0

Bài soạn LTVC5

20 232 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:11

PHÒNG GD & ĐT CHIÊM HÓA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ BÌNH PHÒNG GD & ĐT CHIÊM HÓA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ BÌNH Luyện từ và câu 5 Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Câu 1. Thế nào là câu ghép ? Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại. Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác. Câu 2. Thêm một vế câu vào chỗ chấm để tạo thành câu ghép Mùa xuân đã về,……. Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Cách nối các vế câu ghép Bài 1: Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây a, Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng kíp của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát. Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn, trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên. (Theo Hà Văn Cầu-Vũ Đình Phòng) I. Nhận xét : c, Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre; đây là mái đình cong cong; kia nữa là sân phơi. (Đỗ Chu) b, Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học . (Thanh Tịnh) Bài 2: Ranh giới giữa các vế câu được đánh dấu bằng những từ hoặc dấu câu nào ? Bài 1: Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây a, Câu 1: Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng kíp của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát. Câu 2: Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn, trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên. I. Nhận xét : Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Cách nối các vế câu ghép Vế 1 Vế 2 Vế 1 Vế 2 Bài 1: Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây I. Nhận xét : c, Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre; đây là mái đình cong cong; kia nữa là sân phơi. b, Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học . Vế 1 Vế 2 Vế 1 Vế 2 Vế 3 Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Cách nối các vế câu ghép Bài 2: Ranh giới giữa các vế câu ghép được đánh dấu bằng những từ hoặc dấu câu nào? a, Câu 1: Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng kíp của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát. Câu 2: Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn, trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên. I. Nhận xét: Vế 1 Vế 2 Vế 1 Vế 2 - Từ thì đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu - Dấu phẩy đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu thì , Ranh giới giữa các vế câu ghép Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Cách nối các vế câu ghép I. Nhận xét : c, Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre; đây là mái đình cong cong; kia nữa là sân phơi. b, Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học . Vế 1 Vế 2 Vế 1 Vế 2 Vế 3 - Dấu hai chấm đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu - Dấu chấm phẩy đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu : ; ; Ranh giới giữa các vế câu ghép Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Cách nối các vế câu ghép Có mấy cách nối các vế câu ghép? Ghi nhớ Có hai cách nối các vế câu ghép: . Nối bằng các từ có tác dụng nối. . Nối trực tiếp (không dùng từ nối). Trong trường hợp này, giữa các vế câu cần có dấu phẩy,dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm. [...]... ỏc. c ni vi nhau bng cỏch no? A Nụi bng t co tac dung nụi B.Nụi trc tiờp Củng cố: Tiết học hôm nay giúp em hiểu biết những kiến thức gì? Dặn dò: Về nhà các em ôn lại bài viờt lai oan vn theo yờu cõu bai tõp 2 cho hay hn và chuẩn bị bài sau: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ LTVC 5 Th nm ngy 8 thỏng 4 nm 2010 . : hôm nay tôi đi học . (Thanh Tịnh) Bài 2: Ranh giới giữa các vế câu được đánh dấu bằng những từ hoặc dấu câu nào ? Bài 1: Tìm các vế câu trong mỗi câu. Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Cách nối các vế câu ghép Bài 1: Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây a, Súng kíp của ta mới bắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn LTVC5, Bài soạn LTVC5,

Hình ảnh liên quan

Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu tả ngoại hình một người bạn của em , trong đoạn văn có ít nhất  một câu ghép - Bài soạn LTVC5

i.

ết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu tả ngoại hình một người bạn của em , trong đoạn văn có ít nhất một câu ghép Xem tại trang 15 của tài liệu.