0

Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm có thể vận dụng cho các làng nghề Việt Nam

8 37 0
  • Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm có thể vận dụng cho các làng nghề Việt Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:01

Nội dung bài viết trình bày thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm có thể vận dụng cho các làng nghề Việt Nam. Mời các bạn tham khảo K t qu nghiên c u KHCN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CÓ THỂ VẬN DỤNG CHO CÁC LÀNG NGHỀ VIỆT NAM TS Nguy n Tr n Đi n Vi n Công ngh Môi tr ng, Vi n Hàn Lâm Khoa h c Công ngh Vi t Nam MỞ ĐẦU rong năm qua, nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới hoạt động làng nghề nước có bước nhảy vọt lớn, phát triển chưa thấy Các làng nghề góp phần lớn việc giải cơng ăn việc làm cho nhân dân vùng Tuy nhiên, bên cạnh phát triển sơi động tình trạng ô nhiễm môi trường (ONMT) nhiều làng nghề trở thành điều xúc, ảnh hưởng xấu tới cuôc sông sức khỏe người dân mà cịn làm giảm suất trồng, vật ni Một lý dẫn tới trạng ONMT làng nghề tình hình vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường (BVMT) làng nghề bất cập thực pháp luật (THPL) BVMT làng nghề T Thực tế cho thấy, quốc gia mà hệ thống pháp luật dành quan tâm lớn cho việc THPL có hoạt động kiểm sốt nhiễm trình độ quản lý BVMT làng nghề quốc gia mức cao, điển Nhật Bản, Singapore, Mỹ hay số nước Châu Âu… Họ nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật BVMT, nhận thức vai trò to lớn hoạt động kiểm soát ONMT phát triển bền vững đất nước người họ hiểu rõ tác động hoạt động BVMT làng nghề hiệu cải thiện môi trường, đảm bảo an sinh xã hội phát triển kinh tế Kết quốc gia này, khung pháp lý BVMT tương đối hoàn thiện chủ thể liên quan thừa nhận, chủ động thực thi vận dụng cách có hiệu vào hoạt động phát triển kinh tế-xã hội Do đó, báo sâu phân tích việc THPL BVMT làng nghề số nước trên, từ rút kinh nghiệm vận dụng việc THPL BVMT làng nghề Việt Nam Ảnh minh họa: Nguồn Internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 101 K t qu nghiên c u KHCN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BVMT LÀNG NGHỀ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Thực pháp luật BVMT làng nghề Nhật Bản Ở Nhật Bản, làng nghề đời cách hàng trăm năm, thường vùng ngoại ô thành phố vùng nơng thơn Tuy có quy mơ nhỏ, từ 23 đến 30 lao động, nhiều nơi có số lượng cịn 10 người, số họ có tay nghề cao Việc THPL BVMT làng nghề thời kỳ đầu, đất nước trình phát triển kinh tế, nhiều bất cập: sở sản xuất làng nghề truyền thống Nhật Bản quan tâm đến việc BVMT làng nghề, đến việc quản lý sử dụng chất thải trình sản xuất Do vậy, hậu môi trường làng nghề Nhật Bản thời kỳ bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân Trước trạng đó, năm 1967, Luật BVMT ban hành, quy định kế hoạch kiểm soát ONMT, đặc biệt đưa tiêu chuẩn mơi trường hệ thống kiểm sốt tổng tải lượng ô nhiễm [1] Đến năm 1974, Nghị viện Nhật Bản ban hành luật Phát triển nghề thủ cơng truyền thống, có quy định số vấn đề BVMT làng nghề [2] Kết làng nghề thủ cơng Nhật Bản có bước phát triển 102 mẻ chuyển biến tích cực việc cải thiện chất lượng mơi trường làng nghề Bên cạnh đó, phủ Nhật Bản ban hành tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng sản phẩm làng nghề phân loại chất lượng sản phẩm thành cấp, từ đến dựa nhiều tiêu chí đánh giá, bật quy định kiểm soát ONMT, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên Nếu sản phẩm không thân thiện với mơi trường, việc sản xuất gây ONMT, làng nghề phải nộp khoản phí mơi trường Vì vậy, làng nghề đầu tư vào việc xử lý chất thải công nghệ sản xuất sạch,… để thay cho việc nộp phí mơi trường Hơn nữa, việc quy định làng nghề nhận hỗ trợ từ phía phủ đạt tiêu chuẩn mơi trường cho phép góp phần nâng cao hiệu THPL BVMT làng nghề Nhật Bản Pháp luật quy định phủ hỗ trợ cho sản phẩm đạt từ trở lên, cấp hỗ trợ nhiều nhất, sở sản xuất, kinh doanh làng nghề Nhật Bản ln tự phấn đấu để có sản phẩm chất lượng cao đồng thời đảm bảo thân thiện với môi trường Năm 1979, Nhật Bản phát triển phong trào làng sản phẩm gắn với mơ hình du lịch làng nghề, sử dụng nguồn tài nguyên hiệu [2] Kết phong trào làm sống lại ngành nghề thủ công truyền thống Nhật Bản việc THPL bảo vệ tài nguyên đất nước làng nghề có chuyển biến tích cực, thành tựu định Cho đến nay, Nhật Bản thành công việc THPL BVMT làng nghề với việc ban hành đầy đủ, kịp thời văn qui phạm pháp luật (QPPL), tiêu chuẩn môi trường phù hợp nhằm nâng cao hiệu THPL BVMT làng nghề Vấn đề kiểm sốt ONMT làng nghề khơng quy định văn pháp luật chung mơi trường mà cịn thể đạo luật riêng làng nghề Việc khéo léo lồng ghép ưu đãi phí BVMT quy định đánh giá chất lượng sản phẩm nét độc đáo, mang lại hiệu cao Cuối phải kể đến người Nhật Bản ln có tinh thần, trách nhiệm cao việc THPL BVMT làng nghề sử dụng tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm Qua việc làm thành tựu đạt Nhật Bản, Việt Nam nên học hỏi áp dụng số cách làm phù hợp để cải thiện tình hình THPL BVMT làng nghề nơi 2.2 Thực pháp luật BVMT làng nghề Trung Quốc Các quan quản lý nhà nước môi trường Trung Quốc ban hành văn Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 K t qu nghiên c u KHCN QPPL quy định cụ thể việc THPL BVMT, Luật BVMT năm 1979 (sửa đổi năm 1989) coi “luật khung” quy định vấn đề chung, khái quát Còn việc bảo vệ, quản lý thành phần quan trọng môi trường nước, khơng khí, quản lý chất thải rắn tiếng ồn quy định đạo luật riêng, là: Luật Ngăn ngừa kiểm sốt nhiễm nước sửa đổi 1996 kết cấu điều chỉnh theo hướng phân loại thành phần môi trường nước nước mặt, nước ngầm; Luật Ngăn ngừa kiểm sốt nhiễm chất thải rắn sửa đổi 2004 kết cấu điều chỉnh theo hai tiêu chí gồm mức độ nguy hại chất thải nguồn phát thải; Luật Ngăn ngừa kiểm sốt nhiễm khơng khí (ONKK) (1995, sửa đổi 2000) kết cấu điều chỉnh theo nguồn gây ô nhiễm (như ONKK gây hoạt động đốt than, phương tiện giao thông chất thải khí, bụi, mùi…); Luật Ngăn ngừa kiểm sốt nhiễm tiếng ồn (1996) kết cấu điều chỉnh theo hoạt động kinh tế - xã hội nguồn gây ô nhiễm ô nhiễm tiếng ồn nói chung, tiếng ồn cơng nghiệp, tiếng ồn xây dựng, tiếng ồn giao thông, tiếng ồn hoạt động khác [3] Ngoài ra, gần Hội đồng nhà nước Bộ xây dựng Trung Quốc ban hành loạt tiêu kỹ thuật mơi trường khí thải, nước thải Hiện Trung Quốc có Ảnh minh họa: Nguồn Internet đạo luật liên quan đến lĩnh vực thuế BVMT Thuế tài nguyên, Thuế tiêu thụ, Thuế phương tiện giao thông, tàu bè Thuế mua phương tiện giao thông Các loại thuế ban hành nhằm định hướng cho chủ thể sử dụng khai thác tiết kiệm nguồn tài nguyên Các sản phẩm từ làng nghề truyền thống bị đánh thuế 5%, hàng hóa loại [4] Trong lĩnh vực bảo vệ nguồn tài nguyên nước, phí nước thải quy định Điều 18 Luật BVMT 1979 Trong năm 1979-1981, phí nhiễm áp dụng thử nghiệm 27 tỉnh, thành phố giám sát trực tiếp phủ Năm 2003, hệ thống tính phí nước thải Trung Quốc có số thay đổi: việc tính phí dựa tải lượng không dựa nồng độ, phí tính với tất đơn vị nhiễm, phí tính với 100 thơng số ô nhiễm nước thải Các tiêu chuẩn Bộ Môi trường quy định thay đổi, tùy thuộc vào ngành nghề mức phí thay đổi tùy theo loại chất gây nhiễm Ngồi ra, địa phương tự đặt tiêu chuẩn môi trường chặt chẽ tiêu chuẩn mơi trường quốc gia đưa mức phí cao mức phí Bộ Môi trường Trung Quốc quy định [4] Bên cạnh đó, số sách ưu đãi thuế Trung Quốc áp dụng với mục đích kêu gọi tiết kiệm lượng làng nghề thực ưu đãi thuế giá trị gia tăng số mặt hàng sử dụng lượng sạch, khuyến khích tái sử dụng chất thải phế liệu sản xuất Đối với sở sản xuất làng nghề có chuyển giao cơng nghệ BVMT hay cơng nghệ tiết kiệm nguồn tài nguyên miễn thuế thu nhập Những sách nêu góp phần nâng cao nhận thức Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 103 K t qu nghiên c u KHCN BVMT làng nghề địa phương Phong trào sử dụng công nghệ phát triển sản xuất thủ công làng nghề trở nên tích cực Năm 2006, lãnh đạo thôn Ái Dân, thành phố Du Thụ nơi có làng nghề trồng rau củ lớn vùng Hoa Bắc thí điểm thực mơ hình cải thiện mơi trường xanh nơng thơn thu gom rác thải “phân loại, tập trung ủ phân, thống bón ruộng” Trên sở trưng cầu ý dân, Đảng ủy thị trấn hướng dẫn thôn Ái Dân ban hành “Quy định thôn” “Quy ước hộ nông dân”, quy định người dân thôn Theo đó, thị trấn tổ chức thực hiện: “Một là, làng chọn hai khu vực tập kết rác thải làm phân bón, rác thải hộ gia đình hộ tự thu gom vận chuyển; rác thải công cộng nhân viên chuyên thu gom vận chuyển Các hộ nuôi lợn lắp đặt hệ thống Bi-ô-ga để tận dụng nguồn phân lợn chỗ, sản xuất khí ga phục vụ sinh hoạt; dùng nước tiểu pha loãng định kỳ tưới lên bãi rác thải nơi làm phân bón chơn tập trung Hai là, Phó Bí thư chi thơn phụ trách quản lý cơng tác thu gom rác thải tồn thôn, định kỳ kiểm tra hoạt động làm môi trường Rác thải hộ tự vận chuyển nhân viên thu gom rác phân loại quản lý ủ tập trung Ba là, rác thải không xử lý để riêng chôn lâp tập trung” Sở Bảo vệ môi trường Sở Nông nghiệp thành phố tổ 104 chức tập huấn cho nhân viên thu gom rác thải làm phân bón, tiền lương giải theo chế làm hưởng nhiêu, số cụ thể tính theo số lượng thu gom Việc tuyên truyền phổ biến kiến thức BVMT làng nghề cho người dân làng nghề thực không ngừng đổi mới, hồn thiện biện pháp kiểm sốt nhiễm, BVMT tồn thị trấn, cơng tác xử lý cải thiện môi trường tăng cường [5] Tuy nhiên, việc THPL BVMT số làng nghề cịn chưa nghiêm, điển hình làng nghề thủ cơng truyền thống hai bên sơng Trường Giang, có quy mơ nhỏ, hộ gia đình khơng theo quy hoạch: làng nghề không trang bị hệ thống xử lý nước thải, chất thải nguy hại… nên hầu hết chất thải xả trực tiếp môi trường, vi phạm pháp luật mơi trường Điển hình làng nghề tuyển sắt chế biến nhựa Mã Yên Sơn, năm đổ xuống sông khoảng 14 tỷ rác thải làm cho đời sống thủy sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến sản lượng đánh bắt giảm mạnh [6] Tình hình vi phạm vậy, nhiên, quyền số địa phương không ý nhiều, xảy xô xát, người dân biểu tình mạnh mẽ quyền thực thi pháp luật hay thực đóng cửa sở sản xuất, kinh doanh Tóm lại, Trung Quốc thành công việc ban hành đầy đủ văn QPPL BVMT có BVMT làng nghề Từng lĩnh vực có luật riêng quy định việc THPL BVMT, tài nguyên Tuy nhiên, thực tế, triển khai thực cịn bất cập Đây kinh nghiệm cho Việt Nam việc ban hành đầy đủ văn quy phạm pháp luật điều kiện cần chưa phải điều kiện đủ để đảm bảo việc thực tốt pháp luật BVMT làng nghề 2.3 Thực pháp luật BVMT Singapore Chính phủ Singapore ban hành đạo luật môi trường quy định rõ biện pháp thi hành, chế tài dân sự, hành hay tăng cường áp dụng biện pháp hình chủ thể vi phạm pháp luật môi trường [7] Bên cạnh Luật Quản lý BVMT năm 1999, sửa đổi năm 2002 [3], coi đạo luật khung, loạt văn liên quan đến pháp luật môi trường ban hành, gồm: Luật khơng khí sạch, Luật chất thải nguy hại, Luật hệ thống nước, Luật mơi trường sức khỏe cộng đồng, quy định vấn đề tiếng ồn, vệ sinh công cộng, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại vấn đề liên quan khác Singapore đề chiến lược THPL BVMT bao gồm 04 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 K t qu nghiên c u KHCN yếu tố: Phòng chống - Thực thi - Giám sát Giáo dục Vấn đề phịng ngừa ONMT có hiệu cao kế hoạch sử dụng đất lập cách hợp lý; xây dựng kế hoạch kiểm sốt nhiễm đồng thời cung cấp thiết bị thu gom, xử lý chất thải phù hợp; giám sát thường xuyên để đánh giá đầy đủ xác hoạt động kiểm sốt ONMT Các liệu chất lượng mơi trường sử dụng để phục vụ cho hoạt động xây dựng sách, pháp luật kiểm sốt ONMT Tiếp đến tiến hành giáo dục công chúng kiểm sốt nhiễm BVMT Ngày có nhiều chất thải, chất thải nguy hại phát sinh gây ONMT gia tăng dân số tăng trưởng kinh tế Do vậy, Singapore khơng thể dựa hồn toàn vào mở rộng sở hạ tầng để đối phó lượng chất thải ngày gia tăng; không dựa hết vào việc cưỡng chế để chống lại ONMT Cần phải tăng cường hoạt động giảm thiểu phát sinh chất thải hạn chế tác động chất thải chất ONMT Phương pháp hữu hiệu lại đánh giá từ phía người sử dụng thành phần môi trường nhiều hơn, tức áp dụng công nghệ tiết kiệm lượng sử dụng tài nguyên hiệu giúp giảm thiểu chất thải hạn chế ô nhiễm Hướng tới mục tiêu này, hi vọng nuôi dưỡng quốc gia chủ động theo đuổi lối sống thân thiện với môi trường, thói quen cơng nghệ Cần phải nhận thức tốt quan tâm nhiều đến THPL BVMT Cũng phải nhấn mạnh chiến lược thiết yếu môi trường bao gồm: Đạt mức độ nhận thức cao môi trường, Thúc đẩy công nghệ làm môi trường bảo tồn tài nguyên, BVMT địa phương mơi trường tồn cầu [8] Bên cạnh đó, để xử lý hành vi vi phạm pháp luật môi trường, Singapore quy định biện pháp cưỡng chế khác nhau, bao gồm biện pháp xử lý hình sự, biện pháp hành biện pháp dân - Biện pháp xử lý hình sự: áp dụng người bị kết án phạt tiền, phạt tù, bắt bồi thường vi phạm nhỏ phạt cải tạo lao động bắt buộc (chỉ áp dụng bị cáo từ 16 tuổi trở lên) Cụ thể, hình thức phạt tiền, hình thức phổ biến quy định đạo luật môi trường, bao gồm nhiều mức độ phạt tiền khác nhau, tùy thuộc vào đạo luật khác mức độ nguy hiểm hành vi gây Hình thức phạt tiền quy định cách linh hoạt vi phạm nghiêm trọng cho phép người vi phạm trả khoản tiền thích hợp cho Bộ Mơi trường Singapore vụ việc tự kết thúc mà đưa Tịa Hình thức phạt tù, chế tài nghiêm khắc áp dụng người vi phạm mức độ nghiêm trọng Theo quy định Luật môi trường sức khỏe cộng đồng Luật kiểm sốt nhiễm người vi phạm lần đầu bị buộc tội hành vi đưa chất thải chất độc hại vào nguồn nước ngầm phạt tù đến 12 tháng Đối với người tái phạm bị phạt tù với chế độ khắc nghiệt Ảnh minh họa: Nguồn Internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 105 K t qu nghiên c u KHCN từ đến 12 tháng; hình thức tạm giữ tịch thu: công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội Ví dụ, trường hợp thực phẩm không phù hợp cho người bị tịch thu tiêu hủy theo quy định Luật môi trường sức khỏe cộng đồng Hình thức lao động cải tạo bắt buộc: biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn vi phạm nhỏ, người vi phạm bị áp dụng hình phạt lặp lại hành vi vi phạm - Biện pháp hành chính: thường xuyên sử dụng chế tài hành hiệu kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép việc ban hành mệnh lệnh thông báo Cụ thể, lập kế hoạch sử dụng đất: biện pháp mang tính phịng ngừa cao Các khu vực dành cho công nghiệp nặng, công nghiệp vừa công nghiệp làm phân ranh giới rõ ràng Có phối hợp chặt chẽ Bộ Môi trường quan liên quan Ủy ban tái phát triển đô thị Cục kiểm soát xây dựng Cấp giấy phép giấy chứng nhận: thuộc thẩm quyền Bộ Môi trường nhằm đảm bảo kiểm soát quản lý chặt chẽ hoạt động có khả gây ONMT Trước hoạt động phát triển phép tiến hành, Bộ Mơi trường phải đảm bảo hoạt động không gây ảnh hưởng xấu cho môi trường người Thông báo lệnh: áp dụng trường hợp người chủ sở hữu quản lý 106 tài sản không tuân thủ quy định tiêu chuẩn môi trường hay điều kiện khác môi trường Thông báo lệnh yêu cầu chủ thể phải tuân thủ yêu cầu đặt Nếu khơng thực u cầu đó, chủ sở hữu quản lý tài sản phải chịu trách nhiệm trước tịa án phải chịu hình phạt Bên cạnh đó, để đảm bảo yếu tố dân chủ, pháp luật Singapore quy định người nhận lệnh thông báo không đồng ý với yêu cầu đề nộp đơn phản đối Đơn phản đối Bộ trưởng Bộ có liên quan định giữ nguyên, thay đổi bãi bỏ lệnh thông báo Quyết định Bộ trưởng định cuối Do tính cấp thiết pháp luật môi trường nên đạo luật môi trường Singapore trao cho Bộ trưởng số quyền hạn để thực thi công việc khẩn cấp, nhằm thi hành nhiệm vụ nhiệm vụ cấp bách an toàn xã hội, sức khỏe hay dịch vụ cộng đồng - Biện pháp dân sự: Pháp luật Singapore yêu cầu cá nhân gây ONMT phải nộp phạt, bồi thường thiệt hại, chi phí khoản phí tổn mà quan có thẩm quyền phải chịu để làm mơi trường Trong vịng 14 ngày theo quy định, chi phí chưa tốn vụ việc đưa Tịa [7] Như vậy, thấy Singapore, văn quy phạm pháp luật BVMT ban hành đầy đủ, việc áp dụng pháp luật quan quản lý nhà nước BVMT thực nghiêm minh, đặc biệt việc áp dụng chế tài, hình thức xử lý khắt khe đối tượng vi phạm pháp luật BVMT nhằm răn đe có tính chất ngăn ngừa cao Do đó, việc tuân thủ pháp luật BVMT người dân, sở sản xuất, kinh doanh nghiêm túc Đây kinh nghiệm quý báu cho việc hồn thiện q trình xây dựng tổ chức THPL BVMT làng nghề nước ta MỘT SỐ KINH NGHIỆM THAM KHẢO CHO VIỆT NAM Đứng trước thách thức môi trường, trước thực trạng THPL BVMT làng nghề Việt Nam, cần phải có cải cách quy định pháp luật, hành động nhận thức người dân Các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore rơi vào tình trạng ONMT nghiêm trọng, sau họ có biện pháp vơ hữu hiệu để kiểm sốt BVMT, đảm bảo an sinh xã hội phát triển kinh tế Những hành động Nhật Bản, Singapore Trung Quốc… mang lại gợi mở vô quý giá cho Việt Nam việc THPL BVMT làng nghề Việt Nam giai đoạn nay, cụ thể: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 K t qu nghiên c u KHCN Thứ là, cần ban hành đầy đủ, kịp thời văn quy phạm pháp luật BVMT làng nghề Các biện pháp quy định văn quy phạm pháp luật thường xuyên xem xét định kỳ để bổ sung cho chặt chẽ hợp lý Học tập kinh nghiệm Nhật Bản, Trung Quốc thành công việc ban hành kịp thời cụ thể cho đối tượng (đất, nước, khơng khí, tiếng ồn, chất thải) văn quy phạm pháp luật phù hợp, ban hành đầy đủ quy định, tiêu chuẩn kiểm sốt ONMT làng nghề Ngồi ra, vấn đề THPL BVMT làng nghề không quy định văn pháp luật chung môi trường mà cần thể đạo luật riêng làng nghề Thứ hai là, học tập kinh Ảnh minh họa: Nguồn Internet nghiệm Nhật Bản, đề cao sáng kiến quyền địa phương việc THPL BVMT làng nghề quyền địa phương đóng vai trị quan trọng hoạt động kiểm soát ONMT Họ đưa sáng kiến tích cực, thích ứng riêng với điều kiện đặc thù địa phương kết hợp với biện pháp quyền Trung ương tăng cường quy định kiểm sốt nhiễm, hỗ trợ tài bổ sung biện pháp từ khu vực tư nhân… Điều mang lại hiệu to lớn phát triển kinh tế đầu việc thúc đẩy sách môi trường khắp đất nước Nhật Bản Đây gợi mở tốt cho Việt Nam trình xây dựng tổ chức THPL BVMT hoạt động ONMT làng nghề gây Việt Nam Thứ ba là, khuyến khích hộ gia đình, sở sản xuất làng nghề tham gia trực tiếp vào THPL BVMT làng nghề việc THPL BVMT làng nghề trách nhiệm toàn xã hội thực có hiệu nâng cao doanh số kinh doanh họ cách nhanh chóng Điều minh chứng kết công nghiệp Nhật Bản dẫn đầu giới công nghệ môi trường giai đoạn vừa qua Gợi mở giá trị để nhà lập pháp Việt Nam tham khảo giải vấn đề vướng mắc cụ thể trình tổ chức THPL BVMT khu vực làng nghề Việt Nam Thứ tư là, quản lý xử lý chất thải toàn diện làng nghề Học tập kinh nghiệm Singapore, công tác quản lý chất thải khu vực làng nghề nên đặt sẵn mục tiêu ngăn ngừa hạn chế chất thải từ nguồn thải ưu tiên số Sau tính đến việc giảm thiểu chất thải phát sinh biện pháp xử lý làm biến đổi đặc tính có hại chất thải áp dụng công nghệ sản xuất sản xuất làng nghề Đối với chất thải cố gắng tái sử dụng, tái chế lại mức độ cho phép Giải pháp xử lý chất thải công nghệ tiên tiến cuối tất giải Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 107 K t qu nghiên c u KHCN pháp khai thác triệt để tính đến phương pháp tiêu hủy cuối Thứ năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền địa phương giáo dục nghiêm BVMT hoạt động làng nghề gây nhận thức người dân làng nghề môi trường yếu tố quan trọng, sở để trì đảm bảo mơi trường lành Việc thực nhiều chương trình tuyên truyền giáo dục BVMT làng nghề thúc đẩy tham gia cộng đồng tổ chức xã hội dân vào hoạt động BVMT làng nghề Các quan quản lý nhà nước BVMT làng nghề cần thường xuyên làm việc với tổ chức xã hội để thực chiến dịch giáo dục tới cộng đồng dân cư làng nghề Trung Quốc nước làm tốt công tác KẾT LUẬN Thơng qua việc phân tích tình hình THPL BVMT làng nghề số nước giới Nhật Bản, Trung Quốc, Sinhgapore, số kinh nghiệm học tập từ nước giới áp dụng cho nghiệp BVMT làng nghề Việt Nam, là: - Cần thiết lập, hoạch định chiến lược THPL BVMT hoạt động làng nghề gây cách tổng thể, toàn diện, hợp lý quán - Đề cao sáng kiến quyền địa phương 108 THPL BVMT làng nghề quyền địa phương đóng vai trị vơ quan trọng - Khuyến khích hộ gia đình, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làng nghề tham gia trực tiếp vào trình THPL BVMT làng nghề - Quản lý xử lý chất thải toàn diện làng nghề: ngăn ngừa hạn chế chất thải từ nguồn thải ưu tiên số một, sau tính đến việc giảm thiểu chất thải phát sinh biện pháp xử lý chất thải áp dụng công nghệ sản xuất sản xuất làng nghề - Ban hành pháp luật giáo dục nghiêm THPL BVMT hoạt động làng nghề gây TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Aki Nakauchi - Cục Sức khỏe Môi trường - Bộ Mơi trường Nhật Bản, (2013), “Kinh nghiệm kiểm sốt nhiễm môi trường Nhật Bản”, trang http://reds.vn/index.php/phattrien-ben-vung/4388-bai-hockiem-soat-o-nhiemmoi-truongcua-nhat-ban, [truy cập ngày 20/7/2015] nước giới xây dựng pháp luật bảo vệ môi trường, Hà Nội [4] Đỗ Nam Thắng (2010), “Kinh nghiệm quốc tế phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp đề xuất định hướng cho Việt Nam”, Tạp chí Môi trường, (7) [5] China Radio International CRI (2011), “Thành phố Du Thụ, Tỉnh Cát Lâm sáng tạo mơ hình cải thiện môi trường nông thôn”, trang http://vietnamese.cri.cn, [truy cập ngày 10/3/2012] [6] Ngọc Sơn (theo Reuters) (2006), “Sông Dương Tử chết”, trang http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi, [truy cập ngày 15/3/2013] [7] REDS.VN chuyên trang môi trường (2013), “Bài học bảo vệ môi trường từ luật pháp Singapore”, trang http://www.reds.vn/index.php/p hat-trien-ben-vung/4838-baove-moi-truong-va-luat-phapsingapore, [truy cập ngày 30/9/2013] [8] A.T Loh (1998), The experience of Singapore in the control of pollution, Singapore Journal of International & Comparative Law, 2: 507 - 510 [2] Phạm Thị Huyền (2013), “Mơ hình làng sản phẩm Nhật Bản: Phiên cho Việt Nam?”, Tạp chí Cơng thương, (5) [3] Trung tâm Nghiên cứu khoa học - Viên Nghiên cứu lập pháp (2013), Kinh nghiệm số Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 ...K t qu nghiên c u KHCN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BVMT LÀNG NGHỀ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Thực pháp luật BVMT làng nghề Nhật Bản Ở Nhật Bản, làng nghề đời cách hàng trăm năm, thường vùng... 20/7/2015] nước giới xây dựng pháp luật bảo vệ môi trường, Hà Nội [4] Đỗ Nam Thắng (2010), ? ?Kinh nghiệm quốc tế phí bảo vệ mơi trường nước thải công nghiệp đề xuất định hướng cho Việt Nam? ??, Tạp... thủ pháp luật BVMT người dân, sở sản xuất, kinh doanh nghiêm túc Đây kinh nghiệm q báu cho việc hồn thiện q trình xây dựng tổ chức THPL BVMT làng nghề nước ta MỘT SỐ KINH NGHIỆM THAM KHẢO CHO VIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm có thể vận dụng cho các làng nghề Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

- Biện pháp xử lý hình sự: áp dụng đối với những người bị kết án phạt tiền, phạt tù, bắt bồi thường và đối với những vi phạm nhỏ thì phạt cải tạo lao động bắt buộc (chỉ áp dụng đối với những bị cáo từ 16 tuổi trở lên) - Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm có thể vận dụng cho các làng nghề Việt Nam

i.

ện pháp xử lý hình sự: áp dụng đối với những người bị kết án phạt tiền, phạt tù, bắt bồi thường và đối với những vi phạm nhỏ thì phạt cải tạo lao động bắt buộc (chỉ áp dụng đối với những bị cáo từ 16 tuổi trở lên) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan