0

Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia

16 357 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia, 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1.1.1. Tại sao phải thực hiện đề tài? Tiền lương và các khoản trích theo lương có vai trò tác động rất to lớn đến đời sống người lao động, sự phát triển kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường tiền lương lại càng là vấn đề được xã hội quan tâm nhiều hơn nữa.Tiền lương và các khoản trích theo lương phản ánh mức sông dân cư,sự phát triển nền kinh tế cũng như những chính sách của nhà nướcđối với đời sông người lao động khi nhu cầu của con người ngày một tăng lên. Tiền lương cũng là đòn bẩy, là chiếc chìa khóa giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. 1.1.2. Đề tài nhằm giải quyết gì? Đề tài giúp học sinh hiểu thêm về lý thuyết và thực tế gắn liền với thực tiển của Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia, Nhằm tổ chức tốt công tác kế toán tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, đảm bảo việc trả lương một cách khoa học, chính xác, kịp thời và cũng tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm một cách chính xác. Giúp hiểu sâu hơn về kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương,qua đó học sinh biết cách tính lương tai công ty 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1.2.1 Mục tiêu chung: -Tìm hiểu chung về bộ máy kế toán của đơn vị -Tìm hiểu về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng của đơn vị. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: - Nhằm nâng cao trình độ, hiểu biết hơn về kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương. - Vận dụng thực tiễn vào kế toán tiền lương 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1.3.1.Đối tượng nghiên cứu. Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia " em càng thấy rõ vị trí cũng như vai trò của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Từ đó em mạnh dạn chọn đề tài: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia ". 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia. - Phạm vi về thời gian: thời gian thực tập từ ngày 7 thánh 6 đến 30 tháng 7 năm 2010. - Phạm vi về nội dung: Công tác kế toán tiêng lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia, số liệu nghiên cứu chủ yếu trong tháng 6 năm 2010 1.4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp duy vật biện chứng: - Phương pháp thống kê kinh tế:là một môn khoa học nghiên cứu mật lượng trong mối quan hệ mật thiết với vật chất của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian của địa điểm cụ thể nhằm rút ra bản chất và tính quy luật trong sự phát triển của hiện tượng đó. - Phương pháp hạch toán kế toán là phương pháp sử dụng để tập hợp và phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giới hạn của mỗi đối tượng kế toán chi phí - Phương pháp so sánh là phương pháp so đo tính toán giữa một vấn đề này với vấn đề khác - Phương pháp phân tích là phương pháp nhằm làm sáng tỏ một vấn đề đặt ra,tiếp cận đưa ra quyết định có liên quan đến cơ cấu tiêu chí PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ THỰC TẬP 2.1. Tổng quan về đơn vị: 2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của đơn vị: a) lịch sử hình thành và phát triển. Với mục đích cung cấp cho khách hành các thiết bị, linh kiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khoa học công nghệ.Công ty TNHH máy tính Hoàng Gia được thành lập. Công ty TNHH máy tính Hoàng Gia thành lập ngày 16 tháng 4 năm 2003 theo giấy phép kinh doanh số 01020088315 của sở kế hoạch và đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. - Tên công ty: công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia - Tên giao dich quốc tế: Hoanggico Company Computer. - Trụ sở chính: Số 16A2 phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. - Điện thoại: 04.3747884 Fax: 0477478202 - Mã số thuế: 0102234896 Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. - Vốn điều lệ: .1.500.000.000đ (Một tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam). 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu. Là đại lý,mua bán,ký gửi hàng hóa, lắp ráp, bảo dưỡng, bảo trì máy tính, máy in. Thị trường chính của công ty tập trung hầu hết trong thành phố Hà Nội và một số tĩnh lân cận như Hưng Yên, Quảng Ninh,Thái Bình Thái Nguyên, Hà Tây, Phú Thọ Công ty hoạt động với phương châm: "Uy tín, chất lượng, và dịch vụ hậu mãi. Cùng với việc mở rộng mạng lưới khách hàng, hoàn thiện dich vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng, Công ty Hoàng Gia hiện nay đang là đại lý bán hàng của một số hãng nổi tiếng trong giới công nghệ thông tin. Công ty được nhà sản xuất hỗ trợ về kỉ thuật, tài chính, các dich vụ bảo hanh sản phẩm hàng hóa góp phần đưa ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng rộng rãi trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hôi. 2.1.3. Cơ cấu quản lý của đơn vị. * Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý đơn vị: xzx Hội đồng quả trị Ban kiển soát Giám đốc Phó giám đốc Phòng h nhà chính tổng hợp Phòng t i à vụ Phòng kế hoạch Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Phòng thiết bị vật tư Trải qua tình hình phát triển,bộn máy lãnh đạo và cơ cấu của công ty cũng được cũng cố và hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công ty.Cho đến nay bộ máy hoạt động của công ty được tổ chức theo sơ đồ trên: * Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý. a. Đại hội cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền dự họp và quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Đại hội cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. b. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, có quyền nhân danh công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông). - Hội đồng quản trị có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Quyết định chiến lược phát triển của công ty. + Quyết định các dự án đầu tư theo sự phân cấp. + Định hướng phát triển thị trường. + Xây dựng, ban hành các quy chế quản lý. + Chuẩn bị các chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ. c. Ban Giám đốc: Bao gồm giám đốc và các phó giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm. - Ban giám đốc có nhiệm vụ chủ yếu như sau: + Tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị. + Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty theo quyết định, quyết định của Đại hội đồng quản trị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, điều lệ của cổ đông, điều lệ công ty và pháp luật. + Tổ chức thực hiện kế hoạch, sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của công ty. + Bảo toàn và phát triển vốn. + Xây dựng các quy chế điều hành, quản lý công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ. d. Ban kiểm soát: Do Đại hội cổ đông bầu ra. - Ban kiểm soát có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. + Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của công ty. + Thông báo về kết quả điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho Đại hội đồng cổ đông và các nhiệm vụ khác theo điều lệ quy định. e. Chức năng các phòng ban : Có nhiệm vụ thực hiện các công việc do ban giám đốc giao, hoàn thành các công việc được giao theo đặc điểm nhiệm vụ của từng phòng. * Nhiệm vụ chính của các phòng ban : - Phòng hành chính tổng hợp : + Tiếp nhận, đăng ký chuyển giao công văn đi, đến theo quy định của công ty và các quy định của nhà nước hiện hành. + Đăng ký làm các thủ tục giao, nhận các văn bản, tài liệu, báo chí, điện tín. + Đánh máy, sao in các văn bản tài liệu theo yêu cầu. + Tiếp nhận các bản thảo để trình duyệt, các bản đánh máy để trình ký theo quy định. + Viết các giấy tờ theo biểu mẫu (giấy đi đường, giấy giới thiệu .). + Quản lý con dấu và đóng dấu các văn bản đã được phê duyệt. + Tham mưu đề suất và tổ chức thực hiện công tác tiếp khách, lễ nghi, khánh tiết. + Đề suất bố trí chương trình công tác và thông báo lịch công tác của lãnh đạo công ty khi cần thiết. + Theo dõi quản lý nhà cửa, trang thiết bị, văn phòng phẩm theo nhiệm vụ được phân công. + Tổ chức quản lý thực hiện hệ thống công tác an toàn phòng cháy nổ và công tác bảo đảm trật tự an toàn, an ninh của công ty. + Hướng dẫn đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện các nội quy, quy chế, chế độ và các quy định về công tác quản lý hành chính được phân công. + Quản lý và điều hành y tế công ty trong việc : Khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên, quản lý hồ sơ sức khoẻ, mua bảo hiểm y tế, thường xuyên kiểm tra hướng dẫn y tế các đơn vị thành viên quản lý chăm sóc sức khỏe cho người lao động, thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh nghề nghiệp, dịch bệnh kịp thời. - Phòng Tài vụ: + Thu thập, lập và kiểm tra chứng từ, phân loại chứng từ và định khoản các nghiệp vụ phát sinh theo quy định của pháp luật kinh tế thống kê của nhà nước hiện hành. + Mở sổ và ghi chép các sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp. + Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, hướng dẫn việc ghi chép các loại biểu mẫu kiểm kê và tính toán xác định kết quả kiểm kê tài sản. + Phối hợp kiểm tra việc phân phối và chi trả tiền lương. + Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm lập kế hoạch tài chính của công ty phục vụ kịp thời vốn cho sản xuất và thanh toán khối lượng. - Phòng kế hoạch: + Xây dựng kế hoạch, dự toán để trình duyệt tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện các công việc được giao. + Tổng hợp, báo cáo theo quy định tình hình thực hiện kế hoạch trong phạm vi lĩnh vực quản lý. + Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm hoặc đột xuất trình duyệt cơ quan chức năng theo quy định. + Xây dựng kế hoạch trung và dài hạn các phương án, đề án để quản lý hoặc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. + Soạn thảo các hợp đồng kinh tế trình giám đốc phê duyệt. + Xây dựng giá thành sản phẩm + Đề suất các phương án sửa đổi, điều chỉnh cơ chế quản lý hoặc phương hướng sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế của công ty. + Chủ trì tham gia hoặc nghiên cứu các đề tài về quản lý hoặc công trình phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của công ty. + Phối hợp với các phòng chức năng nghiệp vụ khác liên quan để thực hiện nhiệm vụ công tác có hiệu quả. - Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu lao động: + Đẩy mạnh xuất khẩu lao động và coi đó là lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng nhằm giải quyết việc làm, ổn định tình hình xã hội, tăng thu nhập cho nhà nước và người lao động. + Tiếp tục phấn đấu ngày càng mở rộng thị trường, công ty tận dụng mạng lưới khách hàng rộng và đa dạng. + Có chức năng tổ chức hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp theo điều lệ và giấy phép kinh doanh của công ty. + Nhiệm vụ cụ thể của phòng là: Xây dựng kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại và dịch vụ, tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được công ty phê duyệt. Được phép uỷ thác và nhận làm uỷ thác xuất nhập khẩu với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, nhận làm đại lý tiêu thụ hàng hoá và bán hàng ký gửi. Tổ chức liên doanh, liên kết trong kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại và dịch vụ với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước nhằm thực hiện kế hoạch được giao. + Các phòng ban phải thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, chứng từ cho phòng Kế toán tài chính để phòng có thể kịp thời hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty. - Phòng thiết bị – vật tư: + Cung cấp thiết bị vật tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dân dụng, cấp thoát nước và môi trường, đường dây truyền tải điện, các trạm điện. trong và ngoài nước. + Xuất khẩu máy móc thiết bị vật tư, hàng hoá phục vụ nghành xây dựng, dây truyền công nghệ tự động hoá và các nghành khác. + Sản xuất nguyên vật liệu và các sản phẩm khác phục vụ xây dựng, sản xuất, lắp đặt sữa chữa máy móc thiết bị của dây truyền công nghệ tự động hoá. 2.1.3.2. Bộ máy kế toán: * Nhiệm vụ, chức năng của các bộ phận trong tổ chức kế toán. . Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia. Tổ chức công tác Kế toán theo hình thức tập trung, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc công ty, là một bộ phận trong hệ thống thông tin kinh tế trong quản lý. Bộ máy kế toán của công ty cần được tổ chức một cách khoa học và hợp lý, đồng thời phải nắm bắt đặc điểm và quy mô hoạt động của sản xuất kinh doanh, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, từng khâu, từng bộ phận, từ đó tổ chức Kế toán và bố trí nhân viên cho phù hợp. Phòng kế toán - hành chính tổng hợp của Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia có chức năng quản lý công tác kế toán tài chính, tổng hợp phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn, phục vụ tình hình xuất nhập khẩu kịp thời, đồng thời biên tập kế hoạch tài chính phục vụ cho năm kế hoạch. Nhằm đảm bảo công tác Kế toán của công ty được đồng bộ, nhịp nhàng. Phản ánh đầy đủ trung thực tình hình xuất - nhập của công ty, thông tin báo cáo kịp thời theo yêu cầu và tham mưu chính xác để Giám đốc ra quyết định phù hợp với chế độ chính sách hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Phòng kế toán - hành chính sự nghiệp Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia có nhiệm vụ và quyền hạn : - Phản ánh và kiểm tra tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất - nhập khẩu. - Kiểm tra, quản lý hàng hoá xuất - nhập khẩu về cả số lượng và giá trị - Tổ chức kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết để tính toán chính xác hiệu quả kinh doanh xuất - nhập khẩu. - Lập kế hoạch tài chính trong kỳ kế hoạch, đồng thời có biện pháp lo nguồn vốn trong khâu nhập thiết bị. - Lập sổ theo dõi kế hoạch thu chi của quá trình hoạt động nhập khẩu thiết bị, tổ chức hạch toán đúng nguyên tắc theo pháp lệnh kế toán, thống kê của nhà nước. [...]... của công ty - Có quyền dừng những khoản chi sai nguyên tắc gây tổn thất đến quyền lợi chung của Công ty và kịp thời báo cáo chủ tài khoản là Giám đốc biết cho ý kiến giải quyết Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia: Là đơn vị hạch toán độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản giao dịch riêng Công tác tài chính được thể hiện qua các mối quan hệ giữa công ty với Ngân hàng, công ty với khách hàng và công ty với... công ty, bộ máy kế toán của công ty cũng được tinh chế và kiểm toán nhằm đảm bảo phục vụ cho công tác kế toán được toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty Sơ đồ 2: Bộ máy Kế toán KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN Kế toán mua hàng Kế toán bán hàng Kế toán hàng tồn kho Kế toán tài chính Thủ quỹ Kế toán thanh toán 1 Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý tài chính trong công ty. .. công ty, bao gồm mua hàng nội địa, thành phẩm sản xuất gia công, tiếp nhận hàng nhập khẩu 4 Kế toán bán hàng : theo dõi và hạch toán toàn bộ hoạt động bán hàng của công ty, bao gồm xuất bán cho các đơn vị trong nước, xuất khẩu, bán buôn, bán lẻ, bán đại lý, bán trả góp 5 Kế toán hàng tồn kho : theo dõi và hạch toán các hoạt động nhập khẩu và tồn kho hàng hoá, thành phẩm ở tất cả các kho của công ty. .. cán bộ là 31 công nhân viên - Trình độ cán bộ trong công ty là tương đối cao đều được đào tạo chuyên nghiệp Thể hiện Chỉ tiêu Đại học Số lượng 10 Tỷ lệ % 32 Cao đẳng 13 42 Trung cấp 8 26 Tổng Cộng 31 100 2.2.2 Tình hình trang thiết bị cơ sở hạ tầng Công ty đã thiết lập đầy đủ các phòng ban, có đầy đủ tất cả các bàn làm việc, may tính cho từng nhân viên, cho từng bộ phận,hệ thống máy tính kết nối wifi... ban hành Kế toán trưởng giúp giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện thống nhất công tác kế toán và thống kê, đồng thời kiểm tra kiểm soát tình hình kinh tế tài chính của đơn vị Phụ trách chung điều hành công việc trong phòng đáp ứng yêu cầu kinh doanh, điều hành vốn, cân đối trong toàn công ty 2 Phó phòng kế toán giúp việc cho kế toán trưởng, điều hành và giải quyết công việc lúc kế toán trưởng đi vắng... trách nhiệm về quỹ tiền mặt, ngoại tệ, ngân phiếu của công ty, có trách nhiệm thu, chi số tiền trên phiếu thu, phiếu chi Phát hiện tiền giả do khách hàng trả, nếu nhầm lẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường 8 Kế toán thanh toán : theo dõi ngoại tệ, hàng xuất nhập khẩu nội địa, thuế và dịch vụ kiều hối 2.1.3.2.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty Doanh nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toán là hình thức... nhập khẩu và tồn kho hàng hoá, thành phẩm ở tất cả các kho của công ty Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, tồn kho lấy theo số thực tế tại phòng kế toán 6 Kế toán tài chính : theo dõi và hạch toán kế toán vốn bằng tiền, tài sản cố định, tài sản lưu động, nguồn vốn và các quỹ xí nghiệp, theo dõi chi phí và các khoản công nợ nội bộ, thanh toán với ngân sách nhà nước và phân phối lợi nhuận... nhân viên, cho từng bộ phận,hệ thống máy tính kết nối wifi phục vụ tốt cho các phòng ban như: phòng kinh doanh,phòng kỉ thuật,phòng hành chính,đặc biệt phòng hành chính được tranh bị đẩy đủ như máy in ,máy phách ,máy photo 2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh những năm qua ST Chỉ tiêu T Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 1 Doanh thu tiêu thụ sản 8.957.600.000 9.960.665.000 19.605.244.000 phẩm 2 Tổng chi phí... và các sổ chi tiết cần thiết Đặc trưng cơ bản của hình thức này là tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật Ký Chung theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kế toán của nghiệp vụ đó, sau đó lấy số liệu trên các sổ nhật ký để ghi vào Sổ Cái theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Sơ đồ 3: Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký . lương tại Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia ". 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia. - Phạm. vực công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khoa học công nghệ .Công ty TNHH máy tính Hoàng Gia được thành lập. Công ty TNHH máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia, Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia,

Hình ảnh liên quan

Sơ đồ 3: Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký chung - Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia

Sơ đồ 3.

Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký chung Xem tại trang 14 của tài liệu.
2.2.2. Tình hình trang thiết bị cơ sở hạ tầng. - Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia

2.2.2..

Tình hình trang thiết bị cơ sở hạ tầng Xem tại trang 15 của tài liệu.
Nhận xét: Qua bảng triên ta thây tình hình hoạt động sản xuát trong những năm qua tang lên đáng kể - Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia

h.

ận xét: Qua bảng triên ta thây tình hình hoạt động sản xuát trong những năm qua tang lên đáng kể Xem tại trang 16 của tài liệu.