0

Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông Asphalt khu vực miền Trung

8 17 0
  • Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông Asphalt khu vực miền Trung

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:48

Polycyclic aromatic hydrocarbons (viết tắt là PAHs) là những hydrocarbon thơm đa vòng giáp cạnh được cấu tạo từ một số nhân benzene (có ít nhất 2 vòng benzen trong phân tử) đính trực tiếp với nhau. K t qu nghiên c u KHCN PHƠI NHIỄM PAHs CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG ASPHALT KHU VỰC MIỀN TRUNG P ThS Lê Văn Khoa Phân viện KH An toàn vệ sinh lao động & Bảo vệ môi trường miền Trung I ĐẶT VẤN ĐỀ olycyclic aromatic hydrocarbons (viết tắt PAHs) hydrocarbon thơm đa vòng giáp cạnh cấu tạo từ số nhân benzene (có vịng benzen phân tử) đính trực tiếp với Các hợp chất PAHs thường hiểu hợp chất chứa hai loại nguyên tử cacbon hidro [7] Trong khơng khí, gần 90% PAHs bám bụi PM10 nên chúng dễ vào lắng đọng phổi [1] Các PAHs thường gây hại tiếp xúc với nồng độ nhỏ thời gian dài Rất nhiều PAHs chất gây ung thư gây đột biến gen Ngồi ra, PAHs cịn gây tổn thương cho da, dịch thể, sức đề kháng,… Khả gây ung thư PAHs biểu thị qua hệ số độc tương đương (Toxic Equivalent Factor-TEF) Trong đó, hệ số độc tương đương biểu thị khả gây ung thư tương đối PAHs so với BaP Những PAHs phân tử có đến vịng benzene khả gây ung thư đột biến gen thường yếu Chỉ PAHs có đến vịng thơm trở lên bắt đầu xuất khả Tuy nhiên, hoạt tính ung thư thường tập trung vào PAHs có 4, 5, vịng thơm Các PAHs có cấu trúc phân tử góc cạnh có hoạt tính ung thư nguy hiểm cấu trúc thẳng, cấu trúc dày đặc [1] Q trình trộn bê tơng nhựa nóng từ ngun liệu bitume, hắc ín & nhựa đường trạm trộn bê tông asphalt nguồn điển hình phát thải PAHs vào khơng khí Trong PAHs phát thải từ trạm trộn bê tông asphalt benzo(a)pyrene (BaP) chất điển hình gây tác hại đến người lao động lớn nhất, chọn BaP để nghiên cứu ảnh hưởng PAHs đến người lao động vận hành trạm trộn bê tông asphalt tiếp xúc với BaP so với người khơng tiếp xúc (nhóm đối chứng), đồng thời xác định chuyển hóa BaP thể người lao động để khẳng định tiếp xúc ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ trạm trộn bê tông asphalt 1-Hydoxypyrene (1-OHP) chất chuyển hóa pyren nước tiểu, đề xuất chất thị sinh học cho tiếp xúc với PAHs Pyren tồn phong phú hợp chất PAHs Hiện 1-hydroxypyrene nước tiểu số quan trọng sử dụng rộng rãi đánh giá tiếp xúc với PAHs Chất thị sinh học đánh giá tiếp xúc với PAHs môi trường y tế cho thấy 1-hydroxypyrene niệu thông số phù hợp để ước lượng tiếp xúc với PAHs [8], [9-15] Pyren chuyển hóa nhanh chóng đào thải khỏi thể 1-Hydroxypyrene số đáng tin cậy đánh giá tiếp xúc với PAHs II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đánh giá ảnh hưởng PAHs đến NLĐ làm việc trạm trộn bê tông asphalt (mùa mưa năm 2016 mùa nắng 2017) chúng tơi Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 57 K t qu nghiên c u KHCN tiến hành lấy mẫu khơng khí vùng làm việc NLĐ phải tiếp xúc với bê tơng asphalt (và nhóm đối chứng khơng tiếp xúc), xác định nồng độ benzo(a)pyrene (BaP) vùng thở NLĐ, nồng độ 1-Hydoxypyrene (1-OHP) nước tiểu NLĐ làm việc 10 trạm trộn bê tông asphalt khu vực Miền trung Mỗi trạm mẫu nghiên cứu (mỗi vị trí mẫu vị trí vận hành người lao động: vị trí vận hành lị nhựa nóng asphalt, vị trí vận hành lị phối trộn, vị trí vận hành phễu rót bê tông thành phẩm lên xe) Đồng thời thực việc nghiên cứu nhóm NLĐ đối chứng (khơng tiếp xúc với bê tông asphalt) để làm đối chứng - Người lao động vận hành lị trộn bê tơng asphalt ngày liên tục trước thu mẫu (ngày làm việc) - Mẫu thu vào thời điểm sáng thức dậy, trưa trước ăn cơm chiều trước (mỗi lần 20 -25ml) - Lọ thu mẫu polyethylene chuẩn bị trước NLĐ tự thu vào buổi sáng thức dậy mang đến cho nhân viên nghiên cứu bảo quản ngay, buổi trưa buổi chiều thu nơi làm việc nhân viên nghiên cứu trộn chung với mẫu buổi sáng tiến hành bảo quản mẫu theo qui định (bảo quản -200C - lưu mẫu tối đa -7 ngày) - Mỗi trạm trộn bê tông asphalt thu mẫu BaP: mẫu x 10 trạm x vị trí (vận hành lị nhựa nóng asphalt, vị trí vận hành lị phối trộn, vị trí vận hành phểu rót bê tơng thành phẩm lên xe) - Mỗi trạm trộn bê tông asphalt thu mẫu nước tiểu: mẫu x vị trí (vận hành lị nhựa nóng asphalt, vị trí vận hành lị phối trộn, vị trí vận hành phễu rót bê tơng thành phẩm lên xe - Thời gian thu mẫu khí cá nhân: thu vùng thở NLĐ suốt giờ/ca làm việc - Mỗi trạm trộn bê tông tươi văn phòng trạm thu mẫu nước tiểu người không tiếp xúc với bê tông asphalt - Mỗi trạm trộn bê tơng tươi văn phịng thu mẫu đối chứng: mẫu x trạm Sau phân tích 1-OPH sắc ký lỏng cao áp (HPLC-High Pressure Liquid hromatography) (Giới hạn phát LOD: 0,1ng/ml ; Độ lệch chuẩn tương đối RSD: 4,12%) Sau thu mẫu xử lý mẫu chúng tơi phân tích BaP máy sắc ký khí khối phổ GC-MS (Giới hạn phát MDL: 0,99ng/m3; Độ lệch chuẩn tương đối RSD: 3%) Sau có kết khảo sát BaP vị trí làm việc NLĐ, chúng tơi tiến hành đánh giá nguy gia tăng ung thư đời (Incremental lifetime cancer risk-ILCR) tính dựa phương trình [4],[6]: Để nghiên cứu 1-hydoxypyrene tiến hành thu mâu nước tiểu người lao động 10 đơn vị trạm trộn bê tông asphalt thỏa mãn tiêu chí sau: Nguy gia tăng ung thư hít thở qua đường hơ hấp: ILCR × = × × Nguy gia tăng ung thư tiếp xúc qua da ILCR = × × × Carcinogenic Risk: CR = ILCRinhal + ILCRdermal 58 × × × × × × × × × (a) × (b) Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 K t qu nghiên c u KHCN Trong đó, ILCR nguy gia tăng ung thư đời, CS nồng độ BaP CSF hệ số dốc gây ung thư (mg kg-1 ngày-1), BW khối lượng thể (kg), AT tuổi thọ trung bình (năm), EF tần suất tiếp xúc (ngày năm-1), ED thời gian tiếp xúc (năm), IRInhalation tốc độ hít vào (m3/ngày), SA diện tích tiếp xúc bề mặt da Bảng Các thông số đánh giá rủi ro phơi nhiễm Y Di ) H da, AF (mg/cm2) T Th Kh Th ình, AT (ngày) Ph T ào,IR (m3/ngày) H /kg) CSFinhal, (mg/kg/ngày) CSFdermal, (mg/kg/ngày) (cm2), AF hệ số dính vào da (mg/cm2 h), ABS phần hấp thụ qua da PEF hệ số phát thải hạt (m3 kg-1) Tất thông số sử dụng mơ hình cho trẻ em (6 tuổi) người lớn (24 tuổi), dựa Hướng dẫn Đánh giá Rủi ro US EPA xuất liên quan Các thơng số trình bày Bảng Tài li 2145 0,07 180 24 58,6 25550 0,13 12,8 1,36x109 3,85 25 [6, 16] [17] [16] [18] [16, 18 , 19] [16] [17, 18] [7, 16, 19 ] [18] [4] [4] III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Kêt nghiên cứu Bảng Kết khảo sát BaP mẫu khí cá nhân thu vùng thở NLĐ trạm asphalt vào mùa mưa (2016) mùa nắng (2017) K ùng th (2017) N ình t khí cá nhân thu t ùng th tr ê tông asphalt (ng/m3) mùa n ên c Mùa n [1] [2] [3] [4] [5] [6] 134,96 138,85 129,87 135,59 139,59 137,64 105,64 101,38 95,54 97,91 100,97 94,12 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 59 K t qu nghiên c u KHCN [7] [8] [9] [10] Giá tr S (Quy S Giá tr Giá tr ình c ên c ên c ng/m -BYT) 134,75 137,38 137,33 135,80 90 158,63 ng/m 122,87 ng/m 136,18 ng/m 96,63 91,63 93,29 87,23 90 121,33 ng/m 73,66 ng/m 96,43 ng/m 90 (100%) 28 (31%) [1], [2],…,[10]: Các trạm trộn bê tông asphalt Bảng Kết khảo sát BaP mẫu khí cá nhân thu vùng thở NLĐ đối chứng không tiếp xúc với bê tông asphalt vào mùa mưa (2016) nắng (2017) K N cá nhân thu t không ti ên c ùng th mùa n (2017) ình t ùng th c ê tông asphalt (ng/m3) Mùa n Giá tr S (Quy S nghiên c Giá tr Giá tr ình c ên c ng/m -BYT) 17,26 11,65 14,07 11,62 9,17 7,85 22,54 11,63 9,86 09 22,54 ng/m3 7,85 ng/m 12,85 ng/m 07,68 10,36 9,25 0,13 0,28 0,08 11,03 7,08 14,22 09 14,22 ng/m3 0,08 ng/m 6,68 ng/m (0%) (0%) - [NLĐ1] , [NLĐ2] ,., [NLĐ9]: Người lao động đối chứng - Thời gian thu mẫu khí cá nhân: thu vùng thở NLĐ đối chứng suốt giờ/ca làm việc 60 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 K t qu nghiên c u KHCN Bảng Kết khảo sát 1-OPH nước tiểu NLĐ vận hành trạm trộn bê tông asphalt, tiếp xúc với BaP vào mùa mưa (2016) mùa nắng năm 2017 K ti - ành tr ê tông asphalt, (2016) mùa n N -OPH trung bình t ên c Mùa n [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] S Giá tr Giá tr Giá tr trung bình c S ch ên c ên c (2017) 0,70 0,69 0,65 0,72 0,67 0,73 0,69 0,71 0,66 0,73 90 0,88 0,49 0,69 0,45 0,52 0,49 0,42 0,45 0,36 0,36 0,34 0,35 0,38 90 0,66 0,27 0,41 90 (100%) 62 (68,9%) [1], [2],…,[10]: Các trạm trộn bê tông asphalt Bảng Kết khảo sát 1-OPH nước tiểu NLĐ đối chứng không tiếp xúc với bê tông asphalt, mùa mưa (2016) mùa nắng (2017) K không ti ê tông asphalt, ên c N (2016) mùa n Mùa n KPH 0,31 0,35 0,29 0,37 0,21 0,13 0.28 0.08 0.12 0.08 0.11 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 61 K t qu nghiên c u KHCN S N N N ên c ình c ên c 0,27 0,23 0,31 09 0,37 ng/lít 0,21 ng/lít 0,26 ng/lít KPH 0,13 0,09 09 0,28 KPH 0,11 - KPH: không phát - [NLĐ1] , [NLĐ2] ,., [NLĐ9]: Người lao động đối chứng 3.2 Bàn luận Cơ quan bảo vê môi trường Mỹ (US Environmental Protect Agency _EPA) đưa mức phơi nhiễm an toàn PAHs 0,03mg pyrene/kg thể người Tiêu chuân 3733/2002/QĐ-BYT Bộ Y tế đưa nồng độ tối đa cho phép BaP môi trường lao động 100ng/m3 Qua khảo sát 10 trạm trộn bê tơng asphalt điển hình Miền Trung vào hai mùa mưa (2016) nắng (2017) có cơng suất từ 80m3/giờ đến 160m3/giờ, thấy nồng độ tiếp xúc cá nhân NLĐ với PAHs vào mùa mưa cao, 100 số mẫu vượt ngưỡng cho phép môi trường lao động từ 1,33 đến 1,58 lần mức cho phép Còn vào mùa nắng nhiệt độ khơng khí tăng cao làm cho BaP phát tán mạnh không bị quẩn vùng làm việc nên nồng độ tiếp xúc người lao động có giá trị thấp 30% số mẫu khảo sát vượt mức cho phép từ 1,01 đến 1,22 lần mức cho phép Điều ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người lao động trực tiếp tham gia sản xuất bê tơng asphalt Người lao động hít khơng khí nhiễm Benzo(a)pyrene gây kích ứng da, kích ứng đường hơ hấp, ăn uống thực phẩm hay nước chứa chất tổn thương hệ sinh dục gây ung thư Dựa theo phương trình (a) (b), ta ước lượng mức độ phơi nhiễm BaP qua đường hít thở tiếp xúc qua da trung bình mùa mưa nắng Bảng 62 Bảng Kêt ước lượng rủi ro phơi nhiêm ung thư Mùa n ILCRinhal -7 1,34 x 10 0,95 x 10-7 ILCRdermal 1,80 x 10-4 1,28 x 10-4 1,801 x 10-4 1,2809 x 10-4 Từ Bảng ta thấy rủi ro phơi nhiễm PAHs qua đường tiếp xúc da lớn nhiều lần so với đường hít thở (gấp 1000 lần) Vì vậy, phơi nhiêm qua đường hít thở khơng đáng kể so với đường phơi nhiễm tiếp xúc qua da Giá trị ILCR ≤ 10-6 an tồn, ILCR >10-4 có nguy phơi nhiễm cao, ILCR nằm khoảng 10-6 đến 10-4 mức phơi nhiễm có khả gây ung thư [7] Giá trị ILCR thu thu khoảng 1,8x10-4 (mùa mưa) 1,28 x 10-4 cho thấy phát thải BaP trạm trộn bê tơng có khả gây ung thư Nghiên cứu đánh giá nguy sức khỏe người tiếp xúc với PAHs khơng khí Sandro Fhoerner cộng [5], cho thấy công nhân làm việc gần đường Curitiba-Brazil, có ILCRinhal cỡ khoảng 10-9 Điều cho thấy việc hít phải PAHs khơng khí giao thơng đường Curitiba-Brazil nằm mức an toàn Nghiên cứu Manash Gope cộng [3], rủi ro ung thư (CR) nằm khoảng 10-5 đến 10-6, Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 K t qu nghiên c u KHCN mức có khả gây ung thư Nghiên cứu Chúng cho thấy trạm trộn bê tông asphalt Miền Trung, người lao động có nguy mắc ung thư cao, cần phải cảnh báo Kết phân tích 1-OPH mẫu niệu NLĐ ba phận vận hành lò nhựa nóng, vận hành lị phối trộn, vận hành phễu rót nhựa thành phẩm lên xe có giá trị trung bình, max tương đương nhau, nằm khoảng giá trị 0,7ng/ml; 0,8ng/ml 0,4ng/ml (mùa mưa 2016), 0,4ng/ml; 0,6ng/ml 0,2ng/ml (mùa nắng) Qua kết phân tích cho thấy tất mẫu niệu NLĐ làm việc vị trí tiếp xúc với bê tơng nhựa nóng cho dù mùa mưa (2016) hay mùa nắng (năm 2017) có xuất 1-OPH nước tiểu NLĐ Điều chứng tỏ có chuyển hóa sinh học từ benzo(a)pyrene thành 1-OPH người lao động làm việc vị trí Đây vị trí mà NLĐ có mức tiếp xúc cao với PAHs, đặc biệt benzo(a)pyrene Kết xét nghiệm 1-OPH niệu người lao động (đối chứng) tiếp xúc với bê tông tươi (hoặc không tiếp xúc với bê tơng asphalt) cho thấy giá trị trung bình 1-OPH trạm vào mùa mưa (0,22ng/ml; 0,29ng/ml; 0,27ng/ml; giá trị trung bình chung người đối chứng 0,26ng/ml.) mùa nắng (0,10ng/ml; 0,16ng/ml; 0,07ng/ml; giá trị trung bình chung người đối chứng 0,11ng/ml) Điều cho thấy người lao động trạm trộn bê tông có tiếp xúc với khí Hydrocarbon thơm đa vịng từ môi trường xung quanh mức độ nhỏ nhiều so với người tiếp xúc với PAHs từ bê tông asphalt Với kết nghiên cứu thu cho thấy kết phân tích 1-OPH nước tiểu người lao động vào mùa nắng năm 2017 so với mùa mưa năm 2016, có thay đổi thấp hơn, điều phù hợp với biến đổi giảm nồng độ tiếp xúc BaP dẫn đến kết 1-OPH nước tiểu người lao động giảm theo Kết cho thấy nồng độ tiếp xúc cá nhân với BaP khơng khí cao chuyển hóa sinh học 1-OPH nước tiểu người lao động nhiều Hiện chưa có quy định cụ thể giá trị 1-OPH nước tiểu người Sự có mặt 1-OPH nước tiểu người lao động tiếp xúc với bê tơng nóng trạm trộn bê tông asphalt lớn nhiều so với người lao động không tiếp xúc IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết nghiên cứu cho thấy nồng độ tiếp xúc cá nhân người lao động với Benzo(a)pyrene vào mùa mưa cao: 100% số mẫu vượt ngưỡng cho phép môi trường lao động từ 1,33 đến 1,58 lần mức cho phép Còn vào mùa nắng nhiệt độ khơng khí tăng cao làm cho BaP phát tán mạnh, không bị quẩn vùng làm việc, nên nồng độ tiếp xúc người lao động có giá trị thấp 30% số mẫu khảo sát vượt mức cho phép từ 1,01 đến 1,22 lần mức cho phép Các hydro carbon thơm bê tơng asphalt nhiễm vào thể chuyển hóa thành 1OPH nước tiểu người lao động tiếp xúc với PAHs trạm trộn bê tông asphalt Miền Trung cao gấp 2,5 đến lần NLĐ không tiếp xúc với bê tông asphalt Nghiên cứu Chúng cho thấy người lao động trạm trộn bê tơng asphalt Miền Trung có nguy mắc ung thư cao cần phải cảnh báo Tình hình nhiễm BaP trạm trộn bê tơng asphalt cho thấy quan quản lý mơi trường cần phải có biện pháp xử lí phù hợp, đồng thời phải khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn PAHs khơng khí nơi làm việc, khơng khí khu vực xung quanh Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 63 K t qu nghiên c u KHCN TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nghiêm Trung Dũng (2006), Bài giảng kỹ thuật xử lý nhiễm khí, Viên khoa hoc công nghê môi trường, Trường đai hoc Bách khoa Hà Nội [2] International Program on Chemical Safety (2004), Concise International Chemical Assessment Document 59: Asphalt (Bitumen), World Health Organization Geneva, Switzerland [3] Luo D., Yu Q., Yin H., Feng Y (2007), “Humic acid-bonded silica as a novel sorbent for solidphase extraction of benzo[a]pyrene in edible oils”, Analytical Chimica Acta., Vol.588(2), pp.261-267 [4] NeffJ.M (1995), “polycyclic aromatic hydrocarbons”, Fund of qua toxic [5] Safety and Environmental Asurance Center (2003), PAHs: An Ecotoxicological Perpective, Sharnbrool, Bedford, UK [6] Wang Z.S., Duan X.L., Liu P., Nie J., Huang N., Zhang J.L (2009), “Human exposure factors of Chinese people in environmental health risk assessment”, Res Environ Sci., Vol.22, 1164–1170 (In Chinese) [7] Wang Z., Li S.Q., Chen X.M., Lin C.Y (2008), “Estimates of the exposed dermal surface area of Chinese in view of human health risk assessment”, J Saf Environ, Vol.8, 152–156 [8] Jongeneelen F.J., 2001, “Benchmark Guideline for Urinary 1-Hydroxypyrene as Biomarker of Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons”, The Annals of Occupational Hygiene, 45(1), pp 3-13 [9] 1-Hydroxypyrene in urine by Fluorimetry, 2010, Eureka – Lab Division [10] Burgaz S., Borm P.J., Jongeneelen F.J., 1992, “Evaluation of urinary excretion of 1hydroxypyrene and thioethers in workers exposed to bitumen fumes”, International Archives of Occupational and Environmental Health, 63(6), pp 397-401 64 [11] Jongeneelen F.J., 1997, “Methods for routine biological monitoring of carcinogenic PAHmixtures, Science of the Total Environment”, 199 (1-2), pp 141-149 [12] Jongeneelen F.J., 2001, “Benchmark guideline for urinary 1-hydroxypyrene as biomarker of occupational exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons”, 45(1), pp 3-13 [13] McClean M.D., Rinehart R.D., Ngô L., et al, 2004, “Urinary 1-hydroxypyrene and polycyclic aromatic hydrocarbon exposure among asphalt paving workers”, The Annals of Occupational Hygiene, 48(6), pp 565-578 [14] Campo L., Calisti R., et al, “Assessment of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in asphalt workers by measurement of urinary 1hydroxypyrene”, La Medicina del lavoro, 102(6), pp.484-493 [15] Strickland P., Kang D., 1999, “Urinary 1hydroxypyrene and other PAH metabolites as biomarkers of exposure to environmental PAH in air particulate matter”, Toxicology Letters, 108(23), pp 191-199 [16] Li-Bin LIU, Yuki HASHI, Min LIU, yanlin WEI, jin-ming Lin (2007), “Determination of particle-associated polycyclic aromatic hydrocarbons in urban air of Beijing by GC-MS”, Analytical Sciences, Vol 23 No 6, p.6 [17] WHO (1998), Selected non – Heterocyclic polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Geneva [18] US Environmental Protection Agency (US EPA), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual Part E, Supplemental Guidance for Dermal Risk Assessment Final, U.S Environmental Protection Agency: Washington, DC, USA, 2004 [19] Vyskocil A, Fiala Z, Chénier V, Krajak V, Ettlerova E, Bukac J, Viau C, Emminger S (2000), Assessment of multipathway exposure of small children to PAH”, Environ Toxicol Pharm., vol.8:111–118 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 ... lao động tiếp xúc với PAHs trạm trộn bê tông asphalt Miền Trung cao gấp 2,5 đến lần NLĐ không tiếp xúc với bê tông asphalt Nghiên cứu Chúng cho thấy người lao động trạm trộn bê tơng asphalt Miền. .. Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 K t qu nghiên c u KHCN mức có khả gây ung thư Nghiên cứu Chúng cho thấy trạm trộn bê tông asphalt Miền Trung, người lao động. .. định cụ thể giá trị 1-OPH nước tiểu người Sự có mặt 1-OPH nước tiểu người lao động tiếp xúc với bê tơng nóng trạm trộn bê tông asphalt lớn nhiều so với người lao động không tiếp xúc IV KẾT LUẬN VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông Asphalt khu vực miền Trung,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Các thơng số đánh giá rủi ro phơi nhiễmTrong đĩ, ILCR là nguy cơ gia tăng ung thưtrong cuộc đời, CS là nồng độ BaP - Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông Asphalt khu vực miền Trung

Bảng 1..

Các thơng số đánh giá rủi ro phơi nhiễmTrong đĩ, ILCR là nguy cơ gia tăng ung thưtrong cuộc đời, CS là nồng độ BaP Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Kết quả khảo sát BaP của mẫu khí cá nhân thu tại vùng thở của NLĐ ở các trạm asphalt vào mùa mưa (2016) và mùa nắng (2017) - Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông Asphalt khu vực miền Trung

Bảng 2..

Kết quả khảo sát BaP của mẫu khí cá nhân thu tại vùng thở của NLĐ ở các trạm asphalt vào mùa mưa (2016) và mùa nắng (2017) Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3. Kết quả khảo sát BaP của mẫu khí cá nhân thu tại vùng thở của NLĐ đối chứng khơng tiếp xúc với bê tơng asphalt vào 2 mùa mưa (2016) nắng (2017) - Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông Asphalt khu vực miền Trung

Bảng 3..

Kết quả khảo sát BaP của mẫu khí cá nhân thu tại vùng thở của NLĐ đối chứng khơng tiếp xúc với bê tơng asphalt vào 2 mùa mưa (2016) nắng (2017) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 4. Kết quả khảo sát 1-OPH trong nước tiểu NLĐ vận hành trạm trộn bê tơng asphalt, tiếp xúc với BaP vào mùa mưa (2016) và mùa nắng năm 2017 - Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông Asphalt khu vực miền Trung

Bảng 4..

Kết quả khảo sát 1-OPH trong nước tiểu NLĐ vận hành trạm trộn bê tơng asphalt, tiếp xúc với BaP vào mùa mưa (2016) và mùa nắng năm 2017 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 5. Kết quả khảo sát 1-OPH trong nước tiểu ở NLĐ đối chứng khơng tiếp xúc với bê tơng asphalt, mùa mưa (2016) và mùa nắng (2017) - Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông Asphalt khu vực miền Trung

Bảng 5..

Kết quả khảo sát 1-OPH trong nước tiểu ở NLĐ đối chứng khơng tiếp xúc với bê tơng asphalt, mùa mưa (2016) và mùa nắng (2017) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Từ Bảng 6 ta cĩ thể thấy rằng rủi ro phơi nhiễm PAHs qua đường tiếp xúc da lớn hơn rất nhiều lần so với đường hít thở (gấp 1000 lần) - Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông Asphalt khu vực miền Trung

Bảng 6.

ta cĩ thể thấy rằng rủi ro phơi nhiễm PAHs qua đường tiếp xúc da lớn hơn rất nhiều lần so với đường hít thở (gấp 1000 lần) Xem tại trang 6 của tài liệu.