0

ĐẶC điểm HÌNH THÁI GIẢI PHẪU hệ THỐNG ỐNG tủy của NHÓM RĂNG cửa VĨNH VIỄN hàm dưới TRÊN PHIM CONE BEAM CT

74 62 0
  • ĐẶC điểm HÌNH THÁI GIẢI PHẪU hệ THỐNG ỐNG tủy của NHÓM RĂNG cửa VĨNH VIỄN hàm dưới TRÊN PHIM CONE  BEAM CT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 07:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -*** - CAO ANH LINH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIẢI PHẪU HỆ THỐNG ỐNG TỦY CỦA NHÓM RĂNG CỬA VĨNH VIỄN HÀM DƯỚI TRÊN PHIM CONE- BEAM CT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2013 – 2019 Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -*** - BỘ Y TẾ 2 CAO ANH LINH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIẢI PHẪU HỆ THỐNG ỐNG TỦY CỦA NHÓM RĂNG CỬA VĨNH VIỄN HÀM DƯỚI TRÊN PHIM CONE- BEAM CT Ngành đào tạo: Răng Hàm Mặt KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2013 – 2019 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Châu Hà Nội - 2019 2 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu để hoàn thành khóa luận này, em nhận dạy bảo giúp đỡ quý báu, tận tình từ thầy giáo, bạn khóa Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Phòng Quản lý đào tạo trường Đại Học Y Hà Nội Ban lãnh đạo, Phòng đào tạo Viện đào tạo Răng Hàm Mặt tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em hồn thành khóa luận Em xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Châu - Phó Giám đốc trung tâm kỹ thuật cao, Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, người tận tình bảo, hướng dẫn động viên em suốt q trình học tập thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Hội đồng bảo vệ khóa luận đóng góp cho em ý kiến chia sẻ kinh nghiệm q báu giúp em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Nguyễn Tiến Hải – Trưởng Khoa tập thể y bác sĩ Khoa Chẩn đốn hình ảnh Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội tạo điều kiện để em thực nghiên cứu cung cấp số liệu q giá giúp em hồn thành khóa luận Cuối cùng, em xin tỏ lịng thành kính cảm ơn bố, mẹ người thân gia đình bạn bè bên cạnh giúp đỡ em trình học tập hồn thành khóa luận Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019 Sinh viên làm khóa luận Cao Anh Linh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trình bày nghiên cứu hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học, khóa luận hay tài liệu tham khảo khác Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019 Sinh viên làm khóa luận Cao Anh Linh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ẢNH PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt CBCT CT HTOT RCVVHD Chú thích Cone- beam CT (Cone-beam Computed Tomography) Computed Tomography Hệ thống ống tủy Răng cửa vĩnh viễn hàm RCGVVHD RVBVVHD SD Răng cửa vĩnh viễn hàm Răng cửa bên vĩnh viễn hàm Độ lệch chuẩn Giá trị trung bình Ống tủy Khử khống – Làm – Bơi mực Khử khống – Làm - Cắt lát ngang Đường nối men- cement OT KK-LT-BM KK-LT-CL CEJ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH ẢNH 10 ĐẶT VẤN ĐỀ Giải phẫu môn nha khoa sở có vị trí then chốt cho việc tiếp thu kiến thức thực hành môn chuyên ngành khác hàm mặt Việc nắm bắt cụ thể yếu tố giải phẫu mang đến lợi cho bác sĩ thực hành lâm sàng, đặc biệt thực hành nội nha Thành công điều trị tủy phụ thuộc vào làm kỹ lưỡng, tạo hình phù hợp hàn kín khít theo ba chiều không gian Kiến thức tổng hợp hình thái chân răng, hệ thống tủy tiên lượng biến đổi phức tạp chúng cần thiết việc phòng tránh thất bại nội nha Tìm sót ống tủy thảm họa điều trị nguy để lại khu vực viêm nhiễm chưa xử lý [1] Trong tài liệu có sẵn, hầu hết nghiên cứu hình thái học ống tủy thực khơ sử dụng phương pháp khử khống, làm trong, nhuộm màu, cắt ngang chân răng, chụp cắt lớp hay chụp cắt lớp điện tốn vi mơ Trong lâm sàng, phim cận chóp thường sử dụng nhiều trường hợp điều trị nội nha Tuy nhiên, phim cận chóp cung cấp hình ảnh hai chiều có tượng chồng bóng với mơ xung quanh Gần đây, phương pháp sử dụng nội nha Cone- beam CT Conebeam CT cho hình ảnh ba chiều hiển thị lát cắt đứng dọc, đứng ngang, ngang; giảm thiểu chồng bóng cấu trúc xung quanh; giảm liều chiếu tia; giá thành thấp CT Scanner Trên giới, Cone- beam CT ứng dụng nhiều nhiên việc áp dụng đánh giá hình thái ống tủy cịn chưa phổ biến Ban đầu, nhóm cửa vĩnh viễn hàm cho có chân ống tủy Tuy nhiên, nghiên cứu Rankine and Henry [2] năm 1965 tần suất xuất cao ống tủy thứ hai nhóm này; 60 chiều gần xa ngồi nhóm hai ống tủy thấp nhóm ống tủy Kết phù hợp với kết đo kích thước trung bình gần xa, ngồi ống tủy hai nhóm ống tủy hai ống tủy đề cập Đồng thời phù hợp với nhận định Kabak [56]: vị trí chia đôi, ống tủy chia thành hai ống tủy nhỏ theo hai hướng khác Trong trường hợp cần sử dụng chốt cho nhóm RCVVHD nên sử dụng chốt có đường kính bé cho nhóm hai ống tủy so với nhóm ống tủy Ngồi ra, tỷ lệ kích thước trung bình ống tủy chân theo chiều gần xa tương đồng ba vị trí quan sát Ống tủy chiếm khoảng 1/7 đến 1/6 chân theo chiều gần xa Kết thể đồng dạng ống tủy chân Trong thời điểm tại, nhiều bác sĩ lâm sàng sử dụng phim 2D cho điều trị nội nha Việc kiểm soát đo đạc ống tủy khó kích thước bé hình thái phức tạp chúng Nghiên cứu tỷ lệ kích thước ống tủy chân góp phần tiên lượng kích thước ống tủy dựa vào chân răng- kích thước nhìn thấy dễ dàng phim cận chóp 61 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 104 cửa vĩnh viễn hàm phim CBCT, đưa kết luận: Số lượng ống tủy, phân loại HTOT, vị trí chia chập lại ống tủy nghiên cứu hai ống tủy - Số lượng ống tủy: RCGVVHD RCBVVHD có đa số chứa ống tủy (RCGVVHD 80,77%, RCBVVHD 61,54%) Ống tủy thứ hai xuất nhiều nhóm RCBVVHD nhóm RCGVVHD - Phân loại HTOT theo Vertucci: Loại I chiếm đa số (71,15%), loại III (27,89%), cuối loại II (0,96%) Loại IV V không xuất - Vị trí chia ống tủy: Vị trí chia thường gặp khoảng giao 1/3 trên1/3 chân (58,62%), tiếp đến 1/3 (24,14%), cuối 1/3 (17,24%) Khoảng cách trung bình từ vị trí chia đến CEJ 4,25mm nhóm RCGVVHD 4,14mm nhóm RCBVVHD - Vị trí chập lại ống tủy: Vị trí chập lại thường gặp 1/3 chân (50%), tiếp đến khoảng giao 1/3 giữa- 1/3 (26,67%), cuối 1/3 (23,33%) Khoảng cách trung bình từ vị trí chập lại đến chóp 5,27mm nhóm RCGVVHD 5,04mm nhóm RCBVVHD Tỷ lệ kích thước trung bình theo chiều gần xa, ống tủy chân - Kích thước gần xa, ngồi ống tủy chân răng: Kích thước trung bình ống tủy chân giảm dần phía chóp - Tỷ lệ kích thước trung bình theo chiều gần xa ống tủy chân khoảng 1/7 đến 1/6 ba vị trí đo - Tỷ lệ kích thước trung bình theo chiều ngồi ống tủy chân ba vị trí đo: Cách chóp 3mm (khoảng 1/6), cách chóp 6mm (khoảng 1/6) cách chóp 9mm (khoảng 1/5) 62 KIẾN NGHỊ Cần có nhiều nghiên cứu với cỡ mẫu lớn giải phẫu hệ thống ống tủy cửa vĩnh viễn hàm phương pháp phân tích, đo đạc ống tủy xuyên suốt chiều dài nhằm ghi nhận đặc trưng đại diện cho người Việt Nam, tạo sở liệu cho chẩn đoán tiên lượng thực hành lâm sàng Răng cửa vĩnh viễn hàm có tần suất xuất ống tủy thứ hai cao nhóm trước Việc bỏ sót tạo hình hàn kín vấn đề thường gặp Do cần có nhiều đề tài vấn đề không phim CBCT mà sử dụng phương pháp nghiên cứu khác Trong lâm sàng, ngồi sử dụng phim cận chóp để khảo sát ống tủy, cần phổ biến phim CBCT nội nha để xác định số lượng ống tủy, vị trí, tính chất chỗ chia đơi, kích thước ống tủy nhằm giảm nguy bỏ sót ống tủy đồng thời tăng tỷ lệ thành công điều trị nội nha phục hổi thân, chân sau TÀI LIỆU THAM KHẢO Han T., Ma Y., Yang L., et al (2014) A study of the root canal morphology of mandibular anterior teeth using cone-beam computed tomography in a Chinese subpopulation Journal of Endodontics 40(9), 1309-1314 Rankine-Wilson R.W., Henry P (1965) The Bifurcated Root Canal in Lower Anterior Teeth The Journal of the American Dental Association 70(5), 1162-1165 Mahajan P (2016) Management of mandibular lateral incisor with two roots: A case report International Journal of Medical and Dental Sciences 5(1), 1093-1097 Hoàng Tử Hùng (2003), Giải phẫu răng, Nhà xuất y học, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Brand R.W., Isselhard D.E (2014), Anatomy of Orofacial Structures Enhanced 7th Edition : a Comprehensive Approach., Mosby, London Kamtane S., Ghodke M (2016) Morphology of Mandibular Incisors: A Study on CBCT Polish journal of radiology 81, 15-16 Singh P., Agrawal T., Yadav S., et al (2016) A comparative study of the effects of medical versus surgical androgen deprivation therapy on healthrelated quality of life in patients with metastatic carcinoma prostate Endodontology 28(2), 148-153 Bhat S., Sheth R., Kumar P., et al (2017) Root canal morphology and assessment of incidence, type, and position of isthmus in permanent mandibular central incisor in North Indian population: An in vitro study Endodontology 29(2), 107-114 Assadian H., Dabbaghi A., Gooran M., et al (2016) Accuracy of CBCT, Digital Radiography and Cross-Sectioning for the Evaluation of Mandibular Incisor Root Canals Iran Endodontic Journal.11(2), 106-110 10 Trịnh Thị Thái Hà (2009) Nghiên cứu hình thái giải phẫu hệ thống ống tủy nhóm cửa hàm vĩnh viễn Y học thực hành 681, 22-23 11 Shah N., Bansal N., Logani A (2014) Recent advances in imaging technologies in dentistry World Journal of Radiology 6(10), 794-807 12 Neelakantan P., Subbarao C., Subbarao C.V (2010) Comparative evaluation of modified canal staining and clearing technique, cone-beam computed tomography, peripheral quantitative computed tomography, spiral computed tomography, and plain and contrast medium-enhanced digital radiography in studying root canal morphology Journal of Endodontics 36(9), 1547-1551 13 Kumar M., Shanavas M., Sidappa A., et al (2015) Cone beam computed tomography - know its secrets Journal of International Oral Health 7(2), 64-68 14 Hargreaves K.M., Berman L.H., Cohen S (2016), Cohen's Pathways of the Pulp Expert Consult, 11th, Mosby 15 Kohn L.T., Corrigan J.M., Donaldson M.S (2000), Institute of Medicine Committee on Quality of Health Care in America, To Err is Human: Building a Safer Health System, National Academies Press (US), Washington (DC) 16 Frisk F., Hakeberg M., Ahlqwist M., et al (2003) Endodontic variables and coronary heart disease Acta Odontologica Scandinavica 61(5), 257262 17 Aktan A.M., Yildirim C., Karataslioglu E., et al (2016) Effects of voxel size and resolution on the accuracy of endodontic length measurement using cone beam computed tomography Annals of Anatomy 208, 96-102 18 Patel S., Kanagasingam S., Pitt Ford T (2009) External cervical resorption: a review Journal of Endodontics 35(5), 616-625 19 Wolcott J., Ishley D., Kennedy W., et al (2005) A year clinical investigation of second mesiobuccal canals in endodontically treated and retreated maxillary molars Journal of Endodontics 31(4), 262-264 20 Matherne R.P., Angelopoulos C., Kulild J.C., et al (2008) Use of conebeam computed tomography to identify root canal systems in vitro Journal of Endodontics 34(1), 87-89 21 Venskutonis T., Daugela P., Strazdas M., et al (2014) Accuracy of digital radiography and cone beam computed tomography on periapical radiolucency detection in endodontically treated teeth Journal of Oral & Maxillofacial Research 5(2), 125-130 22 Cheung G.S., Wei W.L., McGrath C (2013) Agreement between periapical radiographs and cone-beam computed tomography for assessment of periapical status of root filled molar teeth International Endodontic Journal 46(10), 889-895 23 Abella F., Patel S., Duran-Sindreu F., et al (2012) Evaluating the periapical status of teeth with irreversible pulpitis by using cone-beam computed tomography scanning and periapical radiographs Journal of Endodontics 38(12), 1588-1591 24 Estrela C., Bueno M.R., Sousa-Neto M.D., et al (2008) Method for determination of root curvature radius using cone-beam computed tomography images Brazillian Dental Journal 19(2), 114-118 25 Patel S (2010) The use of cone beam computed tomography in the conservative management of dens invaginatus: a case report International Endodontic Journal 43(8), 707-713 26 Tu M.G., Huang H.L., Hsue S.S., et al (2009) Detection of permanent three-rooted mandibular first molars by cone-beam computed tomography imaging in Taiwanese individuals Journal of Endodontics 35(4), 503507 27 Vertucci F (2005) Root canal morphology and its relationship to endodontic procedure Endodontic Topics 2005 10(1), 3-29 28 Kayaoglu G., Peker I., Gumusok M., et al (2015) Root and canal symmetry in the mandibular anterior teeth of patients attending a dental clinic: CBCT study Brazillian Oral Research 29(1), 1-7 29 Da Silva E.J., De Castro R.W., Nejaim Y., et al (2016) Evaluation of root canal configuration of maxillary and mandibular anterior teeth using cone beam computed tomography: An in-vivo study Quintessence International 47(1), 19-24 30 Almeida M.M.D., Bernardineli N., Zapata O.R., et al (2013) Microcomputed tomography analysis of the root canal anatomy and prevalence of oval canals in mandibular incisors Journal Of Endodontics 39(12), 1529-1533 31 Trịnh Thị Thái Hà (2009), Nghiên cứu điều trị nội nha đánh giá kết đối chứng hệ thống hình thái ống tủy nhóm cửa hàm vĩnh viễn, Luận án Tiến sĩ Y học, Chuyên ngành Nha khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 32 Lin Z., Hu Q., Wang T., et al (2014) Use of CBCT to investigate the root canal morphology of mandibular incisors Surgical and Radiologic Anatomy 36(9), 877-882 33 Saati S., Shokri A., Foroozandeh M., et al (2018) Root Morphology and Number of Canals in Mandibular Central and Lateral Incisors Using Cone Beam Computed Tomography Brazillian Dental Journal 29(3), 239-244 34 Verma G.R., Bhadage C., Bhoosreddy A.R., et al (2018) Cone Beam Computed Tomography Study of Root Canal Morphology of Permanent Mandibular Incisors in Indian Subpopulation Polish Journal of Radiology 82, 371-375 35 Liu J., Luo J., Dou L., et al (2014) CBCT study of root and canal morphology of permanent mandibular incisors in a Chinese population Acta Odontologica Scandinavica 72(1), 26-30 36 Fernandes L.M.P.S.R., Rice D., Zapata R.O., et al (2014) Detection of various anatomic patterns of root canals in mandibular incisors using digital periapical radiography, cone-beam computed tomographic scanners, and micro-computed tomographic imaging Journal of Endodontics 40(1), 42-45 37 Al-Qudah A.A., Awawdeh L.A (2006) Root canal morphology of mandibular incisors in a Jordanian population International Endodontic Journal 39(11), 873-837 38 Shemesh A., Kavalerchik E., Levin A., et al (2018) Root Canal Morphology Evaluation of Central and Lateral Mandibular Incisors Using Cone-beam Computed Tomography in an Israeli Population Journal of Endodontics 44(1), 51-55 39 Ghamari M., Mollashahi N.F., Salarpour M., et al (2017) Evaluation of the relationship between crown size and root canal morphology of mandibular incisors by cone beam computed tomography (CBCT) Electron Physician 9(8), 5001-5007 40 Boruah L.C., Bhuyan A.C (2011) Morphologic characteristics of root canal of mandibular incisors in North-East Indian population: An in vitro study Journal of Conservative Dentistry 14(4), 346-350 41 de Oliveira S.H., de Moraes L.C., Leite F.H., et al (2009) In vitro incidence of root canal bifurcation in mandibular incisors by radiovisiography Journal of Applied Oral Science 17(3), 234-239 42 Michetti J., Maret D., Mallet J.P., et al (2010) Validation of cone beam computed tomography as a tool to explore root canal anatomy Journal of Endodontics 36(7), 1187-1190 43 Kalaitzoglou M.E., Kantilieraki E., Beltes C., et al (2018) Second Root Canal in Mandibular Incisors: an Ex Vivo Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) Study Balkan journal of dental medicine 22, 3842 44 Espir C., Nascimento C., Tanomaru G.J., et al (2018) Radiographic and micro-computed tomography classification of root canal morphology and dentin thickness of mandibular incisors Journal of Conservative Dentistry 21(1), 57-62 45 Leoni G.B., Versiani M.A., Pecora J.D., et al (2014) Micro-computed tomographic analysis of the root canal morphology of mandibular incisors Journal of Endodontic 40(5), 710-716 46 Fantozzi G., Leuter C., Bernardi S., et al (2013) Analysis of the root morphology of European anterior teeth Italian Journal of Anatomy and Embryology 118(1), 78-91 47 Acar B., Kamburoglu K., Tatar I., et al (2015) Comparison of microcomputerized tomography and cone-beam computerized tomography in the detection of accessory canals in primary molars Imaging Science Dental 45(4), 205-211 48 Kokane V.B., Patil S.N., Gunwal M.K., et al (2014) Treatment of two canals in all mandibular incisor teeth in the same patient Case Reports in Dentistry 2014, 1-4 49 Hwang Y.H., Min K.S (2005) Clinical management of mandibular incisors with separate canals and foramina : Case report Canadian Dental Association 71(6), 388-389 50 Assadian H., Moghadam E.H., Moghadam K.N., et al (2017) Endodontic treatment of three mandibular incisors with two canals and two separate foramina: A case report International Journal of Dentistry Research 2(1), 8-11 51 Kabak Y.S., Abbott P.V (2007) Endodontic treatment of mandibular incisors with two root canals: report of two cases Australian endodontic journal 33(1), 27-31 52 Ashok K., Prashanth M.B (2011) An Endodontic management of mandibular incisor with bifurcated root canal International journal of dental clinics 3(2), 87-88 53 Ribeiro M.V.D.M., Sousa Y.T.S., Versiani M.A., et al (2013) Comparison of the cleaning efficacy of self-adjusting file and rotary systems in the apical third of oval-shaped canals Journal of Endodontics 39(3), 398401 54 Mou Y.B., Chen Y.M., Smales R.J., et al (2009) Optimum post and tooth root diameters for a cast post-core system American journal of dentistry 22(5), 311-314 55 Tilk M.A., Lommel T.J., Gerstein H (1979) A study of mandibular and maxillary root widths to determine dowel size Journal of Endodontics 5(3), 79-82 56 Kabak S.L., Zhuravleva N.V., Melnichenko Y.M., et al (2017) Study of the mandibular incisive canal anatomy using cone beam computed tomography Surgical and Radiologic Anatomy 39(6), 647-655 PHỤ LỤC BIỂU MẪU KẾT QUẢ Họ tên bệnh nhân: …………………………………… Mã số: …………… Tuổi: …………………………………… Giới: …………………………… Số lượng ống tủy, phân loại theo Vertucci Răng R32 R31 R41 R42 Số lượng OT Phân loại Vị trí chia chập lại có ống tủy (chỉ khảo sát có ống tủy) Răng Chia Cách CEJ Vị trí so với (mm) chân Chập Cách chóp Vị trí so với (mm) chân R32 R31 R41 R42 (Vị trí so với chân răng: 1: 1/3 2: giao 1/3 trên- 1/3 3: 1/3 4: giao 1/3 giữa- 1/3 5: 1/3 dưới) Kích thước trong, gần xa chân ống tủy Đo vị trí: c: cách chóp 9mm; m: cách chóp 6mm; a: cách chóp 3mm 3.1 Kích thước chân Răng Gần xa Ngoài c m a c m a c Ngoài m a R32 R31 R41 R42 3.2 Kích thước ống tủy • Đối với có số lượng OT Răng c Gần xa m a R32 R31 R41 R42 • Đối với có số lượng OT Chiều gần xa Răng c m a chập chập chập R32 R31 R41 R42 Chiều Răng c m a chập chập chập R32 R31 R41 R42 (ngoài: ống ngồi, trong: ống trong, chập: vị trí có ống tủy) PHỤ LỤC Hình ảnh minh họa Hình 1: Nguyễn Thị Phương T 22 tuổi Răng 31 có ống tủy, loại I theo phân loại Vertucci Hình 2: Bùi Hữu A 59 tuổi Răng 42 có ống tủy, loại II theo phân loại Vertucci Hình 3: Cao Anh V 33 tuổi Răng 32 có hai ống tủy, loại III theo phân loại Vertucci Hình 4: Khảo sát ống tủy mặt phẳng Axial ... cứu ? ?Đặc điểm hình thái giải phẫu hệ thống ống tủy nhóm cửa vĩnh viễn hàm phim Cone- beam CT? ?? với mục tiêu sau: Nhận xét hình thái giải phẫu hệ thống ống tủy nhóm cửa vĩnh viễn hàm phim CBCT Xác...2 CAO ANH LINH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIẢI PHẪU HỆ THỐNG ỐNG TỦY CỦA NHÓM RĂNG CỬA VĨNH VIỄN HÀM DƯỚI TRÊN PHIM CONE- BEAM CT Ngành đào tạo: Răng Hàm Mặt KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC... nghiên cứu giải phẫu hình thái học cửa vĩnh viễn hàm 1.2.4.1 Số lượng ống tủy nhóm cửa vĩnh viễn hàm Theo quan điểm trước nhóm cửa vĩnh viễn hàm có chân ống tủy Tuy nhiên ống tủy thứ hai nhóm nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm HÌNH THÁI GIẢI PHẪU hệ THỐNG ỐNG tủy của NHÓM RĂNG cửa VĨNH VIỄN hàm dưới TRÊN PHIM CONE BEAM CT ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm