Tài liệu Giáo án Ngữ Văn 9 ( Sưu tầm )

116 314 0
Tài liệu Giáo án Ngữ Văn 9 ( Sưu tầm )

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 6 Tiết 29 Ngày soạn: Ngày dạy: Thuật ngữ I- Mục đích yêu cầu. Học sinh nắm đợc khái niệm thuật ngữ. Phân biệt thuật ngữ với các từ ngữ thông dụng khác. Tích hợp với phần Văn, Tập làm văn. Rèn luyện kĩ năng giải thích của thuật ngữvận dụng thuật ngữ trong nói, viết. II- Chuẩn bị Thầy: Soạn bài, chuẩn bi bảng phụ Trò: Xem trớc bài III- Lên lớp A. Tổ chức. B. Kiểm tra. ? Thế nào là trau dồi vốn từ? Nêu các cách trau dồi vốn từ? C. Bài mới. H? Gọi học sinh đọc ví dụ trên bảng phụ. I- Thuật ngữ là gì? H? Theo em trong hai cách giải thích nớc và muối 1. Ví dụ 1. cách nào giải thích dễ hiểu hơn? 1 Cách giải thích thứ nhất. H? Theo em vì sao cách giải thích này dễ hiểu nh vậy? 2 Vì nó đã chỉ rõ đặc điểm bên ngoài sự vật dạng lỏng hay rắn, màu sắc, mùi vị, xuất xứ ở đâu -> Nhìn thấy đợc. GV: Đó là cách giải thích hình thành trên cơ sở kinh nghiệm có tính cảm tính. H? Theo em vì sao cách giải thích thứ hai khó hiểu hơn? 3 Vì những ngời có kiến thức chuyên môn về hoá học mới hiểu đợc. GV: Cách giải thích thứ hai thể hiện những đặc tính bên trong của sự vật. Những đặc tính này phải qua nghiên cứu bằng lí thuyết và phơng pháp khoa học thì mới biết đợc đặc tính của nó. Do đó, nếu không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực có liên quan thì ngời tiếp nhận không giải thích đợc. 4 Cách giải thích thứ nhất là cách giải thích nghĩa thông thờng. 5 Cách giải thích thứ hai là cách giải thích của thuật ngữ. H? Vậy em hiểu thuật ngữ là gì? - Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học H? Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ 2/I/SGK/88. công nghệ. 1 H? Đọc những định nghĩa sau đây và trả lời câu hỏi cho bên dới? H? Em đã học những định nghĩa này ở những bộ môn nào? 6 Thạch nhũ: Bộ môn địa lí. 7 Bazơ: Bộ môn hoá học. 8 ẩn dụ: Bộ môn Ngữ văn. 9 Phân số: Bộ môn toán học. H? Qua việc trả lời câu hỏi, em thấy thuật ngữ đợc sử - Thuật ngữ thờng đợc dụng trong những loại văn bản nào? dùng trong các văn bản khoa học công nghệ. GV: Các em cần chú ý từ thờng ở đây. Nh vậy, có nghĩa là thuật ngữ đôi khi đợc dùng trong những loại văn bản khác. Chẳng hạn: một bản tin, một phóng sự hay một bài bình luận báo chí có thể sử dụng thuật ngữ khi đề cập đến những khái niệm có liên quan. H? hãy nhắc lại thế nào là thuật ngữ, cách sử dụng thuật ngữ? 10 Học sinh nêu phần ghi nhớ SGK/88. II- Đặc điểm của thuật ngữ H? Đọc lại hai thuật ngữ ở mục I2 trên bảng phụ? H? Các thuật ngữ: Thạch nhũ, ba zơ, ẩn dụ còn có nghĩa nào khác không? 11 Không, chỉ có một nghĩa nh đã nêu. H? Từ nghĩa của thuật ngữ trên, em có thể kết luận nh - Về nguyên tắc, trong một thế nào về đặc điểm của thuật ngữ? lĩnh vực khoa học, công nghệ nhất định, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm và ngợc lại, mỗi khái niệm chỉ GV: Thuật ngữ thể hiện rõ ràng, chặt chẽ các khái đợc biểu thị bằng một thuật niệm. Tính chính xác đòi hỏi hệ thống thuật ngữ không ngữ. có hiện tợng đồng âm, đa nghĩa, đồng nghĩa, những hiện tợng rất phổ biến đối với những từ ngữ thông thờng. Gọi gọc sinh đọc ghi nhớ II2. H? Cho biết trong hai ví dụ sau, ở ví dụ nào từ muối có sắc thái biểu cảm? H? Từ muối ở mục a thuộc thuật ngữ hay t ngữ thông thờng? Tơng tự từ muối ở mục b? 12 Muối ở mục a: Thuật ngữ chỉ khái niệm của muối. 13 Muối ở mục b: từ ngữ thông thờng, chỉ mối quan hệ khăng khít giữa tình cảm của con ngời-> mang tính biểu cảm. H? Vậy theo em, thuật ngữ còn có đặc điểm nào nữa? - Thuật ngữ không có tính biểu cảm. GV: Đây chính là phần ghi nhớ 2 SGK. Lu ý cho học sinh tính hệ thống của thuật ngữ. Các khái niệm của một ngành chuyên môn có quan hệ mật thiết với nhau. Do vậy, các thuật ngữ biểu thị những khái niệm này cũng tạo thành một hệ thống chặt chẽ. VD: II- Luyện tập. H? Học sinh đọc và nêu yêu cầu bài tập. 1. Bài tập 1/89. H? Theo em mục đích bài tập này là gì? 2 14 Tìm thuật ngữ cho các khái niệm cho sắn và chỉ rõ thuật ngữ tìm đợc thuộc lĩnh vực khoa học nào? H? Em hãy tìm thuật ngữ? 15 Lực: là tác dụng (vật lí). 16 Xâm thực là (Địa lí); Hiện tợng hoá học (Hoá học) Trờng từ vựng (Ngữ văn); Di chỉ (lịch sử); Thụ phấn (Sinh học); Lu lợng (Địa lí); Trọng lực (Vật lí); Khí áp (Địa lí); Đơn chất (Hoá học); Thị tộc phụ hệ (Lịch sử); Đờng trung trực (Toán học). 2. Bài tập 2/90. H? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 17 Từ điểm tựa có thể coi là thuật ngữ vật lí hay không? H? Bằng kiến thức vật lí em hãy nêu khái niệm của điểm tựa? 18 Thuật ngữ: Điểm tựa là điểm cố định của một đòn bẩy, thông qua đó lực tác động đợc truyền tới lực cản. H? Theo em hiểu điểm tựa trong đoạn thơ này có nghĩa gì? 19 Điểm tựa chỉ nơi làm chỗ dựa chính, nơi gửi gắm niềm tin và hi vọng (vào sự thắng lợi của cuộc kháng chiến có sự góp sức của ) ( ví đây nh là một điểm tựa)-> nên không phải là thuật ngữ. Bài tập 5 Thuật ngữ thị trờng là hiện tợng đồng âm giữa thuật ngữ thị trờng của kinh tế học và của quang học không vi phạm nguyên tắc thuật ngữ- một khái niệm thuộc hai lĩnh vực khoa học chứ không phải một lĩnh vực. * H ớng dẫn về nhà. 20 Nắm chắc thuật ngữ, đặc điểm của thuật ngữ. 21 Làm các bài tập còn lại. * Rút kinh nghiệm. Tuần 6 Tiết 30 Ngày soạn: Ngày dạy: Trả bài tập làm văn số 1 I- Mục đích yêu cầu. Giúp học sinh ôn tập củng cố các kiến thức về văn bản thuyết minh. Đánh giá đợc những u nhợc điểm của một bài viết cụ thể về các mặt: 22 Kiểu bài: Có đúng với văn bản thuyết minh không. 23 Nội dung: các tri thức có cung cấp cố đầy đủ có khách quan không? 24 Có sử dụng các biện pháp nghệ thuật và miêu tả một cách hợp lí, có hiệu quả không? 3 II- Chuẩn bị. GV: Chấm bài, sửa lỗi sai. HS: Xem lại bài và tự sửa lỗi. III- Lên lớp. A. Tổ chức. B. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ. C. Bài mới. H? Gọi học sinh nhắc lại đề? 1. Đề bài: Thuyết minh về chiếc quạt giấy quê em. H? Xác định thể loại đề bài trên? 25 Thể loại: Chứng minh. H? Đối tợng thuyết minh ở đây là gì? Giới hạn đối tợng? 26 Đối tợng: chiếc quạt giấy quê em. H? Về mặt hình thức bài làm phải đảm bảo yêu cầu gì? 27 Sử dụng các phơng pháp thuyết minh có đan xen các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả. H? Về nội dung thuyết minh phải nh thế nào? 28 Thuyết minh đợc nguồn gốc, cấu tạo, cách làm của cái quạt. H? Cho học sinh nhắc lại dàn ý bài văn? 29 Học sinh làm dàn ý phải đảm bảo theo yêu cầu dàn ý chi tiết kiểm tra tuần 3 tiết 14-15. 2. Nhận xét: GV nhận xét u nhợc điểm của học sinh. 30 Ưu điểm: + Các em đã nắm đợc yêu cầu về kiểu bài thuyết minh về một đồ dùng. + Nhiều em rất linh hoạt trong việc kết hợp với biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả làm bài văn sinh động, hấp dẫn. + Chữ viết sạch sẽ rõ ràng. 31 Tồn tại: + Một số em thuyết minh sơ sài, cha vận dụng biện pháp nghệ thuật vào bài làm, có em vận dụng thì gợng ép. + Một số em giới thiệu còn thiếu một số phần cơ bản của chiếc quạt. + Còn nhiều em trình bày cẩu thả, cha rõ ràng kết cấu ba phần. + Sai lỗi chính tả, lỗi câu rất nhiều. 3. Chữa lỗi sai. H? Gọi học sinh chữa lỗi sai: * Lỗi sai chính tả: viết đúng 32 Lan, tre, lứa - Nan, che, nứa 33 Dữ cẩn thận - Giữ cẩn thận. * Lỗi câu: 3. Đọc bài: H? Gọi một học sinh làm bài tốt đọc để học sinh khác học và rút ra đợc kinh nghiệm. H? Gọi học sinh làm bài kém đọc cho nhận xét những sai sót và tự bổ sung. * H ớng dẫn về nhà. 34 Về nhà làm lại đề bài này - đối với những em yếu. 35 Chuẩn bị bài viết số 2. Tuần 7 Tiết 31 Ngày soạn: 4 Ngày dạy: kiều ở lầu ngng bích Nguyễn Du I- Mục đích yêu cầu Qua hai đoạn trích giúp học sinh cảm nhận đợc: 36 Đoạn Kiều ở hiểu đợc tâm trạng cô đơn, buồn tủi và nỗi niềm thơng nhớ của Kiều, cảm nhận đợc tấm lòng thuỷ chung, hiếu thảo của nàng. Rèn kĩ năng đọc thơ lục bát. Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật trữ tình qua việc miêu tả thiên nhiên. II- Chuẩn bị. GV: Nghiên cứu soạn giáo án. HS: Soạn bài theo câu hoi SGK. III- Lên lớp. A. Tổ chức. B. Kiểm tra. ? Đọc thuộc lòng đoạn thơ Cảnh ngày xuân? nêu cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên trong đoạn thơ ấy? C. Bài mới. H? Yêu cầu đọc: Giọng nhẹ nhàng, trầm lắng, nhấn I- Đọc, giải thích từ khó. mạnh những từ ngữ miêu tả cảnh, miêu tả tâm trạng. 1. Đọc. GV đọc mẫu- luyện đọc. H? Gọi học sinh đọc chú thích sách giáo khoa. 2. Giải thích từ khó. H? Em chia văn bản này ra làm mấy phần? 3. Bố cục văn bản. 37 Đoạn 1: Sáu dòng thơ đầu 38 Đoạn 2: Tám dòng thơ tiếp theo. 39 Đoạn 3: Tám dòng thơ cuối. H? Theo em vì sao có thể tách đoạn nh thế? 40 Vì mỗi đoạn diễn tả một nội dung trọn vẹn. + Đoạn 1:Cảnh trớc lầu Ngng Bích. + Đoạn 2: Lòng thơng nhớ cha mẹ và chàng Kim của Kiều. + Đoạn 3: Nỗi buồn của Kiều. GV:Có thể chia làm hai phần: Phần 1: 6 câu đầu Phần 2: Còn lại: Tâm trạng của Kiều. H? Trong đoạn văn này đợc miêu tả ở phơng diện nào? 41 Miêu tả ở phơng diện nội tâm H?Vậy phơng thức biểu đạt chính của văn bản này là gì? 42 Phơng thức biểu cảm. GV: Toàn văn bản là tâm trạng Thuý Kiều trong những II- Tìm hiểu văn bản ngày bị giam lỏng ở lầu Ngng Bích. 1. Cảnh tr ớc lầu Ng ng H? Đọc 6 câu thơ đầu. Bích. H? Dới con mắt của Kiều thiên nhiên trớc lầu Ngng Bích hiện lên nh thế nào? 43 Bầu trời: vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung. 44 Mặt đất: Bốn bề bát ngát, cát vàng, bụi hồng. H? Qua những hình ảnh thơ em hãy hình dung và miêu 5 tả lại cảnh thiên nhiên trớc lầu Ngng Bích? H? Qua cách miêu tả em có nhận xét gì về cảnh thiên - Cảnh thiên nhiên đẹp, nên nhiên trớc lầu Ngng Bích? thơ, mênh mông nhng hoang vắng không một bóng ngời. GV: Cảnh đối lập với nàng: rộng lớn- nhỏ bé Hoà hợp: vắng vẻ- cô đơn. H? Trớc cảnh thiên nhên đó Kiều có tâm trạng nh thế nào? 45 Bẽ bàng đèn khuya-> Tâm trạng buồn tủi, bẽ bàng, cô đơn, ngổn ngang, sầu thơng, vô duyên trớc cảnh đẹp. H? Vì sao Kiều có tâm trạng đó? H? Đọc đoạn thơ em có nhận xét gì về cách viết của tác giả? 46 Tác giả ngắt câu thơ thành từng cặp đối xứng Vẻ non xa/ tấm trăng gần H? Cách ngắt nhịp đối xứng trong các câu thơ có tác dụng gì? 47 Góp phần diễn tả tâm trạng ngổn ngang, bề bộn của Kiều. H? Qua phân tích em hiểu gì tâm trạng của Kiều thể - Tâm trạng cô đơn, buồn tủi, hiện qua đoạn thơ? ngổn ngang trăm mối Cho học sinh đọc Tởng ngời đến hết. 2. Tâm trạng của nàng Kiều H? Ngồi một mình dới trăng Kiều nhớ đến ai? 48 Nhớ Kim Trọng- nhớ cha mẹ. H? Nỗi nhớ chàng Kim đợc diễn tả nh thế nào? 49 Tởng ngời dới nguyệt chín đồng. H? Nhớ chàng Kim nàng nhớ tới những kỉ niệm gì? 50 Nhớ chàng Kim , nhớ về những lời thề nguyền 51 Nhớ thơng Kim Trọng đang chờ mong ngày gặp lại. H? Thơng chàng Kim, nàng lại tự giãi bày tâm trạng qua những hình ảnh nào? 52 Bên trời góc bể bơ vơ Tấm son cho phai. H? Qua những lời tự giãi bày em hiểu gì về tâm trạng của Kiều? 53 Nàng xót thơng cho tình cảnh bơ vơ, trơ trọi nơi góc bể. 54 Nàng tự thú nhận không bao giờ quên đợc hình ảnh chàng Kim Trọng. GV: Càng nuối tiếc mối tình trong trắng thơ ngây, nàng càng ý thức đợc rằng không bao giờ có thể phai nhạt đợc mối tình đầu đối với chàng Kim mặc dù nàng muốn gột rửa, muốn quên đi. H? Em nhận xét gì về nỗi nhớ của Kiều đối với Kim - Nỗi nhớ Kim Trọng là nỗi Trọng? nhớ day dứt về những kỉ niệm không phai của mối tình đầu. H? Nỗi nhớ cha mẹ trong lòng Kiều đợc thể hiện nh thế nào? 55 Xót đó giờ 6 H? Nhớ về cha mẹ Kiều tởng tợng ra hình ảnh cha mẹ nh thế nào? 56 Nàng hình dung ra cảnh cha mẹ già nua, sớm hôm tựa cửa trông mong tin tức của nàng. GV: Tác giả dùng từ xót để diễn tả tình cảm của Kiều đối với cha mẹ thật cảm động. Nàng băn khoăn không biết có ai thay mình săn sóc cha mẹ, trời nóng ai quạt cho cha mẹ, trời lạnh ai ấp lạnh những đêm đông. H? Em có cảm nhận gì về nỗi nhớ của nàng Kiều đối - Nỗi nhớ cha mẹ da diết khôn với cha mẹ? nguôi của một ngời con có hiếu. H? Qua tình cảm đối với KT và cha mẹ em thấy Kiều là con ngời nh thế nào? 57 Thuý Kiều là ngời sống trọn nghĩa vẹn tình. H? Việc nhớ thơng những ngời thân trong cảnh ngộ éo le của bản thân mình cho em thấy Thuý Kiều là con ngời nh thế nào? 58 Kiều là ngời giàu lòng vị tha, quan tâm đến ngời khác hơn bản thân mình-> Đó là đức tính rất đáng quý. GV: Giảng thêm vì sao Thuý Kiều nhớ Kim Trọng trớc, cha mẹ sau? Chuyển: Quay lại với thực tại Đọc 8 câu cuối. H? Các câu thơ này miêu tả diễn biến tâm trạng của Kiều qua những hình ảnh nào? 59 Buồn trông: cửa bể thuyền ai thấp thoáng Ngọn nớc hoa trôi man mác Nội cỏ dầu dầu .chân mây. Gió cuốn . ầm ầm tiếng H? Em có nhận xét gì về cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh của tác giả ở đoạn thơ này? 60 Điệp ngữ liên hoàn bồn trông 4 lần 61 Hệ thống từ láy tợng hình: thấp thoáng, xa xa; từ láy gợi màu sắc: xanh xanh, dầu dầu; từ láy tợng thanh: ầm ầm. H? Các biện pháp nghệ thuật đó có tác dụng gì? 62 Điệp ngữ: gợi 4 bức tranh buồn: + Buồn trông cùng với hình ảnh con thuyền thấp thoáng xa gợi nỗi buồn lu lạc, nỗi nhớ nhà, nhớ quê. + Nhìn cánh hoa trôi nàng liên t ởng đến bản thân mình trôi dạt, lênh đênh giữa dòng đời vô định (hình ảnh ẩn dụ). + Nhìn nội cỏ dầu dầu giữa chân mây mặt đất vô cùng rộng lớn xa xăm hay chính là tâm trạng bi thơng trớc tơng lai mờ mịt của nàng-> Thiên nhiên nhuốm nỗi buồn nên ủ dột héo úa. + Tiếng sóng ầm ầm xô bớ dữ dội gợi lên trong lòng nàng tâm trạng lo sợ, hãi hùng trớc những tai hoạ lúc nào cũng rình rập ập xuống đầu nàng. GV: Đến đây nỗi buồn, lo sợ dâng trào đến tột đỉnh tiếng sóng hay chính là tiếng lòng đau đớn tuyệt vọng đồng vang với tiếng gào thét của thiên nhiên. H? Qua phân tích em có nhận xét gì về bút pháp miêu 7 tả cảnh, tả tâm trạng của tác giả? 63 Tác giả thành công trong bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc. GV: Tám câu cuối kết thành một bức tranh thiên nhiên. Nhng bức tranh thấm đẫm một nỗi buồn mênh mông, vô tận của nàng Kiều, một nỗi buồn không chia sẻ, nỗi buồn nh tắm lên cảnh vật của cửa bể chiều hôm. H? Đánh giá thành công nội dung và nghệ thuật của * Tiểu kết. đoạn trích? 64 Bút pháp tả cảnh ngụ tình, cách miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật, cách sử dụng hình ảnh ẩn dụ, từ láy, điệp ngữ 65 Đoạn trích khắc hoạ tâm trạng lẻ loi, cô đơn của Kiều và nỗi nhớ ngời yêu, nhớ cha mẹ da diết, nỗi buồn triền miên không lối thoát. H? Trớc thân phận nàng Kiều em có suy nghĩ gì? 66 Xót xa cho thận phận nàng Kiều, căm ghét cái xã hội đẩy Kiều vào cảnh ngộ éo le. H? Nhìn lại 2 văn bản vừa hớng dẫn, em cảm nhận III- Tổng kết . đợc gì? H? Gọi học sinh đọc ghi nhớ H? Qua hình ảnh Kiều trong hai đoạn trích em có suy nghĩ gì về tấm lòng của Nguyễn Du? 67 Nguyễn Du hiểu lòng ngời. Đồng cảm với nỗi buồn khổ và khát vọng hạnh phúc của con ngời. GV: Đó chính là giá trị nhân đạo của văn bản. H? Nêu những thành công về nội dung và nghệ thật IV- Luyện tập của hai văn bản này? H? Đọc diễn cảm từng văn bản. * H ớng dẫn về nhà 68 Học thuộc hai văn bản, nắm chắc nội dung và nghệ tuật từng văn bản. 69 Soạn Thuý Kiều báo ân, báo oán 70 Chuẩn bị bài: Miêu tả trong văn tự sự. * Rút kinh nghiệm Tuần 7 Tiết 32 Ngày soạn: Ngày dạy: Miêu tả trong văn bản tự sự 8 I- Mục đích yêu cầu Học sinh nắm đợc vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự. Tích hợp với Văn qua các đoạn trích nh trong văn bản Kiều. Rèn luyện kĩ năng phân tích và sử dụng các yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự. II- Chuẩn bị. Thầy: Chuẩn bị bảng phụ, soạn giáo án Trò: Xem bài mới. III- Lên lớp: A. Tổ chức B. Kiểm tra ? Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? Vai trò của nó trong đời sống? C. Bài mới ở chơng trình văn 8 chúng ta nắm đợc khả năng kết hợp các phơng thức biểu đạt trong một kiểu văn bản. ở chơng trình ngữ văn 9 chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu khả năng kết hợp các phơng thức biểu đạt trong một kiểu văn bản nh miêu tả trong văn thuyết minh. Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu miêu tả trong văn bản tự sự. Cách 2: ở lớp 8 chúng ta đã đợc tìm hiểu về vai trò của yếu tố miêu tả, bản chất trong văn bản tự sự. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về yếu tố miêu tả trong văn tự sự. Từ đó chúng ta học tập để viết một bài tự sự có yếu tố miêu tả tốt hơn. GV: Đa đoạn văn trên bảng phụ I- Tìm hiểu yếu tố miêu tả H? Gọi học sinh đọc. trong văn bản tự sự. H? Nêu xuất xứ đoạn trích? 1. Ví dụ 1: 71 Đây là đoạn trích từ văn bản : Hoàng Lê nhất thống chí hồi thứ 14 của Ngô Gia Văn Phái. GV: Bài này chúng ta đã đợc học ở tiết 23.24 của tiết 5 H? Em hãy chỉ ra phơng thức biểu đạt chính trong văn bản này? 72 Tự sự. H? Trong đoạn trích đã kể về trận đánh nào của quân Tây Sơn? 73 Trận đánh đồn Ngọc Hồi của quân Tây Sơn. H? Trong trận đánh này, vua Quang Trung đã làm gì? 74 Vua Quang Trung chỉ huy tớng sĩ đánh đồn Ngọc Hồi. H? Em hãy kể lại những sự việc chính diễn ra trong trận đánh dới sự chỉ đạo của vua Quang Trung? 75 Kể theo SGK. Vua QT cho quân lính ghép ván mời ngời khiêng một bức rồi tiến sát đến đồn Ngọc Hồi phun khói. Trời trở gió nam, quân Quân Thanh đại bại. H? Em có nhận xét gì về những sự việc mà bạn vừa kể? 76 Các sự việc chính bạn kể đã đầy đủ. H? Tìm những yếu tố miêu tả đợcc sử dụng trong đoạn văn? H? Việc tác giả kết hợp những yếu tố miêu tả trong 9 đoạn văn này có tác dụng gì? 77 Giúp hình dung ra trận đánh cụ thể, tỉ mỉ hơn và sinh động hơn. GV: Việc kết hợp yếu tố miêu tả giúp ta hình dung trận đánh diễn ra một cách cụ thể Quang Trung đã bố trí trận đánh nh thế nào, quân Thanh chống đỡ ra sao và sự thảm bại thê thảm của bọn chúng. GV:Đoạn văn vừa kể tóm tắt đợc thầy ghi thành một đoạn văn. Em có nhận xét gì về nội dung đoạn văn tóm tắt so với đoạn văn trích trong SGK? 78 Nội dung giống nhau. GV: Có nội dung giống nhau vì các sự vật chính đợc tóm tắt một cách đầy đủ. H? So sánh 2 đoạn văn và cho biết đoạn văn nào diễn đạt hay hơn? 79 Đoạn văn của tác giả hay hơn, sinh động hơn. 80 Còn đoạn văn thầy đa ra khô khan hơn kém hấp dẫn hơn vì các sự việc kể ra trần trụi. GV: Đoạn văn thứ hai này mới kể các việc đã diễn ra chứ cha kể lạ nó xảy ra nh thế nào? H? Vì sao đoạn văn 1 lại sinh động hơn và hấp dẫn nh vậy? 81 Vì có yếu tố miêu tả cụ thể. H? Em có nhận xét gì về sự việc đợc đem miêu tả ở đây? 82 Miêu tả sự việc rất cụ thể chi tiết trận đánh đã diễn ra nh thế nào? H? Nếu kể một cách khô khan nh vậy em có nhận xét gì về sự hiện diện của Vua Quang Trung trong trận đánh? 83 Vua QT trở lên mờ nhạt, trận đánh kém hấp dẫn. GV:Chốt: Nh vậy, để kể một sự việc hay một nhân vật nào đó một cách rõ ràng, sinh động thì ta phải biết kết hợp với yếu tố miêu tả. H? Nh vậy trong văn bản tự sự, việc miêu tả cụ thể và chi tiết về cảnh vật, nhân vật, sự việc có tác dụng gì? 84 Làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn, sinh động hơn. 2. Kết luận: - Sử dụng yếu tố miêu tả có tác dụng làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, gợi cảm, sinh động. GV: đây cũng chính là phần ghi nhớ SGK. Gọi học sinh đọc. GV chốt: Vai trò yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự rất cần thiết chúng ta nắm chắc điều này để áp dụng vào viết bài văn tự sự. Tuy niên việc sử dụng yếu tố miêu tả phải phù hợp, nếu không sẽ biến bài văn tự sự thành bài văn miêu tả. Nghĩa là trong văn bản tự sự yếu tố tự sự là chủ yếu còn miêu tả là thứ yếu có tác dụng làm rõ, cụ thể gợi cảm chi tiết đợc kể. II- Luyện tập H? Bài tập gồm mấy yêu cầu? * Bài tập 1 10 [...]... ngời b) Đánh trống: thành ngữ: Làm viẹc không đến nơi đến chốn, bổ dở, thiếu trách nhiệm c) Tục ngữ: Muốn giữ gìn thức ăn với chó thì phải treo lên, với mèo thì phải đậy lại (có thể coi là thành ng ) d) Thành ngữ: Tham lam, đợc cái này lại muốn cái khác hơn e) Thành ngữ: Sự thông cảm thơng, xót giả dối nhằm đánh lừa ngời khác Bài tập 2: H? Tìm hai thành ngữ có yếu tố chỉ động vật, hai thành ngữ chỉ... câu văn trên bảng phụ Gọi học sinh đọc Ví dụ 2 H? Các em xác định lỗi sai ở ví dụ? a) Dùng từ thừa đẹp b) Dùng sai từ dự đoán c) Dùng từ sai đẩy mạnh H? Em hãy giải thích rõ lỗi sai đó? a) Dùng từ thừa vì đã dùng từ thắng cảnh (nghĩa là cảnh đẹp) thì không dùng từ đẹp nữa b) Dùng từ sai: vì dự đoán có nghĩa là đoán trớc tình hình một việc trong tơng lai Mà trong văn cảnh lại nói trong quá khứ c) Dùng... nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan h ) mà từ biểu thị Bài tập 1: H? Theo em trong các câu giải nghĩa về từ mẹ, cách nào giải nghĩa đúng nhất? 289Chọn cách a GV: Không chọn b Bài tập 2: H? Cách giải thích nào trong 2 cách là đúng? Vì sao? 290 Cách giải thích (b) là đúng Cách giải thích (a) vi phạm nguyên tắc khi giải nghĩa từ vì dùng danh từ để định nghĩa tính từ (cụm danh t ) 291 Cách (b) giải... II- Thành ngữ H? Thế nào là thành ngữ? 285Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh GV: Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nhng thông thờng qua một số phép chuyển nghĩa nh ẩn dụ, so sánh VD: Mẹ tròn con vuông, mặt xanh nanh vàng Bài tập 1: H? Chỉ rõ các ví dụ đâu là thành ngữ, tục ngữ giải nghĩa? a) Gần: tục ngữ: Hoàn... hiểm đáng sợ H? Trớc tình hình đó, VT đã hành động nh thế nào? 184 Vân Tiên tả xung H? Em thấy Đánh tả đột, hữu xông là đánh nh thế nào? - Đánh trái, đánh phải, đánh tứ phía GV: Ta có thể hình dung thầy giữa bọn cớp đông đảo nh lũ kiến chòm ong, VT đã dùng cây gậy tung hoành 4 phía để chống trả chúng một cách quyết liệt H?Em hãy tởng tợng và miêu tả lại? H?ở đây tác giả đã so sánh hành động đánh cớp... danh t ) 291 Cách (b) giải thích bằng từ đồng âm (rộng lợng- độ lợng) còn phần sau là cụ thể hoá cho từ rộng lợng IV- Từ nhiều nghĩa, hiện tợng chuyển nghĩa của từ H? Em hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa? Ví dụ? 292 Từ nhiều nghĩa là từ có thể có một nghĩa hay nhiều nghĩa VD: Xe đạp (một nghĩa) Xuân (nhiều nghĩa) H? Thế nào là hiện tợng chuyển nghĩa của từ? 293 Chuyển nghĩa của từ là hiện tợng thay đổi nghĩa... gì? 118 Hiểu nội dung của câu 1 19 Xem xét nghĩa của các từ trong câu văn xem có phù hợp với nội dung của câu không? H? Em hãy làm bài tập? a) Im lặng dùng sai-> vắng lặng b) Thành lập-> thiết lập c) Cảm xúc-> rung động * Hớng dẫn về nhà 120Học thuộc bài 121Là những bài tập còn lại * Rút kinh nghiệm Tuần 7 Tiết 34-35 Ngày soạn: Ngày dạy: Viết bài tập làm văn số 2 14 Văn tự sự I- Mục đích yêu cầu Giúp... của truyện: Vân Tiên gặp nạn Giáo viên yêu cầu đọc: Giọng kể chuyện phù hợp, II- Đọc, giải thích từ khó, giọng tái hiện lời nói của Vân Tiên, đặc biệt là lời nói tìm hiểu bố cục văn bản của ông Chài (9 3 7 -97 6) 1 Đọc GV đọc từ đầu- 8 câu đầu Gọi học sinh đọc phần còn lại và nhận xét GV hớng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa một số từ: phui 2 Tìm hiểu từ khó pha, hẩm hút H? Theo em văn bản này chia làm mấy phần?... tầm, tìm hiểu về tác giả, tác phẩm văn học địa phơng Hình thành sự quan tâm và yêu mến đối với văn học của địa phơng mình Rèn kĩ năng su tầm t liệu văn học theo chủ đề II- Chuẩn bị: GV:- Su tầm và giới thiệu tạp chí sách báo của địa phơng mình - Lựa chọn hai tác giả tâm đắc nhất: Hoài Nam, Nguyễn Văn Soạn HS: Su tầm và điền vào bảng thống kê Viết một bài giới thiệu tác giả, tác phẩm III- Lên lớp A Tổ chức... B Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh C Bài mới I- Trình bày danh mục các tác giả, tác phẩm của địa phơng từ năm 197 5 đến nay TT Họ và tên (bút danh) Quê quán Tên tác phẩm ND và NT chủ yếu 1 2 Quần Phơng Hoài Nam Hải hậu Nghĩa Hng H? Gọi học sinh ( ại diện các t ) lên trình bày kết quả su tầm và lần lợt điền vào bảng thống kê H? Em hãy nêu nội dung và nghệ thuật một số tác phẩm tiêu biểu mà mình su tập . là ( ịa l ); Hiện tợng hoá học (Hoá học) Trờng từ vựng (Ngữ văn) ; Di chỉ (lịch s ); Thụ phấn (Sinh học); Lu lợng ( ịa l ); Trọng lực (Vật l ); Khí áp ( ịa. Trọng lực (Vật l ); Khí áp ( ịa l ); Đơn chất (Hoá học); Thị tộc phụ hệ (Lịch s ); Đờng trung trực (Toán học). 2. Bài tập 2 /90 . H? Bài tập yêu cầu chúng ta

Ngày đăng: 01/12/2013, 15:11

Hình ảnh liên quan

Bài tập 2: Xác định từ tợng hình và giá trị sử dụng của chúng trong đoạn trích sau: “ Đám mây  trắng toát”.… - Tài liệu Giáo án Ngữ Văn 9 ( Sưu tầm )

i.

tập 2: Xác định từ tợng hình và giá trị sử dụng của chúng trong đoạn trích sau: “ Đám mây trắng toát”.… Xem tại trang 58 của tài liệu.
574Khắc hoạ hình ảnh ngời bà cần mẫn, chăm chỉ yêu  thơng con cháu hết mực, có niềm tin vào cách mạng - Tài liệu Giáo án Ngữ Văn 9 ( Sưu tầm )

574.

Khắc hoạ hình ảnh ngời bà cần mẫn, chăm chỉ yêu thơng con cháu hết mực, có niềm tin vào cách mạng Xem tại trang 68 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan