0

khảo sát, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với nước ngọt pepsi

44 187 0
  • khảo sát, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với nước ngọt pepsi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 19:08

Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Un Chi MỤC LỤC Lập mơ hình 1.1 Xác định vấn đề cần nghiên cứu 1.2 Xác định mục tiêu phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu: 4 4 Người tiêu dùng nước PEPSI khu vực nội thành TP.HCM 1.3 Xác định biến mơ hình 1.3.1 Biến đầu vào: liệu thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát 1.3.2 Biến đầu 1.4 Nhu cầu thông tin thiết kế mẫu 1.5 Xây dựng mẫu thu thập thông tin (thiết kế bảng câu hỏi) 1.5.1 Xác định cỡ mẫu: 1.5.2 Tiến hành chọn mẫu 1.5.2.1 Phân tầng tổng thể 1.5.2.2 Tiến hành lấy mẫu 1.6 Phương pháp sử lý số liệu Bảng câu hỏi ĐỀ TÀI Kế hoạch phân tích 13 3.1 Giới thiệu nhãn hàng pepsi 13 3.1.1 Thông tin khái quát: 13 3.1.2 Thông tin Pepsi Việt Nam: 14 3.2 Bảng mã hóa 14 3.3 Phân tích chung 19 3.3.1 Giới tính: 19 3.3.2 Độ tuổi: 19 3.3.3 Ngành nghề: 20 3.3.4 NHẬN XÉT CHUNG: 21 3.4 Phân tích hành vi người tiêu dùng 22 3.4.1 Trước mua sắm( câu 5,9,10) 22 3.4.1.1 Mức độ nhận biết sản phẩm 22 3.4.1.2 Tiêu chí lựa chọn Pepsi 22 3.4.1.3 Thời điểm sử dụng Pepsi 23 3.4.1.4 NHẬN XÉT CHUNG 23 3.4.2 Trong mua sắm 24 3.4.2.1 Chiến lược sản phẩm ( câu 6,11, 12, 13, 14, 15, 16) 24 Mức độ quan trọng tiêu chí lựa chọn nước giải khát có gas 24 Đánh giá nồng độ gas Pepsi 24 Hương vị Pepsi 25 Kích cỡ Pepsi 25 Nhóm - Mar12A Trang Mơn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi Mong muốn cải tiến sản phẩm người tiêu dung 26 Hương vị người tiêu dùng mong muốn Pepsi cải tiến 26 Cải tiến thiết kế bao bì Pepsi 27 NHẬN XÉT CHUNG 27 3.4.2.2 Chiến lược phân phối: (câu 8) 29 3.4.2.3 Chiến lược giá: (câu 17, câu 6) 30 3.4.2.4 Chiến lược xúc tiến: (câu 7, 18, 19, 20) 31 Phương thức khách hàng biết đến sản phẩm: 31 Thái độ khách hàng câu slogan “ Đã Pepsi ơi!” 31 Sự tâm đắc khách hàng câu slogan Pepsi 32 Mức độ yêu thích khách hàng hình thức khuyến Pepsi 32 NHẬN XÉT CHUNG: 33 3.4.3 Hành vi khách hàng sau mua hàng: (câu 21, 22, 23) 34 3.4.3.1 Phản ứng người tiêu dung 34 3.4.3.2 Hành vi NTD không hài lòng với sản phẩm 34 3.4.3.3 Mức độ Pepsi giới thiệu từ khách hàng 35 3.4.3.4 NHẬN XÉT CHUNG: 35 Kiến nghị 37 4.1 Chiến lược sản phẩm 37 4.2 Chiến lược giá: 38 4.2.1 So sánh giá Pepsi với đối thủ cạnh tranh Coca cola: 38 4.2.2 Khuyến giảm giá 38 4.3 Chiến lược Marketing cho kênh phân phối: 39 4.4 Chiến lược xúc tiến bán hàng 40 Những nhân tố bên ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 42 5.1 Nhận thức: 42 5.2 Niềm tin thái độ: 42 Chiến lược Marketing dựa vào nhân tố bên ngoài: 43 6.1 Chiến lược Marketing dựa vào yếu tố thuộc văn hóa: 43 6.2 Chiến lược Marketing dựa vào ảnh hưởng nhóm tham khảo: 44 6.3 Chiến lược Marketing dựa vào yếu tố hộ gia đình: 45 Nhóm - Mar12A Trang Mơn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi Lập mô hình 1.1 Xác định vấn đề cần nghiên cứu Hiện nay, nước có gas xem loại thức uống phổ biến lứa tuổi, đặc biệt giới trẻ Cùng với việc xuất tràn lan nhãn hàng nước thị trường để đáp ứng nhu cầu giải khát bản, nhà sản suất nước có gas ngày phải đổi để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chọn lựa sản phẩm khác khách hàng Vậy nhu cầu KH nào, nhà sản xuất cần đáp ứng nhu cầu nào, cần có chiến lược Marketing cho sản phẩm làm sao? Để trả lời câu hỏi trên, Nhóm chúng tơi thực đề tài: “ Khảo sát, nghiên cứu hành vi Người tiêu dùng nước PEPSI” 1.2 1.2.1 Xác định mục tiêu phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu  Xác định tỷ lệ mua sản phẩm PEPSI so với loại nước có gas khác  Tìm hiểu yếu tố tác động tới nhu cầu mua nước có gas nói chung PEPSI nói riêng  Thăm dị ý kiến KH sản phẩm PEPSI mẫu mã, hương vị, giá cả… 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu: Người tiêu dùng nước PEPSI khu vực nội thành TP.HCM 1.3 Xác định biến mơ hình 1.3.1 Biến đầu vào: liệu thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát Dữ liệu thông tin cá nhân: tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa liên hệ… Người tiêu dùng sử dụng PEPSI chưa  Đối với người tiêu dùng chưa sử dụng PEPSI Nhóm - Mar12A Trang Môn: TT hành vi người tiêu dùng - GV: Nguyễn Uyên Chi Yếu tố tác động đến việc mong muốn mua PEPSI người tiêu dùng (thông tin biết từ đâu, lý sử dụng, thời gian sử dụng,…) - Những trở ngại (chi phí, giá cả, tâm lý,…) hạn chế việc mua PEPSI - Nhận xét người tiêu dùng PEPSI  Đối với người tiêu dùng sử dụng PEPSI - Các yếu tố tác động, thu hút người tiêu dùng mua PEPSI - Ưu điểm khuyết điểm PEPSI mà người tiêu dùng vừa ý không vừa ý - Nhận xét người tiêu dùng chương trình khuyến mãi, quảng cáo PEPSI 1.3.2 Biến đầu Đối với người tiêu dùng chưa sử dụng PEPSI  Cải thiện phát triển sản phẩm  Các mối liên hệ tương quan hồi quy thông tin  Các vấn đề khác Đối với người tiêu dùng sử dụng PEPSI  Những yếu tố tác động trước, sau mua  Yếu tố cần khắc phục sản phẩm  Nhận xét sản phẩm  Các mối liên hệ tương quan hồi quy thông tin  Các vấn đề khác 1.4 Nhu cầu thông tin thiết kế mẫu  Dữ liệu thứ cấp: quan sát hành vi mua hàng người tiêu dùng siêu thị, cửa hàng tạp hóa, quán nước… Nhóm - Mar12A Trang Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi  Dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi khảo sát để thu thập thông tin đề mục  Cách thu thập: phát vấn trực tiếp đối tượng cần thu thập thông tin 1.5 Xây dựng mẫu thu thập thông tin (thiết kế bảng câu hỏi) 1.5.1 Xác định cỡ mẫu: Do thời gian nguồn lực không cho phép, phát 100 bảng câu hỏi siêu thị, cửa hàng tạp hóa, công viên, trường học 1.5.2 1.5.2.1 Tiến hành chọn mẫu Phân tầng tổng thể Đối với mặt hàng thức uống giải khát quen thuộc thông dụng người tiêu dùng có xu hướng mua hàng nơi cung cấp thuận lợi như: siêu thị, cửa hàng tạp hóa quán nước…(chưa sử dụng ngay) Với mặt hàng nước giải khát người tiêu dùng thường sử dụng nhiều buổi lễ, đám tiệc, lễ hội sử dụng nhiều vào buổi tối buổi trưa (sử dụng ngay) Từ tổng thể mẫu, phân thành lớp người tiêu dùng mua nước sử dụng chỗ mua không sử dụng 1.5.2.2 Tiến hành lấy mẫu Do lượng tiêu dùng có xu hướng sử dụng chỗ không sử dụng nên chọn ngẫu nhiên siêu thị, cửa hàng tạp hóa quán nước để khảo sát  siêu thị: BigC Hoàng Văn Thụ Co.op Nguyễn Kiệm  cửa hàng tạp hóa  quán nước Tổng số lượng bảng câu hỏi: 100 Nhóm - Mar12A Trang Mơn: TT hành vi người tiêu dùng 1.6 GV: Nguyễn Uyên Chi Phương pháp sử lý số liệu  Bảng câu hỏi sau khảo sát xong kiểm tra tính hợp lệ, xác Mục tiêu việc nhằm loại bỏ hay giảm tới mức thấp sai lầm số liệu thơ Đó sai lầm người vấn sai lầm người trả lời  Mã hóa câu trả lời, gán cho chúng ký hiệu tượng trưng ghi nhận bảng câu hỏi Mục đích nhằm chuyển đổi liệu thô (các câu trả lời) thành dạng câu hỏi đơn giản, dễ hiểu hơn, mặt khác tiết kiệm thời gian tránh thiếu sót nhập liệu  Sau nhập liệu vào EXCEL, chúng tơi phân tích kết sau chạy bảng Bảng câu hỏi Nhóm - Mar12A