Luận văn kinh tế quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam​

58 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG THẾ HIỆP QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG THẾ HIỆP QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH TP.HCM – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi với góp ý hướng dẫn Thầy TS LẠI TIẾN DĨNH Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với lời cam kết TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2018 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 Lý lựa chọn ngân hàng Eximbank làm đối tượng nghiên cứu Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu luận văn .1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ DỰ ĐỊNH GIẢI QUYẾT 1.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Kết hoạt động Eximbank .5 1.2 Lý thuyết quản lý nợ xấu 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 Khái niệm quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại .6 Mục tiêu quản lý nợ xấu .6 Các biện pháp quản lý nợ xấu Ngăn ngừa nợ xấu phát sinh Xử lý nợ xấu phát sinh CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ X, có án có hiệu lực pháp luật tuyên phát ưu tiên thu hồi nợ cho Ngân hàng, kiến nghị Bộ Tư Pháp ban hành hướng dẫn tháo gỡ khó khăn: cho niêm yết việc thi hành án địa cuối chủ tài sản Việt Nam, tiến hành kê biên, phát tài sản chấp theo án Tòa - Trường hợp chuyển nhượng tài sản bán đấu giá tài sản qua thi hành án mà có phần diện tích xây dựng ngồi chủ quyền Bộ Tài ngun Mơi trường cho phép người trúng đấu giá hoàn tất thủ tục pháp lý sang tên cơng trình xây dựng đất diện tích đất ngồi giấy chứng nhận quyền sử dụng vào Hợp đồng mua đấu giá tài sản 3.2.1.3 Trường hợp nhận tài sản cấn trừ nợ vay mà tài sản bất động sản có phần diện tích đất nơng nghiệp Khi TCTD nhận cấn trừ nợ vay mà tài sản có phần diện tích đất nơng nghiệp TCTD khơng phải lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà nhận theo trạng chuyển nhượng tài sản theo trạng Trường hợp TCTD muốn sử dụng vào nhu cầu hoạt động (mở điểm giao dịch, làm nhà kho …) thực việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định 3.2.1.4 Thủ tục khởi kiện, thi hành án khoản nợ bán cho VAMC - Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn: Tòa án nhân dân cấp chấp thuận Hợp đồng ủy quyền cua VAMC cho đại diện theo pháp luật Eximbank đại diện theo pháp luật Eximbank ủy quyền lại cho cán Ngân hàng ký Đơn khởi kiện, thi hành án, tham gia tố tụng, thi hành án khoản nợ bán cho VAMC để tránh ách tắc hồ sơ kéo dài - Đồng thời, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn cho Tòa án nhân dân, quan thi hành án cấp chấp thuận việc TCTD tiếp tục kế thừa việc khởi kiện, 43 thi hành án theo hợp đồng ủy quyền VAMC mà bắt đầu lại thủ tục khởi kiện ban đầu 3.2.2 Kiến nghị VAMC - Hạn chế việc mua nợ xấu trái phiếu đặc biệt, VAMC nên có lộ trình tăng vốn điều lệ để tăng lực tài việc mua bán nợ xấu theo giá thị trường Đối với khoản nợ mua trái phiếu đặc biệt, VAMC cần phân loại theo khoản nợ tài sản đảm bảo để phát mại cho nhà đầu tư nước quốc tế VAMC mua nợ xấu theo giá thị trường, tạo tính khoản cho Eximbank công tác quản lý xử lý nợ xấu - VAMC nâng cao vai trò chủ nợ, tăng cường trách nhiệm hỗ trợ Eximbank q trình xử lý nợ, khơng đơn quản lý danh mục hồ sơ nợ xấu Ngoài ra, VAMC cần hoàn thiện sở pháp lý, để tự xử lý tổ chức tín dụng, với tư cách chủ nợ VAMC có quyền xử lý tài sản đảm bảo qua phát mãi, khởi kiện, tái cấu nợ… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Báo cáo tài kiểm tốn Eximbank từ giai đoạn 2010 đến 2016 Báo cáo tài VAMC năm 2016 Báo cáo thường niên Eximbank 2010 đến 2016 Eximbank cho vay cá nhân 4.000 tỷ lãi suất 6.5%, https://tuoitre.vn/eximbank-chovay-ca-nhan-4000-ty-lai-suat-tu-65-1170627.htm Nguyễn Hiền, 2017, chứng khốn hóa khoản nợ để phát triển thị trường mua bán nợ tập trung http://www.baohaiquan.vn/Pages/Chung-khoan-hoa-cac-khoan-no-de-phattrien-thi-truong-mua-ban-no-tap-trung.aspx Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2015), Thông tư 02/2013/TT-NHNN thông tư quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư 19/2013/TT-NHNN thông tư quy định việc mua, bán xử lý nợ xấu công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Nguyễn Viết Hoàng, (2016) “Hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây”, luận văn thạc sĩ, Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội Phạm Đình Trung, (2014) “Giải pháp phòng ngừa xử lý nợ xấu Ngân hàng TMCP Đại Dương”, luận văn thạc sĩ, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM Tiếng anh Dmitrios Anastiou, 2017, Management and resolution methods of non- performing loans: a review of the literature Nguyễn Anh Dũng, 2014, Case study in Vietnam: causes, consequences, and effects Titus Lucy wanjira, 2010, the relationship between non-performing loans management practices and fiancial performance of commercial banks in kenya PHỤ LỤC DANH SÁCH PHỎNG VẤN STT Tên Nguyễn Văn Hên Lê Bạch Mai Lê Minh Trí Trương Hồng Tín Nguyễn Thị Hải Vân Chức vụ phịng ban Giới tính Năm cơng tác Chun viên cao cấp xử lý nợ Nam 14 Trưởng phòng xử lý tranh chấp Nữ 18 Chuyên viên cấp I AMC Nam 15 Tổ trưởng VAMC Nam 10 Tổ trưởng quản lý rủi ro tín dụng Nữ 11 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh/chị Tôi sinh viên cao học Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, thực đề tài “ Quản lý nợ xấu Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam”, mong anh/chị dành chúc thời gian hỗ trỡ tơi công việc điền phiếu điều tra khảo sát Việc trả lời anh/chị có ý nghĩa thiết thực cho nghiên cứu giúp ích việc áp dụng thực tiễn công tác quản lý nợ xấu Eximbank Tôi cam đoan, thông tin cá nhân anh/chị hồn tồn bảo mật PHẦN I: THƠNG TIN NHÂN ĐƯỢC KHẢO SÁT Tên Phịng/Ban cơng tác:………………………………………………… Thuộc Hội sở chính/chi nhánh ………………………………… Người trả lời khảo sát: ……………………………………………………………… Chức danh: ………………………………………………………………………… Nghiệp vụ chuyên trách: …………………………………………………………… Số năm kinh nghiệm: ………………………………………………………………… Điện thoại (di động):……………………….Email: PHẦN II: NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh/chị vui lòng khoanh tròn vào phần nội dung mà anh/chị cho 1- Hoàn toàn không đồng ý; – không đồng ý lắm; – Bình thường; – Đồng ý; – Rất đồng ý Những yếu tố sau ảnh hưởng đến việc hạn chế nợ xấu phát sinh: Câu Nội dung Đánh giá hỏi Yếu tố quản trị ngân hàng Bố trí nhân độc lập phận nghiệp vụ: phận cho vay thẩm định hồ sơ,bộ phận tiếp nhận hồ sơ phận định cho vay Có hệ thống đánh giá, xếp loại khách hàng Thanh tra, giám sát Việc tra, giám sát Ngân hàng thường xuyên giúp hạn chế nợ xấu Eximbank Chính sách tín dụng Chính sách tín dụng chặt chẽ Cơ cấu cho vay hợp lý, quy trình nghiệp vụ dễ nắm bắt đáp ứng nhu cầu kiểm soát rủi ro tín dụng Nguồn nhân lực Trình độ cán nhân viên Eximbank đáp ứng yêu cầu, có tư cách đạo đức, thái độ làm việc tốt, thường xuyền trau dồi, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Khách hàng vay Thông tin liệu cung cấp đầy đủ cho ngân hàng, phương án sử dụng vốn mục đích, phương án trả nợ vốn vay khách hàng khả quan, thực đầy đủ hạn Môi trường kinh tế, xã hội pháp lý Các quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro Ngân hàng nhà nước ban hành đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng, Chính sách điều hành kinh tế vĩ mơ Chính phủ Ngân hàng nhà nước phát huy hiệu PHẦN III: Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI KHẢO SÁT ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - PHÙNG THẾ HIỆP QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG... 1.2 Lý thuyết quản lý nợ xấu 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 Khái niệm quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại .6 Mục tiêu quản lý nợ xấu .6 Các biện pháp quản lý nợ xấu. .. cấu luận văn CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ DỰ ĐỊNH GIẢI QUYẾT 1.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam​ , Luận văn kinh tế quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam​