0

Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

7 20 0
  • Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:39

Bài viết trình bày nhận thức được tầm quan trọng của cạnh tranh trong quá trình sản xuất kinh doanh, tác giả đã phân tích và đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Năng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long: Thực trạng, nguyên nhân giải pháp Competitiveness of Ha Long Viglacera joint stock Company: Current condition, causes and solutions Nguyễn Mạnh Tưởng Email: nguyenmanhtuong10@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 21/02/2019 Ngày nhận sau phản biện: 30/9/2030 Ngày chấp nhận đăng: 30/9/2030 Tóm tắt Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, cạnh tranh tất yếu kinh tế, lĩnh vực sản xuất hay tiêu thụ sản phẩm có chiếm lĩnh hay chia cắt doanh nghiệp tham gia cạnh tranh Để tồn phát triển được, thị trường có doanh nghiệp phải tìm cách vươn lên giành lợi chỗ đứng vững Các doanh nghiệp quan tâm tới nguồn lực đầu vào sản phẩm sản xuất ra, nhằm mục đích cuối bán hàng thu lợi nhuận tối đa, song nhiều doanh nghiệp cịn gặp khơng khó khăn phải cạnh tranh với doanh nghiệp khác Những năm gần đây, với tăng trưởng kinh tế nhu cầu xây dựng ngày tăng nhanh mở triển vọng thu hút đầu tư doanh nghiệp nước nước ngồi Đối với Cơng ty Cổ phần Viglacera Hạ Long thị trường có nhiều doanh nghiệp sản xuất mặt hàng giống công ty với công nghệ mới, đại, công suất lớn Cho nên để cạnh tranh với đối thủ này, công ty xác định việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm công việc vô quan trọng khó khăn Nhận thức tầm quan trọng cạnh tranh sản xuất kinh doanh, tác giả phân tích thực trạng, nguyên nhân đề giải pháp nhằm nâng cao lực canh tranh Cơng ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Từ khóa: Cạnh tranh; lực cạnh tranh; thực trạng; nguyên nhân; Công ty Cổ phần viglacera Hạ Long Abstract In the socialist-oriented market economy in our country today, competition is a necessity of the economy, in any field of production or consumption of products has the dominance or division by each business participates in competition In order to survive and develop, in addition to the market, every business must find a way to gain advantages and a firm foothold in the market Enterprises are always interested in the input resources and products produced, in order to ultimately sell goods and get maximum profits, many businesses still face many difficulties due to competition with other businesses In recent years, along with the growth of the economy, the demand for construction ceramics has been increasing rapidly, opening up prospects and attracting investment from domestic and foreign enterprises In recent years, along with the growth of the economy, the demand for construction ceramics has been increasing rapidly, opening up prospects and attracting investment from domestic and foreign enterprises For Ha Long Viglacera joint stock company on the market today there are many businesses that produce the same products as the company with new technology, modern and large capacity So in order to compete with these competitors, the company determines the production and consumption of products is an extremely important, necessary and very difficult job Recognizing the importance of competition in production and business, the author analyzed the influencing factors and proposed solutions to improve the competitiveness of Ha Long Viglacera joint stock Company Keywords: Compete; competitiveness, influencing factors; Ha Long Viglacera joint stock Company ĐẶT VẤN ĐỀ Người phản biện: TS Nguyễn Thị Kim Nguyên PGS TS Nguyễn Ngọc Hà Trong kinh tế thị trường nước ta nay, để đứng vững phát triển, doanh nghiệp 86 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 NGÀNH KINH TẾ quan tâm đến việc nâng cao suất, chất lượng sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thị trường Hiện nay, thương trường chiến trường, việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có cạnh tranh gay gắt, liệt, để tồn phát triển doanh nghiệp có chiến lược khác để thu lợi nhuận tốt Để có lợi nhuận, doanh nghiệp cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể sản xuất tiêu thụ sản phẩm họ coi vấn đề sống cịn doanh nghiệp Hiện nay, Cơng ty Cổ phần Viglacera Hạ Long chủ yếu sản xuất sản phẩm gạch xây dựng, gạch ốp lát, gạch bậc thềm, loại ngói: ngói nóc, ngói lợp mái, ngói tiểu Tuy nhiên, thị trường có nhiều doanh nghiệp sản xuất mặt hàng họ đưa nhiều sách khác việc bán sản phẩm đến tay khách hàng Cho nên để cạnh tranh với đối thủ này, công ty xác định cơng việc vơ khó khăn Nhận thức tầm quan trọng cạnh tranh trình sản xuất kinh doanh, tác giả phân tích đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG HIỆN NAY Cơng ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đóng địa bàn phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tiền thân Nhà máy Gạch Ba Lan thành lập năm 1978, đơn vị thành viên Tổng Công ty Thuỷ tinh Gốm xây dựng Viglacera Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm ngói lợp, gạch ốp lát chất lượng cao; tư vấn thiết kế, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng Hiện Cơng ty có đơn vị trực thuộc, công ty gồm: Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, sản xuất sản phẩm gạch ốp lát; Nhà máy ngói Tiêu Giao Nhà máy ngói Hồnh Bồ sản xuất sản phẩm ngói lợp sản phẩm trang trí khác; Xí nghiệp Dịch vụ đời sống; Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long; Công ty Cổ phần gạch clinker Viglacera Các nhà máy Viglacera Hạ Long đảm bảo tiêu chí xanh - khơng khói, nhà máy gạch clinker vận hành máy móc tự động từ đầu đến cuối dây chuyền Trong trình sản xuất kinh doanh, Cơng ty Cổ phần Viglacera Hạ Long có thuận lợi đội ngũ lãnh đạo, quản lý có kinh nghiệm, lực lượng lao động có trình độ, tâm huyết, sáng tạo, gắn bó với nghề, cơng ty có quan tâm bộ, ban, ngành, có lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, mơi trường làm việc có tính chun mơn hóa cao, trang thiết bị tiên tiến, đại, mẫu mã sản phẩm cải tiến, phát triển, hệ thống phân phối sản phẩm phủ rộng khắp nước Bên cạnh cơng ty cịn có khó khăn gặp phải cạnh tranh gay gắt công ty nước nước ngoài, nguy cạn kiệt nguồn tài nguyên đất sét, cơng ty chưa có biện pháp chống hàng giả, hàng nhái, thị trường tỉnh miền Trung miền Nam hoạt động marketing yếu, hệ thống kênh phân phối chưa thật hoàn chỉnh Dưới kết đạt công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long sản xuất sản phẩm gạch xây dựng, gạch ốp lát, gạch bậc thềm, loại ngói: Ngói nóc, ngói lợp mái, ngói tiểu Kết sản xuất sản phẩm qua năm công ty thể qua bảng Tình hình sản xuất kinh doanh công ty Bảng Kết sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long TT Chỉ tiêu Doanh thu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Lợi nhuận Năm 2016 Năm 2017 ĐVT Tỷ đồng ‘‘ “ “ “ Tỷ đồng “ “ Tỷ lệ (%) Kế hoạch Thực 37,7 80 115 127 50,282 84,591 125,000 127,455 133 105,7 108 104 5,0 5,5 5,89 6,14 117 116 So với KH Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 87 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực Năm 2018 Năm 2019 Nộp Ngân sách Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Thu nhập bình quân Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 “ “ Tỷ đồng “ “ “ “ Triệu đồng “ “ “ “ 6,6 7,0 7,62 7,4 Tỷ lệ (%) So với KH 115 106 0,5 0,55 0,65 0,7 0,59 0,61 0,76 0.72 103 106 101 102 9,71 12,6 13,3 15 11 13,1 14 15 113 104 105 100 TT Nguồn: Báo cáo thường niên Công ty Qua báo cáo thường niên công ty ta thấy doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách thu nhập bình quân đầu người Cơng ty Cổ phần Viglacera Hạ Long có gia tăng năm từ 2016 đến 2019, nhiên chưa đồng Về doanh thu tăng chậm hơn, cụ thể năm 2016 doanh thu đạt 133% so với kế hoạch đặt ra, đến năm 2019 doanh thu đạt 104%, giảm 29% Tương tự, lợi nhuận năm 2016 đạt 117% so với kế hoạch đến 2019 đạt 106% kế hoạch, so với năm 2016 giảm 11%, nộp nhân sách năm 2019 so với năm 2016 theo kế hoach giảm 1% Thu nhập bình quân năm 2019 giảm 13% theo kế hoạch đặt so với năm 2016 Như vậy, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long cần tìm nguyên nhân để đề giải pháp cụ thể sản xuất, kinh doanh nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG Thứ nhất, Giá sản phẩm Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long có lợi số loại nguyên liệu tự khai thác nên lợi cơng ty sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau, sản phẩm đa dạng, công ty vừa sản xuất theo kế hoạch vừa sản xuất theo đơn đặt hàng, sở dây chuyền sản xuất theo công nghệ đại tận dụng dây chuyền cũ để sản xuất, khâu thủ công sản phẩm làm bảo đảm chất lượng, quy trình sản xuất mang lại hiệu kinh tế Tuy nhiên, giá bán sản phẩm Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long so với giá sản phẩm công ty khác cao hơn, nguyên nhân chủ yếu chi phí vận chuyển bốc dỡ Dưới giá bán sản phẩm Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long với số công ty khác thông qua bảng số Bảng Giá sản phẩm số công ty thị trường Đơn vị tính: Nghìn/viên Lát (500×500)A1 Cơng ty Viglacera Hạ Long 43.5 Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy 40 Công ty Viglacera Hữu Hưng 37 Ốp lát (117×240) A1 22 22 21 20 Ốp chân tường A1 (500×100) 10,5 10 8,5 Ngói 21,5 22 20 21 Ngói 22 A1 9,5 10 8.5 5,5 5,5 TT Loại gạch, ngói Ngói vẩy cá A1 (260×160) Cơng ty Cổ phần Xn Hịa 38,5 Nguồn: Phịng kinh doanh Cơng ty 88 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 NGÀNH KINH TẾ Nhìn vào bảng ta thấy giá bán công ty có khác nhau, bên cạnh giá bán sản phẩm ngói 22A1, ngói vẩy cá (260×160)A1, ngói to, gạch ốp lát (117×240)A1, gạch ốp chân tường (500×100)A1 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy, Công ty Viglacera Hữu Hưng, Cơng ty Cổ phần xn Hịa có chênh lệch không lớn sản phẩm gạch ốp lát (500×500)A1 có chênh lệch rõ rệt, giá Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 43.500/viên, Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng Đáy 40.000/viên, công ty Viglacera Hữu Hưng 37.000/viên, Công ty Cổ phần Xuân Hòa 38.500/viên Qua bảng ta thấy giá sản phẩm công ty có mặt hàng với Cơng ty Cổ phần Viglacera Hạ Long có chênh lệch rõ rệt giá sản phẩm Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long cịn cao Cơng ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy, Công ty Cổ phần Viglacera Hữu Hưng, Cơng ty Cổ phần Xn Hịa, thời gian tới Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long tiếp tục đưa giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành để giá bán sản phẩm hợp lý nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh cho công ty thời gian tới năm Thứ hai, Chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm vũ khí cạnh tranh lợi hại, cơng ty xác định lấy chất lượng sản phẩm mục tiêu cao sản xuất kinh doanh Để thỏa mãn nhu cầu thị trường khách hàng, công ty xác định đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu Chất lượng sản phẩm Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001-2015 Đến sản phẩm công ty gồm gạch ốp lát 10 loại, gạch xây dựng loại, ngói 20 loại Đặc tính sản phẩm cơng ty có màu sắc Việt, có độ bền thời tiết, khơng bị mài mịn, đặc biệt thời tiết có độ ẩm cao khơng bị ngưng động nước (không bị nồm) Đây lợi lớn cho trình sản xuất kinh doanh công ty Dưới bảng so sánh tiêu kỹ thuật Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long so với công ty khác Bảng Bảng tiêu kỹ thuật sản phẩm công ty, nhà máy trực thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Nhà máy ngói Tiêu Giao Nhà máy ngói Hồnh Bồ Công ty CP gạch clinker Viglacera 15,2 N/ mm2 15,4 N/ mm2 15,3 N/ mm2 390,2 mm2 390,1 mm2 390 mm2 390,2 mm2 ISO 10545-2 10% 9,9% 10% 10,1% 0,5% ISO 10545-2 0,51 0,49 0,51 0,49 1% ISO 10545-2 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% Tiêu chuẩn TT Thông số kỹ thuật Yêu cầu Cường độ kháng uốn trung bình > 15 N/mm2 Độ bền chống mài
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long - Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Bảng 1..

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 2. Giá bản sản phẩm của một số công ty trên thị trường - Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Bảng 2..

Giá bản sản phẩm của một số công ty trên thị trường Xem tại trang 3 của tài liệu.
3 Nộp Ngân sách Tỷ đồng - Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

3.

Nộp Ngân sách Tỷ đồng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3. Bảng chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm của các công ty, nhà máy trực thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long - Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Bảng 3..

Bảng chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm của các công ty, nhà máy trực thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan