0

Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

15 176 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= Tuần 4 Thứ 2 ngày 13 tháng 9 năm 2010 Toán: ôn tập và bổ sung về giảI toán I mục tiêu : Biết một dạng quan hệ tỉ lệ( đại lợng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lợng tơng ứng cũng gấp lên bấy nhiêu lần) Biết giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong 2 cách: Rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số II đồ dùng dạy học : Bảng phụ III CáC HOạT động dạy học tg Hoạt động gv Hoạt động hs 3-5 15- 17 18- 20 1. Kiểm tra bài: Gọi HS lên bảng chữa bài * GV nhận xét và ghi điểm 2- Dạy bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu về ví dụ quan hệ tỉ lệ Gọi HS đọc ví dụ + 1giờ ngời đó di đợc bao nhiêu km? + 2 giờ gấp mấy lần 1 giờ? 8km gấp mấy lần 4km + Khi thời gian gấp lên 2 lần thì quãng đờng đi đợc gấp lên mấy lần? ( hỏi tơng tự) Qua bảng ví dụ trên em hãy nêu mối quan hệ giữa thời gian đi và quãng đờng đi đợc? * GV nhận xét và kết luận Gọi HS đọc đề bài toán 2 + Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? Yêu cầu HS giải và trình bày bài giải trớc lớp * GV nhận xét và kết luận về 2 cách giải Hoạt động2: Luyện tập Bài 1: Gọi HS đọc đề + Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? Yêu cầu 1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở * Gv nhận xét, kết luận Bài 2: Gọi HS đọc đề + Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? Yêu cầu HS tự làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ * GV chấm và chữa bài cho HS Bài 3: HS thực hiện yêu cầu HS đọc HS nêu HS nêu HS nêu HS nêu HS đọc HS nêu HS thực hiện yêu cầu HS đọc HS nêu HS thực hiện yêu cầu HS đọc HS nêu HS thực hiện yêu cầu ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= ====================== Đạo đức: có trách nhiệm về việc làm của mình ( T 2) I- Mục tiêu: Khi làm việc sai biết nhận lỗi và sửa chữa Biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình II đồ dùng dạy học : Phiếu học tập. III CáC HOạT động dạy học tg Hoạt động gv Hoạt động hs 2-5 6-8 8- 10 8- 10 2 1. Kiểm tra bài: Điều gì sẽ xẩy ra nếu chúng ta có hành động vô trách nhiệm * GV nhận xét , đánh giá Gv giới thiệu bài 2- H ớng dẫn thực hành . Hoạt động 1 : Noi theo gơng sáng Yêu cầu HS kể một số tấm gơng đã có trách nhiệm với ngững việc làm của mình mà em biết Gv kể cho HS nghe một câu chuyện về ngời có trách nhiệm về việc làm của mình Hoạt động 2 : Em sẽ làm gì? GV ghi các nội dung các tình huống vào phiếu Yêu cầu các N đọc nội dung phiếu rồi thảo luận N6. Yêu cầu các N trình bày *GV nhận xét, biểu dơng Hoạt động 3: Trò chơi sắm vai GV đa tình huống ở bảng phụ Yêu cầu N3 đọc tình huống và sắm vai để giải quyết tình huống 3 Củng cố, dặn dò HS trả lời . HS kể HS nghe HS thực hiện yêu cầu Các N thực hiện yêu cầu ============================= Tập đọc: những con sếu bằng giấy I mục tiêu : Đọc đúng tên ngời tên địa lí nớc ngoài trong bài; bớc đầu đọc diễn cảm đợc bài văn Hiểu ý chính: Tố cáo tội ác chién tranh hạt nhân; thể hiện khát vọng sống, khát vọng hoà bình của trẻ em II đồ dùng dạy học : ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng 2-3 Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS tự làm vào vở *GV chấm chữa bài 3-Củng cố và dặn dò HS nêu HS làm vào vở HS đổi vở kiểm tra Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= Bảng phụ III CáC HOạT động dạy học tg Hoạt động gv Hoạt động hs 3-5 12 12 10 1- Kiểm tra bài: Yêu cầu HS đọc vở kịch: Lòng dân