0

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm - Trường THCS Thị Trấn

20 76 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2021, 06:53

HS: phải giữ đúng lời hứa, giữ lòng tin, đúng hẹn, tôn trọng những điều đã cam kết, có trách nhiệm về lời nói việc làm của bản thân, phải đấu tranh phê phán các hành vi không giữ chữ tín[r] (1)Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 Tiết ND: BÀI 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.1 Kiến thức: HS hiểu - Thế nào là tôn trọng lẽ phải? - Nêu biểu tôn trọng lẽ phải - Phân biệt các hành vi tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải - Ý nghĩa tôn trọng lẽ phải 1.2 Kĩ năng: - Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải - Biết phân biệt các hành vi tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải sống - Rèn luyện thói quen tự kiểm tra hành vi mình để trở thành người biết tôn lẽ phải - Rèn luyện và giúp đỡ người biết tôn trọng lẽ phải 1.3 Thái độ: - Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ người tuân theo là theo lẽ phải - Không đồng tình với hành vi làm trái lẽ phải, trái với đạo lí dân tộc Troïng taâm Yù nghóa cuûa toân troïng leõ phaûi CHUẨN BỊ a GV: b HS: SGK, tập, PHT, tình có liên quan TIẾN TRÌNH 4.1 Ồn định tổ chức 4.2 KTBC ( không) 4.3 Giảng bài GTB: Tôn trọng lẽ phải là điều vô cùng cần thiết sống hàng ngày, mang lại lợi ích tốt đẹp cho sống chúng ta HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động 1: tìm hiểu nội dung mục Đặt vấn đề I ĐẶT VẤN ĐỀ Cách tiến hành: sdpp phân tích, nêu vấn đề, giảng giải HS đọc phần đặt vấn đề ? Những việc làm quan Tri huyện Thanh Ba với tên nhà giàu và người nông dân? HS: Ăn hối lộ tên nhà giàu, ức hiếp dân nghèo, xử án không công minh, đổi trắng thay đen ? Hình Thượng thư anh ruột Tri huyện Thanh Ba đã có hành động gì? HS: Xin tha cho quan Tri huyện Thanh Ba ? Quan Tuần phủ Hưng Hóa Nguyễn Quang Bích đã làm gì? Nhận xét việc làm đó? HS: Bắt tên nhà giàu, trả lại ruộng cho người nông dân GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (2) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 - Phạt tên nhà giàu tội hối lộ, ức hiếp dân nghèo - Cách chức viên Tri huyện Thanh Ba * Nhận xét: Không nể nang đồng lõa với việc xấu, Dũng cảm trung thực, đấu tranh với cái xấu ? Việc làm quan Tuần phủ Nguyễn Quang Bích thể đức tính gì? HS: Bảo vệ chân lí, tin tưởng vào lẽ phải… Hoạt động 2: Liên hệ với nội dung đặt vấn đề Cách tiến hành: sdpp thảo luận nhóm Chia nhóm HS thảo luận (4p) Tình 1: Trong các tranh luận, có bạn đưa ý kiến bị đa số các bạn khác phản đối Nếu thấy ý kiến đó là đúng thì em làm gì? Tình 2: Nếu biết bạn mình quay cóp kiểm tra, em làm gì? Tình 3: Theo em các tình 1,2 hành động nào coi là phù hợp, đúng đắn? - HS thảo luận - Đại diện trả lời, bổ sung góp ý GV nhận xét, bổ sung, chốt ý: - Tình 1: Nếu thấy ý kiến đó là đúng em cần ủng hộ và bảo vệ ý kiến bạn cách phân tích cho các bạn hiểu điểm mà em cho là hợp lí - Tình 2: Trong trường hợp này em cần thể thái độ không đồng tình ủng hộ với việc làm bạn và phân tích cho bạn thấy tác hại việc làm sai trái và khuyên bạn không nên làm - Tình 3: Để có cách ứng xử phù hợp, đúng đắn cần phải có hành vi ứng xử tôn trọng thật sự, bảo vệ lẽ phải và phê phán cái sai trái Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học Cách tiến hành: sdpp đàm thoại, giảng giải Qua nội dung chúng ta vừa tìm hiểu em hãy cho biết nào là lẽ phải? HS: Lẽ phải là điều coi là đúng đắn, II NỘI DUNG BÀI HỌC phù hợp với đạo lí và lợi ích chung xã hội VD: Biết tôn trọng người 1.Thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải? ? Thế nào là tôn trọng lẽ phải? HS: Là công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ - Lẽ phải: là điều coi điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và mình theo hướng tích cực không chấp nhận và lợi ích chung xã hội không làm việc sai trái VD: Không chấp nhận việc vô lễ với thầy cô, không - Tôn trọng lẽ phải: là công nhận GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (3) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 đồng tình với việc ăn trộm người nào đó ? Tôn trọng lẽ phải biểu nào? HS: Chấp hành tốt quy định, nội quy nơi mình sống, học tập, làm việc; không nói sai thật; không vi phạm đạo đức và pháp luật; biết đồng tình ủng hộ quan điểm, ý kiến, việc làm đúng; có thái độ Phê phán phản ý kiến, quan điểm, việc làm sai trái… ? Trái với tôn trọng lẽ phải là gì? HS: là xuyên tạc, bóp méo thật; vu khống; bao che, làm theo cái sai, cái