0

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ II

32 323 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NGHIỆP XÂY LẮP SỐ II CÔNG TY KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI. 2.1. Đặc điểm tình hình chung tại nghiệp xây lắp số II. 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của nghiệp : ngiệp xây lắp số II trước đây là đội xây lắp số 2 thuộc Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội, trực thuộc tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. nghiệp được thành lập theo quyết đinh số 271-B QĐ/GĐLĐ ngày 07 tháng 11 năm 2003 của Giám đốc Công ty. Tuy được thành lập chưa lâu nhưng do trước đây đã hoạt động, có bộ máy quản lý là các tổ, đội sản xuất nên nghiệp không lâm vào tình trạng như các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động thông thường là bộ máy tổ chức chưa ổn định và doanh nghiệp chưa có doanh thu vào cuối năm tài chính. Tuy mới thành lập nhưng cơ sở vật chất ban đầu của nghiệp đã tương đối khang trang. nghiệp nằm trong khuôn viên của công ty kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội, đóng tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Công ty có một đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình và đầy kinh nghiệm. Họ đã góp một phần công sức không nhỏ trong quá trình xây dựng nghiệp. nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo quy chế tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đã ban hành và quy chế tổ chức quản lý, điều hành sản xuất do nghiệp xác lập, được Giám đốc Công ty phê chuẩn theo sự phân cấp của tổng Công ty. nghiệp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước. Theo kế hoạch của Công ty giao phó, nghiệp có các nhiệm vụ cụ thể sau: - Xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, thể thao, vui chơi giải trí. - Xây dựng, lắp đặt các công trình thuỷ lợi, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị - Thi công các công trình về cấp thoát nước, điện chiếu sáng. - Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến mới vào xây dựng. - Tổ chức, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, sửa chữa nhà cửa, trang trí nội ngoại thất. - Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Công ty giao: + Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động theo luật lao động. + Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với công ty. Ngoài ra, nghiệp có quyền chủ động tổ chức các bộ phận sản xuất kinh doanh theo phân cấp của Công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong việc khai thác, tìm nguồn vật tư thiết bị và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, các hoá đơn, chứng từ phải được ghi chép và luân chuyển theo đúng quy định của Công ty. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. nghiệp xây lắp số II là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội, nghiệp tổ chức quản lý một cấp. Giám đốc nghiệp lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp đến từng đội sản xuất và các phòng ban của nghiệp. Giúp việc cho Giám đốc là hai phó Giám đốc và các phòng ban chức năng, gồm có ban tổ chức hành chính, ban tài chính kế toán, ban kế hoạch kỹ thuât, mỗi phòng ban thực hiện quản lý chức năng nhất định. Các đội có đội trưởng điều hành sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm trước giám đốc nghiệp. Hiện nay nghiệp có ba đội xây dựng trực thuộc nghiệp là đội XD số I, đội XD số II, đội XD số III. Các đội nhận khoán từ nghiệptổ chức hạch toán phụ thuộc. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC BAN TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN BAN KẾ HOACHKỸ THUẬT ĐỘI XD SỐ I ĐỘI XD SỐ II ĐỘI XD SỐ III Giám đốc nghiệp chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước, định kỳ tổ chức luận văn lên Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động, tình hình tài chính và các vấn đề phát sinh của nghiệp. Mô hình nghiệp trực thuộc công ty Chức năng, nhiệm vu, quyền hạn của các phòng ban, đội sản xuất: Giám đốc : Giám đốc nghiệp do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Công ty và tổng Công ty về công tác tổ chức, hoạt động tài chính và công tác đấu thầu của nghiệp. Giám đốc có quyền quyết định phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất kinh doanh để cụ thể hoá các chỉ tiêu do Công ty giao, điều động các loại tài sản, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, . Các phó giám đốc nghiệp : Do Giám đốc nghiệp trực tiếp phân công công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của nghiệp như : - Giúp việc cho Giám đốc nghiệp và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc nghiệp và Giám đốc Công ty về việc được phân công phụ trách. - Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng, tăng cường hiệu quả các hợp đồng kinh tế được phân công. - Chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, an toàn lao động các công trình xây lắp được phân công. Ban tài chính-kế toán - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc nghiệp về tập hợp và thực hiện kịp thời mọi số liệu quản lý, hạch toán kinh tế và chủ động hoàn thiện biện pháp tổ chức thực hiện. - Chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính kế toán của nghiệp theo phân cấp quản lý. - Kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của đơn vị xây lắp . Ban tổ chức-hành chính Bộ phận này cần nắm các quy định, quy chế của nhà nước và Công ty liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Ngoài ra, ban này tham mưu cho lãnh đạo nghiệp về quản lý nhân sự, đề xuất bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh và cán bộ cụ thể trong nghiệp. Nhiệm vụ trước mắt là theo dõi, quản lý nhân sự của toàn nghiệp, lưu trữ các văn bản, tài liệu, theo dõi ngày công của các cán bộ CNV làm việc tại văn phòng, kiểm tra bảng lương hàng tháng của các công trường trước khi trình Giám đốc ký duyệt . Ban kế hoạch kỹ thuật Là một bộ phận trọng yếu, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Giám đốc nghiệp tổ chức thực hiện công tác lập kế hoạch sản xuất, xây dựng quy trình Kế toán trưởng Bộ phận kế toán tiền lương, BHXHBP kế toán vốn bằng tiền và công nợBP kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụBP kế toán chi phí, giá thành Các nhân viên kế toán đội mở rộng sản xuất và quản lý sản xuất. Kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm, tiến độ thi công và biện pháp bảo đảm an toàn lao động. Bộ phận này bao gồm: Bộ phận kế hoạch và bộ phận Kỹ thuật-An toàn lao động. Các đội sản xuất và các công trường trực thuộc Căn cứ vào điều kiện, đặc điểm, quy mô và tính chất của từng công trình xây dựng và năng lực thực hiện của đơn vị và khả năng thực hiện để nghiệp lựa chọn hình thức quản lý thực hiện. Các đội của nghiệp bao gồm đội tự quản và đội sản xuất trực thuộc. Các đội có nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức thi công hạng mục công trình được giao, lập và trình duyệt các biện pháp thi công, tiếp cận chủ đầu tư giải quyết các biên bản công trường, lập hồ hoàn công . 2.2. Tình hình chung về công tác kế toán tại nghiệp xây lắp số II. 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại nghiệp. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức công tác sản xuất và quản lý, nghiệp áp dụng hình thức kế toán tập chung. nghiệp tổ chức một phòng kế toán duy nhất làm nhiệm vụ hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết. Do là đơn vị hạch toán phụ thuộc, nghiệp không lập luận văn tài chính riêng, không có các bộ phận kế toán như kế toán TSCĐ, kế toán tiền gửi ngân hàng .Các bộ phận kế toán khác được bố trí các nhân viên kế toán đảm trách. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của nghiệp. Bộ máy kế toán của nghiệp có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác kế toán trong phạm vi toàn đơn vị, giúp Giám đốc tổ chức phân tích tình hình và đề ra các biện pháp tài chính kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Hiện nay, ở nghiệp đang sử dụng hệ thống tài khoản ban hành theo quyết định 1141/QĐ/TC/CĐKT ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Bộ phận kế toán tiền lương và BHXH tiến hành theo dõi, tính toán tiền lương cho cán bộ CNV và tình hình thanh toán tiền lương. Bộ phận kế toán vốn bằng tiền và công nợ theo dõi tình hình thu chi các khoản vốn bằng tiền, tình hình thanh toán với khách hàng, khả năng huy động vốn. Bộ phận kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thực hiện việc theo dõi việc nhập xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tiến hành phân bổ chúng cho các đối tượng sử dụng. Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Chứng từ Sổ Nhật ký chung Sổ cái Bảng cân đối số PS Luận văn tài chính Bộ phận kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tiến hành tập chi phí về tiền lương, chi phí về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ cho từng bộ phận sản xuất và tính giá thành cho từng công trình hoàn thành. 2.2.2. Hình thức kế toánsổ kế toán vận dụng tại nghiệp. Do là một đơn vị sản xuất nhỏ nên nghiệp áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung. Hạch toán theo quý, theo phương pháp khai thường xuyên. Các sổ kế toán áp dụng tại nghiệp gồm có: - Sổ Nhật ký chung. - Sổ Cái các tài khoản 111, 152, 133, 331, 621, 623, 627 . - Sổ, thẻ kế toán chi tiết, - Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn nguyên vật liệu - Bảng cân đối số phát sinh. - Bảng phân bổ nguyên vật liệu. - Bảng tổng hợp các hoá đơn hàng hoá mua vào trong kỳ. Quy trình ghi sổ kế toán tại nghiệp Nội dung: - Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ hợp lệ được phân loại để ghi vào sổ Nhật ký chung, sổ, thẻ kế toán chi tiết. Từ Sổ Nhật ký chung, ghi vào sổ Cái các tài khoản liên quan. - Cuối kỳ, kế toán tiến hành so sánh đối chiếu giữa Bảng tổng hợp chi tiết (Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn, Sổ chi tiết phải trả người bán, Bảng hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào .) với sổ Cái các tài khoản liên quan như TK 111, TK 152, TK 331 Căn cứ vào sổ Cái các tài khoản để lập Luận văn tài chính cuối kỳ. 2.2.3. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại nghiệp xây lắp số II. 2.2.3.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu sử dụng. Tại nghiệp, sản phẩm chính là các công trình xây dựng cơ bản nên các loại nguyên vật liệu sử dụng tại nghiệp có nét đặc thù riêng, khác với các nghiệp sản xuất kinh doanh thông thường. Nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất là một lượng lượng lớn sản phẩm của ngành khai thác như cát, đá, sỏi .hoặc sản phẩm của ngành công nghiệp như xi măng, gạch, thép, ống gang, tê, cút, bích đặc, . Việc thu mua, bảo quản, vận chuyển nguyên vật liệu cũng khác nhau, có những loại có thể mua ngay trong cửa hàng đại lý như sắt, thép, xi, măng .có những loại phải thu mua từ nơi xa như cát, đá, sỏi . Đơn vị tính của nguyên vật liệu sử dụng cũng rất khác nhau. Ví dụ: như xi măng, sắt, thép tính bằng tấn, Kg .cát, đá, sỏi tính bằng m 3 . Chi phí về nguyên vật liệu chiếm khoảng 70% giá thành sản phẩm, vì vậy, sự thay đổi nhỏ về chi phí nguyên vật liệu có thể thay đổi đến chất lượng, chi phí của công trình. Để quản lý tốt và hạch toán chính xác vật liệu, nghiệp tiến hành phân loại nguyên vật liệu thành các loại sau: - Nguyên vật liệu chính như : sắt thép, đá sỏi, cát, gạch, gỗ, ống gang, ống nhựa . - Vật liệu phụ như : đà, giáo, ván, khuôn, tê, cút, măng sông, phụ gia bê tông . - Nhiên liệu như : xăng, dầu . - Phụ tùng thay thế như : xéc măng, xăm lốp dùng để thay thế máy móc . - Phế liệu thu hồi : gồm các loại thừa của thép, tôn, gỗ, gạch vỡ, vỏ bao xi măng . Kế toán nguyên vật liệu phải đáp ứng được yêu cầu sau: + Nguyên vật liệu thi công của công trình nào thì phải tính cho công trình đó trên cơ sở chứng từ gốc, theo giá thực tế và số lượng thực tế sử dụng. + Cuối kỳ hạch toán, sau khi hoàn thành hạng mục công trình, phải kiểm tra số còn lại tại nơi sản xuất để ghi giảm trừ chi phí nguyên vật liệu đã tính cho từng đối tượng hạch toán chi phí. + Hạch toán chi phí nguyên vật liệu thực tế theo từng nơi phát sinh cho từng đối tượng chịu chi phí. Thường xuyên đối chiếu kiểm tra với định mức dự toán để phát hiện kịp thời những lãng phí, mất mát hoặc khả năng tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. 2.2.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu tại nghiệp. nghiệp áp dụng phương pháp khai thường xuyên trong hạch toán, ghi sổ kế toán nguyên vật liệu theo giá thực tế, do vậy việc hach toán chính xác, lại giảm được khối lượng ghi chép như dùng giá hạch toán, lại xác định được đúng đắn chi phí đầu vào. Hiện nay, do việc thu mua nguyên vật liệu không gặp nhiều khó khăn nên nghiệp dùng nguyên vật liệu đến đâu, tiến hành thu mua đến đó, chỉ dự trữ một lượng tối thiểu. * Giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho: Là giá trên hoá đơn của người bán, không gồm thuế GTGT. Thuế GTGT được hạch toán vào TK133 - Thuế GTGT được khấu trừ (giá ghi trên hoá đơn của nguời bán thường bao gồm cả chi phí vận chuyển). Giá thực tế Giá mua Chi phí Các khoản chiết khấu nguyên vật liệu = theo hoá + thu mua - thương mại, giảm giá nhập kho đơn mua hàng được hưởng Dựa vào biểu 1, nghiệp mua nguyên vật liệu của công ty TNHH Nam Vang. Ta có thể tính ra giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho như sau: (Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Giá thực tế NVL nhập kho =7.862.550 (đồng) * Giá thực tế xuất kho: nghiệp áp dụng theo phương pháp thực tế đích danh. Khi xuất lô hàng nào thì căn cứ vào số lượng xuất và đơn giá nhập kho thực tế của lô hàng đó vì như đã trình bày ở trên, hiện nay do nguyên vật liệu trong ngành xây dựng cơ bản rất sẵn trên thị trường nên khi tiến hành thu mua nguyên vật liệu phục vụ cho thi công xây lắp, nghiệp không thu mua quá nhiều, khi gần hết mới tiến hành thu mua. Phương pháp này có độ chính xác tin cậy cao, nhưng muốn thực hiện phương pháp này đòi hỏi vật liệu tồn kho, nhập kho phải có kế hoạch chặt chẽ. Trong tháng, khi xuất kho vật liệu phải theo dõi cả về số lượng và giá trị. Do đó, trên phiếu kho cũng phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu số lượng, đơn giá, thành tiền. 2.3. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại nghiệp XL số II. 2.3.1. Hạch toán ban đầu. Một trong những yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu là đòi hỏi phải phản ánh, theo dõi chặt chẽ tình hình nhập – xuất - tồn kho của từng loại nguyên vật liệu cả về số lượng và giá trị. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu sẽ đáp ứng được yêu cầu đó. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu cung cấp thông tin tổng quát về tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại nghiệp, đồng thời tính toán phân bổ chi phí nguyên vật liệu cho các đối tượng chiu chi phí để tính giá thành công trình. Để thực hiên được toàn bộ công tác kế toán nguyên vật liệu nói chung và công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu nói riêng, phải dựa trên các chứng từ kế [...]... của nghiệp là rất ít, ta có thể thấy rõ điều này ở Bảng kiểm nghiệm vật tư, hàng tồn kho của doanh nghiệp (Biểu 15) 2.4 .Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại nghiệp xây lắp số II Song song với các nghiệp vụ ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ (thẻ) chi tiết, kế toán tổng hợp còn tiến hành ghi chép vào sổ Nhật ký chung là căn cứ để ghi vào Sổ Cái các tài khoản Xí. .. chiếu với sổ Cái TK 152 của kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn sẽ là một trong những căn cứ để kế toán tổng hợp lập Luận văn Tài chính cuối kỳ 2.4.Kiểm nguyên vật liệu cuối kỳ Để xác định mức tồn kho thực tế của nguyên vật liệu và xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, dự trữ vật liệu cho các cán bộ liên quan, nghiệp xây lắp số II thường tiến hành kiểm vào... từng loại vật liệu, sản phẩm, hàng hoá theo cả hai chỉ tiêu là chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu giá trị theo giá thực tế nhập xuất kho Kết hợp với số liệu tồn đầu kỳ, kế toán tính ra số lượng tồn kho cuối kỳ của nguyên vật liệu Cuối kỳ, kế toán so sánh đối chiếu giữa số liệu trên Sổ kế toán chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hoá với số liệu trên các thẻ kho Sau đó, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp Nhập... kho nguyên vật liệu Khi nghiệp xuất kho nguyên vật liệu để tiến hành thi công xây lắp, căn cứ vào các chứng từ xuất kho, kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung, Sổ Cái Tài khoản 152 và sổ Cái Tài khoản 621 Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên vật liệu trực tiếp về sử dụng mà không nhập qua kho, kế toán sẽ phản ánh trực tiếp trị giá nguyên vật liệu mua về vào Tài khoản 621 để tập hợp chi phí nguyên vật liệu. .. nguyên vật liệu tại nghiệp Hiện nay, nghiệp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song, được tiến hành trên các chứng từ : Phiếu nhập kho và phiếu xuất kho Theo đó, kế toán chi tiết nguyên vật liệu được tiến hành như sau : 2.3.3.1 Tại kho Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép hàng ngày tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng thứ nguyên vật liệu theo chỉ tiêu số lượng Các số. .. kho, thủ kho ghi vào thẻ kho do kế toán mở để theo dõi chi tiết từng loại nguyên vật liệu chỉ theo chỉ tiêu số lượng, định kỳ sau khi đã ghi chép vào thẻ kho đầy đủ, thủ kho chuyển chứng từ nhập-xuất kho cho kế toán nguyên vật liệu Tại phòng kế toán: Sau khi đã nhận được các chứng từ do thủ kho chuyển lên, kế toán nguyên vật liệu tiến hành ghi chép vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết hàng ngày, lập bảng... giữa số liệu sổ kế toán với số liệu thực tế kiểm kê, Giám đốc nghiệp có thể quy trách nhiệm cho thủ kho hoặc tính vào khoản chi phí khác của doanh nghiệp nghiệp XL II, chỉ nguyên vật liệu không dùng đến của các công trình mới tiến hành nhập kho nghiệp, nguyên vật liệu thừa của công trình này nếu có thể sử dụng cho công trình khác thì sẽ được chuyển sang kho của công trình đó Do vậy, số lượng... nghiệp tiến hành kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm định kỳ, các TK kế toán sử dụng được ban hành theo quyết định 1141/QĐ/TC/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trưởng Bộ tài chính Các TK dùng để hạch toán các nghiệp vụ về nguyên vật liệu bao gồm: TK 152 -Nguyên liệu vật liệu TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ TK 331- Phải trả người bán TK 111, TK 112- Tiền mặt, TGNH TK 621-Chi phí nguyên. .. Nhiên liệu TK 1524- Phụ tùng thay thế Hoặc TK 331- Phải trả người bán có thế mở sổ chi tiết cho từng đối tượng người bán 2.4.1 Mua nguyên vật liệu về nhập kho Khi nghiệp có nhu cầu về nguyên vật liệu, đơn vị bán sẽ gửi phiếu báo giá đến hoặc nghiệp sẽ tiến hành thu thập các báo giá từ các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu Căn cứ vào phiếu báo giá, kế toán sẽ lựa chọn đơn vị cung cấp nguyên vật liệu. .. chuyển nội bộ (Mẫu số 03-VT) + Thẻ kho (Mẫu số 06-VT) + Biên bản kiểm nghiệm vật tư (Mẫu số 05-VT) + Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hoá + Bảng nhập-xuất-tồn vật tư 2.3.2 Thủ tục nhập kho, xuất kho vật tư 2.3.2.1 Thủ tục nhập kho Tại nghiệp, kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song Theo phương pháp này, nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận kế toán như sau: • Tại kho: Căn cứ . tác kế toán tại Xí nghiệp xây lắp số II. 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức công tác sản xuất và quản lý, Xí nghiệp. cuối kỳ. 2.2.3. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp xây lắp số II. 2.2.3.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu sử dụng. Tại Xí nghiệp, sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ II, TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ II,

Hình ảnh liên quan

Mô hình xí nghiệp trực thuộc công ty - TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ II

h.

ình xí nghiệp trực thuộc công ty Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng tổng hợp kinh phí dự toán - TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ II

Bảng t.

ổng hợp kinh phí dự toán Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình thức thanh toán: Trả tiền sau MST: 01007366821 ST - TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ II

Hình th.

ức thanh toán: Trả tiền sau MST: 01007366821 ST Xem tại trang 27 của tài liệu.
Tương tự với hình thức thanh toán,căn cứ vào các Hoá đơn GTGT, kế toán sẽ ghi số thuế được khấu trừ của nguyên vật liệu mua vào trong kỳ vào sổ Cái TK 133. - TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ II

ng.

tự với hình thức thanh toán,căn cứ vào các Hoá đơn GTGT, kế toán sẽ ghi số thuế được khấu trừ của nguyên vật liệu mua vào trong kỳ vào sổ Cái TK 133 Xem tại trang 28 của tài liệu.
Trích: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào - TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ II

r.

ích: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào Xem tại trang 30 của tài liệu.