và cho biết tại sao vở kịch đợc đặt tên là Lòng dân. * GV nhận xét và ghi điểm GV giới thiệu bài 2.Dạy bài mới : Hoạt động 1 : Luyện đọc -Yêu cầu 1 HS khá đọc toàn bài ,cả lớp đọc thầm -GV nhận xét hớng dẫn đọc và chia đoạn đọc -Yêu cầu HS đọc nối tiếp ,kết hợp sửa phát âm và giải nghĩa từ khó ,câu dài - Yêu cầu HS đọc theo N - Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn bài -GV đọc mẫu toàn bài Hoạt động 2 :Tìm hiểu bài Yêu cầu HS đọc thầm 2 đoạn đầu và trả lời câu hỏi : + Vì sao Xa- da- cô bị nhiễm phóng xạ + Em hiểu nh thế nào là phóng xạ + Bom nguyên tử là loại bom gì? + Hởu quả mà 2 quả bom nguyên tử đã gây ra cho nớc Nhật là gì? + Đoạn 1 cho em biét điều gi? Yêu cầu HS đọc thầm phần còn lại và trả lời câu hỏi: + Từ khi bị nhiễm phóng xạ bao lâu sau Xa- da- cô mới mắc bệnh? + Lúc đó cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào? + Vì sao cô lại tin nh thế? + Các bạn nhỏ đã làm gì để tỏ tình đoàn két với Xa- da- cô + Nếu nh đợc đứng trớc tợng đài đó em sẽ nói gì? + Nội dung đoạn 2 cho ta biết điều gì? Yêu cầu HS đọc lớt toàn bài và nêu nội dung bài . * GV kết luận và ghi bảng Hoạt động 3 :Luyện đọc diễn cảm GV đọc mẫu đoạn 3 và yêu cầu HS nêu cách đọc hay Yêu cầu HS luyện đọc N HS thực hiện yêu cầu HS thực hiện yêu cầu HS lắng nghe HS đọc HS thực hiện yêu cầu HS đọc HS lắng nghe HS trả lời HS trả lời HS trả lời HS trả lời HS nêu HS trả lời HS trả lời HS nêu HS nêu HS nêu HS nêu HS nêu HS nhắc lại HS thực hiện yêu cầu ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= 2-3 Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm * GV nhận xét biểu dơng 4- Củng cố, dặn dò. HS đọc nhóm 3-5 HS đọc thi ====================================================== Thứ 3 ngày 14 tháng 09 năm 2010 Chính tả( nghe viết): anh bộ đội cụ hồ gốc bỉ I-Mục tiêu: Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Nắm chắc mô hình cấu tạo vần và quy tắc ghi dấu thanh trong tiếng có ia,iê II- đồ dùng dạy học : Bảng phụ III CáC HOạT động dạy học TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3-5 3-5 3-5 15- 17 8- 10 1- Kiểm tra bài: Yêu cầu HS nêu phần vần của các tiếng trong câu: Chúng tôi muốn thế giới mãi mãi hoà bình * Gv nhận xét, kết luận 2-Dạy bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài Yêu cầu HS đọc bài chính tả và trả lời: + Vì sao Phrăng Đơ Bô- en lại chạy sang hàng ngũ của ta? + Chi tiết nào cho thấy ông rất trung thành với đất nớc Việt Nam? + Vì sao đoạn văn lại đợc đặt tên là :Anh bộ . Hoạt động2: Hớng dẫn viết từ khó GV nêu và viết từ khó lên bảng,yêu cầu HS viết vào nháp. Yêu cầu HS đọc các từ vừa viết Hoạt động3: Viết chính tả GV đọc cho HS chép GV đọc cho HS soát lỗi. *GV thu chấm và nhận xét bài viết 3-Luyện tập: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS làm vào vở rồi nêu kết quả * GV nhận xét và biểu dơng Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS tự làm vào vở, 1 HS làm ở bảng phụ + Tiếng nghĩa và tiếng chiến về cấu tạo có gì giống và khác nhau? + Em hãy nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên? HS nêu HS nêu HS đọc HS đọc HS trả lời HS trả lời thực hiện yêu cầu HS thực hiện yc HS thực hiện yc HS đổi vở kiểm tra HS nêu HS thực hiện yc HS nêu HS thực hiện yc HS trả lời ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= 2-3 * GV nhận xét, kết luận 4- Củng cố và dặn dò ================================ Toán: luyện tập I- Mục tiêu: Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong 2 cách: Rút về đơn vị hoặc Tìm tỉ số II-Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3-5 35- 37 2-3 1:Kiểm tra bài: -Gọi HS lên bảng chữa bài - GV nhận xét và ghi điểm *GV giới thiệu bài 2: H ớng dẫn bài tập Bài 1: Gọi HS đọc đề + Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? Yêu cầu HS tự làm vào vở,1HS làm ở bảng *GV chữa bài: Bớc nào gọi là bớc rút về đơn vị Bài 2: Gọi HS đọc đề + Bài toán cho biết gì?Yêu cầu gì? Yêu cầu HS tự làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ * GV chấm, chữa bài : Bớc nào là bớc tìm tỉ số Bài 3,4 Gọi HS đọc đề Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? Yêu cầu HS tự làm * GV chấm và chữa bài 3- Củng cố và dặn dò HS thực hiện yêu cầu HS đọc đề HS trả lời HS làm vào vở HS đọc HS trả lời HS làm vào vở 1 HS làm ở bảng phụ HS đọc HS nêu HS thực hiện yêu cầu ======================== Luyện từ và câu: từ tráI nghĩa I-Mục tiêu: Bớc đầu hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái nghĩa khi đặt cạnh nhau. Nhận biết đợc cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ ; biết tìm từ trái nghĩa với các từ cho trớc.Đặt câu với từ trái nghĩa II- Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= III- Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3-5 14- 16 18- 20 2-3 1- Kiểm tra bài: Yêu cầu HS đọc đoạn văn tả màu sắc của những sự vật mà em yêu thích trong bài : Sắc màu em yêu * GV nhận xét và ghi điểm 2- Dạy bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu bài Bài 1 : Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu N3 thảo luận để so sánh nghĩa của 2 từ: chính nghĩa và phi nghĩa + Em có nhận xét gì về 2 từ trên * GV nhận xét và kết luận * Thế nào là từ trái nghĩa? Bài 2,3 Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS thảo luận N6 với nội dung sau: + Tìm từ trái nghĩa trong câu tục ngữ + Tại sao em cho rằng đó là từ trái nghĩa? + Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng gì? * GV nhận xét, biểu dơng * Từ trái nghĩa có tác dụng gì? Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1,2 Gọi HS đọc nội dung và nêu yêu cầu Yêu cầu HS làm và nêu kết quả * GV nhận xét và ghi điểm GV giải nghĩa một số từ Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS thảo luận N3 rồi trình bày * GV nhận xét và biểu dơng Bài 4: Yêu cầu HS đặt câu với các từ ở bài 3 * GV nhận xét và ghi điển 3- Củng cố và dặn dò HS thực hiện yêu cầu HS nêu HS thảo luận N và trình bày HS nêu HS nêu N6 thực hiện yêu cầu HS nêu HS đọc HS thực hiện yêu cầu HS nêu N3 thực hiện yêu cầu HS nối tiếp đặt câu ========================= khoa học: từ tuổi vị thành niên đến tuổi già I-Mục tiêu: ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= Nêu đợc các giai đoạn phát triển của con ngời từ tuổi vị thành niên đến tuổi già II-Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ SGK, phiếu III-Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 3-5 12- 14 6-8 8- 10 2-3 1- Kiểm tra bài: Tại sao nói tuổi dậy thì có vai trò quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời mỗi con ng- ời? * Gv nhận xét, ghi điểm GV giới thiệu bài 2-Dạy bài mới: Hoạt động 1: Đặc điểm của con ngời ở từng giai đoạn Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ1-2-3-4 và thảoluận N3 với nội dung sau: + Tranh minh hoạ giai đoạn nào của con ngời? + Nêu một số đặc điểm của giai đoạn đó *GV nhận xét và kết luận Hoạt đông 2: Su tầm và giới thiệu ngời trong ảnh Yêu cầu các N tự giới thiệu ngời trong ảnh mà mình đem đến cho cả N cùng nghe *GV nhận xét và biểu dơng Hoạt động 3: ích lợi của việc biết đợc các giai đoạn phát triển của co ngời + Biết đợc các giai đạon phát triển của con ngời có ích lợi gì? * Gv nhận xét và kết luận 3 Củng cố và dặn dò HS trả lời N3 thực hiện yêu cầu N trình bày HS giới thiệu N6 thực hiện yêu cầu HS trả lời ====================================================== Thứ 4 ngày 15 tháng 9 năm 2010 Toán: ôn tập và bổ sung về giảI toán ( t) I- Mục tiêu: Biết một dạng quan hệ tỉ lệ ( đại lợng này gấp bao nhiêu lần thì đại lợng tơng ứng giảm đi bấy nhieu lần ) Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong 2 cách: Rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số II-Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3-5 1:Kiểm tra bài: HS lên bảng chữa bài GV nhận xét và ghi điểm *GV giới thiệu bài HS thực hiện yêu ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= 15- 17 18- 20 2-3 2: Dạy bài mới: Hoạt động1: Tìm hiểu về quan hệ tỉ lệ Gọi HS đọc ví dụ: +Nếu mỗi mỗi bao đựng 5 kg thì chia hết số gạo đó cho mấy bao? + Khi số gạo ở mỗi bao tăng lên 5 kg-10kg thì số bao nh thế nào? + 5kg gấp lên mấy lần thì đợc 10 kg? +20 bao gạo giảm đi mấy lần thì đợc 10 bao? + Khi số kg gạo ở mỗi bao gấp lên 2 lần thì số bao gạo thay đổi nh thế nào? ( Hỏi tơng tự) * Khi số kg gạo ở mỗi bao gấp lên một số lần thì số bao gạo có đợc thay đổi nh thế nào? Gọi HS đọc bài toán + Bài toán cho ta biết gì? Yêu cầu gì? Yêu cầu HS tự giải bài toán đó Yêu cầu HS nêu các bớc giải của mình GV nhận xét và kết luận về 2 cách giải Hoạt động 2: Luỵện tập Bài 1,2 Gọi HS đọc đề + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? Yêu cầu HS tự làm vào vở, 1 HS làm ở bảng * GV chữa bài, củng cố cho HS cách rút về đơn vị Bài 3: Gọi HS đọc đề +Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? Yêu cầu HS tự giải vào vở, 1 HS làm bảng phụ * GV chấm, chữa bài 3- Củng cố và dặn dò HS trả lời HS trả lời HS nêu HS nêu HS đọc HS nêu HS thực hiện yêu cầu HS đọc Hs nêu HS làm vào vở 1 HS làm ở bảng HS đọc HS nêu HS thực hiện yêu cầu ================================== Kể chuyện: tiếng vĩ cầm ở mĩ lai I- Mục tiêu: Dựa vào lời kể của GV, hình ảnh minh hoạ và lời thuyết minh, kể lại đợc câu chuyện đúng ý, ngắn gọn, rõ ràng các chi tiết trong chuyện Hiểu đợc ý nghĩa: Ca ngợi ngời Mĩ có lơng tâm dũng cảm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác của quân đội Mĩ trong chiến tranh xâm lợc Việt Nam II-Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3-5 1- Kiểm tra bài: Yêu cầu HS kể lại một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hơng đất nớc. HS thực hiện yêu cầu ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= 5-7 28- 30 2-3 * GV nhận xét và ghi điểm 2: Dạy bài mới: Hoạt động1: Hớng dẫn kể chuyện GV kể lần 1: giọng thong thả, rõ ràng GV kể lần 2: vừa kể, vừa chỉ vào tranh minh hoạ giải thích từng lời thuyết minh Hoạt động 2: HS kể chuyện Yêu cầu HS kể chuyện theo N bàn GV quan sát chung và gợi ý các câu hỏi để trao đổi về ý nghĩa: + Câu chuyện giúp bạn hiểu diều gì? + Bạn có suy nghĩ gì về chiến tranh? + Bạn có suy nghĩ gì về ngời lính Mĩ có lơng tâm? Tổ chức cho HS thi kể chuyện trớc lớp theo N và kể cá nhân Yêu cầu HS nhận xét * GV nhận xét và biểu dơng Củng cố và dặn dò HS nghe và quan sát N bàn thực hiện yêu cầu HS kể chuyện HS nhận xét ============================ Tập đọc: bài ca về tráI đất I - mục tiêu : Đọc diễn cảm bài thơ với giọng vui, tự hào Hiểu đợc nội dung ý nghĩa bài thơ: Mọi ngời hãy sống vì hoà bình, chống chiến tranh, bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc Trả lời đợc các câu hỏi SGK, học thuộc lòng bài thơ II đồ dùng dạy học : Bảng phụ III CáC HOạT động dạy học tg Hoạt động gv Hoạt động hs 3-5 12 1- Kiểm tra bài: Gọi HS đọc bài:Những con sếu bằng giấy và nêu nội dung bài * GV nhận xét và ghi điểm .Giới thiệu bài: 2.Dạy bài mới: Hoạt động 1 : Luyện đọc Yêu cầu 1 HS khá đọc toàn bài ,cả lớp đọc thầm. .GV nhận xét, hớng dẫn đọc và chia đoạn đọc Yêu cầu HS đọc nối tiếp ,kết hợp sửa phát âm và giải nghĩa từ khó Yêu cầu HS đọc theo N HS thực hiện yêu cầu HS thực hiện yc HS lắng nghe HS đọc HS thực hiện yêu cầu HS đọc ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= 12 10 2-3 Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn bài GV đọc mẫu toàn bài Hoạt động 2 :Tìm hiểu bài Yêu cầu HS đọc lớt toàn bài và trả lời: + Hình ảnh trái đất có gì đẹp? + Hai câu thơ Màu hoa .cũng thơmý nói gì? + Chúng ta cần làm gì để giữ bình yên cho trái đất? + Hai câu thơ cuối bài ý nói gì? + Bài thơ muốn nói với em điều gì? * GV kết luận và ghi bảng nội dung Hoạt động 3 :Luyện đọc diễn cảm GV đọc mẫu toàn bài Yêu cầu HS nêu cách đọc hay Yêu cầu HS đọc N GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm * GV nhận xét biểu dơng 3- Củng cố và dặn dò. HS lắng nghe HS trả lời HS trả lời HS trả lời HS trả lời HS trả lời HS nhắc lại nội dung HS nghe HS nêu HS thực hiện yêu cầu ======================================================== Thứ 5 ngày 16 tháng 9 năm 2010 Tiết1: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh I-Mục tiêu: Lập đợc dàn ý cho bài văn tả ngôi trờng đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài Biết lựa chọn những nét nổi bật để tả ngôi trờng Dựa vào dàn ý viết đợc một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh, sắp xếp các chi tiết hợp lí II-Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III-Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 3-5 30- 33 1- Kiểm tra bài: Yêu cầu HS đọc bài văn tả cảnh cơn ma. * GV nhận xét và ghi điểm 2- H ớng dẵn luyện tập Bài 1: Gọi HS đọcyêu cầu và các lu ý rong SGK GV nêu câu hỏi giúp HS xác định đợc yêu cầu cần phải làm khi thực hiện lập dàn ý + Đối tợng em định miêu tả là cảnh gì? + Thời gian em quan sát là vào lúc nào? + Em tả những phần nào của cảnh trờng? + Tình cảm của em với mái trờng? Yêu cầu HS tự lập dàn ý Yêu cầu HS đọc dàn ý đã lập HS thực hiện yêu cầu HS đọc HS nêu HS nêu HS nêu HS nêu HS làm vào vở HS đọc bài viết ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng [...]... tháng 9 năm 2010 Toán: I-Mục tiêu: luyện tập chung ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng 2 cách: Rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số II-Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III-Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3 -5 . .. động HS 3 -5 1- Kiểm tra bài: Gọi HS lên chữa bài HS thực hiện yêu * GV nhận xét và ghi điểm cầu GV giới thiệu bài 3 3- 2-Hớng dẫn luyện tập 35 Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài HS nêu Yêu cầu HS nhận dạng toán HS thực hiện yêu Yêu cầu HS tự làm vào vở,1 HS làm ở bảng cầu * GV chữa bài, củng cố dạng toán tổng tỉ 1 HS làm ở bảng Bài 2: Gọi HS đọc đề HS đọc đề Yêu cầu HS nhận dạng toán HS nêu dạng toán Yêu cầu... gợi tả trong bài văn II-Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III-Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 2-3 1- Kiểm tra bài: Kiểm tra giấy bút của HS HS thực hiện yêu GV giới thiệu bài cầu ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= 3 5- 2- Hớng dẫn thực hành 37... liên quan đến tỉ lệ bằng một trong 2 cách: Rút về đơn vị hoặc Tìm tỉ số II-Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3 -5 1:Kiểm tra bài: Gọi HS lên bảng chữa bài HS thực hiện yêu GV nhận xét và ghi điểm cầu *GV giới thiệu bài 3 3- 2- Hớng dẫn luyện tập 35 Bài 1: Gọi HS đọc đề HS đọc đề + Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? HS nêu Yêu cầu HS tự làm theo 2 cách HS thực... giờ kiểm tra 1-2 3 Củng cố và dặn dò HS đọc HS nêu HS lắng nghe HS viết bài HS nộp bài ========================== Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa I-Mục tiêu: Tìm đợc các từ trái nghĩa theo yêu cầu của bài tập 1-2 -3 Biết ìm những từ trái nghĩa để miêu tả theo yêu cầu của bài tập 4; đặt đợc câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa tìm đợc ở bài 4 II-Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III-Các hoạt động...Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= * GV nhận xét và kết luận Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu Em chọn đoạn văn nào để tả? Yêu cầu HS tự làm bài Yêu cầu HS đọc bài viết của mình * GV nhận xét và ghi điểm 2-3 3- Củng cố và dặn dò HS nêu HS nêu HS thực hiện yêu cầu ======================== luyện tập Toán: I- Mục tiêu: Biết giải bài toán liên quan đến... ở tuổi dậy thì Thực hiện vệ sinh cá nhân ở tuổi dậy thì II-Đồ dùng dạy học: ======================================================= Bùi Xuân Nhật Trờng Tiểu học Nghi Đồng Bài giảng 5 Năm học: 2010 - 2011 ======================================================= Tranh minh hoạ SGK, phiếu III-Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 3 -5 1- Kiểm tra bài: Biết đợc đặc điểm của từng giai HS trả lời... 2: Gọi HS đọc đề HS đọc + Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì? HS nêu Yêu cầu HS tự làm, 1 HS làm ở bảng HS thực hiện yêu * GV chấm, chữa bài cầu Bài3 ,4: Gọi HS đọc đề HS đọc Yêu cầu HS tóm tắt bài toán rồi giải HS nêu * GV chấm và chữa bài cho HS HS làm vào vở 2-3 3- Củng cố và dặn dò Đổi vở kiểm tra ================================= Khoa học: vệ sinh ở tuổi dậy thì I-Mục tiêu: Nêu đợc những việc nên... củng cố dạng toán hiệu tỉ cầu Bài 3: Gọi HS đọc đề + Bài toán cho biết gì? yêu cầu gì? HS đọc Yêu cầu HS tự làm vào vở HS nêu * GV chấm, chữa bài HS làm bài Bài 4: Đổi vở kiểm tra Gọi HS đọc đề + Bài toán cho biết gì? yêu cầu gì? Yêu cầu HS tự làm * GV chấm và chữa bài HS đọc 2-3 3 Củng cố và dặn dò HS nêu HS thực hiện yêu cầu ===================== Tập làm văn: tả cảnh ( Kiểm tra viết) I- mục tiêu: Viết... để phân biệt một cặp từ trái nghĩa tìm đợc ở bài 4 II-Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III-Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3 -5 1- Kiểm tra bài: Gọi HS lên bảng chữa bài HS trả lời * GV nhận xét và ghi điểm GV giới thiệu bài 32 2- Hớng dẫn thực hành -3 4 Bài 1: Gọi HS đọc nội dung và nêu cầu bài HS đọc và nêu yêu Yêu cầu HS tự làm vào vở cầu Yêu cầu HS nêu kết quả HS thực hiện yêu * GV nhận . trong tiếng có ia,iê II- đồ dùng dạy học : Bảng phụ III CáC HOạT động dạy học TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3 -5 3 -5 3 -5 1 5- 17 8- 10 1- Kiểm tra bài: Yêu cầu. đến tuổi già II-Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ SGK, phiếu III-Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 3 -5 1 2- 14 6-8 8- 10 2-3 1- Kiểm tra bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011, Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011,

Hình ảnh liên quan

1. Kiểm tra bài: Gọi HS lên bảng chữa bài            * GV nhận xét và ghi điểm 2- Dạy bài mới: - Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

1..

Kiểm tra bài: Gọi HS lên bảng chữa bài * GV nhận xét và ghi điểm 2- Dạy bài mới: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng phụ - Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

Bảng ph.

Xem tại trang 3 của tài liệu.
Viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

i.

ết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi Xem tại trang 4 của tài liệu.
1:Kiểm tra bài: -Gọi HS lên bảng chữa bài              - GV nhận xét và ghi điểm *GV giới thiệu bài - Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

1.

Kiểm tra bài: -Gọi HS lên bảng chữa bài - GV nhận xét và ghi điểm *GV giới thiệu bài Xem tại trang 5 của tài liệu.
Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ1-2-3-4 và thảoluận N3 với nội dung sau: - Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

u.

cầu HS quan sát hình minh hoạ1-2-3-4 và thảoluận N3 với nội dung sau: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Yêu cầu HS tự làm vào vở,1HS là mở bảng    * GV chữa bài, củng cố cho HS cách rút về đơn vị - Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

u.

cầu HS tự làm vào vở,1HS là mở bảng * GV chữa bài, củng cố cho HS cách rút về đơn vị Xem tại trang 8 của tài liệu.
1:Kiểm tra bài: Gọi HS lên bảng chữa bài               GV nhận xét và ghi điểm   *GV giới thiệu bài - Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

1.

Kiểm tra bài: Gọi HS lên bảng chữa bài GV nhận xét và ghi điểm *GV giới thiệu bài Xem tại trang 11 của tài liệu.
Yêu cầu HS quan sát hình minh hoaSGK và cho biết: - Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

u.

cầu HS quan sát hình minh hoaSGK và cho biết: Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng phụ - Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

Bảng ph.

Xem tại trang 13 của tài liệu.
1- Kiểm tra bài: Gọi HS lên bảng chữa bài    * GV nhận xét và ghi điểm - Giáo án 5 - Tuần 4 - 2010-2011

1.

Kiểm tra bài: Gọi HS lên bảng chữa bài * GV nhận xét và ghi điểm Xem tại trang 14 của tài liệu.