28. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ HIỆN NAY

27 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:16

Để nhận tài liệu liên hệ: trangminhtrang3333@gmail.com Zalo 0978494441 TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG HƯỚNG ĐỔI ĐỔI MỚI MỚI PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP DẠY DẠY HỌC HỌC TRONG TRONG CÁC CÁC TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI ĐẠI HỌC HỌC QUÂN QUÂN SỰ SỰ HIỆN HIỆN NAY NAY Hà Hà Nội Nội 2021 2021 MỞ ĐẦU Phương pháp vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt lĩnh vực hoạt động người, từ giản đơn hoạt động phức tạp, khó khăn Thực tiễn cho thấy, có hoạt động khơng đạt chất lượng, hiệu quả, chí thất bại khơng phải khơng có mục tiêu phương hướng rõ ràng mà chủ yếu thiếu phương pháp thích hợp Hoạt động khó khăn, phức tạp địi hỏi phải có phương pháp thích hợp đem lại chất lượng hiệu cao BẮC NINH, THÁNG NĂM 2013 Quá trình dạy học nhà trường đại quân trình chuẩn bị BẮC NINH, THÁNG học NĂM 2013 người cho hoạt động đặc thù - hoạt động quân sự, hoạt động mang tính chất khó khăn, phức tạp Vì vậy, việc xác định, lựa chọn, sử dụng phương pháp dạy học cách đắn, phù hợp vấn đề quan trọng tối cần thiết Từ xa xưa lịch sử giáo dục vấn đề phương pháp dạy học mối quan tâm lớn Nhờ đó, ngày xuất phát triển lý luận dạy học đại học, lý thuyết phương pháp dạy học đại học tồn phận hữu phận lý luận Tuy nhiên, lý luận dạy học đại học quân chưa quan tâm xây dựng phát triển nhiều Ở Việt nam, năm gần đây, việc nghiên cứu phương pháp dạy học nhà trường quân quan tâm đầu tư, tạo chuyển biến lớn nhận thức quan niệm phương pháp dạy học việc lựa chọn sử dụng chúng ngày có hiệu Tuy nhiên, nhà trường đại học quân phương pháp dạy học tồn hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn Trước phát triển xã hội, quân đội nhà trường quân đội thời kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ đặt cho trình giáo dục đào tạo nhà trường quân đội, việc đổi phương pháp dạy học đặt đòi hỏi cấp thiết Nghiên cứu đổi phương pháp dạy học nhà trường đại học quân vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Những vấn đề lý luận thực tiễn đổi phương pháp dạy học nhà trường đại học quân 1.1 Phương pháp dạy học tình hình phương pháp dạy học giới nước ta Thuật ngữ phương pháp theo nghĩa chung đường, cách thức, biện pháp định, chủ thể sử dụng để thực mục đích đặt Phương pháp dạy học tổng hợp cách thức phối hợp, thống người dạy người học nhằm thực nhiệm vụ, mục tiêu trình dạy học Bản chất trình dạy học trình hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu người học, đạo người dạy, hai mặt hoạt động thống biện chứng với Vì vậy, đề cập đến phương pháp dạy học tức đề cập tới thống biện chứng phương pháp dạy phương pháp học Phương pháp dạy cách thức, biện pháp, thủ thuật giáo viên sử dụng để truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ xảo, kỹ tổ chức điều khiển hoạt động nhận thức người học Phương pháp học cách thức, biện pháp mà người học sử dụng để lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kỹ xảo, kỹ năng, tự tổ chức, tự thiết kế, thi cơng q trình học tập tự kiểm tra, đánh giá trình học tập thân Phương pháp dạy phương pháp học đa dạng, phong phú ln có thống hữu cơ, phối hợp, phụ thuộc lẫn Mặt khác, phương pháp lại có tính độc lập tương đối có vị trí vai trị riêng Phương pháp dạy có vị trí định hướng, điều khiển, dẫn phương pháp học Phương pháp học vừa phụ thuộc vào phương pháp dạy, vừa mang tính tích cực, chủ động có tác động trở lại phương pháp dạy Phương pháp dạy học có vị trí vai trò quan trọng tối cần thiết Cùng nội dung người học tiếp thu có hứng thú, có tích cực hay khơng, có để lại ấn tượng sâu sắc tình cảm lành mạnh tâm hồn người học hay không phần lớn phụ thuộc vào phương pháp giảng dạy người thày Cùng người dạy mức độ lĩnh hội, tiếp thu người học khác nhau, nguyên nhân phương pháp học người học khác Do có vai trị quan trọng nên phương pháp dạy học nhà giáo dục quan tâm ý Ngay từ thời cổ đại xuất nhà giáo dục trứ danh Xô-crát, Platông, A-rit-xtốt, Khổng Tử, Mạnh Tử tổng kết áp dụng thực tiễn dạy học nhiều phương pháp dạy học đặc sắc Chẳng hạn Xô-crát (469-369 tr CN) dùng phương pháp đàm thoại gợi mở để tiến hành dạy học, người dạy xem “bà đỡ’ giúp người học tìm chân lý khơng áp đặt Cịn Á Đông, Khổng Tử (551-479 tr CN) đúc rút cách thức dạy học mang tính chất tích cực Ơng địi hỏi người dạy phải biết so sánh, dẫn, gợi ý, giúp đỡ, kích thích phát động người học; địi hỏi người học phải động, tích cực suy nghĩ: “nghe phải biết mười”, “ta bảo cho góc mà khơng biết tự suy xét ba góc thơi ta khơng bảo cho nữa” Ông coi trọng việc ôn luyện, “ôn cũ để biết mới” Vào kỷ XVII, Kô-men-xki ( Nhà giáo dục người Tiệp khắc-1592-1670) chủ trương dạy học khơng bắt người học phải thuộc lịng mà phải làm cho họ nắm vững vấn đề nêu lên nguyên tắc dạy học như: Phải từ chung đến riêng, từ dễ đến khó, công việc nhà trường không nên gánh nặng cho ai, tiến hành việc phải bước, nên bắt buộc người ta làm làm có phương pháp, dạy điều đặt trước giác quan người ta, dạy điều cần cho biết lợi ích thực tế điều ấy, dạy điều phải tuân theo nguyên tắc phương pháp, phương pháp tự nhiên Ông ý đến việc phát huy tính tích cực người học, địi hỏi người thầy phải có giảng lý thú, bổ ích hấp dẫn, tạo hứng thú cho học sinh Giữa kỷ XIX, Học thuyết Mác đời vạch sở phương pháp luận khoa học cho việc nhận thức tác động vào tự nhiên, xã hội tư có hoạt động giáo dục Cùng với việc cách khoa học vai trị giáo dục việc hình thành, phát triển nhân cách người, với phát triển xã hội, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đặt móng cho giáo dục mới, khác chất so với giáo dục trước - giáo dục xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa C Mác tìm giải đáp khoa học đường, cách thức để đào tạo người hoàn thiện xã hội tương lai dự báo giáo dục tương lai là: “ giáo dục kết hợp lao động sản xuất với giáo dục thể dục, trẻ em tuổi định đó, làm khơng phương pháp tăng thêm sản xuất xã hội, mà phương pháp độc để đào tạo người toàn diện” Tư tưởng C Mác V I Lênin kế thừa vận dụng vào xây dựng giáo dục nước Nga Xô- viết V I Lênin đặc biệt quan tâm đến đường kết hợp giáo dục với lao động Những tư tưởng nhà kinh điển Mác - Lênin giáo dục sở phương pháp luận trực tiếp đề phương hướng đổi phương pháp dạy học Đóng góp vào thành tựu nghiên cứu phương pháp dạy học phải kể đến giáo dục học Xô-viết với tên tuổi V V Đa-vư-đốp, L V Zankốp, I Ia Léc-ne, Iu K Ba-ban-ki, R A Nhi-za-mốp, X I Ac-khan-ghen-xki Các nhà giáo dục học Xơ-viết, nhìn chung, xem xét phương pháp dạy học hệ thống nghiên cứu phương pháp dạy học bên bên ngồi, chất hình thức biểu Coi phương pháp dạy học hoạt động cộng tác người dạy người học, thày trị tồn tại, hoạt động hai chủ thể tích cực q trình Họ khơng tuyệt đối hố phương pháp dạy học nào, phương pháp có vị trí, vai trị riêng, áp dụng phối hợp với để giải nhiệm vụ dạy học Phương pháp dạy học có mối quan hệ chặt chẽ với mục đích, nội dung dạy học, chúng có tác động ảnh hưởng qua lại lẫn Về phương pháp dạy học đại học, X I Ac-khan-ghen-xki cho rằng, phương pháp dạy học đại học thống phương pháp, biện pháp dạy mà hệ thống nhận thức định hướng hoạt động khoa học học tập sinh viên Ơng cịn cho rằng, phương pháp dạy học đại học xuất phát từ mục đích đào tạo chun gia, có nhiệm vụ bồi dưỡng học vấn, giáo dục, thực hành khoa học Còn R A Nhi-za-mốp đưa định nghĩa phương pháp dạy học, coi thày sinh viên tồn hoạt động hai chủ thể tích cực q trình dạy học Những hành động tích cực thày trị liên hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau, thày đóng vai trị điều khiển hoạt động nhận thức sinh viên Nhìn chung, trường đại học cao đẳng Liên-xô trước phương pháp dạy học xác định là: phương pháp giảng bài, phương pháp cơng tác độc lập, trình bày trực quan, luyện tập, phương pháp nghiên cứu, phương pháp công tác thực hành Các phương pháp sử dụng phối hợp với để thực nhiệm vụ, mục tiêu dạy học Những thành tựu nghiên cứu phương pháp dạy học nhà sư phạm Liên Xô (trước đây) đóng góp quý báu vào kho tàng tri thức giáo dục giới, sở để tiếp tục nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc vận dụng vào thực tiễn dạy học trường quân Việt nam Ngoài nghiên cứu nêu phương pháp dạy học, tìm thấy kết nghiên cứu thời gian gần vấn đề nhiều nước khác giới Chẳng hạn J.Dewey (Đi-uây) Mỹ, đường tìm phương pháp dạy học để khỏi trì trệ phương pháp dạy học truyền thống, đưa phương châm coi cách tân giới sư phạm Ông cho rằng: “Học sinh mặt trời xung quanh quy tụ phương tiện giáo dục” Quan điểm coi người học làm trung tâm có điểm cực đoan thể tìm tịi tới cách thức dạy học nhằm phát huy tính động người học Một tác giả người Pháp An-ge-la Me-di-xi nêu lên khái niệm phương pháp chủ động Theo ông, phương pháp chủ động áp dụng cho tất lứa tuổi tất bậc học, người học ln hỗ trợ để thâu tóm tri thức quan sát cố gắng cá nhân, ông thầy phải gợi ý học sinh, khuyến khích, thúc đẩy cho hoạt động đồng toàn lớp học Cho đến thời gian gần đây, tiến sĩ R R Singh (Ấn Độ) tiếp tục phát triển quan điểm lấy người học làm trung tâm, cho rằng: “Khi xem “ma trận” người học vị trí trung tâm sáng tạo mục tiêu, cần nêu bật số đường hướng phương pháp định Người học phải người tham gia tích cực vào “q trình nhận biết - học - dạy” Ơng đề cao vai trị người học khơng phủ nhận vai trò người thày: “Giáo viên giữ vai trị định q trình nhận biết - học - dạy đặc trưng việc định hướng lại giáo dục Người ta luôn nhận thấy thành công cải cách giáo dục phụ thuộc dứt khốt vào “ý chí muốn thay đổi” chất lượng giáo viên Không hệ thống giáo dục vươn cao tầm giáo viên làm việc cho nó” Một xu thế, thành tựu đáng ý giáo dục giới năm qua việc kỹ thuật hố, “cơng nghệ hố” q trình dạy học Lúc đầu, tư tưởng “công nghệ” dạy học xem việc sử dụng phương tiện kỹ thuật vào mục đích dạy học Sau này, khái niệm ngày mở rộng, hoàn thiện Theo quan niệm UNESCO đưa năm 1984 thì: Cơng nghệ giáo dục tập hợp gắn bó chặt chẽ phương pháp, phương tiện kỹ thuật học tập đánh giá nhận thức, sử dụng tuỳ theo mục tiêu theo đuổi, có liên hệ với nội dung giảng dạy lợi ích người học, người dạy sử dụng cơng nghệ giáo dục thích hợp có nghĩa biết tổ chức trình học tập đảm bảo thành cơng q trình Đến cơng nghệ dạy học vấn đề phức tạp với nhiều ý kiến khác chất phương hướng ứng dụng nó, song dù tồn xu đào tạo mang tính chất tích cực Do đó, nghiên cứu đổi phương pháp dạy học phải đề cập đến Ở Việt nam, nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc lý luận kinh nghiệm dạy học giới, truyền thống giáo dục Việt nam, truyền thống dạy quân, luyện quân cha ông ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại di sản tư tưởng quý báu phương pháp huấn luyện, giáo dục Trong đó, bật lên tư tưởng thống lý luận thực tiễn, học đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội Người rõ: “Phương châm, phương pháp hành động lý luận liên hệ với thực tế Phải biến điều học thành hành động cách mạng thực tế, học phải đôi với hành, học để nói sng” Học tập, theo Hồ Chí Minh “để làm việc, làm người, làm cán Học để phụng đoàn thể, giai cấp nhân dân, Tổ quốc nhân loại” Người nhắc nhở chúng ta: “Giáo viên thi đua tìm cách dạy cho dễ hiểu, cho chóng tiến Học sinh thi đua học cho chóng, cho nhiều, cho tốt” Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Người cách thức dạy học sau: - Phải phân chia nội dung môn học mà học - Học tập theo nguyên tắc: kinh nghiệm thực tế phải liền - Tổ chức lớp, lấy tự học làm cốt, kết hợp với thảo luận - Sắp xếp thời gian học phải có kế hoạch theo hệ thống khoa học - Huấn luyện phải thiết thực, chống chủ quan, hẹp hòi, ba hoa - Kết hợp xen kẽ học làm không trở ngại đến nghề nghiệp sức khoẻ người học - Huấn luyện phải có kiểm tra, thi khảo thưởng phạt Hồ Chí Minh cịn dạy phải có phong cách học tập tự giác, tích cực, chủ động “phải biết tự động học tập” Người dặn: đọc tài liệu phải đào sâu, hiểu kỹ, phải biết vận dụng điều học vào thực tế, khơng máy Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, H 2001, tr 95 móc, giáo điều Hồ Chí Minh xem trọng việc bảo đảm tính hệ thống, tính tồn diện tính thiết thực huấn luyện Phải dạy học chiến tranh, chiến trường đòi hỏi Những tư tưởng Người tảng phương pháp luận, kim nam cho hoạt động lý luận thực tiễn nhằm đổi phương pháp dạy học Trong thực tiễn, việc nghiên cứu phương pháp dạy học nước ta, từ năm 70 (thế kỷ XX) quan tâm nhiều Phần lớn nhà sư phạm xuất phát từ quan điểm hệ thống cấu trúc để xem xét phương pháp dạy học Đa số tác giả chia phương pháp dạy học thành nhóm sau: - Nhóm phương pháp dạy học sử dụng ngơn ngữ (dùng lời, dùng từ) có phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, phương pháp sử dụng tài liệu học tập - Nhóm phương pháp trực quan, có phương pháp minh hoạ, biểu diễn, quan sát - Nhóm phương pháp dạy học thực hành, có phương pháp luyện tập, thực hành, tập sáng tạo, trò chơi - Nhóm phương pháp kiểm tra đánh giá kiến thức, có phương pháp kiểm tra, phương pháp đánh giá Bên cạnh nhóm phương pháp dạy học nêu tác giả có đề cập đến phương pháp phương pháp Algorit, chương trình hố, nêu vấn đề Xem phương hướng cải tiến phương pháp dạy học nhằm tích cực hố q trình dạy học Ngồi việc phân loại, tác giả đề cập đến nhiều vấn đề khác liên quan đến phương pháp dạy học nhận định đáng ý tác giả Thái Duy Tuyên xu phát triển phương pháp dạy học, đề tài nghiên cứu “Cải tiến phương pháp dạy học trường đại học” PGS Lê Khánh Bằng làm chủ trì khái quát đặc điểm phương pháp dạy học đại học Trên số nét phương pháp dạy học tình hình phương pháp dạy học giới nước ta Từ ta thấy: phương pháp dạy học có vị trí quan trọng tối cần thiết q trình dạy học, ln mối quan tâm nhà sư phạm từ xa xưa lịch sử giáo dục Ngày nay, quan niệm dạy học có phát triển Dạy học khơng nhằm trang bị kiến thức kỹ năng, kỹ xảo mà cịn để phát triển trí tuệ Yêu cầu xã hội, yêu cầu lý luận dạy học đặt phải đổi phương pháp dạy học Từ vấn đề trình bày ta khẳng định, Đổi phương pháp dạy học để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học tất yếu khách quan Ngày nay, với thành tựu cách mạng khoa học công nghệ đại, với phát triển xã hội, việc nghiên cứu đổi phương pháp dạy học riêng nước ta mà xu thời đại Những kết nghiên cứu phương pháp dạy học giới nước ta từ trước đến sở lý luận quý giá cho tiếp tục đổi phương pháp dạy học thời gian tới Chúng ta cần nghiên cứu kỹ lưỡng, sở dựa vào phương pháp luận mác xít, tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục thành tựu khoa học giáo dục nói riêng, khoa học khác có liên quan nói chung, tiếp thu cách có chọn lọc để từ đổi phương pháp dạy học có hiệu 1.2 Thực trạng phương pháp dạy học trường đại học quân Trong nhà trường đại học quân Việt nam nay, quan niệm vấn đề phương pháp dạy học việc lựa chọn sử dụng chúng đa dạng phong phú Những năm gần đây, việc nghiên cứu cải tiến đổi phương pháp dạy học ngày thu hút quan tâm ý nhà lãnh đạo, quản lý nhà sư phạm Những hoạt động tích cực lĩnh vực tạo bước phát triển Từ vấn đề trình bày cho ta thấy, đổi phương pháp dạy học trường đại học quân tất yếu khách quan mà vấn đề cấp bách Phương hướng đổi phương pháp dạy học trường đại học quân Đổi phương pháp dạy học q trình vận động phát triển, có nhiều xu hướng đổi khác Để đổi phương pháp dạy học có hiệu cần quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo cách mạng Đảng Đồng thời phải coi trọng hướng vào thúc đẩy tự vận động, tự hoàn thiện học viên Đổi phương pháp dạy học đại học quân phải góp phần đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ phát triển đất nước Phải làm cho học viên lĩnh hội nội dung dạy học đại trước phát triển khoa học công nghệ áp dụng vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu quân đội tham gia vào phát triển kinh tế đất nước Trong thời gian tới cần thực tốt phương hướng sau: 2.1 Vận dụng phương pháp kích thích tính tích cực nhận thức người học Phát huy tính tích cực nhận thức người học trình dạy học vấn đề quan trọng nhà giáo dục học thời kỳ lịch sử khẳng định Chỉ có sở phát huy tính tích cực nhận thức tính độc lập người học việc dạy học có kết Thực chất phương pháp kích thích tính tích cực nhận thức tiềm tàng người học trình dạy học Phương pháp coi trọng hướng vào phát huy vai trò chủ thể nhận thức học viên dạy học Phải làm cho mối quan hệ học viên tài liệu học tập thực cách động Học viên phải tự giác, tích cực thực hoạt động tìm tịi, khám phá để lĩnh hội tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo Giáo viên khơng phải truyền đạt mà cịn phải tổ chức cho học viên thực hành động tìm tòi, khám phá để tự phát hiẹn tri thức cho thân Hành động tự học học viên giáo viên lựa chọn, thiết kế dàn dựng từ trước tổ chức cho học viên thực theo thiết kế Nội dung dạy học phải thiết kế, cài đặt, xây dựng cấu trúc thành tình huống, vấn đề hay dạng tập nhận thức Phải đưa học viên vào tình phải giải nhiệm vụ, đáp ứng u cầu, kích thích tính tị mị, ham hiểu biết học viên Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức rèn luyện cho học viên lực tự kiểm tra, tự điều chỉnh trình tién hành hoạt động nhận thức Năng lực phát triển từ thấp đến cao Thơng qua hành động tìm tịi, khám phá nội dung tri thức khám phá được, kỹ tự học học viên ngày bổ sung, hoàn thiện, phát triển Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức học viên thông thường phải tổ chức tiến hành qua giai đoạn: Thiết kế (hay chuẩn bị); thi công giáo án lớp; củng cố tri thức; kiểm tra, đánh giá điều chỉnh, bổ sung giai đoạn chuẩn bị cho chu trình Những phương pháp cụ thể phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức người học phong phú, đa dạng Một số phương pháp là: dạy học nêu vấn đề; phương pháp đóng vai - mơ hình hóa; phương pháp tổ chức hoạt động tự học học viên; phương pháp dạy học thông qua tập thể học viên Dạy học nêu vấn đề (với tư cách môt phương pháp dạy học cụ thể), có nhiều cách gọi khác nhau, song đặc trưng chung phương pháp có: - Nội dung dạy học thiết kế thành vấn đề nhận thức gợi tình có vấn đề, khơng phải kết luận có sẵn - Quá trình dạy học thực sở tình có vấn đề, tức thơng qua việc hình thành giải vấn đề để truyền thụ lĩnh hội kiến thức - Học viên tham gia tối đa vào trình giải vấn đề với trạng thái tích cực, với ý thức chủ thể mạnh mẽ - Giáo viên chủ thể tổ chức, điều khiển, định cho mức độ tham gia tích cực học viên giải vấn đề - Kết dạy học không tri thức sâu sắc học viên mà phát triển lực độc lập, sáng tạo, linh hoạt hứng thú học tập Về phạm vi ứng dụng thiết kế tình nêu vấn đề cho tồn nội dung dạy học sử dụng xen kẽ, phối hợp với phương pháp khác, nêu vấn đề phần, toàn phần Khi áp dụng cần lưu ý, vấn đề nội dung dạy học ứng với mục đích nhiệm vụ dạy học cụ thể Phương pháp đóng vai - mơ hình hố Là hình thức tái tạo lại nội dung hoạt động nghề nghiệp tương lai, mơ hình hố quan hệ đặc trưng cho hoạt động nhờ sử dụng phương tiện (tín hiệu), qua tổ chức cho người học sắm vai, thực hoạt động đó, nhờ học viên nắm quan hệ hay hoạt động Như vậy, đóng vai dạy học vừa mô tổng hợp tình thực tế lại chứa đựng tri thức mà học viên phải lĩnh hội Tuỳ theo điều kiện thời gian, phương tiện vật chất, tổ chức đóng vai mơ dạy học nhiều mức độ phạm vi khác như: mô trang thiết bị quân sự, phương tiện kỹ thuật quân dành cho huấn luyện; buồng lái điện tử, ca bin, bắn súng kẹp nịng, thiết bị mơ bắn, mô bay tổ chức huấn luyện thực địa, diễn tập cấp độ khác nhau, tập tình huống, tập thực tiễn đơn vị Phương pháp tổ chức hoạt động tự học học viên Đây phương pháp dạy học có tính cá thể háo việc dạy học, dựa sở tổ chức hoạt động tự học học viên, phát huy cao độ tính tích cực nhận thức, phát triển tính tích cực độc độc lập học viên Phương pháp có mặt nhiều phương pháp dạy học khác, đồng thời phối hợp với nhiều phương pháp dạy học Để sử dụng có hiệu phương pháp dạy học cần có điều kiện sau: Học viên phải có kỹ tự học bản, nội dung dạy học cần thiết kế, cấu tạo hợp lý theo kiểu chương trình hố, thành mơ đun dạy học Phải gắn việc lĩnh hội học viên với tự kiểm tra, tự đối chiếu tự điều chỉnh họ Giáo viên có mặt trực tiếp đóng vai trị chủ đạo khâu giao nhiệm vụ học tập ban đầu đánh giá tổng kết hoàn thành nhiệm vụ học viên Các phương pháp dạy học thông qua tập thể học viên Đây phương pháp dạy học dựa sở tổ chức hoạt động nhận thức cá nhân môi trường tập thể học viên Từng cá nhân hợp tác với nhau, trao đổi với nhau, tranh luận với để khám phá, tìm tịi tri thức có tính chất tập thể tình dạy học Có cấp độ tương tác cá nhân với tập thể dạy học theo phương pháp hợp tác đơi bạn, hợp tác nhóm tự phát, nhóm có tổ chức thảo luận tổ, lớp Thơng thường để dạy học phương pháp này, nhiệm vụ nhận thức giáo viên thiết kế thành tình huống, phân chia thành phận giao cho nhóm học viên thực Kết giải tình thống nhóm, tập thể từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng, từ nơng đến sâu, học viên lĩnh hội tri thức hoàn chỉnh 2.2.Tăng cường phương pháp dạy học thực hành nghề nghiệp quân Nghề nghiệp công việc chuyên làm, phương tiện sinh sống cá nhân nhóm Hoạt động nghề nghiệp thuộc loại hoạt động lao động người dựa lực định Đào tạo nghề giúp cho người học hình thành phát triển tập hợp điều kiện nghề nghiệp, thể hệ thống phẩm chất lực nghề nghiệp phù hợp với hoạt động tương lai họ Trong phương pháp dạy học để hỡnh thành phỏt triển cỏc phẩm chất, lực nghề nghiệp thỡ thực hành phương pháp quan trọng giúp học viên nắm vững tri thức, kỹ nghề nghiệp cách nhanh chóng, vững chắc, sát thực tiễn hoạt động tương lai…Trong trạng thỏi tõm lý tớch cực Thực hành cỏc hệ thống phõn loại phương pháp dạy học gọi tên xem xét khía cạnh cụ thể khác Nhưng nhỡn chung, núi tới thực hành núi tới thực cỏc thao tỏc, cỏc hành động định, qua mà lĩnh hội tri thức, hỡnh thành kỹ năng, kỹ xảo Nếu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo gắn chặt hay liên quan tới hoạt động nghề nghiệp tương lai học viên thỡ phương pháp dạy học có tính thực hành nghề nghiệp Hoạt động quân loại hoạt động, loại nghề nghiệp đặc biệt Tính đặc biệt đó đũi hỏi người học viên phải nắm vững thành thạo nhiều tri thức, kỹ nghề nghiệp trỡnh độ cao Việc tăng cường phương pháp dạy học để học viên có trỡnh độ cao điều cần thiết Phương pháp đòi hỏi phải tăng cường thực hành nghề nghiệp trỡnh giảng dạy lý thuyết cỏc mụn lý luận Nội dung dạy học đại học có khối lượng lớn tri thức lý thuyết lĩnh vực khoa học, đặc biệt cỏc mụn lý luận, cỏc mụn khoa học xó hội, tri thức lý thuyết chớnh hệ thống khái niệm, phạm trù mà học viên phải nắm vững trỡnh nghiờn cứu mụn học, làm sở để tự sâu nghiên cứu môn học mơn học có liên quan chương trỡnh đào tạo Các tri thức lý thuyết tổng thể chương trỡnh đào tạo tạo lực thực hành nghề nghiệp theo mục tiêu đào tạo xỏc định Vỡ vậy, cần quan tõm tăng cường thực hành nghề nghiệp cho người học giảng dạy lý thuyết cỏc mụn lý luận Phương pháp địi hỏi tăng cường tính thực tiễn nghề nghiệp quân phương pháp dạy học thực hành Đú phương pháp thường sử dụng trường đại học quân như: Tập luyện, thớ nghiệm, thực hành, thực tập, diễn tập, tập nghiên cứu… Tăng cường tính thực tiễn nghề nghiệp phương pháp dạy học thực hành trường đại học quân phải lựa chọn tri thức, kỹ thực hành có giá trị nghề nghiệp cao, sát với thực tiễn sẵn sàng chiến đấu quân đội để thiết kế học thực hành làm để lựa chọn phương pháp dạy học thực hành Dạy học phương pháp thực hành phải tạo điều kiện tối đa cho học viên tự lực thực hành động nghề nghiệp tỡnh dạy học Quỏ trỡnh dạy học phải tạo gắn bó nhà trường với chiến trường, đơn vị để tỡnh thực hành dạy học sỏt thực tiễn học viên có hội có tay nghề thời gian học tập Phải gắn chặt mục tiêu rèn luyện kỹ thực hành với phát triển thái độ nghề nghiệp quân đắn dạy học Thái độ nghề nghiệp hỡnh thành cựng với kết lĩnh hội tri thức kỹ nghề nghiệp, lại có vai trũ đảm bảo cho phát huy hiệu tri thức, kỹ nghề nghiệp thực tiễn cơng tác Do gắn liền mục tiêu rèn luyện kỹ thực hành với phát triển thái độ nghề nghiệp quân cho học viên trỡnh dạy học tăng cường lực nghề nghiệp tương lai cho học viên Các phương pháp dạy học thực hành phải vận dụng thể quy trỡnh thực hành thỏi độ nghề nghiệp là: Bảo đảm cho học viên nắm vững kỹ nghề nghiệp Giúp cho học viên nhận thức ý nghĩa xó hội kỹ hành vi hỡnh thành Đây trỡnh học viờn chuyển húa thỏi độ người khác kỹ nghề nghiệp thành mỡnh Tổ chức cho học viờn thử nghiệm thỏi độ vừa lĩnh hội qua thực hành vận dụng kỹ vào tỡnh nghề nghiệp cụ thể, kiểm nghiệm tính khách quan, đắn thái độ qua thảo luận, trao đổi tập thể, qua hoạt động Tổ chức cho học viên sử dụng thái độ cú vào quan sỏt, nhận xột thỏi độ người khác, đồng đội Như vậy, tăng cường phương pháp dạy học thực hành nghề nghiệp quân trỡnh dạy học phải trọng giảng dạy lý thuyết đến tổ chức thực hành Mục tiêu cần đạt phương pháp dạy học thực hành không dừng lại kỹ nghề nghiệp mà phải phát triển thái độ nghề nghiệp đắn cho học viên Các phương pháp dạy học thực hành có vai trũ to lớn kích thích tính tích cực nhận thức học viên dạy học, đồng thời thực tốt phương hướng loại trừ cách thức dạy học “giáo điều, kinh viện”, nặng truyền thụ lý thuyết vốn nhược điểm cũn tồn khỏ phổ biến trường đại học quân 2.3 Tăng cường phương pháp dạy học mang tớnh chất nghiờn cứu khoa học Dạy học nghiên cứu khoa học có thống chặt chẽ với nhau, đan xen vào trỡnh dạy học đại học Sự thống trước hết chỗ, dạy học nghiên cứu khoa học thuộc loại hoạt động nhận thức người, có đối tượng mà hành động nhận thức phải hướng vào tác động để thực mục đích mỡnh Đối tượng có tính khách quan chủ thể nhận thức, lại chứa đựng cấu trúc, cách thức tác động, quy luật vận hành…mà chủ thể phải tuân theo hoạt động nhận thức Cấu trúc, quy luật đó quy định thao tác, thủ thuật cách thức tác động người tiến hành hoạt động nhận thức Như vậy, phương pháp dạy học nói chung dạy học có tính chất nghiên cứu khoa học có thống với phương pháp nghiên cứu khoa học nhà khoa học Học viên học tập phương pháp phải mũ mẫm, mũ mẫm giáo viên lựa chọn, dự kiến, thiết kế, dàn dựng Quỏ trỡnh mũ mẫm lại giáo viên cố vấn, định hướng, theo dừi chặt chẽ, thỳc đẩy thường xuyên dự kiến trước kết đạt tới trỡnh nghiờn cứu Nội dung khỏm phỏ học viờn thống với kết tỡm tũi nhà khoa học, khơng phải tồn mà phận, phần, đoạn…được giáo viên lựa chọn thiết kế theo mục đích dạy học Trong trỡnh học tập theo phương pháp học viên có tỡm tũi mới, bổ xung vào kho tàng tri thức nhân loại Điều có nghĩa là, nhân cách học viên hướng tới nhân cách nhà khoa học Mức độ phát triển cao phương pháp dạy học có tính chất nghiên cứu khoa học tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho học viên Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học quỏ trỡnh dạy học cú tỏc dụng kộp việc thực mục tiêu dạy học Nó không trực tiếp tạo phẩm chất lực làm việc độc lập nhân cách học viên mà cũn kớch thớch mạnh mẽ hứng thỳ học tập, phỏt huy cao độ vai trũ chủ thể tớch cực học viờn quỏ trỡnh học tập Có thể nói đứng trước phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đứng trước tiến trỡnh đổi đất nước, người cán lĩnh vực kinh tế - xó hội phải cú khả thường xuyên bổ xung đổi tri thức để thực làm chủ hoạt động cương vị mỡnh Trong lĩnh vực quõn việc ứng dụng sớm thành tựu khoa học công nghệ vào đổi thường xuyên trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật lại đũi hỏi người sĩ quan có lực nghiên cứu cao để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội Điều làm cho nhu cầu ứng dụng phương pháp dạy học tổ chức cho học viên thực hành hoạt động nghiên cứu khoa học trỡnh dạy học ngày cấp bỏch Chính vỡ vậy, tăng cường nghiên cứu phương pháp dạy học tăng cường sử dụng phương pháp dạy học có tính chất nghiên cứu vấn đề có ý nghĩa to lớn mục tiêu đào tạo, với phẩm chất lực độc lập, sáng tạo, linh hoạt người sĩ quan tương lai Đây cũn đường quan trọng làm cho phương pháp dạy học phương pháp nghiên cứu lĩnh vực khoa học thống với Thực chất phương pháp dạy học mang tớnh chất nghiờn cứu khoa học tổ chức cho học viờn thực hành hành động tự lực tỡm tũi, khỏm phỏ tri thức cho chớnh thõn mỡnh thụng qua cỏc nhiệm vụ học tập giáo viên thiết kế thành đề tài nghiên cứu Để có kết học tập mong muốn bắt buộc học viên phải hoàn thành đề tài nghiên cứu Học viên thiết phải có số điều kiện kỹ phương pháp thực hành động nghiên cứu, tỡm tũi, khỏm phỏ thỡ họ hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu mỡnh Cỏc điều kiện gồm kỹ làm việc tự lực bản, phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu khoa học chung đặc thù môn, kỹ sử dụng phương pháp kỹ thuật nghiên cứu thiết bị chun ngành mơn Tính chất nghiên cứu dạy học thể hành động tự lực tỡm tũi khỏm phỏ học viên Tính chất thiết kế, dàn dựng tạo phương pháp dạy học sở dạy học tổ chức hoạt động nhận thức học viên Tuy nhiên, để học viên thực hành động tỡm tũi, khỏm phỏ cú hệ thống, phự hợp với cấu trỳc hoạt động nghiờn cứu khoa thỡ phương pháp dạy học thông qua học nhận thức phương pháp tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học hai phương pháp phù hợp 2.4 Đổi phương tiện kỹ thuật dạy học ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin dạy học Cú thể núi quỏ trỡnh nhận thức người diễn theo quy luật nhận thức chung mà V.I Lênin khỏi quỏt: “Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu trượng đến thực tiễn – đường biện chứng nhận thức chõn lý, nhận thức thực khỏch quan” quỏ trỡnh đó, tư người từ cụ thể thực đến trừu tượng, khái quát tiến lên cụ thể tái tạo trỡnh độ cao tư Dạy học đại học quân có chất hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu học viên, phải cho học viên phát triển tư cụ thể tư trừu tượng cách cân đối Tổ chức tốt điều kiện vật chất kỹ thuật cho quan sát trực tiếp, cho thí nghiệm học viên lĩnh hội khái niệm khoa học đầu tiên, sở tài liệu họ tới trừu tượng hóa, khái quát hóa để nắm chất sâu xa vật, tượng mà khái niệm diễn đạt Kết nhận thức khái niệm phản ánh khả diễn đạt cách trừu tượng, khái quát hỡnh thức thớch hợp như: định nghĩa, phát biểu định luật, mô tả phương trỡnh, mụ hỡnh, đồ thị, ký hiệu, công thức…khoa học thõm nhập sõu vào chất vật, tượng thỡ cỏc hỡnh thức diễn đạt trừu tượng, hỡnh thức diễn đạt trừu tượng thỡ tri thức khoa học cụ thể, cú nội dung Trong quỏ trỡnh dạy học, học viờn thường gặp khó khăn bước chuyển: chuyển từ tài liệu thu qua nhận thức cụ thể - cảm tính tri giác lên nhận thức trừu tượng – khái quát chuyển từ tri thức trừu tượng – khái quát cụ thể tư Thêm vào đó, khơng phải cụ thể thực muốn đưa thẳng vào trỡnh dạy học để học viên tri giỏc trực tiếp Vỡ vậy, để giúp học viên thuận lợi bước chuyển đó, người ta sử dụng cỏc phương tiện vật chất tinh thần cú tớnh trực quan V.I Lờnin, toàn tập, T29, Bản tiếng Việt, NXB Tiến Bộ, M.1987, Tr179 vào quỏ trỡnh dạy học gọi phương tiện dạy học Tính trực quan thuộc tính đặc trưng phương tiện dạy học Trong biện pháp tạo đổi phương pháp dạy học thỡ kết hợp cỏc phương pháp dạy học cụ thể với phương tiện dạy học cụ thể tạo khả phương pháp dạy học Ngày nay, phương pháp dạy học phát triển theo hướng phát huy chức tổ chức, điều khiển phương pháp nhằm thu hút cao độ tính tích cực nhận thức học viờn Vỡ vậy, tham gia phương tiện dạy học, đặc biệt phương tiện kỹ thuật dạy học tạo chất lượng dạy học cao Vai trũ phương tiện dạy học phương pháp dạy học thể mặt như: Phương tiện dạy học đại giúp cho học viên tăng khả thu nhận sử lý thông tin, làm thay đổi cách học học viên Phương tiện dạy học đại biểu diễn, minh họa nhiều tri thức hỡnh ảnh trực quan, thay cho mụ tả lời giỏo viờn làm cho cỏch thức truyền đạt tổ chức điều khiển phương pháp dạy học thay đổi Phương tiện dạy học đại thay giáo viên nhiều khâu, nhiều nội dung dạy học làm cho giáo viên có điều kiện tập trung thời gian, công sức vào việc nghiên cứu, tỡm tũi, thiết kế, cải tiến phương pháp Phương tiện dạy học kích thích lôi học viên vào hoạt động nhận thức tích cực, làm cho phương pháp dạy học chuyển trọng tâm sang tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức học viên Phương tiện dạy học giúp việc thu lượm thơng tin ngược nhanh, xác, khách quan, làm tăng khả điều khiển, điều chỉnh, tự điều khiển, tự điều chỉnh phương pháp dạy học Rừ ràng, sử dụng phương tiện dạy học, đặc biệt phương tiện kỹ thuật dạy học đại làm cho phương pháp dạy học có đổi theo hướng chuyển từ trọng tâm truyền đạt sang trọng tâm tổ chức, điều khiển, nhờ mà kích thích mạnh mẽ tính tích cực nhận thức học viên, nâng cao chất lượng dạy học Sự cần thiết phải đổi sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học trường quân không xuất phát từ vai trũ to lớn trợ giỳp cho phương pháp dạy học mà cũn nhu cầu cấp bỏch chất lượng dạy học Như đổi phương tiện kỹ thuật, sở vật chất kỹ thuật dạy học cú liên quan tới nhiều yếu tố, có yếu tố kinh tế hiệu sử dụng Phương hướng đổi sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học cần tập trung: Đổi sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học phải xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ đào tạo dạy học nhà trường, môn học, ngành học Đổi sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phải gắn liền với đổi phương pháp dạy học Đổi sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học phải quan tâm đầy đủ tất môn học Đổi sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học phải gắn liền với nâng cao lực khai thác sử dụng phương tiện Đổi sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học phải sở phát huy tác dụng phương tiện có, đồng thời vừa đảm bảo tính kinh tế vừa đảm bảo tính đại Ngày nay, đời phát triển mạnh mẽ máy điện toán máy tính điện tử cung cấp khả lưu trữ, xử lý khối lượng lớn thông tin thời gian gắn làm cho khoa học tồn đời sống nhân loại có bước phát triển to lớn Các hệ máy tính điện tử liên tục cải tiến, đổi dõng hiến cho nhõn loại khả vĩ đại không lưu trữ, xử lý thụng tin mà việc xõy dựng thụng tin mới, truyền đạt thông tin khoảng cách với tốc độ xử lý, truyền tải cực nhanh Những phát triển mạnh mẽ máy tính điện tử với khả to lớn trên, với xuất ứng dụng rộng rói mỏy tớnh cỏ nhõn nối mạng mỏy tớnh toàn cầu với nhiều khả khác làm cho khỏi niệm mỏy tớnh điện tử khơng thể lột tả hết chức to lớn mà máy tính điện tử thành phần tạo Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin đặc biệt sử dụng máy tính điện tử, máy tính cá nhân vào dạy học xu bật nước ta nay, máy tính điện tử thay giáo viên số khâu, số thao tác dạy học thông báo thông tin học tập, hướng dẫn hoạt động nhận thức học viên ngôn ngữ hỡnh, kiểm tra, đánh giá khách quan kết lĩnh hội học viên Máy tính điện tử làm chức phương tiện dạy học để biểu diễn trực quan nội dung tri thức định Mặt khác, tổ chức cho học viên làm việc trực tiếp với máy tính điện tử cũn tạo cho họ cú hội có tri thức, kỹ cần thiết sử dụng máy tính điện tử Như vậy, máy tính điện tử ứng dụng vào dạy học với tư cách nguồn tri thức, phương tiện thực hành mơn máy tính điện tử Phương hướng ứng dụng công nghệ thông tin hay máy tính điện tử cho hai nhiệm vụ sau: Công nghệ thông tin phải coi phương tiện có hiệu nay, góp phần với thành tố khác trỡnh dạy học để đạt mục đích đào tạo Tuy có khả lớn công nghệ thông tin phương tiện giáo viên học viên, phát huy khả to lớn thông qua hoạt động giáo viên học viên Vỡ vậy, khai thỏc cỏc khả công nghệ thông tin phải vào mục đích dạy học, đồng thời nhằm vào hoạt động dạy học cụ thể Ứng dụng công nghệ thơng tin phải tính tới phát triển mạnh mẽ lĩnh vực phát triển khoa học – cơng nghệ nói chung Sự phát triển làm cho trang thiết bị, phương pháp nội dung thơng tin có xu hướng nhanh chóng lạc hậu sau thời gian đời Tính tới phát triển phải quan tâm ứng dụng thành tựu nhất, đại vào dạy học, phải giảng dạy cho học viên tri thức cơng nghệ thơng tin, đặc biệt trọng tới phương pháp thái độ ứng xử với phát triển khoa học – cơng nghệ nói chung cơng nghệ thơng tin nói riêng Ứng dụng công nghệ thông tin phải mạnh dạn, không thận trọng để kịp thời ứng dụng thành tựu vào nâng cao chất lượng đào tạo Sự thận trọng cân nhắc, tính tốn kỹ lưỡng trước định ứng dụng phải tập trung vào tính mới, đa dụng công nghệ thông tin Không nên đầu tư, phát triển tràn lan, đồng loạt hệ thiết bị, dù đại nhất, mà nên theo hướng bổ xung, hoàn chỉnh, thay dần Bổ xung đến đâu phải nhanh chóng khai thác triệt để tính đến Ứng dụng cơng nghệ thông tin phải thực tốt vai trũ chủ đạo giáo viên, đồng thời phát huy vai trũ chủ thể nhận thức, nõng cao tớnh tớch cực, tớnh độc lập, sáng tạo học viên, phải để cơng nghệ thơng tin, máy tính điện tử thực công cụ trợ giúp cho hoạt động dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin phải giúp cho giáo viên có thêm nhiều điều kiện để chuyển trọng tâm hoạt động dạy sang thiết kế, tổ chức điều khiển hoạt động nhận thức học viên Như vậy, giáo viên phải quan tâm nâng cao trỡnh độ chuyên môn mối quan hệ thống với trỡnh độ làm chủ công nghệ thông tin dạy học ứng dụng công nghệ thông tin Có ứng dụng cơng nghệ thơng tin thực biến thành hiệu nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Ứng dụng cụng nghệ thụng tin phải gúp phần phổ cập tri thức tin học rộng rói nhà trường xó hội Điều xuất phát từ vai trũ cụng nghệ thụng tin phát triển kinh tế - xó hội, phản ỏnh xu hướng thời đại, đồng thời tri thức tin học cũn giỳp học viờn làm chủ cụng nghệ thụng tin, dành kết học tập cao hơn, làm cho hệ thống phẩm chất lực học viên qua đào tạo đáp ứng tốt thực tiễn sản xuất, chiến đấu xây dựng quân đội Túm lại, phương phỏp dạy học vấn đề quan trọng tối cần thiết, ln nhà sư phạm quan tâm nghiên cứu từ xa xưa lịch sử ngày Trước yêu cầu xã hội, yêu cầu lý luận dạy học, việc dạy học phải trang bị kiến thức kỹ , kỹ xảo mà để phát triển trí tuệ, đổi phương pháp dạy học tất yếu khách quan Ngày nay, phát triển quân đội, nghiệp giáo dục đào tạo thời kỳ phát triển đất nước, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt cho nhà trường quân đội nói chung, trường đại học quân nói riêng yêu cầu Trong đó, phương pháp dạy học trường đại học quân bên cạnh thành tựu kết đạt tồn hạn chế bất cập Vì vậy, vấn đề đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trở thành vấn đề thiết Phương hướng đổi phương pháp dạy học thời gian tới cần vận dụng phương pháp kích thích tính tích cực nhận thức người học, tăng cường phương pháp dạy học thực hành nghề nghiệp quân sự, tăng cường phương pháp dạy học mang tính chất nghiên cứu khoa học, đổi phương tiện kỹ thuật dạy học ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào dạy học Trong trình thực cần nắm vững ưu, nhược điểm phương pháp vào điều kiện thực tiễn để áp dụng cho phù hợp Luôn bám sát thành tựu khoa học giáo dục vận dụng vào thực tiễn dạy học Ln đổi mới, phát huy vai trị đội ngũ giáo viên, lực lượng sư phạm, tổ chức tham gia Đổi phải tiến hành đồng với đổi nội dung, mục tiêu thành tố q trình dạy học Có đem lại chất lượng, hiệu cao trình dạy học, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán qn đội có trình độ đại học thời kỳ mới./ ... bày cho ta thấy, đổi phương pháp dạy học trường đại học quân tất yếu khách quan mà vấn đề cấp bách Phương hướng đổi phương pháp dạy học trường đại học quân Đổi phương pháp dạy học trình vận động... điểm phương pháp dạy học đại học Trên số nét phương pháp dạy học tình hình phương pháp dạy học giới nước ta Từ ta thấy: phương pháp dạy học có vị trí quan trọng tối cần thiết trình dạy học, ... trỡnh dạy học gọi phương tiện dạy học Tính trực quan thuộc tính đặc trưng phương tiện dạy học Trong biện pháp tạo đổi phương pháp dạy học thỡ kết hợp cỏc phương pháp dạy học cụ thể với phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 28. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ HIỆN NAY, 28. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ HIỆN NAY

Từ khóa liên quan