0

Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

40 376 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 22:11

Nguyễn Thị H ơng Tr ờng Tiểu học Dạ Trạch Tuần 22 Th hai ngy 24 thỏng 01 nm 2011 Tập đọc Tiết 43: Lập làng giữ biển. I. MC TIấU: - c lu loỏt, rnh mch; bit c din cm bi vn, ging c thay i phự hp li nhõn vt. - Hiu ni dung : B con ụng Nh dng cm lp lng gi bin. (Tr li dc cỏc cõu hi 1, 2, 3). *GDBVMT: Giỳp HS nhn thy vic lp lng mi ngoi o chớnh l gúp phn gi gỡn mụi trng bin trờn t nc ta. II. CHUN B : - Tranh minh hoạ. Bng ph III. HOT NG DY- HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra bi c: 4-5' - Kim tra 1-2 HS -HS c + tr li cõu hi bi Ting rao ờm 2,Bi mi *Gii thiu ch v GT bi Dựng tranh nh gii thiu - HS lng nghe a.Luyn c - 1 HS c c bi -GV chia 4 on: Đ1:Từ đầu đến tỏa hơi muối. Đ2: Tiếp đến để cho ai? Đ3:Tiếp đến quan trọng nhờng nào. Đ4: Còn lại. - Dựng bỳt chỡ ỏnh du - 4HS c ni tip ( 2 ln) - HS luyn c t khú c: sóng, lu cữu, - Luyện câu: Thế nào con, đi với bố chứ? + Nêu từ khó phát âm và luyện phát âm. + c chỳ gii+gii ngha t - GV c din cm bi vn - Lng nghe b. Tỡm hiu bi : 9-10' + Bi vn cú nhng nhõn vt no? *Ba th h: Nh, b bn, ụng bn. Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng Tr ờng Tiểu học Dạ Trạch + B v ụng Nh bn vi nhau vic gỡ? + B Nh núi: Con s hp lng chng t ụng l ngi th no? *Hp lng di dõn ra o, a dn c nh Nh ra o. *B Nh phi l cỏn b lónh o lng xó + Theo b Nh, vic lp lng mi cú li gỡ? *Ngoi o cú t rng, bói dy, cõy xanh, nc ngt, ng trng gn, ỏp ng c mong c ca dõn chi. + Chi tit no cho thy ụng Nh suy ngh rt k v ng ý vi con trai lp lng gi bin? *ễng bc ra vừng, ngi xung,vn mỡnh, 2 mỏ php phng nh ngi xỳc ming khan.ễng ó hiu nhng ý tng hỡnh thnh trong suy ngh . + Nh ngh v k hoch ca b nh th no? - GV kt hp khai thỏc trc tip GDMT: lp lng mi l bo v mụi trng. * HSK tr li : Nh i, c nh s i.Mt lng .Nh tin k hoch ca b v m tng n lng mi. c. c din cm: 6-7' - Ghi on 3 v hng dn HS c - HS luyn c - Cho HS thi c on - GV nhn xột + khen nhng HS c tt - HS thi c - Lp nhn xột 3.Cng c, dn dũ: 1-2' Nhn xột tit hc - HS lng nghe - HS nhc li ý ngha ca bi hc Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng Tr ờng Tiểu học Dạ Trạch TOAN Tiết 106: Luyện tập 110 . I. MC TIấU: - Bit tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca HHCN - Vn dng gii mt s bi tp n gin. - Hs đại trà làm đợc các bài tâp 1, 2. Hs khá giỏi làm đợc hết các bài trong sgk. II. HOT NG DY HC: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 1.Bi c : 4-5' 2.Bi mi : - HS nhc li cụng thc v lm BT 1 Bi 1: Bi 1: - HS t lm bi tp theo cụng thc tớnh din tớch. 2 HS c kt qu, cỏc HS khỏc nhn xột, sau ú nghe GV kt lun. a. i 1,5m = 15 dm Sxq = (25 + 15) x 2 x 18 = 1440 m 2 Bi 2: GV lu ý HS thựng khụng cú np nờn ch cn sn 5 mt i : 1,5m = 15dm 0,6m = 6dm Bi 2: HS c , nờu cỏch tớnh ri t lm bi. Gii : Din tớch xung quanh ca cỏi thựng l : (15 + 6) x 2 x 8 = 336 (dm 2 ) Din tớch ca cỏi ỏy thựng l : 15 x 6 = 90 (dm 2 ) Din tớch cn quột sn l : 336 + 90 = 420 (dm 2 ) Bi 3: Bi 3: Dnh cho HSK,G - GV t chc thi phỏt hin nhanh kt qu ỳng trong cỏc trng hp ó cho (a, b, c, d). - GV ỏnh giỏ bi lm ca HS. Kt qu l: Thc hin a) b) S c) S d) 3. Cng c dn dũ : 1-2' V nh lm thờm bi 106/VBTT Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng Tr ờng Tiểu học Dạ Trạch Khoa học Tiết 43: Sử dụng năng lợng chất đốt(Tiếp theo). I.MC TIấU : - Nờu c mt s bin phỏp phũng chng chỏy, bng, ụ nhim khi s dng cht t. - Thc hin tit kim nng lng cht t. * BVMT & TKNL: ( Mức độ tích hợp toàn phần) Nờu c mt s bin phỏp phũng chng chỏy, bng, ụ nhim khi s dng cht t. Công dụng của một số loại chất đốt. Thc hin tit kin nng lng cht t. II. CHUN B : - Hỡnh v thụng tin trang 88, 89 SGK. III. HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1. Kim tra bi c: 4-5' 2. Bi mi: H 1: Gii thiu bi : 1' - 2 HS nêu mục bạn cần biết H 2 : Tho lun v s dng an ton, tit kim cht t : 6-8' * GV chia nhúm * HS lm vic theo nhúm. - Cỏc nhúm tho lun ( HS da vo SGK; cỏc tranh nh , .ó chun b v liờn h vi thc t a phng, gia ỡnh HS) theo cỏc cõu hi gi ý: - Ti sao khụng nờn cht cõy ba bói ly ci un, t than? - Cht cõy ba bói ly ci un, t than s lm nh hng ti ti nguyờn rng, ti mụi trng. - Than ỏ, du m, khớ t nhiờn cú phi l cỏc - Than ỏ v du m, khớ t nhiờn khụng Giáo án lớp 5 Tuần 22 NguyÔn ThÞ H ¬ng Tr êng TiÓu häc D¹ Tr¹ch nguồn năng lượngvô tận không? Tại sao? - GV liên hệ GDMT : khai thác hợp lí phải là các nguồn năng lượng vô hạn. Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên được hình thành từ xác sinh vật qua hàng triệu năm. Hiện nay, các nguồn năng lượng này đang có nguy cơ bị cạn kiệt do việc sử dụng của con người. - Nêu ví dụ về việc sử dụng lãng phí năng lượng. Tại sao cần sử dụng tiết kiệm, chống lãng phí năng lượng ? - Gia đình bạn sử dụng chất đốt gì để đun nấu ? - Nêu những nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt. - Cần phải làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt? - Tác hại của việc sử dụng các loại chất đốt đối với môi trường không khí và các biện pháp để làm giảm những tác hại đó. - HS thảo luận theo nhóm 2 3. Củng cố, dặn dò: 1-2' - Gọi 1,2 HS nhắc lại nội dung bài học - Về nhà học lại bài và chuẩn bị bài học sau. - GV nhận xét tiết học. * Từng nhóm trình bày kết quả thảo luận chung cả lớp. Gi¸o ¸n líp 5 TuÇn 22 Nguyễn Thị H ơng Tr ờng Tiểu học Dạ Trạch Th ba ngy 25 thỏng 01 nm 2011 chính tả Nghe viết: Hà Nội. Ôn tập quy tắc viết hoa. I. MC TIấU: - Nghe vit ỳng bi CT; trỡng by ỳng hỡnh thc th 5 ting, rừ 3 kh th,khụng vit sai quỏ 5 li - Tỡm c danh t riờng l tờn ngi , tờn a lớ Vit Nam (BT2) ; vit c 3 n 5 tờn ngi , tờn a lớ theo yờu cu ca (BT3). *GDBVMT: Liờn h v trỏch nhim gi gỡn v bo v cnh quan MT Th ụ. II. CHUN B : - Bng ph. - Bỳt d + mt vi t phiu kh to. III. HOT NG DY- HC : Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra bi c: - Kim tra 2 HS. - Nhn xột, cho im - HS lờn bng vit nhng ting cú thanh hi, ngó trong bi S mốo . 2.Bi mi: H 1.Gii thiu bi: - HS lng nghe Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng Tr ờng Tiểu học Dạ Trạch H 2: Hng dn nghe - vit - GV c bi chớnh t - HS theo dừi trong SGK - 2HS c li bi vit. Bi th núi v iu gỡ? - GV liờn h gi gỡn v bo v cnh quan mụi trng ca Th ụ: gi cho Th ụ luụn xanh- sch- p chỳng ta cn lm gỡ? * Bi th l li 1 bn nh mi n th ụ thy H Ni cú nhiu th l, nhiu cnh p. - HD vit t khú - HS luyn vit bng con:H Gm, Thỏp Bỳt, chựa Mt Ct, -c tng cõu, b phn cõu HS vit -Chm, cha bi - HS vit chớnh t -c ton bi mt lt cho HS soỏt li -Chm 5 7 bi - Nhn xột chung HS t soỏt li i v cho nhau sa li H 3 : HD HS lm BT chớnh t: 7-8' * Bi 2: - GV nhc li yờu cu: - Nhn xột + cht li kt qu ỳng - 1 HS c yờu cu , lp lng nghe - HS phỏt biu: DTR l tờn ngi (Nh); DTR l tờn a lớ: Bch ng Giang, Mừm Cỏ Su. - Lp nhn xột - BT3: - Cho HS c yờu cu BT - GV nhc li yờu cu - Cho HS lm bi theo hỡnh thc thi tip sc - GV nhn xột + sa li vit sai - 1 HS c to, lp c thm - HS lm bi vo v - HS lờn bng chi theo nhúm - Lp nhn xột 3.Cng c, dn dũ: - Nhn xột tit hc - Nhc HS nh quy tc vit hoa tờn ngi, tờn a lý Vit Nam. - HS lng nghe - HS nờu li quy tc vit hoa Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng Tr ờng Tiểu học Dạ Trạch TOAN Tiết 107: Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phơng 111 . I. MC TIấU: - Hỡnh lp phng l hỡnh ch nht c bit. - Tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca HLP. - Hs đại trà làm đợc các bài tâp1, 2. Hs khá giỏi làm đợc hết các bài trong sgk. I I. CHUN B - GV: Chun b mt s hỡnh lp phng cú kớch thc khỏc nhau III. HOT NG DY HC: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 1.Bi c : Kim tra 2 HS lờn bng 2.Bi mi : a. Hỡnh thnh cụng thc tớnh din tớch Vit cụng thc tớnh din tớch xung quanh, din tớch ton phn ca HHCN. Gi 1 mt s em khỏc nờu quy tc. Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng Tr ờng Tiểu học Dạ Trạch xung quanh v din tớch ton phn ca hỡnh lp phng : - GV t chc cho HS quan sỏt cỏc mụ hỡnh trc quan v nờu cõu hi HS nhn xột rỳt ra kt lun hỡnh lp phng l hỡnh hp ch nht c bit (cú 3 kớch thc bng nhau). - HS t rỳt ra kt lun v cụng thc tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca hỡnh lp phng. HS lm mt bi tp c th (trong SGK). Sxq = a x a x 4 Stp = a x a x 6 b.Thc hnh : Bi 1: Bi 1: S xq = 1,5 x 1,5 x 4 = 9( m 2 ) Stp = 1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m 2 ) HS t lm bi tp theo cụng thc. 2 HS c kt qu, cỏc HS khỏc nhn xột. Bi 2: Bi 2: - GV yờu cu HS nờu hng gii bi toỏn, v t gii bi toỏn. - HS t lm bi tp theo cụng thc. 2 HS c kt qu, cỏc HS khỏc nhn xột. Gii: Din tớch bỡa cn lm hp l : 2,5 x 2,5 x 5 = 31,25 (dm 2 ) - GV ỏnh giỏ bi lm ca HS. 3. Cng c dn dũ - 2HS nhc li cụng thc tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca HLP. Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng Tr ờng Tiểu học Dạ Trạch Luyện từ và câu Tiết 43: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. I.MC TIấU: - Hiu th no l cõu ghộp th hin quan h iu kin - kt qu , gi thit - kt qu (ND Ghi nh). - Bit tỡm cỏc v cõu v quan h t trong cõu ghộp (BT1) ; tỡm c quan h t thớch hp to cõu ghộp (BT2) ; bit thờm v cõu to thnh cõu ghộp (BT3). II.CHUN B : - Bng nhúm Giáo án lớp 5 Tuần 22 [...]... đại trà làm đợc các bài tâp1,2, 3 Hs khá giỏi làm đợc hết các bài trong sgk III HOT NG DY HC: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 1.Bi c : 2-3' - HS nhc li cụng thc tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca hỡnh lp phng 2.Bi mi : H 1: Gii thiu bi : 1' H 2 : Thc hnh : 27-19' HS lm bi tp ri cha bi Bi 1: Bi 1: i 2m5cm = 205cm Sxq = 2 05 x 2 05 x 4 = 168 100 cm2 Stp = 2 05 x 2 05 x 6 = 252 150 cm2 Bi 2: Cng c... ỏnh xột giỏ bi lm ca HS a.Sxq = (2 ,5 + 1,1) x 2 x 0 ,5 = 3,6 (m2) Stp = 3,6 + 2 ,5 x 1,1 x 2 = 9,1 (m2) i : 3m = 30 dm b Sxq = (30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2) Stp = 810 + 30 x 15 x 2 = 1710 (dm2) Bi 3: - GV cú th t chc dy hc theo nhúm, ỏnh giỏ kt qu ca tng nhúm HS T chc cuc thi tỡm kt qu nhanh theo nhúm - GV ỏnh giỏ bi lm ca HS 3 Cng c dn dũ : 1-2' Giáo án lớp 5 Tuần 22 Bi 3:c , lm bi theo nhúm 3 Thi tỡm... nhúm - Tng nhúm trỡnh by : Khi tua-bin s lm Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng học Dạ Trạch Tr ờng Tiểu quay rụ-to ca mỏy phỏt in v búng ốn s sỏng * GV theo dừi v nhn xột chung 3 Cng c, dn dũ: 1-2' - Gi 1,2 HS nhc li ni dung tit hc GV GDMT - V nh hc bi c v chun b bi mi - Nhn xột tit hc Đạo Đức Uỷ ban nhân dân xã em (Tiết 2) Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng học Dạ Trạch Tr ờng Tiểu I MC TIấU... theo em cn phi - Cn lp 5 b phn: giỏ cu; cn cu; lp my b phn? Hóy nờu tờn cỏc b rũng rc; dõy ti; trc bỏnh xe phn ú H 3 : : HD thao tỏc k thut : 19 -22' Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng học Dạ Trạch - GV cựng HS chn ỳng, cỏc loi chi tit theo bng trong SGK * Lp giỏ cu (H2-SGK) - lp giỏ cu, em phi chn nhng chi tit no? GV lp 4 thanh thng 7 l vo tm nh Phi lp cỏc thanh thng 5 l vo hng l th my ca thanh... ý tránh chấn thơng cho HS 3 Phần kết thúc -Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu tích cực -GV cùng học sinh hệ thống bài -GV nhận xét đánh giá giao bài tập về nhà Giáo án lớp 5 Tuần 22 Tr ờng Tiểu 7-9 phút 4- 6 phút 1 phút 2 phút 1 phút - HS chơi thử , sau đó chơi chính thức Theo đội hình 4 hàng ngang Nguyễn Thị H ơng học Dạ Trạch Tr ờng Tiểu Th sỏu ngy 28 thỏng 01 nm 2011 Tập làm văn Tiết 44: Kiểm tra viết:... Giao bi v nh Giáo án lớp 5 Tuần 22 Tr ờng Tiểu - HS liờn h vi cụng thc tớnh din tớch xung quanh, din tớch ton phn ca hỡnh lp phng v da trờn kt qu tớnh hoc nhn xột v di cnh ca hỡnh lp phng so sỏnh din tớch HS t rỳt ra kt lun 4 HS c kt qu v gii thớch cỏch lm Nhn xột v tr li Nhn xột v tr li Nhn xột v tr li V nh lm thờm bi 108/ VBTT Nguyễn Thị H ơng học Dạ Trạch Tr ờng Tiểu Lịch sử Bài 22: Bến Tre đồng khởi... hc hnh thỡ Hng cú nhiu tin b trong hc tp - HS chộp li gii vo v Nguyễn Thị H ơng học Dạ Trạch -Nhn xột tit hc - Nh kin thc va luyn tp Tr ờng Tiểu - HS hc thuc phn nghi nh Địa lí Bài 22: Châu Âu I MC TIấU: Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng học Dạ Trạch Tr ờng Tiểu - Mụ t s lc c v trớ a lớ, gii hn ca chõu u : nm phớa tõy chõu , cú 3 phớa giỏp bin v i dng - Nờu c mt s c im a hỡnh chõu u, khớ hu,... kiểu chân trớc, chân sau *Tập bật cao và tập chạy-mang vác Thi bật nhảy cao theo cách với tay lên cao chạm vật chuẩn giữa các nhóm *Trò chơi Trồng nụ trồng hoa Giáo án lớp 5 Tuần 22 - ĐH vòng tròn 2-3 phút 2 phút 18 -22 phút 8-10 phút 5- 7 phút 6-8 phút - Các tổ tập theo khu vực đã quy định, dới sự chỉ huy của tổ trởng - Tập luyện theo nhóm Lần cuối tổ chức thi đua giữa các nhóm - Tập bật cao theo tổ... HHCN - Hs đại trà làm đợc các bài tâp1, 3 Hs khá giỏi làm đợc hết các bài trong sgk II CHUN B GV chun b trc mt s hỡnh hp ch nht v hỡnh lp phng cú kớch thc khỏc nhau, cú th khai trin c Bng ph cú hỡnh v cỏc hỡnh khai trin III HOT NG DY HC: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ 1.Bi c : 2-3' - HS nhc li cỏc quy tc tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca hai hỡnh Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng học Dạ... c trng ca Cao Bng l mn, mn ngt ngi Cao Bng? ún mụi ta du dng; ngi tr thỡ rt thng, rt tho, ngi gi thỡ lnh nh ht nh sui trong Kh 4 + 5: + Nhng hỡnh nh thiờn *Tỡnh yờu t nc ca ngi cao Bng nhiờn c so sỏnh vi lũng yờu nc cao nh nỳi ,khụng o ht c; trong tro Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn Thị H ơng học Dạ Trạch ca ngi dõn Cao Bng ? Kh 6: + Qua kh th cui, tỏc gi mun núi iu gỡ? d c din cm + hc thuc lũng - GV ghi . HS lm bi tp ri cha bi. Bi 1: Bi 1: i 2m5cm = 205cm Sxq = 2 05 x 2 05 x 4 = 168 100 cm 2 Stp = 2 05 x 2 05 x 6 = 252 150 cm 2 Bi 2: Bi 2: Cng c biu tng v hỡnh. nghe GV kt lun. a. i 1,5m = 15 dm Sxq = ( 25 + 15) x 2 x 18 = 1440 m 2 Bi 2: GV lu ý HS thựng khụng cú np nờn ch cn sn 5 mt i : 1,5m = 15dm 0,6m = 6dm Bi 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT, Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT,

Hình ảnh liên quan

- Tranh minh hoạ. Bảng phụ - Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

ranh.

minh hoạ. Bảng phụ Xem tại trang 1 của tài liệu.
- HD viết từ khú -HS luyện viết bảng con:Hồ Gươm, Thỏp Bỳt, chựa Một Cột,.. - Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

vi.

ết từ khú -HS luyện viết bảng con:Hồ Gươm, Thỏp Bỳt, chựa Một Cột, Xem tại trang 7 của tài liệu.
-GV viết sẵn 2 cõu lờn bảng - Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

vi.

ết sẵn 2 cõu lờn bảng Xem tại trang 11 của tài liệu.
-GV ghi lờn bảng 3 khổ thơ đầu và hướng dẫn cho HS luyện đọc     - Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

ghi.

lờn bảng 3 khổ thơ đầu và hướng dẫn cho HS luyện đọc Xem tại trang 16 của tài liệu.
Theo đội hình 4 hàng ngang - Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

heo.

đội hình 4 hàng ngang Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng lớp ghi tờn một số truyện đó đọc, một vài truyện cổ tớch.  Ghi 3 đề lờn bảng: - Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

Bảng l.

ớp ghi tờn một số truyện đó đọc, một vài truyện cổ tớch. Ghi 3 đề lờn bảng: Xem tại trang 34 của tài liệu.
Theo đội hình 4 hàng ngang - Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

heo.

đội hình 4 hàng ngang Xem tại trang 39 của tài liệu.