0

lon duroc

1 13 0
  • lon duroc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 08:35

Atlas gièng VËt nu«i ë ViÖt Nam Gièng Ngo¹i. Lîn §u rèc[r] (1)Atlas gièng VËt nu«i ë ViƯt Nam Giống Ngoại Lợn Đu rốc Tên tiếng Anh: Duroc Tên khác: Phân loại: Giống Nguồn gốc: Là giống lợn Mỹ Đợc nhập vào miền Nam Việt Nam từ trớc năm 1975; nhập vào miền Bắc từ Cu Ba (năm 1978), từ Mỹ (năm 2000) Phân bố: Các tỉnh phía Nam (Tp Hồ Chí Minh, An Giang ) môt phía Bắc Hình thái Mu lụng hoc nâu thẫm móng, chân mõm đen Tai rủ phía tr−ớc, chân chắc, khoẻ Thân hình vững chắc, phận sinh dục lộ rõ Lợn tr−ởng thành, c nng 300-350kg, cỏi nng 200-250kg/con Năng suÊt, s¶n phÈm Mỗi lứa đẻ đ−ợc 7-8 Tăng khối l−ợng nhanh: 0,74kg/ngày Nuôi 175 ngày đạt đ−ợc 100kg,
- Xem thêm -

Xem thêm: lon duroc,

Hình ảnh liên quan

Hình thái - lon duroc

Hình th.

ái Xem tại trang 1 của tài liệu.
Atlas giống Vật nuôi ở Việt Nam Giống Ngoại - lon duroc

tlas.

giống Vật nuôi ở Việt Nam Giống Ngoại Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan