0

Giáo án Tự chọn Ngữ văn lớp 7 cả năm

20 26 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2021, 19:32

- Xem lại các bài: tìm hiểu chung về văn biểu cảm: đặc điểm của văn bản biểu cảm: đề văn biểu cảm và các bài văn biểu cảm: luyện tập cách làm văn bản biểu; - Nhận biết và sử dụng sự kết [r] (1)Tù chän ng÷ v¨n Chủ đề 1: Bài tập thực hành tiếng Việt TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 14/11/2008 19/ 11/2008 đại Từ A-MỤC TIªU CẦN ĐẠT: 1.- Kiến thức: Ôn tập, vận dụng các kiến thức đã học để thực hành làm bài tập nhiều dạng khác đại từ 2- Kĩ năng: - Rốn kỹ sử dụng đại từ núi viết - Biết vận dụng hiểu biết có từ bài học tự chọn để phân tích số văn học chương trình 3- Thái độ: - Sö dông d¹i tõ phï hîp hoµn c¶nh nãi viÕt B – CHUẨN BỊ: .-GV: Tham khảo tài liệu có liên quan, chọn số bài tập tiêu biểu cho học sinh thực hành Phát giấy có chứa số bài tập cho học sinh tự làm trước nhà -HS: Soạn theo hướng dẫn giáo viên C-TIẾN TRèNH Tổ Chức các hoạt động dạy học Kiểm tra bài cũ Kiểm tra việc chữa bài học sinh 2.Bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung cần đạt I LÝ thuyÕt ? Thế nào là đại từ? 1.Kh¸i niÖm ? Có loại đại từ cho VD? Ph©n lo¹i - Đại từ để trỏ - Đại từ để hỏi II LuyÖn tËp ? Tìm và phân tích đại từ Bài tập 1: Tìm và phân tích đại từ câu sau câu sau; - HS suy nghi trinh bay, nhËn xÐt a Ai có nhớ không Trời mưa mảnh áo bông che đầu Nào có tiết đâu Áo bông ướt khăn đầu khô ( Trần Tế Xương) b Chê đây láy đành Chê cam sành lấy quýt khô Lop7.net (2) Hoạt động thầy và trò Nội dung cần đạt ( ca dao) c Đấy vàng đây đồng đen Đấy hoa thiên lý đây sen Tây Hồ ( Ca dao) Bài tập 2: Trong câu sau đại từ dùng để trỏ ? Trong câu sau đại từ dùng để hay để hỏi? a) Thác bao nhiêu thác qua trỏ hay để hỏi? - HS suy nghi trinh bay, nhËn xÐt Thênh thang là thuyền ta xuôi dòng (Tố Hữu) b) Bao nhiêu người thu Tấm tắc ngợi khen tai Hoa tay thảo nét Như phượng múa rồng bay (Vũ Đình Liên) c)Qua cầu ngửa nón trông cầu Cầu bao nhiêu nhịp sầu nhiêu (Ca dao) d)Ai đâu Hay là trúc đã nhớ mai tìm GV: Cho bt sau: (Ca dao) Bé Lan hỏi mẹ: " Mẹ ơi, tai bố mẹ Bài tập 3: bảo gọi bố mẹ chi Xoan là bác còn bố mẹ em Giang là chú, dì, đó họ là hàng xóm mà không có họ hàng với nhà mình? Em hãy thay mặt mẹ bé Lan giải thích cho bé rõ - HS suy nghi trinh bay, nhËn xÐt - GV chèt Bài tập 4: GV: ? Viết đoạn văn ngắn kể lại câu chuyện thú vị em trực tiếp tham gia chứng kiến.Trong đoạn văn có sử dụng ít đại từ, gạch chân đại từ đó - HS suy nghi trinh bay, nhËn xÐt củng cố , hướng dẫn nhà - Nhắc lại kiến thức đại từ - chuÈn bÞ cho tiÕt häc lÇn sau Lop7.net (3) TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 14/11/2008 21/11/2008 Tõ H¸n ViÖt A-MỤC TIªU CẦN ĐẠT: 1.- Kiến thức: Ôn tập, vận dụng các kiến thức đã học để thực hành làm bài tập nhiều dạng khác từ Hán Việt để khắc sâu, mở rộng kiến thức "Từ Hán - Việt" 2- Kĩ năng: Rèn kỹ sử dụng từ Hán Việt nói viết Biết vận dụng hiểu biết có từ bài học tự chọn để phân tích số văn học chương trình 3- Thái độ: Bồi dưỡng ý thức, tinh thần cầu tiến học sinh B – CHUẨN BỊ: .GV: Tham khảo tài liệu có liên quan, chọn số bài tập tiêu biểu cho học sinh thực hành Phát giấy có chứa số bài tập cho học sinh tự làm trước nhà HS: Soạn theo hướng dẫn giáo viên và đọc các văn phiên âm chữ Hán vừa học C-TIẾN TRèNH Tổ Chức các hoạt động dạy học Kiểm tra bài cũ Kiểm tra việc chữa bài học sinh 2.Bài mới: - Trong chương trình văn học các em đã làm quen với từ Hán Việt - Hôm chúng ta vào tìm hiểu số bài tập nâng caovà tiếp tục rèn kỹ qua việc thực hành số bài tập vầ " Từ Hán - Việt" Hoạt động thầy và trò Nội dung cần đạt I-Ôn tập H§1: Nh¾c l¹i phÇn lÝ thuyÕt 1.Yếu tố Hán Việt ? Yếu tố Hán Việt 2.Từ ghép Hán Việt (có loại) : a Từ ghép đẳng lập(ví dụ: huynh đệ, sơn ?Từ ghép Hán Việt có loại ví dụ hà,…) Gv chốt vấn đề cho hs nắm b Từ ghép chính phụ (ví dụ: đột biến, thạch mã…) c Trật tự các yếu tố Hán Việt (ôn lại nội H§2 :( Thực hành) dung sgk) II- Luyện tập Bài tập 1: Phân biệt nghĩa các yếu tố Hán GV: Gợi ý cho hs phân nghĩa các yếu tố Việt đồng âm Hán Việt Công 1-> đông đúc Cho cá nhân hs tự thực -> lớp nhận Công 2-> Ngay thẳng, không thiêng lệch Đồng 1-> Cùng chung (cha mẹ, cùng chí xét, sữa chữa, bổ sung hướng) Đồng -> Trẻ Lop7.net (4) Hoạt động thầy và trò GV: Cho học sinh nêu yêu cầu bài tập -> cá nhân thực GV: Hướng dẫn HS tìm các thành ngữ -> Gv nhận xét Hướng dẫn hs thực Nhận xét bổ sung-> hs rút kinh nghiệm GV: cho học sinh phát nhanh từ Hán Việt Gv: nhận xét các nhóm Chốt lại vấn đề Theo dõi hs trình bày, nhận xét, bổ sung Gv tổng hợp ý kiến hs, bổ sung sửa chữa cho hoàn chỉnh, giúp các em rút kinh nghiệm Gv: hướng dẫn hs viết đoạn văn Nội dung cần đạt Tự 1-> Tự cho mình là cao quý Chỉ theo ý mình, không chịu bó buộc Tự 2-> Chữ viết, chữ cái làm thành các âm Tử 1-> chết Tử 2-> Bài tập 2: Tứ cố vô thân: không có người thân thích Tràng giang đại hải: sông dài biển rộng; ý nói dài dòng không có giới hạn Tiến thoái lưỡng nan: Tiến hay lui khó Thượng lộ bình an: lên đường bình yên, may mắn Đồng tâm hiệp lực: Chung lòng chung sức để làm việc gì đó Bài tập 3: Nhân đạo, nhân dân, nhân loại, nhân chứng, nhân vật Bài tập 4: a Chiến đấu, tổ quốc b Tuế tuyệt, tan thương c Đại nghĩa, tàn, chí nhân, cường bạo d Dân công Bài tập 5: Các từ Hán- Việt: ngài, vương,… > sắc thái trang trọng, tôn kính Yết kiến…-> sắc thái cổ xưa Bài tập 6: Các từ Hán- Việt và sắc thái ý nghĩa Vợ-> phu nhân, chồng-> phu quân, trai-> nam tử, gái-> nữ nhi:-> sắc thái cổ xưa Bài tập 7: Học sinh thực viết đoạn văn… Củng cố hướng dẫn nhà - Em hiểu gì từ Hán Việt? - Viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ Hán Việt - Chuẩn bị cho tiết sau Duyệt bgh – chủ đề tuÇn 13 Lop7.net (5) TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 21/ 11/2008 26/11/2008 quan hÖ Tõ I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.- Kiến thức: - Vận dụng các kiến thức đã học để thực hành luyện tập nhiều dạng khác để khắc sâu, mở rộng kiến thức vÒ quan hÖ tõ 2- Kĩ năng: - Tiếp tục rèn luyện thực hành qua số bài tập tiêu biểu 3- Thái độ: - Bồi dưỡng ý thức cầu tiến II- CHUẨN BỊ GV: Chọn sô bài tập tiêu biểu cho học sinh thực hành HS: ChuÈn bÞ theo yªu cÇu cña GV III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài học sinh 2.Bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung cần đạt HĐ1:hướng dẫn HS ôn tập lí thuyết I-Ôn tập ?Hãy cho biết nào là quan hệ từ, cách sử Quan hệ từ - Kh¸i niÖm dụng Chữa lỗi quan Gv chốt vấn đề cho hs nắm - Các lỗi thường gặp quan hệ từ + Thõa quan hÖ tõ + ThiÕu qht + Dïng qht kh«ng phï hîp +Dïng qht kh«ng cã t¸c dông liªn kÕt II- Luyện tập H§2 : Thực hành Bàitập 1: điền quan hệ tõ thích GV: Gợi ý cho hs phát nhanh các bài tập hợp:…như….và….nhưng….với… Bài tập 2: gạch chân các câu sai: 1,2 Câu sai là: a,d,e Bài tập 3; đặt câu với cặp Cho cá nhân hs tự thực -> lớp nhận xét, QHT sữa chữa, bổ sung a) Nếu trời mưa thì trận bóng đó hoãn lại b) Vì Lan siêng nên đã đạt thành tích tốt học tập c) Tuy trời mưa tôi học d) Sở dĩ thành công vì luôn lạc quan, tin tưởng vào thân Bài tập 4: thêm QHT Lop7.net (6) Hoạt động thầy và trò Nội dung cần đạt GV: Cho học sinh nêu yêu cầu bài tập 3,4 -> a)……….và nông thôn b)…… để ông bà…… cá nhân thực c) …….bằng xe……… d) …….cho bạn Nam GV: Hướng dẫn HS xếp các nhóm từ cho phù hợp -> Gv nhận xét Hướng dẫn hs thực Nhận xét bổ sung-> hs rút kinh nghiệm GV: cho học sinh phát nhanh bài tập 6,7 Gv: nhận xét các nhóm Chốt lại vấn đề Theo dõi hs trình bày, nhận xét, bổ sung Gv tổng hợp ý kiến hs, bổ sung sửa chữa cho hoàn chỉnh, giúp các em rút kinh nghiệm Gv: hướng dẫn hs viết đoạn văn Bµi tËp :Viết đoạn văn ngắn có sử dụng quan hÖ tõ Củng cố - HDVN - ThÕ nµo lµ quan hÖ tõ? - Khi sö dông quan hÖ tõ chóng ta cÇn l­u ý ®iÒu g×? - ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ qun hÖ tõ -Chuẩn bị cho nọi dung sau:từ đồng nghĩa TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 21/11/2008 28/11/2008 từ đồng nghĩa I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.- Kiến thức: - Vận dụng các kiến thức đã học để thực hành luyện tập nhiều dạng khác để khắc sõu, mở rộng kiến thức từ đồng nghĩa 2- Kĩ năng: - Tiếp tục rèn luyện thực hành qua số bài tập tiêu biểu 3- Thái độ: - Cã ý thức CÈn thËn sö dông tõ ng÷ II- CHUẨN BỊ GV: Chọn sô bài tập tiêu biểu cho học sinh thực hành Lop7.net (7) HS: ChuÈn bÞ theo yªu cÇu cña GV III- TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài học sinh 2.Bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung cần đạt I.Nhắc lại lí thuyết từ đòng nghĩa ? Thế nào là từ đồng nghĩa Kh¸i niÖm - Nh÷ng tõ cã nghÜa gièng hoÆc gÇn gièng ?Có loại từ đồng nghĩa 2.Các loại từ đồng nghĩa - Từ đồng nghĩa hoàn toàn - Từ đồng nghĩa không hoàn toàn ?Khi sử dụng từ đồng nghĩa cần chú ý diều gì? Sử dụng từ đồng nghĩa - Thể đúng thực tế khách quan và sắc thái biểu c¶m II LuyÖn tËp Bài tập 1: xếp các từ sau vào nhóm từ đồng nghĩa: Bài tập 1: xếp các từ sau vào nhóm từ đồng nghĩa a) chết, hi sinh, tạ thế, thiệt mạng b) nhìn, nhòm, ngó, liếc, dòm c) cho, biếu, tặng d) kêu, ca thán, than, than vãn e) chăn chỉ, cần cù, siêng năng, cần mẫn,chịu khó Bài tập 2: Tìm từ đồng nghĩa với các từ sau: g) mong, ngóng, trông mong - §á Bài tập 2: - §en a) tìm từ đòng nghĩa ; - B¹c đỏ - thắm, đen – thâm, bạc – trắng ? đặt câu với các từ vừa tìm Bµi tËp 3: YÕu tè "tiÒn" tõ nµo sau ®©y kh«ng b) hs chú ý đặt câu cho đúng sắc thái Bµi tËp 3: đồng nghĩa với yếu tố còn lại? A tiÒn tuyÕn B tiÒn b¹c B tiÒn b¹c C cöa tiÒn D mÆt tiÒn Bài tập 4: Từ nào sau đây không đồng nghĩa với từ thi " nh©n" Bài tập 4: A.nhµ v¨n B nhµ th¬ B nhµ th¬ C.nhµ b¸o D nghÖ sÜ Bài tập 5: G¹ch ch©n c¸c tõ dïng sai vµ t×m tõ thay thÕ cau v¨n sau Bài tập 5: -Trường em đã cờ luân phiên Đoàn - Lu©n phiªn – lu©n l­u niªn - Trang bÞ – trang phôc - Cuéc häp sÏ ®­îc khai gi¶ng vµo giê s¸ng - Phong thuû – phong c¶nh - ChiÕc ¸o xanh lµ trang bÞ cña sinh viªn t×nh nguyÖn - HÖ qu¶ - kÕt qu¶ - bài thơ " Xa ngắm thac núi Lư" đã vẽ lêm tranh phong - Nêu bạn chây lười học tập thì hậu khó lường thuỷ Bài tập 5:Gạch chân các từ và cụm từ đồng nghĩa nh÷ng c©u th¬ sau ®©y - Bác đã Bác ơi, Lop7.net (8) Hoạt động thầy và trò Mùa thu đẹp nắng xanh trời - Bác đã lên đường theo tổ tiên Mác, Le-nin giới người hiền - Bảy mươi chín tuổi xuân sáng, Vào trường sinh nhẹ cánh bay Nội dung cần đạt Bài tập 5: - ®i - Theo tæ tiªn - Vào trường sinh Cñng cè vµ HDVN - Thế nào là từ đồng nghĩa - Có loại từ đồng nghĩa - Khi sử dụng từ đồng nghĩa cần chú ý diều gì? - ChuÈn bÞ néi dung bµi tõ tr¸i nghÜa Duyệt bgh – chủ đề tuÇn 14 TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 28/11/2008 3/12/2008 Tõ tr¸i nghÜa I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.- Kiến thức: - Vận dụng các kiến thức đã học để thực hành luyện tập nhiều dạng khác để khắc sâu, mở rộng kiến thức vÒ tõ tr¸i nghÜa 2- Kĩ năng: - Tiếp tục rèn luyện thực hành qua số bài tập tiêu biểu 3- Thái độ: - Cã ý thức CÈn thËn sö dông tõ ng÷ II- CHUẨN BỊ GV: Chọn sô bài tập tiêu biểu cho học sinh thực hành HS: ChuÈn bÞ theo yªu cÇu cña GV III- TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- KiÓm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài học sinh 2.Bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung cần đạt I.Nh¾c l¹i lÝ thuyÕt vÒ tõ tr¸i nghÜa Kh¸i niÖm - Những từ có nghĩa trái ngược 2.Sử dụng từ đồng nghĩa - các thể đối,tạo hình tượng tương phản gây ấn tượng mạnh II LuyÖn tËp ? ThÕ nµo lµ tõ tr¸i nghi·? ? Sử dụng từ trái nghiã nhắm mục đích gì? Lop7.net (9) Hoạt động thầy và trò Nội dung cần đạt Vận dụng kiến thức đã học để làm số bài tËp sau: BT1: C¹p tõ nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ cÆp tõ tr¸i nghÜa? A TrÎ – giµ B.s¸ng – tåi C sang - hÌn D ch¹y – nh¶y BT2: T×m tù tr¸i nghÜa víi c¸c tõ in ®Ëm c¸c côm tõ sau: a) lµnh: - ¸o lµmh - t×nh lµnh b)đắt: - đắt hàng - giá đắt c) ®en: - mµu ®en - sè ®en BT 3: tìm các cặp từ trái nghĩa ca dao, tục ngữ a) Trông nhà chưa tỏ , ngoài ngõ đã hay b) Anh em nh­ thÓ ch©n tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần c) kh«n ba n¨m , d¹i mét giê d) chuét chï chª khØ r»ng h«i khØ míi tr¶ lêi c¶ hä mµy th¬m BT4: §Æt c©u víi nh÷ng cÆp tõ tr¸i nghÜa sau: VD: Cã ®i xa míi biÕt vÒ gÇn a) ng¾n – dµi b) s¸ng – tãi c) yªu – ghÐt d) xÊu – tèt HS lµm theo yªu cÇu cña GV, tr×nh bµy , nhËn xÐt vµ söa ch÷a Bài tập 1: D.ch¹y – nh¶y Bài tập2 - r¸ch - ¸c - rÎ -Õ - tr¾ng - đỏ Bài tập 3: a) – ngoài, trắng – đen b) rách – lành, dở - hay c) khôn – dại, ít – nhiều d) hôi – thơm Cñng cè vµ HDVN TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 28/11/2008 6/12/2008 Từ đồng âm I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1.- Kiến thức: - Vận dụng các kiến thức đã học để thực hành luyện tập nhiều dạng khác để khắc sõu, mở rộng kiến thức từ đồng âm 2- Kĩ năng: - Tiếp tục rèn luyện thực hành qua số bài tập tiêu biểu Lop7.net (10) 3- Thái độ: - Cã ý thức CÈn thËn sö dông tõ ng÷ II- CHUẨN BỊ GV: Chọn sô bài tập tiêu biểu cho học sinh thực hành HS: ChuÈn bÞ theo yªu cÇu cña GV III- TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- KiÓm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài học sinh 2.Bài mới: Hoạt động thầy và trò ? Thế nào là từ đồng âm ? cho VD HS: lÊy VD ? Khi sử dụng từ đồng âm cần chú ý điều gì? ? Giải thích nghĩa từ đồng: - tªn mét kim lo¹i - khu đất rộng dùng đẻ trồng cáy - cïng - đơn vị tiền tệ ? §Æt c©u - Con ngựa đá ngựa đá - anh B¾c ®ang b¾c cÇu qua s«ng - Th©n lµ b¹n th©n cña t«i ? giải thích nghĩa các từ đồng âm - đậu: động từ, danh từ - bò: động từ, danh từ - cuèc: cuèc, tæ quèc - gia: chim ®a ®a, nhµ Nội dung cần đạt I Thế nào là từ đồng âm - Nh÷ng tõ ph¸t ©m gièng nh­ng nghÜa kh¸c xa nhau: VD: Ai xui cuèc gäi hÌ Cái nóng nung người nóng nóng ghê! Tæ quèc t«i nh­ mét tµu Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau - Trong giao tiếp Phải chú ý đầy đủ đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa từ dùng từ với nghĩa nước đôi hiẹn tượng đồng âm II Bµi tËp 1.Hãy giải thích nghĩa từ "đồng" trường hựp sau: a) trống đồng b) làm việc ngoài đồng c) đồng lòng d) đồng tiền 2.Đặt câu với từ đồng âm sau a) đá (danh từ) - đá ( động từ) b) B¾c (Dt) – b¾c (§T) c) Th©n ( DT) – th©n (TT) 3.Tìm và giải thích nghĩa các từ đồng âm c¸c vÝ dô sau: a) ruồi đạu mâm xôi đậu kiến bò đĩa thịt bò b) Ba em b¾t ®­îc ba ba ba c) Nhớ nước đau lòng cuốc cuốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia Cñng cè vµ HDVN - học bài , nắm nào là từ đồng âm - nhận diện và giải nghĩa từ đồng âm văn cảnh cụ thể - chuÈn bÞ néi dung tiÕp theo Duyệt bgh – chủ đề tuÇn 15 Lop7.net 10 (11) Tù chän ng÷ v¨n Chủ đề 2: Rèn kĩ làm văn biểu cảm TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 5/12/2008 10/12/2008 Biểu cảm vật, người I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1.- Kiến thức: - Nắm số nội dung đề văn biểu cảm và cách lám bài văn biểu cảm vÒ sù vËt người - Cách lập ý bài văn biểu cảm - Biết vận dụng hiểu biết từ bài học tự chọn này để phân tích số đề văn biểu cảm,… 2- Kĩ năng: - Rèn kĩ thực hành tìm hiểu đề và cách lập dàn ý 3- Thái độ: - Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, gia đình II- CHUẨN BỊ - Tham khảo sgk, sgv và số tài liệu có liên quan - Soạn theo hướng dẫn gv III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: KiÓm tra bµi cò Bài mới: Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt  HÑ 1: (Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ®ề) * Cho HS tìm hiểu đề bài văn biểu cảm - HS t×m hiểu đè và thể loại, nội dung * Cho HS tìm hiểu đề bài thể loại và nội dung - Thảo luận nhóm, lập dàn ý đề bài * Gợi ý cho HS thảo luận * Cho nhóm viết mở bài và kết bài hoàn chỉnh đẹ bài - Viết mở bài và kết bài * HD2 :( HD) I- Đề văn Cảm xúc dòng sông quê em 1- Tìm hiểu đề: Nội dung: Tình cảm dòng sông quê hương 2- Dàn ý: A- Mở bài: Yêu mến dòng sông quê em giàu đẹp - Giới thiệu dòng sông quê hương em với đặc điểm như: Tên, vị trí, đặc điểm chung… B- Thân bài: - Dòng sông đã cho nước tươi mát cánh đồng làm giàu cho quê hương trù phú - Sông là đường kinh tế huyết mạch quê em - Là nơi mà tưởi thơ em đã gắn bó với nhiều kỷ niệm bên cạnh đó dòng sông còn gắn liền với chiến công lịch sử oanh liệt đất nước C- Kết bài: Cảm nghĩ em dòng sông II- Luyện tập: Đề bài: Cảm nghĩ nụ cười mẹ * Tìm hiểu đề và tìm ý - Đối tượng phát biểu cảm nghĩ mà đề văn nêu Lop7.net 11 (12) Hoạt động GV và HS HS luyện tập * Cho hs tìm hiểu đề * Tiến hành cho HS lập dàn ý đề bài * GV chốt vấn đề bổ sung hoàn chỉnh Nội dung cần đạt là gì: Em hình dung và hiểu nào đối tượng - Từ thuở ấu thơ có không nhìn thấy nụ cười mẹ, là nụ cười yêu thương, nụ cười khích lệ bước tiến em: Khi em biết đi, biết nói, em lần đầu học, em lên lớp,… Có phải lúc nào mẹ nở nụ cười không? Đó là lúc nào? Làm để luôn luôn nhìn thấy nụ cười mẹ ? Hãy gợi thật nhiều ý liên quan tới đối tượng biểu cảm và cảm xúc mình Em viết nào để bày tơ cho hết niềm yêu thương, kính trọng mẹ? củng cố - dặn dò  Các em chuẩn bị tiết " Cách làm bài văn biểu cảm"  Ôn lại toàn kiến thức văn biểu cảm TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 5/12/2008 12/12/2008 CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1.- Kiến thức: - Nắm kiến thức kết hợp các yếu tố tự và miêu tả văn biểu cảm - Xem lại các bài: tìm hiểu chung văn biểu cảm: đặc điểm văn biểu cảm: đề văn biểu cảm và các bài văn biểu cảm: luyện tập cách làm văn biểu; - Nhận biết và sử dụng kết hợp đan xen các yếu tố tự sự, miêu tả văn biểu cảm 2- Kĩ năng: - Rèn kĩ thực hành phát biểu cảm nghĩ tác phẩm văn học 3- Thái độ: - Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, gia đình - Giáo dục tư tưởng, lòng yêu nước, có ý thức học tập, rèn luyện viết đoạn văn II- CHUẨN BỊ - Tham khảo sgk, sgv và số tài liệu có liên quan - Soạn theo hướng dẫn gv III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.KiÓm tra bµi cò 2.Bài mới: Lop7.net 12 (13) Hoạt động GV và HS Nội dung cần đạt I- Ôn tập  HÑ 1: - Phát biểu cảm nghĩ tác phẩm văn học là (Hướng dẫn học sinh «n tập) * Nhắc lại kiến thức cách làm bài văn biểu trình bày cảm xúc, tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm thân nội dung và hình thức tác cảm tác phẩm văn học phẩm đó Khi phát biểu cảm nghĩ tác phẩm văn học ta - Để làm bài văn phát biểu cảm nghĩ tác phẩm văn học, trước tiên phải xác định cảm cần chú ý đến điều gì? xúc, suy nghĩ mình tác phẩm đó - Những cảm nghĩ có thể là cảm nghĩ cảnh và - Gv chốt vấn đề bổ sung hoàn chỉnh người ; cảm nghĩ vẻ đẹp ngôn từ; cảm nghĩ tư tưởng tác phẩm II- Luyện tập: Phát biểu cảm nghĩ các bài thơ: Cảm nghĩ đêm tĩnh, Ngẫu nhiên viết hân buổi quê, Cảnh khuya, Rằm tháng giêng Cho hs đọc và tỡm hiểu đề bài - HS thùc hiªn giÊy nh¸p, tr×nh bµy, nh¹n * Dàn bài: ( cảm nghĩ…) a Mở bài: xÐt, bæ sung - Giới thiệu tác phẩm văn học "cảm nghĩ " - Hs lËp dµn ý,tr×nh bµy - Tác giả - GV bæ sung chØnh söa vµ chuÈn x¸c kiÕn thøc - Hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm: học văn… b Thân bài Những cảm xúc suy nghĩ tác phẩm gỏi lên: - Cảm xúc 1: yêu thích cảnh thiên nhiên……. Suy nghĩ 1: cảnh đêm trăng diễn tả sinh động qua bút pháp lãng mạn…… - Cảm xúc 2: yêu quí quê hương… suy nghĩ 2: hiểu lòng yêu que hương nhà thơ Lí Bạch qua biện pháp đơi lập… c Kết bài - Ấn tượng chung tác phẩm: cảm nghĩ đêm tĩnh củng cố - dặn dò  Ôn lại toàn kiến thức văn biểu cảm  Viết đoạn văn biểu cảm cho hoàn chỉnh HĐ 2: ( Hướng dẫn học sinh luyện tập) Duyệt bgh – chủ đề tuÇn 16 TiÕt Lop7.net 13 (14) Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 12/12/2008 17/12/2008 Tù sù vµ miªu t¶ v¨n biÓu c¶m I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1.- Kiến thức: - Nắm kiến thức kết hợp các yếu tố tự và miêu tả văn biểu cảm - Học sinh nhận thức kết hợp và tác động qua lại các yếu tố kể, tả và biểu cảm bộc lộ tình cảm người viết văn tự - Nhận biết và sử dụng kết hợp đan xen các yếu tố tự sự, miêu tả văn biểu cảm - Biết vận dụng hiểu biết từ bài học tự chọn này để phân tích số đề văn biểu cảm,… 2- Kĩ năng: - Rèn kĩ thực hành tìm hiểu đề và cách lập dàn ý - Viết văn biểu cảm kết hợp với tự và miêu tả 3- Thái độ: - Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, gia đình - Giáo dục tư tưởng, lòng yêu nước, có ý thức học tập, rèn luyện viết văn II- CHUẨN BỊ - Tham khảo sgk, sgv và số tài liệu có liên quan - Soạn theo hướng dẫn gv III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: KiÓm tra bµi cò 2.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VAØ HS NOÄI DUNG CHÍNH I- Ôn tập  HÑ 1: Tìm hiểu kết hợp giưa yếu tố (Hướng dẫn học sinh «n tập) Căn nào để xác định yếu tố tự sự, miêu tả và + Tự sự: thường tập trung vào việc, nhân vật, hành động văn biêu cảm + Miêu tả: thường tập trung tính chất, màu - HS thảo luận nhóm, xác định các yêu cầu sắc, mức độ việc, nhân vật, hành động,… Gợi ý thêm: * Chẳng hạn gọi là phương thức là người viết + Biểu cảm: Thường thể các chi tiết bày tỏ cảm xúc, thái độ người viết trước việc hành nhằm vào mục đích kể lại việc là chính * Gọi là biểu cảm là mục đích người viết thể động nhân vật văn tình cảm, thái độ mình trước việc, Bài đọc " Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, hành động, nhân vật là chính tranh thí sinh treo kín bốn tường Bố, Cho hs đọc và tìm hiểu bài học mẹ tôi kéo tôi chen qua đám đông để xem tranh Trong đoạn trích trên tác giả kể lại việc gì? Tìm các yếu tố miêu tả? yếu tố MT:" phòng Kiều Phương, đã đóng khung lồng kính Trong tranh, chú bé tỏa thứ ánh lớn tràng ngập thứ ánh sáng." sáng lạ, toát lên từ cặp mắt, tư ngồi chú, " Tranh treo kín tường" tả tranh nào không suy tư mà còn mơ mộng Mẹ hồi hộp thì thầm vào tai tôi:- có nhận không? Tôi giật sững người chẳng hiểu tôi bám Tìm yếu tố tự sự? Nếu không có yếu tố tự sự, miêu tả thì việc biểu chặt lấy tay mẹ, tiên là ngỡ ngàng, thấy hãnh diện sau đó là xấu hổ Dưới mắt em tôi, tôi cảm đoạn văn bị ảnh hưởng nào hoàn hảo đếnthế kiau ư? Tôi nhìn thôi miên vào Gv chốt vấn đề dòng chữ đề trên tranh" Anh trai tôi" Vậy mà mát tôi thì… Con đã nhận chưa? Mẹ hồi hộp…Tôi Lop7.net 14 (15) HOẠT ĐỘNG CỦA GV VAØ HS NOÄI DUNG CHÍNH không trả lời mẹ Tôi muốn khóc quá Bởi vì tôi nói với mẹ, tôi nói rằng" không phải dâu, là tâm hồn và lòng nhân hậu em đấy" H§2 :( HD hs luyện tập) II- Luyện tập: Cho hs tìm hiểu đề cách đưa câu hỏi gợi ý * Dựng đoạn văn biểu cảm có kết hợp yếu tố tự và miêu tả? Đề yêu cầu kể việc gì? Đề:Hãy viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ em Nên chỗ nào giây phút đầu tiên em gặp lại người Từ xa thấy người thân nào thân( ông, bà, cha, mẹ,…) sau thời gian xa cách Lại gần thì thấy nào Nêu biểu tình cảm giưa hai người sau Yêu cầu: kết hợp yếu tố tự sự, miêu tả( tả hình dáng, khuôn mặt, mặt,…vui mừng, xúc động…ngôn ngữ, đã gặp hành động, lợi nói…ẩn chứa tình cảm nào…) Biểu chi tiết nào? Viết đoạn văn GV chốt vấn đề bổ sung hoàn chỉnh củng cố - dặn dò  Các em chuẩn bị tiết  Ôn lại toàn kiến thức văn biểu cảm  Viết đoạn văn biểu cảm cho hoàn chỉnh TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 12/12/2008 19/12/2008 Tù sù vµ miªu t¶ v¨n biÓu c¶m(tiÕp) I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1.- Kiến thức: - Nắm kiến thức kết hợp các yếu tố tự và miêu tả văn biểu cảm - Học sinh nhận thức kết hợp và tác động qua lại các yếu tố kể, tả và biểu cảm bộc lộ tình cảm người viết văn tự - Nhận biết và sử dụng kết hợp đan xen các yếu tố tự sự, miêu tả văn biểu cảm - Biết vận dụng hiểu biết từ bài học tự chọn này để phân tích số đề văn biểu cảm,… 2- Kĩ năng: - Rèn kĩ thực hành tìm hiểu đề và cách lập dàn ý - Viết văn biểu cảm kết hợp với tự và miêu tả 3- Thái độ: - Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, gia đình - Giáo dục tư tưởng, lòng yêu nước, có ý thức học tập, rèn luyện viết văn II- CHUẨN BỊ - Tham khảo sgk, sgv và số tài liệu có liên quan - Soạn theo hướng dẫn gv III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: KiÓm tra bµi cò 2.Bài mới: Hoạt động thầy và trò Néi dung cÇn d¹t Lop7.net 15 (16) Hoạt động thầy và trò Néi dung cÇn d¹t ? T×m c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ tù sù ®o¹n v¨n trªn ? C¸c yÕu tè miªu t¶ vµ tù sù trªn cã t¸c dông g× đoạn văn biểu cảm ? BiÓu c¶ cña ®oanh v¨n trªn lµ thÕ nµo? HD: - Miªu t¶: Chó gµ trèng rÊt bÐ, chØ b»ng cæ tay.Mçi lµn vÆn d©y cãt, chó kªu cäc côc, råi bµn chân sắt bước ba bốn bước lên đằng trước - Tự sự: Mỗi lần vặn dây cót và nhìn gà đi, bước hån nhiªn, t«i l¹i nghÌn nghÑn ë cæ, khãc thÇm, v× giê ®©y bè l¹i ®i c«ng t¸c xa råi - YÕu tè tù sù ®­îc gµi ®o¹n v¨ cã t¸c dông phèi hîp c¶m xóc rÊt m¹nh lµm t¨ng ý nghÜa s©u xa các việc, buộc người nghe hớ lâu và suy nghÜ, c¶m xóc vÒ nã - yếu tố miêu tả giúp cho gười đọc hình dung rõ thứ đồ chơi là gà văn dây cót - Biểu cảm đoạn văn trên qua việc: Từ đồ chơi tuổi ấu thơ,nhớ người bố kính yêu, thân thiÕt Luyện tập Bµi 1:§äc ®o¹n v¨n sau råi tr¶ lêi c©u hái “ Chó gµ trèng rÊt bÐ chØ b»ng æ tay thoi Mçi lÇn vÆn d©y cãt, chó gµ kªu “côc côc”, råi bµn chân sắt chú ba, bốn bước lên đằng trườc Mỗi lần vặn dây cót và nhìn gà đi, bước hồn nhiên, tôi lại nghèn nghẹn cổ, khãc thÇm, v× giê ®©y bè l¹i ®i c«ng t¸c xa råi” HD:- §©y lµ mét bµi th¬ tr÷ t×nh, nh­ng cã nhiÒu yÕu tè tù sù vµ miªu t¶: KÓ vÒ viÖc qu¸ tr×nh xa quª vµ trë vÒ th¨m quª cña t¸c gi¶, trÎ kh«ng nhận nhà thơ Miêu tả thay đổi hình dáng bªn ngoµi cña m×nh ? Hãy hai yếu tố đó bài thơ? ? Dùa vµo bµi th¬, viÕt c¶m nghÜ cña m×nh - HS: Luyện viết, trình bày trước lớp , GV nhận xÐt Bài 2: Có người đã đánh giá: Bài thơ hồi hương ngẫu thư Hạ Tri Chương là bài th¬ tr÷ t×nh, nh­ng cã nhiÒu yÕu tè tù sù vµ mieu tả Bạn có đồng ý với ý kiến đó không? NÕu cã h·y chØ yÕu tè miªu t¶ vµ tù sù ®o¹n v¨n trªn.? ViÕt c¶m nghÜ vÒ bµi th¬ - C¶m nghÜ vÒ bµi th¬: Më ®Çu bµi th¬ lµ cµi nhìn khái quát người ngườ thành đạt Cái cốt lõi quê hương là giọng nói tác giả ko thay đổi đầu đã đã trắng M«t ®iÒu trí trªu x¶y ra- còng lµ xóc c¶m để viết bài thơ: Về quê mình mà lại bị b¹n trÎ ng©y th¬ h«ng nhiªn gäi lµ kh¸ch T×nh yªu quª lóc nµy nång nµn mµ xãt xa h¬n lúc nào: Hoá tác giả đã xa quê quá lâu Người quê hương vô cùng xa lạ ông Sự kiện bất ngờ đố giống dây đàn bật lên cảm xúc thành bài thơ yêu quê hương Cñng cè, HDVN - Kh¸i qu¸t néi dung bµi häc - Luyện viết đề: Cảm nghĩ món đồ chơi tuổi ấu thơ Lop7.net 16 (17) Duyệt bgh – chủ đề tuÇn 17 TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 19/12/2008 24/12/2008 Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ t¸c phÈm v¨n häc I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1.- Kiến thức: - Nắm kiến thức kết hợp các yếu tố tự và miêu tả văn biểu cảm - Xem lại các bài: tìm hiểu chung văn biểu cảm: đặc điểm văn biểu cảm: đề văn biểu cảm và các bài văn biểu cảm: luyện tập cách làm văn biểu; - Nhận biết và sử dụng kết hợp đan xen các yếu tố tự sự, miêu tả văn biểu cảm 2- Kĩ năng: - Rèn kĩ thực hành phát biểu cảm nghĩ tác phẩm văn học 3- Thái độ: - Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, gia đình - Giáo dục tư tưởng, lòng yêu nước, có ý thức học tập, rèn luyện viết đoạn văn II- CHUẨN BỊ -GV: Tham khảo sgk, sgv và số tài liệu có liên quan -HS: Soạn theo hướng dẫn gv III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Kieåm tra baøi cuõ bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung caàn daït Hướng dẫn học sinh luyện tập Cho hs đọc và tìm hiểu đề,lËp dµn ý, viÕt c¸c ®o¹n v¨n ? Lập dàn ý cho đề văn: Cảm nghĩ em vÒ bµi " Nam quèc s¬n hµ" - HS: LuyÖn tËp lËp dµn ý, tr×nh bµy, nhËn x¸t bæ sung vµ söa ch÷a - GV chốt vấn đề bổ sung hoàn chỉnh - HS: LuyÖn tËp viÕt ®oann më bµi, kÕt bµi Bµi tËp 1: C¶m nghÜ cña em vÒ bµi " Nam quèc s¬n hµ" 1.MB: Nêu hoàn cảnh đời bài thơ - Bµi th¬ ®­îc mÖnh danh lµ bµi th¬ thÇn - Lý Thường Kiệt viết để khích lệ động viên tướng sĩ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng giÆc Tèng 2.TB: a) Hai c©u th¬ ®Çu: - Tuyªn bè chñ quyÒn cña §¹i ViÖt - Khẳng định núi sông nước Nam là đất nước ta, nước có chủ quyền Nam đế tự trị - Hai chữ " Nam đế" biểu niềm tự hoà từ tôn cña d©n téc - Hai ch÷ " Thiªn th­" biÓu thÞ niÒm tin thiªng liªng sông núi nước Nam chủ quyền bất xâm phạm điều đó sách trời ghi Lop7.net 17 (18) Hoạt động GV và HS Noäi dung caàn daït b) C©u 3: lµ c©u hái còng lµ lêi kÕt téi lò giÆc x©m lược Giäng th¬ võa c¨m thï võa khinh bØ mét nèi nãi hµm xóc ®anh thÐp c) C©u cuèi: S¸ng ngêi mét niÒm tin víi søc m¹nh chÝnh nghÜa tinh thÇn quyÕt chiÕn giÆc sÏ bÞ thÊt b¹i - Ba chữ " Thủ bại hư" đặt cuối bài làm giọng thơ vang lªn m¹nh mÏ KB: - Bµi th¬ lµ khóc tr¸ng ca anh hïng cho thấy tài thao lược Lý Thường Kiệt - Mang ý nghĩ lịch sử tuyên ngôn độc lập ®Çu tiªn cña §¹i ViÖt - T/C yêu nước, niềm tự hoà dân tộc thấm sâu t©m hån chóng ta Củng cố - dặn dò  Ôn lại toàn kiến thức văn biểu cảm  Viết đoạn văn biểu cảm cho hoàn chỉnh TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 19/12/2008 26/12/2008 Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ t¸c phÈm v¨n häc(tiÕp) I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1.- Kiến thức: - Nắm kiến thức kết hợp các yếu tố tự và miêu tả văn biểu cảm - Xem lại các bài: tìm hiểu chung văn biểu cảm: đặc điểm văn biểu cảm: đề văn biểu cảm và các bài văn biểu cảm: luyện tập cách làm văn biểu; - Nhận biết và sử dụng kết hợp đan xen các yếu tố tự sự, miêu tả văn biểu cảm 2- Kĩ năng: - Rèn kĩ thực hành phát biểu cảm nghĩ tác phẩm văn học 3- Thái độ: - Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, gia đình - Giáo dục tư tưởng, lòng yêu nước, có ý thức học tập, rèn luyện viết đoạn văn II- CHUẨN BỊ -GV: Tham khảo sgk, sgv và số tài liệu có liên quan -HS: Soạn theo hướng dẫn gv III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Kieåm tra baøi cuõ bài mới: Hoạt động thầy và trò Nội dung cần đạt ? Tim hiểu đề, lập ý , lập dàn ý cho đề văn PBCN 2.Phỏt biểu cảm nghĩ bài thơ Rằm thỏng cña em vÒ bµi th¬ " R»m th¸ng giªng" giêng - HS th¶o luËn nhãm, viÕt nh¸p, trinnh bµy , * Dàn bài: ( cảm nghĩ…) nhËn xÐt bæ sung vµ hoµn chØnh a Mở bài: Giíi thiÖu chung vÌ hoµn c¶nh Lop7.net 18 (19) Hoạt động thầy và trò Nội dung cần đạt - GV chuÈn x¸c kiÕn thøc ? ViÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m - Nhãm 1; C©u 1-2 - Nhãm 2: C©u 3-4 HS: Tr×nh bµy bµi viÕt GV: NhËn xÐt đời bài thơ, nội dung chính bài thơ b Thân bài Những cảm xúc suy nghĩ tác phẩm gỏi lên: - C1-2; Cảnh đêm rằm tháng giêng: Trăng vào lóc trßn ®Çy nhÊt, kh«ng gian b¸t ng¸t trµn ngập ánh trăng: sông , nước, bầu trì lẫn vào ¸nh tr¨ng xu©n.§ã lµ sù s¸ng sña đầy đặn, trẻo bát ngát, tràn đầy sức sống Cho thÊy t¸c gi¶ rÊt nång nµn tha thiÕt víi vÎ đẹp thiên nhiên - C3-4: Hình ảnh người đêm rằm th¸ng giªng: §ang bµn viÖc kh¸ng chiÕn chèng ph¸p cho thÊy B¸c ®ang lo toan c«ng viÖc kháng chiến, đó là tình yêu cách mạng, yêu nước c Kết bài - Ấn tượng chung tác phẩm Cñng cè vµ HDVN - nªu nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña mét bµi v¨n PBCNVTPVH - ViÕt bµi v¨n hoµn chØnh Duyệt bgh – chủ đề tuÇn 18 Chủ đề 3: Rèn kĩ làm văn nghị luận TiÕt Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: 27/2/2009 4/3/2009 I Mục tiêu cần đạt LuËn ®iÓm, luËn cø, lËp luËn 1- Kiến thức: - Ôn tập nắm vững các kiến thức văn nghị luận: Hiểu các đặc điểm văn nghị luận - Nâng cao ý thức thực văn nghị luận – vận dụng vào bài tập thực hành - Tiết này chủ yếu là vào ôn tập thực hành việc tìm hiểu các đặc điểm 2- Kĩ năng: - Biết vận dụng hiểu biết văn nghị luận để biết bày tỏ ý kiến quan điểm tư tưởng mình vấn đề nào đó đời sống xã hội 3- Thái độ: - Có ý thức tìm tòi để rèn luyện kĩ cho thân II ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - GV: Soạn giáo án, tìm và nghiên cứu số tài liệu có lien quan để bổ sung kiến thức Lop7.net 19 (20) - HS: Ôn tập bài học ( văn nghị luận) và tìm số văn nghị luận III- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học KiÓm tra bµi cò Bµi míi Hoạt động GV và HS Néi dung cÇn d¹t H§1: ¤n tËp GV cho hs nhăc lại các nhắc lại các kiến thức nội dung: luận điểm, luận cứ, lập luận văn nghị luận I- Luận điểm, luận và lập luận: Luận điểm: là ý kiến thể tư tưởng quan điểm bài văn nghị luận Luận cứ: là lí lẽ đẫn chứng làm sở cho luận điểm Luận phải chân thật tiêu biểu thì luận điểm thiết phục Lập luận: Là cách lựa chọn, xếp trình bày luận để dẫn đến luận điểm, lập luận phải chặt chẽ hợp lí,bài văn thuyết phục * Ví dụ: Văn " chống nạn thất học" - Luận điểm: + Một việc cấp tốc phải làm là nâng cao dân trí + Mọi người dân Việt Nam phải biết đọc, viết chữ quốc ngữ - Luận cứ: + Tình rạng thất học, lạc hậu trước cách mạng tháng tám 1945 + Những điều kiện cần phải có để người dân tham gia xây dựng nước nhà Những khả thực tế việc chống nạn thất học II- Luyện tập Hãy nêu luận điểm, luận và lập luận văn " Ichs lợi việc đọc sách" SGK 1.Luận điểm: ích lợi việc đọc sách người 2.luận cứ: + Sách mang đến cho người trí tuệ, hiểu biết vầ mặt (lịch sử, địa lý, văn chương…) + Sách giúp người hiểu biết cái đã qua ( lịch sử dân tộc…) hướng tới tương lai +Sách giúp người thư giãn, thưởng thức trò chơi + Sách giúp người sống đúng, sống đẹp, mang đến cho người lời khuyên, bài học bổ ích + Cần biết chọn sách và quí sách và biết cách đọc sách Lập luận + Để thỏa mãng nhu cầu hưởng thụ và phát triển tâm hồn, trí tuệ cần phải đọc sách + Những ích lợi và giá trị việc đọc sách + Phải biết chọn sách để đọc, biết cách đọc sách Hs nêu các nội dung luận điểm, luận cứ, lập luận HĐ 2: Hướng dẫn học sinh luyện tập Hướng dẫn học sinh làm phần luyện tập - Gv gợi ý cách làm bài - Học sinh đọc bài tập nêu yêu cầu - Học sinh làm bài sau gv gợi ý - Các học sinh khác bổ sung - Gv nhận xét góp ý, bổ sung cho hoàn chỉnh Củng cố và hướng dẫn nhà - Nêu đặc điểm văn nghị luận - Chuẩn bị tiết sau ôn tập và thực hành đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận Lop7.net 20 (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự chọn Ngữ văn lớp 7 cả năm,