xấu; không dám bảo vệ thật, cái đúng, cái tốt; không dám đấu tranh chống lại cái sai… ? Ý nghĩa việc tôn trọng lẽ phải? - Giúp người có cách ứng xử phù hợp; góp phần xây dựng mối quan hệ xã hội lành mạnh, tốt đẹp; góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển Hoạt động 3: Liên hệ hành vi biểu tôn trọng lẽ phải Cách tiến hành: sdpp tổ chức trò chơi GV phát PHT cho HS Câu hỏi: Hãy tìm hành vi biểu tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải? Mời HS lên bảng ghi, lớp còn lại tự điền vào PHT Hết thời gian nhận xét kq HS và thu phiếu mà các HS làm nhanh Tôn trọng lẽ phải Không tôn trọng lẽ phải - Chấp hành nội quy - Làm trái quy định nơi mình sống, làm việc, pháp luật học tập - Vi phạm nội quy - Phê phán việc làm quan, trường học sai trái - Không dám đưa ý - Lắng nghe ý kiến kiến mình - Không muốn bạn phân tích, đánh GDCD8 ủng hộ, tuân theo và bảo vệ điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi mình theo hướng tích cực không chấp nhận và không làm việc sai trái Biểu tôn trọng lẽ phải - Chấp hành tốt quy định, nội quy nơi mình sống, học tập, làm việc - Không nói sai thật; không vi phạm đạo đức và pháp luật - Biết đồng tình ủng hộ quan điểm, ý kiến, việc làm đúng - Có thái độ phê phán phản ý kiến, quan điểm, việc làm sai trái… * Trái với tôn trọng lẽ phải: - Là xuyên tạc, bóp méo thật; vu khống; bao che, làm theo cái sai, cái xấu; không dám bảo vệ thật, cái đúng, cái tốt; không dám đấu tranh chống lại cái sai… Ý nghĩa việc tôn trọng lẽ phải: - Giúp người có cách ứng xử phù hợp - Góp phần xây dựng mối quan hệ xã hội lành mạnh, tốt đẹp - Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (4) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 giá ý kiến đúng lòng ai, không dám đấu - Tôn trọng các quy tranh với các tượng định mà nhà trường đã đề xấu nhà trường… ra… Hoạt động 4: Luyện tập làm bài tập Cách tiến hành: sdpp vấn đáp làm bài tập - Bài tập 1/5 SGK - Bài tập 2/5 SGK - Bài tập 3/5 SGK Hãy tìm câu ca dao tục ngữ tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải - Dĩ hòa vi quý - Gió chiều nào xoay chiều * Kết luận bài: Trong sống hàng ngày, có nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau, càng có cách ứng xử đúng đắn, biết tôn trọng lẽ phải, thực tốt các quy định chung nhà trường, quan, cộng đồng thì góp phần làm cho xã hội càng trở nên tốt đẹp, lành mạnh 4.4 Củng cố và luyện tập ? Thế nào là tôn trọng lẽ phải? HS: Là công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi mình theo hướng tích cực không chấp nhận và không làm việc sai trái * Tình ( đóng vai) Trong tranh luận lớp An luôn bảo vệ ý kiến mình mà không cần lắng nghe ý kiến người khác Hs diễn tiểu phẩm và tự rút kết luận qua tiểu phẩm đó Gv nhận xét và cho điểm các HS đóng vai 4.5 HDHS tự học nhà - Bài cũ: học bài phần nội dung bài học + Lấy VD cụ thể tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải - Bài mới: + Chuẩn bị bài “ Liêm khiết” + Đọc phần đặt vấn đề, trả lời câu hỏi gợi ý + Lấy ví dụ cụ thể có liên quan đến bài học RÚT KINH NGHIỆM GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (5) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 Tiết ND: BÀI 2: LIÊM KHIẾT MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức: - Thế nào là liêm khiết? - Nêu số biểu liêm khiết - Hiểu ý nghĩa liêm khiết 1.2 Kĩ năng: - Phân biệt các hành vi liêm khiết và không liêm khiết, tham lam, làm giàu bất chính - Biết sống liêm khiết không tham lam 1.3 Thái độ: - Kính trọng người sống liêm khiết, phê phán hành vi tham ô, tham nhũng 2/Troïng taâm Yù nghóa cuûa lieâm khieát CHUẨN BỊ 3.1 GV: 3.2 HS: SGK, tập, PHT, các gương sống liêm khiết TIẾN TRÌNH 4.1 Ồn định tổ chức 4.2 KTBC - TL (7đ) ? Thế nào là tôn trọng lẽ phải? cho ví dụ?( 4đ) HS: Là công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi mình theo hướng tích cực không chấp nhận và không làm việc sai trái.( 3đ) VD: Không chấp nhận và tỏ thái độ không đồng tình với việc HS vô lễ với thầy cô (1đ) ? Trái với tôn trọng lẽ phải là gì?(4đ) HS: là xuyên tạc, bóp méo thật; vu khống; bao che, làm theo cái sai, cái xấu; không dám bảo vệ thật, cái đúng, cái tốt; không dám đấu tranh chống lại cái sai… ? theá naøo laø lieâm khieát? 2ñ GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (6) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 Là sống ,không hám danh hám lợi không bận tâm vào toan tình nhỏ nhen 2ñ 4.3 Giảng bài GTB: Liêm khiết là đức tính quý báu người, xã hội đại ngày đức tính này có cần thiết không, nó giúp ích gì cho người, xã hội, đất nước? Chúng ta tìm hiểu bài học hôm để hiểu rõ liêm khiết HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn I ĐẶT VẤN ĐỀ đề Cách tiến hành: sdpp thảo luận nhóm HS đọc tham khảo tình phần đặt vấn đề Chia nhóm thảo luận ( nhóm) Nhóm 1: Nêu việc làm bà Mari Quyri? Những hành vi đó thể điều gì? Nhóm 2: Nêu hành động Dương Chấn? Những hành động đó thể đức tính gì? Nhóm 3: Nhận xét hành động việc làm Bác Hồ? - HS thảo luận - Đại diện nhóm trả lời, bổ sung góp ý - GV nhận xét, chốt ý: Câu 1: Bà Ma-ri Quy-ri cùng chồng đã đóng góp cho giới sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế to lớn - Không giữ quyền phát minh mà vui lòng sống túng thiếu, sẵn sàng gửi quy trình chiết tách Ra- cho cần tới - Bà gửi biếu tài sản lớn gam Ra-đi cho viện nghiên cứu ứng dụng để chữa bệnh ung thư - Bà không nhận món quà Tổng thống Mỹ và bạn bè mà dành nó cho Viện nghiên cứu khoa học - Bà là người không vụ lợi, không tham lam, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội, không đòi hỏi điều kiện vật chất nào cho riêng thân Câu 2: Dương Chấn là quan Thái thú quận Đông Lai, đã tiến cử Vương Mật làm quan - Vương Mật đã đem vàng đến lễ ông đã không nhận - Ông là người cao vô tư, không hám lợi Câu 3: Bác Hồ là người sống người VN bình thường, là người sống sạch, ,liêm khiết ? Theo em nhân vật tình trên có đặc GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (7) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 điểm chung gì tính cách? HS: Tính liêm khiết, Hoạt động 2: Liên hệ thực tế đức tính liêm khiết Cách tiến hành: sdpp nêu vấn đề ? Việc học tập các gương sáng có cần thiết không? Vì sao? HS: Cần thiết vì giúp cho sống tốt đẹp ? Nêu hành vi biểu tính liêm khiết và không liêm khiết sống hàng ngày? HS: Bố mẹ làm giàu chính sức lao động mình, không nhận quà biếu hình thức nào đã giúp đỡ việc gì… - Cán lãnh đạo các cấp lợi dụng chức quyền nhận quà hối lộ, công an móc nối với lâm tặc ăn cắp gỗ quý, làm tay chân ngành công an để buôn bán chất ma túy… Hoạt động 3: HDHS tìm hiểu nội dung bài học Cách tiến hành: sdpp giảng giải, thuyết trình Nói đến liêm khiết là nói đến đạo đức cá nhân người, dù là bình dân hay cán có chức quyền Từ xưa đến chúng ta tôn trọng người có đức tính liêm khiết ? Em hiểu nào là đạo đức sạch? HS: Là không vụ lợi, không tham lam, luôn giữ phẩm chất đạo đức tốt đẹp… ? Lối sống nào là thể chuẩn mực đạo đức đó? HS: Không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen, ích kỉ… GV: Những biểu đó thể tính liêm khiết ? Em hiểu liêm khiết là gì? HS: Là sống sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm toan tính nhỏ nhen, ích kỉ ? Tính liêm khiết biểu nào? HS: Không tham lam, không tham ô tiền bạc, tài sản chung; không sử dụng tài sản, tiền bạc chung vào mục đích cá nhân; không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho thân GDCD8 II NỘI DUNG BÀI HỌC Thế nào là liêm khiết? - Là sống sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm toan tính nhỏ nhen, ích kỉ Biểu hiện: - Không tham lam, không tham ô ? Ý nghĩa sống liêm khiết? tiền bạc, tài sản chung; không sử HS: Giúp người sống thản, đàng hoàng, dụng tài sản, tiền bạc chung vào tự tin, không bị phụ thuộc vào người khác, mục đích cá nhân; không lợi dụng người xung quanh kính trọng, vị nể chức quyền để mưu lợi cho GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (8) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 Hoạt động 4: Luyện tập giải bài tập Cách tiến hành: sdpp gq vấn đề, trò chơi Cho HS làm bài tập 1/ sgk GDCD8 thân Ý nghĩa liêm khiết - Giúp người sống thản, đàng hoàng, tự tin, không bị phụ thuộc vào người khác, người xung quanh kính trọng, vị nể III BÀI TẬP Cho HS làm bài tập 2/ sgk - Bài tập 1/ sgk Tìm câu ca dao tục ngữ liêm khiết? + Hành vi liêm khiết: 1,3,5,7 - Cây không sợ chết đứng + Hành vi không liêm khiết: 2,4,6 - Cây cao bóng cả, cây cong bóng vẹo - Bài tập 2/ sgk: Tất các ý kiến đó không thể tính liêm * Tổ chức trò chơi tiếp sức Viết hoàn chỉnh câu chuyện Lưỡng quốc Trạng khiết nguyên Mỗi HS viết đoạn câu chuyện đó “ Mạc Đĩnh Chi ( 1284- 1361) quê Lam Khê, tỉnh Hải Dương, là dòng dõi khoa bảng lâu đờ, đỗ Trạng nguyên, là quan lớn triều gia cảnh bần Có lần nhà vua sai đêm mang vàng bạc đến để cửa nhà ông, cốt thử lòng ông Sáng hôm sau vào chầu, ông đem số vàng bạc đó đến bỏ vào kho Nhà vua giả vờ ngạc nhiên nói rằng: Số là trời cho cớ lại khộng nhận? Ông tâu rằng: cải không phải mồ hôi công sức ông làm thì ông không nhận và xin nộp vào công quỹ Năm 1308, ông cử sứ Trung Quốc, có thể nói nghiệp giao bang này, ông đã để lại nhiều giai thoại người đời nhắc đến bài học thông minh mẫn tiệp có Chính vì mà vua quan nhà Minh đã phải phong ông là “ Lưỡng quốc Trạng nguyên” * Tổng kết toàn bài: Nói đến liêm khiết là nói đến trong đạo đức cá nhân người Liêm khiết cần cho người và xã hội, sống người biết sống cao, sáng, có trách nhiệm với mình với người, biết đem sức mình xây dựng cho sống mình, cho gia đình thì xã hội ngày càng tốt đẹp Nhân dân ta coi trọng người có tính liêm khiết, ghét bỏ kẻ trộm cắp, tham nhũng HS cần tôn trọng, noi gương người có tính liêm khiết 4.4 Củng cố và luyện tập Thế nào là liêm khiết? GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (9) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 - Là sống sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm toan tính nhỏ nhen, ích kỉ 2.Nêu biểu liêm khiết? - Không tham lam, không tham ô tiền bạc, tài sản chung; không sử dụng tài sản, tiền bạc chung vào mục đích cá nhân; không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho thân Bài tập trắc nghiệm Hành vi nào sau đây không thể tính liêm khiết? a Dùng quà biếu để xin nâng điểm cho b Luôn tìm thời để thăng chức c Luôn mong muốn làm giàu khả mình d Chỉ chơi với người nào mang lợi cho mình 4.5 HDHS tự học nhà - Bài cũ: Học bài, làm bài tập còn lại 3,4,5 sgk/8 + Tìm các biểu hiện, gương khác liêm khiết - Bài mới: Xem trước bài “ Tôn trọng người khác” + Đọc và trả lời câu hỏi phần Đặt vấn đề + Tìm và nêu các ví dụ biết tôn trọng người khác không tôn trọng người khác + Tìm các câu ca dao tục ngữ có liên quan 5.RÚT KINH NGHIỆM Tiết ND: Bài 3: TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.1 Kiến thức - Thế nào là tôn trọng người khác? - Nêu biểu tôn trọng người khác - Hiểu ý nghĩa tôn trọng người khác 1.2 Kĩ năng: - Phân biệt hành vi tôn trọng người khác và hành vi thiếu tôn trọng người khác - Biết tôn trọng bạn bè, người sống hàng ngày 1.3 Thái độ: - Đồng tình, ủng hộ hành vi biết tôn trọng người khác - Phản đối hành vi thiếu tôn trọng người khác 2.Troïng taâm Thế nào là tôn trọng người khác CHUẨN BỊ 3.1 GV: sưu tâm mẫu chuện tâm gương tôn trọng người khác 3.2 HS: tình có liên quan GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (10) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 TIẾN TRÌNH 4.1 Ổn định tổ chức 4.2 KTBC ? Em hiểu liêm khiết là gì? Tính liêm khiết biểu nào? (8đ) HS: Là sống sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm toan tính nhỏ nhen, ích kỉ (2.5đ) Biểu hiện: Không tham lam, không tham ô tiền bạc, tài sản chung; không sử dụng tài sản, tiền bạc chung vào mục đích cá nhân; không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho thân (2.5đ) ? Ý nghĩa sống liêm khiết? Cho VD? (2đ) HS: Giúp người sống thản, đàng hoàng, tự tin, không bị phụ thuộc vào người khác, người xung quanh kính trọng, vị nể (1đ) VD: Không tham ô tiền của nhà nước thì góp phần làm cho đất nước giàu mạnh…(1đ) ? Tôn trọng người biêu nào? 2đ Biết lăng nghe cư xư lễ phép lịch sự, không xâm phạm tài sản… 2đ 4.3 Giảng bài GTB: GV kể chuyện “ Sau 20 năm lưu lạc ( ngày còn nhỏ vì nghèo người mẹ đã phải bán anh em cho gia đình để làm nuôi), người em đã tìm người anh mình Người em lớn lên 1gia đình tư sản giàu có ( chủ hãng sx thuốc lớn thành phố) Người anh là người nông dân nghèo khổ phải nuôi mẹ già và người Tìm mẹ và anh, người em không thể tin anh mình ngày bữa cháo loãng, cái gầy gò đói rách Chia tay anh trở thành phố, người em trao cho anh khoản tiền lớn người anh không nhận và nói rằng: “ 20 năm anh tìm em không phải là vì số tiền này em” Người em ôm chầm lấy anh mà khóc…Từ sâu thẳm trái tim người em lại càng thương và quý trọng anh trai mình.” ?Qua câu chuyện cảm động trên em có suy nghĩ gì hành động người anh trai câu chuyện? HS trả lời theo ý kiến cá nhân GV Để làm rõ tính cách đó chúng ta cùng tìm hiểu bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC I ĐẶT VẤN ĐỀ Hoạt động 1: HS thảo luận phần đặt vấn đề Cách tiến hành: sdpp thảo luận, diễn giảng HS đọc tham khảo các tình sgk Chia nhóm thảo luận (3 nhóm) Nhóm 1: Nhận xét cách cư xử, thái độ, việc làm Mai? ? Hành vi Mai người đối xử nào? Nhóm 2: Nhận xét cách cư xử cùa số bạn Hải? ? Suy nghĩ Hải nào? Hành động đó thể đức tính gì? Nhóm 3: Nhận xét việc làm Quân và Hùng? Hành vi đó thể điều gì? 10 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (11) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 - HS thảo luận (3p) - Đại diện trả lời, bổ sung góp ý - GV nhận xét, bổ sung và chốt ý Câu 1: Mai là HSG năm liền không kiêu căng, coi thường người khác Lễ phép, chan hòa, cởi mở với người, luôn giúp đỡ người nhiệt tình, vô tư sáng, gương mẫu chấp hành nội quy… - Được người quý mến, tôn trọng Câu 2: Các bạn lớp trêu chọc Hải là da đen - Hải không cho da đen là xấu mà còn tự hào vì hưởng màu da từ cha mình Đó là việc làm thể cự tự trọng thân, tôn trọng cha mình Câu 3: Quân và Hùng đọc truyện và cười đùa học Đó là hành vi thiếu tôn trọng thầy cô, bạn bè, vi phạm nội quy trường lớp * GV kết luận phần thảo luận: Chúng ta phải luôn biết lắng nghe ý kiến người khác, kính trọng người trên, biết nhường nhịn, không chê bai, chế giễu người khác Khi họ khác mình vế sở thích, thói quen phải biết cư xử có văn hóa, đúng mực, tôn trọng người khác và biết tôn trọng chính mình Biết đấu tranh phê phán hành động, việc làm sai trái Hoạt động 2: Tìm hiểu hành vi tôn trọng và thiếu tôn trọng người khác Cách tiến hành: sdpp tổ chức trò chơi, giảng giải Cho hs lên bảng điền vào các ô thể các hành vi tôn trọng người khác và không tôn trọng người khác Tôn trọng Không tôn người khác trọng người khác Gia Vâng lời cha Xấu hổ vì nghề đình mẹ, nhường nghiệp cha mẹ, nhịn anh chị em cãi lời cha mẹ… Trường Giúp đỡ bạn Tự ý lấy đồ dùng lớp bè, không chê bạn, hay chê bai bai bạn, không bạn bè… nói bạn nặng lời nơi đông người… Nơi Nhường chỗ Đi tiểu tiện công cộng cho người già, không đúng nơi quy phụ nữ có thai… định, nói tục… Qua đó chúng ta thấy tôn trọng người khác là hành vi có văn hóa, đó là thái độ ứng xử người lúc, nơi với người, biết điều chỉnh hành vi mình theo hướng tích cực, không chấp nhận và 11 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (12) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 đồng tình với việc làm sai trái Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học Cách tiến hành: sdpp đặt vấn đề ? Qua phần chúng ta vừa tìm hiểu em hiểu nào là tôn trọng người khác? HS: Là đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích người khác ? Biểu tôn trọng người khác? - Biết lắng nghe, cư xử lễ phép, lịch với người khác - Biết thừa nhận và học hỏi điểm mạnh người khác - Không xâm phạm vào tài sản, thư từ, nhật kí, riêng tư người khác - Tôn trọng sở thích, thói quen, sắc riêng người khác… GDTHMT: ? Hành vi không xả rác bừa bãi, không chặt phá cây rừng, không làm ô nhiễm không khí, nước…co phải là hành vi biết tôn trọng người khác không? Vì sao? HS: có, vì đó là thể quý trọng sống mình, người khác, cộng đồng…là hành vi tôn trọng người khác ? Ý nghĩa tôn trọng người khác? - Người biết tôn trọng người khác người khác tôn trọng lại - Mọi người tôn trọng lẫn góp phần làm cho quan hệ xã hội sáng, lành mạnh và tốt đẹp ? Bản thân chúng ta phải rèn luyện nào? HS: Tôn trọng người lúc, nơi Có cử hành vi có văn hóa để thể tôn trọng người khác, noi theo gương tốt, phê phán hành vi thiếu tôn trọng người khác Hoạt động 4: Luyện tập giải tập SGK Cách tiến hành: sdpp giảng giải, phân tích, đặt vấn đề, đóng vai Cho HS làm bài tập sgk Bài tập 1sgk II NỘI DUNG BÀI HỌC Thế nào là tôn trọng người khác? Là đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích người khác Biểu tôn trọng người khác: - Biết lắng nghe, cư xử lễ phép, lịch với người khác - Biết thừa nhận và học hỏi điểm mạnh người khác - Không xâm phạm vào tài sản, thư từ, nhật kí, riêng tư người khác - Tôn trọng sở thích, thói quen, sắc riêng người khác… - Biết coi trọng sống mình và người khác thể tôn trọng người khác là biết bảo vệ MT Ý nghĩa tôn trọng người khác - Người biết tôn trọng người khác người khác tôn trọng lại - Mọi người tôn trọng lẫn góp phần làm cho quan hệ xã hội sáng, lành mạnh và tốt đẹp Tìm câu ca dao tục ngữ biết tôn trọng III BÀI TẬP người khác? - Lời nói không tiền mua Lựa lời mà nó cho vừa lòng - Khó mà biết lẽ biết lời Bài tập 1sgk: 12 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (13) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 Biết ăn, biết người giàu sang Đáp án: câu a, g,i - Cười người vội cười lâu Cười người hôm trước hôm sau người cười… - Áo rách cốt cách người thương - Ăn có mời, làm có mượn - Kính già yêu trẻ… Cho HS đóng vai tình “ Chú Hoàng là người ham ăn nhậu, lười lao động, lại nghiện hút nên xóm không tôn trọng chú” Hãy nhận xét hành vi vủa người xóm đúng hay sai? 4.4 Củng cố và luyện tập Làm BTTN: Những hành vi nào sau đây không thể tôn trọng người khác? a Cười đùa ầm ĩ dự đám tang b Mở nhạc to đêm đã khuya c Lắng nghe ý kiến người d Đổ rác nơi công cộng Thế nào là tôn trọng người khác? - Là đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích người khác Ý nghĩa tôn trọng người khác? - Người biết tôn trọng người khác người khác tôn trọng lại… 4.5 HDHS tự học nhà - Bài cũ: Học bài, làm BT 2,3,4 sgk/ 10 + Sưu tầm các câu ca dao tục ngữ tôn trọng người khác - Bài mới: Chuẩn bị bài “ Giữ chữ tín” + Tìm hiểu chữ tín là gì? Thế nào là giữ chữ tín? Biểu hiện, ý nghĩa giữ chữ tín? RÚT KINH NGHIỆM Tiết ND: Bài 4: GIỮ CHỮ TÍN MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.1 Kiến thức: HS hiểu - Thế nào là giữ chữ tín - Nêu biểu giữ chữ tín - Hiểu ý nghĩa giữ chữ tín 1.2 Kĩ năng: - Phân biệt hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín 13 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (14) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 - Biết giữ chữ tín với người sống hàng ngày 1.3 Thái độ: - Có ý thức giữ chữ tín - Mong muốn rèn luyện và rèn luyện theo gương người biết giữ chữ tín Trọng tâm Ý nghĩa giữ chữ tín CHUẨN BỊ a GV: b HS: Tập, SGK, PHT TIẾN TRÌNH 4.1 Ổn định tổ chức 4.2 KTBC TL( 7đ) Thế nào là tôn trọng người khác? Nêu biểu hiện? cho ví dụ cụ thể? - Tôn trọng người khác là biết đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích người khác.(1đ) - Biểu hiện: Biết lắng nghe, cư xử đúng mực, lịch với người khác, biết thừa nhận và học hỏi điểm mạnh người khác, không xâm phạm vào tài sản cá nhân, thư từ, nhật kí, riêng tư người khác, tôn trọng sở thích, thói quen, sắc riêng người khác.(5đ) - VD: Không đọc trộm nhật kí người khác…(1đ) BTTH: Mai và Hằng chơi thân với nhau, kiểm tra môn GDCD, Mai giở tài liệu để chép, Hằng biết không nói gì Nếu em là Hằng em làm gì? (3đ) - Trả lời: Em khuyên bạn không nên làm báo cáo với thầy cô môn Nếu bạn tiếp tục có hành vi vi phạm.( 3đ) 4.3 Giảng bài GTB: Qua BTTH vừa qua, em hãy nhận xét hành vi Mai và Hằng? Hành vi đó mang lại tác hại gì? Trả lời: Mai và Hằng không trung thực, làm lòng tin với người Vậy để không bị lòng tin chúng ta cần làm gì? Chúng ta tìm hiểu bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề I ĐẶT VẤN ĐỀ Cách tiến hành: sdpp thảo luận nhóm - HS đọc SGK phần Đặt vấn đề Chia nhóm thảo luận: - N1: Tìm hiểu việc làm nước Lỗ và Nhạc Chính Tử, vì Nhạc Chính Tử lại làm vậy? N2: Em bé đã nhờ Bác làm điều gì? BH có thực không, vì Bác lại làm vậy? N3: Người xs kinh doanh hàng hóa phải làm tốt việc gì người tiêu dùng? Vì sao? - Kí kết hợp đồng phải làm đúng điều gì? Vì không làm trái với hợp đồng đã kí kết? N4: Biểu nào việc làm người tin cậy, tín nhiệm? - Trái với việc làm là gì? Vì không người tín nhiệm? 14 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (15) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 HS thảo luận Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác theo dõi, bổ sung góp ý kiến, nhận xét GV nhận xét, bổ sung, chốt ý Nước Lỗ phải cống nạp cái đỉnh quý cho nước Tề, nước Lỗ làm đỉnh giả mang sang - Vua Tề tin người mang là Nhạc Chính Tử Nhưng ông không chịu mang đỉnh giả vì cái đỉnh giả đó làm uy tín ông Em bé đã nhờ BH mua cho cái vòng bac Bác đã hứa và mua cái vòng bạc đó sau năm trở lại Vì bác đã hứa và B muốn giữ lời hứa đó vì Bác là người trọng chữ tín Những việc làm tốt người sxkd là: đảm bảo chất lượng hàng hóa, giá thành, mẫu mã, thời gian, thái độ Vì không làm làm lòng tin khách hàng và hàng hóa không tiêu thụ - Phải thực đầy đủ các yêu cầu đã kí kết Không làm đúng yêu cầu đã kí kết làm ảnh hưởng đến yếu tố kinh tế, thời gian, uy tín…đặc biệt là uy tín bên Làm việc gì phải cẩn thận, chu đáo, làm tròn trách nhiệm, trung thực - Không làm qua lua đại khái, gian dối, cẩu thả…sẽ không tin cậy tín nhiệm vì không biết ton trọng tôn trọng chữ tín ? Vậy qua đó em rút bài học ý nghĩa gì ? * Bài học ý nghĩa: Chúng ta cần phải biết giữ lòng tin, giữ lời hứa, và có trách nhiệm với việc làm chính mình Giữ chữ tín người tin yêu và tôn trọng Hoạt động 2: Liên hệ tìm hành vi biểu giữ chữ tín Cách tiến hành: sdpp trò chơi nhanh tay GV: kẻ bảng và gọi HS lên ghi ( HS nào ghi nhiều có điểm cao hơn- 3p) Giữ chữ tín Không giữ chữ tín Gia Chăm học, chăm Không làm việc đình làm, học đúng bố mẹ giao cho, giờ, không giấu diếm luôn nói dối ba mẹ, bị điểm kém hay ăn cắp tiền bạc ba mẹ Nhà Thực đúng Không hoàn trường nội quy, hứa và cố thành nhiệm vụ gắng sửa chữa lỗi giao, làm việc 15 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (16) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 không tâm huyết, nói dối thầy cô, dối trá học tập và thi cử… Xã hội Bán hàng giả, kèm chất lượng, thái độ không đúng mực với người, không thực nội quy cquan Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học Cách tiến hành: sdpp đàm thoại ? Từ các nội dung trên em hãy cho biết nào là giữ chữ tín? HS: Là biết coi trọng lòng tin mình người khác, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng ? Biểu giữ chữ tín là gì? HS: Biết giữ lời hứa, lời nói đôi với việc làm, tôn trọng điều đã cam kết, có trách nhiệm lời nói và hành vi mình… ? Trái với giữ chữ tín là gì? Cho VD? HS: Nói đằng làm nẻo, hứa mà không làm, không giữ lời hứa, gian lận, không trung thực, sống không có trách nhiệm với thân và công việc… VD: - Luôn làm điều dối trá sx thuốc, sữa giả bán thị trường Bán hàng không đúng giá, làm hồ sơ giả để gian lận thuế má kinh doanh… GDCD8 khuyết điểm, nộp bài KT đúng quy định, hoàn thành cv GV giao Kdsxhh phải đảm bảo chất lượng, sống đúng mực, tôn trọng người… II NỘI DUNG BÀI HỌC Thế nào là giữ chữ tín? Là biết coi trọng lòng tin mình người khác, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng Biểu hiện: Biết giữ lời hứa, lời nói đôi với việc làm, tôn trọng điều đã cam kết, có trách nhiệm lời nói và hành vi mình… ? Khi biết giữ lời hứa mang lại lợi ích gì? HS: Nhận tin cậy và tín nhiệm người Giúp người đoàn kết và hợp tác với Cho HS giải thích câu ca dao sau: “ Người hẹn mà nên Tôi hẹn mà quên 10” HS: ý nói đến việc làm không giữ lòng tin với người, không biết giữ lời hứa ? Qua đó em rút bài học gì trách nhiệm thân giữ chữ tín? HS: phải giữ đúng lời hứa, giữ lòng tin, đúng hẹn, tôn trọng điều đã cam kết, có trách nhiệm lời nói việc làm thân, phải đấu tranh phê phán các hành vi không giữ chữ tín… Hoạt động 4: Luyện tập, giải bài tập Ý nghĩa: - Biết giữ chữ tín là biết tự trọng thân và người khác - Nhận tin cậy và tín nhiệm người - Giúp người đoàn kết và hợp tác với 16 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (17) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 Cách tiến hành: sdpp đàm thoại, đóng vai Làm BT1- sgk/12,13 Cho HS đóng vai BTc HS đóng vai và rút nhận xét, kết luận GV nhận xét và chấm điểm tiểu phẩm HS ? Hãy sưu tầm câu ca dao, tục ngữ giữ chữ tín không giữ chữ tín mà em biết? III BÀI TẬP -Khôn ngoan chẳng lọ thật thà - Nói chín thì nên làm mười BT1: Nói mười làm chín kẻ cười người chê - Hành vi giữ chữ tín: câu b bố * Kết luận bài: tín là giữ lòng tin người, Trung không phải là người không làm cho người tin đức độ, lời nói, việc làm giữ lời hứa vì lí khách quan có mình Tín phải thể sống cá việc đột xuất - Hành vi không giữ chữ tín: nhân, gđ, xã hội Chúng ta phải biết lên án kẽ không trọng nhân nghĩa, ăn gian nói dối, làm trái đạo lí câu a, c, d, đ, e làm người Cần phải biết rèn luyện chữ tín để luôn là công dân tốt 4.4 Củng cố và luyện tập Trò chơi: điền các chữ cái các ô sau để hoàn thành câu tục ngữ không giữ chữ tín A N G I A N N O I D O I A N K H O N G N O I C O ? Giữ chữ tín là gì? HS: Là biết coi trọng lòng tin mình người khác, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng Trái với giữ chữ tín là gì? HS: Nói đằng làm nẻo, hứa mà không làm, không giữ lời hứa, gian lận, không trung thực, sống không có trách nhiệm với thân và công việc… 4.5 HDHS tự học nhà - Bài cũ: học bài, làm BT 2, 3, sgk/13 Lấy các VD khác giữ chữ tín - Bài mới: Chuẩn bị bài “Pháp luật và kỉ luật” + Tìm hiểu PL và KL là gì? Phân biệt khác PL và KL + Tìm VD cụ thể có liên quan đến bài học RÚT KINH NGHIỆM 17 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (18) Trường THCS Thị Trấn Tiết 5: ND: Bài 5: Năm học 2012-2013 GDCD8 PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT MỤC TIÊU BÀI HỌC a Kiến thức HS hiểu: - Thế nào là pháp luật và kỉ luật? - Mối quan hệ pháp luật và kỉ luật - Nêu ý nghĩa pháp luật và kỉ luật b Kĩ năng: - Biết thực quy định pháp luật và kỉ luật - Biết nhắc nhở bạn bè và người xung quanh thực quy định pháp luật và kỉ luật c Thái độ: - Tôn trọng pháp luật và lỉ luật - Đồng tình, ủng hộ hành vi tuân thủ đúng pháp luật và kỉ luật, phê phán hành vi vi phạm pháp luật và kỉ luật Trọng tâm Ý nghĩa pháp luật,kỷ luật CHUẨN BỊ a GV: Bảng phụ b HS: Tập, sgk, PHT TIẾN TRÌNH 4.1 Ổn định tổ chức 4.2 KTBC - TL (10đ) Thế nào là giữ chữ tín? Cho vd? (5đ) Là biết coi trọng lòng tin mình người khác, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng (4đ) VD: luôn hoàn thành nhiệm vụ giao.(1đ) - Nêu biểu giữ chữ tín? (5đ) Biết giữ lời hứa, lời nói đôi với việc làm, tôn trọng điều đã cam kết, có trách nhiệm lời nói và hành vi mình (5đ) 4.3 Tiến trình GTB: Đầu năm học vào dịp tháng nhà trường tổ chức thực cho HS tìm hiểu luật ATGT đường và phổ biến nội quy trường học cho HS toàn trường thực ? Những vấn đề trên nhằm gd cho HS vấn đề gì? HS trả lời cá nhân Để hiểu thêm vấn đề này chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC 18 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (19) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 GDCD8 Hoạt động 1: khai thác nội dung mục ĐVĐ I ĐẶT VẤN ĐỀ Cách tiến hành: dspp nêu vấn đề, thảo luận lớp HS đọc phần đặt vấn đề Theo em Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có hành vi vi phạm pháp luật nào? HS: Tổ chức đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy xuyên Thái Lan- Lào- VN - Lợi dụng phương tiện cán công an - Mua chuộc dụ dỗ cán nhà nước Những hành vi phạm pháp Vũ Xuân Trường và đồng bọn gây hậu gì? HS: - Hao tổn tiền của, gia đình tan nát, hủy hoại nhân cách người, cán thoái hóa biến chất, cán ngành công an vi phạm… -Bản thân chúng phải chịu hình phạt trước pháp luật có 22 bị cáo với nhiều tội danh, án tử hình, án chung thân, án 20 năm tù giam, số còn lại từ đến năm tù giam và bị phạt tiền, tịch thu tài sản Để chống lại bọn tội phạm, các chiến sĩ công an phải có phẩm chất gì? HS: phải dũng cảm mưu trí, vượt qua khó khăn trở ngại, vô tư, sạch, tôn trọng PL có tính kỉ luật Qua câu chuyện vụ án trên em rút bài học gì? HS: Nghiêm chỉnh thực PL, tránh xa tệ nạn XH, giúp đỡ các quan nhà nước có trách nhiệm phát các hành vi vi phạm pháp luât, có nếp sống lành mạnh Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu NDBH Cách tiến hành: sdpp thảo luận nhóm, phân tích, sdđd Chia nhóm lớp nhóm thảo luận (5p) GV phát PHT cho nhóm: II NỘI DUNG BÀI HỌC Nhóm 1: Điền các ý thích hợp vào bảng Pháp luật Kỉ luật Nhóm 2: nêu ý nghĩa pháp luật và kỉ luật? Nhóm 3: HS có cần có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật không? Nhóm 4: HS cần làm gì để thực pháp luật và kỉ luật? - HS thảo luận - Đại diện trả lời, HS khác bổ sung - GV nhận xét, bổ sung, chốt ý: Câu 1: treo bảng phụ: Pháp luật Kỉ luật - Là quy tắc xử - Quy định, quy ước 19 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (20) Trường THCS Thị Trấn Năm học 2012-2013 chung - Mọi người phải tuân - Có tính bắt buộc theo - Do nhà nước ban hành - Do tập thể, cộng - Nhà nước đảm bảo việc đồng đưa thực biện pháp - Đảm bảo người giáo dục, thuyết phục, thống nhất, chặt chẽ cưỡng chế ? Giữa PL và KL có quan hệ gì với nhau? HS: Kỉ luật tập thể phải phù hợp với pháp luật nhà nước, không trái với pháp luật Câu 2: Ý nghĩa pháp luật và kỉ luật giúp người có chuẩn mực chung để rèn luyện, thống hành động - Bảo vệ quyền lợi cho người - Tạo điều kiện cho người và xã hội ổn định và phát triển GV nhấn mạnh: Người thực tốt PL và KL là người có đạo đức và biết tôn trọng quyền lợi, danh dự người khác Câu 3: HS cần tôn PL, KL vì: - Mỗi HS biết thực tốt kỉ luật thì nội quy nhà trường thực tốt - HS biết thực tốt pháp luật góp phần cho XH ổn định và phát triển Câu 4: HS cần thường xuyên và tự giác thực đúng quy định nhà trường, cộng đồng và nhà nước VD: thực ATGT, phòng chống TNXH, thực việc BVMT, không trộm cắp, đánh nhau, học đúng giờ, thực nội quy nhà trường quy định Hoạt động 3: Luyện tập giải bài tập SGK Cách tiến hành: sdpp đóng vai HS: làm bài tập SGK/ HS tự đóng vai và gq vấn đề Bài tập SGK/15 Tìm các câu ca dao, tục ngữ pháp luật, kỉ luật - Đất có lề quê có thói - Phép vua thua lệ làng - Muốn vuông thì phải cho tròn Muốn vuông thì phải có thước - Quân pháp bất vị thân GDCD8 Pháp luật, kỉ luật là gì? * Pháp luật: là quy tắc xủ chung, có tính bắt buộc, nhà nước ban hành, nhà nước đảm bảo thực các biện pháp giáo dục thuyết phục, cưỡng chế * Kỉ luật: là quy định, quy ước tập thể, cộng đồng hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo phối hợp hành động thống chặt chẽ người * Mối quan hệ pháp luật và kỉ luật: Kỉ luật tập thể phải phù hợp với pháp luật nhà nước, không trái với pháp luật Ý nghĩa: - Xác định trách nhiệm cá nhân - Bảo vệ quyền lợi cho người - Tạo điều kiện cho người và xã hội ổn định và phát triển * HS: cần thường xuyên tự giác thực tốt pháp luật nhà nước và quy định nhà trường, lớp, cộng đồng III BÀI TẬP - Bài tập 3: đồng ý với ý kiến Chi - Bài tập 4: Nguyên nhân phần lớn là ý thức người dân chưa chấp hành đúng luật GT 20 GV: Lê Thị Hiền Lop8.net (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm - Trường THCS Thị Trấn,

Từ khóa liên quan