Trang Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi ĐỀ TÀI KHẢO SÁT HÀNH VI TIÊU DÙNG NƯỚC NGỌT CÓ GAS TẠI TP.HCM Xin chào anh (chị)! Chúng sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Hiện tại, thưc đề tài “Khảo sát hành vi tiêu dùng nước có gas TP Hồ Chí Minh” Xin anh (chị) vui lòng dành chút thời gian trả lời cho số câu hỏi đây: Họ tên : Địa : Mobile : Email : Câu 1: Giới tính A Nam B Nữ Câu 2: Vui lòng cho biết anh (chị) thuộc độ tuổi đây: A Dưới 15 tuổi B Từ 15 đến 25 tuổi C Từ 26 đến 35 tuổi D Trên 35 tuổi Câu 3: Anh (chị) hay thành viên gia đình có làm việc lĩnh vực sau đây: A Công ty nghiên cứu thị trường B Công ty quảng cáo C Đài phát thanh, truyền hình, báo chí D Sản xuất, mua bán (sỉ/ lẻ) nước giải khát E Ngành khác Câu 4: Trong thời gian tháng gần đây, anh (chị) có tham gia vào nghiên cứu thị trường khơng ? Nhóm - Mar12A Trang Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Un Chi A Có B Khơng Câu 5: Vui lịng đánh dấu nhãn hiệu nước có gas mà anh (chị) sử dụng ? A Coca Cola B Pepsi C Bidrico D Big Cola E Chương dương Câu : Anh (chị) vui lòng xếp theo thứ tự mức độ quan trọng (QT) tiêu chí anh (chị) mua sản phẩm nước có gas? (QT đánh số 1, QT nhì đánh số 2,…) Giá Nồng độ gas Độ Hương vị Thương hiệu Câu 7: Anh (chị) biết sản phẩm pepsi từ đâu ? A Bản thân dùng thử B Gia đình, bạn bè giới thiệu C Quảng cáo (Tivi, radio, internet, báo chí, banner…) D Cửa hàng tạp hóa, siêu thị A B C D Chợ, siêu thị Đại lý Cửa hàng tạp hóa Quán nước B Giá hợp lý C Chất lượng tốt D Bao bì đẹp Nhóm - Mar12A Trang Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi Câu 10: Anh (chị) thường sử dụng pepsi ? A Để giải khát B Khi thích C Dự tiệc D Dã ngoại Câu 11: Vui lòng cho biết cảm nhận anh (chị) sản phẩm Pepsi qua tiêu chí: Tiêu chí Q Ít Bình thường Nhiều Q nhiều Độ Nồng độ gas Câu 12: Vui lòng cho biết cảm nhận anh (chị) hương vị sản phẩm pepsi ? A Đặc trưng B Không đặc trưng Câu 13: Anh (chị) vui lịng cho biết kích cỡ đóng chai tiện lợi cho việc sử dụng ? A Chai thủy tinh 300ml B Lon 330ml C Chai nhựa 500ml D Chai nhựa 1500ml Câu 14: Nếu cải tiến sản phẩm pepsi, anh (chị) mong muốn cải tiến tiêu ? A Hương vị B Độ C Nồng độ gas D Bao bì E Khác (Vui lòng nêu rõ hàng bên dưới) …………………………………………….………………………………… Nhóm - Mar12A Trang 10 Mơn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi Câu 15: Anh (chị) thích pepsi có thêm hương vị ? A Sữa B Rượu rum C Cam D Chanh E Không đổi Câu 16: Anh (chị) mong muốn thiết kế bao bì cải tiến điểm ? A Hộp giấy B Màu sắc nhãn chai C Kiểu dáng D Kích cỡ E Khơng đổi Câu 17: Anh (chị) cảm nhận giá bán pepsi ? Quá rẻ Rẻ Bình thường Mắc Quá mắc Câu 18: Anh (chị) vui lòng xếp theo thứ tự yêu thích hình thức khuyến mua pepsi (u thích đánh số 1, u thích nhì đánh số 2,…) giảm giá tăng thể tích bốc thăm quà tặng Câu 19: Anh (chị) cho biết mức độ hài lòng mẫu quảng cáo “Đã quá! Pepsi ơi” A Thích B Khơng thích C Khơng quan tâm Câu 20: Khi nghĩ pepsi anh (chị) tâm đắc với câu slogan ? A Tơi B Đã pepsi ơi! C Sự lựa chọn hệ D Khơng thử biết Nhóm - Mar12A Trang 11 Môn: TT hành vi người tiêu dùng 3.4.2.4 GV: Nguyễn Uyên Chi Chiến lược xúc tiến: (câu 7, 18, 19, 20) Phương thức khách hàng biết đến sản phẩm: 60 53 50 40 32 27 30 17 20 10 dùng thử bạn bè, gia đình quảng cáo siêu thị, tạp hóa Nhận xét: ngườisản phẩm pepsi qua việc thân dùng thử 17 người sử dụng sản phẩm pepsi thơng quan bạn bè, gia đình 53 người sử dụng sản phẩm pepsi thông qua quảng cáo 27 ngưởi sử dụng sản phẩm pepsi thông qua siêu thị, tạp hóa Thái độ khách hàng câu slogan “ Đã Pepsi ơi!” 0% 28% 42% Thích Khơng thích Khơng quan tâm 30% Nhóm - Mar12A Trang 31 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi Nhận xét: Qua biểu khảo sát ta thấy: có 42% khách hàng thích câu slogan “Đã q Pepsi ơi!”, 30% khơng thích cịn lại 28% khách hàng không quan tâm đến Sự tâm đắc khách hàng câu slogan Pepsi Tơi 11% 46% Đã q Pepsi ơi! 20% Sự lựa chọn hệ 23% Không thử biết Nhận xét: Qua khảo sát ta thấy phần lớn khách hàng khảo sát (46%) thích câu slogan “Khơng thử biết” Pepsi có 20% khách hàng thích câu slogan “Đã Pepsi ơi!” câu slogan Pepsi quảng cáo phương tiện truyền thơng Mức độ u thích khách hàng hình thức khuyến Pepsi 10 Quà tặng 22 21 23 23 Bốc thăm 43 thích tư thích ba 16 Tăng thể tích thích nhì 22 10 Giảm giá Nhóm - Mar12A Thích 18 89 28 10 20 30 41 40 50 Trang 32 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi NHẬN XÉT CHUNG: Hình thức quảng cáo phương tiện truyền thông (tivi, radio, internet, báo chí, banner…) khách hàng biết đến nhiều Vì vậy, Doanh nghiệp cần tăng cường quảng cáo, nhận tài trợ chương trình tâm điểm ý giới trẻ, tăng số lần quảng cáo tivi, radio vào cao điểm, đặc biệt tăng cường quảng cáo internet qua trang cộng đồng Zing, Facebook… Siêu thị nơi nhiều khách hàng biết đến sản phẩm Vì nhà marketing cần ý việc trưng bày sản phẩm, tập trung vào vị trí dễ nhìn, dễ thấy Đồng thời, tổ chức chương trình dùng thử Pepsi siêu thị, công viên, khu mua sắm… để quảng bá sản phẩm Hình thức giảm giá tăng thể tích sản phẩm nhiều người tiêu dùng ưa thích Vì vậy, Doanh nghiệp nên đưa hình thức giảm giá cho khách hàng mua với số lượng sản phẩm lớn, giảm giá cho khách hàng mua lẻ vào ngày lễ, tết, hay vào tháng khuyến mãi, tháng giảm giá…, áp dụng hình thức tăng thể tích sản phẩm giá khơng đổi; nhằm tăng thu hút ý khách hàng, tăng doanh thu cho doanh nghiệp Hình thức quà tặng kèm theo quan tâm khách hàng Vì vậy, Doanh nghiệp áp dụng hình thức khuyến mua tặng 1, mua chai lớn tặng chai nhỏ tặng áo thun có logo Pepsi mua số lượng lớn Câu slogan quảng cáo phương tiện truyền thông Pepsi khơng nhiều khách hàng thích thú, quan tâm Vì vậy, nhà marketing cần có chiến lược thay đổi câu slogan để thu hút ý, quan tâm khách hàng, mà phần lớn giới trẻ độ tuổi 15-25, câu slogan cần mang phong cách trẻ trung, sôi động, ham học hỏi, khám phá giới trẻ Nhóm - Mar12A Trang 33 Mơn: TT hành vi người tiêu dùng 3.4.3 GV: Nguyễn Uyên Chi Hành vi khách hàng sau mua hàng: (câu 21, 22, 23) 3.4.3.1 Phản ứng người tiêu dung 35 35 27 30 25 20 15 11 10 Tức giận Phàn nàn Gọi điện khiếu Không phản ứng nại hết Nhận xét: Phần lớn khách hàng khảo sát (36%) phàn nàn với người xung quanh chất lượng không tốt sản phẩm, 46% khơng có phản ứng hết, có 18% có phản ứng tức giận hay gọi điện khiếu nại 3.4.3.2 Hành vi NTD khơng hài lịng với sản phẩm 40 40 35 30 25 20 15 10 mua nửa 23 12 Không bao giờTiếp tục muaMua loại nướcKhông có gas giới thiệu Pepsi khác cho người khác Nhóm - Mar12A Trang 34 Mơn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi Nhận xét: Qua khảo sát ta thấy, phần lớn khách hàng khơng hài lịng với sản phẩm khơng mua (29%) chọn loại nước khác (50%) 15% khách hàng không giới thiệu Pepsi cho người khác 7% khách hàng tiếp tục mua Pepsi, khách hàng trung thành với Pepsi 3.4.3.3 Mức độ Pepsi giới thiệu từ khách hàng 0% 0% 24% 76% giới thiệu Nhận xét: Qua khảo sát ta thấy: 76% khách hàng tiêu dùng Pepsi giới thiệu cho bạn bè, người thân Pepsi, 24% không giới thiệu cho người khác 3.4.3.4 NHẬN XÉT CHUNG: Nhìn chung nước giải khát mặt hàng thông thường, rẻ tiền; phần đơng khách hàng khơng có phản ứng mạnh sản phẩm Pepsi khơng đáp ứng nhu cầu họ nhà marketing phải thường xuyên khảo sát thị trường, chủ động gọi điện đến khách hàng, phát phiếu điều tra nhằm tìm hiểu nhu cầu khách hàng liên tục để đáp ứng cách kịp thời nhu cầu mong muốn Nhóm - Mar12A Trang 35 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi Thiết lập đường dây nóng gọi miễn phí để khách hàng liên lạc trực tiếp có khiếu nại sản phẩm, tìm hiểu số thắc mắc sản phẩm Hiện thị trường có nhiều sản phẩm nước giải khát với chất lượng sản phẩm tốt, giá hợp lý cạnh tranh khốc liệt, sản phẩm có thương hiệu Coca-cola, Sting, Bidrico… sản phẩm Big cola Vì khách hàng có nhiều lựa chọn để đáp ứng nhu cầu mình, họ sẵn sàng sử dụng sản phẩm thay có hương vị, nồng độ gas giá tương đương Chính nhà Marketing cần liên tục tìm hiểu khách hàng để cải tiến, phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng cách kịp thời Phần lớn khách hàng hài lòng với sản phẩm Pepsi, doanh nghiệp cần tiến hành chiến lược marketing quan hệ, để khách hàng biết đầy đủ thơng tin, bên cạnh để tạo tin tưởng khách hàng pepsi Tổ chức hội nghị khách hàng đại lý, nhà phân phối doanh nghiệp Thông qua hội nghị doanh nghiệp tổ chức buổi chiêu đãi, bốc thăm, tặng quà… Khuyến theo hình thức thu thập nắp chai để đổi quà tặng tặng kèm thêm sản phẩm mua với số lượng nhiều (ví dụ mua chai 1500ml tặng chai 500ml) nhằm khuyến khích trung thành khách hàng sản phẩm Mở lớp bồi dưỡng kỹ bán hàng chăm sóc khách hàng cho đội ngũ nhân viên, tạo môi trường làm việc thoải mái, tự tin, động; nhân viên bán hàng người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, cầu nối doanh nghiệp người tiêu dùng Nhóm - Mar12A Trang 36 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi Kiến nghị 4.1 Chiến lược sản phẩm Theo điều tra đánh giá sản phẩm cảm nhận, hành vi khách hàng sản phẩm pepsi cola tơi xin đưa chiến lược sau: Có 88,16% khách hàng nhận biết sản phẩm pepsi thị trường tổng loại nước đối thủ cạnh tranh, đối thủ lớn coca cola với 92,11%  cho thấy pepsi thị trường lâu mức độ nhận biết 88,16% xem thấp so với coca cola Vì cần phải có chiến lược cải thiện mức độ nhận biết sản phẩm cho người tiêu dùng, đặc biệt theo điều tra tiêu chí lựa chọn sản phẩm khách hàng chiếm 34% thương hiệu cần nâng cao giữ gìn hình ảnh sản phẩm từ kiểu dáng, hương vị, mầu sắc kích cỡ sản phẩm Về thời điểm sử dụng: 68,4% khách hàng sử dụng pepsi để giải khát vào mùa nóng  cần thiết kế sản phẩm có màu sắc tươi mát, sáng, thiết kế phù hợp với giới trẻ Về nồng độ ga khách hàng hài lịng nồng độ gas có 43.4% thấy độ gas bình thường, 43,3% thấy độ ga nhiều, bên cạnh nhiều khách hàng thích thức uống nhiều ga để dễ tiêu hóa, thêm vào khách hàng mục tiêu ta độ tuổi 15 25 Vì nên tăng nồng độ ga lên khoảng 5% Về hương vị : 77,6% khách hàng cho có hương vị đặc trưng 47% khách hàng muốn giữ nguyên hương vị  ta nên giữ nguyên hương vị Trong tổng số 53% khách hàng muốn thêm hương vị cho pepsi có 23%muốn có thêm hương rượu Rum nên phát triển thêm dịng sản phẩm có pha thêm rượu Rum dành riêng cho Nam với mẫu mã khác hẳn, Nhóm - Mar12A Trang 37 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi khác biệt với sản phẩm có để khách hàng khơng nhầm lẫn với thiết kế màu nóng, thêm ga men Về độ có 68,42% khách hàng cho độ bình thường Cho thấy khách hàng hài lịng độ nhiên cần phát triển thêm loại đường với chất tạo tự nhiên để dành cho người ăn kiêng 4.2 Chiến lược giá: 4.2.1 So sánh giá Pepsi với đối thủ cạnh tranh Coca cola: Pepsi 1,5l 11.500VND Coca cola 1,5l 14.500VND Ta thấy, giá Pepsi thấp Coca cola, cho thấy giá Pepsi có tính cạnh tranh cao Qua khảo sát, có 82% số người cho giá pepsi bình thường, tức khơng mắc khơng rẻ, chấp nhận được, 9% lại cho giá pepsi rẻ, 7% thấy mắc, ý kiến rẻ mắc không nhiều đồng tình với tỷ lệ chung 1% Như vậy, thấy giá pepsi phù hợp với chất lượng mà pepsi mang lại Vì thấy doanh nghiệp khơng cần thay đổi giá cần phải quan tâm tới việc ổn định giá 4.2.2 Khuyến giảm giá Các nghiên cứu cho thấy hết giảm giá bán hàng giảm theo Và thương hiệu “thành danh” có hiệu ứng tăng doanh số giảm giá Vì sao? Vì khách hàng “mạo hiểm” mua thương hiệu lạ giảm giá Điều họ hay Nhóm - Mar12A Trang 38 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi làm chọn mua thường hiệu quen thuộc giảm giá để lợi đôi bề, vừa an tâm vừa tiết kiệm ! Vì vậy, chiến dịch khuyến giảm giá rầm rộ lôi kéo 10% -20% số khách hàng trung thành quan tâm, doanh số tăng “đột biến” mong đợi, cách giữ chân khách hàng Cho nên ta nên chọn khuyến giảm giá vào dịp lễ lớn năm như: tết, giáng sinh…thời gian khách hàng thường mua với số lượng nhiều Ta nên khuyến khách hàng mua số lượng tính thùng, lốc Ví dụ giảm 5%/1 thùng… 4.3 Chiến lược Marketing cho kênh phân phối: Kênh phân phối nhân tố quan trọng P: Product, Price, Place, Promotion Pepsi hiểu rằng: phân phối cầu nối quan trọng nhà sản xuất với người tiêu dùng Làm tốt kênh phân phối góp phần tạo hiệu ứng tốt người tiêu dùng, đồng thời tạo doanh thu cho nhà sản xuất Qua số liệu phân tích, Pepsi xây dựng chiến lược kênh phân phối mình:  Cần tăng cường tổ chức phân phối hàng hóa đến quán nước, đại lý, chợ, siêu thị đặc biệt cửa hàng, tạp hóa, nơi phân phối nhỏ lẻ lại nhiều khách hàng quan tâm đến Bố trí nhân viên bán hàng tiếp thị sản phẩm Pepsi đến cửa hàng quận huyện thành phố địa bàn nước  Đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trực tiếp, phân phối , sản phẩm Pepsi tại: hệ thống siêu thị Coopmart, BigC, Focomart, đại lý nước giải khát, tiệm tạp hóa Chính điều Nhóm - Mar12A Trang 39 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi giúp cho người tiêu dùng tiêu dùng sản phẩm có nhu cầu  X ây dựng hệ thống nhượng quyền thương mại lớn giới như: Pizza Hut, Taco Bell, gà rán hiệu KFC, vừa sử dụng ăn u thích vừa dùng kèm với nước Pepsi 4.4 Chiến lược xúc tiến bán hàng Pepsi cần trọng đến chiến lược xúc tiến Cụ thể như: Đẩy mạnh quảng cáo Pepsi phương tiện truyền thông: báo, tivi, Internet, poster khu vực đông dân cư… Pepsi Cola dùng quảng cáo liều lượng cao để xây dựng trì tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường cho nhãn hiệu doanh nghiệp Năm 1983 chiếm 26% thị trường (đứng sau Coca – Cola với tỷ lệ 35%), phí quảng cáo cho mặt hàng 65 triệu đô la Năm 1984, Pepsico dự định chi 40 triệu đô la cho riêng nhãn hiệu Pepsico không dùng quảng cáo để đến với quần chúng khách hàng mà cịn chi vào phương tiện truyền thơng “khơng đo lường được” phiếu thưởng, kỳ thi có thưởng, đánh cá, kiện đặc biệt, triển lãm thương mại, hoạt động khuyến mại khác Sử dụng phối hợp việc quảng cáo khuyến mại tuyên truyền để tạo nên chiến dịch Ví dụ “Pepsi – lựa chọn hệ mới” nhằm thu hút giới trẻ Và thời điểm tại, Pepsi đầu tư lớn cho chương trình quảng cáo, với clip video sống động, hấp dẫn người xem Đẩy mạnh chương trình khuyến mãi: Nhóm - Mar12A Trang 40 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi  Năm 2005: "Dám uống, dám trúng bật" với tổng trị giá lên đến 16 tỷ đồng giải Sống Hết Mình với chuyến du lịch Hồng Kông dành cho người kèm theo tài khoản 10 triệu đồng  Năm 2009: “Tơi có thể” - chiến lược tiếp thị Pepsico Vietnam tung để đồng hành với tình hình suy giảm kinh tế đóng góp nhiều cho người tiêu dùng, vv… Nên đưa hình thức giảm giá cho khách hàng mua với số lượng sản phẩm lớn, giảm giá cho khách hàng mua lẻ vào ngày lễ, tết, hay vào tháng khuyến mãi, tháng giảm giá…, áp dụng hình thức tăng thể tích sản phẩm giá không đổi, nhằm tăng thu hút ý khách hàng, tăng doanh số pepsi Nên tiến hành kiểu quảng cáo vị mời gọi khách hàng dùng thử Pepsi để so với Coca – cola làm khách hàng bị thu hút phiếu thưởng, xổ số Pesico, người bán bị cám dỗ trợ cấp trưng bày Những sản phẩm chiến dịch quảng cáo nhắm tới nhà đóng chai báo chí có kiện bật diễn Câu slogan quảng cáo phương tiện truyền thông Pepsi (Đã q Pepsi ơi) khơng nhiều khách hàng thích thú, quan tâm Vì vậy, nhà marketing cần có chiến lược thay đổi câu slogan để phù hợp với sở thích khách hàng mà phần lớn giới trẻ độ tuổi 15-25, câu slogan cần mang phong cách trẻ trung sôi động, ham học hỏi, khám phá giới trẻ Hình thức quà tặng kèm theo quan tâm nên áp dụng hình thức khuyến mua tặng 1, mua chai lớn tặng chai nhỏ tặng áo thun có logo Pepsi mua số lượng lớn Nhóm - Mar12A Trang 41 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi Những nhân tố bên ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 5.1 Nhận thức: Pepsi cố gắng trở nên trẻ trung hơn, khác lạ đối thủ cạnh tranh Đó lí giúp cho Pepsi giữ “giản dị”, “sơi động” “sảng khối” tới tận Pepsi thể tất thứ có từ nước giải khát có gas, từ mùi vị, lựa chọn tới cảm giác sảng khoải, vui vẻ trẻ trung Tất điều đến từ quảng cáo Pepsi dẫn tới việc phát triển hiệu Pepsi “Đã Pepsi ơi” mùa bóng đá Ngồi ra, Pepsi cịn giới thiệu nghệ thuật cổ động body painting qua xuất siêu bóng đá Messi, Henry, Torress… hát “Oh Africa” đầy hào hứng Tất hoạt động nhằm giúp người hâm mộ thỏa thích thể tình u bóng đá với tinh thần “Đã Pepsi ơi!” Điều gây ấn tượng, thu hút, tạo ghi nhớ cho người tiêu dùng, chủ yếu giới trẻ Vì qua nghiên cứu có 42% khách hàng thích câu slogan 20% khách hàng tâm đắt câu slogan 5.2 Niềm tin thái độ: Từ khởi nguồn bình thường, Pepsi sống sót sau hai lần phá sản trở thành công ty nước giải khát lớn thứ giới sau Coca cola Có thời gian có thông tin Pepsi ăn cắp công thức chế tạo coke Coca cola sau thông tin đăng mạng làm cho khách hàng lòng tin thương hiệu Pepsi Ngay sau Pepsi đăng tin thật việc cho khách Nhóm - Mar12A Trang 42 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi hàng toàn giới biết (trên internet, truyền hình, báo in…), nhằm lấy lại lịng tin khách hàng (www.ehorw.vn) Vào tháng 5/2006, cơng ty PepsiCo nhận thư có đề cập đến việc "muốn bán số thơng tin công thức pha chế nước giải khát Coca-Cola người tên "Dirk" có chức vụ cao công ty Coca-Cola cung cấp" Sau nhận thơng tin PepsiCo bí mật thơng báo với FBI Coca-Cola toàn việc Một nhân viên mật vụ FBI bí mật cải trang đại diện bên PepsiCo tiếp xúc với Dimson phi trường quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào tháng để bàn bạc phi vụ mua bán Cuối củng Williams, Dimson Duhaney bị bắt giữ ngày 27/6 Cả bị đưa tòa xét xử ngày 6/7 Theo Coca-Cola cơng thức pha chế loại nước quan trọng "Nó yếu tố sống cịn cơng ty chúng tơi", Neville Isdellngười điều hành Coca-Cola cho biết Nói việc "cứu" đối thủ cạnh tranh bàn thua trông thấy, Dave DeCecco - người phát ngôn PepsiCo cho biết, PepsiCo vui giúp đối thủ khám phá thành cơng vụ trộm vừa rồi, tránh tổn thất lớn "Cuộc chiến thương trường thường khốc liệt, phải công hợp pháp", Dave DeCecco nói Chiến lược Marketing dựa vào nhân tố bên ngoài: 6.1 Chiến lược Marketing dựa vào yếu tố thuộc văn hóa: Văn hóa người VN có truyền thống đặc biệt “ lành đùm rách”, “thương người thể thương thân” Pepsi cố gắng hiểu điều Trong nhiều cơng ty áp dụng chương trình khuyến với giải thưởng lớn PepsiCo Việt Nam lại kêu gọi người sử dụng sản phẩm với thơng điệp đầy tính nhân văn “mua sản phẩm PepsiCo Việt Nam bạn góp phần xoa dịu nỗi mát cho đồng bào vùng thiên tai bão lụt” (PepsiCo Việt Nam Nhóm - Mar12A Trang 43 Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi trích tiền mặt sản phẩm nhân cho tổng sản lượng bán suốt thời gian khuyến để đóng góp cho cơng tác từ thiện) Người VN có thói quen uống trà, uống café uống loại nước có gas Pepsi du nhập vào thị trường Việt Nam theo văn hóa Tây phương Tuy nhiên, theo dòng du nhập phương Tây, Việt Nam xuất quán thức ăn nhanh, rạp xem phim, người tiêu dùng, đặc biệt khu vực thành thị nhanh chóng tiếp nhận chúng Hiện nay, người ta dễ dàng tìm suất xem phim, quán ăn nhanh để giải trí rảnh rỗi Pepsi hiểu xu nhanh chóng cơng vào yếu tố Và Pepsi tạo xu hưởng đại phận người tiêu dùng, giới trẻ: ăn(KFC,pizza hut)+uống pepsi, xem film+bắp rang bơ+pepsi,… 6.2 Chiến lược Marketing dựa vào ảnh hưởng nhóm tham khảo: Rất nhiều chiến dịch quảng cáo PepsiCo Việt Nam có xuất ngơi Việt làng giải trí âm nhạc, thể thao, bên cạnh tầm cỡ giới Đây điều mà trước công ty đa quốc gia Việt Nam mạnh dạn thực Trên Thế giới: pepsi mời ca sĩ hàng đầu hollywood quảng cáo sản phẩm mình: Britney Spear,Shakira,Eminem,….,ngơi bóng đá David Beckham,Ka Ka,Messi… Riêng Vn:  Năm 2006, ca sĩ Mỹ Tâm tổ chức live show hoành tráng với tài trợ pepsi  Pepsi dùng hình ảnh Kasim Hồng Vũ Hầu hết gương mặt quảng cáo Pepsi người tiếng, thần tượng lịng hàng triệu bạn trẻ, ví dụ điển hình cho giới trẻ, trẻ trung, động, đầy nhiệt huyết Vì thế, việc mời họ làm gương mặt đại diện cho Pepsi góp phần tạo nên trào lưu “Uống Pepsi thần tượng” giới nói chung Việt Nam nói riêng Nhóm - Mar12A Trang 44 Môn: TT hành vi người tiêu dùng 6.3 GV: Nguyễn Uyên Chi Chiến lược Marketing dựa vào yếu tố hộ gia đình: Khi cịn độc thân, khách hàng có khuynh hướng dùng: lon chai nước ngọt, đảm bảo tính gọn nhẹ, tiện lợi Khi có gia đình, khách hàng quan tâm đến tiết kiệm chi phí mà đảm bảo chất lượng nước uống Do đó, họ thường có xu hướng dùng chai nước tích lớn: 1,5 lít Hiểu nhu cầu đó, Pepsi đẩy mạnh hệ thống phân phối đến mức tiện dụng có thể, kèm theo khuyến mãi: quà tặng, giảm giá; nhằm đáp ứng tốt nhu cầu nhóm khách hàng Nhóm - Mar12A Trang 45 ... đề tài: “ Khảo sát, nghiên cứu hành vi Người tiêu dùng nước PEPSI? ?? 1.2 1.2.1 Xác định mục tiêu phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu  Xác định tỷ lệ mua sản phẩm PEPSI so với loại nước có gas... chế vi? ??c mua PEPSI - Nhận xét người tiêu dùng PEPSI  Đối với người tiêu dùng sử dụng PEPSI - Các yếu tố tác động, thu hút người tiêu dùng mua PEPSI - Ưu điểm khuyết điểm PEPSI mà người tiêu dùng. .. Trang Môn: TT hành vi người tiêu dùng GV: Nguyễn Uyên Chi ĐỀ TÀI KHẢO SÁT HÀNH VI TIÊU DÙNG NƯỚC NGỌT CÓ GAS TẠI TP.HCM Xin chào anh (chị)! Chúng sinh vi? ?n Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với nước ngọt pepsi ,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn