0

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

130 95 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 09:00

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN MINH TUÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN MINH TUÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Cán hướng dẫn: TS Đỗ Lệ Hà THÁI NGUYÊN - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn: "Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình" cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc kết nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2020 Tác giả Nguyễn Minh Tuân i LỜI CẢM ƠN Bằng lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với thầy cô tham gia giảng dạy chuyên ngành Cao học Quản lí giáo dục Đặc biệt xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến TS Đỗ Lệ Hà - Cán hướng dẫn, người ln cảm thơng, chia sẻ khó khăn học viên, khích lệ, động viên, nhiệt tình hướng dẫn học viên trình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ CBGV học sinh trường THPT huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình gia đình động viên, nhiệt tâm, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Thái Ngun, tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Minh Tuân ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể, đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Dạy học trường THPT 10 1.2.3 Năng lực, lực học sinh, phát triển lực học sinh 12 1.2.4 Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường trung học phổ thông 14 1.3 Dạy học theo định hướng pháp triển lực học sinh trường trung học phổ thông 15 1.3.1 Đặc điểm học sinh THPT 17 1.3.2 Mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 20 1.3.3 Nội dung DH theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT 21 iii 1.3.4 Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT 22 1.3.5 Hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT 23 1.3.6 Đánh giá kết DH theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT 23 1.4 Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 25 1.4.1 Quản lý thực mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 25 1.4.2 Quản lý thực nội dung, chương trình dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 26 1.4.3 Quản lý đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 27 1.4.4 Quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên 27 1.4.5 Quản lý hoạt động học học sinh trung học phổ thông theo định hướng phát triển lực 30 1.4.6 Quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học theo yêu cầu phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 31 1.4.7 Quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo định hướng phát triển lực học sinh 32 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 32 1.5.1 Yếu tố thuộc chủ thể quản lý 33 1.5.2 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lý 33 1.5.3 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý 35 Kết luận chương 36 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH 37 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội, giáo dục huyện Kiến Xương 37 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội 37 2.1.2 Khái quát giáo dục THPT huyện Kiến Xương 38 2.2 Khái quát tổ chức nghiên cứu thực trạng 39 2.2.1 Mục đích khảo sát 40 iv 2.2.2 Nội dung khảo sát 40 2.2.3 Đối tượng, địa bàn khảo sát 40 2.2.4 Phương pháp khảo sát 40 2.3 Thực trạng dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 41 2.3.1 Thực trạng thực mục tiêu DH theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT 41 2.3.2 Thực trạng nội dung dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình 42 2.3.3 Thực trạng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình 44 2.3.4 Thực trạng hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 46 2.3.5 Thực trạng đánh giá kết dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 47 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 50 2.4.1 Thực trạng quản lý thực mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 50 2.4.2 Thực trạng quản lý thực nội dung, chương trình dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THPT huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 52 2.4.3 Thực trạng quản lý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THPT 55 2.4.4 Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy theo định hướng phát triển lực học sinh giáo viên 57 2.4.5 Thực trạng quản lý hoạt động học học sinh theo định hướng phát triển lực trường THPT huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 61 2.4.6 Thực trạng quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học theo yêu cầu phát triển lực học sinh trường THPT huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 64 2.4.7 Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo định hướng phát triển lực 65 v 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 67 2.5.1 Thực trạng yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản lí dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 67 2.5.2 Thực trạng yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản lí dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 68 2.6 Đánh giá chung thực trạng 69 2.6.1 Ưu điểm 69 2.6.2 Hạn chế 70 2.6.3 Nguyên nhân thực trạng 71 Kết luận chương 72 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG HUYỆN KIẾN XƯƠNG TỈNH THÁI BÌNH 73 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 73 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 73 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 73 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, khả thi 73 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 74 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 74 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lí, giáo viên dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 74 3.2.2 Chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao lực dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông 77 3.2.3 Chỉ đạo giáo viên đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực người học 80 3.2.4 Tăng cường kiểm tra, giám sát điều chỉnh việc thực dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 82 3.2.5 Đầu tư đạo khai thác, sử dụng sở vật chất - thiết bị dạy học phục vụ dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 84 vi 3.3 Mối quan hệ biện pháp 87 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 89 3.4.1 Khái quát chung trình khảo nghiệm 89 3.4.2 Kết khảo nghiệm 89 Kết luận chương 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 Khuyến nghị 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CBQL cán quản lý CNH-HĐH cơng nghiệp hóa, đại hóa CNTT công nghệ thông tin CSVC sở vật chất GV giáo viên HS học sinh HTTC hình thức tổ chức KTĐG kiểm tra, đánh giá PP phương pháp PPDH phương pháp dạy học TBDH thiết bị dạy học THCS trung học sở THPT trung học phổ thông viii Câu 2: Thầy cô đánh giá thực trạng mức độ thực nội dung dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT nơi cơng tác Nội dung Tốt Khá Trung bình Chưa tốt NDDH đáp ứng mục tiêu giáo dục trung học phổ thông NDDH xây dựng thành chủ đề mơn học, tích hợp liên mơn? NDDH có tỷ lệ cân đối học lớp học nhà NDDH có tỷ lệ cân đối giữa lí thuyết thực hành NDDH thiết kế thành hoạt động, tình NDDH tăng cường tính tự học, tự nghiên cứu học sinh Câu Thầy/ cô đánh giá thực trạng mức độ sử dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THPT nơi công tác Mức độ sử dụng Phương pháp dạy học PP vấn đáp PP thuyết trình PP trực quan PP thảo luận nhóm PP tình PP nêu giải vấn đề PP đóng vai PP sử dụng sách giáo khoa tài liệu học tập khác PP dạy học theo hợp đồng 10 PP dự án Rất thường Thường Thỉnh Chưa xuyên xuyên thoảng Câu 4.: Thầy/ đánh giá thực trạng hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THPT nơi cơng tác Mức độ sử dụng Hình thức Rất thường Thường Thỉnh Chưa bao xuyên xuyên thoảng 1.Thảo luận/seminar Tham quan Dạy học trải nghiệm Thông qua dự án nghiên cứu khoa học kĩ thuật Hướng dẫn HS tự học, làm tập nhà Lớp - Bài (lên lớp) Giúp đỡ riêng Câu 5: Thầy/ cô đánh giá thực trạng kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo định hướng phát triển lực HS trường THPT nơi công tác Mức độ kiểm tra, đánh giá Tiêu chí đánh giá Rất thường Thường xuyên Đánh giá nội dung kiến thức HS thông qua kiểm tra định kỳ, tổng kết Kết hợp đánh giá giáo viên, tự đánh giá HS đánh giá bạn học HS tự đánh giá Đánh giá thời điểm trình dạy học, trọng đến đánh giá trình học tập HS Đánh giá theo mức độ phát triển lực người học Đánh giá mức độ đạt kiến thức, kĩ theo mục tiêu môn học Kết hợp đánh giá thường xuyên đánh giá định kỹ, tổng kết xuyên Thỉnh Chưa thực thoảng Câu Thầy/cô đánh giá thực trạng yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến QLDH theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT nơi trường Thầy/cô công tác Mức độ ảnh hưởng Các yếu tố chủ quan Rất ảnh Ít ảnh Khơng ảnh hưởng hưởng hưởng Nhận thức CBQL DH theo định hướng phát triển NLHS Năng lực GV DH theo định hướng phát triển NLHS Nhận thức GV dạy học theo định hướng phát triển NLHS Năng lực quản lý CBQL DH theo định hướng phát triển NLHS Động cơ, thái độ học tập HS Năng lực học tập HS Câu Thực trạng yếu tố khách quan ảnh hưởng đến QLDH theo định hướng phát triển NLHS trường THPT nơi trường Thầy/cô công tác Mức độ ảnh hưởng Các yếu tố khách quan Rất ảnh Ít ảnh Khơng ảnh hưởng hưởng hưởng Chính sách, chủ trương đổi DH Điều kiện sở vật chất nhà trường Phương tiện, trang thiết bị DH Học liệu Mơi trường DH Nếu thầy (cơ) vui lịng cho biết thêm: Họ tên: Năm sinh: ………… Giới tính:…………… Chức vụ: Đơn vị công tác:………… Xin chân thành cảm ơn quý thầy (cô) hợp tác, giúp đỡ! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý trường THPT huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình) Nhằm giúp chúng tơi thu thập thơng tin phục vụ cho trình đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực (PTN) học sinh trường THPT huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình, mong quý thầy (cơ) đóng góp ý kiến cách đánh dấu () vào ô trống mà thầy (cô) cho phù hợp với ý kiến Câu 1: Thầy cô đánh giá thực thực trạng thực mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT nơi công tác Nội dung Hình thành kiến thức, kĩ mơn học Tạo điều kiện cho HS vận dụng kiến thức, kĩ vào tình quen thuộc Tạo điều kiện cho HS vận dụng kiến thức, kĩ vào tình mới, quen thuộc Hình thành lực tự học suốt đời 5.Thúc đẩy tư sáng tạo, giao tiếp, phản biện Phát triển kỹ năng, phương pháp thái độ học tập (tự nghiên cứu, lực hoạt động khoa học, hoạt động xã hội ) Tốt Khá Trung bình Chưa tốt Câu 2: Thầy cô đánh giá thực trạng mức độ thực nội dung dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT nơi công tác Nội dung Tốt Khá Trung bình Chưa tốt NDDH đáp ứng mục tiêu giáo dục trung học phổ thông NDDH xây dựng thành chủ đề mơn học, tích hợp liên mơn? NDDH có tỷ lệ cân đối học lớp học nhà NDDH có tỷ lệ cân đối giữa lí thuyết thực hành NDDH thiết kế thành hoạt động, tình NDDH tăng cường tính tự học, tự nghiên cứu học sinh Câu Thầy/ cô đánh giá thực trạng mức độ sử dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THPT nơi công tác Mức độ sử dụng Phương pháp dạy học PP vấn đáp PP thuyết trình PP trực quan PP thảo luận nhóm PP tình PP nêu giải vấn đề PP đóng vai PP sử dụng sách giáo khoa tài liệu học tập khác PP dạy học theo hợp đồng 10 PP dự án Rất thường Thường Thỉnh Chưa xuyên xuyên thoảng Câu Thầy/ cô đánh giá thực trạng hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THPT nơi cơng tác Mức độ sử dụng Hình thức Rất thường Thường Thỉnh Chưa bao xuyên xuyên thoảng 1.Thảo luận/seminar Tham quan Dạy học trải nghiệm Thông qua dự án nghiên cứu khoa học kĩ thuật Hướng dẫn HS tự học, làm tập nhà Lớp - Bài (lên lớp) Giúp đỡ riêng Câu 5: Thầy/ cô đánh giá thực trạng kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo định hướng phát triển lực HS trường THPT nơi công tác Mức độ kiểm tra, đánh giá Tiêu chí đánh giá Đánh giá nội dung kiến thức HS thông qua kiểm tra định kỳ, tổng kết Kết hợp đánh giá giáo viên, tự đánh giá HS đánh giá bạn học HS tự đánh giá Đánh giá thời điểm trình dạy học, trọng đến đánh giá trình học tập HS Đánh giá theo mức độ phát triển lực người học Đánh giá mức độ đạt kiến thức, kĩ theo mục tiêu môn học Kết hợp đánh giá thường xuyên đánh giá định kỹ, tổng kết Rất thường Thường Thỉnh Chưa xuyên xuyên thoảng thực Câu 6: Thầy/cô đánh giá thực trạng quản lý thực mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển trường THPT nơi công tác Mức độ thực Nội dung Chưa tốt Trung bình Tốt Xây dựng triển khai văn quản lí mục tiêu theo định hướng phát triển NLHS Tổ chức việc thảo luận hội thảo (seminar) nhằm thống mục tiêu môn học theo định hướng phát triển NLHS môn Bồi dưỡng lực thiết kế MTDH theo định hướng phát triển NLHS cho CBQL, GV Hướng dẫn GV thường xuyên đánh giá kết thực mục tiêu sau mỗi QTDH để rút kinh nghiệm cho QTDH Thực kiểm tra giám sát việc thực MTDH theo định hướng phát triển NLHS GV thường xuyên Câu 7: Thầy/cô đánh giá thực trạng quản lý thực nội dung, chương trình DH theo định hướng phát triển NLHS trường THPT nơi công tác Mức độ thực Nội dung quản lí Chưa Trung Tốt tốt bình 1.Tổ chức cho GV nghiên cứu quán triệt yêu cầu đổi nội dung, chương trình dạy học theo định hướng phát triển NLHS Xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo dạy đủ số môn học, hoạt động bắt buộc đủ thời lượng tối thiểu nêu kế hoạch dạy học Phân phối thời lượng dạy học môn học bắt buộc, nội dung dạy học hoạt động giáo dục tự chọn tuỳ theo đặc điểm nhận thức HS mỗi lớp Chỉ đạo GV chủ động lựa chọn, cập nhật nội dung dạy học đưa nội dung giáo dục địa phương theo quy định chương trình mơn học Bồi dưỡng lực thiết kế nội dung, chương trình mơn học theo định hướng phát triển NLHS cho GV Hướng dẫn, giám sát, khuyến khích GV lựa chọn nội dung tiết giảng, bài, chương môn học nhằm thực phát triển lực người học Tổ chức hoạt động đánh giá tự đánh giá (định kỳ, không định kỳ, bất thường) đội ngũ GV kết thực nội dung, chương trình dạy học theo kế hoạch lập Câu 8: Thầy/ Cô đánh giá thực trạng quản lý đổi PP/hình thức DH theo định hướng phát triển NLHS trường THPT nơi công tác Mức độ thực Nội dung Tổ chức bồi dưỡng cho GV phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng phát triển NLHS Chỉ đạo tổ chức thảo luận đổi phương pháp, hình thức tổ chức DH theo định hướng phát triển NLHS Chỉ đạo tổ chức soạn giảng mẫu theo yêu cầu đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển NLHS Tổ chức cho GV nghiên cứu quán triệt yêu cầu đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển NLHS; Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm soạn, dạy GV Kiểm tra, giám sát, đánh giá điều chỉnh việc đổi phương pháp, hình thức tổ chức DH theo định hướng phát triển NLHS GV Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm soạn, dạy GV Chưa tốt Trung bình Tốt Câu 9: Thầy/ đánh giá t hực trạng quản lý xây dựng kế hoạch dạy học GV trường nơi công tác Kết đánh giá TT Các hoạt động cụ thể Chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch dạy học (KHDH), xác định rõ mục tiêu dạy học mà HS phải đạt đến lực chung lực đặc thù môn học Chỉ đạo GV xây dựng KHDH theo hướng linh hoạt, mềm dẻo, định hướng cho học sinh tìm hiểu kiến thức, rèn luyện kỹ để từ phát triển lực Chỉ đạo GV xây dựng KHDH, thể lựa chọn nội dung không cứng (theo quy định) mà lựa chọn từ nhiều tài liệu khác từ vấn đề thực tiễn địa phương Chỉ đạo GV xây dựng KHDH thể lựa chọn phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học phù hợp đặc điểm HS Chỉ đạo GV Xây dựng kế hoạch dạy học thể lựa chọn phương tiện điều kiện dạy học phù hợp với đặc điểm điều kiện phát triển KT-XH vùng miền Chỉ đạo GV Xây dựng KHDH, thể lựa chọn phương thức đánh giá kết học tập nhằm vào tiêu chí phát triển lực học sinh mục tiêu dạy học Tốt Trung bình Chưa tốt Câu 10: Thầy/ cô đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học lớp giáo viên nơi trường thầy/cô công tác TT Các hoạt động cụ thể Chỉ đạo GV triển khai tiết học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động HS tình có vấn đề, gợi mở hướng giải để giúp HS tự giải vấn đề Chỉ đạo GV triển khai triển khai tiết học theo hướng phát huy sáng tạo HS thảo luận nhóm, khơi gợi hứng thú, tận dụng ý kiến tập thể HS để đạt mục tiêu tiết học, học Chỉ đạo GV triển khai tiết học theo hướng dạy cho HS biết tự học, phối hợp hoạt động cá nhân với hoạt động nhóm lớp để lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ hình thành thái độ Chỉ đạo GV triển khai tiết học có phối hợp sử dụng đồ dùng dạy học, học liệu, thiết bị dạy học, tiện ích công nghệ thông tin để hỗ trợ phương pháp dạy học Chỉ đạo GV tận dụng mạnh môi trường dạy học (sự thân thiện GV bạn học, tham gia lực lượng GD, thuận lợi địa hình sinh thái ) Chỉ đạo GV giao nhiệm vụ học tập nhà cho HS sở yêu cầu khắc sâu kiến thức, tự lực thực hành để rèn luyện kỹ năng, phát triển lực định mục tiêu DH Kết đánh giá Tốt Trung bình Chưa tốt Câu 11: Thầy/ Cơ đánh giá thực trạng quản lý hoạt động khác giáo viên nhằm bổ trợ hoạt động giảng dạy trường nơi công tác Kết đánh giá Các hoạt động TT Tốt Trung bình Chưa tốt Tham gia thao giảng để tích lũy kinh nghiệm soạn kế hoạch dạy học, giảng dạy lớp đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực HS Tham gia hội nghị dạy tốt, hội thảo chủ đề đổi phương pháp dạy học để cặp nhật kiến thức nâng cao lực dạy học theo tiếp cận lực HS Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để nâng cao lực DH, góp phần nâng cao chất lượng DH theo tiếp cận lực HS Tham gia bồi dưỡng thường xuyên; tham gia hoạt động bồi dưỡng đổi chương trình GDPT 2018 theo định hướng phát triển lực HS Câu 12: Thầy/ cô đánh giá thực trạng quản lý hoạt động học tập trường học sinh THPT nơi trường Thầy/cô công tác Kết đánh giá TT Các hoạt động cụ thể Chỉ đạo HS lập kế hoạch học tập thân theo hướng dẫn giáo viên môn học theo kế hoạch dạy học nhà trường học kỳ năm học Chỉ đạo HS tích cực, tự giác chủ động phối hợp cá nhân với hỡ trợ nhóm chủ Tốt Trung bình Chưa tốt Kết đánh giá TT Các hoạt động cụ thể Tốt Chưa Trung bình tốt đạo GV để tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ nhằm phát triển lực Chỉ đạo HS tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo thực hành lớp để vận dụng kiến thức vào hoàn thành nhiệm vụ học tập nhằm rèn luyện kỹ hình thành lực Chỉ đạo HS tích cực, tự giác chủ động tham gia hội nghị học tốt để học tập kinh nghiệm phương pháp học tập bạn học nhằm tự điều chỉnh hoạt động học tập thân Câu 13: Thầy/cô đánh giá thực trạng quản lý hoạt đông tự học học sinh THPT nơi trường Thầy/cô công tác TT Các hoạt động cụ thể Chỉ đạo học sinh tích cực, tự giác tự học nhằm hoàn thành nhiệm vụ giáo viên môn học giao cho để khắc sâu kiến thức lý thuyết trang bị giảng lớp Chỉ đạo học sinh tích cực, tự giác hồn thành nhiệm vụ giáo viên môn học giao cho thực hành giải tập, ứng dựng vấn đề lý thuyết vào thực tiễn sống địa phương Chỉ đạo học sinh tích cực, tự giác chuẩn bị theo hướng kết hợp “đọc phát hiện” với “đọc sáng tạo”; ghi Kết đánh giá Tốt Trung bình Chưa tốt chép với sơ đồ hóa nhằm chuẩn bị lĩnh hội kiến thức Câu 14 Thầy/cơ đánh gía thực trạng quản lý hoạt động khác học sinh THPT nhằm bổ trợ cho hoạt động học tập nơi trường Thầy/cô công tác Kết đánh giá Các hoạt động cụ thể TT Tốt Trung bình Chưa tốt Chỉ đạo HS tích cực, tự giác chủ động tham gia văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống địa phương để bổ trợ kiến thức phổ thơng phát triển lực Chỉ đạo HS tích cực, tự giác chủ động tham gia phong trào niên, hoạt động kỷ niệm Ngày hội truyền thống học sinh để bổ trợ kiến thức, thái độ phát triển lực Chỉ đạo HS tích cực, tự giác chủ động tham gia hoạt động lên lớp để trải nghiệm sáng tạo nhằm bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ phát triển lực Câu 15: Thầy/cơ đánh gía thực trạng thực trạng quản lý phương tiện, trang bị, kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động dạy học giáo viên theo định hướng phát triển lực học sinh nơi trường Thầy/cô công tác Mức độ thực Nội dung quản lý Chỉ đạo rà soát phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cho dạy học Vật lí theo định hướng phát triển lực HS nhà trường có Chỉ đạo lập kế hoạch, dự trù thiết bị cần thiết, thiếu hay cần thay để đầu tư, mua sắm năm học Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Mức độ thực Nội dung quản lý Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng, đăng ký mượn trả thiết bị Kiểm soát việc sử dụng thiết bị tiết học Tổ chức thi thiết kế đồ dùng dạy học Câu 16 Thầy/cơ đánh gía thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học giáo viên theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT nơi trường Thầy/cô công tác Mức độ thực Các hình thức kiểm tra, đánh giá Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Qua hồ sơ soạn giảng GV Qua dự giờ, rút kinh nghiệm dạy Qua kết hoạt động dạy học Qua việc phát huy sáng kiến kinh nghiệm dạy học Qua việc sáng tạo, sử dụng phương pháp kỹ thuật, đồ dùng dạy học Qua kết học tập học sinh Câu 17 Thầy/cô đánh gía thực trạng yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến QLDH theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT nơi trường Thầy/cô công tác Mức độ ảnh hưởng Các yếu tố chủ quan Nhận thức CBQL DH theo định hướng phát triển NLHS Năng lực GV DH theo định hướng phát triển NLHS Rất ảnh Ít ảnh Không ảnh hưởng hưởng hưởng Nhận thức GV dạy học theo định hướng phát triển NLHS Năng lực quản lý CBQL DH theo định hướng phát triển NLHS Động cơ, thái độ học tập HS Năng lực học tập HS Câu 18 Thầy/cô đánh giá thực trạng yếu tố khách quan ảnh hưởng đến QLDH theo định hướng phát triển lực HS trường THPT nơi Thầy/cô công tác Mức độ ảnh hưởng Các yếu tố khách quan Rất ảnh Ít ảnh Khơng ảnh hưởng hưởng hưởng Chính sách, chủ trương đổi DH Điều kiện sở vật chất nhà trường Phương tiện, trang thiết bị DH Học liệu Môi trường DH Nếu thầy (cơ) vui lịng cho biết thêm: Họ tên: Năm sinh: ………… Giới tính:…………… Chức vụ: Đơn vị công tác:………… Xin chân thành cảm ơn quý thầy (cô) hợp tác, giúp đỡ! ... hoạt động học tập có hiệu 1.4 Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 1.4.1 Quản lý thực mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh. .. giá kết dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 47 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường. .. phát triển lực học sinh trường THPT 23 1.4 Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 25 1.4.1 Quản lý thực mục tiêu dạy học theo định
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh các trường trung học phổ thông huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình,

Từ khóa liên quan