0

Biện pháp rèn luyện kĩ năng tự điều chỉnh trong đọc hiểu văn bản cho học sinh phổ thông ở môn Ngữ văn

8 37 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2020, 11:52

Bài viết chỉ ra vai trò của kĩ năng tự điều chỉnh thông qua việc phân tích mối quan hệ của nó với các thành tố trong cấu trúc bề sâu của năng lực đọc hiểu văn bản. Trên cơ sở đó, một số biện pháp được đề xuất để rèn luyện kĩ năng này cho học sinh như giúp họ tự nhận thức về các hành động đọc, dạy họ các chiến thuật đọc và sử dụng loại phản hồi về khả năng tự giám sát, điều chỉnh việc đọc của bản thân. HNUE JOURNAL OF SCIENCE Educational Sciences, 2018, Volume 63, Issue 12, pp 76-83 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn DOI: 10.18173/2354-1075.2018-0185 BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ ĐIỀU CHỈNH TRONG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH PHỔ THƠNG Ở MƠN NGỮ VĂN Đồn Thị Thanh Huyền Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt Kĩ tự điều chỉnh kĩ quan trọng giúp bạn đọc phát triển lực đọc hiểu, có khả đọc độc lập hiệu văn Bài viết vai trò kĩ tự điều chỉnh thơng qua việc phân tích mối quan hệ với thành tố cấu trúc bề sâu lực đọc hiểu văn Trên sở đó, số biện pháp đề xuất để rèn luyện kĩ cho học sinh giúp họ tự nhận thức hành động đọc, dạy họ chiến thuật đọc sử dụng loại phản hồi khả tự giám sát, điều chỉnh việc đọc thân Từ khóa: Tự điều chỉnh, đọc hiểu, Ngữ văn Mở đầu Một đích đến chương trình giáo dục theo định hướng phát triển lực lực tự chủ, tự học người học, hướng tới việc học tập suốt đời rời khỏi nhà trường phổ thông để bước giới đời sống Với dạy học đọc hiểu, mục tiêu cuối cần đạt tới khả đọc độc lập, hiệu bạn đọc trước văn phong phú thực tiễn Thành tố quan trọng lực tự chủ, tự học kĩ tự điều chỉnh thân Trong đọc hiểu, xem xét chìa khóa giúp bạn đọc học sinh vượt qua khó khăn, giới hạn tạm thời cá nhân, phát triển tối đa lực Do vậy, để đạt mục tiêu chiến lược dạy học nói chung, dạy học đọc hiểu nói riêng, cần quan tâm rèn luyện kĩ tự điều chỉnh cho người học Tại Việt Nam, bối cảnh đổi chương trình giáo dục nói chung chương trình mơn học Ngữ văn nói riêng, có nhiều cơng trình nghiên cứu vận dụng thành tựu lí thuyết đọc hiểu giới nhằm phát triển lực cho người học thông qua mơ hình dạy đọc, hình thức dạy học, hoạt động đọc hiểu, chiến lược, chiến thuật đọc hiểu [1-4]… Trong đó, tự điều chỉnh nhiều thể qua hành động đọc người học, song chưa bàn tới kĩ mối quan hệ với thành tố lực đọc hiểu chưa quan tâm rèn luyện với tư cách kĩ độc lập quan trọng q trình dạy học, địi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu để góp phần vào việc đào tạo bạn đọc học sinh có khả tự đọc không ngừng tự trưởng thành hành trình đọc suốt đời 2.1 Nội dung nghiên cứu Tự điều chỉnh thân đọc hiểu Theo nhà nghiên cứu [5], tự điều chỉnh thân yếu tố thiết yếu để định thành cơng người học Nó biểu qua q trình mang tính tích cực kiến tạo, Ngày nhận bài: 19/8/2018 Ngày sửa bài: 19/11/2018 Ngày nhận đăng: 12/12/2018 Tác giả liên hệ: Đoàn Thị Thanh Huyền Địa e-mail: thanhhuyen273@gmail.com 76 Biện pháp rèn luyện kĩ tự điều chỉnh đọc hiểu văn cho học sinh phổ thông môn Ngữ văn bao gồm hành động: thiết lập mục tiêu học tập, nỗ lực làm chủ, điều chỉnh nhận thức, động thái độ thân, biết bám sát định hướng mục tiêu đặt vào đặc điểm bối cảnh môi trường học tập để có hành động phù hợp Trong đọc hiểu, xem xét kĩ qua việc phân tích thành tố tạo nên cấu trúc bề sâu lực đọc hiểu văn Từ thành tựu nghiên cứu đọc hiểu lí thuyết lực theo hướng tiếp cận chức năng, chúng tơi quan niệm mơ hình cấu trúc lực đọc hiểu hai phương diện bề bề sâu Hình Nhận biết thơng tin đặc điểm văn Phân tích, kết nối thông tin để kiến tạo ý nghĩa văn CẤU TRÚC BỀ NỔI Phản hồi, đánh giá ý nghĩa giá trị văn Vận dụng hiểu biết văn vào thực tiễn CẤU TRÚC NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU Hệ thống tri thức liên quan đến văn Hệ thống chiến thuật đọc hiểu CẤU TRÚC BỀ SÂU Các quan điểm, cảm xúc liên quan Sự sẵn sàng huy động tri thức sử dụng linh hoạt chiến thuật đọc hiểu Khả thúc đẩy, giám sát trình đọc hiểu thân Hình Cấu trúc lực đọc hiểu văn Phân tích thành tố cấu trúc bề sâu lực đọc hiểu văn bản, nhận thấy: Hệ thống tri thức liên quan đến văn bao gồm hiểu biết đời sống, kiến thức văn hóa, văn học hay kiến thức chuyên ngành đặc biệt…Hệ thống chiến thuật đọc hiểu bao gồm chiến thuật vô phong phú, chiến thuật nhận thức siêu nhận thức, nhiều chiến thuật trở thành cơng cụ hữu ích giúp người đọc huy động tri thức giám sát, thúc đẩy trình đọc hiểu thân Cùng với tri thức hệ thống chiến thuật, quan điểm cảm xúc liên quan người đọc trước vấn đề văn quan trọng, đặc biệt với văn văn học Những yếu tố có chi phối định đến việc người đọc có hiểu văn hay không nhà nghiên cứu khẳng định 77 Đoàn Thị Thanh Huyền Tuy vậy, sở hữu nguồn vốn điều kiện cần chưa đủ Người đọc cần phải sẵn sàng biết cách huy động nguồn vốn tiềm tàng cách hiệu quả; với khả biết giám sát, thúc đẩy trình đọc hiểu thân Có thể khẳng định, thành tố có liên quan trực tiếp đến kĩ tự điều chỉnh người đọc Biểu cụ thể bao gồm hành động như: biết xác định bám sát mục tiêu đọc, trì động đọc để nhập thân, tương tác tích cực, bền bỉ với văn suốt trình đọc hiểu Trong nhiều trường hợp, hành động có tác dụng định đến khả hiểu người đọc Bởi xác định mục tiêu đọc, có động đọc mạnh mẽ, người đọc không bỏ gặp thử thách q trình đọc Họ tự tìm tri thức liên quan đến văn mà cịn thiếu tự tìm hiểu chiến thuật cần thiết để tiếp tục hành trình khám phá văn Trong đó, với nhiều văn vừa sức với khả đọc, người đọc khơng có mục tiêu rõ ràng, khơng có động nhập thân cần thiết, họ cảm thấy khó hiểu chấp nhận “đầu hàng” Như vậy, thấy, đọc hiểu, kĩ tự điều chỉnh người đọc liên quan trực tiếp đến ý thức người đọc vai đọc thân, hành động đọc giải pháp, đường để hành động hiệu cách thức để kiếm tìm hỗ trợ nhằm giải khó khăn q trình đọc 2.2 Một số biện pháp rèn luyện kĩ tự điều chỉnh đọc hiểu cho học sinh 2.2.1 Giúp người học nhận diện chân dung “người đọc tích cực”, hiểu khó khăn đọc tin vào khả tự giải khó khăn Học sinh cần biết hình mẫu người đọc lí tưởng để hướng tới, nói cách khác họ phải nhận diện chân dung “người đọc tích cực” tiềm ẩn Các nhà nghiên cứu đọc hiểu phác họa thành công “chân dung” bạn đọc tích cực với hành động đọc ngày rõ nét, cụ thể Theo tác giả Phạm Thị Thu Hương [6], hành động bao gồm: Huy động tích cực tri thức, trải nghiệm đọc hiểu; Xác định mục tiêu đọc; Giải mã văn bản; Tạo kết nối sau trình đọc văn bản; Dự đốn; Hình dung tưởng tượng; Suy luận, cắt nghĩa; Đặt câu hỏi; Tổng hợp, đánh giá vận dụng; 10 Giám sát việc hiểu thân Với hiểu biết chân dung này, học sinh cần ý thức hồn tồn trở thành bạn đọc tích cực vậy, phải làm tư cách đó, đồng nghĩa với việc tin có đủ sức mạnh tự thân để giải vấn đề khó khăn đọc Ví dụ, quan sát sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 bang California – Mĩ (Holt Literature Language Arts) [7], nhận thấy hệ thống học đọc hiểu văn văn học có mục Kĩ đọc hướng tới chủ đề “Giám sát việc đọc bạn” (Monitoring Your Reading) Nhóm gồm sáu bài, với ba hướng tới hành động đặt câu hỏi trình đọc, hai hướng tới hành động đọc lại đọc kĩ chi tiết, hướng tới hành động dừng lại nghĩ điều vừa đọc Với hướng tới hành động đặt câu hỏi trình đọc hành động dừng lại nghĩ điều vừa đọc, phần dẫn văn lồng vào câu hỏi làm mẫu định hướng suốt q trình đọc Đây coi ví dụ tiêu biểu cho việc sách giáo khoa giúp bạn đọc học sinh có hình dung hành động đọc cụ thể mình, từ thực hành kĩ đọc cách tự giác Bên cạnh đó, sách, tác giả có biên soạn nội dung giúp người học tự nhìn nhận, đánh giá vấn đề liên quan tới kĩ đọc (Reading Matters), gồm hai chủ đề: Nâng cao khả hiểu văn cải thiện tốc độ đọc, cụ thể: - Nâng cao khả hiểu văn bản: Giúp người học nhận diện dấu hiệu “đáng báo động” như: không nhớ đọc; khơng “thấy” (hình dung) 78 Biện pháp rèn luyện kĩ tự điều chỉnh đọc hiểu văn cho học sinh phổ thông môn Ngữ văn đọc; liên tục có câu trả lời “tơi khơng biết” với câu hỏi cuối đọc Trên sở này, sách dẫn cho người học số chiến thuật để khắc phục, như: + Để khắc phục việc khơng nhớ đọc, áp dụng kĩ thuật để tăng độ tập trung đọc: Đừng đọc liên tục từ đầu đến cuối văn mà không dừng lại, biết dừng lại tự đặt câu hỏi như: Điều xảy ra? Điều tơi khơng hiểu? Hãy sẵn sàng bút giấy để ghi lại điều băn khoăn hay cảm thấy thích thú ngạc nhiên + Để khắc phục việc khơng “thấy” (hình dung) đọc, sử dụng chiến thuật: Đọc số câu, sau dừng lại, mơ tả xảy trang giấy; Sử dụng giấy giấy ghi chú, dùng biểu tượng đồ họa để mô tả lại xảy qua điều đọc; Thảo luận với bạn đọc cảnh nội dung phần đọc; Đọc to thành lời để dễ hình dung + Để khắc phục việc liên tục có câu trả lời “tôi không biết” với câu hỏi cuối đọc, sử dụng chiến thuật: Sử dụng “cuốn phim trí óc” – nói to lên điều suy nghĩ đọc: dự đốn, kết nối, câu hỏi, hình dung …; Kể lại văn sau đọc – nhờ người bạn lắng nghe để phản hồi giúp tự ghi âm lại lời kể tự phân tích, phản hồi việc kể mình; Đọc lại diễn đạt lại câu văn theo cách mình; Tóm tắt lại văn tự sự; Sử dụng từ khóa để lưu thông tin ấn tượng từ văn - Cải thiện tốc độ đọc: Giúp người đọc tự tính tốc độ đọc trung bình thân dẫn số chiến thuật nhằm cải thiện tốc độ đọc như: + Đọc ngắt theo cụm từ từ rời rạc + Không phát âm từ + Đọc thầm hồn tồn, khơng mấp máy mơi hay phát âm nhẹ + Khơng dùng ngón tay vào từ đọc + Nhớ cách tốt để cải thiện tốc độ đọc, đơn giản đọc nhiều! Từ ví dụ trên, thấy, để đạt kĩ tự điều chỉnh đọc hiểu, người học cần phải có trợ giúp có tính định hướng rõ ràng, cụ thể Những lí thuyết đọc hiểu cần thiết, hữu ích hồn tồn biên soạn thành tri thức cơng cụ gần gũi, dễ hiểu, có tính ứng dụng cao 2.2.2 Cung cấp hướng dẫn người học chủ động sử dụng chiến thuật Vai trò quan trọng chiến thuật trình đọc hiểu nghiên cứu chứng minh rõ ràng “Chiến thuật “bước đệm” quan trọng, cầu nối thiếu để bạn đọc học sinh bước trở thành người đọc độc lập, thục, có kĩ sáng tạo”[6] Sở hữu nguồn chiến thuật phong phú có khả huy động chiến thuật lúc, chỗ để vượt qua trở ngại đọc biểu kĩ tự điều chỉnh Vì vậy, cần thường xuyên cung cấp, bổ sung, làm giàu nguồn chiến thuật cho học sinh tổ chức cho họ thực hành chiến thuật trải nghiệm hoạt động đọc Hệ thống chiến thuật đọc hiểu ngân hàng mở, phong phú, chiến thuật có cách thức sử dụng hiệu riêng Tùy thuộc bối cảnh đọc, tùy thuộc đối tượng học sinh văn cụ thể, giáo viên thường xuyên cung cấp, bổ sung thêm chiến thuật đọc trình dạy học, giúp học sinh sở hữu vốn chiến thuật đa dạng Việc cung cấp chiến thuật đọc hiểu cho học sinh phụ thuộc lớn vào vai trò chủ động giáo viên Như tác giả Phạm Thị Thu Hương tổng kết, có hai thời điểm để cung cấp chiến thuật cho học sinh, thứ “cung cấp cho người học chiến thuật ban đầu”; thứ hai “khi bắt gặp khó khăn nảy sinh cụ thể q trình chiếm lĩnh văn bản” [6]; thời điểm thứ hai chiếm tỉ lệ lớn trải dài đọc hiểu chương trình đa dạng văn 79 Đoàn Thị Thanh Huyền khác biệt chủ thể học sinh Bên cạnh đó, học đọc hiểu sách giáo khoa Ngữ văn thiết kế theo hướng trọng kĩ cách thiết kế học sách mô tả nguồn cung cấp chiến thuật hữu ích cho học sinh Mục đích quan trọng việc cung cấp hướng dẫn học sinh sử dụng chiến thuật người học chủ động sử dụng hệ thống chiến thuật để tự điều chỉnh đọc độc lập Để đạt mục đích đó, giáo viên sử dụng mơ hình chuyển giao dần vai trò, trách nhiệm cho người học gồm năm bước Duke Pearson đề xuất [8] Ví dụ, để bổ sung cho học sinh chiến thuật Câu hỏi kết nối tổng hợp, giáo viên tiến hành sau: Bước – Giáo viên giới thiệu chiến thuật Giáo viên dẫn dắt giới thiệu chiến thuật: Một biểu rõ nét chân dung bạn đọc tích cực có kĩ khả biết đặt câu hỏi đọc văn Có nhiều loại câu hỏi khác Một loại câu hỏi giúp người đọc kết hợp mối quan hệ đa chiều văn để cắt nghĩa sâu sắc, thấu hiểu thông điệp gửi gắm văn Câu hỏi kết nối tổng hợp Biết cách đặt câu hỏi để tự kiếm tìm câu trả lời chiến thuật đọc hiểu hữu ích Như vậy, để sử dụng chiến thuật Câu hỏi kết nối tổng hợp, cần nắm vững chiến thuật với nội dung sau (cung cấp giải thích bảng giới thiệu chiến thuật bảng 1) Bảng Bảng mơ tả tóm tắt chiến thuật câu hỏi kết nối tổng hợp CHIẾN THUẬT CÂU HỎI KẾT NỐI TỔNG HỢP 1.a Biết cách đặt câu hỏi trả lời văn Mục tiêu 1.b Xây dựng mối liên hệ thông tin với thơng tin trải nghiệm có cách tạo kết nối theo nhiều hướng 1.c Cắt nghĩa tổng hợp thông điệp văn Thời điểm sử dụng 2.a Trong đọc 2.b Sau đọc 3.a Đặt câu hỏi văn Cách tiến hành 3.b Tạo kết nối từ câu hỏi theo ba hướng Văn – trải nghiệm có Văn – thực đời sống Văn – văn khác 3.c Chuyển tải kết nối vào câu hỏi tổng hợp Bước – Giáo viên làm mẫu sử dụng chiến thuật Giáo viên làm mẫu việc xây dựng câu hỏi kết nối tổng hợp cho văn truyền thuyết An Dương Vương Mị Châu Trọng Thủy dựa tiến trình sử dụng chiến thuật giới thiệu Các câu hỏi gốc, câu hỏi kết nối kết nối tổng hợp thể Bảng Bảng Câu hỏi kết nối tổng hợp yếu tố kì ảo truyền thuyết “An Dương Vương Mị Châu - Trọng Thủy” Loại câu hỏi Văn Văn – Văn 80 Miêu tả Câu hỏi Thông tin phát văn Các yếu tố kì ảo nhân vật truyện gì? Kết nối thơng tin văn đọc với văn khác thể Hãy kể thêm số chi tiết kì ảo nhân vật số truyền thuyết khác mà bạn biết? Thể loại tự dân gian khác xuất yếu tố kì Biện pháp rèn luyện kĩ tự điều chỉnh đọc hiểu văn cho học sinh phổ thông môn Ngữ văn loại ảo? Mục đích sử dụng yếu tố kì ảo có điểm tương đồng khác biệt sao? Văn – thực đời sống Kết nối thông tin văn đọc vấn đề lịch sử Những hiểu biết bạn cốt lõi “sự thật lịch sử” đời nhân vật qua tài liệu phân tích nhà nghiên cứu gì? Câu hỏi kết nối, tổng hợp Kết nối thông tin tất mặt vào câu hỏi tổng hợp Quan niệm thái độ nhân dân “nhuốm màu huyền thoại” lên “cốt lõi thật lịch sử” văn gì? Điều định đặc điểm giá trị thể loại truyền thuyết nào? Bước – Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng chiến thuật vào đọc hiểu vấn đề/ văn khác Giáo viên học sinh tham gia đặt câu hỏi Bước – Giáo viên yêu cầu học sinh tự chọn vấn đề/ văn khác để vận dụng chiến thuật, sau quan sát phản hồi học sinh Bước – Học sinh tự vận dụng chiến thuật, tự đặt câu hỏi kết nối tổng hợp cho cá nhân đọc hiểu văn đưa làm chủ đề thảo luận nhóm giáo viên yêu cầu 2.2.3 Tăng cường sử dụng loại phản hồi khả giám sát, điều chỉnh việc đọc hiểu Phản hồi hình thức đánh giá trình – loại đánh giá có khả phát triển lực người học, đem lại hiệu dạy học tích cực Xét nội dung phản hồi, vận dụng cách phân loại Hattie Timperley [9], xây dựng sử dụng bốn loại phản hồi dạy học đọc hiểu: Phản hồi kết đọc (ứng với phản hồi nhiệm vụ học tập feedback about the task); Phản hồi trình đọc (ứng với phản hồi trình thực nhiệm vụ học tập - feedback about the processing of the task); Phản hồi khả giám sát, điều chỉnh việc đọc hiểu (ứng với phản hồi khả kiểm soát, tự điều chỉnh thân feedback about self-regulation); Phản hồi người đọc (ứng với phản hồi cá nhân người học - feedback about the self as a person) Các loại phản hồi cần phối hợp linh hoạt sử dụng phù hợp, với chất phản hồi, mang lại hiệu lớn dạy học đọc hiểu [10] Trong đó, nhằm đạt tới kĩ tự điều chỉnh, chắn loại phản hồi trình đọc khả giám sát, điều chỉnh việc đọc hiểu vô quan trọng Không giáo viên, mà dần dần, người học cần trở thành chủ thể phản hồi cho thân với loại phản hồi Khi đó, họ thực hành kĩ tự điều chỉnh với câu hỏi như: + Mục tiêu đọc tơi gì? Tơi có hiểu biết văn bản, tri thức liên quan để đạt mục tiêu đó? Tơi cần đọc tiếp nào, với chiến thuật để hồn thành mục tiêu? + Mục tiêu đọc tơi gì? Trở ngại tơi vấp phải thời điểm đọc gì? Các chiến thuật sử dụng phù hợp hiệu chưa? Tôi cần thay đổi sử dụng thêm chiến thuật khác để vượt qua, đọc tiếp hoàn thành mục tiêu? + Mục tiêu đọc tơi gì? Sau đọc xong tơi hồn thành mục tiêu chưa? Hoàn thành mức độ nào? Tôi cần đọc lại tập trung vào chi tiết/ đoạn văn bản… nào, cần huy động thêm tri thức nền, chiến thuật đọc hiểu để hoàn thành trọn vẹn mục tiêu? Muốn vậy, giáo viên cần tạo nhiệm vụ học tập đọc hiểu mà sản phẩm học sinh kết đọc mà phải hành trình đọc nhằm đạt tới kết Yêu cầu học sinh xây dựng “hồ sơ đọc” cách thức hướng tới mục đích Ví dụ, bảng gợi ý cho học sinh xây dựng hồ sơ đọc với hành trình đọc văn 81 Đồn Thị Thanh Huyền Bảng Những gợi ý tạo lập hồ sơ đọc hiểu HÀNH TRÌNH ĐỌC VĂN BẢN: ……………………………………………… Tôi văn (Đọc để chuẩn bị trước đến lớp) * Tôi làm trước đọc văn bản? Gợi ý: + Xác định mục tiêu đọc văn (Việc đọc có gắn với nhiệm vụ đọc giao chủ động tôi?) + Nếu lần đọc văn bản, thử dự đoán nội dung văn dựa vào tiêu đề + Nếu biết đến/ đọc văn từ trước, thử nhớ lại nội dung văn cảm nhận trước văn bản; xác định mục tiêu lần đọc có khác so với lần trước + Có thể sử dụng chiến thuật Tổng quan văn bản, cố gắng huy động tối đa điều biết trải nghiệm có liên quan đến cảm nhận ban đầu văn * Tôi đọc văn nào? Gợi ý: + Ghi lại “cuốn phim trí óc” lần đầu đọc văn + Thực đánh dấu ghi văn + Ghi lại khoảng dừng trình đọc dự đoán, câu hỏi đặt + Nhận diện chiến thuật đọc hiểu sử dụng đọc văn + Có thể dựa vào tập đọc hiểu cụ thể giao hệ thống câu hỏi sách giáo khoa để đọc kĩ, đọc sâu văn Nếu tự đọc, cần ghi ngắn gọn kết đọc: Văn viết nội dung gì? Cấu trúc văn nào? Những chi tiết/ hình tượng…nào đóng vai trị quan trọng văn bản? Những điều băn khoăn, chưa hiểu văn gì? Những kết luận “tạm thời” văn (ý nghĩa văn bản, đánh giá văn bản), thay đổi (về quan niệm, kinh nghiệm, hành động) hay trưởng thành kĩ đọc thân… Tôi – Văn “cộng đồng lí giải” lớp học (Đọc học) - Tôi tham gia “đọc lại” văn lớp qua nhiệm vụ đọc nào? - Nhận diện tương đồng khác biệt cách đọc, cách hiểu với cách đọc, cách hiểu chủ thể khác đọc tương tác lớp, giáo viên phản hồi, từ dẫn đến thay đổi điều chỉnh cách đọc, cách hiểu thân nào? Tôi văn sau học (Đọc sau học) - Tôi thực nhiệm vụ đọc văn sau học nào? - Tơi cịn quay trở lại văn tình nữa? Kết luận Tóm lại, kĩ tự điều chỉnh kĩ quan trọng, đánh dấu trưởng thành người đọc Muốn phát triển kĩ này, người học phải hiểu tư cách vai trị “bạn đọc tích cực” mình; sở hữu nguồn chiến thuật đa dạng có khả chủ động sử dụng chiến thuật cách linh hoạt bối cảnh đọc cụ thể; thường xuyên phản hồi trình đọc khả giám sát việc đọc hiểu thân Đạt điều cần mơi trường dạy học phù hợp mà nhân tố có tính định bao gồm chương trình dạy học, sách giáo khoa phương pháp tổ chức hoạt động dạy học giáo viên 82 Biện pháp rèn luyện kĩ tự điều chỉnh đọc hiểu văn cho học sinh phổ thông môn Ngữ văn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu, 2016 Các mơ hình dạy đọc theo định hướng phát triển lực học sinh Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol 6, Số 6, tr 3-10 [2] ] Phạm Thị Thu Hương, 2018 Đọc hiểu chiến thuật đọc hiểu văn nhà trường phổ thông Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội [3] Đoàn Thị Thanh Huyền, 2016 Hướng dẫn học sinh trải nghiệm hoạt động trước đọc dạy học đọc hiểu văn môn Ngữ văn nhà trường phổ thông Tạp chí Giáo dục, số 385 (Kì – tháng 7/2016), tr 40 -42 [4] Lê Hồng Mai, 2015 Xây dựng chiến lược đọc hiểu – đường hình thành rèn luyện kĩ đọc hiểu văn môn Ngữ văn nhà trường phổ thơng Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Số [5] Zimmerman, B., 2002 Becoming a self-regulated learner: an overview Theory into Practice, 41, 2, pp 64-70 [6] Phạm Thị Thu Hương, 2012 Đọc hiểu chiến thuật đọc hiểu văn nhà trường phổ thông NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội [7] Beers and Odell, 2003 Holt Literature and Language Arts (Mastering the California Standards), Fourth Course Holt, Rinehart and Winston, U.S.A [8] Duke, N.K, Pearson, P D, Strachan, S L, & Billman, A K., 2011 “Essential elements of fostering and teaching reading comprehension”, What research has to say about reading instruction, A Farstrup & J Sameuls (Eds.), 4th ed, Newark, DE: International Reading Association, pp 291-309 [9] Hattie J., Timperley H., 2007 The Power of Feedback Review of Educational Research, 77(1), pp.81-112 [10] Đoàn Thị Thanh Huyền, 2016 Sử dụng phản hồi hiệu dạy học đọc hiểu văn môn Ngữ văn nhà trường phổ thơng Tạp chí Giáo dục, số 378 (kì – 3/2016), tr 30 - 32, 43 ABSTRACT Measures to develop self-regulated skill in reading comprehension for students in Vietnam Language Arts Doan Thi Thanh Huyen Faculty of Philology, Hanoi National University of Education Self-regulated skill is recognized as an important factor in developing reading competence and helping readers to read the text independently and effectively The article points out the role of self-regulated skill through analyzing the relationship between this skill and elements of the inner structure of reading competence To develop this skill for students, some measures are proposed: helping students to understand their reading actions, teaching students reading strategies and feedback about self-regulation Keywords: Self-regulated, reading comprehension, Language Arts 83 ... 78 Biện pháp rèn luyện kĩ tự điều chỉnh đọc hiểu văn cho học sinh phổ thông môn Ngữ văn đọc; liên tục có câu trả lời “tôi không biết” với câu hỏi cuối đọc Trên sở này, sách dẫn cho người học. . .Biện pháp rèn luyện kĩ tự điều chỉnh đọc hiểu văn cho học sinh phổ thông môn Ngữ văn bao gồm hành động: thiết lập mục tiêu học tập, nỗ lực làm chủ, điều chỉnh nhận thức, động... trình đọc 2.2 Một số biện pháp rèn luyện kĩ tự điều chỉnh đọc hiểu cho học sinh 2.2.1 Giúp người học nhận diện chân dung “người đọc tích cực”, hiểu khó khăn đọc tin vào khả tự giải khó khăn Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp rèn luyện kĩ năng tự điều chỉnh trong đọc hiểu văn bản cho học sinh phổ thông ở môn Ngữ văn,

Từ khóa liên quan