Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thinh vượng chi nhánh vĩnh phúc

78 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:42

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC Sv: Phạm Thị Nga 1 Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấp thiết đề tài Khi xã hội ngày phát triển, thu nhập người tăng lên, nhu cầu tiêu dùng họ theo mà tăng Họ chi tiêu nhiều hơn, muốn sở hữu nhiều thứ việc mua sắm trở nên dễ dàng, thuận lợi Trong năm gần đây, thu nhập người dân Việt Nam tăng lên tương đối cao ( năm 2015 đạt mốc 2200USD/ người/ năm – tổng cục thống kê năm 2015), theo nhu cầu mua sắm người tiêu dùng tăng Tuy nhiên, nhu cầu khơng phải lúc đáp ứng khả toán họ khơng đủ Chính vậy, ngân hàng thương mại đưa phát triển mạnh mẽ sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu thay phải chờ đợi sau thời gian có đủ khả tốn Nhìn vào thực tế ngành ngân hàng nước ta nay, với vai trò mạch huyết kinh tế việc hỗ trợ giải mối quan hệ sản xuất tiêu dùng chưa xứng đáng với khả Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ngân hàng thấp, chiếm khoảng 20-30% tổng dư nợ cho vay Trong tỉ lệ nước phát triển Mỹ, Nhật nước Châu Âu 40-50% Điều nói lên tiềm cho vay tiêu dùng nước lớn , khả khai thác khu vực tín dụng tiêu dùng cịn hạn chế khơng có quan tâm xứng đáng lĩnh vực Theo lộ trình cam kết gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, diễn đàn hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), mở cửa toàn hệ thống ngân hàng, đón nhận cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng nước vốn Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài ngân hàng có nguồn vốn lớn, khoa học cơng nghệ đại đặc biệt kinh nghiệm hoạt động lâu năm lĩnh vực tín dụng tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng với mục tiêu giữ vị trí số ngân hàng bán lẻ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, việc phát triển cho vay tiêu dùng mục tiêu trước mắt mục tiêu lâu dài Vì vậy, sau thời gian thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc, em định lựa chọn đề tài: “ Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc” làm khóa luận tốt nghiệp với hy vọng góp phần cơng sức nhỏ bé làm cho lĩnh vực cho vay tiêu dùng chi nhánh phát triển hiệu bền vững 2, Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trực tiếp phát triển cho vay tiêu dùng NHTM Phạm vi nghiên cứu mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 Đề xuất định hướng giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng năm 2016 3, Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề cho vay tiêu dùng Trên sở đó, phân tích đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc Đánh giá kết quả, tồn tìm ngun nhân tồn Đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc 4, Phương pháp nghiên cứu Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Các phương pháp sử dụng luận văn thực tập bao gồm phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, phương pháp logic, tổng hợp, phương pháp so sánh kết hợp với bảng biểu đồ thị để phân tích đánh giá 5, Kết cấu luận văn tốt nghiệp Nội dung chia thành chương sau: Chương 1:Lý luận tổng quan hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển cho vay tiêu dùng Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân, em nhận hướng dẫn bảo tận tình PGS.TS Đinh Xuân Hạng thầy cô môn, với giúp đỡ, tạo điều kiện ban lãnh đạo ngân hàng, cô anh chị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo toàn thể cán đơn vị thực tập! Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1: Lý luận tổng quan cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.1.1: Tổng quan cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1.1: khái niệm cho vay ngân hàng thương mại Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng, thực tất hoạt động ngân hàng theo quy định Luật tổ chức tín dụng 2010 Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động khác theo quy định luật mục tiêu lợi nhuận Cho vay việc chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ người sở hữu (NHTM) sang người sở hữu khác ( người vay – khách hàng) sau thời gian lại quay với lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu Vốn gốc ( lượng giá trị ban đầu) NHTM Người vay Gốc+ lãi( lượng giá trị lớn hơn) Theo luật tổ chức tín dụng 2010: Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi Trong hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, NHTM với tư cách người cho vay (chủ nợ) bắt buộc người vay (con nợ) phải có nghĩa vụ hồn trả số tiền theo cam kết hợp đồng Với tư cách người cho vay, NHTM yêu cầu khách hàng – người vay muốn vay vốn phải tuân thủ theo điều kiện định, điều kiện sở mặt pháp lý đảm bảo cho người cho vay thu hồi vốn ( gốc + lãi ) sau thời gian định Để thu hồi vốn ngân hàng có quyền yêu cầu người vay đáp ứng điều kiện vay cụ thể dựa sở mức độ tin tưởng, tín nhiệm lẫn ngân hàng khách hàng 1.1.1.2 Phân loại cho vay ngân hàng thương mại Trong kinh tế thị trường, hoạt động cho vay ngân hàng thương mại đa dạng với nhiều hình thức khác Việc áp dụng loại cho vay tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế đối tượn sử dụng vốn vay, nhằm sử dụng quản lý tín dụng có hiệu quả, phù hợp với vận động đặc điểm kinh tế khác đối tượng vay vốn Phân loại cho vay việc xếp khoản cho vay theo nhóm dựa tiêu chí định Nếu việc phân loại cho vay có sở khoa học tiền đề cho việc thiết lập quy trình cho vay thích hợp va nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Có nhiều tiêu thức để phân loại cho vay ,tuy nhiên thực tế, người ta thường phân loại cho vay theo tiêu thức sau: • Căn vào thời hạn cho vay: gồm loại: Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + Cho vay ngắn hạn: Cho vay có thời hạn 12 tháng với mục đích bù đắp thiều hụt vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu tài ngắn hạn cá nhân + Cho vay trung hạn: Cho vay có thời hạn từ đến năm, sử dụng chủ yếu để đầu tư, mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi trang thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án có quy mơ nhỏ, + Cho vay dài hạn: Là khoản vay có thời hạn năm • Căn vào mục đích sử dụng vốn: có loại +Cho vay kinh doanh: loại cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh doanh nghiệp, cá nhân + Cho vay tiêu dùng: loại cho vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình • Căn theo phương pháp hoàn trả: gồm loại + Cho vay trả góp: hình thức cho vay mà góp vốn, tổ chức tín dụng khách hàng xác định thỏa thuận số lãi vốn vay khách hàng phải trả cộng với nợ gốc chia để trả nhiều kỳ hạn thời gian vay Thường áp dụng với khoản vay có giá trị lớn, thu nhập người vay không đủ để trả nợ kì + Cho vay phi trả góp: loại cho vay tốn lần theo kì hạn thỏa thuận + Cho vay hồn trả theo u cầu • Căn theo hình thức đảm bảo tiền vay: gồm loại + Cho vay có tài sản đảm bảo: cho vay mà ngân hàng cung ứng với điều kiện khách hàng vay phải có tài sản chấp bảo lãnh bên thứ ba Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + Cho vay khơng có bảo đảm tài sản: loại cho vay khơng có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ 3, việc cho vay dựa uy tín thân khách hàng 1.1.2 Tổng quan cho vay tiêu dùng 1.1.2.1 khái niệm cho vay tiêu dùng Có thể nói, CVTD hoạt động tất yếu hình thành kinh tế thị trường nhằm thỏa mãn vấn đề: Người tiêu dùng có nhu cầu tiêu dùng vượt khả toán tại, người bán mong muốn tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn, người có tiền nhàn rỗi mong có thêm thu nhập cho vay, lý hình thành nên nghiệp vụ CVTD Trên thực tế có nhiều khái niệm khác CVTD đặc trưng kinh tế Chúng ta đưa số khái niệm khái quát: Cho vay tiêu dùng khoản vay nhằm tài trợ chi tiêu người tiêu dùng, bao gồm cá nhân hộ gia đình Đây nguồn tài quan trọng giúp họ trang trải nhu cầu mua sắm nhà cửa, xe cộ, đồ dùng gia đình, bên cạnh cịn đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho giáo dục, y tế, du lịch, trước họ có khả chi trả , tạo điều kiện để họ cải thiện đời sống Cho vay tiêu dùng ngân hàng định nghĩa việc ngân hàng giao cho khách hàng, bao gồm cá nhân hộ gia đình khoản tiền theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi thời gian định để sử dụng cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt nhu cầu phục vụ đời sống khác 1.1.2.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại nhằm tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng hộ gia đình cá nhân Khác với cho vay kinh doanh, Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài người vay sử dụng tiền vay vào hoạt động không sinh lời, nguồn trả nợ độc lập so với việc sử dụng tiền vay, cho vay tiêu dùng có đặc điểm sau: • Quy mơ khoản vay nhỏ số lượng khoản vay lớn CHO VAY TIÊU DÙNG đáp ứng nhu cầu cá nhân hay hộ gia đình nhằm mục đích tiêu dùng nên quy mơ khoản vay tương đối nhỏ so với tài sản ngân hàng Tuy số lượng khoản vay lại lớn đối tượng cho vay tiêu dùng cá nhân hộ gia đình với số lượng nhiều nhu cầu tiêu dùng vơ đa dạng • Các khoản vay có chi phí lớn khoản mục cho vay tiêu dùng có chi phí lớn nhất, chi phí để phân tích cá nhân hộ gia đình cách xác không nhỏ, số lượng khoản vay lại lớn, trả dàn trải khối lượng vốn nhỏ Ngồi CVTD cịn có rủi ro lớn danh mục cho vay ngân hàng Phân tích tín dụng kiểm sốt khoản cho vay tiêu dùng khó khăn , mà rủi ro tăng cao lại đẩy chi phí CVTD lên cao • Lãi suất cho vay tiêu dùng phần lớn cao khoản cho vay khác ngân hàng Điều xuất phát từ việc khoản cho vay tiêu dùng có chi phí rủi ro cao loại hình cho vay ngân hàng Cho vay tiêu dùng thường nhạy cảm theo chu kì, tăng lên kinh tế mở rộng giảm xuống kinh tế suy thoái Mặt khác người tiêu dùng thường nhạy cảm so với lãi suất, họ quan tâm đến khoản tiền phải trả hàng tháng mức lãi suất ghi hợp đồng • Cho vay tiêu dùng thường có tài sản đảm bảo Do người vay không sử dụng tiền vay vào hoạt động kinh doanh, nên việc trả nợ khách hàng phụ thuộc vào nguồn thu nhập khác khách hàng Sự kiểm soát nguồn thu ngân hàng nhiều khó khăn Để hạn chế rủi ro, hầu hết khoản cho vay tiêu dùng, ngân hàng yêu cầu khách hàng có đảm bảo tài sản Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài • Có tính nhạy cảm với chu kì kinh tế tâm lý người tiêu dùng CVTD có tính nhạy cảm theo chu kì Nó tăng lên thời kì kinh tế mở rộng, mà người dân cảm thấy lạc quan tương lai Ngược lại, kinh tế rơi vào suy thoái, nhiều cá nhân hộ gia đình cảm thấy khơng tin tưởng, họ thấy tình trạng thất nghiệp tăng lên họ hạn chế việc vay mượn từ ngân hàng Hơn vay tiền, người tiêu dùng thường nhạy cảm với lãi suất Họ quan tâm đến khoản tiền phải trả hàng tháng lãi suất ( rõ ràng lãi suất ghi hợp đồng ảnh hưởng đến quy mô số tiền trả Trong lãi suất yếu tố quan trọng mà hộ gia đình vay tiền quan tâm mức thu nhập trình độ dân trí lại tác động lớn đến việc sử dụng khoản vay người tiêu dùng Những người có thu nhập cao có xu hướng vay nhiều so với mức thu nhập năm Những gia đình mà người chủ gia đình hay người tạo thu nhập có học vấn cao Với họ, việc vay mượn cơng cụ để có mức sống mong muốn lựa chọn dùng tình trạng khẩn cấp 1.1.2.3 Đối tượng cho vay tiêu dùng Việc định rõ phân khúc khách hàng kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có hướng đắn việc tiếp cận đáp ứng tốt phù hợp với khách hàng nhằm đạt kết cao kinh doanh Ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, để đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng đến với khách hàng, ngân hàng cần phân loại đối tượng khách hàng Đối với khách hàng cho vay tiêu dùng hướng đến cá nhân hộ gia đình, khách hàng phân khúc cụ thể theo tiêu chí thu nhập sau: • Nhóm 1: Cá nhân có thu nhập cao 10 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 3.1: Định hướng phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Vĩnh Phúc đến năm 2020 VPBank Vĩnh Phúc tiếp tục trì chiến lược ngân hàng bán lẻ, tập trung vào doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ gia đình cá nhân Để xây dựng VPbank Vĩnh Phúc trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực tiến tới ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng TMCP nước theo định hướng chiến lược hội đồng quản trị đến năm 2020, VPbank Vĩnh Phúc tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm sau đây: - Đẩy mạnh phát triển Thẻ hệ thống ATM toàn quốc, phấn đấu đến hết năm 2020 VPbank vươn lên thuộc top ngân hàng có dịch vụ thẻ tốt Việt Nam; Tập trung vào sản phẩm bán lẻ, cho vay tiêu dùng, sản phẩm phục vụ doanh nghiệp vừa nhỏ - Triển khai tổ chức hoạt động ngân hàng theo sơ đồ khối HĐQT phê duyệt ( Mơ hình kinh doanh Ngân hàng đại) - Khai thác tính phần mềm (T24) tối đa để phát triển sản phẩm dịch vụ đại (Internet Banking; SMS banking sản phẩm dịch vụ khác) phục vụ khách hàng - VPbank phát triển thị trường sản phẩm dịch vụ thẻ gồm thẻ rút tiền, thẻ đa năng, thẻ toán Đây thị trường tiềm mà hầu hết ngân hàng hướng tới - Ngân hàng tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động cách mở thêm chi nhánh khu vực có đơng dân cư sinh sống bn bán Tại khu vực này, ngân hàng cho vay kinh doanh doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể cho vay tiêu dùng người có thu nhập cao 64 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Tăng cường quảng bá hình ảnh tiếp thị nhóm khách hàng tiềm năng, tạo ấn tượng tốt ngân hàng có chất lượng cao tất hoạt động, đặc biệt hoạt động cho vay tiêu dùng - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch để bảo đảm hoạt động an toàn, phát triển bền vững - Xây dựng hình ảnh VPbank – Vĩnh Phúc gần gũi, thân thiện với cơng chúng,khách hàng tồn quốc 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Vĩnh Phúc 3.2.1 Tăng cường huy động vốn vay để bảo đảm cân đối vốn an tồn tín dụng Trong thời gian qua, ngân hàng huy động chủ yếu khoản tiền gửi có kì hạn ngắn, 12 tháng, cho vay trung dài hạn lớn dễ gây rủi ro khoản cho ngân hàng Vì ngân hàng cần xây dựng chiến lược huy động vốn để đáp ứng xu hướng cho vay tiêu dùng Coi nhiệm vụ trọng tâm chi nhánh để chủ động nhu cầu vốn thân chi nhánh Một số biện pháp mà ngân hàng thực để thu hút nguồn vốn: - Xây dựng thêm sản phẩm tiền gửi nhằm tạo thêm lựa chọn cho khách hàng như: Hình thức tiết kiệm hưu trí bảo thọ (dành cho người có thu nhập tại, muốn để dành phần thu nhập để tiêu dùng tương lai già cách hàng tháng trích thu nhập để gửi vào tài khoản - Quan tâm đến công tác huy động vốn doanh nghiệp có quan hệ tín dụng chưa có quan hệ tiền gửi Đặc biệt doanh nghiệp có giá trị giao dịch toán lớn qua tài khoản tiền gửi ngân hàng - Điều chỉnh lãi suất huy động vốn trung dài hạn phù hợp với giai đoạn thời kì, bảo đảm tính cạnh tranh với ngân hàng khác địa bàn cạnh tranh với lĩnh vực đầu tư khác mục đích cá nhân gửi tiền 65 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài theo hình thức tiết kiệm nhằm tìm kiếm khoản thu nhập khoản tiền nhàn rỗi Có điều đáng ý khách hàng đến rút tiền trước hạn tính theo lãi suất khơng kì hạn ĐIều hồn tồn hợp lý áp dụng khoản tiền gửi kì hạn tháng, cịn kì hạn dài 12 tháng, khơng hợp lý, khơng khuyến khích người gửi tiền gửi với kì hạn dài Thay vào đó, chi nhánh áp dụng sách: khách hàng gửi tiền có kì hạn rút trước 2/3 thời hạn hưởng lãi suất khơng kì hạn, cịn rút sau 2/3 thời hạn hưởng phần trăm lãi suất kì hạn áp dụng - Vì việc gia tăng lãi suất tiền gửi để hấp dẫn khách hàng gửi tiền ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí mà ngân hàng trả Do đó, ngân hàng cần xem xét điều chỉnh lãi suất đề bù đắp lẫn như: • Nâng lãi suất tiền gửi trung dài hạn, hạ thấp lãi suất tiền gửi khơng kì hạn kì hạn ngắn bảo đảm lãi suất trung bình khơng tăng lên tồn nguồn vốn huy động • Tăng lãi suất, đồng thời lựa chọn để tăng khoản thu phí dịch vụ nhằm bù đắp gia tăng lãi suất - Tuy nhiên, lãi suất không nên coi công cụ cạnh tranh mà ngân hàng nên đồng thời thực giải pháp đồng khác, giải pháp hỗ trợ song song như: vào ngày kỉ niệm, ngày lễ tế giáng sinh, tết âm lịch, ngày phụ nữ Việt Nam, chi nhánh triển khai sản phẩm huy động kết hợp với chương trình bốc thăm trúng thưởng, khuyến mại, có quà tặng trực tiếp để thu hút khách hàng gửi tiền, nâng cao khả giao tiếp nhân viên với khách hàng, cho khách hàng ấn tượng thân thiện, thoải mái 66 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.2 Đa dạng hóa phương thức cho vay tiêu dùng Trong tương lai, nhu cầu vay tiêu dùng lớn, việc mua sắm siêu thị, công ty, đại lý bán hàng không ngừng tăng lên, cho vay tiêu dùng trực tiếp có hạn chế khách hàng phải trực tiếp làm thủ tục vay vốn ngân hàng Đôi ngại mà khách hàng khơng cịn có nhu cầu vay Vì lý vậy, ngân hàng cần phối hợp với siêu thị, đại lý bán hàng để triển khai cho vay tiêu dùng gián tiếp Việc vho vay tiêu dùng gián tiếp tiết kiệm chi phí ngân hàng việc tìm kiếm đánh giá khách hàng Tuy nhiên, ngân hàng cần thận trọng việc lựa chọn khách hàng có khả tài tốt nhằm đảm bảo khả an tồn cho chi nhánh Bên cạnh đó, chi nhánh phải tích cực phát triển cho vay tiêu dùng trực tiếp để phát huy tính hiệu 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cho vay Cạnh tranh sản phẩm hình thức thể rõ chiến lược kinh doanh ngân hàng mạnh hay yếu Ngân hàng có hệ thống sản phẩm cho vay tiêu dùng đa dạng, đối tượng khách hàng đủ điều kiện để tiếp cận với sản phẩm hạn chế điều kiện tương đối khắt khe Để mở rộng thêm đối tượng cho vay từ gia tăng thị phần, ngân hàng xem xét, cung cấp lại sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng với đối tượng bên ngồi, khơng giới hạn với nhân viên ngân hàng, Đẩy mạnh tiện ích đăng kí vay vốn tiêu dùng online qua internet nhằm tiết kiệm thời gian cho khách hàng Gia tăng tỉ trọng khoản vay ngắn hạn để cân nguồn vốn phân tán rủi ro thay tập trung cho vay trung dài hạn nhiều Bên cạnh đó, người vay đặc biệt cá nhân, hộ kinh doanh có đặ điểm: kiến thức pháp luật nói chung, ngân hàng nói riêng hạn chế, từ đó, gặp yêu cầu ngân hàng thơng tin thường có tâm lý e dè, không tin 67 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tưởng khó chịu, địi hỏi ngân hàng phải xác định giá trị tài sản tương đương giá thị trường cho vay nhiều tốt, quan điểm khách hàng coi ngân hàng giống tiệm cầm đồ, ln nhìn nhận ngân hàng tổ chức lớn cho vay vốn hạn chế Sự chênh lệch kiến thức người vay ngân hàng ln tồn tại, chi nhánh nên có phận tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng, giúp khách hàng lý giải yêu cầu từ phía ngân hàng Đồng thời khách hàng tìm sản phẩm cho vay phù hợp cho khách hàng khách hàng có nhu cầu 3.2.4 Tăng cường cơng tác thẩm định, giám sát, kiểm tra khoản vay đôn đốc thu nợ Công tác thẩm định kiểm tra, kiểm sốt khoản vay cán tín dụng có ý nghĩa vơ quan trọng hiệu cho vay tiêu dùng Thực tốt công tác giúp ngân hàng phát sai sót, yếu tồn tại, phát sinh q trình sử dụng vốn vay khách hàng Từ nâng cao hiệu cho vay, hạn chế nợ hạn tránh rủi ro vốn Đặc tính khoản vay tiêu dùng khó kiểm sốt q trình sử dụng vốn khách hàng Việc khách hàng sử dụng vốn có mục đích hay khơng cịn phụ thc vào tính trung thực khách hàng, nguồn trả nợ khách hàng thường khơng cố định mà bao gồm nhiều nguồn thu khác Vì vậy, cán tín dụng phải sát việc giám sát khoản vay sau giải ngân Việc kiểm tra sử dụng vốn vay khách hàng phải tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, kiểm tra trước, sau cho vay Nhắc nợ sớm đánh giá khoản vay khách hàng thường xuyên để đánh giá, xếp loại khoản vay.Phân tách, chun mơn hóa khâu q trình cho vay cho phận độc lập: Bộ phận quan hệ khách hàng, phận thẩm định, phận tác nghiệp, Đây sở quan trọng để cán tín dụng phát sai phạm đưa định xử lý nhanh chóng, 68 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hợp lý theo quyền hạn nghĩa vụ nhằm phịng tránh hạn chế tỷ lệ nợ xấu có dấu hiêu gia tăng 3.2.5 Nhóm giải pháp khác 3.2 5.1 Đẩy mạnh hoạt động marketing phát triển thương hiệu Marketing ngân hàng hiểu hệ thống tổ chức quản lý để đạt mục tiêu thỏa mãn tối đa nhu cầu vốn sản phẩm dịch cụ khác ngân hàng hay nhiều nhóm khách hàng mục tiêu lựa chọn thơng qua sách nhằm hướng đến mục tiêu ci tối đa hóa lợi nhuận Nếu hoạt động marketing tiến hành tốt giúp cho người dân hiểu biết ngân hàng, sách hay chương trình ưu đãi ngân hàng áp dụng Ngân hàng sử dụng hoạt động sau để quảng bá hình ảnh: - Đăng tải thương xuyên tờ báo tỉnh sản phẩm dịch vụ hình ảnh thương hiệu VPbank báo giấy báo mạng - Phối hợp với ủy ban nhân dân phường, ban quản lý chợ, ban đền bù giải tỏa địa phương để kí hợp đồng làm môi giới, giới thiệu huy động tiết kiệm dân cư dự án đền bù giải tỏa, chương trình huy động vốn, giới thiêu tiện ích thẻ, sản phẩm VPbank địa bàn tỉnh - Phối hợp với phịng văn hóa thơng tin thực tài trợ chương trình phóng sự, tiểu phẩm tuyên truyền, khuyến khích, thực đời sống tốt, nếp sống văn minh, lồng ghép giới thiệu hoạt động VPbank 3.2.5.2 Phát triển mơ hình gói sản phẩm Đóng gói sản phẩm ngành ngân hàng nghĩa ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ gói chung Đóng gói sản phẩm thường xem phương tiện tích hợp cạnh tranh, thu hút khách hàng mới, bán chéo sản phẩm giữ khách hàng có- người ngày hiểu biết yêu cầu cao Đóng 69 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài gói sản phẩm giúp gia tăng lợi nhuận cách tăng khả bán chéo phương pháp tốt để tăng doanh số sản phẩm có khách hàng Việc đóng gói sản phẩm mang lại lợi ích cho người mua người bán Người bán bán nhiều hàng hóa, dịch vụ cịn người mua giảm giá nhận thêm lợi ích Tuy nhiên việc đóng gói sản phẩm khơng có nghĩa người mua phải mua nhiều sản phẩm giao dịch mà thay vào đó, tiến hành giao dịch, người mua hiểu gói sản phẩm đồng ý với điều kiện gắn với Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chủ yếu sản phẩm truyền thống, cịn đơn điệu thiếu tính liên kết với nhau, ngân hàng nên đánh giá toàn diện nhu cầu khách hàng để cung cấp sản phẩm trọn gói, phù hợp với khách hàng cách đẩy mạnh sản phẩm phi tín dụng dịch vụ tốn, chuyển tiền ngồi nước, dịch vụ tiền gửi , toán lương, Khi sản phẩm phi tín dụng ngày đa dạng, tiện ích thu hút nhiều khách hàng cá nhân, tạo đan chéo sản phẩm ngân hàng Theo khách hàng tiếp cận với sản phẩm phi tín dụng dề dang tiếp cận với sản phẩm cho vay tiêu dùng ngược lại 3.2.5.3 Phát triển công nghệ ngân hàng Đối với ngành ngân hàng, đầu tư cho cơng nghệ mang tính chất sống Một mặt, hạng mục đầu tư bắt buộc, mặt khác việc đầu tư giúp ngân hàng tiết kiệm nhiều chi phí Nếu khơng đầu tư ngân hàng mát lớn xảy cố, VPbank Vĩnh Phúc áp dụng triển khai nhiều dự án công nghệ thơng tin từ phía trung ương Bên cạnh đó, chi nhánh thực biện pháp sau để cải thiện nâng cao quy trình hoạt động - Tiếp tục đầu tư, ẩy mạnh ứng dụng công nghệ hàng đầu để tăng cường bảo mật chất lượng dịch vụ khách hàng 70 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Khuyến khích cán cơng nhân viên ngân hàng q trình cơng tác, gặp phiền toái, rắc rối hay có ý tưởng để hồn thiện hệ thống cơng nghệ hướng tới khắc phục xây dựng tảng cơng nghệ hồn chỉnh, rút ngắn thời gian, tiêu tốn kilo byte để giảm nhẹ khơng gian lưu trữ, góp phần phục vụ tốt q trình làm việc rút ngắn thời gian tác nghiệp, tạo điều kiện cho cán tín dụng mở rộng phạm vi khách hàng - Hiện nay, ngân hàng áp dụng phần mềm quản lý riêng biệt để quản lý khoản mục cấp tín dụng như: Phần mềm quản lý tài sản bảo đảm, phần mềm quản lý thẻ tín dụng, phần mềm khởi tạo quản lý hồ sơ vay, Việc tách riêng quản lý làm kéo dài thời gian hoạt động cán bộ, hạn chế thời gian tìm kiếm khách hàng Vì vậy, ngân hàng thiết lập, xây dựng chương trình quản lý tổng hợp có liên kết với nhằm tiết kiệm, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục 3.2.5.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Phát triển cho vay tiêu dùng đòi điều kiện định: mạng lưới rộng khắp, chi phí cố định lớn, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp Trong điều kiện trên, hai điều kiện đầu nhanh chóng thiết lập có đủ nguồn lực vật chất.Tuy nhiên, điều kiện thứ ba khơng dễ dàng tạo chúng liên quan đến yếu tố người Nhân lực làm chủ mạng lưới, công nghê nhân tố định đến cải tiến cơng nghệ, mạng lưới, quy trình, quan trọng quy trì quan hệ với khách hàng Chính vậy, nhận thức tầm quan trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chiến lược phát triển dịch vụ bán lẻ cần thiết, Chi nhánh sử dụng biện pháp sau đây: - Thiết kế chương trình đào tạo định kì kĩ chuyên viên nhằm giúp nhân viên cập nhật nhanh thay đổi mơ hình hoạt động ngân hàng, thay đổi sách có liên quan trực tiếp, nhanh chóng làm chủ 71 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thay đổi mặt cơng nghệ để đảm bảo tính trơi chảy công việc, cải thiện kỹ ứng xử tiếp xúc với khách hàng Đồng thời lập kế hoạch cử cán trẻ đào tạo chuyên sâu lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, sản phẩm dịch vụ nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, nòng cốt cho nguồn nhân lực tương lai - Quan tâm thích đáng đến việc đào tọa trình đọ ngoại ngữ cho cán để đón trước thời mở rộng giao dịch với người nước kinh tế có hội nhập cao, tăng cường quan hệ với ngân hàng nước ngồi - Về cơng tác tuyển dụng, chi nhánh cần có sách cụ thể nhằm thu hút nhân tài từ khắp nơi nước có nguyện vọng làm việc chi nhánh Cung với trung ương, liên kết với trường đại học tiếp nhận sinh viên đào tạo sinh viên thành thạo công việc ngau ghế nhà trường, nâng cao khả làm việc chuyên nghiệp,giúp họ có hội tiếp cận với nghề nghiệp thực tiễn - Tổ chức thi tìm hiểu nghiệp vụ chuyên môn, thể thao vấn đề xã hội khác Qua việc kiểm tra khả ứng xử nhân viên, mặt khen thưởng, khích lê, mặt khác tìm điểm yếu cịn tồn có biện pháp cải thiện kịp thời - Có sách đãi ngộ nhân viên thỏa đáng người có chuyrn mơn cao có nhiều đóng góp cho ngân hàng 3.3: Một số kiến nghị 3.3.1:Kiến nghị quản lý vĩ mô nhà nước Trong kinh tế thị trường phát triển kinh tế, đời sống dân cư, hoạt động cho vay tiêu dùng ngày phát triển đóng vai trị qua trọng phát triển NHTM Yêu cầu thiếu để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng quản lý nhà nước thơng qua pháp luật, sách chế độ, tạo môi 72 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài trường pháp lý cho hoạt động cho vay tiêu dùng hạn chế rủi ro ngân hàng thương mại - Thứ nhất, cần cụ thể hóa sách điều chỉnh trực tiếp có lên quan, cơng khai, phổ biến sách cho người đểu hiểu biết thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng, góp phần xây dựng niềm tin cho hoạt động cho vay tiêu dùng đồng thời quy định rõ chủ thể tham gia vào hoạt động bán lẻ nhằm hạn chế tình trạng vận dụng cách tùy tiện theo ý chủ quan - Thứ hai, Cơ quan phủ cần đưa biện pháp hạn chế tăng giá ảo nhà ở, đất do nhà đầu gây ra, tránh gây khó khăn cho người có nhu cầu thực mua nhà, đồng thời tránh vướng mắc, khó khăn cho ngân hàng việc định giá nhà đất chấp để đưa định cho vay đắn - Thứ ba, Nhà nước cần xây dựng hành lang pháp lý an toàn, hệ thống luật pháp rõ ràng, tránh chồng chéo , đặc biệt hoạt động như: Luậ nhà ở, luật đát đai, luật dân sự, luật kinh tê, Các quan thực thi pháp luật cần ý giải vụ tranh chấp, hỗ trợ ngân hàng thu hồi nợ tồn đọng, nghiên cứu nhằm đưa quy trình xử lý tài sản đảm bảo cách nhanh chóng giúp NHTM xử lý nợ nhanh trường hợp phải xiết tài sản chấp để thu hồi nợ - Thứ tư, tăng cường công tác tra, giám sát quan chức nhằm kịp thời phát xử lý tượng tiêu cực hoạt động cho vay tiêu dùng, góp phần làm lành mạnh thu hút quan tâm tổ chức, cá nhân - Thứ năm, phòng cơng chứng đăng kí giao dịch bảo đảm hai phận có vai trị quan trọng, hỗ trợ ngân hàng xác minh hành vi chấp, cầm cố tài sản khách hàng ngân hàng- sở cho việc giải tranh chấp phát sinh sau Bên cạnh đó, tổ chức có nhiệm vụ xác minh việc giấy tờ thể quyền sở hữu với tài sản chấp, cầm cố có tình trạng tranh chấp, cho thuê bị hạn chế quyền chuyển nhượng giao dịch mua bán hay không, 73 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài xác minh tính thật giả giấy tờ thể quyền sở hữu Do vậy, phủ cần có biện pháp cụ thể để cao tinh thần trách nhiệm cán thuộc quan công quyền 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước - Thứ nhất, tín dụng tiêu dùng Việt Nam chủ yếu cung cấp ngân hàng thương mại cơng ty tài Do đó, NHNN cần sớm đưa thơng tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng cơng ty tài người tiêu dùng khách hàng cá nhân nhằm tách biệt hạn chế rủi ro cho NHTM cho vay tiêu dùng đối tượng khách hàng phi chuẩn ( khách hàng có thu nhập trung bình, thấp, chưa có lịch sử tín dụng, khó tiếp cận với dịch vụ ngân hàng Khi đó, NHTM có nhu cầu cấp tín dụng tiêu dùng cho đối tượng phi chuẩn thành lập cơng ty tài - Thứ hai, NHNN điều hành chủ động, linh hoạt, có hiệu cơng cụ sách tiền tệ, tỷ giá theo nguyên tắc thị trường, giữ ổn định tỷ giá VND/USD, giảm lãi suất bình ổn thị trường vàng nhằm tạo mơi trường phát triển ổn định cho hệ thống NHTM Việt Nam - Thứ ba, tiếp tục thực hiện, hoàn thiện chương trình tái cấu trúc ngành ngân hàng, hướng đến loại bỏ ngân hàng yếu kém, củng cố, chấn chỉnh lại hệ thống tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo phát triển hệ thống ngân hàng đa năng, đại, hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả, vững chắc, ngày phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo cạnh tranh môi trường đầy biến động giới, đảm bảo người dân vùng sâu vùng xa có điều kiện tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, tạo ngân hàng đủ tiềm lực để cạnh tranh với ngân hàng khu vực giới phân khúc thị trường khác - Thứ tư, NHNN tiếp tục hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng với kỹ thuật công nghệ cao, thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng Đây tảng cho 74 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài ngân hàng đánh giá khách hàng vay vốn, lịch sử tín dụng khách hàng này,làm sở đưa định cho vay 3.3.3: Kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Ngân hàng trọng nghiên cứu nâng cao tính phần mềm, chương trình hệ thống phục vụ quản lý thông tin, hồ sơ khách hàng , từ giúp đẩy nhanh tốc độ suất công việc, phục vụ cho việc đẩy mạnh doanh số tiêu kinh doanh - Bộ phận thông tin truyền thông nghiên cứu đưa cách thức quảng bá tiếp thị tốt chương trinh khuyến tiền gửi, cho vay mà ngân hàng triển khai đến chi nhánh cách thiết thực phù hợp với điều kiện chi nhánh giúp họ mở rộng quy mô khách hàng tọa cạnh tranh địa bàn 3.3.4 : Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Vĩnh Phúc - Tăng cường nâng cao chất lượng, số lượng cán tín dụng phu trách mảng khách hàng cá nhân Có sách tuyển dụng cụ thể nhằm thu hút nhân lực có tay nghề chất lượng cao nhằm thực mục tiêu gia tăng thị phần bán lẻ thực tốt tiêu kinh doanh giao - Trong thời gian tới, ngân hàng triển khai mô hình bán lẻ mới, áp dụng cơng nghệ chương trình q trình cấp tín dụng quản trị rủi ro, vậy, chi nhánh nên tổ chức cử nhân viên đào tạo, học tập để thích ứng nhanh với thay đổi - Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, kiểm toán nội nhằm phát kịp thời sai lầm ngăn ngừa, lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng - Có sách phương án cụ thể, đôn đốc cán tín dụng thực nhắc nợ, sử lý khoản nợ hạn, nợ xấu nhằm hướng đến gia tăng chất lượng khoản vay 75 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Tăng cường triển khai chương trình, cơng tác chăm sóc khách hàng, tiếp tục trì, củng cố qun hệ với khách hàng hữu, đồng thời thực công tác tiếp thị, tiếp cận với khách hàng sản phẩm chương trình ưu đãi cho khách hàng - khuyến khích cán cơng nhân viên qua trình tác nghiệp có phát mới, ý tưởng để đề xuất sản phẩm mới, thiếu xót có trình làm việc để nâng cao hiệu xuất lao động - Làm tốt công tác quản lý chi phí hiệu khoản vay để đạt mức lợi nhuận cao khoản vay 76 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TĨM TẮT CHƯƠNG Dựa phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Vĩnh Phúc, chương đề giải pháp nhằm khắc phục hạn chế củng cố thành tựu việc mở rộng nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng tịa chi nhánh Chương đưa số kiến nghị tới bên có liên quan nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng 77 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng bán lẻ nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng ngày đóng vai trị quan trọng phát triển ngân hàng sống hàng ngày kinh tế đất nước, bên cạnh đó, dịch vụ tài ngân hàng đóng vai trị xương sống kinh tế, động lực để thúc đẩy kinh tế phát triển, giúp cho việc giao thương quốc qia giới nhanh chóng, an tồn tiện lợi Trong môi trường mà cạnh tranh ngày trở nên gay gắt, rủi ro tín dụng ln ln thường trực chiến lược phát triển mạnh tín dụng bán lẻ ( có cho vay tiêu dùng) la đắn, giúp ngân hang phân tán rủi ro đem lại lợi nhuận cao Do vậy, việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng vấn đề cần thiết tình hình thị trường VPbank nói chung VPbank Vĩnh Phúc nói riêng Trên sở nghiên cứu lý luận chung hoạt động cho vay tiêu dùng thực tiễn VPBank Vĩnh Phúc, luận phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng năm từ năm 2013 đến năm 2015 đưa nhận định, đánh giá kết đạt chi nhánh Trên sở đánh giá thực trạng, chuyên đề đề xuất số định hướng số giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng VPbank Vĩnh Phúc Em hy vọng nhận định, đánh giá, giải pháp đưa khuôn khổ luận phần đóng góp nâng cao hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng VPbank Vĩnh Phúc 78 Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.04 ... tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Vĩnh Phúc 2.1.1 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng - Chi nhánh Vĩnh Phúc. .. HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1: Lý luận tổng quan cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.1.1: Tổng quan cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1.1:... đối Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Vĩnh Phúc) Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Vĩnh Phúc phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thinh vượng chi nhánh vĩnh phúc , Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thinh vượng chi nhánh vĩnh phúc

Mục lục

Xem thêm