0

Đề cương nghiệp vụ sư phạm

37 75 0
  • Đề cương nghiệp vụ sư phạm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:42

I LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC 1) Bằng lý luận thực tiễn chứng minh: Khơng có phương pháp dạy học tối ưu mà có tối ưu việc phối hợp phương pháp? 2) Hãy đưa ví dụ cụ thể việc phối hợp phương pháp tiết dạy môn chuyên ngành anh/chị? Trả lời 1) Bằng lý luận thực tiễn chứng minh: Khơng có phương pháp dạy học tối ưu mà có tối ưu việc phối hợp phương pháp? * Khơng có phương pháp dạy học tối ưu mà có tối ưu việc phối hợp phương pháp - Trước hết, cần hiểu phương pháp dạy học tổng hợp cách thức hoạt động phối hợp, tương tác giảng viên sinh viên , nhằm giúp sinh viên chiếm lĩnh hệ thống kiến thức khoa học, hình thành hệ thống kĩ năng, kĩ xảo, thực hành sáng tạo thái độ chuẩn mực, theo mục tiêu trình dạy học - Phương pháp dạy học thành tố quan trọng trình dạy học, xác định mục tiêu, xây dựng chương trình dạy học, có đầy đủ phương tiện kĩ thuật, lúc phương pháp dạy học có ý nghĩa định chất lượng trình dạy học - Có nhiều phương pháp dạy học: Phương pháp diễn giảng, Phương pháp vấn đáp, thảo luận, sử dụng sách giảng khoa, tài liệu Internet; Phương pháp dạy học nêu vấn đề, Phương pháp minh hoạ, Phương pháp quan sát thực tế, Phương pháp tập, Phương pháp trò chơi… Bất kỳ phương pháp dạy học nào, tồn song song ưu nhược điểm Ví dụ, phương pháp diễn giảng giúp thực chương trình có khối lượng kiến thức lớn, dạy cho lớp học đơng sinh viên, dễ khiến sinh viên rơi vào trạng thái thụ động, lắng nghe để hiểu, để ghi bài, phải động não, nên dễ bị ức chế mỏi mệt Hay phương pháp vấn đáp giúp tạo khơng khí sơi lớp học, sinh viên tích cực tư duy; Rèn sinh viên kĩ tư độc lập, kĩ trình bày ý tưởng ngơn ngữ, tạo nên tự tin, mạnh dạn trước nơi đơng người có nhược điểm kiến thức bị chia nhỏ, làm giảm tính lơgic học, sinh viên khó ghi chép Như sử dụng phương pháp dạy học ko ổn, kết hợp giúp hạn chế nhược điểm phương pháp - Xuất phát từ nhiệm vụ dạy học đại học, bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, cịn cần phát triển cho người học trí tuệ, phương pháp nghiên cứu (kỹ năng) hình thành cho người học thái độ, lý tưởng đạo đức nghề nghiệp Và phương pháp tối ưu việc thực nhiệm vụ dạy học đại học Ví dụ phương pháp thuyết trình phù hợp nhiệm vụ trang bị kiến thức chuyên môn Việc phối kết hợp phương pháp cách tối ưu việc thực nhiệm vụ dạy học đại học * Sử dụng phương pháp dạy học phụ thuộc yếu tố - Xuất phát từ mục tiêu học, phần học - Nội dung dạy học, nội dung định phương pháp, nội dung ntn sử dụng phương pháp - Đặc điểm đối tượng người học (trình độ nhận thức, hứng thú…) - Điều kiện sử dụng phương pháp (cơ sở vật chất…) - Trình độ nghiệp vụ sư phạm giảng viên 2) Hãy đưa ví dụ cụ thể việc phối hợp phương pháp tiết dạy môn chuyên ngành anh/chị? Làm theo nội dung sau: * Tên bài/ tiết học, cho đối tượng sinh viên năm * Mục tiêu: kiến thức, kỹ thái độ * Nội dung: Kể tên đề mục/nội dung tiết học * Sẽ sử dụng phương pháp dạy học nào, ý nghĩa phương pháp (tức sử dụng phương pháp giúp sinh viên đạt mục tiêu đề ra) Cụ thể * Tên bài: Chức lập kế hoạch (thuộc học phần Cơ sở khoa học quản lý, dành cho sinh viên năm thứ ngành Quản lý biển) * Mục tiêu học: - Kiến thức: + Trình bày khái niệm mục tiêu quản lý, kế hoạch, lập kế hoạch vai trò lập kế hoạch + Mô tả loại kế hoạch + Phân tích bước lập kế hoạch - Kỹ năng: + Lập hoàn chỉnh kế hoạch thực cơng việc cụ thể + Kỹ mềm: Có kỹ làm việc nhóm, thuyết trình - Thái độ: + Tích cực, sơi tham gia học + Nghiêm túc, trách nhiệm, có ý thức lập kế hoạch tự học cho thân * Nội dung học: - Khái niệm chức kế hoạch - Vị trí, vai trò chức kế hoạch - Các bước lập kế hoạch: + Xác định phân tích mục tiêu Khái niệm mục tiêu quản lý Tính chất mục tiêu quản lý Vai trò mục tiêu quản lý Yêu cầu mục tiêu quản lý + Xây dựng kế hoạch thực mục tiêu + Triển khai thực kế hoạch + Kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch - Các loại kế hoạch + Theo quy mô kế hoạch: Kế hoạch tác nghiệp, kế hoạch chiến lược + Theo thời gian thực kế hoạch: Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn dài * Phương pháp dạy học sử dụng tiết học: - Phương pháp thuyết trình : Được sử dụng với nội dung tiết học là: Khái niệm chức kế hoạch Vị trí, vai trị chức kế hoạch - Phương pháp vấn đáp - Phương pháp sử dụng sách giáo khoa, tài liệu internet - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp thảo luận TT NỌI DUNG BÀI HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Khái niệm chức kế hoạch Thuyết trình - Vị trí, vai trị chức kế Vấn đáp; sử dụng hoạch sách giáo khoa, tài liệu internet (yêu cầu sinh viên đọc tìm hiểu trước nội dung nhà) Khi lớp, giảng viên đặt câu hỏi sinh viên trả lời - Các bước lập kế hoạch: - Phương pháp Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP Giúp sinh viên hiểu nắm kiến thức lý thuyết - Giúp sinh viên hiểu kiến thức lý thuyết - Tạo khơng khí sơi cho lớp học - Góp phần giúp sinh viên hình thành tự tin trình bày, thuyết trình - việc học tập + Xác định phân tích mục tiêu Khái niệm mục tiêu quản lý Tính chất mục tiêu quản lý Vai trị mục tiêu quản lý Yêu cầu mục tiêu quản lý + Xây dựng kế hoạch thực mục tiêu + Triển khai thực kế hoạch + Kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch thảo luận (chung lớp): - giảng viên người nêu vấn đề , yêu cầu sinh viên thảo luận bước lập kế hoạch; - hướng dẫn, khích lệ sinh viên trao đổi, tranh luận, - giảng viên làm cố vấn cho bên, trọng tài trường hợp gay cấn đưa kết luận cuối - Các loại kế hoạch - Thuyết trình + Theo quy mô kế hoạch: Kế hoạch tác nghiệp, kế hoạch chiến lược + Theo thời gian thực kế hoạch: Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn dài sinh viên trở nên nhẹ nhàng, lớp học sôi nổi, hứng thú - Qua thảo luận vấn đề trao đổi kĩ, kiến thức nhớ lâu vận dụng vào thực tiễn - Góp phần giúp sinh viên hình thành kỹ làm việc nhóm, tự tin trình bày, thuyết trình Giúp sinh viên hiểu nắm kiến thức lý thuyết Việc phối kết hợp phương pháp vừa giúp trang bị cho sinh viên kiến thức lý luận, giúp em hiểu sâu; đồng thời rèn luyện số kỹ Bên cạnh đó, học trở nên sơi nổi, hào hứng Về đảm bảo đạt mục tiêu dạy học II GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG 1) Anh chị phân tích vai trị giáo dục việc thực chức kinh tế - sản xuất Liên hệ thực tiễn giáo dục Việt Nam trình thực chức giáo dục này? 2) Qua việc phân tích đặc điểm trình giáo dục (theo nghĩa hẹp), anh/chị rút kết luận sư phạm cần thiết việc tổ chức thực hoạt động giáo dục Trả lời 1) Anh chị phân tích vai trò giáo dục việc thực chức kinh tế - sản xuất Liên hệ thực tiễn giáo dục Việt Nam trình thực chức giáo dục này? * Phân tích vai trị giáo dục việc thực chức kinh tế - sản xuất Trước hết cần hiểu Giáo dục (theo nghĩa rộng) q trình tác động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch, có nội dung phương pháp khoa học nhà giáo dục tới người giáo dục quan giáo dục, nhằm hình thành nhân cách cho họ Giáo dục xã hội xã hội chủ nghĩa thực chức xã hội mình: Chức kinh tế- sản xuất; chức trị- xã hội chức tư tưởng- văn hóa - Với chức kinh tế- sản xuất, giáo dục tái sản xuất sức lao động xã hội, tạo nên sức lao động có chất lượng cao hơn, thay sức lao động cũ lạc hậu, già cỗi cách phát triển lực chung lực chuyên biệt người, nhằm tạo suất lao động cao hơn, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội + Trước hết giáo dục đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, kỹ phẩm chất Để tham gia lao động sản xuất, ngành nghề công việc dù hay nhiều địi hỏi người lao động phải có tri thức, kỹ phẩm chất định Những yếu tố ko phải tự nhiên sinh mà có, địi hỏi phải trải qua q trình giáo dục, đào tạo Ví dụ trường đại học Xây dựng đào tạo nên kỹ sư xây dựng, trường sư phạm đào tạo nên nhà giáo… + Bên cạnh đó, giáo dục cịn có vai trò giáo dục, trang bị lại hay nâng cao kiến thức, kỹ phẩm chất nghề nghiệp thông qua hình thức bồi dưỡng… Ngày nay, nhân loại sống thời kì văn minh hậu cơng nghiệp với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin Đặc điểm đặt yêu cầu cao chất lượng nguồn nhân lực: có trình độ học vấn cao, có tay nghề vững vàng, động, sáng tạo, linh hoạt để thích nghi, đáp ứng yêu cầu tiến trình phát triển xã hội Dạy học theo tiếp cận lực giải pháp quan trọng để phát triển lực hành động cho người học nhà trường, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động * Liên hệ thực tiễn giáo dục Việt Nam trình thực chức giáo dục này? - Giáo dục đào tạo có vị trí, vai trị quan trọng phát triển quốc gia, dân tộc Nhiều quốc gia giới đạt thành tựu to lớn trình phát triển nhờ sớm coi trọng vai trò giáo dục đào tạo Nhật Bản với quan điểm coi “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu; cần kết hợp hài hồ sắc văn hóa lâu đời phương Đơng với tri thức Phương Tây đại”; hay Singapore với phương châm “Thắng đua giáo dục thắng đua phát triển kinh tế”; - Ở Việt Nam, Nghị Quyết TW 3, khoá năm 1993 khẳng định: “Khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển” - Chúng ta đạt thành tựu đáng kể phát triển người nói chung, giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nói riêng Sự nghiệp đào tạo phát triển nguồn nhân lực nước ta năm qua, đặc biệt năm gần đạt thành tựu đáng kể có bước phát triển tốt Quy mơ giáo dục tiếp tục phát triển, tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng, năm 2010 đạt 40% tổng số lao động làm việc… - Tuy nhiên tồn số hạn chế cần khắc phục: + Chúng ta chưa làm tốt khâu dự báo Hệ ĐH, CĐ tăng quy mô tuyển sinh khiến số lượng người theo học hệ ngày nhiều không cần tính đến nhu cầu nhân lực thật mà xã hội cần, dẫn đến đào tạo tràn lan không gắn với sử dụng nhân lực, dẫn đến nhiều ngành nghề dư thừa nguồn nhân lực Hiện nước ta có khoảng gần 200.000 cử nhân thạc sỹ thất nghiệp + chất lượng nhân lực nước ta thấp, nhiều SV tốt nghiệp tuyển dụng phải qua đào tạo lại từ đến tháng thực công việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Đào tạo trọng trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ nghề nghiệp, chưa thực quan tâm tới giáo dục lí tưởng, động cơ, tình cảm, niềm tin, nét tính cách nhân cách, hành vi, thói quen cư xử đắn xã hội Đào tạo phải thực gắn kết nét truyền thống, sắc văn hóa dân tộc với nét đại - Để thực tốt chức kinh tế - sản xuất, giáo dục phải tập trung thực yêu cầu sau đây: + Giáo dục gắn kết với thực tiễn xã hội + Tiếp tục thực mục tiêu: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài + Hệ thống giáo dục nhà trường không ngừng đổi nội dung, phương pháp, phương tiện v.v., trọng phát triển lực: lực cá thể; lực xã hội; lực chuyên môn; lực phương pháp, nhằm phát triển lực hành động cho người học, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp 2) Qua việc phân tích đặc điểm q trình giáo dục (theo nghĩa hẹp), anh/chị rút kết luận sư phạm cần thiết việc tổ chức thực hoạt động giáo dục * Các đặc điểm trình giáo dục (theo nghĩa hẹp) Quá trình giáo dục q trình vai trị chủ đạo nhà giáo dục, người giáo dục tự giác, tích cực, chủ động tự giáo dục nhằm thực tốt nhiệm vụ giáo dục - Có mục đích xuất phát từ yêu cầu xã hội diễn lâu dài + Giáo dục có mục đích hình thành cho người giáo dục lí tưởng, động cơ, tình cảm, niềm tin, nét tính cách nhân cách, hành vi, thói quen cư xử đắn xã hội, mà yếu tố xuất phát từ yêu cầu xã hội, mang tính lịch sử phù hợp với giai đoạn phát triển xã hội ví dụ thời phong kiến, chuẩn mực người phụ nữ tam tòng tứ đức… ngày người phụ nữ chủ động hơn… + Quá trình giáo dục diễn lâu dài, từ thai giáo đến hết đời Bên cạnh đó, việc hình thành hay xóa bỏ thói quen tốt/ xấu diễn cần thời gian lâu dài, địi hỏi kiên trì nỗ lực thường xun Và kết q trình giáo dục địi hỏi thời gian lâu dài biết => kết luận sư phạm: + Nhà giáo dục phải ln nhìn nhận yêu cầu xã hội để giáo dục, định hướng, chuẩn bị cho người giáo dục, giúp người giáo dục đón đầu xu hướng, đáp ứng yêu cầu chuẩn mực xã hội + Nhà giáo dục việc tổ chức thực hoạt động giáo dục phải kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ, nỗ lực lớn biết áp dụng phương pháp giáo dục khác cho phù hợp linh hoạt để đảm bảo ổn định bền vững - Phức tạp, chịu tác động nhiều yếu tố + Q trình giáo dục ko diễn mơi trường nhà trường, mà cịn mơi trường gia đình xã hội, mơi trường phức tạp thay đổi + Giáo dục tác động đến tâm hồn, lý tưởng niềm tin, mà yếu tố cá nhân khác biệt phức tạp + Vì giáo dục trình phức tạp, nên cần tác động nhiều yếu tố, chịu tác động nhiều yếu tố nên trình giáo dục diễn phức tạp => kết luận sư phạm: Cần cộng hưởng, hợp tác phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường, xã hội việc tổ chức thực hoạt động giáo dục - Quá trình giáo dục mang tính cá biệt, cụ thể Q trình giáo dục diễn hàng ngày hàng liên tục với đối tượng khác Mỗi đối tượng giáo dục cá nhân có tính độc lập tương đối trình độ giáo dục, kinh nghiệm sống, thái độ, tình cảm, thói quen, đặc điểm tâm lý lứa tuổi, điều kiện hoàn cảnh sống,… Quá trình giáo dục diễn thời gian, thời điểm, khơng gian với điều kiện, hồn cảnh cụ thể Kết giáo dục mang tính cụ thể loại đối tượng giáo dục, mặt, yêu cầu trình giáo dục cho đối tượng cụ thể => kết luận sư phạm: + Tùy đối tượng, hồn cảnh, khơng gian cụ thể để có cách tác động, giáo dục khác + Cùng đối tượng hồn cảnh, tình huống, ko gian khác mà lựa chọn hoạt động biện pháp giáo dục khác cho phù hợp + Và hoàn cảnh, ko gian tùy đối tượng mà có cách tác động giáo dục khác - Quá trình giáo dục thống biện chứng với trình dạy học Q trình giáo dục diễn thơng qua nhiều đường, biện pháp cách thức khác nhau, hiệu thơng qua q trình dạy học Hai hoạt động dạy học giáo dục không tách biệt mà có mối quan hệ biện chứng với Dạy học đường ngắn hiệu để giáo dục học sinh Trên sở thực nhiệm vụ dạy học giới quan phẩm chất đạo đức học sinh hình thành phát triển, ngược lại, giáo dục tốt phẩm chất thúc đẩy hoạt động học tập đạt kết cao Trước hết, cần giúp sinh viên thấy vai trò mục tiêu dẫn dắt cho hành động, giải phóng tiềm thúc đẩy cá nhân Mục tiêu xác định cần rõ ràng, cụ thể, khả thi đo lường - Các bước xác định mục tiêu hiệu + Bước 1: Viết cụ thể cá nhân muốn đạt được; + Bước 2: Liệt kê tất lợi ích lí việc đạt mục tiêu; + Bước 3: Lên kế hoạch hành động; + Bước 4: Xác định thời hạn cụ thể; + Bước 5: Tiếp thêm cảm xúc cho mục tiêu; + Bước 6: Lấy đà để hành động tức * Kĩ lập kế hoạch Kế hoạch tồn điều vạch cách có hệ thống công việc dự định làm thời gian xác định, với mục tiêu, cách thức, trình tự, thời gian tiến hành Lập kế hoạch lựa chọn phương án hành động mang tính tổng thể phận tương lai nhằm đạt mục tiêu mong đợi sở khả Trong trình lập kế hoạch, câu hỏi sau trả lời: Ta đâu? Ta tới đâu? Ta làm gì? Sẽ làm nào? Làm phương tiện để tới đó? Làm để biết ta hướng tới đích? Với kỹ này, cần hướng dẫn sinh viên: - Xác định việc ưu tiên cho thời điểm thích hợp + Hướng dẫn sinh viên làm chủ thời gian cách xếp ưu tiên công việc + Phân chia thời gian cho loại việc cho hợp lí, cố gắng lên kế hoạch dành thật nhiều thời gian cho công việc không khẩn cấp phải tự động viên thực hàng ngày (nên dành 80% thời gian cho việc học, 50% cho việc khơng khẩn cấp, 30% cho việc khẩn cấp, 20% cho việc giải trí quan hệ xã hội) - Lập thời gian biểu + Cần phải bắt đầu thời gian biểu quản lí theo tuần Khi bắt đầu học kì, lập thời gian biểu cho việc thân + Sau đó, thêm thời gian học tập vào thời gian biểu ngày (chia thời gian ngày dành riêng cho việc học tập dựa theo chu kì tỉnh táo nhận thức được) + Tận dụng thời gian trống trước sau học để chèn thêm vào thơng tin không liên quan đến học tập vào thời gian biểu + Cần để lại vài khoảng trống thời gian biểu Các công cụ sử dụng để lập thời gian biểu sát hợp đa dạng: Danh sách việc cần làm theo thứ tự ưu tiên, mục tiêu học tập nhỏ trước mắt; lịch kiện quan trọng; Các danh sách Một điều quan trọng lập thời gian biểu cần ý đến việc vận dụng linh hoạt đặc điểm, quy luật công cụ tâm lý (chú ý, trí nhớ, xúc cảm, động ) vào trình học tập lập thời gian biểu nhằm dành khoảng ưu tiên cho hoạt động học tập * Sử dụng thời gian hợp lí - Đối phó với trì hỗn: + Chuẩn bị; + Đặt mục tiêu học tập; + Hình dung tổn hại phải gánh chịu trì hỗn; + Tưởng tượng niềm vui đạt mục tiêu; + Cho phép thân trì hỗn số việc xây dựng chế độ học tập hợp lí sau: + Biết ưu tiên làm việc đắn thời điểm thích hợp Dành thời gian cho ưu tiên + Nhìn vào tranh tổng thể; + Thay đổi hay loại bỏ thói quen làm giảm suất làm việc + Thực “nguyên tắc 30 giây” - Quản lí thời gian hiệu làm chủ thời gian cách xếp ưu tiên cơng việc, theo đó, phải ưu tiên thời gian cho việc giúp ta tiến gần đến mục tiêu thành công Nên hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch năm học, kỳ học, tháng, tuần * Kiểm tra điều chỉnh kế hoạch tự học - Kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch tự học Thời gian biểu phải cập nhật thường xuyên dùng để phát triển mục tiêu hàng ngày, có tính ưu tiên Nhưng, việc quan trọng phải kiểm tra kế hoạch ngày mai vào buổi tối, gồm: + Định thời gian cụ thể cho việc ngày mai; + Bám sát thời gian biểu cách kiên trì có kỉ luật; + Điều chỉnh lại kế hoạch làm việc; + Gạch bỏ việc hoàn tất - Điều chỉnh kế hoạch tự học V PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Vận dụng kiến thức học, anh/chị phác thảo đề cương chi tiết học phần mà anh/chị dạy/quan tâm? Đề cương chi tiết học phần: Cơ sở khoa học quản lý Thông tin đơn vị đào tạo Khoa: Kinh tế Tài nguyên Môi trường Bộ môn: Quản trị kinh doanh Thông tin học phần Tên học phần: Cơ sở khoa học quản lý Tên tiếng Anh: General Management Science Mã học phần: GMS103 Môn học tự chọn/ bắt buộc: Bắt buộc Số tín chỉ: 03 Thuộc chương trình đào tạo khóa: ĐH3 Bậc: đại học quy Các học phần tiên quyết: khơng Các học phần kế tiếp: không Các học phần song hành: khơng Mục tiêu chuẩn lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 3.1 Mục tiêu chung Giúp sinh viên hình thành, rèn luyện củng cố kiến thức kỹ quản lý vào thực tiễn hoạt động tổ chức Bồi dưỡng phẩm chất: Trách nhiệm, kiên trì, thận trọng, linh hoạt hoạt động 3.2 Chuẩn lực • Kiến thức - Trình bày được: Tổng quan khoa học quản lý, mơi trường quản lý - Giải thích quy luật quy tắc quản lý tổ chức - Phân tích chức quản lý • Kĩ - Vận dụng kiến thức quản lý để xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh thực hoạt động, triển khai tổ chức thực thành công kế hoạch đó, đồng thời kiểm tra đánh giá trình thực kế hoạch đề - Xử lý tình xảy quản trị nhân - Lập định quản lý tổ chức thực định cách hiệu • Thái độ - u thích mơn học sở khoa học quản lý - Đánh giá tầm quan trọng hoạt động quản lý tổ chức Mục tiêu khác - Rèn luyện tư bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, kiên trì, thận trọng cách hoạt động đời sống • - Rèn luyện kỹ mềm: Có kỹ làm việc nhóm, thuyết trình… Nội dung chi tiết mơn học 4.1 Tóm tắt nội dung học phần Học phần sở khoa học quản lý nghiên cứu kiến thức như: Khái niệm, đặc điểm quản lý khoa học quản lý; môi trường quản lý; quy luật quy tắc quản lý; thông tin chức quản lý Từ giúp người học triển khai hoạt động quản lý tổ chức cụ thể Học phần bao gồm chương: Chương 1- Tổng quan khoa học quản lý Chương 2- Môi trường quản lý Chương 3- Quy luật nguyên tắc quản lý Chương 4- Thông tin định quản lý Chương 5- Các chức quản lý 4.2 Nội dung cụ thể Thời Thứ Mục tiêu tự Nội dung lượn g Kết thúc chương 1, SV cần phải: - Trình bày khái niệm, vai trò quản lý khoa học quản lý - Giải thích luận điểm Quản lý vừa khoa học, vừa nghệ thuật vừa nghề - Phân tích tích cực hạn chế tư tưởng quản lý Chương 1- Tổng quan khoa học quản lý (10 tiết) Quản lý 1.1 Khái niệm vai trò quản lý 1.2 Chức quản lý 1.3 Quản lý vừa khoa học, vừa nghệ thuật vừa nghề 2- Khoa học quản lý 2.1 khái niệm vai trò khoa học quản lý 2.2 Sự phát triển tư tưởng quản lý Thảo luận: - phân tích tích cực hạn chế tư tưởng quản lý 4t 4t 2t Học hết chương 2, SV: - trình bày khái niệm,liệt kê môi trường quản lý - phân tích ảnh hưởng mơi trường quản lý đối Chương 2- Môi trường quản lý (10 tiết) Khái niệm phân loại môi trường quản lý 1.1 Khái niệm 1.2 Phân loại môi trường quản lý Ảnh hưởng môi trường quản lý tổ chức 2.1 Ảnh hưởng môi trường quản lý bên tổ chức 4 Ghi với tổ chức 2.1 Ảnh hưởng môi trường quản lý bên tổ chức Làm việc nhóm: Phân tích ảnh hưởng mơi trường quản lý bên trường đại học Học hết chương 3, SV cần: - Giải thích quy luật nguyên tắc quản lý Chương 3- Quy luật nguyên tắc quản lý (15 tiết) Quy luật quản lý 1.1 Khái niệm đặc điểm quy luật 1.2 Các quy luật quản lý Nguyên tắc quản lý 2.1 Khái niệm vai trò nguyên tắc quản lý 2.2 Các nguyên tắc quản lý Học hết chương 4, SV nắm vững lí Chương 4- Thơng tin định quản lý (10 tiết) thuyết kĩ làm văn biểu cảm Học hết chương 5, SV cần: - Trình bày khái niệm khái Chương 5- Các chức quản lý (20) Chức lập kế hoạch 1.1 Khái niệm vai trò lập kế chức năng: hoạch Lập kế hoạch, tổ 1.2 Phân loại kế hoạch chức, đạo, kiểm tra Chức tổ chức - Mô tả 2.1 Khái niệm vai trò chức số phong cách lãnh tổ chức đạo quản lý 2.2 Một số mơ hình cấu tổ chức tổ chức quản lý - Lập kế Chức đạo hoạch thực 3.1 Khái niệm vai trị chức cơng việc cụ thể, mô tả cách tổ đạo chức, đạo kiểm tra việc thực kế hoạch 4 3.2 Một số phong cách lãnh đạo quản lý tổ chức Chưc kiểm tra 4.1 Khái niệm vai trò chức kiểm tra 4.2 Nguyên tắc quy trình kiểm tra 4.3 Các hình thức kỹ thuật kiểm tra Thực hành, kết hợp làm việc nhóm - Lập kế hoạch thực công việc cụ thể - Mô tả cách tổ chức, đạo kiểm tra việc thực kế hoạch Phương pháp tổ chức dạy học 5.1 Phân bổ thời lượng: theo hình thức dạy học Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết Làm tập lớp: 10 tiết Thực hành, thảo luận/làm việc nhóm: 25 tiết Tự học nhà: 90 Các phương pháp dạy học a b c d Thuyết trình Thảo luận nhóm Xê – mi – na lớp Thực hành: luyện cách lập kế hoạch, định quản lý Học liệu 6.1 Tài liệu bắt buộc Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2012), Cơ sở khoa học quản lý tập 1, NXB khoa học kỹ thuật 6.2 Tài liệu tham khảo Giáo trình quản trị học (2013), Khoa kinh tế tài ngun mơi trường Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2013), đại cương khoa học quản lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá Tính chất nội dung kiểm tra Hình thức Mục đích kiểm tra Trọng số Đánh giá thường Lý thuyết Kiểm tra kiến thức môn học 10 % xuyên Đánh giá khả vận dụng lý thuyết vào Bài tập Lý thuyết thực tiễn phẩm chất trí tuệ; kỹ cá nhân kỹ lập kế hoạch tổ chức thực kế 10% hoạch Đánh giá khả tổng hợp kiến thức Bài tập nhóm Kỹ nhóm Đánh giá kỹ phối kết hợp làm việc nhóm để tạo sản 20% phẩm có ý nghĩa Năng lực vận dụng, giải thích… vấn đề Bài thi hết môn Tổng hợp thực tiễn kiến thức chuyên môn đưa giải pháp hiệu (thông qua 60% nghiên cứu) + Tiêu chí đánh giá loại tập, KT – ĐG Hồn thiện tập theo u cầu hình thức, nội dung mục đích kiểm tra đánh giá CHỦ NHIỆM KHOA (Ký ghi rõ họ tên) CHỦ NHIỆM BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 3) Trình bày cấu trúc đề cương NCKH? Nêu tên đề tài nghiên cứu làm rõ lý do, mục đích, mục tiêu, phương pháp nội dung nghiên cứu đề tài đó? * Trình bày cấu trúc đề cương NCKH * Nêu tên đề tài nghiên cứu làm rõ lý do, mục đích, mục tiêu, phương pháp nội dung nghiên cứu đề tài đó? Lý chọn đề tài Giáo dục đào tạo nhân tố định để phát huy tiềm trí tuệ lực sáng tạo người Đối với Việt Nam cộng đồng dân tộc Việt Nam, động lực quan trọng để đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đưa nước ta tiến lên nhanh vững, hội nhập quốc tế thắng lợi, sánh vai nước tiên tiến giới Trong năm qua, với quan tâm Đảng, Nhà nước, toàn xã hội nỗ lực phấn đấu ngành giáo dục, nghiệp giáo dục – đào tạo có số tiến mới: Ngân sách đầu tư cho giáo dục không ngừng tăng lên, sở vật chất kỹ thuật tăng cường, quy mô giáo dục mở rộng, trình độ dân trí nâng cao… Những tiến góp phần quan trọng vào công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, giáo dục – đào tạo nước nhà tồn nhiều yếu kém, đổi giáo dục đại học xu thế, đòi hỏi tất yếu khách quan nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, “ Đổi toàn diện giáo dục đại học, tạo chuyển biến chất lượng, hiệu quy mô, đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế nhu cầu học tập nhân dân Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực tiếp cận trình độ tiên tiến giới; có lực cạnh tranh cao, thích ứng với chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”[4, tr.2], “Xây dựng thực lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích lũy kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới cấp học nước nước ngồi”[4, tr.4] Theo lộ trình, từ năm 2012 trở đi, tất trường đại học cao đẳng nước phải áp dụng hệ thống tín đào tạo, “Thực cơng nhận kết học tập người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín có tính linh hoạt thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học”[1, tr.3] Đổi giáo dục đại học nhằm tạo điều kiện cho trường đại học nhanh chóng thích nghi, nâng cao cách chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn sống đẩy nhanh trình hội nhập với nước giới Từ năm học 2013 – 2014, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nộiđã bắt đầu thực phương thức đào tạo theo học chế tín hệ đại học quy khố cao đẳng quy khố 12 Q trình triển khai học chế tín cho thấy nhiều ưu điểm so với phương thức đào tạo cũ, hướng đến người học Tuy nhiên bên cạnh xuất khơng khó khăn, địi hỏi nhà quản lý phải giải kịp thời để đưa nhà trường tiếp tục phát triển Từ thực trạng định chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu khoa học luận văn Mục đích nghiên cứu Nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín trường Mục tiêu nghiên cứu Để đạt mục đích đề tài hướng vào thực mục tiêu sau: - Làm sáng tỏ số quan điểm áp dụng lý luận đào tạo theo tín - Khảo sát đánh giá thực trạng quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội - Đề xuất biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn sử dụng kết hợp nhóm phương pháp nghiên cứu sau: 4.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Đọc tài liệu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hố, khái qt hố tài liệu có liên quan đến đề tài (Cơ sở khoa học, quy chế, điều lệ, tài liệu trường, tài liệu nghiên cứu đào tạo tín chỉ, …) để xây dựng khái niệm công cụ khung lý thuyết đề tài 4.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Quan sát trình dạy – học, quan sát điều kiện sở vật chất có nhà trường - Nghiên cứu chương trình đào tạocủa khoa, kiểm tra đề cương chi tiết, giảng số giảng viên - Phỏng vấn thầy hiệu phó phụ trách đào tạo trường vàgiảng viên - Điều tra trò chuyện với lãnh đạo đơn vị trường - Điều tra bảng hỏi sinh viên giảng viên - Nội dung điều tra bảng hỏi vấn xoay quanh vấn đề sau: + Đánh giá thực trạng nhận thức sinh viên đào tạo tín + Đánh giá chương trình đào tạo trường + Đánh giá việc tự học sinh viên theo yêu cầu đào tạo tín + Đánh giá giảng viên ý thức tự học sinh viên + Đánh giá phương pháp giảng dạy giảng viên + Hiện trạng kiểm tra – đánh giá kết học tập sinh viên + Đánh giá sở vật chất thiết bị giáo dục có nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín - Tổng kết kinh nghiệm quản lý sở giáo dục đại học kinh nghiệm quản lý đào tạo theo hệ thống tín số trường 4.3 Phương pháp thống kê toán học nhằm xử lý số liệu thu Xây dựng phiếu khảo sát, phiếu hỏi vấn thu thập số liệu, xử lí số liệu thống kê Nội dung nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận quản lý đào tạo theo hệ thống tín trường đại học 5.2 Thực trạng công tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội 5.3 Một số biện pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín trường Đại học Tài ngun Mơi trường Hà Nội VII PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Biến ẩn: Thực trạng tự học sinh viên đào tạo theo hệ thống tín trường đại học X Các số Nhận thức tầm quan trọng tự học đào tạo tín Động học tập Lập kế hoạch tự học theo tuần/tháng/học kỳ/năm học Lên thư viện học Thời gian tự học trung bình Chuẩn bị mới, nghiên cứu tài liệu trước đến lớp Trao đổi với giảng viên bạn khác Đo đạc Quan trọng hay ko Là gì, có tích cực ko Có hay khơng Có hay khơng, tần suất sao, thời gian ôn thi thời gian ôn thi Mấy giờ/ngày, thời gian ơn thi ngồi thời gian ơn thi Có hay khơng, tần suất Có hay không, tần suất Hăng hái tham gia vào hoạt động học Có hay khơng, tần suất tập lớp (giơ tay phát biểu, ghi chép bài, chủ động thắc mắc học…) Ôn lại kiến thức học Đọc thêm nhiều sách tham khảo, nâng cao ngồi giáo trình sách thầy u cầu Có hay khơng, tần suất Có hay không, tần suất ... giải nhiệm vụ có liên quan đến việc giảng dạy, giáo dục chuẩn bị nghề nghiệp cho sinh viên * Đặc trưng lao động sư phạm người giảng viên - Mục đích lao động sư phạm đại học Lao động sư phạm giảng... động sư phạm đại học cao Đó người khơng giỏi chun mơn, có đạo đức nghề nghiệp mà cịn có khả thích ứng cao với điều kiện kinh tế thị trường - Tính chất lao động sư phạm đại học Lao động sư phạm. .. Trình bày cấu trúc đề cương NCKH? Nêu tên đề tài nghiên cứu làm rõ lý do, mục đích, mục tiêu, phương pháp nội dung nghiên cứu đề tài đó? * Trình bày cấu trúc đề cương NCKH * Nêu tên đề tài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương nghiệp vụ sư phạm, Đề cương nghiệp vụ sư phạm

Hình ảnh liên quan

2.2. Một số mô hình cơ cấu tổ chức quản lý - Đề cương nghiệp vụ sư phạm

2.2..

Một số mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình thức - Đề cương nghiệp vụ sư phạm

Hình th.

ức Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan