Ly 9

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:31

truyền qua các vách ngăn trong một đơn vị thời gian tỉ lệ với diện tích tiếp xúc của chất lỏng và với hiệu nhiệt độ ở hai bên vách ngăn.. Hỏi ở hai ngăn còn lại, nhiệt độ biến đổi bao nh[r] (1)phòng gd&đt lâm Thao Đề thi chọn häc sinh giái líp cÊp hun m«n: VËt lý Năm học 2011-2012 (Ngày thi 18/4//2012 -Thời gian lµm bµi 120 phót) Câu 1: (2.0 điểm) Một xe X có vận tốc di chuyển 4m/s Trên đường di chuyển từ A đến C, xe có dừng lại điểm E thời gian 3s (E cách A đoạn 20 m) Thời gian để X di chuyển từ E đến C s Khi X bắt đầu di chuyển khỏi E gặp xe Y ngược chiều Xe Y di chuyển tới A quay lại C gặp xe X C (Y di chuyển không thay đổi vận tốc) a) Tính vận tốc xe Y b) Vẽ đồ thị thể chuyển động (trục hoành thời gian; trục tung chỉ quãng đường) Câu 2: (2.5 điểm) Trong bình cao có tiết diện thẳng hình vng, chia làm ba ngăn hình vẽ Hai ngăn nhỏ có tiết diện thẳng hình vng có cạnh nửa cạnh bình Đổ vào ngăn đến độ cao chất lỏng: ngăn nước nhiệt độ t1 = 650C, ngăn cà phê nhiệt độ t2 = 350C, ngăn là sữa nước nhiệt độ t3 = 200C Biết thành bình cách nhiệt rất tốt,nhưng vách ngăn có dẫn nhiệt khơng tốt lắm; nhiệt lượng truyền qua vách ngăn đơn vị thời gian tỉ lệ với diện tích tiếp xúc chất lỏng với hiệu nhiệt độ hai bên vách ngăn Sau thời gian nhiệt độ ngăn chứa nước giảm t1 = 10C Hỏi hai ngăn lại, nhiệt độ biến đổi thời gian trên? Xem phương diện nhiệt ba chất lỏng nói giống Bỏ qua trao đổi nhiệt với bình với mơi trường Câu : (2.0 điểm) Một vật đoạn thẳng sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ (điểm A nằm trục chính) cho ảnh thật A1B1 cao 1,2 cm Khoảng cách từ tiêu điểm đến quang tâm thấu kính 20 cm Dịch chuyển vật đoạn 15 cm dọc theo trục thu ảnh ảo A2B2 cao 2,4 cm Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính trước dịch chuyển tìm độ cao vật Câu 4: (2.0 điểm) Một biến trở chạy có điện trở lớn 40 Ω Dây điện trở biến trở dây hợp kim nicrơm có tiết diện 0,5mm2 quấn xung quanh lõi sứ trịn có đường kính 2cm a Tính số vịng dây biến trở này? b Biết cường độ dòng điện lớn mà dây chịu 1,5A Hỏi đặt hai đầu dây cố định biến trở hiệu điện lớn để biến trở không bị hỏng ? Câu 5: (1,5 điểm) Một bếp điện sử dụng hiệu điện 220V dịng điện chạy qua bếp có cường độ 3A Dùng bếp đun sơi lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200C thời gian 20 phút Tính hiệu suất bếp điện, biết nhiệt dung riêng nước c = 4200J/kg.K - Giám thị coi thi không giải thích thªm -( )
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly 9, Ly 9