Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

26 371 0
Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần TUẦN - -Ngày soạn: Ngày 19 tháng năm 2010 Ngày giảng: Thứ hai ngày 20 tháng năm 2010 Toán BÀI : SỐ 10 I.Mục tiêu : Kiến thức : Biết thêm 10 , Viết số 10 ; đọc đếm từ 10 ; biết SS số PV 10 ,biết vị trí số 10 dãy số từ - 10 Kĩ : Rèn kĩ đọc, viết nhanh , số 10, thực hành so sánh thành thạo số từ đến 10 Biết vận dụng kiến thức học vào thực tế Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận , xác làm Ghi ,bài tập cần làm 1, ,bài II.Chuẩn bị : -Nhóm vật mẫu có số lượng 10 :10 hình vng, 10 xe…, chữ số 10 III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC: Gọi HS nêu số từ -> HS nêu từ ->9 HS nêu ngược lại ngược lại Lớp viết bảng : Cả lớp viết bảng 2.Bài : Lập số 10 Thực ví dụ : Cơ đính hình vng? hình vng Cơ đính thêm hình vng? hình vng Có HV thêm HV hình vng? 10 hình vng Ví dụ 2, : Thực tương tự ví dụ Hình vng, xồi, xe có số lượng mấy? Số lượng là10 GV giới thiệu số 10 in, 10 viết thường Viết mẫu số10 Gọi em đọc số 10 Cả lớp viết bảng con, đọc số 10 GV hỏi HS để ghi dãy số từ -> 10 HS nêu từ ->10, nhóm Số 10 đứng liền sau số HS nêu lại Hỏi HS để ghi dãy số từ 10 -> HS nêu từ 10 ->0, nhóm 3.Hướng dẫn HS làm tập Đếm xuôi , ngược cấu tạo số 10 Bài 1: Yêu cầu em viết vào số 10 Cả lớp viết số 10 vào Bài 4: Dựa vào thứ tự dãy số từ đến 10 Điền số thích hợp vào trống để điền số thích hợp vào trống Bài 5: Khoanh vào số lớn Thực bảng từ theo nhóm Nếu cịn thời gian cho em lm thờm Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh cỏc bi sau Bi 2: GV hướng dẫn em quan sát, đếm số sau ghi kết vào trống Bài 3: Cho HS QS hình vẽ đặt vấn đề để HS nhận biết cấu tạo số 10 4.Củng cố: Hỏi tên Gọi học sinh nêu lại cấu tạo số 10 Số 10 lớn số nào? Những số bé số 10? Đọc lại dãy số từ ->10 ngược lại 5.Dặn dò : Làm lại tập nhà, xem Tiếng vit Giaó án tuần m s hỡnh v ghi vào ô trống Cả lớp làm vào bảng con,nêu kết Quan sát nêu: Viết số thích hợp vào Nhắc lại tên vừa học Nêu lại cấu tạo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em đọc Thực hành nhà BÀI 22: P , PH, NH I.Mục tiêu: Kiến thức : Đọc p, ph , nh , phố xá , nhà ; từ câu ứng dụng -Viết p, ph , nh , phố xá , nhà - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : chợ , phố , thị xã Kĩ : - Rèn cho HS kĩ đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu Thái độ : - Giáo dục em tính cần cù , chịu khó học tập II Chuẩn bị : -Tranh minh hoạ cho từ khoá: phố xá, nhà -Tranh minh hoạ câu ứng dụng luyện nói theo chủ đề: chợ, phố, thị xã III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC : Viết tiếng , từ sau : kẻ , Học sinh nêu tên trước khế , ,kẽ hở , khe đá , cá kho Cả lớp viết bảng Đọc SGK em đọc 2.Bài mới: 2.1.Giới thiệu Giới thiệu chữ, âm mới: p – ph, nh Theo dõi lắng nghe 2.2.Dạy chữ ghi âm a) Nhận diện chữ: âm p Chữ p gồm nét xiên phải, nét Cho biết chữ p gồm nét nào? sổ thẳng nét móc ngược hai So sánh chữ p chữ n? đầu Học sinh so sánh Tìm chữ p Yêu cầu HS tìm chữ p chữ b) Phát âm Lắng nghe GV phát âm mẫu: âm p Quan sát làm mẫu phát âm nhiều Âm ph lần (cá nhân, nhóm, lớp) Lª Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Ch¸nh a) Nhận diện chữ Chữ ph ghép chữ nào? So sánh chữ ph p? b) Phát âm đánh vần tiếng -Phát âm GV phát âm mẫu: âm ph GV gọi học sinh đọc âm ph Có âm ph để có tiếng phố ta làm nào? Yêu cầu HS cài tiếng phố, phân tích Hướng dẫn đánh vần GV hướng dẫn đánh vần tiếng phố Yêu cầu em đọc trơn: phố , phố xá Âm nh quy trình tương tự Hướng dẫn viết chữ Viết mẫu p, ph , phố xá Viết từ nh, nhà Đọc từ ứng dụng: Yêu cầu học sinh đọc: phở bò, phá cỗ Gạch chân tiếng chứa âm vừa học , phân tích số tiếng Đọc trơn từ ứng dụng Đọc mẫu , yêu cầu em đọc lại Gọi học sinh đọc tồn bảng 3.Củng cố tiết 1: Tìm tiếng mang âm học Tiết Luyện đọc bảng lớp Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn - Luyện đọc câu: GV treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì? Gọi học sinh đọc câu ứng dụng: nhà dì na phố, nhà dì có chó xù Gọi đọc trơn tồn câu Đọc mẫu, vài em đọc, tìm tiếng có ph, nh Cho em luyện viết Tập viết Hướng dẫn viết vào Luyện nói: Chủ đề luyện nói nhỉ? − Trong tranh vẽ cnh gỡ? Lê Thị Thu Hà 1B Giaó án tuần Chữ p h Giống nhau: Đều có chữ p Khác nhau: Chữ ph có thêm h sau p Lắng nghe Đọc cá nhân , tổ , lớp Thêm âm ô sắc Cả lớp cài tiếng phố, phân tích Đánh vần cá nhân , tổ , lớp Đọc cá nhân nhiều em Quan sát , viết không ,viết bảng em gạch chân tiếng : phở, phá Phân tích tiếng : phở , phá Đọc cá nhân nhiều em Lắng nghe , 5em đọc lại 2em đọc toàn bảng Cả lớp tìm tiếng có âm học Đọc cá nhân , tổ , lớp Tranh vẽ nhà phố Đọc cá nhân nhiều em Lắng nghe , em đọc lại Tiếng có âm học : nhà , phố Cả lớp viết vào Chợ , thị xã, phố Vẽ cảnh chợ, cảnh xe lại phố Liên hệ thực tế trả lời Trêng TiÓu häc Sè Hải Chánh Giaó án tuần Ch dựng để làm gì? v v… 4.Củng cố- : Gọi đọc bài, tìm tiếng em đọc lại Cả lớp tìm tiếng có âm học mang âm học Dặn dò : Thực hành nhà Về nhà đọc lai , tiết sau : g , gh Đạo đức BÀI : GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (T2) I Mục tiêu: Học sinh hiểu trẻ em có quyền học hành - Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập, giúp em thực tốt quyền học - Học sinh biết yêu quý giữ gìn sách đồ dùng học tập II Tài liệu phương tiện: - Giáo viên: - Phần thưởng cho HS đạt giải thi “ Sách đẹp nhất” - Bài hát “ Sách bút thân yêu ơi” nhạc lời Bùi Đình Thảo - Học sinh : - SGK + Vở tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động học Hoạt động dạy 1.ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Học sinh trả lời -> em - ? Em giữ gìn sách , đồ dùng học tập Bài mới: a Giới thiệu ghi đề - HĐ 1: Thi sách đẹp - Giáo viên công bố thi thành - Học sinh lớp xếp sách , đồ dùng lên bàn đồ dùng học phần Ban giám khảo tập Thi vịng :- Vòng thi tổ - Các tổ tiến hành chấm thi để chọn - Vòng thi lớp 1-> bạn thi vòng Giáo viên đưa tiêu chuẩn thi: - Học sinh thi vịng + Có đủ SV ĐD HT theo quy định + SV không bị bẩn, quăn mép xộc xệch - GV: cho học sinh tiến hành thi vòng -BGK chấm công bố kết thi - Cả lớp hát - HĐ 2: Hát hát “ Sách bút thân yêu” - Học sinh đọc chuyển câu thơ - HĐ 3: Đọc câu thơ cuối + GV hướng dẫn HS đọc câu thơ cuối Muốn cho sách đẹp lâu Đồ dùng bền mãi, nhớ câu giữ gìn Kết luận chung : - Cần phải giữ gìn SV học tập để em - Học sinh nêu lại ghi nhớ tiết thực giữ gìn sách gọn gàng, thc hin tt quyn c hc ca mỡnh Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần Hot ng hc Hot ng dy Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn đẹp chuẩn bị sau mạnh nội dung - Giáo viên nhận xét học Ngày soạn: Ngày 19 tháng năm 2010 Ngày giảng: Thứ hai ngày 21 tháng năm 2010 Tiếng việt BÀI 23: G , GH I.Yêu cầu : Kiến thức : Đọc g, gh , gà ri , ghế gỗ , gà ri ; từ câu ứng dụng -Viết g , gh , gà ri , ghế gỗ - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : gà ri , gà gô Kĩ : Rèn cho HS kĩ đọc, viết thành thạo, luyện nói thành câu Thái độ : Giáo dục em tính cần cù, chịu khó học tập II Chuẩn bị : Tranh minh hoạ đàn gà, ghế gỗ -Tranh minh hoạ câu ứng dụng phân luyện nói “gà ri, gà gô” III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC : Hỏi trước Học sinh nêu tên trước Viết từ sau : phở bò , phá cỗ Cả lớp viết bảng Đọc SGK Học sinh đọc bài,2 em 2.Bài mới: 2.1 Giới thiệu Giới thiệu tranh, ghi đề Lắng nghe 2.2 Dạy chữ ghi âm a) Nhận diện chữ: Chữ g gồm nét cong hở phải Theo dõi lắng nghe nét khuyết Yêu cầu học sinh tìm chữ g chữ Tìm chữ g b) Phát âm đánh vần tiếng: -Phát âm GV phát âm mẫu: âm g em, nhóm 1, nhóm -Giới thiệu tiếng: Có âm g muốn có tiếng gà ta làm Ta thêm âm a sau âm g, huyền nào? âm a Yêu cầu học sinh cài tiếng gà, phân tích Cả lớp cài tiếng gà, 3em phân tích Hướng dẫn đánh vần GV hướng dẫn đánh vần tiếng gà Đánh vần cá nhân , tổ , lớp Yêu cầu em đọc trơn gà , gà ri Đọc cá nhân nhiều em Âm gh (dạy tương tự âm g) Giống nhau: u cú ch g Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh - So sỏnh chữ “g” chữ “gh” Hướng dẫn viết chữ Viết mẫu g,gà ri Viết từ gh, ghế gỗ Đọc từ ứng dụng: nhà ga , gồ ghề Gạch chân tiếng chứa âm vừa học , phân tích số tiếng Đọc trơn từ ứng dụng Đọc mẫu , yêu cầu em đọc lại Gọi học sinh đọc tồn bảng 3.Củng cố tiết 1: Tìm tiếng mang âm học Tiết Luyện đọc bảng lớp Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn - Luyện đọc câu: Gọi học sinh đọc câu ứng dụng Gọi đọc trơn tồn câu Đọc mẫu , vài em đọc,tìm tiếng có g,gh Luyện viết : Cho em luyện viết Tập viết Hướng dẫn viết vào Luyện nói: Chủ đề: gà ri, gà gơ − Trong tranh vẽ vật nào? − Gà gô sống đâu? Gà ri sống đâu? Nếu thời gian hỏi thêm câu sau Nếu cịn thời gian hỏi thêm câu sau -Kể tên số loại gà mà em biết? 4.Củng cố : Gọi em đọc lại 5.Dặn dò: Về nhà đọc lại , tiết sau : q qu , gi L.G Toán: Giaó án tuần Khỏc nhau: Ch gh cú thờm h đứng sau g Quan sát , viết không ,viết bảng em gạch chân tiếng :ga, ghề Phân tích tiếng : gà , ghề Đọc cá nhân nhiều em Lắng nghe , 5em đọc lại 2em đọc tồn bảng Cả lớp tìm tiếng có âm học Đọc cá nhân , tổ , lớp nhà bà có tủ gỗ , ghế gỗ Đọc cá nhân nhiều em Tiếng có âm học : gà , ghế Cả lớp viết vào Hai em nhắc lại chủ đề luyện nói Gà ri, gà gơ Gà gô sống đồi Gà lơ go, gà tây, gà công nghiệp em đọc lại Thực hành nhà Bài: LUYỆN TẬP SỐ I.Mục tiêu: Củng cố cho HS nắm cách đọc , cách viết số Rèn cho HS cách so sánh , điền dấu số phạm vi thành thạo Giáo dục HS tính cẩn thận II.Các hoạt động dy hc: Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Hot ng GV 1.Bi c: in số: .> 0; < ; > ; < 2.Bài mới: Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống Hướng dẫn cách làm , làm mẫu Bài 2: Điền dấu > , < , = .0 0 0 .4 2 0 .6 0 Bài 3: Khoanh vào số bé hàng: 9, 5, 0, , , ,4 , Làm mẫu hướng dẫn cách làm Theo dõi giúp đỡ HS lúng túng Bài 4: Xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé( hs , giỏi) 1,7 ,5 ,2 ,9 ,0 ,4 ,8 ,3, Nhận xét tuyên dương em làm tốt 3.Củng cố dặn dị: Ơn lại số từ - Làm lại làm sai Làm tập Xem trước số 10 Giỏo ỏn chiu Giaó án tuần Hot ng HS Lớp làm bảng con, hs lên bảng làm Nêu yêu cầu tập HS lên bảng điền dấu Lớp làm bảng 2HS lên bảng điền dấu, lớp làm VBT Đọc số từ - từ - Nêu yêu cầu tập Làm vào ô li Nêu yêu cầu 2HS lên bảng làm , lớp làm ô li Quan sát thảo luận Đọc lại dãy số từ - , từ -  ToánN.C LUYỆN TẬP SỐ 10 I.Mục tiêu: Củng cố cho HS nắm cách đọc , cách viết số 10 Rèn cho HS đếm cách so sánh , điền dấu số phạm vi 10 thành thạo Giáo dục HS tính cẩn thận II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Bài cũ: Điền số: Lớp làm bảng con, hs lên bảng làm .> 0; < ; > ; < Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh 2.Bi mi: Bi 1: Viết số 10 Hướng dẫn HS khoảng cách số khoảng cách số số Bài 2: Điền số Số 10 gồm ; ; Số 10 gồm ; Số 10 gồm ; ; Số 10 gồm ; Số 10 gồm ; Số 10 gồm 10 Bài 3: Viết số thích hợp vào trống 10 Hướng dẫn cách làm , làm mẫu Số 10 đứng liền sau số nào? Số 10 đứng liền trước số nào? Nhận xét , sửa sai Bài 4: Khoanh vào số lớn hàng: 4, 2, 7, , 10 , , Làm mẫu hướng dẫn cách làm Theo dõi giúp đỡ HS lúng túng Bài 5: Điền số (dành cho hs , giỏi) < < ; < < 10; > > < < 5; < < 6; > .> Theo dõi chấm số em 3.Củng cố dặn dị: Ơn lại số từ - 10 Làm lại làm sai., Xem trước bi s 10 Th cụng Giaó án tuần Vit dòng số 10 vào BT Làm BT, hs lên bảng điền Đọc lại cấu tạo số 10 Cá nhân , lớp Nêu yêu cầu tập HS lên bảng điền số Lớp làm bảng Đọc số từ - 10 từ 10 - Số Số Nêu yêu cầu tập Làm vào ô li , 4, 1, , 10 , , Nêu yêu cầu 2HS lên bảng làm , lớp làm ô li 3HS lên bảng làm HS lại làm Quan sát thảo luận Đọc lại dãy số từ - 10 , từ 10- Bài : XÉ DÁN HÌNH QUẢ CAM I Mục tiêu : Kiến thức : Biết cách xé dán , hình cam -Xé dán hình cam Đường xé bị cưa Hình dán tương đối phẳng Có thể dùng bút màu để vẽ cuống Kĩ : Rèn kĩ xé , dán thành thạo Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần Thỏi : Giỏo dục em tính chăm , cẩn thận làm Ghi : Với học sinh khéo tay -Xé dán hình cam có cuống, Đường xé cưa Hình dán phẳng Có thể xé thêm hình cam có kích thước, hình dạng, màu sắc khác II.Chuẩn bị : Bài mẫu xé dán hình cam , giấy màu III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC: Xé hình vng , hình trịn 2em lên bảng 2.Bài a.Giới thiệu qua mẫu vật, ghi tựa b Hướng dẫn em quan sát , nhận xét xé hình cam Quan sát xé dán hình cam Quan sát , trả lời Có loại có hình dáng giống Quả táo , qt cam ? c.Hướng dẫn cách làm *Xé cam: Lấy tờ giấy màu da cam, HS quan sát làm theo giấy nháp lật mặt sau đánh dấu vẽ hình vng có cạnh ,xé rời để lấy hình vng , xé góc hình vng theo đường vẽ ,2 góc xé nhiều , xé chỉnh sửa cho giống hình cam ,lật mặt sau cho em quan sát *Xé hình : Lấy mảnh giấy màu xanh, HS quan sát làm theo vẽ hình chữ nhật Xé góc hình chữ nhật *Xé cuống :Lấy mảnh giấy màu xanh , vẽ hình chữ nhật.Yêu cầu em dùng bút màu để vẽ cuống d Thực hành : Yêu cầu em thực HS xé, dán hình cam hành xé hình cam Hướng dẫn em trang trí cam Các em trang trí theo ý tưởng sáng theo ý tưởng sáng tạo tạo Khuyến khích em xé hình Các em thực hành xé cam có cam có kích thước khác kích thước khác 3.Củng cố, dặn dò : Về nhà em thực hành thêm cho thành Lắng nghe thạo.Tiết sau trình bày sản phẩm Thực hnh nh Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Ting Vit T.H Giaó án tuÇn Bài 22-23: P, PH , NH – G, GH I Mục tiêu: - Giúp H đọc đúng, viết tiếng, từ câu có chứa p, ph , nh - Nâng cao kỉ đọc trơn cho H khá, giỏi ; HS TB, yếu đọc đánh vần -Giáo dục HS tính cẩn thận II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài cũ: Viết kẻ , rổ khế , cá khô Viết bảng con, -ba dãy viết ba từ -Đọc 22-23 em 2.Bài mới: a)Luyện đọc: Luỵện đọc p , ph , nh- g, gh HS , giỏi đọc trơn, HS giỏi Rèn thêm HS yếu đọc đọc trơn, HS trung bình đọc đánh vần Đọc theo nhóm tồn bài, HS yếu đánh vần tiếng từ Khen nhóm đọc to trơi chảy Các nhóm thi đọc , lớp theo dõi nhận Đọc lớp xét.Lớp đọc đồng lần b)Luyện viết: Viết mẫu hướng dẫn Quan sát nhận xét cách viết Luyện viết bảng con, viết phần VBT Chữ cao li? chữ cao li? Các chữ cịn lại cao li? K/cách chữ bao nhiêu? tiếng từ bao nhiêu? Theo dõi , giúp đỡ HS viết chậm c) Làm tập: Yêu cầu HS đọc từ : nhớ, nho , phố , HS lên bảng làm , lớp làm VBT cổ, nhà , khô nốitiếng cột phải với Quan sát kĩ hình vẽ điền ph/ nh tiếng cột trái vào tập Điền ph hay nh Điền vào chỗ chấm để Phá cỗ, nhổ cỏ có từ phù hợp với nội dung hình vẽ - Yêu cầu HS đọc từ : gõ, gỗ , ghi , Quan sát kĩ hình vẽ điền g / gh vào mõ, nhớ , gụ nối tiếng cột phải với tập tiếng cột trái Nhà ga , gồ ghề Điền g hay gh Điền vào chỗ chấm để có từ phù hợp với nội dung hình vẽ Chấm 1/3 lớp , nhận xét 3.Củng cố dặn dị: Nhận xét học Lª Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Ch¸nh dồn hàng!” + Động tác: Cũng lệnh dàn hàng c) Ơn trị chơi “ Qua đường lội”: _ Cách chơi: Phần kết thúc: Thả lỏng Củng cố.Nhận xét.Giao việc nhà Tiếng Vit Giaó án tuần mt khuu tay - HS đứng vỗ tay, hát - Chơi trò chơi: “ Qua đường lội” GV HS hệ thống - Khen tổ, cá nhân học ngoan, tập tốt.- Tập lại động tác học BÀI 24: Q , QU , GI I.Mục tiêu : Kiến thức : Đọc q, qu , gi, chợ quê, cụ già ; từ câu ứng dụng -Viết q , qu , gi , chợ quê, cụ già - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : quà quê Kĩ : Rèn cho HS kĩ đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu Thái độ : Giáo dục em tính cần cù , chịu khó học tập II Chuẩn bị : Tranh minh hoạ từ khóa : chợ quê, cụ già,câu ứng dụng .Tranh minh hoạ : Phần luyện nói III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC : Cả lớp viết bảng Viết từ sau : nhà ga, ghế gỗ em đọc 2.Bài : Giới thiệu âm q, qu, gi Lắng nghe 2.2 Dạy chữ ghi âm Đồng a) Nhận diện chữ: Chữ q gồm nét cong hở phải nét sổ Yêu cầu học sinh tìm chữ q chữ Tìm chữ q đưa lên cho GV kiểm b) Phát âm đánh vần tiếng: tra -Phát âm GV phát âm mẫu: âm q Phát âm cá nhân , tổ , lớp Giới thiệu chữ qu chữ ghép từ hai Lắng nghe chữ q,u So sánh q qu Phát âm mẫu : qu Phát âm cá nhân , tổ , lớp Đánh vần tiếng khoá Nêu vị âm tiếng quê ? Âm qu đứng trước, âm ê đứng sau Hướng dẫn đánh vần tiếng quê Đánh vần cá nhân , tổ , lớp -Đọc trơn quê, chợ quê Nhiều em đọc Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh m gi quy trỡnh tng t Hng dn viết chữ Viết mẫu q, qu , chợ quê Đọc từ ứng dụng: Yêu cầu học sinh đọc: thị , giỏ cá Gạch chân tiếng chứa âm vừa học , phân tích số tiếng Đọc trơn từ ứng dụng Đọc mẫu , yêu cầu em đọc lại Gọi học sinh đọc toàn bảng 3.Củng cố tiết 1: Tìm tiếng mang âm học Tiết Luyện đọc bảng lớp Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn - Luyện đọc câu: Gọi học sinh đọc câu ứng dụng Gọi đọc trơn toàn câu Đọc mẫu, ,tìm tiếng có âm qu , gi Luyện viết : Cho em luyện viết Tập viết Hướng dẫn viết vào Luyện nói: Chủ đề luyện nói hơm ? Q q gồm thứ q ? Em thích thứ q ? Được nhận quà em có chia cho người khơng ? ? 4.Củng cố : Đọc lại bảng 5.Dặn dò : Về nhà đọc li bi Toỏn Giaó án tuần Quan sỏt, vit không, viết bảng em gạch chân tiếng: quả, giỏ Phân tích tiếng : , giỏ Đọc cá nhân nhiều em Lắng nghe , 5em đọc lại em đọc toàn bảng Cả lớp tìm tiếng có âm học Đọc cá nhân nhiều em Chú tư ghé qua nhà bà, cho bé giỏ cá Đọc cá nhân nhiều em Lắng nghe , em đọc lại Tiếng có âm học : qua, giỏ Cả lớp viết vào Quà quê Các loại trái Liên hệ thân trả lời 2em đọc Thực hành nhà BÀI : LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : Kiến thức : Nhận biết số lượng phạm vi 10 ;biết đọc, viết so sánh số phạm vi 10 ,thứ tự số dãy số từ đến 10 Kĩ : Rèn kĩ đọc, viết , thực hành so sánh thành thạo số từ đến 10 Biết vận dụng kiến thức học vào thực tế Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận , xác làm *Ghi ,bài tập cn lm bi 1, bi ,bi Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần II.Chun b : Nhúm vt mu có số lượng từ đến 10 III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC : Điền dấu thích hợp vào chỗ trống : Gọi HS làm bảng lớp 0…10 , 10… Gọi HS đọc số từ ->10 HS đọc 2.Bài : 3.Hướng dẫn HS làm tập : Bài 1: Nối nhóm đồ vật với số thích hợp Nối mèo với số … Bài : Điền số tam giác vào ô trống? HS quan sát tam giác trắng xanh ghi số vào ô trống Gọi HS đọc kết 3em đọc kết : có tam giác màu Bài : xanh, tam giác màu trắng a) So sánh số điền dấu > < = vào ô trống Hai em đọc yêu cầu Yêu cầu em thực hành vào bảng HS thực hành bảng Gọi HS đọc kết < , < ,… b) Các số bé 10 là: HS nêu : ; ; ; ;… c) Từ -> 10 số bé là: Số Từ 10 -> số lớn là: Số 10 Nếu thời gian cho em làm thêm tập sau Bài : Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn? 2em nêu yêu cầu Yêu cầu em làm vào HS thực hành vào Gọi đọc cấu tạo số 10 3em đọc cấu tạo số 10 Bài : Viết số thích hợp vào trống? 2em đọc u cầu Hỏi 10 gồm mấy? 10 gồm 10 gồm mấy? Gồm 4.Củng cố : Trò chơi củng cố: Thi đua nhóm nhóm thực hành chơi Nhận xét tun dươngnhóm làm tốt: Tìm số thích hợp đính vào nhóm đồ 5.Dặn dị : Về nhà xem lại tập vật làm xem mới: Luyện tập chung Thực hành nhà Ngày soạn: Ngày 22 tháng năm 2010 Ngày giảng: Thứ năm ngày 23 tháng năm 2010 Thể dục Bài 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRỊ CHƠI I.Mục tiêu: Ơn số kĩ ĐHĐN.Yêu cầu thực nhanh trật tự trước Học dàn hàng, dồn hàng.Yêu cầu biết thực mức Ôn trò chơi “Qua đường lội”.Yêu cầu tham gia vào trũ chi mc tng i ch ng Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần II a im- phng tin: Trờn sân trường Dọn vệ sinh nơi tập.GV kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi III Nội dung: NỘI DUNG TỔ CHỨC LUYỆN TẬP 1/ Phần mở đầu: -Phổ biến nội dung, yêu cầu học - Lớp tập hợp thành hàng dọc, quay -Đứng chỗ, vỗ tay, hát thành hàng ngang -Khởi động: - Ôn học số kĩ + Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc đội hình đội ngũ địa hình tự nhiên sân trường + Đi theo vịng trịn hít thở sâu + Ơn trị chơi “ Diệt vật có hại” Đội hình vịng trịn 2/ Phần bản: a) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái: Sau lần GV cho HS giải tán giúp Theo đội hình hàng ngang cán tập hợp hình thức thi đua thi đua xem tổ tập hợp nhanh, b) Dàn hàng, dồn hàng: thẳng hàng, trật tự _ Dàn hàng: +Khẩu lệnh: “ Em A làm chuẩn, cách - HS A đứng ngắn, giơ tay phải sải tay… dàn hàng!” lên cao, ngón tay khép lại, sau +Động tác: GV vừa giải thích, vừa bng tay xuống Các thành viên làm mẫu, sau cho HS tập hàng đưa hai cánh tay dang * GV vừa giải thích, vừa làm mẫu, sau ngang di chuyển để giãn cách cho HS tập Xen kẽ lần tập, cho hai bàn tay vừa chạm tay bạn bên GV nhận xét, bổ sung thêm điều cạnh, đồng thời chỉnh hàng ngang cho HS chưa biết chỉnh sửa chỗ thẳng sai Nhắc HS không chen lấn, xô đẩy Dồn hàng: + Khẩu lệnh: “ Em A làm chuẩn… dồn hàng đứng theo khoảng cách dồn hàng!” khuỷu tay + Động tác: Cũng lệnh dàn hàng c) Ơn trị chơi “ Qua đường lội”: - HS đứng vỗ tay, hát _ Cách chơi: - Chơi trò chơi: “ Qua đường lội” Phần kết thúc: - Khen tổ, cá nhân học ngoan, Thả lỏng.Củng cố.Nhận xét tập tốt Giao việc nhà - Tập lại động tỏc ó hc Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Ting vit Giaó án tuần BÀI 25 : NG - NGH I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Đọc ng,ngh ,cá ngừ , củ nghệ; từ câu ứng dụng -Viết ng, ngh, cá ngừ , củ nghệ -Luyện nói – câu theo chủ đề: bê ,nghé , bé 2.Kĩ : Rèn cho HS đọc , viết ng, ngh, cá ngừ , củ nghệ thành thạo 3.Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận II.Chuẩn bị: -Tranh minh hoạ từ khóa : cá ngừ, củ nghệ, câu ứng dụng III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC : Đọc sách kết hợp bảng HS cá nhân -> em Viết bảng N1 : nhà ga N2 : ghi nhớ 2.Bài : GV giới thiệu tranh rút âm ghi bảng Có ng lấy huyền để tạo tiếng HS cài bảng : ngừ (ngừ) GV hướng dẫn đánh vần: CN -> em ngờ - - ngư - huyền - ngừ CN -> em ĐT GV giới thiệu từ cá ngừ HS đánh vần ngừ, đọc trơn: cá ngừ Gọi đọc sơ đồ Gọi đọc toàn bảng CN em ĐT *Âm ngh (dạy tương tự âm ng.) Phát âm : nghệ Đánh vần Đọc trơn HS đánh vần đọc trơn CN -> Hướng dẫn viết: em, nhóm Viết mẫu hướng dẫn cách viết Quan sát Lớp viết bảng Gọi đọc toàn bảng * Luyện đọc từ ứng dụng Giới thiệu từ : ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ , HS tìm tiếng học tiếng nghé ọ Đánh vần, phân tích, đọc trơn tiếng Đọc thầm tìm tiếng có chứa âm học? CN -> em, ĐT Củng cố tiết 1: Hỏi âm học Đọc bài, nêu trò chơi Thi ghép tiếng có chứa âm ng, ngh Tiết Luyện đọc bảng CN -> em, ĐT Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn *Luyện đọc câu : Đọc thầm tìm tiếng có chứa âm vừa GT tranh rút câu ghi bảng học câu HS nêu tiếng có âm Gạch chân tiếng có âm vừa học vừa học Đọc mẫu GV gọi đọc trơn toàn câu CN -> em, ĐT Nhận xét tuyên dương em đọc tốt, tổ đọc CN em, đại diện nhóm thi đua Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh tt *Luyn vit v TV Hng dn HS cách viết độ cao , khoảng cách GV thu để chấm Nhận xét cách viết *Luyện nói :Chủ đề “bê, nghé, bé” GV gợi ý hệ thống câu hỏi giúp học sinh nói tốt theo chủ đề Tranh vẽ gì? Bê gì? Nghé gì? Bê nghé thường ăn gì? 4.Củng cố: Gọi đọc bài, tìm tiếng mang âm học Nhận xét, dặn dị: Tìm từ chứa âm ng, ngh văn Nhận xét học Xem trước Y , TR Toỏn Giaó án tuần c Ton lp viết vào tập viết HS nhắc lại chủ đề Luyện nói theo hướng dẫn GV Em bé chăn bê, nghé Con bê bò Con nghé trâu Bê nghé thường ăn cỏ em đọc Thực tốt nhà BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Nhận biết số lượng phạm vi 10; biết đọc, viết, so sánh số phạm vi 10, thứ tự số dãy số từ đến 10 2.Kĩ năng: Rèn cho HS nhận biết, đọc, viết, so sánh số phạm vi 10 thành thạo *Ghi chú: Bài tập cần làm: Bài 1, 3, II.Chuẩn bị: -Các tập, VBT, SGK, bảng … III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.KTBC:Gọi HS lên bảng 10 gồm gồm 9, gồm Nêu cấu tạo số 10 Gọi em nêu miệng từ -> 10 10->0 em nêu số bé nhất, 10 số lớn GV hỏi số bé số nào?, số lớn nhất số dãy số từ -> 10 GV đọc, lớp làm bảng Điền dấu < , > Nhận xét KTBC 10 … 9, …5, 2.Bài : Ghi tựa “Luyện tập chung” Vài em nêu tựa Hướng dẫn làm bi : Cụ ớnh cỏc nhúm s Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần Cụ nờu yờu cu bi : Bài :Nối số với mẫu vật thích hợp Nêu yêu cầu GV hướng dẫn mẫu em lên bảng nối , lớp nối vào VBT Nhóm có bút chì nối với số Bài : a) Viết số từ 10 ->1 Nêu yêu cầu b) Viết số từ ->10 Hướng dẫn HS quan sát vào toa tàu HS viết : 10, 9, ,7, , , , , , điền toa tàu số từ 10 đến HS viết : 0, 1, 2, , , , , , Đọc lại số từ 10 – từ - 10 , 10 Bài : Viết số 6, 1, 3, 7, 10 a) Thứ tự từ bé đến lớn Nêu yêu cầu b) Thứ tự từ lớn đến bé HS viết : 1, 3, 6, 7, 10 Nhận xét sửa sai HS viết : 10, 7, 6, 3, 4.Củng cố: Đếm từ ->10, từ 10 ->0 em đếm từ ->10 , 10 ->0 5.Nhận xét, tuyên dương, dặn dò: Thực đọc , viết , so sánh số Làm lại nhà, xem phạm vi 10 thành thạo nhà Giáo án chiều  Tiếng Việt N.C Bài 24: LUYỆN TẬP Q-QU-GI I Mục tiêu: - Giúp H đọc đúng, viết tiếng, từ câu có chứa q, qu, gi Viết tả nghe đọc câu: tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá - Nâng cao kỉ đọc trơn cho H khá, giỏi ; H trung bình, yếu đọc đánh vần -Giáo dục HS tính cẩn thận II.Đồ dùng dạy học: Vở tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài cũ: Viết thị, giã giò Viết bảng con, -ba dãy viết ba từ Đọc 24 em 2.Bài mới: a) Làm tập: Yêu cầu HS đọc từ phần nối HS lên bảng làm , lớp làm VBT từ Nối tiếng cột phải với tiếng cột Thì giờ, giò chả, thị trái Điền g hay gh Điền vào chỗ chấm để có Quan sát kĩ hình vẽ điền qu, gi từ phù hợp với nội dung hình vẽ vào tập b)Luyện viết: Tổ quạ, gi cỏ, g giũ Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Vit mu v hng dẫn cách viết Chữ cao li? Các chữ lại cao li? K/cách chữ bao nhiêu? tiếng từ bao nhiêu? Theo dõi , giúp đỡ HS viết chậm c)Viết tả: Chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá GV đọc chậm, cho HS đánh vần ghi vào 3.Củng cố dặn dò: Nhận xét học Ting Vit R. Giaó án tuần HS vit vo Hs viết bảng ghé, qua, giỏ HS viết vào Bài 25: LUYỆN TẬP NG-NGH I Mục tiêu: - Giúp H đọc đúng, viết tiếng, từ câu có chứa ng, ngh - Nâng cao kỉ đọc trơn cho H khá, giỏi ; HS