KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS MỸ TÂNGIAI ĐOẠN 2019- 2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

25 8 0
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS MỸ TÂNGIAI ĐOẠN 2019- 2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

2 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS MỸ TÂN GIAI ĐOẠN 2019- 2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 - Căn Luật Giáo dục năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục năm 2009; - Căn Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; - Căn Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT - Căn Nghị số 29/NQ-TW (Khóa XI) BCH TW Đảng vể “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo”; kết thực nhiệm vụ năm trước tình hình thực tế nhà trường địa phương; Trường THCS Mỹ Tân lập kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2024, tầm nhìn đến năm 2030 sau: PHẦN I PHÂN TÍCH BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG I Bối cảnh lịch sử Trường THCS Mỹ Tân thành lập từ năm 1962 Tên trước trường cấp 1-2 Mỹ Tân Năm 1994, thực Nghị 04 (Khóa VII) BCH Trung ương Đảng, trường tách riêng với cấp tiểu học tên trường THCS Mỹ Tân có từ năm 1994 Gần sáu mươi năm xây dựng phát triển, nhà trường bước lớn mạnh số lượng chất lượng Những năm gần đạo, quan tâm đầu tư Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Lộc quan tâm Đảng uỷ, HĐND, UBND, ban ngành xã Mỹ Tân, phối hợp chặt chẽ ủng hộ nhiệt tình Hội cha mẹ học sinh, với tâm cao thầy trò trường THCS Mỹ Tân vượt qua khó khăn, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Trường có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” Thành tích nêu khẳng định chất lượng, hiệu công tác giáo dục nhà trường năm vừa qua, đồng thời tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, trở thành địa tin cậy bậc cha mẹ học sinh nhân dân địa bàn xã, tiếp tục phấn đấu đạt tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia 3 Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế phát triển vũ bão Công nghệ thông tin (CNTT), kinh tế xã hội nước nhà… địi hỏi cần có người Việt Nam sáng tạo động, có kỹ sống, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội Với tinh thần đó, trường THCS Mỹ Tân xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Mỹ Tân giai đoạn 2019 đến 2024 , tầm nhìn đến năm 2030” Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Mỹ Tân giai đoạn 2019 đến 2024, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược giải pháp chủ yếu trình vận động phát triển, sở quan trọng cho sách Hội đồng trường hoạt động Hiệu trưởng tồn thể cán bộ, giáo viên, cơng nhân viên học sinh nhà trường Xây dựng triển khai kế hoạch chiến lược trường THCS Mỹ Tân hoạt động có ý nghĩa quan trọng việc thực Nghị Quyết Chính phủ đổi giáo dục phổ thơng Cùng góp phần đưa nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đất nước Sự quan tâm quyền địa phương việc thực chương trình mục tiêu Quốc gia cơng tác giáo dục Đảng ủy, quyền địa phương nhân dân xã Mỹ Tân quan tâm đến việc thực chương trình mục tiêu Quốc gia cơng tác giáo dục địa bàn, cụ thể trường THCS Mỹ Tân: - Quan tâm đầu tư cho trường diện tích đất rộng lớn với diện tích 10.370m2 (Diện tích quy hoạch diện tích sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 19/10/2007) nằm vị trí gần trung tâm xã Mỹ Tân, cạnh đê Quốc gia nên thuận lợi cho việc học sinh học ngày - Đầu tư sở vật chất khang trang Trường có 16 phịng học kiên cố có đầy đủ trang thiết bị dạy học tương đối đại - Được quan tâm Đảng ủy, trường thành lập Chi riêng nên thuận lợi cho việc lãnh đạo, đạo sâu sát hoạt động dạy học nhà trường cách có hiệu - Quan tâm, đạo ban ngành, đoàn thể phối hợp đơn vị trường thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục; cơng tác PCGD-XMC, công tác huy động, vận động học sinh lớp, chăm sóc giáo dục học sinh địa bàn đạt hiệu Sự quan tâm cha mẹ học sinh việc nâng cao chất lượng giáo dục Đời sống người dân xã Mỹ Tân năm gần tương đối ổn định Nhiều phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập em phối hợp tốt với nhà trường việc nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể là: - Phối hợp tốt với nhà trường giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục đạo đức học sinh bảo em học tập tốt - Quan tâm cho trẻ độ tuổi đến trường, trì việc chuyên cần học tập em - Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên sinh hoạt định kỳ, phối hợp với lãnh đạo trường thực việc giáo dục học sinh, tạo điều kiện hỗ trợ cho giáo viên học sinh tham gia tốt phong trào nhà trường ngành tổ chức II Thực trạng nhà trường-Môi trường bên Quy mơ trường lớp Năm học 2019-2020, tồn trường có 15 lớp, với tổng số học sinh: 596 em Bảng - Thống kê tình số lớp, số học sinh năm gần đây: Năm học 20142015 Năm học 20152016 Năm học 20162017 Tổng số học sinh 533 510 532 540 530 - Nữ 263 253 263 250 245 0 0 - Khối lớp 148 119 138 146 137 - Khối lớp 142 143 118 135 144 - Khối lớp 115 140 141 117 135 - Khối lớp 128 108 135 142 114 Tổng số tuyển 148 119 139 146 137 Học buổi/ngày 0 0 TT Số liệu - Dân tộc Năm học Năm học 20172018-2019 2018 Ghi Bán trú 0 0 Nội trú 0 0 Bình quân số học sinh/lớp học 38 36 38 39 38 Số lượng tỉ lệ % học độ tuổi 100 100 100 100 100 - Nữ 100 100 100 100 100 0 0 - Dân tộc thiểu số 10 11 Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh (nếu có) Cấp tỉnh:4 Cấp huyện:51 Cấp tỉnh:3 Cấp huyện:50 Cấp tỉnh:6 Cấp huyện:31 Cấp tỉnh:0 Cấp huyện:19 Cấp tỉnh:2 Cấp huyện:24 Tổng số học sinh giỏi quốc gia (nếu có) 0 0 Tổng số học sinh thuộc đối tượng sách 18 21 22 24 23 - Nữ 12 14 13 14 14 - Dân tộc thiểu số 0 0 Tổng số học sinh (trẻ em) có hồn cảnh đặc biệt 0 0 - Sĩ số học sinh lớp tương đối phù hợp Có 14 lớp học buổi /ngày 6 - Công tác tuyển sinh trường năm thực nghiêm túc, quy định, tỉ lệ huy động lớp vào lớp đạt 100% Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên Bảng - Thống kê tình hình đội ngũ CB, GV, NV năm học 2018-2019 Tổng số Thời gian Số luợng Nữ Giáo viên 31 2 0 25 19 18 13 4 1 viên Tổ KH Tự nhiên Tổ KH Xã hội Tổ văn phòng Đảng Đại học Nhân Tổ Trung cấp Thạc sỹ Quản lý (1/2019) Cao đẳng Trình độ Số lượng Trên chuẩn Viên Trình độ chuẩn Đảng viên 13 12 10 1 Bảng - Thống kê cấu đội ngũ CB, giáo viên, NV năm học 2018-2019 TT Đối tượng 10 11 12 Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng GV Ngữ văn GV Tốn GV Tiếng Anh GV Lý GV Tốn Tin GV Hóa Sinh GV Hóa GV Sinh Thể GV Văn-Lịch sử GV Lịch sử Số lượng 1 4 1 1 1 TĐ thạc sỹ TĐ Đại học 0 0 0 0 1 3 1 0 TĐ Cao đẳng 0 1 0 1 TĐ Trung cấp 0 0 0 0 0 0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 GV Văn-Địa GV Địa lý GV Văn-GDCD GV Công nghệ GV Lý kỹ GV Tin học GV Mĩ thuật GV Âm nhạc GV Thể dục Kế toán Thư viện Y tế Văn thư NV phục vụ Bảo vệ Tổng cộng 0 1 1 1 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 Chất lượng 2.1.1 Đối với Cán quản lý Tổng số: 02 (Trong Đại học: 02; Trung cấp lý luận trị: 02; Đảng viên: 02; Chứng Quản lý giáo dục: 02) Trên chuẩn đạt 2/2 tỷ lệ 100% 2.1.2 Đối với giáo viên - Tổng số: 25, nữ 19 Trình độ chun mơn: Đạt chuẩn: 25/25 tỷ lệ 100% (2 TS, 18 ĐH; 05 CĐ); Trên chuẩn: 20/25, tỷ lệ 80% - Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019: 24/25=96% đạt từ Khá trở lên - Số giáo viên Đảng viên trường: 13/25, tỷ lệ 52% 2.1.3 Đối với nhân viên - Tổng số: 04 (Trong Trung cấp: 01; Đảng viên: 1; Đạt chuẩn: 100%) Bảng – Số giáo viên giỏi cấp năm gần Năm học Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp quốc gia 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 12 12 13 15 2 1 0 0 0 0 Tổng số 58 * Ưu điểm - Cán quản lý nhiệt tình, có lực lãnh đạo tốt, có uy tín với tập thể - Tập thể sư phạm khối đồn kết, có ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần tự giác - Giáo viên nhiệt tình quan tâm đến việc giáo dục học sinh, học sinh yêu mến - Nhiều giáo viên có bề dày kinh nghiệm giảng dạy Có số giáo viên trẻ nhiệt huyết lực sư phạm tốt Có giáo viên dạy giỏi đạt thành tích cao - Tỉ lệ giáo viên 1,6/ lớp, đảm bảo dạy tốt mơn học * Hạn chế Một số giáo viên cịn hạn chế trình độ tin học ngoại ngữ Chất lượng giáo dục toàn diện Bảng - Thống kê chất lượng đại trà năm gần Kết xếp loại hạnh kiểm Tổng Năm học số HS 2014 - 2015 533 2015 - 2016 510 2016 - 2017 532 2017 - 2018 540 2018 - 2019 530 Kết xếp oại học lực XL Tốt SL 438 413 462 453 426 HS 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 533 510 532 540 530 % 82,18 80,98 86,84 83,88 80,37 Giỏi Số Năm học XL Khá TS 77 96 114 102 108 % 14,45 18,82 21,43 18,89 20,37 SL 90 86 59 77 101 XL TB % 16,89 16,86 11,09 14,26 19,05 Khá TS 194 200 220 216 164 % 36,45 39,22 41,35 40,00 30,94 SL 11 11 10 TB TS 187 142 139 160 169 % 35,84 27,84 26,13 29,63 31,88 XL Yếu % 0,93 2,16 2,07 1,85 0,58 SL 0 0 Yếu T % S 75 65 58 61 89 14,07 12,75 10,90 11,30 16,79 % 0 0 Kém T % S 1 - Công tác tổ chức quản lý lãnh đạo nhà trường: Ban lãnh đạo nhà trường cá nhân, tập thể nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm cao, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm Tích cực cơng tác tham mưu với cấp, 0,00 1,37 0,19 0,80 0,00 ngành để bước xây dựng CSVC nhà trường theo mục tiêu khang trang, đẹp, khoa học nhằm hoàn thành tốt mục tiêu trị hàng năm đơn vị Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế Cơng tác tổ chức, triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát Được tin tưởng cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường - Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên: Nhiệt tình, đồn kết biết chia sẻ trách nhiệm, hợp tác gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển Có lực lượng giáo viên cốt cán khẳng định chuyên môn nghiệp vụ cấp huyện tỉnh, phụ huynh học sinh tín nhiệm Bảng - Thống kê chất lượng học sinh giỏi công tác thi đua năm gần Giải cấp huyện Năm học Nhất Nhì Giải cấp tỉnh Ba KK Nhất Nhì Ba KK Giải Quốc gia Tổng số giải 2014 - 2015 11 20 12 0 55 2015 - 2016 11 14 22 0 53 2016 - 2017 4 16 37 2017 - 2018 1 10 0 0 19 2018 - 2019 11 0 26 Chất lượng giáo dục mũi nhọn, mặt hoạt động công tác thi đua năm học 2018-2019: - Thi tuyển sinh vào THPT đạt tỉ lệ đỗ từ 93,86% trở lên vào loại hình - Phịng GD-ĐT đánh giá mặt hoạt động nhà trường: + Phổ cập: Đạt chuẩn PCGD, XMC mức độ + Thi học sinh giỏi mơn văn hóa: xếp thứ 2/10 + Thi HS Giỏi TDTT: xếp thứ 7/10 + Cơ sở vật chất: Đảm bảo tối thiểu cho hoạt động nhà trường + Cuộc thi sáng tạo KHKT ; xếp thứ 5/10 Đạt giải Khuyến khích cấp huyện + Cuộc thi sáng tạo HBTA : xếp thứ 2/10 + Kết công tác thi đua: 10 Sắp xếp lại dầu ghạch đầu dòng, cộng đầu dòng - Có đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp sở: - 18 đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện - Có 01 đ/c Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen - Các tổ Khoa học Xã hộị, tổ Khoa học Tự nhiên đạt đạt tổ Lao động tiên tiến - Trường công nhận “Tập thể lao động tiên tiến” - Cơng đồn đạt Cơng đồn lao động xuất sắc; Chi Đồn đạt Chi Đoàn vững mạnh xuất sắc; Liên Đội TNTP đạt Liên đội vững mạnh Các Hội thi thầy trị đạt thành tích cao Cơng tác thành tích thi đua nhà trường trì bước nâng cao * Hạn chế Từ năm học 2014-2015 đến tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh cịn thấp, khơng ổn định Cơ sở vật chất Bảng - Thống kê tình hình sở vật chất năm học 2018-2019 Hiện trạng Khn viên Khối phịng học Khối phịng học mơn - Phịng mơn Hóa học - Phịng mơn Vật lý - Phịng mơn Sinh học - Phịng Nghe nhìn ( Đa năng) - Phòng Tin học Khối phòng chức năng, hành quản trị - Thư viện - Phịng kho thiết bị giáo dục - Phịng truyền thống - Phịng Cơng đồn - Phịng HĐ Đồn-Đội - Phịng Hiệu trưởng - Phịng Phó Hiệu trưởng - Phịng Tổ KHTN - Phịng Tổ KHXH - Văn phòng Số lượng 14 0 1 Diện tích (m2) 10.370 1.050 150 0 75 75 1 0 1 0 40 75 0 20 30 30 0 75 Ghi 11 - Phịng Y tế - Phịng kế tốn - Phịng bảo vệ - Nhà vệ sinh dành cho giáo viên - Nhà vệ sinh dành cho học sinh - Nhà để xe giáo viên - Nhà để xe học sinh - Tường rào - Hệ thống nước - Sân chơi - Sân thể dục * Ưu điểm 1 1 1 20 15 20 40 20 200 360m dài 3.000 2.500 - Cơ sở vật chất đảm bảo nhu cầu dạy học - Khuôn viên trường xanh – – đẹp, thống mát - Trong lớp có đủ bàn ghế, ánh sáng trang trí tủ sách lớp học khơng gian lớp học tương đối khoa học Thiết bị dạy học tương đối đầy đủ phục vụ cho hoạt động dạy học, bàn ghế học sinh chỗ ngồi quy định - Diện tích nhà trường rộng, bình qn 17,4m2/học sinh Trường có hạng mục quy hoạch tổng thể: khu lớp học, khu sân thể dục, nhà vệ sinh, phòng học tin học, phòng đa thông dụng…đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho dạy học * Hạn chế Thiết bị đồ dùng dạy học hạn chế Nhà trường chưa trang bị hệ thống ti vi máy chiếu đa tới tất phịng, lớp học III Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức Điểm mạnh - Nhà trường quan tâm đạo sâu sát cấp lãnh đạo, quyền địa phương, Phòng GD&ĐT, Huyện ủy-UBND huyện - Trường có Chi vững mạnh nhiều năm liên tục đạt Chi vững mạnh - Cán quản lý có trình độ chun mơn chuẩn, qua lớp chuyên môn nghiệp vụ quản lý giáo dục trung cấp lý luận trị, tra có trách nhiệm, tâm huyết với nhà trường - Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, nổ cơng tác Có nhiều giáo viên kinh nghiệm vận dụng phương pháp linh hoạt sáng tạo việc giảng dạy giáo dục học sinh 100% giáo viên sử dụng máy tính 12 - Các lĩnh vực khác tổ chức quản lý tài chính, tra - thi đua, Cơng đoàn, Đội thiếu niên nhà trường hoạt động hiệu - Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh tất hoạt động nhà trường - Hệ thống phịng học số cơng trình phụ trợ đảm bảo, khuôn viên xanh, sạch, đẹp Điểm yếu - Tổ chức quản lý Ban giám hiệu: + Trong quản trị nhà trường, đơi cịn thiếu liệt công tác điều hành + Chưa bồi dưỡng nhiều giáo viến có tay nghề cao để đáp ứng với yêu cầu thực tế nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường - Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Một số giáo viên cịn hạn chế kỹ máy tính, ứng dụng cơng nghệ thông tin công tác giảng dậy; chất lượng đội ngũ chưa thực đồng đều, cịn số giáo viên – nhân viên chưa thực say sưa tâm huyết công việc - Chất lượng học sinh: Một số học sinh ham chơi, chưa chăm học - Cơ sở vật chất: Tuy đáp ứng so với song chưa đảm bảo quy chuẩn; nhiều thiết bị dạy học hư hỏng thiếu so với quy định - Xã Mỹ Tân có tỷ lệ cha mẹ học sinh làm ăn xa cao, nên có nhiều ảnh hưởng đến tình hình học tập học sinh quan tâm cha mẹ học sinh đến việc học em Thời - Được quan tâm cấp lãnh đạo, Chính quyền địa phương, đồng thuận tập thể cán giáo viên nhân viên, tín nhiệm học sinh phụ huynh học sinh - Đội ngũ cán giáo viên đào tạo có lực chun mơn kỹ sư phạm tốt, 100% giáo viên thành thạo việc soạn giảng giáo án điện tử, nhiệt tình có trách nhiệm cao với cơng việc, 100% đạt trình độ chuẩn - Xã Mỹ Tân đơn vị công nhận nông thôn năm 2015, đa số phụ huynh có nhận thức đắn vai trò giáo dục phát triển nhân cách em họ 13 - Khuôn viên nhà trường quy hoạch theo Đề án nông thôn Diện tích nhà trường cịn đủ điều kiện để phát triển sở hạ tầng trường học giai đoạn Thách thức - Đòi hỏi ngày cao chất lượng giáo dục cha mẹ học sinh xã hội thời kỳ hội nhập - Khả sáng tạo ứng dụng CNTT, trình độ Ngoại ngữ cán bộ, giáo viên, nhân viên - Sự cạnh tranh lành mạnh trường THCS huyện - Cơ sở vật chất – thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục - Mỹ Tân xã bán nông nghiệp Vấn đề đặt cần tham mưu với địa phương sớm có kế hoạch huy động nguồn lực để đầu tư đảm bảo sở vật chất điều kiện dạy học giai đoạn tới - Sự bùng nổ cơng nghệ thơng tin góp phần tích cực việc nâng cao chất lượng dạy học mặt trái ảnh hưởng khơng tốt tới việc giáo dục đạo đức học sinh khơng có giải pháp đồng để ngăn chặn - Các cách mạng công nghệ 4.0 làm thay đổi giới, nước phát triển hướng tới xây dựng “Xã hội thông minh” nhờ sức mạnh trí tuệ nhân tạo Địi hỏi ngành giáo dục phải áp dụng tiến khoa học công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu làm chủ khoa học cơng nghệ Từ mà đặt vấn đề yêu cầu trình độ lực giáo viên ngày cao để áp dụng phương pháp dạy học mới, phương tiện dạy học học sinh chiếm lĩnh tri thức cách dễ dàng nhất, đầy đủ kịp thời - Xã hội ngày đòi hỏi cao chất lượng giáo dục thời kỳ hội nhập quốc tế Giáo dục học sinh không phụ thuộc nhà trường mà trách nhiệm gia đình, nhà trường xã hội Xác định vấn đề ưu tiên - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên - Tích cực đổi phương pháp dạy học đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển lực học sinh; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT dạy – học quản lý; tăng cường tổ chức hoạt động tập thể, giáo dục kỹ sống chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo 14 - Xây dựng, nâng cấp sở vật chất theo hướng đại hoá với quy hoach hợp lý mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Duy trì phát huy cảnh quan nhà trường khang trang – – đẹp, tạo dựng môi trường an toàn thân thiện - Thực đánh giá hoạt động nhà trường công tác quản lý giảng dạy theo tiêu chuẩn quy định, có giải pháp định hướng thúc đẩy thơng qua kiểm tra, đánh giá, tổng kết - Xây dựng sở vật chất: Xây nhà đa cỡ lớn, cải tạo khu nhà xe học sinh, lắp ti vi, máy chiếu, điều hòa nhiệt độ cho 100% phòng học phịng mơn, tiếp tục cải tạo sân chơi, quy hoạch hệ thống xanh, làm sân bóng đá cỏ nhân tạo - Áp dụng công nghệ thông tin quản lí điều hành để xây dựng nhà trường trở thành sở giáo dục “thông minh” - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo viên, tăng cường bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán giáo viên có đủ khả thực đổi phương pháp dạy học, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin quản lý dạy học; đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh - Chất lượng giáo dục học sinh có chuyển biến toàn diện, đặc biệt rèn kĩ sống để phát triển lực người Việt Nam thời kỳ hội nhập - Chú trọng xây dựng thương hiệu giáo viên, nhà trường; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh chất lượng giáo dục để phát triển nhà trường PHẦN II SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TẦM NHÌN Sứ mệnh Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, nếp, kỷ cương, trách nhiệm, giảng dạy đạt chất lượng cao để học sinh có hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng, phát triển tài Các giá trị cốt lõi - Tinh thần đồn kết; - Tinh thần trách nhiệm; - Tính trung thực; - Lịng tự trọng; 15 - Tình u thương sẻ chia; - Tình nhân ái; - Sự hợp tác; - Tính sáng tạo; - Khát vọng vươn lên phát triển Tầm nhìn Là trường có bề dày truyền thống chất lượng giáo dục ổn định, với nhiều năm liền tập thể lao động tiên tiến Nhà trường nơi giáo viên học sinh ln có khát vọng vươn tới trở thành đơn vị có chất lượng giáo dục cao huyện Đây sở thuận lợi để nhà trường có định hướng việc xây dựng nhà trường thành đơn vị giáo dục xuất sắc Trong giai đoạn 2019 – 2024 trì ổn định quy mơ, chất lượng giáo dục; dần bước cải thiện môi trường giáo dục, nâng cao hiệu giáo dục để năm học 2019-2020 nhà trường đánh giá công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3; công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; đạt chuẩn xanh-sạchđẹp-an toàn thư viện đạt Thư viện tiên tiến PHẦN MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG Mục tiêu 1.1 Các mục tiêu tổng quát Xây dựng nhà trường có uy tín chất lượng giáo dục, mơ hình giáo dục đại, tiên tiến chất lượng cao, phù hợp với xu phát triển đất nước thời đại 1.2 Các mục tiêu cụ thể - Mục tiêu ngắn hạn: 2019-2020 Năm học 2019-2020 trường THCS Mỹ Tân đánh giá công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn Thư viện đạt thư viện tiên tiến - Mục tiêu trung hạn: Từ 2019-2024 Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn; đến năm 2024 tiếp tục công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia sau năm; cải tiến nâng cao chất lượng trường đạt cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục; hoàn thành xây dựng sở vật chất theo tiêu chuẩn trường THCS thuộc dự án xây dựng nông thôn nâng cao, 16 trường điển hình chất lượng giáo dục tồn diện địa bàn huyện Mỹ Lộc Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, cơng nhân viên có trình độ chuẩn; trang thiết bị, đồ dùng dạy học tương đối đủ, đáp ứng nhu cầu tối thiểu việc dạy học theo Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo - Mục tiêu dài hạn: Từ năm 2025-2030 Phấn đấu đạt mục tiêu sau: + Chất lượng giáo dục khẳng định tốp trường có chất lượng cao huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định + Duy trì đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2019-2024 + Có quy mô ổn định phát triển Tiếp tục đạt cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục + Đón nhận Bằng khen UBND tỉnh Nam Định năm 2022 + Có sở vật chất đồng đại + Có đủ phịng học để đảm bảo sĩ số không 45 học sinh/ lớp + Có đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng nhu cầu việc dạy học theo Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Chỉ tiêu 2.1 Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên -Phấn đấu đến năm 2022 có 100% CB-GV-NV đánh giá – giỏi lực chuyên môn từ cấp trường trở lên, 20% GV đạt giỏi cấp huyện 5% đạt giỏi cấp tỉnh Duy trì 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính Phấn đấu đến năm 2022 có 100% cán bộ, giáo viên, cơng nhân viên sử dụng có hiệu phần mềm ứng dụng giảng dạy cơng tác Có 70% trở lên số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin, giáo án điện tử Phấn đấu đến năm 2022 có100% giáo viên có chun mơn đạt trình độ đại học trở lên Phấn đấu đến năm 2022 Có đủ số lượng nhân viên theo quy định, đảm bảo đạt chuẩn trình độ 2.2 Học sinh - Qui mơ: Từ năm 2019 đến năm 2030 17 + Phát triển lớp học: Ổn định 15 đến 18 lớp (2019- 2030); + Học sinh: khoảng 600 – 700 học sinh - Kế hoạch huy động: Hàng năm huy động 100% số học sinh hồn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6; Đảm bảo trì sĩ số từ 100% - Chất lượng học tập: + Trên 75% học lực khá, giỏi (trong 35% trở lên học lực giỏi) + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 3%; khơng có học sinh + Tỷ lệ TN THCS đạt 100 % + Thi học sinh giỏi: Cấp huyện 80% HS dự thi đạt giải, xếp từ thứ 3-5/huyện + Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào THPT loại hình trung học đạt: 90% trở lên, có từ 1- HS đỗ vào trường chuyên Lê Hồng Phong - Chất lượng đạo đức, kỹ sống: + Chất lượng đạo đức: 100% hạnh kiểm khá, tốt + Học sinh trang bị kỹ sống bản, xây dựng nếp sống, môi trường làm việc văn hóa, văn minh, lành mạnh; tích cực tự nguyện tham gia hoạt động xã hội, từ thiện 2.3 Cơ sở vật chất : Tù năm 2019 đến năm 2024 -Xây nhà đa năng, nhà bảo vệ, cổng trường, mở rộng sân tập thể dục sân đá bóng, bể bơi diện tích đất bổ sung quy hoạch, trang bị đủ máy chiếu, máy điều hòa nhiệt độ cho lớp học, phịng mơn phịng chức - Cải tạo khuôn viên nhà trường đảm bảo mơi trường sư phạm “xanh -sạch -đẹp-an tồn”, giữ vững kết xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - Trang bị thiết bị thí nghiệm, cải tạo sân tập TDTT đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất cho học sinh 2.4 Chỉ tiêu thi đua - Năm học 2019-2020 phấn đấu đơn vị đạt Tập thể lao động tiên tiến, giữ vững danh hiệu quan văn hoá - Năm 2022, phấn đấu nhận Bằng khen UBND tỉnh Nam Định 18 - Năm 2024 phấn đấu tặng cờ thi đua đơn vị tốp đầu phong trào giáo dục huyện - Chi Đảng đạt tổ chức Đảng vững mạnh - Các tổ chức: Cơng đồn, Chi đồn, Liên đội đạt vững mạnh xuất sắc - Hàng năm có từ 60% lao động Tiên tiến trở lên, có 8% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu CSTĐ sở trở lên Phương châm hành động “Chất lượng giáo dục uy tín, danh dự nhà trường” “Môi trường giáo dục cốt lõi củng cố vị nhà trường” “Luôn tự đánh giá để không ngừng cố gắng vươn lên phát triển hội nhập” III CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Các giải pháp chung - Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, nhân dân nội dung kế hoạch chiến lược phương tiện thông tin, đưa website trường, lấy ý kiến để thống nhận thức hành động tất cán bộ, nhân viên trường theo nội dung Kế hoạch chiến lược Phát huy truyền thống đồn kết, trí, cộng đồng trách nhiệm tồn trường để tâm thực mục tiêu Kế hoạch chiến lược - Xây dựng Văn hoá nhà trường hướng tới giá trị cốt lõi nêu - Tăng cường gắn kết có hiệu nhà trường với quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ cộng đồng Các giải pháp cụ thể 2.1 Thể chế sách - Xây dựng chế tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức máy, nhân sự, tài quy chế chi tiêu nội theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân tăng cường hợp tác với bên - Hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế hoạt động trường học mang tính đặc thù trường đảm bảo thống 2.2 Tổ chức máy 19 - Kiện toàn cấu tổ chức, phân cơng bố trí lao động hợp lý, phát huy lực, sở trường cán bộ, giáo viên, nhân viên để đáp ứng với yêu cầu công tác, giảng dạy nhà trường đảm bảo Điều lệ trường phổ thông - Thực phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho tổ chuyên môn trường - Kiện toàn tiểu ban để giúp việc cho nhà trường lĩnh vực hoạt động - Kiện toàn Ban kiểm tra nội trường học, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra thường xuyên nhiều hình thức Tổ chức rút kinh nghiệm sau kiểm tra 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức, phận phải kiểm tra 01 lần năm học 2.3 Xây dựng phát triển đội ngũ Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức nhiệm vụ toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên không nhiệm vụ Hiệu trưởng, có vị trí quan trọng, yếu tố thành bại việc thực “Chiến lược phát triển trường THCS Mỹ Tân giai đoạn 2019 đến 2024, tầm nhìn đến năm 2030” 2.3.1 Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, chủng loại; có phẩm chất trị; có lực chun mơn giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực Đồn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp tiến bộ, có phong cách làm việc cơng nghiệp 2.3.2 Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao trình độ nhận thức trị, xã hội, thực dân chủ, cơng bằng, cơng khai, khơng có đơn thư khiếu nại 2.3.3 Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ có, đáp ứng u cầu cơng việc Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tiềm năng, nịng cốt; cán bộ, giáo viên trẻ, có tài bố trí vào vị trí chủ chốt nhà trường 2.3.4 Định kỳ đánh giá ghi nhận chất lượng, kết hoạt động cán giáo viên thông qua tiêu chí hiệu phát triển nhà trường Trên sở đề bạt, khen thưởng xứng đáng cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc 2.3.5 Tăng cường chăm lo tới đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên theo chế độ sách hành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tham mưu với Ban đại diện CMHS, UBND xã thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích trội Thực tốt chế độ làm việc cán bộ, giáo viên, nhân viên, phát huy tối 20 đa lực sở trường cán bộ, giáo viên, nhân viên không phân biệt cấp, hợp đồng hay biên chế 2.3.6 Tăng cường đạo đội ngũ nhân viên tích cực học tập để nâng cao hiểu biết xã hội, mở rộng kiến thức, hiểu biết pháp luật, cập nhật thông tin đất nước, giới nhằm nâng cao lĩnh trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong để giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên tránh xa ngã trước cám dỗ, góp phần đưa nhà trường tiến lên Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vận động, phong trào thi đua ngành phát động 2.3.7 Tạo môi trường làm việc động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác chia sẻ với điều kiện làm việc tốt để cán giáo viên, nhân viên tự hào, muốn cống hiến gắn kết với nhà trường Người phụ trách - Chỉ đạo chung: Hiệu trưởng - Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, chủ tịch cơng đồn, tổ trưởng chun mơn, tổ phó chun mơn, giáo viên mơn, giao viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách, đoàn thể (Phối hợp chia sẻ trách nhiệm), tra nhân dân 2.4 Nâng cao chất lượng giáo dục Nâng cao chất lượng hiệu giáo dục toàn diện, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức chất lượng văn hoá Tăng cường giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục phịng chống tệ nạn xã hội, an tồn giao thơng, an tồn học đường, giáo dục dân số vệ sinh môi trường; thực tốt giáo dục thể chất Đổi phương pháp dạy học đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình đối tượng, phát triển lực học sinh Đổi hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động xã hội, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có mục tiêu sống đúng, có kỹ sống Xác định: Chất lượng dạy – học hiệu giáo dục thương hiệu nhà trường THCS Mỹ Tân, thước đo lực, phẩm chất, trí tuệ, tính trung thực, tâm tài người thầy Mọi hoạt động, việc làm nhà giáo phải hướng đến đích người học a Dạy học Nâng cao tinh thần trách nhiệm người giáo viên lên lớp, đảm bảo chắn, soạn, tiết dạy, hoạt động tập thể lấy học sinh làm trung tâm, lấy học sinh để thiết kế hoạt động Mỗi CB-GV-CNV phải áp dụng 21 nhuần nhuyễn “Dạy ít, học nhiều”, sớm khắc phục tình trạng “Dạy lý thuyết sng”, tổ chức nhiều hình thức học tập học ngồi trời, dã ngoại,…Xây dựng đôi bạn học tập với quan điểm “học thầy không tày học bạn”…Tăng cường dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ có luân chuyển nhóm trưởng để học sinh tập làm quen với công việc lãnh đạo Cải tiến khâu hướng dẫn học nhà… để học sinh có ý thức tự tìm tịi, khám phá kiến thức Ln tích cực đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh Quan tâm công tác giáo dục mũi nhọn, phát bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu, nâng cao thành tích thi học sinh giỏi cấp Phát động sâu, rộng thi KHKT giáo dục STEM, giải Toán bằngTiếng Anh, Olympic, hướng dẫn cho học sinh khai thác nguồn học liệu mở; tăng cường phụ đạo học sinh hạn chế lực, nhận thức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ đặc biệt kiểm tra, dự đột xuất BGH, tổ trưởng chuyên môn giáo viên; Đổi hình thức sinh hoạt chun mơn, tích cực sử dụng Trường học kết nối, tăng cường áp dụng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, đại phù hợp với đổi giáo dục Thực tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS b Giáo dục lên lớp Cần đổi mới, cải tiến mạnh mẽ tiết học ngồi lên lớp, tạo khơng gian học tập lớp học… Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lên lớp, như: tổ chức liên hoan trò chơi dân gian, thi văn nghệ, TDTT, thi khéo tay bạn gái… ngồi cịn tổ chức hoạt động khác “Nói chuyện truyền thống”, chuyên đề giáo dục kỹ sống, thi kể chuyện theo chủ đề tùy thuộc vào nhiệm vụ năm học Tất hoạt động lên lớp phải lồng ghép với sinh hoạt tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm hướng tới mục đích “Mỗi ngày đến trường ngày vui” giúp học sinh có “tinh thần khỏe mạnh” c Giúp cho học sinh có kỹ sống Xác định ý nghĩa: Học sinh có kỹ sống giúp cho em biết hòa nhập, hạn chế tối đa tệ nạn xã hội có lĩnh sống dù hoàn cảnh Tổ chức nghiêm túc việc dạy tài liệu về: Kỹ làm chủ sống; Kỹ phòng chống tệ nạn xã hội; kỹ phòng chống nghiện hút chất ma túy; Kỹ làm chủ học tập: Tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo học tập; Kỹ 22 giao tiếp hội nhập; Kỹ định hướng nghề nghiệp (Hướng học hướng nghề) sau tốt nghiệp phổ thông THCS, xây dựng câu hỏi trả lời tình nội dung cần học tập Tăng cường giáo dục giới tính giáo dục bảo vệ mơi trường, an tồn giao thơng… Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống với phương án phù hợp linh động như: dạy lồng ghép, dạy tiết học lên lớp, tiết sinh hoạt lớp, tiết chào cờ, tiết sinh hoạt đội, rung chng vàng… Có biện pháp kiểm tra, giám sát dạy thầy học trị Phát động qun góp ủng hộ phong trào tương thân tương GV học sinh Người phụ trách - Chỉ đạo chung: Hiệu trưởng - Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch cơng đồn, Tổng phụ trách tổ trưởng chun mơn, tổ phó chun mơn, giáo viên mơn, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách thực hiện, y tế-chữ thập đỏ, đồn TN cơng đồn 2.5 Cơ sở vật chất - Tham mưu với cấp lãnh đạo đầu tư nâng cấp sở vật chất, phấn đấu có đủ phịng học, phịng mơn theo tiêu chí giáo dục dự án xây dựng nơng thôn nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn - Đầu tư có trọng điểm để đại hố phịng học, phịng học mơn, khu làm việc cán bộ, giáo viên, nhân viên, sân chơi bãi tập học sinh, nâng cấp sân trường, xây tường bao, đặc biệt tham mưu với quyền đại phương xây dựng khu nhà đa năng, phòng học âm nhạc - Tiếp tục đầu tư máy tính, máy chiếu, lắp đặt hệ thống camera thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT, xây dựng mạng thông tin quản lý giáo viên, tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng lan Internet, diễn đàn giáo dục hệ thống trường học kết nối 2.6 Kế hoạch – tài - Thực nghiêm túc chế độ thu chi tài theo luật ngân sách quy chế chi tiêu nội bộ, công khai theo quy định - Xây dựng chế tài theo hướng tự chủ hoạch tốn minh bạch nguồn thu, chi 23 2.7 Tổ chức hoạt động Chi bộ, Cơng đồn, Đội TNTP Hồ Chí Minh - Duy trì tốt hoạt động tổ chức Chi bộ, Cơng đồn, Đội TNTP - Tạo mơi trường văn hóa lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện Tổ chức tốt phong trào thi đua, thực tốt vận động, đa dạng thường xuyên tổ chức hoạt động văn hoá – văn nghệ – TDTT…Tích cực trì nếp, cải tiến hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Cơng Đồn làm nịng cốt phong trào thi đua giáo viên, phối hợp tốt với nhà trường việc động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực đầy đủ, kịp thời chế độ sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán giáo viên 2.8 Công tác xây dựng Đảng Củng cố Chi vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kết nạp từ đến Đảng viên nhiệm kỳ Phấn đấu có 50% cán bộ, giáo viên, nhân viên Đảng viên Phát huy vai trò lãnh đạo, thực lực lượng nòng cốt phong trào thi đua, công tác đơn vị 2.9 Công tác xã hội hố - Làm tốt cơng tác tun truyền, tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, quyền địa phương đổi nhận thức giáo dục, tích cực đầu tư cho giáo dục, làm tốt công tác khuyến học – khuyến tài thông qua việc phối hợp tổ chức thành công Đại hội giáo dục xã nhiệm kỳ - Tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Tân, thoả thuận thống với Ban đại diện Hội CMHS hàng năm để huy động nguồn kinh phí xã hội hố giáo dục hỗ trợ nhà trường nâng cấp sở vật chất, hỗ trợ hoạt động giáo dục - Tìm kiếm hỗ trợ tài từ tổ chức, cá nhân - Phối hợp chặt chẽ với CMHS việc huy động giáo dục học sinh Tích cực tuyên truyền cho cha mẹ học sinh tham gia BHYT, BHTT cho học sinh tổ chức tốt hoạt động y tế học đường - Phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành, đồn thể, tổ chức trị – xã hội ủng hộ phối hợp công tác giáo dục V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Phổ biến kế hoạch chiến lược 24 Kế hoạch chiến lược phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh tổ chức, cá nhân quan tâm đến nhà trường Tổ chức Ban đạo thực kế hoạch chiến lược phận chịu trách nhiệm điều phối trình triển khai kế hoạch chiến lược Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau giai đoạn sát với tình hình thực tế nhà trường Lộ trình thực kế hoạch chiến lược - Giai đoạn 1: Từ năm 2019 – 2020: Xây dựng sở vật chất đảm bảo theo tiêu chí trường THCS thuộc Dự án nông thôn Nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng để công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2, KĐCLGD phấn đấu đạt cấp độ 3; trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn; thư viện tiên tiến năm học 2019-2020 - Giai đoạn 2: Từ năm 2020 – 2024: Tiếp tục trì giữ vững nâng cao chất lượng tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn KĐCLGD, ổn định quy mô, phát triển chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu đạt đơn vị xuất sắc - Giai đoạn 3: Từ năm 2025 – 2030: Tiếp tục trì tốt bền vững tiêu chí trường chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn KĐCL, trường xanh-sạch-đẹp-an toàn Hoàn thành xây dựng phát triển nhà trường theo mơ hình trường học chất lượng cao Phân cơng nhiệm vụ cụ thể * Đối với Hiệu trưởng - Tổ chức triển khai thực kế hoạch chiến lược tới cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Thành lập Ban kiểm tra đánh giá thực kế hoạch năm học Cụ thể: + Chỉ đạo xây dựng phê duyệt lộ trình thực kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường + Chủ trì xây dựng tổ chức thực đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến đơn vị + Tổ chức đánh giá thực kế hoạch hành động hàng năm toàn trường thực kế hoạch chiến lược toàn trường theo giai đoạn phát triển * Đối với Phó Hiệu trưởng: 25 Theo nhiệm vụ phân cơng, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai chịu trách nhiệm phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra đánh giá kết thực kế hoạch, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục * Đối với tổ trưởng chuyên môn - Tổ chức thực kế hoạch tổ, kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch thành viên Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp để thực kế hoạch - Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm - Tổ chức phân công thực hợp lý cho phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn nguồn lực - Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển tổ, hợp tác với tổ chức nhà trường * Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên Căn kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo năm học Báo cáo kết thực kế hoạch theo học kỳ, năm học, giai đoạn Đề xuất giải pháp để thực kế hoạch * Đối với học sinh - Khơng ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học Trung học phổ thông học nghề - Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành người công dân tốt * Ban đại diện cha mẹ học sinh - Tăng cường giáo dục gia đình, quan tâm mức em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường - Hỗ trợ tài chính, sở vật chất, với nhà trường tuyên truyền vận động bậc phụ huynh thực số mục tiêu Kế hoạch chiến lược * Các Tổ chức Đoàn thể trường 26 - Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực nội dung liên quan vấn đề thực kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường - Tuyên truyền, vận động thành viên tổ chức thực tốt nội dung giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp để thực tốt kế hoạch chiến lược nhà trường Kiến nghị với quan hữu trách Đối với Phòng GD&ĐT, ban ngành huyện Mỹ Lộc + Phê duyệt Kế hoạch chiến lược tạo điều kiện thuận lợi mặt, giúp nhà trường thực nội dung theo Kế hoạch phù hợp với chiến lược phát triển + Hỗ trợ chế sách, tài nhân lực để thực mục tiêu Kế hoạch chiến lược Đối với UBND xã Mỹ Tân, UBND huyện Mỹ Lộc Có chế đầu tư xây dựng CSVC theo tiêu chí giáo dục dự án phát triển nơng thơn để nhà trường thực thắng lợi Kế hoạch chiến lược./ Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc (Báo cáo-phê duyệt); - UBND xã Mỹ Tân (Báo cáo); - Niêm yết công khai với CB,GV,HS; - Ban đại diện CMHS; - Lưu: VT HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Lưu PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ LỘC ... đó, trường THCS Mỹ Tân xây dựng ? ?Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Mỹ Tân giai đoạn 2019 đến 2024 , tầm nhìn đến năm 2030? ?? Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Mỹ Tân giai đoạn. .. giáo dục đào tạo”; kết thực nhiệm vụ năm trước tình hình thực tế nhà trường địa phương; Trường THCS Mỹ Tân lập kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2 024, tầm nhìn đến năm 2030 sau: PHẦN...2 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS MỸ TÂN GIAI ĐOẠN 2019- 2024, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 - Căn Luật Giáo dục năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục năm 2009; -

Ngày đăng: 13/03/2021, 00:11

Mục lục

  • Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn; đến năm 2024 tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm; cải tiến và nâng cao chất lượng trường đạt cấp độ 3 về kiểm định chất lượng giáo dục; hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn về trường THCS thuộc dự án xây dựng nông thôn mới nâng cao, trường điển hình về chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Phấn đấu 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên có trình độ trên chuẩn; trang thiết bị, đồ dùng dạy học tương đối đủ, đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của việc dạy và học theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  • + Có đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng được nhu cầu của việc dạy và học theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan