Phân tích đánh giá thực trạng hệ thống ERP hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

24 11 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:01

MỤC LỤCA.MỞ ĐẦU21. Lý do chọn đề tài22. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu23. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu24. Phương pháp nghiên cứu2B. NỘI DUNG CHÍNH31. Tổng quan lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý ERP trong doanh nghiệp31.1 Khái niệm31.2 Đặc điểm của hệ thống ERP31.3 Các thành phần cấu thành41.4. Ứng dụng ERP52. Thực trạng sử dụng hệ thống thông tin quản lý ERP tại các nhà hàng trên địa bàn Hà Nội.62.1 Kết quả khảo sát và phân tích số liệu tình trạng sử dụng ERP trong kinh doanh nhà hàng62.2 Tổng quan thực trạng sử dụng hệ thống thông tin quản lý ERP tại các nhà hàng trên địa bàn Hà Nội.122.3 Đánh giá mặt tích cực và hạn chế khi áp dụng hệ thống thông tin quản lý ERP tại các nhà hàng trên địa bàn Hà Nội142.4 Nguyên nhân193. Đề xuất hướng giải quyết20KẾT LUẬN22CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO:232.2 Tổng quan thực trạng sử dụng hệ thống thông tin quản lý ERP tại các nhà hàng trên địa bàn Hà Nội.Ứng dụng ERP tích hợp các quy trình quản lý nhà hàng:1. Quản lý sơ đồ nhà hàngPhần mềm quản lý nhà hàng cho phép bạn tạo sơ đồ nhà hàng cho cửa hàng của bạn bằng cách tạo tầng, tạo phòng, sau đó tạo bàn trong 1 phòng và tạo số chỗ ngồi trong bàn đó. Sau đó bạn có thể ad các bàn vào phòng tầng. Bạn sẽ bán hàng trên sơ đồ này.2. Quản lý gọi món bằng thiết bị di độngPhần mềm quản lý nhà hàng giúp sắp xếp các yêu cầu đặt chỗ cũng như sơ đồ bố trí phục vụ trong nhà hàng (ghép bàn, tách bàn, chuyển bàn…). Quản lý quy trình phục vụ nhiều bàn ăn cùng một lúc, thông tin gọi món cũng như thời gian khách gọi món.+ Hỗ trợ gọi món bằng máy tính bảng và điện thoại thông minh.+ In thực đơn đến nhà bếp+ Kết nối đơn giản bằng mạng wifi.+ Quản lý nhà hàng đơn giản và chính xác3. Quản lý thực đơn của nhà hàng+ Quản lý thực đơn theo danh mục lưu trữ bao gồm: Tên, Giá bán, Đơn vị tính,hình ảnh+ Phân loại từng thực đơn ví dụ như : đồ ăn nhanh, đồ uống, lẩu….+ Quản lý việc định lượng, chế biến thực đơn4. Quản lý kho nguyên liệu+ Cho phép nhập kho theo: Tên hàng, Đơn vị tính, Hình ảnh, ngày tháng…+ Tự động thống kê tồn kho dựa trên việc cộng trừ ở phần xuất nhập+ Quản lý dễ dàng kiểm tra được thực trạng kho như thế nào5. Quản lý thu chi, ứng tiền, chuyển tiền của nhân viên+ Quản lý chi tiết từng phiếu thu và phiếu cho của nhân viên.+ Quản lý chi tiết những lần ứng tiền chuyển tiền của nhân viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KHÁCH SẠN DU LỊCH ***** BÀI THẢO LUẬN Đề tài: Phân tích đánh giá thực trạng hệ thống ERP - hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn địa bàn Hà Nội Hà nội - 2021 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 2 Mục đích, mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu B NỘI DUNG CHÍNH Tổng quan lý thuyết hệ thống thông tin quản lý ERP doanh nghiệp 1.1 Khái niệm .3 1.2 Đặc điểm hệ thống ERP 1.3 Các thành phần cấu thành 1.4 Ứng dụng ERP .5 Thực trạng sử dụng hệ thống thông tin quản lý ERP nhà hàng địa bàn Hà Nội 2.1 Kết khảo sát phân tích số liệu tình trạng sử dụng ERP kinh doanh nhà hàng 2.2 Tổng quan thực trạng sử dụng hệ thống thông tin quản lý ERP nhà hàng địa bàn Hà Nội .12 2.3 Đánh giá mặt tích cực hạn chế áp dụng hệ thống thông tin quản lý ERP nhà hàng địa bàn Hà Nội 14 2.4 Nguyên nhân 19 Đề xuất hướng giải 20 KẾT LUẬN 22 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 23 A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn ngày phát triển nước ta Một nhân tố quan trọng tham gia vào hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn yếu tố công nghệ Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin lưu trữ thông tin, quản lý, bán hàng,…Một hệ thống thông tin quản lý tốt, khoa học, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý công việc cách khoa học, đem lại hiệu kinh doanh cao Dựa vào tình hình thực tế trên, chúng em lựa chọn đề tài nghiên cứu “Phân tích đánh giá thực trạng hệ thống thơng tin quản lý ERP - hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn địa bàn Hà Nội” Qua tìm hiểu đề tài chúng em có thêm kiến thức ứng dụng ERP doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng Từ đó, đưa đánh giá thực trạng hệ thống thông tin ERP doanh nghiệp Mục đích, mục tiêu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng hệ thống thơng tin ERP kinh doanh nhà hàng Hà Nội Sau đó, đưa đánh giá tính hiệu quả, ưu nhược điểm kinh doanh Ngồi ra, thực nghiên cứu đề tài giúp sinh viên rèn luyện kĩ làm việc nhóm, nâng cao khả lập luận, phân tích vấn đề Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu lý thuyết hệ thống ERP; Khảo sát ứng dụng ERP kinh doanh nhà hàng, khách sạn; Đánh giá thực trạng Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Ứng dụng hệ thống thông tin ERP kinh doanh nhà hàng, khách sạn Phạm vi nghiên cứu: ➢ Phạm vi thời gian: 1/3/2021 đến 18/4/2021 ➢ Phạm vi không gian: Nhà hàng Mangetsu Hanoi, nhà hàng CFM LOUNGE, nhà hàng Kim Long Hồng Ngọc Cochinchine Phương pháp nghiên cứu Trong trình tìm hiểu đề tài, chúng em sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp tổng hợp phân tích lí thuyết Phương pháp sưu tầm tài liệu Phương pháp khảo sát thực tế B NỘI DUNG CHÍNH Tổng quan lý thuyết hệ thống thông tin quản lý ERP doanh nghiệp 1.1 Khái niệm Hệ thống ERP (viết tắt Enterprise Resource Planning) hệ thống thơng tin quản lý tích hợp nguồn lực doanh nghiệp, bao trùm lên tồn chức doanh nghiệp như: · Kế toán: Quản lý sổ , sổ phụ tiền mặt , sổ phụ ngân hàng, bán hàng khoản thu, mua hàng khoản phải trả · Quản lý nhân sự: Quản lý lương, làm, đơn giá lao động, kỹ nghề nghiệp · Quản lý sản xuất: Lập kế hoạch sản xuất, nguyên vật liệu, phân phối, điều phối nguồn lực, công thức sản phẩm, quản lý luồng sản xuất,lệnh sản xuất, mã vạch… · Quản lý hậu cần: Quản lý kho, quản lý giao nhận, quản lý nhà cung cấp,… · Quản lý bán hàng : Quản lý yêu cầu đặt hàng,dự báo lập kế hoạch bán hàng, Resource (tài nguyên): số đông tài sản vơ hình hữu hình sở hữu sẵn tạo hàng ngày mà doanh nghiệp với tài ngun Bao gồm nhân cơng, vật lực nguồn vốn doanh nghiệp Planning (hoạch định): kế hoạch tương tác viên chức, nhà quản lý lên nguồn tài nguyên tổ chức để khắc phục công việc diễn thường ngày Enterprise (doanh nghiệp) Tổ chức doanh nghiệp mục đích cuối RP Làm kết hợp tất phận phòng ban tất chức nhiệm vụ tổ chức doanh nghiệp hệ thống quản lý dựa hệ thống máy tính đáp ứng tất yêu cầu nghề khác phận phòng ban doanh nghiệp 1.2 Đặc điểm hệ thống ERP Thiết kế mô-đun:Thiết kế mô-đun hệ thống phần mềm ERP kết hợp mơ-đun kinh doanh khác sản xuất, tài chính, kế tốn phân phối, với mơ-đun đảm nhận chức phần phận cụ thể tổ chức Các mô-đun riêng biệt hoạt động thời gian thực với khả xử lý hàng loạt trực tuyến Với thiết kế module, doanh nghiệp mua ERP theo giai đoạn tùy khả Tích hợp chặt chẽ: Các module tích hợp giúp cho thơng tin phịng, ban kế thừa, đảm bảo đồng thông tin Từ đó, giúp giảm việc cập nhật xử lý liệu nhiều nơi đồng thời cho phép thiết lập quy trình ln chuyển nghiệp vụ phịng ban Mặc dù mơ-đun hồn tồn tách biệt, chúng tích hợp theo cách để cung cấp luồng liệu liền mạch mô-đun khác Điều mở rộng tính minh bạch hoạt động cung cấp giao diện chuẩn Cơ sở liệu chung: Có hệ thống quản lý sở liệu tập trung chung, đặc tính quan trọng hệ thống phần mềm ERP tốt Tất liệu nhập lưu trữ lần sau sử dụng tất phịng ban mơ4 đun lúc Điều giúp loại bỏ lỗ hổng vốn có liên quan đến việc sử dụng sở liệu phân tán Cấu trúc sở liệu phân tán tạo nhiều trùng lặp dư thừa liệu, với rủi ro không quán liệu tăng theo cấp số nhân Khả phân tích quản trị: Hệ thống ERP đưa phân tích dựa trung tâm chi phí (cost center) hay chiều phân tích (dimension) để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Thiết kế linh hoạt mở: Bởi tổ chức gần ln vận động thay đổi, hệ thống phần mềm ERP cung cấp nhiều linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thay đổi doanh nghiệp Các hệ thống có kiến trúc hệ thống mở, cho phép gắn tháo mô-đun yêu cầu mà không ảnh hưởng đến mô-đun khác Tự động tạo thông tin: Hệ thống ERP cung cấp công cụ thông minh kinh doanh hệ thống thông tin điều hành, hệ thống hỗ trợ định, hệ thống cảnh báo dễ dàng, khai thác liệu báo cáo để giúp người cải thiện việc định Một hệ thống ERP tốt có sưu tập tất thực tiễn kinh doanh tốt áp dụng toàn giới Do vậy, nói ERP có tính dẫn hướng (driver) Mặt tích cực cho phép doanh nghiệp học tập quy trình quản lý doanh nghiệp chương trình để thiết lập quy trình quản lý hoạch định quy trình dự kiến tương lai 1.3 Các thành phần cấu thành · Nhân sự: Module nhân hay phần mềm nhân có nhiều công cụ quản trị nguồn nhân lực tiêu chuẩn theo dõi thời gian làm việc, bảng chấm công, tạo sở liệu cho hồ sơ nhân viên, hồ sơ lực ma trận kỹ · Quản lý tài chính: Đây module quản lý vốn dịng tiền doanh nghiệp Nó bao gồm nhiều quy trình giao dịch tài kế tốn tiêu chuẩn chi tiêu, sổ tổng hợp, bảng cân đối kế toán, quản lý thuế thành toán · ERM: Module CRM ERP giúp doanh nghiệp tăng cường dịch vụ khách hàng, từ đó, nâng cao doanh thu, lợi nhuận CRM cung cấp hồ sơ tồn diện thơng tin khách hàng cách hợp liệu hoạt động social media họ, lịch sử mua hàng, tương tác khứ Trong thiết lập ERP, CRM tích hợp với module Bán hàng để theo dõi tỷ lệ chuyển đổi khách hàng · Sản xuất: Đây module ERP hỗ trợ tối ưu cho doanh nghiệp quy trình sản xuất lập kế hoạch sản phẩm, tìm nguồn cung ứng nguyên liệu, giám sát sản xuất hàng ngày dự báo sản phẩm · SCM: SCM quản lý dòng sản phẩm từ lúc sản xuất tới tay người tiêu dùng Các tính module SCM bao gồm tự động hóa quy trình, hợp lý hóa chuỗi cung ứng doanh nghiệp, giúp bạn nhanh chóng thích ứng với thay đổi đột ngột thị trường · Tồn kho: Hay gọi module quản lý vật liệu, module tồn kho giúp bạn đo lường số lượng hàng hóa kho, chuẩn hóa bổ sung lên kế hoạch tồn kho cần thiết Module tích hợp chặt chẽ với module mua hàng · Thu mua: Trong dự án ERP, module thu mua quản lý trình liên quan đến mua sắm vật liệu Chúng bao gồm: danh sách nhà cung cấp; yêu cầu báo giá phân tích; đơn đặt hàng Hoạt động module gắn liền với module SCM hàng tồn kho 1.4 Ứng dụng ERP Bước 1: Lập kế hoạch cho việc triển khai phần mềm ERP Trong quy trình triển khai ERP thực tế muốn có thành cơng việc chuẩn bị kế hoạch quan trọng Việc có kế hoạch chu, chi tiết đến nhiệm vụ thành viên công ty chắn cho thành công dự án triển khai phần mềm ERP Bước 2: Xác định nhân tham gia dự án Xác định đủ nhân tham gia vào dự án yếu tố tạo nên thành công việc triển khai phần mềm ERP Và thực tế chứng minh, lãnh đạo cao doanh nghiệp giám đốc khối chức tham gia dự án nhiều tỷ lệ thành cơng cao Người dùng nhân viên nắm rõ quy trình nghiệp vụ phân hệ phụ trách, chuẩn hóa chuyển data lên phần mềm ERP, chạy thử nghiệm hệ thống chấp nhận hệ thống, đào tạo lại cho người dùng cuối Bước 3: Lựa chọn nhà cung cấp phần mềm ERP dựa yêu cầu doanh nghiệp Trên thị trường có hàng chục nhà cung cấp phần mềm ERP với ưu, nhược điểm khác nên việc lựa chọn không dễ dàng Mỗi nhà cung cấp phần mềm ERP lại có mạnh lĩnh vực cụ thể, việc bạn chọn nhà cung cấp phần mềm ERP có kinh nghiệm uy tín phù hợp với lĩnh vực kinh doanh bạn Bước 4: Thực dự án ERP vào thực tế doanh nghiệp Đây giai đoạn mà nhà cung cấp chuyển giao tài khoản, công nghệ, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ERP cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp lựa chọn phần mềm ERP đóng gói bước thực nhanh chóng Nhà cung cấp phần mềm việc cấp tài khoản cho doanh nghiệp cử người sang đào tạo sử dụng phần mềm ERP Bước 5: Đánh giá, nghiệm thu dự án triển khai phần mềm ERP Nếu bước triển khai ban đầu thử nghiệm thành công, doanh nghiệp tiến hành nghiệm thu đưa phần mềm vào vận hành quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh cách thực tế Bước 6: Bảo trì nâng cấp phần mềm ERP Bảo trì cơng việc liên quan đến việc sửa lỗi phát sinh trình vận hành phần mềm ERP Thông thường nhà cung cấp phần mềm ERP bảo trì miễn phí lỗi cho doanh nghiệp bạn thời gian từ 12-24 tháng từ ngày nghiệm thu vận hành hệ thống Sau thời gian doanh nghiệp phải trả phí cho nhà cung cấp Nâng cấp việc cải tiến chức có; mở rộng thêm chức mới, nâng phiên mới, thay đổi chức năng, quy trình sử dụng, thêm tiêu chí lọc, báo cáo mới… Thực trạng sử dụng hệ thống thông tin quản lý ERP nhà hàng địa bàn Hà Nội 2.1 Kết khảo sát phân tích số liệu tình trạng sử dụng ERP kinh doanh nhà hàng (1) Phạm vi khảo sát: Nhóm tiến hành khảo sát tình trạng sử dụng HTTTQL ERP thu câu trả lời nhà hàng sau: ❏ Mangetsu Hanoi ❏ CFM LOUNGE ❏ Hồng Ngọc Cochinchine ❏ Kim Long Đây nhà hàng có quy mơ trải dài từ nhỏ, vừa đến lớn, có hoạt động kinh doanh mảng ẩm thực, đồ uống nằm dải địa bàn Hà Nội (2) Nhà hàng có sử dụng hệ thống thơng tin quản lý nguồn lực để thực kinh doanh không? Với kết thu tất nhà hàng khảo sát sử dụng phần mềm ERP để hỗ trợ kinh doanh họ Cukcuk, FABi, Sapo FnB, Dcorp R.keeper, HRM, Neway quản lý thông tin nguồn lực nhà hàng (3) Thời gian triển khai hệ thống Một nửa nhà hàng triển khai sử dụng ERP từ 1-2 năm ¼ nhà hàng sử dụng đến năm ¼ nhà hàng sử dụng năm cho thấy, thời gian triển khai đưa ERP vào hoạt động tương đối dài (4) Nhà hàng sử dụng phần mềm ERP để xử lý gì? Theo kết khảo sát ta thấy hầu hết nhà hàng sử dụng ERP cho chức đặt bàn, toán xử lý toán, chấm lương cho nhân viên, cập nhật chương trình khuyến hệ thống bán hàng, ngồi nhà hàng sử dụng hệ ERP vào chức quản lý khác quản lý thông tin khách hàng, kho nguyên liệu, doanh thu kế toán (5) ERP việc bán hàng nhà hàng Mặc dù công nghệ ngày phát triển hầu hết nhà hàng nhận yêu cầu khách trực tiếp cửa hàng, 75% tiếp nhận qua kênh mạng xã hội 25% qua OTA Đây bước chuyển nhà hàng áp dụng phương thức đặt hàng truyền thống sang order thông minh Từ biểu đồ ta thấy 50% nhà hàng sử dụng menu giấy cho việc order đồ cho khách Còn 50% cấp nhật hệ thống đặt đồ ăn công nghệ thông tin (6) Quản lý truyền thông tin phần mềm ERP Tất nhà hàng khảo sát đưa lên hệ thống chung, phịng ban tiếp cận, nắm bắt đầy đủ thơng tin, từ giúp việc quản lý nguồn lực nhà hàng có hiệu (7) Xử lý hóa đơn, chi phí, tốn khách phần mềm Khách đến nhà hàng, thông tin order dịch vụ khách tự động cập nhật hệ thống máy tính: từ ghi order chế biến, hóa đơn thu tiền Chi phí khách tự động cập nhật hệ thống Hóa đơn tự động in, thu ngân dựa vào hoá đơn lập phiếu thu tốn cho khách (8) Cách quản lý nguyên liệu hàng hóa Mỗi sử dụng nguyên liệu, phận bếp pha chế cập nhật tình hình hệ thống, phận kho vào để tính tốn lượng hàng cần nhập, quản lý số lượng nguyên liệu lại Thông tin báo cho chủ cửa hàng, tiến hành nhập hàng từ nhà cung cấp Cập nhật phần mềm để biết số lượng hàng tồn nguyên liệu cần phải nhập (9) ERP quản lý nhân nhà hàng Đối với việc quản lý nhận sự, hầu hết ERP tham gia hỗ trợ việc lưu trữ thông tin cá nhân nhân viên, kiểm soát thời gian vào nhân viên, thời điểm check-in, check-out nhân viên, thời gian làm việc/ca nhân viên, lịch làm việc lịch nghỉ phép nhân viên cập nhật dễ dàng nhanh chóng (10) ERP sách chăm sóc khách hàng Thông tin khách hàng quản lý hệ thống, từ có sách tặng voucher giảm giá, chúc mừng sinh nhật khách quen, dịp ưu đãi nhà hàng, Hệ thống cập nhật, lưu trữ thông tin khách hàng, từ hỏi han khách hàng sau sử dụng dịch vụ, tặng voucher ưu đãi cho khách VIP, khách quen dựa vào thông tin lưu trữ hệ thống ERP (11) Quản lý doanh thu Theo thông tin thu thập 100% hệ thống ERP quản lý doanh thu nhà hàng, bên cạnh cịn hỗ trợ quản lý nguồn vốn, khoản đầu tư mức lợi nhuận kinh doanh (12) Quản lý hệ thống 10 Người quản lý hệ thống bao gồm chủ cửa hàng người nắm giữ nhiệm vụ quản lý Đối với nhà hàng vừa nhỏ, quản lý chủ cửa hàng người trực tiếp quản lý điều hành hệ thống phần mềm Đối với nhà hàng vừa lớn ngồi chủ cửa hàng, họ cịn có đội ngũ chun viên quản lý riêng hệ thống phần mềm (13) Mức ngân sách Đầu tư cho việc sử dụng bị vượt mức ngân sách Vậy lý khiến nhà hàng định sử dụng hệ thống ERP thay cho phương pháp truyền thống Và thu phản hồi sau 11 Tất nhà hàng khảo sát thấy tối ưu hóa liên lạc phận, thơng tin truyền cách xác nhanh hơn, tận dụng nguồn lực tiết kiệm chi phí (14) Đánh giá phù hợp hệ thống phần mềm nhà hàng (15) Hạn chế triển khai phần mềm Ở nhà hàng vừa, nhỏ đầu tư mặt ngân sách nhân hạn chế Một số lại cho biết, khó khăn khơng q lớn, lúc đầu khó triển khai (16) Đánh giá khách quan nhà hàng: sử dụng ERP quản lý nhà hàng, khách sạn có phải xu hướng phát triển tất yếu tương lai khơng? ¾ nhà hàng khảo sát đồng ý với quan điểm trên, lý hệ thống thông tin quản lý phát triển, ứng dụng nhà hàng, khách sạn lớn lợi ích thiết thực mà ERP mang lại Việc quản lý nguồn lực nhà hàng phức tạp, cần phải quản lý nhiều mục, nhiều phận, việc sử dụng HTTTQL ERP giúp người quản lý nhân viên dễ dàng tiếp cận khai thác thông tin nguyên liệu, nhân sự, tiếp thị bán hàng, Ngoài ra, hầu hết đối thủ cạnh tranh sử dụng phần mềm quản lý 12 2.2 Tổng quan thực trạng sử dụng hệ thống thông tin quản lý ERP nhà hàng địa bàn Hà Nội Ứng dụng ERP tích hợp quy trình quản lý nhà hàng: Quản lý sơ đồ nhà hàng Phần mềm quản lý nhà hàng cho phép bạn tạo sơ đồ nhà hàng cho cửa hàng bạn cách tạo tầng, tạo phịng, sau tạo bàn phòng tạo số chỗ ngồi bàn Sau bạn ad bàn vào phòng tầng Bạn bán hàng sơ đồ Quản lý gọi thiết bị di động Phần mềm quản lý nhà hàng giúp xếp yêu cầu đặt chỗ sơ đồ bố trí phục vụ nhà hàng (ghép bàn, tách bàn, chuyển bàn…) Quản lý quy trình phục vụ nhiều bàn ăn lúc, thơng tin gọi thời gian khách gọi + Hỗ trợ gọi máy tính bảng điện thoại thơng minh + In thực đơn đến nhà bếp + Kết nối đơn giản mạng wifi + Quản lý nhà hàng đơn giản xác Quản lý thực đơn nhà hàng + Quản lý thực đơn theo danh mục lưu trữ bao gồm: Tên, Giá bán, Đơn vị tính,hình ảnh + Phân loại thực đơn ví dụ : đồ ăn nhanh, đồ uống, lẩu… + Quản lý việc định lượng, chế biến thực đơn Quản lý kho nguyên liệu + Cho phép nhập kho theo: Tên hàng, Đơn vị tính, Hình ảnh, ngày tháng… + Tự động thống kê tồn kho dựa việc cộng trừ phần xuất nhập + Quản lý dễ dàng kiểm tra thực trạng kho 13 Quản lý thu chi, ứng tiền, chuyển tiền nhân viên + Quản lý chi tiết phiếu thu phiếu cho nhân viên + Quản lý chi tiết lần ứng tiền chuyển tiền nhân viên Quản lý khách hàng + Quản lý khách hàng theo cấp độ thành viên (Khách VIP/ khách thường) + Quản lý thông tin chi tiết khách hàng: Tên, Địa chỉ, Điện thoại, số điểm tích được… + Quản lý hệ thống mã khách hàng sử dụng để làm thẻ khách hàng Quản lý nhân + Quản lý thông tin nhân viên nhà hàng theo thông tin sau: Tên, Địa chỉ, điện thoại, thời gian làm việc, chức vụ … + Tích hợp máy chấm công với phần mềm quản lý bán hàng + Tạo lịch làm việc cho nhân viên theo dõi lịch làm việc nhân viên + Tạo KPI để đánh giá hiệu làm việc nhân viên Quản lý bán hàng Phần mềm quản lý bán hàng nhà hàng giúp: + Nhập ăn khách gọi + Phần mềm tự động cộng tiền ăn + Cho phép tích điểm khách hàng ( chiết khấu % với khách hàng thân thiết) + Hỗ trợ tách hóa đơn trường hợp nhà hàng đơng khách phải ghép bàn Quản lý phân quyền người dùng + Admin tạo tài khoản đăng nhập phân quyền quản trị chức cho nhân viên/ phận + Quản trị có quyền phân quyền quản lý chức tới người Người phân quyền phép thao tác quyền phân quyền 10 Quản lý thống kê, báo cáo Phần mềm quản lý nhà hàng từ FDITECH hỗ trợ quản lý: + Thống kê tổng doanh thu, doanh thu hàng ngày, doanh thu theo tháng, năm + Thống kê doanh thu theo nhân viên + Bộ lọc giúp quản lý tìm kiếm doanh thu theo khoảng thời gian cụ thể + Theo dõi đâu có kết nối Internet + Có thể xuất báo cáo thống kê Excel Việc sử dụng công cụ quản lý đại cho nhà hàng, khách sạn thời điểm điều vơ cần thiết Trong đó, mảng nhà hàng nắm bắt điểm mạnh ERP dần đưa vào mơ hình kinh doanh Ban đầu, số doanh nghiệp thường tập đoàn lớn áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP Sau đó, doanh nghiệp nhỏ vừa, có nhà quản trị nhà hàng 14 dần nhận lợi ích bắt đầu quan tâm ứng dụng Một số khác chưa ứng dụng mà quan sát cân nhắc có nên triển khai hay không, triển khai vào thời điểm phù hợp Nhưng qua ta thấy nhận thức ERP ngày nâng cao Theo khảo sát cho thấy, nhà hàng địa bàn Hà Nội hầu hết sử dụng phần mềm để quản lý nhà hàng phần mềm CUKCUK, SAPO FNB, DCORP R-KEEPER… Hiện nay, mơ hình kinh doanh ERP áp dụng nhiều so với khoảng chục năm trước, nhiên nhà hàng e ngại định thay đổi tổ chức lại hệ thống ERP Lý người Việt trước vốn quen thuộc với cụm từ phần mềm kế toán doanh nghiệp, tiếp cận ERP cảm thấy hệ thống khó sử dụng ERP không coi phần mềm, mà cịn xem giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp, doanh nghiệp triển khai ERP doanh nghiệp có thay đổi quy trình quản lý, người cơng nghệ Nó giúp ích cho nhà hàng nhiều việc quản lý tài chính, cung cấp thơng tin xác đẩy mạnh hiệu suất cơng việc, giúp thu nguồn lợi xứng đáng với đầu tư dành cho ERP 2.3 Đánh giá mặt tích cực hạn chế áp dụng hệ thống thông tin quản lý ERP nhà hàng địa bàn Hà Nội 2.3.1 Tích cực Khi khách sạn nhà hàng áp dụng hệ thống ERP, tất quy trình làm việc thực ERP, nên họ có sở liệu tập trung Đó tiền đề cho việc phân tích liệu theo nhiều góc khác nhằm trợ giúp đưa định kinh doanh  Chuẩn hóa quy trình làm việc Với nhà hàng lớn, họ ln mong muốn có quy trình tiệm cận với hồn chỉnh nhất, xảy sai sót khâu, liệu đồng xác, số liệu kế tốn chuẩn hóa…Việc ứng dụng giải pháp ERP góp phần chuẩn hóa quy trình hoạt động họ ERP hỗ trợ phận Nhân việc theo dõi làm việc, về, khối lượng công việc nhân viên để tính lương bổng phúc lợi liên quan, người nhân viên làm việc nhiều phận khác nhau, nhiều khu vực địa lý khác Có thể theo dõi hiệu xuất làm việc nhân viên, nhiệm vụ cấp bật nhà hàng Chức phân quyền nhân viên thao tác kiểm soát lịch sử thao tác phần mềm ERP giúp cho nhiều mơ hình nhà hàng siết chặt quản lý, tránh thất vơ lớn Đồng thời phần mềm hỗ trợ marketing cho mô hình như: Quản lý thơng tin hội viên, thiết lập gói khuyến mại, áp dụng thẻ giảm giá, voucher, 15 cài đặt vàng giảm giá,…và nhiều tính khác giúp bạn thực chiến lược marketing cách thuận lợi Trong phần mềm quản lý xuất nhập tăng trưởng ngày cạnh tranh khốc liệt báo cáo kịp thời điều giúp cho chủ mơ hình kinh doanh điều chỉnh, đánh giá hiệu hoạt động tốt Hệ thống báo cáo phần mềm quản lý nhà hàng cung cấp chi tiết, đa dạng loại báo cáo, giúp cho nhà quản lý quản trị mơ hình tối ưu Vì sử dụng ERP đảm bảo hệ thống có xác cao nhất, hồn chỉnh nhất, tránh lỗi thường xảy thực thủ công nhà hàng  Tiết kiệm thời gian, chi phí Việc kinh doanh nhà hàng địa bàn Hà Nội trả nhiều chi phí lớn, cao nhiều so với khu vực khác, đặc biệt đất đai Chính việc tiết kiệm chi phí điều vơ cần thiết quan trọng họ Phần mềm ERP giúp tiết kiệm nguyên vật liệu thông qua phần mềm nhà quản lý hay chủ nhà hàng nắm nguyên vật liệu tồn kho cịn đủ để bán hàng hay khơng, cần nhập thêm phù hợp, nguyên vật liệu hết hạn cần ưu tiên dùng trước, bếp sử dụng nguyên vật liệu có định mức khơng từ quản lý chủ nhà hàng chủ động nguyên vật liệu, tiết kiệm tối đa mà đảm bảo nguyên vật liệu cung ứng Phần mềm quản lý nhà hàng ERP giúp tiết kiệm thời gian quy trình phục vụ, phần mềm khách hàng đánh giá tiện lợi dễ sử dụng Chỉ từ 2-3 thao tác đơn giản thiết bị cơng nghệ Smartphone, máy tính bảng, liệu nhập xử lý, truyền tải thơng tin nhanh chóng tới phận Như tồn quy trình hoạt động nhà hàng từ ghi order chế biến thu tiền thực dễ dàng, nhanh chóng, giúp tăng 50% suất phục vụ loại bỏ hoàn tồn sai sót quy trình thủ cơng như: khách đến sau phục vụ trước, chế biến sai món, trả nhầm bàn, tính tiền chậm, khơng xác Giúp nhân viên nhà hàng bảo quản phục vụ nhiều khách hàng Và bật phần mềm quản lý nhà hàng cịn có chức quản lý chuỗi dễ dàng giúp việc quản lý, điều hành hàng chục chi nhánh chuỗi nhà hàng trở nên đơn giản thuận tiện nhiều Dù bạn đâu nắm tình hình hoạt động chi nhánh, biết chi nhánh đông khách, chi nhánh hoạt động hiệu quả, chi nhánh có lợi nhuận tốt  Quản trị thông tin hiệu quả: Chức ERP cơng tác quản trị Phần mềm tích hợp cơng việc chức năng, thơng tin tất phòng ban, hệ thống máy tính để dễ dàng theo dõi Từ đó, giúp cho nhà quản lý quản trị thơng tin cách hiệu kể từ khoảng cách xa Cụ thể việc quản trị thông tin hiệu thể sau: 16  ERP giúp kiểm soát thơng tin tài Thơng thường, thơng tin tài phải tập hợp số liệu từ nhiều phận khác nên chắn có độ chênh lệch định Khi sử dụng giải pháp ERP, thứ liên quan đến tài tổng hợp lại nơi - phiên xuyên suốt tất phịng ban, sở Quản lý tình trạng tài tức thời, tức cần truy cập hệ thống báo lãi lỗ ngày, không cần hỏi cấp dưới, giúp tối ưu thời gian doanh nghiệp Khi số thay đổi, tất thông tin liên quan tự động tính tốn hiển thị lại cho trùng khớp, giúp hạn chế tiêu cực tài khách sạn, nhà hàng Các nhà hàng Hà Nội thường nhà hàng vừa lớn, có quy mơ rộng, đơi cịn nhiều chi nhánh, sở Việc thống kê tài phức tạp tốn nhiều thời gian Cũng nhờ hỗ trợ phần mềm quản lý, họ không cần phải đợi đến cuối tháng cuối quý tổng hợp số liệu Bất muốn có báo cáo tài chính xác kịp thời cho lãnh đạo, cần nhìn vào số sau dịng liệu ERP Từ đó, giúp cho hội đồng quản trị, phận quản trị đưa định nhanh  ERP giúp kiểm sốt thơng tin khách hàng Trên thực tế, nhiều nhà hàng thường gặp rắc rối nhầm lẫn liệu qua phận làm việc khác Chẳng hạn, lỗi gõ Word biến khách hàng " Phạm Quỳnh " thành khách hàng " Phạm Quyên " Những sai lầm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ làm việc quy trình, làm xấu hình ảnh nhà hàng, suy giảm tính minh bạch, cịn gây đồn kết nội nhân viên.Với ERP, liệu cần nhập lần người lưu trữ nguyên vẹn hệ thống Bất nhân viên khác doanh nghiệp tiếp cận tới liệu gốc copy “tam thất bản”  ERP giúp chuẩn hóa hoạt động làm việc nhân viên ERP hỗ trợ phận Nhân việc theo dõi làm việc, về, khối lượng công việc nhân viên để tính lương bổng phúc lợi liên quan, người nhân viên làm việc nhiều phận khác nhau, nhiều khu vực địa lý khác Bên cạnh tính thực order nhanh chóng hỗ trợ cho nhân viên phục vụ, chuyển thông tin order xuống bếp đầy đủ kịp thời tránh để khách đợi lâu hỗ trợ cho nhân viên chạy bàn, quản lý chế biến hiệu quả, hạn chế thiếu sót cho nhân viên bếp/bar giúp cho việc toán nhân viên thu ngân nhanh chóng xác đa dạng hình thức tốn khác ERP cịn mang đến giải pháp quản lý chuyên biệt cho quản lý nhà hàng như: Quản lý nhân viên, nguyên vật liệu, mua hàng công nợ hiệu quả, tránh thất gian lận Có thể theo dõi hiệu suất làm việc nhân viên, nhiệm vụ cấp bậc nhà hàng 17 Chức phân quyền nhân viên thao tác kiểm soát lịch sử thao tác phần mềm ERP giúp cho nhiều mơ hình nhà hàng siết chặt quản lý, tránh thất vơ lớn Chức Audit track (tìm vết) phần mềm ERP cho phép nhanh chóng tìm nguồn gốc bút toán cần kiểm tra nhân viên liên quan đến bút tốn Việc giám sát khâu làm việc nhân viên tối ưu Nhà quản lý cần nơi, mở giao diện hợp ERP nắm tay tất kết làm việc tất nhân viên, từ số nhỏ buổi sáng nhân viên bán sản phẩm đem doanh thu Một số phần mềm ERP cịn có tính tự động phân tích sở liệu để gán nhân viên vào nhiệm vụ phù hợp với mạnh họ, nhà quản lý nhiều thời gian cho công đoạn  ERP giúp tạo mạng xã hội nội doanh nghiệp Nền tảng Mingle hệ thống ERP cho phép nhân viên nhà hàng liên lạc giao tiếp với tương tự Facebook, Zalo… Điều giúp tối ưu hóa hoạt động trao đổi thông tin phận nhà hàng với Thay dùng nhiều phần mềm, app liên lạc, làm cho thông tin liên lạc nhân không quán, không kiểm sốt hoạt động giao tiếp doanh nghiệp ERP quản lý tương tác phận với làm cho liệu đồng nơi 2.3.2 Hạn chế  Chưa lựa chọn nhà cấp hệ thống ERP phần mềm ERP Hiện thị trường có nhiều nhà cung cấp hệ thống ERP với lời quảng cáo hấp dẫn, nhà hàng gặp khó lựa chọn đầu tư vào hệ thống ERP hệ thống ERP tốt Bước tìm hiểu kỹ nhu cầu thách thức nhà hàng sau đưa yêu cầu cho nhà cung cấp ERP để đáp ứng Dành thời gian để hiểu nhà cung cấp hệ thống ERP khả đáp ứng chức giúp đạt mục tiêu kinh doanh Nhà cung cấp ERP chọn nên có kinh nghiệm triển khai ngành kinh doanh nhà hàng, có uy tín ngành có nhiều case triển khai thành công Nếu không, áp dụng hệ thống ERP gặp thất bại Điều quan trọng đảm bảo thu thập đủ thông tin u cầu chung có trị chuyện cởi mở với nhà cung cấp tiềm năng, để tìm thấy phần mềm phù hợp để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đối tác phù hợp để hỗ trợ hành trình ERP  Sự thiếu đồng lòng nhân triển khai ERP Lãnh đạo nhân viên nhà hàng phải thống quan điểm định áp dụng ERP Việc thuyết phục người sử dụng phần mềm thử thách lớn Một số nhân viên từ chối sử dụng phần mềm ERP họ cho 18 khơng hiệu họ sử dụng họ khơng muốn đổi Một khó khăn khác lãnh đạo nhân viên không thống quan điểm là: quyền lợi số cá nhân, phòng ban mâu thuẫn với mục tiêu dự án, dẫn đến việc họ khơng nhiệt tình làm việc cản trở triển khai thực dự án Như vậy, điều quan trọng là: người điều hành doanh nghiệp nhân viên cần phải có quan điểm chung để sử dụng phần mềm ERP cách hiệu thành công  Nhân chưa đào tạo hệ thống Các hệ thống ERP tốt người sử dụng hiểu hệ thống, thách thức đảm bảo nhân đào tạo kỹ hệ thống Việc triển khai thành công hệ thống ERP khả thi nhiều nhân viên đào tạo đầy đủ đảm bảo họ có động lực sử dụng hệ thống Thử nghiệm tất chức Ngay hệ thống ERP đáp ứng tất yêu cầu kinh doanh kỳ vọng, nhược điểm tiềm thiếu thử nghiệm Điều bắt buộc phải thực đủ số lượng thử nghiệm trình triển khai ERP để đảm bảo thực triển khai  Thiếu ngân sách khó khăn triển khai ERP Về lâu dài, hệ thống ERP giúp nhà hàng tăng hiệu suất, triển khai có tác động ngược lại, điều khơng phải lúc tính đến Khi lập ngân sách, cần phải tính đến chi phí tài thời gian thực cơng việc thành viên nhóm dự án ERP Điều cần thiết nhà hàng cần có người phải chịu trách nhiệm dự án, giao tiếp làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp ERP để đạt kết tốt Bên cạnh việc đầu tư vào sở hạ tầng cần thiết Các mô-đun ứng dụng ERP yêu cầu tốc độ xử lý tốt lưu trữ đầy đủ Không phân bổ ngân sách phù hợp cho sở hạ tầng dẫn đến giảm tốc độ ứng dụng vấn đề phần mềm khác  Thiếu trao đổi bên nhà hàng bên triển khai Trong trình triển khai ERP, có nhiều vấn đề phát sinh, nhà hàng có thay đổi, điều cần hai bên thơng báo xác kịp thời cho nhau, để đảm bảo hai bên biết họ đã, đang, làm Bởi nhà cung cấp ERP không thực hiểu khách hàng cần dẫn đến tư vấn sai cho khách hàng, dẫn đến việc thiết kế cấu hình ERP khơng phù hợp với mơ hình nhà hàng Cũng nhà lãnh đạo khơng hồn tồn tin tưởng nhà cung cấp, không muốn tiết lộ “bí kinh doanh”, dẫn tới đưa khơng đầy đủ thơng tin mơ hình hoạt động Điều gây tình trạng hệ thống ERP khơng hồn chỉnh tương thích hồn tồn với nhu cầu nhà hàng Do lãnh đạo nhà hàng nên đặt niềm tin tuyệt đối vào nhà cung cấp giải pháp ERP mà lựa chọn 19 Nói tóm lại triển khai hệ thống ERP cho nhà hàng địi hỏi dành nhiều thời gian, cơng sức đầu tư vốn Do đó, trước định áp dụng hệ thống ERP ban lãnh đạo cần nhận định rõ ràng khó khăn thuận lợi giải pháp ERP 2.4 Nguyên nhân  Từ phía phần mềm · Chi phí phần mềm: Chi phí mà nhà hàng cần trả áp dụng giải pháp ERP thách thức số nhà hàng nhỏ vừa chưa phát triển hoạt động kinh doanh khơng ổn định Ngồi chi phí cho tư vấn, triển khai phần mềm nhà hàng cịn phải trả khoản tiền quyền tương đối lớn cho nhà sản xuất ERP ngoại, ước chừng thêm số tiền số tiền cho nhà tư vấn triển khai phần mềm Vì tổng chi phí bỏ nhà hàng cho dự án triển khai sản phẩm ERP lên cao Còn nhà hàng, khách sạn lớn việc áp dụng phần mềm ERP khơng xác khiến cho doanh nghiệp tổn thất lớn gây ngưng trệ, giảm lợi nhuận nhà hàng Do đó, ERP coi giải pháp dài hạn, mang tính chiến lược có tầm nhìn xa · Phần mềm ERP mang tính máy móc Trong hoạt động nhà hàng, khách sạn trải nghiệm khách hàng quan trọng Tuy nhiên áp dụng ERP ảnh hưởng đến trải nghiệm chân thực khách họ trơng đợi tương tác với người đến nhà hàng là tương tác với máy móc Một người bồi bàn chuyên nghiệp đem đến điều mà máy móc khơng thể Việc đặt qua Ipad thực phù hợp thực khách đường đến nhà hàng hồn tồn khơng phù hợp họ nhà hàng  Từ phía khách sạn Nhà hàng triển khai ERP địa bàn Hà Nội cịn “non” kinh nghiệm, trình độ nhân yếu, chưa đủ uy tín đội ngũ tư vấn viên họ dừng lại mức độ triển khai, thiếu khả tư vấn cho khách hàng quy trình nghiệp vụ Một điều làm cho doanh nghiệp băn khoăn Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp triển khai thành công ERP để nhà hàng lấy làm “gương” “noi theo” Họ nghe ERP “rất phức tạp” có nhiều dự án triển khai ERP thất bại thành công Vì thời điểm nay, doanh nghiệp Việt Nam định tiến hành triển khai ERP doanh nghiệp thực tiên phong “dũng cảm” Điều xảy với phần mềm kế toán trước Và doanh nghiệp tiên phong việc áp dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp thành công Doanh nghiệp đơn vị triển khai ERP không thống nhất: nhà cung cấp ERP không thực hiểu khách hàng cần dẫn đến việc thiết kế cấu hình ERP 20 khơng phù hợp với mơ hình doanh nghiệp Cũng nhà lãnh đạo doanh nghiệp khơng hồn tồn tin tưởng nhà cung cấp, khơng muốn tiết lộ “bí kinh doanh”, dẫn tới đưa khơng đầy đủ thơng tin mơ hình hoạt động doanh nghiệp Điều gây tình trạng hệ thống ERP khơng hồn chỉnh tương thích hồn toàn với nhu cầu doanh nghiệp Dựa vào điều kiện, sở vật chất nhà hàng, khách sạn Ví dụ việc đem Ipad thay menu không áp dụng với nhà hàng xây tịa nhà cũ kỹ có tường dày Những tường dày kiên cố tạo vô số ‘điểm chết’ cho sóng wifi, khiến việc sử dụng thiết bị trở nên khó khăn Việc huấn luyện cho nhân viên sử dụng thục phần mềm khó khăn gây khơng phiền tối Trình độ nhân từ cấp quản lý đến cấp doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng được, lực nhân không đồng đều, quy trình sản xuất chưa chuẩn hóa nhiều phải thay đổi để thích ứng với phát triển nóng Số lượng chuyên gia giỏi lĩnh vực cịn q khơng phải nhà cung cấp sở hữu chuyên gia giỏi Mạng xã hội đóng vai trị to lớn việc định hình nhìn ý kiến xã hội vơ số vấn đề, chí suy nghĩ Vì vậy, nói mạng xã hội ảnh hưởng mạnh đến định mua người tiêu dùng Với ngành khách sạn nhà hàng, việc hết Nếu khách hàng chia sẻ Facebook Twitter trải nghiệm nhà hàng, ảnh hưởng nhiều người dùng khác Và bề tảng băng chìm Ví dụ, nhìn vào bình luận chuỗi nhà hàng II Terrazo, đa số đánh giá 4-5 sao, bình luận gây ý cho người đọc Dù bình luận khơng khiến họ ngừng ăn II Terrazzo bật có khuynh hướng khắc sâu ấn tượng vào tâm trí thực khách, khiến họ nhìn nhận khắt khe phục vụ nhà hàng Đề xuất hướng giải  Hiểu rõ mục đích việc xây dựng hệ thống ERP nhà hàng sử dụng kinh doanh Khơng riêng ERP, để đạt hiệu cao nhất, làm việc ta cần hiểu rõ mục đích Phố biến cho tất người dùng phần mềm hiểu mục đích sử dụng xây dựng hệ thống ERP bước vô quan trọng để khai thác tối đa hiệu Hệ thống ERP thường xây dựng để xử lý vấn đề bao gồm quản lý nguyên vật liệu, quản lý hàng tồn kho, quản lý mua hàng – bán hàng, quản lý tài kế tốn… Vì việc hiểu rõ mục đích việc xây dựng hệ thống ERP điều cần thiết để doanh nghiệp nhà hàng xác định cách rõ ràng mục đích sử dụng phần mềm quản lý 21  Tái cấu trúc để tối ưu hóa hệ thống ERP kinh doanh nhà hàng Hệ thống ERP khơng thể tự giải vấn đề nhà hàng không tiến hành cải thiện với quy trình kinh doanh Để chuyển đổi sang hướng sử dụng phần mềm quản lý ERP cách tích cực, phải lập kế hoạch chi tiết thời gian thay đổi xếp quy trình mà hỗ trợ cách hợp lý, chủ động việc tái cấu trúc để tối ưu hóa hệ thống ERP  Không ngừng cải tiến, phát triển hệ thống liên tục Ứng dụng thành công hệ thống ERP doanh nghiệp nhà hàng không việc cài đặt xong mà cịn phải liên tục điều chỉnh quy trình cần thiết module phần mềm  Đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống Chìa khóa cho việc tối đa giá trị có từ phần mềm phù hợp hệ thống ERP với nhu cầu người sử dụng thông qua đào tạo  Sử dụng bảng thông tin báo cáo tùy chỉnh để tối đa hóa giá trị cho người sử dụng Các nhân viên thuộc phận kế toán cần công cụ khác so với cán mua hàng Mỗi nhân viên phận khác sử dụng hệ thống với giao diện độc lập Các giao diện giúp cung cấp cho người sử dụng thông tin quan trọng hình chính, liệu xác chuyển tới người 22 KẾT LUẬN Quá trình nghiên cứu đề tài cho thấy hệ thống thông tin ERP đem lại thay đổi to lớn kinh doanh nhà hàng theo hướng gia tăng suất chất lượng công việc Sử dụng phần mềm ERP giúp nhân viên, quản lí nhà hàng tiếp cận thơng tin khách hàng nhanh chóng, xác thơng tin hàng hóa (nguyên liệu nhập, xuất kho, hàng tồn kho,…) Từ đó, nhân viên trao đổi với khách hàng hiệu hơn, trình phục vụ khách hàng diễn theo trình tự thống nhân viên Bằng việc sử dụng phần mềm ERP doanh nghiệp, trình trao đổi thơng tin phận diễn nhanh chóng, từ hỗ trợ người định xác, tiết kiệm tài nguyên doanh nghiệp Bên cạnh mặt lợi ích cung cấp thơng tin, quản lí hoạt động doanh nghiệp hệ thống ERP có số hạn chế doanh nghiệp có quy mơ nhỏ chi phí cho việc sử dụng ERP lớn đòi hỏi doanh nghiệp chuẩn bị đủ điều kiện công nghệ, huấn luyện khả quản lí, thay đổi văn hóa doanh nghiệp 23 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: PGS, TS Đàm Gia Mạnh, cộng sự(2005), giáo trình hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống kê, Hà Nội Ngọc Nguyễn (2020), Dễ dàng với phần mềm quản lý khách sạn, ATPsoftware Các trang web: (1) Hiểu ưu nhược điểm phần mềm quản lý bán hàng để vận dụng thành công? - Quản lý bán hàng phát triển kinh doanh (vsoftgroup.com) (2) Xu hướng ứng dụng phần mềm quản lý nhà hàng quản lý (ipos.vn) ERP Việt Nam định hướng ứng dụng ERP Doanh nghiệp (ooc.vn) 24 ... hình thực tế trên, chúng em lựa chọn đề tài nghiên cứu ? ?Phân tích đánh giá thực trạng hệ thống thông tin quản lý ERP - hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách. .. thực trạng sử dụng hệ thống thông tin quản lý ERP nhà hàng địa bàn Hà Nội .12 2.3 Đánh giá mặt tích cực hạn chế áp dụng hệ thống thông tin quản lý ERP nhà hàng địa bàn Hà Nội 14... sạn địa bàn Hà Nội” Qua tìm hiểu đề tài chúng em có thêm kiến thức ứng dụng ERP doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng Từ đó, đưa đánh giá thực trạng hệ thống thông tin ERP doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích đánh giá thực trạng hệ thống ERP hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Hà Nội., Phân tích đánh giá thực trạng hệ thống ERP hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Từ khóa liên quan