luyen tap chung tuan 35

10 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:07

Tuần 34 GV thực hiện: Trần Thanh Tâm Trường Tiểu học Nguyễn Du... Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm b.[r] (1)Tuần 34 GV thực hiện: Trần Thanh Tâm Trường Tiểu học Nguyễn Du (2) Thứ hai, ngày tháng năm 2012 Toán (3) Baøi : Viết các số sau: a Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm b Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy c Chín mươi nghìn chín trăm d Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai (4) Baøi : Ñaët tính roài tính : 54287 + 29508 78362 - 24935 4508 x 34625 : (5) Baøi : Đồng hồ giờ? 10 18 phút (6) 50 phút Hoặc kém 10 phút (7) 34 phút (8) Baøi : Tính (9+6)x4 9+6x4 28 + 21 : (28 + 21) : (9) Baøi : Mua đôi dép cùng loại phải trả 92 500 đồng Hỏi mua đôi dép phải trả bao nhiêu tiền? (10) Bài giải: Số tiền mua đôi dép là: 92500 : = 18500 (đồng) Số tiền mua đôi dép là: 18500 x = 55500 (đồng) Đáp số: 55500 đồng (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: luyen tap chung tuan 35, luyen tap chung tuan 35