0

Ứng dụng phần mềm PPWE01 trong việc đo thời gian phản xạ thính – thị vận động

5 32 0
  • Ứng dụng phần mềm PPWE01 trong việc đo thời gian phản xạ thính – thị vận động

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:33

Nghiên cứu đánh giá việc ứng dụng phần mềm PPWE01 (sử dụng trên máy tính) trong đo thời gian phản xạ thính – thị vận động thay thế cho máy đo Respondent time meter VT-007 (không sử dụng trên máy tính). Nghiên cứu được tiến hành trên 43 cán bộ, nhân viên của một Viện nghiên cứu có tuổi đời từ 20 - 45, trong đó nam chiếm 30,2% và nữ chiếm 69,8% đã tham gia nghiên cứu. Kết nghiên cứu KHCN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PPWE01 TRONG ĐO THỜI GIAN PHẢN XẠ THÍNH –THỊ VẬN ĐỘNG N TÓM TẮT Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thu Hà, Trần Văn Đại, Hồng Quang Thống, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Son, Nguyễn Thị Thắm Viện Sức khỏe nghề nghiệp Môi trường ghiên cứu đánh giá việc ứng dụng phần mềm PPWE01 (sử dụng máy tính) đo thời gian phản xạ thính – thị vận động thay cho máy đo Respondent time meter VT-007 (không sử dụng máy tính) Nghiên cứu tiến hành 43 cán bộ, nhân viên Viện nghiên cứu có tuổi đời từ 20 - 45, nam chiếm 30,2% nữ chiếm 69,8% tham gia nghiên cứu Các đối tượng thực đo đánh giá thời gian phản xạ thính – thị vận động phương pháp: 1) đo máy đo - khơng sử dụng máy tính; 2) Đo phần mềm sử dụng máy tính thời điểm buổi sáng, thực theo thường quy kỹ thuật Sức khỏe nghề nghiệp Môi trường năm 2015 Kết nghiên cứu cho thấy: Thời gian phản xạ thính – vận động trung bình đối tượng đo máy Respondent time meter VT-007 phần mềm PPWE01 201,1±13,1ms 200,6±19,1ms (p>0,05) Thời gian phản xạ thị - vận động trung bình đối tượng đo máy Respondent time meter VT-007 phần mềm PPWE01 209,9±11,2ms; 208,9±19,5ms (p>0,05) Thời gian phản xạ thính thị vận động trung bình nam giới đo máy Respondent time meter VT-007 phần mềm PPWE01 là: 195,4±12,9ms; 188,9±18,9ms 203,5±12,6ms; 205,7±16,9ms (p>0,05) Thời gian phản xạ thính - thị vận động trung bình nữ giới đo máy Respondent time meter VT-007 phần mềm PPWE01 là: 205,1±11,2ms; 201,9±16,4ms 211,9±10,8ms; 211,9±20,2ms (p>0,05) Trong nhóm tuổi, khơng thấy có khác biệt kết thời gian phản xạ thính - thị vận động đối tượng đo máy Respondent time meter VT-007 phần mềm PPWE01 (p>0,05) Hình minh họa: nguồn internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 4,5&6-2017 53 Kết nghiên cứu KHCN Như vậy, sử dụng phần mềm PPWE01 (sử dụng máy tính) đánh giá thời gian phản xạ thính - thị vận động có kết đo tương đương với kết đo máy Respondent time meter VT - 07 (khơng sử dụng máy tính) I ĐẶT VẤN ĐỀ Trên giới, người sử dụng lao động, tuyển dụng lao động dựa tiêu chuẩn đánh giá gánh nặng lao động quy định để cải thiện điều kiện lao động, quản lý sức khỏe người lao động bố trí thời gian lao động, nghỉ ngơi hợp lý cho người lao động cách đo thời gian phản xạ thị vận động, thời gian phản xạ thính vận động, số mạch, điện tim, đánh giá tâm sinh lý trước, sau ca lao động Từ đó, nhà sử dụng lao động xếp người lao động vào vị trí công việc cách phù hợp nhằm nâng cao số lượng sản phẩm chất lượng sản xuất, giảm căng thẳng người lao động Việc vi tính hóa kỹ thuật đo tâm sinh lý lao động Ecgônômi ngày mở rộng, áp dụng theo nhu cầu thực tế xã hội Phần mềm PPWE01 đo - đánh giá thời gian phản xạ thính – thị vận động (sử dụng máy tính), Viện Sức khỏe nghề nghiệp mơi trường áp dụng có nhiều ưu điểm: Vận chuyển gọn nhẹ (máy vi tính xách tay), tính khách quan cao (phần mềm tự phát tín hiệu yêu cầu trả lời theo lập trình sẵn, tự lưu kết máy tính), rút ngắn thời gian đo, đánh giá (người đo ghi chép số liệu, nhập kết lần) Mục tiêu nghiên cứu: Ứng dụng phần mềm PPWE01 đánh giá thời gian phản xạ thính – thị vận động II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành năm 2017 Viện nghiên cứu địa bàn Hà Nội 2.2 Đối tượng nghiên cứu 43 cán công nhân viên chức khỏe mạnh lựa chọn ngẫu nhiên từ khoa, phòng, trung 54 tâm Viện nghiên cứu địa bàn Hà Nội 2.3 Phương pháp nghiên cứu: Theo phương pháp mô tả cắt ngang 2.4 Kỹ thuật, công cụ thu thập số liệu 2.4.1 Công cụ thu thập số liệu - Máy đo thời gian phản xạ thính – vận động, thị - vận động Respondent time meter VT-007 - Phần mềm đo thời gian phản xạ thính vận động, thị - vận động PPWE01 cài đặt máy tính xách tay Yêu cầu cài đặt phần mềm: Với hệ điều hành Windows • CPU mức tối thiểu Intel® Core AMD Athlonđ 64 processor; 2GHz ã H iu hnh tng thích Microsoft Windows with Service Pack 1, Windows 8.1, Windows 10 • 2GB cho mức RAM tối thiểu (Mức đề nghị 8GB) • Dung lượng ổ cứng chứa phần mềm PPWE01 2.6GB 32 bit 3.1GB 64 bit • Màn hình hiển thị 1024x768 mức tối thiểu (Mức yêu cầu 1280x800) với 16-bit 512 VRAM, 2GB mức u cầu • Có kết nối với Headphone Với hệ điều hành MacOS • CPU Multicore Intel hỗ trợ 64bit • Hệ điều hành macOS version 10.12 (Sierra), Mac OS X version 10.11 (El Capitan), or Mac OS X version 10.10 (Yosemite) • 2GB cho mức RAM tối thiểu (Mức đề nghị 8GB) • 4GB dung lượng cho ổ cứng để chứa phần mềm Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2017 Kết nghiên cứu KHCN • Màn hình hiển thị 1024x768 mức tối thiểu (Mức yêu cầu 1280x800) với 16-bit 512 VRAM, 2GB mức yêu cầu phản xạ thị - vận động) phải trả lời cách ấn vào chuột trái chuẩn bị tinh thần trả lời tiếp tín hiệu sau 2.4.2 Kỹ thuật thu thập thông tin Số liệu nhập phần mềm Epidata 3.1 phân tích phần mềm SPSS 16.0 • Có kết nối với Headphone Các đối tượng đồng ý tham gia nghiên cứu hướng dẫn đo thời gian phản xạ thính – thị vận động thời điểm máy đo thời gian phản xạ thính – vận động, thị vận động Respondent time meter VT-007 máy tính xách tay có cài phần mềm đo thời gian phản xạ thính - vận động, thị - vận động PPWE01, cách làm sau: Trước hết yêu cầu đối tượng tập trung ý cao độ đảm bảo phản ứng nhanh, xác tới mức tối đa – chớm phát tín hiệu phải trả lời chuẩn bị tinh thần trả lời tín hiệu tiếp sau + Đối với máy Respondent time meter VT-007(VT-007): Khi chớm phát tín hiệu “tít” (đối với thời gian phản xạ thính – vận động), hay tín hiệu đèn màu đỏ chớm bật sáng (đối với thời gian phản xạ thị - vận động) phải trả lời cách ấn vào nút ngắt tín hiệu chuẩn bị tinh thần trả lời tiếp tín hiệu sau + Đối với phần mềm PPWE01: Khi chớm phát tín hiệu “tít” (đối với thời gian phản xạ thính – vận động), hay tín hiệu màu đỏ chớm xuất hình (đối với thời gian Sau hồn thành việc đo, tiến hành ghi thời gian phản xạ người mẫu phiếu thiết kế sẵn 2.5 Xử lý phân tích số liệu III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu (Bảng 1) Trong 43 đối tượng nghiên cứu nữ chiếm đa số (69,8%), nam giới chiếm 30,2% Các nhóm tuổi từ 20 – 25; 26 – 30 30 phân bố đồng đều, chiếm tỷ lệ 32,6%, 34,8% 32,6% 3.2 Kết đo thời gian phản xạ thính – vận động, thị - vận động máy Respondent time meter VT-007 phần mềm PPWE01 máy tính cá nhân Kết từ Bảng cho thấy khơng có khác biệt thời gian phản xạ thính - vận động, thị vận động trung bình đối Bảng 1: Thơng tin chung đối tượng nghiên cứu Thông tin chung Giới Tuổi Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Nam 13 30,2 Nữ 30 69,8 20 - 25 14 32,6 26 - 30 15 34,8 Treân 30 14 32,6 Bảng 2: Thời gian phản xạ trung bình đối tượng nghiên cứu p Thời gian phản xạ VT-007 (n=43) PPWE01 (n=43) (t test) Thời gian phản xạ thính x vận động 201,1 ± 13,1 200,6 ± 19,1 0,878 Thời gian phản xạ thị - vận động 209,9 ± 11,2 208,9 ± 19,5 0,769 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 4,5&6-2017 55 Kết nghiên cứu KHCN Bảng 3: Tương quan thời gian phản xạ trung bình theo giới thiết bị đo Giới Nam* (n=13) Nữ** (n=30) VT-007 PPWE01 VT-007 PPWE01 Thời gian phản xạ thính x vận động 195,4 ± 12,9 188,9 ± 18,9 203,5 ±12,6 205,7 ±16,9 Thời gian phản xạ thị - vận động 205,1 ± 11,2 201,9 ± 16,4 211,9 ±10,8 211,9 ±20,2 Thời gian PX p (t test) 0,117* 0,570** 0,472* 1,000** Bảng 4: Tương quan thời gian phản xạ trung bình theo nhóm tuổi thiết bị đo Thời gian PX Nhóm tuổi 20 x 25 (n = 14) 26 x 30 (n = 15) 30 x 45 (n = 14) Thời gian phản xạ thính x vận động* VT-007 PPWE01 VT-007 PPWE01 201,8 ± 15,5 197,6 ± 13,5 207,1 ±13,2 211,0 ±13,9 200,1 ± 12,3 193,7 ± 20,0 209,5 ±12,3 208,1 ±23,3 204,6 ± 13,7 210,9 ±19,5 213,0 ± 7,3 207,6 ±20,9 tượng đo máy (VT-007 ) máy (PPWE01) (p >0,05) Kết từ Bảng cho thấy thời gian phản xạ thính - vận động trung bình máy cao máy nam giới, máy thấp máy nữ giới, khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Thời gian phản xạ thị - vận động trung bình máy cao máy nam giới, nữ giới Tuy nhiên, khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p >0,05 Kết từ Bảng cho thấy khơng có chênh lệch nhiều kết thời gian phản xạ thính – vận động, thị - vận động máy máy phân theo nhóm tuổi Sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 56 Thời gian phản xạ thị vận động** p (t test) 0,357* 0,498** 0,148* 0,813** 0,367* 0,389** IV BÀN LUẬN Phương pháp đo đánh giá thời gian phản xạ thị - vận động thính - vận động thử nghiệm tâm sinh lý quan trọng để đánh giá mức độ căng thẳng, mệt mỏi công việc, căng thẳng thần kinh tâm lý nghề, tuyển chọn nghề phân loại lao động, giúp cho người tuyển dụng lao động xếp vị trí việc làm cho người lao động cách phù hợp, từ nâng cao chất lượng số lượng sản phẩm lao động [1] Thời gian phản xạ tổng thời gian trình yếu tố phản xạ Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian phản xạ trung bình bao gồm tuổi, giới tính, mệt mỏi, căng thẳng tâm lý, tập luyện thể dục [2] Trên Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 4,5&6-2017 Kết nghiên cứu KHCN giới Việt Nam có nhiều nghiên cứu thực để so sánh thời gian phản xạ thính – vận động thời gian phản xạ thị - vận động nghiên cứu Thompson cộng ghi nhận trung bình thời gian phản xạ để phát kích thích thị giác khoảng 180-200ms, cịn âm khoảng 140-160ms [3] Một nghiên cứu nhóm tác giả Aditya Jain cộng cho thấy khác biệt thời gian phản xạ thính vận động (228,01±16,49) nhanh so với thời gian phản xạ thị vận động (247,60±18,54) với p
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phần mềm PPWE01 trong việc đo thời gian phản xạ thính – thị vận động,

Hình ảnh liên quan

Hình minh họa: nguồn internet - Ứng dụng phần mềm PPWE01 trong việc đo thời gian phản xạ thính – thị vận động

Hình minh.

họa: nguồn internet Xem tại trang 1 của tài liệu.
• Màn hình hiển thị là 1024x768  mức  tối  thiểu  (Mức yêu cầu 1280x800) với 16-bit và 512 VRAM, 2GB là mức yêu cầu • Cĩ kết nối với Headphone - Ứng dụng phần mềm PPWE01 trong việc đo thời gian phản xạ thính – thị vận động

n.

hình hiển thị là 1024x768 mức tối thiểu (Mức yêu cầu 1280x800) với 16-bit và 512 VRAM, 2GB là mức yêu cầu • Cĩ kết nối với Headphone Xem tại trang 3 của tài liệu.
Kết quả từ Bảng 3 cho thấy thời gian phản xạ thính - vận động trung bình của máy 1 cao hơn máy 2 đối với nam giới, và máy 1 thấp hơn máy 2 đối với nữ giới, nhưng sự khác biệt này khơng cĩ ý nghĩa thống kê với p > 0,05 - Ứng dụng phần mềm PPWE01 trong việc đo thời gian phản xạ thính – thị vận động

t.

quả từ Bảng 3 cho thấy thời gian phản xạ thính - vận động trung bình của máy 1 cao hơn máy 2 đối với nam giới, và máy 1 thấp hơn máy 2 đối với nữ giới, nhưng sự khác biệt này khơng cĩ ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan