0

Cách biểu đạt ngôn ngữ trong Tiếng Việt 8: Phần 1

73 18 0
  • Cách biểu đạt ngôn ngữ trong Tiếng Việt 8: Phần 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 05:23

Ebook Tiếng Việt 8 cách biểu đạt ngôn ngữ: Phần 1 với các bài học ngôn ngữ khoa học; cách biểu đạt tiếng Việt trong ngôn ngữ khoa học; hiện tượng con người của Teilhard De Chardin; tâm lý ngày tết; ngôn ngữ nghệ thuật; cách biểu đạt tiếng Việt trong ngôn ngữ nghệ thuật; tiếng nói của văn nghệ. Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Bậc phổ thông sở, tên gọi, bậc tạo tảng trí tuệ cho tồn thể trẻ em – sau chín năm học, trí tuệ tảng gồm có (a) phương pháp học đắn; (b) tư mạch lạc; (c) lực hành dụng – hành trang đạo lý vào đời người thiếu niên 15–16 tuổi Tiếng Việt CÁCH BIỂU ĐẠT NGÔN NGỮ Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo TIẾNG VIỆT © Nhóm Cánh Buồm, 2016 Bản quyền tác phẩm bảo hộ Mọi hình thức xuất bản, chụp, phân phối dạng in ấn văn điện tử khơng có cho phép Nhóm Cánh Buồm vi phạm quyền Email: lienhe@canhbuom.edu.vn | Website: www.canhbuom.edu.vn BIÊN SOẠN: Bài mở đầu: PHẦN Bài nhập: Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: PHẦN Bài nhập: Bài 5: Bài 6: Bài 7: PHẦN Bài nhập: Bài 8: Bài 9: Bài 10: Bài 11: PHẦN Bài nhập: Bài 12: Bài 13: Bài học cuối năm: Những cách biểu đạt ngơn ngữ (Phạm Tồn) NGƠN NGỮ KHOA HỌC Cách biểu đạt tiếng Việt ngôn ngữ khoa học (Lê Thời Tân) Con gà có trước hay trứng có trước (Cao Chi) Hiện tượng người Teilhard de Chardin (Đặng Xuân Thảo) Lời tựa sách Việt Nam sử lược (Trần Trọng Kim) Tâm lý ngày Tết (Phạm Quỳnh) NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT Cách biểu đạt tiếng Việt ngơn ngữ nghệ thuật (Phạm Tồn) Bách niên giai lão (Đặng Tiến) Tiếng nói văn nghệ (Nguyễn Đình Thi) Thật đẹp! (Fabienne Brugère - Hồng Thanh Thủy dịch) NGƠN NGỮ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI Cách biểu đạt tiếng Việt ngôn ngữ trị–xã hội (Phạm Tồn) Diễn văn Gettysburg A Lincoln (Phạm Anh Tuấn) Ba thư gửi người u chuộng hịa bình (Albert Einstein - Nguyễn Vũ Hảo dịch) Vấn đề phương Đông phương Tây (Phạm Quỳnh) Hiểu biết chung thể loại văn pháp quy (Phạm Chi Lan) ĐỂ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ BIỂU ĐẠT TIẾNG VIỆT Vài lưu ý để nâng cao trình độ biểu đạt Tiếng Việt (Phạm Toàn) Một số đặc điểm tâm lý người Việt dùng từ viết câu văn (Hoàng Trọng Phiến) Viết câu văn cho (Nguyễn Hải Hoành) Tự đánh giá kết học tập (Phạm Toàn) Các tác giả soạn văn – tập ban Biên tập nhóm Cánh Buồm soạn Biên tập: Nguyễn Thị Minh Hà, Mạc Văn Trang, Vũ Thế Khơi, Hồng Hưng, Lê Thời Tân, Phạm Toàn Tổ chức thảo: Phạm Toàn, Nguyễn Thị Minh Hà, Lê Thời Tân Nguyễn Thị Thanh Hải Đọc thảo cuối cùng: Ban biên tập, với Bùi Văn Nam Sơn, Phạm Khiêm Ích, Đặng Tiến, Hoàng Trọng Phiến, Nguyễn Hải Hoành, Lê Thời Tân Chịu trách nhiệm cuối cùng: Nhóm Cánh Buồm (Các hình ảnh sử dụng sách chúng tơi lấy xuống từ Internet.) Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Bộ sách Phổ thơng sở Cánh Buồm Dùng chung tên gọi bậc học với hệ thống giáo dục đương thời, nhóm Cánh Buồm thay đổi cách học cho tự thân học sinh đến với điều cao hơn, xa hơn, dễ tự học so với giáo dục lấy bục giảng làm trung tâm Nhiệm vụ bậc học, mục tiêu trông chờ cuối bậc Phổ thông sở Cánh Buồm tảng trí tuệ làm hành trang vào đời cho toàn thể thiếu niên – (a) phương pháp học đắn; (b) tư mạch lạc; (c) lực hành dụng Bậc Phổ thông sở chín năm thể thống nhất, chia hai giai đoạn với nhiệm vụ khác nối tiếp thể sách Văn sách Tiếng Việt Cánh Buồm: • Giai đoạn Tiểu học Cánh Buồm năm năm có nhiệm vụ rèn luyện phương pháp học mà mục tiêu sở hữu cách tự học; • Giai đoạn Trung học sở Cánh Buồm bốn năm có nhiệm vụ giúp em dùng phương pháp học có để tự tìm đến tri thức cần thiết; Từ suy ra: nhiệm vụ bậc Phổ thông trung học tập nghiên cứu để chuẩn bị cho cách tập độc lập nghiên cứu bậc Đại học (và cách độc lập nghiên cứu bậc sau Đại học) Đi theo định nghĩa trên, sách Tiểu học Cánh Buồm (đột phá với hai môn Tiếng Việt Văn) thể rõ tính chất tập tự học Đến sách Trung học sở Cánh Buồm này, hoạt động học tập trung vào hành động tự học Việc học tiến hành tự nghiên cứu, trao đổi nhóm, viết tiểu luận, hội thảo khoa học, xuất kỷ yếu xem cơng trình tự đánh giá lớp, mốc tham khảo cho bạn năm học sau Tiếp nối cách học từ bậc Tiểu học Cánh Buồm, người dạy (bao gồm giáo viên người đỡ đầu trí tuệ khác) dắt dẫn học sinh dần vào đường tự học Cụ thể là, với học, người dạy nên hướng dẫn ngắn gọn chủ đề, nội dung cách học; vào chi tiết, sau “câu hỏi suy ngẫm”, sau “lời gợi ý thảo luận” người dạy cần phải đòi hỏi học sinh viết ý tưởng thành đoạn văn năm câu – lực rèn từ Lớp Lớp 5 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Sẽ dễ dàng cho học sinh em học sách Tiểu học Cánh Buồm trước dùng sách Trung học sở Cánh Buồm – phải học hai tập sách tự học Tiếng Việt Văn dành cho em mười tuổi Trong tiến trình giáo dục này, giáo viên có hội đồng hành học sinh thân yêu Theo cách tổ chức học này, uy tín thầy giáo tình nghĩa nhà giáo với học trị tạo dựng theo cách khác, dân chủ, cởi mở thẳng thắn Mong bạn thành cơng Nhóm Cánh Buồm Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo BÀI MỞ ĐẦU NHỮNG CÁCH BIỂU ĐẠT NGÔN NGỮ Hướng dẫn học Các bạn học sinh Lớp thân mến, Trong hành trang ngôn ngữ học với tiếng Việt vật liệu, bạn có cho sau hai năm học Tiếng Việt Lớp Tiếng Việt Lớp 7? Các bạn có ý thức ngơn ngữ học để nâng cao lực dùng từ ngữ tiếng Việt Chỉ dùng từ ngữ à? Đúng thế! Từ ngữ, từ ngữ, từ ngữ Ngay học ngữ âm tiếng Việt qua cách ghi âm (Lớp 6), thực chất việc học nội dung nhằm nâng cao lực dùng từ ngữ bạn có ý thức kho từ vựng lại có từ Việt từ Hán–Việt chẳng hạn Lên Lớp 7, việc học ngôn ngữ tập trung thêm vào nâng cao lực dùng từ ngữ tiếng Việt Vì từ ngữ tiếng Việt địa hạt vơ khó khăn, chí khó khăn so với địa hạt khác (ngữ âm, cú pháp, văn bản) Ngay “đủ trình độ” dùng ngơn ngữ “cơng cụ”, lực dùng từ ngữ phần khó So với công cụ dao chẳng hạn, lực dùng từ ngữ giống lưỡi dao so với phận khác dao! Chẳng mà đề cập đến chữ nghĩa, nhà thơ Xuân Diệu chẳng lên: “Dao có mài sắc” (tác phẩm tên, Văn học, Hà Nội, 1963) Bài mở đầu tiếp tục giúp bạn tiếp đường “mài” dao ngôn ngữ qua cách biểu đạt ngôn ngữ Vẫn dùng vật liệu ngôn từ kho từ vựng tiếng Việt, dùng vật liệu qua câu nhữmg cách lập luận thành văn nói viết, song cách biểu đạt ngơn ngữ khoa học có khác với ngơn ngữ nghệ thuật có khác với ngơn ngữ trị – xã hội Bài mở đầu giúp bạn nhận rõ để thực hành cách biểu đạt ngôn ngữ khác Mời bắt đầu Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Mở đầu Con người động vật biết tạo dùng cơng cụ để bảo đảm sống mình, nhờ mà lồi người có ngày Cơng cụ không để lao động dao, cuốc, cày , công cụ khí, giới khác thấy thời đại sống Công cụ người cịn bao gồm hệ thống ngơn ngữ mẹ đẻ, dùng để giúp người trưởng thành Các bạn ý đến đặc điểm quan trọng này: công cụ lao động làm bên người chúng sử dụng đồ vật nằm bên người Cơng cụ ngơn ngữ khác Cơng cụ làm từ bên người Bộ não huy mắt em nhỏ nhìn đồ vật (và vật khác), não huy tai em nhỏ nghe để nhận biết người xung quanh em “gọi tên” đồ vật vật sao, não huy tay em nhỏ cầm, nắm, mó máy, sử dụng cảm nhận đồ vật vật (mó máy vật khó nhận “tình mẹ con”) Sau nữa, não huy việc giao tiếp chủ thể nói với người xung quanh để giúp em nhỏ “tự đánh giá” lực hiểu gọi tên đồ vật vật Như vậy, hồn tồn khác với cách làm cơng cụ lao động vật liệu vật chất, công cụ ngôn ngữ tạo vừa vật chất vừa tinh thần – thực chất có tính tinh thần, ngoại trừ việc phát âm có tính vật chất Nhưng, suy cho cùng, phát âm mang tính tinh thần, chủ thể nói phải nói nhận thức tình cảm Nói cơng cụ ngơn ngữ nằm bên người hiểu tạo từ mối quan hệ tinh thần khơng nhìn thấy mắt thường Chức ngôn ngữ Khi có cơng cụ, phải biết rõ cơng cụ làm cơng việc tiến hành cơng việc Dựa theo tác giả George Mounin tác phẩm Chìa khóa ngơn ngữ học (tiếng Pháp Clefs pour la linguistique, 1968) nhận thấy công cụ ngơn ngữ có chức sau: a Chức giao tiếp Con người khơng “nói cho vui”, khơng “nói chơi”, mà nói với người đối thoại với Ngay bập bẹ học nói, Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo em nhỏ trơng đợi có người trả lời Ngay nói thầm (nói khơng thành lời, nói đầu, nói ý nghĩ riêng mình) có đối tượng vắng mặt để nói với người Nếu xem lại mơ hình học nói (mục “cơng cụ ngơn ngữ”) ta thấy chủ thể nói A từ học tiếng nói cần đến “đối tác” C giúp kiểm tra việc học – mối quan hệ sơ khai mang tính giao tiếp Con người dùng công cụ ngôn ngữ để giao tiếp, qua giao tiếp người học ngơn ngữ, học theo cách tiếp nhận, học cách biểu đạt Đó chức thứ hai b Chức biểu đạt Khi em nhỏ “nghêu ngao” sau bú no sữa mẹ, chưa biết nói, có nhu cầu biểu đạt – nhu cầu nằm chức giao tiếp Khi em nhỏ vài tháng tuổi nghêu ngao, người lớn “hỏi chuyện” (với “à âu”, với “con chó bà”, “cười xấu xí mà cười à?”, với lời hát ru “vô lý” kiểu Ru hời ru ru, cá lù đù có sạn đằng đuôi ), em tiếp tục nghêu ngao, dường em biết “trả lời” Lớn lên nữa, sau học, người dùng cơng cụ ngơn ngữ để biểu đạt điều có điều chưa có (các bạn học phần tiếp theo) c Chức gọi tên Ngay từ nhỏ tuổi, em nhỏ khơng phải “học lỏm” cóp nhặt từ người xung quanh để làm giàu vốn ngôn ngữ – em nhỏ cịn cố gắng gọi tên nhiều đồ vật, nhiều vật, mà có cách nói sai đem lại trận cười cho nhà Chính chức gọi tên giúp cho kho từ vựng người ngày thêm nhiều, vừa phong phú ngày tinh tế Sách Tiếng Việt sách Văn Cánh Buồm sử dụng chức để tổ chức cho học sinh làm nhiều luyện tập khác nhau: đặt lại tên tranh, thơ văn theo ý riêng em, đặt lại tên nhân vật theo tính cách nhân vật Chức gắn bó chặt chẽ với chức đây: mỹ cảm d Chức mỹ cảm Công cụ ngôn ngữ không giúp người tồn thỏa mãn nhu cầu vật chất tối thiểu Ngôn ngữ cịn có chức mỹ cảm, chức làm đẹp làm đẹp thêm sống người Khi cơng cụ ngơn ngữ vào địa hạt tinh thần người, thỏa mãn nhu Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo cầu tinh thần thứ riêng người có Khi yêu thơ tự làm thơ, thưởng thức câu đùa ý nhị, phát huy chức mỹ cảm ngôn ngữ e Chức siêu ngôn ngữ Chức cho phép ta dùng ngữ pháp ngôn ngữ tự nhiên để mô tả, để hệ thống hóa, để tìm quy tắc “ngữ pháp” nhiều dạng hoạt động người Chúng ta bắt gặp chức nội dung “Ngữ pháp điệu múa”, “Ngữ pháp nghệ thuật”, “Ngữ pháp toán học”, “Ngữ pháp logic học”, chí có “Ngữ pháp thơ”, “Ngữ pháp tiểu thuyết”, v.v Bạn có nghĩ cịn có “Ngữ pháp hành vi người” để giúp người sống hạnh phúc đồng thuận? Ngay việc tự đặt tên cơng cụ ngơn ngữ, người thực chức siêu ngôn ngữ mà ta vừa nhắc đến Cuối cùng, khơng thể thiếu, chức tư công cụ ngôn ngữ f Chức tư Con người tư ngôn ngữ, công cụ ngôn ngữ người lại giúp vào việc làm hình thành củng cố tư người Sách Tiếng Việt Lớp Cánh Buồm bạn học kỹ vào chức ngôn ngữ tư người, sâu vào địa hạt tư người Khi đó, học sâu vào ngơn ngữ tư người “gói gọn” đỉnh cao q trình học ngơn ngữ tiếng Việt bạn, với mục đích giúp bạn vào đời với hành trang ngơn ngữ khơng cịn mang tính chất “kinh nghiệm chủ nghĩa” cách học ngôn ngữ năm đầu đời Trong phạm vi này, giới hạn tư “cách nhận vấn đề phải giải cách giải vấn đề đặt ra” Chức tư quy tụ chức khác ngơn ngữ thể thành biểu đạt công cụ ngôn ngữ vấn đề đặt cho người Những cách biểu đạt ngôn ngữ Trong sống, người bắt gặp vô số vấn đề phải giải Đối với vấn đề, bạn phải huy động công cụ ngôn ngữ để xử lý Mỗi vấn đề có đặc điểm riêng cách biểu đạt Về đại thể, bắt gặp cách biểu đạt đời thường, cách biểu đạt ngôn ngữ khoa học, cách biểu đạt ngôn ngữ nghệ thuật, cách biểu đạt ngơn ngữ trị – xã hội, pháp lý Mời bạn xem xét cách biểu đạt 10 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo 2.1 Cách biểu đạt ngơn ngữ đời thường Ngơn ngữ đời thường mang tính cá nhân Mọi người dù nói chung tiếng nói (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Hoa ) lời nói lại sản phẩm cá nhân – sản phẩm chủ thể nói Khó có luật chung cho người Nếu có luật chung nhất, có lẽ lời khuyên sau: biểu đạt ngôn ngữ đời thường cho rõ lời rõ ý Tùy theo thói quen ứng xử văn hóa nơi chốn khác hồn cảnh khác (gia đình, nhóm bạn bè, nhóm cơng việc, vùng miền ) mà cách biểu đạt lời nói khác Chuẩn mực chung người Việt là: đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục Nói cho hợp với khung cảnh với lời khun Lời nói đời thường tùy lúc tùy nơi bị coi quê mùa, nhận thái độ thiếu thơng cảm Khi ta nên mếch lịng, cáu giận – nhịn chín lành Cần đặc biệt tránh nhạo báng tiếng nói người khác, tránh nói thơ lỗ với người khác (văng tục đồng nghĩa với giản dị, dân dã) Chuẩn mực chung cần ghi nhớ cách biểu đạt ngôn ngữ đời thường lời nói khơng tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lịng 2.2 Cách biểu đạt ngơn ngữ khoa học Cách biểu đạt ngôn ngữ khoa học cần cho người giao tiếp với trường hợp như: nghe giảng bài, học tập nghiên cứu, xử lý vấn đề mang tính khoa học Trong hoạt động ngơn ngữ đó, ta dùng ngôn ngữ giao tiếp đời thường, nội dung khoa học biểu đạt theo cách riêng Tường minh yêu cầu thứ Đó biểu đạt rõ ràng, khó hiểu lầm Yêu cầu thứ hai xác Biện pháp để đạt tới tường minh xác sử dụng hệ thống khái niệm Dùng hệ thống khái niệm lập luận giúp chủ thể nói viết dễ dàng đạt tới xác, đạt tới tính thuyết phục cao, mục đích biểu đạt khoa học Nhưng dù tường minh xác, bị đánh giá không đúng, không rõ, không thuyết phục Thế có tranh cãi Trong trường hợp có tranh luận, cần tơn trọng chuẩn mực sau: Tranh luận làm nảy sinh chân lý – tránh Tranh luận làm nảy sinh tranh luận 11 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Phim Spartacus Hội họa nhảy múa biểu đạt nghệ thuật hình tượng lồi người Về sau, người có cách biểu đạt tư nghệ thuật mình, ngơn ngữ hình tượng lời phải cố sánh cho kịp hình ảnh sinh động giai đoạn “tiếng nói chưa kịp cất thành lời” kia! Và sang thời kỳ người dùng lời để nói nhanh hơn, nhiều hơn, đầy đủ Ta nghe Trần Đăng Khoa dùng lời nói để tạo nhạc lúc đêm khuya Đêm Côn Sơn: Tiếng chim vách núi nhỏ dần Rì rầm tiếng suối gần xa Ngoài thềm rơi đa Tiếng rơi mỏng rơi nghiêng Hoặc, lời thơ Trần Đăng Khoa, họa lời chiến sĩ đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa tổ quốc: Chúng ngồi đảo Sinh Tồn Bóng đen sẫm gốc khơ cháy Mắt đăm đăm nhìn nơi Nơi mưa thăm thẳm xa khơi Ánh chớp xanh lấp lống phía chân trời Ơi ước thấy mưa rơi Mặt ngửa lên đất Những màu mây không héo quắt 60 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Đá san hơ nảy cỏ xanh lên Đảo xa khơi hóa đất liền Chúng tơi khơng cạo đầu, để tóc lên cỏ (Trích Đợi mưa đảo Sinh Tồn) Nguyễn Du, nhà “nghệ sĩ ngơn từ” dùng lời nói để tạc nên tranh tâm tưởng người Việt Nam yêu tiếng Việt yêu Truyện Kiều – đặt chân hẳn hoi vào cảnh hiu hắt buồn nơi nàng Kiều sinh sống, nhẹ bước vào chốn vắng lặng – y thật – để cảm thương – y thật: Đầy vườn cỏ mọc lau thưa, Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời Trước sau thấy bóng người, Hoa đào năm ngối cịn cười gió đơng Xập xè én liệng lầu không, Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày Cuối tường gai góc mọc đầy, Đi lối năm xưa Chung quanh lặng ngắt tờ, Nỗi niềm tâm hỏi ai? (Trích Truyện Kiều) Bà Huyện Thanh Quan dùng lời nói để vẽ nên tranh có hình ảnh man mác buồn âm rành rọt bên tai chiều buông nơi chưa đặt chân tới cảm nhận đứng đó: Chiều trời bảng lảng bóng hồng Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn Gác mái, ngư ông viễn phố Gõ sừng, mục tử lại thơn Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi Dặm liễu sương sa, khách buớc dồn Kẻ chốn chương đài nguời lữ thứ Lấy mà kể nỗi hàn ôn (Cảnh chiều hôm) 61 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Đó số ví dụ ngắn có tính gợi ý để bạn tự tìm thêm ví dụ khác Năm nay, sách Văn Lớp 8, bạn cịn có nhiều dịp đến với cách biểu đạt lời – dùng lời mà vẽ nên toàn cảnh thời thơ ấu Đam San thời thơ ấu lồi người Bạn có dịp thấy cách biểu đạt lời để vẽ nên tranh tự người chàng Prométhée, cảnh đời người bi thảm không vẽ mà gợi lên lời Gợi lời, mà có sức mạnh ngang sức mạnh tạo thị giác thính giác! Bố cục thể thông điệp Ngôn ngữ tự nhiên ngôn ngữ nghệ thuật khác điểm quan trọng này: ngôn ngữ tự nhiên gửi thông tin đơn lẻ cịn ngơn ngữ nghệ thuật gửi thơng điệp tổng hợp Ngơn ngữ nghệ thuật có sức biểu cảm chọn lọc chi tiết cần thiết (không dư thừa) để tạo thành bố cục Từng chi tiết giỏi đưa thông tin Nhưng bố cục làm rõ nét điều người nghệ sĩ muốn nói thơng điệp tác phẩm đem lại Đây ví dụ dễ hiểu thông tin – dù thông tin đơn lẻ đầy đủ: – Ai đó? – Tơi – Tơi nào? – Họa sĩ – Họa sĩ gì? – Picasso – Có việc thế? – Có tranh – Tranh gì? – Mới vẽ – Đề tài gì? – Guernica – Ơi! Guernica! Cịn bây giờ, để hiểu khái niệm thông điệp, mời bạn vào xem xét bố cục họa Danh họa Pablo Picasso vẽ tranh sau thành phố 62 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Guernica xinh xắn bị máy bay quân phát xít Tây Ban Nha dội bom Bức tranh Guernica khơng kể chuyện dội bom Tác giả không đưa thông tin người chết bị thương trận bom Tác giả tạo nên hình ảnh người sống đau đớn chế độ bạo tàn Toàn cảnh phịng tra bọn phát xít Phía bên trái, mắt bị tót mở to chăm chăm nhìn người đàn bà đau đớn nhìn đứa nhỏ chết tay Một ngựa hấp hối vừa bị giáo xuyên thấu Một sọ người phủ lên thân ngựa bị tót húc ngựa từ bên Chân trước ngựa với đầu gối rơi sàn Một sừng bên ngực ngựa Đi bị tót tạo thành hình ảnh đám lửa có khói bốc lên Một người lính chết bên ngựa, bàn tay cánh tay bị thương nắm chặt gươm gãy có bơng hoa ngoi lên Trong lịng bàn tay người lính có vết thẫm màu nhắc nhớ tới vết thương Chúa Jesus bị đóng đinh Thập giá Một bóng đèn Guernica (3,5 x 7,8m), 1937 Pablo Picasso chói chang mắt quỷ nhìn cảnh tra Phía bên phải, gương mặt đàn bà hãi hùng chứng kiến cảnh trước mắt Tay người đàn bà cầm đèn nhỏ thắp cháy hy vọng mong manh Một gương mặt đàn bà nhìn thẳng vào bóng điện thắp sáng Những lưỡi gươm miệng bị tót lưỡi gào thét Một bồ câu ngậm nhánh ô liu Một phần thân bồ câu bao gồm kẽ nứt tường qua thấy có ánh sáng lọt vào Xem tranh, bạn đặt lại tên theo ý (thao tác học nghệ thuật 63 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo thực hành sách Văn bậc Tiểu học Cánh Buồm) Thầm lịng, nói rõ bên ngoài, bạn đặt lại tên tranh Có thể “Một cảnh đời khơng chịu đựng nổi” Gì nữa? “Phát xít khơng ném bom lị ngạt” “Một sống khơng thể chấp nhận!” Và nhiều cách “đặt lại tên” khác tùy theo cảm nhận người – thông điệp tác giả đưa ẩn ngầm tác phẩm nghệ thuật, thơng điệp ban đầu sống dửng dung sau vào lịng người trở thành thông điệp sáng tỏ đầy sức sống Điều thú vị nữa: với tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, lần gặp lại thêm lần ngỡ ngàng “đọc” thêm nét mẻ, đẹp đẽ “Đến thấy đây, mà lòng tưởng ngày hai“ Bạn có quyền hỏi: Vậy bọn phát xít gây tội ác cách trực tiếp gián tiếp có nhận thơng điệp tranh Guernica Picasso không? Đây câu hỏi hay liên quan đến công giáo dục Ví dụ cách đặt lại tên tác phẩm sau cảm nhận tác phẩm nghệ thuật vừa nói bên cho ta thấy điều này: thông điệp mang giá trị thơng điệp mang tính đạo đức người khỏi tính thú vật để thật có tính người Con người chưa nhận giáo dục nghệ thuật có thiên lương – nói cho dễ hiểu, tính cách “Trời ban cho”, “Trời ban” “Tự nhiên mà có” Chỗ khác quan trọng sau: Người có thiên lương cần trực tiếp nhìn thấy xấu xí tội ác động lịng Cịn đơng đảo người cần học gián tiếp nhà trường, gia đình, hoạt động cộng đồng để thiên lương khơi dậy hướng vào hành vi đẹp Của Ta, Cho Ta, Cho Đời Bạn đặt cạnh tranh Picasso “bức tranh ngôn từ” khác, thơ Đàn ghi–ta (Bản dịch Hoàng Hưng Federico Garcia Lorca – Thơ chọn lọc – Sở VHTT Lâm Đồng xuất bản, 1988, có chỉnh sửa theo tiếng Tây Ban Nha) nhà thơ sống đời oanh liệt chiến sĩ Tây Ban Nha chống phát xít: Đàn ghi ta Đã khóc than đàn ghi ta chớm bình minh cốc vỡ Đã khóc than đàn ghi ta 64 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Can ngăn uổng lời đàn khơng im tiếng đâu cho đàn im tiếng Tiếng khóc đều nước khóc gió khóc tuyết rơi Khơng thể đâu cho đàn im tiếng Cây đàn khóc điều xa vắng Cát phương nam cháy bỏng ước ao đóa bạch trà Khóc mũi tên khơng đích chiều hơm khơng sớm mai chim chết lạnh cành Ôi đàn ghi ta! Ôi trái tim tử thương năm kiếm Mời bạn tự đọc tưởng tượng thân phận người dân Tây Ban Nha cảnh sống chung với bọn cầm quyền phát xít Trong bạn đọc lời thơ hệt tranh dội vào lòng bạn tiếng nhạc mà bạn muốn gieo vào lòng người khác cộng đồng Bạn nói: Những lời thơ vật liệu ngơn từ, dễ dàng mang âm du dương, tạo tiết tấu có nhạc điệu Nhưng cịn tranh? Nhưng điệu múa? Bức tranh, điệu múa, kịch, tiểu thuyết có tiết tấu tạo hình tượng, tạo nhờ bố cục Bạn ngắm nhìn lại lần tranh Picasso tìm Internet hình tượng tương tự, thưởng thức tiết tấu hài hòa, âm du dương tiếng nói thành lời khơng thành lời cất lên từ tác phẩm nghệ thuật 65 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Và điều quan trọng: Hãy tìm lấy tiếng nói thành lời không thành lời gieo lịng bạn bạn cảm nhận tự gieo vào lịng từ tác phẩm nghệ thuật Xin cảm ơn bạn đồng hành học mở đầu tiếp tục tự học học minh họa cho nhập đề Luyện tập Thảo luận: Mời bạn nhớ lại nói lại trước nhóm nội dung đoạn “Chức siêu ngơn ngữ” để giải thích khái niệm ngơn ngữ nghệ thuật gì? Thảo luận: Tiếp tục thảo luận khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật, mời bạn có ý kiến thật ngắn trả lời câu hỏi nhỏ sau: (a) Một tranh coi văn khơng? (b) Có thể coi hình khối màu sắc tranh theo cấu trúc logic cú pháp khơng? (c) Nhìn tranh đẹp, (có thể đem họa sách giáo khoa Văn Lớp Cánh Buồm), bạn liên tưởng tới hát nhớ tới thơ nào? Giữa tranh hát thơ có mối liên hệ ngữ pháp nghệ thuật? Thảo luận: Bạn nhớ lại đoạn phim quay cảnh có âm nhạc kèm theo (nếu không nhớ, bạn xem lại đoạn phim vài bạn chuẩn bị cho người xem) Bạn cho biết đoạn nhạc có “phá hỏng” cảnh quay khơng? Khi đoạn nhạc phá hỏng tăng thêm giá trị hình ảnh đoạn phim? Giải thích sao? (Gợi ý nhắc bạn: Xem lại sơ đồ cách biểu đạt A cách thu nhận B cách biểu đạt khoa học cách biểu đạt nghệ thuật) Viết tiểu luận ý gợi cho bạn sau thảo luận 66 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo BÀI BÁCH NIÊN GIAI LÃO Hướng dẫn học Bạn đọc học cách biểu đạt lập luận khoa học xã hội nhân văn nhà nhân học (trong gọi nhà dân tộc học) Claude Levi–Strauss (1908–2009) ngôn ngữ mẻ: lập luận mà không chủ ý thuyết phục, chứng minh dẫn chứng xác mà không nhằm phán xét để sai, thắng thua Cả viết tâm hồn người cảm nhận gửi người cảm nhận Cảm nhận gì? Cảm nhận cơng việc đời người qua công việc đời người nhà nhân học Claude Levi–Strauss, gửi gắm ý nhị tới nhà bác học khác, nhà nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam Nguyễn Tài Cẩn (1926–2011), gửi gắm tất lao động đời người lòng tin giá trị người, bẩm sinh vĩnh cửu, dù có trơi theo lịch sử – tác phẩm nghệ thuật chứng tích… Ban Biên tập cố ý dẫn lời nhà nhân học Claude Levi–Strauss hình: “Tư khoa học không đem lại nhiều câu trả lời đắn nêu câu hỏi đắn” Mời bạn học 67 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo BÁCH NIÊN GIAI LÃO (Gửi anh Nguyễn Tài Cẩn, mây Tần) Nhà bác học Pháp Claude Levi–Strauss sinh ngày 28 tháng 11 năm 1908 Bruxelles – Bỉ Tuần ông lên thượng thọ trăm tuổi, dùng từ “giai lão” nghĩa “đẹp lão”: mừng ơng cịn khỏe minh mẫn Vào tuổi hy, học giả lừng danh, có nhiều đóng góp lớn lao vào học thuật nhân loại già nửa kỷ, ông gương sáng cho giới trí thức giới, ngành biên khảo đương thời hậu Gần đây, ơng cịn dí dỏm: người cao tuổi qua đời, chết thơi, chết phần cịn lại hư hao nhiều Câu nói thường thôi, phát xuất từ tác giả Con người trần trụi (L’Homme nu, 1971), lời hóm hỉnh mang thống u hồi cảm động Tiểu sử nghiệp ông, nhiều người biết, tài liệu nơi nơi ghi Mùa xuân năm 2008, nhà xuất Gallimard, Paris, ấn hành tuyển tập Claude Levi–Strauss, tủ sách quý La Pléiade, giới học thuật chào mừng cố, nhà xuất in sách văn chương, mà Levi– Strauss lại chuyên biên khảo dân tộc học – ngoại trừ hồi ký Nhiệt đới buồn thiu, Tristes Tropiques, 1955, lúc xuất đề bạt lĩnh giải văn chương Goncourt, khơng được, khơng phải tác phẩm giả tưởng Nhà xuất Gallimard, kinh viện, chọn in tác phẩm Levi–Strauss La Pléiade văn học, thừa nhận sách ơng tác phẩm văn chương, ông nhà văn, bên cạnh nhà nghiên cứu Cũng ông nhiều lần thừa nhận thầy mình, ngành dân tộc học, nhà văn Montaigne, Balzac Rousseau, Rousseau Và đồng nghiệp tương tác tương đắc mình, khơng thuộc đồng khoa dân tộc học, mà nhà ngôn ngữ học Roman Jakobson Giá trị văn học tác phẩm Levi–Strauss trước nhiều người thừa nhận Nhưng định nhà Gallimard khai mở dứt khốt Nhờ tơi, với tư cách nhà văn, hơm an tâm viết Levi–Strauss, bậc thầy mặt trí thức Mà bậc thầy văn học Sách Levi–Strauss chuyên môn, uyên bác khơng phải khó đọc Người đọc trung bình, lướt qua vài ba trang, biết thêm, học thêm Nhà văn Nguyễn Tuân tiếng bình luận việc ăn 68 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo uống, giá sách Hà nội, có Sống chín (Le Cru et le Cuit, 1964) Levi–Strauss, dày cộm, tơi nhìn vào chăm Ơng giải thích sách đẹp, bày cho đẹp, đọc dăm trang (1979) Theo gương ông, lật lật kia, học nhiều chuyện: hiểu thêm từ “cậu” tiếng Việt đọc Nhân chủng học cấu trúc (Anthropologie structurale, 1958), từ “anh, em” đọc Cấu trúc sơ đẳng quan hệ họ hàng (Les Structures élémentaires de la parenté, 1949, 1967) Đọc Hình thái học truyện cổ, (Morphologie du conte, 1958) Propp, nhiều điểm không hiểu, đọc lời giới thiệu Nhân chủng học cấu trúc 2, (1973) Levi–Strauss, hiểu Học mót, vỡ lẽ, sáng mắt sáng lòng Là người hàm ân Claude Levi–Strauss, để chúc mừng ngày sinh nhật ông, mạn phép công bố viết lâu, nhằm giới thiệu tác phẩm Nhìn nghe đọc (Regarder Ecouter Lire1, 1993) ông xem tác phẩm út oi – chữ Nguyễn Tuân Từ đến nay, ông sách khác, tiểu luận chọn vào cuối tuyển tập La Pleiade Gallimard tháng 5–2008 Claude Levi–Strauss vài người khai sáng trào lưu cấu trúc luận gây ảnh hưởng sâu rộng khoa học nhân văn, xã hội giới năm mươi năm gần Tại Việt Nam, có nhiều người giới thiệu Nguyễn Văn Trung miền Nam2, Hoàng Trinh miền Bắc3 thời kỳ đất nước cịn bị phân chia Hồn cảnh đất nước thời điểm (trước sau 1970, thời hòa hội Paris) chưa cho phép giới nghiên cứu Việt Nam tiếp thu đầy đủ, cơng bình thành tựu khoa học nhân văn phương Tây Ngày nay, trào lưu cấu trúc qua, có lẽ nên kiểm điểm lại cách khách quan thành tựu xem cịn tiếp thu hay thừa kế nhân đọc lại tác phẩm Levi–Strauss *** Claude Levi–Strauss, Nhà xuất Plon, Paris, 1993 Nguyễn Văn Trung: “Tìm hiểu cấu luận phương pháp, triết thuyết đặt vấn đề tiếp thu” Tạp chí Bách Khoa thời đại, Sài Gịn, số 293 ngày 15–3–1969 (và nhiều khác) Hoàng Trinh: “Bước đầu phê phán chủ nghĩa cấu trúc phê bình văn học”, Tạp chí Văn học, Hà Nội, số (135) tháng 6–1972 Lê Sơn: “Văn học Liên Xô phê phán chủ nghĩa cấu trúc phê bình văn học”, Hà Nội, số (137) tháng 9–10 năm 1972 số khác 69 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Nhìn nghe đọc hai trăm trang thân chữ lớn tác phẩm ngắn, dễ đọc tác giả, tiểu phẩm so với nghiệp ông Một loại mạn đàm nghệ thuật tùy bút hiểu theo nghĩa Vũ trung tùy bút Phạm Đình Hổ, tác giả viết tùy hứng theo dụng ý truyền đạt phương pháp luận, kinh nghiệm tri thức Tựa đề gồm ba động từ Nhìn nghe đọc báo hiệu nội dung tác phẩm, suy tư tác giả nhìn hội họa, nghe âm nhạc đọc sách cổ kim, song song với thao tác nghiên cứu, lập thuyết địa hạt dân tộc học chun mơn Tác phẩm phản ánh tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm uyên bác đằng sau óc bác học bao la nghiêm túc Sách gồm hai mươi bốn chương bề ngồi rời rạc Levi–Strauss cho ráp nối “cắt dán” theo kiểu họa sĩ Max Ernst Nhưng người đọc sành điệu cảm thấy “cấu trúc” ngầm hòa tấu đa dạng, phong phú, hài hòa quán, qua sợi mành kết hợp lập trường Levi–Strauss mà người đọc làm quen, học tập từ nửa kỷ Những chuyên khảo tác giả trước đây, dù khó đọc nghiêm nghị phảng phất màu sắc âm hưởng nghệ thuật, từ Poussin đến Ravel, Wagner Trong Sống chín (Le Cru et le Cuit, 1964) ơng xem nhạc sĩ Wagner “cha đẻ lối phân tích cấu trúc huyền thoại” Ba mươi năm sau, lần lên thêm kỷ nữa, ông xem nhạc sĩ Rameau (1683–1764) với “lý thuyết hợp âm (accords) trước phương pháp giải thích cấu”(tr.43) Tác phẩm mở nhạc khúc Tìm thời gian Marcel Proust để tới họa phẩm Poussin (1594–1655) với hai tranh Những người chăn cừu Arcadia vẽ lần đầu khoảng 1630, lần thứ nhì tám năm sau, dựa tác phẩm đề tài họa sĩ Guerchin vẽ khoảng 1622 Từ hai tác phẩm tác giả, vẽ theo chủ đề có sẵn, Levi–Strauss muốn đưa khác biệt cấu trúc để đến phương pháp sáng tác, “cách suy tưởng” (tr.15) nghệ sĩ qua nhiều khâu khớp khác nhau, nhiều thời đại chân trời khác nhau, từ Đông Á sang Tây Âu (tr.39–40) Với hội họa, Levi–Strauss duyên nhiều nợ: bố họa sĩ, dượng họa sĩ lừng danh, ông trưởng thành số 22 đường Poussin Paris… Với âm nhạc, tương quan sâu sắc hơn: ông suốt đời viết lách âm nhạc, suy nghĩ âm nhạc, trang ông viết âm nhạc chủ yếu Rameau uyên bác, chí kỹ thuật Trong báo, có lần ơng tun bố: “Âm nhạc huyền thoại hai chị em, ngôn ngữ sinh ra, 70 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo người hướng – huyền thoại kẻ Nam người Bắc, không tái hợp”1 Ca ngợi Rameau, Levi–Strauss dựa kịch hát Castor Pollux, xác dựa giai điệu aria chuyển điệu với ba nốt nhạc fa–la–mi để chứng tỏ Rameau cách tân âm nhạc thời đó, làm nhờ thính giả kỷ XVIII sành điệu thính giả sau, gần gũi người sáng tác Nhưng để tìm chuyển giọng (modulation) từ fa thứ sang la bémol mi bémol trưởng nhạc 1754 (tr.51), Claude Levi–Strauss phải tìm tịi so sánh với nhiều nhạc thoại kịch phải nghe nhiều lần nhiều nhạc thoại, thấy xê xích so với thoại 1737 Nói để thấy cơng sức lao động nhà bác học lừng danh dân tộc học nói chuyện chơi âm nhạc, trang phiếm luận, tiểu phẩm tác giả gọi “trái chứng” “hí hốy chắp vá” Liên hệ với nhạc Rameau, Claude Levi–Strauss giới thiệu đề cao Chabanon (1730–1792) nhà âm nhạc học người cịn nhớ, khơng có tên từ điển thông dụng Theo ông, Chabanon, âm nhạc, tìm nguyên lý mà sau De Saussure sử dụng ngôn ngữ học cấu trúc “Những tư tưởng ngôn ngữ học đại thành hình từ suy tư âm nhạc ngôn ngữ” (tr.95) Levi–Strauss tỏ tâm đắc với Chabanon, người từ hai kỷ trước, viết: “Trong âm nhạc, âm không mang ý nghĩa Mỗi âm trống rỗng, vừa vơ nghĩa vừa vơ tính” (tr.95) kết hợp thành chuỗi tạo nhạc ngữ gây lạc thú Đây quan điểm Levi–Strauss tích lũy từ lâu, vấn năm 1977, ơng so sánh: “Ngơn ngữ có ba giai đoạn âm kết hợp thành từ, từ kết hợp thành câu Ở âm nhạc, âm phát triển thành câu, khơng qua từ, khơng có từ vựng Ở huyền thoại, khơng có âm, có từ phát triển thành câu So với ngơn ngữ âm nhạc huyền thoại thiếu khâu”3 Levi–Strauss có nghệ thuật trình bày, đúc kết ngắn gọn người sánh kịp Claude Levi–Strauss, tạp chí Magazine Littéraire, Paris, số 311 tháng 6–1993, (Số đặc biệt Levi– Strauss Nhìn nghe đọc, nhiều hay) Claude Levi–Strauss, tạp chí Magazine Littéraire, sđđ Claude Levi–Strauss, tạp chí Magazine Littéraire, sđđ 71 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Giới văn học, dĩ nhiên đặc biệt lưu tâm đến lời Levi–Strauss giải thích thơ Nguyên âm (Voyelles) Rimbaud (1871) A đen, E trắng, I đỏ, U lục, O xanh… A thường thường gợi lên màu đỏ, nhà thơ lại hình dung màu đen? Đi từ khám phá linh mục Castel (1688–1757) muốn tạo “cây đàn thị giác”, tạo tương quan âm màu sắc, qua khoa học vật lý, thần kinh, ngơn ngữ, Levi–Strauss giải thích màu đen “màu đỏ trạng thái tiềm tàng” (tr.131) ông viện dẫn nhiều văn liệu để minh chứng Cũng cần nhắc lại lý luận ông tiếp nối cơng trình, giải thích thơ Mèo (Les Chats) Baudelaire ông viết chung với Roman Jacobson (1962) có Benveniste góp ý, xem khn mẫu phương pháp cấu trúc áp dụng vào việc phân tích văn chương, vơ hình trung tạo “trường phái” phê bình cấu trúc, mà ơng có đơi lần phủ nhận Tác phẩm khép lại với ba chương Nhìn vào đồ vật, ngối nhìn u hồi nhà khảo cổ vào buổi xế chiều Đặc sắc trang viết vật dụng đan lát giỏ, thúng, rổ, rá, gùi… “trạng thái thăng mong manh thiên nhiên văn hóa”, chủ thể trung tâm tư tưởng Levi– Strauss xưa Khảo sát vật dụng đan lát lạc châu Mỹ chưa có chữ viết, ơng nhìn thấy khía cạnh thực dụng, trang trí tín ngưỡng Theo huyền thoại địa phương, đồ đan lát, mặt phải không thấm nước (như gàu bên ta), mặt khác sợi đan phải tạo mơ–típ trang trí theo quy luật Từ đó, dân tộc phân biệt Giỏ cứng Giỏ mềm: có lạc da đỏ tưởng tượng Giỏ mềm quỷ bắt trộm ăn thịt trẻ (tr.163), có “quyến rũ đàn ơng cắt dương vật âm hộ có răng” (tr.164) Levi–Strauss tỉa nhận định đơn giản mà sâu sắc: “Đó khắp Tân Thế Giới, người xem gùi – giỏ đồ vật đa cảm Chúng đến từ thiên nhiên, tiếp thu quy chế văn hóa qua cơng trình tiểu cơng nghệ đơn giản trở với thiên nhiên” (tr.166) Đã mong manh, chúng lại phù du: dùng lần, “nhưng dù hỏng nát, chúng gìn giữ phẩm chất văn hóa, mơ hồ tạo lịng kính trọng Chúng ta vật bất ly thân người phụ nữ” (tr.166–167) Những nhận định vừa uyên bác vừa thi vị, nhân ái: phong cách riêng Levi–Strauss Độc giả bàng quan, đọc lướt qua dòng thế, thấy phẩm chất nâng cao 72 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo Levi–Strauss kẻ hoài nghi Năm 1993, trả lời vấn, ơng có tâm sự: “Tơi thấm thía luận lý tối hậu: khơng có tồn Dĩ nhiên, muốn sống, phải làm vật có ý nghĩa; triết lý tạm bợ cho đời, triết lý cấp hai”1 Ông tin giá trị người, bẩm sinh vĩnh cửu, dù có trơi theo lịch sử – tác phẩm nghệ thuật chứng tích Kết luận Nhìn nghe đọc, vừa buồn bã, vừa phấn khởi: “Nhìn tỷ lệ nghìn năm, dục vọng người đồng hóa vào Thời gian khơng thêm gì, khơng bớt cho yêu thương thù hận, cho dấn thân đấu tranh khát vọng: xưa nay, mà thơi Tình cờ, xóa mười, hai mươi kỷ lịch sử, kiến thức chất người không thay đổi Mất mát không bù đắp lại tác phẩm nghệ thuật mà kỷ tạo nên Vì người khác nhau, chí tồn tại, qua tác phẩm Như tượng gỗ sinh từ thân cây, có tác phẩm nghệ thuật chứng tỏ hiển nhiên, qua thời gian người với người, có thực xảy ra” (trang cuối) *** Trào lưu cấu trúc qua Cùng với trận gió thổi qua đường phố Paris mùa xuân 1968 Từ đến nay, thời gian mang khuôn mặt lớn lao văn học Pháp: Sartre Aron, Barthes Foucault, Lacan Althusser… Claude Levi–Strauss người cịn lại hệ trí thức ấy, dư luận văn chương báo chí ngưỡng mộ, cách đằm thắm dường trí Khơng thiết đóng góp chun mơn ơng: người đọc Levi– Strauss không nhiều; tận tụy đời, Levi–Strauss khơng mang lại cho đời cách nhìn đời, ưu ái, tin cậy với thống hồi nghi Ơng cịn cảm tình nhờ phong cách hàng ngày: dung dị, từ tốn, uyển chuyển, khúc chiết, nhân thân Với dịp gần ông, mặt học thuật hay thực tế, Levi–Strauss gương sáng, lao động trí thức cách ứng phó với đời, Claude Levi–Strauss, tạp chí Magazine Littéraire, sđđ 73 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo giai đoạn lịch sử nhiễu nhương, trần gian đa đoan, nhân gian nhiễu Ngồi đề: Nhìn người, khơng cần phải nghĩ đến ta, nghĩ đến ta, có lại buồn vơ vẩn Có lúc buồn vơ vẩn thế, lại nhớ đến người bạn vong niên, nhà ngữ học Nguyễn Tài Cẩn, tuổi cao, phương trời xa…Vì vậy, này, tơi đề tặng anh Cẩn Cái thân, xa, có xót xa… (Đặng Tiến) Luyện tập Thảo luận: Theo ý bạn, lịng u (tình u) tác giả nhà nhân học Claude Levi–Strauss kết lại từ đâu? Từ tuổi già? Sự uyên bác? Sự tài hoa? Sự mở đường? Thảo luận: Bạn chưa đọc tác phẩm Nhìn nghe đọc Claude Levi–Strauss, qua học này, bạn cảm nhận ý tưởng cơng trình đó? Thảo luận ý này: “Đó khắp Tân Thế Giới, người xem gùi – giỏ đồ vật đa cảm.” Cái khiến cho đồ vật sinh từ thiên nhiên thành “đa cảm”? Viết tiểu luận: Bạn nghĩ hai khái niệm Văn hóa Thiên nhiên? Bạn có đồng ý với định nghĩa khơng: Văn hóa thứ người làm để người thiên nhiên bớt hoang dã? Viết tiểu luận: Bạn nghĩ điều “Lao động đời người lòng tin giá trị người, bẩm sinh vĩnh cửu, dù có trôi theo lịch sử – tác phẩm nghệ thuật chứng tích.” Bạn viết tiểu luận cho dẫn chứng từ người lao động bình thường đời qua đời khác sống cheo leo sườn núi, viết lao động địa hạt khác 74 Sách mở Cánh Buồm cung cấp miễn phí http://www.canhbuom.edu.vn/sachmo ... riêng cách biểu đạt Về đại thể, bắt gặp cách biểu đạt đời thường, cách biểu đạt ngôn ngữ khoa học, cách biểu đạt ngôn ngữ nghệ thuật, cách biểu đạt ngơn ngữ trị – xã hội, pháp lý Mời bạn xem xét cách. .. Các bạn học sinh Lớp thân mến, Các bạn bắt đầu học cách biểu đạt tiếng Việt ngôn ngữ khoa học Cách biểu đạt ngôn ngữ khoa học dễ học cách biểu đạt khác Các bạn đừng ngạc nhiên: khoa học mà dễ sao?... đầu: PHẦN Bài nhập: Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: PHẦN Bài nhập: Bài 5: Bài 6: Bài 7: PHẦN Bài nhập: Bài 8: Bài 9: Bài 10 : Bài 11 : PHẦN Bài nhập: Bài 12 : Bài 13 : Bài học cuối năm: Những cách biểu đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách biểu đạt ngôn ngữ trong Tiếng Việt 8: Phần 1,

Từ khóa liên quan