ và dấu - Viết bảng * Nhắc lại tư ngồi viết - Viết vào + Luyện viết - HD viết vở, chấm điểm 3) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * Tiết Tự nhiên và xã hội Phòng tránh ngộ độc nhà - Các nhóm lên bảng * Tiết Toán Phép trừ phạm vi I/ Mục tiêu + HD viết cụm từ ứng dụng - Trực quan cụm từ ứng dụng :Miệng nói tay làm - Giảng cụm từ + HD viết M M (cỡ vừa và I/ Mục tiêu - Nêu số việc làm để phòng tránh ngộ độc nhà - Biết các biểu bị ngộ độc II/ Đồ dùng dạy học - GV : tranh - HS : sgk III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a)Giới thiệu bài b)Bài * Hoạt động 1: Quan sát (24) Thuộc bảng trừ biết làm tính trừ phạm trừ phạm vi - Viết phép tính thích hợp với hình vẽ II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: hình tam giác - Học sinh: dùng toán III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a)Giới thiệu bài b)Bài * HD học sinh tự thành lập * HS tự thao tác trên que bảng trừ phạm vi tính thành lập bảng trừ - Nhận xét, thao tác lại, ghi phạm vi phép tính: 9–1=8 9–8=1 - HS đọc cá nhân 9-2=7 9-7=2 - HS học thuộc 9-3=6 9-6=3 9-4=5 9-5=4 - Xoá kết * Luyện tập Bài 1: Tính * Nêu yêu cầu bài tập HD làm bảng - HS làm bài, nêu kết - Gọi nhận xét, bổ sung Bài 2:Tính HD làm bài cá nhân 8+1=9 7+2=9 6+3=9 9-1=8 9-2=7 9-3=6 9-8=1 9-7=2 9-6=3 - GV kết luận chung * Đọc yêu cầu bài tập - HS làm bài, nêu kết * Nêu yêu cầu bài tập tranh vẽ và thảo luận thứ ngộ độc - Mục tiêu: Biết số thứ sử dụng gia đình có thể gây ngộ độc + Kể tên số thứ có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống + thứ các em kể thứ nào cất giữ nhà - Nhận xét, kết luận * Hoạt động 2: Quan sát hình vẽ và thảo luận cần làm gì để đề phòng ngộ độc Cần làm gì để phòng tránh ngộ độc - GV kết luận * Hoạt động 3: Đóng vai - HD học sinh đóng vai - GV nhận xét, bổ sung c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * HS quan sát tranh, thảo luận - Trình bày trước lớp * Thảo luận nhóm đôi - Từng nhóm trình bày * HS suy nghĩ, đóng vai - Trình bày trước lớp (25) Bài : HD làm - Chấm, chữa bài Bài 4: Viết phép tính thích hợp c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau - Làm bài vào vở, chữa bài Thủ công GV luân lưu dạy Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2010 Lớp * Tiết Lớp * Tiết Tiết 1: Học vần Toán (26) Ôn tập I/ Mục tiêu - Đọc các vàn có kết thúc âm ng/ nh, cácc từ ngữ câu ứng dụng từ bài 52 đến bài 59 - Viết các vần các từ ngữ ứng dụng từ bài 52 đến bài 59 - Nghe hiểu và kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể “ Quạ và Công” II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: tranh - Học sinh: bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a) Giới thiệu bài b) Giảng bài - GV ghi lề bảng * Học sinh nhắc lại các âm đã học có âm ng, nh - Hệ thống sgk cuối vần - Ghép tiếng đọc cá nhân * Chơi trò chơi * Giải lao * Dạy từ ứng dụng - Ghi bảng: - HS đọc tiếng từ bình minh nắng chang - Giảng từ * HD viết - Viết mẫu : - Viết bảng bình minh nhà rông - Nhận xét, sửa sai Luyện tập I/ Mục tiêu Biết vận dụng bảng trừ phạm vi 20 để tính nhẩm trừ có nhớ phạm vi 100, giải toán ít - Biết tìm số bị trừ số hạng chưa biết II/ Đồ dùng dạy học - GV : - HS : bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài : Giới thiệu bài Bài giảng * HD học sinh luyện tập Bài 1: Tính nhẩm * Nêu yêu cầu bài tập HD làm miệng - HS làm bài, nêu kết - Gọi nhận xét, bổ sung Bài 2: Đặt tính tính * Đọc yêu cầu HD làm bảng - Làm bài, nêu kết 35-8 63-5 - HS nhắc lại 72-34 94-36 - GV kết luận chung Bài 3:Tìm X HD làm nhóm - GV kết luận chung Bài 4: HD làm - Chấm, chữa bài 3) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài * Nêu yêu cầu bài tập - Các nhóm làm bài, chữa bảng * Đọc yêu cầu bài tập - Làm vở, chữa bảng (27) * Trò chơi : * Tiết - Luyện đọc - GV nghe, nhận xét + Luyện đọc câu ứng dụng: - GV ghi bảng câu ứng dụng + HD đọc bài sgk - GV nhận xét, ghi điểm + Trò chơi + Luyện viết - GV quan sát, uốn nắn - Thu chấm, nhận xét * Kể chuyện: Quạ và Công - GV treo tranh lên bảng + Gợi ý kể - GV kể lần - GV kể lần (kể theo tranh) - GV nhận xét - Nêu ý nghĩa Vội vàng , hấp tấp lại thêm tính tham lam thì chẳng bao giơ làm việc gì + Trò chơi: 3) Củng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau - Nhắc chuẩn bị sau - HS đọc lại bài tiết - Quan sát tranh sgk, nhận xét + Đọc tiếng từ câu +HS đọc thầm - Đọc nối tiếp + HS nhắc lại tư ngồi viết - HS viết bài vào * HS chú ý quan sát, nhận xét - HS theo dõi - Kể theo nhóm - Từng nhóm lên kể * Tiết Chính tả ( Tập chép ) Bài viết : Tiếng võng kêu I/ Mục tiêu - HS chép lại chính xác bài chính tả: Tiếng võng kêutrình bày đúng hai khổ thơ đầu - làm bài tập 2.a,b,c II/ Đồ dùng dạy học - GV : bảng phụ - HS : bảng III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài : Giới thiệu bài Bài giảng * HD viết chính tả - GV đọc mẫu bài trên bảng * HS chú ý nghe phụ - HD tìm hiểu nội dung - HD viết chữ khó - Viết bảng - Nhận xét, sửa sai + Viết chính tả * Nhắc lại tư ngồi viết - GV đọc mẫu lần - Nhìn bảng phụ, chép bài - Quan sát, uốn nắn - HS soát lỗi - Đọc lại - Thu bài, chấm bài * Luyện tập: (28) - GV kết luận chung 3) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * Đọc yêu cầu bài tập - HS làm bài, nêu kết - Nhận xét, bổ sung * Tiết * Tiết Tự nhiên và xã hội An toàn nhà I/ Mục tiêu - Giúp học sinh kể tên số vật sắc, nhon nhà cóa thể gây xước tay, chảy máu - Xác định các vật có thể gây nóng, bỏng và cháy, biết số điện thoại báo cứu hoả II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: tranh - Học sinh : sgk III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên A/ Kiểm tra bài cũ B/ Bài 1) Giới thiệu bài 2) Giảng bài * Hoạt động 1: - Trực quan tranh các hình trang 30 sgk - GV kết luận * Hoạt động 2: Đóng vai - Trực quan tranh trang 31 Học sinh * Quan sát tranh, thảo luận nhóm - Từng nhóm lên trình bày * HS quan sát tranh sgk, đóng vai Tập làm văn Quan sát tranh – Trả lời câu hỏi – Viết nhắn tin I/ Mục tiêu - Biết Quan sát tranh trả lời câu hỏi đúng với nội tranh BT1 - Rèn kĩ viết: Viết mẫu nhắn tin nhắn gọn đủ ý II/ Đồ dùng dạy học - Giáo viên: - Học sinh: III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra bài cũ 2/ Bài a)Giới thiệu bài b)Bài * HD học sinh làm bài tập Bài 1: Quan sát tranh trả lời * Nêu yêu cầu bài tập câu hỏi - Học sinh quan sát tranh, HD làm miệng trả lời câu hỏi theo nội + Bạn nhỏ làm gì? dung tranh (29) - GV kết luận * Hoạt động 3: Thảo luận lớp - GV nêu câu hỏi cho lớp thảo luận - Kết luận chung 3) Củng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau - Từng nhóm lên trình bày * HS phát biểu + Mắt bạn nhìn thấy búp bê ntn? + Tóc bạn ntn? + Bạn mặc áo mầu gì? - Gọi nhận xét, bổ sung Bài 2: HD làm - Chấm bài c)Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị sau * Tiết Sinh hoạt tập thể Kiểm điểm tuần 14 I/ Mục tiêu * Nêu yêu cầu bài tập - Viết bài vào (30) 1/ HS thấy tuần qua mình có ưu, khuyết điểm gì 2/ Đề nội dung phương hướng, nhiệm vụ tuần tới 3/ Giáo dục ý thức phê và tự phê II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội dung buổi sinh hoạt - Học sinh: ý kiến phát biểu III/ Tiến trình sinh hoạt 1/ Đánh giá các hoạt động lớp tuần qua + Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy các thành viên tổ - Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết kiểm điểm - Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung các hoạt động lớp - Báo cáo giáo viên kết đạt tuần qua - Đánh giá xếp loại các tổ - Giáo viên nhận xét đánh giá chung các mặt hoạt động lớp + Về học tập: +Về đạo đức: +Về trì nề nếp, vệ sinh, múa hát, tập thể dục giờ: +Về các hoạt động khác - Tuyên dương, khen thưởng - Phê bình 2/ Đề nội dung phương hướng, nhiệm vụ tuần tới - Phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt - Khắc phục khó khăn, trì tốt nề nếp lớp 3/ Củng cố - dặn dò - Nhận xét chung (31)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop ghep 12, Giao an lop ghep 12