TB, yếu đọc đánh vần -Giáo dục HS tính cẩn thận II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Viết ngã tư, nghệ sĩ, nghé ọ Viết bảng ba dãy viết ba từ 2.Bài mới: em lên bảng a)Luyện đọc: Luỵện đọc 22 - 25 Rèn thêm HS yếu đọc HS , giỏi đọc trơn, HS giỏi Đọc theo nhóm.Nhóm yếu đọc trơn, HS trung bình đọc đánh vần luyện tồn bài, HS yếu đánh vần tiếng từ Khen nhóm đọc to trơi chảy Các nhóm thi đọc , lớp theo dõi nhận Đọc lớp xét Lớp đọc đồng lần Kiểm tra số em Quan sát nhận xét c) Làm tập: Luyện viết bảng con, viết phần VBT Yêu cầu HS đọc từ : nghỉ, nghi, ru- Nghỉ hè, ru ngủ, nghi ngờ ngủ, hè ngờ , nốitiếng cột phải với tiếng cột trái Điền ng hay ngh – Khi dùng ngh? Khi âm ngh đứng trước e, ê, i Điền vào chỗ chấm để có từ phù hợp với nội dung hình vẽ Ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ b)Luyện viết: HS lên bảng làm , lớp làm VBT Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần Vit mu v hướng dẫn cách viết Theo dõi , giúp đỡ HS viết chậm Ngõ nhỏ, nghé ọ 3.Củng cố dặn dò: Nhận xét học Ngày soạn: Ngày 22 tháng năm 2010 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 24 tháng năm 2010 Sinh hoạt SINH HOẠT SAO I Mục tiêu : -Học sinh biết tình hình học tập hoạt động tuần qua -Hát thuộc hát nhanh bước nhanh nhi đồng -Triển khai phương hướng tuần tới II Tiến hành sinh hoạt : Bước :1Tập hợp điểm danh Bước : Kiểm tra vệ sinh cá nhân Bước :Kể lại việc làm tốt Bước : Đọc lời hứa nhi Bước 5: Kiểm tra chuyên hiệu vệ sinh Để giữ vệ sinh thân thể em cần làm ? Để giữ vệ sinh nơi công cộng em cần phải làm ? Cho em đọc thuộc điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng 1.Yêu Tổ quốc , yêu đồng bào 2.Học tập tốt , lao động tốt 3.Đồn kết tốt , kỉ luật tốt 4.Giữ gìn vệ sinh thật tốt 5.Khiêm tốn thật , dũng cảm Bước :Triển khai tiếp chuyên hiệu : Vệ sinh Các cách đề phòng số bệnh thông thường Đứt tay : Xử lý vết thương nước muối nước cồn thông thường Chảy máu cam : Nằm ngữa im lặng Khi luyện tập thể dục , thể thao cần ý điểm sau : Tập thường xuyên hàng ngày vào buổi sáng chiều Tránh luyện tập sau ăn no Bước :Phát động kế hoạch tuần tới Thi đua học tốt dành nhiều điểm mười Làm tốt phong trào giữ , viết chữ đẹp -Học thuộc điều Bác hồ dạy thiếu niên nhi đồng -Làm nhiều việc tốt để giúp đỡ gia đình bạn bè -Đi học chuyên cần , -Đồ dùng học tập đầy đủ -Trang phục gọn gàng , quy định Lª Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần * Tp cho cỏc em hát : Nhanh bước nhanh nhi đồng * Tổ chức cho em chơi trò chơi dân gian Kéo co , Mèo đuổi chuột III.Dặn dò : Học tốt chuyên hiệu : Vệ sinh Thực tốt phương hướng đề Tiếng Việt BÀI : Y – TR I.Mục tiêu: Kiến thức : Đọc y, tr, y tá , tre ngà ; từ câu ứng dụng -Viết y , tr , y tá , tre ngà - Luyện nói từ - câu theo chủ đề : nhà trẻ Kĩ : Rèn cho HS kĩ đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu Thái độ : Giáo dục em tính cần cù , chịu khó học tập II Chuẩn bị : -Tranh minh hoạ từ khóa y tá, tre ngà ,câu ứng dụng :bé bị ho ….nhà trẻ III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC : Viết từ sau : củ nghệ , cá ngừ Viết bảng Đọc SGK 2em đọc 2.Bài : Giới thiệu âm y, tr 2.2 Dạy chữ ghi âm a) Nhận diện chữ: Chữ y gồm nét xiên phải , nét móc u cầu học sinh tìm chữ y chữ Tìm chữ y đưa lên cho GV kiểm b) Phát âm đánh vần tiếng: tra -Phát âm GV phát âm mẫu: âm y Phát âm cá nhân , tổ , lớp Đánh vần tiếng khoá Lắng nghe Hướng dẫn đánh vần Đánh vần cá nhân , tổ , lớp -Đọc trơn :y, y tá Nhiều em đọc Âm tr quy trình tương tự Hướng dẫn viết chữ Quan sát , viết không ,viết bảng Viết mẫu y , y tá Viết từ tr, tre ngà Đọc từ ứng dụng: Viết không , viết bảng Yêu cầu học sinh đọc: y tế , cá trê, ý Gạch chân tiếng chứa âm em gạch chân tiếng :ý , va mi hc trờ Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Phõn tớch số tiếng Đọc trơn từ ứng dụng Đọc mẫu , yêu cầu em đọc lại Gọi học sinh đọc tồn bảng 3.Củng cố tiết 1: Tìm tiếng mang âm học Tiết Luyện đọc bảng lớp Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn Hướng dẫn thêm số em đọc chậm - Luyện đọc câu: GV treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì? Gọi học sinh đọc câu ứng dụng Bé bị ho , mẹ cho bé y tế xã Gọi đọc trơn toàn câu Đọc mẫu Vài em đọc,tìm tiếng có âm y, tr Luyện viết : Cho em luyện viết Tập viết Hướng dẫn viết vào y, tr , y tá , tre ngà Giúp đỡ thêm số em viết chậm Chấm , nhận xét Luyện nói: Chủ đề luyện nói hơm ? Trong tranh vẽ ? Các em bé làm ? Người lớn tranh gọi gì? Nhà trẻ khác lớp em học chỗ ? Yêu cầu em nhìn tranh luyện nói theo tranh 4.Củng cố : Đọc lại bảng Đọc SGK Dặn dò : Về nhà đọc lại ,xem sau y,tr Toán Giaó án tuần Phõn tớch ting :trờ , ý Đọc cá nhân nhiều em Lắng nghe , 5em đọc lại 2em đọc tồn bảng Cả lớp tìm tiếng có âm học Đọc cá nhân nhiều em Mẹ đưa bé y tế xã Đọc cá nhân nhiều em Lắng nghe em đọc lại Tìm tiếng có âm học Cả lớp viết vào vở, đổi cho để kiểm tra Nhà trẻ Cô giáo em bé Cá em vui chơi Cơ trẻ Ở nhà trẻ khơng có bàn ghế lớp Luyện nói theo tranh 2em đọc bảng 2em đọc SGK Thực hành nhà BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu : Kiến thức : So sánh số phạm vi 10 ,cấu tạo số 10 Sắp xếp số theo thứ tự thứ tự xác định phạm vi 10 Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần K nng : Rèn kĩ thực hành so sánh thành thạo số từ đến 10 -Biết vận dụng kiến thức học vào thực tế Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận , xác làm Ghi ,bài tập cần làm 1,bài 2, ,bài II.Chuẩn bị : Bảng phụ III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC : Viết số sau : 2,7, 4, 5, 10 em lên bảng làm Theo thứ tự từ bé đến lớn,từ lớn đến bé Cả lớp làm bảng 2.Bài : *Hướng dẫn HS làm tập Bài 1: HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn HS mở SGK theo dõi làm cách thực tập tập Cùng em nhận xét , chữa Bài 2: Gọi em nêu yêu cầu Điền dấu < , >, = vào chỗ chấm: Cả lớp làm vào bảng Bài 3: Điền số vào ô trống: HS thực hành vào bảng Yêu cầu em đọc số từ đến 10 8…10 , 10 … , … Làm vào 3em đọc sau lớp viết vào Bài 4:Viết số 8, 5, 2, 9, HS thực hành: *Theo thứ tự từ bé đến lớn 2, 5, 6, 8, *Theo thứ tự từ lớn đến bé 9, 8, 6, 2, Nếu thời gian cho em làm tập sau Bài 5: Hình có tam giác: GV đính hình mẫu lên bảng, hướng dẫn Quan sát theo hướng dẫn nêu: em quan sát nêu: Có tam giác 3.Củng cố :Hỏi tên Nêu lại cấu tạo số 4.Dặn dò : Xem lại tập làm Tiết sau : Kiểm tra HS nêu tên gồm 4, gồm gồm 3, gồm Giáo án chiều  Tiếng Việt T.H I Mc tiờu: Lê Thị Thu Hà 1B Bi 26: LUYN TẬP Y - TR Trêng TiĨu häc Sè H¶i Chánh Giaó án tuần - Giỳp H c ỳng, viết tiếng, từ câu có chứa ng, ngh - Nâng cao kỉ đọc trơn cho H khá, giỏi ; HS TB, yếu đọc đánh vần -Giáo dục HS tính cẩn thận II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Viết ý, cá trê Viết bảng ba dãy viết ba từ 2.Bài mới: em lên bảng a)Luyện đọc: Luỵện đọc 26 HS , giỏi đọc trơn, HS giỏi Rèn thêm HS yếu đọc đọc trơn, HS trung bình đọc đánh vần Đọc theo nhóm Khen nhóm đọc to toàn bài, HS yếu đánh vần tiếng từ trơi chảy Các nhóm thi đọc , lớp theo dõi nhận Kiểm tra số em xét Lớp đọc đồng lần c) Làm tập: Yêu cầu HS đọc từ : ý, tre, pha- trà Ý nghĩ, tre già, pha trà nghỉ, già nối tiếng cột phải với tiếng cột trái Điền y hay tr Điền vào chỗ chấm để có từ phù hợp với Y tá, nhà trọ, cá trê nội dung hình vẽ HS lên bảng làm , lớp làm VBT b)Luyện viết: Viết mẫu hướng dẫn cách viết Chú ý, trí nhớ Theo dõi , giúp đỡ HS viết chậm 3.Củng cố dặn dị: Nhận xét học Tốn Bài 23 LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Củng cố cho HS nắm cách đọc , cách viết , cấu tạo số 0-10 Rèn cho HS cách so sánh , điền dấu số phạm vi 10 thành thạo Giáo dục HS tính cẩn thận II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Bài cũ: Điền dấu > , < , = .10 10 Lớp làm bảng con, hs lên bảng Nhận xét , sửa sai làm 2.Bài mới: Bài 1: Hướng dẫn HS viét số - 10vào VBT Nêu yêu cầu tập Nhận xét , sửa sai Viết vào VBT hàng số từ -10 Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Bi 2: S ? Theo dừi giúp đỡ HS lúng túng Bài 3: Xếp số : , , 1, , 10 a)Theo th t t n ln: Giaó án tuần Nêu yêu cầu tập Điền số vào VBT, HS lên bảng Đọc số từ - 10 từ 10 - Lớp nhận xét sửa sai Nêu yêu cầu a) , , , , 10 b) 10 , , , , b)Theo thứ tự từ lớn đến bé: Nhận xét tuyên dương tổ làm tốt Làm ô li , em lên bảng làm Bài 4:a)Khoanh vào số lớn hàng Thực hành xếp đồ dùng 9, , , ; 4, 5, 8, ; , , , b)Khoanh vào số bé hàng 1, 4, 6, ; 9, 3, 7, ; 8, 5, , Hướng dẫn HS đọc kĩ đề , hướng dẫn cách Làm vào VBT làm Bài 5: Xếp hình theo mẫu sau: Đọc lại dãy số từ - 10, từ 10- Xếp hình cịn thiếu vào trống: IV.Củng cố dặn dị: Ơn lại số từ - Nêu cấu tạo số 8.9.10 Nhận xét học H.Đ.T.T TUẦN 6: LỄ GIAO ƯỚC THI ĐUA I Mục tiêu: -Giúp em hiểu tiết học tốt yêu cầu mà em phải thực tiết học - xác định thái độ yêu cầu mà em phải thực tiết học Xác định thái độ đắn, rèn luyện ý thức kỉ luậ, tính cham chỉ, tính sáng tạo học tập.biết đấu tranh phê phán biểu sai trái học tập II Nội dung hình thức hoạt động Nội dung: Nêu tiết học tốt ý nghĩa - Em cần làm để gúp phn cho tit hc tt Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tn *Đăng kí thi đua tổ với tiêu đề: Tiết học tốt theo lời bác dạy Hình thức hoạt động Trao đổi yêu cầu, cách thực hiệ tiết học tốt, tiến hành đăng kí thi đua tổ tiết mục văn nghệ xen kẽ Phát động thi đua tiết học tốt Tiến hành hoạt động a Mở đầu : - Hát tập thể Tuyên bố lí b Thảo luận : Cả lớp trao đổi Thế tiết học tốt Tác dụng tiết học tốt Để có tiết học ttots HS phải làm ? c Đăng kí thi đua GV cho tổ đăng kí thi đua Hát tập thể, cá nhân , kể chuyện xen kẻ phần thảo luận * Kết thúc hoạt động GV nhận xét trình tham gia hoạt động lễ phát động thi đua Ký duyệt BGH Ngày tháng năm 20… Xác nhận tổ chuyên môn Ngày tháng năm 20… Lê Thị Thu Hà 1B ... 1/3 lớp , nhận xét 3.Củng cố dặn dò: Nhận xét hc Lê Thị Thu Hà 1B Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần Ngy son: Ngy 20 tháng năm 2010 Ngày giảng: Thứ tư ngày 22 tháng năm 2010 Thể dục Bài 6: ... học Số Hải Chánh Giaó án tuần Hot ng hc Hot động dạy Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhấn đẹp chuẩn bị sau mạnh nội dung - Giáo viên nhận xét học Ngày soạn: Ngày 19 tháng năm 2010 Ngày giảng: Thứ... HS nêu tên gồm 4, gồm gồm 3, gồm Giáo án chiều  Ting Vit T.H I Mc tiờu: Lê Thị Thu Hµ 1B Bài 26: LUYỆN TẬP Y - TR Trêng Tiểu học Số Hải Chánh Giaó án tuần - Giúp H đọc đúng, viết tiếng,

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Hình ảnh liên quan

Luyện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu:  - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

uy.

ện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Luyện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu:  - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

uy.

ện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Lớp làm bảng con, 1 hs lên bảng làm Nêu yêu cầu bài tập - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

p.

làm bảng con, 1 hs lên bảng làm Nêu yêu cầu bài tập Xem tại trang 7 của tài liệu.
2HS lên bảng là m, lớp làm vở ô li 3HS lên bảng làm. HS còn lại làm vở  Quan sát thảo luận - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

2.

HS lên bảng là m, lớp làm vở ô li 3HS lên bảng làm. HS còn lại làm vở Quan sát thảo luận Xem tại trang 8 của tài liệu.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

d.

ùng dạy học: Bảng phụ Xem tại trang 10 của tài liệu.
Luyện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu:  - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

uy.

ện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Luyện đọc câu: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Gọi 2HS làm bảng lớp. Gọi HS đọc các số từ 0 -&gt;10 - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

i.

2HS làm bảng lớp. Gọi HS đọc các số từ 0 -&gt;10 Xem tại trang 14 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: -Các bài tập, VBT, SGK, bảng …. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

hu.

ẩn bị: -Các bài tập, VBT, SGK, bảng … Xem tại trang 17 của tài liệu.
1 em lên bảng nố i, lớp nối vào VBT Nêu yêu cầu - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

1.

em lên bảng nố i, lớp nối vào VBT Nêu yêu cầu Xem tại trang 18 của tài liệu.
Luyện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

uy.

ện đọc trên bảng lớp. Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn Xem tại trang 22 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: Bảng phụ - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

hu.

ẩn bị: Bảng phụ Xem tại trang 23 của tài liệu.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ. - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

d.

ùng dạy học: Bảng phụ Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bài 5: Xếp hình theo mẫu sau: - Bài giảng Giáo án lớp 1-2 Buổi tuần 6 Fon time New Roman

i.

5: Xếp hình theo mẫu sau: Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan