SKKN tích hợp giáo dục giá trị sống thông qua phần giảng dạy công dân với đạo đức giáo dục công dân lớp 10

24 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:32

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG TRONG PHẦN CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC - GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thư Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc môn: Giáo dục cơng dân THANH HĨA, NĂM 2021 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài .1 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Điểm đề tài 2 NỘI DUNG .3 2.1 Cơ sở lí luận .3 2.1.1 Một số vấn đề lí luận giáo dục giá trị sống 2.2 Thực trạng 2.2.1 Kết thực trạng 2.3 Các giải pháp sử dụng 1.4.1 Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề .8 1.4.2.Xác định nội dung tích hợp 1.4.3 Cách tiến hành tích hợp giáo dục giá trị sống 11 2.4 Hiệu việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn 15 3.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 18 3.1 Kết luận 18 3.2 Kiến nghị 18 1.MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Trong nghiệp phát triển kinh tế xã hội nay, nghiệp giáo dục đào tạo có ý nghĩa vơ to lớn, giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Chính việc phát triển nghiệp giáo dục đào tạo xu hội nhập thách thức đặt nước ta Làm để Giáo dục đào tạo đạt kết vững chắc? Làm để Giáo dục đào tạo giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân làm để giáo dục Việt Nam phát triền kịp với giáo dục giới? Đó câu hỏi lớn đặt cần có phương hướng giải Điều 23 Luật Giáo dục Việt Nam năm 2005 xác định: “Mục tiêu giáo dục phát triển giúp cho học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ kĩ nhằm hình thành nhân cách người việt nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân” Để thực mục tiêu đó, giáo dục Việt Nam thực công đổi giáo dục tư tưởng đổi giáo dục đào tạo tăng cường đổi phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm trình giảng dạy.Đặc biệt, ngành giáo dục Việt Nam trọng việc Giáo dục tồn diện đức, trí, thể, mỹ dục cho học sinh tất cấp học, việc coi trọng giáo dục đạo đức cho hệ tương lai đất nước Bởi Hồ Chí Minh nói “Đạo đức gốc quan trọng Nếu thiếu đạo đức, người người bình thường sống xã hội khơng phải sống xã hội bình thường, ổn định” Do vậy, học phần Công dân với đạo đức giáo dục cơng dân 10 có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh Quá trình giao lưu hội nhập kinh tế giới mặt giúp cho đất nước có nhiều hội, thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội đất nước Nhưng mặt khác cịn làm phát sinh vấn đề đặt cho xã hội mang tính cấp thiết như: sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, nhiều sản phẩm đồi trụy xuất reo rắc lối sống tự tư sản làm sói mịn giá trị đạo đức, phong mĩ tục dân tộc Đặc biệt điều lại ảnh hưởng trực tiếp đến phận không nhỏ thiếu niên- chủ nhân tương lai đất nước Hiện xã hội có phận khơng nhỏ thiếu niên có dấu hiệu sa sút về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, ý thức quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin sống, ý chí phát triển, khơng có tính tự chủ cơng việc Ở xã hội ta xuất số học sinh phổ thơng nói chung THPT nói riêng, số lượng học sinh vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng học sinh bỏ học để tham gia vào trò chơi game ngày nhiều, tình trạng học sinh kết thành băng nhóm bạo hành trường học, tình trạng học sinh yêu trước tuổi vị thành niên đáng báo động xuất clip sex em tung lên mạng đau lòng xem clip nhiều em lại tỏ thích thú ủng hộ Có nhiều ngun nhân, ngun nhân để xảy tình trạng thiếu hụt giá trị sống kĩ sống học sinh Về phía khác, số cán quản lí, giáo viên chưa thực gương sáng cho học sinh, chăm lo dạy tri thức khoa học, xem nhẹ môn Giáo dục công dân, thờ không ý đến việc giáo dục đạo đức vàcho học sinh Hơn thân giáo viên dạy giáo dục công dân có nhiều giáo viên dạy khơng tâm huyết với mơn, khơng tìm biện pháp để kích thích học sơi Vì nhiều giáo dục công dân diễn buồn tẻ Trong trường Trung học phổ thông Hà trung, giáo viên nhận thấy giáo dục giá trị sống cho học sinh việc cần thiết, cấp bách phận học sinh có biểu suy thối đạo đức, sống bng thả, ứng xử thiếu văn hóa, có biểu bạo lực học đường Thơng qua tích hợp giá trị sống, học sinh bước tự nhận thức, có trải nghiệm thú vị, hình thành thói quen tốt hành vi tích cực Trong tiết dạy có tích hợp giá trị sống, giảng trở nên sinh động, hấp dẫn, đạt mục tiêu giáo dục, đồng thời rèn luyện giá trị sống cho học sinh Có thể khẳng định giáo dục giá trị sống vừa mục tiêu vừa động lực trình phát triển nhân cách Việc giáo dục giá trị sống cho học sinh giuwps học sinh khám phá thân phát triển giá trị truyền thống dân tộc Xuất phát từ lí tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Tích hợp giáo dục giá trị sống thông qua phần giảng dạy Công dân với đạo đức - Giáo dục công dân lớp 10” nhằm tìm hiểu thực trạng dạy học đưa số kinh nghiệm tích hợp giá trị sống q trình giảng dạy Giáo dục cơng dânlớp 10 (GDCD) 1.2 Mục đích nghiên cứu Sáng kiến góp phần việc phân tích, đánh giá hiệu rèn luyện, giáo dục giá trị sống cho học sinh lớp 10 Giúp em xác định giá trị thân sở hình thành kỹ sống cần thiết, tức biết vận dụng giá trị sống vào thực tiễn sống thân em Tích hợp giáo dục giá trị sống chương trình GDCD lớp 10 phù hợp với môn đáp ứng yêu cầu cấp thiết nhà trường Đề xuất số kinh nghiệm tích hợp giá trị sống chương trình GDCD lớp 10 Sáng kiến xem tư liệu tham khảo cho giáo viên việc đổi phương pháp dạy học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Với đề tài “Tích hợp giáo dục giá trị sống thông qua phần giảng dạy Công dân với đạo đức - Giáo dục công dân lớp 10” nghiên cứu thực trạng tích hợp giáo dục giá trị sống dạy học môn Giáo dục công dânlớp 10 số lớp 10 trường THPT Hà trung đề xuất số kinh nghiệm giải pháp nhằm tích hợp giá trị sống đạt hiệu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp dạy học đổi có kết hợp phương pháp động não, nêu gương, thảo luận nhóm phương pháp đàm thoại phương pháp 1.5 Điểm đề tài Trên sở thực trạng dạy học phần: “cơng dân với đạo đức” chương trình GDCD 10, để tìm ngun nhân, hạn chế, từ đề xuất số giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Đề tài góp phần giúp học sinh tích cực lĩnh hội tri thức đạo đức cách chủ động, linh hoạt Thơng qua việc nghiên cứu đề tài, người viết ngồi việc trau dồi thêm tri thức, có kĩ vận dụng, đổi phương pháp dạy học tích cực q trình đứng lớp, đề tài cịn góp phần giúp em học sinh hình thành thân tình cảm, niềm tin đạo đức,và biến niềm tin thành hành vi, thói quen, giá trị đạo đức sống hàng ngày thông qua học đạo đức NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Một số vấn đề lí luận giáo dục giá trị sống * Một số quan niệm giá trị giá trị sống: Theo Từ điển Tiếng Việt (NXB Khoa học Xã hội), giá trị mà người dùng làm sở để xem xét vật có lợi ích đến mức người; mà người dựa vào xem xét người đáng quý đến mức mặt đạo đức, trí tuệ, tài năng; quan niệm thực đẹp,sự thật, điều thiện xã hội… Giá trị niềm tin, thái độ, mụch đích, cảm xúc, lí đánh giá, lựa chon sau cân nhắc, xem xét, thử thách thấm nhuần sống (Raths, 1966) Giá trị Đạo đức học gắn liền với khái niệm trung tâm như: Cái thiện, ác, cơng bằng, bình đẳng, bác khái niệm giá trị thuộc phạm vi đời sống Giá trị sống (hay gọi “giá trị sống”) điều mà người cho tốt, quan trọng, phải có cho giá trị sống chi phối hành vi hướng thiện người Giáo dục giá trị sống có ý nghĩa vai trò tạo động lực thức đẩy người phát triển nhân cách; giúp người hướng tới chân, thiện, mỹ; giải tốt mâu thuẫn cá nhân với cộng đồng, tự nhiên… * Hệ thống giá trị: Giá trị truyền thống: lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù sáng tạo, lạc quan, yêu đời, nhân nghĩa, lòng yêu thương quý trọng người Theo GS Trần Văn Giàu “Giá trị truyền thống hiểu lànhững tốt, tốt gọi giá trị… mà phải tốt bản, phổ biến, có nhiều tác dụng tích cực cho đạo đức, cho hướng dẫn nhận định, đánh giá dẫn dắt hành động…” Hệ thống giá trị toàn cầu (dựa nghiên cứu dự án quốc tế giá trị sống năm 1995, triển khai 10 nước) bao gồm 12 giá trị: hịa bình, tơn trọng, yêu thương, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, hạnh phúc, trách nhiệm, giản dị, tự do, đoàn kết Để dễ theo dõi, nhà nghiên cứu sơ đồ hóa giá trị sống cần hướng tới: Những giá trị sống thường nhắc đến hịa bình, cơng xã hội, u thương, tơn trọng, đồn kết, trung thực, tình bạn, tính vị tha… Chung quy tất mà người cho tốt đẹp 2.1.2 Mục đích việc tích hợp giáo dục giá trị sống Việc tích hợp giáo dụcgiá trị sống chương trình Giáo dục công dân lớp 10 nhằm: Trang bị cho học sinh giá trị sống(GTS) cần thiết, phù hợp với lứa tuổi học sinh THPT giúp em biết sống ứng xử phù hợp mối quan hệ với người thân gia đình, với thầy cô giáo, với bạn bè, người xung quanh; với cộng đồng, quê hương, đất nước với môi trường tự nhiên Giúp em biết sống tích cực, chủ động, hài hịa, lành mạnh, có kỉ luật, có kế hoạch phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật…phòng, tránh nguy ảnh hưởng xấu đến phát triển thể chất tinh thần em, để em trở thành người có trách nhiệm với thân, bạn bè, gia đình cộng đồng, học sinh tích cực nhà trường công dân tốt xã hội Mặt khác, người khơng có tảng giá trị sống rõ ràng vững chắc, học nhiều kỹ đến đâu, học sinh cách sử dụng nguồn tri thức cho hợp lí, mạng lại lợi ích cho thân gia đình xã hội Trên tảng gía trị sống, học sinh biết cách tôn trọng thân người khác, biết hợp tác, biết cách xây dựng trì tình đồn kết mối quan hệ, biết cách thích ứng trướcnhững thay đổi Giá trị sống giúp học sinh cân mục tiêu vật chất Những giá trị sống tích cực giúp học sinh ổn định, vững chãi trước biến động sống Việc tích hợp giáo dục giá trị sống làm cho nội dung chương trình GDCD trở nên gần gũi cách tiếp cậnđối với học sinh Làm cho nội dung tiết học trở nên sinh động, đạt mục tiêu giáo dục đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDCD nói chung chương trình GDCD lớp 10 nói riêng 2.2 Thực trạng Q trình giao lưu hội nhập kinh tế giới mặt giúp cho đất nước có nhiều hội thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội đất nước Nhưng mặt khác cịn làm phát sinh vấn đề đặt cho xã hội mang tính cấp thiết như: sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, nhiều sản phẩm đồi trụy xuất reo rắc lối sống tự tư sản làm sói mịn giá trị đạo đức, phong mỹ tục dân tộc Đặc biệt điều lại ảnh hưởng trực tiếp đến phận không nhỏ - thiếu niên - chủ nhân tương lai đất nước Hiện xã hội có phận khơng nhỏ thiếu niên có dấu hiệu sa sút đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, ý thức quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin sống, ý chí phát triển, khơng có tính tự chủ cơng việc Ở xã hội ta xuất số học sinh phổ thơng nói chung THPT nói riêng, só lượng học sinh vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng học sinh kết thành băng nhóm bạo hành trường học, tình trạng học sinh yêu trước tuổi vị thành niên đáng báo động xuất clip sex em truyền tay tung lên mạng xã hội đau lòng xem clip nhiều em lại tỏ thích thú ủng hộ Về phía khác, số cán quản lí, giáo viên chưa thực gương sáng cho học sinh, chăm lo dạy tri thức khoa học, xem nhẹ môn giáo dục công dân, thờ không ý đến việc giáo dục đọa đức cho học sinh Hơn thân giáo viên dạy mơn có nhiều giáo viên khơng tâm huyết với mơn, khơng tìm biện pháp kích thích để học có hiệu Vì nhiều giáo dục cơng dân diễn buồn tẻ, chán chường Xuất phát từ điều đó, việc trang bị kiến thức mơn giáo dục cơng dân phần đạo đức giúp em nang cao ý thức đạo đức mình, thiết nghĩ điều thực cần thiết Song, làm để học sinh thực hứng thú với học đạo đức lại vấn đề nan giải Bởi đa số em học sinh coi môn môn phụ suy nghĩ em, phần đạo đức phần em làm quen từ cấp THCS, khơng cần học biết Do phần đạo đức học nguyên sách giáo khoa mà không cần liên hệ với thực tiễn sống, với thông tin, kiện từ sốnghay gương sáng từ sống đời thường khơng kích thích lịng say mê học tập học sinh Rồi từ làm cho mơn giáo dục công dân suy nghĩ học sinh, gia đình tồn xã hội từ trước đến mơn học phụ “Khó, Khơ Khổ” Đó lí tơi chọn đề tài “Tích hợp giáogiá trị sống thơng qua phần giảng dạy Công dân với đạo đức - Giáo dục công dân lớp 10 ” làm đề tài nghiên cứu Qua điều tra, thăm dị dự đồng nghiệp trường số trường THPT huyện Hà trung, đồng thời qua trình giảng dạy trường THPT Hà trung năm qua cho thấy thực trạng trình dạy học phần Công dân với đạo đức - GDCD 10 giáo viên học sinh nhiều hạn chế Điều xuất phát từ số nguyên Lý cần phải nhìn nhận phía giáo viên dạy mơn giáo dục cơng dân Có thực tế nay, nhiều giáo viên dạy môn chưa nhận thức hết tầm quan trọng phần học Công dân với đạo đức 10, cho phần dễ giảng, cần truyền đạt kiến thức sách giáo khoa đủ học sinh làm quen từ cấp nên không cần giảng nhiều, khắc sâu nhiều kiến thức học sinh nắm Hơn giáo viên suy nghĩ Giáo dục cơng dân khơng phải mơn học chính, không thi Đại học nên dù cố gắng đến đâu học sinh có thái độ thờ ơ, xem nhẹ Một số giáo viên nhận thức tầm quan trọng phần học có tác động lớn có ý nghĩa giáo dục trực tiếp đạo đức cho học sinh Nhưng trình giảng dạy mình, giáo viên giảng kiến thức sách giáo khoa, chí có lấy ví dụ minh họa giáo viên lấy ví dụ phần in nghiêng sách Vì học cơng dân học sinh trở nên nhàm chán, tẻ nhạt Về phía học sinh, nhận thức quan niệm môn Giáo dục công dân chưa đúng, coi môn Giáo dục công dân môn học phụ nên thường dành ít, chí khơng dành thời gian cho việc học mơn Những học lớp có em cịn lấy mơn học xem định đến tương lai em như: Tốn, lí, hóa… để tranh thủ học giáo dục cơng dân Rõ ràng học mà giáo viên không kích thích sụ hứng thú từ người học, học mà học sinh không tập trung ý học học có hiệu thiết thực? Lí thứ hai khiến cho việc dạy học môn Giáo dục công dân gặp nhiều khó khăn từ cách nhìn nhận phụ huynh học sinh với môn học Đối với phụ huynh cho em học lên THPT họ quan tâm, đầu tư cho môn học phục vụ cho việc thi cử, định hướng nghề nghiệp tương lai như: Tốn, lí hóa, văn…Nhiều phụ huynh có suy nghĩ đơn giản mơn giáo dục công dân học không cần tập trung học nhà, không cần suy nghĩ, không cần đến trí tuệ, khơng cần dành q nhiều thời gian mà cần tranh thủ đọc sơ qua, có mặt lớp đầy đủ tốt Lí thứ ba phía xã hội Đã từ lâu mơn học cơng dân cách nhìn nhận xã hội mơn học phụ nên xã hội chưa có quan tâm, đầu tư mức cho người dạy người học mơn Chính xem nhẹ học sinh, giáo viên, phụ huynh, xã hội môn giáo dục công dân mà dẫn đến bng lỏng q trình dạy học mơn học nên chất lượng hiệu học giáo dục đạo đức không cao Cũng có lẽ mà tình trạng xuống cấp đạo đức học sinh diễn phổ biến Trong đó, việc giáo dục tư tưởng, giá trị sống khó giáo dục tri thức khơng giáo dục giáo án có sẵn mà cịn phải nhân cách gương sống động (điển hình mẫu) Giáo dục đạo đức khơng đứng độc lập mà lồng ghép vào mảng, vấn đề, lĩnh vực, giảng thấm sâu vào học sinh ngày Cái khó giáo dục giá trị sống học sinh không lựa chọn nội dung, cách thức giáo dục mà nghệ thuật giáo dục nhằm tạo cho em niềm hứng khởi xúc cảm thẩm mỹ Đặc biệt việc giáo dục đạo đức thành cơng góp phần trực tiếp việc giáo dục rèn luyện giá trị sống, kỹ sống cho học sinh nay- vấn đề mang tầm vóc thời đại Để làm điều này, biện pháp hữu hiệu phải biết dựa vào thơng tin xác, gương điển hình, câu chuyện có thực sống động thực tế sống Như Hồ Chí Minh khẳng định’’Một gương sống có giá trị ngàn lần diễn thuyết”.Điều đồng nghĩa với việc trình giảng dạy tri thức giáo dục đạo đức mà giáo dục giá trị sống có hiệu phải tìm phương thức tích cực thích hợp Giá trị sống đức tính để trẻ phát triển nhân cách, giá trị sống hình thành phát triển mơi trường gia đình giao dục lành mạnh Trên thực tế, giá trị sống hình thành từ nếp sinh hoạt gia đình, qua thái độ ứng xử làm gương người lớn Một số phụ huynh thiếu quan tâm đến em họ, cho việc giáo dục trách nhiệm nhà trường, xã hội Khi thấy biểu tiêu cực cái, họ đổ lỗi môi trường xã hội, mà không nhận thấy trách nhiệm Chính cha mẹ làm gương cho cách sống thiếu trách nhiệm Vì lẽ trên, giáo viên mong muốn gia đình xã hội phối hợp, thay đổi nhận thức, hành động có đồng hệ thống giá trị gia đình xã hội nhân cách học sinh phát triển thuận lợi Học sinh xác định giá trị sống phổ quát phù hợp với lứa tuổi trung học phổ thông Trong việc giáo dục giá trị sống kỹ sống cho trẻ, dù nhu cầu cấp bách xã hội, bậc phụ huynh cần phải có tỉnh táo, chừng mực xây dựng biện pháp giáo dục em tinh thần hiểu biết, tôn trọng trẻ phải hiểu rằng, hoạt động thường xun, bình thường sống, trẻ hấp thu cách tiệm tiến, bước trình phát triển lâu dài để hình thành giá trị sống góp phần hoàn thiện nhân cách 2.2.1 Kết thực trạng Để tìm hiểu thực trạng vấn đề nghiên cứu, tiến hành khảo sát chất lượng học sinh lớp 10B, 10C, 10K, 10H trường THPT Hà Trung năm học 2019-2020 trước chưa lồng ghép Nhưng chất lượng môn học chưa thực đáp ứng mục tiêu giáo dục đề Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém Lớp Sĩ số SL % SL % SL % SL % SL % 10 B 46 8,7 12 26,1 25 54,3 10,9 0 10C 46 4,3 10 21,7 28 61,0 13,0 0 10 H 42 7,1 11 26,2 23 54,8 11,9 0 10 K 45 4,5 11 24,5 27 60,0 11,0 0 Do thân tơi nhận thấy ngồi việc sử dụng phương pháp truyền thống trước đây, để học đạo đức trở nên hấp dẫn, sôi nổi, lôi say mê học sinh có giải pháp quan trọng giáo viên nên tích hợp giá trị sống thơng qua gương sống để giảng dạy nâng cao chất lượng phần Công dân với đạo đức Giáo dục công dân 10 2.3 Các giải pháp sử dụng Mối quan hệ trình dạy học nghệ thuật ‘cho nhận”, truyền thụ lĩnh hội Vì câu hỏi lớn đặt Người “cho” truyền thụ nào, cách để người “nhận” lĩnh hội với tất lịng say mê, tính tự giác, chủ động tích cực có hiệu Để đạt điều địi hỏi giáo viên - người truyền thụ phải có nghĩ tìm tịi, vận dụng phương pháp phù hợp với nội dung đặc thù học Tôi thiết nghĩ rằng, người giáo viên lên lớp giống người nghệ sĩ lên sân khấu, để thu hút say mê khán giả ngồi khiếu đòi hỏi nghệ thuật Người giáo viên vậy, để giảng thực sinh động học sinh tiếp thu cách có hiệu ngồi tri thức vốn có mình, yếu tố khơng thể thiếu lực sư phạm, hay nói cách khác phương pháp, kĩ truyền thụ Theo phương châm giáo dục nay, lấy học sinh làm trung tâm học, học sinh phải chủ thể tích cực việc lựa chọn phương pháp phù hợp với dạy việc không đơn giản 2.3.1 Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Nội dung chương trình Giáo dục công dân lớp 10 liên quan chặt chẽ đến hai nội dung bản, song đề tài tập trung giải nội dung phần Phần 2: Công dân với đạo đức Học sinh học tập nội dung vận dụng vào sống thực tiễn thông qua học đạo đức Trên sở vấn đề xung quanh đạo đức học, giáo viên lựa chon nhiều địa tích hợp giáo dục giá trị sống phù hợp Khi tích hợp giáo dục giá trị sống vào giảng dạy mơn giáo viên học sinh thấy hứng thú hiệu nguồn tài liệu phong phú đa dạng, phương pháp linh hoạt Với nguồn tài liệu phong phú câu chuyện “Quà tặng sống”, mẩu chuyện gương đạo đức mạng internet, chương trình: “Cặp yêu thương”, “Lục lạc vàng”, “Điều ước thứ 7” trò chơi dân gian hỗ trợ đắc lực có hiệu cho việc dạy học giáo viên học sinh 2.3.2.Xác định nội dung tích hợp Bài dạy Bài 10: Quan niệm đạo đức Bài 11 Một số phạm trù đạo đức học Mục Quan niệm đạo đức a Đạo đức gì? Nghĩa vụ a Nghĩa vụ gì? Lương tâm Giá trị tích hợp Giá trị yêu thương: cá nhân mỡi người thực tốt chuẩn mực xã hội giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn - Giá trị trách nhiệm: Gv nhấn mạnh cá nhân ý thức giá trị trách nhiệm cá nhân hình thành thực nghĩa vụ - Giá trị yêu thương trách Bài dạy Bài 12 Cơng dân với tình u, nhân gia đình Bài 13 Cơng dân với cộng đồng Mục b Lương tâm Giá trị tích hợp nhiệm: Để làm rõ trạng thái tồn lương tâm, người tốt, chất tự nhiên Nhân phẩm thương yêu danh dự - Giá trị trung thực: Trung thực a Nhân phẩm nhận thức đắn thích hợp vai trị, hành vi mối quan hệ người Thơng qua ví dụ giá trị trung thực để làm rõ khái b Danh dự niệm nhân phẩm - Giá trị tôn trọng: Phân biệt khác tự trọng tự Muốn có giá trị tơn trọng trước hết tự trọng – biết thân có giá trị Biết người khác có giá trị Hạnh phúc - Giá trị hạnh phúc: Làm rõ khái a Hạnh phúc niệm hạnh phúc Đồng thời, hạnh phúc có hành động sáng, từ điều giản dị, gần gũi Khi hài lịng với mình, bạn cảm nhận hạnh phúc ? Tình yêu - Giá trị yêu thương: Xuất phát b Thế tình tình yêu chân tình u chân ? cảm sáng, u thương - Giá trị hịa bình khoan dung: Hôn nhân Thấy chế độ hôn nhân b Chế độ hôn nhân nước tiến bộ, tốt đẹp Trong nước ta nhân hịa bình mục tiêu giá trị khoan dung phương pháp - Giá trị trách nhiệm tôn Gia đình, chức trọng: Trong gia đình muốn thực gia đình chức b Chức gia gia đình thành viên đình phải tơn trọng, xác định rõ trách nhiệm với gia đình Trách nhiệm - Giá trị u thương: Khi có cơng dân yêu thương người với cộng đồng người, có hành a Nhân nghĩa động, việc làm phù hợp với lẽ phải, phù hợp với yêu cầu Bài dạy Bài 14 Công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bài 15 Công dân với vấn đề cấp thiết nhân loại Mục Giá trị tích hợp cộng đồng cá nhân - Giá trị đoàn kết hạnh phúc: b Hịa nhập Khi đồn kết cộng đồng, giúp cá nhân gắn kết với cộng đồng, có niềm vui, sống trở nên ý nghĩa hạnh phúc - Giá trị hợp tác đoàn kết:Hợp c Hợp tác tác người chung sức, hướng mục tiêu chung Hợp tác giúp học sinh biết điều cần thiết, điều nên làm Chính nhờ giá trị đồn kết, q trình hợp tác đến thành cơng Trách nhiệm xây - Giá trị trách nhiệm: Với tư dựng Tổ quốc cách người có trách nhiệm, học sinh làm điều xứng đáng để góp phần xây dựng Tỏ Trách nhiệm bảo quốc vệ Tổ quốc - Giá trị trách nhiệm: Trách nhiệm chấp nhận đòi hỏi thực nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với khả tốt Muốn có hịa bình, cá nhân phải người có trách nhiệm Ơ nhiễm mơi - Giá trị trách nhiệm: Học sinh trường trách sử dụng tiềm lực để bảo vệ nhiệm công dân môi trường,hạn chế bùng nổ việc bảo vệ môi dân số, phòng ngừa, đẩy lùi trường dịch bệnh hiểm nghèo b Trách nhiệm Tạo thay đổi tích cực cơng dân việc nhận thức hành động, từ bảo vệ mơi trường rút giá trị trách nhiệm cho Sự bùng nổ dân thân só trách nhiệm công dân việc hạn chế bùng nổ dân số b Trách nhiệm công dân việc hạn chế bùng nổ dân số - Giá trị trung thực: Khi trung Những dịch bệnh thực ta cảm thấy tâm hồn 10 Bài dạy Bài 16 Tự hoàn thiện thân Mục hiểm nghèo trách nhiệm cơng dân việc phịng ngừa, đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo b Trách nhiệm cơng dân việctham gia phịng ngừa, đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo Thế tự nhận thức thân ? Giá trị tích hợp sáng nhẹ nhàng Giá trị trung thực giúp cá nhân nhận thức đắn mối quan hệ với người khác: không tham gia vào tệ nạn xã hội, khơng có hành vi gây hại cho thân, cộng đồng - Hệ thống giá trị toàn cầu: Trung thực, khiêm tốn, giản dị, yêu thương Xây dựng cho Tự hoàn thiện thân giá trị sống cần thiết thân ? qua việc tự nhận thức giá trịcủa thân lập kế hoạch tự hoàn thiện thân 2.3.3 Cách tiến hành tích hợp giáo dục giá trị sống Bước Sự chuẩn bị giáo viên: - Tìm địa tích hợp, lựa chọn giá trị sống phù hợp vớibài học - Lựa chọn tư liệu tích hợp:sưu tầm ví dụ điển hình, ngắn gọn, dể hiểu, dễ đưa vào học - Lựa chon phương pháp thích hợp với nội dung - Giáo viên đặt câu hỏi theo cách “Cùng suy nghĩ” sau câu chuyện, tình huống, ví dụ giúp học sinh làm trả lời Qua ví dụ, giáo viên có nhận xét, kết luận cụ thể, định hướng giá trị sống cho học sinh - Giao việc cho học sinh trước tiến hành hoạt động lên lớp: sưu tầm câu chuyện đạo đức, tình huống, câu chuyện pháp luật… Bước Sự chuẩn bị học sinh: Học sinh chuẩn bị theo yêu cầu giáo viên: - Đọc trước nội dung học - Chuẩn bị tư liệu tham khảo theo yêu cầu giáo viên sưu tầm câu chuyện đạo đức, pháp luật, tình - Tích cực hoạt động giáo viên tổ chức lớp: thảo luận lớp, nhóm Trình bày quan điểm, suy nghĩ vấn đề đưa ra, bổ sung ý kiến sở trả lời bạn Bước Hoạt động lớp: Thông qua trải nghiệm học sinh, giáo viên lắng nghe, quan sát,phân tích tổng hợp ý kiến học sinh thảo luận tự tìm hiểu nội dung giá trị sống thơng qua câu chuyện, tình huống…Giáo viên tổng kết nội dung xác giúp học sinh nắm vững học, hình thành được, củng cố giá trị sống thích hợp 11 Một số ví dụ chương trình Giáo dục cơng dân lớp 10 có tích hợp giáo dụcgiá trị sống Ví dụ 1: Ở phạm vi 10 “Quan niệm đạo đức”, trình giảng đưa câu chuyện“Bác Hồ đời thường” Câu chuyện “Bác Hồ đời thường” kể dung dị cao Bác Hồ Bao nhiêu năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển không Người quên bữa cơm đạm bạc nơi quê nhà Dù làm gì, đâu Bác ăn uống đạm, tiết kiệm nhường nhịn Bác sống gần gũi, thân mật với người xung quanh Một lần tình cờ cố vấn Vĩnh Thụy - cựu hồng bảo đại tới gặp lúc Bác ăn, bữa ăn thường lệ làm việc nhiều, đôi mắt trũng sâu, má hóp Ngài cố vấn Vĩnh Thụy xin phép mang thức ăn lại để Bác dùng Nhưng Bác trả lời tự nhiên “Cảm ơn ngài cố vấn, anh em quen lệ rồi” Không việc ăn uống mà sinh hoạt hàng ngày Bác toát lên giản dị, cao Ngồi câu chun trên, tơi đưa thêm thông tin như: Trong ngày tháng sau cách mạng tháng 8-1945, Bác Hồ lời kêu gọi nhân dân nước lập hũ gạo cứu đói “cứ 10 ngày nhịn ăn bữa, tháng nhịn ăn bữa, đem gạo để cứu dân nghèo” Đồng thời Bác thực vậy, tháng lần đến bữa khơng ăn, Bác lấy phần gạo tự tay bỏ vào hịm gạo cứu đói Bác nhịn người (Trong sách tư tưởng Hồ Chí Minh Đạo Đức, NXB Giáo dục) Qua câu chuyện thơng tin tơi đặt câu hỏi: Câu 1:Việc làm thể phẩm chất đạo đức Bác Hồ để học tập? Mục đích tơi đưa câu chuyện thông tin để làm rõ nội dung ”Vai trò đạo đức cá nhân, gia đình xã hội” để giáo dục giá trị sống cho học sinh mối quan hệ cá nhân học sinh với gia đình, với xã hội Sau nghe học sinh trả lời, giáo viênkết luận: Rõ ràng thấy Bác có nhiều phẩm chất đạo đức cần thiết quan trọng mà có Trọn đời Hồ chí Minh đời giáo dục người, lấy đức làm gốc Đạo đức người gương sáng để noi theo Và qua thấy rõ đạo đức góp phần hồn thiện nhân cách người, giúp cá nhân có ý thức lực sống thiện, sống có ích, tăng thêm tình yêu Tổ quốc, đồng bào rộng tồn nhân loại Ví dụ 2:Trong 11 Một số phạm trù đạo đức học, mục Nhân phẩm danh dự, phần b Danh dự Giáo viên tích hợp giáo dục giá trị lịng tự trọng - Giáo viên sử dụng tình sách giáo khoa:“Em làm tập nhà Bạn học lớp thấy vậy, đem tập làm xong bảo chép lại cho nhanh chơi Trong trường hợp em ứng xử nào? - Sau nghe ý kiến học sinh, giáo viên nhận xét, đánh giá, định hướng cách lựa chọn học sinh Đưa cách giải trước tình đó, nhằm tích hợp giá trị lòng tự trọng cho học sinh 12 - Giáo viên kết luận: Trong trường hợp nhận thấy cám dỗ sức ép, cần kiên nói “khơng” nhiều cách khác Và việc nới “khơng” việc bạn nhận thấy có giá trị lòng tự trọng Một phần tự trọng nhận biết phẩm chất Trong tình việc lựa chọn em theo hướng trung thực, thẳng thắn thể giá trị em việc em tự trọng thân người xunh quanh Việc thực chuẩn mực đạo đức mà xã hội dặt cho cá nhân, việc học sinhtrung thực thực nghĩa vụ đạo đức người học sinh khẳng định giá trị thân, thể em người có lịng tự trọng - Kết đạt được: Sau hoạt động trao đổi, vấn đáp học sinh giáo viên, tơi nhận thấy học sinh tích cực tham gia hoạt động học tập Trong trình trao đổi, khơng khí lớp sơi nổi, thân thiện, học sinh rút kiến thức tự trọng Xác định giá trị thân thể qua lịng tựtrọng, tự trọng với bạn thân mình, biết việc nên làm (giữ gìn phẩm chất tốt người học sinh),không nên làm tình cụ thể Ví dụ 3: Trong 11 Một số phạm trù đạo đức học, mục Nhân phẩm danh dự, phần a.Nhân phẩm, Giáo viên tích hợp giáo dục giá trị yêu thương lòng dũng cảm – phẩm chất cao đẹp người Báo Thanhhoa.vn ngày 27/9/2019 đưa tin, xã Hải Ninh, UBND huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Hải Ninh tổ chức Lễ trao Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Hoàng Đức Hải – sinh viên hy sinh cứu ba mẹ bị đuối nước sơng Ghép vào năm 2018 Trước đó, khoảng 12h ngày 8/2/2018, Hoàng Đức Hải- sinh viên năm thứ ĐH Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội (trú xã Hải Ninh - Tĩnh Gia) em gái đến cầu Ghép thuộc địa phận xã Hải Châu để thả cá chép theo phong tục Tết Ông táo Khi vừa đến nơi Hải nghe thấy tiếng kêu cứu phía sơng Bất chấp dịng nước lạnh chảy xiết, Hồng Đức Hải lao xuống dịng sơng để cứu người bị nạn, sau thời gian tìm kiếm Hải cứu ba mẹ cô giáo Lê Thị Loan (giáo viên trường THCS Hải Châu) Tuy nhiên, thời tiết rét buốt kiệt sức nên Hải bị dòng nước trôi Ghi nhận hành động dũng cảm em, ngày 17/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 887/QĐ –TTg cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Hoàng Đức Hải Giáo viên đặt câu hỏi: Hành động cứu người Hoàng Đức Hải việc Thủ tướng Chính phủ trao Bằng Tổ quốc ghi cơng cho Hồng Đức Hải thể điều gì? - Học sinh trình bày cảm nhận thân hành động cứu người Hải - Giáo viên nhấn mạnh hành động dũng cảm cứu người Hải cho thấy Hải người dũng cảm, người có lịng nhân ái, nhân nghĩa, khơng ngại hy sinh để cứu người Đó hành động cao quý, đáng khen, đáng ngưỡng mộ Nó biểu phẩm chất cao đẹp thân Hải mà cịn nói lên phẩm chất đẹp đẽ hệ trẻ Việt Nam, người Việt Nam - Việc Thủ tướng Chính phủ trao Bằng Tổ quốc ghi cơng cho liệt sỹ Hồng Đức Hải thể ghi lịng tạc dạ, cơng lao cống hiến hệ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, cộng đồng dòng họ 13 - Kết đạt được: Học sinh rút giá trị lịng dũng cảm Đó phẩm chất cao đẹp người Việt Nam Qua khắc sâu kiến thức người có nhân phẩm Và người có nhân phẩm ln xã hội đánh giá cao kính trọng Ví dụ 4: Bài 11 Một số phạm trù đạo đức học, phần 2.Lương tâm, giáo viên tích hợp giáo dục giá trị yêu thương trách nhiệm - Giáoviên đưa câu chuyện “Đừng nhắm mắt”: Khoảng 4h30 sáng ngày 21/7/2003, xe chở đầy ngói nung đâm vào hộ gian cửa Thượng Quan – Nam Kinh Ngay ngói đổ ra, nhà sập, người xe chết chỗ, nhà có người bị vùi lấp Buổi sáng sớm, người say giấc, nên tai nạn xảy ra, cứu giúp kịp thời Khi chờ xe cứu thương, người phát đống đổ nát có đầu người ló ngồi, thân vùi gạch ngói Khi kéo ngồi, thể bị nhiều máu nên thở ngày yếu Một niên đến bên người đó, hét to: “Đừng nhắm mắt, kiên cường lên, nói chuyện với tơi định đừng nhắm mắt” Mắt người lại mở ra, ngạc nhiên cảm ơn Người niên nói chuyện với người bị nạn: Anh tuổi, nhà anh đâu? Làm gì? Nhưng khơng lâu sau, người lại nhắm mắt, anh niên lại hét:” Đừng nhắm mắt! Hãy mở mắt ra!”Người bị vùi lấp không nghe thấy, chẳng phản ứng Anh niên hét lên tìm bác sĩ, lại mở mắt trở lại Nhân viên cấp cứu cuối tới, nạn nhân đưa tới bệnh viện Có người hỏi anh niên quan hệ với nạn nhân, anh niên nói” Tơi khơng quen anh ấy, lái taxi qua đây” Không quen biết, không chung dòng máu, anh niên hét lên trân trọng sinh mạng người Tai nạn làm người thiệt mạng Nhưng tiếng hét anh niên cứu sống sinh mạng, trở thành âm hay thành phố - Giáo viên đặt câu hỏi: “Trong câu chuyện hành động cứu người anh niên thể điều gì?” - Học sinh thảo luận trả lời, sau trình bày ý kiến cá nhân Giáo viên nhận xét kết luận: Hành động cứu người anh niên thể trách nhiệm, nghĩa vụ, lương tâm Trách nhiệm, nghĩa vụ thực khơng phải vô cảm mà yêu thương, trân trọng người với người.Với tư cách người có trách nhiệm, bạn làm nhiều việc xứng đáng để góp phần với người khác Người có trách nhiệm, nghĩa vụ, lương tâm phải biết phải, đẹp, đúng, nhận điều tốt để tạo thay đổi tích cực sống Trong sống bạn trao yêu thương bạn nhận lại thương yêu - Kết đạt được: Học sinh rút mối liên hệ nghĩa vụ lương tâm sống người Để trở thành người có lương tâm, nghĩa vụ xã hội, trước hết phải người có trách nhiệm, thực trách nhiệm xuất phát từ u thương từ lịng Giờ học có sâu lắng em xác định giá trị cần cho sống 14 Ví dụ 5: Bài 11 Một số phạm trù đạo đức học, phần 3b danh dự, giáo viên tích hợp giá trị biết yêu thương giúp đỡ người khác Khi đó, họ xã hội đánh giá cao công nhận Giáo viên đưa câu chuyện thực tiễn: “Khoảng 17h30 ngày 28/2/2021, giao hàng ngang qua tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng – Hà Nội, Anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhìn thấy có cháu bé gái tuổi treo lơ lửng ngồi ban cơng tầng 12 A tịa nhà Ngay lập tức,anh Mạnh nhanh chóng trèo lên mái tơn phía sau tịa nhà, tìm vị trí đứng phù hợp sau Anh đỡ lúc bé gái rơi từ tầng 12 xuống Dù ơm bé gái vào lịng mình, nhìn thấy máu chảy từ miệng cháu bé Anh đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu…” Với hành động dũng cảm mình, anh Nguyễn Ngọc Mạnh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen tặng tặng Bằn khen thành tích đột xuất Giáo viên đặt câu hỏi: Việc nhận khen Thủ tướng chứng tỏ anh Nguyễn Ngọc Mạnh thực tốt phạm trù đạo đức ? - Học sinh nêu cảm nhận hành động anh Mạnh - Giáo viên nhấn mạnh: Đây gương sáng hành động cứu người đời sống Hành động xã hội coi trọng, đánh giá cao dựa tinh thần dũng cảm tự nguyện thân anh mạnh Đó biểu người có danh dự sống - Kết đạt được: Học sinh rút giá trị cống hiến dựa hành động cứu người anh Mạnh biết lấy việc làm gướng cho sống Qua em hiểu phạm trù danh dự Ví dụ 6: Bài 13 Công dân với cộng đồng, mục Trách nhiệm công dân với cộng đồng, phần a Nhân nghĩa Giáo viên tích hợp giáo dục giá trị yêu thương - Giáo viên dùng câu chuyện “Hỡi bưng bát cơm đầy” thể tình yêu thương Bác, Bác Hồ tròn 70 tuổi - Giáo viên dùng video Quà tặng sống:“Lần sinh nhật đầu tiên”, nội dung câu chuyện tóm tăt: Trong lớp có hai em sinh đôi, bé Thanh Vân Thanh Thủy, đến sinh nhật hai em Thông thường đến sinh nhật bé lớp mẫu giáo, em bố mẹ chuẩn bị tổ chức sinh nhật lớp bạn Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bé Vân Thủy khơng thể tìm gặp giáo bàn việc tổ chức sinh nhật Cơ giáo hai bé có chút phân vân, sau định mua bánh làm sinh nhật cho hai em lớp sinh nhật tổ chức ngỡ ngàng hạnh phúc Vân Thủy, em có lần tổ chức sinh nhật đời - Giáo viên đặt câu hỏi: Cảm nhận em qua câu chuyện, hành động cô giáo bé Vân bé Thủy gọi gì? - Học sinh trình bày cảm nhận thân, qua thấy tình thương u giáo học trị Chính hành động, việc làm giáo thể lòng tốt, cách đối xử theo lẽ phải xã hội, hay nói cách khác nhân nghĩa - Giáo viên nhấn mạnh: Yêu thương người khác có nghĩa bạn muốn điều tốt cho họ, yêu thương giá trị làm cho mối quan hệ giũa trở nên 15 tốt đẹp Tình thương u thực ln bao hàm lịng tốt, quan tâm, chia sẻ bình dị - Kết đạt được: Học sinh rút giá trị yêu thương qua hành động cụ thể cô giáo, xác định biết vận dụng giá trị yêu thương vào thực tiễn Đồng thời em hiểu nhân nghĩa Ví dụ :Khi phân tích biểu nhân nghĩa, giáo viên thơng qua tình huống: Chị Nguyễn Thị Bé sinh lớn lên Triệu Phong, Quảng Trị Khi xuất ngũ chị làm quản trang nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn Nghĩa trang rộng 40ha nơi yên nghỉ 10642 liệt sỹ nước Chị chăm sóc nghĩa trang nhiều năm Tuy công việc vất vả chị ln cảm thấy hạnh phúc hết lịng cơng việc - Giáo viên đặt câu hỏi: Em có suy nghĩ việc làm chị Nguyễn Thị Bé? - Học sinh trình bày cảm nhận thân việc làm chị Bé, qua khắc sâu kiến thức nói biểu nhân nghĩa hệ sau ghi lòng tạc biết ơn hệ trước - Giáo viên nhấn mạnh: Biết ơn khứ, biết ơn hệ trước, trân trọng có, tri ân cống hiến hệ ông cha không đạo lí mà cịn truyền thống nhân nghĩa – truyền thống cao đẹp dân tộc - Kết đạt được: Học sinh rút giá trị biết ơn qua hành động chị Bé, xác định biết vận dụng giá trị yêu thương, biết ơn vào thực tiễn Đây hành vi đáng tôn vinh tình cảm,thái độ, việc làm đắn, phù hợp với đạo lý dân tộc Việt Nam ; uống nước nhớ nguồn; ăn nhớ kẻ trồng Ví dụ 8: Đối với 14 – Cơng dân với nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Giáo viên thông qua thông tin chiến sỹ Hải quân kiên cường bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc để giáo dục cho học sinh giá trị sống trách nhiệm với Tổ quốc Thơng tin: Thuyền trưởng tàu Trường Sa 22, thiếu tá Lê Minh Phúc, bị thương nặng tàu nước đâm va, người vết thương, đứt động mạch cánh tay, máu chảy đầm đìa, sau đồng đội sơ cứu 15 mũi khâu, người bị choáng nhiều máu, anh giữ vững vị trí huy tàu cản phá, xua đuổi tàu nước xâm phạm chủ quyền vùng biển Tổ quốc - Giáo viên đặt câu hỏi: Cảm nhận em qua hành động thuyền trưởng Lê Minh Đức? Học sinh trình bày cảm nhận thân, qua thấy trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc thuyền trưởng tàu 22 Chính hành động, việc làm thuyền trưởng thể trách nhiệm công dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn lực thù địch khơng ngừng có hành động chống phá đất nước tinh thần, trách nhiệm lại vô quan trọng - Giáo viên nhấn mạnh: Việc giành quyền khó, việc giữ quyền khó Do nay, đất nước ta độc lập, việc giữ gìn độc lập, xây dựng bảo vệ Tố quốc trở thành vấn đề cấp thiết bao 16 hết Để thành công nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc địi hỏi cá nhân sống đất nước phải nêu cao tinh thần xây dựng bảo vệ Tổ quốc hồn cảnh - Kết đạt được: Học sinh rút giá trị trách nhiệm với Tổ quốc qua hành động cụ thể thuyền trưởng, xác định biết vận dụng giá trị sống trách nhiệm vào thực tiễn Đồng thời em hiểu để góp phần bảo vệ Tổ quốc thân cần có việc làm ý nghĩa phù hợp Ví dụ 9: Đối với Tự hoàn tiện thân – câu chuyện “Người cắt cỏ” Giáo viên thông qua câu truyện để giáo dục Một chàng trai chuyên làm thuê cắt cỏ gọi điện cho bà chủ: "Bà có cần dọn dẹp cỏ vườn không ạ?" Bà chủ trả lời: "Tôi thuê người cắt cỏ rồi." Chàng trai lại tiếp tục nói: "Tơi giúp bà cắt cỏ nhổ vả cỏ dại nữa." Bà chủ trả lời: "Người làm vườn làm việc Và người làm tốt" Chàng trai cố gắng: "Tôi giúp bà dọn dẹp khu vực xung quanh." Bà chủ đáp lại: "Người tơi th làm việc rồi, cảm ơn anh, không cần thuê người cắt cỏ Vì người làm cơng việc cắt cỏ cho tốt" Kết thúc điện thoại Bạn phịng chàng trai hỏi anh ta: "Khơng phải cậu làm việc chỗ bà sao? Vì cịn gọi điện thoại hỏi vậy?" Chàng trai trả lời: "Mình muốn xem cơng việc mà làm thật tốt hay chưa!" - Giáo viên đặt câu hỏi: Theo em, chàng trai lại xử xự thế? Mục đích việc làm gì? Học sinh trả lời, Giáo viên thông qua câu trả lời học sinh đưa kết luận:Chỉ không ngừng tham khảo ý kiến đánh giá khách hàng, chàng trai biết ưu nhược điểm Đừng rập khn máy móc trường hợp cả, việc cần suy nghĩ kĩ nguyên nhân nó, tích cực đặt câu hỏi cho "Mình làm ổn chưa, cần phải thay đổi để tốt hơn?" Việc làm chàng trai cần thiết giúp chàng trai biết ưu điểm, nhược điểm q trình làm việc để từ thân hồn thiện Kết đạt được: Học sinh biết sống mối người có quyền phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để tự hoàn thiện thân theo giá trị đạo đức xã hội có quyền nhân hỗ trợ, giúp đỡ từ người khác để thực mục tiêu 2.4 Hiệu việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn Sau thời gian giảng dạy môn Giáo dục cơng dân lớp 10tơi nhận thấy việc tích hợp giáo dục giá trị sống vào dạy học cần thiết phù hợp Trên sở nắm vững mục đích việc đổi phương pháp dạy học trường 17 phổ thông, phát huy thuận lợi phương pháp dạy học tích cực khắc phục khó khăn chúng tơi thu kết định Thông qua dự tổ chun mơn đánh giá, nhận xét tích cực tiết học có tích hợp giáo dục giá trị sống Tiết học đồng nghiệp công nhận đổi phương pháp, với nội dung giáo dục giá trị sống phù hợp, xếp loại dạy giỏi Để kiểm nghiệm tính khả thi biện pháp đưa ra, tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập học sinh số lớp trường THPT Hà Trung năm học 2019 - 2020 chưa tích hợp giáo dục giá trị sống thơng qua lồng ghép giảng dạy phần đạo đức với kết học tập học sinh số lớp sau vận dụng đề tài vào giảng dạy năm học 2020-2021 Kết sau: Trước chưa tích hợp giáo dục giá trị sống dạy đạo đức chất lượng học tập học sinh lớp 10B, 10C, 10K, 10H năm học 2019-2020 sau: Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém Lớp Sĩ số SL % SL % SL % SL % SL % 10 B 46 8,7 12 26,1 25 54,3 10,9 0 10C 46 4,3 10 21,7 28 61,0 13,0 0 10 H 42 7,1 11 26,2 23 54,8 11,9 0 10 K 45 4,5 11 24,5 27 60,0 11,0 0 Và bảng số liệu đánh giá kết chất lượng học em sau tơi sử dụng Lớp Sĩ Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém số SL % SL % SL % SL % SL % 10 A 50 13 26 29 58 16 0 0 10 C 48 11 22 28 56 18 0 0 10 G 45 20 26 52 15,5 6,6 0 10 I 45 15,5 29 64,4 13,3 6,6 0 Ngoài việc đánh giá hiệu việc đổi phương pháp giảng dạy thông qua học lớp, tơi cịn đánh giá chất lượng học sinh thông qua kết làm kiểm tra năm học 2020 - 2021 Và kết thật khác biệt Trước chưa vận dụng đề tài kết làm kiểm tra học sinh lớp sau: lớp 10A, 50 kiểm tra, có đạt điểm giỏi (16%), có 15 đạt điểm (30%), 20 đạt điểm trung bình (40%) đạt điểm (14%) Ở lớp 10C có 48 kiểm tra có bài đạt điểm giỏi (12,5%), có 18 đạt điểm (37,5%), 18 đạt điểm trung bình (37,5%) đạt điểm (16,6%) Cịn lớp 10G có 45 kiểm tra có bài đạt điểm giỏi (11,1%), có 16 đạt điểm (35,5),11 đạt điểm trung bình (24,4%) 10 đạt điểm (22,2%) Ở lớp 10I có 45 kiểm tra có bài đạt điểm giỏi (8,8%), có 18 đạt điểm (40%), 13 đạt điểm trung bình 10 điểm (22,2%) Nhưng sau vận dụng đề tài trình giảng dạy kết làm kiểm tra sau: Đối với lớp 10A, 50 kiểm tra có 13 đạt điểm giỏi (26%), 26 18 đạt điểm (52%), 11 đạt điểm trung bình (22%) Ở lớp 10C, tổng số 48 bài, có11 đạt điểm giỏi (22,9%), 25 đạt điểm (52,1%), 11 đạt điểm trung bình (22,9%) điểm (2%) Cịn lớp 10G có 45 kiểm tra có đạt điểm giỏi (17,7%), 25 điểm (55,5%), đạt điểm trung bình (20%) điểm (8,8%) Đối với lớp 10I, tổng số 45 có đạt điểm giỏi (20%), 26 điểm (57,7%), đạt điểm trung bình (17,7) điểm (4,4%) Chưa dừng lại đó, để chứng minh thêm tính khả thi đề tài tơi kiểm nghiệm kết xếp loại hạnh kiểm học kỳ I em em chưa học phần đạo đức với kết xếp loại hạnh kiểm kì II sau em học phần công dân với đạo đức giảng dạy số lớp năm học 2020 -2021 Kết sau: Kết xếp loại hạnh kiểm kì I Lớp Sĩ Tốt Khá Trung bình Yếu Kém số SL % SL % SL % SL % SL % 10 A 50 41 82 14 0 0 10 C 48 39 12 56 20 0 10 G 45 37 82,2 13,3 4,4 0 0 10 I 45 38 84,4 8,8 4,4 2,2 0 Kết xếp loại hạnh kiểm kì II Lớp Sĩ Tốt Khá Trung bình Yếu Kém số SL % SL % SL % SL % SL % 10 A 50 46 92 0 0 0 10 C 48 43 89,5 8,3 2,0 0 0 10 G 45 41 91,1 6,6 2,2 0 0 10 I 45 42 93,3 4,4 2,2 0 0 Với kết rõ ràng thấy việc sử dụngtích hợp giáo dục giá trị sống để lồng ghép dạy giáo dục công dân lớp 10 tạo hứng thú cho học sinh trình học tập Bởi nội dung môn học vốn khô khan, giáo viên lực cần phải tìm tòi, vận dụng phương pháp để cho giảng đạt kết cao Qua đó, lơi học sinh vào việc tự tìm tri thức tự rèn luyện hiểu rõ kiến thức triết học biết liên hệ với thực tiễn, đặc biệt thông qua học giáo dục công dân, học sinh giáo dục giới quan nhân sinh quan cách sâu sắc Việc tích hợp giáo dục giá trị sống việc hướng đến người học, mặt đáp ứng nhu cầu người học, hình thành giá trị, lực để đáp ứng trước thử thách sống Với phương pháp đa dạng sử dụng q trình tích hợp giá trị sống, đề cao vai trò chủ động, tự giác học sinh, em thấy hứng thú tích cực học tập Làm cho mối quan hệ thầy trò trở nên thân thiện hơn, nâng cao chất lượng giáo dục.Hầu hết học sinh lớp 10 cảm thấy hứng thú thích học mơn giảm tính khơ khan Đa số học sinh chịu khó tìm tịi ví dụ thực tiễn làm tư liệu, phân loại theo nội dung học nắm kiến thức vững vàng Các em có hội trao đổi với nội dung ví dụ giáo viên cung cấp tự tìm Kết để nhận xét đánh giá lại kết thông qua tiến 19 kỹ năng, thái độ, hành vi học sinh Trong trình giảng dậy trường THPT Hà Trung, thân áp dụng sáng kiến vào thấy có hiệu giáo dục định Trong thời gian tiếp tiếp tục không ngừng học tập, tích cực tiếp thu ý kiến đóng góp đồng nghiệp để phát triển sáng kiến đơn vị kiến thức lớp 11 phần công dân với kinh tế, trị, xã hội lớp 12: cơng dân với pháp luật Sau thời gian tìm hiểm, tơi nhậnthấy sáng kiến giáo dục giá trị sống cịn áp dục nhiều mơn khác văn, địa lý, giáo dục quốc phòng Đặc biệt nội dung áp dụng cấp học khác để đạt tới mục tiêu giáo dục người toàn diện Để việc áp dụng sáng kiến có kết cao cá nhân tơi giáo viên đứng lớp cần tích cực học tập, đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, hình thành lực cho học sinh Đồng thời cần có đầu tư sở vật chất phịng học có máy chiếu, máy tính có kết nối mạng internet 3.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Đứng trước thực tế xã hội năm gần đây, Bộ Giáo dục Đào tạo nhận thấy việc giáo dục (rèn luyện) giá trị sống cho học sinh việc làm cần thiết bậc học có đối tượng học sinhbậc trung học phổ thông Do đặc trưng môn học Giáo dục công dân lớp 10 nên việc tích hợp giáo dục giá trị sống cần thiết Thơng qua đó, giúp em nâng cao lực để có lựa chọn lành mạnh hơn, có kháng cự tốt với áp lực tiêu cực kích thích thay đổi tích cực sống em Qua việc tích hợp giáo dục giá trị sống, đa số học sinh lớp thấy hứng thú với phương pháp học thấy hiểu bài, học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo học tập Học sinh xác định cho giá trị sống cần thiết để tạo cho kĩ sống mà em nắm giữ Giáo viên xây dựng địa tích hợp giáo dục giá trị sống phù hợp với đặc trưng chương trình GDCD lớp 10, góp phần đổi phương pháp dạy học giáo dục kỷ luật cho học sinh theo hướng tích cực, giá trị sống Theo Bà Trish Summerfield – Giám đốc Trung tâm Giáo dục giá trị sống Việt Nam chia sẻ:“Giá trị sống (Living Values) sống với giá trị khơng phải nói giá trị Cũng dạy học, phải quan tâm đến việc làm không điều nói, phải quan tâm đến tâm trạng đối tượng không kết hoạt động Giá trị gốc kỹ phần Vì vậy, dạy giá trị sống dạy gốc rễ sống, dạy cho người cách sống với tình yêu thương tơn trọng”.Muốn phát huy tính tích cực khắc phục hạn chế phương pháp đòi hỏi giáo viên học sinh phải nỗ lực trình dạy học Đây yêu cầu trình đổi phương pháp dạy học nói chung mơn Giáo dục cơng dân lớp 10 nói riêng 20 3.2 Kiến nghị * Đối với giáo viên dạy: Phải đầu, đổi mới, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ giáo viên GDCD * Đối với nhà quản lí: Cụ thể Ban giám Hiệu nhà trường cần có quan tâm mức giáo viên dạy môn Trang bị tủ sách pháp luật thư viện * Đối với tổ chức nhà trường như: Đoàn Thanh Niên, Cơng Đồn nhà trường cần có phối hợp với giáo viên dạy môn việc nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh * Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Cần có phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy mơn q trình đánh giá xếp loại hạnh kiểm cho học sinh * Đối với giáo viên mơn khác: Cần có hợp tác với mơn q trình giảng dạy Tăng cường lớp tập huấn, hội thảo chuyên môn, kiểm tra, đánh giá Trên sáng kiến cá nhân tôi, mạnh dạn nêu lên để quý đồng nghiệp tham khảo Trong trình thực đề tài chắn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, mong nhận đóng góp, bổ sung quý thầy cô đồng nghiệp Cuối xin cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường thầy cô hội đồng khoa học nhà trường đọc, góp ý giúp đỡ tơi hồn thành đề tài này! Hà Trung, ngày 26 tháng năm 2021 Người thực Nguyễn Thị Minh Thư 21 22 ... dạy học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Với đề tài ? ?Tích hợp giáo dục giá trị sống thông qua phần giảng dạy Công dân với đạo đức - Giáo dục công dân lớp 10? ?? nghiên cứu thực trạng tích hợp giáo dục giá. .. tiễn thông qua học đạo đức Trên sở vấn đề xung quanh đạo đức học, giáo viên lựa chon nhiều địa tích hợp giáo dục giá trị sống phù hợp Khi tích hợp giáo dục giá trị sống vào giảng dạy mơn giáo viên... Mục đích việc tích hợp giáo dục giá trị sống Việc tích hợp giáo dụcgiá trị sống chương trình Giáo dục cơng dân lớp 10 nhằm: Trang bị cho học sinh giá trị sống( GTS) cần thiết, phù hợp với lứa tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN tích hợp giáo dục giá trị sống thông qua phần giảng dạy công dân với đạo đức giáo dục công dân lớp 10 , SKKN tích hợp giáo dục giá trị sống thông qua phần giảng dạy công dân với đạo đức giáo dục công dân lớp 10

Mục lục

Xem thêm