0

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số - sự tham gia của các trường đại học

7 20 0
  • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số - sự tham gia của các trường đại học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:47

Bài viết dưới đây đề cập đến một số nội dung cơ bản như: Bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam trong thời kỳ số hóa nền kinh tế; Những giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. 1JKLÂQFßX7UDRõÕL Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ - SỰ THAM GIA CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGY TO BUILD THE BRAND OF ENTERPRISES IN THE DIGITAL ERA – THE PARTICIPATION OF UNIVERSITIES VŨ XUÂN TRƯỜNG * Tóm tắt Thế giới chuyển sang kỷ nguyên mới, thời đại mà người tiếp xúc, tiêu thụ nội dung số ngày nhiều Làn sóng cơng nghệ số phát triển nhanh chóng có tác động mạnh mẽ tới tất doanh nghiệp Việt Nam Bên cạnh việc hàng ngày phải tiếp nhận ứng dụng công nghệ số để nâng cao lực cạnh tranh, yêu cầu đặt phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp lĩnh vực liên quan đến nội dung số thách thức không nhỏ các quan quản lý nhà nước, sở đào tạo thân doanh nghiệp Bài viết đề cập đến số nội dung như: Bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ số hóa kinh tế; Những giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp kỷ nguyên số Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, kỷ nguyên số Summary The world is transforming itself into a new era, in which people exposure and consume the digital content more and more The digital wave is growing rapidly and has a strong impact on all Vietnamese businesses In addition to the daily need to receive and apply the digital technology to enhance the competitiveness, the requirements of the human resource development to build the brand of enterprises in the fields related to the internal Capacity is also a challenge not only for the state management agencies, training institutions but also enterprises themselves The article addresses some of the basic issues such as: The context of the Fourth Industrial Revolution; Vietnam's human resources situation during the digitization period; Strategic solutions to develop human resources to build business brand in the digital era Keywords: branding, human resources development, digital era Mở đầu Với 25 tỷ thiết bị kết nối Internet; 3,3 tỷ cư dân mạng xã hội online trung bình ngày; 1.200 tỷ video Youtube cần 3.400 năm để người xem hết số video Thế giới số, không gian số, khách hàng số, hành vi tiêu dùng số đặt nhu cầu, xu hướng tự nhiên cho doanh nghiệp muốn xây dựng quảng bá thương hiệu mình, đem sản phẩm đến gần với người tiêu dùng khơng thể bỏ qua hoạt động liên quan đến số hóa Theo báo cáo Google & Tamasek, thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam đạt 330 triệu USD năm 2015 ước đạt số tỷ USD vào năm 2025 Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam vừa cơng bố, nước ta có khoảng 7.000 công ty quảng cáo, nhân lực đáp ứng nhu cầu cho ngành 70.000 lao động Theo số liệu Tổng cục Thống kê, khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) có vai trị quan trọng kinh tế Việt Nam, chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp hoạt động nước (doanh nghiệp vừa chiếm 2,2%, doanh nghiệp nhỏ chiếm 29,6% lại 68,2% siêu nhỏ), sử dụng tới 50% lao động xã hội, đóng góp 40% GDP, 31% xuất khẩu, 29% khoản thu vào ngân sách nhà nước đồng thời tạo hàng triệu việc làm năm, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo Liên quan đến công nghệ số, kinh tế Việt Nam đứng trước tích hợp hai sóng đổi cải cách thể chế sóng cơng nghệ số Nếu tận dụng tốt hội này, hội phát triển kinh tế Việt Nam nói chung phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng tăng theo cấp số nhân Theo * Trường Đại học Thương mại; Email: truong2203@gmail.com Ngày nhận bài: 5/5/2018; ngày thẩm định 10/7/2018; ngày duyệt đăng: 15/9/2018 SỐ (2018) Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ điều tra VCCI (Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam), cơng nghệ số có vai trị tác động lớn hoạt động doanh nghiệp Hiện có tới 95% doanh nghiệp Việt Nam sử dụng Internet Những doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu thường dễ tiếp cận thơng tin sách, pháp luật hơn, thực thủ tục hành nhanh chóng quan trọng có kết kinh doanh tốt Đối với quan nhà nước q trình cung cấp dịch vụ hành cơng, áp dụng công nghệ thông tin tốt, cung cấp thơng tin tới doanh nghiệp nhanh chóng thuận lợi hơn, với thời gian thực thủ tục hành cho doanh nghiệp rút ngắn 1JKLÂQFßX7UDRõÕL lan truyền với tốc độ chưa có tiền lệ so với ba cách mạng công nghiệp trước Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo nên hội tụ công nghệ chủ yếu IoT - Internet kết nối vạn vật, robot cao cấp, cơng nghệ in ấn 3D, điện tốn đám mây, cơng nghệ di động khơng dây, trí tuệ thơng minh nhân tạo, công nghệ nano, khoa học vật liệu tiên tiến, lưu trữ lượng tin học lượng tử Có thể thấy, thời đại cơng nghệ số làm thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang phương thức kinh doanh Dự kiến, vài năm tới, số người Việt thường xuyên tiếp cận Internet tăng lên 70% dân số (hiện 45%), bối cảnh đó, cơng nghệ số giúp doanh nghiệp ngày dễ dàng việc tiếp cận với khách hàng thị trường toàn giới Bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư sức ép nguồn nhân lực Việt Nam Nhìn lại lịch sử, thời kỳ cuối kỷ XVIII chứng kiến cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, đời động nước lượng nước thay đổi diện mạo cơng nghiệp giới với việc giới hố sản xuất, mở kỷ nguyên sản xuất khí Giai đoạn sau kỷ XIX bùng nổ kỹ thuật điện, dây chuyền lắp ráp sản xuất hàng loạt, đánh dấu cách mạng công nghiệp lần thứ hai Giữa kỷ XIX thời điểm bắt đầu cách mạng công nghiệp lần thứ ba, công nghệ thông tin bắt đầu bùng nổ nhanh chóng q trình sản xuất tự động hóa dựa hệ thống quản lý máy tính, xúc tác phát triển chất bán dẫn, siêu máy tính, máy tính cá nhân Internet Thời điểm giai đoạn đầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư Cuộc cách mạng hình thành tảng thành tựu vượt bậc cách mạng thứ ba, xóa nhịa ranh giới lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số sinh học với trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo, tự động hóa - robot, Internet of Things (IoT) Sự dịch chuyển khoa học kỹ thuật bắt đầu rục rịch chuyển mình, phức tạp phạm vi ảnh hưởng vô sâu rộng, phát triển SỐ (2018) Hình Các lợi ích từ E-Learning Nguồn: Tác giả tự xây dựng Các cơng nghệ mang tính liên ngành sâu rộng, sức mạnh tiếp cận xử lý số lượng lớn yêu cầu từ khách hàng thời điểm, dung lượng lưu trữ liệu không giới hạn, bước tiến ấn tượng lĩnh vực tương tác máy móc giới sinh học, trí thơng minh nhân tạo, từ tảng để xuất mơ hình kinh doanh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo sản phẩm theo yêu cầu cụ thể khách hàng với chi phí phù hợp xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt có khả linh hoạt điều chỉnh theo thay đổi nhu cầu xã hội, tạo lợi ích tối ưu cho bên liên quan Chúng ta nhìn nhận tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư số khía cạnh sau đây: Thứ nhất, nhà sản xuất, cách mạng công nghiệp lần thứ chứng kiến du nhập công nghệ tiên tiến giúp tạo sản phẩm dịch vụ mới, tăng hiệu sản xuất, thúc đẩy sáng tạo phát triển cơng nghiệp dài hạn Chi phí vận chuyển liên lạc giảm, dây chuyền cung cấp hiệu hơn, chi phí thương mại giảm thiểu 1JKLÂQFßX7UDRõÕL Thứ hai, người tiêu dùng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư hứa hẹn thay đổi phương thức tiêu dùng, thời gian tiếp cận sản phẩm Các hoạt động tiêu dùng, sử dụng dịch vụ thực từ xa Thêm vào đó, người tiêu dùng tiếp cận thông tin sản phẩm minh bạch áp lực trì lợi cạnh tranh nhà sản xuất Một thí dụ thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngành dệt may hồn tồn tự động hóa (từ khâu tự động qt thể người để lấy số đo, sản phẩm cuối cùng); ngành lắp ráp tơ hồn tồn tự động Cơ quan, doanh nghiệp có nhân cơng rô bốt, đương nhiên kéo theo vấn đề phải giải mặt pháp lý, chẳng hạn tính hợp pháp giao dịch thực hồn tồn phần lớn máy móc thay cho người Thứ ba, quan lập pháp, công nghệ thiết bị hạ tầng số cho phép việc tương tác hai chiều người dân Chính phủ, đồng thời tăng sức mạnh giám sát lãnh đạo, điều tiết kinh tế, vậy, tăng cường đẩy nhanh minh bạch hội nhập Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư giúp tăng cường an ninh quốc gia hỗ trợ đắc lực công nghệ hệ thống điều hành nhà nước đủ linh hoạt để quản lý, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp công dân Tuy nhiên, cách mạng tiềm ẩn nguy phá vỡ cân thị trường lao động Khi rô bốt tự động hóa lên ngơi, số lượng lao động dư thừa tăng lên Mặt khác, khoảng cách giàu nghèo gia tăng đối tượng cung cấp vốn tài vốn tri thức (các nhà sáng chế, cổ đông nhà đầu tư) đối tượng phụ thuộc vào sức lao động (người lao động) Theo cách nhìn nhận đó, cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư tạo sụt giảm thu nhập số đông dân cư nước phát triển nhu cầu nhân lực có trình độ cao tăng đồng thời nhu cầu nhân lực phổ thông giảm mạnh Trong lịch sử, cách mạng công nghiệp trước làm sâu sắc bất bình đẳng xã hội, kéo theo hàng loạt biến động lớn kinh tế, trị bao gồm điều chỉnh thuế an sinh xã hội Một viễn cảnh khác tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ tiềm lực để tiếp nhận công nghệ mới; quan hành pháp gặp khó khăn cơng tác tuyển dụng cán quản lý cơng Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ nghệ cách tồn diện vấn đề an ninh quốc gia ngày phức tạp với kết hợp yếu tố truyền thống yếu tố phi truyền thống (như chiến tranh mạng, vũ khí sinh học) Viễn cảnh đặt thách thức phải đổi mới, cải thiện cấu tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với doanh nghiệp Chính phủ Thực trạng phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam kỷ nguyên số 3.1 Sự cố hữu cách tiếp cận nguồn nhân lực doanh nghiệp Trong bối cảnh hệ thống cung ứng nhân lực cung không đủ cầu chất lượng không phù hợp nay, cộng thêm gia tăng nhanh chóng doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu nguồn nhân lực chất lượng cao làm cho thị trường lao động có chất lượng trở nên nóng bỏng Trong bối cảnh này, dường doanh nghiệp biết phản ứng với tư ngắn hạn, chưa có hành động hữu hiệu mặt chiến lược dài hạn: • Điều thể trước hết tư lạc hậu quản lý nhân lực doanh nghiệp: Trong giới từ bỏ Quản lý nhân (Personel management) từ Quản lý Nguồn nhân lực (Human resource management) chuyển sang Quản lý Tài (Talent Management) Quản lý Nhân vốn (Human Capital Management) tổ chức Việt Nam loay hoay với quản lý hồ sơ tài liệu, tính lương, thưởng (Quản lý nhân sự) • Doanh nghiệp ỷ lại, trông chờ vào nhà nước, trông chờ vào hệ thống giáo dục, đào tạo mà chưa chủ động phát triển nguồn nhân lực cho thân Một lý yếu hầu hết doanh nghiệp khơng có chiến lược phát triển dài hạn • Việc cử người tham gia khóa đào tạo ngắn hạn trường trung tâm đào tạo thường không đạt hiệu mong muốn Do thiếu kỹ xác định nhu cầu đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo nhà cung ứng dịch vụ đào tạo, việc hỗ trợ áp dụng điều học vào thực tế sau đào tạo Tư ngắn hạn, hành động có tính phản ứng thực tiễn quản trị nhân lực yếu dẫn đến cạnh tranh khốc liệt nguồn nhân lực chất lượng cao dẫn đến tỷ lệ thuyên chuyển cao ngành nghề đòi hỏi chất lượng lao động cao (15-25%/ năm, chí có ngành lên tới SỐ (2018) Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ mức 30% trình dược viên quản lý khách sạn) điều dẫn đến doanh nghiệp than phiền chi phí nhân cơng chất lượng cao Việt Nam cao làm giảm sức cạnh tranh doanh nghiệp 3.2 Những vấn đề đặt cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực kỷ nguyên số Trước nhu cầu phát triển nhân lực cho phát triển đất nước thực trạng hệ thống giáo dục đào tạo nay, Bộ Giáo dục Đào tạo thực chủ trương "đào tạo theo nhu cầu xã hội", nhiều trường sở đào tạo cố gắng thực hội thảo, nghiên cứu để xác định "nhu cầu doanh nghiệp" xác định nhu cầu doanh nghiệp câu hỏi lớn đặt trước hệ thống giáo dục Trong tiếp cận này, việc đào tạo theo địa tiếp cận tốt Tuy nhiên, doanh nghiệp khơng có chiến lược phát triển dài hạn, thiếu vắng kỹ quản trị nhân lực nên việc đặt hàng cho trường thường khơng cụ thể thường phó mặc cho trường sở đào tạo Với thực trạng nguồn nhân lực đến 2020 có 50% lực lượng lao động thơng qua đào tạo (chưa bàn đến chất lượng có phù hợp hay khơng) Thực trạng địi hỏi doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải chủ động phát triển nguồn nhân lực Doanh nghiệp khơng nên trông chờ, ỷ lại vào hệ thống giáo dục đào tạo, mà phải chủ động, tích cực phát triển nguồn nhân lực Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần vào thực chất nâng cao lực thực người lao động nhằm đạt tới mục tiêu tổ chức số lớp, buổi học thực hay cấp đạt 1JKLÂQFßX7UDRõÕL Nâng cao lực thực người lao động địi hỏi tư tổng thể, tồn diện chiến lược nguồn nhân lực Trong bối cảnh ngày nay, nhân lực trở thành chủ đề có tính chiến lược Xử lý giải vấn đề nhân lực phải xuất phát từ tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu tổ chức Chính tầm nhìn, chiến lược phát triển tổ chức giúp xác định nhu cầu nhân lực số lượng chất lượng: cần loại người nào, kiến thức, thái độ, kỹ để từ có chiến lược thu hút, hấp dẫn, động viên, đào tạo phù hợp Rất nhiều doanh nghiệp khơng có chiến lược phát triển có có chất lượng chưa cao cần tập trung cho chiến lược Vì thế, đồng thời việc đào tạo phát triển lực cho người lao động cần trọng nhiều tới ý thức, thái độ, tình cảm người lao động trọng vào việc đổi việc quản lý nhân lực gắn liền với xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Bill Kline, Giám đốc Phụ trách học tập Delta Air Lines phát biểu: "Bạn thực tất hoạt động đào tạo phát triển bạn muốn tạo tất thứ mà bạn nghĩ quan trọng Nhưng, điều làm cho tổ chức bạn hoạt động nằm trái tim, tâm hồn khối óc người lao động bạn" Trên bình diện chung, chất lượng lao động Việt Nam không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển để hội nhập bối cảnh số hóa cho doanh nghiệp nước, trình độ chun mơn kỹ thuật thấp Dù liên tục tăng suất lao động bảng xếp hạng, song suất lao động Việt Nam 1/18 Singapore, 1/6 Malaysia, 1/3 Thái Lan Trung Quốc Như vậy, suất lao động Việt Nam thuộc diện thấp so với khu vực Doanh nghiệp muốn thành cơng bền vững, mơ hình kinh doanh nào, khơng thể tách khỏi chiến lược quản trị nhân Tuy nhiên chiến lược quản trị nhân thành công nhận hỗ trợ Để việc đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp vào thực chất nâng cao lực thực người lao động nhằm đạt tới mục tiêu tổ chức cần lưu ý chương trình -73% đào tạo phát triển nhân lực nên sử dụng Tiếp Việt Nam 6,7 3,8 2,4 14,2 6,9 cận Năng lực (competency approach) phát Indonesia 8,6 Philippines 12,5 5,5 16,5 triển lực cần thiết cho người lao động Thái Lan 16,3 5,4 21,2 Alan Greenspan - Cựu chủ tịch Quỹ dự trữ liên Malaysia 26,7 33,2 5,2 27,5 57,1 8,7 bang Hoa Kỳ phát biểu: "Những người lao Trung Quốc 87,4 186,6 8,9 Singapore động ngày phải trang bị không đơn TIỀN CƠNG TRUNH BÌNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TRUNG BÌNH HÀNG NGÀY CHO CƠNG NHÂN Đơn vị: ngàn USD/ cơng nhân giản bí kỹ thuật mà với SẢN LƯỢNG/ LƯƠNG Đơn vị: USD/ ngày lực để sáng tạo, phân tích chuyển hóa thơng tin Hình Các lợi ích từ E-Learning để tương tác hiệu với người khác" SỐ (2018) Nguồn: Tác giả tự xây dựng 1JKLÂQFßX7UDRõÕL Để việc đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp vào thực chất nâng cao lực thực người lao động nhằm đạt tới mục tiêu tổ chức cần lưu ý chương trình đào tạo phát triển nhân lực nên sử dụng Tiếp cận Năng lực (competency approach) phát triển lực cần thiết cho người lao động Alan Greenspan - Cựu chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ phát biểu: "Những người lao động ngày phải trang bị không đơn giản bí kỹ thuật mà cịn với lực để sáng tạo, phân tích chuyển hóa thơng tin để tương tác hiệu với người khác" Nâng cao lực thực người lao động đòi hỏi tư tổng thể, toàn diện chiến lược nguồn nhân lực Trong bối cảnh ngày nay, nhân lực trở thành chủ đề có tính chiến lược Xử lý giải vấn đề nhân lực phải xuất phát từ tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu tổ chức Chính tầm nhìn, chiến lược phát triển tổ chức giúp xác định nhu cầu nhân lực số lượng chất lượng: cần loại người nào, kiến thức, thái độ, kỹ để từ có chiến lược thu hút, hấp dẫn, động viên, đào tạo phù hợp Rất nhiều doanh nghiệp khơng có chiến lược phát triển có có chất lượng chưa cao cần tập trung cho chiến lược Vì thế, đồng thời việc đào tạo phát triển lực cho người lao động cần trọng nhiều tới ý thức, thái độ, tình cảm người lao động trọng vào việc đổi việc quản lý nhân lực gắn liền với xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Bill Kline, Giám đốc Phụ trách học tập Delta Air Lines phát biểu: "Bạn thực tất hoạt động đào tạo phát triển bạn muốn tạo tất thứ mà bạn nghĩ quan trọng Nhưng, điều làm cho tổ chức bạn hoạt động nằm trái tim, tâm hồn khối óc người lao động bạn" Trên bình diện chung, chất lượng lao động Việt Nam không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển để hội nhập bối cảnh số hóa cho doanh nghiệp nước, trình độ chun mơn kỹ thuật cịn q thấp Dù liên tục tăng suất lao động bảng xếp hạng, song suất lao động Việt Nam 1/18 Singapore, 1/6 Malaysia, 1/3 Thái Lan Trung Quốc Như vậy, suất lao động Việt Nam thuộc diện thấp so với khu vực Doanh nghiệp muốn thành cơng bền vững, Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ mơ hình kinh doanh nào, tách khỏi chiến lược quản trị nhân Tuy nhiên chiến lược quản trị nhân thành công nhận hỗ trợ, ủng hộ từ "tam trụ", gồm lãnh đạo, quản lý văn hóa doanh nghiệp Khoa học quản trị doanh nghiệp tổng kết năm nấc thang làm kinh tế quản trị Trong làm kinh tế tài sản tri thức đội ngũ nhân nấc thang thứ ba Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi biết cách tạo giá trị thặng dư dựa tập hợp, phát huy sức mạnh tri thức nhân viên, vốn tài sản vơ hình có chi phí đầu tư Về suất lao động, Việt Nam đứng trước nguy bị bỏ lại phía sau đua phát triển kinh tế, cạnh tranh nhân công giá rẻ, cạnh tranh tảng đổi mới, sáng tạo Singapore yếu tố hiệu Hàn Quốc, Malaysia Có thể vịng chưa đầy 10 năm nữa, nhân cơng rẻ khơng cịn mạnh Việt Nam, "binh đồn robot", dây chuyền tự động hóa dần thay người nguồn cung lao động nước khu vực tự trao đổi KINH DOANH BẰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẰNG THƯƠNG HIỆU (tài sản vơ hình) KINH DOANH BẰNG TRÍ TUỆ (Tài sản tri thức) KINH DOANH BẰNG QUAN HỆ ( ngoại giao ngành vĩ mô) KINH DOANH NỀN TẢNG BẰNG CƠNG NGHỆ ( cơng nghệ sản xuất, cơng nghệ tạo sản phẩm) Hình Sơ đồ nấc thang phát triển kinh doanh doanh nghiệp Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam kỷ nguyên số 4.1 Đối với Nhà nước Để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng thách thức việc làm kỷ nguyên số Nhà nước Việt Nam cần thực thi giải pháp chủ động lẫn biện pháp kỹ thuật sau: 4.1.1 Giải pháp chủ động giải pháp giúp lao động nước lấp đầy nhanh chóng lấp đầy vị trí việc làm trước lao động nước tràn vào Các giải pháp chủ động liên quan SỐ (2018) Taïp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ đến việc chuẩn bị tốt nguồn nhân lực số lượng, chất lượng cấu đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, giúp người sử dụng lao động tuyển lao động nước Đầu tiên, giải pháp lâu dài phải đầu tư nâng cao chất lượng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam Theo đó, cần tiếp tục cơng đổi toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo theo hướng nâng cao vai trò hàm lượng thực hành, thựa sách phát triển nguồn nhân lực, việc làm, giáo dục đào tạo sách kinh tế để thu hẹp khoảng cách kỹ đào tạo nhà trường với kỹ làm việc thực tế doanh nghiệp Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ dạy nghề với thị trường lao động, hướng vào việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngành, đồng thời đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Bên cạnh đó, sở đào tạo doanh nghiệp cần ý tới khung tham chiếu trình độ khu vực quốc tế để nắm bắt quy định kỹ tay nghề, cấp quốc gia áp dụng cho lao động nước khác khu vực, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cạnh tranh với lao động nước Việt Nam xuất sang nước khu vực quốc tế Hai cần tổ chức tốt hệ thống thông tin thị trường lao động nước để giới thiệu chắp nối việc làm nước, giúp người lao động Việt Nam tiếp cận vị trí làm việc nước thời gian ngắn nhất; đồng thời phải cung cấp thông tin thị trường lao động nước để giúp người lao động Việt Nam mở rộng hội tiếp cận việc làm Ba hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm cần tổ chức lại nhằm tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin, hỗ trợ công tác cung ứng tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp, hạn chế tình trạng hết thời hạn tuyển dụng, doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước Bốn cần nâng cao lực trung tâm dịch vụ việc làm, chỗ đánh giá yêu cầu vị trí tuyển dụng, thương lượng với người sử dụng lao động để đảm bảo yêu cầu đặt thực cần thiết, với yêu cầu vị trí việc làm, hạn chế tình trạng doanh nghiệp đặt yêu cầu cao nhằm tuyển dụng lao động nước Năm phải tăng cường nâng cao chất lượng SỐ (2018) 1JKLÂQFßX7UDRõÕL dự báo nhu cầu lao động; làm sở cho đổi cơng tác kế hoạch hóa giáo dục đào tạo, kể đào tạo nghề, để chuẩn bị nguồn nhân lực đào tạo hợp lý số lượng, cấu kỹ năng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường 4.1.2 Các giải pháp kỹ thuật quy định điều kiện cấp phép để làm chậm lại việc lao động nước ngồi chiếm lĩnh vị trí việc làm Điều có nghĩa cần đặt hàng rào kỹ thuật hợp lý phù hợp với hoàn cảnh cụ thể thị trường lao động lực phía Việt Nam Các hàng rào kỹ thuật cần đáp ứng hai mục tiêu: tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư để Việt Nam điểm đến hấp dẫn; hai phải đạt mục tiêu bảo vệ việc làm nước Ít có vấn đề đặt ra, là: cấp giấy phép cho lao động nước làm việc Việt Nam; quản lý lao động nước làm việc lại Việt Nam sau cấp phép, việc dịch chuyển vị trí nơi làm việc; biện pháp kỹ thuật khác, ví dụ chuẩn tiếng Việt tối thiểu để làm việc Việt Nam 4.2 Đối với doanh nghiệp Thứ nhất, gắn chặt gắn bó doanh nghiệp sở đào tạo trở thành nhu cầu bách cho phát triển nhà trường doanh nghiệp Các doanh nghiệp nên có chiến lược phát triển nhân lực đặt hàng cụ thể cho sở đào tạo Trong gắn bó này, cần có phối hợp chặt chẽ chuyên gia đào tạo, trường đại học, doanh nghiệp thiết kế quản lý chương trình đào tạo Thứ hai, cơng ty cần xây dựng chiến lược phát triển mình, tạo sở để xác định nhu cầu nhân lực, từ phát triển chiến lược đào tạo phát triển nhân lực đáp ứng nhu cầu chiến lược công ty • Chiến lược đào tạo phát triển nhân lực cần đặt tổng thể chiến lược nguồn nhân lực doanh nghiệp: thu hút, hấp dẫn, động viên, đánh giá, đào tạo phát triển nghiệp • Chiến lược đào tạo phát triển nhân lực cần chuyển trọng từ đào tạo, huấn luyện (training) sang việc trọng vào việc học tập (learning) thường xuyên liên tục người lao động • Bên cạnh kỹ kỹ thuật, cần trọng phát triển lực người lao động đại: giải vấn đề sáng tạo, truyền đạt, đàm phán, quản lý xung đột, làm việc đồng đội, học tập Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ 1JKLQFòX7UDRừếL liờn tc, thớch ng ã i mi cỏc hoạt động quản lý việc thực nhiệm vụ qua khuyến khích áp dụng điều học vào công việc, tạo môi trường thuận lợi để áp dụng điều học vào công việc Thứ ba, kỹ nhân lực phải trở thành lực tất cấp quản lý cần nhanh chóng đào tạo cho cấp quản lý kỹ nhân lực: vấn, đánh giá việc thực hiện, kèm cặp phát triển người quyền Thứ tư, đào tạo giới quản lý lực chiến lược để xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa, chiến lược phát triển doanh nghiệp Thứ năm, đào tạo nhà quản lý nhân lực với kiến thức lực đại, trọng vào quản lý tài (talent management) nhân vốn (human capital management) Thứ sáu, đào tạo người làm công tác quản lý đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp lực xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, quản lý đào tạo, đánh giá hiệu đào tạo Thứ bảy, đào tạo chuyên gia huấn luyện (trainers) doanh nghiệp lực đào tạo - đặc biệt phương pháp đại huấn luyện 4.3 Sự tham gia trường đại học đào tạo nguồn nhân lực kỷ nguyên số Thứ nhất, trường đại học cần phải trang bị cho sinh viên từ 10 kỹ quan trọng để đáp ứng yêu cầu thời đại Đó là: (1) Khả giải vấn đề phức tạp; (2) Tư phản biện; (3) Sáng tạo; (4) Quản trị người; (5) Khả phối hợp với người; (6) Thông minh cảm xúc; (7) Kỹ phán đoán định; (8) Định hướng dịch vụ; (9) Kỹ đàm phán; (10) Khả nhận thức linh hoạt Thứ hai, mặt thời gian, cần tích hợp mơn học để giảm thời gian học, tăng kiến thức Bên cạnh đó, tích hợp liên ngành cho phép sinh viên học nhiều ngành nghề khác đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Thứ ba, tư giảng dạy cần thay đổi, tiếp cận cơng nghệ mới, khố học đào tạo online, nguồn tài nguyên kiến thức mở giới Các phòng lab cho phép sinh viên làm việc đến khuya Sinh viên làm chủ q trình học tập Cuối cùng, nhà trường cần hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp Cụ thể trường đại học cần kết hợp với doanh nghiệp để tăng cường hợp tác nghiên cứu ứng dụng, tăng cường hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối với cựu sinh viên thành công làm việc, nghiên cứu nước Đối với giảng viên, cán phân theo nhóm Các thầy nghiên cứu tốt, đào tạo nước làm việc với sinh viên xuất sắc Các thầy có quan hệ tốt với doanh nghiệp dẫn dắt lượng định số em có học lực giỏi Cơ chế hợp tác chặt chẽ giải vấn đề bất cập có ngành nghề "hot" nhiều sinh viên lựa chọn, có ngành nghề trụ cột quan trọng với trình cơng nghiệp hố ví dụ ngành khí, vật liệu lại không nhận nhiều quan tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO Thủ Tướng Chính phủ (2011), Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Số 579/QĐ-Ttg Đặng Xuân Hoan (2015), Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015- 2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản (2015) Nguyễn Thị Lệ Trâm (2015), Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hội nhập, Tạp chí Tài chính, Kỳ 2, Số tháng 2/2015 Một số viết tham khảo Internet: •http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/xuhuong-nghe-nghiep-trong-ky- nguyen-so-2016061 3151015111.htm •http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghie ncuu-Traodoi/2015/32972/Phat-trien-nguon-nhan -luc-Viet-Nam -giai-doan-20152020-dap-ung.aspx •http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/126/0/10100 70/0/35262/Mot_so_van_de_ve_phat_trien_nguo n_nhan_luc_ chat_luong_cao_o_Viet_Nam •http://www.baomoi.com/doanh-nghiep-viet-ca n-lam-gi-trong-ky-nguyen- so/c/21799592.epi SỐ (2018) ... cầu nhân lực, từ phát triển chiến lược đào tạo phát triển nhân lực đáp ứng nhu cầu chiến lược cơng ty • Chiến lược đào tạo phát triển nhân lực cần đặt tổng thể chiến lược nguồn nhân lực doanh nghiệp: ... đồ nấc thang phát triển kinh doanh doanh nghiệp Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam kỷ nguyên số 4.1 Đối với Nhà nước Để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng thách... •http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/xuhuong-nghe-nghiep -trong- ky- nguyen-so-2016061 3151015111.htm •http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghie ncuu-Traodoi/2015/32972/Phat-trien-nguon-nhan -luc-Viet-Nam -giai-doan-20152020-dap-ung.aspx
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số - sự tham gia của các trường đại học,

Hình ảnh liên quan

Hình 2. Các lợi ích từ E-Learning - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số - sự tham gia của các trường đại học

Hình 2..

Các lợi ích từ E-Learning Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Các lợi ích từ E-Learning - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số - sự tham gia của các trường đại học

Hình 2..

Các lợi ích từ E-Learning Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3. Sơ đồ 5 nấc thang phát triển trong kinh doanh của doanh nghiệp  - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số - sự tham gia của các trường đại học

Hình 3..

Sơ đồ 5 nấc thang phát triển trong kinh doanh của doanh nghiệp Xem tại trang 5 của tài liệu.